Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   STRATEGIA NAŢIONALĂ din 20 octombrie 2023  pentru prevenirea şi limitarea infecţiilor asociate asistenţei medicale şi combaterea fenomenului de rezistenţă la antimicrobiene în România pentru perioada 2023-2030    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 STRATEGIA NAŢIONALĂ din 20 octombrie 2023 pentru prevenirea şi limitarea infecţiilor asociate asistenţei medicale şi combaterea fenomenului de rezistenţă la antimicrobiene în România pentru perioada 2023-2030

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 964 bis din 25 octombrie 2023
──────────
    Aprobată prin HOTĂRÂREA nr. 1.005 din 20 octombrie 2023, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 964 din 25 octombrie 2023.
──────────

    CUPRINS
        ABREVIERI
        GLOSAR DE TERMENI
    I. INTRODUCERE
    II. VIZIUNEA
    III. PRIORITĂŢILE, POLITICILE ŞI CADRUL LEGAL EXISTENTE
    IV. ANALIZA CONTEXTULUI ŞI DEFINIREA PROBLEMELOR
    V. OBIECTIVELE GENERALE ŞI SPECIFICE
    VI. DIRECŢII DE ACŢIUNE PENTRU IMPLEMENTAREA OBIECTIVELOR
    VII. REZULTATELE AŞTEPTATE
    VIII. INDICATORII
    IX. PROCEDURILE DE MONITORIZARE ŞI EVALUARE
    X. INSTITUŢIILE RESPONSABILE
    XI. IMPLICAŢIILE BUGETARE ŞI SURSELE DE FINANŢARE
    XII. IMPLICAŢIILE ASUPRA CADRULUI JURIDIC

        ANEXA PLAN DE ACŢIUNI PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI PENTRU PREVENIREA ŞI LIMITAREA INFECŢIILOR ASOCIATE ASISTENŢEI MEDICALE ŞI COMBATEREA FENOMENULUI DE REZISTENŢĂ LA ANTIMICROBIENE ÎN ROMÂNIA 2023-2030

    ABREVIERI
        AMR - Rezistenţa la Antimicrobiene
        ANMCS - Autoritatea Naţională de Management al Calităţii în Sănătate
        ANMDMR - Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România
        ANSVSA - Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor
        CMR - Colegiul Medicilor din România
        CMVR - Colegiul Medicilor Veterinari din România
        EARS.Net - Reţeaua Europeană de Supraveghere a Rezistenţei la Antibiotice
        IAAM - Infecţii asociate asistenţei medicale
        ICD - infecţii cu Clostridioides difficile
        ICPBMUV - Institutul pentru Controlul Produselor Biologice şi Medicamentelor de Uz Veterinar
        IDSA - Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală
        IISPV - Institutul de Igienă şi Sănătate Publică
        INCDMM Cantacuzino - Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare Medico-Militară "Cantacuzino"
        INSP - Institutul Naţional de Sănătate Publică
        LNR - Laborator Naţional de Referinţă
        MDR - Microorganisme multirezistente
        MRSA - Stafilococul Auriu Meticilino - Rezistent
        MS - Ministerul Sănătăţii
        NCLAR - Comitetul Naţional pentru Limitarea Rezistenţei Microbiene
        OMS - Organizaţia Mondială a Sănătăţii
        PNV - Programul Naţional de Vaccinare

    Glosar de termeni
        În înţelesul prezentei strategii, se definesc termenii de specialitate după cum urmează:
        Infecţii asociate asistenţei medicale (IAAM) - infecţii ce apar la pacienţii care primesc îngrijiri în unităţi medicale sau în centre rezidenţiale sau care au primit recent asemenea îngrijiri şi care nu erau manifeste sau în incubaţie la momentul internării.
        Rezistenţa la antibiotice - capacitatea unor germeni patogeni, microorganisme, de a supravieţui şi a se multiplica în prezenţa antibioticelor.
        Microorganisme multirezistente (MDR) - microorganisme care au rezistenţă la antibiotice din cel puţin trei clase care sunt de regulă active împotriva speciei din care fac parte sau stafilococii rezistenţi la meticilină.
        Germeni cu risc epidemiologic major - microorganisme MDR cu potenţial de a produce IAAM severe şi Clostridioides difficile.
        Siguranţa pacientului - măsurile luate pentru a preveni adăugarea unei condiţii patologice suplimentare faţă de cele existente la internare sau care erau în incubaţie - în cazul infecţiilor. Conceptul "One Health"- o abordare integrată şi unificatoare prin care se urmăreşte echilibrarea şi optimizarea durabilă a sănătăţii oamenilor, a animalelor şi a ecosistemelor.


    Strategia pentru prevenirea şi limitarea infecţiilor asociate asistenţei medicale şi combaterea fenomenului de rezistenţă la antimicrobiene în România 2023-2030
    I. Introducere
        Un domeniu al sănătăţii publice cu un impact foarte important asupra calităţii serviciilor de sănătate, dar şi asupra eficientizării serviciilor prin scăderea cheltuielilor evitabile (mai ales la nivelul serviciilor spitaliceşti) şi al îmbunătăţirii stării de sănătate a populaţiei îl reprezintă domeniul infecţiilor asociate asistenţei medicale, care sunt un element major de influenţă asupra siguranţei pacientului.
        Infecţiile asociate asistenţei medicale (IAAM) sunt evenimente nefavorabile reprezentate de infecţii ce apar la pacienţii care primesc îngrijiri în unităţi medicale sau în centre rezidenţiale, sau care au primit recent asemenea îngrijiri, infecţii care nu erau manifeste sau erau în incubaţie la momentul internării pacientului.
        Pentru furnizorii de servicii de sănătate, monitorizarea calităţii îngrijirilor şi, implicit, a IAAM necesită o preocupare sistematică pentru identificarea, analiza, controlul şi monitorizarea riscului infecţios intra-spitalicesc, preocupare care include raportarea infecţiilor asociate asistenţei medicale şi a incidentelor/accidentelor cu risc infecţios ocupaţional, toate aceste procese având ca scop final asigurarea siguranţei pacientului şi reducerea la minim al riscului IAAM.
        În strânsă conexiune cu IAAM, rezistenţa la antimicrobiene (AMR) a atins în ultimii 15-20 de ani nivelul unei ameninţări extrem de serioase la adresa sănătăţii populaţiei la nivel global; fenomenul a apărut ca urmare a utilizării pe scară largă a antibioticelor (în mod mai mult sau mai puţin justificat), precum şi a transmiterii interumane a microorganismelor rezistente, dezvoltaţi ca urmare a folosirii antibioticelor. O consecinţă nedorită a rezistenţei la antimicrobiene este reprezentată de apariţia IAAM cu microorganisme multirezistente, care necesită tratamente complexe cu antibiotice sau asocieri de antibiotice puternice, cu rată variabilă de succes, situaţie care periclitează siguranţa pacienţilor. Pentru soluţionarea acestor probleme au fost elaborate la nivel internaţional documente cadru de strategii şi planuri de acţiune (Organizaţia Mondială a Sănătăţii, Centrul European pentru Controlul Bolilor), iar majoritatea statelor şi-au dezvoltat strategii naţionale, pe baza documentelor cadru şi a situaţiei naţionale.
        IAAM a fost abordată şi de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite, abordare care s-a concretizat în anul 2016 printr-o declaraţie politică a liderilor mondiali în sensul atenuării impactului iminent al rezistenţei la antimicrobiene.
        Organizaţia Mondială a Sănătăţii a publicat în anul 2016 Planul de acţiune global pentru combaterea rezistenţei la antimicrobiene*1 şi Ghidul privind componentele de bază ale programelor de prevenire şi limitare ale IAAM*2, încurajând statele membre să elaboreze şi să implementeze planuri naţionale.
        *1 Plan de acţiune global pentru combaterea rezistenţei la antimicrobiene (Global action plan on antimicrobial resistance), 1 ianuarie 2016 https://www.who.int/publications/i/item/9789241509763
        *2 Ghidul privind componentele de bază ale programelor de prevenire şi limitare ale IAAM (Guidelines on core components of infection prevention and control programmes at the naţional and acute health care facility level), 1 ianuarie 2016 https://www.who.int/publications/i/item/9789241549929

        În strânsă legătură cu tendinţele şi documentele strategice de la nivel internaţional şi din Uniunea Europeană, este necesar şi în România un cadru de acţiune coordonat şi sustenabil pentru controlul IAAM şi al AMR, scop în care a fost elaborată prezenta strategie.

    II. Viziunea
        Viziunea prezentei strategii este aceea de a crea premize sustenabile de îmbunătăţire a stării de sănătate a populaţiei României pe termen mediu şi lung, prin prevenirea şi limitarea apariţiei IAAM, reducerea riscului asociat AMR şi încurajarea utilizării judicioase a antibioticelor atât în medicina umană cât şi în medicina veterinară.
        Contextul naţional actual susţine nevoia unor intervenţii adecvate de îmbunătăţire a performanţei sistemului de sănătate prin acţiuni energice de prevenire şi limitare a IAAM şi de control al AMR. Conform recomandărilor Consiliului Europei, România ar trebui să întreprindă paşi rapizi pentru dezvoltarea şi implementarea unei Strategii Naţionale şi a unui Plan Naţional de Acţiune în vederea reducerii riscul asociat AMR şi al încurajării utilizării judicioase a antibioticelor atât în medicina umană cât şi în medicina veterinară. Totodată, recomandările prevăd elaborarea de ghiduri naţionale corelate cu cele europene în vederea îmbunătăţirii practicilor de prescriere a antibioticelor în ambele sectoare medicale - uman şi veterinar.
        Abordarea sistemică propusă aduce cele mai multe beneficii pentru îmbunătăţirea şi operaţionalizarea cadrului naţional de funcţionare, pentru instruirea specialiştilor şi pentru dezvoltarea şi utilizarea de instrumente naţionale pentru prevenirea şi limitarea IAAM şi AMR, având ca rezultat final consolidarea capacităţii României de a răspunde acestor probleme stringente ale sănătăţii publice. Abordarea comună a IAAM şi AMR la nivel naţional va îmbunătăţi, pe termen lung, indicatorii de sănătate corespunzători şi, nu în ultimul rând, va duce la scăderea costurilor asociate îngrijirilor medicale (scădere care ar permite o alocare ulterioară mai bună a resurselor sistemului de sănătate), impactul benefic fiind atât social cât şi economic.

    III. Priorităţile, politicile şi cadrul legal
        În anul 1998 Comisia Europeană a convocat prima întâlnire majoră pe tema AMR care s- a concretizat prin Decizia Nr. 2119/98/EC a Parlamentului European şi Comisiei Europene, care a stipulat nevoia creării unei reţele pentru supravegherea epidemiologică şi controlul bolilor transmisibile în Uniunea Europeană, incluzând infecţiile asociate asistenţei medicale şi rezistenţa la antimicrobiene în lista problemelor de sănătate publică prioritare.
        În anul 2001 s-a elaborat, la nivelul Comisiei Europene, o strategie comunitară pentru controlul rezistenţei microorganismelor şi s-au adoptat recomandările privind utilizarea prudentă a agenţilor antimicrobieni în patologia umană (2002/77/EC), document care a subliniat importanţa prevenirii şi controlului AMR.
        În aprilie 2011, Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) a introdus un pachet de politici privind lupta împotriva rezistenţei la antimicrobiene, care detaliază acţiunile necesar a fi aplicate de către fiecare organism decizional, inclusiv directive cheie, ţintite pe acţiuni aplicabile sectorului uman. În noiembrie 2011, Comisia Europeană a completat recomandările şi orientările din strategia comunitară pentru combaterea rezistenţei la antibiotice, printr-o comunicare către Parlamentul European şi către Consiliul Europei privind adoptarea unui plan de măsuri împotriva ameninţărilor tot mai mari reprezentate de rezistenţa la antimicrobiene (C0M/2011/748), care a propus o abordare comună coordonată a tuturor sectoarelor implicate (uman, veterinar-şi mediu, etc) şi întărirea şi dezvoltarea iniţiativelor statelor membre EU împotriva AMR şi IAAM (infecţiile asociate asistenţei medicale). Aceasta nouă abordare multisectorială a fost concretizată prin publicarea de către OMS a "Planului global de acţiune asupra rezistenţei la antimicrobiene" în anul 2015 şi ulterior a "Planului european de acţiune "One Health", de către Comisia Europeană în anul 2017.
        "Planul global de acţiune asupra rezistenţei la antimicrobiene" propune 5 obiective strategice care pot fi atinse de către Statele Membre prin implementarea unor acţiuni pentru optimizarea folosirii substanţelor antimicrobiene, investiţii în cercetare şi dezvoltare şi asigurarea accesului echitabil la substanţele antimicrobiene , respectiv:
    1. Îmbunătăţirea conştientizării şi înţelegerii rezistenţei la substanţe antimicrobiene (AMR);
    2. Îmbunătăţirea cunoaşterii AMR prin supraveghere şi cercetare;
    3. Scăderea incidenţei infecţiilor prin măsuri eficace de sanitaţie, igienă şi de prevenire a infecţiilor;
    4. Optimizarea utilizării agenţilor antimicrobieni;
    5. Realizarea de investiţii sustenabile în combaterea AMR

        Obiectivul 1, îmbunătăţirea conştientizării şi înţelegerii rezistenţei la antimicrobiene (AMR) prin comunicare eficientă, educaţie, instruire, vizează: a) elaborarea de programe de comunicare dedicate, în domeniul sănătăţii publice; b) includerea de noţiuni-cheie privind agenţii antimicrobieni şi AMR în curriculum şi educaţia profesională medicală.
        Obiectivul 2, îmbunătăţirea cunoaşterii AMR prin supraveghere şi cercetare, vizează, între altele, cunoaşterea incidenţei, prevalenţei şi a pattern-ul distribuţiei geografice a AMR pe categorii de microorganisme, înţelegerea mecanismelor de dezvoltare şi de răspândire a rezistenţei şi capacitatea de a caracteriza rapid mecanismele de rezistenţă emergente. În acest sens, recomandările OMS privind activitatea de laborator subliniază faptul că laboratoarele de microbiologie trebuie să aibă capacitatea de detecţie şi caracterizare rapidă a rezistenţei microorganismelor şi respectiv capacitatea de identificare a mecanismelor implicate în dezvoltarea rezistenţei. În vederea îndeplinirii acestor recomandări, este necesară actualizarea metodelor şi instrumentelor de diagnostic microbiologic şi molecular.
        Pentru îndeplinirea obiectivului, OMS recomandă:
        ● dezvoltarea unui Sistem Naţional de Supraveghere a rezistenţei la substanţe antimicrobiene care să includă un centru naţional de referinţă, responsabil de colectarea sistematică şi analiza datelor privind rezistenţa unui grup selectat de microorganisme din mediul comunitar şi din cel spitalicesc. Datele colectate vor fi utilizate pentru informarea decidenţilor şi pentru dezvoltarea şi adaptarea politicilor naţionale la contextul existent.
        ● dezvoltarea unui laborator naţional de referinţă pentru testarea şi caracterizarea microorganismelor multirezistente, conform standardelor în vigoare, şi care să ofere datele necesare centrului naţional de referinţă.
        ● Pe domeniul veterinar exista două laboratoare de referinţă desemnate la nivel naţional pe AMR:
    - Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală (IDSA) - LNR Sănătate Animală
    – Institutul de Igienă şi Sănătate Publică (IISPV) - LNR Sănătate Publică
        precum şi un număr variabil de laboratoare regionale selectate anual în funcţie de rezultatele la testele de intercomparare, în cadrul cărora se analizează probele de conţinut cecal prelevate în cadrul programului de monitorizare a rezistenţei la antimicrobiene precum şi testarea comportamentului la antimicrobiene a tulpinilor de Salmonella spp, Campylobacter jejuni, Campylobacter coli, Escherichia coli indicator comensal, Escherichia coli sintetizatoare de ESBL, AmpC şi carbapenemaze. Laboratoarele sunt validate şi acreditate în conformitate cu standardele în vigoare.


        Sistemul Naţional de Supraveghere al RAM trebuie să îndeplinească următoarele roluri:
        ● să participe la reţelele regionale şi globale din domeniu şi să disemineze informaţiile, permiţând detecţia şi monitorizarea tendinţelor evolutive la nivel local, regional şi naţional;
        ● să deţină capacitatea de a detecta şi de a raporta emergenţa rezistenţei anumitor agenţi patogeni, care poate constitui o urgenţă de sănătate publică de interes internaţional conform cerinţelor IHR (Internaţional Health Regulations).

        Obiectivul 3, reducea incidenţei infecţiilor asociate asistenţei medicale, în special a celor cu microorganisme multi-rezistente necesită următoarele acţiuni:
        ● Implementarea măsurilor de prevenire şi control al infecţiilor şi dezvoltarea de politici naţionale pentru prevenirea infecţiilor;
        ● Includerea în Sistemul Naţional de Supraveghere a AMR, colectarea de date în format standardizat şi raportarea de informaţii asupra rezistenţei microorganismelor cauzatoare de infecţii asociate asistenţei medicale (IAAM);
        ● Implementarea de măsuri de igienă şi de educaţie, instruire în igiena şi prevenire a infecţiilor atât pentru personalul medical cât şi pentru pacienţi/populaţie
        ● Implementarea măsurilor de prevenire şi control a infecţiilor asociate asistenţei medicale în centrele rezidenţiale pentru persoane adulte aflate în dificultate
        ● Implementarea protocoalelor de nursing şi tratament antibiotic pentru persoanele adulte aflate în dificultate din centrele rezidenţiale

        Obiectivul 4, optimizarea utilizării agenţilor antimicrobieni, se poate realiza, între altele, prin ghidarea utilizării optime a antibioticelor în practica medicală, prin creşterea calităţii şi capacităţii laboratorului de microbiologie de a identifica agenţii etiologici şi profilul de rezistenţă la antibiotice.
        Obiectivul 5, finanţare şi investiţii sustenabile în combaterea RAM, presupune:
        ● Evaluarea nevoilor de investiţii necesare pentru implementarea planului naţional de acţiune;
        ● Finanţarea constantă a activităţilor de diagnostic de referinţă şi de supraveghere a AMR;
        ● Introducerea secvenţierii întregului genom (WGS) pentru supravegherea epidemiologică, depistarea şi controlul AMR în România în sistem holistic (One Health) ;
        ● Dezvoltarea laboratoarelor de microbiologie în spitale;
        ● Organizarea de sesiuni de pregătire, inclusiv de educaţie medicală continuă pentru personalul implicat în supravegherea şi controlul AMR (specialişti în microbiologie medicală/medici de medicină de laborator, epidemiologi, infecţionişti, alţi medici clinicieni, asistenţi medicali);
        ● Participarea în programe de cercetare şi colaborare internaţională.
        Necesitatea întăririi capacităţii de diagnostic microbiologic este justificată de rolul esenţial pe care îl joacă în actul medical, de el depinzând diagnosticul de certitudine în bolile infecţioase şi instituirea terapiei antimicrobiene ţintite. În vederea întăririi capacităţii de diagnostic microbiologic sunt necesare următoarele acţiuni:
        ● Actualizarea cadrului legislativ privind organizarea şi funcţionarea laboratoarelor, în concordanţă cu nevoile sistemului de sănătate şi cu evoluţia tehnologiei, cu accent pe metodele rapide de diagnostic care permit ghidarea antibioticoterapiei.
        ● Întărirea rolului microbiologului/medicului de medicină de laborator prin implicarea acestuia în managementul cazurilor de infecţii la pacienţii spitalizaţi în cadrul unor echipe multidisciplinare cu rol decizional în administrarea antibioticoterapiei.
        ● Întărirea reţelei de laboratoare ale INSP prin investiţii în infrastructură şi echipamente, ele putând prelua rolul de laboratoare naţionale/regionale de referinţă.
        ● Actualizarea ghidurilor şi a protocoalelor conform necesităţilor şi standardelor internaţionale/europene - aderarea laboratoarelor la ghidul EUCAST.

        La data de 30 noiembrie 2022 Comisia Europeană a lansat Strategia privind sănătatea globală, cu titlul "O sănătate mai bună pentru toţi într-o lume care se transformă", care are următoarele priorităţi: să ofere o sănătate mai bună şi bunăstare pentru oameni de-a lungul vieţii, să îmbunătăţească sistemele de sănătate şi să avanseze în acoperirea universală cu servicii de sănătate, să prevină şi să combată ameninţările la adresa sănătăţii, inclusiv pandemiile, prin aplicarea abordării "One health", cu intensificarea luptei împotriva rezistenţei la antimicrobiene la nivel naţional, regional şi global.


    Baza legală
        Prezenta strategie pentru prevenirea şi limitarea IAAM şi combaterea fenomenului de rezistenţă AMR la antimicrobiene a fost elaborată având în vedere cadrul legislativ în vigoare:
        ONE HEALTH
     ● Hotărârea Guvernului nr.879/2018 privind înfiinţarea Comitetului Naţional pentru Limitarea Rezistenţei la Antimicrobiene, cu modificările ulterioare.

        Domeniul Sănătate Umană
     ● Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
     ● Legea nr. 3/2021 privind prevenirea, diagnosticarea şi tratamentul infecţiilor asociate asistenţei medicale din unităţile medicale şi din centrele rezidenţiale pentru persoanele adulte aflate în dificultate din România;
     ● Hotărârea Guvernului nr. 926/2022 privind înfiinţarea Comitetul Naţional pentru Prevenirea şi Limitarea Infecţiilor Asociate Asistenţei Medicale;
     ● Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare;
     ● Ordinul ministrului sănătăţii nr. 964/2022 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică, cu modificările şi completările ulterioare;
     ● Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1091/2010 privind centralizarea consumului de medicamente din unităţile sanitare cu paturi;
     ● Ordinul ministrului sănătăţii nr. 919/2006 privind aprobarea normelor metodologice de înregistrare, stocare, prelucrare şi transmitere a informaţiilor legate de activitatea spitalului;
     ● Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1301/2007 pentru aprobarea Normelor privind funcţionarea laboratoarelor de analize medicale, cu modificările şi completările ulterioare.

    Domeniul veterinar
     ● Legea nr.160/1998 pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
     ● Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.215/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
     ● Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 35/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, precum şi a Normelor metodologice de aplicare a Programului de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare;
     ● Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 21/2018 pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind condiţiile de biosecuritate în exploataţiile comerciale de păsări, precum şi condiţiile privind mişcarea păsărilor vii şi a subproduselor provenite de la acestea, cu modificările ulterioare;
     ● Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 34/2009 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind regulile generale de biosecuritate în exploataţiile de creştere a bovinelor;
     ● Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 20/195/2018 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile de biosecuritate în exploataţiile de suine;
     ● Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 83/2014 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile de organizare şi funcţionare a unităţilor farmaceutice veterinare, precum şi procedura de înregistrare sanitară veterinară/autorizare sanitară veterinară a unităţilor şi activităţilor din domeniul farmaceutic veterinar;
     ● Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr.64/2012 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind formularele de prescripţie medicală cu regim special şi a normelor metodologice referitoare la utilizarea acestora, cu modificările şi completările ulterioare;
     ● Regulamentul (UE) 2019/6 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 decembrie 2018 privind produsele medicinale veterinare şi de abrogare a Directivei 2001/82/CE;
     ● Regulamentul (UE) 2016/429 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 martie 2016 privind bolile transmisibile ale animalelor şi de modificare şi de abrogare a anumitor acte din domeniul sănătăţii animalelor ("Legea privind sănătatea animală");
     ● Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/1646 al Comisiei din 23 septembrie 2022 privind modalităţile practice uniforme pentru efectuarea controalelor oficiale în ceea ce priveşte utilizarea substanţelor farmacologic active autorizate ca medicamente de uz veterinar sau ca aditivi pentru hrana animalelor şi a substanţelor farmacologic active interzise sau neautorizate şi reziduurile acestora, conţinutul specific al planurilor de control naţionale multianuale şi modalităţile specifice de elaborare a acestora;
     ● Regulamentul delegat (UE) 2022/1644 al Comisiei din 7 iulie 2022 de completare a Regulamentului (UE) 2017/625 al Parlamentului European şi al Consiliului cu cerinţe specifice pentru efectuarea controalelor oficiale vizând utilizarea substanţelor farmacologic active autorizate ca medicamente de uz veterinar sau ca aditivi furajeri şi a substanţelor farmacologic active interzise sau neautorizate şi a reziduurilor acestora;
     ● Regulamentului delegat (UE) 2021/578 al Comisiei din 29 ianuarie 2021 de completare a Regulamentului (UE) 2019/6 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte cerinţele pentru colectarea datelor privind volumul vânzărilor şi utilizarea produselor medicinale la animale;
     ● Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2022/209 al Comisiei din 16 februarie 2022 de stabilire a formatului datelor care trebuie colectate şi raportate pentru a determina volumul vânzărilor şi utilizarea medicamentelor antimicrobiene la animale în conformitate cu Regulamentul (UE) 2019/6 al Parlamentului European şi al Consiliului;
     ● Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/1729 a Comisiei din 17 noiembrie 2020 privind monitorizarea şi raportarea rezistenţei la antimicrobiene a bacteriilor zoonotice şi comensale şi de abrogare a Deciziei de punere în aplicare a Comisiei 2013/652/UE;
     ● Decizia de punere în aplicare (UE) 2023/1017 a Comisiei din 23 mai 2023 de modificare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2020/1729 în ceea ce priveşte monitorizarea Staphylococcus aureus rezistent la meticilină (MRSA) la porcii pentru îngrăşare;    IV. Analiza contextului şi definirea problemelor
        Rezistenţa la antimicrobiene este cunoscută fragmentar în prezent în România, dintr-un complex de cauze, care necesită o abordare coerentă pe termen lung. Deşi la începutul anilor 90 România avea un avantaj generat de accesul la un număr limitat de antibiotice (peniciline, cicline, aminoglicozide, cloramfenicol, sulfamide), care a determinat şi un nivel scăzut al rezistenţei la antimicrobiene, restrâns la câteva clase de antibiotice, din păcate această situaţie nu mai este de actualitate, din cauza utilizării excesive a antibioticelor, dublată de lipsa unor mecanisme de monitorizare eficace a acestui domeniu. În prezent, România se distinge printr-o poziţie fruntaşă, la nivelul Uniunii Europene, în domeniul rezistenţei la antimicrobiene şi al consumului de antibiotice în medicina umană.
        Din datele furnizate către ECDC, în cadrul Reţelei Europene de Supraveghere a Rezistenţei la Antibiotice (EARS.Net), de Institutul Naţional de Sănătate Publică - Centrul Naţional pentru Prevenirea şi Controlul Bolilor Transmisibile şi de Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare Medico-Militară "Cantacuzino", România prezintă caracteristici asemănătoare ţărilor din sudul Europei, înregistrând procente ridicate ale rezistenţei la antibiotice pentru bacteriile izolate din infecţii invazive: Staphylococcus aureus rezistent la meticilină, Klebsiella pneumoniae rezistentă la cefalosporine de generaţia a treia şi carbapeneme, Escherichia coli rezistentă la aminoglicozide, quinolone, cefalosporine de generaţia a treia etc.
        Pe de altă parte, IAAM sunt profund subraportate în România. Numărul extrem de redus de IAAM raportate la nivel naţional reprezintă o barieră importantă atât în cunoaşterea dimensiunilor şi caracteristicilor reale ale acestui fenomen, precum şi în analiza consecinţelor sale asupra siguranţei pacientului şi a calităţii actului medical. Un exemplu pozitiv a fost creat prin introducerea sistemului naţional de supraveghere al infecţiilor determinat de Clostridioides difficile în anul 2014, ceea ce a determinat o mai bună raportare a IAAM.
        Provocările actuale ce impun elaborarea unei strategii sunt:
    1. Supravegherea consumului de antibiotice şi a rezistenţei antimicrobiene (AMR)
    Domeniul Sănătate Umană
        Consumul de antibiotice este principalul determinant al selectării de noi mecanisme de rezistenţă microbiană, inclusiv în contextul multirezistenţei, dar şi unul dintre factorii declanşatori ai unor infecţii asociate asistenţei medicale (IAAM), cum sunt cele determinate de Clostridioides difficile. Consumul de antibiotice este în continuare ridicat şi s-a reluat tendinţa de creştere existentă în perioada 2011-2015; volumul consumului din 2019 este cu 6,5%-6,7% peste cele din 2016-2017. Cu 27,26 DDD/1000loc/zi, avem în 2019 al 3-lea cel mai ridicat consum între statele europene, tendinţe care se menţin în continuare.
        Inversarea tendinţei pozitive din 2016-2017 este cel mai probabil corelată cu absenţa aproape completă a campaniilor de informare pentru public şi pentru medicii prescriptori.

    Domeniul Veterinar
        În perioada 2014-2021 în România consumul de antibiotice în medicina veterinară a fost sub media europeană, însă acesta trebuie să scadă pentru a răspunde Strategiei Comisiei "Farm to Fork" (2020) de a reducere cu 50 % vânzările de substanţe antimicrobiene pentru animale de fermă şi pentru acvacultură până în 2030.
        Datele privind supravegherea rezistenţei antimicrobiene (RAM) în bacteriile zoonotice şi indicatori de la animale şi alimente sunt colectate anual de către ANSVSA, în conformitate cu Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/1729 (în perioada 2021-2027). Monitorizarea anuală a RAM la animale şi la alimente în cadrul UE vizează speciile de animale selectate corespunzătoare anului de raportare şi vizează următoarele populaţii de animale de la care se obţin produse alimentare şi următoarele produse alimentare, respectiv puii de carne, găini ouătoare, curcani pentru îngrăşare, bovine cu vârsta mai mică de un an, porcii pentru îngrăşare, carnea proaspătă de pui de carne şi de curcan, carnea proaspătă de porc şi de bovine şi vizează următoarele bacterii, respectiv Salmonella spp., Campylobacter coli (C. coli), Campylobacter jejuni (C. jejuni), Escherichia coli (E. coli), bacterie comensală indicatoare, Salmonella spp. şi E. coli care produc următoarele enzime: (β-lactamaze cu spectru larg (ESBL), β-lactamaze de tip AmpC (AmpC) şi carbapenemaze (CP). Începând cu data de 1 ianuarie 2025, Decizia de punere în aplicare (UE) 2023/1017 a Comisiei din 23 mai 2023 de modificare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2020/1729 în cea ce priveşte monitorizarea Staphylococcus aureus rezistent la meticilină (MRSA) la porcii pentru îngrăşare va intra în vigoare.
        Datele sunt analizate în comun de către EFSA şi ECDC şi sunt raportate într-un raport anual de sinteză al UE, disponibil la adresa web:
        https://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/antimicrobial-resistance

        Datele privind apariţia rezistenţei antimicrobiene pentru România sunt disponibile la următoarea adresă web:
        http://www.ansvsa.ro/sănătate-bunăstare-şi-nutriţie-animala/sănătatea-animalelor/sănătatea- animalelor-de-interes-econom ic/

        În general, datele AMR înregistrate în medicina veterinară (animale şi produse alimentare) se încadrează sub media europeană în conformitate cu indicatorii de rezultat al susceptibilităţii complete a bacteriilor în populaţiile de animale de la care se obţin produse alimentare.
        Totodată ANSVSA supraveghează în permanenţă, prin teste de laborator, animalele şi produsele de origine animală prin derularea anuală a Planului Naţional pentru Controlul Reziduurilor (PNCR). Acest Plan este transmis pentru verificare şi aprobare Comisiei Europene pentru fiecare an în parte, iar rezultatele sunt comunicate la Autoritatea Europeană pentru Siguranţa Alimentelor (EFSA).
        În cadrul planului sunt testate pe toată perioada anului reziduurile de substanţe farmacologic active, substanţe neautorizate, pesticide, metale grele, micotoxine, inclusiv antibiotice de la animalele vii şi din produsele de origine animală obţinute de la speciile producătoare de alimente.
        În perioada 2017-2019 au fost confiscate: 0,5 tone de carne cu reziduuri de antibiotic, iar în perioada 2020-2021 nu au fost identificate situaţii care să impună confiscarea.

    2. Prescrierea este orientată preponderent către antibiotice cu spectru larg
        Deşi de câţiva ani a fost tras un semnal de alarmă în privinţa îmbolnăvirilor determinate de Clostridioides difficile, iar infecţiile cu microorganisme multirezistente sunt frecvent semnalate, s-a accentuat utilizarea preferenţială a categoriilor de antibiotice cu spectru larg, a celor puternic inductoare de ICD şi s-a redus utilizarea celor cu spectru îngust şi/sau de primă linie: indicele consumului preferenţial de antibiotice cu spectru larg a atins cea mai ridicată valoare pentru perioada 2011-2019, nu a scăzut consumul de chinolone, ponderea antibioticelor de primă linie a scăzut la un minim pentru perioada 2011-2019, ceea ce ne îndepărtează de obiectivul propus de OMS, de a reprezenta 60% din totalul antibioticelor utilizate în 2023.
        În medicina veterinară sunt prescrise preponderent antibiotice din categoria D ("Prudenţa") ce prezintă riscul cel mai scăzut pentru AMR. Astfel, în 2020 şi 2021, cele mai vândute clase de antimicrobiene pentru animalele de la care se obţin alimente, exprimate în mg/PCU au fost tetraciclinele şi penicilinele.

    3. Datele disponibile indică un nivel extrem de ridicat al rezistenţei bacteriene.
        Pentru mai multe bacterii patogene în medicina umană, nivelul rezistenţei la antibiotice în România este în continuare unul dintre cele mai ridicate din Europa (ex: Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter spp., Klebsiella pneumoniae, MRSA). S-au menţinut/au apărut scăderi uşoare ale nivelurilor de rezistenţă pentru bacterii implicate în infecţii comunitare (E. coli, S. pneumoniae) şi pentru procentul de MRSA; aceste evoluţii pot fi o consecinţă a reducerii consumului de antibiotice în perioada 2016-2017 şi sunt în concordanţă cu scăderea ponderii MRSA la nivel european. Validitatea datelor de rezistenţă bacteriană comunicate către EARS-Net este susţinută de rezultatele raportate de spitalele participante la sistemul de supraveghere a IAAM.
        IAAM reprezintă zona cea mai vizibilă a manifestării rezistenţei la antimicrobiene; ele sunt de multe ori determinate de microorganisme cu rezistenţă la antibiotice, inclusiv la antibiotice de rezervă sau de salvare.
        Rezistenţa bacteriană reduce alternativele terapeutice ale infecţiilor, în primul rând în cazul infecţiilor asociate asistenţei medicale (IAAM), ceea ce face tratamentul lor mai dificil şi cu un risc de evoluţie nefavorabilă mai ridicat.

    4. Numărul de infecţii determinate de Clostridioides difficile şi numărul de IAAM comunicate este în creştere, dar rămâne subraportat.
        Cu toate că s-au înregistrat creşteri ale numărului de infecţii raportate, atât în privinţa ICD, cât şi a IAAM (număr total de infecţii, pneumonii, infecţii de părţi moi), fenomenul subraportării rămâne unul important, ceea ce împiedică recunoaşterea dimensiunilor acestor situaţii clinice, stabilirea unui răspuns adecvat şi evaluarea eficienţei măsurilor de prevenire şi control.

    5. Educarea personalului medical şi a publicului nespecialist rămâne un deziderat permanent
        Formarea personalului medical poate creşte calitatea prescrierii antibioticelor (incluzând reducerea excesului de antibiotice) şi contribuie la limitarea transmiterii bacteriene; educarea publicului nespecialist poate contribui la atingerea aceloraşi obiective, prin reducerea utilizării de antibiotice fără prescripţie medicală şi evitarea gesturilor care cresc riscul de transmitere bacteriană.    V. Obiectivele generale şi specifice
        Prezenta Strategie îşi propune să promoveze următoarele obiective generale şi specifice:
        Obiectiv General nr. 1: Îmbunătăţirea cadrului legislativ privind prevenirea, supravegherea şi limitarea IAAM şi AMR.
        Obiectiv Specific nr. 1.1: Operaţionalizarea cadrului legislativ pentru implementarea conceptului "One Health"
        Obiectiv Specific nr. 1.2: Dezvoltarea de mecanisme pentru o comunicare interinstituţională sistematică şi continuă pentru implementarea cadrului legal
        Obiectiv Specific nr. 1.3: Adoptarea cadrului legal pentru implementarea activităţilor de supraveghere, prevenire şi limitare a IAAM şi AMR
        Obiectiv Specific nr. 1.4: Reglementarea modalităţilor de promovare a utilizării antibioticelor şi a interacţiunilor dintre personalul medical şi producătorii/ distribuitorii de antibiotice
        Obiectiv General 2: Îmbunătăţirea cunoştinţelor şi a atitudinii personalului medical privind IAAM, AMR şi utilizarea judicioasă a antibioticelor
        Obiectiv Specific nr. 2.1: Elaborarea ghidurilor şi protocoalelor specifice pentru utilizarea judicioasă a antibioticelor
        Obiectiv Specific nr. 2.2: Dezvoltarea şi furnizarea de module de instruire specifice pentru diferite specialităţi medicale
        Obiectiv Specific nr. 2.3: Susţinerea cercetării operaţionale şi a studiilor pe date reale privind IAAM şi AMR
        Obiectiv General 3: Asigurarea unui cadru coerent de supraveghere şi raportare a datelor de IAAM şi AMR şi antibiotice la nivel naţional, în linie cu documentele strategice şi cu indicatorii UE şi OMS
        Obiectiv Specific nr. 3.1: Revizuirea sistemelor de supraveghere şi raportare existente pentru IAAM şi AMR în vederea standardizării acestora
        Obiectiv Specific nr. 3.2: Stabilirea unui sistem electronic integrat pentru rezistenţa la antimicrobiene, utilizarea antibioticelor şi date despre IAAM
        Obiectiv Specific nr. 3.3: Creşterea calităţii management-ului AMR şi IAAM
     Obiectiv Specific nr. 3.4: Implementarea Deciziei de punere în aplicare (UE) 2020/1729 a Comisiei din 17 noiembrie 2020 privind monitorizarea şi raportarea rezistenţei la antimicrobiene a bacteriilor zoonotice şi comensale şi de abrogare a Deciziei de punere în aplicare a Comisiei 2013/652/UE şi a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2023/1017 a Comisiei din 23 mai 2023 de modificare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2020/1729 în ceea ce priveşte monitorizarea Staphylococcus aureus rezistent la meticilină (MRSA) la porcii pentru îngrăşare,
        Obiectiv Specific nr. 3.5 Implementarea prevederilor:
    - art. 57 şi 58 alin. 11 şi 12 din Regulamentul (UE) 2019/6 al Parlamentului European şi al Consiliului,
    – Regulamentului delegat (UE) 2021/578 al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) 2019/6 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte cerinţele pentru colectarea datelor privind volumul vânzărilor şi utilizarea produselor medicinale la animale,
    – Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2022/209 al Comisiei de stabilire a formatului datelor care trebuie colectate şi raportate pentru a determina volumul vânzărilor şi utilizarea medicamentelor antimicrobiene la animale în conformitate cu Regulamentul (UE) 2019/6 al Parlamentului European şi al Consiliului.

        Obiectiv General 4: Comunicarea informaţiilor către public, în mod transparent, ca modalitate de combatere a IAAM şi AMR.
        Obiectiv Specific nr. 4.1: Implementarea de campanii de informare şi conştientizare a publicului asupra riscului IAAM şi asupra rolului pacienţilor şi vizitatorilor în prevenţie
        Obiectiv Specific nr. 4.2: Implementarea unei campanii de informare şi conştientizare a publicului privind bunele practici referitoare la utilizarea antibioticelor
        Obiectiv Specific nr. 4.3: Implementarea unei campanii de informare şi conştientizare a publicului publicului cu privire la importanţa vaccinării
        Obiectiv General 5: Asigurarea resurselor umane suficiente numeric şi ca pregătire şi a resurselor tehnice adecvate monitorizării IAAM şi AMR la nivel naţional
        Obiectiv Specific nr. 5.1: Asigurarea de resurse umane suficiente numeric şi ca pregătire în microbiologie clinică, epidemiologie, controlul infecţiilor în vederea management-ului numărului de paturi şi adresabilităţii
        Obiectiv Specific nr. 5.2: Asigurarea fondurilor necesare pentru dotarea spitalelor/labora-toarelor de microbiologie, în conformitate cu standardele minime de dotare
        Obiectiv Specific nr. 5.3: Asigurarea unui număr suficient de personal calificat şi dedicat în domenii cheie din afara sistemului de sănătate, cum ar fi sectoarele veterinar, agricol şi de mediu
        Obiectiv Specific nr. 5.4: Asigurarea fondurilor necesare pentru dotarea laboratorului de referinţă naţional cu echipament, personal suficient şi calificat în vederea introducerii oficiale a secvenţierii întregului genom (WGS) în România
        Obiectiv General 6: Optimizarea utilizării antibioticelor şi vaccinării în medicina umană şi veterinară, în sectoarele de agricultură şi mediu
        Obiectiv Specific nr. 6.1: Limitarea utilizării antibioticelor restricţionate şi de urgenţă pentru uzul curent, sub abordarea "One Health" în linie cu documentele strategice şi cu indicatorii UE şi OMS
        Obiectiv Specific nr. 6.2: Limitarea circulaţiei bacteriilor rezistente la antibiotice în mediu (apă, salubritate, igiena - WASH, utilităţi)
        Obiectiv Specific nr. 6.3: Implementarea de campanii de conştientizare a industriei şi populaţiei generale cu privire la importanţa vaccinării la animale în România
        Obiectiv General 7: Prevenirea şi limitarea infecţiilor asociate asistenţei medicale prin aplicarea unor măsuri eficiente de prevenire a infecţiilor
        Obiectiv Specific nr.7.1: Îmbunătăţirea implementării măsurilor de prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale
        Obiectiv Specific nr.7.2: Îmbunătăţirea activităţilor de igienă, dezinfecţie şi sterilizare, în vederea prevenirii şi limitării infecţiilor asociate asistenţei medicale


    VI. Direcţii de acţiune pentru implementarea obiectivelor
        Direcţiile de acţiune incluse în prezenta strategie sunt etape concrete care au menirea de a asigura atingerea obiectivelor generale şi specifice ale Strategiei.
        AP 1.1.1. Armonizarea cadrului legislativ privind structurile de coordonare - Comitetul Naţional pentru limitarea Rezistenţei Microbiene (CNLRM), respectiv Comitetul Naţional pentru Prevenirea şi Limitarea Infecţiilor Asociate Asistenţei Medicale (CNPLIAAM) (identificarea experţiilor din CNLRA, definirea clară a responsabilităţilor fiecăruia şi a rolului de coordonator al MS, astfel încât să se treacă de la concept la operaţionalizarea conceptului One Health;)
        AP 1.1.2. Asigurarea funcţionalităţii noului Comitet Naţional;
        AP 1.2.1. Inventarierea datelor colectate pentru fiecare entitate responsabilă în domeniul medicinei umane, veterinare, al agriculturii şi mediului;
        AP 1.2.2. Stabilirea datelor de interes comun şi dezvoltarea unei platforme digitale;
        AP 1.2.3. Adoptarea normelor legale de implementare a digitalizării raportării;
        AP 1.3.1. Revizuirea legislaţiei privind finanţarea unităţile medicale şi centrelor de îngrijire în vederea asigurării unui buget dedicat serviciilor de prevenire şi limitare a IAAM şi AMR;
        AP 1.3.2. Revizuirea legislaţiei privind supravegherea IAAM şi AMR în unităţile sanitare şi în centrele de îngrijire;
        AP 1.3.3. Adoptarea legislaţiei privind obligativitatea raportării standardizate a consumului şi comercializării de antibiotice;
        AP 1.3.4. Definirea responsabilităţilor instituţionale pentru integrarea datelor privind RAM în medicina umană, veterinară, mediu (abordarea One Health);
        AP 1.3.5. Definirea responsabilităţilor instituţionale pentru adoptarea politicilor de sănătate pentru limitarea IAAM şi AMR;
        AP 1.3.6. Revizuirea condiţiilor minimale de funcţionare a laboratoarelor de analize medicale, inclusiv stabilirea standardului minim de echipamente pentru compartimentele/laboratoarele de microbiologie şi implementarea sistemului European de interpretare a rezultatelor testării sensibilităţii la antimicrobiene;
        AP 1.3.7. Înfiinţarea gradual în spitale, în funcţie de categorie, a compartimentelor/laboratoarelor de microbiologie cu funcţionare permanentă;
        AP 1.3.8. Implementarea recomandărilor UE în domeniul prescripţiei de antibiotice, inclusiv în privinţa utilizării judicioase a antibioticelor la toate nivelurile de servicii medicale/unităţi sanitare;
        AP 1.3.9. Stabilirea sistemelor de supraveghere pentru microorganisme cu risc epidemiologic major;
        AP 1.3.10. Definirea responsabilităţilor instituţionale şi a mecanismelor pentru supravegherea circulaţiei bacteriilor rezistente la antibiotice, în mediu;
        AP 1.4.1. Îmbunătăţirea cadrului legislativ cu privire la definirea de limite clare în relaţionarea personalul medical cu producătorii şi distribuitorii de medicamente, inclusiv cu transparentizarea completă a acesteia;
        AP 2.1.1. Dezvoltarea de ghiduri şi protocoale de supraveghere IAAM, AMR şi utilizarea judicioasă a antibioticelor;
        AP 2.1.2. Dezvoltarea de ghiduri privind diagnosticul microbiologic;
        AP 2.1.3. Standardizarea protocoalelor pentru controlul infecţiilor la nivel naţional;
        AP 2.1.4. Elaborarea ghidurilor şi protocoalelor pentru utilizarea antibioticelor în principalele sindroame infecţioase;
        AP 2.1.5. Utilizarea ghidurilor pentru monitorizarea şi controlul circulaţiei în mediu a bacteriilor rezistente, cu relevanţă clinică, din punct de vedere microbiologic;
        AP 2.2.1. Instruirea medicilor şi asistentelor medicale privind supravegherea şi controlul IAAM, AMR şi utilizarea judicioasă a antibioticelor;
        AP 2.2.2. Instruire privind diagnosticul microbiologic;
        AP 2.2.3. Instruirea personalului medical asupra prescrierii şi utilizării judicioase a antibioticelor; AP 2.2.4. Instruirea personalului medical asupra importanţei vaccinării;
        AP 2.2.5. Asigurarea fluxului de informaţii pentru personalul medical prin utilizarea platformelor electronice;
        AP 2.3.1. Desfăşurarea de studii de cercetare operaţională relevante pentru priorităţile de sănătate publică;
        AP 3.1.1. Analiza obligaţiilor actuale de supraveghere şi raportare a IAAM şi AMR din perspectiva nevoilor de informaţie, a indicatorilor utilizaţi şi a corelării cu sistemele actuale de supraveghere şi raportare statistică;
        AP 3.1.2. Analiza gradului de raportare la sistemele actuale de raportare şi a calităţii raportărilor efectuate;
        AP 3.1.3. Dezvoltarea şi implementarea unui sistem adecvat de supraveghere şi raportare IAAM, AMR şi a consumului de antibiotice pentru toate spitalele şi centrele de îngrijiri;
        AP 3.2.1. Identificarea datelor necesare sistemului de supraveghere şi raportare;
        AP 3.2.2. Stabilirea formatului de raportare şi a tipului de rapoarte generate electronic;
        AP 3.2.3. Crearea unui program IT de raportare şi a unui serviciu web;
        AP 3.2.4. Crearea unui sistem de alertă rapidă pentru tulpinile multidrog rezistente emergente;
        AP 3.2.5. Instruire pentru utilizatorii acestui sistem;
        AP 3.3.1. Revizuirea indicatorilor de management ai instituţiilor medicale, pe baza gradului şi modului de raportare, în vederea creşterii calităţii datelor/raportării;
        AP 3.3.2. Revizuirea indicatorilor de calitate pentru serviciile medicale legate de utilizarea antibioticelor, AMR şi IAAM;
        AP 4.1.1. Implementarea de campanii de conştientizare a populaţiei generale cu privire la IAAM;
        AP 4.2.1. Implementarea de campanii de de conştientizare a populaţiei generale privind bunele practici referitoare la utilizarea antibioticelor;
        AP 4.3.1. Implementarea de campanii de conştientizare a populaţiei generale cu privire la importanţa vaccinării, ca una dintre cele mai eficiente intervenţii de sănătate publică, al cărei rol este esenţial şi în reducerea rezistenţei la antimicrobiene;
        AP 5.1.1 Evaluarea resurselor umane implicate în identificarea şi în raportarea IAAM, a utilizării antibioticelor şi a AMR;
        AP 5.1.2. Estimarea nevoii de resurse umane în unităţile sanitare şi în centrele de îngrijire;
        AP 5.1.3. Identificarea soluţiilor pentru atragerea şi implicarea resurselor umane;
        AP 5.2.1. Evaluarea echipamentului existent în laboratoarele de microbiologie;
        AP 5.2.2. Estimarea nevoilor comparativ cu standardele minime de dotare;
        AP 5.2.3. Reabilitarea şi dotarea laboratoarelor conform standardelor definite;
        AP 5.2.4. Reabilitarea circuitelor în spitalele noi/modernizate;
        AP 5.3.1. Evaluarea resurselor umane implicate în domeniile cheie din afara sistemului de sănătate (veterinar, agricol, mediu);
        AP 5.3.2. Estimarea nevoii de resurse umane;
        AP 5.3.3. Identificarea soluţiilor pentru atragerea şi implicarea resursei umane;
        AP 5.3.4. Estimarea nevoilor tehnice şi financiare în vederea introducerii secvenţierii întregului genom (WGS) în Laboratorul Naţional de referinţă conform standardelor definite;
        AP 5.3.5 Implementarea secvenţierii întregului genom (WGS) în Laboratorul Naţional de referinţă conform standardelor definite
        AP 6.1.1. Implementarea reglementărilor pentru utilizarea antibioticelor în cele mai cunoscute infecţii, în conformitate cu ghidurile şi protocoalele existente;
        AP 6.1.2. Implementarea programului de comunicare secvenţială a rapoartelor de antibiogramă, pentru a evita utilizarea antibioticelor restrucţionate ca prima intenţie;
        AP 6.1.3. Implementarea de liste de antibiotice de importanţă majoră/critică/de rezervă;
        AP 6.1.4. Aplicarea controlului oficial privind comercializarea antibioticelor în farmaciile umane şi veterinare;
        AP 6.1.5. Reorganizarea sub-comitetelor pentru controlul şi utilizarea antibioticelor în cadrul comisiilor de utilizare a antibioticelor din fiecare spital;
        AP 6.2.1. Aplicarea ghidurilor pentru monitorizare şi control, din perspectiva microbiologică şi a circulaţiei bacteriilor în mediu;
        AP 6.2.2. Implementarea sistemului de supraveghere a circulaţiei bacteriilor rezistente la antibiotice în mediu;
        AP 6.3.1. Implementarea de campanii de conştientizare a industriei şi populaţiei generale cu privire la importanţa vaccinării la animale în România;
        AP 7.1.1 Monitorizare a aplicării normelor privind igiena mâinilor, utilizarea echipamentelor de protecţie adecvate tipului de risc şi de activitate;
        AP 7.1.2. Monitorizarea şi controlul microbiologic al circulaţiei bacteriilor în spitale şi în centrele de îngrijiri;
        AP 7.1.3. Screening pentru purtători de bacterii MDR, inclusiv pentru persoanele asistate şi îngrijite în centre rezidenţiale şi pentru persoanele adulte în dificultate;
        AP 7.2.1. Evaluarea personalului responsabil privind respectarea procedurilor de igienă, dezinfecţie şi sterilizare;
        AP 7.2.2. Monitorizarea activităţilor de decontaminare în unităţile sanitare şi în centrele de îngrijiri;
        AP 7.2.3. Evaluarea activităţii de control al calităţii de decontaminare în unităţile sanitare şi centrele de îngrijiri.

    VII. Rezultatele aşteptate
        Prin implementarea prezentei strategii se urmăreşte consolidarea capacităţii naţionale de prevenire, limitare şi control al IAAM şi al AMR şi de implementare a conceptului "One Health", o mai bună cunoaştere a contextului naţional privind IAAM şi AMR şi o îmbunătăţire a implementării sistemelor de supraveghere a IAAM şi AMR, o mai bună conştientizare a riscurilor pe care le implică AMR pentru sănătatea oamenilor, a animalelor şi a mediului. Toate aceste măsuri care vor avea ca rezultate creşterea calităţii actului medical, creşterea siguranţei pacientului, eficientizarea utilizării resurselor în sistemul de sănătate şi creşterea performanţei acestuia.
        Totodată, strategia va avea ca efect consolidarea capacităţii tuturor sectoarelor implicate în implementarea conceptului "One health", îmbunătăţirea cooperării între sectoare, iar pe termen mediu şi lung se vor asigura implementarea obiectivelor de dezvoltare durabilă şi îmbunătăţirea sănătăţii umane şi animale.

    VIII. Indicatorii
        Măsurarea evoluţiei implementării strategiei va avea în vedere obiectivele de dezvoltare durabilă. Indicatorii pe baza cărora se va măsura reuşita implementării Strategiei vor urmări atât trăsături calitative, cât şi aspecte cantitative. Printre principalii indicatori folosiţi se află următorii:
        ● Rapoarte de activitate ale grupurilor de lucru înfiinţate pe baza prezentei Strategii;
        ● Rapoarte epidemiologice integrate (WGS) privind circulaţiei bacteriilor rezistente la antibiotice la om-animal-mediu,
        ● Număr de ghiduri şi protocoale elaborate;
        ● Număr de campanii de informare şi conştientizare a publicului privind prevenirea şi limitarea IAAM şi AMR;
        ● Număr de acţiuni implementate pentru optimizarea utilizării antibioticelor şi vaccinării în medicina umană şi veterinară, în sectoarele de agricultură şi mediu;
        ● Număr de acţiuni pentru îmbunătăţirea implementării măsurilor de prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile medicale şi centrele de îngrijiri;
        ● Număr de profesionişti formaţi;
        ● Număr spitale/laboratoare reabilitate/modernizate.


    IX. Procedurile de monitorizare şi evaluare
        Monitorizarea şi evaluarea strategiei se vor realiza prin Institutul Naţional de Sănătate Publică (INSP), pe baza colaborării instituţionale cu toate entităţile implicate şi cu Comitetul Naţional pentru Prevenirea şi Limitarea Infecţiilor Asociate Asistenţei Medicale şi respectiv cu Comitetul Naţional pentru limitarea Rezistenţei Microbiene. INSP împreună cu toate instituţiile implicate vor dezvolta strategia privind digitalizarea procesului de monitorizare şi evaluare a strategiei naţionale de colectare şi raportare a datelor în timp real de la responsabilii instituţionali.
        Cadrul de monitorizare şi evaluare a strategiei va fi validat de Comitetul Naţional pentru Prevenirea şi Limitarea Infecţiilor Asociate Asistenţei Medicale şi respectiv de Comitetul Naţional pentru limitarea Rezistenţei Microbiene.
        Principiile care stau la baza procesului de monitorizare şi de evaluare a strategiei sunt:
    - principiul responsabilităţii - instituţiile care coordonează obiective/direcţii de acţiune în cadrul strategiei au responsabilitatea implementării obiectivelor/măsurilor respective pe domeniul de competenta;
    – principiul de condiţionalitate şi măsuri complementare de transparenţă prin care instituţiile semnatare la raportul public se angajează să respecte principiul condiţionalităţii, pe care îl pun în aplicare prin intermediul unor decizii individuale pe baza competenţelor lor de organizare internă,
    – principiul cooperării - instituţiile implicate vor coopera cu instituţii/organizaţii internaţionale (ONU, UE, OECD etc) şi naţionale (autorităţi publice centrale şi locale, cu societatea civilă, mass- media ş.a. în activităţile de monitorizare, evaluare şi comunicare;
    – principiul eficienţei - instituţiile implicate vor colabora pentru facilitarea implementării strategiei.

        Ca urmare a procesului de monitorizare, rezultatele anuale ale strategiei vor fi dezbătute la finele anului într-o plenară de către toate instituţiile implicate, eventual cu implicarea ulterioară a industriei şi a Asociaţiilor profesionale, după care îmbunătăţirile propuse strategiei vor fi supuse validării Comitetul Naţional pentru limitarea Rezistenţei Microbiene.
        În această fază se vor adopta acţiunile necesare de îmbunătăţire a strategiei, schimbările fiind adoptate sau respinse în funcţie de rezultatele dezbaterilor interinstituţionale.

    X. Instituţiile responsabile
        Instituţiile implicate sunt enumerate mai jos şi sunt răspunzătoare de sarcinile care le revin în conformitate cu prevederile de la punctul VI şi cu atribuţiile legale specifice:
        Ministerul Sănătăţii
        Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale
        Ministerul Afacerilor Interne
        Ministerul Apărării Naţionale
        Serviciul Român de Informaţii
        Serviciul de Informaţii Externe
        Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
        Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
        Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor
        Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală
        Institutul de Igienă şi Sănătate Publică
        Institutul pentru Controlul Produselor Biologice şi Medicamentelor de Uz Veterinar
        Agenţia Naţională a Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale din România
        Autoritatea Naţională de Management al Calităţii în Sănătate
        Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
        Comitetul Naţional pentru Prevenirea şi Limitarea Infecţiilor Asociate Asistenţei Medicale
        Comitetul Naţional pentru limitarea Rezistenţei Microbiene
        Institutul Naţional de Sănătate Publică
        Institutul Naţional de Boli Infecţioase "Matei Balş"
        Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară "Cantacuzino"
        Direcţiile de Sănătate Publică Judeţene şi a municipiului Bucureşti
        Colegiul Medicilor din România
        Colegiul Medicilor Veterinari din România
        Autorităţile administraţiei publice locale


    XI. Implicaţiile bugetare şi sursele de finanţare
        Măsurile pentru implementarea strategiei pentru prevenirea şi limitarea infecţiilor asociate asistenţei medicale şi combaterea fenomenului de rezistenţă la antimicrobiene în România 20232030 se finanţează de la bugetul de stat, prin bugetele alocate fiecărui minister şi fiecărei instituţii cu competenţe în implementarea Strategiei naţionale, programate multianual, de la bugetul Fondului Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate în limita fondurilor aprobate anual prin legile bugetare anuale, fonduri stabilite la nivelul Uniunii Europene prin programul One Health, fonduri externe nerambursabile puse la dispoziţie de finanţatori europeni sau internaţionali, donaţii şi sponsorizări oferite/acceptate în condiţiile legii precum şi din alte surse legal constituite, potrivit legii.
        Planul de acţiuni pentru implementarea Strategiei naţionale pentru prevenirea şi limitarea infecţiilor asociate asistenţei medicale şi combaterea fenomenului de rezistenţă la antimicrobiene în România pentru perioada 2023-2030, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta Strategie, include estimări bugetare şi surse de finanţare detaliate pe activităţi.
        Pentru implementarea durabilă a strategiei se impun diferite categorii de acţiuni pe domeniul RAM şi IAAM, finanţarea / bugetarea activităţilor descrise în strategie, vor necesita modificări de acte normative şi dezvoltarea/coordonarea unor scheme de finanţare interinstituţionale, dezvoltarea de instrumente de finanţare (din fondurile europene - One Health destinate acestui scop, Horison Europe etc), sens, în care va fi necesar un efort din partea MS în calitate de coordonator şi a tuturor instituţiilor publice şi autorităţilor implicate.

    XII. Implicaţiile asupra cadrului juridic
    Prezenta strategie stabileşte cadrul de intervenţie pentru prevenirea şi limitarea infecţiilor asociate asistenţei medicale şi combaterea fenomenului de rezistenţă la antimicrobiene în România, fiind un instrument necesar pentru aplicarea legislaţiei primare din domeniul sănătăţii, respectiv Legea privind reforma în sănătate nr 95/2006 cu modificările şi completările ulterioare şi Legea privind prevenirea, diagnosticarea şi tratamentul infecţiilor asociate asistenţei medicale din unităţile medicale şi din centrele rezidenţiale pentru persoanele adulte aflate în dificultate din România nr.3/2021.
        Strategia naţională trebuie să aibă în vedere în primul rând revizuirea şi adaptarea cadrului legislativ actual, care să permită implementarea planului naţional de acţiune şi atingerea obiectivelor definite în strategie, precum şi monitorizarea progresului implementării.
        În acest sens, se impune modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 879/2018 privind înfiinţarea Comitetului Naţional pentru limitarea Rezistenţei Microbiene, cu referire în special la dispoziţiile privind structura şi atribuţiile comitetului.

    ANEXA 1

        la Strategie
                        Plan de acţiuni pentru implementarea Strategiei naţionale
                      pentru prevenirea şi limitarea infecţiilor asociate asistenţei medicale
                         şi combaterea fenomenului de rezistenţă la antimicrobiene
                                în România pentru perioada 2023-2030

    ABREVIERI
        ANMCS - Autoritatea Naţională de Management al Calităţii în Sănătate
        ANMDMR - Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România
        ANSVSA - Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor
        CMR - Colegiul Medicilor din România
        CMVR - Colegiul Medicilor Veterinari din România
        IDSA - Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală
        IISPV - Institutul de Igienă şi Sănătate Publică
        ICPBMUV - Institutul pentru Controlul Produselor Biologice şi Medicamentelor de Uz Veterinar
        EARS. Net - Reţeaua Europeană de Supraveghere a Rezistenţei la Antibiotice
        IAAM - Infecţii asociate asistenţei medicale
        ICD - infecţii cu Clostridioides difficile
        INCDMM Cantacuzino - Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Medico- Militară "Cantacuzino"
        INSP - Institutul Naţional de Sănătate Publică
        MDR - Microorganisme multirezistente
        MRSA - Stafilococul Auriu Meticilino - Rezistent
        MS - Ministerul Sănătăţii
        NCLAR - Comitetul Naţional pentru Limitarea Rezistenţei Microbiene
        OMS - Organizaţia Mondială a Sănătăţii
        PNV - Programul Naţional de Vaccinare
        RAM - Rezistenţa la Antimicrobiene

    Obiectiv general 1: Îmbunătăţirea cadrului legislativ privind prevenirea, supravegherea şi limitarea IAAM şi RAM.

┌───────────────────┬───────────────────┬───────────────────┬──────────────┬─────────────────┬────────────────┬──────────┬───────────┬────────────┐
│Obiective │Activităţi │Sub-activităţi │Instituţii │Rezultat │Indicatori │Termen de │Buget │Sursa de │
│ │ │ │responsabile │ │ │realizare │estimat │finanţare │
├───────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │Ministerul │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Sănătăţii, │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Autoritatea │ │ │ │ │ │
│ │1.1.1. │ │Naţională │ │ │ │ │ │
│ │Armonizarea │ │Sanitară │ │ │ │ │ │
│ │cadrului │1.1.1.1. │Veterinară şi │ │ │ │ │ │
│ │legislativ │Stabilirea şi │pentru │ │ │ │ │ │
│ │privind │aprobarea │Siguranţa │Comitet │HG de aprobare │Trimestrul│nu necesită│ │
│ │structurile de │componenţei, │Alimentelor, │naţional │comitet şi │IV 2023 │bugetare │Nu e cazul │
│ │coordonare - │responsabilităţii │Mini stenii │definit │mandat │ │ │ │
│ │Comitetul │şi mandatului │Agriculturii, │ │ │ │ │ │
│ │Naţional │ │Ministerul │ │ │ │ │ │
│ │pentru │ │Mediului şi │ │ │ │ │ │
│ │limitarea │ │alte ministere│ │ │ │ │ │
│ │Rezistenţei │ │cu reţea │ │ │ │ │ │
│ │Microbiene │ │sanitară │ │ │ │ │ │
│ │(CNLRM), │ │proprie │ │ │ │ │ │
│ │respectiv ├───────────────────┼──────────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │Comitetul │ │Ministerul │ │ │ │ │ │
│ │Naţional │ │Sănătăţii, │ │ │ │ │ │
│ │pentru │ │Autoritatea │ │ │ │ │ │
│1.1. │Prevenirea şi │ │Naţională │ │ │ │ │ │
│Operaţionalizarea │Limitarea │1.1.1.2. │Sanitară │ │ │ │ │ │
│cadrului legislativ│Infecţiilor │Stabilirea şi │Veterinară şi │Comitet │Agenda │Trimestrul│nu necesită│ │
│referitor la │Asociate Asistenţei│aprobarea agendei │pentru │naţional │definită │IV 2023 │bugetare │Nu e cazul │
│abordarea “One │Medicale (CNPLIAAM │de lucru │Siguranţa │funcţional │ │ │specifică │ │
│health” a UE │) │ │Alimentelor, │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Ministerul │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Agriculturii, │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Ministerul │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Mediului │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────────┼───────────────────┼──────────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │Ministerul │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Sănătăţii, │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Autoritatea │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Naţională │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Sanitară │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Veterinară şi │ │ │ │ │ │
│ │1.1.2. │1.1.2.1. │pentru │ │Ordin │ │ │ │
│ │Asigurarea │Nominalizarea │Siguranţa │Comitet │componenţa │Trimestrul│nu necesită│ │
│ │funcţionalităţii │noilor │Alimentelor, │naţional │comitet │IV 2023 │bugetare │Nu e cazul │
│ │noului Comitet │reprezentanţi │Ministerul │funcţional │aprobat │ │specifică │ │
│ │Naţional │instituţionali │Agriculturii, │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Ministerul │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Mediului, │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MApN şi alte │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ministere cu │ │ │ │ │ │
│ │ │ │reţea sanitară│ │ │ │ │ │
│ │ │ │proprie │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │Ministerul │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Sănătăţii, │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Autoritatea │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Naţională │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Sanitară │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Veterinară şi │Comitet naţional │ │ │ │ │
│ │ │1.1.2.2. │pentru │proactiv in │ │ │ │ │
│ │ │Implementarea │Siguranţa │coordonarea │Rapoarte │continuu │5 mii EUR │Proiecte │
│ │ │agendei de lucru pe│Alimentelor, │măsurilor de │anuale │ │ │europene │
│ │ │perioada mandatului│Ministerul │limitare a IAAM │ │ │ │ │
│ │ │ │Agriculturii, │şi RAM │ │ │ │ │
│ │ │ │Ministerul │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Mediului, alte│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ministere cu │ │ │ │ │ │
│ │ │ │reţea sanitară│ │ │ │ │ │
│ │ │ │proprie │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │Ministerul │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Sănătăţii/ │ │ │ │ │ │
│ │1.2.1. │ │Secre tariat │ │ │ │ │ │
│1.2. Dezvoltarea de│Inventarierea │ │Comitet │ │ │ │ │ │
│mecanisme pentru o │datelor colectate │ │Autoritatea │ │ │ │ │ │
│comunicare │pentru fiecare │1.2.1.1. │Naţională │Elaborarea unei │ │ │ │ │
│interinstituţională│entitate │Solicitarea listei │Sanitară │Liste de date │ │Trimestrul│nu necesită│ │
│sistematică şi │responsabilă in │datelor de la │Veterinară şi │consolidate, care│Lista de date │IV 2024 │bugetare │Nu e cazul │
│continuă pentru │domeniul medicinei │partenerii │pentru │include toate │ │ │specifică │ │
│implementarea │umane, veterinare, │instituţionali │Siguranţa │sectoarele │ │ │ │ │
│cadrului legal │al agriculturii şi │ │Alimentelor, │ │ │ │ │ │
│ │mediului. │ │Ministerul │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Agriculturii, │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Ministerul │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Mediului │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │Ministerul │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Sănătăţii/ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Secretariat │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Comitet │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Autoritatea │Formalizarea │ │ │ │ │
│ │ │1.2.2.1. │Naţională │Listei de date │ │ │nu necesită│ │
│ │ │Revizuirea şi │Sanitară │consolidate, care│Lista de date │2025 │bugetare │Nu e cazul │
│ │ │aprobarea listei │Veterinară şi │include toate │revizuită │ │specifică │ │
│ │ │datelor │pentru │sectoarele │ │ │ │ │
│ │ │ │Siguranţa │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Alimentelor, │ │ │ │ │ │
│ │1.2.2. Stabilirea │ │Ministerul │ │ │ │ │ │
│ │datelor de interes │ │Agriculturii, │ │ │ │ │ │
│ │comun, şi │ │Ministerul │ │ │ │ │ │
├───────────────────┤dezvoltarea ├───────────────────┼──────────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │unei │ │Ministerul │ │ │ │ │ │
│ │platforme │ │Sănătăţii/ │ │ │ │ │ │
│ │digitale │ │Secretariat │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Comitet │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Autoritatea │ │ │ │ │ │
│ │ │1.2.2.2. │Naţională │ │ │ │20 mii EUR │ │
│ │ │Dezvoltarea unei │Sanitară │Platforma │Rapoarte de │ │POS │ │
│ │ │platforme digitale │Veterinară şi │integrată │supraveghere │2027 │Alte │Nu e cazul │
│ │ │comune │pentru │funcţională │ │ │proiecte │ │
│ │ │ │Siguranţa │ │ │ │One Health │ │
│ │ │ │Alimentelor, │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Ministerul │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Agriculturii, │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Ministerul │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Mediului │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────────┼───────────────────┼──────────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │Ministerul │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Sănătăţii/ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Secretariat │ │ │ │ │ │
│ │ │1.2.3.1. │Comitet │ │ │ │ │ │
│ │1.2.3. │Elaborarea unei │Autoritatea │Mecanismul de │Proiect de Ordin│ │ │ │
│ │Adoptarea normelor │propuneri pentru un│Naţională │colectare a │comun pentru │ │ │ │
│ │legale de │act normativ pentru│Sanitară │datelor este │aprobarea listei│ │nu necesită│ │
│ │implementare a │implementarea │Veterinară şi │implementat de │de date şi a │2024 │bugetare │Nu e cazul │
│ │mecanismului de │listei de date şi a│pentru │către toate │mecanismului de │ │specifică │ │
│ │raportare │mecanismului de │Siguranţa │instituţiile │raportare │ │ │ │
│ │ │raportare │Alimentelor, │implicate │ │ │ │ │
│ │ │ │Ministerul │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Agriculturii, │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Ministerul │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Mediului, │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────────┼───────────────────┼──────────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │Ministerul │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Sănătăţii/ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Secretariat │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Comitet │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Autoritatea │Mecanismul de │ │ │ │ │
│ │ │ │Naţională │colectare a │Ordin comun │ │ │ │
│ │ │1.2.3.2. Aprobarea │Sanitară │datelor este │pentru aprobarea│ │nu necesită│ │
│ │ │actelor normative │Veterinară si │cunoscut de toate│listei de date │2025 │bugetare │Nu e cazul │
│ │ │ │pentru │instituţiile │şi a circuitului│ │specifică │ │
│ │ │ │Siguranţa │implicate │informaţional │ │ │ │
│ │ │ │Alimentelor, │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Ministerul │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Agriculturii, │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Ministerul │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Mediului. │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │1.3.1.1. │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Constituirea unui │ │ │ │ │ │ │
│ │ │grup de lucru │ │ │ │ │ │ │
│ │ │pentru analiza │ │ │ │ │ │ │
│ │ │opţiunilor de │Ministerul │Îmbunătăţirea │ │ │ │ │
│ │ │finanţare a │Sănătăţii, │condiţiilor de │Grup de lucru │Trimestrul│nu necesită│ │
│ │1.3.1. │spitalelor cu │Casa Naţională│limitare şi │constituit │IV 2023 │bugetare │Nu e cazul │
│ │Revizuirea │asigurea unui buget│de Asigurări │prevenire IAAM şi│ │ │specifică │ │
│ │legislaţiei privind│optim dedicat │de Sănătate │RAM în spitale │ │ │ │ │
│ │finanţarea │activităţilor de │ │ │ │ │ │ │
│ │unităţile medicale │prevenire şi │ │ │ │ │ │ │
│ │şi centrelor de │limitare IAAM si │ │ │ │ │ │ │
│ │îngrijire în │RAM │ │ │ │ │ │ │
│ │vederea asigurării ├───────────────────┼──────────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │unui buget dedicat │1.3.1.2. Revizuirea│ │ │ │ │ │ │
│ │serviciilor de │legislaţiei privind│ │ │ │ │ │ │
│ │prevenire şi │finanţarea │ │ │ │ │ │ │
│ │limitare a IAAM şi │spitalelor cu │Ministerul │Îmbunătăţirea │Act normativ │Trimestrul│ │ │
│ │RAM │scopul asigurării │Sănătăţii, │condiţiilor de │elaborat │IV │nu necesită│ │
│ │ │unui buget optim │Casa Naţională│limitare şi │Act normativ │2023 │bugetare │Nu e cazul │
│ │ │dedicat │de Asigurări │prevenire IAAM şi│aprobat │2024 │specifică │ │
│ │ │activităţilor de │de Sănătate │RAM în spitale │ │ │ │ │
│ │ │prevenire şi │ │ │ │ │ │ │
│ │ │limitare IAAM si │ │ │ │ │ │ │
│ │ │RAM │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────────┼───────────────────┼──────────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │1.3.2.1. │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Inventarierea şi │ │ │ │ │ │ │
│ │ │analiza │Ministerul │Îmbunătăţirea │ │ │ │ │
│1.3. Adoptarea │ │legislaţiei │Sănătăţii, │condiţiilor de │Lista de │ │nu necesită│ │
│cadrului legal │ │privind │Casa Naţională│limitare şi │modificări │2024 │bugetare │Nu e cazul │
│pentru │ │supravegherea │de Asigurări │prevenire IAAM şi│necesare │ │specifică │ │
│implementarea │1.3.2. │infecţiilor │de Sănătate │RAM în spitale │ │ │ │ │
│activităţilor de │Revizuirea │asociate asistenţei│ │ │ │ │ │ │
│supraveghere, │legislaţiei privind│medicale în spitale│ │ │ │ │ │ │
│prevenire şi │supraveghere a IAAM├───────────────────┼──────────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│limitare a IAAM şi │si RAM în unităţile│1.3.2.2. │ │ │ │ │ │ │
│RAM │sanitare şi în │Revizuirea │ │ │ │ │ │ │
│ │centrele de │legislaţiei │Ministerul │Îmbunătăţirea │ │ │ │ │
│ │îngrijire. │privind │Sănătăţii, │condiţiilor de │Acte │ │nu necesită│ │
│ │ │supravegherea │Casa Naţională│limitare şi │normative │2024 │bugetare │Nu e cazul │
│ │ │infecţiilor │de Asigurări │prevenire IAAM şi│revizuite şi │ │specifică │ │
│ │ │asociate │de Sănătate │RAM în spitale │aprobate │ │ │ │
│ │ │asistenţei │ │ │ │ │ │ │
│ │ │medicale în │ │ │ │ │ │ │
│ │ │spitale │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────────┼───────────────────┼──────────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │1.3.3.1. │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Elaborarea unui │Ministerul │ │ │ │ │ │
│ │ │mecanism şi a unui │Sănătăţii, │Îmbunătăţirea │Mecanism şi │ │nu necesită│ │
│ │ │format standardizat│Casa Naţională│raportării │format standard │2024 │bugetare │Nu e cazul │
│ │ │de raportare a │de Asigurări │consumului de │definite │ │specifică │ │
│ │ │consumului şi │de Sănătate │antibiotice │ │ │ │ │
│ │1.3.3. │comercializării │ │ │ │ │ │ │
│ │Adoptarea │antibioticelor │ │ │ │ │ │ │
│ │legislaţiei privind├───────────────────┼──────────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │obligativitate a │1.3.3.2. Elaborarea│Ministerul │ │ │ │ │ │
│ │raportării │legislaţiei pentru │Sănătăţii, │Îmbunătăţirea │ │ │nu necesită│ │
│ │standardizate a │aprobarea │Casa Naţională│raportării │Act normativ │2024 │bugetare │Nu e cazul │
│ │consumului si │mecanismului şi a │de Asigurări │consumului de │elaborat │ │specifică │ │
│ │comercializar ii de│formatului standard│de Sănătate │antibiotice │ │ │ │ │
│ │antibiotice │de raportare │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├───────────────────┼──────────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │1.3.3.3. Aprobarea │Ministerul │îmbunătăţirea │ │ │ │ │
│ │ │legislaţiei privind│Sănătăţii, │raportării │Act normativ │ │nu necesită│ │
│ │ │mecanismul şi │Casa Naţională│consumului de │aprobat │2024 │bugetare │Nu e cazul │
│ │ │formatul standard │de Asigurări │antibiotice │ │ │specifică │ │
│ │ │de raportare │de Sănătate │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │Ministerul │ │ │ │ │ │
│ │1.3.4. │1.3.4.1. │Sănătăţii, │ │ │ │ │ │
│ │Definirea │Revederea │Autoritatea │ │ │ │ │ │
│ │responsabilităţilor│responsabilităţilor│Naţională │ │ │ │ │ │
│ │instituţionale │instituţionale │Sanitară │ │ │ │ │ │
│ │pentru │pentru │Veterinară şi │ │ │ │ │ │
│ │integrarea │raportarea │pentru │Realizarea │ │ │nu necesită│ │
│ │datelor │datelor privind │Siguranţa │raportării │Act normativ │2024 │bugetare │Nu e cazul │
│ │privind RAM │RAM în │Alimentelor, │integrate │aprobat │ │specifică │ │
│ │în medicina │medicina │Ministerul │ │ │ │ │ │
│ │umană, │umană, │Agriculturii, │ │ │ │ │ │
│ │veterinară, │veterinară, │Ministerul │ │ │ │ │ │
│ │mediu │mediu (One │Mediului, alte│ │ │ │ │ │
│ │(abordarea │Health). │ministere cu │ │ │ │ │ │
│ │One Health) │ │reţea sanitară│ │ │ │ │ │
│ │ │ │proprie. │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │Ministerul │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Sănătăţii, │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Autoritatea │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Naţională │ │ │ │ │ │
│ │ │1.3.4.2. │Sanitară │ │ │ │ │ │
│ │ │Elaborarea unui act│Veterinară şi │ │ │ │ │ │
│ │ │normativ cu │pentru │Realizarea │ │ │nu necesită│ │
│ │ │nominalizarea │Siguranţa │raportării │Act normativ │2024 │bugetare │Nu e cazul │
│ │ │instituţiilor │Alimentelor, │integrate │aprobat │ │specifică │ │
│ │ │responsabile pentru│Ministerul │ │ │ │ │ │
│ │ │integrarea datelor │Agriculturii, │ │ │ │ │ │
│ │ │RAM. │Ministerul │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Mediului, alte│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ministere cu │ │ │ │ │ │
│ │ │ │reţea sanitară│ │ │ │ │ │
│ │ │ │proprie. │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │Ministerul │ │ │ │ │ │
│ │1.3.5. │ │Sănătăţii, │ │ │ │ │ │
│ │Definirea │1.3.5.1. Revederea │Autoritatea │ │ │ │ │ │
│ │responsabilită │responsabilităţilor│Naţională │ │ │ │ │ │
│ │ţilor │instituţionale │Sanitară │Adoptarea de │ │ │ │ │
│ │instituţionale │pentru adoptarea │Veterinară şi │politici │Protocol │ │nu necesită│ │
│ │pentru adoptarea │politicilor de │pentru │integrate One │interinstituţion│2024 │bugetare │Nu e cazul │
│ │politicilor de │sănătate pentru │Siguranţa │Health │al semnat │ │specifică │ │
│ │sănătate pentru │limitarea IAAM si │Alimentelor, │ │ │ │ │ │
│ │limitarea IAAM şi │RAM │Ministerul │ │ │ │ │ │
│ │RAM │ │Agriculturii, │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Ministerul │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Mediului, │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │1.3.6.1. Revizuirea│ │ │ │ │ │ │
│ │ │legislaţiei │ │Funcţionarea │ │ │ │ │
│ │ │specifice cu │Ministerul │optimă a │Act normativ - │ │nu necesită│ │
│ │ │privire la │Sănătăţii │laboratoarelor de│proiect │2024 │bugetare │Nu e cazul │
│ │ │funcţionarea │ │analize medicale │ │ │specifică │ │
│ │ │laboratoarelor │ │ │ │ │ │ │
│ │ │medicale │ │ │ │ │ │ │
│ │1.3.6. ├───────────────────┼──────────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │Revizuirea │1.3.6.2. Stabilirea│ │ │ │ │ │ │
│ │condiţiilor │echipamentului │Ministerul │Funcţionarea │ │ │ │ │
│ │minimale de │standard minim │Sănătăţii, │optimă a │Act normativ - │ │nu necesită│ │
│ │funcţionare a │pentru │Colegiul │laboratoarelor de│proiect │2024 │bugetare │Nu e cazul │
│ │laboratoarelor de │Compartimentele de │Medicilor din │analize medicale │ │ │specifică │ │
│ │analize medicale, │Microbiologie/ │România │ │ │ │ │ │
│ │inclusive │laboratoare │ │ │ │ │ │ │
│ │stabilirea ├───────────────────┼──────────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │standardului minim │ │ │ │ │ │ │PS- │
│ │de │ │ │ │ │ │ │Prioritate: │
│ │echipamente pentru │ │ │ │ │ │ │3. Creşterea│
│ │compartimentele/ │ │ │ │ │ │ │eficacităţii│
│ │laboratoarele de │ │ │ │ │ │ │şi │
│ │microbiologie şi │ │ │ │ │ │ │rezilienţei │
│ │implementare a │1.3.6.3. │ │ │Plan de │ │ │sistemului │
│ │sistemului European│Implementarea │ │ │implementare a │ │ │medical în │
│ │de interpretare a │Sistemului European│Compartimente │Funcţionarea │sistemului │ │ │domenii │
│ │rezultatelor │pentru │de │optimă a │European pentru │2025 │2 mii EUR │critice, de │
│ │testării │interpretarea │Microbiologie │laboratoarelor de│interpretarea │ │ │importanţă │
│ │sensibilităţii la │testelor de │/ laboratoare │analize medicale │testelor de │ │ │strategică │
│ │antimicrohiene │sensibilitate la │ │ │sensibilitate la│ │ │cu impact │
│ │ │antimicrobiene │ │ │antimicrobiene │ │ │transversal │
│ │ │ │ │ │ │ │ │asupra │
│ │ │ │ │ │ │ │ │serviciilor │
│ │ │ │ │ │ │ │ │medicale şi │
│ │ │ │ │ │ │ │ │asupra │
│ │ │ │ │ │ │ │ │stării de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │sănătate │
├───────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │Funcţionarea │ │ │nu necesită│ │
│ │ │1.3.6.4. Aprobarea │Ministerul │optimă a │Act normativ │2025 │bugetare │Nu e cazul │
│ │ │cadrului normativ │Sănătăţii │laboratoarelor de│aprobat │ │specifică │ │
│ │ │ │ │analize medicale │ │ │ │ │
│ ├───────────────────┼───────────────────┼──────────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │1.3.7.1. │ │ │ │ │ │ │
│ │1.3.7. Înfiinţarea │Elaborarea listei │Ministerul │Funcţionarea │Lista │ │ │ │
│ │gradual în spitale,│cu spitale care au │Sănătăţii, │optimă a │compartimente / │ │nu necesită│ │
│ │în funcţie de │în componenţă │Colegiul │laboratoarelor de│laboratoare de │2024 │bugetare │Nu e cazul │
│ │categorie, a │Compartimente/ │Medicilor din │analize medicale │microbiologie │ │specifică │ │
│ │compartiment elor/ │laboratoare de │România │ │elaborată │ │ │ │
│ │laboratoarelor de │Microbiologie │ │ │ │ │ │ │
│ │microbiologie cu ├───────────────────┼──────────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │funcţionare │ │ │Funcţionarea │ │ │nu necesită│ │
│ │permanentă │1.3.7.2. Aprobarea │Ministerul │optimă a │Act normativ │2025 │bugetare │Nu e cazul │
│ │ │cadrului normativ │Sănătăţii │laboratoarelor de│aprobat │ │specifică │ │
│ │ │ │ │analize medicale │ │ │ │ │
│ ├───────────────────┼───────────────────┼──────────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │1.3.8.1. Elaborarea│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ghiduri de practică│Ministerul │ │ │ │ │ │
│ │ │în domeniul │Sănătăţii/ │ │ │ │ │ │
│ │ │prescripţiei de │comisii de │ │ │ │ │ │
│ │ │antibiotice, │specialitate │Utilizarea │Ghiduri de │ │ │ │
│ │ │inclusiv în │INSP │judicioasă a │practică avizate│2025 │6 mii EUR │Proiecte │
│ │ │privinţa utilizării│INBIMB │antibioticelor │/aprobate │ │ │europene │
│ │ │judicioase a │Societăţile │ │ │ │ │ │
│ │ │antibioticelor │profesionale │ │ │ │ │ │
│ │ │pentru furnizorii │Organizaţiile │ │ │ │ │ │
│ │1.3.8. │de servicii │profesionale │ │ │ │ │ │
│ │Implementare a │medicale │ │ │ │ │ │ │
│ │recomandărilor UE ├───────────────────┼──────────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │în domeniul │1.3.8.2. Formarea │Ministerul │ │ │ │ │ │
│ │prescripţiei de │medicilor şi │Sănătăţii/ │ │ │ │ │ │
│ │antibiotice, │asistentelor │comisii de │ │ │ │ │ │
│ │inclusiv în │medicale pentru │specialitate │ │ │ │ │ │
│ │privinţa utilizării│implementarea │INSP INBIMB │ │ │ │ │ │
│ │judicioase a │ghidului de │Universităţile│Utilizarea │Profesionişti │ │ │Proiecte │
│ │antibioticelor la │practică în │de │judicioasă a │formaţi │2026 │10 mii EUR │europene │
│ │toate nivelurile de│domeniul │medicină şi │antibioticelor │ │ │ │ │
│ │servicii medicale /│prescripţiei şi │farmacie │ │ │ │ │ │
│ │unităţi sanitare │utilizării │Societăţile │ │ │ │ │ │
│ │ │judicioase a │profesionale │ │ │ │ │ │
│ │ │antibioticelor │Organizaţiile │ │ │ │ │ │
│ │ │ │profesionale │ │ │ │ │ │
│ │ ├───────────────────┼──────────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │1.3.8.3. │MS, INSP │ │ │ │ │ │
│ │ │Monitorizarea │Direcţiile de │ │ │ │10 mii EUR │ │
│ │ │practicii │sănătate │Utilizarea │Rapoarte de │ │(inclus în │Proiecte │
│ │ │medicale privind │publică │judicioasă a │calitate │permanent │activitatea│europene │
│ │ │utilizarea │Compartimente │antibioticelor │ │ │1.3.8.2) │ │
│ │ │judicioasă a │SPIAM din │ │ │ │ │ │
│ │ │antibioticelor │spitale │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────────┼───────────────────┼──────────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │1.3.9.1. │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Stabilirea │ │Identificare │ │ │ │ │
│ │ │principalelor │Institutul │precoce a │ │ │ │ │
│ │ │tipuri de │Naţional de │microorganis │Lista de │ │nu necesită│ │
│ │ │microorganisme care│Sănătate │melor cu risc │microorganis me │2024 │bugetare │nu e cazul │
│ │ │vor fi incluse în │Publică │epidemiologie │definită │ │specifică │ │
│ │ │rapoartele │ │major │ │ │ │ │
│ │ │sistemelor de │ │ │ │ │ │ │
│ │1.3.9. Stabilirea │supraveghere │ │ │ │ │ │ │
│ │sistemelor de ├───────────────────┼──────────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │supraveghere pentru│1.3.9.2. │ │Identificare │ │ │ │ │
│ │microorganisme cu │Stabilirea unor │Institutul │precoce a │Programul │ │ │Buget de │
│ │risc epidemiologic │sisteme de │Naţional de │microorganismelor│naţional de │2025 │10 mii EUR/│stat, │
│ │major │supraveghere pentru│Sănătate │cu risc │supraveghere │ │an │proiecte │
│ │ │microorganisme i │Publică │epidemiologie │actualizat │ │ │europene │
│ │ │selectate │ │major │ │ │ │ │
│ │ ├───────────────────┼──────────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │1.3.9.3. │Trişti tutui │Identificare │ │ │ │ │
│ │ │Implementarea unor │Naţional de │precoce a │Programul │ │Buget │Buget de │
│ │ │sisteme de │Sănătate │microorganis │naţional de │Din 2025, │inclus în │stat, │
│ │ │supraveghere pentru│Publică, │melor cu risc │supraveghere │permanent │acţiunea │proiecte │
│ │ │microorganisme i │spitale, │epidemiologie │implementat │ │anterioară │europene │
│ │ │selectate │ │major │ │ │ │ │
├───────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │Ministerul │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Sănătăţii, │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Autoritatea │ │ │ │ │ │
│ │ │1.3.10.1. │Naţională │ │ │ │ │ │
│ │ │Analiza │Sanitară │ │ │ │ │ │
│ │ │responsabilităţilor│Veterinară şi │Supraveghere │ │ │ │ │
│ │ │legale şi a │pentru │optima a │Raport privind │ │Buget │ │
│ │ │mecanismelor de │Siguranţa │circulaţiei │responsabilităţ │ │inclus în │Proiecte │
│ │ │supraveghere a │Alimentelor, │bacteriilor │i şi mecanisme │2024 │acţiunea │europene │
│ │ │circulaţiei │Ministerul │rezistente la │revizuite │ │1.1.2. │ │
│ │ │bacteriilor │Agriculturii, │antibiotice, în │ │ │ │ │
│ │1.3.10. │rezistente la │Ministerul │mediu. │ │ │ │ │
│ │Definirea │antibiotic, în │Mediului │ │ │ │ │ │
│ │responsabilită │mediu │alte ministere│ │ │ │ │ │
│ │ţilor │ │cu │ │ │ │ │ │
│ │instituţionale şi a│ │reţea sanitară│ │ │ │ │ │
│ │mecanismelor pentru│ │proprie │ │ │ │ │ │
├───────────────────┤supraveghere a ├───────────────────┼──────────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │circulaţiei │ │Ministerul │ │ │ │ │ │
│ │bacteriilor │ │Sănătăţii, │ │ │ │ │ │
│ │rezistente la │ │Autoritatea │ │ │ │ │ │
│ │antibiotice, în │1.3.10.2. │Naţională │ │ │ │ │ │
│ │mediu. │Desemnarea │Sanitară │ │ │ │ │ │
│ │ │instituţiilor │Veterinară şi │Supraveghere │ │ │ │ │
│ │ │responsabile cu │pentru │optima a │Acord de │ │ │ │
│ │ │supravegherea │Siguranţa │circulaţiei │parteneriat / │ │nu necesită│ │
│ │ │circulaţiei │Alimentelor, │bacteriilor │act normativ │2025 │bugetare │nu e cazul │
│ │ │bacteriilor │Ministerul │rezistente la │aprobat │ │ │ │
│ │ │rezistente la │Agriculturii, │antibiotice, în │ │ │ │ │
│ │ │antibiotic, în │Ministerul │mediu. │ │ │ │ │
│ │ │mediu │Mediului │ │ │ │ │ │
│ │ │ │alte ministere│ │ │ │ │ │
│ │ │ │cu │ │ │ │ │ │
│ │ │ │reţea sanitară│ │ │ │ │ │
│ │ │ │proprie │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │Ministerul │Relaţionare pe │ │ │ │ │
│ │ │ │Sănătăţii, │baze etice │ │ │ │ │
│ │1.4.1. │1.4.1.1. Revizuirea│INBIMB, INSP, │personalul │Raport de │ │nu necesită│ │
│ │Îmbunătăţirea │legislaţiei │ANMDM, │medical şi │analiză │2024 │bugetare │nu e cazul │
│ │cadrului legal cu │existente │Organizaţii │producătorii/ │ │ │ │ │
│1.4. │privire la │ │profesionale │distribuitorii de│ │ │ │ │
│Reglementarea │definirea de limite│ │ │antibiotice │ │ │ │ │
│modalităţilor de │clare în ├───────────────────┼──────────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│promovare a │relaţionarea │ │Ministerul │Relaţionare pe │ │ │ │ │
│utilizării │personalul medical │ │Sănătăţii, │baze etice │ │ │ │ │
│antibioticelor şi a│cu │1.4.1.2. Elaborarea│INBIMB, INSP, │personalul │Proiecte │ │nu necesită│ │
│interacţiunilor │producătorii │legislaţiei │ANMDM, │medical şi │legislative │2024 │bugetare │nu e cazul │
│dintre personalul │şi │îmbunătăţite │Organizaţii │producătorii/ │elaborate │ │ │ │
│medical şi │distribuitorii │ │profesionale │distribuitorii de│ │ │ │ │
│producătorii/ │de │ │ │antibiotice │ │ │ │ │
│distribuitorii de │medicamente , ├───────────────────┼──────────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│antibiotice │inclusiv cu │ │ │Relaţionare pe │ │ │ │ │
│ │transparentiz area │ │ │baze etice │ │ │ │ │
│ │completă a │1.4.1.3. Aprobarea │Ministerul │personalul │Acte │ │nu necesită│ │
│ │acesteia. │legislaţiei │Sănătăţii │medical şi │normative │2024 │bugetare │nu e cazul │
│ │ │îmbunătăţite │ │producătorii/ │aprobate │ │ │ │
│ │ │ │ │distribuitorii de│ │ │ │ │
│ │ │ │ │antibiotice │ │ │ │ │
└───────────────────┴───────────────────┴───────────────────┴──────────────┴─────────────────┴────────────────┴──────────┴───────────┴────────────┘


    Obiectiv general 2: Îmbunătăţirea cunoştinţelor şi a atitudinii personalului medical asupra IAAM, RAM şi privind utilizarea corectă a antibioticelor

┌──────────────┬──────────────┬─────────────────┬──────────────┬───────────────┬──────────────┬───────────┬───────────┬─────────┐
│Obiective │Activităţi │Sub-activităţi │Instituţii │Rezultat │Indicatori │Termen de │Buget │Sursa de │
│ │ │ │responsabile │ │ │realizare │estimat │finanţare│
├──────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼─────────┤
│ │ │2.1.1.1. │Ministerul │ │ │ │ │ │
│ │ │Dezvoltarea │Sănătăţii, │Supravegherea │ │ │ │ │
│ │ │ghidurilor şi │Institutul │optimă a IAAM, │ │ │6 mii EUR* │ │
│ │ │protocoalelor │Naţional de │RAM şi │Ghiduri şi │ │(*buget │ │
│ │ │pentru │Sănătate │utilizarea │protocoale │2025 │inclus în │Proiecte │
│ │ │supravegherea │Publică, │judicioasă a │elaborate, │ │activitatea│europene │
│ │2.1.1. │IAAM, RAM şi │INBIMB, │antibioticelor │avizate │ │1.3.8.1) │ │
│2.1. │Dezvoltarea de│utilizarea │Organizaţii │In sinergie cu │ │ │ │ │
│Elaborarea │ghiduri şi │judicioasă a │profesionale │activ. 1.3.8. │ │ │ │ │
│ghidurilor şi │protocoale │antibioticelor │ │ │ │ │ │ │
│protocoalelor │pentru ├─────────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼─────────┤
│specifice │supraveghere a│2.1.1.2. Formarea│Ministerul │ │ │ │ │ │
│pentru │IAAM, RAM şi │medicilor şi │Sănătăţii, │ │ │ │ │ │
│utilizarea │utilizarea │asistentelor │INBIMB, │Supravegherea │ │ │ │ │
│judicioasă │judicioasă a │medicale pe baza │Institutul │optima a IAAM, │ │ │10 mii EUR*│ │
│antibioticelor│antibioticelor│ghidurilor şi │Naţional de │RAM şi │ │ │(*buget │ │
│ │ │protocoalelor │Sănătate │utilizarea │Profesionişti │2026 │inclus în │Proiecte │
│ │ │pentru │Publică, │judicioasă a │formaţi │ │activitatea│europene │
│ │ │diagnosticarea │organizaţii │antibioticelor │ │ │1.3.8.2) │ │
│ │ │IAAM, RAM şi │profesionale, │In sinergie cu │ │ │ │ │
│ │ │utilizarea │universităţi │activ. 1.3.8. │ │ │ │ │
│ │ │judicioasă a │de │ │ │ │ │ │
│ │ │antibioticelor │medicină │ │ │ │ │ │
├──────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼─────────┤
│ │ │2.1.1.3. Crearea │ │ │ │ │ │ │
│ │ │unei baze │Institutul │Supravegherea │ │ │ │ │
│ │ │materiale de │Naţional de │optima a IAAM, │ │ │ │ │
│ │ │ghiduri şi │Sănătate │RAM şi │Bază materială│ │ │ │
│ │ │protocoale │Publică, │utilizarea │de ghiduri şi │2026 │Nu necesită│Nu e │
│ │ │naţionale şi │INBIMB │judicioasă a │protocoale │ │finanţare │cazul │
│ │ │internaţionale │MApN, │antibioticelor │ │ │ │ │
│ │ │pentru IAAM, RAM │INCDMM │In sinergie cu │ │ │ │ │
│ │ │şi utilizarea │Cantacuzino │activ. 1.3.8. │ │ │ │ │
│ │ │antibioticelor │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────────────┼─────────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼─────────┤
│ │ │ │Ministerul │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Sănătăţii, │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Institutul │ │Ghiduri │ │ │ │
│ │2.1.2.. │2.1.2.1. │Naţional de │ │naţionale │ │ │ │
│ │Dezvoltarea │Dezvoltarea │Sănătate │Diagnostic │pentru │ │ │ │
│ │ghidurilor │ghidurilor │Publică, │microbiologic │diagnosticul │2025 │2 mii EUR │Proiecte │
│ │privind │pentru │INBIMB, │optim │microbiologic │ │ │europene │
│ │diagnosticul │diagnosticul │Societăţi │ │elaborate şi │ │ │ │
│ │microbiologic,│microbiologic │profesionale │ │avizate │ │ │ │
│ │ │ │MApN, │ │ │ │ │ │
│ │ │ │INCDMM │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Cantacuzino │ │ │ │ │ │
│ ├──────────────┼─────────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼─────────┤
│ │ │2.1.2.2. │Institutul │ │ │ │ │ │
│ │ │Formarea │Naţional de │ │ │ │ │ │
│ │ │profesioniştilor │Sănătate │ │ │ │ │ │
│ │ │pentru │Publică, │Diagnostic │ │ │ │ │
│ │ │diagnosticul │INBIMB, │microbiologic │Profesionişti │2026 │6 mii EUR │Proiecte │
│ │ │microbiologic şi │societăţi │optim │formaţi │ │ │europene │
│ │ │testarea │profesionale │ │ │ │ │ │
│ │ │susceptibilităţii│MApN, │ │ │ │ │ │
│ │ │la antibiotice │INCDMM │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Cantacuzino │ │ │ │ │ │
│ ├──────────────┼─────────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼─────────┤
│ │ │ │Ministerul │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Sănătăţii, │ │ │ │ │ │
│ │2.1.3. │ │Institutul │ │ │ │ │ │
│ │Standardizare │2.1.3.1. │Naţional de │ │ │ │ │ │
│ │a protcoalelor│Dezvoltarea │Sănătate │Control optim │Ghiduri │ │ │ │
│ │pentru │ghidurilor pentru│Publică, │al infecţiilor │dezvoltate şi │2025 │2 mii EUR │Proiecte │
│ │controlul │controlul │INBIMB, │la nivel │avizate │ │ │europene │
│ │infecţiilor, │infecţiilor │Societăţi │naţional │ │ │ │ │
│ │la nivel │ │profesionale │ │ │ │ │ │
│ │naţional │ │MApN, │ │ │ │ │ │
│ │ │ │INCDMM │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Cantacuzino │ │ │ │ │ │
│ ├──────────────┼─────────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼─────────┤
│ │ │ │Ministerul │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Sănătăţii, │ │ │ │ │ │
│ │ │2.1.3.2. │Institutul │Control optim │ │ │ │ │
│ │ │Dezvoltarea │Naţional de │al infecţiilor │Protocoale │ │ │Proiecte │
│ │ │protcoalelor │Sănătate │la nivel │aprobate │2026 │2 mii EUR │europene │
│ │ │pentru controlul │Publică, │naţional │ │ │ │ │
│ │ │infecţiilor │INBIMB, │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Societăţi │ │ │ │ │ │
│ │ │ │profesionale │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼─────────┤
│ │ │2.1.3.3. Crearea │ │ │ │ │ │ │
│ │ │unei baze │ │ │ │ │ │ │
│ │ │material/ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │biblioteci cu │Institutul │Control optim │ │ │ │ │
│ │ │ghiduri şi │Naţional de │al infecţiilor │Bază materială│2026 │Nu necesită│Nu e │
│ │ │protocoale │Sănătate │la nivel │existentă │ │finanţare │cazul │
│ │ │naţionale şi │Publică │naţional │ │ │ │ │
│ │ │internaţionale │ │ │ │ │ │ │
│ │ │pentru controlul │ │ │ │ │ │ │
│ │ │infecţiilor │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼─────────┤
│ │ │2.1.3.4. │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Diseminarea │Institutul │Control optim │Rapoarte │ │ │buget de │
│ │ │datelor │Naţional de │al infecţiilor │trimestriale/ │Din 2026, │Nu necesită│stat prin│
│ │ │naţionale/region │Sănătate │la nivel │an │trimestrial│finanţare │programul│
│ │ │ale cu privire la│Publică │naţional │uale │şi anual │specifică │naţional │
│ │ │controlul │ │ │ │ │ │ │
│ │ │infecţiilor │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼─────────┤
│ │ │2.1.3.5. │ │ │ │ │Nu necesită│ │
│ │ │Evaluarea │Institutul │Control optim │Rapoarte │Din 2026, │finanţare, │ │
│ │ │implementării │Naţional de │al infecţiilor │trimestriale/ │trimestrial│fiind în │Nu e │
│ │ │ghiduri şi │Sănătate │la nivel │an │şi anual │legătură cu│cazul │
│ │ │protocoale │Publică │naţional │uale │ │activitatea│ │
│ │ │ │ │ │ │ │anterioară │ │
│ ├──────────────┼─────────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼─────────┤
│ │2.1.4. │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Elaborarea │2.1.4.1. │ │ │Ghiduri pentru│ │ │ │
│ │ghidurilor şi │Dezvoltarea │ │ │utilizarea │ │Nu necesită│ │
│ │protcoalelor │ghidurilor pentru│ │ │antibioticelor│ │finanţare, │ │
│ │pentru │utilizarea │Ministerul │In sinergie cu │în │ │fiind în │Nu e │
│ │utilizarea │antibioticelor în│Sănătăţii, │activitatea │principalele │2025 │legătură cu│cazul │
│ │antibioticelor│principalele │INBIMB, INSP │1.3.8. │sindroame │ │activitatea│ │
│ │in │sindroame │ │ │infecţioase │ │1.3.8. │ │
│ │principalele │infecţioase │ │ │elaborate şi │ │ │ │
│ │sindroame │ │ │ │avizate │ │ │ │
│ │infecţioase │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────────────┼─────────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │Protocoale │ │ │ │
│ │ │2.1.4.2. │Ministerul │ │pentru │ │ │ │
│ │ │Dezvoltarea │Sănătăţii, │ │utilizarea │ │Nu necesită│ │
│ │ │protcoalelor │INBIMB, │In sinergie cu │antibioticelor│ │finanţare, │ │
│ │ │pentru utilizarea│Institutul │activitatea │în │2025 │fiind în │Nu e │
│ │ │antibioticelor în│Naţional de │1.3.8. │principalele │ │legătură cu│cazul │
│ │ │principalele │Sănătate │ │sindroame │ │activitatea│ │
│ │ │sindroame │Publică │ │infecţioase │ │1.3.8. │ │
│ │ │infecţioase │ │ │elaborate şi │ │ │ │
│ │ │ │ │ │avizate │ │ │ │
│ │ ├─────────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼─────────┤
│ │ │2.1.4.3. │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Actualizarea │ │ │ │ │ │ │
│ │ │obligatorie │ │ │ │ │ │ │
│ │ │periodică şi la │Ministerul │ │ │ │Nu necesită│ │
│ │ │nevoie a │Sănătăţii, │ │ │ │finanţare, │ │
│ │ │ghidurilor şi │INBIMB, │In sinergie cu │Ghiduri şi │ │fiind în │Nu e │
│ │ │protocoalelor de │Institutul │activitatea │protocoale │2025 │legătură cu│cazul │
│ │ │practică, în │Naţional de │1.3.8. │actualizate │ │activitatea│ │
│ │ │funcţie de datele│Sănătate │ │ │ │1.3.8. │ │
│ │ │privind │Publică │ │ │ │ │ │
│ │ │rezistenţa │ │ │ │ │ │ │
│ │ │bacteriană în │ │ │ │ │ │ │
│ │ │România │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼─────────┤
│ │ │2.2.1.1. │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Elaborarea şi │ │ │ │ │ │ │
│ │ │utilizarea │ │ │ │ │ │ │
│ │ │chestionarului │ │ │ │ │ │ │
│2.2. Module de│2.2.1. │on-line pentru │Ministerul │ │Raport asupra │ │ │ │
│instruire │Instruire pe │identificarea │Sănătăţii │Utilizarea │nevoilor de │ │Buget │ │
│specifice │supraveghere a│nevoilor de │Institutul │judicioasă a │instruire - în│ │inclus în │Proiecte │
│pentru │şi controlul │instruire pentru │Naţional de │antibioticelor,│sinergie cu │2026 │activitatea│europene │
│diferite │IAAM, RAM şi │fiecare categorie│Sănătate │limitare IAAM │activităţile │ │1.3.8.2. │ │
│specialităţi │utilizarea │profesională │Publică │şi RAM │1.3.8.2. şi │ │ │ │
│medicale │antibioticelor│(medici, │ │ │2.1.1.2 │ │ │ │
│ │ │asistente │ │ │ │ │ │ │
│ │ │medicale, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │farmacişti, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │microbiologi) │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼─────────┤
│ │ │ │Ministerul │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Sănătăţii/ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Institut │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ul Naţional de│ │Curriculum de │ │ │ │
│ │ │2.2.1.2. │Sănătate │Utilizarea │instruire │ │Buget │ │
│ │ │Dezvoltare │Publică │judicioasă a │dezvoltat - în│ │inclus in │Proiecte │
│ │ │curriculum de │Universităţile│antibioticelor,│sinergie cu │2026 │activitatea│europene │
│ │ │instruire │de │limitare IAAM │activităţile │ │1.3.8.2. │ │
│ │ │ │medicină │şi RAM │1.3.8.2. şi │ │ │ │
│ │ │ │Societăţile │ │2.1.1.2 │ │ │ │
│ │ │ │profesionale │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Organizaţiile │ │ │ │ │ │
│ │ │ │profesionale │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼─────────┤
│ │ │ │Ministerul │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Sănătăţii/ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Institut │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ul Naţional de│ │Profesionişti │ │ │ │
│ │ │2.2.1.3. │Sănătate │Utilizarea │formaţi - în │ │Buget │ │
│ │ │Dezvoltarea │Publică │judicioasă a │sinergie cu │ │inclus in │Proiecte │
│ │ │sesiunilor de │Universităţile│antibioticelor,│activităţile │2026 │activitatea│europene │
│ │ │instruire │de │limitare IAAM │1.3.8.2. şi │ │1.3.8.2. │ │
│ │ │ │medicină │şi RAM │2.1.1.2 │ │ │ │
│ │ │ │Societăţile │ │ │ │ │ │
│ │ │ │profesionale │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Organizaţiile │ │ │ │ │ │
│ │ │ │profesionale │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼─────────┤
│ │ │ │Ministerul │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Sănătăţii/ │ │ │ │ │ │
│ │ │2.2.1.4. │Institut │ │ │ │ │ │
│ │ │Actualizarea, │ul Naţional de│ │ │ │ │ │
│ │ │prin activităţi │Sănătate │Utilizarea │Profesionişti │ │Buget │ │
│ │ │creditate CME, a │Publică │judicioasă a │formaţi - în │ │inclus in │Buget de │
│ │ │cunoştinţelor │Universităţile│antibioticelor,│sinergie cu │permanent │activitatea│stat │
│ │ │despre utilizarea│de │limitare IAAM │activitatea │ │2.1.3.4 │ │
│ │ │antibioticelor │medicină │şi RAM │2.1.3.4. │ │ │ │
│ │ │ale │Societăţile │ │ │ │ │ │
│ │ │prescriptorilor │profesionale │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Organizaţiile │ │ │ │ │ │
│ │ │ │profesionale │ │ │ │ │ │
│ ├──────────────┼─────────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼─────────┤
│ │ │ │Ministerul │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Sănătăţii, │ │ │ │ │ │
│ │ │2.2.2.1. │Institutul │ │ │ │ │ │
│ │ │Realizarea de │Naţional de │ │ │ │ │ │
│ │ │instruiri privind│Sănătate │ │ │ │ │ │
│ │ │comunicarea │Publică, │ │ │ │ │ │
│ │2.2.2. │selectivă şi │INBIMB, │Utilizarea │ │ │Buget │ │
│ │Instaúre │secvenţială a │Universităţile│judicioasă a │Profesionişti │Din 2026 │inclus in │Proiecte │
│ │privind │rapoartelor de │de │antibioticelor,│instruiţi │permanent │activitatea│europene │
│ │diagnosticul │antibiogramă │medicină │limitare IAAM │ │ │2.1.2.3. │ │
│ │microbiologic │pentru a evita │Societăţile │şi RAM │ │ │ │ │
│ │ │utilizarea │profesionale │ │ │ │ │ │
│ │ │antibioticelor │Organizaţiile │ │ │ │ │ │
│ │ │restricţionate de│profesionale │ │ │ │ │ │
│ │ │primă intenţie │MApN, │ │ │ │ │ │
│ │ │ │INCDMM │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Cantacuzino │ │ │ │ │ │
│ ├──────────────┼─────────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼─────────┤
│ │ │ │Ministerul │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Sănătăţii, │ │ │ │ │ │
│ │2.2.3. │ │Institutul │ │ │ │ │ │
│ │Instruirea │2.2.3.1. │Naţional de │ │ │ │ │ │
│ │personalului │Dezvoltarea │Sănătate │Utilizarea │ │ │ │ │
│ │medical │programelor │Publică, │judicioasă a │ │ │Buget │ │
│ │asupra │privind │INBIMB, │antibioticelor,│Profesionişti │Din 2026 │inclus in │Proiecte │
│ │prescrierii şi│prescrierea şi │Universităţile│limitare IAAM │instruiţi │permanent │activitatea│europene │
│ │utilizării │utilizarea │de │şi RAM │ │ │1.3.8.2. │ │
│ │judicioase a │judicioasă a │medicină │ │ │ │ │ │
│ │antibioticelor│antibioticelor │Societăţile │ │ │ │ │ │
│ │ │ │profesionale │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Organizaţiile │ │ │ │ │ │
│ │ │ │profesionale │ │ │ │ │ │
│ ├──────────────┼─────────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼─────────┤
│ │ │ │Institutul │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Naţional de │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Sănătate │ │ │ │ │ │
│ │ │2.2.4.1 │Publică, │ │ │ │ │ │
│ │ │Dezvoltarea │Universităţi │Abordarea │ │ │ │ │
│ │ │curriculum de │de │activă a │ │ │ │ │
│ │ │instruire, │medicină, │vaccinării in │Curriculum │2024 │10 mii. EUR│Proiecte │
│ │ │inclusiv pe │Societăţi │special pentru │dezvoltat │ │ │europene │
│ │ │componenta │profesionale, │grupuri la risc│ │ │ │ │
│ │ │comportamentală │Organizaţii │ │ │ │ │ │
│ │ │ │profesionale │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MApN, │ │ │ │ │ │
│ │ │ │INCDMM │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Cantacuzino │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼─────────┤
│ │2.2.4. │ │Institutul │ │ │ │ │ │
│ │Instruirea │ │Naţional de │ │ │ │ │ │
│ │personalului │ │Sănătate │ │ │ │ │ │
│ │medical │2.2.4.2. │Publică, │Abordarea │ │ │Buget │ │
│ │asupra │Dezvoltarea │Universităţi │activă a │Materiale de │ │inclus în │Proiecte │
│ │importanţei │sesiunilor de │de │vaccinării in │instruire │2024 │activitatea│europene │
│ │vaccinării │instruire a │medicină, │special pentru │dezvoltate │ │2.2.4.1. │ │
│ │ │formatorilor │Societăţi │grupuri la risc│ │ │ │ │
│ │ │ │profesionale, │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Organizaţii │ │ │ │ │ │
│ │ │ │profesionale │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼─────────┤
│ │ │ │Institutul │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Naţional de │ │ │ │ │ │
│ │ │2.2.4.3. │Sănătate │ │ │ │ │ │
│ │ │Realizarea │Publică, │Abordarea │ │ │Buget │ │
│ │ │sesiunilor de │Universităţi │activă a │Profesionişti │ │inclus în │Proiecte │
│ │ │instruire la │de │vaccinării in │instruiţi │2024 │activitatea│europene │
│ │ │nivel judeţean şi│medicină, │special pentru │ │ │2.2.4.1. │ │
│ │ │regional │Societăţi │grupuri la risc│ │ │ │ │
│ │ │ │profesionale, │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Organizaţii │ │ │ │ │ │
│ │ │ │profesionale │ │ │ │ │ │
│ ├──────────────┼─────────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼─────────┤
│ │ │2.2.5.1. Crearea │ │ │ │ │ │ │
│ │ │unei platforme │ │ │ │ │ │ │
│ │2.2.5. │on-line care │ │ │ │ │ │ │
│ │Asigurarea │permite accesul │ │ │ │ │ │ │
│ │fluxului de │specialiştilor la│Mini stenii │ │ │ │ │ │
│ │informaţii │nivel naţional, │Sănătăţii, │ │ │ │Buget │ │
│ │pentru │la ghiduri şi │Institutul │Practică │Platformă │ │inclus în │Proiecte │
│ │personalul │protocoale │Naţional de │medicală │naţională │2026 │activitatea│europene │
│ │medical prin │privind RAM şi │Sănătate │îmbunătăţită │funcţională │ │2.2.4.1. │ │
│ │utilizarea │IAAM, inclusiv │Publică │ │ │ │ │ │
│ │platformelor │utilizarea │ │ │ │ │ │ │
│ │electronice │judicioasă a │ │ │ │ │ │ │
│ │ │antibioticelor şi│ │ │ │ │ │ │
│ │ │importanţa │ │ │ │ │ │ │
│ │ │vaccinării │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │Priorităţi de │ │ │ │
│ │ │ │ │ │cercetare │ │ │ │
│ │2.3.1. │2.3.1.1. │Ministerul │ │definite în │ │ │ │
│2.3. │Desfăşurarea │Identificarea │Sănătăţii │ │programul │ │ │ │
│Susţinerea │de studii de │obiectivelor de │Institutul │ │naţional de │ │ │ │
│cercetării │cercetare │cercetare │Naţional de │ │supraveghere │ │Buget │Buget de │
│operaţionale │operaţională │operaţională │Sănătate │Practică │şi control al │ │inclus în │stat, │
│şi a studiilor│relevante │relevante pentru │Publică, │medicală │infecţiilor │2026 │programul │alte │
│pe date reale │pentru │sănătatea publică│INBIMB, │îmbunătăţită │nosocomiale şi│ │naţional │surse │
│privind IAAM │priorităţile │şi definirea │ANMDM │ │monitorizarea │ │ │ │
│şi RAM │de sănătate │protocoalelor de │Mediul │ │utilizării │ │ │ │
│ │publică │cercetare │academic │ │antibioticelor│ │ │ │
│ │ │ │ │ │şi a │ │ │ │
│ │ │ │ │ │antibiotico- │ │ │ │
│ │ │ │ │ │rezistenţei │ │ │ │
├──────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼─────────┤
│ │ │ │Ministerul │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Sănătăţii │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Institutul │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Naţional de │ │ │ │ │ │
│ │ │2.3.1.2. │Sănătate │ │ │ │ │ │
│ │ │Realizarea de │Publică, │ │ │ │ │ │
│ │ │studii pe date │INBIMB, │Practică │ │ │Buget │Buget de │
│ │ │reale şi │ANMDM │medicală │Rapoarte de │2026 │inclus în │stat, │
│ │ │utilizarea │Mediul │îmbunătăţită │studii │ │programul │alte │
│ │ │rezultatelor │academic │ │ │ │naţional │surse │
│ │ │pentru practica │Furnizori de │ │ │ │ │ │
│ │ │medicală │servicii │ │ │ │ │ │
│ │ │ │medicale │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MApN, │ │ │ │ │ │
│ │ │ │INCDMM │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Cantacuzino │ │ │ │ │ │
└──────────────┴──────────────┴─────────────────┴──────────────┴───────────────┴──────────────┴───────────┴───────────┴─────────┘


    Obiectiv general 3: Asigurarea unui cadru coerent de Supraveghere şi raportare a datelor de IAAM, RAM şi consumul de antibiotice la nivel naţional, în linie cu documentele strategice şi cu indicatorii UE şi OMS

┌───────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬─────────────┬──────────────┬──────────┬───────────┬────────────┐
│Obiective │Activităţi │Sub-activităţi│Instituţii │Rezultat │Indicatori │Termen de │Buget │Sursa de │
│ │ │ │responsabile │ │ │realizare │estimat │finanţare │
├───────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │3.1.1.1. │ │Raportare a │Raport privind│ │ │ │
│ │3.1.1. Analiza│Evaluarea │Ministerul │datelor de │sistemele │ │ │ │
│ │obligaţiilor │sistemelor │Sănătăţii, │IAAM, RAM şi │actuale de │ │ │ │
│ │actuale de │actuale de │Institutul │utilizare │supraveghere │ │ │PS - P6 │
│ │raportare a │supraveghere │Naţional de │antibiotice │şi raportare │2024 │10 mii EUR │digitalizare│
│ │IAAM şi RAM │şi raportare │Sănătate │îmbunătăţită │statistică │ │ │ │
│ │din │statistică │Publică │la nivel │pentru RAM şi │ │ │ │
│3.1. │perspectiva │pentru RAM şi │ │naţional │IAAM │ │ │ │
│Supraveghere şi│nevoilor de │IAAM │ │ │ │ │ │ │
│raportare │informaţie, a ├──────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│pentru IAAM şi │indicatorilor │3.1.1.2. │ │ │ │ │ │ │
│RAM şi consumul│utilizaţi şi a│Stabilirea │ │Raportare a │ │ │ │ │
│de antibiotice │corelării cu │unui sistem │Ministerul │datelor de │Sistem de │ │Nu necesită│ │
│ │sistemele │unic de │Sănătăţii, │IAAM, RAM şi │supraveghere │ │bugetare, │ │
│ │actuale de │raportare │Tnst.it.uti.il│utilizare │şi raportare │2025 │inclus în │PS - P6 │
│ │supraveghere │pentru IAAM şi│Naţional de │antibiotice │statistică │ │activitatea│digitalizare│
│ │şi raportare │RAM în acord │Sănătate │îmbunătăţită │pentru RAM şi │ │anterioară │ │
│ │statistică │cu │Publică │la nivel │IAAM definit │ │ │ │
│ │ │prevederile │ │naţional │ │ │ │ │
│ │ │legale │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │3.1.2.1. │ │Raportare a │ │ │ │ │
│ │ │Elaborarea │Ministerul │datelor de │ │ │Nu necesită│ │
│ │ │unui raport de│Sănătăţii, │IAAM, RAM şi │ │ │bugetare, │ │
│ │ │analiză despre│Institutul │utilizare │Raport de │2025 │inclus în │PS - P6 │
│ │3.1.2. Analiza│conformitatea │Naţional de │antibiotice │analiză │ │activitatea│digitalizare│
│ │gradului de │cu sistemul de│Sănătate │îmbunătăţită │ │ │anterioară │ │
│ │raportare in │raportare │Publică │la nivel │ │ │ │ │
│ │sistemele │actual │ │naţional │ │ │ │ │
├───────────────┤actuale şi a ├──────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │calităţii │ │ │Raportare a │ │ │ │ │
│ │raportărilor │ │Ministerul │datelor de │ │ │Nu necesită│ │
│ │efectuate │3.1.2.2. │Sănătăţii, │IAAM, RAM şi │Mecanisme de │ │bugetare, │ │
│ │ │Stabilirea │Institutul │utilizare │feed-back │2026 │inclus în │PS - P6 │
│ │ │mecanismelor │Naţional de │antibiotice │stabilite │ │activitatea│digitalizare│
│ │ │de feedback │Sănătate │îmbunătăţită │ │ │anterioară │ │
│ │ │ │Publică │la nivel │ │ │ │ │
│ │ │ │ │naţional │ │ │ │ │
├───────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │3.1.3.1. │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Definirea │ │Raportare a │ │ │ │ │
│ │ │sistemului de │Ministerul │datelor de │Sistem de │ │ │ │
│ │ │raportare a │Sănătăţii, │IAAM, RAM şi │raportare │ │Nu necesită│ │
│ │ │IAAM, RAM şi │Institutul │utilizare │statistică │ │bugetare, │PS - P6 │
│ │ │consum de │Naţional de │antibiotice │pentru RAM, │2024 │inclus în │digitalizare│
│ │ │antibiotice în│Sănătate │îmbunătăţită │IAAM şi consum│ │activitatea│ │
│ │3.1.3. │toate toate │Publică │la nivel │de antibiotice│ │anterioară │ │
│ │Dezvoltarea │spitalele şi │ │naţional │definit │ │ │ │
│ │Şi │centrele de │ │ │ │ │ │ │
│ │implementare a│îngrijiri │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┤unui sistem ├──────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │adecvat de │3.1.3.2. │ │ │ │ │ │ │
│ │raportare │Aprobarea unui│ │ │ │ │ │ │
│ │IAAM, RAM şi a│act normativ │ │ │ │ │ │ │
│ │consumului de │pentru │ │ │ │ │ │ │
│ │antibiotice │definirea │ │Raportare a │ │ │ │ │
│ │pentru toate │şi │Ministerul │datelor de │ │ │ │ │
│ │spitalele şi │implementarea │Sănătăţii, │IAAM, RAM şi │ │ │ │ │
│ │centrele de │sistemului de │Institutul │utilizare │Act normativ │2025 │Nu necesită│Nu e cazul │
│ │îngrijiri │raportare a │Naţional de │antibiotice │aprobat │ │bugetare │ │
│ │ │IAAM, RAM şi │Sănătate │îmbunătăţită │ │ │ │ │
│ │ │consum de │Publică │la nivel │ │ │ │ │
│ │ │antibiotice în│ │naţional │ │ │ │ │
│ │ │toate toate │ │ │ │ │ │ │
│ │ │spitalele şi │ │ │ │ │ │ │
│ │ │centrele de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │îngrijiri │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │3.1.4 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Monitorizare a│Planificarea, │ │ │ │ │ │ │
│ │şi raportarea │monitorizarea,│ │ │ │ │ │ │
│ │rezistenţei la│raportarea la │ │Raportul de │ │ │ │ │
│ │antimicrobien │CE/HADEA/EF │ │supraveghere │ │ │ │ │
│ │e a │SA si măsuri │ │RAM tehnic │ │ │Necesită │ │
│ │bacteriilor │în │ANSVSA │transmis la │Prevalente │Continuu │bugetare UE│Proiect │
│ │zoonotice şi │funcţie de │IDSA │EFSA │RAM │în │/RO │European / │
│ │comensale │anul │IISPV │Raportul │Indicatori │perioada │sau │Bugetul de │
│ │(Deciziei de │precedent │ │tehnico │financiari │2023-2027 │buget │stat │
│ │punere în │(Proiect de │ │financiar │ │ │naţional │ │
│ │aplicare (UE) │obţinere │ │transmis la │ │ │ │ │
│ │2020/1729 a │finanţare │ │HADEA │ │ │ │ │
│ │Comisiei din │europeană) │ │ │ │ │ │ │
│ │17 noiembrie │ │ │ │ │ │ │ │
│ │2020) │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │3.1.5.1. │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Stabilire a │ │ │ │ │ │ │
│ │ │procedurilor │ │ │ │ │ │ │
│ │ │administrative│ │ │ │ │ │ │
│ │ │în vederea │ │ │ │ │ │ │
│ │ │punerii în │ │ │ │ │ │ │
│ │ │aplicare a │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Regulamentului│ │ │ │ │ │ │
│ │ │(UE) 2019/6 al│ │ │ │ │ │ │
│ │ │Parlamentului │ │ │ │ │ │ │
│ │ │European şi al│ │ │ │ │ │ │
│ │ │Consiliului, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Regulamentului│ │ │ │ │ │ │
│ │ │delegat (UE) │ │ │ │ │ │ │
│ │ │2021/578 al │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Comisiei şi a │ │ │Trendul │ │ │ │
│ │ │Regulamentului│ │ │vânzărilor şi │ │ │ │
│ │ │de punere în │ │ │a utilizării │ │ │ │
│ │ │aplicare (UE) │ │ │antimicrobiene│ │ │ │
│ │ │2022/209 al │ │ │lor la animale│Datele │ │ │
│ │ │Comisiei, în │ │ │exprimat în │privind │ │ │
│ │3.1.5 │ceea ce │ │ │mg/PCU │volumul │ │ │
│ │Colectarea │priveşte │ │Rapoartele │(indicatorul │vânzărilor│ │ │
│ │datelor │colectarea │ │anuale │aplicat în │continuu │ │ │
│ │privind │datelor │ │privind │raportarea │în │Necesită │ │
│ │consumul de │privind │ANSVSA │volumul │ESVAC pentru a│perioada │bugetare UE│Buget de │
│ │antibiotice în│volumul │ICPBMUV │vânzărilor şi│exprima │2023-2027 │/RO │stat/ │
│ │sectorul │vânzărilor şi │CMVR │utilizarea │consumul de │Datele │sau │Proiecte │
│ │veterinar ( în│utilizarea │ │produselor │antimicrobiene│privind │buget │europene │
│ │conformitate │produselor │ │medicinale │veterinare în │utilizarea│naţional │ │
│ │cu │medicinale la │ │antimicrobien│mg de │la animale│ │ │
│ │Regulamentel e│animale. │ │e la animale │substanţă │Continuu │ │ │
│ │UE) │3.1.5.2. │ │ │activă │începând │ │ │
│ │ │Dezvolta rea │ │ │normalizată pe│cu 2024 │ │ │
│ │ │sistemului │ │ │unitatea de │ │ │ │
│ │ │electronic │ │ │corecţie a │ │ │ │
│ │ │naţional de │ │ │populaţiei de │ │ │ │
│ │ │colectare │ │ │animale) │ │ │ │
│ │ │continuă a │ │ │ │ │ │ │
│ │ │datelor │ │ │ │ │ │ │
│ │ │privind │ │ │ │ │ │ │
│ │ │volumul │ │ │ │ │ │ │
│ │ │vânzărilor şi │ │ │ │ │ │ │
│ │ │utilizarea │ │ │ │ │ │ │
│ │ │produselor │ │ │ │ │ │ │
│ │ │medicinale │ │ │ │ │ │ │
│ │ │antimicrobiene│ │ │ │ │ │ │
│ │ │la animale │ │ │ │ │ │ │
│ │ │3.1.5.3. │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Centralizarea,│ │ │ │ │ │ │
│ │ │validarea si │ │ │ │ │ │ │
│ │ │raportarea │ │ │ │ │ │ │
│ │ │datelor la │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ESVAC - EMA │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│3.2. Stabilirea│ │ │ │ │ │ │ │ │
│unui sistem │3.2.1. │3.2.1.1. │ │Raportare a │ │ │ │ │
│electronic şi │Identificarea │Inventarierea │Ministerul │datelor de │Listă date şi │ │Nu necesită│ │
│integrat pentru│datelor │raportărilor │Sănătăţii, │IAAM, RAM şi │raportări │ │bugetare, │ │
│rezistenţa la │necesare │necesare a fi │Institutul │utilizare │transferabile │2025 │inclus în │PS - P6 │
│antimicrobiene,│pentru │transferate în│Naţional de │antibiotice │în sistemul │ │activitatea│digitalizare│
│utilizarea │sistemul de │format │Sănătate │îmbunătăţită │electronic │ │anterioară │ │
│antibioticelor │raportare │electronic │Publică │la nivel │ │ │ │ │
│şi date despre │ │ │ │naţional │ │ │ │ │
│IAAM │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │3.2.2. │3.2.2.1. │ │Raportare a │ │ │ │ │
│ │Stabilirea │Stabilirea │Ministerul │datelor de │ │ │Nu necesită│ │
│ │formatului de │formatului de │Sănătăţii, │IAAM, RAM şi │Format │ │bugetare, │ │
│ │raportare şi a│raportare şi a│Institutul │utilizare │rapoarte │2025 │inclus în │PS - P6 │
│ │tipului de │tipului de │Naţional de │antibiotice │electronice │ │activitatea│digitalizare│
│ │rapoarte │rapoarte │Sănătate │îmbunătăţită │definit │ │anterioară │ │
│ │generate │generate │Publică │la nivel │ │ │ │ │
│ │electronic │ │ │naţional │ │ │ │ │
│ ├──────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │Raportare a │ │ │ │ │
│ │3.2.3. Crearea│3.2.3.1. │Ministerul │datelor de │ │ │Nu necesită│ │
│ │unui program │Crearea unui │Sănătăţii, │IAAM, RAM şi │Program IT de │ │bugetare, │ │
│ │IT de │program IT de │Institutul │utilizare │raportare │2026 │inclus în │PS - P6 │
│ │raportare şi a│raportare şi a│Naţional de │antibiotice │creat │ │activitatea│digitalizare│
│ │unui serviciu │unui serviciu │Sănătate │îmbunătăţită │ │ │anterioară │ │
│ │web │web │Publică │la nivel │ │ │ │ │
│ │ │ │ │naţional │ │ │ │ │
│ ├──────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │3.2.4. Crearea│3.2.4.1. │ │Raportare a │ │ │ │ │
│ │unui sistem de│Crearea unui │Ministerul │datelor de │ │ │ │ │
│ │alertă rapidă │sistem de │Sănătăţii, │IAAM, RAM şi │ │ │Nu necesită│ │
│ │pentru │alertă rapidă │Institutul │utilizare │Sistem de │ │bugetare, │PS - P6 │
│ │tulpinile │pentru │Naţional de │antibiotice │alertă creat │2026 │inclus în │digitalizare│
│ │multidrog │tulpinile │Sănătate │îmbunătăţită │ │ │activitatea│ │
│ │rezistente │multidrog │Publică │la nivel │ │ │anterioară │ │
│ │emergente │rezistente │ │naţional │ │ │ │ │
│ │ │emergente │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │Raportare a │ │ │ │ │
│ │3.2.5. │3.2.5.1. │Ministerul │datelor de │ │ │Nu necesită│ │
│ │Instruire │Realizarea │Sănătăţii, │IAAM, RAM şi │ │ │bugetare, │ │
│ │pentru │instruirii │Institutul │utilizare │Profesionişti │2026 │inclus în │PS - P6 │
│ │viitorii │pentru │Naţional de │antibiotice │pregătiţi │ │activitatea│digitalizare│
│ │utilizatori │viitorii │Sănătate │îmbunătăţită │ │ │anterioară │ │
│ │ │utilizatori │Publică │la nivel │ │ │ │ │
│ │ │ │ │naţional │ │ │ │ │
├───────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │3.3.1.1. │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Analiza │ │ │ │ │ │ │
│ │ │indicatorilor │ │Raportare a │ │ │ │ │
│ │ │de management │ │datelor de │Listă │ │ │ │
│ │ │ai │Ministerul │IAAM şi RAM │indicatori de │Trimestrul│Nu necesită│Nu e cazul │
│ │ │instituţiilor │Sănătăţii │îmbunătătită │management │IV 2023 │bugetare │ │
│ │3.3.1. │medicale, pe │ │la nivel │ │ │ │ │
│ │Revizuirea │baza gradului │ │naţional │ │ │ │ │
│ │indicatorilor │şi modului de │ │ │ │ │ │ │
│ │de │raportare │ │ │ │ │ │ │
│ │management ai ├──────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │instituţiilor │3.3.1.2. │ │Raportare a │ │ │ │ │
│ │medicale, pe │Redefinirea │ │datelor de │Listă │ │ │ │
│ │baza gradului │indicatorilor │Ministerul │IAAM şi RAM │indicatori de │Trimestrul│Nu necesită│ │
│ │şi modului de │de management │Sănătăţii │îmbunătăţită │management │IV 2023 │bugetare │Nu e cazul │
│ │raportare, în │ai │ │la nivel │agreată │ │ │ │
│ │vederea │instituţiilor │ │naţional │ │ │ │ │
│ │creşterii │medicale │ │ │ │ │ │ │
│ │calităţii ├──────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │datelor/raport│3.3.1.3. │ │ │ │ │ │ │
│ │ării │Aprobarea │ │Raportare a │ │ │ │ │
│ │ │legislaţiei │ │datelor de │ │ │ │ │
│3.3. Creşterea │ │revizuite │Ministerul │IAAM şi RAM │Legislaţie │Trimestrul│Nu necesită│ │
│calităţii │ │privind │Sănătăţii │îmbunătăţită │modificată │IV 2023 │bugetare │Nu e cazul │
│managementului │ │indicatorii de│ │la nivel │ │ │ │ │
│RAM şi IAAM │ │management ai │ │naţional │ │ │ │ │
│ │ │instituţiilor │ │ │ │ │ │ │
│ │ │medicale │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │3.3.2.1. │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Analiza │ │ │ │ │ │ │
│ │ │indicatorilor │ │Raportare a │ │ │ │ │
│ │ │de management │ │datelor de │Listă │ │ │ │
│ │3.3.2. │ai │Ministerul │IAAM şi RAM │indicatori de │2024 │Nu necesită│Nu e cazul │
│ │Revizuirea │instituţiilor │Sănătăţii │îmbunătăţită │calitate │ │bugetare │ │
│ │indicatorilor │medicale, pe │ │la nivel │agreată │ │ │ │
│ │de calitate │baza gradului │ │naţional │ │ │ │ │
│ │pentru │şi modului de │ │ │ │ │ │ │
│ │serviciile │raportare │ │ │ │ │ │ │
│ │medicale ├──────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │legate de │3.3.2.2. │ │ │ │ │ │ │
│ │utilizarea │Aprobarea │ │Raportare a │ │ │ │ │
│ │antibioticelor│legislaţiei │ │datelor de │ │ │ │ │
│ │, RAM şi │revizuite │Ministerul │IAAM şi RAM │Legislaţie │ │Nu necesită│ │
│ │IAAM │privind │Sănătăţii │îmbunătăţită │modificată │2024 │bugetare │Nu e cazul │
│ │ │indicatorii de│ │la nivel │ │ │ │ │
│ │ │management ai │ │naţional │ │ │ │ │
│ │ │instituţiilor │ │ │ │ │ │ │
│ │ │medicale │ │ │ │ │ │ │
└───────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴─────────────┴──────────────┴──────────┴───────────┴────────────┘


    Obiectiv general 4: Comunicarea informaţiilor către public, în mod transparent, ca modalitate de combatere a IAAM şi RAM

┌──────────────┬───────────────────┬──────────────┬────────────┬──────────────┬────────────┬─────────┬─────────────┬─────────┐
│Obiective │Activităţi │Sub-activităţi│Instituţii │Rezultat │Indicatori │Termen de│Buget estimat│Sursa de │
│ │ │ │responsabile│ │ │realizare│ │finanţare│
├──────────────┼───────────────────┼──────────────┼────────────┼──────────────┼────────────┼─────────┼─────────────┼─────────┤
│4.1. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Implementarea │ │ │Institutul │ │ │ │ │ │
│de campanii de│ │4.1.1.1. │Naţional de │ │ │ │ │ │
│informare şi │ │Pregatirea si │Sănătate │ │ │ │ │ │
│conştientizare│4.1.1.Implementarea│derularea │Publică │ │ │ │ │ │
│a publicului │de campanii de │campaniilor de│Ministerul │Conştientizare│Campanie │ │ │Proiecte │
│asupra │conştientizare a │conştientizare│Sănătăţii, │a populaţiei │implementată│2027 │10 mii. EUR │europene │
│riscului IAAM │populaţiei generale│a populaţiei │Direcţiile │privind IAAM │ │ │ │ │
│şi asupra │cu privire la IAAM │generale cu │Judeţene de │ │ │ │ │ │
│rolului │ │privire la │Sănătate │ │ │ │ │ │
│pacienţilor şi│ │IAAM │Publică, │ │ │ │ │ │
│vizitatorilor │ │ │ │ │ │ │ │ │
│în prevenţie │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────────────────┼──────────────┼────────────┼──────────────┼────────────┼─────────┼─────────────┼─────────┤
│4.2. │ │4.2.1.2. │Ministerul │ │ │ │ │ │
│Implementarea │4.2.1 │Pregatirea si │Sănătăţii, │ │ │ │ │ │
│unei campanii │Implementarea de │derularea la │Direcţiile │ │ │ │ │ │
│de informare │campanii de de │nivelul │de Sănătate │Conştientizare│ │ │Nu necesită │ │
│şi │conştientizare │direcţiilor de│Publică │a populaţiei │ │ │bugetare │ │
│conştientizare│a populaţiei │sănătate │Judeţene, │privind │Campanie │2027 │suplimentară,│Proiecte │
│a publicului │generale privind │publică şi al │Institutul │utilizarea │implementată│ │inclusă in │europene │
│privind bunele│bunele practici │unităţilor │Naţional de │antibioticelor│ │ │activitatea │ │
│practici │referitoare la │sanitare a │Sănătate │ │ │ │4.1. │ │
│referitoare la│utilizarea │unui set de │Publică, │ │ │ │ │ │
│utilizarea │antibioticelor │materiale │Unităţile │ │ │ │ │ │
│antibioticelor│ │pentru public │sanitare │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────────────────┼──────────────┼────────────┼──────────────┼────────────┼─────────┼─────────────┼─────────┤
│ │4.3.1. │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Implementarea de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │campanii de │ │ │ │ │ │ │ │
│4.3. │conştientizare a │4.3.1.1. │Ministerul │ │ │ │ │ │
│Implementarea │populaţiei generale│Pregatir ea si│Sănătăţii, │ │ │ │ │ │
│unei campanii │cu privire la │derularea │Direcţiile │ │ │ │Nu necesită │ │
│de informare │importanţa │campaniilor de│de Sănătate │Conştientizare│ │ │bugetare │ │
│şi │vaccinării ca una │conştientizare│Publică │a populaţiei │Campanie │ │suplimentară,│Proiecte │
│conştientizare│dintre cele mai │a populaţiei │Judeţene, │privind │implementată│2027 │inclusă in │europene │
│a publicului │eficiente │generale cu │Institutul │importanţa │ │ │activitatea │ │
│publicului cu │intervenţii de │privire la │Naţional de │vaccinării │ │ │4.1. │ │
│privire la │sănătate publică, │importanţa │Sănătate │ │ │ │ │ │
│importanţa │al cărei rol este │vaccinării │Publică │ │ │ │ │ │
│vaccinării │esenţial şi în │ │ │ │ │ │ │ │
│ │reducerea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │rezistenţei la │ │ │ │ │ │ │ │
│ │antimicrobiene │ │ │ │ │ │ │ │
└──────────────┴───────────────────┴──────────────┴────────────┴──────────────┴────────────┴─────────┴─────────────┴─────────┘


    Obiectiv general 5: Asigurarea resurselor umane suficiente numeric şi ca pregătire şi a resurselor tehnice adecvate monitorizării IAAM şi RAM, la nivel naţional

┌───────────────┬──────────────┬──────────────┬────────────────────┬──────────────┬──────────────┬─────────┬─────────────┬────────────┐
│Obiective │Activităţi │Sub-activităţi│Instituţii │Rezultat │Indicatori │Termen de│Buget estimat│Sursa de │
│ │ │ │responsabile │ │ │realizare│ │finanţare │
├───────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────┼─────────────┼────────────┤
│ │5.1.1 │5.1.1.1. │ │ │ │ │ │ │
│ │Evaluarea │Evaluarea │ │Asigurarea │ │ │ │ │
│ │resurselor │resurselor │ │resurselor │ │ │ │ │
│ │umane │umane │ │umane │ │ │Nu necesită │ │
│ │implicate în │existente în │ │suficiente │ │ │bugetare │ │
│ │identificarea │unităţile │ │numeric şi ca │Inventar │ │specifică, │ │
│ │şi în │sanitare │Ministerul Sănătăţii│pregătire │resurse umane │2024 │inclus în │Nu e cazul │
│ │raportarea │publice, în │ │pentru │existente │ │planul │ │
│ │IAAM, a │raport cu │ │limitarea │ │ │naţional de │ │
│ │utilizării │profilul de │ │IAAM şi │ │ │resurse umane│ │
│ │antibioticelor│adresabilitate│ │control RAM │ │ │ │ │
│ │şi a RAM │şi cu mediul │ │ │ │ │ │ │
│5.1. Asigurarea│ │de muncă │ │ │ │ │ │ │
│resurselor ├──────────────┼──────────────┼────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────┼─────────────┼────────────┤
│umane │ │ │ │Asigurarea │ │ │ │ │
│suficiente │5.1.2. │5.1.2.1. │ │resurselor │ │ │Nu necesită │ │
│numeric şi ca │Estimarea │Estimarea │ │umane │ │ │bugetare │ │
│pregătire în │nevoii de │resurselor │ │suficiente │Plan resurse │ │specifică, │ │
│microbiologie │resurse umane │umane necesare│Ministerul Sănătăţii│numeric şi ca │umane │2024 │inclus în │Nu e cazul │
│clinică, │în unităţile │pentru │ │pregătire │necesare │ │planul │ │
│epidemiologie, │sanitare şi în│limitarea IAAM│ │pentru │ │ │naţional de │ │
│controlul │centrele de │şi RAM │ │limitarea │ │ │resurse umane│ │
│infecţiilor in │îngrijire │ │ │IAAM şi │ │ │ │ │
│vederea │ │ │ │control RAM │ │ │ │ │
│managementului ├──────────────┼──────────────┼────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────┼─────────────┼────────────┤
│numărului de │ │5.1.3.1. │ │ │ │ │ │ │
│paturi si │ │Planificarea │ │ │ │ │ │ │
│adresabilitatii│ │organizării │ │ │ │ │ │ │
│ │5.1.3. │concursurilor │ │Asigurarea │ │ │ │ │
│ │Identificarea │la toate │ │resurselor │ │ │Nu necesită │ │
│ │soluţiilor │nivelurile │ │umane │ │ │bugetare │ │
│ │pentru │(nr. locuri │ │suficiente │Plan resurse │ │specifică, │ │
│ │atragerea şi │rezidenţiat, │Ministerul Sănătăţii│numeric şi ca │umane IAAM şi │2025 │inclus în │Nu e cazul │
│ │implicarea │rezidenţiat pe│ │pregătire │RAM │ │planul │ │
│ │resurselor │post, │ │pentru │ │ │naţional de │ │
│ │umane │concursuri │ │limitarea IAAM│ │ │resurse umane│ │
│ │ │ocupare post │ │şi control RAM│ │ │ │ │
│ │ │medici │ │ │ │ │ │ │
│ │ │specialişti/ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │primari │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────┼─────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Proiect PS -│
│ │ │ │ │ │ │ │ │Prioritatea │
│ │5.2.1. │5.2.1.1. │Ministerul │ │ │ │ │3C │
│ │Evaluarea │Asistenţă │Sănătăţii, │Dotarea │ │ │ │Extindere/ │
│ │echipamentului│tehnică pentru│direcţiile de │adecvată a │Plan de │ │ │modernizare/│
│ │existent în │evaluarea │sănătate publică, │laboratoarelor│dotare, fise │2024 │22 mii. EUR │reabilitare/│
│ │laboratoarele │laboratoarelor│autorităţile publice│de │proiecte │ │ │d │
│ │de │de │care au în │microbiologie │ │ │ │otare 22 │
│ │microbiologie │microbiologie │administrare │ │ │ │ │laboratoare │
│ │ │ │spitalele │ │ │ │ │de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │microbiologi│
│ │ │ │ │ │ │ │ │e │
│ ├──────────────┼──────────────┼────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────┼─────────────┼────────────┤
│5.2. Asigurarea│ │ │ │ │ │ │ │Proiect PS -│
│fondurilor │ │ │ │ │ │ │ │Prioritatea │
│necesare pentru│5.2.2. │5.2.2.1. │Ministerul │ │ │ │ │3C │
│dotarea │Estimarea │Realizarea │Sănătăţii, │Dotarea │ │ │ │Extindere/ │
│spitalelor/ │nevoilor │unui plan de │direcţiile de │adecvată a │Plan de │ │Inclusă în │modernizare/│
│labor │comparativ │dotare a │sănătate publică, │laboratoarelor│dotare, fise │2025 │bugetul │reabilitare/│
│a-toarelor de │cu │laboratoarelor│autorităţile publice│de │proiecte │ │activităţii │d │
│microbiologie, │standardele │de │care au în │microbiologie │ │ │5.2.1. │otare 22 │
│în conformitate│minime de │microbiologie │administrare │ │ │ │ │laboratoare │
│cu standardele │dotare │ │spitalele │ │ │ │ │de │
│minime de │ │ │ │ │ │ │ │microbiologi│
│dotare │ │ │ │ │ │ │ │e │
│ ├──────────────┼──────────────┼────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────┼─────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Proiect PS -│
│ │ │ │ │ │ │ │ │Prioritatea │
│ │ │ │Ministerul │ │ │ │ │3C │
│ │5.2.3. │5.2.3.1. │Sănătăţii, │Dotarea │ │ │ │Extindere/ │
│ │Reabilitarea │Implementarea │direcţiile de │adecvată a │ │ │Inclusă în │modernizare/│
│ │şi dotarea │reabilitării │sănătate publică, │laboratoarelor│Laboratoare │2030 │bugetul │reabilitare/│
│ │laboratoarelo │şi dotării │autorităţile publice│de │dotate │ │activităţii │d │
│ │r │laboratoarelor│care au în │microbiologie │ │ │5.2.1. │otare 22 │
│ │ │ │administrare │ │ │ │ │laboratoare │
│ │ │ │spitalele │ │ │ │ │de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │microbiologi│
│ │ │ │ │ │ │ │ │e │
├───────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────┼─────────────┼────────────┤
│ │ │ │5.2.3.2. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Extindere/ │Funcţionarea │Laboratoare │ │ │Fonduri │
│ │ │ │modernizare/ │adecvată a │naţionale de │ │ │europene - │
│ │ │ │reabilitar │laboratoarelor│referinţă │2030 │21 mii EUR │PS │
│ │ │ │e/dotare laboratoare│la nivel │funcţionale │ │ │prioritatea │
│ │ │ │naţionale de │naţional │ │ │ │3 │
│ │ │ │referinţă │ │ │ │ │ │
├───────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────┼─────────────┼────────────┤
│ │ │ │5.2.3.3. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Extindere/ │Funcţionarea │5 laboratoare │ │ │Fonduri │
│ │ │ │modernizare/ │adecvată a │regionale de │ │ │europene - │
│ │ │ │reabilitare/dotare │laboratoarelor│sănătate │2030 │15 mii. EUR │PS │
│ │ │ │laboratoare din │de sănătate │publică │ │ │prioritatea │
│ │ │ │centrele regionale │publică │îmbunătăţite │ │ │3 │
│ │ │ │de sănătate publică │ │ │ │ │ │
├───────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────┼─────────────┼────────────┤
│ │ │5.2.4.1. │Ministerul │ │ │ │ │ │
│ │5.2.4. │Achiziţia de │Sănătăţii, │Optimizarea │1500 saloane │ │ │ │
│ │Reabilitarea │pe echipamente│direcţiile de │circuitelor │cu un pat 500 │ │ │ │
│ │circuitelor in│şi materiale │sănătate publică, │funcţionale în│de spaţii de │2024 │150 mii. EUR │PNRR │
│ │spitalele noi/│destinate │autorităţile publice│spitalele │izolare 450 │ │ │C12,1.2.4. │
│ │modemiz ate │reducerii │care au în │reabilitate │staţii │ │ │ │
│ │ │riscului IAAM │administrare │ │sterilizare │ │ │ │
│ │ │ │spitalele │ │ │ │ │ │
├───────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────┼─────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │3 spitale │ │ │ │
│ │ │ │ │ │regionale de │ │ │ │
│ │ │ │Ministerul │ │urgenţă │ │Buget inclus │ │
│ │ │ │Sănătăţii, │Optimizarea │22 spitale │ │în │ │
│ │ │5.2.4.2. │direcţiile de │circuitelor │reabilitate în│ │intervenţiile│ │
│ │ │Reabilitare şi│sănătate publică, │funcţionale în│PNRR │2026 │de │Nu e cazul │
│ │ │construcţie de│autorităţile publice│spitalele noi/│Spitale │ │construcţii/ │ │
│ │ │spitale │care au în │reabilitate │judeţene, │ │mode mizări │ │
│ │ │ │administrare │ │orăşeneşti, │ │spitale │ │
│ │ │ │spitalele │ │reabilitate │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Alte spitale │ │ │ │
│ │ │ │ │ │noi │ │ │ │
├───────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────┼─────────────┼────────────┤
│ │5.3.1. │ │Autoritatea │ │ │ │ │ │
│ │Evaluarea │ │Naţională │ │ │ │ │ │
│ │resurselor │ │Sanitară Veterinară │Funcţionare │ │ │ │ │
│ │umane │ │şi │îmbunătăţită a│Specialişti │ │Nu necesită │Buget de │
│ │implicate în │idem │pentru Siguranţa │altor domenii │angajaţi │2024 Trim│bugetare │stat, │
│ │IAAM şi RAM │ │Alimentelor, │cheie pentru │Specialişti │I │specifică │Fonduri │
│ │din sectoarele│ │Ministerul │abordarea One │formaţi │ │ │europene │
│5.3. Asigurarea│veterinar, │ │Agriculturii, │Health │ │ │ │ │
│unui număr │agricol şi de │ │Ministerul Mediului │ │ │ │ │ │
│suficient de │mediu │ │ │ │ │ │ │ │
│personal ├──────────────┼──────────────┼────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────┼─────────────┼────────────┤
│calificat şi │ │ │Autoritatea │ │ │ │ │ │
│dedicat în │ │ │Naţională │Funcţionare │ │ │ │ │
│domenii cheie │5.3.2. │ │Sanitară Veterinară │îmbunătăţită a│Specialişti │ │ │Buget de │
│din afara │Estimarea │ │şi │altor domenii │angajaţi │2024 │Nu necesită │stat, │
│sistemului de │nevoii de │idem │pentru Siguranţa │cheie pentru │Specialişti │TrimI │bugetare │Fonduri │
│sănătate, cum │resurse umane │ │Alimentelor, │abordarea One │formaţi │ │specifică │europene │
│ar fi │ │ │Ministerul │Health │ │ │ │ │
│sectoarele │ │ │Agriculturii, │ │ │ │ │ │
│veterinar, │ │ │Ministerul Mediului │ │ │ │ │ │
│agricol şi de ├──────────────┼──────────────┼────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────┼─────────────┼────────────┤
│mediu │ │ │Autoritatea │ │ │ │ │ │
│ │5.3.3. │ │Naţională │Funcţionare │ │ │ │ │
│ │Identificarea │ │Sanitară Veterinară │îmbunătăţită a│Specialişti │ │ │Buget de │
│ │soluţiilor │ │şi │altor domenii │angajaţi │2024 │Nu necesită │stat, │
│ │pentru │idem │pentru Siguranţa │cheie pentru │Specialişti │TrimI │bugetare │Fonduri │
│ │atragerea şi │ │Alimentelor, │abordarea One │formaţi │ │specifică │europene │
│ │implicarea │ │Ministerul │Health │ │ │ │ │
│ │resursei umane│ │Agriculturii, │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Ministerul Mediului │ │ │ │ │ │
├───────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────┼─────────────┼────────────┤
│5.4.Asigurarea │5.4.1 │ │ │ │ │ │ │ │
│fondurilor │Estimarea │ │ │ │ │ │ │ │
│necesare pentru│nevoilor │ │Ministerul │ │ │ │ │ │
│dotarea │tehnice şi │ │Sănătăţii, │ │ │ │ │ │
│laboratorului │financiare în │Estimarea │Autoritatea │ │ │ │ │ │
│de referinţă │vederea │fondurilor │Naţională │ │ │ │ │ │
│naţional cu │introducerii │necesare │Sanitară Veterinară │Identificare │ │ │ │ │
│echipament, │secvenţierii │Estimarea │şi pentru Siguranţa │RAM- │ │ │10 mii EUR │One │
│personal │întregului │resurselor │Alimentelor, │MS- │Raport de │2030 │Proiecte One-│HEALTH si │
│suficient şi │genom │necesare │Ministerul Mediului │ANSVSA-ME │fezabilitate │ │Health │buget │
│calificat în │(WGS) în │echipamnete │Institutul Naţional │(ONE- │ │ │ │ │
│vederea │Laboratorul │Estimarea │de │HEALTH) │ │ │ │ │
│introducerii │Naţional de │necesarului de│Cercetare-Dezvoltare│ │ │ │ │ │
│oficiale a │referinţă │personal │Medico-Militară │ │ │ │ │ │
│secvenţierii │conform │ │"Cantacuzino" │ │ │ │ │ │
│întregului │standardelor │ │ │ │ │ │ │ │
│genom (WGS) în │definite; │ │ │ │ │ │ │ │
│România │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────┼─────────────┼────────────┤
│ │ │ │Ministerul │implementarea │ │ │ │ │
│ │5.4.2. │ │Sănătăţii, │estimării │ │ │ │ │
│ │Implementarea │ │Autoritatea │cantitative a │ │ │ │ │
│ │secvenţierii │ │Naţională │riscurilor şi │ │ │ │ │
│ │întregului │Achiziţia │Sanitară Veterinară │permiţând │Rapoarte │ │ │ │
│ │genom │Echipamente │şi pentru Siguranţa │astfel │epidemiologice│ │ │Fonduri │
│ │(WGS) în │Instruire │Alimentelor, │identificarea │WGS │2026-2028│Necesita │program One │
│ │Laboratorul │personal în │Ministerul Mediului │hotspot-urilor│animal/ │ │bugetare │Health │
│ │Naţional de │EURL-uri │Institutul Naţional │şi a căilor de│aliment. │ │ │ │
│ │referinţă │ │de │transmitere a │/mediu/om │ │ │ │
│ │conform │ │Cercetar-Dezvoltare │RAM │ │ │ │ │
│ │standardelor │ │Medico-Militară │animal/ │ │ │ │ │
│ │definite │ │"Cantacuzino" │aliment, e - │ │ │ │ │
│ │ │ │ │mediu - om │ │ │ │ │
└───────────────┴──────────────┴──────────────┴────────────────────┴──────────────┴──────────────┴─────────┴─────────────┴────────────┘


    Obiectiv general 6. Optimizarea utilizării antibioticelor şi vaccinării în medicina umană şi veterinară, în sectoarele de agricultură şi mediu

┌──────────────┬────────────────┬─────────────────┬─────────────┬──────────────┬────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┐
│Obiective │Activităţi │Sub-activităţi │Instituţii │Rezultat │Indicatori │Termen de│Buget │Sursa de │
│ │ │ │responsabile │ │ │realizare│estimat │finanţare│
├──────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────────┼──────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │6.1.1. │ │Ministerul │ │ │ │ │ │
│ │Implementare │6.1.1.1. │Sănătăţii, │ │ │ │ │ │
│ │a │Elaborarea de │Autoritatea │ │ │ │ │ │
│ │reglementăriilor│ghiduri/ │Naţională │ │ │ │ │ │
│ │pentru │protocoale │Sanitară │Optimizarea │ │ │ │ │
│ │utilizarea │unitare privind │Veterinară şi│utilizării │Ghiduri/ │ │ │ │
│ │antibioticelor │utilizarea │pentru │antibioticelor│protocoale │2030 │15 mii. │Fonduri │
│ │în cele mai │antibioticelor │Siguranţa │conform One │unitare │ │EUR │europene │
│ │cunoscute │restricţionate şi│Alimentelor │Health │implementate │ │ │ │
│ │infecţii, în │de urgenţă pentru│Ministerul │ │ │ │ │ │
│ │conformitate cu │uz current, sub │Agriculturii,│ │ │ │ │ │
│ │ghidurile Şi │abordarea "One │Ministerul │ │ │ │ │ │
│ │protocoalele │Health │Mediului │ │ │ │ │ │
│ │existente │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────┼─────────────────┼─────────────┼──────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │6.1.2. │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Implementare │ │Ministerul │ │ │ │ │ │
│ │a │ │Sănătăţii, │ │ │ │ │ │
│6.1. Limitarea│programului │ │Autoritatea │ │ │ │ │ │
│utilizării │de │ │Naţională │ │Program de │ │ │ │
│antibioticelor│comunicare │ │Sanitară │Optimizarea │comunicare │ │ │ │
│restricţionate│secvenţială a │ │Veterinară şi│utilizării │secvenţială a │ │Buget │Nu e │
│şi de urgenţă │rapoartelor de │idem │pentru │antibioticelor│rapoartelor de │2026 │prevăzut │cazul │
│pentru uz │antibiogramă │ │Siguranţa │conform One │antibiogramă │ │la 6.1.1.│ │
│current, sub │pentru a evita │ │Alimentelor │Health │funcţional │ │ │ │
│abordarea "One│utilizarea │ │Ministerul │ │ │ │ │ │
│Health" │antibioticelor │ │Agriculturii,│ │ │ │ │ │
│ │restricţionate │ │Ministerul │ │ │ │ │ │
│ │ca primă │ │Mediului │ │ │ │ │ │
│ │intenţie │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────┼─────────────────┼─────────────┼──────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │6.1.3.1. │ │Optimizarea │ │ │ │ │
│ │ │Implementarea │ │utilizării │Lista OMS │ │Buget │ │
│ │ │listei OMS a │Ministerul │antibioticelor│agreată şi │2026 │prevăzut │Nu e │
│ │6.1.3. │antimicrobienel │Sănătăţii, │conform One │implementată │ │la 6.1.1.│cazul │
│ │Implementare a │or de importanţă │ │Health │ │ │ │ │
│ │de liste de │critică │ │ │ │ │ │ │
│ │antibiotice de ├─────────────────┼─────────────┼──────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │importanţă │6.1.3.2. │Autoritatea │ │ │ │ │ │
│ │majoră/critică /│Implementarea │Naţională │Optimizarea │ │ │ │ │
│ │de rezervă │listei AMEG cu │Sanitară │utilizării │Lista AMEG │ │Buget │Nu e │
│ │ │antibioticele │Veterinară şi│antibioticelor│agreată şi │2026 │prevăzut │cazul │
│ │ │utilizate la │pentru │conform One │implementată │ │la 6.1.1.│ │
│ │ │animale │Siguranţa │Health │ │ │ │ │
│ │ │ │Alimentelor │ │ │ │ │ │
├──────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────────┼──────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │6.1.3.3. │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Implementarea │ │Optimizarea │ │ │ │ │
│ │ │listei CE privind│ │utilizării │Lista CE privind│ │Buget │ │
│ │ │antimicrobienele │Mini stenii │antibioticelor│antimicrobienele│2026 │prevăzut │Nu e │
│ │ │de rezervă pentru│Sănătăţii │conform One │de rezervă │ │la 6.1.1.│cazul │
│ │ │tratamentul │ │Health │ │ │ │ │
│ │ │anumitor infecţii│ │ │ │ │ │ │
│ │ │la om │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────────┼──────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │6.1.4. │ │Ministerul │ │ │ │ │ │
│ │Controlul │ │Sănătăţii, │ │ │ │ │ │
│ │aplicării │ │Autoritatea │Optimizarea │ │ │ │ │
│ │cadrului │6.1.4.1. │Naţională │utilizării │ │ │Nu │ │
│ │normativ privind│Derularea de │Sanitară │antibioticelor│Nr. controale │Din 2024 │necesită │Nu e │
│ │comercializarea │acţiuni de │Veterinară şi│conform One │ │permanent│bugetare │cazul │
│ │antibioticelor │control │pentru │Health │ │ │specifică│ │
│ │în farmaciile │ │Siguranţa │ │ │ │ │ │
│ │umane şi │ │Alimentelor │ │ │ │ │ │
│ │veterinare │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────────┼──────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │6.1.5. │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Reorganizare a │ │ │ │ │ │ │ │
│ │subcomitetelor │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pentru │6.1.5.1. │ │ │ │ │ │ │
│ │controlul şi │Revizuirea │ │Optimizarea │ │ │Nu │ │
│ │utilizarea │legislaţiei │Ministerul │utilizării │Comitete │Din 2024 │necesită │Nu e │
│ │antibioticelor │privind controlul│Sănătăţii │antibioticelor│reorganizate şi │permanent│bugetare │cazul │
│ │in cadrul │utilizării │ │conform One │funcţionale │ │specifică│ │
│ │comisiilor de │antibioticelor în│ │Health │ │ │ │ │
│ │utilizare a │spitale │ │ │ │ │ │ │
│ │antibioticelor │ │ │ │ │ │ │ │
│ │din fiecare │ │ │ │ │ │ │ │
│ │spital │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────────┼──────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │6.2.1. │6.2.1.1. │ │ │ │ │ │ │
│ │Aplicarea │Aplicarea │ │ │ │ │ │ │
│ │ghidurilor │ghidurilor pentru│ │ │ │ │ │ │
│ │pentru │monitorizare şi │Ministerul │Optimizarea │ │ │Nu │ │
│ │monitorizare │control, din │Mediului, │utilizării │Ghiduri │Din 2026 │necesită │Nu e │
│ │şi control, din │perspectiva │Ministerul │antibioticelor│implementate │permanent│bugetare │cazul │
│ │perspectiva │microbiologică şi│Sănătăţii │conform One │ │ │specifică│ │
│ │microbiologică │a circulaţiei │ │Health │ │ │ │ │
│ │şi a circulaţiei│bacteriilor în │ │ │ │ │ │ │
│ │bacteriilor în │mediu │ │ │ │ │ │ │
│ │mediu │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────┼─────────────────┼─────────────┼──────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │6.2.2.1. Dezvolt │ │ │ │ │ │ │
│6.2. Limitarea│ │area ghidurilor │ │ │ │ │ │ │
│circulaţiei │ │pentru │ │ │ │ │ │ │
│bacteriilor │ │monitorizarea şi │ │ │ │ │ │ │
│resistente la │ │controlul │Ministerul │Optimizarea │ │ │Nu │ │
│antibiotic în │ │circulaţiei │Mediului, │utilizării │Sistem │Din 2026 │necesită │Nu e │
│mediu (apa, │ │bacteriilor │Ministerul │antibioticelor│implementat │permanent│bugetare │cazul │
│salubritate, │6.2.2. │rezistente, cu │Sănătăţii, │conform One │ │ │specifică│ │
│igiena - WASH,│Implementare a │relevanţă │INSP │Health │ │ │ │ │
│utilitati) │sistemului de │clinică, în │ │ │ │ │ │ │
│ │supraveghere │mediu, din punct │ │ │ │ │ │ │
│ │circulaţiei │de vedere │ │ │ │ │ │ │
│ │bacteriilor │microbiologic │ │ │ │ │ │ │
│ │rezistente la ├─────────────────┼─────────────┼──────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │antibiotice în │6.2.2.2. Monito │ │ │ │ │ │ │
│ │mediu │rizarea şi │ │ │ │ │ │ │
│ │ │controlul │ │Optimizarea │ │ │ │ │
│ │ │circulaţiei în │Ministerul │utilizării │ │ │Nu │ │
│ │ │mediu a │Mediului, │antibioticelor│Sistem │Din 2026 │necesită │Nu e │
│ │ │bacteriilor cu │Ministerul │conform One │implementat │permanent│bugetare │cazul │
│ │ │relevanţă │Sănătăţii │Health │ │ │specifică│ │
│ │ │clinică, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │rezistente la │ │ │ │ │ │ │
│ │ │medicamente │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────────┼──────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│6.3. │6.3.1 │ │Autoritatea │ │ │ │ │ │
│Implementarea │Implementare a │6.3.1.1.Pregătire│Naţională │ │ │ │ │ │
│de campanii de│de campanii de │a si derularea │Sanitară │Conştientizare│ │ │ │ │
│conştientizare│conştientizare a│campaniilor de │Veterinară şi│a industriei │ │ │ │ │
│a industriei │industriei şi │conştientizare a │pentru │şi a │ │ │ │ │
│si populaţiei │populaţiei │industriei si │Siguranţa │populaţiei │Campanie │2025 │5 mii EUR│Proiecte │
│generale cu │generale cu │populaţiei │Alimentelor │privind │implementată │ │ │Europene │
│privire la │privire la │generale cu │Ministerul │importanţa │ │ │ │ │
│importanţa │importanţa │privire la │Sanatatii │vaccinării │ │ │ │ │
│vaccinării la │vaccinării la │importanţa │Ministerul │animalelor │ │ │ │ │
│animale │animale în │vaccinării │Mediului │ │ │ │ │ │
│ │România │ │MADR │ │ │ │ │ │
└──────────────┴────────────────┴─────────────────┴─────────────┴──────────────┴────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┘


    Obiectiv general 7. Prevenirea şi limitarea infecţiilor asociate asistenţei medicale prin aplicarea unor măsuri eficiente de prevenire a infecţiilor

┌─────────────┬─────────────┬──────────────┬─────────────┬────────────┬────────────┬─────────┬─────────────┬──────────┐
│Obiective │Activităţi │Sub-activităţi│Instituţii │Rezultat │Indicatori │Termen de│Buget estimat│Sursa de │
│ │ │ │responsabile │ │ │realizare│ │finanţare │
├─────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│ │7.1.1. │7.1.1.1. │ │ │ │ │ │ │
│ │Implementare │Monitorizarea │ │ │ │ │1% din FNUASS│ │
│ │a normelor │aplicarii │ │ │ │ │cu atingerea │ │
│ │privind │normelor │Ministerul │ │ │ │pragului de │ │
│ │igiena │privind igiena│Sănătăţii, │ │ │ │3% la │ │
│ │mâinilor, │mâinilor, │Furnizori de │Siguranţa │ │ │sfarsitul │ │
│ │utilizarea │utilizarea │servicii │pacientului │Rapoarte de │permanent│anului 2030 │FNUASS │
│ │echipamentel │echipamentelor│medicale, │îmbunătăţită│calitate │ │componenta │ │
│ │or de │de protecţie │centre de │ │ │ │pentru │ │
│ │protecţie │adecvate │îngrijiri │ │ │ │asistenţă │ │
│ │adecvate │tipului de │ │ │ │ │medical │ │
│ │tipului de │risc şi │ │ │ │ │spitalicească│ │
│ │risc si │activitate │ │ │ │ │ │ │
│7.1. │activitate │ │ │ │ │ │ │ │
│Îmbunătăţirea├─────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│implementării│ │ │Ministerul │ │ │ │ │ │
│măsurilor de │7.1.2. │ │Sănătăţii, │ │ │ │ │ │
│prevenire şi │Monitorizare │7.1.2.1. │Ministerul │ │ │ │ │ │
│limitare a │a şi │Monitorizarea │Muncii şi │ │ │ │ │ │
│infecţiilor │controlul │şi controlul │Solidarităţii│ │ │ │Cheltuieli │FNUASS/ │
│asociate │microbiologi │microbiologic │Sociale, │Siguranţa │ │ │curente de │bugete │
│asistenţei │c al │al circulaţiei│Consilii │pacientului │Rapoarte de │permanent│funcţionare a│autorităţi│
│medicale │circulaţiei │bacteriilor în│judeţene / │îmbunătăţită│calitate │ │furnizorilor │publice │
│ │bacteriilor │spitale şi în │locale │ │ │ │de servicii │judeţene, │
│ │în spitale şi│centrele de │Furnizori de │ │ │ │ │locale │
│ │în centrele │îngrijiri │servicii │ │ │ │ │ │
│ │de îngrijiri │ │medicale, │ │ │ │ │ │
│ │ │ │centre de │ │ │ │ │ │
│ │ │ │îngrijiri │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│ │7.1.3. │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Screening │ │Furnizori de │ │ │ │Cheltuieli │FNUASS/ │
│ │pentru │ │servicii │Siguranţa │ │ │curente de │bugete │
│ │purtători de │7.1.3.1. idem │medicale, │pacientului │Rapoarte de │permanent│funcţionare a│autorităţi│
│ │bacterii MDR │ │centre de │îmbunătăţită│screening │ │furnizorilor │publice │
│ │(nazal si │ │îngrijiri │ │ │ │de servicii │judeţene, │
│ │faringian, │ │ │ │ │ │ │locale │
│ │rectal) │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│ │7.2.1. │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Evaluarea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │personalului │7.2.1.1. │Ministerul │ │ │ │Nu necesită │ │
│ │responsabil │Realizarea de │Sănătăţii │ │Plan │ │bugetare │ │
│ │privind │inspecţii / │Furnizori de │Siguranţa │naţional de │ │specifică, │ │
│ │respectarea │evaluări │servicii │pacientului │control │permanent│finanţare │Nu e cazul│
│ │procedurilor │interne şi │medicale, │îmbunătăţită│implementat │ │asigurată cf.│ │
│ │de igienă, │externe │centre de │ │ │ │activităţilor│ │
│7.2: │dezinfecţie │ │îngrijiri │ │ │ │curente │ │
│Îmbunătăţirea│şi │ │ │ │ │ │ │ │
│activităţilor│sterilizare │ │ │ │ │ │ │ │
│de ├─────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│igienizare, │7.2.2. │ │ │ │ │ │ │ │
│dezinfecţie │Monitorizare │ │Ministerul │ │ │ │Nu necesită │ │
│şi │a │7.2.2.2. │Sănătăţii │ │ │ │bugetare │ │
│sterilizare │activităţilor│Implementare │Furnizori de │Siguranţa │Nr unităţi │ │specifică, │ │
│în vederea │de │metodologii / │servicii │pacientului │cu │anual │finanţare │Nu e cazul│
│prevenirii şi│decontaminare│proceduri de │medicale, │îmbunătăţită│proceduri │ │asigurată cf.│ │
│limitării │în unităţile │monitorizare a│centre de │ │implementate│ │activităţilor│ │
│infecţiilor │sanitare şi │decontaminării│îngrijiri │ │ │ │curente │ │
│asociate │centrele de │ │ │ │ │ │ │ │
│asistenţei │îngrijiri │ │ │ │ │ │ │ │
│medicale ├─────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│ │7.2.3. │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Evaluarea │ │Ministerul │ │ │ │Nu necesită │ │
│ │activitaţii │7.2.3.1. │Sănătăţii │ │ │ │bugetare │ │
│ │de control al│Implementare │Furnizori de │Siguranţa │ │ │specifică, │ │
│ │calităţii de │metodologii / │servicii │pacientului │Rapoarte de │anual │finanţare │Nu e cazul│
│ │decontaminare│proceduri de │medicale, │îmbunătăţită│calitate │ │asigurată cf.│ │
│ │în unităţile │evaluare a │centre de │ │ │ │activităţilor│ │
│ │sanitare şi │decontaminării│îngrijiri │ │ │ │curente │ │
│ │centrele de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │îngrijiri │ │ │ │ │ │ │ │
└─────────────┴─────────────┴──────────────┴─────────────┴────────────┴────────────┴─────────┴─────────────┴──────────┘


                                   -----

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016