Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial - strategie Twitter Facebook

Monitorul Oficial
Strategie (afisez 146 rezultate)


‹‹ Pagina 1 din 15

Monitorul Oficial 347 bis din 06 Mai 2016 (M. Of. 347 bis/2016)

 STRATEGIA din 27 aprilie 2016 educaţiei şi formării profesionale din România pentru perioada 2016-2020 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 347 bis din 6 mai 2016

──────────aprobată de hotărârea guvernului nr. 317/2016, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i nr. 347 din 6 mai 2016.──────────i. introducere1. strategia educaţiei şi formării profesionale din românia pentru perioada 2016-2020, denumită în continuare strategia efp, propune o abordare coerentă a formării profesionale iniţiale şi a formării profesionale continue, care să conducă la dezvoltarea unui sistem de formare profesională accesibil, atractiv, competitiv şi relevant pentru cerinţele pieţei muncii. strategia abordează în mod integrat educaţia şi formarea profesională iniţială şi continuă şi urmează ciclului de politici publice 2007-2013 în domeniul dezvoltării resurselor umane.2. strategia educaţiei şi formării profesionale este complementară strategiei ...

Monitorul Oficial 1026 din 20 Decembrie 2016 (M. Of. 1026/2016)

 STRATEGIE din 15 decembrie 2016 de consolidare şi dezvoltare a Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă pentru perioada 2016-2025 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.026 din 20 decembrie 2016

──────────aprobată de hotărârea nr. 951 din 15 decembrie 2016, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1.026 din 20 decembrie 2016──────────moto: ubi concordia, ibi victoria. - unde este unitate, acolo este reuşită. (publius syrus)ministerul afacerilor internedepartamentul pentru situaŢii de urgenŢĂinspectoratul general pentru situaŢii de urgenŢĂi. introducererealizarea strategiei de consolidare şi dezvoltare a inspectoratului general pentru situaţii de urgenţă pentru perioada 2016-2025 presupune un demers teoretic prospectiv care pleacă de la premisa că modul de manifestare a situaţiilor de urgenţă şi sistemul de management al acestora din 2025 vor fi mult diferite faţă de cele de astăzi pentru că ...

Monitorul Oficial 997 din 12 Decembrie 2016 (M. Of. 997/2016)

 STRATEGIE din 29 noiembrie 2016 naţională pentru sănătatea mintală a copilului şi adolescentului 2016-2020 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 997 din 12 decembrie 2016

──────────aprobată de hotărârea guvernului nr. 889 din 29 noiembrie 2016 publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 997 din 12 decembrie 2016.──────────guvernul romÂnieiministerul sĂnĂtĂŢiiministerul educaŢiei naŢionale Şi cercetĂrii ŞtiinŢificeministerul muncii, familiei, protecŢiei sociale Şi persoanelor vÂrstnice -autoritatea naŢionalĂ pentru protecŢia drepturilor copilului Şi adopŢiecancelaria prim-ministrului  strategia naŢionalĂ pentru sĂnĂtatea  mintalĂ a copilului Şi adolescentului   2016-2020 bucureşti 2016cuprins1. introducere2. informaţii generale relevante2.1. sistemul actual de sănătate mintală pentru copil şi adolescent2.2. integrarea serviciilor de sănătate cu serviciile educaţionale, serviciile sociale şi serviciile din sistemul de justiţie2.3. grupurile-ţintă relevante2.4. priorităţi guvernamentale2.5. cadrul legislativ3. principii, obiective şi activităţi3.1. principii de bază ale serviciilor de sănătate ...

Monitorul Oficial 777 bis din 04 Octombrie 2016 (M. Of. 777 bis/2016)

 STRATEGIE din 8 septembrie 2016 privind formarea profesională pentru administraţia publică 2016-2020 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 777 bis din 4 octombrie 2016

──────────aprobată de hotărârea nr. 650 din 8 septembrie 2016, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 777 din 4 octombrie 2016────────── [sigla anfp*)]──────────*) notă ctce:sigla anfp se găseşte în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 777 bis din 4 octombrie 2016 la pagina 3 (a se vedea imaginea asociată).──────────   ministerul dezvoltĂrii regionale Şi administraŢiei publice   agenŢia naŢionalĂ a funcŢionarilor publicistrategia privind formarea profesională pentru administraţia publică 2016-2020cuprinsintroducerecapitolul 1 - analiza situaţiei actualecapitolul 2 - definirea problemelorcapitolul 3 - cadrul strategic şi normativ relevantcapitolul 4 - valorile şi principiile care stau la baza strategieicapitolul 5 - viziune, obiective şi activităţicapitolul 6 - ...

Monitorul Oficial 789 din 07 Octombrie 2016 (M. Of. 789/2016)

 STRATEGIA MILITARĂ A ROMÂNIEI din 28 septembrie 2016 Forţe armate moderne, pentru o Românie puternică în Europa şi în lume EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 789 din 7 octombrie 2016

──────────aprobată prin hotărârea nr. 708 din 28 septembrie 2016, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 789 din 7 octombrie 2016.──────────românia se găseşte într-un mediu de securitate caracterizat de evoluţii complexe, care impun, pe de o parte, redefinirea rolului puterii militare şi, pe de altă parte, adaptarea modalităţilor de răspuns în vederea contracarării riscurilor şi ameninţărilor la adresa securităţii naţionale.Ţara noastră beneficiază în prezent de garanţii de securitate solide, oferite de statutul de membru al alianţei nord-atlantice şi al uniunii europene, precum şi de bunele relaţii cu ţările vecine şi partenerii săi strategici. În acest context, românia acordă ...

Monitorul Oficial 700 bis din 08 Septembrie 2016 (M. Of. 700 bis/2016)

 STRATEGIE din 27 iulie 2016 privind dezvoltarea funcţiei publice 2016-2020 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 700 bis din 8 septembrie 2016

──────────aprobată de hotărârea nr. 525/2016 publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 700 din 8 septembrie 2016.──────────[sigla*)]   ministerul dezvoltĂrii regionale Şi administraŢiei publice   agenŢia naŢionalĂ a funcŢionarilor publici──────────*) notă ctce:sigla anaf se găseşte în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 700 bis din 8 septembrie 2016 la pagina 3 (a se vedea imaginea asociată).──────────strategia privind dezvoltarea funcţiei publice 2016-2020  2016lista abrevierilor ┌──────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ acronim │ explicaţie ...

Monitorul Oficial 881 din 25 Noiembrie 2015 (M. Of. 881/2015)

 STRATEGIA NAŢIONALĂ din 27 octombrie 2015 în domeniul achiziţiilor publice EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 881 din 25 noiembrie 2015

Cuprinsintroducerestructura strategieiinformaţii generale relevantecadrul juridic, priorităţi şi politici existentedefinirea problemelor  a. cadrul legislativ  b. deficienţele sistemului instituţional  c. procesul de achiziţie publică  d. Întărirea capacităţii administrative a autorităţilor contractante  e. monitorizare şi supervizareobiective  a. obiectivul general  b. obiective specificeprincipii generaledirecţii de acţiunerezultatele politicilor publice  1. calitatea cadrului legislativ, inclusiv evaluarea opţiunilor de transpunere a noilor directive în legislaţia naţională  2. coerenţa globală şi eficienţa sistemului instituţional  3. regularitatea şi calitatea procesului de achiziţii publice  4. capacitatea autorităţilor contractante, cu accent pe profesionalizare şi aspecte de integritate  5. funcţiile de monitorizare şi supervizare a sistemului de achiziţii publice din româniarezultatele acţiunilor  1. calitatea cadrului legislativ, inclusiv evaluarea opţiunilor de transpunere a noilor directive în ...

Monitorul Oficial 789 bis din 23 Octombrie 2015 (M. Of. 789 bis/2015)

 STRATEGIE NAŢIONALĂ din 23 septembrie 2015 privind imigraţia pentru perioada 2015-2018 (Anexa nr. 1)*) EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 789 bis din 23 octombrie 2015

──────────*) aprobată de hotărarea guvernului nr. 780/2015, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 789 din 23 octombrie 2015.────────── "migraţia este un proces care trebuie  gestionat şi nu o problemă care trebuie rezolvată."cap. i consideraţii generale1. introducere1.1. contextul internaţionalpentru asigurarea unui spaţiu de libertate, securitate şi justiţie în europa, uniunea europeană şi statele membre îşi definesc politicile pe termen scurt şi mediu în contextul unor schimbări structurale, precum evoluţia demografică pe termen lung, lipsa forţei de muncă în anumite domenii, creşterea competiţiei pentru atragerea de lucrători înalt calificaţi sau pe fondul instabilităţii în imediata sa apropiere. tot mai mulţi cetăţeni ...

Monitorul Oficial 796 din 27 Octombrie 2015 (M. Of. 796/2015)

 STRATEGIA din 14 octombrie 2015 Arhivelor Naţionale 2015-2021 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 796 din 27 octombrie 2015

Cuprinsintroducereinformaţii generale relevantepriorităţi, politici şi cadru juridic existentedefinirea problemeiobiectivedirecţii de acţiuneprincipii generale şi valorirezultatele strategieirezultatele acţiunilorimplicaţii bugetareimplicaţii juridiceprocedura de monitorizare, evaluareetape ulterioare şi instituţii responsabileacronime utilizate:anr - arhivele naţionale ale românieicia - consiliul internaţional al arhivelorebna - consiliul european al directorilor de arhive naţionalefan - fondul arhivistic naţionalicarus - centrul internaţional de cercetare arhivisticăicr - institutul cultural românigjr - inspectoratul general al jandarmeriei româneigpr - inspectoratul general al poliţiei româneit - tehnologia informaţieimai - ministerul afacerilor internemae - ministerul afacerilor externeue - uniunea europeanăunesco - organizaţia naţiunilor unite pentru educaţie, Ştiinţă şi culturăintroducere"arhivele constituie un patrimoniu unic şi de neînlocuit ...

Monitorul Oficial 768 din 15 Octombrie 2015 (M. Of. 768/2015)

 STRATEGIE din 23 septembrie 2015 de dezvoltare a Sistemului Statistic Naţional şi a statisticii oficiale a României în perioada 2015-2020*) EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 768 din 15 octombrie 2015

──────────*) activităţile aferente anului 2014 au fost incluse şi realizate în programul statistic naţional anual 2014.──────────  - document de politici publice -cuprins*font 9*misiunea, viziunea Şi valorile institutului naŢional de statisticĂ1. introducere2. informaţii generale relevante2.1. rezultatele strategiei 2008-20132.1.1. În domeniul sistemului statistic naţional2.1.2. situaţia existentă în domeniul sistemului informatic statistic naţional3. priorităţi, politici şi cadrul juridic existent3.1. priorităţile pentru perioada 2015-20203.2. cadrul juridic al statisticii oficiale din românia şi responsabilităţileinstituţionale ale ins4. ...

‹‹ Pagina 1 din 15
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5