Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial - strategie Twitter Facebook

Monitorul Oficial
Strategie (afisez 161 rezultate)


‹‹ Pagina 2 din 17

Monitorul Oficial 225 bis din 13 Martie 2018 (M. Of. 225 bis/2018)

 STRATEGIE din 7 martie 2018 privind Cadrul naţional de politică pentru dezvoltarea pieţei în ceea ce priveşte combustibilii alternativi în sectorul transporturilor şi pentru instalarea infrastructurii relevante în România EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 225 bis din 13 martie 2018

──────────aprobată prin hotărârea guvernului nr. 87 din 7 martie 2018, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 225 din 13 martie 2018.──────────cuprinsintroducere1. evaluarea situaŢiei prezente1.1. cadrul legal şi strategic1.2. situaţia actuală aferentă tipului de combustibil alternativ1.2.1. vehicule electrice şi hibrid electrice1.2.2. gaz petrolier lichefiat (gpl)1.2.3. gaz natural comprimat (gnc) şi gaz natural lichefiat (gnl)1.2.4. biocombustibili1.2.5. hidrogen1.3. situaţia actuală în raport cu aglomerările urbane1.3.1. serviciile de transport public1.3.2. infrastructura de alimentare/încărcare accesibilă publicului1.4 situaţia actuală în raport cu ten-t1.4.1. infrastructura rutieră de alimentare/încărcare accesibilă publicului1.4.2. infrastructura în porturile maritime şi interioare1.4.3. infrastructura în aeroporturi2. obiective de politicĂ naŢionalĂ2.1. obiective în raport ...

Monitorul Oficial 902 bis din 09 Noiembrie 2016 (M. Of. 902 bis/2016)

 STRATEGIE NAŢIONALĂ din 12 octombrie 2016 pentru siguranţă rutieră pentru perioada 2016-2020 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 902 bis din 9 noiembrie 2016

──────────aprobată prin hotărârea guvernului nr. 755 din 12 octombrie 2016, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 902 din 9 noiembrie 2016──────────  abrevieriaracis agenţia română de asigurare a calităţii în Învăţământul superiorarr autoritatea rutieră română - a.r.r.at republica austriabe regatul belgieibg republica bulgariach confederaţia elveţianăcisr consiliul interministerial pentru siguranţă rutierăcnadnr compania naţională autostrăzi şi drumuri naţionale din românia s.a.cy republica ciprucz republica cehăde republica federală germaniadk regatul danemarceidn drum naţionaldpisr delegaţia permanentă interministerială pentru siguranţă rutierădr direcţia rutieră din cadrul inspectoratului general al poliţiei românedrpciv direcţia regim permise de conducere şi Înmatriculare a vehiculeloree republica ...

Monitorul Oficial 485 din 27 Iunie 2017 (M. Of. 485/2017)

 STRATEGIE NAŢIONALĂ din 31 mai 2017 pentru românii de pretutindeni pentru perioada 2017-2020 EMITENT: Ministerul pentru Românii de Pretutindeni PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 485 din 27 iunie 2017

──────────aprobată de hotărârea guvernului nr. 405 din 31 mai 2017, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 485 din 27 iunie 2017.────────── cuprinsrezumat executiv elemente de viziune obiectiv 1 - pĂstrarea, dezvoltarea Şi afirmarea identitĂŢii romÂnilor din afara graniŢelor 1. limba română - educaţie şi comunicare 2. extinderea, profesionalizarea şi eficientizarea mass-mediei în limba română 3. promovarea valorilor culturale şi spirituale româneşti obiectiv 2 - consolidarea mediului asociativ romÂnesc din afara ŢĂrii 1. consolidarea organizaţiilor reprezentative ale românilor de pretutindeni 2. creşterea coeziunii mediului asociativ obiectiv 3 - susŢinerea proceselor de integrare Şi apĂrarea drepturilor romÂnilor din ...

Monitorul Oficial 272 din 19 Aprilie 2017 (M. Of. 272/2017)

 STRATEGIE GENERALĂ din 12 aprilie 2017 de descentralizare EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 272 din 19 aprilie 2017

──────────aprobată de hotărârea guvernului nr. 229 din 12 aprilie 2017, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 272 din 19 aprilie 2017.──────────cap. 1necesitatea elaborării strategiei1.1. contextÎn contextul în care carta europeană a autonomiei locale stabileşte că autorităţile administraţiei publice locale, împuternicite cu responsabilităţi efective, trebuie să asigure o administraţie eficientă, cu servicii de calitate, constituţia româniei, republicată, stabileşte înfiinţarea acestora şi legea administraţiei publice locale le stabileşte cadrul de organizare şi funcţionare, strategia generală de descentralizare îşi propune transferul de noi competenţe de la nivel central la nivel local, cu scopul de crea premisele creşterii calităţii şi eficienţei serviciilor publice prestate ...

Monitorul Oficial 347 bis din 06 Mai 2016 (M. Of. 347 bis/2016)

 STRATEGIA din 27 aprilie 2016 educaţiei şi formării profesionale din România pentru perioada 2016-2020 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 347 bis din 6 mai 2016

──────────aprobată de hotărârea guvernului nr. 317/2016, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i nr. 347 din 6 mai 2016.──────────i. introducere1. strategia educaţiei şi formării profesionale din românia pentru perioada 2016-2020, denumită în continuare strategia efp, propune o abordare coerentă a formării profesionale iniţiale şi a formării profesionale continue, care să conducă la dezvoltarea unui sistem de formare profesională accesibil, atractiv, competitiv şi relevant pentru cerinţele pieţei muncii. strategia abordează în mod integrat educaţia şi formarea profesională iniţială şi continuă şi urmează ciclului de politici publice 2007-2013 în domeniul dezvoltării resurselor umane.2. strategia educaţiei şi formării profesionale este complementară strategiei ...

Monitorul Oficial 1026 din 20 Decembrie 2016 (M. Of. 1026/2016)

 STRATEGIE din 15 decembrie 2016 de consolidare şi dezvoltare a Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă pentru perioada 2016-2025 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.026 din 20 decembrie 2016

──────────aprobată de hotărârea nr. 951 din 15 decembrie 2016, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1.026 din 20 decembrie 2016──────────moto: ubi concordia, ibi victoria. - unde este unitate, acolo este reuşită. (publius syrus)ministerul afacerilor internedepartamentul pentru situaŢii de urgenŢĂinspectoratul general pentru situaŢii de urgenŢĂi. introducererealizarea strategiei de consolidare şi dezvoltare a inspectoratului general pentru situaţii de urgenţă pentru perioada 2016-2025 presupune un demers teoretic prospectiv care pleacă de la premisa că modul de manifestare a situaţiilor de urgenţă şi sistemul de management al acestora din 2025 vor fi mult diferite faţă de cele de astăzi pentru că ...

Monitorul Oficial 997 din 12 Decembrie 2016 (M. Of. 997/2016)

 STRATEGIE din 29 noiembrie 2016 naţională pentru sănătatea mintală a copilului şi adolescentului 2016-2020 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 997 din 12 decembrie 2016

──────────aprobată de hotărârea guvernului nr. 889 din 29 noiembrie 2016 publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 997 din 12 decembrie 2016.──────────guvernul romÂnieiministerul sĂnĂtĂŢiiministerul educaŢiei naŢionale Şi cercetĂrii ŞtiinŢificeministerul muncii, familiei, protecŢiei sociale Şi persoanelor vÂrstnice -autoritatea naŢionalĂ pentru protecŢia drepturilor copilului Şi adopŢiecancelaria prim-ministrului  strategia naŢionalĂ pentru sĂnĂtatea  mintalĂ a copilului Şi adolescentului   2016-2020 bucureşti 2016cuprins1. introducere2. informaţii generale relevante2.1. sistemul actual de sănătate mintală pentru copil şi adolescent2.2. integrarea serviciilor de sănătate cu serviciile educaţionale, serviciile sociale şi serviciile din sistemul de justiţie2.3. grupurile-ţintă relevante2.4. priorităţi guvernamentale2.5. cadrul legislativ3. principii, obiective şi activităţi3.1. principii de bază ale serviciilor de sănătate ...

Monitorul Oficial 777 bis din 04 Octombrie 2016 (M. Of. 777 bis/2016)

 STRATEGIE din 8 septembrie 2016 privind formarea profesională pentru administraţia publică 2016-2020 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 777 bis din 4 octombrie 2016

──────────aprobată de hotărârea nr. 650 din 8 septembrie 2016, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 777 din 4 octombrie 2016────────── [sigla anfp*)]──────────*) notă ctce:sigla anfp se găseşte în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 777 bis din 4 octombrie 2016 la pagina 3 (a se vedea imaginea asociată).──────────   ministerul dezvoltĂrii regionale Şi administraŢiei publice   agenŢia naŢionalĂ a funcŢionarilor publicistrategia privind formarea profesională pentru administraţia publică 2016-2020cuprinsintroducerecapitolul 1 - analiza situaţiei actualecapitolul 2 - definirea problemelorcapitolul 3 - cadrul strategic şi normativ relevantcapitolul 4 - valorile şi principiile care stau la baza strategieicapitolul 5 - viziune, obiective şi activităţicapitolul 6 - ...

Monitorul Oficial 789 din 07 Octombrie 2016 (M. Of. 789/2016)

 STRATEGIA MILITARĂ A ROMÂNIEI din 28 septembrie 2016 Forţe armate moderne, pentru o Românie puternică în Europa şi în lume EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 789 din 7 octombrie 2016

──────────aprobată prin hotărârea nr. 708 din 28 septembrie 2016, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 789 din 7 octombrie 2016.──────────românia se găseşte într-un mediu de securitate caracterizat de evoluţii complexe, care impun, pe de o parte, redefinirea rolului puterii militare şi, pe de altă parte, adaptarea modalităţilor de răspuns în vederea contracarării riscurilor şi ameninţărilor la adresa securităţii naţionale.Ţara noastră beneficiază în prezent de garanţii de securitate solide, oferite de statutul de membru al alianţei nord-atlantice şi al uniunii europene, precum şi de bunele relaţii cu ţările vecine şi partenerii săi strategici. În acest context, românia acordă ...

Monitorul Oficial 700 bis din 08 Septembrie 2016 (M. Of. 700 bis/2016)

 STRATEGIE din 27 iulie 2016 privind dezvoltarea funcţiei publice 2016-2020 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 700 bis din 8 septembrie 2016

──────────aprobată de hotărârea nr. 525/2016 publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 700 din 8 septembrie 2016.──────────[sigla*)]   ministerul dezvoltĂrii regionale Şi administraŢiei publice   agenŢia naŢionalĂ a funcŢionarilor publici──────────*) notă ctce:sigla anaf se găseşte în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 700 bis din 8 septembrie 2016 la pagina 3 (a se vedea imaginea asociată).──────────strategia privind dezvoltarea funcţiei publice 2016-2020  2016lista abrevierilor ┌──────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ acronim │ explicaţie ...

‹‹ Pagina 2 din 17
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice