Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   STRATEGIE din 14 decembrie 2023  în domeniul proprietăţii intelectuale 2024 - 2028    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 STRATEGIE din 14 decembrie 2023 în domeniul proprietăţii intelectuale 2024 - 2028

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1160 bis din 21 decembrie 2023
──────────
    Aprobată prin HOTĂRÂREA nr. 1.272 din 14 decembrie 2023, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.160 din 21 decembrie 2023.
──────────

    Cuprins:
        Capitolul I -Introducerea;
        Capitolul II -Viziunea;
        Capitolul III -Priorităţile, politicile şi cadrul legal existente;
        Capitolul IV -Analiza contextului şi definirea problemelor;
        Capitolul V -Obiectivele generale şi specifice;
        Capitolul VI -Direcţiile de acţiune;
        Capitolul VII -Rezultatele aşteptate;
        Capitolul VIII -Indicatorii;
        Capitolul IX -Procedurile de monitorizare şi evaluare;
        Capitolul X -Instituţiile responsabile;
        Capitolul XI -Implicaţiile bugetare şi sursele de finanţare;
        Capitolul XII -Implicaţiile asupra cadrului juridic.
    CAP. I
    INTRODUCERE
    ART. 1
     O mai bună protejare a proprietăţii intelectuale are în vederea caracterul legislaţiei în domeniul proprietăţii intelectuale de instrument care garantează respectarea dreptului fundamental la proprietate, consacrat de dispoziţiile art. 44 din Constituţia României.
    Strategia naţională în domeniul proprietăţii intelectuale, aprobată de Guvernul României prin Hotărârea nr. 1424/2003 pentru aprobarea Strategiei naţionale în domeniul proprietăţii intelectuale (2003 - 2007), cu modificările şi completările ulterioare a promovat principiile unei societăţi active, înalt stimulativă pentru performanţă, bazată pe valorile muncii, ale coeziunii sociale, solidarităţii şi responsabilităţii şi a contribuit la instaurarea unui echilibru între interesele creatorului, inovatorului şi interesul public, asigurând un mediu propice creativităţii şi inovaţiei în beneficiul tuturor.
        Întru-un context marcat de globalizarea economiei mondiale, dezvoltarea economiei cunoaşterii, o revoluţie tehnologică în curs, care include inteligenţa artificială, computere cuantice, big data, internet-of-things, progrese în comunicaţiile mobile, cu implicaţii inclusiv de ordin geopolitic şi securitar, domeniul proprietăţii intelectuale este esenţial pentru garantarea competitivităţii economiei, dezvoltării şi bunăstării economice, sociale şi culturale a României, pentru crearea şi păstrarea de locuri de muncă sigure şi bine plătite, pentru rezilienţa statului în general.
        În prezent, instituţiile Uniunii Europene, precum şi autorităţile statelor membre ale Uniunii Europene iau în considerare nevoia de a propune noi iniţiative legislative şi non-legislative pentru întărirea sistemului de reglementare şi protejare a proprietăţii intelectuale, ţinând cont de noile tehnologii, în vederea consolidării unui cadru modern şi eficient de protecţie şi de promovare a proprietăţii intelectuale, spre beneficiul general al societăţii.
        Activitatea de creaţie intelectuală, de cercetare-dezvoltare şi inovare, care constituie o componentă strategică hotărâtoare pentru dezvoltarea economică şi pentru progresul social, este strâns legată, din punct de vedere al liniilor de acţiune strategică, ce se adoptă la nivelul unui stat, de domeniul proprietăţii intelectuale. De asemenea, industriile culturale şi creative se constituie într-un sector economic multidimensional care, pe lângă faptul că este generator de locuri de muncă, venituri şi beneficii, în termeni economici, are şi avantajul de a fi unul dintre sectoarele economice cu cea mai mare şi mai rapidă rată de creştere din ultimul deceniu, superioară ritmului mediu de creştere a economiei.
        Nu trebuie pierdut din vedere că proprietatea intelectuală este acum unul dintre cele mai valoroase active ca măsură a fiabilităţii firmelor şi a performanţei lor viitoare.
        Stimularea capacităţii creatoare şi inovative a unui popor este un proces sistematic, unitar, la a cărei înfăptuire contribuie un sistem naţional dinamic privind drepturile de proprietate intelectuală.
        Există o relaţie directă între susţinerea creativităţii şi inovaţiei şi îmbunătăţirea calităţii protecţiei proprietăţii intelectuale, precum şi între acestea şi îmbunătăţirea accesului la protecţie.
        Tocmai de aceea, Strategia îşi propune susţinerea creativităţii şi inovaţiei, şi a legăturii dintre entităţile din domeniu: creatorii, zona educaţiei şi a cercetării, industriile culturale şi creative, publicul larg, utilizatorii şi instituţiile cu atribuţii în domeniu.

    CAP. II
    VIZIUNEA
    ART. 2
        Viziunea pe care Strategia naţională şi-a propus-o este: Proprietatea intelectuală - instrument esenţial pentru dezvoltarea economică, socială şi culturală a României.
        Pentru aplicarea efectivă a drepturilor de proprietate intelectuală este necesară o mai bună percepţie a daunelor pe care le cauzează contrafacerile şi pirateria. Educarea şi sensibilizarea publicului asupra importanţei respectării drepturilor de proprietate intelectuală este recunoscută ca un instrument de luptă împotriva pirateriei şi contrafacerii.
        Misiunea Strategiei naţionale în domeniul proprietăţii intelectuale constă în: promovarea proprietăţii intelectuale şi folosirea eficientă a acesteia în vederea creşterii gradului de creativitate şi inovare în toate domeniile economiei româneşti.
        Având ca scop principal continuarea şi dezvoltarea obiectivelor strategice în domeniul proprietăţii intelectuale, noua Strategie 2024-2028 propune obiective specifice în vederea creşterii gradului de creativitate şi inovare, precum şi creşterea protecţiei şi promovării proprietăţii intelectuale în România.
        Rolul Strategiei este acela de a coagula eforturile instituţiilor cu atribuţii şi implicare în sistemul proprietăţii intelectuale în România, fie că este vorba de asigurarea protecţiei, fie de asigurarea respectării drepturilor şi crearea unui cadru de cooperare între acestea.
        În egală măsură, strategia urmăreşte prevenirea şi combaterea pirateriei şi contrafacerii online, precum şi investigarea cauzelor complexe din domeniul proprietăţii intelectuale.
        Principiile ce guvernează abordarea strategică prezentată în domeniul proprietăţii intelectuale sunt: transparenţă, continuitate, control, compatibilitate, coordonare, colaborare şi mobilizare de resurse.
        Strategia în domeniul proprietăţii intelectuale vizează asigurarea sinergiei direcţiilor de acţiune şi o abordare integrată cu privire la nevoile grupurilor ţintă, care să creeze premisele pentru o cât mai bună identificare a beneficiarilor.

    CAP. III
    PRIORITĂŢILE, POLITICILE ŞI CADRUL LEGAL EXISTENTE
    ART. 3
        În România, protecţia proprietăţii intelectuale se realizează, potrivit legii, de către două instituţii de specialitate: Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci (OSIM) - în domeniul proprietăţii industriale, şi Oficiul Român pentru Drepturile de Autor (ORDA) - în domeniul dreptului de autor şi al drepturilor conexe.
        Misiunea Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci (OSIM), autoritate unică pe teritoriul României în acordarea protecţiei proprietăţii industriale, este de a susţine inovarea, competitivitatea şi profitabilitatea ca factori de creştere economică.
        OSIM furnizează servicii publice de specialitate, eliberează titluri de protecţie care conferă titularilor drepturi exclusive pe teritoriul României în domeniul proprietăţii industriale, promovează proprietatea industrială prin toate mijloacele şi asigură cooperarea României în relaţiile internaţionale, în conformitate cu tratatele, convenţiile şi acordurile în domeniu, la care ţara noastră este parte.
        În domeniul proprietăţii industriale cadrul legal este unul complex, dispoziţiile normative fiind stabilite prin legi, regulamente de aplicare a acestora, acordurile, convenţii şi tratatele internaţionale în domeniul proprietăţii industriale, la care România este parte şi care instituie angajamente pentru ţara noastră. De asemenea, legislaţia naţională în domeniul proprietăţii industriale este armonizată şi urmăreşte evoluţia legislaţiei europene.
        Protecţia drepturilor de proprietate industrială în plan naţional este reglementată la nivel primar de următoarele acte normative:
    a) Legea nr. 64/1991 privind brevetele de invenţie, republicată
    b) Legea nr. 83/2014 privind Invenţiile de serviciu,
    c) Lege nr. 350/2007 privind Modelele de utilitate, cu modificările ulterioare
    d) Legea nr. 84/1998 privind Mărcile şi Indicaţiile Geografice, republicată,cu modificările ulterioare
    e) Legea nr. 129/1992 privind protecţia desenelor şi modelelor,
    f) Legea nr. 16/1995 privind protecţia topografiilor produselor semiconductoare, republicată

        În domeniul protecţiei drepturilor de proprietate industrială, România este parte la Acordurile şi Tratatele multilaterale în domeniu, acestea fiind transpuse în legislaţia naţională.
     Totodată în vederea asigurării unei protecţii uniforme a drepturilor de proprietate intelectuală în Uniunea Europeană, precum şi pentru înfiinţarea unor sisteme centralizate de autorizare, coordonare şi control la nivelul Uniunii Europene a fost transpusă şi implementată legislaţia aferentă mărcii Uniunii Europene, cea aparţinând modelelor de utilitate, desene şi modelelor industriale precum şi cea a indicaţiilor geografice, în concordanţă cu măsura implementată prin intermediul articolului 118 din Tratatul de Funcţionare al Uniunii Europene care prevede că, în contextul instituirii şi funcţionării pieţei interne, Parlamentul şi Consiliul stabilesc măsuri privind dreptul proprietăţii intelectuale al Uniunii Europene.
        Consiliul Uniunii Europene, pe de altă parte, încurajează evaluarea legislaţiei Uniunii Europene referitoare la protecţia design-ului, lansată în 2014 şi solicită Comisiei propuneri pentru revizuirea Regulamentului Consiliului (EC) 6/2002 privind designul comunitar şi Directivei 98/71/EC privind protecţia legală a designului, în scopul modernizării protecţiei europene pentru design.
     Oficiul Român pentru Drepturile de Autor este organizat şi funcţionează în baza Legii nr.8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, republicată, precum şi potrivit Hotărârii Guvernului nr. 401/2006 privind organizarea, funcţionarea, structura personalului şi dotările necesare îndeplinirii atribuţiilor Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, cu modificările şi completările ulterioare, ca organ de specialitate în subordinea Guvernului, respectiv în coordonarea metodologică a ministrului culturii, cu autoritate unică pe teritoriul României în ceea ce priveşte reglementarea, evidenţa prin registre naţionale, supraveghere, autorizare, arbitraj şi constatare în domeniul drepturilor de autor şi al drepturilor conexe.
        România dispune de o legislaţie în domeniul dreptului de autor şi drepturilor conexe compatibilă cu legislaţia Uniunii Europene şi care respectă tratatele şi convenţiile internaţionale în domeniu. Se poate aprecia că România acordă atenţie deosebită respectării legislaţiei în domeniu şi face eforturi în mod constant, pentru îmbunătăţirea acestei legislaţii dar şi a infrastructurii implicate în protecţia şi asigurarea respectării drepturilor.
        Protecţia dreptului de autor şi a drepturilor conexe este reglementată în plan naţional de:
    - Legea nr. 8/1996 privind drepturile de autor şi drepturile conexe, Republicată.
    – Ordonanţa Guvernului nr. 25/2006 privind întărirea capacităţii administrative a Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,
    – Hotărârea Guvernului nr. 401/2006 privind organizarea, funcţionarea, structura personalului şi dotările necesare îndeplinirii atribuţiilor Oficiului Român pentru Drepturile de Autor.

     Din perspectivă internaţională, România este membru fondator al Organizaţiei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale (OMPI), creată prin Convenţia pentru instituirea Organizaţia Mondială a Proprietăţii Intelectuale, semnată în 1967. De asemenea, România este membru din 1920 al Uniunii de la Paris pentru protecţia proprietăţii industriale creată în baza Convenţiei de la Paris din 1883, iar din 1927, membru al Uniunii de la Berna pentru protecţia operelor literare şi artistice creată în baza Convenţiei de la Berna din 1886.
     În anul 2001, România a ratificat Tratatul Organizaţiei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale privind dreptul de autor şi Tratatul Organizaţiei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale privind interpretările, execuţiile şi fonogramele, semnate în 1996 la Geneva.
     În cadrul acestei cooperări active, elementul cel mai important îl constituie Programul de cooperare între Guvernul României şi Organizaţia Mondială a Proprietăţii Intelectuale, semnat la Bucureşti, la 7 iunie 2001 şi aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.974/2001. Documentul reprezintă baza cooperării dintre România şi OMPI, oferind cadrul necesar pentru stabilirea unei relaţii strânse între instituţiile româneşti implicate, prin elaborarea unor acorduri sectoriale şi planuri de acţiune, asigurându-se condiţiile pentru valorificarea programelor promovate de organizaţie în domeniul proprietăţii intelectuale.
        România este membru fondator al Organizaţiei Mondiale a Comerţului şi parte la Acordul pentru instituirea Organizaţiei Mondiale a Comerţului inclusiv la Acordul privind unele aspecte ale drepturilor de proprietate intelectuală legate de comerţ (TRIPS).
        Totodată, ca stat membru al Uniunii Europene, România a transpus în legislaţia naţională directivele europene şi aplică regulamentele europene în domeniul proprietăţii intelectuale, aceasta fiind armonizată inclusiv cu acquis-ul european şi alte tratate multilaterale în materie:
    - Regulamentul (UE) 2017/1001 al Parlamentului European şi al Consiliului din 14 iunie 2017 privind marca Uniunii Europene;
    – Regulamentul (CE) 6/2002 al Consiliului din 12 decembrie 2001 privind desenele sau modelele industriale comunitare;
    – Regulamentul (UE) 2022/868 al Parlamentului European şi al Consiliului din 30 mai 2022 privind guvernanţa datelor la nivel european şi de modificare a Regulamentului (UE) 2018/1724 (Regulamentul privind guvernanţa datelor)
    – Regulamentul (CE) 469/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 6 mai 2009 privind certificatul suplimentar de protecţie pentru medicamente;
    – Regulamentul (CE) 1901/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 decembrie 2006 privind medicamentele de uz pediatric şi de modificare a Regulamentului (CEE) 1768/92, a Directivei 2001/20/CE, a Directivei 2001/83/CE şi a Regulamentului (CE) 726/2004;
    – Regulamentul (CE) 1610/96 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 iulie 1996 privind crearea unui certificat suplimentar de protecţie pentru produsele fitosanitare;
    – Regulamentul (UE) 2017/1128 al Parlamentului European şi al Consiliului din 14 iunie 2017 privind portabilitatea transfrontalieră a serviciilor de conţinut on-line în cadrul pieţei interne;
    – Regulamentul (UE) 2017/1563 al Parlamentului European şi al Consiliului din 13 septembrie 2017 privind schimbul transfrontalier între Uniune şi ţările terţe de exemplare în format accesibil ale anumitor opere şi ale altor obiecte ale protecţiei prin drept de autor şi drepturi conexe în beneficiul persoanelor nevăzătoare, cu deficienţe de vedere sau cu dificultăţi de citire a materialelor imprimate;
    – Regulamentul (UE) 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii;
    – Regulamentul (UE) 608/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 iunie 2013 privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală de către autorităţile vamale şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1383/2003 al Consiliului;
    – Convenţia de Brevet European (CBE), la care România este membră din anul 2003, revizuită ultima oară la 13 Decembrie 2007;
    – Aranjamentul de la Madrid privind înregistrarea internaţională a mărcilor din 14 iulie 1967, revizuit la Bruxelles la 14 decembrie 1900, la Washington la 2 iunie 1911, la Haga la 6 noiembrie 1925, la Londra la 2 iunie 1934, la Nisa la 15 iunie 1957 şi la Stockholm la 14 iulie 1967 - ratificat de România prin Decretul nr. 1176 din 28 decembrie 1968;
    – Protocolul referitor la Aranjamentul de la Madrid privind înregistrarea internaţională a mărcilor adoptat la Madrid la 27 iunie 1989 - ratificat de România prin Legea nr.5 din 8 ianuarie 1998;
    – Regulamentul (CE) 469/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 6 mai 2009 privind certificatul suplimentar de protecţie pentru medicamente, ce înlocuieşte Regulamentul (CE) 1768/1992 al Consiliului din 18 iunie 1992 pentru acelaşi scop.


    CAP. IV
    ANALIZA CONTEXTULUI ŞI DEFINIREA PROBLEMELOR
    ART. 4
        Urmare a implementării Strategiei naţionale în domeniul proprietăţii intelectuale precedente, s-a constatat necesitatea accentuării eforturilor instituţiilor cu atribuţii şi implicaţii în acest domeniu în activitatea de dezvoltare şi promovare a unei culturi în domeniul proprietăţii intelectuale în România.
        Configuraţia instituţională utilizată în prezent pentru gestionarea proprietăţii intelectuale poate fi îmbunătăţită prin organizarea unui sistem de monitorizare, prin indicatori, a rezultatelor derulării proceselor relevante (administrative, organizatorice, de învăţământ, de control, de sancţionare) în raport cu aspecte cu potenţial stimulativ pentru producerea şi înregistrarea invenţiei.
        Un alt element de oportunitate în reconfigurarea instituţională îl reprezintă digitalizarea serviciilor furnizate de toate autorităţile publice cu responsabilităţi şi atribuţii în domeniu. Deşi în ultimii ani s-au făcut eforturi şi progrese în această direcţie, procesul nu este finalizat.
        În raport cu mediul privat, promovarea proprietăţii intelectuale presupune un cadru instituţional definit şi construit în jurul unor stimuli care să conducă la dezvoltarea creativităţii şi inovării, precum şi la utilizarea acestora în activitatea jucătorilor economici.
        Deşi este cunoscut că inovarea este principalul atu al competitivităţii şi succesului economic, în România competitivitatea marilor jucători economici este susţinută preponderent de invenţii importate din cadrul companiilor de origine , iar întreprinderile Mici şi Mijlocii locale nu dispun de suficiente resurse sau nu sunt orientate, tradiţional, către generarea inovaţie, iar actorii mediului extern nu sunt suficient motivaţi de beneficiile transferului tehnologic în România.
        Legislaţia naţională trebuie să asigure disponibilitatea unor mecanisme care să urmeze dinamica fenomenului infracţional şi să permită efectuarea unor investigaţii complexe, pentru a evita ca dosarele să aibă un probatoriu liniar şi minimal, cu efecte negative, mai cu seamă asupra rezultatelor în combaterea formelor emergente de încălcare a drepturilor de proprietate intelectuală.
        Necesitatea priorităţilor prevăzute în Strategia naţională este resimţită şi dat fiind faptul că, în România, începând din 2020, au existat anual pe rol peste 5000 de cauze de încălcarea a drepturilor de proprietate intelectuală. Dinamica fenomenului s-a accentuat recent, cauzele intrate pe rol cu tematică incidentă drepturilor de proprietate intelectuală fiind cu 20% mai multe în 2022 faţă de 2021.
        În prezent, majoritatea pedepselor pentru infracţiunile din domeniul proprietăţii intelectuale nu corespund cerinţelor pentru folosirea anumitor procedee probatorii, cum ar fi supravegherea tehnică, utilizarea investigatorilor sub acoperire şi participarea autorizată la anumite activităţi, şi/sau obţinerea datelor de trafic şi localizare prelucrate de furnizorii de comunicaţii electronice.

    CAP. V
    OBIECTIVELE GENERALE ŞI SPECIFICE
    ART. 5
        În contextul dezvoltărilor europene şi internaţionale în domeniul proprietăţii intelectuale, cât şi având în vedere situarea specifică a ţării noastre, se remarcă oportunitatea obiectivelor strategice şi priorităţilor şi direcţiilor de acţiune următoare:
    1. Promovarea unei culturi în domeniul proprietăţii intelectuale;
    2. Stimularea capacităţii inovative şi creative a mediului economic, de cercetare şi de creaţie românesc;
    3. Armonizarea legislaţiei şi practicilor naţionale cu reglementările, procedurile şi practicile europene sau internaţionale în domeniul proprietăţii intelectuale;
    4. Diversificarea şi digitalizarea serviciilor în domeniul proprietăţii intelectuale;
    5. Dezvoltarea unui sistem eficient pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală;
    6. Intensificarea activităţilor de combatere a încălcărilor drepturilor de proprietate intelectuală.


    CAP. VI
    DIRECŢIILE DE ACŢIUNE
    A. Obiectivul strategic nr. 1: Promovarea unei culturi în domeniul proprietăţii intelectuale
    Priorităţi:
    ART. 6
    Facilitarea accesului la informaţiile şi cunoştinţele din domeniul proprietăţii intelectuale
        Direcţii de acţiune:
    1. Derularea unor campanii naţionale de informare, conştientizare şi sensibilizare a publicului cu privire la importanţa asigurării respectării drepturilor de proprietate intelectuală şi educarea opiniei publice privind riscurile folosirii bunurilor contrafăcute sau piratate, pericolele generate de utilizarea unor astfel de produse, şi impactul asupra mediului înconjurător;
    2. Îmbunătăţirea capabilităţilor/modalităţilor de acces on-line la informaţii;
    3. Intensificarea implicării partenerilor din mediul privat în iniţiativele de creştere a conştientizării importanţei drepturilor de proprietate intelectuală.


    ART. 7
    Stimularea predării noţiunilor de proprietate intelectuală la nivel liceal, universitar, post-universitar şi de specialitate
        Direcţii de acţiune:
    1. Realizarea de parteneriate între autorităţi cu atribuţii şi responsabilităţi în domeniul drepturilor de proprietate intelectuală şi cu Ministerul Educaţiei, cât şi cu asociaţii profesionale din domeniul industriei creative, inclusiv pentru promovarea Programei Şcolare pentru disciplina opţională Educaţie pentru Drepturile de Proprietate Intelectuală [curriculum la decizia şcolii pentru liceu], aprobată prin Ordinul Ministrului MEN nr. 3542/27.03.2015;
    2. Promovarea introducerii în curriculum-ul universităţilor a noţiunilor privind proprietatea intelectuală;
    3. Promovarea educaţiei juridice privind drepturile de proprietate intelectuală;
    4. Promovarea importanţei proprietăţii intelectuale la nivel preuniversitar;
    5. Încurajarea activităţilor extracurriculare care ţin de domeniul proprietăţii intelectuale, inclusiv în parteneriat public-privat.


    ART. 8
    Promovarea performanţelor în materie de proprietate intelectuală
        Direcţii de acţiune:
    1. Promovarea unor "Poveşti de succes" ale titularilor de drepturi de proprietate intelectuală români şi a creaţiilor ce obţin premii la târguri, expoziţii şi festivaluri internaţionale;
    2. Promovarea în mediul economic şi al comunităţii mediului de afaceri a avantajelor exploatării economice a proprietăţii industriale.
    B. Obiectivul strategic nr. 2: Stimularea capacităţii inovative şi creative a mediului economic, de cercetare şi de creaţie românesc
    Priorităţi:
    ART. 9
    Stabilirea unor metode de evaluare a activelor intangibile
        Direcţie de acţiune:
        Stabilirea unui mod unitar de gestiune a proprietăţii intelectuale.


    ART. 10
    Îmbunătăţirea gestiunii colective a drepturilor de autor şi conexe
        Direcţii de acţiune:
    1. Realizarea unei baze de date comune privind repertoriile de drept de autor şi drepturi conexe pe baza unui parteneriat public sau public-privat, în scopul eficientizării activităţii de colectare a remuneraţiilor;
    2. Realizarea de consultări cu grupurile ţintă pe marginea unor subiecte de interes ce vizează problematica gestiunii colective a drepturilor de autor, inclusiv în mediile digital şi on-line;
    3. Transparentizarea activităţii de colectare şi repartizare către titulari a remuneraţiilor aferente dreptului de autor şi drepturilor conexe prin publicarea informaţiilor prevăzute de lege, pe website-urile organismelor de gestiune colectivă şi a platformelor on-line pe care le administrează şi care sunt destinate comunicării în relaţia cu utilizatorii, astfel încât să se instituie un climat armonios între utilizatori, organismele de gestiune colectivă şi titularii de drepturi.


    ART. 11
    Crearea unui sistem de facilitare a finanţării, aplicării şi premierii inovării
        Direcţii de acţiune:
    1. Stimularea managementului inovării şi transferului tehnologic;
    2. Sprijinirea sistemului de cercetare, dezvoltare şi inovare în vederea promovării utilizării brevetelor;
    3. Consolidarea entităţilor de transfer tehnologic din cadrul universităţilor sau a institutelor de cercetare, dezvoltare şi inovare şi/sau din centrele de transfer tehnologic acreditate.


    ART. 12
    Promovarea cunoştinţelor şi expresiilor cultural-tradiţionale şi a resurselor genetice
        Direcţii de acţiune:
    1. Implicarea în noile dezvoltări din domeniul resurselor genetice, cunoştinţelor şi expresiilor cultural-tradiţionale la nivel european şi internaţional;
    2. Stabilirea în parteneriat cu organele administrative centrale sau locale a unor programe de instruire în scopul reconversiei profesionale având ca finalitate valorizarea potenţialului etnografic din zonele defavorizate;


    ART. 13
    Promovarea şi protejarea Indicaţiilor Geografice, Denumirilor de Origine Protejată şi a Specialităţilor Tradiţionale naţionale
        Direcţii de acţiune:
    1. Promovarea şi înregistrarea Indicaţiilor Geografice, Denumirilor de Origine Protejată şi a Specialităţilor Tradiţionale naţionale la nivelul Uniunii Europene;
    2. Derularea de campanii de conştientizare la nivel naţional dar şi al Uniunii Europene cu privire la Indicaţiile Geografice, Denumirile de Origine Protejată şi Specialităţile Tradiţionale naţionale, în parteneriat public sau public-privat.
    C. Obiectivul strategic nr. 3: Armonizarea legislaţiei şi practicilor naţionale cu reglementările, procedurile şi practicile europene sau internaţionale în domeniul proprietăţii intelectuale
        Priorităţi:
    ART. 14
    Continuarea procesului de armonizare a legislaţiei în domeniul proprietăţii intelectuale prin transpunerea actelor normative ale Uniunii Europene şi alinierea reglementărilor naţionale la acordurile internaţionale la care România este parte
        Direcţii de acţiune:
    1. Evaluarea continuă a nivelului de armonizare a sistemului de protecţie a drepturilor de proprietate intelectuală cu normele europene şi internaţionale în materie şi elaborarea, după caz, de noi reglementări;
    2. Continuarea îmbunătăţirii legislaţiei privind mijloacele de asigurare a respectării drepturilor de proprietate intelectuală în România.


    ART. 15
    Susţinerea obiectivelor şi promovarea intereselor României în elaborarea normelor juridice ale Uniunii Europene şi a celor internaţionale în domeniul proprietăţii intelectuale
        Direcţie de acţiune:
        Participarea şi reprezentarea intereselor României la lucrările din cadrul Consiliului Uniunii Europene, Oficiului Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO), Organizaţiei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale (OMPI), Oficiul European de Brevete (EPO), Organizaţia Mondială a Comerţului (OMC), precum şi la lucrările altor organisme internaţionale pe teme privind proprietatea intelectuală.


    ART. 16
    Consolidarea cooperării în domeniul proprietăţii intelectuale cu autorităţile publice din Republica Moldova
        Direcţie de acţiune:
        Intensificarea cooperării bilaterale în vederea derulării de proiecte în parteneriat pentru promovarea şi asigurarea unei protecţii eficiente a drepturilor de proprietate intelectuală în regiune.
    D. Obiectivul strategic nr. 4: Diversificarea şi digitalizarea serviciilor în domeniul proprietăţii intelectuale
        Priorităţi:
    ART. 17
    Îmbunătăţirea proceselor de lucru şi reducerea poverii administrative în domeniul drepturilor de proprietate intelectuală
        Direcţii de acţiune:
    1. Dezvoltarea şi introducerea de standarde, metodologii, sisteme şi servicii electronice ce optimizează procesele decizionale din cadrul instituţiilor cu atribuţii în domeniu orientate către cetăţeni şi mediul de afaceri şi care asigură un grad ridicat de protecţie a drepturilor subsumate acestui domeniu, prin mijloace facile, inclusiv în mediul digital;
    2. Derularea de campanii de instruire, pregătire, conştientizare şi/sau prevenire a riscurilor folosirii de programe/aplicaţii din surse neautorizate în instituţiile publice.


    ART. 18
    Eficientizarea serviciilor de înregistrare în Registrele naţionale
        Direcţii de acţiune:
    1. Simplificarea procedurilor administrative pentru interacţiunea beneficiarilor cu instituţii cu atribuţii în domeniu, preponderent prin intermediul serviciilor electronice;
    2. Automatizarea circuitului documentelor de înregistrare şi gestionare a actelor administrative ce ţin de domeniul drepturilor de autor şi drepturilor conexe, precum şi plata on-line a taxelor aferente.


    ART. 19
    Creşterea transparenţei informaţiilor şi serviciilor din domeniul proprietăţii intelectuale
        Direcţii de acţiune:
    1. Facilitarea accesului la informaţiile disponibile public din bazele de date ORDA şi OSIM;
    2. Digitalizarea sistemului de identificare a operelor, execuţiilor şi prestaţiilor artistice, de colectare, evidenţă şi repartiţie a remuneraţiilor.


    ART. 20
    Promovarea medierii şi arbitrajului ca opţiunii pentru rezolvarea alternativă a disputelor din domeniul dreptului de autor şi drepturilor conexe
        Direcţie de acţiune:
        Sporirea gradului de conştientizare în legătură cu opţiunile pentru rezolvarea alternativă a disputelor privind litigiile din domeniul dreptului de autor şi drepturilor conexe în România - Centrul de Arbitraj şi Mediere al OMPI.
    E. Obiectivul strategic nr. 5: Dezvoltarea unui sistem eficient pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală
        Priorităţi:
    ART. 21
    Îmbunătăţirea cooperării interinstituţionale
        Direcţii de acţiune:
    1. Optimizarea capacităţii de coordonare a activităţii Grupului de lucru privind proprietatea intelectuală;
    2. Actualizarea procedurilor de funcţionare a Grupului de lucru privind proprietatea intelectuală;
    3. Promovarea simplificării reglementărilor privind procedura de distrugere a produselor contrafăcute sau pirat;
    4. Promovarea încheierii de acorduri de colaborare, acolo unde este necesar, între autorităţile publice cu atribuţii în domeniu şi organizaţiile non-guvernamentale sau alţi parteneri sociali interesaţi.


    ART. 22
    Dezvoltarea şi menţinerea unor resurse umane stabile şi specializate în domeniul proprietăţii intelectuale
        Direcţii de acţiune:
    1. Asigurarea de personal specializat, proporţională nevoilor instituţiilor cu atribuţii în domeniu precum şi specificului activităţii tehnice vizate;
    2. Formarea şi perfecţionarea continuă a resurselor umane specializate în domeniul proprietăţii intelectuale ale tuturor instituţiilor cu atribuţii şi responsabilităţi în acest domeniu;
    3. Încurajarea stabilităţii pe post a personalului specializat.


    ART. 23
    Menţinerea unui nivel înalt de supraveghere şi control vamal la frontieră pentru a asigura o mai bună securitate şi siguranţă pentru cetăţeni, pentru a facilita comerţul legal, precum şi pentru a preveni introducerea pe piaţa internă a mărfurilor care încalcă drepturile de proprietate intelectuală
        Direcţii de acţiune:
    1. Menţinerea unui nivel ridicat de intervenţie a autorităţii vamale în vederea asigurării respectării drepturilor de proprietate intelectuală;
    2. Menţinerea eficienţei controalelor vamale pe baza analizei de risc pentru depistarea mărfurilor susceptibile a încălca drepturile de proprietate intelectuală
    F. Obiectivul strategic nr. 6: Intensificarea activităţilor de combatere a încălcărilor drepturilor de proprietate intelectuală
        Priorităţi:
    ART. 24
    Eficientizarea activităţilor investigative şi de urmărire penală pentru combaterea contrafacerii şi pirateriei
        Direcţii de acţiune:
    1. Identificarea principalelor zone de risc/vulnerabilităţi şi intensificarea acţiunilor de stopare a introducerii în România de produse contrafăcute sau piratate; precum şi stoparea contrafacerii şi pirateriei în România;
    2. Combaterea comerţului cu mărfuri contrafăcute sau pirat prin intermediul Internetului, în mod deosebit pe platforme de comerţ on-line şi/sau reţele sociale;
    3. Eficientizarea procedurilor de semnalare a situaţiilor de încălcare a drepturilor de proprietate intelectuală, inclusiv în mediul on-line;
    4. Stabilirea de bune practici privind combaterea pirateriei şi contrafacerii on-line.


    ART. 25
    Prioritizarea investigării cazurilor complexe de infracţiuni la regimul drepturilor de proprietate intelectuală
        Direcţii de acţiune:
    1. Evaluarea necesităţii prioritizării cazurilor privind investigarea infracţiunilor la regimul drepturilor de proprietate intelectuală;
    2. Consolidarea cooperării judiciare internaţionale în investigarea cauzelor complexe din domeniul proprietăţii intelectuale;
    3. Implicarea în acţiuni comune şi extinderea cooperării poliţieneşti în combaterea ilegalităţilor la regimul drepturilor de proprietate intelectuală;
    4. Identificarea cauzelor complexe din domeniul proprietăţii intelectuale aflate pe rolul organelor de urmărire penală;
    5. Analiza necesităţii extinderii aplicabilităţii unor metode speciale de supraveghere sau cercetare în cauzele complexe din domeniul proprietăţii intelectuale.
    CAP. VII
    REZULTATELE AŞTEPTATE
    ART. 26
        Strategia naţională în domeniul proprietăţii intelectuale vizează mai buna apreciere a drepturilor de proprietate intelectuală la nivel public prin campanii ţintite de conştientizare, cât şi combaterea încălcărilor acestor drepturi.
        Implementarea Strategiei ar crea condiţiile unui mediu de afaceri creativ şi inovativ, ce creşte încrederea investitorilor. Pe termen lung, consolidarea bunelor practici ale agenţilor economici şi de creaţie stimulează dezvoltarea unui public larg de consumatori responsabili.
        O atenţie sporită este acordată combaterii încălcărilor drepturilor de proprietate intelectuală săvârşite în mediul on-line, ca parte a activităţii unor reţele infracţionale internaţionale, şi/sau ce pun în pericol siguranţa naţională sau sănătatea consumatorilor.
        Implementarea Strategiei se realizează prin conlucrarea constantă a instituţiilor publice cu atribuţii şi responsabilităţi în domeniul proprietăţii intelectuale. Strategia susţine dialogul social, deopotrivă cu instituţiile publice relevante cât şi cu parteneri economici importanţi, organizaţii non- guvernamentale sau organizaţii profesionale.

    CAP. VIII
    INDICATORII
    ART. 27
        Monitorizarea implementării Strategiei se face punctual, prin analiza gradului de realizare a fiecăruia dintre obiectivele generale enunţate de aceasta. Toate obiectivele se materializează în priorităţi, iar fiecare prioritate se precizează în direcţii de acţiune.
        Direcţiile de acţiune sunt specificate în acţiuni concrete în Planul de Acţiune, anexat. Planul prevede indicatori concreţi, specifici fiecărei acţiuni, elaboraţi şi evaluaţi anual de instituţiile responsabile.
        Valorile indicatorilor arată performanţa în realizarea acţiunilor, direcţiilor şi priorităţilor subiacente obiectivelor generale ale Strategiei. Aceştia pot fi indicatori de impact, de rezultat sau produs, şi de optimizare a eficienţei activităţii. Deosebită atenţie este acordată folosirii judicioase a resurselor publice prin estimarea veniturilor sau cheltuielilor bugetare necesare, cât şi a impactului financiar de ansamblu al direcţiilor de acţiune. Categoriile specifice de indicatori şi metoda de măsurare sau evaluare a acestora sunt precizate în Planul de Acţiune.

    CAP. IX
    PROCEDURILE DE MONITORIZARE ŞI EVALUARE
    ART. 28
        În vederea evaluării progreselor realizate în promovarea proprietăţii intelectuale, instituirea unui sistem de monitorizare apare ca o necesitate, pentru că face posibilă analizarea eficienţei utilizării resurselor.
        Cadrul organizatoric necesar monitorizării şi evaluării Strategiei presupune două componente principale. Prima componentă o constituie înfiinţarea Comitetului pentru coordonarea strategiei şi politicilor în domeniul proprietăţii intelectuale, fără personalitate juridică, finanţat de la bugetul de stat prin bugetul Secretariatului General al Guvernului. A doua componentă o constituie colaborarea acestui Comitet cu toate instituţiile cu atribuţii în domeniul proprietăţii intelectuale pentru a pune în aplicare, într-un mod eficient, obiectivele, priorităţile, direcţiile şi acţiunile specifice prevăzute de Strategia naţională. Această colaborare va promova implementarea Planului de acţiune.
        Instrumentul de monitorizare este structurat în jurul a patru paliere: (1) garantarea unei protecţii riguroase a drepturilor de proprietate intelectuală în România; (2) instituţional; (3) planificarea strategică şi coordonarea; (4) beneficiarii şi părţile interesate.
        Realizarea sistemului de monitorizare şi evaluare va asigura creşterea gradului de responsabilizare şi implicare a tuturor factorilor, cât şi o mai bună cunoaştere a eforturilor de susţinere realizate de instituţiile implicate.

    CAP. X
    INSTITUŢIILE RESPONSABILE
    ART. 29
        Principalele instituţii identificate, cu atribuţii şi responsabilităţi în domeniul proprietăţii intelectuale sunt:
    a) Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci (OSIM)
    b) Oficiul Român pentru Drepturile de Autor (ORDA)
    c) Ministerul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului
    d) Ministerul Culturii
    e) Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării
    f) Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
    g) Ministerul Afacerilor Interne, prin Inspectoratul General al Poliţiei Române şi Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră
    h) Ministerul Justiţiei
    i) Institutul Naţional al Magistraturii
    j) Autoritatea Vamală Română
    k) Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor
    l) Ministerul Educaţiei


    CAP. XI
    IMPLICAŢIILE BUGETARE ŞI SURSELE DE FINANŢARE
    ART. 30
        Fondurile aferente îndeplinirii obiectivelor prezentei Strategii naţionale se planifică în bugetele proprii de către fiecare dintre instituţiile cu atribuţii în domeniu, în raport cu posibilităţile, resursele disponibile şi în mod corelat cu termenele de realizare a acţiunilor propuse.
    (2) Sursele de finanţare pentru implementarea Strategiei Naţionale pot fi:
    a) fonduri de la bugetul de stat;
    b) fonduri din venituri proprii;
    c) fonduri europene, în cadrul proiectelor de asistenţă financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene;
    d) fonduri europene, alocate în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă
    e) fonduri rezultate din co-finanţarea asigurată de Statul român împreună cu statele Uniunii Europene;
    f) donaţii şi sponsorizări oferite / acceptate în condiţiile legii;
    g) alte sume.

    (3) Resursele financiare necesare realizării acţiunilor conţinute în prezenta Strategie sunt prevăzute în Planul de Acţiune pentru implementarea Strategiei naţionale.

    CAP. XII
    IMPLICAŢIILE ASUPRA CADRULUI JURIDIC
    ART. 31
        În urma implementării obiectivelor, priorităţilor, direcţiilor de acţiune şi acţiunilor specifice prevăzute de Strategia naţionale în domeniul proprietăţii intelectuale şi de Planul de Acţiune anexat acesteia, pot suferi modificări sau completări sau pot fi iniţiate acte normative incidente domeniului proprietăţii intelectuale. Specificul acestora depinde de dezvoltările tehnologice, creative, dar şi de dinamica fenomenului infracţional aferent.

    ANEXA 1

        LA STRATEGIA NAŢIONALĂ ÎN DOMENIUL PROPRIETĂŢII INTELECTUALE 2024-2028
                                    PLAN DE ACŢIUNE
                   în domeniul proprietăţii intelectuale 2024 - 2028

    OBIECTIVUL STRATEGIC NR. 1: PROMOVAREA UNEI CULTURI ÎN DOMENIUL PROPRIETĂŢII INTELECTUALE

┌────────────────┬─────────────────────┬────────────────┬─────────────────┬─────────────┬──────────────────────────────────────────────────┐
│Direcţii de │ │ │ │ │Indicatori de performanţă │
│acţiune │Acţiuni specifice │Responsabil │Resurse │Termen ├────────────────┬────────────────┬────────────────┤
│ │ │ │ │ │Realizare │Rezultat │Impact │
├────────────────┴─────────────────────┴────────────────┴─────────────────┴─────────────┴────────────────┴────────────────┴────────────────┤
│Facilitarea accesului la informaţiile şi cunoştinţele din domeniul proprietăţii │
│intelectuale │
├────────────────┬─────────────────────┬────────────────┬─────────────────┬─────────────┬────────────────┬────────────────┬────────────────┤
│Derularea unor │Organizarea şi │ │ │ │ │ │ │
│campanii │participarea la │ │ │ │ │ │ │
│naţionale de │activităţi de │ │ │ │ │ │Creşterea │
│informare, │promovare a │ │Experţii OSIM şi │ │ │ │importanţei │
│conştientizare │domeniului │ │ORDA; nu necesită│ │ │ │proprietăţii │
│şi sensibilizare│proprietăţii │OSIM; ORDA │resurse │anual │ │ │intelectuale │
│a publicului cu │intelectuale │ │suplimentare │ │ │ │pentru publicul │
│privire la │(târguri, expoziţii, │ │ │ │ │ │larg │
│importanţa │seminare, simpozioane│ │ │ │ │ │ │
│asigurării │sau manifestări în │ │ │ │ │ │ │
│respectării │domeniu) │ │ │ │ │ │ │
│drepturilor de ├─────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│proprietate │Publicarea pe pagina │ │ │ │Identificare şi │ │ │
│intelectuală şi │web a Ministerului │ │Nu necesită │ │publicare │ │Creşterea │
│educarea opiniei│Public a unor │PÎCCJ │resurse │permanent │informaţii │Număr accesări │gradului de │
│publice privind │materiale/linkuri │ │suplimentare │ │relevante │ │informare │
│riscurile │relevante │ │ │ │ │ │ │
│folosirii ├─────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│bunurilor │ │PÎCCJ, IGPR, │ │ │ │Număr de │ │
│contrafăcute sau│Organizarea Zilei │OSIM, ORDA, │ │ │ │activităţi; │ │
│piratate, │Mondiale a │Comitetul │ │ │ │număr de │ │
│pericolele │Proprietăţii │interdeparta │ │ │ │participanţi; │ │
│generate de │Intelectuale – │mental pentru │Nu necesită │ │ │număr de │ │
│utilizarea unor │conferinţe de drept, │coordonarea │resurse │anual │ │parteneri din │ │
│astfel de │evenimente publice, │strategiei şi │suplimentare │ │ │mediul privat │ │
│produse, şi │publicaţii şi alte │politicilor în │ │ │ │invitaţi la │ │
│impactul asupra │mijloace de promovare│domeniul │ │ │ │discuţii, număr │ │
│mediului │publică prin canale │proprietăţii │ │ │ │de acţiuni │ │
│înconjurător │media │intelectuale │ │ │ │comune propuse │ │
│ │ │ │ │ │ │şi agreate │ │
├────────────────┼─────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Actualizare pagina │ │ │ │ │ │ │
│ │web ORDA, inclusiv │ │ │ │ │ │ │
│ │secţiunea Agorateka │ │Experţi ORDA; nu │ │Activitate │Număr informaţii│ │
│ │cu privire platforme │ORDA │necesită resurse │Permanent │realizată │disponibile │General │
│ │on-line care oferă în│ │suplimentare │ │ │ │ │
│ │mod legal conţinut │ │ │ │ │ │ │
│ │protejat │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Introducerea pe │ │ │ │ │ │ │
│ │site-ul ORDA a unei │ │ │ │ │ │ │
│ │platforme digitale │ │ │ │ │ │ │
│ │integrate, compuse │ │ │ │ │ │ │
│ │din mai multe module │ │ │ │ │ │ │
│ │("Registre │ │ │ │ │ │ │
│ │Naţionale", │ │ │ │ │ │ │
│Îmbunătăţirea │„Protecţia şi │ │ │ │ │ │ │
│capabilităţilor/│Gestiunea colectivă a│ │ │ │ │ │ │
│modalităţilor de│dreptului de autor şi│ │ │ │ │ │ │
│acces on-line la│drepturilor conexe", │ │ │ │ │ │ │
│informaţii │„Expertize şi │ │ │ │ │ │ │
│ │Constatări │ │Experţi ORDA; nu │ │ │Număr informaţii│ │
│ │tehnico-ştiinţifice",│ORDA │necesită resurse │permanent │2024 │disponibile │General │
│ │„Prevenirea şi │ │suplimentare │ │ │ │ │
│ │combaterea încălcării│ │ │ │ │ │ │
│ │dreptului de autor şi│ │ │ │ │ │ │
│ │drepturilor conexe", │ │ │ │ │ │ │
│ │„Ghişeul Unic al │ │ │ │ │ │ │
│ │Utilizatorilor) prin │ │ │ │ │ │ │
│ │intermediul căreia │ │ │ │ │ │ │
│ │persoanele fizice şi │ │ │ │ │ │ │
│ │juridice să poată │ │ │ │ │ │ │
│ │consulta bazele de │ │ │ │ │ │ │
│ │date în domeniul │ │ │ │ │ │ │
│ │dreptului de autor şi│ │ │ │ │ │ │
│ │drepturilor conexe │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼─────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│Intensificarea │ │PÎCCJ, IGPR, │ │ │ │ │ │
│implicării │Optimizarea │OSIM, ORDA, │ │ │ │ │ │
│partenerilor din│comunicării dintre │Comitetul │ │ │ │ │ │
│mediul privat în│instituţiile cu │interdeparta │ │ │ │ │ │
│iniţiativele de │atribuţii si │mental pentru │Nu necesită │ │ │Număr întâlniri,│ │
│creştere a │responsabilităţi în │coordonarea │resurse │semestrial │ │volum │ │
│conştientizării │domeniul proprietăţii│strategiei şi │suplimentare │ │ │corespondenţă │ │
│importanţei │intelectuale şi │politicilor în │ │ │ │ │ │
│drepturilor de │partenerii privaţi de│domeniul │ │ │ │ │ │
│proprietate │dialog social │proprietăţii │ │ │ │ │ │
│intelectuală │ │intelectuale │ │ │ │ │ │
├────────────────┴─────────────────────┴────────────────┴─────────────────┴─────────────┴────────────────┴────────────────┴────────────────┤
│Stimularea predării noţiunilor de proprietate intelectuală la nivel liceal, │
│universitar, post-universitar şi de specialitate │
├────────────────┬─────────────────────┬──────────────────┬───────────────┬─────────────┬────────────────┬────────────────┬────────────────┤
│Realizarea de │ │ │ │ │ │ │ │
│parteneriate │ │ │ │ │ │ │ │
│între autorităţi│ │ │ │ │ │ │ │
│cu atribuţii şi │ │ │ │ │ │ │ │
│responsabilităţi│ │ │ │ │ │ │ │
│în domeniul │ │ │ │ │ │ │ │
│drepturilor de │ │ │ │ │ │ │ │
│proprietate │ │ │ │ │ │ │ │
│intelectuală şi │ │ │ │ │ │ │ │
│cu Ministerul │ │ │ │ │ │ │ │
│Educaţiei, cât │ │ │ │ │ │ │ │
│şi cu asociaţii │ │ │Reprezentanţi │ │ │ │ │
│profesionale din│ │ │ORDA, OSIM, │ │ │ │Creşterea │
│domeniul │Continuarea │ │Ministerul │ │ │Număr de licee │numărului de │
│industriei │implementării │ │Educaţiei, prin│ │Derularea │şi clase în care│elevi care │
│creative, │activităţilor incluse│ │intermediul │Perioada │programului │este predată │participă la │
│inclusiv pentru │în Protocolul de │ORDA, OSIM, │inspectoratelor│implementării│educaţional │disciplina │cursurile │
│promovarea │colaborare semnat de │Ministerul │şcolare şi │Strategiei │intitulat │Educaţie pentru │disciplinei │
│programei │Ministerul Educaţiei,│Educaţiei │unităţilor de │naţionale │"Educaţia şi │Drepturile de │opţionale │
│şcolare pentru │ORDA şi OSIM în anul │ │învăţământ │ │proprietatea │Proprietate │"Educaţia şi │
│disciplina │2021 │ │preuniversitar;│ │intelectuală" │Intelectuală │proprietatea │
│opţională │ │ │nu necesită │ │ │ │intelectuală" │
│Educaţie pentru │ │ │resurse │ │ │ │ │
│Drepturile de │ │ │suplimentare │ │ │ │ │
│Proprietate │ │ │ │ │ │ │ │
│Intelectuală │ │ │ │ │ │ │ │
│[curriculum la │ │ │ │ │ │ │ │
│decizia şcolii │ │ │ │ │ │ │ │
│pentru liceu], │ │ │ │ │ │ │ │
│aprobată prin │ │ │ │ │ │ │ │
│Ordinul │ │ │ │ │ │ │ │
│Ministrului │ │ │ │ │ │ │ │
│Educaţiei │ │ │ │ │ │ │ │
│Naţionale nr. │ │ │ │ │ │ │ │
│3542/27.03.2015 │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼─────────────────────┼──────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│Promovarea │Consultări în vederea│PÎCCJ, IGPR, OSIM,│ │ │ │ │ │
│introducerii în │introducerii, la │ORDA, Comitetul │ │ │Dezvoltarea │Număr de cursuri│Creşterea │
│curriculum-ul │decizia │interdepartamental│ │ │cursurilor deja │universitare │numărului de │
│universităţilor │universităţii, în │pentru coordonarea│Nu necesită │ │existente sau │cuprinzând │studenţi │
│a noţiunilor │curriculum a unor │strategiei şi │resurse │Anual │introducerea │module privind │instruiţi │
│privind │cursuri/module │politicilor în │suplimentare │ │unor cursuri noi│proprietatea │privind │
│proprietatea │privind proprietatea │domeniul │ │ │de sine- │intelectuală │proprietatea │
│intelectuală │intelectuală │proprietăţii │ │ │stătătoare │ │intelectuală │
│ │ │intelectuale │ │ │ │ │ │
├────────────────┼─────────────────────┼──────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Participarea │ │ │ │ │ │ │
│ │procurorilor │ │ │ │ │ │ │
│ │specializaţi la │ │ │ │ │ │ │
│ │activităţi derulate │ │ │ │ │ │Promovarea │
│ │în baza protocolului │ │ │ │ │ │educaţiei │
│ │de colaborare │ │ │ │ │ │juridice la │
│ │încheiat de │ │ │ │Presupune │număr de │toate nivelurile│
│Promovarea │Ministerul Justiţiei │ │ │ │participare │participări; │de învăţământ; │
│educaţiei │cu Ministerul │ │Nu necesita │ │procurori pe │număr de │creşterea │
│juridice privind│Educaţiei, Consiliul │PÎCCJ │resurse │permanent │teme privind │procurori │gradului de │
│drepturile de │Superior al │ │suplimentare │ │proprietatea │implicaţi în │conştientizare, │
│proprietate │Magistraturii, Înalta│ │ │ │intelectuală şi │activităţile de │cunoaştere şi │
│intelectuală │Curte de Casaţie şi │ │ │ │elaborarea de │promovare │aplicare a │
│ │Justiţie, Parchetul │ │ │ │prezentări │ │dreptului │
│ │de pe lângă Înalta │ │ │ │ │ │proprietăţii │
│ │Curte de Casaţie şi │ │ │ │ │ │intelectuale în │
│ │Justiţie şi Uniunea │ │ │ │ │ │rândul tinerilor│
│ │Naţională a │ │ │ │ │ │ │
│ │Barourilor din │ │ │ │ │ │ │
│ │România │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼─────────────────────┼──────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Organizarea şi │ │ │ │ │ │ │
│ │participarea la │ │ │ │ │ │ │
│ │activităţi de │ │ │ │ │ │ │
│ │promovare a │ │ │ │ │ │Creşterea │
│ │domeniului │ │Experţii OSIM, │ │ │ │gradului de │
│Promovarea │proprietăţii │ │ORDA, parteneri│ │Desfăşurarea de │Număr de │informare cu │
│importanţei │intelectuale │OSIM; ORDA; │publici şi │ │activităţi de │activităţi de │privire la │
│proprietăţii │(târguri, expoziţii, │instituţii de │privaţi, cadre │anual │promovare a │promovare a │importanţa │
│intelectuale la │seminare, simpozioane│învăţământ │didactice; nu │ │proprietăţii │domeniului │protecţiei │
│nivel │sau manifestări în │preuniversitar │necesită │ │intelectuale │proprietăţii │drepturilor de │
│preuniversitar │domeniu), cu scopul │ │resurse │ │ │intelectuale │proprietate │
│ │de a evidenţia │ │suplimentare │ │ │ │intelectuală │
│ │importanţa protecţiei│ │ │ │ │ │ │
│ │drepturilor de │ │ │ │ │ │ │
│ │proprietate │ │ │ │ │ │ │
│ │intelectuală │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼─────────────────────┼──────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Realizarea unor │ │ │ │ │ │ │
│ │activităţi dedicate │ │ │ │ │ │ │
│ │special educaţiei │ │ │ │ │ │ │
│ │pentru drepturile de │ │ │ │ │ │ │
│ │proprietate │ │ │ │ │ │ │
│Încurajarea │intelectuală, de │ │ │ │ │ │Creşterea │
│activităţilor │genul: masă rotundă, │ │Experţii OSIM, │ │ │ │numărului de │
│extracurriculare│dezbatere, seminar, │ │ORDA, parteneri│ │Desfăşurarea de │Număr de │elevi şi │
│care ţin de │proiect educaţional │ │publici şi │ │activităţi │activităţi de │studenţi care │
│domeniul │care vizează problema│OSIM; ORDA │privaţi, cadre │Anual │extracurriculare│extracurriculare│participă la │
│proprietăţii │drepturilor de │ │didactice; nu │ │în domeniul │în domeniul │activităţi │
│intelectuale, │proprietate │ │necesită │ │proprietăţii │proprietăţii │extracurriculare│
│inclusiv în │intelectuală, sesiune│ │resurse │ │intelectuale │intelectuale │în domeniul │
│parteneriat │de comunicări │ │suplimentare │ │ │ │proprietăţii │
│public-privat │ştiinţifice, campanie│ │ │ │ │ │intelectuale │
│ │de informare şi │ │ │ │ │ │ │
│ │sensibilizare privind│ │ │ │ │ │ │
│ │drepturile de │ │ │ │ │ │ │
│ │proprietate │ │ │ │ │ │ │
│ │intelectuală ş.a. │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┴─────────────────────┴──────────────────┴───────────────┴─────────────┴────────────────┴────────────────┴────────────────┤
│Promovarea performanţelor în materie de proprietate intelectuală │
├────────────────┬─────────────────────┬──────────────────┬───────────────┬─────────────┬────────────────┬────────────────┬────────────────┤
│ │Identificarea şi │ │Experţii OSIM, │ │ │ │ │
│ │promovarea unor │ │ORDA, MCID, │ │ │ │ │
│ │“Poveşti de succes” │ │titularii de │ │ │ │Creşterea │
│ │(târguri, expoziţii, │ │drepturi de │ │Desfăşurarea de │Număr de │gradului de │
│ │seminare, │ │proprietate │ │activităţi de │activităţi de │informare cu │
│ │simpozioane, campanii│ │intelectuală │ │promovare a │promovare a │privire la │
│ │media sau alte │OSIM; ORDA; MCID │români, │anual │domeniului │domeniului │importanţa │
│ │manifestări pentru a │ │parteneri │ │proprietăţii │proprietăţii │protecţiei │
│ │evidenţia beneficiile│ │publici şi │ │intelectuale │intelectuale │drepturilor de │
│ │aduse de domeniul │ │privaţi; nu │ │ │ │proprietate │
│ │proprietăţii │ │necesită │ │ │ │intelectuală │
│ │intelectuale │ │resurse │ │ │ │ │
│ │ │ │suplimentare │ │ │ │ │
│Promovarea unor ├─────────────────────┼──────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│“Poveşti de │Promovarea creaţiilor│ │ │ │ │ │ │
│succes” ale │şi invenţiilor care │ │Experţii OSIM, │ │ │ │ │
│titularilor de │obţin premii la │ │ORDA, titularii│ │ │ │ │
│drepturi de │târguri, expoziţii şi│ │de drepturi de │ │ │ │Creşterea │
│proprietate │festivaluri │ │proprietate │ │Desfăşurarea de │Număr de │gradului de │
│intelectuală │internaţionale │ │intelectuală │ │activităţi de │activităţi de │informare cu │
│români şi a │(târguri, expoziţii, │ │români │ │promovare a │promovare a │privire la │
│creaţiilor ce │seminare, │OSIM; ORDA │premiaţi, │periodic │domeniului │domeniului │importanţa │
│obţin premii la │simpozioane, campanii│ │parteneri │ │proprietăţii │proprietăţii │protecţiei │
│târguri, │media sau alte │ │publici şi │ │intelectuale │intelectuale │drepturilor de │
│expoziţii şi │manifestări la nivel │ │privaţi; nu │ │ │ │proprietate │
│festivaluri │naţional cu │ │necesită │ │ │ │intelectuală │
│internaţionale │participarea │ │resurse │ │ │ │ │
│ │autorilor şi │ │suplimentare │ │ │ │ │
│ │inventatorilor) │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────┼──────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Recunoaşterea, în │ │ │ │ │ │ │
│ │cadrul Galei │ │ │ │ │ │Creşterea │
│ │Cercetării Româneşti,│ │ │ │ │ │conştientizării │
│ │a performanţelor │ │Personalul │ │ │ │populaţiei │
│ │cercetătorilor şi │ │MCID; nu │ │Organizarea │Număr de │asupra │
│ │echipelor/ │MCID │necesită │Anual │Galei Cercetării│distincţii │importanţei │
│ │organizaţiilor de │ │resurse │ │Româneşti │acordate │protejării │
│ │cercetare, cu │ │suplimentare │ │ │ │drepturilor de │
│ │contribuţii în │ │ │ │ │ │proprietate │
│ │domeniul proprietăţii│ │ │ │ │ │intelectuală │
│ │intelectuale │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼─────────────────────┼──────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Promovarea creaţiilor│ │Experţii OSIM, │ │ │ │ │
│ │şi invenţiilor care │ │ORDA, MCID, │ │ │ │ │
│Promovarea în │obţin premii la │ │titularii de │ │ │ │ │
│mediul economic │târguri, expoziţii şi│ │drepturi de │ │ │ │Creşterea │
│şi al │festivaluri │ │proprietate │ │ │ │conştientizării │
│comunităţii │internaţionale │ │intelectuală │ │ │ │mediului │
│mediului de │(târguri, expoziţii, │ │români │ │ │ │economic asupra │
│afaceri a │seminare, │OSIM; ORDA; MCID │premiaţi, │ │ │ │importanţei │
│avantajelor │simpozioane, campanii│ │parteneri │ │ │ │protejării │
│exploatării │media sau alte │ │publici şi │ │ │ │drepturilor de │
│economice a │manifestări la nivel │ │privaţi; nu │ │ │ │proprietate │
│proprietăţii │naţional cu │ │necesită │ │ │ │intelectuală. │
│intelectuale │participarea │ │resurse │ │ │ │ │
│ │autorilor şi │ │suplimentare │ │ │ │ │
│ │inventatorilor) │ │ │ │ │ │ │
└────────────────┴─────────────────────┴──────────────────┴───────────────┴─────────────┴────────────────┴────────────────┴────────────────┘


    OBIECTIVUL STRATEGIC NR. 2: STIMULAREA CAPACITĂŢII INOVATIVE ŞI CREATIVE A MEDIULUI ECONOMIC, DE CERCETARE ŞI DE CREAŢIE ROMÂNESC

┌─────────────────┬──────────────┬───────────┬──────────────┬─────────┬──────────────────────────────────────────┐
│Direcţii de │Acţiuni │Responsabil│Resurse │Termen │Indicatori de performanţă │
│acţiune │specifice │ │ │ ├──────────┬───────────────┬───────────────┤
│ │ │ │ │ │Realizare │Rezultat │Impact │
├─────────────────┴──────────────┴───────────┴──────────────┴─────────┴──────────┴───────────────┴───────────────┤
│Stabilirea unor metode de evaluare a activelor intangibile │
├─────────────────┬──────────────┬───────────┬──────────────┬─────────┬──────────┬───────────────┬───────────────┤
│ │Dezvoltarea şi│ │ │ │ │ │ │
│ │implementarea │ │ │ │ │ │ │
│ │unei platforme│ │ │ │ │ │ │
│ │digitale │ │ │ │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │ │ │ │
│ │gestionarea │ │ │ │ │ │ │
│ │unitară şl │ │ │ │ │ │ │
│ │simplificată a│ │ │ │ │ │ │
│ │tuturor │ │ │ │ │ │ │
│Stabilirea unui │proceselor │ │Experţi ORDA; │ │ │ │ │
│mod unitar de │administrative│ │nu necesită │ │ │Funcţionarea │Număr de │
│gestiune a │de autorizare,│ORDA │resurse │2024 │ │platformei │accesări a │
│proprietăţii │licenţiere, │ │suplimentare │ │ │ │platformei │
│intelectuale │utilizare, │ │ │ │ │ │ │
│ │plată, │ │ │ │ │ │ │
│ │raportare, │ │ │ │ │ │ │
│ │consultare sau│ │ │ │ │ │ │
│ │Informare │ │ │ │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │ │ │ │
│ │utilizatorii │ │ │ │ │ │ │
│ │de drepturi de│ │ │ │ │ │ │
│ │autor şi │ │ │ │ │ │ │
│ │conexe │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────┴──────────────┴───────────┴──────────────┴─────────┴──────────┴───────────────┴───────────────┤
│Îmbunătăţirea gestiunii colective a drepturilor de autor şi conexe │
├─────────────────┬──────────────┬───────────┬──────────────┬─────────┬──────────┬───────────────┬───────────────┤
│ │Introducerea │ │ │ │ │ │ │
│ │unei platforme│ │ │ │ │ │ │
│ │digitale │ │ │ │ │ │ │
│ │(portal), care│ │ │ │ │ │ │
│ │ţine evidenţa │ │ │ │ │ │ │
│ │electronică a │ │ │ │ │ │ │
│ │repertoriilor │ │ │ │ │ │ │
│ │celor 14 │ │ │ │ │ │ │
│ │organisme de │ │ │ │ │ │ │
│ │gestiune │ │ │ │ │ │ │
│ │colectivă din │ │ │ │ │ │ │
│ │România; │ │ │ │ │ │ │
│ │corespondenţa │ │ │ │ │ │ │
│Realizarea unei │între aceste │ │ │ │ │ │ │
│baze de date │date şi │ │ │ │ │ │ │
│comune privind │informaţiile │ │ │ │ │ │ │
│repertoriile de │transmise de │ │Experţi ORDA │ │ │ │ │
│drept de autor şi│utilizatori │ │şi │ │ │ │ │
│drepturi conexe │(play-liste); │ │reprezentanţii│ │ │ │ │
│pe baza unui │evidenţa │ │organismelor │ │ │Funcţionarea │Număr de │
│parteneriat │electronică a │ORDA │de gestiune │2024 │ │platformei │accesări a │
│public sau │dărilor de │ │colectivă; nu │ │ │ │platformei │
│public- privat, │seamă depuse │ │necesită │ │ │ │ │
│în scopul │anual de cele │ │resurse │ │ │ │ │
│eficientizării │14 organisme │ │suplimentare │ │ │ │ │
│activităţii de │de gestiune │ │ │ │ │ │ │
│colectare a │colectivă, │ │ │ │ │ │ │
│remuneraţiilor │precum şi a │ │ │ │ │ │ │
│ │contractelor │ │ │ │ │ │ │
│ │de │ │ │ │ │ │ │
│ │reciprocitate │ │ │ │ │ │ │
│ │încheiate de │ │ │ │ │ │ │
│ │acestea, cu │ │ │ │ │ │ │
│ │evidenţierea │ │ │ │ │ │ │
│ │perioadelor │ │ │ │ │ │ │
│ │pentru care au│ │ │ │ │ │ │
│ │fost │ │ │ │ │ │ │
│ │încheiate; │ │ │ │ │ │ │
│ │generarea unor│ │ │ │ │ │ │
│ │rapoarte │ │ │ │ │ │ │
│ │complexe │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┼──────────┼───────────────┼───────────────┤
│Realizarea de │ │ │ │ │ │ │ │
│consultări cu │ │ │ │ │ │ │ │
│grupurile ţintă │ │ │ │ │ │ │ │
│pe marginea unor │ │ │ │ │ │Centralizarea │ │
│subiecte de │Organizarea de│ │Experţi ORDA │ │ │propunerilor si│ │
│interes ce │consultări, │ │şi categorii │ │ │observaţiilor │ │
│vizează │ateliere de │ │de │ │ │stakeholderilor│Număr de │
│problematica │lucru, │ORDA │stakeholderi; │Permanent│Realizat │şi diseminarea │consultări │
│gestiunii │workshop-uri │ │nu necesită │ │ │concluziilor │organizate │
│colective a │cu │ │resurse │ │ │generale ale │ │
│drepturilor de │stakeholderii │ │suplimentare │ │ │consultărilor │ │
│autor, inclusiv │ │ │ │ │ │ │ │
│în mediile │ │ │ │ │ │ │ │
│digital şi │ │ │ │ │ │ │ │
│on-line │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┼──────────┼───────────────┼───────────────┤
│Transparentizarea│ │ │ │ │ │ │ │
│activităţii de │ │ │ │ │ │ │ │
│colectare şi │ │ │ │ │ │ │ │
│repartizare către│ │ │ │ │ │ │ │
│titulari a │ │ │ │ │ │ │ │
│remuneraţiilor │ │ │ │ │ │ │ │
│aferente │ │ │ │ │ │ │ │
│dreptului de │ │ │ │ │ │ │ │
│autor şi │Furnizarea │ │ │ │ │ │ │
│drepturilor │informaţiilor │ │ │ │ │ │ │
│conexe prin │corecte şi │ │ │ │ │ │ │
│publicarea │complete de │ │ │ │ │ │ │
│informaţiilor │către │ │ │ │ │ │ │
│prevăzute de │organismele de│ │Experţi ORDA │ │ │ │ │
│lege, pe │gestiune │ │şi │ │ │ │ │
│website-urile │colectivă prin│ │reprezentanţi │ │ │ │ │
│organismelor de │intermediul │ │ai │ │ │ │ │
│gestiune │website-urilor│ │organismelor │ │ │Corectitudinea │Număr redus de │
│colectivă şi a │şi a │ORDA │de gestiune │Permanent│Realizat │informaţiilor │sesizări │
│platformelor │platformelor │ │colectivă; nu │ │ │furnizate │ │
│on-line pe care │on- line pe │ │necesită │ │ │ │ │
│le administrează │care le │ │resurse │ │ │ │ │
│şi care sunt │administrează │ │suplimentare │ │ │ │ │
│destinate │şi care sunt │ │ │ │ │ │ │
│comunicării în │destinate │ │ │ │ │ │ │
│relaţia cu │comunicării în│ │ │ │ │ │ │
│utilizatorii, │relaţia cu │ │ │ │ │ │ │
│astfel încât să │utilizatorii │ │ │ │ │ │ │
│se instituie un │ │ │ │ │ │ │ │
│climat armonios │ │ │ │ │ │ │ │
│între │ │ │ │ │ │ │ │
│utilizatori, │ │ │ │ │ │ │ │
│organismele de │ │ │ │ │ │ │ │
│gestiune │ │ │ │ │ │ │ │
│colectivă şi │ │ │ │ │ │ │ │
│titularii de │ │ │ │ │ │ │ │
│drepturi │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────┴──────────────┴───────────┴──────────────┴─────────┴──────────┴───────────────┴───────────────┤
│Crearea unui sistem de facilitare a finanţării, aplicării şi premierii inovării │
├─────────────────┬──────────────┬───────────┬──────────────┬─────────┬──────────┬───────────────┬───────────────┤
│ │Colaborarea cu│ │ │ │ │ │ │
│ │Centrele │ │ │ │ │ │ │
│ │Regionale │ │ │ │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │ │ │ │
│ │dezvoltarea pe│ │ │ │ │ │Ridicarea │
│ │plan local a │ │ │ │ │ │nivelului de │
│ │unei culturi │ │ │ │ │ │conştientizare,│
│ │privind │ │ │ │ │ │pe plan │
│ │importanţa │ │ │ │ │ │naţional, a │
│Stimularea │protecţiei │ │ │ │ │ │mediului de │
│managementului │proprietăţii │OSIM - │ │ │ │ │afaceri, │
│inovării şi │industriale, a│Centre │Interne │anual │ │ │universitar, │
│transferului │importanţei │Regionale │ │ │ │ │preuniversitar │
│tehnologic │titlurilor de │ │ │ │ │ │şi ştiinţific, │
│ │protecţie │ │ │ │ │ │privind │
│ │eliberate de │ │ │ │ │ │protecţia │
│ │OSIM şi a │ │ │ │ │ │proprietăţii │
│ │celor │ │ │ │ │ │industriale │
│ │eliberate de │ │ │ │ │ │ │
│ │organismele │ │ │ │ │ │ │
│ │europene şi │ │ │ │ │ │ │
│ │validate în │ │ │ │ │ │ │
│ │România │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┼──────────┼───────────────┼───────────────┤
│ │Acordare de │ │ │ │ │ │ │
│ │sprijin │ │ │ │ │ │ │
│ │financiar prin│ │ │ │ │ │ │
│ │instrumentele │ │ │ │ │ │ │
│ │de finanţare │ │ │ │ │ │ │
│ │prevăzute de │ │ │ │ │ │ │
│ │legislaţia in │ │ │ │ │ │ │
│Sprijinirea │vigoare, care │ │ │ │ │ │Creşterea │
│sistemului de │vizează │ │ │ │ │ │gradului de │
│cercetare, │premierea │ │Personalul │ │ │ │utilizare a │
│dezvoltare şi │rezultatelor │ │MCID; nu │ │ │Număr de │brevetelor în │
│inovare în │cercetării, │MCID │necesită │permanent│ │organizaţii │cadrul │
│vederea │precum şi │ │resurse │ │ │susţinute │sistemului de │
│promovării │protejarea │ │suplimentare │ │ │ │cercetare, │
│utilizării │drepturilor de│ │ │ │ │ │dezvoltare şi │
│brevetelor │proprietate │ │ │ │ │ │inovare │
│ │intelectuală, │ │ │ │ │ │ │
│ │prin │ │ │ │ │ │ │
│ │suportarea │ │ │ │ │ │ │
│ │cheltuielilor │ │ │ │ │ │ │
│ │generate de │ │ │ │ │ │ │
│ │cererile de │ │ │ │ │ │ │
│ │brevet │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┼──────────┼───────────────┼───────────────┤
│Consolidarea │ │ │ │ │ │ │ │
│entităţilor de │ │ │ │ │ │ │ │
│transfer │Derularea unui│ │ │ │ │ │ │
│tehnologic din │program de │ │ │ │ │ │ │
│cadrul │formare │ │Personalul │ │ │ │ │
│universităţilor │profesională │ │MCID şi │ │Număr de │ │ │
│sau a │la nivel │MCID, │experţii │ │activităţi│Număr de │ │
│institutelor de, │naţional │UEFISCDI │UEFISCDI; nu │anual │de formare│experţi formaţi│ │
│cercetare, │pentru │ │necesită │ │susţinute │ │ │
│dezvoltare şi │experţii din │ │resurse │ │ │ │ │
│inovare şi/sau │centrele de │ │suplimentare │ │ │ │ │
│din centrele de │transfer │ │ │ │ │ │ │
│transfer │tehnologic │ │ │ │ │ │ │
│tehnologic │ │ │ │ │ │ │ │
│acreditate │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────┴──────────────┴───────────┴──────────────┴─────────┴──────────┴───────────────┴───────────────┤
│Promovarea cunoştinţelor şi expresiilor cultural-tradiţionale şi a resurselor │
│genetice │
├─────────────────┬──────────────┬───────────┬──────────────┬─────────┬──────────┬───────────────┬───────────────┤
│ │Participarea │ │ │ │ │ │ │
│ │ORDA şi OSIM │ │ │ │ │ │ │
│ │la reuniunile │ │ │ │ │ │ │
│Implicarea în │internaţionale│ │ │ │ │ │ │
│noile dezvoltări │unde este │ │ │ │ │ │ │
│din domeniul │dezbătut acest│ │ │ │ │Număr de │ │
│resurselor │subiect, │ │Experţii ORDA │ │ │reuniuni, │ │
│genetice, │precum şi │ │şi OSIM; nu │ │ │precum şi │ │
│cunoştinţelor şi │promovarea │ORDA şi │necesită │permanent│Activitate│evenimentele │Reprezentanţi │
│expresiilor │resurselor │OSIM │resurse │ │realizată │organizate de │internaţionali │
│cultural- │genetice, │ │suplimentare │ │ │către România │ │
│tradiţionale la │cunoştinţelor │ │ │ │ │în marja │ │
│nivel european şi│şi expresiilor│ │ │ │ │acestora │ │
│internaţional │cultural- │ │ │ │ │ │ │
│ │tradiţionale │ │ │ │ │ │ │
│ │româneşti în │ │ │ │ │ │ │
│ │cadrul acestor│ │ │ │ │ │ │
│ │reuniuni │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┼──────────┼───────────────┼───────────────┤
│Stabilirea în │ │ │ │ │ │ │ │
│parteneriat cu │ │ │ │ │ │ │ │
│organele │Semnarea de │ │ │ │ │ │ │
│administrative │parteneriate │ │ │ │ │ │ │
│centrale sau │cu organele │ │ │ │ │ │ │
│locale a unor │administrative│ │ORDA, OSIM, │ │ │ │ │
│programe de │centrale sau │ │reprezentanţi │ │ │Număr │ │
│instruire în │locale, │ │de autorităţi │ │ │parteneriate │Naţional, în │
│scopul │identificarea │ORDA, OSIM │centrale şi │permanent│2025 │semnate şi │special în │
│reconversiei │potenţialilor │ │locale; nu │ │ │număr cursuri │medii │
│profesionale │beneficiari şi│ │necesită │ │ │organizate şi │defavorizate │
│având ca │a trainerilor │ │resurse │ │ │beneficiari │ │
│finalitate │şi organizarea│ │suplimentare │ │ │ │ │
│valorizarea │programelor de│ │ │ │ │ │ │
│potenţialului │instruire │ │ │ │ │ │ │
│etnografic din │aferente │ │ │ │ │ │ │
│zonele │ │ │ │ │ │ │ │
│defavorizate │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────┴──────────────┴───────────┴──────────────┴─────────┴──────────┴───────────────┴───────────────┤
│Promovarea şi protejarea Indicaţiilor Geografice, Denumirilor de Origine │
│Protejată şi a Specialităţilor Tradiţionale naţionale │
├─────────────────┬──────────────┬───────────┬──────────────┬─────────┬──────────┬───────────────┬───────────────┤
│ │Organizarea şi│ │ │ │ │ │ │
│Promovarea şi │participarea │ │ │ │ │ │ │
│înregistrarea │la activităţi │ │ │ │ │ │ │
│Indicaţiilor │de promovare a│ │ │ │ │ │ │
│Geografice, │domeniului │ │ │ │ │ │Evidenţierea │
│Denumirilor de │proprietăţii │ │Experţii OSIM;│ │ │ │importanţei │
│Origine Protejată│industriale │OSIM │nu necesită │Anual │ │ │protecţiei │
│şi a │(târguri, │ │resurse │ │ │ │drepturilor de │
│Specialităţilor │expoziţii, │ │suplimentare │ │ │ │proprietate │
│Tradiţionale │seminare, │ │ │ │ │ │intelectuală │
│naţionale la │simpozioane │ │ │ │ │ │ │
│nivelul Uniunii │sau │ │ │ │ │ │ │
│Europene │manifestări în│ │ │ │ │ │ │
│ │domeniu) │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┼──────────┼───────────────┼───────────────┤
│Derularea de │ │ │ │ │ │ │ │
│campanii de │Organizarea şi│ │ │ │ │ │ │
│conştientizare la│participarea │ │ │ │ │ │ │
│nivel naţional │la activităţi │ │ │ │ │ │Creşterii │
│dar şi al Uniunii│de promovare a│ │ │ │ │ │gradului de │
│Europene cu │domeniului │ │ │ │ │ │cunoaştere a │
│privire la │proprietăţii │ │Experţii OSIM;│ │ │ │drepturilor de │
│Indicaţiile │industriale │ │nu necesită │ │ │ │proprietate │
│Geografice, │(târguri, │OSIM │resurse │Anual │ │ │intelectuală, │
│Denumirile de │expoziţii, │ │suplimentare │ │ │ │aşa cum sunt │
│Origine Protejată│seminare, │ │ │ │ │ │ele protejate │
│şi Specialităţile│simpozioane │ │ │ │ │ │pe cuprinsul │
│Tradiţionale │sau │ │ │ │ │ │Uniunii │
│naţionale, în │manifestări în│ │ │ │ │ │Europene │
│parteneriat │domeniu) │ │ │ │ │ │ │
│public sau │ │ │ │ │ │ │ │
│public-privat │ │ │ │ │ │ │ │
└─────────────────┴──────────────┴───────────┴──────────────┴─────────┴──────────┴───────────────┴───────────────┘


    OBIECTIVUL STRATEGIC NR. 3: ARMONIZAREA LEGISLAŢIEI ŞI PRACTICILOR NAŢIONALE CU REGLEMENTĂRILE, PROCEDURILE ŞI PRACTICILE EUROPENE SAU INTERNAŢIONALE ÎN DOMENIUL PROPRIETĂŢII INTELECTUALE

┌──────────────┬──────────────┬──────────────────┬────────────┬─────────────┬──────────────────────────────────────────┐
│Direcţii de │Acţiuni │ │ │ │Indicatori de performanţă │
│acţiune │specifice │Responsabil │Resurse │Termen ├────────────┬──────────────┬──────────────┤
│ │ │ │ │ │Realizare │Rezultat │Impact │
├──────────────┴──────────────┴──────────────────┴────────────┴─────────────┴────────────┴──────────────┴──────────────┤
│Continuarea procesului de armonizare a legislaţiei în domeniul proprietăţii │
│intelectuale prin transpunerea actelor normative ale Uniunii Europene şi │
│alinierea reglementărilor naţionale la acordurile internaţionale la care │
│România este parte │
├──────────────┬──────────────┬──────────────────┬────────────┬─────────────┬────────────┬──────────────┬──────────────┤
│ │Participarea │ │ │ │ │ │ │
│ │la grupul de │ │ │ │ │ │ │
│Evaluarea │lucru │ │Experţii │ │ │ │Cadru normativ│
│continuă a │modificarea │ │OSIM; nu │ │ │ │naţional în │
│nivelului de │Directivei CE │OSIM │necesită │ │ │ │acord cu │
│armonizare a │98/71 privind │ │resurse │ │ │ │normele │
│sistemului de │protecţia │ │suplimentare│ │ │ │europene şi │
│protecţie a │desenelor şi │ │ │ │ │ │internaţionale│
│drepturilor de│modelelor │ │ │ │ │ │ │
│proprietate │Industriale │ │ │ │ │ │ │
│intelectuală ├──────────────┼──────────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────┤
│cu normele │Participarea │ │ │ │ │ │ │
│europene şi │unor procurori│ │ │ │ │ │ │
│internaţionale│/ poliţişti │ │ │ │ │ │ │
│în materie, │specializaţi │ │ │ │Contribuţii/│ │ │
│inclusiv │la activităţi │ │ │ │opinii │ │Cadru normativ│
│Digital │ale grupurilor│ │ │Pe durata │privind │ │naţional în │
│Service │de lucru │ │Nu necesită │activităţii │aspecte de │Număr grupuri │acord cu │
│Package, şi │constituite în│PÎCCJ, IGPR │resurse │grupurilor de│competenţa │de lucru │normele │
│elaborarea, │scopul │ │suplimentare│lucru │organelor de│ │europene şi │
│după caz, de │implementării │ │ │ │urmărire │ │internaţionale│
│noi │sau │ │ │ │penală │ │ │
│reglementări │transpunerii │ │ │ │ │ │ │
│ │unor norme în │ │ │ │ │ │ │
│ │legislaţia │ │ │ │ │ │ │
│ │naţională │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼──────────────┼──────────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │Armonizarea │ │
│ │ │ORDA, OSIM, │ │ │ │legislaţiei │ │
│ │Monitorizarea │Comitetul │ │ │ │naţionale cu │ │
│ │noilor │interdepartamental│Experţi │ │ │prevederile │ │
│ │dezvoltări în │pentru coordonarea│ORDA, OSIM; │ │ │acquis ului │Număr de │
│ │domeniul │strategiei şi │nu necesită │Permanent │Activitate │european şi cu│modificări │
│ │legislativ sau│politicilor în │resurse │ │realizată │prevederile │legislative │
│ │strategic la │domeniul │suplimentare│ │ │tratatelor │ │
│ │nivel UE şi │proprietăţii │ │ │ │internaţionale│ │
│ │internaţional │intelectuale │ │ │ │la care │ │
│ │ │ │ │ │ │România este │ │
│ │ │ │ │ │ │parte │ │
│ ├──────────────┼──────────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │- creşterea │
│Continuarea │Analiză │ │ │ │ │ │calităţii │
│îmbunătăţirii │oportunitate │ │ │ │ │ │urmăririi │
│legislaţiei │modificări │ │ │ │ │ │penale; │
│privind │legislative │ │ │ │ │ │- creşterea │
│mijloacele de │din │ │ │Periodic, la │ │ │efectului │
│asigurare a │perspectiva │ │ │intervale ce │ │ │descurajator │
│respectării │normelor │ │Nu necesită │reies din │Note de │ │al pedepselor │
│drepturilor de│penale (mod de│PÎCCJ │resurse │analiză (în │fundamentare│Număr analize │pentru │
│proprietate │sesizare, │ │suplimentare│cadrul │, analize │elaborate │încălcările │
│intelectuală │eficienţă │ │ │notelor de │ │ │drepturilor de│
│în România │cuantum │ │ │analiză şi │ │ │proprietate │
│ │pedepse, │ │ │monitorizare)│ │ │intelectuală; │
│ │agravante │ │ │ │ │ │- scăderea │
│ │pentru fapte │ │ │ │ │ │numărului de │
│ │cu un pericol │ │ │ │ │ │cauze de │
│ │social sporit)│ │ │ │ │ │importanţă │
│ │ │ │ │ │ │ │scăzută; │
│ ├──────────────┼──────────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │Schimb de │ │ │ │Stabilire │ │ │
│ │informaţii │ │ │ │bune │ │Creşterea │
│ │privind │PÎCCJ, împreună cu│Nu necesită │ │practici │Număr │eficacităţii │
│ │cazuistica │IGPR şi IGPF │resurse │permanent │Identificare│informări │şi calităţii │
│ │existentă şi │ │suplimentare│ │posibile │ │urmăririi │
│ │instrumentele │ │ │ │lacune │ │penale │
│ │investigative │ │ │ │legislative │ │ │
├──────────────┴──────────────┴──────────────────┴────────────┴─────────────┴────────────┴──────────────┴──────────────┤
│Susţinerea obiectivelor şi promovarea intereselor României în elaborarea │
│normelor juridice ale Uniunii Europene şi a celor internaţionale în domeniul │
│proprietăţii intelectuale │
├──────────────┬──────────────┬──────────────────┬────────────┬─────────────┬────────────┬──────────────┬──────────────┤
│Participarea │ │ │ │ │ │ │ │
│şi │ │ │ │ │ │ │ │
│reprezentarea │ │ │ │ │ │ │ │
│intereselor │ │ │ │ │ │ │ │
│României la │ │ │ │ │ │ │ │
│lucrările din │ │ │ │ │ │ │ │
│cadrul │Elaborarea │ │ │ │ │ │ │
│Consiliului │documentelor │ │ │ │ │ │ │
│Uniunii │şi/sau a │ │ │ │ │ │Cunoaşterea │
│Europene, │poziţiei │ │ │ │ │ │iniţiativelor │
│Oficiului │naţionale şi/ │ │ │ │ │Număr grupuri │şi tendinţelor│
│Uniunii │sau obţinerea │ │ │ │ │de lucru în │în politicile │
│Europene │aprobărilor │ │Experţi │ │Participare │care s-a │Uniunii │
│pentru │aferente şi │ │ORDA, OSIM, │ │şi │participat │Europene în │
│Proprietate │asigurarea │ │PICCJ; nu │ │contribuţie │Număr │domeniul │
│Intelectuală │reprezentării │ORDA, OSIM, PICCJ │necesită │Permanent │la │participări │proprietăţii │
│(EUIPO), │intereselor │ │resurse │ │realizarea │Număr │intelectuale │
│Organizaţiei │naţionale în │ │suplimentare│ │activităţii │contribuţii/ │Îmbunătăţirea │
│Mondiale a │cadrul │ │ │ │ │puncte de │răspunsului la│
│Proprietăţii │reuniunilor │ │ │ │ │vedere │evoluţia │
│Intelectuale │internaţionale│ │ │ │ │exprimate │cadrului │
│(OMPI), precum│şi la nivel UE│ │ │ │ │ │normativ │
│şi la │din domeniul │ │ │ │ │ │internaţional │
│lucrările │proprietăţii │ │ │ │ │ │ │
│altor │intelectuale │ │ │ │ │ │ │
│organisme │ │ │ │ │ │ │ │
│internaţionale│ │ │ │ │ │ │ │
│pe teme │ │ │ │ │ │ │ │
│privind │ │ │ │ │ │ │ │
│proprietatea │ │ │ │ │ │ │ │
│intelectuală. │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┴──────────────┴──────────────────┴────────────┴─────────────┴────────────┴──────────────┴──────────────┤
│Consolidarea cooperării în domeniul proprietăţii intelectuale cu autorităţile │
│publice din Republica Moldova │
├──────────────┬──────────────┬──────────────────┬────────────┬─────────────┬────────────┬──────────────┬──────────────┤
│Intensificarea│ │ │ │ │ │ │ │
│cooperării │ │ │ │ │ │ │ │
│bilaterale în │ │ │ │ │ │ │ │
│vederea │Semnarea de │ │ │ │ │ │ │
│derulării de │protocoale de │ │ │ │ │Derularea de │ │
│proiecte în │colaborare şi │ │Experţi │ │ │proiecte şi │ │
│parteneriat │implementarea │ │ORDA, OSIM; │ │ │activităţi în │ │
│pentru │de activităţi │ORDA, OSIM │nu necesită │Permanent │Realizat │parteneriat cu│General în │
│promovarea şi │în domeniu cu │ │resurse │ │ │autorităţile │cele două ţări│
│asigurarea │autorităţile │ │suplimentare│ │ │din Republica │ │
│unei protecţii│din Republica │ │ │ │ │Moldova │ │
│eficiente a │Moldova │ │ │ │ │ │ │
│drepturilor de│ │ │ │ │ │ │ │
│proprietate │ │ │ │ │ │ │ │
│intelectuală │ │ │ │ │ │ │ │
│în regiune │ │ │ │ │ │ │ │
└──────────────┴──────────────┴──────────────────┴────────────┴─────────────┴────────────┴──────────────┴──────────────┘


    OBIECTIVUL STRATEGIC NR. 4: DIVERSIFICAREA ŞI DIGITALIZAREA SERVICIILOR ÎN DOMENIUL PROPRIETĂŢII INTELECTUALE

┌──────────────┬──────────────┬──────────────────┬────────────┬─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│Direcţii de │Acţiuni │ │ │ │Indicatori de performanţă │
│acţiune │specifice │Responsabil │Resurse │Termen ├───────────────┬─────────────────┬────────────┤
│ │ │ │ │ │Realizare │Rezultat │Impact │
├──────────────┴──────────────┴──────────────────┴────────────┴─────────┴───────────────┴─────────────────┴────────────┤
│Îmbunătăţirea proceselor de lucru şi reducerea poverii administrative în │
│domeniul drepturilor de proprietate intelectuală │
├──────────────┬──────────────┬──────────────────┬────────────┬─────────┬───────────────┬─────────────────┬────────────┤
│ │Introducerea │ │ │ │ │ │ │
│ │unei platforme│ │ │ │ │ │ │
│ │digitale │ │ │ │ │ │ │
│ │compusă din │ │ │ │ │ │ │
│ │mai multe │ │ │ │ │ │ │
│ │module, prin │ │ │ │Simplificarea │ │ │
│Dezvoltarea şi│intermediul │ │ │ │tuturor │ │ │
│introducerea │căreia │ │ │ │proceselor │ │ │
│de standarde, │persoanele │ │ │ │administrative │ │ │
│metodologii, │fizice şi │ │ │ │de autorizare, │ │ │
│sisteme şi │juridice să │ │ │ │licenţiere, │ │ │
│servicii │poată consulta│ │ │ │utilizare, │ │ │
│electronice ce│bazele de date│ │ │ │plată, │ │ │
│optimizează │privind │ │ │ │raportare, │ │ │
│procesele │operele de │ │ │ │consultare sau │ │ │
│decizionale │creaţie │ │ │ │informare a │ │ │
│din cadrul │intelectuală │ │ │ │persoanelor │ │ │
│instituţiilor │realizate pe │ │ │ │fizice şi │ │ │
│cu atribuţii │teritoriul │ │Experţi │ │juridice care │Număr al │Reducerea │
│în domeniu │României, │ │ORDA; nu │ │consumă/ │proceselor │birocraţiei │
│orientate │precum şi │ORDA │necesită │Permanent│utilizează │simplificate; │pentru │
│către cetăţeni│autorii şi │ │resurse │ │conţinut │frecvenţa │cetăţeni şi │
│şi mediul de │titularii de │ │suplimentare│ │protejat prin │folosirii acestor│mediul de │
│afaceri şi │drepturi; │ │ │ │drepturi de │procese │afaceri │
│care asigură │precum şi │ │ │ │autor sau │ │ │
│un grad │automatizarea │ │ │ │conexe, precum │ │ │
│ridicat de │circuitului │ │ │ │şi procesele │ │ │
│protecţie a │documentelor │ │ │ │operaţionale de│ │ │
│drepturilor │de │ │ │ │asigurare a │ │ │
│subsumate │înregistrare, │ │ │ │respectării │ │ │
│acestui │gestionare a │ │ │ │normelor în │ │ │
│domeniu, prin │actelor │ │ │ │materie de │ │ │
│mijloace │administrative│ │ │ │drepturi de │ │ │
│facile, │ce ţin de │ │ │ │autor şi conexe│ │ │
│inclusiv în │domeniul │ │ │ │optimizate şi │ │ │
│mediul digital│drepturilor de│ │ │ │simplificate │ │ │
│ │autor şi │ │ │ │ │ │ │
│ │conexe, precum│ │ │ │ │ │ │
│ │şi plata │ │ │ │ │ │ │
│ │on-line a │ │ │ │ │ │ │
│ │taxelor │ │ │ │ │ │ │
│ │aferente. │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼──────────────┼──────────────────┼────────────┼─────────┼───────────────┼─────────────────┼────────────┤
│ │Demararea unor│ │ │ │ │ │ │
│ │seminare, │ │ │ │ │ │ │
│ │training-uri, │ │ │ │ │ │ │
│Derularea de │workshop-uri, │ │ │ │ │ │ │
│campanii de │cursuri │ │ │ │ │ │ │
│instruire, │on-line, │ │ │ │ │ │ │
│pregătire, │precum şi alte│PÎCCJ, IGPR, OSIM,│ │ │ │ │ │
│conştientizare│forme de │ORDA, Comitetul │ │ │ │ │ │
│şi/sau │instruire/ │interdepartamental│ │ │ │Numărul de │ │
│prevenire a │pregătire/ │pentru coordonarea│Nu necesită │ │ │instituţii/ │ │
│riscurilor │conştientizare│strategiei şi │resurse │Permanent│Realizarea │persoane cărora │ │
│folosirii de │/pre venire în│politicilor în │suplimentare│ │activităţii │campaniile li se │ │
│programe/ │privind │domeniul │ │ │ │adresează │ │
│aplicaţii din │riscurile │proprietăţii │ │ │ │ │ │
│surse │folosirii de │intelectuale │ │ │ │ │ │
│neautorizate │programe/ │ │ │ │ │ │ │
│în │aplicaţii din │ │ │ │ │ │ │
│instituţiile │surse │ │ │ │ │ │ │
│publice │neautorizate │ │ │ │ │ │ │
│ │în │ │ │ │ │ │ │
│ │instituţiile │ │ │ │ │ │ │
│ │publice │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┴──────────────┴──────────────────┴────────────┴─────────┴───────────────┴─────────────────┴────────────┤
│Eficientizarea serviciilor de înregistrare în Registrele naţionale │
├──────────────┬──────────────┬──────────────────┬────────────┬─────────┬───────────────┬─────────────────┬────────────┤
│ │ │ │ │ │-simplificarea │ │ │
│ │Realizarea │ │ │ │procedurilor │ │ │
│ │unui ghişeu │ │ │ │administrative,│ │ │
│ │unic al │ │ │ │automatizarea │ │ │
│ │utilizatorilor│ │ │ │proceselor de │ │ │
│ │de tip │ │ │ │gestionare a │ │ │
│ │one-stop-shop │ │ │ │relaţiilor │ │ │
│ │(front-office)│ │ │ │cetăţean- │ │ │
│ │si │ │ │ │autoritate │ │ │
│Simplificarea │înregistrarea │ │ │ │publică în │ │ │
│procedurilor │"o singură │ │ │ │domeniul │ │ │
│administrative│dată" a │ │ │ │dreptului de │ │ │
│pentru │datelor în │ │ │ │autor şi │ │ │
│interacţiunea │procesele de │ │ │ │drepturilor │ │ │
│beneficiarilor│lucru, │ │Experţi │ │conexe; │ │ │
│cu instituţii │interacţiunea │ │ORDA; nu │ │- reducerea │ │ │
│cu atribuţii │beneficiarilor│ORDA │necesită │Permanent│semnificativă a│ │ │
│în domeniu, │cu ORDA urmând│ │resurse │ │timpului alocat│ │ │
│preponderent │să se │ │suplimentare│ │pentru aceasta,│ │ │
│prin │realizeze │ │ │ │reducerea │ │ │
│intermediul │preponderent │ │ │ │costurilor prin│ │ │
│serviciilor │prin │ │ │ │eliminarea │ │ │
│electronice │intermediul │ │ │ │prezentării │ │ │
│ │serviciilor │ │ │ │cetăţeanului la│ │ │
│ │electronice, │ │ │ │sediul │ │ │
│ │aceştia având │ │ │ │instituţiei; │ │ │
│ │posibilitatea │ │ │ │- asigurarea │ │ │
│ │de a preda │ │ │ │unui ghişeu │ │ │
│ │documente │ │ │ │deschis 24 h pe│ │ │
│ │on-line şi de │ │ │ │zi şi nu │ │ │
│ │a completa │ │ │ │limitat de │ │ │
│ │formulare │ │ │ │programul │ │ │
│ │ │ │ │ │instituţiei │ │ │
├──────────────┼──────────────┼──────────────────┼────────────┼─────────┼───────────────┼─────────────────┼────────────┤
│ │Introducerea │ │ │ │ │ │ │
│ │unei platforme│ │ │ │ │ │ │
│ │digitale │ │ │ │ │ │ │
│ │(portal), care│ │ │ │ │ │ │
│ │să asigure │ │ │ │ │ │ │
│ │automatizarea │ │ │ │ │ │ │
│ │circuitului │ │ │ │ │ │ │
│ │documentelor │ │ │ │ │ │ │
│ │necesare │ │ │ │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │ │ │ │
│ │înregistrarea/│ │ │ │ │ │ │
│ │înscrierea în │ │ │ │ │ │ │
│ │registrele │ │ │ │ │ │ │
│Automatizarea │naţionale │ │ │ │ │ │ │
│circuitului │administrate │ │ │ │ │ │ │
│documentelor │de ORDA; │ │ │ │ │ │ │
│de │gestionarea │ │ │ │ │ │ │
│înregistrare │documentelor │ │ │ │ │ │ │
│şi gestionare │de │ │ │ │ │- circuit automat│ │
│a actelor │înregistrare/ │ │ │ │-crearea unui │al documentelor │ │
│administrative│înscriere; │ │Experţi │ │instrument util│de înregistrare │Impact │
│ce ţin de │completarea şi│ │ORDA; nu │ │în vederea │şi gestionare a │pentru toate│
│domeniul │depunerea │ORDA │necesită │Permanent│aplicării │actelor │categoriile │
│drepturilor de│on-line a │ │resurse │ │drepturilor de │administrative ce│de │
│autor şi │cererilor; │ │suplimentare│ │autor şi │ţin de domeniu; │stakeholderi│
│drepturilor │plata on- line│ │ │ │conexe; │- plata on-line a│ │
│conexe, precum│a taxelor │ │ │ │ │taxelor aferente │ │
│şi plata │aferente; │ │ │ │ │ │ │
│on-line a │generarea unor│ │ │ │ │ │ │
│taxelor │rapoarte │ │ │ │ │ │ │
│aferente │complexe; │ │ │ │ │ │ │
│ │realizarea │ │ │ │ │ │ │
│ │unei evidenţe │ │ │ │ │ │ │
│ │naţionale a │ │ │ │ │ │ │
│ │persoanelor │ │ │ │ │ │ │
│ │fizice şi a │ │ │ │ │ │ │
│ │persoanelor │ │ │ │ │ │ │
│ │juridice, │ │ │ │ │ │ │
│ │precum şi a │ │ │ │ │ │ │
│ │operelor, │ │ │ │ │ │ │
│ │fonogramelor, │ │ │ │ │ │ │
│ │videogramelor,│ │ │ │ │ │ │
│ │programelor │ │ │ │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │ │ │ │
│ │calculator. │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┴──────────────┴──────────────────┴────────────┴─────────┴───────────────┴─────────────────┴────────────┤
│Creşterea transparenţei informaţiilor şi serviciilor din domeniul proprietăţii │
│intelectuale │
├──────────────┬──────────────┬──────────────────┬────────────┬─────────┬───────────────┬─────────────────┬────────────┤
│ │ │ │ │ │Simplificarea │ │ │
│ │ │ │ │ │tuturor │ │ │
│ │ │ │ │ │proceselor │ │ │
│ │Crearea unei │ │ │ │administrative │ │ │
│ │platforme │ │ │ │de autorizare, │ │ │
│ │digitale │ │ │ │licenţiere, │ │ │
│ │compusă din │ │ │ │utilizare, │ │ │
│ │mai multe │ │ │ │plată, │ │ │
│ │module, prin │ │ │ │raportare, │ │ │
│ │intermediul │ │ │ │consultare sau │ │ │
│ │căreia │ │ │ │informare a │ │ │
│ │persoanele │ │ │ │persoanelor │ │ │
│Facilitarea │fizice şi │ │ │ │fizice şi │Număr al │Reducerea │
│accesului la │juridice să │ │Experţi │ │juridice care │proceselor │birocraţiei │
│informaţiile │poată consulta│ │ORDA; nu │ │consumă/ │simplificate; │pentru │
│disponibile │bazele de date│ORDA │necesită │Permanent│utilizează │frecvenţa │cetăţeni şi │
│public din │privind │ │resurse │ │conţinut │folosirii acestor│mediul de │
│bazele de date│operele de │ │suplimentare│ │protejat prin │procese │afaceri │
│ORDA │creaţie │ │ │ │drepturi de │ │ │
│ │intelectuală │ │ │ │autor sau │ │ │
│ │realizate pe │ │ │ │conexe, precum │ │ │
│ │teritoriul │ │ │ │şi procesele │ │ │
│ │României, │ │ │ │operaţionale de│ │ │
│ │precum şi │ │ │ │asigurare a │ │ │
│ │autorii şi │ │ │ │respectării │ │ │
│ │titularii de │ │ │ │normelor în │ │ │
│ │drepturi │ │ │ │materie de │ │ │
│ │ │ │ │ │drepturi de │ │ │
│ │ │ │ │ │autor şi conexe│ │ │
│ │ │ │ │ │optimizate şi │ │ │
│ │ │ │ │ │simplificate │ │ │
├──────────────┼──────────────┼──────────────────┼────────────┼─────────┼───────────────┼─────────────────┼────────────┤
│ │Crearea unor │ │ │ │ │ │ │
│ │module │ │ │ │ │ │ │
│ │specializate │ │ │ │ │ │ │
│ │(aplicaţii │ │ │ │ │ │ │
│ │dedicate) de │ │ │ │ │ │ │
│ │identificare a│ │ │ │ │ │ │
│ │reproducerii │ │ │ │ │ │ │
│ │operelor, │ │ │ │ │ │ │
│ │comparare de │ │ │ │ │ │ │
│ │text, cod │ │ │ │- respectarea │ │ │
│Digitalizarea │sursă, opere │ │ │ │normelor în │ │ │
│sistemului de │muzicale (sau │ │ │ │materie de │ │ │
│identificare a│alte elemente │ │ │ │drepturi de │ │ │
│operelor, │relevante); de│ │Experţi │ │autor şi conexe│ │ │
│execuţiilor şi│identificare │ │ORDA; nu │ │optimizate şi │ │Toate │
│prestaţiilor │şi calculare │ORDA │necesită │Permanent│simplificate; │ │categoriile │
│artistice, de │on-line a │ │resurse │ │- prevenirea şi│ │de │
│colectare, │sumelor │ │suplimentare│ │combaterea │ │stakeholderi│
│evidenţă şi │aferente │ │ │ │încălcării │ │ │
│repartiţie a │operelor │ │ │ │dreptului de │ │ │
│remuneraţiilor│utilizate în │ │ │ │autor şi │ │ │
│ │funcţie de │ │ │ │drepturilor │ │ │
│ │gen, tip de │ │ │ │conexe │ │ │
│ │utilizare, │ │ │ │ │ │ │
│ │spaţiul în │ │ │ │ │ │ │
│ │care se │ │ │ │ │ │ │
│ │utilizează │ │ │ │ │ │ │
│ │opera; precum │ │ │ │ │ │ │
│ │şi de │ │ │ │ │ │ │
│ │identificare a│ │ │ │ │ │ │
│ │utilizatorilor│ │ │ │ │ │ │
│ │neplătitori │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┴──────────────┴──────────────────┴────────────┴─────────┴───────────────┴─────────────────┴────────────┤
│Promovarea medierii şi arbitrajului ca opţiuni pentru rezolvarea alternativă a │
│disputelor din domeniul dreptului de autor şi drepturilor conexe │
├──────────────┬──────────────┬──────────────────┬────────────┬─────────┬───────────────┬─────────────────┬────────────┤
│Sporirea │Organizarea de│ │ │ │ │Asigurarea unei │ │
│gradului de │activităţi de │ │ │ │ │proceduri pentru │ │
│conştientizare│promovare a │ │ │ │ │rezolvarea unui │ │
│în legătură cu│opţiunilor │ │ │ │ │litigiu în │ │
│opţiunile │pentru │ │ │ │ │domeniul │ │
│pentru │rezolvarea │ │ │ │ │dreptului de │ │
│rezolvarea │alternativă a │ │Experţi ORDA│ │ │autor şi │ │
│alternativă a │disputelor │ │şi OMPI, │ │ │drepturilor │ │
│disputelor │privind │ │arbitrii │ │ │conexe, care │ │
│privind │litigiile din │ │români │ │ │poate implica │Toate │
│litigiile din │domeniul │ORDA │acreditaţi │Permanent│Activitate │inclusiv ţări │categoriile │
│domeniul │dreptului de │ │de către │ │realizată │diferite, │de │
│dreptului de │autor şi │ │OMPI; nu │ │ │asigurând │stakeholderi│
│autor şi │drepturilor │ │necesită │ │ │totodată │ │
│drepturilor │conexe în │ │resurse │ │ │autonomie │ │
│conexe în │România, │ │suplimentare│ │ │sporită, │ │
│România - │precum şi a │ │ │ │ │confidenţialitate│ │
│Centrul de │Centrului de │ │ │ │ │şi neutralitate, │ │
│Arbitraj şi │Arbitraj şi │ │ │ │ │precum şi forţa │ │
│Mediere al │Mediere al │ │ │ │ │juridică │ │
│OMPI │OMPI │ │ │ │ │hotărârii │ │
│ │ │ │ │ │ │arbitrale │ │
└──────────────┴──────────────┴──────────────────┴────────────┴─────────┴───────────────┴─────────────────┴────────────┘


    OBIECTIVUL STRATEGIC NR. 5: DEZVOLTAREA UNUI SISTEM EFICIENT PENTRU ASIGURAREA RESPECTĂRII DREPTURILOR DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

┌────────────────┬──────────────────┬──────────────────┬────────────┬─────────────┬────────────────────────────────────────────────┐
│Direcţii de │ │ │ │ │Indicatori de performanţă │
│acţiune │Acţiuni specifice │Responsabil │Resurse │Termen ├───────────────────┬─────────────┬──────────────┤
│ │ │ │ │ │Realizare │Rezultat │Impact │
├────────────────┴──────────────────┴──────────────────┴────────────┴─────────────┴───────────────────┴─────────────┴──────────────┤
│Îmbunătăţirea cooperării interinstituţionale │
├────────────────┬──────────────────┬──────────────────┬────────────┬─────────────┬───────────────────┬─────────────┬──────────────┤
│ │ │ │ │ │Prin înfiinţare, │ │ │
│ │ │ │ │ │instituţionalizarea│ │ │
│ │ │ │ │ │proceselor de │ │ │
│ │Înfiinţarea unui │ │ │ │cooperare │ │ │
│ │departament │ │ │ │interinstituţională│ │ │
│ │specializat - │ │ │ │sau cu mediul │ │ │
│Optimizarea │Comitetul │ │ │ │privat şi de │ │ │
│capacităţii de │interdepartamental│ │ │ │coordonare a │Coordonare │ │
│coordonare a │pentru coordonarea│ │ │ │politicilor şi │regulată │ │
│activităţii │strategiei şi │ │Bugetul de │ │strategiilor în │(anuală) a │Dialog social │
│Grupului de │politicilor în │SGG │stat │2024 │domeniul │Grupului de │susţinut şi │
│lucru privind │domeniul │ │ │ │proprietăţii │lucru privind│regulat │
│proprietatea │proprietăţii │ │ │ │intelectuale, │proprietatea │ │
│intelectuală │intelectuale - în │ │ │ │inclusiv │intelectuală │ │
│ │cadrul aparatului │ │ │ │coordonarea │ │ │
│ │de lucru al │ │ │ │activităţii │ │ │
│ │Guvernului │ │ │ │logistice a │ │ │
│ │ │ │ │ │Grupului de lucru │ │ │
│ │ │ │ │ │privind │ │ │
│ │ │ │ │ │proprietatea │ │ │
│ │ │ │ │ │intelectuală │ │ │
├────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │Participare la │ │ │ │ │ │ │
│ │activităţile │ │ │ │ │Număr │ │
│Actualizarea │Grupului de lucru │ │ │ │ │întâlniri; │ │
│procedurilor de │pentru │ │ │ │ │număr │ │
│funcţionare a │proprietatea │ │Nu necesită │ │ │participanţi;│ │
│Grupului de │intelectuală, │PÎCCJ, OSIM, ORDA │resurse │2023 │ │număr │ │
│lucru privind │privind elaborarea│ │suplimentare│ │ │iniţiative │ │
│proprietatea │documentelor de │ │ │ │ │sau decizii │ │
│intelectuală │modificare a │ │ │ │ │rezultate din│ │
│ │protocolului de │ │ │ │ │întâlniri │ │
│ │funcţionare a │ │ │ │ │ │ │
│ │grupului │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │Consultarea │ │ │ │ │ │ │
│Promovarea │instituţiilor │Comitetul │ │ │ │ │Promovarea │
│simplificării │competente pentru │interdepartamental│ │ │ │ │celerităţii şi│
│reglementărilor │identificarea unor│pentru coordonarea│ │ │ │ │transparenţei │
│privind │soluţii de │strategiei şi │Nu necesită │ │ │ │procedurii de │
│procedura de │simplificare a │politicilor în │resurse │2027 │ │ │distrugere şi/│
│distrugere a │procedurii de │domeniul │suplimentare│ │ │ │sau reciclare │
│produselor │distrugere a │proprietăţii │ │ │ │ │a produselor │
│contrafăcute sau│produselor │intelectuale │ │ │ │ │contrafăcut e │
│pirat │contrafăcute sau │ │ │ │ │ │sau pirat │
│ │pirat │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────┤
│Promovarea │ │ │ │ │ │ │ │
│încheierii de │ │ │ │ │ │ │ │
│acorduri de │ │ │ │ │ │ │ │
│colaborare, │ │ │ │ │ │ │ │
│acolo unde este │ │ │ │ │ │ │ │
│necesar, între │ │ │ │ │ │ │ │
│autorităţile │ │Autorităţi cu │ │ │ │ │ │
│publice cu │Discuţii şi │competenţe în │Nu necesită │ │ │Număr de │ │
│atribuţii în │identificarea │domeniul │fonduri │Permanent │ │acorduri │ │
│domeniu şi │intereselor comune│proprietăţii │suplimentare│ │ │ │ │
│organizaţiile │ │intelectuale │ │ │ │ │ │
│non- │ │ │ │ │ │ │ │
│guvernamentale │ │ │ │ │ │ │ │
│sau alţi │ │ │ │ │ │ │ │
│parteneri │ │ │ │ │ │ │ │
│sociali │ │ │ │ │ │ │ │
│interesaţi │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┴──────────────────┴──────────────────┴────────────┴─────────────┴───────────────────┴─────────────┴──────────────┤
│Dezvoltarea şi menţinerea unor resurse umane stabile şi specializate în │
│domeniul proprietăţii intelectuale │
├────────────────┬──────────────────┬──────────────────┬────────────┬─────────────┬───────────────────┬─────────────┬──────────────┤
│ │Desemnarea la │ │ │ │ │ │ │
│ │nivelul Poliţiei │ │ │ │ │ │ │
│ │Române a unui │ │ │ │ │Număr de │ │
│ │număr adecvat de │ │ │ │ │poliţişti │ │
│ │poliţişti pentru │ │Nu necesită │ │ │încadraţi în │ │
│ │investigarea │IGPR │resurse │permanent │ │domeniul │ │
│Asigurarea de │infracţiunilor la │ │suplimentare│ │ │proprietăţii │ │
│personal │regimul │ │ │ │ │intelectuale │ │
│specializat, │drepturilor de │ │ │ │ │ │ │
│proporţională │proprietate │ │ │ │ │ │ │
│nevoilor │intelectuală │ │ │ │ │ │ │
│instituţiilor cu├──────────────────┼──────────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────┤
│atribuţii în │ │ │ │ │ │ │Îmbunătăţirea │
│domeniu precum │ │ │ │ │ │ │percepţiei │
│şi specificului │Actualizarea │ │ │ │ │ │asupra │
│activităţii │ordinului de │ │ │ │ │Număr de │calităţii │
│tehnice vizate │desemnare a │ │Nu necesită │ │ │procurori │urmăririi │
│ │procurorilor │PÎCCJ │resurse │permanent │Emitere ordin │desemnaţi în │penale în │
│ │specializaţi în │ │suplimentare│ │ │domeniul │cauzele │
│ │domeniul │ │ │ │ │proprietăţii │privind │
│ │proprietăţii │ │ │ │ │intelectuale │infracţiuni │
│ │intelectuale │ │ │ │ │ │din domeniul │
│ │ │ │ │ │ │ │proprietăţii │
│ │ │ │ │ │ │ │intelectuale │
├────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │Organizarea şi │ │ │ │ │ │ │
│ │derularea de │ │ │ │ │ │ │
│ │seminare, cursuri │ │ │ │ │ │ │
│ │de pregătire │ │ │ │ │ │ │
│ │profesională, │ │Nu necesită │ │ │Număr │ │
│ │precum si examen │OSIM │resurse │periodic │ │seminare, │ │
│ │de dobândire a │ │suplimentare│ │ │cursuri │ │
│ │calităţii de │ │ │ │ │ │ │
│ │consilier in │ │ │ │ │ │ │
│ │domeniul │ │ │ │ │ │ │
│ │proprietăţii │ │ │ │ │ │ │
│ │intelectuale │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────────────────┼──────────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │Participarea │ │ │ │ │ │ │
│ │poliţiştilor la │ │Nu necesită │ │ │Număr de │ │
│ │sesiuni/ seminare/│IGPR │resurse │semestrial │ │poliţişti │ │
│ │convocări/ cursuri│ │suplimentare│ │ │pregătiţi │ │
│ │de pregătire │ │ │ │ │ │ │
│ │profesională │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────────────────┼──────────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │Creşterea │
│ │ │ │ │ │ │ │calităţii şi │
│ │ │ │ │ │ │ │eficientizarea│
│ │Realizarea unor │ │ │ │ │ │urmăririi │
│ │forme de pregătire│ │Resurse │ │Programe de formare│Număr forme │penale │
│ │profesională │ │bugetare │ │realizate │de pregătire │Îmbunătăţirea │
│ │continuă - │PÎCCJ │proprii şi/ │semestrial │Metodologii de │realizate │percepţiei │
│ │centralizată şi/ │ │sau │ │lucru/programe de │Număr │privind │
│ │sau │ │finanţare │ │pregătire elaborate│Participanţi │calitatea │
│ │descentralizată - │ │externă │ │ │instruiţi │actelor de │
│ │pentru procurori │ │ │ │ │ │urmărire │
│ │ │ │ │ │ │ │penală şi a │
│ │ │ │ │ │ │ │soluţiilor │
│ │ │ │ │ │ │ │emise │
│ ├──────────────────┼──────────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │Creşterea │
│ │ │ │ │ │ │ │calităţii şi │
│Formarea şi │ │ │ │ │ │ │eficientizarea│
│perfecţionarea │Crearea unei │ │ │ │ │ │urmăririi │
│continuă a │reţele de │ │Resurse │ │ │ │penale │
│resurselor umane│procurori/ │ │bugetare │ │ │Număr de │Îmbunătăţirea │
│specializate în │poliţişti care să │PÎCCJ, IGPR │proprii şi/ │permanent │Programe de formare│formatori │percepţiei │
│domeniul │asigure pregătirea│ │sau │ │a formatorilor │pregătiţi │privind │
│proprietăţii │profesională │ │finanţare │ │ │ │calitatea │
│intelectuale ale│continuă │ │externă │ │ │ │actelor de │
│tuturor │ │ │ │ │ │ │urmărire │
│instituţiilor cu│ │ │ │ │ │ │penală şi a │
│atribuţii şi │ │ │ │ │ │ │soluţiilor │
│responsabilităţi│ │ │ │ │ │ │emise │
│în acest domeniu├──────────────────┼──────────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │Informaţii, │
│ │Includerea de │ │Resurse │ │ │ │cunoştinţe şi │
│ │activităţi de │Institutul │bugetare │ │ │ │abilităţi care│
│ │formare în │Naţional al │proprii şi/ │ │ │80 judecători│pot fi │
│ │domeniul dreptului│Magistraturii │sau │ │ │şi procurori │utilizate în │
│ │proprietăţii │Departamentul de │finanţare │2027 │4 activităţi │pregătiţi în │activitatea │
│ │intelectuale în │formare │externă; nu │ │formare │domeniul │practică, │
│ │programele de │profesională │necesită │ │ │proprietăţii │dobândite de │
│ │formare continuă │continuă │resurse │ │ │intelectuale │către │
│ │pentru magistraţi │ │suplimentare│ │ │ │participanţii │
│ │ │ │ │ │ │ │la sesiunile │
│ │ │ │ │ │ │ │de formare │
│ ├──────────────────┼──────────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │Desemnarea unor │ │ │ │ │ │ │
│ │procurori │ │ │ │ │ │ │
│ │specializaţi în │ │ │ │ │ │ │
│ │vederea │ │ │ │ │ │ │
│ │participării ca │ │ │ │ │ │ │
│ │formatori în │ │ │ │ │ │Îmbunătăţirea │
│ │cadrul cursurilor │ │ │La │ │ │calităţii │
│ │de formare │ │Nu necesită │solicitarea │ │Număr │urmăririi │
│ │continuă │PÎCCJ │resurse │Institutului │Asigurare formatori│seminare │penale şi a │
│ │organizate de │ │suplimentare│Naţional al │ │Număr │cunoaşterii │
│ │către Institutul │ │ │Magistraturii│ │formatori │metodologiilor│
│ │Naţional la │ │ │ │ │ │de investigare│
│ │Magistraturii │ │ │ │ │ │specifice │
│ │privind │ │ │ │ │ │ │
│ │infracţiuni din │ │ │ │ │ │ │
│ │domeniul │ │ │ │ │ │ │
│ │proprietăţii │ │ │ │ │ │ │
│ │intelectuale │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────────────────┼──────────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │Încurajarea │Autorităţile cu │ │ │ │ │ │
│ │participării la │atribuţii în │Nu necesită │ │ │ │ │
│ │forme de instruire│domeniul │resurse │ │ │Număr de │ │
│ │practică în │proprietăţii │suplimentare│ │ │participări │ │
│ │colaborare cu │intelectuale │ │ │ │ │ │
│ │mediul privat │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │Adoptarea de │ │ │ │ │ │ │
│ │recomandări în │ │ │ │ │ │ │
│ │vederea asigurării│ │ │ │ │ │ │
│Încurajare a │stabilităţii pe │ │ │ │ │ │ │
│stabilităţii pe │post a │ │Nu necesită │ │ │ │ │
│post a │personalului │OSIM, ORDA │resurse │ │Recomandări emise │ │ │
│personalului │specializat, │ │suplimentare│ │ │ │ │
│specializat │inclusiv prin │ │ │ │ │ │ │
│ │implementarea unor│ │ │ │ │ │ │
│ │instrumente de │ │ │ │ │ │ │
│ │stimulare/motivare│ │ │ │ │ │ │
│ │/salarizare │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┴──────────────────┴──────────────────┴────────────┴─────────────┴───────────────────┴─────────────┴──────────────┤
│Menţinerea unui nivel înalt de supraveghere şi control vamal la frontieră │
│pentru a asigura o mai bună securitate şi siguranţă pentru cetăţeni, pentru a │
│facilita comerţul legal, precum şi pentru a preveni introducerea pe piaţa │
│internă a mărfurilor care încalcă drepturile de proprietate intelectuală │
├────────────────┬──────────────────┬──────────────────┬────────────┬─────────────┬───────────────────┬─────────────┬──────────────┤
│ │Optimizarea │ │ │ │ │ │ │
│ │activităţii de │ │ │ │ │ │ │
│ │prelucrare a │ │ │ │ │ │ │
│ │„cererilor de │ │ │ │ │ │ │
│ │intervenţie" │ │ │ │ │ │ │
│ │respectiv │ │ │La │ │ │ │
│ │solicitările │ │ │solicitarea │ │ │ │
│ │depuse la │AVR – Serviciul │Nu necesită │titularilor │Număr cereri de │ │ │
│ │serviciul vamal │Central Competent │resurse │de drepturi │intervenţie │ │ │
│ │competent pentru a│ │suplimentare│de │prelucrate │ │ │
│ │interveni în cazul│ │ │proprietate │ │ │ │
│ │mărfurilor │ │ │intelectuală │ │ │ │
│ │susceptibile de a │ │ │ │ │ │ │
│ │aduce atingere │ │ │ │ │ │ │
│ │unui drept de │ │ │ │ │ │ │
│ │proprietate │ │ │ │ │ │ │
│ │intelectuală │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────────────────┼──────────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │Optimizarea │ │ │ │ │ │ │
│ │activităţii de │ │ │ │ │ │ │
│ │suspendare a │ │ │ │ │ │ │
│ │acordării │ │ │ │Număr de articole │ │ │
│ │liberului de vamă │ │ │ │susceptibile de a │ │ │
│ │sau reţinerea │ │Nu necesită │ │aduce atingere unui│ │ │
│ │mărfurilor │AVR - structuri │resurse │Permanent │drept de │ │ │
│Menţinerea unui │susceptibile de a │teritoriale │suplimentare│ │proprietate │ │ │
│nivel ridicat de│aduce atingere │ │ │ │intelectuală │ │ │
│intervenţie a │unui drept de │ │ │ │reţinute │ │ │
│autorităţii │proprietate │ │ │ │ │ │ │
│vamale în │intelectuală după │ │ │ │ │ │ │
│vederea │acceptarea unei │ │ │ │ │ │ │
│asigurării │cereri │ │ │ │ │ │ │
│respectării ├──────────────────┼──────────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────┤
│drepturilor de │Optimizarea │ │ │ │ │ │ │
│proprietate │activităţii de │ │ │ │ │ │ │
│intelectuală │suspendare a │ │ │ │ │ │ │
│ │acordării │ │ │ │ │ │ │
│ │liberului de vamă │ │ │ │Număr de articole │ │ │
│ │sau reţinerea │ │ │ │susceptibile de a │ │ │
│ │mărfurilor │AVR - structuri │Nu necesită │ │aduce atingere unui│ │ │
│ │susceptibile de a │teritoriale │resurse │Permanent │drept de │ │ │
│ │aduce atingere │ │suplimentare│ │proprietate │ │ │
│ │unui drept de │ │ │ │intelectuală │ │ │
│ │proprietate │ │ │ │reţinute │ │ │
│ │intelectuală │ │ │ │ │ │ │
│ │înainte de │ │ │ │ │ │ │
│ │acceptarea unei │ │ │ │ │ │ │
│ │cereri │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────────────────┼──────────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │Participarea în │ │ │ │ │ │ │
│ │cadrul Grupurilor │ │ │Conform │ │ │ │
│ │de lucru │ │ │Planului de │ │ │ │
│ │organizate de │ │ │acţiune │ │ │ │
│ │Comisie în │ │ │vamală al UE │ │ │ │
│ │domeniul │AVR – Serviciul │Nu necesită │de combatere │Număr de │ │ │
│ │asigurării de │Central Competent │resurse │a încălcării │participări │ │ │
│ │către autoritatea │ │suplimentare│drepturilor │ │ │ │
│ │vamală a │ │ │de │ │ │ │
│ │respectării │ │ │proprietate │ │ │ │
│ │drepturilor de │ │ │intelectuală │ │ │ │
│ │proprietate │ │ │ │ │ │ │
│ │intelectuală │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │Participarea şi/ │ │ │ │ │ │ │
│ │sau coordonarea la│ │ │ │ │ │ │
│ │/unor acţiuni de │ │ │ │ │ │ │
│ │tip JCO (Joint │ │ │ │ │ │ │
│ │Customs │AVR - structuri │Nu necesită │Conform │Număr de JCO/JCPO, │ │ │
│ │Operations), JCPO │centrale şi │resurse │Planurilor de│PCA │ │ │
│Menţinerea │(Joint Customs │teritoriale │suplimentare│acţiune │ │ │ │
│eficienţei │Police │ │ │ │ │ │ │
│controalelor │Operations), PCA │ │ │ │ │ │ │
│vamale pe baza │(Priority Control │ │ │ │ │ │ │
│analizei de risc│Area Actions) │ │ │ │ │ │ │
│pentru ├──────────────────┼──────────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────┤
│depistarea │Utilizarea │ │ │ │ │ │ │
│mărfurilor │Sistemului vamal │ │ │ │ │ │ │
│susceptibile a │de management al │ │ │ │ │ │ │
│încălca │riscului prin │ │ │ │ │ │ │
│drepturile de │utilizarea │ │ │ │ │ │ │
│proprietate │CRMS-RIF (Common │AVR - structuri │Nu necesită │ │Număr de RIF-uri │ │ │
│intelectuală │Risk Management │centrale şi │resurse │Permanent │consultate şi/sau │ │ │
│ │System - Risk │teritoriale │suplimentare│ │iniţiate │ │ │
│ │Information Form) │ │ │ │ │ │ │
│ │pentru schimbul de│ │ │ │ │ │ │
│ │informaţii de risc│ │ │ │ │ │ │
│ │vamal în domeniul │ │ │ │ │ │ │
│ │proprietăţii │ │ │ │ │ │ │
│ │intelectuale │ │ │ │ │ │ │
└────────────────┴──────────────────┴──────────────────┴────────────┴─────────────┴───────────────────┴─────────────┴──────────────┘


    OBIECTIVUL STRATEGIC NR. 6: INTENSIFICAREA ACTIVITĂŢILOR DE COMBATERE A ÎNCĂLCĂRILOR DREPTURILOR DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

