Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial - contract-de-munca Twitter Facebook

Monitorul Oficial
Contract De Munca (afisez 81 rezultate)
‹‹ Pagina 2 din 9

Monitorul Oficial 35 din 16 Ianuarie 2013 (M. Of. 35/2013)

CONTRACT COLECTIV DE MUNCA nr. 59.395 din 26 noiembrie 2012 la nivel de grup de unitati din Ministerul Administratiei si Internelor EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL, PARTEA a V-a, nr. 3 din 16 ianuarie 2013

Înregistrat la ministerul muncii, familiei şi protecţiei sociale sub nr. 59395 din data de 26.11.2012În temeiul legii dialogului social nr. 62/2011, republicată, şi legii nr. 53/2003 - codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se încheie prezentul contract colectiv de muncă la nivel de grup de unităţi din ministerul administraţiei şi internelor, denumit în continuare ccm, între următoarele părţi:1. ministerul administraŢiei Şi internelor, denumit în continuare m.a.i., cu sediul în bucureşti, piaţa revoluţiei nr. 1 a, sector 1, reprezentat prin ministrul administraţiei şi internelor, şi2. personalul contractual din m.a.i., reprezentat de către:- federaŢia sindicatelor naŢionale ale poliŢiŞtilor Şi personalului ...

Monitorul Oficial 1 bis din 10 Ianuarie 2013 (M. Of. 1 bis/2013)

CONTRACT COLECTIV DE MUNCA UNIC nr. 59.495 din 19 decembrie 2012 la Nivel de Sector de Activitate Invatamant Superior si Cercetare EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL, PARTEA a V-a, nr. 1 din 10 ianuarie 2013

Înregistrat la ministerul muncii, familiei ?i protec?iei sociale - s.d.s. sub nr. 59495 din data de 19.12.2012În temeiul drepturilor garantate de constitu?ia româniei, precum ?i al art. 128 ?i art. 137-138 din legea dialogului social nr. 62/2011, republicată, ?i al pct. 26 din anexa la h.g. nr. 1260/2011 privind sectoarele de activitate stabilite conform legii nr. 62/2011,a intervenit următorul contract colectiv de muncă unic la nivel de sector de activitate Învă?ământ superior ?i cercetare între:1. ministerul educa?iei, cercetării, tineretului ?i sportului, numit în continuare mects;2. federa?ia na?ională sindicală "alma mater", numită în continuare fns alma mater.cap. idispozi?ii generaleart. 1păr?ile contractante ...

Monitorul Oficial 25 din 10 Ianuarie 2013 (M. Of. 25/2013)

CONTRACT COLECTIV DE MUNCA UNIC nr. 59.419 din 4 decembrie 2012 a nivelul Sectorului de activitate "Servicii comunitare de utilitati publice. Gestionarea deseurilor, activitati de decontaminare si de protectie a mediului" pe anii 2013-2014 EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL, PARTEA a V-a, nr. 2 din 10 ianuarie 2013

Înregistrat la m.m.f.p.s.-s.d.s. sub nr. 59419 din data de 4.12.2012preambulavând în vedere procesele-verbale încheiate în urma desfă?urării lucrărilor ?edin?elor de negociere a contractului colectiv de muncă unic la nivelul sectorului de activitate "servicii comunitare de utilită?i publice. gestionarea de?eurilor, activită?i de decontaminare ?i de protec?ie a mediului" pe anii 2013-2014,în temeiul dispozi?iilor art. 41 alin. (5) din constitu?ia româniei, ale art. 229-230 din legea nr. 53/2003 (r1) privind codul muncii, ale art. 127-152 din legea nr. 62/2011 (r1) a dialogului social ?i cele ale actelor normative conexe din domeniul legisla?iei muncii,noi, păr?ile:a) angajatorii, membri ai organiza?iei patronale:- federa?ia patronatul român, ...

Monitorul Oficial 65 din 11 Decembrie 2012 (M. Of. 65/2012)

CONTRACT COLECTIV DE MUNCA nr. 59.382 din 3 decembrie 2012 la nivel de grup de unitati al Ministerului Sanatatii si unitatilor din subordine pe anul 2012 EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL, PARTEA a V-a, nr. 6 din 11 decembrie 2012

Înregistrat la ministerul muncii, familiei şi protecţiei sociale - s.d.s. cu nr. 59382 din data de 3.12.2012În temeiul legii nr. 62/2011, între:1. ministerul sănătăţii, în calitate de autoritate naţională în domeniul sănătăţii;2. salariaţii, reprezentaţi, potrivit prevederilor legii nr. 62/2011, prin:- federaţia sanitas din românia;- federaţia naţională "ambulanţa" din românia;- centrala naţională sindicală din sănătate şi asistenţă socială c.n.s. san. asist.;a intervenit următorul contract colectiv de muncă la nivel de grup de unităţi:cap. 1dispoziţii generaleart. 1(1) părţile contractante, pe deplin egale şi libere în negocierea acestui contract colectiv de muncă la nivel de grup de unităţi, se obligă să respecte prevederile ...

Monitorul Oficial 55 din 14 Noiembrie 2012 (M. Of. 55/2012)

CONTRACT COLECTIV DE MUNCA UNIC nr. 59.276 din 2 noiembrie 2012 la Nivel de Sector de Activitate Invatamant Preuniversitar EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL, PARTEA a V-a, nr. 5 din 14 noiembrie 2012

Înregistrat la m.m.f.p.s. - s.d.s. sub nr. 59276 din data de 02.11.2012În temeiul drepturilor garantate de constituţia româniei, al art. 128 şi art. 137-139 din legea dialogului social nr. 62/2011, republicată şi al pct. 25 din anexa la h.g. nr. 1260/2011 privind sectoarele de activitate stabilite conform legii nr. 62/2011,a intervenit următorul contract colectiv de muncă unic la nivel de sector de activitate Învăţământ preuniversitar, denumit în continuare, în cuprinsul prezentului contract, c.c.m.u.n.s.a.i.p., între:1. ministerul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului;2. federaţiile sindicale reprezentative din învăţământ:   - federaţia sindicatelor libere din Învăţământ;   - federaţia sindicatelor din Învăţământ "spiru haret";   - federaţia educaţiei naţionale.cap. idispoziţii ...

Monitorul Oficial 35 din 20 Iulie 2012 (M. Of. 35/2012)

CONTRACT COLECTIV DE MUNCA nr. 58.804 din 4 iulie 2012 la nivel de grup de unitati din reteaua sanitara a Ministerului Transporturilor si Infrastructurii pe perioada 2012-2014, EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL, PARTEA A V-A, nr. 3 din 20 iulie 2012

Înregistrat la ministerul muncii, familiei şi protecţiei sociale - s.d.s. sub nr. 58804 din data de 4.07.2012În temeiul legii nr. 62/2011, între:1. ministerul transporturilor şi infrastructurii (mti) în calitate de ordonator principal de credite,patronatul reprezentat de: reprezentanţii mti numiţi prin nota ministrului mti nr. 21580/24.05.2012;2. salariaţii, reprezentaţi, potrivit legii nr. 62/2011, de:- federaţia sanitas din româniaa intervenit următorul contract colectiv de muncă la nivel de grup de unităţi din reţeaua sanitară a ministerului transporturilor şi infrastructurii pe perioada 2012-2014:cap. 1dispoziţii generaleart. 1(1) părţile contractante, pe deplin egale şi libere în negocierea acestui contract colectiv de muncă la nivel de grup ...

Monitorul Oficial 25 din 20 Iulie 2012 (M. Of. 25/2012)

CONTRACT COLECTIV DE MUNCA nr. 58.692 din 20 iunie 2012 la nivel de grup de unitati aflate in administrarea Administratiei Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti pentru anii 2012-2014 EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL, PARTEA A V-A, nr. 2 din 20 iulie 2012

Înregistrat la m.m.f.p.s. - s.d.s. sub nr. 58692 din data de 20.06.2012În temeiul legii nr. 62/2011, între:1. administraţia spitalelor şi serviciilor medicale bucureşti, în calitate de autoritate locală;2. salariaţi, reprezentaţi, potrivit prevederilor legii nr. 62/2011 de către federaţia sanitas din românia, se încheie următorul contract colectiv de muncă la nivel de grup de unităţi:cap. 1dispoziţii generaleart. 1(1) părţile contractante, pe deplin egale şi libere în negocierea acestui contract colectiv de muncă la nivel de grup de unităţi, se obligă să respecte prevederile acestuia.(2) la încheierea contractului colectiv de muncă s-a avut în vedere legislaţia în vigoare.(3) prezentul contract colectiv de ...

