Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial - strategie Twitter Facebook

Monitorul Oficial
Strategie (afisez 155 rezultate)


‹‹ Pagina 1 din 16

Monitorul Oficial 704 bis din 13 August 2018 (M. Of. 704 bis/2018)

 STRATEGIE NAŢIONALĂ din 2 august 2018 pentru Locuri de Muncă Verzi 2018 - 2025 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 704 bis din 13 august 2018

──────────aprobată de hotărârea nr. 594/2018, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 704 din 13 august 2018.──────────cuprinsintroducere1. informaţii generale - delimitări conceptuale, creşterea durabilă, creşterea verde, definirea locurilor de muncă verzi1.1. economia verde - caracteristici şi principii1.2. locurile de muncă verzi - definiţii şi caracteristici1.3. cadrul internaţional şi progresele în domeniul creării locurilor de muncă verzi1.4. cadrul european şi progresele în domeniul creării locurilor de muncă verzi2. oportunităţi şi provocări pentru piaţa muncii în tranziţia către economia verde2.1. răspunsurile strategice3. analiza pieţei muncii din românia în contextul strategiei pentru locuri de muncă verzi3.1. evoluţii şi proiecţii demografice3.2. evoluţii ...

Monitorul Oficial 465 bis din 06 Iunie 2018 (M. Of. 465 bis/2018)

 STRATEGIE NAŢIONALĂ din 24 mai 2018 privind promovarea egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi şi prevenirea şi combaterea violenţei domestice pentru perioada 2018 - 2021 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 465 bis din 6 iunie 2018

──────────aprobată de hotărârea nr. 365/2018 publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 465 din 6 iunie 2018.────────── pilonul egalitate de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţicap. iintroducereegalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi reprezintă un principiu fundamental al drepturilor omului cu o largă aplicare în diferite domenii.În acelaşi timp, realizarea egalităţii de drept şi de fapt între femei şi bărbaţi este un element cheie în prevenirea şi eliminarea inechităţilor sociale manifestate pregnant la nivelul societăţii contemporane. În fapt, persistenţa inegalităţilor dintre femei şi bărbaţi reprezintă o consecinţă a relaţiilor istoric inegale ...

Monitorul Oficial 612 din 17 Iulie 2018 (M. Of. 612/2018)

 STRATEGIE NAŢIONALĂ din 5 iulie 2018 de management integrat al frontierei de stat a României în perioada 2018-2020 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 612 din 17 iulie 2018

──────────aprobată prin hotarârea nr. 486 din 5 iulie 2018, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 612 din 17 iulie 2018.──────────cuprinscap. i - consideraţii generale secţiunea 1 - introducere1.1 contextul internaţional1.2 contextul naţional şi documente strategice adoptatecap. ii - obiective secţiunea 1 - obiective specificesecţiunea a 2-a - principii generalesecţiunea a 3-a - provocări în domeniul controlului frontierei de stat şi specificul infracţionalităţii transfrontalieresecţiunea a 4-a - factori de risc4.1. factori de risc interni4.2. factori de risc externisecţiunea a 5-a - direcţii de acţiune5.1. obiectivul „asigurarea şi menţinerea unui nivel înalt de supraveghere şi control la frontieră şi în spaţiul ...

Monitorul Oficial 517 din 25 Iunie 2018 (M. Of. 517/2018)

 STRATEGIA NAŢIONALĂ ANTI-DOPING din 8 iunie 2018 pentru perioada 2018-2022 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 517 din 25 iunie 2018

──────────aprobată prin hotărârea guvernului nr. 398 din 8 iunie 2018, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 517 din 25 iunie 2018.──────────cap. iintroducereÎn conformitate cu dispoziţiile art. 7 pct. 1 din legea nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, agenţia naţională anti-doping, denumită în continuare agenţia, elaborează şi supune spre aprobare guvernului strategia naţională anti-doping. strategia naţională anti-doping pentru perioada 2018-2022, denumită în continuare strategia, este elaborată în scopul concentrării/coordonării mai eficiente a activităţilor şi resurselor pentru următorii 5 ani, stabilind în acest sens obiectivele generale şi specifice pe direcţiile de acţiune asumate ...

Monitorul Oficial 225 bis din 13 Martie 2018 (M. Of. 225 bis/2018)

 STRATEGIE din 7 martie 2018 privind Cadrul naţional de politică pentru dezvoltarea pieţei în ceea ce priveşte combustibilii alternativi în sectorul transporturilor şi pentru instalarea infrastructurii relevante în România EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 225 bis din 13 martie 2018

──────────aprobată prin hotărârea guvernului nr. 87 din 7 martie 2018, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 225 din 13 martie 2018.──────────cuprinsintroducere1. evaluarea situaŢiei prezente1.1. cadrul legal şi strategic1.2. situaţia actuală aferentă tipului de combustibil alternativ1.2.1. vehicule electrice şi hibrid electrice1.2.2. gaz petrolier lichefiat (gpl)1.2.3. gaz natural comprimat (gnc) şi gaz natural lichefiat (gnl)1.2.4. biocombustibili1.2.5. hidrogen1.3. situaţia actuală în raport cu aglomerările urbane1.3.1. serviciile de transport public1.3.2. infrastructura de alimentare/încărcare accesibilă publicului1.4 situaţia actuală în raport cu ten-t1.4.1. infrastructura rutieră de alimentare/încărcare accesibilă publicului1.4.2. infrastructura în porturile maritime şi interioare1.4.3. infrastructura în aeroporturi2. obiective de politicĂ naŢionalĂ2.1. obiective în raport ...

