Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial - strategie 2015 Twitter Facebook

Monitorul Oficial
Strategie 2015

Selectati luna pentru care doriti sa afisam strategie din 2015‹‹ Pagina 1 din 2

Monitorul Oficial 881 din 25 Noiembrie 2015 (M. Of. 881/2015)

 STRATEGIA NAŢIONALĂ din 27 octombrie 2015 în domeniul achiziţiilor publice EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 881 din 25 noiembrie 2015

──────────aprobată prin hotărârea guvernului nr. 901 din 27 octombrie 2015, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 881 din 25 noiembrie 2015.──────────cuprinsintroducerestructura strategieiinformaţii generale relevantecadrul juridic, priorităţi şi politici existentedefinirea problemelora. cadrul legislativb. deficienţele sistemului instituţionalc. procesul de achiziţie publicăd. Întărirea capacităţii administrative a autorităţilor contractantee. monitorizare şi supervizareobiectivea. obiectivul generalb. obiective specificeprincipii generaledirecţii de acţiunerezultatele politicilor publice1. calitatea cadrului legislativ, inclusiv evaluarea opţiunilor de transpunere a noilor directive în legislaţia naţională2. coerenţa globală şi eficienţa sistemului instituţional3. regularitatea şi calitatea procesului de achiziţii publice4. capacitatea autorităţilor contractante, cu accent pe profesionalizare şi aspecte de integritate5. funcţiile de monitorizare şi ...

Monitorul Oficial 789 bis din 23 Octombrie 2015 (M. Of. 789 bis/2015)

 STRATEGIE NAŢIONALĂ din 23 septembrie 2015 privind imigraţia pentru perioada 2015-2018 (Anexa nr. 1)*) EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 789 bis din 23 octombrie 2015

──────────*) aprobată de hotărarea guvernului nr. 780/2015, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 789 din 23 octombrie 2015.────────── "migraţia este un proces care trebuie  gestionat şi nu o problemă care trebuie rezolvată."cap. i consideraţii generale1. introducere1.1. contextul internaţionalpentru asigurarea unui spaţiu de libertate, securitate şi justiţie în europa, uniunea europeană şi statele membre îşi definesc politicile pe termen scurt şi mediu în contextul unor schimbări structurale, precum evoluţia demografică pe termen lung, lipsa forţei de muncă în anumite domenii, creşterea competiţiei pentru atragerea de lucrători înalt calificaţi sau pe fondul instabilităţii în imediata sa apropiere. tot mai mulţi cetăţeni ...

Monitorul Oficial 796 din 27 Octombrie 2015 (M. Of. 796/2015)

 STRATEGIA din 14 octombrie 2015 Arhivelor Naţionale 2015-2021 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 796 din 27 octombrie 2015

Cuprinsintroducereinformaţii generale relevantepriorităţi, politici şi cadru juridic existentedefinirea problemeiobiectivedirecţii de acţiuneprincipii generale şi valorirezultatele strategieirezultatele acţiunilorimplicaţii bugetareimplicaţii juridiceprocedura de monitorizare, evaluareetape ulterioare şi instituţii responsabileacronime utilizate:anr - arhivele naţionale ale românieicia - consiliul internaţional al arhivelorebna - consiliul european al directorilor de arhive naţionalefan - fondul arhivistic naţionalicarus - centrul internaţional de cercetare arhivisticăicr - institutul cultural românigjr - inspectoratul general al jandarmeriei româneigpr - inspectoratul general al poliţiei româneit - tehnologia informaţieimai - ministerul afacerilor internemae - ministerul afacerilor externeue - uniunea europeanăunesco - organizaţia naţiunilor unite pentru educaţie, Ştiinţă şi culturăintroducere"arhivele constituie un patrimoniu unic şi de neînlocuit ...

Monitorul Oficial 619 bis din 14 August 2015 (M. Of. 619 bis/2015)

 STRATEGIE din 15 iulie 2015 naţională pentru promovarea îmbătrânirii active şi protecţia persoanelor vârstnice 2015-2020*) EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 619 bis din 14 august 2015

──────────*) aprobată de hotărârea guvernului nr. 566 din 15 iulie 2015, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 619 din 14 august 2015.──────────cuprins1. cadru general   1.1. Îmbătrânirea populaţiei: implicaţii pentru societate şi economie   1.2. o viaţă mai sănătoasă într-o societate în curs de îmbătrânire   1.3. munca la vârste înaintate   1.4. participare socială şi o bătrâneţe demnă   1.5. independenţă sporită în îngrijirea de lungă durată   1.6. concluzii ale analizei generale2. scopul strategiei   2.1. motivarea strategiei   2.2. principii de funcţionare   2.3. procesul elaborării strategiei3. obiective ale strategiei pentru promovarea îmbătrânirii active şi protecţia persoanelor vârstnice   3.1. prelungirea şi îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor vârstnice   3.1.1. consolidarea reformei sistemului public de pensii   3.1.2. modificări ...

Monitorul Oficial 768 din 15 Octombrie 2015 (M. Of. 768/2015)

 STRATEGIE din 23 septembrie 2015 de dezvoltare a Sistemului Statistic Naţional şi a statisticii oficiale a României în perioada 2015-2020*) EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 768 din 15 octombrie 2015

──────────*) activităţile aferente anului 2014 au fost incluse şi realizate în programul statistic naţional anual 2014.──────────  - document de politici publice -cuprins*font 9*misiunea, viziunea Şi valorile institutului naŢional de statisticĂ1. introducere2. informaţii generale relevante2.1. rezultatele strategiei 2008-20132.1.1. În domeniul sistemului statistic naţional2.1.2. situaţia existentă în domeniul sistemului informatic statistic naţional3. priorităţi, politici şi cadrul juridic existent3.1. priorităţile pentru perioada 2015-20203.2. cadrul juridic al statisticii oficiale din românia şi responsabilităţileinstituţionale ale ins4. ...

Monitorul Oficial 763 din 13 Octombrie 2015 (M. Of. 763/2015)

 STRATEGIA din 23 septembrie 2015 naţională de ordine şi siguranţă publică 2015-2020 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 763 din 13 octombrie 2015

Cuprinsi. abordarea strategicĂii. context european Şi naŢional - riscuri Şi vulnerabilitĂŢi actualeriscuri şi vulnerabilităţi identificate la nivelul uniunii europeneriscuri şi vulnerabilităţi identificate la nivel naţional● consumul şi traficul de droguri● traficul de fiinţe umane● migraţia ilegală● frauda şi evaziunea fiscală● contrabanda cu produse accizabile şi alte operaţiuni ilicite preferate de reţelele infracţionale● contrafacerea şi infracţiunile care aduc atingere drepturilor de proprietate intelectuală● corupţia● criminalitatea informaticăiii. obiective Şi direcŢii de acŢiuneiv. indicatori de performanŢĂv. implicaŢii pentru bugetvi. etape urmĂtoare● punerea în aplicare a strategiei● monitorizare şi evaluarepreambulÎntr-o lume globală complexă, dinamică şi conflictuală, puternic afectată de criza economică şi financiară, siguranţa ...

Monitorul Oficial 756 din 09 Octombrie 2015 (M. Of. 756/2015)

 STRATEGIE din 16 septembrie 2015 naţională pentru competitivitate 2015-2020 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 756 din 9 octombrie 2015

Septembrie 2015cuprins1. introducere2. informaţii generale relevante privind contextul competitiv al româniei2.1. cadrul macroeconomic2.2. rolul investiţiilor străine2.3. sectoare economice cu potenţial competitiv2.4. dimensiunea teritorială a competitivităţii2.5. analiza swot3. politici şi cadrul juridic existente4. viziunea strategiei naţionale pentru competitivitate5. priorităţi strategice6. monitorizarea şi evaluarea6.1. principii generale cu privire la rolul strategiei în realizarea obiectivelor de dezvoltare economică6.2. monitorizarea6.3. evaluarea7. etape ulterioare şi instituţii responsabile1. introducerestrategia naţională pentru competitivitate (snc) reprezintă un document strategic al ministerului economiei, comerţului şi turismului elaborat prin consultări atât cu mediul privat, cât şi cu ministerele de linie (în special cu ministerul agriculturii şi dezvoltării rurale, ministerul educaţiei ...

Monitorul Oficial 532 bis din 16 Iulie 2015 (M. Of. 532 bis/2015)

 STRATEGIE din 27 mai 2015 naţională de reintegrare socială a persoanelor private de libertate 2015-2019 din 27.05.2015*) EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 532 bis din 16 iulie 2015

──────────*) aprobată de hotărârea guvernului nr. 389 din 27 mai 2015, publicat în monitorul oficial, partea i nr. 532 din 16/07/2015.──────────   strategia naŢionalĂ de reintegrare socialĂ   a persoanelor private de libertate   2015-2019cuprinsdefinirea unor termeni Şi expresiiintroducerecadrul legaldefinirea problemeiobiectiveprincipii generalemonitorizare, evaluare, revizuireimplicaŢii bugetareimplicaŢii juridiceindicatorietapele ulterioare, instituŢii responsabileplan naŢional de implementare a strategiei naŢionale de reintegrare socialĂ a persoanelor private de libertatedefinirea unor termeni Şi expresiia) persoane private de libertate - persoane sancţionate cu măsura educativă a internării într-un centru educativ sau într-un centru de detenţie, persoane condamnate la pedeapsa închisorii ori a detenţiunii pe viaţă, persoane arestate preventiv din locurile de deţinere din subordinea ...

Monitorul Oficial 656 din 31 August 2015 (M. Of. 656/2015)

 STRATEGIA NAŢIONALĂ ŞI PLANUL NAŢIONAL din 19 august 2015 pentru gestionarea siturilor contaminate din România EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 31 august 2015

Capitolul i introducerecapitolul ii necesitate Şi scopcapitolul iii situaŢia actualĂ a siturilor potenŢial contaminate/contaminate din romÂniasecţiunea 1 principalele sectoare economice cu impact asupra solului, subsolului şi apelor subterane/de suprafaţăsecţiunea a 2-a proprietarii siturilor2.1. situri privatizate2.2. situri în proprietatea statului2.3. siturile orfane/abandonatesecţiunea a 3-a inventarul naţional al siturilor potenţial contaminate/contaminatesecţiunea a 4-a analiza swotsecţiunea a 5-a cadrul legal5.1. legislaţia uniunii europene5.2. legislaţia naţionalăcapitolul iv obiectivele strategieisecţiunea 1 obiectivul generalsecţiunea a 2-a obiective specifice2.1. obiective specifice de mediu2.2. obiective specifice socioeconomice2.3. obiective specifice tehnicecapitolul v principii de bazĂsecţiunea 1 principiul "poluatorul plăteşte"secţiunea a 2-a conformitatea cu normele uniunii europenesecţiunea a 3-a principiul ...

Monitorul Oficial 450 din 23 Iunie 2015 (M. Of. 450/2015)

 STRATEGIE NAŢIONALĂ DE APĂRARE A ŢĂRII din 23 iunie 2015 pentru perioada 2015-2019 - O Românie puternică în Europa şi în lume - EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 450 din 23 iunie 2015

Cuvânt înaintela preluarea mandatului de preşedinte al româniei am exprimat dezideratul şi angajamentul afirmării naţiunii române ca o naţiune puternică, de cetăţeni, o naţiune care ştie ce vrea în europa, în lume şi pentru sine însăşi. convingerea mea a rămas neclintită. forţa unei naţiuni este dată de valorile, obiectivele şi aspiraţiile comune, care depăşesc suma intereselor, ambiţiilor şi chiar a reuşitelor individuale.strategia naţională de apărare a româniei este expresia concretă a acestei viziuni. o românie puternică în europa şi în lume exprimă cel mai clar obiectivul final al strategiei şi defineşte profilul pe care ţara noastră şi-l construieşte pentru următorii ...

‹‹ Pagina 1 din 2
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016