Monitorul Oficial 45 din 20 Iulie 2012 (M. Of. 45/2012)

CONTRACT COLECTIV DE MUNCA nr. 58.705 din 21 iunie 2012 la nivel de grup de unitati sanitare spitalicesti aflate in coordonarea Directiei de Sanatate Publica Maramures pentru anii 2012-2014 EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL, PARTEA A V-A, nr. 4 din 20 iulie 2012

Înregistrat la m.m.f.p.s. - s.d.s. sub nr. 58705 din data de 21.06.2012În temeiul legii nr. 62/2011, între:1. direcţia de sănătate publică maramureş, în calitate de autoritate judeţeană în domeniul sănătăţii;grupul de unităţi sanitare spitaliceşti din judeţul maramureş constituit după cum urmează:spitalul judeţean de urgenţă dr. c-tin opriş baia mare;spitalul de boli infecţioase şi psihiatrie baia mare;spitalul de pneumoftiziologie baia mare;spitalul de recuperare borşa;spitalul de psihiatrie cavnic;spitalul municipal sighetu marmaţiei;spitalul orăşenesc târgu lăpuş;spitalul orăşenesc vişeu de sus.2. salariaţii, reprezentaţi, potrivit prevederilor legii nr. 62/2011 de către uniunea judeţeană sanitas maramureş mandatată de către federaţia sanitas din românia,a intervenit următorul contract colectiv ...

Monitorul Oficial 15 din 18 Ianuarie 2012 (M. Of. 15/2012)

CONTRACT COLECTIV DE MUNCA UNIC nr. 1.011/02 din 5 ianuarie 2012 la nivelul grupului de operatori din serviciile publice de alimentare cu apa si de canalizare pe anii 2012-2013 EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL, PARTEA A V-A, nr. 1 din 18 ianuarie 2012

Înregistrat la ministerul muncii, familiei şi protecţiei sociale - s.d.s. sub nr. 1011/02 din data de 5.01.2012În temeiul drepturilor garantate de constituţia româniei, al prevederilor art. 128 şi art. 133 din legea nr. 62/2011 - legea dialogului social şi al legii nr. 53/2003 - codul muncii - republicatã, s-a încheiat prezentul contract colectiv de muncã unic la nivelul grupului de operatori din serviciile publice de alimentare cu apã şi de canalizare, între urmãtoarele pãrţi contractante:- angajatori, constituiţi în grupul de unitãţi din serviciile publice de alimentare cu apã şi de canalizare, membri ai patronatului apei din cadrul asociaţiei române a ...

Monitorul Oficial 115 din 09 August 2011 (M. Of. 115/2011)

CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCA nr. 455/01 din 19 iulie 2011 la nivel de Grup de Unitati al Ministerului Sanatatii si unitatilor din subordine pe anul 2011 EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL PARTEA A V-A, nr. 11 din 9 august 2011

În temeiul legii nr. 62/2011, între:1. ministerul sãnãtãţii, în calitate de autoritate naţionalã în domeniul sãnãtãţii;2. salariaţii, reprezentaţi, potrivit prevederilor legii nr. 62/2011, prin:- federaţia sanitas din românia;- centrala naţionalã sindicalã din sãnãtate şi asistenţã socialã c.n.s. san.asist.;- federaţia naţionalã a sindicatelor libere tehnic-economic şi administrativ din unitãţile sanitare şi balneare din românia; a intervenit urmãtorul contract colectiv de muncã la nivel de grup de unitãţi:cap. 1dispoziţii generaleart. 1(1) pãrţile contractante, pe deplin egale şi libere în negocierea acestui contract colectiv de muncã la nivel de grup de unitãţi, se obligã sã respecte prevederile acestuia.(2) la încheierea contractului colectiv de ...

‹‹ Pagina 2 din 9
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016