Monitorul Oficial 331 din 16 Aprilie 2018 (M. Of. 331/2018)

 STRATEGIE NAŢIONALĂ din 4 aprilie 2018 în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă pentru perioada 2018-2020 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 331 din 16 aprilie 2018

──────────aprobată prin hotărârea guvernului nr. 191 din 4 aprilie 2018, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 331 din 16 aprilie 2018.──────────1. introduceresecuritatea şi sănătatea în muncă reprezintă unul dintre aspectele cele mai importante şi dezvoltate ale politicii uniunii europene referitoare la ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale^1.──────────^1 politică fondată pe articolul 137 din tratatul ce.──────────acest domeniu este parte integrantă a conceperii, organizării şi desfăşurării proceselor de muncă şi are rolul ca, prin măsuri şi mijloace specifice, să prevină eventualele disfuncţii din cadrul sistemului de muncă, astfel încât procesul muncii să se desfăşoare în condiţii de maximă eficienţă. scopul ...

Monitorul Oficial 485 din 27 Iunie 2017 (M. Of. 485/2017)

 STRATEGIE NAŢIONALĂ din 31 mai 2017 pentru românii de pretutindeni pentru perioada 2017-2020 EMITENT: Ministerul pentru Românii de Pretutindeni PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 485 din 27 iunie 2017

──────────aprobată de hotărârea guvernului nr. 405 din 31 mai 2017, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 485 din 27 iunie 2017.────────── cuprinsrezumat executiv elemente de viziune obiectiv 1 - pĂstrarea, dezvoltarea Şi afirmarea identitĂŢii romÂnilor din afara graniŢelor 1. limba română - educaţie şi comunicare 2. extinderea, profesionalizarea şi eficientizarea mass-mediei în limba română 3. promovarea valorilor culturale şi spirituale româneşti obiectiv 2 - consolidarea mediului asociativ romÂnesc din afara ŢĂrii 1. consolidarea organizaţiilor reprezentative ale românilor de pretutindeni 2. creşterea coeziunii mediului asociativ obiectiv 3 - susŢinerea proceselor de integrare Şi apĂrarea drepturilor romÂnilor din ...

Monitorul Oficial 272 din 19 Aprilie 2017 (M. Of. 272/2017)

 STRATEGIE GENERALĂ din 12 aprilie 2017 de descentralizare EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 272 din 19 aprilie 2017

──────────aprobată de hotărârea guvernului nr. 229 din 12 aprilie 2017, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 272 din 19 aprilie 2017.──────────cap. 1necesitatea elaborării strategiei1.1. contextÎn contextul în care carta europeană a autonomiei locale stabileşte că autorităţile administraţiei publice locale, împuternicite cu responsabilităţi efective, trebuie să asigure o administraţie eficientă, cu servicii de calitate, constituţia româniei, republicată, stabileşte înfiinţarea acestora şi legea administraţiei publice locale le stabileşte cadrul de organizare şi funcţionare, strategia generală de descentralizare îşi propune transferul de noi competenţe de la nivel central la nivel local, cu scopul de crea premisele creşterii calităţii şi eficienţei serviciilor publice prestate ...

Monitorul Oficial 1026 din 20 Decembrie 2016 (M. Of. 1026/2016)

 STRATEGIE din 15 decembrie 2016 de consolidare şi dezvoltare a Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă pentru perioada 2016-2025 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.026 din 20 decembrie 2016

──────────aprobată de hotărârea nr. 951 din 15 decembrie 2016, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1.026 din 20 decembrie 2016──────────moto: ubi concordia, ibi victoria. - unde este unitate, acolo este reuşită. (publius syrus)ministerul afacerilor internedepartamentul pentru situaŢii de urgenŢĂinspectoratul general pentru situaŢii de urgenŢĂi. introducererealizarea strategiei de consolidare şi dezvoltare a inspectoratului general pentru situaţii de urgenţă pentru perioada 2016-2025 presupune un demers teoretic prospectiv care pleacă de la premisa că modul de manifestare a situaţiilor de urgenţă şi sistemul de management al acestora din 2025 vor fi mult diferite faţă de cele de astăzi pentru că ...

Monitorul Oficial 997 din 12 Decembrie 2016 (M. Of. 997/2016)

 STRATEGIE din 29 noiembrie 2016 naţională pentru sănătatea mintală a copilului şi adolescentului 2016-2020 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 997 din 12 decembrie 2016

──────────aprobată de hotărârea guvernului nr. 889 din 29 noiembrie 2016 publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 997 din 12 decembrie 2016.──────────guvernul romÂnieiministerul sĂnĂtĂŢiiministerul educaŢiei naŢionale Şi cercetĂrii ŞtiinŢificeministerul muncii, familiei, protecŢiei sociale Şi persoanelor vÂrstnice -autoritatea naŢionalĂ pentru protecŢia drepturilor copilului Şi adopŢiecancelaria prim-ministrului  strategia naŢionalĂ pentru sĂnĂtatea  mintalĂ a copilului Şi adolescentului   2016-2020 bucureşti 2016cuprins1. introducere2. informaţii generale relevante2.1. sistemul actual de sănătate mintală pentru copil şi adolescent2.2. integrarea serviciilor de sănătate cu serviciile educaţionale, serviciile sociale şi serviciile din sistemul de justiţie2.3. grupurile-ţintă relevante2.4. priorităţi guvernamentale2.5. cadrul legislativ3. principii, obiective şi activităţi3.1. principii de bază ale serviciilor de sănătate ...

‹‹ Pagina 1 din 16
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice