Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial - strategie 2023 Twitter Facebook

Monitorul Oficial
Strategie 2023

Selectati luna pentru care doriti sa afisam strategie din 2023‹‹ Pagina 1 din 2

Monitorul Oficial 1160 bis din 21 Decembrie 2023 (M. Of. 1160 bis/2023)

 STRATEGIE din 14 decembrie 2023 în domeniul proprietăţii intelectuale 2024 - 2028 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1160 bis din 21 decembrie 2023

──────────aprobată prin hotĂrÂrea nr. 1.272 din 14 decembrie 2023, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1.160 din 21 decembrie 2023.──────────cuprins:capitolul i -introducerea;capitolul ii -viziunea;capitolul iii -priorităţile, politicile şi cadrul legal existente;capitolul iv -analiza contextului şi definirea problemelor;capitolul v -obiectivele generale şi specifice;capitolul vi -direcţiile de acţiune;capitolul vii -rezultatele aşteptate;capitolul viii -indicatorii;capitolul ix -procedurile de monitorizare şi evaluare;capitolul x -instituţiile responsabile;capitolul xi -implicaţiile bugetare şi sursele de finanţare;capitolul xii -implicaţiile asupra cadrului juridic.cap. iintroducereart. 1 o mai bună protejare a proprietăţii intelectuale are în vederea caracterul legislaţiei în domeniul proprietăţii intelectuale de instrument care garantează respectarea dreptului fundamental la ...

Monitorul Oficial 1144 bis din 19 Decembrie 2023 (M. Of. 1144 bis/2023)

 STRATEGIE NAŢIONALĂ din 14 decembrie 2023 de luptă antifraudă pentru protecţia intereselor financiare ale Uniunii Europene în România, 2023-2027 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1144 bis din 19 decembrie 2023

──────────aprobată prin hotĂrÂrea nr. 1.259 din 14 decembrie 2023, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1.144 din 19 decembrie 2023.──────────a) introducereb) viziunec) prioritĂŢile, politicile Şi cadrul legal existented) analiza contextului Şi definirea problemelore) obiective generale Şi specificef) programeg) rezultate aŞteptateh) indicatorii) proceduri de monitorizare Şi evaluarej) instituŢii responsabilek) implicaŢii bugetare Şi sursele de finanŢarel) implicaŢii asupra cadrului juridica) introducerefiind conştientă de amploarea fenomenului fraudei care afectează interesele financiare ale uniunii europene, pentru cadrul financiar multianual 2021-2027, precum şi pentru fondurile externe nerambursabile/rambursabile alocate româniei prin mecanismul de redresare şi rezilienţă, comisia europeană pune accent pe prevenirea fraudei, ...

Monitorul Oficial 1103 bis din 07 Decembrie 2023 (M. Of. 1103 bis/2023)

 STRATEGIA din 29 noiembrie 2023 pe termen lung a României pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră - România Neutră în 2050 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1103 bis din 7 decembrie 2023

──────────aprobată prin hotĂrÂrea nr. 1.215 din 29 noiembrie 2023, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 1.103 din 7 decembrie 2023.──────────cuvânt înainteaceastă strategie a fost elaborată de pricewaterhousecoopers management consultants srl (pwc), cu sprijinul consistent al experţilor din cadrul macedonian academy of sciences and arts.strategia a fost realizată în proiectului "implementarea planului naţional integrat pentru energie şi schimbări climatice şi elaborarea strategiei pe termen lung a româniei", finanţat de uniunea europeană prin intermediul instrumentului de sprijin tehnic (technical support instrument), gestionat la nivelul direcţiei generale sprijin pentru reforme structurale (dg reform), derulat în baza contractului nr. reform/2021/op/0006-07 lot 1, încheiat ...

Monitorul Oficial 1030 bis din 13 Noiembrie 2023 (M. Of. 1030 bis/2023)

Monitorul Oficial 966 bis din 25 Octombrie 2023 (M. Of. 966 bis/2023)

 STRATEGIE NAŢIONALĂ din 20 octombrie 2023 de vaccinare în România pentru perioada 2023 - 2030 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 966 bis din 25 octombrie 2023

──────────aprobată prin hotĂrÂrea nr. 1.006 din 20 octombrie 2023, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 966 din 25 octombrie 2023.──────────cuprinsabrevierii. introducereii. viziuneaiii. priorităţile, politicile şi cadrul legal existenteiv. analiza contextului şi definirea problemelorv. obiectivele generale şi specificevi. direcţii de acţiune prioritare pentru implementarea obiectivelorvii. rezultatele aşteptateviii. indicatoriiix. procedurile de monitorizare şi evaluarex. instituţiile responsabilexi. implicaţiile bugetare şi sursele de finanţarexii. implicaţiile asupra cadrului juridicxiii. anexă la strategie - plan de acţiuni pentru implementarea strategiei naţionale de vaccinare în românia pentru perioada 2023-2030abrevieriav = acoperire vaccinalăce = comisia europeanăcnscbt = centrul naţional pentru supravegherea şi controlul bolilor transmisibilecnv ...

Monitorul Oficial 964 bis din 25 Octombrie 2023 (M. Of. 964 bis/2023)

 STRATEGIA NAŢIONALĂ din 20 octombrie 2023 pentru prevenirea şi limitarea infecţiilor asociate asistenţei medicale şi combaterea fenomenului de rezistenţă la antimicrobiene în România pentru perioada 2023-2030 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 964 bis din 25 octombrie 2023

──────────aprobată prin hotĂrÂrea nr. 1.005 din 20 octombrie 2023, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 964 din 25 octombrie 2023.──────────cuprinsabrevieriglosar de termenii. introducereii. viziuneaiii. prioritĂŢile, politicile Şi cadrul legal existenteiv. analiza contextului Şi definirea problemelorv. obiectivele generale Şi specificevi. direcŢii de acŢiune pentru implementarea obiectivelorvii. rezultatele aŞteptateviii. indicatoriiix. procedurile de monitorizare Şi evaluarex. instituŢiile responsabilexi. implicaŢiile bugetare Şi sursele de finanŢarexii. implicaŢiile asupra cadrului juridicanexa plan de acŢiuni pentru implementarea strategiei pentru prevenirea Şi limitarea infecŢiilor asociate asistenŢei medicale Şi combaterea fenomenului de rezistenŢĂ la antimicrobiene În romÂnia 2023-2030abrevieriamr - rezistenţa la antimicrobieneanmcs - autoritatea naţională de ...

Monitorul Oficial 962 bis din 24 Octombrie 2023 (M. Of. 962 bis/2023)