┌───────────────┬───────────────┬───────────┬────────────┬──────────┬───────────────────────────────────────────────────┐
│Direcţii de │Acţiuni │ │ │ │Indicatori de performanţă │
│acţiune │specifice │Responsabil│Resurse │Termen ├───────────────┬──────────────────┬────────────────┤
│ │ │ │ │ │Realizare │Rezultat │Impact │
├───────────────┴───────────────┴───────────┴────────────┴──────────┴───────────────┴──────────────────┴────────────────┤
│Eficientizarea activităţilor investigative şi de urmărire penală pentru │
│combaterea contrafacerii şi pirateriei │
├───────────────┬───────────────┬───────────┬────────────┬──────────┬───────────────┬──────────────────┬────────────────┤
│ │Evaluarea │ │ │ │ │ │Îmbunătăţirea │
│ │situaţiei │ │ │ │ │ │percepţiei │
│ │operative în │ │ │ │ │ │publicului larg │
│ │domeniul │IGPR, AVR, │Nu necesită │ │evaluare │ │cu privire la │
│ │introducerii în│ORDA, IGPF │resurse │anual │realizată │ │eficacitatea │
│ │România de │ │suplimentare│ │ │ │combaterii │
│ │produse │ │ │ │ │ │contrafacerii şi│
│ │contrafăcute │ │ │ │ │ │pirateriei │
│ │sau piratate │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────┼───────────┼────────────┼──────────┼───────────────┼──────────────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │Număr acţiuni │ │
│ │ │ │ │ │ │efectuate; │ │
│ │ │ │ │ │ │Număr produse │ │
│ │Organizarea şi │ │ │ │ │contrafăcute/pirat│ │
│ │derularea de │IGPR, IGPF,│Nu necesită │ │ │indisponibilizate;│ │
│ │verificări şi │AVR │resurse │anual │ │Valoare produse │ │
│ │acţiuni │ │suplimentare│ │ │contrafăcute/pirat│ │
│Identificarea │specifice │ │ │ │ │indisponibilizate;│ │
│principalelor │ │ │ │ │ │Număr dosare │ │
│zone de risc/ │ │ │ │ │ │penale │ │
│vulnerabilităţi│ │ │ │ │ │înregistrate. │ │
│şi ├───────────────┼───────────┼────────────┼──────────┼───────────────┼──────────────────┼────────────────┤
│intensificarea │Evaluarea │ │ │ │ │ │ │
│acţiunilor de │situaţiei │ │ │ │ │ │ │
│stopare a │operative în │ │ │ │ │ │ │
│introducerii în│domeniul │ │ │ │ │ │ │
│România de │producerii şi │ │ │ │ │ │ │
│produse │punerii în │ │ │ │ │ │ │
│contrafăcute │circulaţie de │ │ │ │ │ │ │
│sau piratate; │bunuri │ │Nu necesită │ │evaluare │ │ │
│precum şi │contrafăcute/ │IGPR, ORDA │resurse │anual │realizată │ │ │
│stoparea │pirat pe │ │suplimentare│ │ │ │ │
│contrafacerii │teritoriul │ │ │ │ │ │ │
│şi pirateriei │naţional şi │ │ │ │ │ │ │
│în România │identificarea │ │ │ │ │ │ │
│ │principalelor │ │ │ │ │ │ │
│ │zone de risc şi│ │ │ │ │ │ │
│ │vulnerabilităţi│ │ │ │ │ │ │
│ │existente. │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────┼───────────┼────────────┼──────────┼───────────────┼──────────────────┼────────────────┤
│ │Identificarea │ │ │ │ │ │ │
│ │şi evaluarea │ │ │ │ │ │ │
│ │problemelor │ │ │ │Identificare │ │Armonizarea │
│ │apărute pe │ │ │ │practici │ │metodologiei de │
│ │parcursul │ │Nu necesită │ │neunitare │ │investigaţie │
│ │desfăşurării │PÎCCJ │resurse │semestrial│Identificare │Număr analize │Îmbunătăţirea │
│ │urmăririi │ │suplimentare│ │vulnerabilităţi│elaborate │percepţiei cu │
│ │penale, prin │ │ │ │în urmărirea │ │privire la │
│ │analiza │ │ │ │penală │ │calitatea │
│ │soluţiilor │ │ │ │ │ │urmăririi penale│
│ │dispuse de │ │ │ │ │ │ │
│ │către procurori│ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────┼───────────┼────────────┼──────────┼───────────────┼──────────────────┼────────────────┤
│ │Evaluarea │ │ │ │ │ │ │
│ │situaţiei │ │ │ │ │ │ │
│ │operative în │ │ │ │ │ │ │
│ │domeniul │ │ │ │ │ │ │
│ │comerţului │ │ │ │ │ │ │
│ │electronic cu │ │ │ │ │ │ │
│ │bunuri │IGPR, AVR, │Nu necesită │ │evaluare │ │ │
│ │contrafăcute │ORDA │resurse │anual │realizată │ │ │
│ │sau pirat, în │ │suplimentare│ │ │ │ │
│ │special prin │ │ │ │ │ │ │
│ │intermediul │ │ │ │ │ │ │
│ │platformelor de│ │ │ │ │ │ │
│ │comerţ on-line │ │ │ │ │ │ │
│ │şi reţelelor │ │ │ │ │ │ │
│ │sociale. │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────┼───────────┼────────────┼──────────┼───────────────┼──────────────────┼────────────────┤
│Combaterea │Organizarea şi │ │ │ │ │ │ │
│comerţului cu │derularea de │ │ │ │ │Număr acţiuni │ │
│mărfuri │verificări şi │ │ │ │ │efectuate; │ │
│contrafăcute │acţiuni │ │ │ │ │Număr site-uri/ │ │
│sau pirat prin │specifice │ │ │ │ │pagini sociale/de │ │
│intermediul │pentru │ │ │ │ │anunţuri │ │
│Internetului, │combaterea │ │ │ │ │investigate; │ │
│în mod deosebit│comerţului cu │ │Nu necesită │ │ │Număr produse │ │
│pe platforme de│mărfuri │IGPR, AVR │resurse │ │ │contrafăcute/pirat│ │
│comerţ on-line │contrafăcute │ │suplimentare│ │ │indisponibilizate;│ │
│şi/sau reţele │sau pirat prin │ │ │ │ │Valoare produse │ │
│sociale │intermediul │ │ │ │ │contrafăcute/pirat│ │
│ │Internetului, │ │ │ │ │indisponibilizate;│ │
│ │în mod deosebit│ │ │ │ │Număr dosare │ │
│ │pe platforme de│ │ │ │ │penale │ │
│ │comerţ on-line │ │ │ │ │înregistrate. │ │
│ │şi/sau reţele │ │ │ │ │ │ │
│ │sociale │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────┼───────────┼────────────┼──────────┼───────────────┼──────────────────┼────────────────┤
│ │Monitorizarea │ │ │ │ │ │Evaluarea │
│ │cauzelor care │ │ │ │ │ │incidenţei │
│ │implică │ │ │ │ │ │acestui tip de │
│ │desfăşurarea în│ │Nu necesită │ │Bază de date cu│ │cauze şi a │
│ │mediul virtual │PICCJ; │resurse │semestrial│cauzele cu │Număr analize │necesităţii │
│ │a activităţilor│IGPR-DICE │suplimentare│ │implicaţii │elaborate │pregătirii │
│ │infracţionale │ │ │ │on-line │ │specifice a │
│ │legate de │ │ │ │ │ │organelor de │
│ │contrafacere şi│ │ │ │ │ │urmărire penală │
│ │/sau piraterie │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────┼───────────┼────────────┼──────────┼───────────────┼──────────────────┼────────────────┤
│ │Activităţi de │ │ │ │ │ │ │
│ │sporire a │ │ │ │ │ │ │
│Eficientizarea │gradului de │ │ │ │ │ │ │
│procedurilor de│conştientizare │ │ │ │ │ │ │
│semnalare a │şi creştere a │ │ │ │ │ │ │
│situaţiilor de │implicării │ │ │ │ │ │ │
│încălcare a │operatorilor │PÎCCJ, │Nu necesită │ │Protocol │ │ │
│drepturilor de │economici de │OSIM, ORDA │resurse │31.12.2024│deschis spre │ │ │
│proprietate │comerţ on-line │ │suplimentare│ │semnare │ │ │
│intelectuală, │în sesizarea │ │ │ │ │ │ │
│inclusiv în │autorităţilor │ │ │ │ │ │ │
│mediul on-line │judiciare │ │ │ │ │ │ │
│ │competente şi │ │ │ │ │ │ │
│ │cooperarea cu │ │ │ │ │ │ │
│ │acestea. │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────┼───────────┼────────────┼──────────┼───────────────┼──────────────────┼────────────────┤
│ │Identificarea, │ │ │ │ │ │ │
│ │dezvoltarea şi │ │ │ │ │ │ │
│ │diseminarea │ │ │ │ │ │ │
│ │către │ │ │ │ │ │ │
│ │structurile de │ │ │ │ │ │ │
│ │poliţie │ │ │ │ │ │ │
│ │specializate, │ │ │ │ │ │ │
│ │ca bune │ │ │ │ │ │ │
│ │practici, a │ │ │ │ │ │ │
│ │cazurilor │ │ │ │ │ │ │
│ │finalizate │ │ │ │ │ │ │
│ │privind │ │ │ │ │ │ │
│ │pirateria şi │ │ │ │ │ │ │
│ │contrafacerea │ │ │ │ │ │ │
│ │on-line; cazuri│ │ │ │ │ │ │
│ │care implică │ │ │ │ │ │ │
│ │reţele │ │ │ │ │ │ │
│ │infracţionale │ │ │ │ │ │ │
│ │care fabrică, │ │ │ │ │ │ │
│ │importă, │ │ │ │ │ │ │
│ │comercializează│ │ │ │ │ │ │
│ │şi/sau │ │ │ │ │ │ │
│ │distribuie │ │ │ │ │ │ │
│ │produse │ │ │ │ │ │ │
│ │contrafăcute şi│ │Nu necesită │ │ │ │ │
│ │/sau piratate; │IGPR │resurse │permanent │ │Număr cazuri │ │
│ │produse │ │suplimentare│ │ │prezentate │ │
│Stabilirea de │periculoase │ │ │ │ │ │ │
│bune practici │pentru │ │ │ │ │ │ │
│privind │sănătatea sau │ │ │ │ │ │ │
│combaterea │securitatea │ │ │ │ │ │ │
│pirateriei şi │consumatorilor;│ │ │ │ │ │ │
│contrafacerii │încălcări ale │ │ │ │ │ │ │
│on-line │drepturilor de │ │ │ │ │ │ │
│ │proprietate │ │ │ │ │ │ │
│ │intelectuală ce│ │ │ │ │ │ │
│ │au consecinţe │ │ │ │ │ │ │
│ │economice │ │ │ │ │ │ │
│ │deosebit de │ │ │ │ │ │ │
│ │grave; produse │ │ │ │ │ │ │
│ │contrafăcute │ │ │ │ │ │ │
│ │sau piratate │ │ │ │ │ │ │
│ │prezente pe │ │ │ │ │ │ │
│ │pieţe de │ │ │ │ │ │ │
│ │desfacere │ │ │ │ │ │ │
│ │notorii; │ │ │ │ │ │ │
│ │încălcări ce │ │ │ │ │ │ │
│ │constituie │ │ │ │ │ │ │
│ │riscuri la │ │ │ │ │ │ │
│ │adresa │ │ │ │ │ │ │
│ │securităţii │ │ │ │ │ │ │
│ │naţionale │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────┼───────────┼────────────┼──────────┼───────────────┼──────────────────┼────────────────┤
│ │Participarea │ │ │ │ │ │ │
│ │procurorilor │ │ │ │ │ │ │
│ │specializaţi la│ │ │ │ │ │ │
│ │elaborarea unor│ │Nu necesită │ │Grupuri de │Metodologii/ │Creşterea │
│ │metodologii de │PÎCCJ │resurse │2027 │lucru │ghiduri elaborate │calităţii │
│ │investigare a │ │suplimentare│ │constituite │ │urmăririi penale│
│ │unor moduri de │ │ │ │ │ │ │
│ │operare │ │ │ │ │ │ │
│ │specifice │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┴───────────────┴───────────┴────────────┴──────────┴───────────────┴──────────────────┴────────────────┤
│Prioritizarea investigării cazurilor complexe de infracţiuni la regimul │
│drepturilor de proprietate intelectuală │
├───────────────┬───────────────┬───────────┬────────────┬──────────┬───────────────┬──────────────────┬────────────────┤
│ │Identificarea │ │ │ │ │ │ │
│ │cazurilor │ │ │ │ │ │ │
│ │privind │ │ │ │ │ │ │
│ │investigarea │ │ │ │ │ │ │
│ │infracţiunilor │ │ │ │ │ │ │
│ │la regimul │ │ │ │ │ │ │
│ │drepturilor de │ │ │ │ │ │ │
│ │proprietate │ │ │ │ │ │ │
│ │intelectuală şi│ │ │ │ │ │ │
│ │identificarea │ │ │ │ │ │ │
│ │celor care │ │ │ │ │ │ │
│ │privesc: │ │ │ │ │ │ │
│ │pirateria şi │ │ │ │ │ │ │
│ │contrafacerea │ │ │ │ │ │ │
│ │on-line; cazuri│ │ │ │ │ │ │
│ │care implică │ │ │ │ │ │ │
│ │reţele │ │ │ │ │ │ │
│ │infracţionale │ │ │ │ │ │ │
│ │care fabrică, │ │ │ │ │ │ │
│ │importă, │ │ │ │ │ │ │
│Evaluarea │comercializează│ │ │ │ │ │ │
│necesităţii │şi/sau │ │ │ │ │ │ │
│prioritizării │distribuie │ │ │ │ │ │ │
│cazurilor │produse │ │ │ │ │ │ │
│privind │contrafăcute şi│ │Nu necesită │ │ │Număr cazuri │ │
│investigarea │/sau piratate; │IGPR, IGPF │resurse │anual │ │identificate │ │
│infracţiunilor │produse │ │suplimentare│ │ │ │ │
│la regimul │periculoase │ │ │ │ │ │ │
│drepturilor de │pentru │ │ │ │ │ │ │
│proprietate │sănătatea sau │ │ │ │ │ │ │
│intelectuală │securitatea │ │ │ │ │ │ │
│ │consumatorilor;│ │ │ │ │ │ │
│ │încălcări ale │ │ │ │ │ │ │
│ │drepturilor de │ │ │ │ │ │ │
│ │proprietate │ │ │ │ │ │ │
│ │intelectuală ce│ │ │ │ │ │ │
│ │au consecinţe │ │ │ │ │ │ │
│ │economice │ │ │ │ │ │ │
│ │deosebit de │ │ │ │ │ │ │
│ │grave; │ │ │ │ │ │ │
│ │încălcări ce │ │ │ │ │ │ │
│ │constituie │ │ │ │ │ │ │
│ │riscuri la │ │ │ │ │ │ │
│ │adresa │ │ │ │ │ │ │
│ │securităţii │ │ │ │ │ │ │
│ │naţionale – şi │ │ │ │ │ │ │
│ │stabilirea ca │ │ │ │ │ │ │
│ │obiective │ │ │ │ │ │ │
│ │prioritare a │ │ │ │ │ │ │
│ │cazurilor │ │ │ │ │ │ │
│ │identificate │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────┼───────────┼────────────┼──────────┼───────────────┼──────────────────┼────────────────┤
│ │Identificarea │ │ │ │ │ │ │
│ │problemelor │ │ │ │ │ │Creşterea │
│ │legate de │ │ │ │ │ │calităţii │
│ │asistenţa │ │ │ │ │ │urmăririi penale│
│ │judiciară │ │ │ │ │ │în cauze din │
│ │internaţională │ │ │ │ │ │domeniul │
│ │cu care se │ │Nu necesită │ │ │Număr analize │proprietăţii │
│ │confruntă │PÎCCJ │resurse │periodic │Notă de analiză│elaborate │intelectuale │
│ │organele de │ │suplimentare│ │ │ │Îmbunătăţirea │
│ │urmărire penală│ │ │ │ │ │percepţiei cu │
│ │în investigarea│ │ │ │ │ │privire la │
│ │cauzelor │ │ │ │ │ │calitatea │
│Consolidarea │complexe legate│ │ │ │ │ │urmăririi penale│
│cooperării │de proprietatea│ │ │ │ │ │ │
│judiciare │intelectuală │ │ │ │ │ │ │
│internaţionale ├───────────────┼───────────┼────────────┼──────────┼───────────────┼──────────────────┼────────────────┤
│în investigarea│Realizarea unor│ │ │ │ │ │ │
│cauzelor │sesiuni de │ │ │ │ │ │reducerea │
│complexe din │formare │ │ │ │ │Număr forme de │impedimentelor │
│domeniul │profesională cu│ │Nu necesită │ │Programe de │pregătire │care pot │
│proprietăţii │accent pe │PÎCCJ │resurse │periodic │formare │realizate │îngreuna │
│intelectuale │instrumentele │ │suplimentare│ │realizate │Număr participanţi│cooperarea │
│ │de cooperare │ │ │ │ │instruiţi │judiciară │
│ │judiciară │ │ │ │ │ │ │
│ │internaţională │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────┼───────────┼────────────┼──────────┼───────────────┼──────────────────┼────────────────┤
│ │Îmbunătăţirea │ │ │ │ │ │ │
│ │contactelor, a │ │ │ │ │Număr de │Sporirea │
│ │schimbului de │ │ │ │ │participări la │abilităţilor │
│ │informaţii şi │ │Nu necesită │ │ │grupuri de lucru │investigative în│
│ │de bune │PÎCCJ │resurse │permanent │ │dedicate sau în │cauze cu │
│ │practici cu │ │suplimentare│ │ │cadrul reţelei de │implicaţii │
│ │autorităţile │ │ │ │ │procurori │transfrontaliere│
│ │judiciare din │ │ │ │ │ │ │
│ │alte ţări │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────┼───────────┼────────────┼──────────┼───────────────┼──────────────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │Număr zile de │ │
│ │ │ │ │ │ │acţiuni comune │ │
│ │Organizarea şi/│ │ │ │ │efectuate; │ │
│ │sau │ │ │ │ │Număr site-uri/ │ │
│ │participarea, │ │ │ │ │pagini sociale/de │ │
│ │la nivel │ │ │ │ │anunţuri │ │
│ │naţional, │ │Nu necesită │ │ │investigate; │ │
│ │regional sau, │IGPR │resurse │ │ │Număr produse │ │
│ │respectiv, │ │suplimentare│ │ │contrafăcute/pirat│ │
│ │internaţional │ │ │ │ │indisponibilizate;│ │
│ │de acţiuni │ │ │ │ │Valoare produse │ │
│ │comune în │ │ │ │ │contrafăcute/pirat│ │
│ │sistem integrat│ │ │ │ │indisponibilizate;│ │
│ │ │ │ │ │ │Număr dosare │ │
│ │ │ │ │ │ │penale │ │
│ │ │ │ │ │ │înregistrate │ │
│Implicarea în ├───────────────┼───────────┼────────────┼──────────┼───────────────┼──────────────────┼────────────────┤
│acţiuni comune │Schimbul de │ │ │ │ │ │ │
│şi extinderea │informaţii │ │ │ │ │ │ │
│cooperării │pentru │ │ │ │ │ │ │
│poliţieneşti în│combaterea │IGPR, IGPF,│Nu necesită │ │ │Număr materiale │ │
│combaterea │ilegalităţilor │AVR │resurse │ │ │primite/diseminate│ │
│ilegalităţilor │la regimul │ │suplimentare│ │ │ │ │
│la regimul │drepturilor de │ │ │ │ │ │ │
│drepturilor de │proprietate │ │ │ │ │ │ │
│proprietate │intelectuală │ │ │ │ │ │ │
│intelectuală ├───────────────┼───────────┼────────────┼──────────┼───────────────┼──────────────────┼────────────────┤
│ │Asigurarea │ │ │ │ │ │ │
│ │participării şi│ │ │ │ │ │ │
│ │a contribuţiei │ │ │ │ │ │ │
│ │la planurile │ │ │ │ │ │ │
│ │operaţionale de│ │ │ │ │ │ │
│ │acţiune │ │ │ │ │ │ │
│ │iniţiate de │ │ │ │ │Număr planuri │ │
│ │Europol în │IGPR │Nu necesită │periodic │ │operaţionale la │ │
│ │domeniul │ │resurse │ │ │care s-a asigurat │ │
│ │proprietăţii │ │ │ │ │participarea │ │
│ │intelectuale, │ │ │ │ │ │ │
│ │în funcţie de │ │ │ │ │ │ │
│ │evoluţiile │ │ │ │ │ │ │
│ │situaţiei │ │ │ │ │ │ │
│ │operative la │ │ │ │ │ │ │
│ │nivel naţional │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────┼───────────┼────────────┼──────────┼───────────────┼──────────────────┼────────────────┤
│Identificarea │ │ │ │ │ │ │Evaluarea │
│cauzelor │ │ │ │ │ │ │incidenţei │
│complexe din │ │ │ │ │ │ │cauzelor │
│domeniul │Monitorizarea │ │Nu necesită │ │Bază de date cu│Număr analize │complexe şi a │
│proprietăţii │cauzelor aflate│PÎCCJ │resurse │semestrial│cauzele │elaborate │necesităţii │
│intelectuale │pe rol │ │suplimentare│ │complexe │ │pregătirii │
│aflate pe rolul│ │ │ │ │ │ │specifice a │
│organelor de │ │ │ │ │ │ │organelor de │
│urmărire penală│ │ │ │ │ │ │urmărire penală │
├───────────────┼───────────────┼───────────┼────────────┼──────────┼───────────────┼──────────────────┼────────────────┤
│ │Identificarea │ │ │ │ │ │ │
│Analiza │problemelor în │ │ │ │ │ │ │
│necesităţii │efectuarea │ │ │ │ │ │ │
│extinderii │urmăririi │ │ │ │ │ │ │
│aplicabilităţii│penale, │ │ │ │ │ │ │
│unor metode │inclusiv cele │ │ │ │ │ │ │
│speciale de │cauzate de │PÎCCJ, cu │Nu necesită │ │ │ │Creşterea │
│supraveghere │sfera limitată │sprijinul │resurse │periodic │Analize de │Număr analize │calităţii │
│sau cercetare │de │IGPR │suplimentare│ │oportunitate │elaborate │urmăririi penale│
│în cauzele │aplicabilitate │ │ │ │ │ │ │
│complexe din │legală a │ │ │ │ │ │ │
│domeniul │utilizării unor│ │ │ │ │ │ │
│proprietăţii │metode speciale│ │ │ │ │ │ │
│intelectuale │de supraveghere│ │ │ │ │ │ │
│ │sau cercetare │ │ │ │ │ │ │
│ │penală │ │ │ │ │ │ │
└───────────────┴───────────────┴───────────┴────────────┴──────────┴───────────────┴──────────────────┴────────────────┘

        Prescurtări folosite:
    - OSIM: Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci
    – ORDA: Oficiul Român pentru Drepturile de Autor
    – MCID: Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării
    – PÎCCJ: Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
    – IGPR: Inspectoratul General al Poliţiei Române
    – IGPF: Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră
    – AVR: Autoritatea Vamală Română
    – UEFISCDI: Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării


    ------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016