Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   STRATEGIA NAŢIONALĂ din 23 mai 2024  pentru Tineret 2024-2027    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 STRATEGIA NAŢIONALĂ din 23 mai 2024 pentru Tineret 2024-2027

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 516 bis din 3 iunie 2024
──────────
    Aprobată prin HOTĂRÂREA nr. 566 din 23 mai 2024, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 516 din 3 iunie 2024.
──────────

    Cuprins:
        Abrevieri:
    1. Introducere
    2. Viziune
    3. Priorităţile, politicile existente şi actualul cadrul legal
    4. Analiza contextului şi definirea problemelor
    4.1. Tendinţe sociale
    4.2. Educaţie şi învăţare continuă
    4.3. Cultură şi creativitate
    4.4. Cercetare-dezvoltare-inovare
    4.5. Sărăcie, incluziune şi coeziune socială
    4.6. Incluziunea tinerilor migranţi
    4.7. Locuirea
    4.8. Ocupare şi oportunităţi antreprenoriale
    4.9. Sănătate şi responsabilitate socială şi individuală
    4.10. Protecţia mediului
    4.11. Cetăţenie activă şi transformare digitală
    4.12. Tinerii din mediul rural
    4.13. Analiza SWOT

    5. Obiectivele generale şi specifice
    6. Programe
    6.1. Direcţii de acţiune aferente obiectivelor asumate

    7. Rezultatele aşteptate
    8. Indicatorii
    9. Procedurile de monitorizare şi evaluare
    10. Instituţiile responsabile
    11. Implicaţiile bugetare şi sursele de finanţare
    12. Implicaţiile asupra cadrului juridic
    13. Planul de acţiune-Anexă la Strategia Naţională pentru Tineret 2024-2027

        Abrevieri:
        AAPL Autorităţi ale administraţiei publice locale
        AFIR Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale
        ADS Asociaţia Domeniile Statului
        ANA Agenţia Naţională Antidrog
        ANAF Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
        ANES Agenţia Naţională pentru Egalitate de Şanse
        ANS Agenţia Naţională pentru Sport
        ANL Agenţia Naţională pentru Locuinţe
        ANOFM Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă
        ANR Agenţia Naţională pentru Romi
        APC Administraţia Publică Centrală
        ANPCDEFP Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale
        APIA Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură
        SC BTT SA SC Biroul de Turism pentru Tineret SA
        CCÎP Centre Comunitare pentru Învăţare Permanentă
        CCOC Centrul de Consiliere şi Orientare în Carieră
        CCS/CCSS TEI Casă de Cultură Studenţească/Complexul Cultural Sportiv Studenţesc TEI
        CJ Consilii Judeţene
        CGMB Consiliul General al Municipiului Bucureşti
        CNCD Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării
        DAJ Direcţia pentru Agricultură Judeţeană
        DDD Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă
        DJC/DCMB Direcţii Judeţene pentru Cultură/Direcţia pentru Cultură a Municipiului Bucureşti
        DJIP/DMBÎP Direcţii Judeţene de Învăţământ Preuniversitar/Direcţia Municipiului Bucureşti pentru Învăţământ Preuniversitar
        DJFT/DFTMB Direcţiile Judeţene pentru Familie şi Tineret/Direcţia pentru Familie şi Tineret a Municipiului Bucureşti
        DJSP Direcţia Judeţeană de Sănătate Publică
        DGASPC Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
        DRI Departamentul pentru Relaţii Interetnice
        DRP Departamentul pentru Românii de Pretutindeni
        DNSC Directoratul Naţional pentru Securitate Cibernetică
        IIS Instituţii de Învăţământ Superior
        ICR Institutul Cultural Român
        IGI Inspectoratul General pentru Imigrări
        IJP Inspectoratul Judeţean de Poliţie
        ITM Inspectoratul Teritorial de Muncă
        MADR Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
        MAE Ministerul Afacerilor Externe
        MAI Ministerul Afacerilor Interne
        MC Ministerul Culturii
        MCID Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării
        MDLPA Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei
        MEAT Ministerul Economiei Antreprenoriatului şi Turismului
        ME Ministerul Educaţiei
        MF Ministerul Finanţelor
        MFTES Ministerul Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse
        MJ Ministerul Justiţiei
        MMAP Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
        MMSS Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale
        MS Ministerul Sănătăţii
        OCPI Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
        ONJN Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc
        ONG Organizaţii Neguvernamentale
        ONGT Organizaţii Neguvernamentale de Tineret
        SGG Secretariatul General al Guvernului
        SPO Serviciul Public de Ocupare
        SPAS Serviciul public de asistenţă socială
        SRR Societatea Română de Radiodifuziune
        SRTV Societatea Română de Televiziune
        BOPT Barometru de Opinie Publică - Tineret
        BTS Boli cu transmisie sexuală
        C&D Cercetare şi Dezvoltare
        CDI Cercetare - Dezvoltare - Inovare
        Eurofound European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions
        FSE+ Fondul social european plus
        HBSC Sănătate şi stare de bine la adolescenţi - studiu
        ICCV Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii
        MOOC Massively Open Online Course - participare online nelimitată şi acces deschis
        NEET Tineri neîncadraţi profesional şi care nu urmează niciun program educaţional sau de formare
        ODD Obiective Dezvoltare Durabilă
        OECD Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică
        OMS Organizaţia Mondială a Sănătăţii
        PIB Produsul intern brut
        PISA Programme for Internaţional Student Assessment
        RO România
        SAS Societatea Antreprenorială Studenţească
        STEAM Ştiinţă, Tehnologie, Inginerie, Artă, Matematică
        SWOT Analiză Puncte tari, Puncte slabe, Oportunităţi, Ameninţări
        TIC Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor
        UE Uniunea Europeană

    1. Introducere
        Politicile în domeniul tineretului reprezintă una dintre priorităţile transversale ale programului de guvernare 2023-2024, având puncte de tangenţă cu sfere de activitate specifice mai multor ministere şi instituţii publice. Astfel, politicile pentru tineret acoperă problematici din domeniul educaţiei, sănătăţii, excluziunii sociale, ocupării şi antreprenoriatului, protecţiei mediului precum şi din alte domenii care pot influenţa calitatea vieţii tinerilor. De asemenea, politicile de tineret reprezintă o prioritate şi la nivel european, iar multe dintre oportunităţile de finanţare externă pot contribui la dezvoltarea sectorului de tineret. De exemplu, pentru perioada de programare 2021-2027, sectorul de tineret poate accesa 12,5% din valoarea componentei FSE+. Domeniul tineret este parte a unuia dintre pilonii Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă al României, şi anume pilonul 6 - Copii, tineri, educaţie şi competenţe.
        Elaborarea Strategiei Naţionale pentru Tineret 2024-2027 este una dintre activităţile avute în vedere în cadrul capitolului referitor la Ministerul Familiei Tineretului şi Egalităţii de Şanse din programul de guvernare. Mai mult decât atât, necesitatea elaborării unei strategii în domeniul tineretului se fundamentează şi pe nevoia existenţei unui document programatic care să se afle la baza desfăşurării de activităţi dedicate tineretului şi a acordării de finanţări în cadrul concursurilor de proiecte.
        Documentul strategic în domeniul tineretului are la bază Raportul privind fundamentarea strategiei naţionale pentru tineret 2022-2027, elaborat de Institutul Naţional de Cercetări Economice "Costin C. Kiriţescu" al Academiei Române. Acest raport a analizat situaţia tineretului în funcţie de 11 variabile, acestea fiind evoluţia demografică, calitatea vieţii, educaţie, ocupare şi antreprenoriat, sănătate şi stil de viaţă, participare socială, marginalizare şi excluziune, drepturile şi obligaţiile tinerilor, delincvenţă, mobilitate şi servicii pentru tineri, variabile suficient de cuprinzătoare pentru a oferi o imagine de ansamblu asupra domeniului politicilor de tineret.
        Concluziile acestui raport asupra situaţiei tineretului constituie elemente concrete pentru fundamentarea obiectivelor şi direcţiilor de acţiune cuprinse în prezenta strategie.
        În cadrul cercetării aferente raportului menţionat a existat un consens în ceea ce priveşte priorităţile care ar trebui cuprinse în strategie. Astfel, se consideră că accentul trebuie pus pe: "Creşterea gradului de participare a tinerilor la activităţi comunitare şi sociale", "Asigurarea accesului tinerilor la educaţie formală de calitate", "Creşterea accesului la educaţie pentru tinerii şi adolescenţii din categoriile defavorizate", "Crearea unui cadru favorabil pentru susţinerea creativităţii tinerilor", "Tranziţia coerentă a tinerilor de la sistemul educaţional către piaţa forţei de muncă" şi "Reducerea sărăciei în muncă şi a excluziunii ocupaţionale".
        Strategia a fost elaborată de către specialiştii din cadrul Ministerului Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse şi Secretariatului General al Guvernului cu sprijin oferit de către Banca Mondială, în contextul proiectului Consolidarea funcţiilor de management la nivelul SGG - SIPOCA 622.
        Pe baza documentelor de fundamentare, a evaluării Strategiei Naţionale în domeniul politicii de tineret 2015-2020 şi a altor documente programatice de nivel naţional şi internaţional, echipele tehnice din MFTES şi SGG au elaborat varianta iniţială a strategiei. Aceasta a fost apoi dezbătută în cadrul a 3 întâlniri cu reprezentanţi, la nivel tehnic, ai ministerelor relevante pentru domeniu şi au fost discutate şi analizate în comitetul interministerial pentru elaborarea Strategiei. De asemenea, Strategia a fost supusă şi unui proces de consultare cu organizaţiile din societatea civilă.
        Scopul demersului este de elaborare a unei strategii care să răspundă domeniilor principale de interes din viaţa tinerilor şi să asigure o intervenţie unitară, integrată a actorilor cu atribuţii, responsabilităţi, sau a celor interesaţi în realizarea obiectivelor pentru tineret. Astfel, se urmăreşte întărirea cooperării/colaborării între instituţii, autorităţi publice centrale şi locale şi organizaţii neguvernamentale de şi pentru tineret în vederea soluţionării nevoilor tinerilor.

    2. Viziune
        Tinerii sunt o resursă. Ei au potenţialul de a deveni actori responsabili şi capabili să transforme într-un mod benefic, comunităţile în care trăiesc. Devenind conştienţi de aceasta, ei vor putea recunoaşte valorile democratice şi vor fi astfel cetăţeni activi, care îşi vor apăra drepturile şi îşi vor respecta îndatoririle, integrându-se creativ într-o societate bazată pe cunoaştere, în care îşi vor contura singuri rolul.
        Strategia Naţională pentru Tineret 2024-2027 consideră tânărul ca fiind capabil să îşi definească un scop individual clar, în concordanţă cu care să aibă cerinţe specifice privind educaţia şi formarea sa, indiferent de regiunea în care trăieşte; utilizând inovator mijloacele de care dispune, să edifice o societate mai incluzivă şi mai tolerantă, în acord cu valorile naţionale şi europene, păstrând un comportament respectuos şi proactiv faţă de mediu, faţă de propria sa bunăstare, dar şi a celorlalţi, inclusiv a celor aflaţi în situaţii de vulnerabilitate; să fie un factor al schimbării, o voce autentică a generaţiei sale; să devină un antreprenor de succes, într-o societate care oferă şanse egale şi se bazează pe capacităţi individuale; să utilizeze responsabil şi conştient tehnologiile de ultimă generaţie, accesând facil şi eficient informaţia şi dobândind abilităţile şi competenţele digitale, şi nu numai, necesare.
        Strategia Naţională de Tineret 2024 - 2027 este o strategie intersectorială care face legătura cu principalele documente rezultate din Strategia Uniunii Europene pentru tineret pe perioada 2019-2027, respectiv cu Rezoluţia Consiliului şi a reprezentanţilor guvernelor statelor membre, reuniţi în cadrul Consiliului, privind rezultatele celui de-al şaptelea ciclu al Dialogului UE cu tinerii, cu strategia până în 2030 a sectorului tineret, a Consiliului Europei*1, precum şi cu Programul Naţional de Reformă 2019 (PNR) şi cu Programul de Guvernare*2.
        *1 https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=0900001680998935
        *2 https://www.gov.ro/obiective/programul-de-guvernare-2023-2024

        O abordare structurată a activităţii de tineret este necesară pentru că intervenţiile avute în vedere în cadrul documentului strategic au impact asupra întregului ecosistem de tineret, care este constituit din elemente interconectate, având în centru nevoile şi aspiraţiile tinerilor. Este vorba despre o VIZIUNE coerentă, ce vizează legislaţia, politicile, strategiile, planurile de lucru, programe, cercetare, coordonare, susţinută de FINANŢARE accesibilă pentru tineret, publică, privată, crowdfunding/bazată pe concurenţă, finanţare directă sau buget participativ, pentru STRUCTURI eficiente de tineret, cum sunt ONG-uri, autorităţi şi instituţii publice, centre de resurse, consilii pentru tineret, organisme consultative şi deliberative, cluburi, grupuri informale, consilii naţionale pentru tineret, mişcări de tineret), care să desfăşoare o ACTIVITATE de calitate pentru tineret - activităţi de lucru cu tinerii, informare, consiliere şi servicii de tineret, inclusiv pe termen lung, proiecte, cursuri de formare pentru creşterea participării tinerilor la viaţa comunităţii şi pentru dezvoltarea capacităţilor organizaţiilor de tineret, realizată de către RESURSE UMANE profesionalizate pentru tineret, respectiv, lucrători de tineret - voluntari şi personal plătit, manageri, facilitatori, experţi, factori de decizie, care îşi desfăşoară activitatea în INFRASTRUCTURĂ adecvată pentru tineret cum sunt centrele de tineret, spaţiile prietenoase pentru a implica tinerii într-o manieră confortabilă, în urban sau rural, cu prezenţă fizică sau virtuală.

    3. Priorităţile, politicile existente şi actualul cadrul legal
        În contextul Programului de Guvernare 2023-2024, Strategia Naţională pentru Tineret îşi propune să contribuie la:
    1. Creşterea numărului de proiecte care se adresează tinerilor, cu sprijinul financiar al ministerului;
    2. Clarificarea situaţiei juridice şi cadastrale a patrimoniului din domeniul tineretului, la nivel central şi local, în vederea realizării descentralizării;
    3. Digitalizarea proceselor de selecţie a proiectelor prin care se solicită finanţare din partea ministerului;
    4. Inventarierea digitală a infrastructurii de tineret şi monitorizarea utilizării acesteia, pentru a prioritiza alocările de fonduri, în vederea modernizării bazelor utilizate frecvent de către tineri;
    5. Operaţionalizarea Consiliului Interministerial pentru Tineret;
    6. Formalizarea instituţională a colaborării cu Consiliului Naţional pentru Tineret.

        Strategia Naţională pentru Tineret 2024-2027 ţine cont de rezultatele înregistrate prin implementarea următoarelor acte normative, cu incidenţă în domeniul tineretului:
     ● Legea tinerilor nr. 350/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
     ● Legea nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, republicată, cu modificările ulterioare;
     ● Legea nr. 17/2007 privind educaţia tinerilor capabili de performanţă înaltă, cu modificările ulterioare;
     ● Legea nr. 646/2002 privind sprijinul acordat de stat tinerilor din mediul rural, cu completările ulterioare;
     ● Legea nr. 189/2018 privind integrarea în muncă, în cadrul instituţiilor publice de la nivel local, a tinerilor dezavantajaţi;
     ● Legea nr. 336/2018 privind aprobarea Programului pentru stimularea angajării tinerilor în sectoarele agricultură, acvacultură şi industria alimentară;
     ● Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
     ● Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare;
     ● Legea nr. 219/2015 privind economia socială, cu modificările şi completările ulterioare;
     ● Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, cu modificările ulterioare;
     ● Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare;
     ● Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
     ● Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
     ● Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
     ● Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
     ● Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
     ● Legea nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior, cu modificările şi completările ulterioare;
     ● Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
     ● Legea bibliotecilor nr. 334/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
     ● Legea nr. 208/1997 privind cantinele de ajutor social;
     ● Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
     ● Legea nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, cu completările ulterioare;
     ● Legea nr. 102/2016 privind incubatoarele de afaceri, cu completările ulterioare;
     ● Legea nr. 144/2000 privind acordarea de facilităţi persoanelor care au domiciliul în localităţile rurale aflate în zonele montane, republicată;
     ● Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
     ● Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România, cu modificările şi completările ulterioare;
     ● Legea nr. 176/2018 privind internshipul, cu completările ulterioare;
     ● Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

        Strategia Naţională pentru Tineret 2024-2027 răspunde, de asemenea, exigenţelor următoarelor documente europene programatice ale actorilor instituţionali relevanţi la nivelul Uniunii Europene şi ai Consiliului Europei:
        ● YOUTH 2030;
        ● Strategia Uniunii Europene pentru tineret pe perioada 2019-2027;
        ● Rezoluţia Consiliului şi a reprezentanţilor guvernelor statelor membre, reuniţi în cadrul Consiliului, privind rezultatele celui de-al şaptelea ciclu al Dialogului UE cu tinerii;
        ● Concluziile Consiliului şi ale reprezentanţilor guvernelor statelor membre, reuniţi în cadrul Consiliului, privind educaţia şi formarea lucrătorilor de tineret;
        ● Concluziile Consiliului şi ale reprezentanţilor guvernelor statelor membre, reuniţi în cadrul Consiliului, privind promovarea unor noi abordări în domeniul activităţilor pentru tineret în vederea descoperirii şi dezvoltării potenţialului tinerilor;
        ● Rezoluţia Consiliului privind dialogul structurat şi viitoarea dezvoltare a dialogului cu tinerii în contextul politicilor de cooperare europeană în domeniul tineretului pentru perioada de după 2018;
        ● Concluziile Consiliului privind rolul activităţilor pentru tineret în sprijinirea dezvoltării în rândul tinerilor a deprinderilor de viaţă esenţiale care le facilitează tranziţia cu succes către vârsta adultă, cetăţenia activă şi viaţa profesională;
        ● Rezoluţia Consiliului şi a reprezentanţilor guvernelor statelor membre reuniţi în cadrul Consiliului privind cadrul pentru instituirea unui program european pentru activităţile pentru tineret;
        ● Concluziile Consiliului şi ale reprezentanţilor guvernelor statelor membre, reuniţi în cadrul Consiliului pe tema "Activităţile digitale pentru tineret";
        ● Concluziile Consiliului privind rolul activităţilor pentru tineret în contextul problemelor migraţiei şi refugiaţilor;
        ● Concluziile Consiliului privind activităţile pentru tineret inteligente;
        ● Rezoluţia Consiliului privind încurajarea participării politice a tinerilor la viaţa democratică în Europa;
        ● Recomandarea CM/Rec(2016)7 a Comitetului de Miniştri către statele membre privind accesul tinerilor la drepturi*3;
        *3 https://bit.ly/397PFzy

        ● Recomandarea CM/Rec (2015)3 a Comitetului de Miniştri către statele membre privind accesul tinerilor din cartierele defavorizate la drepturile sociale*4;
        *4 https://bit.ly/3Q8AwPs

        ● Recomandarea CM/Rec (2010)8 a Comitetului de Miniştri către statele membre privind informarea tinerilor*5;
        *5 https://bit.ly/3Q0fnXn

        ● Carta Europeană revizuită privind Participarea tinerilor în viaţa locală şi regională;
     ● Decizia (UE) 2021/2316 a Parlamentului European şi a Consiliului din 22 decembrie 2021 privind Anul european al tineretului (2022);
        ● Carta Europeană privind activităţile pentru tineret desfăşurate la nivel local;
        ● Concluziile Consiliului şi ale reprezentanţilor guvernelor statelor membre, reuniţi în cadrul Consiliului, privind promovarea conştiinţei democratice şi a angajamentului democratic în rândul tinerilor din Europa (2020/C 415/09)*6;
        *6 https://bit.ly/3meClwt

        ● Concluziile Consiliului şi ale reprezentanţilor guvernelor statelor membre, reuniţi în cadrul Consiliului, privind consolidarea guvernanţei pe mai multe niveluri în contextul promovării participării tinerilor la procesele decizionale (2021/C 241/03)*7;
        *7 https://bit.ly/3miSz7J

        ● Concluziile Consiliului şi ale reprezentanţilor guvernelor statelor membre, reuniţi în cadrul Consiliului privind sporirea oportunităţilor pentru tinerii din zonele rurale şi îndepărtate (2020/C 193/03)*8.
        *8 https://bit.ly/3Mlc6z4    4. Analiza contextului şi definirea problemelor
        În elaborarea strategiei, a fost important să se plece de la o descriere sociologică a categoriei tinerilor, pentru a surprinde care sunt principalele probleme cu care ei se confruntă, pe baza studiilor derulate, la nivel naţional şi european. Tinerii au nevoie de o atenţie specială, de proiecte, iniţiative, politici care să le fie adresate în mod particular şi care, în final, să reducă sentimentul de anomie al acestora şi să-i sprijine în a-şi atinge mai uşor obiectivele personale şi pentru a deveni cetăţeni care să genereze la rândul lor, profesii şi activităţi economice.
        Tinerii se confruntă cu provocări şi probleme specifice etapelor vieţii. începând cu adolescenţa şi continuând cu tinereţea, o perioadă de maturizare accelerată şi tranziţie socială, când indivizii trec de la o poziţie de relativă neputinţa şi dependenţă, care caracterizează copilăria, la responsabilităţile şi autonomia vârstei adulte. Aceste tranziţii pot fi foarte dificile, iar privaţiunile şi alte riscuri experimentate în timpul tinereţii pot avea consecinţe emoţionale, politice, economice şi sociale, atât pentru ei înşişi, cât şi pentru familiile şi comunităţile acestora. Fiindcă nu există o definiţie unitară, este dificilă o încadrare generală pentru a stabili ce persoane intră în categoria tinerilor. Acest aspect este foarte important, iar definiţiile folosite pentru a descrie tinerii contează, dar trebuie să ţinem cont de faptul că există diferenţe culturale în ceea ce priveşte intervalul de vârstă în care pot fi încadraţi tinerii. Atunci când vorbim despre tineri într-un cadru mai larg, ei reprezintă un grup social format din persoanele între 18 şi 35 de ani. Conform legislaţiei din România*9, tinerii sunt cetăţenii cu vârsta cuprinsă între 14 şi 35 de ani, iar acesta este şi segmentul de vârstă căruia i se adresează şi documentul de faţă.
        *9 https://legislaţie.just.ro/Public/DetaliiDocument/73834

        Aşadar, în dezvoltarea politicii sociale pentru tineri s-a pornit de la identificarea şi definirea problemelor actuale ale tinerilor şi gruparea lor pe domenii prioritare: demografie, educaţie şi formare, cultură şi creativitate, cercetare, dezvoltare, inovare, protecţie socială, egalitate de şanse şi echitate socială, locuire, ocupare, sănătate, digitalizare, participare civică şi cetăţenie activă, dezvoltare durabilă, dezvoltare rurală şi dezvoltare instituţională.

    Cadru legislativ şi dezvoltare instituţională
        Conform unui studiu al Băncii Mondiale din anul 2021 administraţia publică a României rămâne una dintre cele mai slabe din UE*10. Deşi s-au făcut eforturi pentru a se crea premisele legislative şi instituţionale necesare elaborării şi aplicării unui proces decizional robust, persistă încă o serie de deficienţe legate de: capacitatea administraţiei publice de a elabora şi fundamenta documente de politici publice şi proiecte de acte normative, capacitatea de coordonare interinstituţională, mecanisme neclare de monitorizare şi evaluare a politicilor implementate, decizii luate ad-hoc. La acestea se adaugă paralelisme legislative, contradicţii, vid legislativ, norme juridice desuete, lipsa unui sistem centralizat, inclusiv informatic, de colectare şi monitorizare în timp real a datelor şi indicatorilor de performanţă pentru fundamentarea şi îmbunătăţirea politicilor de tineret.
    *10 https://thedocs.worldbank.org/en/doc/faadd00cde4c57ac741ac26baec47d78-0080012021/original/România-World-Bank-Presentation-HRM-survey.pdf

     Aceste probleme evidenţiate în studiile care s-au concentrat pe eficienţa administraţiei în general, sunt valabile şi pentru domeniul tineretului, iar ele au fost relevate de studiul "Fundamentarea Strategiei Naţionale din domeniul Tineretului" din anul 2020. Aşadar, la nivel legislativ se constată: situaţia neclară a fundaţiilor pentru tineret, a taberelor şi centrelor de agrement, insuficienta adaptare a cadrului legal privind tineretul, fundaţiile de tineret şi voluntariatul la contextul actual, nevoia revizuirii Legii tinerilor nr. 350/2006 şi corelarea actelor legislative cu relevanţă în domeniul tineretului. La acestea, se adaugă lipsa coordonării interministeriale pentru implementarea politicilor de tineret şi slaba cooperare cu factorii interesaţi, cu precădere organizaţii neguvernamentale şi partenerii sociali reprezentativi. O altă categorie de probleme se referă la politicile de resurse umane şi la asigurarea cadrului instituţional pentru implementare, monitorizare şi evaluare. Revizuirea standardului ocupaţional "lucrător de tineret" şi formarea profesională pentru această ocupaţie reprezintă priorităţi, în vederea îmbunătăţirii managementului resurselor umane. În plus, datele Barometrului de Opinie Publică pentru Tineret 2020 (BOPT) evidenţiază o acoperire incompletă la nivel teritorial, atât în ceea ce priveşte infrastructura de tineret, cât şi în furnizarea activităţilor şi serviciilor pentru tineri oferite de către centrele de tineret, casele de cultură ale studenţilor, cluburile sportive şi centrele de agrement/bazele turistice din subordinea MFTES.
        Evaluarea Strategiei în domeniul politicilor de tineret 2015-2020 a reliefat, de asemenea, o serie de probleme care, de multe ori, au avut efectul de a minimiza eficienţa obiectivelor şi direcţiilor de acţiune ale acestui document programatic. Printre acestea, enumerăm:
        ● Programele şi proiectele de tineret nu au răspuns întotdeauna adecvat la aşteptările şi nevoile tinerilor;
        ● Lipsa monitorizării şi evaluării impactului proiectelor implementate la nivel central şi local;
        ● Lipsa unui plan anual de acţiune, prin care să fie stabilite măsuri şi indicatori, atât la nivel central cât şi local;
        ● Lipsa unei coerenţe a documentelor programatice în domeniul politicilor de tineret;
        ● Bugetul insuficient pentru dezvoltarea unui program de cercetare, care să identifice, periodic, nevoile tinerilor şi impactul politicilor de tineret;
        ● Slaba dezvoltare a unui mecanism de dialog şi conlucrare interinstituţională, cu obiective şi proceduri clare;
        ● Deficienţe de comunicare şi cooperare, atât la nivelul aparatului central, cât şi pe verticală, cu structurile din teritoriu, pentru facilitarea omogenizării implementării sustenabile a obiectivelor.

        Toate aceste observaţii conduc la necesitatea unei întăriri a capacităţii administrative, pentru a implementa politici de tineret care să ofere soluţii viabile şi adecvate şi pentru a utiliza eficient bugetul dedicat activităţii de tineret.
    4.1. Tendinţe sociale
        Situaţia demografică a României s-a deteriorat constant în ultimii 32 ani, cel puţin în două componente majore: numărul rezidenţilor din ţară s-a redus considerabil cu fiecare an, după 1989, şi a avut loc o îmbătrânire demografică progresivă. Această ultimă tendinţă menţionată nu este caracteristică exclusiv României, ci întregului continent european şi prezintă deja implicaţii negative în toate sectoarele vieţii. Datele regăsite în raportul elaborat de către Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii (ICCV)*11 - susţin evoluţia descendentă a populaţiei tinere pentru toate cohortele cuprinse între vârstele 15 şi 35 de ani. Mai mult, echilibrul între segmentele de vârstă corespunzătoare populaţiei tinere s-a deteriorat în mod accentuat în ultimii ani, după anul 2005 în special, excepţie făcând categoria 30-35 ani, unde nu s-au înregistrat modificări substanţiale ale procentelor, în sensul păstrării relativ constante a ponderii deţinute de către această categorie în totalul populaţiei. În privinţa mediilor rezidenţiale, se observă că dinamica populaţiei tinere arată reduceri mai importante ale numărului tinerilor din categoriile 15-19 ani şi 20-24 de ani în urban faţă de rural precum şi inversarea raporturilor între aceste categorii, populaţia rurală tânără fiind mai numeroasă decât cea urbană. Datele la nivelul regiunilor de dezvoltare relevă faptul că regiunea Nord-Est continuă să reprezinte zona cu numărul cel mai ridicat de tineri cu vârste cuprinse între 15 şi 35 de ani, 1,06 milioane de persoane, fiind urmată de regiunea de dezvoltare Sud-Muntenia, 0,74 milioane şi regiunea de dezvoltare Nord-Vest, 0,69 milioane. Totodată, putem observa că regiunile de dezvoltare Sud-Est, Sud Muntenia şi Sud-Vest prezintă ponderile cele mai ridicate pentru populaţia de peste 65 de ani (21% din totalul populaţiei). Regiunile de dezvoltare Sud-Est, Sud Muntenia şi Sud-Vest se află într-un dezechilibru demografic pronunţat în comparaţie cu regiunile de dezvoltare Bucureşti - Ilfov, Nord - Vest şi Nord - Est, unde ponderea populaţiei de 65 de ani şi peste este în intervalul 16-18%, după cum reiese din Raportul final elaborat de ICCV.
        *11 Fundamentarea Strategiei Naţionale în domeniul Tineretului, 2021-2027, RAPORT FINAL.

        Migraţia internaţională este un alt fenomen care a produs efecte, atât favorabile, cât şi nefavorabile la toate nivelurile societăţii româneşti, în special impactul emigraţiei se resimte pe piaţa muncii: diminuarea ponderii populaţiei active, creşterea presiunii asupra celei rămase să susţină populaţia vârstnică, dependentă; de asemenea, migraţia a produs schimbări în evoluţia fenomenelor demografice, în special asupra fertilităţii, schimbări în structura pe vârste şi sexe a populaţiei şi modificări ale componenţei familiei. Un alt efect nefavorabil al migraţiei internaţionale a fost depopularea, totală sau parţială, a unor localităţi, aşa numite "bazine de emigraţie". Vârsta dominantă a emigranţilor este situată în intervalul 25-29 ani, atât pentru bărbaţi, cât şi pentru femei.
        Conform proiecţiei demografice realizate de Eurostat*12 la orizontul anului 2100, populaţia României va fi de 12,8 milioane locuitori, în scădere cu aproximativ 6,4 milioane persoane faţă de anul 2021. Scăderea populaţiei României va fi însoţită de modificarea structurii pe vârste a populaţiei. Populaţia tânără de 0 -14 ani va cunoaşte o scădere semnificativă în perioada 2021-2100, de circa 1,2 milioane persoane, iar ponderea tinerilor în totalul populaţiei va scădea de la 15,5%, în 2021, la 13,5%, în 2100.
    *12 https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tps00002/default/table?lang=en
    https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Population_projections_in_the_EU#An Ageing Society


        În concluzie, tendinţa de scădere a populaţiei României, concomitent cu îmbătrânirea demografică vor avea un profund impact asupra tuturor generaţiilor viitoare şi asupra domeniilor de activitate economică şi socială: piaţa muncii, protecţia socială, educaţia, cultura.

    4.2. Educaţie şi învăţare continuă
        Tendinţa de scădere a populaţiei rezidente se propagă şi asupra populaţiei şcolare. Astfel, în perioada 2010-2020, populaţia şcolară din România a scăzut continuu, de la 4,2 mil. persoane în anul 2010, la 3,5 mil. în anul şcolar/ universitar 2020-2021. De asemenea, în anul şcolar/universitar 2022 - 2023, populaţia şcolară din sistemul naţional de educaţie a fost de 4472,8 mii de elevi şi studenţi, în scădere cu 23 mii, comparativ cu anul precedent*13. Cauza principală a evoluţiei descendente a populaţiei şcolare este direct legată de sporul natural negativ din ultimele două decenii, dar şi de migraţia internaţională.
        *13 https://insse.ro/cms/sites/default/files/com_presa/com_pdf/sistemul_educaţional_2023_r.pdf

        Subfinanţarea sistemului public de educaţie, 3,2% din PIB, se reflectă în mod direct asupra calităţii serviciilor oferite şi condiţiilor existente în unităţile de învăţământ, fapt care are drept consecinţă rata mărită a părăsirii timpurii a şcolii (se menţine la un nivel aproape dublu faţă de media europeană în toată perioada de referinţă 2014-2019, pornind de la 18,1%, comparativ cu 9,4% media europeană şi ajungând la 15,3% în 2019, media ţărilor UE fiind de 8,4% în 2019 - Eurostat*14. Astfel, o parte însemnată a tinerilor din România, cu vârste cuprinse între 18 şi 24 de ani, au finalizat cel mult ciclul secundar inferior, echivalentul clasei a opta şi nu urmează nicio altă formă de pregătire şcolară sau formare profesională. În acelaşi timp, ponderea absolvenţilor de studii superioare în rândul populaţiei de 30-34 de ani a atins în 2021 numai 23,8% din totalul efectivelor din această categorie de vârstă, faţă de 41,6% cât a fost media UE*15.
        *14 Early leavers from education and training (sdg_04_10), disponibil la http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=sdg_04_10&lang=en
        *15 Eurostat. Population by educaţional attainment level (edat_lfse_03), disponibil la http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=edat_lfse_03&lang=eng

        Rezultatele obţinute de către elevi la testele PISA, la testele naţionale şi examenul de bacalaureat arată că sistemul de educaţie din România se confruntă cu multiple probleme în asigurarea dezvoltării cunoştinţelor şi competenţelor necesare elevilor. Rezultatele PISA 2018 indică diferenţe majore între scorurile medii obţinute de elevii din România faţă de elevii din statele membre OECD, astfel, citire: RO - 428, OECD - 487; matematică: RO - 430, OECD - 489; ştiinţe: RO - 426, OECD - 489. Aceste diferenţe se explică în bună măsură prin ponderea ridicată a elevilor români care au înregistrat rezultate slabe, sub nivelul 2 în sistemul de clasificare utilizat: 46,5% la matematică şi 40,8% la citire. Rezultatele la evaluările naţionale indică un decalaj pronunţat între rezultatele obţinute în şcolile rurale comparativ cu cele urbane. În 2022, peste 36% din elevii din şcolile rurale nu au reuşit să obţină nota 5 la matematică, faţă de 14% în cazul elevilor care au studiat la şcoli din oraşe. Totodată, rata de promovabilitate la examenul de bacalaureat a fost în 2022 de 73,3%.
     În plus, participarea tinerilor din România la educaţie şi training se limitează, în cele mai multe dintre cazuri, la programele de educaţie formală, fără a fi continuată după momentul finalizării studiilor prin training şi formare continuă*16. Educaţia şi formarea iniţială trebuie completate prin învăţarea pe tot parcursul vieţii -"Lifelong Process", pentru că în societatea modernă sunt necesare abilităţi noi, cunoştinţe suplimentare şi participarea la un proces simultan de promovare a valorilor. În acest context, este încurajată dezvoltarea educaţiei nonformale şi informale, care să coexiste şi să fie complementare cu educaţia formală. Legea învăţământului superior nr. 199/2023, cu modificările şi completările ulterioare şi Legea învăţământului preuniversitar nr. 198/2023, cu modificările şi completările ulterioare, prevăd reglementarea cadrului general şi integrator al programelor de învăţare pe tot parcursul vieţii, organizate în instituţiile de învăţământ preuniversitar şi universitar. Unităţile şi instituţiile de învăţământ, în parteneriat cu autorităţile locale şi alte instituţii şi organisme publice private, case de cultură, furnizori de formare continuă, parteneri sociali, centre de tineret, organizaţii neguvernamentale pot organiza centre comunitare de învăţare permanentă, pe baza unor oferte de servicii educaţionale adaptate nevoilor specifice. Acestea pot implementa instrumente dezvoltate la nivel european, Europass şi Youthpass, paşaportul lingvistic, precum şi portofoliul educaţional - componentă de învăţare pe tot parcursul vieţii.
        *16 https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/TRNG_LFSE_01 custom_2638768/default/table?lang=en

        Sistemele de educaţie şi formare este necesar să ofere o gamă completă de competenţe, inclusiv competenţe cheie - digitale, transversale sau de comunicare într-o limbă străină, necesare realizării unei tranziţii rapide şi de succes către ocuparea unui loc de muncă.
        Dezvoltarea experienţei practice în programele de formare profesională iniţială, în contact direct cu lumea reală a muncii, este evidenţiată în mod constant în politicile europene, de obicei, sub denumirea generică de "Work-based learning", ca exemplu de bună practică şi se regăseşte printre recomandările permanente adresate statelor membre pentru creşterea relevanţei sistemelor de educaţie şi formare profesională. De aceea este nevoie să fie sprijinit accesul tinerilor la stagii de calitate iar firmele să fie stimulate să ofere locuri pentru stagii şi să devină bune întreprinderi gazdă, să fie finanţată organizarea stagiilor de practică în vederea învăţării la locul de muncă, ca parte a programului de pregătire profesională, la toate nivelurile de calificare, prin învăţământul profesional şi tehnic.
        Există situaţii în care, deşi activităţile de internship sunt reglementate prin lege, pentru că programele acestea pot fi uşor asimilate cu stagiile de practică, angajatorii aleg uneori să nu îşi respecte obligaţiile ce le revin. Ambiguitatea celor două concepte - internship şi practică, lipsa unei monitorizări eficiente a respectării legislaţiei aferente, conduce, în anumite situaţii, la abuzuri din partea angajatorilor.

    4.3. Cultură şi creativitate
        Cu privire la legătura dintre educaţie şi creativitate, rezultatele studiilor arată că tinerii consideră că instituţiile de învăţământ sprijină în mică măsură dezvoltarea creativităţii.
        În acelaşi timp, 91% dintre tineri apreciază creativitatea ca pe o abilitate care ar trebui dezvoltată în şcoli, iar 66% dintre tineri sunt de părere că există mai multe şanse de a fi creativi în afara sistemului de învăţământ.*17 În situaţia actuală, există un potenţial nevalorificat al creativităţii în cadrul sistemului de învăţământ, ceea ce permite accesarea acestui potenţial de către diverse instituţii care activează în domeniul creativ prin iniţiative sau programe care să sprijine manifestarea sau dezvoltarea creativităţii tinerilor. Abilităţile vocaţionale, talentul, creativitatea sunt completate de calificări şi competenţe pe care se construiesc sectoarele culturale şi creative. Dezvoltarea accentuată a noilor tehnologii şi mijloacelor de comunicare au evidenţiat importanţa capitalului uman, a rezultatelor muncii creative şi de inovare.
        *17 https://www.culturadata.ro/wp-content/uploads/2020/11/Tinerii_şi_creativitatea_web.pdf, Pg. 28.

        O soluţie la problemele tinerilor o reprezintă hub-urile creative, "organizaţii care utilizează spaţiul sau infrastructura lor pentru crearea de reţele, dezvoltare organizaţională şi de afaceri în cadrul sectorului cultural şi creativ"*18. Carta albă "Eliberarea Potenţialului industriilor culturale şi creative"*19 din anul 2016 arată despre sectoarele culturale şi creative că au o capacitate de creştere inteligentă, contribuie la crearea de locuri de muncă, au rol de incluziune socială, stimulează inovarea şi ajută la dezvoltarea societăţilor informaţionale. Tinerii sunt categoria socială cu cel mai mare potenţial de manifestare a creativităţii, iar cadrul politic, prin deciziile politice şi legislative, poate încuraja tinerii creativi.
        *18 https://www.culturadata.ro/wp-content/uploads/2020/11/Tinerii_si_creativitatea_web.pdf, pg.19
    *19 https://www.culturadata.ro/cartea-alba-pentru-activarea-potenţialului-economic-al-sectoarelor-culturale-si-creative-din-românia-2016/. pg. 17


    4.4. Cercetare-dezvoltare-inovare
        În condiţiile subfinanţării cronice a cercetării, şi, în cadrul acesteia, a ponderii scăzute a dezvoltării experimentale, organizaţiile publice de cercetare au un număr redus de cercetători, iar eforturile acestora sunt dispersate în proiecte pe termen scurt cu puternică încărcătură birocratică. Puţinele resurse sunt slab concentrate în jurul unor agende strategice şi cu atât mai puţin a unora realizate în parteneriat cu mediul de afaceri, neexistând în acest context premise pentru specializarea inteligentă. Relansarea cercetării şi inovării, inclusiv a specializării inteligente, depind decisiv de antrenarea investiţiilor publice în cercetare-dezvoltare, capitol la care România, cu doar 0,17% din PIB în 2018, se plasează pe ultimul loc din Uniunea Europeană. Sunt decalaje semnificative faţă de media UE în ceea ce priveşte structura personalului C&D pe sectoare. Astfel, în totalul personalului C&D, echivalent normă întreagă, sectorul de afaceri reprezenta în 2019 doar 37%, comparativ cu media UE de 58%, sectorul guvernamental 39%, faţă de 11% în UE, iar universităţile doar 24%, faţă de 30% media UE*20. Slaba atractivitate a sistemului C&D pentru cercetători, mai ales comparativ cu universităţile şi institutele de cercetare din afara României, în condiţiile subfinanţării şi prestigiului scăzut al universităţilor şi institutelor, limitează capacitatea de a atrage, forma şi menţine cercetători performanţi.
        *20 https://www.research.gov.ro/uploads/sistemul-de-cercetare/legislaţie-organizare-si-funcţionare/proiecte-de-acte-normative/2021/anexa-1_sncisi.pdf

        Inovaţia este bazată pe creativitate şi pe capacitatea oamenilor de a-şi dezvolta creativitatea, astfel încât rezultatele să ducă la progres şi, implicit, la creştere economică în societate. În Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă*21, inovaţiile sunt încurajate pentru promovarea creşterii economice durabile, creşterea productivităţii şi extinderea locurilor de muncă decente. Cel de-al nouălea obiectiv este axat pe fortificarea cercetării ştiinţifice, modernizarea capacităţilor tehnologice ale sectoarelor industriale, încurajarea inovaţiilor, creşterea semnificativă a numărului de angajaţi în cercetare şi dezvoltare şi a cheltuielilor publice şi private de cercetare şi dezvoltare -ţinta de dezvoltare 9,5.
        *21 http://dezvoltaredurabila.gov.ro/web/wp-content/uploads/2020/08/Agenda-2030_RO.pdf, p23

        Capacitarea femeilor în era digitală, precum şi în sectoarele ştiinţă şi tehnologie rămâne, deocamdată, un deziderat, ţinând cont de participarea scăzută a acestora la formele de educaţie în aceste domenii şi, apoi, la ocuparea forţei de muncă, toate acestea fiind rezultatul unei interacţiuni complexe între stereotipurile de gen, fenomen care începe din primele etape ale vieţii şi educaţiei şi continuă pe parcursul carierei profesionale. Printre factorii care limitează participarea femeilor şi a fetelor la educaţia şi angajarea în domeniile ştiinţei şi tehnologiei se numără: aplicarea de stereotipuri pe tot parcursul vieţii, segregarea între activităţile specifice femeilor şi cele specifice bărbaţilor, hobby-uri şi jucării, lipsa relativă de modele feminine, precum şi vizibilitatea limitată a femeilor în acest sector, în special în funcţiile de conducere*22. Diferenţe mai mari de gen există şi în domeniile de studiu alese în învăţământul superior: în ţările OCDE, mai puţin de 1 din 3 absolvenţi de inginerie şi mai puţin de 1 din 5 absolvenţi de informatică sunt fete. Acest lucru se datorează probabil stereotipurilor şi aşteptărilor, mai degrabă decât diferenţelor de performanţă în matematică şi ştiinţă. De exemplu, la vârsta de 15 ani, mult mai puţine fete - 4,7%, decât băieţii - 18%, chiar şi printre cei mai performanţi - au raportat că se aşteaptă să aibă o carieră în inginerie sau în matematici.*23
        *22 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2016-0048_RO.html
        *23 https://www.oecd.org/gender/data/wherearetomorrowsfemalescientists.htm


    4.5. Sărăcie, incluziune şi coeziune socială
        Sărăcia afectează categoriile tradiţional vulnerabile ale populaţiei. În ultimele decenii, inegalitatea veniturilor populaţiei s-a accentuat, fapt ce a condus la inegalitate socială, fenomen întâlnit şi în statele cu economii avansate. În plus, inegalitatea conturează din ce în ce mai pregnant o componentă nouă, generată de presiunea progresului tehnologic şi de diferenţele educaţionale între generaţii şi între diverse grupuri de populaţie. Astfel, cei mai afectaţi de sărăcie sunt copiii şi persoanele tinere, 30,1% la grupa 0-17 ani, respectiv 28,4% la grupa 18-24 ani.*24
        *24 https://insse.ro/cms/ro/content/tendin%C5%A3e-sociale-limba-rom%C3%A2n%C4%83-1, p. 135

        Apoi, există mai multe categorii de tineri care prezintă vulnerabilităţi multiple: tinerii instituţionalizaţi ce nu mai beneficiază, la împlinirea vârstei de 18 ani, de serviciile de tip rezidenţial, tinerii cu dizabilităţi supuşi riscului de excluziunea socială, însăşi noţiunea de handicap plasând persoana în cauză într-o poziţie dezavantajată faţă de ceilalţi,*25 tinerii de etnie romă, care, în pofida numeroaselor strategii şi politici naţionale, dar şi europene, continuă să aibă un standard de viaţă care prezintă un decalaj ridicat faţă de cel al populaţiei majoritare.
        *25 Liviu Manea, Dizabilitatea ca factor de risc privind accesul la educaţie în Calitatea Vieţii nr. 1-2, 2006, https://www.revistacalitateavietii.ro/oldrcv/2006/CV-1-2-06/4.pdf p. 43.

        De asemenea, o atenţie sporită la nivelul politicilor europene şi naţionale este acordată tinerilor cu vârsta între 15-24 ani, care nu sunt pe piaţa muncii şi nici în educaţie sau altă formă de formare (NEET). În anul 2020, rata tinerilor care nu erau încadraţi profesional şi nu urmau niciun program educaţional sau de formare a fost de 14,8%, cei mai afectaţi fiind tinerii din mediul rural - 18,3% şi persoanele de sex feminin - 18,1%*26. Acest lucru înseamnă că aceşti tineri, în cele mai multe cazuri, pot spera doar la o carieră ce nu necesită o calificare profesională sau nu îşi vor putea găsi deloc un loc de muncă.
        *26 https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/EDAT_LFSE_20 custom_2647671/default/table?lang=en

        Categoria NEET a ajuns în atenţia instituţiilor europene şi există deja directive ce îşi propun diminuarea fenomenului. Proporţia tinerilor care nu sunt ocupaţi şi nici cuprinşi într-o formă de educaţie sau formare (NEETs 15-24 ani) deşi în scădere începând cu 2015 a rămas relativ ridicată, 14,7% în 2019 şi 14,8% în 2020, şi în continuare peste media UE, de 10,1% în 2019 şi 11,1% în 2020. Raportul de Ţară al Comisiei Europene pentru anul 2020 subliniază faptul că decalajul de inactivitate dintre tinerii cu un nivel scăzut de calificare şi cei cu înaltă calificare rămâne ridicat, de 43,3 puncte procentuale. În prezent reducerea numărului tinerilor ce se află în această categorie este unul dintre obiectivele Comisiei Europene, care, cu ajutorul Consiliului Uniunii Europene, a pus în aplicare, începând cu anul 2013, programul numit Garanţia pentru Tineret. Această iniţiativă şi-a propus să garanteze pentru toţi tinerii cu vârste între 15 şi 24 de ani accesul la oferte bune de ocupare profesională, la educaţie continuă, la ucenicie sau la stagii de formare, în decursul a patru luni de la intrarea în şomaj sau de la încheierea etapei de educaţie.
        În anul 2020, Consiliul Europei a adoptat Recomandarea "O punte către locuri de muncă - consolidarea Garanţiei pentru tineret" prin care statele membre "se asigură că fiecare tânăr sub 30 de ani primeşte o ofertă de calitate de angajare, de continuare a educaţiei, de intrare în ucenicie sau de efectuare a unui stagiu, în termen de patru luni de la intrarea în şomaj sau de la absolvirea unei forme de educaţie formală, în conformitate cu principiul 4 al Pilonului european al drepturilor sociale". În acest context, la nivel naţional, a fost aprobată Strategia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă 2021-2027, document strategic care cuprinde măsuri relevante pentru punerea în aplicare a acestei noi recomandări. Documentul strategic include o direcţie de acţiune dedicată exclusiv tinerilor şi o serie de măsuri care au ca scop implementarea Recomandării, inclusiv în ceea ce priveşte identificarea, dar şi oferirea de măsuri personalizate în acord cu nevoile specifice ale tinerilor. De asemenea, se pune accent pe îmbunătăţirea colaborării dintre toate părţile interesate, atât în ceea ce priveşte serviciile/măsurile oferite tinerilor, cât şi în vederea identificării tinerilor în risc de a deveni NEETs, prin parteneriate şi sisteme de avertizare timpurie, pentru a asigura furnizarea de măsuri adaptate şi personalizate în raport cu nevoile şi caracteristicile beneficiarilor.
    Pe de altă parte, Guvernul României a adoptat Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 101/2021 pentru modificarea art. 5 pct. IV^4 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobată prin Legea nr.126/2023, redefinind tânărul NEET şi extinzând grupa de vârstă de la 16-24 ani la intervalul 16 ani - până la împlinirea vârstei de 30 de ani.
        Garanţia pentru tineret consolidată are rolul de a se asigura că toţi tinerii cu vârsta sub 30 de ani beneficiază de o ofertă de calitate de ocupare, de formare continuă, de ucenicie sau de stagiu într-o perioadă de patru luni de la momentul în care au devenit şomeri sau au părăsit educaţia formală, în conformitate cu Principiul 4 al Pilonului European al Drepturilor Sociale.
        Tinerii din România, ai căror părinţi, unul sau ambii, sunt plecaţi la muncă în străinătate, pentru perioade mai scurte, de 1-3 luni/an, mai lungi, de peste 3 luni/an sau foarte lungi, de peste un an, constituie un grup specific, pentru care trebuie să fie dezvoltate politici şi programe adecvate problemelor generate de absenţa părinţilor, atât în ce priveşte depăşirea stresului emoţional şi psihologic, îngrijirea adecvată, cât şi prevenirea abandonului şcolar şi integrarea socială.

    4.6. Incluziunea tinerilor migranţi
        Imigraţia în România a crescut şi s-a diversificat foarte mult în ultimii ani, România devenind una dintre ţările cu cele mai mari creşteri ale numărului de imigranţi în regiunea Europei de Est. în perioada 2010-2020. Conform datelor din 2020 ale Organizaţiei Naţiunilor Unite, proporţia persoanelor născute în alte ţări care locuiesc în România aproape s-a triplat în decurs de şase ani: de la 281.000 de persoane în 2015, reprezentând 1,4% din toată populaţia României, la 705.300 de persoane în 2020, reprezentând 3,7% din populaţia totală*27.
        *27 http://migrationcenter.ro/wp/wp-content/uploads/2021/11/Anatolie-Cosciug_BT.pdf, p. 13

        Migraţia îmbracă diferite forme, iar motivele pentru care oamenii ajung să migreze sunt diverse, deşi mulţi dintre cei care ajung să îşi părăsească familia şi casele o fac din lipsa oportunităţilor de muncă din ţara de origine. În ultimii ani, majoritatea celor ce au sosit pe teritoriul Europei îşi părăsesc casele din cauza conflictelor şi a schimbărilor climatice, generând astfel crize umanitare fără precedent. În acest context, este necesară dezvoltarea de parteneriate între diverşi actori, pentru a beneficia de cunoştinţele şi expertiza lor în încercarea de a aduce laolaltă experţi din cele mai diverse zone şi de a simplifica înţelegerea unui fenomen complex precum migraţia. Pentru integrarea migraţilor, combaterea discriminării şi a excluziunii sociale se impune dezvoltarea şi furnizarea de servicii integrate de informare şi consiliere, cu accent pe capacitarea migranţilor, pregătirea acestora pentru accesarea pieţei forţei de muncă şi implicarea lor în comunităţi, în concordanţă cu dezvoltarea unui pachet coerent de resurse educaţionale pentru învăţarea limbii române ca limbă străină şi orientare în societate care să ţină cont de nevoile beneficiarilor unei forme de protecţie în România.

    4.7. Locuirea
        România este ţara cu cea mai mare rată de deprivare de locuinţe la nivelul UE. Locuinţele de calitate scăzută, infrastructura inadecvată şi lipsa de siguranţă a ocupării reprezintă serioase probleme cu care se confruntă mai ales grupurile sărace şi marginalizate, atât din mediul urban, cât şi din rural. Toate aglomerările urbane includ insule de sărăcie, comunităţi segregate spaţial afectate de ocuparea forţei de muncă scăzută şi nivel redus de educaţie. Lipsa condiţiilor de locuire adecvate este strâns legată de gospodăriile sărace care trăiesc în condiţii precare şi care sunt împovărate de cheltuielile pentru întreţinerea locuinţei.*28
        *28 http://sgglegis.gov.ro/legislativ/docs/2022/05/4_cq06fz23gjvw8tmpx5.pdf

        Tinerii din România părăsesc locuinţa părinţilor la o vârstă mai înaintată decât în ţările occidentale potrivit raportului Eurofound29, 2014, ceea ce poate fi, cel puţin parţial, rezultatul dificultăţilor cu care se confruntă pe piaţa muncii în obţinerea unui loc de muncă decent, iar nesiguranţa veniturilor duce la adoptarea modelului familiei multigeneraţionale. Mai mult, lipsa serviciilor de îngrijire a copiilor şi a persoanelor în vârstă la preţuri accesibile creşte presiunea de a adopta soluţia gospodăriei cu câteva generaţii prezente*29.
        *29 "Politici sociale de locuire", Briciu C., 2016, Revista calităţii vieţii, https://www.revistacalitateavietii.ro/2016/CV-1-2016/03.pdf, p.47-48.

        La nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, stocul de locuinţe publice este relativ redus şi concentrat la nivel teritorial. 14% dintre AAPL-urile care au răspuns la chestionarul dezvoltat în cadrul anchetei derulate de MDLPA privind nevoia de locuinţe publice, în perioada februarie - aprilie 2022, au declarat că pe teritoriul lor există locuinţe pentru tineri. Cele mai multe solicitări sunt pentru locuinţe sociale, 40.161 de cereri de locuinţe sociale înregistrate în 222 localităţi, iar locuinţe pentru tineri sub 35 de ani, 38.976 de cereri de locuinţe pentru tineri, înregistrate în 282 localităţi*30. În plus, tinerii care provin din sistemul de îngrijire instituţionalizat şi vârstnicii sunt alte grupuri vulnerabile în raport cu locuirea adecvată şi accesul la locuinţe decente. Nevoile lor reflectă faptul că facilitarea accesului la o locuinţă este insuficient în lipsa asistenţei necesare pentru ca astfel de grupuri să ajungă la o viaţă independentă.
        *30 Sursa: anchetă MDLPA privind nevoia de locuinţe publice (februarie - aprilie 2022)


    4.8. Ocupare şi oportunităţi antreprenoriale
        În ciuda unei îmbunătăţiri a situaţiei în ultimii ani, ocuparea forţei de muncă tinere este redusă în România. în anul 2022, rata de ocupare a tinerilor cu vârste cuprinse între 15 şi 24 ani era de 19,7%, cu 4,9 puncte procentuale mai scăzută faţă de anul 2020, iar rata şomajului în rândul tinerilor a fost de 22,8%*31. Şomajul afectează în măsură mai mare absolvenţii nivelurilor inferioare de educaţie, mediu şi scăzut, comparativ cu persoanele care au studii superioare. De exemplu, în anul 2020, rata şomajului, conform Biroului Internaţional al Muncii, pentru persoanele cu studii medii a fost de 5,1%, respectiv 8,1% pentru nivelul scăzut de educaţie, valori mult mai mari comparativ cu rata înregistrată pentru şomerii cu studii superioare, de 2,2%.*32
        *31 https://insse.ro/cms/ro/content/ocuparea-%C8%99i-şomajul-35
        *32 Sursa: https://insse.ro/cms/ro/tags/tendinţe-sociale

        Conform Barometrului de Opinie Publică( BOPT) 2020, 80% dintre tineri consideră că au probleme în găsirea unui loc de muncă*33 şi doresc să fie sprijiniţi în acest sens, în special prin informare, consiliere şi orientare în carieră, cursuri de formare, calificare, perfecţionare, specializare profesională. Tinerii conştientizează faptul că tranziţia de la educaţie la muncă reprezintă o etapă dificilă, în care aceştia au adesea nevoie de sprijin, asistenţă şi sfaturi, în demersul dificil de căutare a unui loc de muncă. Îmbunătăţirea portofoliului de competenţe şi abilităţi necesare adaptării la dinamica pieţei muncii. Pe lângă percepţia ofertei precare de locuri de muncă pentru tineri, din sondajul citat reiese şi percepţia unei slabe adecvări a şcolii la cerinţele pieţei muncii - 44% dintre tinerii intervievaţi consideră că şcoala îi pregăteşte în mică măsură pentru profesiile cerute pe piaţa muncii, iar 57% consideră că şcoala îi pregăteşte în mică măsură pentru a fi capabili să dezvolte o afacere proprie*34.
        *33 MTS, BOPT 2020, p. 10
        *34 Ibidem

        Trăsătura esenţială a modelului de ocupare din România este că cea mai mare parte a ocupării este asigurată de salariaţi 76,2%, în anul 2020, iar tendinţa este ca această pondere să crească, în anul 2010, a fost de 64,8%. Spiritul antreprenorial este slab dezvoltat în ţara noastră, ponderea patronilor fiind de numai 1,2% în totalul persoanelor ocupate, însă fenomenul este corelat şi cu politicile fiscale şi reglementările legislative în domeniul muncii.
        Potrivit raportului Employment and Social Developments in Europe*35 realizat de Comisia Europeană în anul 2021, transformările recente în ceea ce priveşte impactul crizei COVID-19 au fost inegale în statele membre, la nivelul regiunilor şi grupurilor de populaţie. Cei mai afectaţi au fost tinerii, migranţii, romii şi alte comunităţi marginalizate şi persoane de origine etnică minoritară, persoanele cu dizabilităţi, lucrătorii cu competenţe scăzute sau cu angajaţii temporar şi cei care desfăşoară activităţi independente.
        *35 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_3384

        Schimbările care au intervenit pe piaţa muncii ţin şi de forma de angajare sau modul de lucru. Astfel, întâlnim tot mai des lucrul pe platforme digitale, contracte de muncă cu timp parţial de lucru care oferă mai multă flexibilitate atât angajaţilor, cât şi firmelor. Şi condiţiile de muncă au fost afectate în sens pozitiv de tehnologizare şi digitalizare, conducând la îmbunătăţirea pieţei forţei de muncă în termeni de autonomie, flexibilitate, sănătate şi siguranţă. Există însă şi aspecte negative privind condiţiile de muncă şi calitatea vieţii pentru persoanele care au fost mai puţin pregătite să facă faţă schimbărilor şi să profite de beneficiile tehnologizării.

    4.9. Sănătate şi responsabilitate socială şi individuală
        Potrivit raportului Starea Sănătăţii în Uniunea Europeană*36, speranţa de viaţă la naştere în România, una dintre cele mai reduse din Uniunea Europeană, o medie de 75,3 ani faţă de 80,9 media UE, a scăzut în medie cu 1,4 ani în timpul pandemiei de coronavirus - dublu faţă de media europeană şi acest lucru reflectă atât comportamentele nesănătoase ale populaţiei, cât şi inechităţile socio-economice şi de mediu de rezidenţă, inclusiv de acces la serviciile medicale. Capacitatea sistemului sanitar de a răspunde nevoilor medicale ale cetăţenilor este limitată de diverşi factori, dintre care subfinanţarea este doar unul dintre cei mai discutaţi. Conform datelor Eurostat, cheltuielile curente de sănătate reprezentau în România, în anul 2019, 5,7% din PIB*37, comparativ cu statele cu cele mai mari sume cheltuite pentru sănătate, cum ar fi Franţa şi Germania, unde ponderea era de peste 11,0%. Subfinanţarea repetată a serviciilor a dus la o asistenţă medicală la nivel sub-optimal, faţă de standardul european şi la lipsa de investiţii în sistem pentru a asigura acest standard.*38
        *36 https://health.ec.europa.eu/state-health-eu/health-glance-europe_ro
        *37 https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tps00207/default/table?lang=en
        *37 Comisia Europene, Starea sănătăţii în UE (2019). România, profil de ţară, https://health.ec.europa.eu/system/files/201 9-11/2019_chp_românia_romanian_0.pdf

        La nivel naţional, accesul la serviciile de îngrijire a sănătăţii depinde, în principal, de existenţa şi distribuţia infrastructurii sistemului de sănătate, dar şi de resursele umane şi financiare disponibile. Numărul redus de unităţi medicale în mediul rural, în special spitale, distanţele prea mari până la o clinică specializată, costurile sau listele de aşteptare sunt cei mai relevanţi factori care determină disparităţile privind accesul populaţiei la serviciile medicale. Deşi în România se formează un număr mare de practicieni din domeniul sănătăţii, emigraţia personalului medical contribuie la un deficit de forţă de muncă în domeniul sănătăţii la nivel naţional, iar numărul de medici şi asistenţi medicali pe cap de locuitor este cu mult sub mediile UE. Astfel de obstacole, deşi sunt indirecte, influenţează nefavorabil starea generală a sănătăţii populaţiei.
        Rapoartele Comisiei Europene arătau, la nivelul anului 2018, că 17% dintre tinerii cu vârste cuprinse între 16 şi 29 de ani din UE-27 au raportat că au suferit de o problemă de sănătate de lungă durată.*39 Cea mai mică prevalenţă a problemelor de sănătate de lungă durată în această grupă de vârstă a fost constatată în România, Italia, Grecia şi Bulgaria, toate mai puţin de 5,0%, însă diferenţe între statele membre ale UE ar putea fi legate de decalajele de diagnosticare şi tratament la timp a acestor probleme. Prin urmare, nu se poate preciza dacă starea de sănătate a tinerilor este mai bună în România sau este vorba de un sistem medical care nu detectează la timp probleme de sănătate ale tinerilor sau de o lipsă de accesare de către tineri a sistemului sanitar.
        *39 Being young in Europe today - health (2020), disponibil la https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Being_young_in_Europe_today_-_health

        Aproape jumătate din totalul deceselor din România în 2019 pot fi atribuite factorilor de risc comportamentali, care includ consumul de tutun, alimentaţia nesănătoasă, inclusiv consumul redus de fructe şi legume, precum şi consumul ridicat de zahăr şi sare, consumul de alcool şi activitatea fizică scăzută. Dacă ne referim la adolescenţi şi tineri, conform unui studiu INS, procentul persoanelor fumătoare în rândul grupei de vârstă 15-24 ani este de 19,97%, dintre care 10,16% fumează zilnic şi 9,81% fumează ocazional.*40 De asemenea, conform studiului ESPAD - The European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs, doar 68,8% dintre respondenţii cu vârsta de 16 ani au răspuns că nu au fumat deloc în ultima lună, semnificativ mai puţin în comparaţie cu proporţia de 80,64% a respondenţilor din toate ţările participante la studiu.*41
        *40 https://insp.gov.ro/download/cnepss/stare-de sănătate/rapoarte_si_studii_despre_starea_de_sănătate/sănătatea_copiilor/rapoarte-naţionale/Raport-Naţional-de-Sănătate-a-Copiilor-si-Tinerilor-din-România-2020.pdf
        *41 https://data.espad.org/search-questions/?field-text=tobacco

        Pentru tinerii de 15 şi 16 ani, conform studiului - "România: Profilul de ţară din 2021 în ceea ce priveşte sănătatea"*42 - România se situează printre ţările cu o frecvenţă crescută a celor care au consumat alcool în exces cel puţin o dată în ultimele 30 de zile, cu un consum mai mare cu 10% la băieţi faţă de fete, iar la consumul zilnic de fructe s-au înregistrat valori situate sub mediile europene la ambele genuri. Nivelurile scăzute de consum de fructe şi legume, la care se adaugă lipsa exerciţiului fizic, determină ratele excesului de greutate şi ale obezităţii în rândul adolescenţilor, care au crescut constant în ultimele două decenii, una din cinci persoane cu vârsta de 15 ani încadrându-se în aceste categorii în 2018, cu puţin peste media UE. Conform studiului COSI, prevalenţa supraponderalităţii, inclusiv obezitate, în rândul copiilor din grupa de vârstă 7-9 ani din 33 de ţări participante la studiu a fost de 31% pentru băieţi şi 28% pentru fete, în timp ce în România s-au înregistrat prevalenţe egale de 27% pentru ambele genuri*43.
        *42 https://ec.europa.eu/health/system/files/2022-01/2021_chp_românia_romanian.pdf
        *43 Report on the fifth round of data collection, 2018-2020: WHO European Childhood Obesity Surveillance Iniţiative (COSI). Copenhagen: WHO Regional Office for Europe; 2022. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO, disponibil la https://www.who.int/europe/publications/i/item/WHO-EURO-2022-6594-46360-67071

        Potrivit unui raport recent OMS*44, în regiunea europeană, se constată o rată în creştere a problemelor de sănătate mintală la adolescenţi şi tineri: 29% dintre fetele de 15 ani şi 13% dintre băieţii de 15 ani din ţările europene au raportat că "se simt triste/trişti" mai mult de o dată pe săptămână; se constată că jumătate dintre problemele de sănătate mintală la vârsta adultă au debut în timpul sau înainte de adolescenţă; depresia şi tulburările de anxietate sunt printre primele cinci cauze ale poverii măsurată în termeni de ani de viaţă cu dizabilitate ale adulţilor din UE, iar sinuciderea este principala cauză de deces în rândul adolescenţilor cu vârste cuprinse între 10 şi19 ani, în ţările cu venituri reduse/medii şi a doua cauză principală în ţările cu venituri mari din regiunea europeană, mai precizează raportul OMS. Tinerii defavorizaţi, inclusiv minorităţile sau migranţii, sunt în special afectaţi de probleme de sănătate mintală (p.1).*45
        *44 WHO Regional Office for Europe: Factsheet for World Mental Health Day 2018- Adolescent mental health in the European Region, disponibil la https://www.euro.who.int/ data/assets/pdf_file/0005/383891/adolescent-mh-fs-eng.pdf
        *45 Ibidem

        Un fenomen îngrijorător este numărul de mame minore. România are aproape un sfert dintre mamele minore din Uniunea Europeană. Datele Eurostat arată că numai în 2018, 8 621 de fete cu vârste între 10-17 ani au devenit mame înainte de vârsta majoratului, iar 725 dintre ele s-au aflat în această situaţie înainte de a împlini 15 ani.*46 În acelaşi timp, România are încă o rată a mortalităţii infantile ridicată, 6,2 la mia de născuţi vii în 2019 (INS), aproape dublă faţă de media Uniunii Europene, de 3,5 la mie. Mai mult, rata avorturilor este de peste două ori mai mare decât în UE, adică 480 de avorturi la 1.000 de naşteri*47, ceea ce arată o nevoie încă neacoperită de servicii de planificare familială, mai ales la grupurile vulnerabile. Prevenirea maternităţii timpurii şi a consecinţelor asociate implică, atât acces la informare, inclusiv prin intermediul disciplinei Educaţie pentru Sănătate, cât şi îmbunătăţirea accesului la servicii medicale de urmărire a sarcinii, cu precădere în zonele rurale. În momentul de faţă, educaţia pentru sănătate ajunge la 6% dintre elevii din România ca materie opţională, depinzând de decizia şcolii.*48
        *46 Salvaţi Copiii România, disponibil la https://www.salvaticopiii.ro/ce-facem/advocacy-campanii/multiplele- chipuri-ale-excluziunii
        *47 Ibidem
        *48 https://www.salvaticopiii.ro/ce-facem/sănătate/educaţie-pentru-sănătate/educaţie-pentru-sănătate-in-curricula-scolara


    4.10. Protecţia mediului
        Potrivit cercetării Eurobarometru din decembrie 2019, circa 46% dintre români considerau ca protecţia mediului este foarte importantă pentru ei personal, valoare mediu- inferioară faţă de media europeană de 53%, iar 76% dintre români erau de părere că schimbarea climatică este o problemă foarte serioasă în ţara lor, practic la aceeaşi valoare cu media europeană. De notat că în aceste privinţe, opţiunile tinerilor sunt similare cu ale populaţiei în ansamblul său. În schimb, la întrebarea privind 14 acţiuni concrete la nivel individual privind protecţia mediului, cum ar fi sortarea deşeurilor, reducerea consumului de resurse, reducerea utilizării autoturismului, numai 3% dintre români au declarat că au realizat cel puţin 7 sau mai multe activităţi.*49
        *49 Comisia Europeană, Special Eurobarometer 501, Attidudes of European citizens towards the environment, https://data.europa.eu/data/datasets/s2257_92_4_501_eng?locale=en, pp. 9-14, 52-56.

        Există multe modalităţi prin care tinerii pot contribui într-un mod inovativ şi informat în ceea ce priveşte viitoarele decizii legate de efectele schimbărilor climatice sau tranziţia către surse de energie regenerabile, printre care, instituirea unui consiliu consultativ al tinerilor, privind domeniul protecţiei mediului.

    4.11. Cetăţenie activă şi transformare digitală
        În ceea ce priveşte componenta de participare, România face parte din grupul de state membre UE cu cel mai scăzut nivel de participare a tinerilor la activităţi organizate de diferite grupuri şi cluburi. Aproape o treime, 32% dintre tineri au declarat că participă la cel puţin o activitate.*50 Faţă de media UE, România înregistrează niveluri mai scăzute de participare ale tinerilor la toate tipurile de activităţi. Cele mai mari diferenţe s-au înregistrat în privinţa activităţilor cluburilor sportive, o pondere de 62% - locul 26, organizaţiilor culturale, o pondere de 47% - locul 20 şi organizaţiilor locale active în comunitate, cu o pondere de 46% - locul 23.
        *50 Tipuri de activităţi, cf metodologiei Comisiei Europene/Eurobarometru: cluburi sportive; cluburi de tineret, de petrecere a timpului liber sau orice fel de organizaţie de tineret; organizaţie culturală; organizaţie locală activă în comunitatea locală; organizaţie politică sau partid politic; organizaţie de drepturile omului sau de dezvoltare globală; organizaţie ecologică sau în domeniul schimbării climatice; orice altă organizaţie neguvernamentală.

        Activismul civic, măsurat prin apartenenţa la organizaţii neguvernamentale - fundaţii, asociaţii, rămâne unul modest. Potrivit datelor BOPT, acesta a fost de 8% în 2018*51, aproape dublu faţă de 2016, şi de 13% în 2020.*52 Creşterea trebuie interpretată prin prisma apartenenţei în asociaţiile de elevi şi, mai ales, de studenţi, la grupurile informale de tineri, precum şi prin diferenţierile marcante pe medii de rezidenţă, în favoarea mediului urban. Atunci când vine vorba despre participarea la procesul de luare a deciziilor, evaluările tinerilor rămân preponderent negative: 39% cred că nu pot influenţa deciziile la nivel local, iar 45% consideră că nu pot influenţa deciziile la nivel central, faţă de 25% care cred că pot influenţa deciziile la nivel local şi 27% la nivel naţional.*53 De asemenea, majoritatea tinerilor manifestă dezinteres faţă de activităţi non-formale, de tip participativ, în cadrul comunităţilor. Nivelul cel mai ridicat de dezinteres, de 71%, se manifestă faţă de consultările cu autorităţile locale sau centrale pe teme de interes pentru tineri.*54
        *51 Ibidem, pp. 86, 100
        *52 MTS, BOPT 2020, https://sport.gov.ro/wp-content/uploads/2020/12/IRES_DIAGN0ZA-2020-_raport-final- MTS.pdf, p. 37
        *53 MTS, BOPT 2018, p. 81, 92
        *54 Ibidem, p. 29.

        În privinţa participării în activităţi de voluntariat, România face parte din grupul statelor membre UE cu un nivel în jurul mediei europene. Procentul celor care şi-ar dori să desfăşoare activităţi de voluntariat a fost de 62% în 2018 şi de 77% în 2020. De asemenea, un procent mare de tineri declară că nu cunosc organizaţii neguvernamentale care organizează activităţi în localitatea lor - 62% în 2018 şi 61% în 2020.
        Tinerele femei se confruntă în continuare cu obstacole în calea participării lor la viaţa publică şi politică, mai ales în zonele rurale şi în urbanul mic - discriminare în societate şi în partidele politice, bariere sociale, economice şi culturale. Conform Barometrului de Gen din 2018, există o mai mare deschidere faţă de egalitatea de gen la nivelul societăţii, totuşi, lumea politică pare blocată într-un sistem care valorizează excesiv bărbatul politic.
        Ultima ediţie a Global Gender Gap, realizat de World Economic Forum, dată publicităţii în martie 2021, arată că pandemia de Covid-19 a adâncit şi mai mult inechităţile de gen preexistente. În acest index, România ocupă locul general 88 din 156 de ţări incluse în raport. Acesta acoperă patru macroteme privind egalitatea de gen: Oportunităţi şi participare în economie, Educaţie, Sănătate şi Acces la putere politică - Political Empowerment, ultimul fiind şi indicatorul pe care România stă cel mai prost (poziţia 129). Conform studiului menţionat, în ceea ce priveşte componenta de digitalizare, principala provocare constă în insuficienta dezvoltare a competenţelor digitale ale tinerilor pentru protecţia acestora în faţa riscurilor posibile ca urmare a folosirii internetului. Tinerii folosesc internetul pentru comunicare şi accesare de reţele sociale şi într-o mult mai mică măsură pentru a interacţiona cu autorităţile publice ori pentru a comunica pe bloguri şi reţele de socializare despre subiecte civice şi politice. Acest mod de utilizare a tehnologiei informaţiei atrage după sine insuficiente competenţe digitale care includ cunoştinţe şi aptitudini de utilizare şi/sau programare de softuri de calculator. Simpla capacitate de utilizare a internetului pentru accesarea de reţele sociale nu înseamnă şi un nivel ridicat de cunoştinţe şi aptitudini de editare de text, calcul tabelar, utilizare de baze de date, chiar şi limbaj de programare.
        În declaraţia privind drepturile şi principiile digitale pentru deceniul digital, pe care Comisia Europeană a propus-o în anul 2022, transpare intenţia de a sprijini formarea unor cetăţeni împuterniciţi digital, o forţă de muncă având competenţe şi abilităţi digitale şi mai mulţi experţi în acest domeniu. Competenţele digitale de bază pentru toţi cetăţenii şi oportunitatea de a dobândi abilităţi specializate în tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor (TIC) pentru forţa de muncă sunt o condiţie prealabilă pentru a participa activ la deceniul digital. Mai mult decât atât, noua strategie pentru un internet mai bun pentru copii Better Internet for Kids - BIK+, pledează pentru măsuri de prevenire a riscurilor pe care utilizarea mediului virtual le presupune: dezinformare, hărţuire cibernetică, conţinuturi dăunătoare şi ilegale.
        Una dintre discuţiile care sunt purtate acum la nivel european se referă la reducerea pragului minim de la care tinerii pot vota, mai precis vârsta de 16 ani. Un exemplu de bună practică este Austria, unde această măsură a contribuit la creşterea numărului de tineri care participă la vot, dar şi a încrederii pe care tinerii o au în stat şi procese democratice*55.
        *55 J. Aichholzer & S. Kritzinger, Lowering the Voting Age to 16 - Learning from Real Experiences Worldwide, Voting at 16 in Practice: A Review of the Austrian Case, Palgrave Studies in Young People and Politics, 2020


    4.12. Tinerii din mediul rural
        Apartenenţa la mediul rural a unui tânăr are un impact important asupra traseului educaţional şi socio-profesional: acces limitat la educaţie, atât din cauza unei infrastructuri educaţionale precare în rural, cât şi a unei calităţi mai slabe a educaţiei, familii lipsite de venituri sau cu venituri scăzute sau fluctuante, lipsa ofertelor de muncă, a celor de petrecere a timpului liber.
        Pe de altă parte, nivelul redus de informare a tinerilor privind măsurile de sprijin pentru a avea acces la formare şi inserţie profesională sau dependenţa tinerilor de prestaţiile sociale, acordate fără o condiţionare de găsirea ulterioară a unui loc de muncă îi determină pe mulţi tineri din rural să prefere un venit modest, să lucreze, eventual, ca zilier în agricultură. O soluţie pentru integrarea profesională a tinerilor din mediul rural este sprijinirea acestora în a-şi dezvolta o afacere proprie, inclusiv în domeniul agricol. Pe lângă nevoia de formare, mai ales în domeniile managementului afacerilor şi al riscurilor, se evidenţiază şi crearea de reţele de antreprenori din rural pentru schimb de experienţă şi informaţii, dar şi nevoia accesului la finanţare la nivel local, precum şi a existenţei unor produse specializate de creditare pentru tinerii antreprenori din mediul rural*56. În ceea ce priveşte viaţa socială, tinerii din rural nu au la dispoziţie spaţii adecvate pentru derularea activităţilor de petrecere a timpului liber, unde să se poată întâlni cu alte persoane, iar activităţile culturale, sportive, de protecţia mediului dedicate lor sunt extrem de reduse*57.
        *56 Antreprenoriatul în mediul rural. Tendinţe, nevoi şi oportunităţi, Romanian Angel Appeal, 2020, P. 17, 27 - 29
        *57 Metodologie de lucru cu tinerii din rural şi cei din sistemul de protecţie a copilului, ICCV, 2016, p. 31 - 35

        Guvernanţa programului European Youth Village (Asociaţia pentru Dezvoltare Activă şi Go Free - Asociaţia pentru Sprijinirea Societăţii Civile), alături de o serie de alte organizaţii neguvernamentale şi împreună cu tineri din mediul rural a elaborat un document strategic - Carta Albă a Tinerilor din Mediul Rural, care stabileşte priorităţile acestora, atât pentru comunităţile lor - în mediul rural, dar şi la nivel naţional şi european. În urma unei consultări realizate la nivel naţional, a fost propus un set de priorităţi, pe care autorităţile guvernamentale este necesar să le aibă în vedere: participare accesibilă, incluzivă şi responsabilă pentru toţi tinerii din mediul rural, programe care să sprijine iniţiativa acestora, la toate nivelurile, facilităţi, resurse şi oportunităţi de dezvoltare, învăţare şi petrecere a timpului liber, consolidarea sectorului de tineret în mediul rural şi susţinerea lucrului cu tinerii, dezvoltarea unei societăţi civile active în mediul rural şi creşterea gradului de reprezentativitate în procesul de luare a deciziilor, politici de tineret incluzive şi încurajarea permanentă a dialogului între tinerii din mediul rural şi autorităţile publice locale, judeţene, centrale şi europene, sate prietenoase cu tinerii şi o Uniune Europeană conectată la tinerii din mediul rural.
        Tinerii din mediul rural trebuie să aibă acces la activităţi culturale, evenimente şi oportunităţi potrivit intereselor vârstei lor. De multe ori, acestea se desfăşoară în afara satelor lor iar accesul este limitat de dificultăţile legate de facilităţile de transport. Accesul la servicii medicale prietenoase, oportunităţile de petrecere a timpului liber sunt, de asemenea, nevoi ale tinerilor din mediul rural. Aceştia îşi doresc ca în satele şi comunele lor să fie organizate tabere, activităţi cultural-artistice, sportive, schimburi de experienţă, voluntariat. Centrele mobile pentru tineret pot fi o soluţie.

    4.13. Analiza SWOT
        Analiza SWOT, prezentată mai jos reliefează o serie dintre problemele cu care se confruntă sectorul de tineret şi care vor fi avute în vedere în contextul prezentei strategii.
        Puncte tari:
    1. Existenţa unităţilor subordonate - direcţii judeţene pentru familie şi tineret, respectiv Direcţia pentru Familie şi Tineret a Municipiului Bucureşti, case de cultură ale studenţilor, Complexul Cultural Sportiv Studenţesc Tei Bucureşti, care contribuie la implementarea politicilor şi programelor de tineret, la nivel local;
    2. Existenţa centrelor pentru tineret şi a centrelor de agrement/bazelor turistice, care asigură servicii specifice pentru tineri - informare documentare/consiliere/educaţie şi învăţare nonformală, tabere;
    3. Finanţarea proiectelor organizaţiilor neguvernamentale de tineret prin intermediul concursurilor de proiecte;
    4. Existenţa Reţelei Naţionale de Lucrători de Tineret - tineREŢEA;
    5. Organizarea de tabere sociale şi tabere gratuite pentru persoanele cu dizabilităţi;
    6. Definirea clară a structurilor neguvernamentale de şi pentru tineret - Capitolul III din Legea nr.350/2006, cu modificările şi completările ulterioare, existenţa mecanismului de consultare a acestora de către MFTES (Consiliul Naţional pentru Tineret), dar şi a mecanismului de conlucrare cu acestea (Grupul Naţional de Lucru pentru Dialogul Tinerilor cu UE coordonat de MFTES);
    7. Existenţa cadrului legal privind tineretul, fundaţiile de tineret şi voluntariatul;
    8. Existenţa standardului ocupaţional "lucrător de tineret";
    9. Rata mică a şomajului în cazul tinerilor absolvenţi de învăţământ superior, semnificativ mai redusă comparativ cu media UE;
    10. Număr semnificativ de tineri interesaţi în implicarea în activităţi de voluntariat;
    11. Existenţa unui program de cercetare în domeniul tineretului, pe baza căruia sunt fundamentate politicile în domeniu.

        Puncte slabe:
    1. Buget scăzut alocat MFTES pentru programele, personalul şi infrastructura de tineret de la nivel central şi la nivelul subordonatelor;
    2. Lipsa coordonării interinstituţionale pentru implementarea politicilor de tineret;
    3. Incompleta acoperire la nivel teritorial a centrelor de tineret şi insuficienta dezvoltare a centrelor de tineret care, în prezent, nu sunt spaţii destinate tinerilor la care aceştia să aibă acces permanent şi în care să beneficieze de activităţi şi servicii, ci sunt proiecte în cadrul unui program naţional, subfinanţate, cu doar câteva activităţi pe an şi fără personal special angajat permanent;
    4. Numărul relativ redus de tineri care apelează la serviciile centrelor pentru tineret;
    5. Lipsa strategiilor locale/judeţene pentru tineret;
    6. Consilii consultative ale tinerilor constituite în puţine unităţi administrativ-teritoriale, îndeosebi la nivelul municipiilor reşedinţă de judeţ şi al judeţelor;
    7. Situaţia juridică neclară a fundaţiilor judeţene pentru tineret;
    8. Lipsa reglementărilor legislative privind activitatea de tabere pentru copii şi tineri;
    9. Lipsa standardului ocupaţional "consilier pentru tineret";
    10. Îmbătrânirea demografică coroborată cu scăderea continuă a natalităţii ;
    11. Interes scăzut pentru stimularea creativităţii tinerilor în cadrul educaţiei formale;
    12. Slaba implicare a tinerilor cercetători în sistemul de cercetare, dezvoltare şi inovare;
    13. Incidenţa ridicată a cazurilor de abandon şcolar şi de părăsire prematură a şcolii în rândul elevilor ce provin din medii dezavantajate;
    14. Ponderea scăzută a tinerilor care participă la educaţie continuă;
    15. Persoanele tinere sunt cele mai afectate de sărăcie, în special tinerii aparţinând grupurilor vulnerabile
    16. Migraţia internaţională a segmentului de vârstă 25-29;
    17. Integrarea dificilă pe piaţa muncii a tinerilor, mai ales pentru anumite grupuri vulnerabile, de exemplu, romi, tineri cu dizabilităţi, tineri care părăsesc sistemul de protecţie, centrele de detenţie;
    18. Acces redus la locuirea decentă în rândul tinerilor;
    19. Procentul mic al tinerilor angajaţi temporar/ cu timp parţial;
    20. Rata mare de sărăcie în muncă a angajaţilor cu contracte de muncă cu timp parţial;
    21. Număr insuficient de medici de familie la care pot avea acces tinerii (424 de localităţi din România nu au medic de familie*58);
        *58 Casa Naţională de Sănătate, date la nivelul anului 2022

    22. Număr mare de mame minore;
    23. Lipsa educaţiei pentru sănătate ca materie obligatorie în programă;
    24. Ponderea ridicată a tinerilor care fumează sau consumă substanţe ilicite;
    25. Lipsa infrastructurii dedicate sportului de masă;
    26. Slaba implicare a tinerilor în activităţi sportive;
    27. Lipsa unei cartografieri a problemelor şi a nevoilor tinerilor din mediul rural;
    28. Lipsa spaţiilor de petrecere a timpului liber în mediul rural;
    29. Nivel redus de informare a tinerilor din mediul rural cu privire la oferta educaţională şi de locuri de muncă;
    30. Lipsa centrelor de tineret în mediul rural;
    31. Situaţia precară a bazei materiale de tineret, respectiv a centrelor de tineret, centrelor de agrement/baze turistice, case de cultură ale studenţilor, în special din comunităţile defavorizate;
    32. Lipsa resurselor umane şi financiare necesare funcţionării la capacitate maximă a centrelor de tineret existente, pentru a satisface nevoile tinerilor;
    33. Lipsa serviciilor de sănătate prietenoase pentru adolescenţi şi tineri;
    34. Lipsa unor programe consistente de educaţie pentru sănătate;
    35. Număr foarte redus de organizaţii neguvernamentale de tineret active în urbanul mic şi rural.

        Oportunităţi:
    1. Dezvoltarea programelor destinate reducerii ponderii tinerilor care nu sunt încadraţi profesional şi care nu urmează niciun program educaţional sau de formare (NEET);
    2. Derularea programelor europene: Erasmus+, Corpul European de Solidaritate, Programul Operaţional Educaţie şi Ocupare, Programul Naţional de Redresare şi

    Rezilienţă şi utilizarea optimă a fondurilor europene destinate susţinerii proiectelor pentru tineri;
    3. Parteneriatele între sectorul public, cel neguvernamental şi cel privat pentru furnizarea de servicii şi activităţi pentru tineret cu scopul sprijinirii tânărului în tranziţia la viaţa de adult;
    4. Utilizarea optimă a fondurilor europene destinate susţinerii proiectelor destinate tinerilor;
    5. Accesarea programului european "Garanţia pentru Tineret" pentru tinerii sub vârsta de 25 de ani;
    6. Nevoia de profesionalizare a corpului lucrătorilor de tineret;
    7. Intervenţie structurată a domeniului tineret prin dezvoltarea unui ecosistem bazat pe elemente interconectate precum viziune, finanţare adecvată pentru activitate de tineret şi servicii pe termen lung realizate de către structuri de tineret în spaţii prietenoase pentru tineri susţinute de personal format şi plătit;
    8. Pactul Ecologic European care asigură sprijinul instituţional şi financiar al UE pentru derularea proiectelor de mediu;
    9. Finanţarea de locuinţe publice în regim de locuinţă socială sau închiriere prin accesarea de credite de la Banca Europeană de Investiţii, sub mecanismul Planului de Investiţii pentru Europa;
    10. Lărgirea atribuţiilor centrelor de tineret, ale caselor de cultură ale studenţilor şi ale centrelor de agrement pentru a deveni centre de resurse pentru tinerii care aparţin unor categorii vulnerabile;
    11. Implementarea unor măsuri pentru promovarea e-incluziunii tinerilor în procesul educaţional;
    12. Dezvoltarea unor sisteme de validare şi recunoaştere a rezultatelor învăţării în contexte nonformale;
    13. Stimularea interesului tinerilor pentru valorificarea tradiţiilor culturale locale;
    14. Încurajarea şi susţinerea preocupărilor tinerilor pentru lectură, industrii creative şi creaţie literară;
    15. Transformarea digitală şi diversificarea instrumentelor tehnologice;
    16. Programele de schimburi internaţionale de experienţă destinate tinerilor.

        Riscuri:
    1. Consolidarea fiscală în următorii ani, care ar putea reduce finanţarea activităţilor pentru tineret;
    2. Slaba colaborare între organizaţiile de tineret şi autorităţile locale în vederea implementării programelor sociale adresate tinerilor vulnerabili;
    3. Capacitatea limitată a AAPL-urilor de a implementa un pachet complex şi integrat de servicii sociale, educaţionale şi medicale adresate tinerilor în situaţii de risc de sărăcie şi/sau a celor din zonele urbane/rurale defavorizate;
    4. Insuficienta adaptare a curriculei educaţionale formale şi nonformale la cerinţele pieţei muncii;
    5. Decalajele de acces la educaţie existente în cazul tinerilor ce provin din medii defavorizate;
    6. Neîncrederea în viitor la nivel societal, inclusiv la nivelul tinerilor, pesimismul social;
    7. Slaba colaborare între organizaţiile de tineret şi autorităţile locale în vederea înfiinţării de consilii consultative şi de organizare a procedurilor de consultare;
    8. Capacitatea administrativă limitată în implementarea politicilor de tineret şi în atragerea de fonduri europene;
    9. Nivelul redus de implicare a populaţiei României, în acţiuni concrete la nivel individual de protecţie a mediului;
    10. Creşterea ratei sărăciei în muncă şi a excluziunii ocupaţionale ca urmare a schimbărilor tehnologice pe piaţa muncii;
    11. Nematerializarea intenţiei tinerilor de a deveni antreprenori;
    12. Migraţia tinerilor accentuează dezechilibrele de pe piaţa muncii;
    13. Creşterea sărăciei şi a excluziunii sociale în rândul tinerilor;
    14. Excluziunea socială şi educaţională ce pot fi asociate cu maternitatea la minore;
    15. Creşterea proporţiei tinerilor supraponderali şi obezi, cu efecte asupra incidenţei diabetului şi a bolilor cardio-vasculare;
    16. Alocarea în continuare a unui procent scăzut din PIB pentru activităţile de tineret.    5. Obiectivele generale şi specifice

┌──────────────────┬──────────────────────┬───────────────────┐
│Obiectivul general│Obiective specifice │Probleme actuale │
│ │ │tratate │
├──────────────────┼──────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │- Lipsa coordonării│
│ │ │interinstituţionale│
│ │ │pentru │
│ │ │implementarea │
│ │ │politicilor de │
│ │ │tineret; │
│ │ │- Incompleta │
│ │ │acoperire la nivel │
│ │ │teritorial a │
│ │ │centrelor de │
│ │ │tineret; │
│ │ │- Lipsa │
│ │ │strategiilor locale│
│ │ │/judeţene pentru │
│ │ │tineret; │
│ │OS 1.1. Ajustarea, │- Consilii │
│ │armonizarea şi │consultative ale │
│ │completarea cadrului │tinerilor │
│ │legislativ în domeniul│constituite în │
│OG1. Consolidarea │politicilor de │puţine unităţi │
│cadrului │tineret; │administrativ- │
│legislativ, │OS 1.2 Consolidarea │teritoriale, │
│instituţional şi │cadrului │îndeosebi la │
│al colaborării cu │instituţional; │nivelul │
│sectorul │OS 1.3 Sprijinirea │municipiilor │
│neguvernamental de│participării │reşedinţă de judeţ │
│/ pentru tineret │sectorului │şi al judeţelor; │
│ │neguvernamental de/ │- Situaţia juridică│
│ │pentru tineret la │neclară a │
│ │programe, proiecte şi │fundaţiilor │
│ │politici dedicate │judeţene pentru │
│ │tinerilor. │tineret; │
│ │ │- Incertitudinea în│
│ │ │privinţa adecvării │
│ │ │cadrului legal │
│ │ │privind fundaţiile │
│ │ │judeţene de tineret│
│ │ │la realităţile │
│ │ │curente; │
│ │ │- Adaptarea │
│ │ │insuficientă la │
│ │ │contextul actual a │
│ │ │cadrului legal │
│ │ │privind tineretul, │
│ │ │fundaţiile judeţene│
│ │ │de tineret şi │
│ │ │voluntariatul. │
├──────────────────┼──────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │- Slaba colaborare │
│ │ │între organizaţiile│
│ │ │de tineret şi │
│ │ │autorităţile locale│
│ │ │în vederea │
│ │ │implementării │
│ │ │programelor sociale│
│ │ │adresate tinerilor │
│ │ │vulnerabili; │
│ │ │- Slaba colaborare │
│ │ │între organizaţiile│
│ │ │de tineret şi │
│ │ │autorităţile locale│
│ │ │în vederea │
│ │ │înfiinţării de │
│ │ │consilii │
│ │ │consultative şi de │
│ │ │organizare a │
│ │ │procedurilor de │
│ │ │consultare; │
│ │ │- Capacitatea │
│ │ │administrativă │
│ │ │limitată în │
│ │OS 2.1 Asigurarea │implementarea │
│ │accesului echitabil al│politicilor de │
│ │tinerilor la educaţie │tineret şi în │
│ │de calitate şi │atragerea de │
│OG2. Facilitarea │învăţare pe tot │fonduri europene; │
│accesului │parcursul vieţii, │- Incidenţa │
│tinerilor la │inclusiv a celor din │ridicată a │
│educaţie şi │mediul rural │cazurilor de │
│cultură de │OS 2.2 Facilitarea şi │abandon şcolar şi │
│calitate, │susţinerea accesului │de părăsire │
│integrarea şi │tinerilor la actul │prematură a şcolii │
│îmbunătăţirea │cultural de calitate │în rândul elevilor │
│diferitelor forme │OS 2.3 Susţinerea │ce provin din medii│
│de învăţare │tinerilor implicaţi în│dezavantajate; │
│ │activităţi şi programe│- Decalajul │
│ │de CDI │pronunţat între │
│ │(cercetare-dezvoltare-│rezultatele │
│ │inovare) │obţinute în şcolile│
│ │ │rurale comparativ │
│ │ │cu cele urbane; │
│ │ │- Insuficienta │
│ │ │adaptare a │
│ │ │curriculei │
│ │ │educaţionale │
│ │ │formale şi │
│ │ │nonformale le │
│ │ │cerinţele pieţei │
│ │ │muncii; │
│ │ │- Decalajele de │
│ │ │acces la educaţie │
│ │ │existente în cazul │
│ │ │tinerilor ce provin│
│ │ │din medii │
│ │ │defavorizate; │
│ │ │- Insuficienta │
│ │ │implicare a │
│ │ │tinerilor │
│ │ │cercetători în │
│ │ │sistemul de │
│ │ │cercetare, │
│ │ │dezvoltare şi │
│ │ │inovare. │
├──────────────────┼──────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │- Pondere │
│ │ │importantă a │
│ │ │tinerilor care │
│ │ │înregistrează un │
│ │ │risc crescut de │
│ │ │excluziune socială │
│ │ │pe dimensiunile │
│ │ │ocupare, locuire şi│
│ │ │educaţie; │
│ │ │- Integrarea │
│ │ │dificilă pe piaţa │
│ │ │muncii pentru │
│ │ │anumite grupuri │
│ │ │vulnerabile de │
│ │ │tineri; │
│ │ │- Rata mare de │
│ │ │sărăcie în muncă a │
│ │05.3.1 Reducerea │angajaţilor cu timp│
│ │sărăciei în rândul │parţial; │
│ │tinerilor, combaterea │- Creşterea ratei │
│ │tuturor formelor de │sărăciei în muncă │
│ │discriminare, │şi a excluziunii │
│OG.3. Creşterea │facilitarea şi │ocupaţionale ca │
│angajabilităţii │asigurarea incluziunii│urmare a │
│tinerilor şi │şi coeziunii sociale │schimbărilor de pe │
│susţinerea │05.3.2 Creşterea ratei│piaţa muncii ca │
│antreprenoriatului│de ocupare a forţei de│urmare a │
│ │muncă tinere şi │schimbărilor │
│ │susţinerea │tehnologice; │
│ │echilibrului dintre │- Nemodificarea │
│ │viaţa profesională şi │criteriilor cadru │
│ │cea personală │pentru acordarea │
│ │ │locuinţelor pentru │
│ │ │tineri destinate │
│ │ │închirierii; │
│ │ │- Integrarea │
│ │ │dificilă pe piaţa │
│ │ │muncii pentru │
│ │ │anumite grupuri │
│ │ │vulnerabile; │
│ │ │- Lipsa de │
│ │ │asistenţă în │
│ │ │domeniul │
│ │ │consilierii şi │
│ │ │orientării în │
│ │ │carieră; │
│ │ │- Lipsa spiritului │
│ │ │antreprenorial al │
│ │ │tinerilor. │
├──────────────────┼──────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │- Nivel scăzut al │
│ │ │educaţiei pentru │
│ │ │sănătate, sănătate │
│ │ │sexuală, sănătate │
│ │ │mintală ; │
│ │05.4.1 Promovarea │- Tinerii din │
│OG.4. Dezvoltarea │sănătăţii şi a │grupurile │
│responsabilităţii │educaţiei pentru │vulnerabile care nu│
│sociale şi │sănătate │au acces la medic │
│individuale a │05.4.2 Creşterea │pentru că nu au │
│tinerilor │capacităţii tinerilor │asigurare de │
│(sănătate, │de a acţiona ca │sănătate sau au │
│siguranţă, │factori ai schimbării │alte obstacole de │
│dezvoltare │pentru o dezvoltare │acces; │
│durabilă) │durabilă şi ecologică │- Număr mare de │
│ │ │mame minore; │
│ │ │- Lipsa │
│ │ │competenţelor │
│ │ │pentru a deveni │
│ │ │factori ai │
│ │ │schimbării. │
├──────────────────┼──────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │- Nivelul scăzut al│
│ │ │participării │
│ │ │tinerilor la │
│ │ │acţiuni de │
│ │ │voluntariat; │
│ │ │- Lipsa unui │
│ │ │mecanism de │
│ │ │constituire şi de │
│ │ │monitorizare a │
│ │ │existenţei │
│ │05.5.1 Dezvoltarea şi │structurilor │
│ │susţinerea │consultative; │
│ │voluntariatului │- Lipsa unor centre│
│ │05.5.2 Diversificarea │de resurse pentru │
│OG.5. Consolidarea│formelor de │tinerii care │
│cetăţeniei active,│participare a │aparţin unor │
│a transformării │tinerilor şi a │categorii │
│digitale şi │organizaţiilor de/ │vulnerabile; │
│susţinerea │pentru tineret la │- Număr mic de │
│implicării │procesul decizional şi│tineri implicaţi în│
│organizaţiilor de/│de reprezentare în │ONG; │
│pentru tineret │context european şi │- Insuficienta │
│prin programe │international │dezvoltare a │
│naţionale şi │OS.5.3. Dezvoltarea de│competenţelor │
│europene │aptitudini şi │digitale ale │
│ │competenţe digitale │tinerilor pentru │
│ │relevante pentru │protecţia acestora │
│ │transformarea digitală│în faţa riscurilor │
│ │şi securitatea │posibile ca urmare │
│ │cibernetică │a folosirii │
│ │ │internetului; │
│ │ │- Insuficiente │
│ │ │competenţe digitale│
│ │ │ce includ │
│ │ │cunoştinţe şi │
│ │ │aptitudini de │
│ │ │utilizare şi/sau │
│ │ │programare de │
│ │ │softuri de │
│ │ │calculator. │
├──────────────────┼──────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │- Număr redus de │
│ │ │centre pentru │
│ │ │tineret care │
│ │ │funcţionează în │
│ │ │zone rurale; │
│ │05.6.1. Dezvoltarea │- Lipsa unei │
│ │sectorului de tineret │cartografieri a │
│OG 6. Crearea şi │şi consolidarea │problemelor şi │
│susţinerea de │lucrului cu tinerii │profilelor │
│oportunităţi │din mediul rural │tinerilor din │
│pentru tinerii din│05.6.2. Dezvoltarea de│mediul rural; │
│zonele rurale, în │oportunităţi de │- Lipsa spaţiilor │
│vederea diminuării│învăţare şi formare │de petrecere a │
│decalajelor dintre│profesională şi │timpului liber în │
│urban şi rural │creşterea accesului la│mediul rural; │
│ │locuri de muncă │- Nivel redus de │
│ │durabile │informare a │
│ │ │tinerilor din │
│ │ │mediul rural cu │
│ │ │privire la oferta │
│ │ │educaţională şi de │
│ │ │locuri de muncă. │
└──────────────────┴──────────────────────┴───────────────────┘


    6. Programe
        Program de susţinere a tinerilor şi studenţilor
        Obiectiv: Susţinerea participării active a tinerilor şi studenţilor la viaţa comunităţii
        Programul are în vedere implementarea unor măsuri integrate, în acord cu Programul de
        Guvernare şi alte documente strategice şi naţionale şi internaţionale, şi vizează:
    - Îmbunătăţirea procesului de elaborare a politicilor publice în domeniul tineretului prin realizarea de studii, cercetări, analize, prognoze precum şi întărirea capacităţii instituţionale de planificare strategică, comunicare şi cooperare interministerială;
    – Crearea şi dezvoltarea unei infrastructuri specifice de tineret la nivel naţional;
    – Dezvoltarea unui pachet de servicii de informare, consiliere şi consultanţă pentru tineri şi diversificarea activităţilor de învăţare non-formală ;
    – Creşterea gradului de participare a tinerilor în viaţa societăţii, sub toate aspectele ei - social, cultural, economic;
    – Dezvoltarea de abilităţi şi competenţe în rândul tinerilor şi studenţilor prin proiecte de educaţie non-formală şi informală, conştientizarea asupra unui stil de viaţă sănătos, stimularea creativităţii şi promovarea mobilităţii în spaţiul intern şi European;
    – Consultarea tinerilor în luarea deciziilor la nivel local şi naţional;
    – Finanţarea de proiecte în domenii de interes pentru tineri şi studenţi;
    – Formarea unei reţele de specialişti în domeniul tineretului la nivel naţional;
    – Sprijinirea copiilor şi tinerilor pentru a dezvolta abilităţi interpersonale prin organizarea de tabere sociale, pentru persoane cu handicap, tematice şi naţionale;
    – Recompensarea studenţilor prin tabere gratuite în perioada vacanţelor.

    Implementarea programului se va face prin:
    a) finanţarea de proiecte proprii ale MFTES şi ale direcţiilor judeţene pentru familie şi Tineret, respectiv Direcţia pentru Familie şi Tineret a Municipiului Bucureşti;
    b) realizarea de lucrări de cercetare în domeniul tineretului la nivel central;
    c) finanţarea de proiecte ale organizaţiilor neguvernamentale de tineret, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare, prin concursurile de proiecte organizate la nivel naţional şi la nivel local;
    d) derularea de acţiuni prin casele de cultură ale studenţilor, respectiv Complexul Cultural Sportiv Studenţesc Tei;
    e) organizarea, pentru copii şi tineri, de tabere naţionale, tabere de odihnă, tabere sociale, tabere tematice, tabere pentru persoane cu handicap şi tabere pentru olimpici, tabere pentru studenţi;
    f) susţinerea şi dotarea centrelor de tineret şi organizarea de activităţi de tineret şi servicii în cadrul acestora.


    Programele guvernamentale StudentInvest şi FamilyStart
        Programul "StudentInvest" are ca obiectiv sprijinirea tinerilor cu vârsta cuprinsă între 18 ani împliniţi şi 31 de ani neîmpliniţi care sunt cuprinşi în instituţiile de învăţământ superior autorizate să funcţioneze provizoriu ori acreditate. Programul are caracter socio-educaţional, accentul fiind pus pe creşterea accesului la programele de învăţământ superior, pe diminuarea abandonului universitar, precum şi a şomajului în rândul tinerilor absolvenţi.
        Programul "FamilyStart" are ca obiectiv sprijinirea tinerilor cu vârsta cuprinsă între 18 ani împliniţi şi 45 de ani neîmpliniţi care îşi întemeiază o familie sau tineri care formează o familie prin acordarea de credite şi finanţarea de la bugetul de stat a unor comisioane şi dobânzi care să acopere anumite nevoi.
        Programele "StudentInvest" şi "FamilyStart" au caracter socio-educaţional, accentul fiind pus pe creşterea accesului la programele de învăţământ superior, pe diminuarea abandonului universitar, precum şi a şomajului în rândul tinerilor absolvenţi, respectiv promovarea valorilor familiei tradiţionale, încurajarea natalităţii, asigurarea acoperirii unui pachet minim de cheltuieli la întemeierea unei familii, creşterea gradului de educaţie în familii.
    6.1. Direcţii de acţiune aferente obiectivelor asumate

┌────────┬─────────────────────────────┐
│Obiectiv│ │
│1 │ │
├────────┼─────────────────────────────┤
│ │D.A.1. Realizarea/utilizarea │
│ │de cercetări, studii şi │
│ │prognozelor în fundamentarea │
│ │politicilor publice în │
│ │domeniul tineretului; │
│ │D.A.2. Analiza şi │
│ │consolidarea cadrului │
│ │normativ naţional şi de │
│ │politici care reglementează │
│ │domeniul tineretului prin │
│Obiectiv│implicarea în mod activ a │
│specific│tinerilor, organizaţiilor de/│
│1.1 │pentru tineret şi a altor │
│ │actori relevanţi; │
│ │D.A.3. Consolidarea │
│ │mecanismelor de cooperare şi │
│ │colaborare cu actorii │
│ │relevanţi şi partenerii │
│ │sociali participanţi la │
│ │procesele de elaborare a │
│ │politicilor pentru tineret │
│ │pentru a facilita adoptarea, │
│ │implementarea şi respectarea │
│ │acestora. │
├────────┼─────────────────────────────┤
│ │D.A.1. Consolidarea │
│ │capacităţii administrative, │
│ │de management şi de │
│ │implementare a politicilor în│
│ │domeniul tineretului; │
│ │D.A.2. Dezvoltarea │
│ │infrastructurii informatice │
│ │de la nivel central şi local;│
│ │D.A.3. Dezvoltarea │
│ │profesiilor incidente │
│Obiectiv│activităţii pentru tineret, a│
│specific│formării profesioniştilor şi │
│1.2 │îmbunătăţirea managementului │
│ │resurselor umane şi adaptarea│
│ │la organizaţie; │
│ │D.A.4. Reabilitarea, │
│ │modernizarea şi extinderea │
│ │bazei materiale de tineret; │
│ │D.A.5. Diversificarea şi │
│ │standardizarea activităţii │
│ │pentru tineret şi a │
│ │serviciilor oferite │
│ │tinerilor; │
├────────┼─────────────────────────────┤
│ │D.A.1. Creşterea finanţării │
│ │organizaţiilor │
│ │neguvernamentale de/pentru │
│ │tineret şi susţinerea │
│Obiectiv│înfiinţării de noi │
│specific│organizaţii neguvernamentale;│
│1.3 │D.A.2. Creşterea │
│ │vizibilităţii sectorului de │
│ │tineret în spaţiul public │
│ │pentru atragerea tinerilor în│
│ │structurile care desfăşoară │
│ │programe dedicate lor; │
├────────┼─────────────────────────────┤
│Obiectiv│ │
│2 │ │
├────────┼─────────────────────────────┤
│ │D.A.1. Promovarea învăţării │
│ │nonformale şi informale în │
│Obiectiv│rândul tinerilor; │
│specific│D.A.2. Diversificarea │
│2.1 │programelor de consiliere │
│ │vocaţională pentru tineri, în│
│ │special pentru cei aflaţi în │
│ │situaţii de risc; │
├────────┼─────────────────────────────┤
│ │D.A.1. Stimularea interesului│
│ │tinerilor pentru │
│ │valorificarea potenţialului │
│ │cultural şi turistic al │
│Obiectiv│ţării; │
│specific│D.A.2. Sprijinirea, │
│2.2 │stimularea şi recompensarea │
│ │creativităţii şi performanţei│
│ │tinerilor în diverse domenii │
│ │ale artei, culturii şi │
│ │industriilor creative; │
├────────┼─────────────────────────────┤
│ │D.A.1. Susţinerea tinerilor │
│ │inovatori, cu spirit │
│ │antreprenorial în vederea │
│Obiectiv│dezvoltării de afaceri │
│specific│proprii; │
│2.3 │D.A.2. Identificarea şi │
│ │sprijinirea tinerilor şi a │
│ │grupurilor de tineri cu │
│ │preocupări în domeniul │
│ │ştiinţei şi tehnologiei. │
├────────┼─────────────────────────────┤
│Obiectiv│ │
│3 │ │
├────────┼─────────────────────────────┤
│ │D.A.1. Finanţarea de programe│
│ │de sprijin pentru tinerii │
│ │care provin din categoriile │
│ │vulnerabile (tineri care ies │
│ │din sistemul de protecţie │
│ │specială, tineri cu │
│ │dizabilităţi); │
│ │D.A.2. Dezvoltarea şi │
│ │consolidarea mecanismelor de │
│ │cooperare interinstituţională│
│ │a factorilor implicaţi │
│ │(autorităţi guvernamentale, │
│Obiectiv│instituţii locale, entităţi │
│specific│private, organizaţii │
│3.1 │neguvernamentale) în procesul│
│ │incluziunii tinerilor │
│ │migranţi şi a tinerilor │
│ │proveniţi din zone de │
│ │conflict armat; │
│ │D.A.3. Susţinerea accesului │
│ │la locuinţe a tinerilor │
│ │D.A.4. Crearea unui cadru │
│ │normativ prin care să fie │
│ │recunoscute şi protejate │
│ │drepturile tinerilor │
│ │aparţinând minorităţilor de │
│ │orice fel │
├────────┼─────────────────────────────┤
│ │D.A.1. Sprijinirea tinerilor │
│ │în vederea menţinerii pe │
│ │piaţa muncii; │
│ │D.A.2. Susţinerea angajării │
│ │şi generării de noi locuri de│
│Obiectiv│muncă de calitate pentru │
│specific│tineri prin diversificarea │
│3.2 │schemelor de stimulente │
│ │financiare şi facilităţi │
│ │fiscale acordate │
│ │angajatorilor; │
│ │D.A.3. Susţinerea │
│ │antreprenoriatului ca soluţie│
│ │durabilă pentru ocupare. │
├────────┼─────────────────────────────┤
│Obiectiv│ │
│4 │ │
├────────┼─────────────────────────────┤
│ │D.A.1. Promovarea sănătăţii │
│ │ca factor al bunăstării │
│ │fizice, emoţionale, mentale │
│ │şi sociale; │
│ │D.A.2. Promovarea unei │
│ │atitudini nonviolente şi a │
│ │comportamentelor prosociale │
│Obiectiv│în rândul tinerilor; │
│specific│D.A.3. Prevenirea adicţiilor │
│4.1 │şi a abuzului de substanţe; │
│ │D.A.4. Dezvoltarea şi │
│ │diversificarea ofertei de │
│ │servicii pentru atragerea │
│ │tinerilor în vederea │
│ │practicării diferitelor │
│ │activităţi sportive, │
│ │recreative şi de agrement. │
├────────┼─────────────────────────────┤
│ │D.A.1. Promovarea │
│ │ecoturismului ca model de │
│ │dezvoltare durabilă în rândul│
│ │tinerilor; │
│Obiectiv│D.A.2. Dezvoltarea de │
│specific│atitudini şi competenţe │
│4.2 │proactive privind problemele │
│ │de mediu, schimbările │
│ │climatice, tranziţia │
│ │ecologică şi dezvoltarea │
│ │durabilă. │
├────────┼─────────────────────────────┤
│Obiectiv│ │
│5 │ │
├────────┼─────────────────────────────┤
│ │D.A.1. Încurajarea │
│ │participării tinerilor în │
│ │programe şi activităţi de │
│ │voluntariat şi îmbunătăţirea │
│Obiectiv│sistemului de atestare şi │
│specific│recunoaştere formală a │
│5.1 │activităţii de voluntariat; │
│ │D.A.2. Facilitarea │
│ │mobilităţii voluntarilor în │
│ │spaţiul naţional, european şi│
│ │internaţional. │
├────────┼─────────────────────────────┤
│ │D.A.1. Susţinerea │
│ │participării tinerilor şi a │
│ │organizaţiilor de/pentru │
│ │tineret la procesul │
│ │decizional; │
│ │D.A.2 Încurajarea asocierii │
│ │tinerilor, la nivel local, │
│ │regional şi naţional, pentru │
│Obiectiv│ca aceştia să devină un │
│specific│partener viabil în elaborarea│
│5.2 │şi implementarea politicilor │
│ │publice; │
│ │D.A.3 Facilitarea │
│ │participării tinerilor şi a │
│ │autorităţilor la │
│ │implementarea politicilor │
│ │europene şi internaţionale de│
│ │tineret europene şi │
│ │internaţionale de tineret şi │
│ │a programelor de finanţare. │
├────────┼─────────────────────────────┤
│ │D.A.1. Dobândirea de │
│ │abilităţi şi competenţe │
│Obiectiv│digitale; │
│specific│D.A.2. Dezvoltarea │
│5.3 │capacităţii tinerilor de a fi│
│ │utilizatori şi producători │
│ │critici şi responsabili de │
│ │informaţii. │
├────────┼─────────────────────────────┤
│Obiectiv│ │
│6 │ │
├────────┼─────────────────────────────┤
│ │D.A.1. Digitalizarea lucrului│
│ │cu tinerii şi creşterea │
│ │participării acestora în │
│Obiectiv│mediul rural; │
│specific│D.A.2. Creşterea accesului │
│6.1 │tinerilor la resurse şi │
│ │servicii; │
│ │D.A.3. Crearea unui corp de │
│ │lucrători de tineret la │
│ │nivelul comunităţilor rurale │
├────────┼─────────────────────────────┤
│ │D.A.1. Dezvoltarea şi │
│ │diversificarea competenţelor │
│ │antreprenoriale şi digitale │
│Obiectiv│în rândul tinerilor din │
│specific│mediul rural; │
│6.2 │D.A.2. Dezvoltarea de │
│ │programe de educaţie │
│ │nonformală, informare şi │
│ │consiliere. │
└────────┴─────────────────────────────┘    7. Rezultatele aşteptate
        Având în vedere obiectivele asumate şi direcţiile de acţiune prevăzute a fi implementate în perioada de aplicare a strategiei, principalele rezultate previzionate converg spre crearea unui context coerent şi unitar de intervenţie în domeniul politicilor de tineret. Astfel, sunt avute în vedere atât aspectele care ţin de legislaţie şi mecanisme instituţionale cât şi cele care ţin de bunăstare, dezvoltarea socială, participarea, incluziunea, formarea şi dezvoltarea tinerilor.
        Ca urmare, rezultatele aşteptate au în vedere mecanisme referitoare la utilizarea optimă a resurselor disponibile şi la asigurarea cooperării între instituţiile care impactează asupra sectorului de tineret, în scopul îmbunătăţirii calităţii vieţii tinerilor şi atingerii unor deziderate precum:
    - educaţie formală şi nonformală de calitate;
    – locuri de muncă de calitate, mai bine plătite;
    – locuinţă decentă şi accesibilă;
    – centre de tineret, cluburi sportive şi case de cultură ale studenţilor, care oferă activităţi şi servicii diversificate;
    – consum cultural de calitate şi un cadru favorabil pentru stimularea creativităţii;
    – servicii de sănătate de calitate şi formarea unui stil de viaţă sănătos;
    – participare crescută la activităţi sociale, comunitare şi de voluntariat;
    – cetăţenie activă, inclusiv prin democraţie participativă;
    – creşterea reprezentării tinerilor;
    – creşterea încrederii tinerilor în instituţii;
    – participare activă la tranziţia ecologică, conştienţi fiind de consecinţele ireversibile ale schimbării climatice;
    – dezvoltarea şi diversificarea oportunităţilor pentru tinerii din mediul rural.

        Principalele rezultate aşteptate în urma implementării Strategiei Naţionale pentru Tineret 2024-2027 sunt:
    R.1. Cadrul legislativ şi instituţional în domeniul politicilor de tineret ajustat şi armonizat
        Rezultatul are în vedere îmbunătăţirea cadrului normativ referitor la politicile pentru tineret, la fundaţiile de tineret şi la clarificarea situaţiei patrimoniului din domeniul tineretului. În plus, rezultatul are în vedere consolidarea capacităţii administrative de gestionare a politicilor de tineret, dezvoltarea infrastructurii informatice, creşterea calităţii serviciilor şi diversificarea acestora. De asemenea, pentru atingerea rezultatului se are în vedere mecanisme de sprijin financiar, sprijin pentru participarea organizaţiilor de tineret la accesarea unor finanţări şi campanii de informare referitoare la proiecte şi oportunităţi de finanţare.

    R.2. Nivel crescut de acces al tinerilor la educaţie şi cultură de calitate şi programe suplimentare de informare şi consiliere derulate.
        Atingerea rezultatului presupune creşterea gradului de echitate în ceea ce priveşte accesul tinerilor la diferite forme de educaţie şi cultură, încurajarea implicării acestora în programe de cercetare şi dezvoltare şi extinderea activităţilor de informare, consiliere şi orientare în carieră.

    R.3. Grad crescut de bunăstare în rândul tinerilor cu accent pe reducerea sărăciei, combaterea tuturor formelor de discriminare, facilitarea şi asigurarea incluziunii şi coeziunii sociale
        Atingerea rezultatului presupune măsuri de sprijinire a tinerilor în vederea asigurării locuirii decente, dezvoltarea de programe de integrare pe piaţa muncii şi pentru obţinerea unor locuri de muncă bine plătite, măsuri de integrare socio-profesională pentru persoanele vulnerabile precum şi implementarea unui pachet complex şi integrat de servicii sociale, educaţionale şi medicale adresate tinerilor

    R.4. Grad crescut de angajabilitate şi dezvoltarea antreprenoriatului la tineri
        Atingerea rezultatului presupune sprijinirea măsurilor care contribuie la creşterea ratei de ocupare în rândul tinerilor, a măsurilor de informare, formare, consiliere şi orientare în carieră necesare tranziţiei de la sistemul educaţional către piaţa forţei de muncă şi a dezvoltării culturii antreprenoriale în rândul tinerilor.

    R.5. Nivel crescut al responsabilităţii sociale şi individuale
        În cadrul acestui rezultat, se pune accentul asupra promovării sănătăţii şi a educaţiei pentru sănătate a prevenirii şi combaterii violenţei de orice tip, a traficului de persoane şi a comportamentelor de risc precum şi a creşterii capacităţii tinerilor de a acţiona ca factori ai schimbării pentru o dezvoltare durabilă şi ecologică.

    R.6. Grad crescut de participare a organizaţiilor de tineret în accesarea şi implementarea unor programe naţionale şi europene
        În cadrul acestui rezultat, se pune accentul pe dezvoltarea voluntariatului, a creşterii oportunităţilor şi a formelor de participare la procesul decizional, de reprezentare şi de creşterea capacităţii de implicare în proiecte dedicate tinerilor.

    R.7. Nivel crescut de implicare activă a tinerilor în viaţa publică. Îmbunătăţirea competenţelor digitale.
        În cadrul rezultatului, se pune accentul pe măsurile care contribuie la sprijinirea şi încurajarea participării tinerilor la viaţa publică precum şi a celor care contribuie la dezvoltarea abilităţilor digitale necesare pentru transformarea digitală şi securitatea cibernetică.

    R.8. Programe elaborate în scopul creării unor oportunităţi reale pentru tinerii din mediul rural
        În cadrul rezultatului, se pune accentul pe măsurile de susţinere a iniţiativelor antreprenoriale ale tinerilor din mediul rural, pe măsurile care contribuie la creşterea accesului tinerilor la resurse şi servicii, stimularea participării tinerilor din mediul rural la luarea deciziilor şi dezvoltarea unei reţele de centre de tineret în mediul rural.    8. Indicatorii
    OS 1.1. Ajustarea, armonizarea şi completarea cadrului legislativ în domeniul politicilor de tineret
        Indicatori de rezultat:
        ● Număr de studii şi cercetări realizate şi utilizate pentru fundamentarea politicilor;
        ● Număr de standarde şi instrumente în domeniul politicii de tineret;
     ● Cadru normativ consolidat şi acte normative revizuite în acord cu Legea tinerilor nr. 350/2006, cu modificările şi completările ulterioare, directivele UE şi internaţionale;
        ● Număr de parteneriate strategice cu autorităţi şi instituţii publice cu atribuţii în domeniul tineretului;
        ● Consiliul interministerial pentru politici de tineret înfiinţat.


    OS 1.2. Consolidarea cadrului instituţional
        Indicatori de rezultat:
        ● Un inventar al documentelor existente la nivel central şi al instituţiilor centralizate;
        ● Număr unităţi cu situaţia patrimonială neclară identificate;
        ● Număr de bunuri imobile înregistrate în evidenţele unei autorităţi deţinătoare;
        ● Un sistem de management instituţional elaborat;
        ● Număr de oportunităţi de finanţare accesate;
        ● Număr de persoane care au beneficiat de cursuri de formare profesională;
        ● Număr de softuri, platforme şi registre specifice activităţii de tineret achiziţionate;
        ● Număr de pagini de internet, platforme, registre accesibilizate pentru persoanele cu handicap vizual şi auditive;
        ● Un studiu realizat privind cartografierea la nivel naţional a competenţelor necesare în activităţile pentru tineret în vederea actualizării şi dezvoltarea programelor de formare a personalului de tineret;
        ● Un program de formare iniţială şi continuă dezvoltat pentru personalul de tineret;
        ● Număr de parteneriate între furnizorii publici de activităţi pentru tineret şi organizaţiile de şi pentru tineret şi alţi factori interesaţi în educaţia şi formarea personalului de tineret;
        ● Număr de centre de tineret publice reabilitate;
        ● Număr de noi Centre de Tineret fixe şi mobile dezvoltate;
        ● Număr de centre de agrement existente reabilitate;
        ● Biroul de Turism pentru Tineret reorganizat, pentru a oferi inclusiv oportunităţi de recreere şi petrecere a timpului şi alinierea României la piaţa mondială şi europeană a turismului de tineret;
        ● Număr de noi case de cultură ale studenţilor înfiinţate;
        ● Număr de case de cultură ale studenţilor modernizate, inclusiv a CCSS TEI;
        ● Număr de linii de finanţare identificate pentru accesibilizarea infrastructurii publice;
        ● Număr standarde ocupaţionale dezvoltate pentru personalul de tineret;
        ● Număr de standarde de cost pentru centrele de agrement, de tineret şi pentru casele de cultură ale studenţilor, inclusiv CCSS TEI, aflate în administrarea ministerului;
        ● Număr de activităţi dedicate zilelor naţionale şi internaţionale ale tinerilor;
        ● Număr de tipuri de tabere număr de tabere tematice dezvoltate şi diversificate (număr de tabere naţionale, număr de tabere pentru olimpici, număr de tabere pentru copii şi tineri din diaspora, număr de tabere studenţeşti);
        ● Număr de beneficiari în tabere;
        ● Număr de campanii de informare privind oportunităţi de dezvoltare pentru tineri în diverse domenii (participare, educaţie civică, formare, promovare a valorilor tradiţionale, promovarea antreprenoriatului social, egalitatea de gen);


    OS 1.3. Sprijinirea participării sectorului neguvernamental de/pentru tineret la programe, proiecte şi politici dedicate tinerilor Indicatori de rezultat:
        ● Un mecanisme de finanţare simplificată dezvoltat pentru susţinerea proiectelor şi acţiunilor de sau pentru tineret din bugetul de stat şi/sau din bugetele locale;
        ● Număr de proiecte de tineret şi studenţeşti finanţate în cadrul concursurilor naţionale şi locale de proiecte pentru tineret şi studenţeşti;
        ● Număr de evenimente şi campanii de informare şi recunoaştere a contribuţiei organizaţiilor de şi pentru tineret la dezvoltarea comunităţii derulate;
        ● Număr de parteneriate încheiate pentru ca organizaţiile de tineret şi programele europene de tineret să fie cunoscute în sistemul de învăţământ;

    OS 2.1. Asigurarea accesului echitabil al tinerilor la educaţie de calitate şi învăţare pe tot parcursul vieţii Indicatori de rezultat:
        ● Număr de cursuri de educaţie nonformală pentru tineri;
        ● Număr de beneficiari ai cursurilor de educaţie non-formală;
        ● Număr de evenimente care să reunească tineri, personal de tineret, experţi, cercetători şi exponenţi din sectorul TIC, personal din sectorul public pentru a concepe noi moduri şi abordări de învăţare;
        ● Număr de proiecte şi activităţi nonformale care folosesc abordarea de tip STEAM (Ştiinţă, Tehnologie, Inginerie, Artă, Matematică);
        ● Număr de servicii de sprijin (integrate/complementare) pentru facilitarea accesului la educaţie al tinerilor vulnerabili;
        ● Număr de programe de orientare şi consiliere vocaţională pentru tineri, în special pentru tinerii în situaţii de risc;
        ● Număr de seturi de instrumente achiziţionate dedicate consilierii vocaţionale pentru tinerii cu deficienţe auditive şi vizuale;
        ● Număr de tineri care experimentează roluri în viaţa comunităţii.

    OS 2.2. Facilitarea şi susţinerea accesului tinerilor la actul cultural de calitate Indicatori de rezultat:
        ● Număr de evenimente - tabere, târguri, expoziţii - de creaţie cultural-artistică;
        ● Număr de reţele ale meşteşugarilor create;
        ● Număr tineri care demarează o afacere în domeniul cultural;
        ● Număr de competiţii şi evenimente culturale şi industrii creative dedicate tinerilor;
        ● Număr de tineri talentaţi din medii defavorizate sprijiniţi pentru a avea acces la programe de formare artistică;
        ● Număr de evenimente de promovare şi încurajare a lecturii şi a actului cultural;
        ● Număr de spaţii de dialog multicultural create pentru tinerii din micro sau macro comunităţi şi încurajarea desfăşurării evenimentelor culturale în spaţii neconvenţionale.

    OS 2.3. Susţinerea tinerilor implicaţi în activităţi şi programe de CDI (cercetare-dezvoltare-inovare)
        Indicatori de rezultat
        ● Număr de activităţi de informare în ceea ce priveşte oportunităţile de afaceri, programele de sprijin pentru dezvoltarea unor afaceri, scheme de finanţare;
        ● Număr de cursuri şi programe de antreprenoriat dezvoltate;
        ● Număr de hub-uri, incubatoare de afaceri, cluburi dezvoltate;
        ● Număr de fete implicate în programe de cercetare ştiinţifică şi inovare, naţionale şi europene;
        ● Număr de evenimente care promovează performanţele tinerilor în domeniul CDI şi recompensarea acestora;
        ● Număr de parteneriate încheiate între instituţiile publice şi entităţile private în scopul dezvoltării de programe de cercetare şi inovare.


    OS 3.1. Reducerea sărăciei în rândul tinerilor, combaterea tuturor formelor de discriminare, facilitarea şi asigurarea incluziunii şi coeziunii sociale Indicatori de rezultat:
        ● Număr de tabere sociale/pentru tinerii cu dizabilităţi/tineri care părăsesc sistemul de protecţie social;
        ● Număr de tineri care participă în tabere;
        ● Număr de programe de susţinere a reintegrării socio-profesionale a tinerilor proveniţi din penitenciare, centre de reeducare şi institute medical-educative;
        ● Număr de tineri ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate şi care beneficiază de servicii de consiliere;
        ● Pachet de facilităţi acordate tinerilor (financiare, fiscale) care părăsesc sistemul de protecţie specială;
        ● Număr de programe şi instrumente de lucru privind incluziunea socio-profesională a tinerilor;
        ● Număr de formatori /lucrători de tineret instruiţi pentru a lucra cu tinerii vulnerabili, inclusiv tineri migranţi sau proveniţi din zone de conflict armat.
        ● Număr de reţele create între organizaţiile de tineret existente, centrele de tineret şi serviciile care dispun deja de bune contacte, cunoştinţe şi experienţe în lucrul cu tinerii refugiaţi şi resortisanţi ai altor tări terţe;
        ● Număr de mecanisme de participare activa" a tinerilor refugiaţi şi resortisanţi ai altor tări terţe la toate programele de tineret desfăşurate la nivel local, regional, naţional şi european;
        ● Număr de tineri care închiriază locuinţe prin accesarea programului FamilyStart;
        ● Număr de tineri care achiziţionează locuinţe prin accesarea programului FamilyStart;
        ● Număr tineri care achiziţionează locuinţe prin accesarea programului Noua Casă;
        ● Număr de studii şi analize privind calitatea vieţii tinerilor cu accent pe locuire decentă şi de calitate.
        ● Număr de locuinţe publice, în special locuinţe pentru tineri, construite;

    OS 3.2. Creşterea ratei de ocupare a forţei de muncă tinere şi susţinerea echilibrului dintre viaţa profesională şi cea personală Indicatori de rezultat:
        ● Număr de tineri care participă la programe de internship/stagii de practică;
        ● Număr de campanii de informare privind combaterea practicilor de tip internship neplătit;
        ● Număr tineri părinţi beneficiari ai pachetelor suport în vederea asigurării echilibrului dintre viaţa profesională şi cea de familie;
        ● Număr tineri care participă la programul Erasmus;
        ● Număr de proiecte de tip Erasmus implementate;
        ● Număr de programe de sprijin, asistenţă şi consiliere pentru tinerii români aflaţi în afara graniţelor ţării, dedicate inclusiv stimulării întoarcerii în ţară a acestora;
        ● Număr de cursuri de formare antreprenorială şi mentorat, cu accent pe tinerele întreprinzătoare;
        ● Număr de evenimente care au în vedere schimbul de bune practici în domeniul afacerilor în vederea îmbunătăţirii performanţei economice a afacerilor iniţiate de tineri în contextul dezvoltării sustenabile.
        ● Număr de consultări şi dezbateri pe tema modificărilor legislative în materia internshipurilor şi stagiilor de practică;
        ● Număr de tineri, organizaţii neguvernamentale de tineret, alţi parteneri sociali şi actori relevanţi în domeniu care au fost consultaţi pe tema modificărilor legislative în materie;
        ● Norme juridice modificate sau nou instituite pentru îmbunătăţirea cadrului legislativ în materia stagiilor de practică şi internshipurilor;

    O.S 4.1. Promovarea sănătăţii şi a educaţiei pentru sănătate
        Indicatori de rezultat:
        ● Număr de evenimente de promovare a educaţiei pentru sănătate;
        ● Număr de campanii de prevenire a BTS;
        ● Număr de caravane pentru furnizarea de servicii medicale tinerilor;
        ● Număr de cursuri de prim ajutor furnizate tinerilor;
        ● Număr de campanii de informare privind combaterea violenţei de orice tip şi creşterea gradului de toleranţă;
        ● Număr de proiecte, în rândul tinerilor, cu precădere adolescenţi, pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice şi sexuale, precum şi a traficului de persoane şi delincvenţei;
        ● Număr de campanii de promovare a unor obiceiuri pentru un stil de viaţă sănătos şi responsabil;
        ● Număr de programe implementate privind formare iniţială şi continuă în domeniul drogurilor pentru personalul de tineret din cadrul ONG/DJFT/DFTMB;
        ● Număr de proiecte dezvoltate pentru prevenirea şi combaterea consumului de alcool, tutun, droguri şi de alte substanţe nocive, în rândul tinerilor;
        ● Număr de parteneriate cu autorităţile locale încheiate în vederea extinderii facilităţilor sportive şi de agrement în zonele marginalizate;
        ● Număr de campanii de informare asupra beneficiilor practicării educaţiei fizice şi a sportului de masa;
        ● Număr tineri participanţi la programe europene în domeniul sportului;
        ● Număr de cursuri de nutriţie pentru prevenirea şi combaterea excesului de greutate şi a obezităţii în rândul tinerilor.


    O.S 4.2. Creşterea capacităţii tinerilor de a acţiona ca factori ai schimbării pentru o dezvoltare durabilă şi ecologică
        Indicatori de rezultat:
        ● Număr de campanii de informare referitoare la iniţiativele şi oportunităţile de dezvoltare a activităţilor de ecoturism;
        ● Număr tineri care deschid o afacere în ecoturism;
        ● Număr proiecte finanţate în domeniul activismului verde;
        ● Număr de tineri implicaţi în proiecte de colectare selectivă şi în activităţi de împădurire;
        ● Număr de activităţi de colectare selectivă/împădurire implementate;
        ● Număr campanii de promovare a noilor tehnologii prietenoase cu mediul;
        ● Număr de concursuri idei şi soluţii pentru ameliorarea efectelor nocive ale dezvoltării asupra mediului.


    O.S. 5.1. Dezvoltarea şi susţinerea voluntariatului Indicatori de rezultat:
        ● Număr de campanii de informare şi conştientizare a importanţei implicării tinerilor în activităţi de voluntariat;
        ● organizaţiilor care oferă stagii de voluntariat pentru tineri, cu o atenţie specială pentru cele nou înfiinţate;
        ● Număr de tineri cu nevoi speciale implicaţi în activităţile de voluntariat;
        ● Număr de parteneriate la nivel local/regional/teritorial pentru susţinerea acţiunilor de voluntariat;
        ● de sesiuni de informare şi consiliere asupra oportunităţilor şi a condiţiilor de mobilitate;
        ● Număr reţele de tineri voluntari.

    O.S 5.2. Diversificarea formelor de participare a tinerilor şi a organizaţiilor de/pentru tineret la procesul decizional şi de reprezentare în context local, judeţean, naţional, european şi internaţional
        Indicatori de rezultat:
        ● Număr de proiecte/cursuri de "învăţare a participării" derulate;
        ● Programul Naţional de Participare a Tinerilor implementat;
        ● Număr de consilii consultative/forumuri înfiinţate la nivel local;
        ● Număr de reprezentanţe de tineret înfiinţate la nivel local, regional şi naţional;
        ● Număr de activităţi de promovare a oportunităţilor de participare;
        ● Ponderea tinerelor implicate în viaţa publică;
        ● Număr de formule noi de reprezentare a tinerilor la nivelul unor instituţii europene şi internaţionale;
        ● Număr de tineri delegaţi la forumurile interguvernamentale la nivel global şi regional, în special cele legate de ODD;
        ● Număr de tineri care participă la programele europene;
        ● Număr de tineri consultaţi în cadrul dialogului structurat.


    OS. 5.3. Dezvoltarea de aptitudini şi competenţe digitale relevante pentru transformarea digitală şi securitatea cibernetică
    Indicatori de rezultat:
        ● Număr cursuri de formare în domeniul competenţelor şi siguranţei digitale;
        ● Număr tineri care participă la cursuri în domeniul competenţelor şi siguranţei digitale;
        ● Număr formatori specializaţi în siguranţă digitală;
        ● Număr tineri care participă la dezvoltarea conţinutului de informaţii pentru tineret;
        ● Număr tineri care participă la cursuri cu privire la gestionarea informaţiilor şi combaterea fenomenului de ştiri false;
        ● Număr de ghiduri de utilizare în siguranţă a internetului, accesibilizate pentru tinerii cu dizabilităţi;
        ● Număr seturi de informaţii în domeniul tineretului, de la nivel naţional, european şi internaţional accesibilizate şi promovate.


    OS. 6.1. Dezvoltarea sectorului de tineret şi consolidarea lucrului cu tinerii din mediul rural
        Indicatori de rezultat:
        ● Număr de pachete de instrumente, inclusiv digitale dezvoltate care să faciliteze participarea şi implicarea tinerilor în viaţa comunităţii;
        ● Număr de ONG şi grupuri informale sprijinite la nivel local;
        ● Număr centre de tineret înfiinţate în mediul rural;
        ● Număr de lucrători de tineret din mediul rural sprijiniţi, inclusiv prin finanţarea programelor de formare profesională;
        ● Număr de tineri din mediul rural care participă la procesele decizionale;
        ● Număr de forumuri de tineret înfiinţate la nivel local.


    OS. 6.2. Dezvoltarea de oportunităţi de învăţare şi formare profesională şi creşterea accesului la locuri de muncă durabile
    Indicatori de rezultat:
        ● Număr programe de formare şi mentorat în domeniul antreprenoriatului, al managementului afacerilor;
        ● Număr de beneficiari din mediul rural a cursurilor de instruire în vederea obţinerii competenţelor digitale;
        ● Număr de beneficiari sprijiniţi pentru iniţierea şi administrarea unor afaceri.    9. Procedurile de monitorizare şi evaluare
     Monitorizarea strategiei se va face conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr.379/2022 privind aprobarea Metodologiei de elaborare, implementare, monitorizare, evaluare şi actualizare a strategiilor guvernamentale.
        Obiectivele şi programele prezentei Strategii vor fi incluse în structura planului strategic instituţional al MFTES precum şi al celorlalte ministere implicate. Această monitorizare va oferi o serie de informaţii generale asupra evoluţiei unui indicator într-un interval de timp. Pentru a avea o imagine completă asupra progresului în implementarea strategiei, instituţiile implicate, responsabile de implementarea strategiei vor elabora rapoarte de monitorizare a evoluţiei indicatorilor în conformitate cu ţintele şi termenele asumate prin planul de acţiuni. MFTES va centraliza rapoartele de monitorizare şi va elabora un raport anual de monitorizare a implementării strategiei în care va specifica activităţile programate pentru perioada monitorizată, termenele prevăzute, instituţiile responsabile şi va furniza informaţii despre respectarea obligaţiilor asumate sau despre eventualele întârzieri şi neconcordanţe apărute faţă de cele asumate iniţial.
        Având în vedere că procesul de monitorizare şi evaluare a Strategiei se va concentra pe analiza implementării planului de acţiuni, pentru asigurarea unui cadru instituţional adecvat, va fi înfiinţat un Comitet Interinstituţional de Monitorizare şi Evaluare, organism de lucru fără personalitate juridică. Acesta va funcţiona în conformitate cu prevederile Regulamentului propriu de organizare şi funcţionare, care se stabileşte în cadrul primei şedinţe de lucru.
        Comitetul va fi coordonat de către Ministerul Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse prin Secretarul de Stat, care are atribuţii în domeniul politicilor de tineret, iar secretariatul acestuia va fi asigurat de direcţia de specialitate din subordine. Printre atribuţiile Comitetului se vor număra:
    - participarea activă la monitorizarea şi evaluarea modului de implementare a planului de acţiuni la nivelul instituţiilor şi autorităţilor administraţiei publice centrale, precum şi al autorităţilor administraţiei publice locale responsabile;
    – asigurarea comunicării interministeriale, precum şi armonizarea punctelor de vedere, în implementarea Strategiei;
    – formularea de recomandări şi propuneri de măsuri, în vederea asigurării coerenţei şi eficientizării procesului de implementare a planurilor anuale de acţiuni;
    – aprobarea Raportului anual de monitorizare şi evaluare a implementării Strategiei.

    Rezultatele proceselor de monitorizare şi evaluare se vor reflecta în cadrul Raportului anual de monitorizare şi evaluare a implementării Strategiei, elaborat Ministerul Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse, document care va evidenţia stadiul implementării măsurilor planificate, prin utilizarea unor criterii de comun acord acceptate în cadrul Comitetului Interinstituţional de Monitorizare şi Evaluare.

    10. Instituţiile responsabile
        Ministerul Familiei Tineretului şi Egalităţii de Şanse Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale
        Ministerul Educaţiei
        Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării
        Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei
        Ministerul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului
        Ministerul Sănătăţii
        Ministerul Afacerilor Interne
        Ministerul Culturii
        Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
        Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
        Agenţia Naţională Antidrog
        Agenţia Naţională pentru Sport
        Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale
        Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă
        Agenţia Naţională pentru Egalitate de Şanse între Femei şi Bărbaţi
        Agenţia Naţională pentru Romi
        Agenţia Naţională pentru Locuinţe
        Autoritatea pentru Digitalizarea României
        Autorităţile administraţiei publice locale
        Centrul de Consiliere şi Orientare în Carieră
        Departamentul pentru Relaţii Interetnice
        Departamentul pentru Românii de Pretutindeni
        Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă
        Institutul Cultural Român
        Structurile teritoriale şi locale ale administraţiei publice, structurile asociative ale administraţiei publice locale, diverse organizaţii
        Partenerii sociali

    11. Implicaţiile bugetare şi sursele de finanţare
        Principala sursă de finanţare este reprezentată de alocările bugetare primite de MFTES de la bugetul de stat pentru desfăşurarea activităţilor.
        În urma evaluării Strategiei naţionale în domeniul politicii de tineret, a rezultat că bugetul total decontat pentru derularea acestor programe, în perioada 2015-2020, deci, pe o perioadă de 6 ani, a fost de 95.531.040,14 RON. în medie, bugetul decontat anual, în perioada 2015 - 2019, a fost de 18.151.660,29 RON. în 2020, an marcat de pandemia de COVID-19, a fost organizat un număr mic de proiecte, exclusiv online, atât la nivel central cât şi local, ceea ce a determinat o execuţie bugetară mult redusă, de doar 4.772.738,69 RON.
        În programul de guvernare 2023-2024, sunt prevăzute o serie de priorităţi ale domeniului care presupun alocări bugetare suplimentare. Acestea sunt:
    - creşterea finanţărilor şi a accesului la finanţare în domeniul tineretului prin alocări bugetare mai consistente pentru Concursurile naţionale şi locale de proiecte pentru tineret şi studenţeşti;
    – acordarea de credite cu dobândă subvenţionată pentru achiziţia sau construirea unei locuinţe, continuarea programelor de finanţare a unor start-up-uri pentru tineri, inclusiv tinerii NEET;
    – subvenţionarea dobânzilor de către stat pentru creditele acordate tinerilor care îşi dezvoltă propria afacere;
    – facilităţi fiscale pentru demararea propriei afaceri, cu accent pe mediul rural;
    – sprijinirea activităţilor care presupun antreprenoriat social şi economie circulară.

        De asemenea, o altă sursă de finanţare a activităţilor cuprinse în strategie este reprezentată de proiectele finanţate din fonduri europene nerambursabile. În plus, pe baza documentului strategic MFTES poate aplica pentru obţinerea unor finanţări suplimentare, sub formă granturi. Strategia cuprinde atât măsuri care nu presupun finanţări suplimentare, întrucât acestea se încadrează în acţiunile deja iniţiate pentru reformarea cadrului de reglementare în domeniul locuirii, cât şi măsuri pentru care este necesară alocarea de finanţare din diverse surse.
        Strategia presupune şi o serie de măsuri care intră în sfera de competenţă a mai multor instituţii. Astfel, o parte din resursele necesare implementării strategiei vor proveni şi din alocările bugetare ale acelor instituţii pentru componenta de politici de tineret. De asemenea, o serie de măsuri pot fi finanţate din bugetele autorităţilor locale sau prin parteneriate cu autorităţi publice, ONG-uri sau companii private.
        Implementarea eficientă a măsurilor prevăzute în Strategie depinde de alocarea corespunzătoare de resurse financiare, prin utilizarea complementară a fondurilor de la bugetul de stat, a instrumentelor financiare ale UE din noua perioadă de programare, a fondurilor de la bugetele locale şi a altor surse de finanţare, într-un mod integrat, cu scopul evitării fragmentării finanţării sau a suprapunerilor care vizează aceleaşi intervenţii.
        Reformele şi măsurile care vizează îmbunătăţirea capacităţii administrative, propuse prin Strategia Naţională a Locuirii, necesită identificarea unor noi oportunităţi de finanţare la nivel european privind asistenţa tehnică şi susţinerea implementării unor reforme, precum şi alocări de la bugetul de stat.
        Complementaritatea şi crearea de sinergii între activităţile de tineret susţinute din bugetul local, naţional şi european, inclusiv din Fondurile Europene Structurale şi de Investiţii pentru perioada 2021-2027 şi folosirea mecanismelor de finanţare simplificate. De asemenea, prin programele cu finanţare FSE+ sunt disponibile resurse pentru implementarea unor proiecte pentru tineret.
        Erasmus 2021-2027
        Creat în urmă cu 35 de ani, Erasmus+ este unul dintre cele mai emblematice programe ale UE, bucurându-se până în prezent de aproape 13 milioane de participanţi.
        În luna mai 2018, Comisia Europeană a publicat propunerea pentru programul Erasmus 2021 - 2027, propunând o creştere semnificativă a bugetului - 30 miliarde de euro. Cele trei obiective specifice - educaţie şi formare, tineret şi sport sunt implementate de cele trei acţiuni cheie, prezente deja în programul actual: Mobilitate, Cooperare între organizaţii şi instituţii, Sprijin pentru reformarea politicilor. Noul program urmăreşte intenţia Comisiei de a acţiona în sensul unui Spaţiu European al educaţiei până în 2025, aşa cum a fost stabilit în comunicarea intitulată "Consolidarea identităţii europene prin educaţie şi cultură", din 14 noiembrie 2017". Pe de altă parte, va fi facilitată participarea persoanelor care provin din medii defavorizate, prin intermediul noilor formate, precum schimburile virtuale, mobilităţile de învăţare pe termen scurt, facilitarea accesului organizaţiilor mai mici sau de nivel local, În plus, va fi consolidată cooperarea cu ţările terţe, printr-o combinaţie de mobilitate fizică şi virtuală. O altă iniţiativă a noului program Erasmus este experienţa de călătorie DiscoverEU, care oferă tinerilor oportunitatea de a descoperi patrimoniul cultural şi diversitatea europeană. Printre beneficiari se numără elevii şi studenţii, dar şi stagiarii şi lucrătorii de tineret. Noul program Erasmus 2021-2027 pune accent pe componenta socială şi facilitează competitivitatea la nivel European.
        În anul 2024, programul Erasmus Plus pune un accent deosebit pe consolidarea cooperării transectoriale care să permită sinergii mai mari în diferite domenii de acţiune care contează pentru tineri, să promoveze participarea tinerilor la diferite niveluri şi formate şi să sprijine cetăţenia activă a tinerilor, în special a celor expuşi riscului de excluziune socială. Printre priorităţi se numără, alături de promovarea cetăţeniei active, susţinerea iniţiativei tinerilor în domeniul antreprenoriatului, în special al celui social, recunoaşterea lucrului cu tinerii şi creşterea calităţii şi a inovării în acest domeniu, consolidarea relaţiei dintre politicile de tineret, cercetare şi practică, creşterea ocupării tinerilor.
        La programul Erasmus+ se adaugă programul Corpul European de Solidaritate. Prin acest program sunt eligibile pentru finanţare toate persoanele juridice înfiinţate în România care lucrează cu tinerii în domeniul solidarităţii prin programe de voluntariat în comunitate dedicate tinerilor.
        În România, aceste două programe (Erasmus+ şi CES) sunt administrate de Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale (ANPCDEFP) - instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Educaţiei.
        Mai mult, prin Memorandumul de înţelegere dintre Islanda, Principatul Liechtenstein, Regatul Norvegiei şi Guvernul României privind implementarea Mecanismului financiar Spaţiul Economic European (SEE) 2014-2021, publicat prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 2.102/2016, ANPCDEFP a fost desemnată Operator de program pentru programul Educaţie, Burse, Ucenicie şi Antreprenoriatul Tinerilor finanţat prin Mecanismul financiar al SEE 2014-2021.
        Corpul european de solidaritate 2021 - 2027
        Consiliul European a ajuns la un acord provizoriu cu privire la programul "Corpul european de solidaritate" (CES), pentru perioada 2021-2027. Având un buget dedicat de peste 1 de miliard de euro, noul Corp european de solidaritate oferă oportunităţi pentru aproximativ 350.000 de tineri din UE şi din ţările partenere să se implice în acţiuni de voluntariat, cuprinse în două domenii: activităţi de solidaritate care urmăresc să ofere un răspuns la provocările societale, cum ar fi ajutarea copiilor şi a persoanelor în vârstă sau acordarea de asistenţă în centrele pentru solicitanţii de azil, printre altele, precum şi acţiuni de solidaritate legate de ajutorul umanitar. Activităţile derulate în cadrul Corpului European de Solidaritate contribuie la consolidarea coeziunii, solidarităţii, democraţiei şi cetăţeniei în Europa, punând accent pe promovarea incluziunii sociale. Noul program va oferi acces mai consistent tinerilor care au nevoie de asistenţă, persoanelor cu dizabilităţi sau probleme de sănătate, precum şi celor care provin din regiuni îndepărtate sau din familii de migranţi, în cadrul a trei tipuri de proiecte - voluntariat, ocupaţionale (de experienţă profesională) şi de solidaritate.
        Garanţia pentru tineret consolidată
        Noua Garanţie pentru tineret se adresează tinerilor cu vârsta sub 30 de ani şi urmăreşte instituirea unor programe naţionale prin care tinerii să poată primi o ofertă de angajare, de studii, de stagiu sau de ucenicie în termen de patru luni de la intrarea în şomaj sau de la momentul când nu mai urmează o formă de educaţie formală. În acelaşi timp, se prevede o mai bună incluziune a persoanelor care aparţin grupurilor vulnerabile, cum ar fi tinerii din categoria NEET, femeile tinere şi persoanele cu handicap. Noua schema a Garanţiei pentru tineret va fi pusă în aplicare prin măsuri de sprijin la nivel naţional, regional şi local, urmărind patru etape:
        Cartografierea - identificarea grupurilor ţintă, a serviciilor disponibile, a nevoilor în materie de competenţe şi a tinerilor care riscă să intre în categoria NEET;
        Comunicarea - campanii de informare orientate în rândul tinerilor şi stabilirea de punţi de legătură cu tinerii din categoria NEET;
        Pregătirea - o mai bună stabilire a profilurilor pentru a corela nevoile şi răspunsurile, oferirea de consiliere şi orientare şi îmbunătăţirea competenţelor digitale şi a altor competenţe importante;
        Oferta - stimulente pentru ocuparea forţei de muncă, asigurarea calităţii şi a echităţii şi sprijin ulterior recrutării;
        Măsurile prevăzute în noua Garanţie pentru tineret vor fi finanţate din Fondul social european Plus ("FSE +") şi din investiţii ale statelor membre. Mecanismul de redresare şi rezilienţă şi REACT-EU vor oferi finanţare suplimentară din partea Uniunii pentru măsurile de ocupare a forţei de muncă în rândul tinerilor.

    12. Implicaţiile asupra cadrului juridic
        În urma evaluării situaţiei din domeniul tineretului şi a intervenţiilor integrate în prezenta strategie, vor fi elaborate iniţiative legislative care au rolul de a completa sau modifica cadrul legislativ existent, pentru a-i creşte eficienţa. Implementarea planului de acţiune aferent strategiei presupune, de asemenea, armonizarea actelor normative naţionale cu directivele şi reglementările europene şi internaţionale în domeniu.
        Punerea în aplicare a dispoziţiilor legii tinerilor, modificarea normelor de cheltuieli pentru realizarea programelor Ministerului Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse în domeniul activităţii de tineret, pentru a actualiza cuantumul sumelor cu rata de inflaţie, revizuirea legii privind regimul juridic al fundaţiilor judeţene pentru tineret şi a municipiului Bucureşti şi a Fundaţiei Naţionale pentru Tineret, actualizarea şi completarea legislaţiei privind internshipul şi practica elevilor şi studenţilor şi a altor acte normative relevante se află printre măsurile necesare în vederea implementării în bune condiţii a strategiei.
        Actualizarea cadrului legislativ cu incidenţă în domeniul tineretului va ajuta la implementarea măsurilor propuse prin planul de acţiune aferent strategiei, va îmbunătăţi intervenţia concertată a instituţiilor guvernamentale dar şi a celor neguvernamentale, în beneficiul tuturor tinerilor.

    13. Planul de acţiune -Anexă la Strategia Naţională pentru Tineret 2024-2027
    ANEXA 1

        LA STRATEGIA NAŢIONALĂ PENTRU TINERET 2024-2027
 (a se vedea imaginea asociată)
                               PLANUL DE ACŢIUNE - ANEXĂ LA STRATEGIA NAŢIONALĂ PENTRU TINERET 2024-2027
        SURSE FOLOSITE:
        ● Strategia Naţională pentru Tineret 2024-2027.
        ● Politicile existente şi actualul cadru legal.
        ● Contextul internaţional al obiectivelor şi direcţiilor de acţiune propuse;
        ● Sinteză documente internaţionale
        ● Declaraţia Lucrătorilor de Tineret 2022

    OG 1. CONSOLIDAREA CADRULUI LEGISLATIV, INSTITUŢIONAL ŞI AL COLABORĂRII CU SECTORUL NEGUVERNAMENTAL DE/ PENTRU TINERET
    OS 1.1. AJUSTAREA, ARMONIZAREA ŞI COMPLETAREA CADRULUI LEGISLATIV ÎN DOMENIUL POLITICILOR DE TINERET
    D.A.1. REALIZAREA/UTILIZAREA DE CERCETĂRI, STUDII ŞI PROGNOZE ÎN FUNDAMENTAREA POLITICILOR PUBLICE ÎN DOMENIUL TINERETULUI

┌───────────┬──────────────────────┬────────────┬──────────────┬────────────┬─────────────┬─────────┐
│ │Entităţi │Perioada de │Rezultate │Etapele │Indicatori/ │Surse de │
│Măsuri ├────────────┬─────────┤implementare│aşteptate │evaluării │Ţinte │finanţare│
│ │Responsabili│Parteneri│ │ │ │ │ │
├───────────┼────────────┼─────────┼────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │Număr de │ │
│ │ │ │ │ │ │studii şi │ │
│ │ │ │ │ │ │cercetări │ │
│ │ │ │ │ │ │realizate şi │ │
│ │ │ │ │ │ │utilizate │ │
│ │ │ │ │Fundamentare │Analiza │pentru │ │
│ │ │ │ │obiectivă în │gradului de │fundamentarea│ │
│ │ │MS │ │baza │implementare│politicilor; │ │
│ │ │DJFT/ │ │cercetărilor │a măsurilor │cel puţin │Bugetul │
│ │MFTES │DFTMB CCS│2024 - 2027 │sociale a │impuse şi │două pe an │de stat; │
│ │ │/ CCSS │ │politicilor │prezentarea │Număr de │ │
│ │ │TEI │ │publice în │concluziilor│studii/ │ │
│ │ │ │ │domeniul │în raportul │analize/ │ │
│ │ │ │ │tineretului │anual. │cercetări │ │
│ │ │ │ │ │ │privind │ │
│ │ │ │ │ │ │tinerii din │ │
│ │ │ │ │ │ │rural cel │ │
│ │ │ │ │ │ │puţin 1 la 2 │ │
│ │ │ │ │ │ │ani │ │
├───────────┼────────────┼─────────┼────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼─────────┤
│Dezvoltarea│ │ │ │ │Analiza │Număr de │ │
│de │ │ │ │Consolidarea │gradului de │standarde şi │ │
│standarde │ │MS │ │capacităţii │implementare│instrumente │ │
│şi │ │DJFT/ │ │administrative│a măsurilor │în domeniul │Bugetul │
│instrumente│MFTES │DFTMB CCS│2024 - 2027 │de gestionare │impuse şi │politicii de │de stat; │
│în domeniul│ │/ CCSS │ │a politicilor │prezentarea │tineret cel │ │
│politicii │ │TEI ONG*1│ │de tineret │concluziilor│puţin un │ │
│de tineret │ │ │ │ │in raportul │standard pe │ │
│ │ │ │ │ │anual. │an │ │
└───────────┴────────────┴─────────┴────────────┴──────────────┴────────────┴─────────────┴─────────┘

        *1 ONG - organizaţii neguvernamentale de şi pentru tineret, inclusiv studenţeşti şi ale elevilor, indiferent de legislaţia în baza căreia sunt înfiinţate, inclusiv la federaţii, Fundaţii Judeţene pentru Tineret şi a Municipiului Bucureşti şi Fundaţia Naţională pentru Tineret. Consiliul Naţional al Elevilor.

    D.A.2. ANALIZA ŞI CONSOLIDAREA CADRULUI NORMATIV NAŢIONAL ŞI DE POLITICI CARE REGLEMENTEAZĂ DOMENIUL TINERETULUI PRIN IMPLICAREA ÎN MOD ACTIV A TINERILOR, ORGANIZAŢIILOR DE/PENTRU TINERET ŞI A ALTOR ACTORI RELEVANŢI

┌──────────────┬───────────────────────────┬────────────┬──────────────┬────────────┬──────────────┬─────────┐
│ │Entităţi │Perioada de │Rezultate │Etapele │Indicatori/ │Surse de │
│Măsuri ├────────────┬──────────────┤implementare│aşteptate │evaluării │Ţinte │finanţare│
│ │Responsabili│Parteneri │ │ │ │ │ │
├──────────────┼────────────┼──────────────┼────────────┼──────────────┼────────────┼──────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │Analiza │ │ │
│Elaborarea şi │ │ │ │Consolidarea │gradului de │ │ │
│aprobarea │ │ │ │capacităţii │implementare│ │ │
│normelor │ │ │2024 - │administrative│a măsurilor │1 set de norme│ │
│metodologice │MFTES │ONG │2025 │de gestionare │impuse si │metodologice │ │
│de aplicare │ │ │ │a politicilor │prezentarea │ │ │
│ale Legii │ │ │ │de tineret │concluziilor│ │ │
│tinerilor │ │ │ │ │în raportul │ │ │
│ │ │ │ │ │anual. │ │ │
├──────────────┼────────────┼──────────────┼────────────┼──────────────┼────────────┼──────────────┼─────────┤
│Revizuirea │ │ │ │ │ │ │ │
│Legii nr. 146/│ │ │ │ │ │ │ │
│2002 privind │ │ │ │ │Analiza │ │ │
│regimul │ │ │ │ │gradului de │ │ │
│juridic al │ │ │ │Consolidarea │implementare│ │ │
│fundaţiilor │ │ │ │capacităţii │a măsurilor │ │ │
│judeţene │MFTES │ONG │2024- │administrative│impuse si │Legea 146/2002│Bugetul │
│pentru tineret│ │ │2025 │de gestionare │prezentarea │revizuită │de stat; │
│şi a │ │ │ │a politicilor │concluziilor│ │ │
│municipiului │ │ │ │de tineret │in raportul │ │ │
│Bucureşti şi │ │ │ │ │anual. │ │ │
│al Fundaţiei │ │ │ │ │ │ │ │
│Naţionale │ │ │ │ │ │ │ │
│pentru Tineret│ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼────────────┼──────────────┼────────────┼──────────────┼────────────┼──────────────┼─────────┤
│Armonizarea │ │ │ │ │ │ │ │
│actelor │ │ │ │ │ │ │ │
│legislative cu│ │ │ │ │Analiza │Număr acte │ │
│relevanţă în │ │ │ │Consolidarea │gradului de │normative │ │
│domeniul │ │ │ │capacităţii │implementare│naţionale │ │
│tineretului │ │ │2024 - │administrative│a măsurilor │armonizate în │Bugetul │
│(ex. │MFTES │ONG │2025 │de gestionare │impuse si │acord cu Legea│de stat; │
│voluntariat) │ │ │ │a politicilor │prezentarea │tinerilor │ │
│cu │ │ │ │de tineret │concluziilor│cel puţin unul│ │
│reglementările│ │ │ │ │in raportul │/an │ │
│legislative │ │ │ │ │anual. │ │ │
│din Legea │ │ │ │ │ │ │ │
│tinerilor │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼────────────┼──────────────┼────────────┼──────────────┼────────────┼──────────────┼─────────┤
│Armonizarea │ │ │ │ │Analiza │Număr acte │ │
│actelor │ │ │ │ │gradului de │normative │ │
│normative │ │ │ │Consolidarea │implementare│naţionale │ │
│naţionale cu │ │ONG, │ │capacităţii │a măsurilor │revizuite în │ │
│directivele UE│MFTES │Organizaţiile │2024 - │administrative│impuse si │acord cu │Bugetul │
│şi │ │internaţionale│2025 │de gestionare │prezentarea │directivele UE│de stat; │
│internaţionale│ │emitente │ │a politicilor │concluziilor│şi │ │
│în domeniul │ │ │ │de tineret │in raportul │internaţionale│ │
│tineretului. │ │ │ │ │anual. │cel puţin unul│ │
│ │ │ │ │ │ │/an │ │
├──────────────┼────────────┼──────────────┼────────────┼──────────────┼────────────┼──────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │Analiza │ │ │
│ │ │ │ │ │gradului de │ │ │
│ │ │AAPL │ │ │implementare│cadrul │ │
│Reglementarea │ │DJFT/DFTMB, │ │Îmbunătăţirea │a │normativ │Bugetul │
│legislativă a │MFTES │ONG │2024 - │cadrului │măsurilor │reglementat │de │
│activităţii de│ │Consiliul │2025 │normativ │impuse si │1 cadru │stat; │
│tabere │ │National al │ │ │prezentarea │normativ │ │
│ │ │Elevilor │ │ │concluziilor│ │ │
│ │ │ │ │ │in raportul │ │ │
│ │ │ │ │ │anual. │ │ │
└──────────────┴────────────┴──────────────┴────────────┴──────────────┴────────────┴──────────────┴─────────┘


    D.A.3. CONSOLIDAREA MECANISMELOR DE COOPERARE ŞI COLABORARE CU ACTORII RELEVANŢI ŞI PARTENERII SOCIALI PARTICIPANŢI LA PROCESELE DE ELABORARE A POLITICILOR PENTRU TINERET PENTRU A FACILITA ADOPTAREA, IMPLEMENTAREA ŞI RESPECTAREA ACESTORA

┌────────────────┬──────────────────────┬────────┬─────────────┬────────────┬────────────────┬─────────┐
│ │Entităţi │Perioada│ │ │ │ │
│ │ │de │Rezultate │Etapele │Indicatori/ │Surse de │
│Măsuri ├────────────┬─────────┤impleme │aşteptate │evaluării │Ţinte │finanţare│
│ │Responsabili│Parteneri│ntare │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼────────────┼────────────────┼─────────┤
│Identificarea │ │ │ │Îmbunătăţirea│Analiza │ │ │
│oportunităţilor │ │AAPL │ │mecanismelor │gradului de │ │ │
│de finanţare din│ │DJFT/ │ │de cooperare │implementare│ │ │
│cadrul │ │DFTMB │2024 - │şi colaborare│a măsurilor │număr de │Bugetul │
│programelor │MFTES │CCS/CCSS │2027 │cu actorii │impuse şi │parteneriate │de stat │
│europene şi │ │TEI │ │relevanţi şi │prezentarea │cel puţin 1 │ │
│iniţierea de │ │ME │ │partenerii │concluziilor│ │ │
│parteneriate cu │ │ANPCDEFP │ │sociali │în raportul │ │ │
│actori relevanţi│ │ │ │ │anual. │ │ │
├────────────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼────────────┼────────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │Îmbunătăţirea│Analiza │ │ │
│Înfiinţarea, │ │ │ │mecanismelor │gradului de │Consiliul │ │
│organizarea şi │ │ │ │de cooperare │implementare│interministerial│ │
│funcţionarea │ │APC │ │şi colaborare│a măsurilor │pentru politici │Bugetul │
│Consiliului │MFTES │SGG │2024 │cu actorii │impuse şi │de tineret │de stat; │
│interministerial│ │ONG │ │relevanţi şi │prezentarea │înfiinţat │ │
│pentru politici │ │ │ │partenerii │concluziilor│cel puţin 5 │ │
│de tineret │ │ │ │sociali │în raportul │întâlniri/an │ │
│ │ │ │ │ │anual. │ │ │
├────────────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼────────────┼────────────────┼─────────┤
│Consultarea │ │ │ │ │ │ │ │
│tinerilor, a │ │ │ │ │ │ │ │
│organizaţiilor │ │ │ │ │ │ │ │
│de tineret în │ │ │ │ │Analiza │ │ │
│elaborarea, │ │SGG │ │Îmbunătăţirea│gradului de │ │ │
│punerea în │ │AAPL │ │mecanismelor │implementare│ │ │
│aplicare şi │ │DJFT/ │ │de cooperare │a măsurilor │număr de │ │
│evaluarea │MFTES │DFTMB │2024- │şi colaborare│impuse şi │consultări │Bugetul │
│politicilor care│ │CCS/CCSS │2027 │cu actorii │prezentarea │cel puţin 3 │de stat; │
│afectează │ │TEI │ │relevanţi şi │concluziilor│întâlniri pe an │ │
│vieţile │ │ONG │ │partenerii │în raportul │ │ │
│tinerilor la │ │MS │ │sociali │anual. │ │ │
│nivel local, │ │ │ │ │ │ │ │
│regional, │ │ │ │ │ │ │ │
│naţional şi │ │ │ │ │ │ │ │
│european │ │ │ │ │ │ │ │
└────────────────┴────────────┴─────────┴────────┴─────────────┴────────────┴────────────────┴─────────┘    OS 1.2. CONSOLIDAREA CADRULUI INSTITUŢIONAL
    D.A.1. CONSOLIDAREA CAPACITĂŢII ADMINISTRATIVE, DE MANAGEMENT ŞI DE IMPLEMENTARE A POLITICILOR ÎN DOMENIUL TINERETULUI

┌──────────────┬──────────────────────┬───────┬──────────────┬────────────┬─────────────┬─────────────┐
│ │Entităţi │Perioad│ │ │ │ │
│ │ │a de │Rezultate │Etapele │Indicatori/ │Surse de │
│Măsuri ├────────────┬─────────┤implem │aşteptate │evaluării │ţinte │finanţare │
│ │Responsabili│Parteneri│entare │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼────────────┼─────────┼───────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
│Asigurarea │ │ │ │ │ │ │ │
│unui sistem de│ │ │ │ │ │ │ │
│management │ │ │ │ │Analiza │ │ │
│instituţional │ │ │ │ │gradului de │ │ │
│care să ofere │ │DJFT/ │ │ │implementare│1 sistem de │ │
│suportul │ │DFTMB │2025 - │Creşterea │a măsurilor │management │Bugetul de │
│necesar unei │MFTES │CCS/CCSS │2026 │capacităţii │impuse şi │instituţional│stat │
│administraţii │ │TEI │ │administrative│prezentarea │elaborat │ │
│publice │ │ │ │ │concluziilor│ │ │
│moderne, │ │ │ │ │în raportul │ │ │
│performante, │ │ │ │ │anual. │ │ │
│inclusive şi │ │ │ │ │ │ │ │
│inovaţive. │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼────────────┼─────────┼───────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
│Accesarea │ │ │ │ │Analiza │ │ │
│fondurilor │ │ │ │ │gradului de │număr de │ │
│europene de │ │DJFT/ │ │ │implementare│oportunităţi │ │
│dezvoltare │ │DFTMB │2025 - │Creşterea │a măsurilor │de finanţare │Bugetul de │
│pentru │MFTES │CCS │2027 │capacităţii │impuse şi │accesate │stat; │
│consolidarea │ │CCSS TEI │ │administrative│prezentarea │cel puţin 1 │ │
│capacităţii │ │AAPL │ │ │concluziilor│proiect │ │
│administrative│ │ │ │ │în raportul │ │ │
│ │ │ │ │ │anual. │ │ │
├──────────────┼────────────┼─────────┼───────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │număr de │ │
│Sprijinirea │ │ │ │ │Analiza │persoane care│Bugetul de │
│personalului │ │ │ │ │gradului de │au beneficiat│stat; Fonduri│
│de tineret din│ │DJFT/ │ │ │implementare│de cursuri de│europene │
│sistemul │ │DFTMB │2024 - │Creşterea │a măsurilor │formare │nerambur │
│public în │MFTES │CCS/CCSS │2027 │capacităţii │impuse şi │profesională │sabile în │
│accesarea de │ │TEI │ │administrative│prezentarea │Cel puţin un │limita de │
│oportunităţi │ │AAPL │ │ │concluziilor│curs pe an │eligibilitate│
│de dezvoltare │ │ │ │ │în raportul │cel puţin 50 │a │
│profesională │ │ │ │ │anual. │de persoane/ │Programelor │
│ │ │ │ │ │ │an │ │
└──────────────┴────────────┴─────────┴───────┴──────────────┴────────────┴─────────────┴─────────────┘


    D.A.2. DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII INFORMATICE DE LA NIVEL CENTRAL ŞI LOCAL

┌───────────────┬──────────────────────┬────────────┬───────────────┬────────────┬──────────────┬─────────┐
│ │Entităţi │Perioada de │Rezultate │Etapele │Indicatori/ │Surse de │
│Măsuri ├────────────┬─────────┤implementare│aşteptate │evaluării │ţinte │finanţare│
│ │Responsabili│Parteneri│ │ │ │ │ │
├───────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼────────────┼──────────────┼─────────┤
│Dezvoltarea │ │ │ │ │Analiza │1 platforma │ │
│unui plan de │ │ │ │ │gradului de │dedicată │ │
│digitalizare │ │ │ │ │implementare│activităţii de│ │
│instituţională │ │DJFT/ │ │Dezvoltarea │a măsurilor │tineret cu │ │
│şi achiziţia de│MFTES │DFTMB │2025 - 2027 │infrastructurii│impuse şi │informaţii │Bugetul │
│software-uri cu│ │MCID │ │informatice │prezentarea │relevante │de stat; │
│scopul de a │ │ONG │ │ │concluziilor│(ghiduri, │ │
│automatiza │ │ │ │ │în raportul │instrumente, │ │
│procesele │ │ │ │ │anual. │oportunităţi, │ │
│administrative │ │ │ │ │ │etc.) │ │
├───────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼────────────┼──────────────┼─────────┤
│înfiinţarea şi │ │ │ │ │Analiza │ │ │
│administrarea │ │DJFT/ │ │ │gradului de │ │ │
│registrelor │ │DFTMB │ │ │implementare│1 instrument │ │
│specifice │ │CCS/CCSS │2024- │Dezvoltarea │a măsurilor │care conţine │Bugetul │
│activităţilor │MFTES │TEI │2027 │infrastructurii│impuse şi │informaţii şi │de stat; │
│de tineret, în │ │AAPL │ │informatice │prezentarea │date primare │ │
│acord cu Legea │ │ONG │ │ │concluziilor│ │ │
│Tinerilor │ │ANPCDEFP │ │ │în raportul │ │ │
│ │ │ │ │ │anual. │ │ │
├───────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼────────────┼──────────────┼─────────┤
│Accesibilizarea│ │ │ │ │ │ │ │
│paginilor de │ │ │ │ │ │număr de │ │
│internet/ │ │ │ │ │ │pagini de │ │
│platformelor/ │ │ │ │ │Analiza │internet/ │ │
│registrelor │ │ │ │ │gradului de │platforme/ │ │
│proprii, în │ │DJFT/ │ │ │implementare│registre │ │
│vederea │ │DFTMB │ │Dezvoltarea │a măsurilor │accesibilizate│Bugetul │
│îmbunătăţirii │MFTES │CCS/CCSS │2024 - 2027 │infrastructurii│impuse şi │pentru │de stat; │
│accesării │ │TEI │ │informatice │prezentarea │persoanele cu │ │
│documentelor │ │ │ │ │concluziilor│dizabilităţi │ │
│electronice de │ │ │ │ │în raportul │vizual şi │ │
│către tinerii │ │ │ │ │anual. │auditiv │ │
│cu dizabilităţi│ │ │ │ │ │cel puţin 1 pe│ │
│vizuale şi │ │ │ │ │ │an │ │
│auditive │ │ │ │ │ │ │ │
└───────────────┴────────────┴─────────┴────────────┴───────────────┴────────────┴──────────────┴─────────┘


    D.A.3. DEZVOLTAREA PROFESIILOR INCIDENTE ACTIVITĂŢII PENTRU TINERET, A FORMĂRII PERSONALULUI DE TINERET ŞI ÎMBUNĂTĂŢIREA MANAGEMENTULUI RESURSELOR UMANE ŞI ADAPTAREA LA ORGANIZAŢIE

┌─────────────┬──────────────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬─────────────┬──────────────┐
│ │Entităţi │Perioada de │Rezultate │Etapele │Indicatori/ │Surse de │
│Măsuri ├────────────┬─────────┤implementare│aşteptate │evaluării │ţinte │finanţare │
│ │Responsabili│Parteneri│ │ │ │ │ │
├─────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┤
│Realizarea │ │ │ │ │ │ │ │
│unei │ │ │ │ │ │ │ │
│cartografieri│ │ │ │ │ │ │ │
│la nivel │ │ │ │ │ │ │ │
│naţional a │ │ │ │ │ │ │ │
│nevoilor de │ │AAMSS │ │ │Analiza │ │ │
│formare a │ │DJFT/ │ │ │gradului de │ │ │
│personalului │ │DFTMB │ │Dezvoltarea │implementare│1 analiză de │ │
│care lucrează│ │CCS/CCSS │ │profesională│a măsurilor │cartografiere│Bugetul de │
│cu │MFTES │TEI │2024 - 2026 │a │impuse şi │a │stat; │
│tineretului │ │AAPL │ │personalului│prezentarea │competenţelor│ │
│în vederea │ │ONG │ │de tineret │concluziilor│ │ │
│actualizării │ │ME │ │ │în raportul │ │ │
│şi │ │ANC │ │ │anual. │ │ │
│dezvoltării │ │ │ │ │ │ │ │
│programelor │ │ │ │ │ │ │ │
│de formare a │ │ │ │ │ │ │ │
│personalului │ │ │ │ │ │ │ │
│de tineret │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │număr de │ │
│ │ │ │ │ │ │programe de │ │
│ │ │ │ │ │ │formare │ │
│ │ │ │ │ │ │iniţială │ │
│ │ │ │ │ │ │2 programe de│ │
│ │ │ │ │ │Analiza │formare │ │
│Program de │ │DJFT/ │ │ │gradului de │iniţială cel │ │
│formare │ │DFTMB │ │Dezvoltarea │implementare│puţin 100 de │ │
│iniţială şi │ │CCS/CCSS │ │profesională│a măsurilor │beneficiari │ │
│continuă │MFTES │TEI │2024- │a │impuse şi │număr de │Bugetul de │
│pentru │IIS │AAPL │2027 │personalului│prezentarea │programe de │stat; │
│personalul de│ │ONG │ │de tineret │concluziilor│formare │ │
│tineret │ │ME │ │ │în raportul │continuă │ │
│ │ │ │ │ │anual. │Cel puţin 2 │ │
│ │ │ │ │ │ │programe de │ │
│ │ │ │ │ │ │formare │ │
│ │ │ │ │ │ │continuă │ │
│ │ │ │ │ │ │cel puţin 100│ │
│ │ │ │ │ │ │de │ │
│ │ │ │ │ │ │beneficiari │ │
├─────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┤
│Promovarea │ │ │ │ │ │ │ │
│încadrării │ │ │ │ │ │ │ │
│profesionişti│ │ │ │ │ │ │ │
│lor în │ │ │ │ │ │ │ │
│domeniul │ │ │ │ │Analiza │ │Bugetul de │
│tineretului │ │ │ │ │gradului de │număr de │stat; │
│(consilier / │ │ │ │Dezvoltarea │implementare│parteneriate │Fonduri │
│lucrători de │ │AAPL │ │profesională│a măsurilor │cel puţin 2 │europene │
│tineret) în │MFTES │ONG │2024 - 2027 │a │impuse şi │parteneriate │nerambursabile│
│cadrul │ │ │ │personalului│prezentarea │în primul an │în limita de │
│autorităţilor│ │ │ │de tineret │concluziilor│de │eligibilitate │
│cu atribuţii │ │ │ │ │în raportul │implementare │a │
│relevante, în│ │ │ │ │anual. │ │Programelor │
│special a │ │ │ │ │ │ │ │
│activităţilor│ │ │ │ │ │ │ │
│publice │ │ │ │ │ │ │ │
│locale │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┤
│Încheierea de│ │ │ │ │ │ │ │
│parteneriate │ │ │ │ │ │ │ │
│între │ │ │ │ │ │ │ │
│furnizorii │ │ │ │ │ │ │ │
│publici de │ │DJFT/ │ │ │Analiza │ │Bugetul de │
│activităţi │ │DFTMB │ │ │gradului de │număr de │stat; │
│pentru │ │CCS/CCSS │ │Dezvoltarea │implementare│parteneriate │Fonduri │
│tineret şi │ │TEI │ │profesională│a măsurilor │cel puţin 2 │europene │
│organizaţiile│MFTES │AAPL │2024 - 2027 │a │impuse şi │parteneriate │nerambursabile│
│de şi pentru │ │ONG │ │personalului│prezentarea │în primul an │în limita de │
│tineret şi │ │ME │ │de tineret │concluziilor│de │eligibilitate │
│alţi factori │ │ANPCDEFP │ │ │în raportul │implementare │a │
│interesaţi în│ │ │ │ │anual. │ │Programelor │
│educaţia şi │ │ │ │ │ │ │ │
│formarea │ │ │ │ │ │ │ │
│personalului │ │ │ │ │ │ │ │
│de tineret │ │ │ │ │ │ │ │
└─────────────┴────────────┴─────────┴────────────┴────────────┴────────────┴─────────────┴──────────────┘


    D.A.4. Reabilitarea, modernizarea şi extinderea bazei materiale de tineret

┌─────────────┬───────────────────────┬────────────┬──────────────┬────────────┬───────────┬──────────────┐
│ │Entităţi │Perioada de │Rezultate │Etapele │Indicatori/│Surse de │
│Măsuri ├────────────┬──────────┤implementare│aşteptate │evaluării │ţinte │finanţare │
│ │Responsabili│Parteneri │ │ │ │ │ │
├─────────────┼────────────┼──────────┼────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼──────────────┤
│Renovarea │ │ │ │ │ │număr de │ │
│centrelor de │ │ │ │ │Analiza │centre │ │
│tineret │ │ │ │ │gradului de │renovate │Bugetul de │
│publice │ │DJFT/ │ │Creşterea │implementare│număr de │stat; Fonduri │
│existente şi │ │DFTMB │ │calităţii │a măsurilor │centre noi │europene │
│dezvoltarea │MFTES │MDLPA │2025-2027 │serviciilor şi│impuse şi │cel puţin 1│nerambursabile│
│unei reţele │ │AAPL │ │diversificarea│prezentarea │centru pe │în limita de │
│naţionale de │ │ONG │ │acestora │concluziilor│judeţ/DJFT │eligibilitate │
│Centre de │ │ │ │ │în raportul │reabilitat │a Programelor │
│Tineret fixe │ │ │ │ │anual. │200 de │ │
│şi mobile │ │ │ │ │ │centre noi │ │
├─────────────┼────────────┼──────────┼────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼──────────────┤
│Renovarea │ │ │ │ │ │număr │ │
│centrelor de │ │ │ │ │Analiza │centre de │Bugetul de │
│agrement │ │DJFT/ │ │ │gradului de │agrement │stat; │
│existente şi │ │DFTMB │ │Creşterea │implementare│renovate │Fonduri │
│dezvoltarea │ │CCS/CCSS │ │calităţii │a măsurilor │1 reţea de │europene │
│unei reţele │MFTES │TEI │2025-2027 │serviciilor şi│impuse şi │centre de │nerambursabile│
│naţionale de │ │MDLPA │ │diversificarea│prezentarea │agrement │în limita de │
│Centre de │ │AAPL │ │acestora │concluziilor│8 centre de│eligibilitate │
│Agrement de │ │ONG │ │ │în raportul │agrement de│a │
│interes │ │ │ │ │anual. │interes │Programelor │
│naţional │ │ │ │ │ │naţional │ │
├─────────────┼────────────┼──────────┼────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼──────────────┤
│Reorganizarea│ │ │ │ │ │ │ │
│Biroului de │ │ │ │ │ │ │ │
│Turism pentru│ │ │ │ │ │ │ │
│Tineret, │ │ │ │ │ │ │ │
│pentru a │ │ │ │ │Analiza │ │ │
│oferi │ │ │ │ │gradului de │ │ │
│inclusiv │ │ │ │Creşterea │implementare│ │ │
│oportunităţi │ │ │ │calităţii │a măsurilor │ │ │
│de recreere │MFTES │SC BTT SA │2025-2027 │serviciilor şi│impuse şi │BTT │Bugetul de │
│şi petrecere │ │ │ │diversificarea│prezentarea │reorganizat│stat; │
│a timpului şi│ │ │ │acestora │concluziilor│ │ │
│alinierea │ │ │ │ │în raportul │ │ │
│României la │ │ │ │ │anual. │ │ │
│piaţa │ │ │ │ │ │ │ │
│mondială şi │ │ │ │ │ │ │ │
│europeană a │ │ │ │ │ │ │ │
│turismului de│ │ │ │ │ │ │ │
│tineret. │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼────────────┼──────────┼────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │Analiza │ │ │
│ │ │Centre de │ │ │gradului de │ │ │
│Înfiinţarea │ │tineret │ │Creşterea │implementare│Centru │ │
│Centrului │ │acreditate│ │calităţii │a măsurilor │Naţional de│Bugetul de │
│Naţional de │MFTES │de │2025-2027 │serviciilor şi│impuse şi │Tineret │stat; │
│Tineret │ │Consiliul │ │diversificarea│prezentarea │înfiinţat │ │
│ │ │Europei │ │acestora │concluziilor│ │ │
│ │ │ONG │ │ │în raportul │ │ │
│ │ │ │ │ │anual. │ │ │
├─────────────┼────────────┼──────────┼────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼──────────────┤
│Iniţierea │ │ │ │ │ │Centru de │ │
│demersurilor │ │ │ │ │ │Tineret │ │
│de acreditare│ │ │ │ │Analiza │Naţional │ │
│a Centrului │ │Centre de │ │ │gradului de │înfiinţat │ │
│de Tineret │ │tineret │ │Creşterea │implementare│Centrul de │ │
│European în │ │acreditate│ │calităţii │a măsurilor │Tineret │Bugetul de │
│cadrul │MFTES │de │2025-2027 │serviciilor şi│impuse şi │European │stat; │
│Complexului │ │Consiliul │ │diversificarea│prezentarea │din cadrul │ │
│Cultural │ │Europei │ │acestora │concluziilor│Complexului│ │
│Sportiv │ │ONG │ │ │în raportul │Sportiv │ │
│Studenţesc │ │ │ │ │annual. │Studenţesc │ │
│Tei │ │ │ │ │ │Tei │ │
│ │ │ │ │ │ │acreditat │ │
├─────────────┼────────────┼──────────┼────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼──────────────┤
│Înfiinţarea │ │ │ │ │Analiza │număr case │ │
│de noi case │ │ │ │ │gradului de │de cultură │ │
│de cultură │ │ │ │Creşterea │implementare│noi │ │
│ale │ │CCS │2025- │calităţii │a măsurilor │număr de │Bugetul de │
│studenţilor │MFTES │MDLPA │2027 │serviciilor şi│impuse şi │case de │stat; │
│şi │ │AAPL │ │diversificarea│prezentarea │cultură │ │
│modernizarea │ │ │ │acestora │concluziilor│modernizate│ │
│celor │ │ │ │ │în raportul │cel puţin 1│ │
│existente │ │ │ │ │anual. │pe an │ │
└─────────────┴────────────┴──────────┴────────────┴──────────────┴────────────┴───────────┴──────────────┘


    D.A.5. DIVERSIFICAREA ŞI STANDARDIZAREA ACTIVITĂŢII PENTRU TINERET ŞI A SERVICIILOR OFERITE TINERILOR

┌──────────────────┬────────────────────┬────────────┬──────────────┬────────────┬──────────────┬──────────────┐
│ │Entităţi │ │ │ │ │ │
│Măsuri ├──────────┬─────────┤Perioada de │Rezultate │Etapele │Indicatori/ │Surse de │
│ │Responsabi│Parteneri│implementare│aşteptate │evaluării │ţinte │finanţare │
│ │li │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────┼──────────┼─────────┼────────────┼──────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │DJFT/ │ │ │Analiza │număr │Bugetul de │
│Actualizarea şi │ │DFTMB │ │ │gradului de │standarde │stat; │
│dezvoltarea │ │CCS/CCSS │ │Creşterea │implementare│ocupaţionale │fonduri │
│standardelor │ │TEI │ │calităţii │a măsurilor │pentru │europene │
│ocupaţionale │MFTES │AAPL │2024 - 2027 │serviciilor şi│impuse şi │personalul de │nerambursabile│
│pentru personalul │ │ME │ │diversificarea│prezentarea │tineret │în limita de │
│de tineret │ │ONG │ │acestora │concluziilor│cel puţin 1 pe│eligibilitate │
│ │ │ANPCDEFP │ │ │în raportul │an │a │
│ │ │ │ │ │anual. │ │Programelor │
├──────────────────┼──────────┼─────────┼────────────┼──────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │număr de │ │
│Dezvoltarea de │ │ │ │ │ │standarde de │ │
│standarde de │ │ │ │ │ │cost pentru │ │
│calitate şi de │ │ │ │ │Analiza │centrele de │ │
│cost pentru │ │ │ │ │gradului de │agrement, de │ │
│centrele de │ │DJFT/ │ │Creşterea │implementare│tineret şi │ │
│agrement, de │ │DFTMB │ │calităţii │a măsurilor │pentru casele │Bugetul de │
│tineret şi pentru │MFTES │MDLPA │2024 - 2026 │serviciilor şi│impuse şi │de cultură ale│stat; │
│casele de cultură │ │AAPL │ │diversificarea│prezentarea │studenţilor, │ │
│ale studenţilor, │ │ONG │ │acestora │concluziilor│inclusiv CCSS │ │
│inclusiv CCSS TEI,│ │ │ │ │în raportul │TEI, aflate în│ │
│aflate în │ │ │ │ │anual. │administrarea │ │
│administrarea │ │ │ │ │ │ministerului │ │
│ministerului │ │ │ │ │ │cel puţin 1 │ │
│ │ │ │ │ │ │standard pe an│ │
├──────────────────┼──────────┼─────────┼────────────┼──────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │număr de │ │
│ │ │ │ │ │Analiza │activităţi │ │
│Organizarea de │ │APC │ │ │gradului de │dedicate │Bugetul de │
│activităţi │ │AAPL │ │Creşterea │implementare│zilelor │stat; fonduri │
│dedicate zilelor │ │DJFT/ │ │calităţii │a măsurilor │naţionale şi │europene │
│naţionale şi │MFTES │DFTMB │2024 - 2027 │serviciilor şi│impuse şi │internaţionale│nerambursabile│
│internaţionale ale│ │CCS/ CCSS│ │diversificarea│prezentarea │ale tinerilor │în limita de │
│tinerilor │ │TEI │ │acestora │concluziilor│cel puţin 1 │eligibilitate │
│ │ │ONG │ │ │în raportul │activitate │a Programelor │
│ │ │ │ │ │anual. │pentru fiecare│ │
│ │ │ │ │ │ │zi/an │ │
├──────────────────┼──────────┼─────────┼────────────┼──────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │număr de │ │
│ │ │ │ │ │ │tabere │ │
│ │ │ │ │ │ │tematice │ │
│ │ │ │ │ │ │număr de │ │
│ │ │ │ │ │ │tabere │ │
│ │ │ │ │ │ │naţionale │ │
│ │ │ │ │ │ │număr de │ │
│ │ │ │ │ │Analiza │tabere pentru │Bugetul de │
│ │ │APC │ │ │gradului de │olimpici │stat; │
│Dezvoltarea şi │ │AAPL │ │Creşterea │implementare│număr de │fonduri │
│diversificarea │ │DJFT/ │ │calităţii │a măsurilor │tabere pentru │europene │
│ofertei de tabere │MFTES │DFTMB │2024 - 2027 │serviciilor şi│impuse şi │copii şi │nerambursabile│
│pentru copii, │ │CCS/ CCSS│ │diversificarea│prezentarea │tineri din │în limita de │
│tineri şi studenţi│ │TEI │ │acestora │concluziilor│diaspora │eligibilitate │
│ │ │ONG │ │ │în raportul │număr de │a │
│ │ │ │ │ │anual. │tabere │Programelor │
│ │ │ │ │ │ │studenţeşti │ │
│ │ │ │ │ │ │cel puţin o │ │
│ │ │ │ │ │ │tabără/ │ │
│ │ │ │ │ │ │categorie/an │ │
│ │ │ │ │ │ │număr de │ │
│ │ │ │ │ │ │beneficiari │ │
│ │ │ │ │ │ │cel puţin │ │
│ │ │ │ │ │ │15.000/an │ │
├──────────────────┼──────────┼─────────┼────────────┼──────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────┤
│Campanii de │ │ │ │ │ │ │ │
│informare privind │ │ │ │ │ │ │ │
│oportunităţi de │ │ │ │ │ │ │ │
│dezvoltare în │ │ │ │ │ │ │ │
│diverse domenii │ │ │ │ │ │ │ │
│pentru tineri │ │DJFT/ │ │ │ │ │ │
│(drepturile │ │DFTMB │ │ │Analiza │ │ │
│omului, │ │CCS/CCSS │ │ │gradului de │ │ │
│participare, │ │TEI │ │Acces crescut │implementare│ │ │
│educaţie civică, │ │CCÎP │ │al tinerilor │a măsurilor │număr campanii│ │
│educaţie media, │MFTES │CCOC │2024 - 2027 │la diferite │impuse şi │cel puţin 2/ │Bugetul de │
│formare, │ │MMSS │ │forme de │prezentarea │an │stat │
│promovarea │ │ANOFM │ │educaţie │concluziilor│ │ │
│tradiţiilor, │ │ONG │ │ │în raportul │ │ │
│promovarea │ │SRRTV │ │ │anual. │ │ │
│antreprenoriatului│ │SRR │ │ │ │ │ │
│social, egalitatea│ │ANES │ │ │ │ │ │
│de gen, │ │ │ │ │ │ │ │
│securitatea │ │ │ │ │ │ │ │
│tinerilor în │ │ │ │ │ │ │ │
│mediul digital │ │ │ │ │ │ │ │
│etc.) │ │ │ │ │ │ │ │
└──────────────────┴──────────┴─────────┴────────────┴──────────────┴────────────┴──────────────┴──────────────┘    OS 1.3. SPRIJINIREA PARTICIPĂRII SECTORULUI NEGUVERNAMENTAL DE/PENTRU TINERET LA PROGRAME, PROIECTE ŞI POLITICI DEDICATE TINERILOR
    D.A.1. CREŞTEREA FINANŢĂRII ORGANIZAŢIILOR NEGUVERNAMENTALE DE/PENTRU TINERET ŞI SUSŢINEREA ÎNFIINŢĂRII DE NOI ORGANIZAŢII NEGUVERNAMENTALE

┌────────────┬────────────────────┬────────────┬─────────────┬────────────┬─────────────┬─────────┐
│ │Entităţi │ │ │ │ │ │
│Măsuri ├──────────┬─────────┤Perioada de │Rezultate │Etapele │Indicatori/ │Surse de │
│ │Responsabi│Parteneri│implementare│aşteptate │evaluării │ţinte │finanţare│
│ │li │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼──────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼─────────┤
│Dezvoltarea │ │ │ │ │ │ │ │
│de mecanisme│ │ │ │ │ │ │ │
│de finanţare│ │ │ │ │ │ │ │
│simplificată│ │ │ │ │Analiza │ │ │
│pentru │ │ │ │ │gradului de │Mecanisme de │ │
│susţinerea │ │DJFT/ │ │ │implementare│finanţare │ │
│proiectelor │ │DFTMB │ │Îmbunătăţirea│a măsurilor │simplificate:│ │
│şi │MFTES │AAPL │2025-2027 │mecanismelor │impuse şi │cel puţin un │Bugetul │
│acţiunilor │ │ME │ │de sprijin │prezentarea │mecanism de │de stat; │
│de sau │ │ONG │ │financiar │concluziilor│finanţare în │ │
│pentru │ │ANPCDEFP │ │ │în raportul │primii 2 ani │ │
│tineret din │ │ │ │ │anual. │ │ │
│bugetul de │ │ │ │ │ │ │ │
│stat şi/sau │ │ │ │ │ │ │ │
│din bugetele│ │ │ │ │ │ │ │
│locale │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼──────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼─────────┤
│Alocări │ │ │ │ │ │ │ │
│bugetare │ │ │ │ │ │ │ │
│anuale │ │ │ │ │ │ │ │
│pentru │ │ │ │ │Analiza │ │ │
│concursurile│ │ │ │ │gradului de │Număr de │ │
│naţionale şi│ │ │ │ │implementare│proiecte de │ │
│locale de │ │ │ │Îmbunătăţirea│a măsurilor │tineret şi │ │
│proiecte │MFTES │ │2024- │mecanismelor │impuse şi │studenţeşti │Bugetul │
│pentru │ │ │2027 │de sprijin │prezentarea │finanţate. │de stat; │
│tineret şi │ │ │ │financiar │concluziilor│cel puţin 245│ │
│studenţeşti │ │ │ │ │în raportul │proiecte/an │ │
│finantate │ │ │ │ │anual. │ │ │
│din │ │ │ │ │ │ │ │
│programele │ │ │ │ │ │ │ │
│de tineret │ │ │ │ │ │ │ │
│ale MFTES │ │ │ │ │ │ │ │
└────────────┴──────────┴─────────┴────────────┴─────────────┴────────────┴─────────────┴─────────┘


    D.A.2. CREŞTEREA VIZIBILITĂŢII SECTORULUI DE TINERET ÎN SPAŢIUL PUBLIC PENTRU ATRAGEREA TINERILOR ÎN STRUCTURILE CARE DESFĂŞOARĂ PROGRAME DEDICATE LOR

┌───────────────┬────────────────────┬────────────┬───────────────┬────────────┬────────────┬─────────┐
│ │Entităţi │ │ │ │ │ │
│Măsuri ├──────────┬─────────┤Perioada de │Rezultate │Etapele │Indicatori/ │Surse de │
│ │Responsabi│Parteneri│implementare│aşteptate │evaluării │ţinte │finanţare│
│ │li │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼────────────┼────────────┼─────────┤
│Organizarea de │ │ │ │ │ │ │ │
│evenimente, │ │ │ │ │Analiza │ │ │
│derularea de │ │ │ │ │gradului de │ │ │
│campanii de │ │DJFT/ │ │Creşterea │implementare│Număr de │ │
│informare şi │ │DFTMB │ │vizibilităţii │a măsurilor │campanii de │ │
│recunoaşterea │MFTES │AAPL │2024-2027 │sectorului │impuse şi │informare │Bugetul │
│contribuţiei │ │ME │ │neguvernamental│prezentarea │realizate │de stat; │
│organizaţiilor │ │ANPCDEFP │ │de tineret │concluziilor│cel puţin 2 │ │
│de şi pentru │ │ONG │ │ │în raportul │/an │ │
│tineret la │ │ │ │ │anual. │ │ │
│dezvoltarea │ │ │ │ │ │ │ │
│comunităţii │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼────────────┼────────────┼─────────┤
│Dezvoltarea de │ │ │ │ │ │ │ │
│parteneriate │ │ │ │ │Analiza │Număr de │ │
│pentru ca │ │DJFT/ │ │ │gradului de │parteneriate│ │
│organizaţiile │ │DFTMB │ │Creşterea │implementare│încheiate │ │
│de tineret şi │ │AAPL │ │vizibilităţii │a măsurilor │Număr de │Bugetul │
│programele │MFTES │ME │2024-2027 │sectorului │impuse şi │parteneriate│de stat; │
│europene de │ │ANPCDEFP │ │neguvernamental│prezentarea │implementate│ │
│tineret să fie │ │ONG │ │de tineret │concluziilor│1 │ │
│cunoscute în │ │ │ │ │în raportul │parteneriat │ │
│sistemul de │ │ │ │ │anual. │cu ME │ │
│învăţământ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼────────────┼────────────┼─────────┤
│Sprijinirea │ │ │ │ │ │ │ │
│sectorului │ │ │ │ │Analiza │ │ │
│neguvernamental│ │DJFT/ │ │ │gradului de │ │ │
│de tineret │ │DFTMB │ │Creşterea │implementare│Număr │ │
│pentru a │ │AAPL │ │vizibilităţii │a măsurilor │organizaţii │Bugetul │
│participa la │MFTES │ME │2024-2027 │sectorului │impuse şi │sprijinite │de stat; │
│evenimente │ │ANPCDEFP │ │neguvernamental│prezentarea │cel puţin 5 │ │
│internaţionale │ │ONG │ │de tineret │concluziilor│ONGT │ │
│relevante pe │ │ │ │ │în raportul │ │ │
│bază de concurs│ │ │ │ │anual. │ │ │
│de proiecte │ │ │ │ │ │ │ │
└───────────────┴──────────┴─────────┴────────────┴───────────────┴────────────┴────────────┴─────────┘
    O.G 2. FACILITAREA ACCESULUI TINERILOR LA EDUCAŢIE ŞI CULTURĂ DE CALITATE, INTEGRAREA ŞI ÎMBUNĂTĂŢIREA DIFERITELOR FORME DE ÎNVĂŢARE
    OS 2.1. ASIGURAREA ACCESULUI ECHITABIL AL TINERILOR LA EDUCAŢIE DE CALITATE ŞI ÎNVĂŢARE PE TOT PARCURSUL VIEŢII, INCLUSIV A CELOR DIN MEDIUL RURAL
    D.A.1. PROMOVAREA ÎNVĂŢĂRII NONFORMALE ŞI INFORMALE ÎN RÂNDUL TINERILOR

┌──────────────┬──────────────────────┬────────────┬──────────────┬────────────┬────────────┬──────────────┐
│ │Entităţi │Perioada de │Rezultate │Etapele │Indicatori/ │Surse de │
│Măsuri ├────────────┬─────────┤implementare│aşteptate │evaluării │ţinte │finanţare │
│ │Responsabili│Parteneri│ │ │ │ │ │
├──────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │număr de │ │
│ │ │ │ │ │ │cursuri de │ │
│ │ │ │ │ │ │învăţare │ │
│ │ │ │ │ │ │nonformală │ │
│ │ │ │ │ │Analiza │cel puţin 55│Bugetul de │
│ │ │ME │ │ │gradului de │cursuri pe │stat; │
│Cursuri de │ │DJFT/DFTM│ │Acces crescut │implementare│an │fonduri │
│învăţare │ │B │ │al tinerilor │a măsurilor │număr de │europene │
│nonformală │MFTES │AAPL │2024-2027 │la diferite │impuse şi │beneficiari │nerambursabile│
│pentru tineri │ │ANPCDEFP │ │forme de │prezentarea │ai │în limita de │
│ │ │ONG │ │învăţare │concluziilor│cursurilor │eligibilitate │
│ │ │ │ │ │în raportul │de învăţare │a │
│ │ │ │ │ │anual. │non formală │Programelor │
│ │ │ │ │ │ │cel puţin │ │
│ │ │ │ │ │ │2750 │ │
│ │ │ │ │ │ │beneficiari │ │
│ │ │ │ │ │ │pe an │ │
├──────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┤
│Organizarea de│ │ │ │ │ │ │ │
│evenimente │ │ │ │ │ │ │ │
│care să │ │ │ │ │ │ │ │
│reunească │ │ │ │ │ │ │ │
│tineri, │ │ │ │ │Analiza │ │ │
│personal de │ │ME │ │ │gradului de │ │ │
│tineret, │ │DJFT/ │ │Creşterea │implementare│număr de │ │
│experţi, │ │DFTMB │ │calităţii │a măsurilor │evenimente │ │
│cercetători şi│MFTES │MDLPA │2024-2027 │serviciilor şi│impuse şi │cel puţin 1 │Bugetul de │
│exponenţi din │ │AAPL │ │diversificarea│prezentarea │eveniment pe│stat; │
│sectorul TIC, │ │ANPCDEFP │ │acestora │concluziilor│an │ │
│personal din │ │ONG │ │ │în raportul │ │ │
│sectorul │ │ │ │ │anual. │ │ │
│public pentru │ │ │ │ │ │ │ │
│a concepe noi │ │ │ │ │ │ │ │
│moduri şi │ │ │ │ │ │ │ │
│abordări de │ │ │ │ │ │ │ │
│învăţare │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┤
│Implementarea │ │ │ │ │ │ │ │
│unor proiecte │ │ │ │ │Analiza │ │Bugetul de │
│şi activităţi │ │MMSS │ │ │gradului de │ │stat; │
│nonformale │ │ANOFM │ │Acces crescut │implementare│Număr de │Fonduri │
│care folosesc │ │DJFT/ │ │al tinerilor │a măsurilor │proiecte │europene │
│abordarea de │MFTES │DFTMB │2024-2027 │la diferite │impuse şi │implementate│nerambursabile│
│tip STEAM │ │MDLPA │ │forme de │prezentarea │cel puţin 2/│în limita de │
│(Ştiinţă, │ │AAPL │ │învăţare │concluziilor│an │eligibilitate │
│Tehnologie, │ │ONG │ │ │în raportul │ │a │
│Inginerie, │ │ME │ │ │anual. │ │Programelor │
│Artă, │ │ │ │ │ │ │ │
│Matematică) │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┤
│Furnizarea de │ │ │ │ │ │ │ │
│servicii de │ │ │ │ │Analiza │ │Bugetul de │
│sprijin │ │MFTES │ │ │gradului de │număr de │stat; │
│(integrate/ │ │MMSS │ │Acces crescut │implementare│servicii de │Fonduri │
│complementare)│ME │DJFT/ │ │al tinerilor │a măsurilor │sprijin │europene │
│pentru │DGASPC │DFTMB │2024-2027 │la diferite │impuse şi │număr de │nerambursabile│
│facilitarea │ │AAPL │ │forme de │prezentarea │beneficiari │în limita de │
│accesului la │ │ONG │ │educaţie │concluziilor│5000 │eligibilitate │
│educaţie al │ │ANPCDEFP │ │ │în raportul │ │a │
│tinerilor │ │ │ │ │anual. │ │Programelor │
│vulnerabili │ │ │ │ │ │ │ │
└──────────────┴────────────┴─────────┴────────────┴──────────────┴────────────┴────────────┴──────────────┘


    D.A.2. DIVERSIFICAREA PROGRAMELOR DE CONSILIERE VOCAŢIONALĂ PENTRU TINERI, ÎN SPECIAL PENTRU CEI ÎN SITUAŢII DE RISC

┌───────────────┬──────────────────────┬────────────┬──────────────┬────────────┬─────────────┬──────────────┐
│ │Entităţi │Perioada de │Rezultate │Etapele │Indicatori/ │Surse de │
│Măsuri ├────────────┬─────────┤implementare│aşteptate │evaluării │ţinte │finanţare │
│ │Responsabili│Parteneri│ │ │ │ │ │
├───────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┤
│Diversificarea │ │ │ │ │ │număr de │ │
│programelor de │ │ │ │ │Analiza │programe de │Bugetul de │
│orientare şi │ │WE │ │Extinderea şi │gradului de │orientare şi │stat; │
│consiliere │ │DJFT/ │ │diversificarea│implementare│consiliere │Fonduri │
│vocaţională │MFTES │DFTMB │ │activităţilor │a măsurilor │vocaţională │europene │
│pentru tineri, │CCOC │AAPL │2024-2027 │de informare, │impuse şi │cel puţin 1 │nerambursabile│
│în special │ │ANOFM │ │orientare şi │prezentarea │program pe │în limita de │
│pentru tinerii │ │ONG │ │consiliere │concluziilor│judeţ cel │eligibilitate │
│în situaţii de │ │ANPCDEFP │ │vocaţională │în raportul │puţin 5000 │a │
│risc │ │ │ │ │anual. │beneficiari/ │Programelor │
│ │ │ │ │ │ │an │ │
├───────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┤
│Accesibilizarea│ │DJFT/ │ │ │Analiza │ │ │
│instrumentelor │ │DFTMB │ │Extinderea şi │gradului de │ │ │
│dedicate │ │WDLPA │ │diversificarea│implementare│seturi de │ │
│consilierii │MFTES │AAPL │ │activităţilor │a măsurilor │instrumente │Bugetul de │
│vocaţionale │IIS │ANOFM │2024-2027 │de informare, │impuse şi │achiziţionate│stat; │
│pentru tinerii │ │ONG │ │orientare şi │prezentarea │cel puţin un │ │
│cu deficienţe │ │DGASPC │ │consiliere │concluziilor│set pe an │ │
│auditive şi │ │ANPDCA │ │vocaţională │în raportul │ │ │
│vizuale. │ │ │ │ │anual. │ │ │
└───────────────┴────────────┴─────────┴────────────┴──────────────┴────────────┴─────────────┴──────────────┘    OS 2.2. FACILITAREA ŞI SUSŢINEREA ACCESULUI TINERILOR LA ACTUL CULTURAL DE CALITATE
    D.A.1. STIMULAREA INTERESULUI TINERILOR PENTRU VALORIFICAREA POTENŢIALULUI CULTURAL ŞI TURISTIC AL ŢĂRII

┌──────────────────┬──────────────────────┬────────────┬─────────────┬────────────┬──────────────┬─────────┐
│ │Entităţi │Perioada de │Rezultate │Etapele │Indicatori/ │Surse de │
│Măsuri ├────────────┬─────────┤implementare│aşteptate │evaluării │ţinte │finanţare│
│ │Responsabili│Parteneri│ │ │ │ │ │
├──────────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │Creşterea │ │ │ │
│ │ │MFTES │ │gradului de │Analiza │ │ │
│Organizarea de │ │DJFT/ │ │informare │gradului de │ │ │
│evenimente │ │DFTMB │ │privind │implementare│număr de │ │
│(tabere, târguri, │ │CCS/CCSS │ │valorile │a măsurilor │evenimente │Bugetul │
│expoziţii), │MC │TEI │2024-2027 │naţionale şi │impuse şi │cel puţin 5 pe│de stat; │
│festivaluri, │ │ONG │ │a │prezentarea │an │ │
│competiţii │ │MC │ │patrimoniului│concluziilor│ │ │
│cultural-artistice│ │MEAT │ │turistic │în raportul │ │ │
│ │ │ │ │natural şi │anual. │ │ │
│ │ │ │ │cultural │ │ │ │
├──────────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┼─────────┤
│Susţinerea │ │ME │ │ │Analiza │ │ │
│practicării │ │DJFT/ │ │ │gradului de │ │ │
│meseriilor │ │DFTMB │ │ │implementare│o reţea a │ │
│tradiţionale ca │MC │CCS/CCSS │ │Revitalizarea│a măsurilor │meseriilor şi │Bugetul │
│element al │MFTES │TEI │2024-2027 │meseriilor │impuse şi │meşteşugarilor│de stat; │
│dezvoltării │ │ONG │ │tradiţionale │prezentarea │creată │ │
│zonelor turistice │ │DRP │ │ │concluziilor│ │ │
│ale ţării │ │DRI │ │ │în raportul │ │ │
│ │ │MEAT │ │ │anual. │ │ │
└──────────────────┴────────────┴─────────┴────────────┴─────────────┴────────────┴──────────────┴─────────┘


    D.A.2. SPRIJINIREA, STIMULAREA ŞI RECOMPENSAREA CREATIVITĂŢII ŞI PERFORMANŢEI TINERILOR ÎN DIVERSE DOMENII ALE ARTEI, CULTURII ŞI INDUSTRIILOR CREATIVE

┌─────────────┬──────────────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬──────────┬──────────────┐
│ │Entităţi │Perioada de │Rezultate │Etapele │Indicatori│Surse de │
│Măsuri ├────────────┬─────────┤implementare│aşteptate │evaluării │/ţinte │finanţare │
│ │Responsabili│Parteneri│ │ │ │ │ │
├─────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────┼──────────────┤
│Organizarea │ │DJC/ │ │Creşterea │Analiza │număr de │ │
│de competiţii│ │DCMB │ │numărului │gradului de │evenimente│ │
│şi evenimente│ │DJFT/ │ │tinerilor │implementare│culturale │ │
│în sectoarele│MFTES │DFTMB │ │implicaţi în│a măsurilor │cel puţin │Bugetul de │
│culturale şi │ICR │CCS/CCSS │2024-2027 │domeniile │impuse şi │20 pe an │stat; │
│creative │ │TEI │ │artei, │prezentarea │cel puţin │ │
│dedicate │ │AAPL │ │culturii şi │concluziilor│10 în │ │
│tinerilor │ │MC │ │industriilor│în raportul │mediul │ │
│ │ │ │ │creative │anual. │rural │ │
├─────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │număr de │ │
│ │ │ │ │ │ │tineri │ │
│ │ │ │ │Creşterea │Analiza │formaţi │Bugetul de │
│Furnizarea de│ │DJC/ │ │numărului │gradului de │cel puţin │stat; │
│programe de │ │DCMB │ │tinerilor │implementare│5000 de │fonduri │
│formare │ │DJFT/ │ │implicaţi în│a măsurilor │tineri │europene │
│profesională │MC │DFTMB │2024-2027 │domeniile │impuse şi │număr de │nerambursabile│
│pentru tineri│ │CCS/CCSS │ │artei, │prezentarea │activităţi│în limita de │
│în sectoarele│ │TEI │ │culturii şi │concluziilor│/acţiuni │eligibilitate │
│culturale şi │ │AAPL │ │industriilor│în raportul │cel puţin │a │
│creative │ │MFTES │ │creative │anual. │30 de │Programelor │
│ │ │ │ │ │ │acţiuni/ │ │
│ │ │ │ │ │ │activităţi│ │
│ │ │ │ │ │ │/an │ │
├─────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────┼──────────────┤
│Crearea unor │ │ │ │ │ │ │ │
│contexte de │ │ │ │ │ │ │ │
│dialog │ │ │ │ │ │ │ │
│internaţional│ │ │ │Creşterea │Analiza │ │Bugetul de │
│şi schimb de │ │ANPCDEFP │ │numărului │gradului de │număr de │stat; │
│experienţe │ │DJC / │ │tinerilor │implementare│evenimente│fonduri │
│culturale cu │ │DCMB │ │implicaţi în│a măsurilor │cel puţin │europene │
│alţi tineri │MC │DJFT/ │2024-2027 │domeniile │impuse şi │20/an │nerambursabile│
│din programe │MFTES │DFTMB │ │artei, │prezentarea │număr de │în limita de │
│speciale │ │CCS/CCSS │ │culturii şi │concluziilor│tineri │eligibilitate │
│derulate de │ │TEI │ │industriilor│în │cel puţin │a │
│instituţii de│ │ │ │creative │raportul │500/an │Programelor │
│învăţământ │ │ │ │ │anual. │ │ │
│sau │ │ │ │ │ │ │ │
│organizaţii │ │ │ │ │ │ │ │
│partenere │ │ │ │ │ │ │ │
└─────────────┴────────────┴─────────┴────────────┴────────────┴────────────┴──────────┴──────────────┘    OS 2.3. SUSŢINEREA TINERILOR IMPLICAŢI ÎN ACTIVITĂŢI ŞI PROGRAME DE CDI (CERCETARE-DEZVOLTARE-INOVARE)
    D.A.1. SUSŢINEREA TINERILOR INOVATORI, CU SPIRIT ANTREPRENORIAL ÎN VEDEREA DEZVOLTĂRII DE AFACERI PROPRII

┌──────────────┬──────────────────────┬────────────┬───────────────┬────────────┬──────────────┬──────────────┐
│ │Entităţi │Perioada de │Rezultate │Etapele │Indicatori/ │Surse de │
│Măsuri ├────────────┬─────────┤implementare│aşteptate │evaluării │ţinte │finanţare │
│ │Responsabili│Parteneri│ │ │ │ │ │
├──────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────┤
│Organizarea de│ │ │ │ │ │ │ │
│activităţi de │ │ │ │ │ │ │ │
│informare în │ │ │ │ │Analiza │ │Bugetul de │
│ceea ce │ │ │ │ │gradului de │ │stat; │
│priveşte │ │ │ │Dezvoltarea │implementare│număr de │fonduri │
│oportunităţile│ │MFTS │ │competenţelor │a măsurilor │activităţi de │europene │
│de afaceri, │SAS │AAPL │2024-2027 │antreprenoriale│impuse şi │informare │nerambursabile│
│programe de │ │ │ │în rândul │prezentarea │cel puţin una/│în limita de │
│sprijin pentru│ │ │ │tinerilor │concluziilor│judeţ/ an │eligibilitate │
│dezvoltarea │ │ │ │ │în raportul │ │a │
│unor afaceri, │ │ │ │ │anual. │ │Programelor │
│scheme de │ │ │ │ │ │ │ │
│finanţare │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │număr de │ │
│ │ │ │ │ │ │cursuri şi │ │
│ │ │ │ │ │Analiza │programe de │Bugetul de │
│Facilitarea │ │ │ │ │gradului de │antreprenoriat│stat; │
│accesării de │ │DJFT/ │ │Dezvoltarea │implementare│număr de │fonduri │
│cursuri şi │ │DFTMB │ │competenţelor │a măsurilor │tineri care │europene │
│programe de │MFTES │CCS/CCSS │2024-2027 │antreprenoriale│impuse şi │participă la │nerambursabile│
│pregătire în │ │TEI │ │în rândul │prezentarea │cursuri de │în limita de │
│domeniul │ │AAPL │ │tinerilor │concluziilor│antreprenoriat│eligibilitate │
│antreprenorial│ │ │ │ │în raportul │cel puţin 10 │a │
│ │ │ │ │ │anual. │cursuri pe an │Programelor │
│ │ │ │ │ │ │cel puţin 1000│ │
│ │ │ │ │ │ │tineri │ │
├──────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────┤
│Dezvoltarea de│ │ │ │ │ │ │ │
│incubatoare şi│ │MFTES │ │ │Analiza │ │ │
│/sau hub-uri │ │DJFT/ │ │ │gradului de │număr hub-uri/│ │
│locale/ │ │DFTMB │ │Dezvoltarea │implementare│incubatoare de│ │
│cluburi, │MCID │CCS/ │ │competenţelor │a măsurilor │afaceri/ │Bugetul de │
│locale, │IIS │CCSS TEI │2024-2026 │antreprenoriale│impuse şi │cluburi │stat; fonduri │
│regionale şi │ │AAPL │ │în rândul │prezentarea │cel puţin 1/ │externe │
│naţionale de │ │ONG │ │tinerilor │concluziilor│regiune │ │
│inovare şi │ │ME │ │ │în raportul │ │ │
│cercetare │ │ │ │ │anual │ │ │
│pentru tineri;│ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────┤
│Facilitarea │ │ │ │ │ │număr de femei│ │
│accesului │ │ │ │ │ │implicate în │ │
│tinerilor, în │ │ │ │ │Analiza │programe de │ │
│special a │ │ │ │Încurajarea │gradului de │cercetare │ │
│tinerelor │ │MFTES │ │implicării │implementare│ştiinţifică │ │
│femei, la │ │AAPL │ │tinerilor în │a măsurilor │număr de │Bugetul de │
│programe de │IIS │IIS │2024-2027 │programe de │impuse şi │tineri │stat; fonduri │
│cercetare │ │MCID │ │cercetare şi │prezentarea │implicaţi în │externe │
│ştiinţifică şi│ │ │ │dezvoltare │concluziilor│programe de │ │
│inovare, │ │ │ │ │în raportul │cercetare │ │
│naţionale şi │ │ │ │ │anual. │ştiinţifică │ │
│europene │ │ │ │ │ │cel puţin 200/│ │
│ │ │ │ │ │ │an │ │
└──────────────┴────────────┴─────────┴────────────┴───────────────┴────────────┴──────────────┴──────────────┘


    D.A.2. IDENTIFICAREA ŞI SPRIJINIREA TINERILOR ŞI A GRUPURILOR DE TINERI CU PREOCUPĂRI ÎN DOMENIUL ŞTIINŢEI ŞI TEHNOLOGIEI

┌─────────────┬──────────────────────┬────────────┬───────────┬────────────┬────────────┬──────────────┐
│ │Entităţi │Perioada de │Rezultate │Etapele │Indicatori/ │Surse de │
│Măsuri ├────────────┬─────────┤implementare│aşteptate │evaluării │ţinte │finanţare │
│ │Responsabili│Parteneri│ │ │ │ │ │
├─────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼──────────────┤
│Organizarea │ │ │ │ │Analiza │ │ │
│de evenimente│ │ │ │Încurajarea│gradului de │ │ │
│care să │ │ │ │implicării │implementare│număr de │ │
│promoveze │ │AAPL │ │tinerilor │a măsurilor │evenimente │ │
│performanţele│MFTES │MCID │2024-2027 │în programe│impuse şi │de promovare│Bugetul de │
│tinerilor în │IIS │ME │ │de │prezentarea │cel puţin 1 │stat; │
│domeniul CDI │ │ │ │cercetare │concluziilor│pe an │ │
│şi │ │ │ │şi │în raportul │ │ │
│recompensarea│ │ │ │dezvoltare │anual. │ │ │
│acestora │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼──────────────┤
│Susţinerea │ │ │ │ │ │ │ │
│încheierii de│ │ │ │ │ │ │ │
│parteneriate │ │ │ │Încurajarea│Analiza │ │Bugetul de │
│între │ │ │ │implicării │gradului de │ │stat; │
│instituţiile │ME │ │ │tinerilor │implementare│număr de │fonduri │
│publice şi │IIS │ │ │în programe│a măsurilor │parteneriate│europene │
│entităţile │MCID │AAPL │2024-2027 │de │impuse şi │cel │nerambursabile│
│private în │MFTES │ │ │cercetare │prezentarea │puţin 3 │în limita de │
│scopul │ │ │ │şi │concluziilor│parteneriate│eligibilitate │
│dezvoltării │ │ │ │dezvoltare │în raportul │ │a │
│de programe │ │ │ │ │anual. │ │Programelor │
│de cercetare │ │ │ │ │ │ │ │
│şi inovare │ │ │ │ │ │ │ │
└─────────────┴────────────┴─────────┴────────────┴───────────┴────────────┴────────────┴──────────────┘
    O.G 3. CREŞTEREA ANGAJABILITĂŢII TINERILOR ŞI SUSŢINEREA ANTREPRENORIATULUI
    O.S 3.1. REDUCEREA SĂRĂCIEI ÎN RÂNDUL TINERILOR, COMBATEREA TUTUROR FORMELOR DE DISCRIMINARE, FACILITAREA ŞI ASIGURAREA INCLUZIUNII ŞI COEZIUNII SOCIALE
    D.A.1. FINANŢAREA DE PROGRAME DE SPRIJIN PENTRU TINERII CARE PROVIN DIN CATEGORIILE VULNERABILE (TINERI CARE IES DIN SISTEMUL DE PROTECŢIE SPECIALĂ, TINERI CU DIZABILITĂŢI,.)

┌──────────────────┬──────────────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬──────────────┐
│ │Entităţi │Perioada de │Rezultate │Etapele │Indicatori/ │Surse de │
│Măsuri ├────────────┬─────────┤implementare│aşteptate │evaluării │ţinte │finanţare │
│ │Responsabili│Parteneri│ │ │ │ │ │
├──────────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │număr de │ │
│ │ │ │ │ │ │tabere │ │
│ │ │ │ │ │ │sociale/ │ │
│ │ │ │ │ │ │pentru │ │
│ │ │ │ │ │ │tinerii cu │ │
│Organizarea de │ │ │ │ │Analiza │dizabilităţi│Bugetul de │
│tabere sociale şi │ │ │ │ │gradului de │/tineri care│stat; │
│tabere pentru │ │ │ │Integrare │implementare│părăsesc │fonduri │
│tinerii cu │ │DJFT/ │ │socio- │a măsurilor │sistemul de │europene │
│dizabilităţi/ │MFTES │DFTMB ONG│2024-2027 │profesională│impuse şi │protecţie │nerambursabile│
│tinerii care │ │ANPDCA │ │pentru │prezentarea │socială │în limita de │
│părăsesc sistemul │ │ │ │persoanele │concluziilor│cel puţin o │eligibilitate │
│de protecţie │ │ │ │vulnerabile │în raportul │tabără pe │a │
│specială │ │ │ │ │anual. │judeţ/an │Programelor │
│ │ │ │ │ │ │număr de │ │
│ │ │ │ │ │ │tineri care │ │
│ │ │ │ │ │ │participă în│ │
│ │ │ │ │ │ │tabere │ │
│ │ │ │ │ │ │cel puţin │ │
│ │ │ │ │ │ │3000 pe an │ │
├──────────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┤
│Dezvoltarea de │ │ │ │ │ │număr de │ │
│programe de │ │ │ │ │Analiza │programe de │ │
│susţinere a │ │ │ │ │gradului de │dezvoltare │Bugetul de │
│reintegrării │ │MAI │ │Integrare │implementare│cel puţin un│stat; fonduri │
│socio-profesionale│ │ANPDCA │ │socio- │a măsurilor │program │europene │
│a tinerilor │MFTES │DJFT/ │2024-2027 │profesională│impuse şi │pentru │nerambursabile│
│proveniţi din │ │DFTMB │ │pentru │prezentarea │fiecare │în limita de │
│penitenciare, │ │AAPL │ │persoanele │concluziilor│categorie │eligibilitate │
│centre de │ │ONG │ │vulnerabile │în raportul │număr de │a Programelor │
│reeducare şi │ │ │ │ │anual. │tineri │ │
│institute │ │ │ │ │ │beneficiari │ │
│medical-educative │ │ │ │ │ │300 │ │
├──────────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┤
│Asigurarea de │ │ │ │ │Analiza │număr de │Bugetul de │
│servicii de │ │ │ │Integrare │gradului de │tineri care │stat; │
│consiliere │ │MFTES │ │socio- │implementare│beneficiază │fonduri │
│specializată │ │DRP │ │profesională│a măsurilor │de servicii │europene │
│destinate │ANPDCA │AAPL │2024-2027 │pentru │impuse şi │de │nerambursabile│
│tinerilor ai căror│ │AAAE │ │persoanele │prezentarea │consiliere │în limita de │
│părinţi sunt │ │ONG │ │vulnerabile │concluziilor│cel puţin │eligibilitate │
│plecaţi la muncă │ │ │ │ │în raportul │1000 │a │
│în străinătate │ │ │ │ │anual. │ │Programelor │
├──────────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │pachet de │ │
│ │ │ │ │ │ │facilităţi │ │
│ │ │ │ │ │Analiza │acordate │ │
│ │ │ │ │Integrare │gradului de │tinerilor │Bugetul de │
│Facilităţi pentru │ │ANPDCA │ │socio- │implementare│pentru o │stat; fonduri │
│tinerii care │ │DJFT/ │ │profesională│a măsurilor │viaţă │europene │
│părăsesc sistemul │DGASPC MMSS │DFTMB ONG│2024-2027 │pentru │impuse şi │independentă│nerambursabile│
│de protecţie │ │AAPL │ │persoanele │prezentarea │(financiare,│în limita de │
│specială │ │ │ │vulnerabile │concluziilor│fiscale) │eligibilitate │
│ │ │ │ │ │în raportul │număr de │a Programelor │
│ │ │ │ │ │annual. │tineri │ │
│ │ │ │ │ │ │beneficiari │ │
│ │ │ │ │ │ │10.000 │ │
├──────────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │Analiza │ │Bugetul de │
│Dezvoltarea de │ │ │ │ │gradului de │numărul/ │stat; │
│programe, măsuri │ │ │ │Incluziunea │implementare│tipul de │fonduri │
│şi instrumente de │MMSS │MFTES ONG│ │socio- │a măsurilor │măsuri şi │europene │
│lucru privind │DGASPC │AAPL │2024-2026 │profesională│impuse şi │instrumente │nerambursabile│
│incluziunea │ │ANPDCA │ │a tinerilor │prezentarea │realizate │în limita de │
│socio-profesională│ │ │ │ │concluziilor│cel puţin 5 │eligibilitate │
│a tinerilor │ │ │ │ │în raportul │măsuri │a │
│ │ │ │ │ │anual │ │Programelor │
└──────────────────┴────────────┴─────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴──────────────┘


    D.A.2. DEZVOLTAREA ŞI CONSOLIDAREA MECANISMELOR DE COOPERARE INTER-INSTITUŢIONALĂ A FACTORILOR IMPLICAŢI (AUTORITĂŢI GUVERNAMENTALE, INSTITUŢII LOCALE, ENTITĂŢI PRIVATE, ORGANIZAŢII NEGUVERNAMENTALE) ÎN PROCESUL INCLUZIUNII TINERILOR MIGRANŢI ŞI A TINERILOR PROVENIŢI DIN ZONE DE CONFLICT ARMAT

┌─────────────┬──────────────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬───────────────┬──────────────┐
│ │Entităţi │Perioada de │Rezultate │Etapele │Indicatori/ │Surse de │
│Măsuri ├────────────┬─────────┤implementare│aşteptate │evaluării │ţinte │finanţare │
│ │Responsabili│Parteneri│ │ │ │ │ │
├─────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┼──────────────┤
│Consolidarea │ │ │ │ │ │ │ │
│capacităţii │ │ │ │ │ │ │ │
│formatorilor │ │ │ │ │Analiza │ │Bugetul de │
│de a lucra cu│ │DJFT/ │ │Integrare │gradului de │număr de │stat; │
│tineri │MFTES │DFTMB │ │socio- │implementare│formatori/ │fonduri │
│vulnerabili, │MMSS │CCS/ │ │profesională│a măsurilor │lucrători de │europene │
│inclusiv │MAI │CCSS TEI │2024-2027 │pentru │impuse şi │tineret │nerambursabile│
│tineri │IGI │AAPL │ │persoanele │prezentarea │instruiţi │în limita de │
│migranţi sau │SGG │DGASPC │ │vulnerabile │concluziilor│cel puţin 300 │eligibilitate │
│proveniţi din│ │ONG │ │ │în raportul │ │a │
│zone de │ │ │ │ │anual │ │Programelor │
│conflict │ │ │ │ │ │ │ │
│armat │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │Cel puţin o │ │
│ │ │ │ │ │ │reţea care să │ │
│ │ │ │ │ │ │respecte │ │
│ │ │ │ │ │ │următoarele │ │
│ │ │ │ │ │ │caracteristici:│ │
│Crearea de │ │ │ │ │ │Implicarea │ │
│reţele între │ │ │ │ │ │organizaţiilor │ │
│organizaţiile│ │ │ │ │ │active din │ │
│de tineret │ │ │ │ │Analiza │zonele unde │ │
│existente │ │DJFT/ │ │ │gradului de │numărul de │ │
│care dispun │ │DFTMB │ │Integrare │implementare│migranţi este │ │
│deja de bune │MFTES │CCS/ │ │socio- │a măsurilor │mare sau în │ │
│contacte, │MAI │CCSS TEI │2024-2026 │profesională│impuse şi │creştere; │Bugetul de │
│cunoştinţe şi│IGI │AAPL │ │pentru │prezentarea │întâlniri │stat; │
│experienţe în│SGG │DGASPC │ │persoanele │concluziilor│periodice şi │ │
│lucrul cu │ │ANOFM │ │vulnerabile │în raportul │oferirea │ │
│tineri │ │ONG │ │ │anual │accesului la │ │
│refugiaţi şi │ │ │ │ │ │informaţii, │ │
│resortisanţi │ │ │ │ │ │contacte şi │ │
│ai altor ţări│ │ │ │ │ │bune practici; │ │
│terţe │ │ │ │ │ │Consultarea în │ │
│ │ │ │ │ │ │elaborarea │ │
│ │ │ │ │ │ │politicilor │ │
│ │ │ │ │ │ │specifice │ │
│ │ │ │ │ │ │grupului ţintă │ │
│ │ │ │ │ │ │vizat │ │
├─────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┼──────────────┤
│Crearea de │ │ │ │ │ │ │ │
│mecanisme de │ │ │ │ │ │ │ │
│participare │ │ │ │ │ │ │ │
│activă a │ │ │ │ │ │ │ │
│tinerilor │ │DJFT/ │ │ │Analiza │ │ │
│refugiaţi şi │ │DFTMB │ │Integrare │gradului de │ │ │
│resortisanţi │MFTES │CCS/ │ │socio- │implementare│număr de │ │
│ai altor ţări│MAI │CCSS TEI │ │profesională│a măsurilor │mecanisme de │Bugetul de │
│terţe la │IGI │AAPL │2024-2026 │pentru │impuse şi │participare │stat; │
│programele de│MDLPA │ANOFM │ │persoanele │prezentarea │cel puţin un │ │
│tineret │SGG │DGASPC │ │vulnerabile │concluziilor│mecanism │ │
│desfăşurate │ │ONG │ │ │în raportul │ │ │
│la nivel │ │ │ │ │anual │ │ │
│local, │ │ │ │ │ │ │ │
│regional, │ │ │ │ │ │ │ │
│naţional şi │ │ │ │ │ │ │ │
│european │ │ │ │ │ │ │ │
└─────────────┴────────────┴─────────┴────────────┴────────────┴────────────┴───────────────┴──────────────┘


    D.A3. SUSŢINEREA ACCESULUI LA LOCUINŢE A TINERILOR

┌───────────────┬──────────────────────┬────────────┬──────────┬────────────┬──────────────┬──────────────┐
│ │Entităţi │Perioada de │Rezultate │Etapele │Indicatori/ │Surse de │
│Măsuri ├────────────┬─────────┤implementare│aşteptate │evaluării │ţinte │finanţare │
│ │Responsabili│Parteneri│ │ │ │ │ │
├───────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │număr tineri │ │
│ │ │ │ │ │ │care │ │
│ │ │ │ │ │ │închiriază │ │
│ │ │ │ │ │Analiza │locuinţe prin │Bugetul de │
│Programe de │ │ │ │ │gradului de │accesarea │stat; Fonduri │
│achiziţie şi │ │ │ │ │implementare│programelor │europene │
│închiriere de │ │ │ │Asigurarea│a măsurilor │Cel puţin 4000│nerambursabile│
│locuinţe pentru│ANL │AAPL │2024-2027 │locuirii │impuse şi │/an │în limita de │
│tineri şi │ │ │ │decente a │prezentarea │număr tineri │eligibilitate │
│tineri │ │ │ │tinerilor │concluziilor│care │a programelor │
│specialişti │ │ │ │ │în raportul │achiziţionează│Fondul de │
│ │ │ │ │ │anual │locuinţe prin │garantare │
│ │ │ │ │ │ │accesarea │ │
│ │ │ │ │ │ │programelor │ │
│ │ │ │ │ │ │Cel puţin 6000│ │
│ │ │ │ │ │ │/an │ │
├───────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┼──────────────┼──────────────┤
│Analiza │ │ │ │ │ │ │ │
│oportunităţii │ │ │ │ │ │ │ │
│dezvoltării │ │ │ │ │ │ │ │
│unor măsuri │ │ │ │ │Analiza │ │ │
│integrate care │ │ │ │ │gradului de │ │ │
│să faciliteze │ │ │ │Asigurarea│implementare│număr studii │ │
│accesul │MDLPA │AAPL │ │locuirii │a măsurilor │şi analize │Bugetul de │
│tinerilor la │ANL │MS │2024-2027 │decente a │impuse şi │cel puţin 1 │stat; │
│piaţa │MF │ONG │ │tinerilor │prezentarea │studiu la 2 │ │
│imobiliară │ │ │ │ │concluziilor│ani │ │
│pentru │ │ │ │ │în raportul │ │ │
│achiziţionarea,│ │ │ │ │anual │ │ │
│construirea sau│ │ │ │ │ │ │ │
│închirierea │ │ │ │ │ │ │ │
│unei locuinţe │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┼──────────────┼──────────────┤
│Construirea de │ │ │ │ │ │ │ │
│locuinţe pentru│ │ │ │ │Analiza │ │ │
│tineri sub 35 │ │ │ │ │gradului de │ │ │
│de ani care │ │ │ │ │implementare│număr tineri │fonduri │
│provin din │ │ │ │Asigurarea│a măsurilor │care accesează│europene │
│comunităţi │MDLPA │MFTES │2024 - 2027 │locuirii │impuse şi │facilităţi │nerambursabile│
│marginalizate │AAPL │ │ │decente a │prezentarea │pentru locuire│în limita de │
│sau grupuri │ │ │ │tinerilor │concluziilor│minim 200/an │eligibilitate │
│vulnerabile, │ │ │ │ │în raportul │ │a Programelor │
│inclusiv │ │ │ │ │anual │ │ │
│aşezări │ │ │ │ │ │ │ │
│infórmale │ │ │ │ │ │ │ │
└───────────────┴────────────┴─────────┴────────────┴──────────┴────────────┴──────────────┴──────────────┘


    DA 4. CREAREA UNUI CADRU NORMATIV PRIN CARE SĂ FIE RECUNOSCUTE ŞI PROTEJATE DREPTURILE TINERILOR APARŢINÂND MINORITĂŢILOR DE ORICE FEL

┌─────────────┬──────────────────────┬────────────┬──────────────┬────────────┬──────────┬─────────┐
│ │Entităţi │Perioada de │Rezultate │Etapele │Indicatori│Surse de │
│Măsuri ├────────────┬─────────┤implementare│aşteptate │evaluării │/ţinte │finanţare│
│ │Responsabili│Parteneri│ │ │ │ │ │
├─────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼──────────────┼────────────┼──────────┼─────────┤
│Realizare │ │ │ │ │ │ │ │
│unei analize │ │ │ │Armonizarea │Analiza │ │ │
│a cadrului │ │ │ │legislaţiei │gradului de │ │ │
│legislativ │ │ │ │naţionale în │implementare│O analiză │ │
│naţional, │ │ │ │domeniul │a măsurilor │exhaustivă│Bugetul │
│european şi │MFTES │ONG │2024 - 2027 │minorităţilor │impuse şi │a cadrului│de stat │
│internaţional│ │ │ │de orice fel │prezentarea │legislativ│ │
│privind │ │ │ │cu legislaţia │concluziilor│ │ │
│drepturile │ │ │ │europeană şi │în raportul │ │ │
│minorităţilor│ │ │ │internaţională│anual │ │ │
│de orice fel │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼──────────────┼────────────┼──────────┼─────────┤
│Realizarea de│ │ │ │Armonizarea │Analiza │ │ │
│studii, │ │ │ │legislaţiei │gradului de │număr de │ │
│analize şi │ │ │ │naţionale în │implementare│studii si │ │
│consultări cu│ │ │ │domeniul │a măsurilor │analize 1/│Bugetul │
│ONG privind │MFTES │ONG │2024 - 2027 │minorităţilor │impuse şi │2 ani │de stat │
│drepturile │ │ │ │de orice fel │prezentarea │număr de │ │
│minorităţilor│ │ │ │cu legislaţia │concluziilor│consultări│ │
│de orice fel │ │ │ │europeană şi │în raportul │1/an │ │
│ │ │ │ │internaţională│anual │ │ │
└─────────────┴────────────┴─────────┴────────────┴──────────────┴────────────┴──────────┴─────────┘    O.S 3.2. CREŞTEREA RATEI DE OCUPARE A FORŢEI DE MUNCĂ TINERE ŞI SUSŢINEREA ECHILIBRULUI DINTRE VIAŢA PROFESIONALĂ ŞI CEA PERSONALĂ
    D.A.1. SPRIJINIREA TINERILOR ÎN VEDEREA MENŢINERII PE PIAŢA MUNCII

┌────────────────┬──────────────────────┬────────────┬──────────┬────────────┬─────────────┬──────────────┐
│ │Entităţi │Perioada de │Rezultate │Etapele │Indicatori/ │Surse de │
│Măsuri ├────────────┬─────────┤implementare│aşteptate │evaluării │ţinte │finanţare │
│ │Responsabili│Parteneri│ │ │ │ │ │
├────────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┤
│Facilitarea │ │ │ │ │Analiza │număr de │ │
│accesului │ │ME │ │ │gradului de │tineri care │ │
│tinerilor la │ │AAPL │ │ │implementare│participă la │ │
│stagii de │MFTES │DJÎP/DMB │ │Integrarea│a măsurilor │programe de │ │
│practică şi │MDLPA │ÎP │2024-2027 │tinerilor │impuse şi │internship/ │Bugetul de │
│internship în │MAI │DJFT/ │ │pe piaţa │prezentarea │stagii de │stat; │
│cadrul │SGG │DSTMB │ │muncii │concluziilor│practică │ │
│administraţiei │ │CCS/ │ │ │in raportul │cel puţin │ │
│publice centrale│ │CCSS TEI │ │ │anual │1000/an │ │
│şi locale │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │Analiza │ │ │
│Revizuirea │ │ │ │ │gradului de │ │ │
│cadrului │ │ │ │Integrarea│implementare│ │ │
│legislativ │ │MFTES │ │tinerilor │a măsurilor │cadru │Bugetul de │
│privind stagiile│SGG │ONG │2024-2027 │pe piaţa │impuse şi │legislativ │stat; │
│de practică şi │ │AAPL │ │muncii │prezentarea │revizuit │ │
│internship │ │ │ │ │concluziilor│ │ │
│ │ │ │ │ │în raportul │ │ │
│ │ │ │ │ │anual │ │ │
├────────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │număr de │ │
│ │ │ │ │ │ │întreprinderi│ │
│Dezvoltarea │ │ │ │ │ │sociale de │ │
│întreprinderilor│ │ │ │Creşterea │Analiza │inserţie │Bugetul de │
│sociale de │ │ │ │numărului │gradului de │dezvoltate │stat; │
│inserţie pentru │ │ │ │tinerilor │implementare│număr de │Fonduri │
│susţinerea │ │ │ │pregătiţi │a măsurilor │tineri NEET, │europene │
│tinerilor cu │UNCJR │ONG │2024 - 2027 │pentru o │impuse şi │inactivi, │nerambursabile│
│accent pe │ │ │ │mai bună │prezentarea │şomeri, │în limita de │
│tinerii NEET, │ │ │ │integrare │concluziilor│şomeri de │eligibilitate │
│inactivi, şomeri│ │ │ │socială şi│în raportul │lungă durată │a │
│şi şomeri de │ │ │ │angajare │anual │şi femei │Programelor │
│lungă durată, │ │ │ │ │ │angajaţi în │ │
│femei │ │ │ │ │ │cadrul │ │
│ │ │ │ │ │ │acestor │ │
│ │ │ │ │ │ │întreprinderi│ │
└────────────────┴────────────┴─────────┴────────────┴──────────┴────────────┴─────────────┴──────────────┘


    D.A.2. SUSŢINEREA ANGAJĂRII ŞI GENERĂRII DE NOI LOCURI DE MUNCĂ DE CALITATE PENTRU TINERI PRIN DIVERSIFICAREA SCHEMELOR DE STIMULENTE FINANCIARE ŞI FACILITĂTI FISCALE ACORDATE ANGAJATORILOR

┌──────────────┬───────────────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬──────────────┐
│ │Entităţi │Perioada de │Rezultate │Etapele │Indicatori/ │Surse de │
│Măsuri ├────────────┬──────────┤implementare│aşteptate │evaluării │ţinte │finanţare │
│ │Responsabili│Parteneri │ │ │ │ │ │
├──────────────┼────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┤
│Furnizarea de │ │ │ │ │ │ │ │
│servicii │ │ │ │ │ │ │ │
│suport de │ │ │ │ │Analiza │ │Bugetul de │
│îngrijire a │ │ │ │ │gradului de │număr │stat; │
│copiilor │ │MMSS │ │ │implementare│pachete de │Fonduri │
│pentru tinerii│ │AAPL │ │Integrare │a măsurilor │suport │europene │
│angajaţi, în │MFTES │angajatori│2024-2027 │socio- │impuse şi │pentru │nerambursabile│
│vederea │ │sindicate │ │profesională│prezentarea │părinţi │în limita de │
│asigurării │ │patronate │ │a tinerilor │concluziilor│tineri │eligibilitate │
│echilibrului │ │ │ │ │în raportul │cel puţin 2 │a │
│dintre viaţa │ │ │ │ │anual │pachete │Programelor │
│profesională │ │ │ │ │ │ │ │
│şi cea de │ │ │ │ │ │ │ │
│familie │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┤
│Participarea │ │ │ │ │ │număr tineri│ │
│tinerilor la │ │ │ │ │ │care │ │
│programe de │ │ │ │ │ │participă la│ │
│formare │ │ │ │ │ │programul │ │
│internaţională│ │ │ │ │ │Erasmus │ │
│care să atragă│ │ │ │Creşterea │Analiza │număr de │Bugetul de │
│personal de │ │ │ │numărului │gradului de │proiecte de │stat; │
│tineret şi │ │ │ │tinerilor │implementare│tip Erasmus │fonduri │
│tineri din │ANPCDEFP │DRP │ │pregătiţi │a măsurilor │implementate│europene │
│toată Europa │MFTES │ONG │2024-2027 │pentru o mai│impuse şi │număr de │nerambursabile│
│şi să trimită │ │ME │ │bună │prezentarea │tineri care │în limita de │
│pentru schimb │ │ │ │integrare │concluziilor│participă la│eligibilitate │
│de experienţă │ │ │ │socială şi │în raportul │programe │a │
│pe cei din │ │ │ │angajare │anual │Erasmus+ şi │Programelor │
│România │ │ │ │ │ │Corpul │ │
│(Erasmus+ şi │ │ │ │ │ │European de │ │
│Corpul │ │ │ │ │ │Solidaritate│ │
│European de │ │ │ │ │ │6.000 tineri│ │
│Solidaritate) │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┤
│Elaborarea de │ │ │ │ │ │ │ │
│programe de │ │ │ │ │ │ │ │
│sprijin, │ │ │ │ │ │număr │ │
│asistenţă şi │ │ │ │ │Analiza │programe de │ │
│consiliere │ │ │ │ │gradului de │sprijin cel │ │
│pentru tinerii│ │ │ │Integrare │implementare│puţin 1 │ │
│români aflaţi │ │ │ │socio- │a măsurilor │program în │ │
│în afara │MFTES │ │2024-2025 │profesională│impuse şi │primii 2 ani│Bugetul de │
│graniţelor │DRP │ │ │a tinerilor │prezentarea │de la │stat; │
│ţării, │ │ │ │din afara │concluziilor│implementare│ │
│dedicate │ │ │ │ţării │în raportul │număr tineri│ │
│inclusiv │ │ │ │ │anual │sprijiniţi │ │
│stimulării │ │ │ │ │ │300 tineri/ │ │
│întoarcerii în│ │ │ │ │ │an │ │
│ţară a │ │ │ │ │ │ │ │
│acestora. │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┤
│Derularea de │ │ │ │ │ │ │ │
│activităţi de │ │ │ │ │Analiza │ │Bugetul de │
│sprijinire │ │ │ │ │gradului de │ │stat; │
│timpurie a │ │DJFT/ │ │Integrare │implementare│număr │fonduri │
│tinerilor │ │DFTMB │ │socio- │a măsurilor │activităţi │europene │
│pentru │MFTES │ANPCDEFP │2024 - 2027 │profesională│impuse şi │cel puţin 2/│nerambursabile│
│orientarea în │ │ME │ │a tinerilor │prezentarea │judeţ │în limita de │
│carieră şi │ │AAPL │ │ │concluziilor│ │eligibilitate │
│facilitarea │ │ │ │ │în raportul │ │a │
│accesului pe │ │ │ │ │anual │ │Programelor │
│piaţa muncii │ │ │ │ │ │ │ │
└──────────────┴────────────┴──────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴──────────────┘


    D.A.3. SUSŢINEREA ANTREPRENORIATULUI CA SOLUŢIE DURABILĂ PENTRU OCUPARE

┌────────────────┬───────────────────────┬────────────┬───────────────┬────────────┬────────────────┬──────────────┐
│ │Entităţi │Perioada de │Rezultate │Etapele │ │Surse de │
│Măsuri ├────────────┬──────────┤implementare│aşteptate │evaluării │Indicatori/ţinte│finanţare │
│ │Responsabili│Parteneri │ │ │ │ │ │
├────────────────┼────────────┼──────────┼────────────┼───────────────┼────────────┼────────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │număr cursuri de│ │
│ │ │ │ │ │Analiza │formare │Bugetul de │
│Organizarea de │ │ │ │ │gradului de │cel puţin 1/ │stat; │
│cursuri de │ │ │ │Dezvoltarea │implementare│regiune/2 ani │fonduri │
│formare │ │DJFT/ │ │culturii │a măsurilor │număr tineri │europene │
│antreprenorială │MEAT │DFTMB │2024 - 2027 │antreprenoriale│impuse şi │absolvenţi cel │nerambursabile│
│şi mentorat, cu │ │ONG │ │în rândul │prezentarea │puţin 500 │în limita de │
│accent pe │ │ │ │tinerilor │concluziilor│număr tinere │eligibilitate │
│tinerele │ │ │ │ │in raportul │femei │a │
│întreprinzătoare│ │ │ │ │anual │întreprinzătoare│Programelor │
│ │ │ │ │ │ │absolvente cel │ │
│ │ │ │ │ │ │puţin 300 │ │
├────────────────┼────────────┼──────────┼────────────┼───────────────┼────────────┼────────────────┼──────────────┤
│ │ │MFTES │ │ │ │Număr de scheme │ │
│ │ │ONG │ │ │Analiza │de sprijin │Bugetul de │
│ │ │Structuri │ │ │gradului de │dezvoltate │stat; │
│ │ │asociativ │ │ │implementare│cel puţin 2 în │fonduri │
│Scheme de │ │e ale │ │Integrarea │a măsurilor │primii 2 ani │europene │
│sprijin pentru │MEAT │autorităti│2025 - 2027 │tinerilor pe │impuse şi │număr de tineri │nerambursabile│
│start-up-uri │ │lor │ │piaţa muncii │prezentarea │care accesează │în limita de │
│ │ │administr │ │ │concluziilor│aceste scheme │eligibilitate │
│ │ │aţiei │ │ │in raportul │cel puţin 300 pe│a │
│ │ │publice │ │ │anual │an │Programelor │
│ │ │locale │ │ │ │ │ │
├────────────────┼────────────┼──────────┼────────────┼───────────────┼────────────┼────────────────┼──────────────┤
│Facilitarea │ │ │ │ │ │ │ │
│schimbului de │ │ │ │ │ │ │ │
│bune practici în│ │ │ │ │ │ │ │
│domeniul │ │ │ │ │Analiza │ │ │
│afacerilor în │ │ │ │ │gradului de │număr de │ │
│vederea │ │ │ │ │implementare│evenimente care │ │
│îmbunătăţirii │MMSS │ │ │Integrarea │a măsurilor │au în vedere │Bugetul de │
│performanţei │MEAT │MFTES │2024 - 2027 │tinerilor pe │impuse şi │schimbul de bune│stat; │
│economice a │ │ │ │piaţa muncii │prezentarea │practici │ │
│afacerilor │ │ │ │ │concluziilor│cel puţin 1/an │ │
│iniţiate de │ │ │ │ │in raportul │ │ │
│tineri în │ │ │ │ │anual │ │ │
│contextul │ │ │ │ │ │ │ │
│dezvoltării │ │ │ │ │ │ │ │
│sustenabile │ │ │ │ │ │ │ │
└────────────────┴────────────┴──────────┴────────────┴───────────────┴────────────┴────────────────┴──────────────┘
    O.G 4. DEZVOLTAREA RESPONSABILITĂŢII SOCIALE ŞI INDIVIDUALE A TINERILOR (SĂNĂTATE, SIGURANŢĂ, DEZVOLTARE DURABILĂ)
    O.S 4.1. PROMOVAREA SĂNĂTĂŢII Şl EDUCAŢIEI PENTRU SĂNĂTATE
    D.A.1. PROMOVAREA SĂNĂTĂŢII CA FACTOR AL BUNĂSTĂRII FIZICE EMOŢIONALE, MENTALE ŞI SOCIALE

┌─────────────┬──────────────────────┬────────────┬─────────┬────────────┬─────────────┬───────────┐
│ │Entităţi │Perioada de │Rezultate│Etapele │Indicatori/ │Surse de │
│Măsuri ├────────────┬─────────┤implementare│aşteptate│evaluării │ţinte │finanţare │
│ │Responsabili│Parteneri│ │ │ │ │ │
├─────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │număr de │ │
│ │ │DJFT/ │ │ │Analiza │evenimente de│ │
│ │ │DFTMB │ │ │gradului de │promovare a │ │
│Promovarea │ │DJSP │ │Acces │implementare│educaţiei │ │
│educaţiei │ │DJÎP/ │ │egal la │a măsurilor │pentru │ │
│pentru │MS │DMBÎP │2024-2027 │educaţie │impuse şi │sănătate │Bugetul de │
│sănătate în │MFTES │AAPL │ │pentru │prezentarea │cel puţin 2/ │stat; │
│rândul │ │ONG │ │sănătate │concluziilor│an │ │
│tinerilor │ │ME │ │ │în raportul │Număr de │ │
│ │ │MS │ │ │anual │beneficiari │ │
│ │ │ │ │ │ │cel puţin │ │
│ │ │ │ │ │ │10000 │ │
├─────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │MFTES │ │Acces │Analiza │ │ │
│Campanii de │ │DJFT/ │ │egal la │gradului de │ │ │
│prevenire a │ │DFTMB │ │servicii │implementare│număr de │ │
│răspândirii │ │DJSP │ │de │a măsurilor │campanii de │ │
│bolilor cu │MS │DJÎP/ │2024-2027 │sănătate │impuse şi │prevenire a │Bugetul de │
│transmitere │ │DMBÎP │ │şi │prezentarea │BTS │stat; │
│sexuală │ │AAPL │ │educaţie │concluziilor│cel puţin 1/ │ │
│(BTS), │ │ONG │ │pentru │în raportul │an │ │
│inclusiv HIV │ │ME │ │sănătate │anual │ │ │
│ │ │MS │ │ │ │ │ │
├─────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│Dezvoltarea │ │ │ │ │ │ │ │
│cadrului │ │ │ │Acces │Analiza │ │ │
│organizatoric│ │ │ │egal la │gradului de │ │ │
│pentru │ │DJSP │ │servicii │implementare│cadru │ │
│desfăşurarea │ │DJÎP/ │ │de │a măsurilor │organizatoric│ │
│unor caravane│MS │DMBÎP │2024-2027 │sănătate │impuse şi │tineri │Bugetul de │
│medicale │ │AAPL │ │şi │prezentarea │beneficiari │stat; │
│pentru │ │ONG │ │educaţie │concluziilor│cel puţin │ │
│furnizarea de│ │ │ │pentru │în raportul │10.000 tineri│ │
│servicii │ │ │ │sănătate │anual │ │ │
│medicale │ │ │ │ │ │ │ │
│tinerilor │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │Acces │Analiza │număr de │ │
│ │ │DJFT/ │ │egal la │gradului de │cursuri de │ │
│Furnizarea de│ │DFTMB │ │servicii │implementare│prim ajutor │ │
│cursuri în │MS │DJSP │ │de │a măsurilor │cel puţin 5/ │ │
│domeniul │ME │DJÎP/ │2024-2027 │sănătate │impuse şi │judeţ │Bugetul de │
│primului │MAI │DMBÎP │ │şi │prezentarea │număr de │stat; │
│ajutor │ │AAPL │ │educaţie │concluziilor│tineri │ │
│ │ │ONG │ │pentru │în raportul │beneficiari │ │
│ │ │ │ │sănătate │anual │minimum 4000 │ │
│ │ │ │ │ │ │pe an │ │
├─────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│Includerea în│ │ │ │ │ │ │ │
│planurile │ │ │ │ │ │ │ │
│cadru de │ │ │ │Acces │Analiza │ │ │
│învăţământ şi│ │DJFT/ │ │egal la │gradului de │ │ │
│programele │ │DFTMB │ │servicii │implementare│ │ │
│şcolare a │ │DJSP │ │de │a măsurilor │ │ │
│disciplinelor│MS │DJÎP/ │2024-2027 │sănătate │impuse şi │curricula │Bugetul de │
│educaţie │ME │DMBÎP │ │şi │prezentarea │actualizată │stat; │
│pentru │ │AAPL │ │educaţie │concluziilor│ │ │
│sănătate şi │ │ONG │ │pentru │în raportul │ │ │
│educaţie │ │ │ │sănătate │anual │ │ │
│pentru │ │ │ │ │ │ │ │
│alimentaţie │ │ │ │ │ │ │ │
│sănătoasă. │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │DJFT/ │ │Acces │Analiza │ │ │
│Dezvoltarea │ │DFTMB │ │egal la │gradului de │ │Bugetul de │
│unui sistem │MFTES │DJSP │ │servicii │implementare│ │stat; │
│performant de│MS │DJÎP/ │ │de │a măsurilor │sistemul │fonduri │
│”e- health” │ME │DMBÎP │2024-2027 │sănătate │impuse şi │online de │externe │
│accesibil │MCDI │IIS │ │şi │prezentarea │e-health │Alte surse │
│pentru toţi │ │AAPL │ │educaţie │concluziilor│ │legal │
│tinerii │ │ONG │ │pentru │în raportul │ │constituite│
│ │ │ │ │sănătate │anual │ │ │
└─────────────┴────────────┴─────────┴────────────┴─────────┴────────────┴─────────────┴───────────┘


    D.A.2. PROMOVAREA UNEI ATITUDINI NONVIOLENTE ŞI A COMPORTAMENTELOR PRO-SOCIALE ÎN RÂNDUL TINERILOR

┌───────────────────┬──────────────────────┬────────────┬────────────────┬────────────┬────────────┬──────────────┐
│ │Entităţi │Perioada de │Rezultate │Etapele │Indicatori/ │Surse de │
│Măsuri ├────────────┬─────────┤implementare│aşteptate │evaluării │ţinte │finanţare │
│ │Responsabili│Parteneri│ │ │ │ │ │
├───────────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼────────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┤
│Derularea de │ │IJP │ │Conştientizarea │Analiza │ │ │
│campanii de │ │DJFT/ │ │comportamentelor│gradului de │ │ │
│informare privind │ │DFTMB │ │violenţe, a │implementare│număr de │ │
│combaterea │MFTES │DJÎP/DMB │ │discursului │a măsurilor │campanii de │Bugetul de │
│violenţei de orice │MAI │ÎP │2024-2026 │instigator la │impuse şi │informare │stat; │
│tip şi creşterea │ME │AAPL │ │ură şi a │prezentarea │cel puţin 2 │ │
│gradului de │ │ONG │ │drepturilor │concluziilor│campanii/an │ │
│incluziune. │ │DRI │ │omului) │în raportul │ │ │
│ │ │MC │ │ │anual │ │ │
├───────────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼────────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┤
│Dezvoltarea de │ │ │ │ │ │număr de │ │
│proiecte, în rândul│ │ │ │ │Analiza │proiecte │Bugetul de │
│tinerilor, cu │ │IJP │ │Conştientizarea │gradului de │implementate│stat; │
│precădere │ │DJFT/ │ │comportamentelor│implementare│/ şcoli şi │fonduri │
│adolescenţi, pentru│MAI │DFTMB │ │violenţe, a │a măsurilor │licee cel │europene │
│prevenirea şi │MFTES │DJÎP/DMB │2024-2027 │discursului │impuse şi │puţin 1 │nerambursabile│
│combaterea │ME │ÎP │ │instigator la │prezentarea │proiect/ │în limita de │
│violenţei domestice│ │AAPL │ │ură şi a │concluziilor│şcoală/liceu│eligibilitate │
│şi sexuale, precum │ │ONG │ │drepturilor │în raportul │număr de │a │
│şi a traficului de │ │DRI │ │omului │anual │tineri │Programelor │
│persoane şi │ │ │ │ │ │informaţi │ │
│delincvenţei │ │ │ │ │ │10.000 │ │
├───────────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼────────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┤
│Sprijină realizarea│ │ │ │ │ │ │ │
│unor proiecte şi │ │ │ │ │ │ │ │
│activităţi în │ │ │ │Conştientizarea │Analiza │ │ │
│rândul tinerilor, │ │MFTES │ │comportamentelor│gradului de │ │ │
│în vederea formării│ │DJFT/ │ │violenţe, a │implementare│număr de │ │
│unor atitudini de │ │DFTMB │ │discursului │a măsurilor │proiecte │Bugetul de │
│acceptare a │DRI │DJÎP/DMB │2024 - 2027 │instigator la │impuse şi │implementate│stat; │
│diversităţii │ │ÎP │ │ură şi a │prezentarea │cel puţin un│ │
│culturale, etnice ,│ │ONG │ │drepturilor │concluziilor│proiect/an │ │
│religioase şi a │ │AAPL │ │omului │în raportul │ │ │
│promovării │ │ │ │ │anual │ │ │
│interculturalităţii│ │ │ │ │ │ │ │
│şi toleranţei. │ │ │ │ │ │ │ │
└───────────────────┴────────────┴─────────┴────────────┴────────────────┴────────────┴────────────┴──────────────┘


    D.A.3. PREVENIREA ADICTIILOR ŞI A ABUZULUI DE SUBSTANŢE

┌─────────────┬──────────────────────┬────────────┬────────────────┬────────────┬─────────────┬──────────────┐
│ │Entităţi │Perioada de │Rezultate │Etapele │Indicatori/ │Surse de │
│Măsuri ├────────────┬─────────┤implementare│aşteptate │evaluării │ţinte │finanţare │
│ │Responsabili│Parteneri│ │ │ │ │ │
├─────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┤
│Campanii de │ │DJFT/ │ │ │Analiza │ │ │
│promovare a │ │DFTMB │ │ │gradului de │ │ │
│unor │ │DJSP │ │Acces egal la │implementare│număr de │ │
│obiceiuri │MFTES │DJÎP/DMB │ │servicii de │a măsurilor │campanii de │Bugetul de │
│pentru un │MS │ÎP │2024-2027 │sănătate şi │impuse şi │promovare │stat; │
│stil de viaţă│ │AAPL │ │educaţie pentru │prezentarea │cel puţin 1 │ │
│sănătos şi │ │ONG │ │sănătate │concluziilor│campanie/an │ │
│responsabil │ │MAI │ │ │în raportul │ │ │
│ │ │ME │ │ │anual │ │ │
├─────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┤
│Implementarea│ │ │ │ │ │ │ │
│programelor │ │ │ │ │ │ │ │
│de formare │ │ │ │ │Analiza │număr de │Bugetul de │
│iniţială şi │ │ │ │ │gradului de │programe │stat; │
│continuă în │ │MFTES │ │Acces egal la │implementare│implementate │fonduri │
│domeniul │ │DJFT/ │ │servicii de │a măsurilor │cel puţin 1 │europene │
│combaterii │MAI │DFTMB │2024-2027 │sănătate şi │impuse şi │program număr│nerambursabile│
│consumului de│ │DJSP │ │educaţie pentru │prezentarea │de │în limita de │
│droguri │ │ONG │ │sănătate │concluziilor│participanţi │eligibilitate │
│pentru │ │ │ │ │in raportul │cel puţin 50/│a │
│personalul de│ │ │ │ │anual │an │Programelor │
│tineret din │ │ │ │ │ │ │ │
│cadrul ONG/ │ │ │ │ │ │ │ │
│DJFT/DFTMB │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┤
│Dezvoltarea │ │ │ │ │ │ │ │
│de campanii/ │ │ │ │ │ │ │ │
│proiecte │ │ │ │ │ │ │ │
│pentru │ │ │ │ │ │ │ │
│prevenirea şi│ │ │ │ │ │ │ │
│combaterea │ │ │ │ │ │ │ │
│consumului de│ │MFTES │ │ │ │ │ │
│alcool, │ │MS │ │ │Analiza │număr de │Bugetul de │
│tutun, │ │ME │ │ │gradului de │activităţi │stat; │
│droguri şi de│ │DJFT/ │ │Combaterea │implementare│implementate:│fonduri │
│alte │MAI │DFTMB │ │comportamentelor│a măsurilor │3000/an │europene │
│substanţe │ONJN │DJSP │2024-2027 │de risc în │impuse şi │număr de │nerambursabile│
│nocive, în │ │DJÎP/DMB │ │rândul tinerilor│prezentarea │beneficiari │în limita de │
│rândul │ │ÎP │ │ │concluziilor│informaţii: │eligibilitate │
│tinerilor, │ │AAPL │ │ │in raportul │100.000/an. │a │
│desfăşurate │ │ONG │ │ │anual │ │Programelor │
│în afara │ │ │ │ │ │ │ │
│mediului │ │ │ │ │ │ │ │
│şcolar (mediu│ │ │ │ │ │ │ │
│de │ │ │ │ │ │ │ │
│implementare │ │ │ │ │ │ │ │
│familie, │ │ │ │ │ │ │ │
│comunitate) │ │ │ │ │ │ │ │
└─────────────┴────────────┴─────────┴────────────┴────────────────┴────────────┴─────────────┴──────────────┘


    D.A.4. DEZVOLTAREA ŞI DIVERSIFICAREA OFERTEI DE SERVICII PENTRU ATRAGEREA TINERILOR ÎN VEDEREA PRACTICĂRII DIFERITELOR ACTIVITĂŢI SPORTIVE, RECREATIVE ŞI DE AGREMENT

┌───────────────┬──────────────────────┬────────────┬──────────┬────────────┬────────────┬──────────────┐
│ │Entităţi │Perioada de │Rezultate │Etapele │Indicatori/ │Surse de │
│Măsuri ├────────────┬─────────┤implementare│aşteptate │evaluării │ţinte │finanţare │
│ │Responsabili│Parteneri│ │ │ │ │ │
├───────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼──────────────┤
│Parteneriate cu│ │ME │ │ │Analiza │ │ │
│autorităţile │ │DJS/ │ │ │gradului de │ │ │
│locale în │ │DSMB │ │ │implementare│nr de │ │
│vederea │MDLPA │DJFT/ │ │Promovarea│a măsurilor │parteneriate│ │
│extinderii │ANS │DFTMB │2024-2027 │unui stil │impuse şi │încheiate │Bugetul de │
│facilităţilor │AAPL │Cluburi │ │de viaţă │prezentarea │puţin 7 │stat; │
│sportive şi de │MFTES │sportive │ │sănătos │concluziilor│parteneriate│ │
│agrement în │ │DJÎP/DMB │ │ │in raportul │/an │ │
│zonele │ │ÎP │ │ │anual │ │ │
│marginalizate │ │ONG │ │ │ │ │ │
├───────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼──────────────┤
│Introducerea │ │ │ │ │Analiza │Număr de │ │
│unor mecanisme │ │ │ │Creşterea │gradului de │linii de │Bugetul de │
│de │ │ │ │ponderii │implementare│finanţare │stat; │
│eligibilitate │MDLPA │AAPL │ │tinerilor │a măsurilor │cel puţin 2 │fonduri │
│pentru │ANS │Cluburi │2024-2027 │care │impuse şi │în primii 2 │europene │
│finanţarea │MFTES │sportive │ │practică │prezentarea │ani număr de│nerambursabile│
│infrastructurii│ │ONG │ │mişcare │concluziilor│proiecte │în limita de │
│sportive, │ │ │ │fizică şi │în raportul │finanţate │eligibilitate │
│integrate şi de│ │ │ │sport │anual │cel puţin 2/│a Programelor │
│tineret │ │ │ │ │ │AAPL │ │
├───────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │Analiza │ │Bugetul de │
│Dezvoltarea, │ │ │ │Creşterea │gradului de │număr │stat; │
│renovarea şi │ │ │ │numărului │implementare│cabinete │fonduri │
│construirea de │AAPL │ │ │de tineri │a măsurilor │medicale │europene │
│cabinete │ME │MS │2024 - 2027 │care au │impuse şi │şcolare │nerambursabile│
│medicale │ │ │ │acces la │prezentarea │cel puţin 5/│în limita de │
│şcolare │ │ │ │servicii │concluziilor│judeţ │eligibilitate │
│ │ │ │ │medicale │în raportul │ │a │
│ │ │ │ │ │anual │ │Programelor │
├───────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼──────────────┤
│Derularea de │ │DJS/ │ │ │Analiza │ │ │
│campanii de │ │DSMB │ │ │gradului de │ │ │
│informare │ │DJFT/ │ │ │implementare│număr de │ │
│asupra │ │DFTMB │ │Promovarea│a măsurilor │campanii de │ │
│beneficiilor │ANS │Cluburi │2024 - 2027 │unui stil │impuse şi │informare │Bugetul de │
│practicării │MFTES │sportive │ │de viaţă │prezentarea │cel puţin 2 │stat; │
│educaţiei │ │DJÎP/DMB │ │sănătos │concluziilor│campanie/an │ │
│fizice şi a │ │ÎP │ │ │in raportul │ │ │
│sportului de │ │AAPL │ │ │anual │ │ │
│masă │ │ONG │ │ │ │ │ │
├───────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼──────────────┤
│Accesarea │ │ │ │ │ │ │ │
│programelor │ │DJS/ │ │ │ │ │ │
│europene pentru│ │DSMB │ │ │Analiza │număr tineri│ │
│tineri, pentru │ │DJFT/ │ │ │gradului de │participanţi│ │
│încurajarea │ │DFTMB │ │Promovarea│implementare│la programe │ │
│practicării │ANS │Cluburi │ │unui stil │a măsurilor │europene în │Bugetul de │
│sporturilor, │MFTES │sportive │2024-2027 │de viaţă │impuse şi │domeniul │stat; │
│schimbului de │ │DJÎP/DMB │ │sănătos │prezentarea │sportului │ │
│experienţă şi │ │ÎP │ │ │concluziilor│cel puţin │ │
│formării în │ │AAPL │ │ │in raportul │200 tineri/ │ │
│domeniul │ │ONG │ │ │anual │judeţ │ │
│educaţiei prin │ │ │ │ │ │ │ │
│sport │ │ │ │ │ │ │ │
└───────────────┴────────────┴─────────┴────────────┴──────────┴────────────┴────────────┴──────────────┘    O.S. 4.2. CREŞTEREA CAPACITĂŢII TINERILOR DE A ACŢIONA CA FACTORI AI SCHIMBĂRII PENTRU O DEZVOLTARE DURABILĂ ŞI ECOLOGICĂ
    D.A.1. PROMOVAREA ECO-TURISMULUI CA MODEL DE DEZVOLTARE DURABILĂ ÎN RÂNDUL TINERILOR

┌──────────────┬──────────────────────┬────────────┬───────────┬────────────┬───────────┬──────────────┐
│ │Entităţi │Perioada de │Rezultate │Etapele │Indicatori/│Surse de │
│Măsuri ├────────────┬─────────┤implementare│aşteptate │evaluării │ţinte │finanţare │
│ │Responsabili│Parteneri│ │ │ │ │ │
├──────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼───────────┼──────────────┤
│Desfăşurarea │ │MFTES │ │ │ │ │ │
│şi sprijinirea│ │DJFT/ │ │ │Analiza │ │ │
│unor campanii │ │DFTMB │ │ │gradului de │ │ │
│de informare │ │CCS/ │ │Formarea de│implementare│număr de │ │
│referitoare la│MEAT │CCSS TEI │ │atitudini │a măsurilor │campanii de│ │
│iniţiativele │MAAAP │DJ MEDIU │2024 - 2027 │ecologice │impuse şi │promovare │Bugetul de │
│şi │DDD │AAPL │ │(pro-mediu)│prezentarea │cel puţin 1│stat; │
│oportunităţile│ │ONG │ │în rândul │concluziilor│pe an │ │
│de dezvoltare │ │SRTV │ │tinerilor │în raportul │ │ │
│a │ │DRI │ │ │anual │ │ │
│activităţilor │ │DRP │ │ │ │ │ │
│de eco-turism │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼───────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │Analiza │număr │Bugetul de │
│Promovarea │ │DJFT/ │ │Formarea de│gradului de │campanii de│stat; │
│noilor │MFTES │DFTMB │ │atitudini │implementare│promovare a│Fonduri │
│tehnologii şi │MAAAP │CCS/ │ │ecologice │a măsurilor │noilor │europene │
│soluţii │DDD │CCSS TEI │2024 - 2027 │(pro-mediu)│impuse şi │tehnologii │nerambursabile│
│prietenoase cu│MCDI │AAPL │ │în rândul │prezentarea │prietenoase│în limita de │
│mediu │ │ONG │ │tinerilor │concluziilor│cu mediul │eligibilitate │
│ │ │ │ │ │în raportul │cel puţin │a │
│ │ │ │ │ │anual │una pe an │Programelor │
└──────────────┴────────────┴─────────┴────────────┴───────────┴────────────┴───────────┴──────────────┘


    D.A.2. DEZVOLTAREA DE ATITUDINI ŞI COMPETENŢE PRO-ACTIVE PRIVIND PROBLEMELE DE MEDIU, SCHIMBĂRILE CLIMATICE TRANZIŢIA ECOLOGICĂ ŞI DEZVOLTAREA DURABILĂ

┌──────────────┬──────────────────────┬────────────┬───────────┬────────────┬────────────┬──────────────┐
│ │Entităţi │Perioada de │Rezultate │Etapele │Indicatori/ │Surse de │
│Măsuri ├────────────┬─────────┤implementare│aşteptate │evaluării │ţinte │finanţare │
│ │Responsabili│Parteneri│ │ │ │ │ │
├──────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼──────────────┤
│Creşterea │ │ │ │ │ │ │ │
│alocărilor │ │ │ │ │ │ │ │
│pentru │ │ │ │ │Analiza │număr │ │
│finanţarea │ │ │ │ │gradului de │proiecte │ │
│proiectelor şi│ │DJFT/ │ │Formarea de│implementare│finanţate în│ │
│iniţiativelor │MFTES │DFTMB │ │atitudini │a măsurilor │domeniul │ │
│în domeniul │MAAAP │CCS/ │2024-2027 │ecologice │impuse şi │activismului│Bugetul de │
│activismului │DDD │CCSS TEI │ │(pro-mediu)│prezentarea │verde │stat; │
│verde ale │ │AAPL │ │în rândul │concluziilor│cel puţin 2 │ │
│organizaţiilor│ │ONG │ │tinerilor │în raportul │proiecte/ │ │
│de şi pentru │ │ │ │ │anual │judeţ/an │ │
│tineret şi ale│ │ │ │ │ │ │ │
│grupurilor │ │ │ │ │ │ │ │
│infórmale │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │număr de │ │
│ │ │ │ │ │ │tineri │ │
│ │ │ │ │ │ │implicaţi în│ │
│ │ │ │ │ │ │proiecte de │ │
│Implicarea │ │ │ │ │ │colectare │ │
│tinerilor în │ │ │ │ │Analiza │selectivă şi│Bugetul de │
│activităţi şi │ │ │ │ │gradului de │în │stat; │
│proiecte │ │DJFT/ │ │Formarea de│implementare│activităţi │Fonduri │
│privind │MFTES │DFTMB │ │atitudini │a măsurilor │de │europene │
│dezvoltarea │MAAAP │CCS/ │2024-2027 │ecologice │impuse şi │împădurire │nerambursabile│
│durabilă, │DDD │CCSS TEI │ │(pro-mediu)│prezentarea │cel puţin │în limita de │
│colectarea │ │AAPL │ │în rândul │concluziilor│200 tineri/ │eligibilitate │
│selectivă a │ │ONG │ │tinerilor │în raportul │judeţ/an │a │
│deşeurilor şi │ │ │ │ │anual │număr de │Programelor │
│de împădurire │ │ │ │ │ │activităţi │ │
│ │ │ │ │ │ │de colectare│ │
│ │ │ │ │ │ │selectivă/ │ │
│ │ │ │ │ │ │împădurire │ │
│ │ │ │ │ │ │cel puţin 2/│ │
│ │ │ │ │ │ │judeţ/an │ │
├──────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼──────────────┤
│Organizarea de│ │ │ │ │ │număr de │ │
│concursuri │ │ │ │ │ │concursuri │ │
│idei şi │ │ │ │ │Analiza │de idei cel │Bugetul de │
│soluţii pentru│ │DJFT/ │ │Formarea de│gradului de │puţin 1 │stat; │
│dezvoltarea │MFTES │DFTMB │ │atitudini │implementare│concurs/ │Fonduri │
│durabilă, │MAAAP │CCS/ │ │ecologice │a măsurilor │regiune/an │europene │
│respectiv │DDD │CCSS TEI │2024 - 2027 │(pro-mediu)│impuse şi │număr de │nerambursabile│
│ameliorarea │MCDI │AAPL │ │în rândul │prezentarea │tineri care │în limita de │
│efectelor │ │ONG │ │tinerilor │concluziilor│participă la│eligibilitate │
│nocive ale │ │ │ │ │în raportul │concursuri │a │
│dezvoltării │ │ │ │ │anual │cel puţin │Programelor │
│asupra │ │ │ │ │ │1000 tineri/│ │
│mediului │ │ │ │ │ │regiune/an │ │
└──────────────┴────────────┴─────────┴────────────┴───────────┴────────────┴────────────┴──────────────┘
    O.G 5. CONSOLIDAREA CETĂŢENIEI ACTIVE, A TRANSFORMĂRII DIGITALE ŞI SUSŢINEREA IMPLICĂRII ORGANIZAŢIILOR DE/PENTRU TINERET PRIN PROGRAME NAŢIONALE ŞI EUROPENE
    O.S 5.1. DEZVOLTAREA ŞI SUSŢINEREA VOLUNTARIATULUI
    D.A.1. ÎNCURAJAREA PARTICIPĂRII TINERILOR ÎN PROGRAME ŞI ACTIVITĂŢI DE VOLUNTARIAT ŞI ÎMBUNĂTĂŢIREA SISTEMULUI DE ATESTARE ŞI RECUNOAŞTERE FORMALĂ A ACTIVITĂŢII DE VOLUNTARIAT

┌──────────────┬──────────────────────┬────────────┬───────────────┬────────────┬───────────┬──────────────┐
│ │Entităţi │ │ │Etapele │ │ │
│ │ │Perioada de │Rezultate │evaluării │Indicatori/│Surse de │
│Măsuri ├────────────┬─────────┤implementare│aşteptate │Rezultate │ţinte │finanţare │
│ │Responsabili│Parteneri│ │ │aşteptate │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼──────────────┤
│Derularea de │ │ │ │ │Analiza │ │ │
│campanii de │ │DJFT/ │ │ │gradului de │1 campanie │ │
│informare şi │ │DFTMB CCS│ │Creşterea │implementare│multianuală│ │
│conştientizare│MFTES │/ CCSS │ │numărului de │a măsurilor │care │Bugetul de │
│a importanţei │SGG │TEI AAPL │2024 - 2026 │voluntari din │impuse şi │include: │stat; │
│implicării │ │ANPCDEFP │ │organizaţiile │prezentarea │caravane de│ │
│tinerilor în │ │ONG │ │de tineret │concluziilor│promovare │ │
│activităţi de │ │ME │ │ │în raportul │ │ │
│voluntariat │ │ │ │ │anual │ │ │
├──────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │număr de │ │
│Sprijinirea │ │ │ │ │ │ONG │ │
│organizaţiilor│ │ME │ │ │Analiza │sprijinite │Bugetul de │
│care oferă │ │DJFT/ │ │ │gradului de │cel puţin 1│stat; │
│stagii de │ │DFTMB │ │ │implementare│ONG/judeţ/ │Fonduri │
│voluntariat │ │CCS/ │ │Dezvoltarea │a măsurilor │an │europene │
│pentru tineri,│MFTES │CCSS TEI │2024 - 2027 │voluntariatului│impuse şi │număr │nerambursabile│
│cu o atenţie │ │AAPL │ │ │prezentarea │tineri │în limita de │
│specială │ │ANPCDEFP │ │ │concluziilor│beneficiari│eligibilitate │
│pentru cele │ │ONG │ │ │în raportul │ai │a │
│nou-înfiinţate│ │ │ │ │anual │stagiilor │Programelor │
│ │ │ │ │ │ │cel puţin │ │
│ │ │ │ │ │ │2000 │ │
├──────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼──────────────┤
│ │ │ME │ │ │Analiza │ │Bugetul de │
│Sprijinirea │ │DJFT/ │ │ │gradului de │număr de │stat; │
│implicării │ │DFTMB │ │ │implementare│tineri cu │Fonduri │
│tinerilor cu │MFTES │CCS/ │ │Dezvoltarea │a măsurilor │nevoi │europene │
│nevoi speciale│SGG │CCSS TEI │2024 - 2027 │voluntariatului│impuse şi │speciale │nerambursabile│
│în │ │DGASPC │ │ │prezentarea │implicaţi │în limita de │
│activităţile │ │AAPL │ │ │concluziilor│cel puţin │eligibilitate │
│de voluntariat│ │ANPCDEFP │ │ │în raportul │25/judeţ/an│a │
│ │ │ONG │ │ │anual │ │Programelor │
└──────────────┴────────────┴─────────┴────────────┴───────────────┴────────────┴───────────┴──────────────┘


    D.A.2. FACILITAREA MOBILITĂŢII VOLUNTARILOR ÎN SPAŢIUL NAŢIONAL, EUROPEAN ŞI INTERNAŢIONAL

┌───────────────┬──────────────────────┬────────────┬───────────────┬────────────┬────────────┬──────────────┐
│ │Entităţi │Perioada de │Rezultate │Etapele │Indicatori/ │Surse de │
│Măsuri ├────────────┬─────────┤implementare│aşteptate │evaluării │ţinte │finanţare │
│ │Responsabili│Parteneri│ │ │ │ │ │
├───────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │număr │ │
│ │ │ │ │ │ │parteneriate│ │
│ │ │ │ │ │ │la nivel │ │
│ │ │ │ │ │ │local/ │ │
│ │ │ │ │ │ │regional/ │ │
│Consolidarea │ │ME │ │ │Analiza │teritorial │ │
│parteneriatelor│ │ANPCDEFP │ │ │gradului de │cel puţin 1 │ │
│la nivel local,│ │AAPL │ │ │implementare│parteneriat │ │
│regional, │MFTES │DJFT/ │ │Dezvoltarea │a măsurilor │Număr de │Bugetul de │
│teritorial │MEAT │DFTMB │2024-2026 │voluntariatului│impuse şi │tineri │stat; │
│pentru │ │CCS/ │ │ │prezentarea │implicaţi în│ │
│susţinerea │ │CCSS TEI │ │ │concluziilor│mobilităţi │ │
│mobilităţii │ │ONG │ │ │în raportul │de │ │
│voluntarilor. │ │ │ │ │anual │voluntariat │ │
│ │ │ │ │ │ │100 în │ │
│ │ │ │ │ │ │primul an - │ │
│ │ │ │ │ │ │proiect │ │
│ │ │ │ │ │ │pilot 1000 /│ │
│ │ │ │ │ │ │an │ │
├───────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │număr de │ │
│ │ │ │ │ │ │sesiuni de │ │
│Organizarea de │ │ME │ │ │Analiza │informare │ │
│sesiuni de │ │ANPCDEFP │ │ │gradului de │cel puţin 1/│Bugetul de │
│informare şi │ │DJFT/ │ │ │implementare│regiune/an │stat; Fonduri │
│consiliere │MFTES │DFTMB │ │Dezvoltarea │a măsurilor │număr de │europene │
│asupra │SGG │CCS/ CCSS│2024-2026 │voluntariatului│impuse şi │tineri care │nerambursabile│
│oportunităţilor│ │TEI AAPL │ │ │prezentarea │participă la│în limita de │
│şi a │ │ANPCDEFP │ │ │concluziilor│sesiunile de│eligibilitate │
│condiţiilor de │ │ONG │ │ │în raportul │informare │a Programelor │
│mobilitate │ │ │ │ │anual │cel puţin │ │
│ │ │ │ │ │ │1000/regiune│ │
│ │ │ │ │ │ │/an │ │
├───────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │ME │ │ │Analiza │ │ │
│ │ │DJFT/ │ │ │gradului de │ │ │
│Dezvoltarea şi │ │DFTMB │ │ │implementare│număr reţele│ │
│sprijinirea │ │CCS/ │ │Dezvoltarea │a măsurilor │de voluntari│Bugetul de │
│reţelelor de │MFTES │CCSS TEI │2025 - 2027 │voluntariatului│impuse şi │o reţea de │stat; │
│voluntari │ │AAPL │ │ │prezentarea │voluntari │ │
│tineri │ │ANPCDEFP │ │ │concluziilor│ │ │
│ │ │ONG │ │ │în raportul │ │ │
│ │ │SRTV │ │ │anual │ │ │
└───────────────┴────────────┴─────────┴────────────┴───────────────┴────────────┴────────────┴──────────────┘    O.S 5.2. DIVERSIFICAREA FORMELOR DE PARTICIPARE A TINERILOR ŞI A ORGANIZAŢIILOR DE/PENTRU TINERET LA PROCESUL DECIZIONAL ŞI DE REPREZENTARE ÎN CONTEXT LOCAL, JUDEŢEAN, REGIONAL, NAŢIONAL, EUROPEAN ŞI INTERNAŢIONAL
    D.A.1. SUSŢINEREA PARTICIPĂRII TINERILOR ŞI A ORGANIZAŢIILOR DE/PENTRU TINERET LA PROCESUL DECIZIONAL

┌─────────────┬─────────────────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬─────────────┬──────────────┐
│ │Entităţi │Perioada de │Rezultate │Etapele │Indicatori/ │Surse de │
│Măsuri ├────────────┬────────────┤implementare│aşteptate │evaluării │ţinte │finanţare │
│ │Responsabili│Parteneri │ │ │ │ │ │
├─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┤
│Sprijinirea │ │ │ │ │Analiza │ │Bugetul de │
│şi │ │ME │ │creşterea │gradului de │număr de │stat; │
│dezvoltarea │ │IIS │ │gradului de │implementare│proiecte/ │Fonduri │
│de │ │DJFT/ DFTMB │ │participare │a măsurilor │cursuri de │europene │
│oportunităţi │MFTES │CCS/ CCSS │2024-2026 │a tinerilor │impuse şi │“învăţare a │nerambursabile│
│de „învăţare │ │TEI AAPL │ │la procesul │prezentarea │participării”│în limita de │
│a │ │ANPCDEFP │ │decizional │concluziilor│cel puţin 1/ │eligibilitate │
│participării”│ │ONG │ │ │în raportul │regiune/an │a │
│ │ │ │ │ │anual │ │Programelor │
├─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┤
│Înfiinţarea, │ │ │ │ │Analiza │ │ │
│organizarea, │ │DJFT/ │ │creşterea │gradului de │ │ │
│finanţarea şi│ │DFTMB │ │gradului de │implementare│Programul │ │
│derularea │ │CCS/ │ │participare │a măsurilor │Naţional de │Bugetul de │
│Programului │MFTES │CCSS TEI │2024-2027 │a tinerilor │impuse şi │Participare a│stat; │
│Naţional de │ │AAPL │ │la procesul │prezentarea │Tinerilor │ │
│Participare a│ │ONG │ │decizional │concluziilor│ │ │
│Tinerilor │ │ANPCDEFP │ │ │în raportul │ │ │
│ │ │ │ │ │anual │ │ │
├─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │număr de │ │
│ │ │ │ │ │ │consilii │ │
│ │ │ │ │ │ │consultative/│ │
│ │ │ │ │ │ │forumuri │ │
│ │ │ │ │ │ │înfiinţate │ │
│ │ │ │ │ │ │cel puţin la │ │
│ │ │ │ │ │ │nivelul a 120│ │
│ │ │DJFT/ │ │ │ │AAPL │ │
│ │ │DFTMB │ │ │Analiza │ghid de │ │
│Sprijinirea │ │CCS/ │ │ │gradului de │înfiinţare şi│ │
│înfiinţării │ │CCSS TEI │ │creşterea │implementare│funcţionare a│ │
│de consilii │ │Structurile │ │gradului de │a măsurilor │consiliilor/ │ │
│consultative │MFTES │asociative │2024-2027 │participare │impuse şi │forumurilor, │Bugetul de │
│şi forumuri │AAPL │ale │ │a tinerilor │prezentarea │împreună cu │stat; │
│de tineret la│ │autorităţilo│ │la procesul │concluziilor│organizaţiile│ │
│nivel local │ │r publice │ │decizional │în raportul │de tineret şi│ │
│ │ │locale ONG │ │ │anual │asociaţiilor │ │
│ │ │SRTV │ │ │ │autorităţilor│ │
│ │ │ │ │ │ │locale │ │
│ │ │ │ │ │ │Monitorizarea│ │
│ │ │ │ │ │ │şi evaluarea │ │
│ │ │ │ │ │ │anuală a │ │
│ │ │ │ │ │ │existenţei şi│ │
│ │ │ │ │ │ │funcţionării │ │
│ │ │ │ │ │ │acestor │ │
│ │ │ │ │ │ │structuri │ │
├─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┤
│Realizarea de│ │ │ │conturarea │ │număr de │ │
│analize şi │ │ │ │unei imagini│Analiza │tineri şi │ │
│consultări │ │ │ │clare cu │gradului de │organizaţii │ │
│privind │ │ │ │privire la │implementare│de tineret │ │
│participarea │ │ │ │beneficiile,│a măsurilor │consultate în│Bugetul de │
│politică a │MFTES │ONG │2024-2026 │riscurile şi│impuse şi │proces │stat; │
│tinerilor şi │ │ │ │implicaţiile│prezentarea │minimum 1000 │ │
│votul │ │ │ │dreptului de│concluziilor│de tineri, │ │
│acestora la │ │ │ │vot de la 16│în raportul │minimum 30 de│ │
│16 ani. │ │ │ │ani │anual │organizaţii │ │
│ │ │ │ │ │ │de tineret. │ │
└─────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴─────────────┴──────────────┘


    D.A.2. ÎNCURAJAREA ASOCIERII TINERILOR, LA NIVEL LOCAL, REGIONAL ŞI NAŢIONAL, PENTRU CA ACEŞTIA SĂ DEVINĂ UN PARTENER VIABIL ÎN ELABORAREA ŞI IMPLEMENTAREA POLITICILOR PUBLICE

┌─────────────┬──────────────────────┬────────────┬─────────────┬────────────┬───────────────┬─────────┐
│ │Entităţi │Perioada de │Rezultate │Etapele │Indicatori/ │Surse de │
│Măsuri ├────────────┬─────────┤implementare│aşteptate │evaluării │ţinte │finanţare│
│ │Responsabili│Parteneri│ │ │ │ │ │
├─────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼───────────────┼─────────┤
│Sprijinirea │ │ │ │ │Analiza │ │ │
│înfiinţării │ │DJFT/ │ │ │gradului de │ │ │
│şi │ │DFTMB │ │creşterea │implementare│ │ │
│dezvoltării │ │CCS/ │ │gradului de │a măsurilor │număr │ │
│de │MFTES │CCSS TEI │2024-2027 │participare a│impuse şi │reprezentanţe │Bugetul │
│reprezentanţe│ │AAPL │ │tinerilor la │prezentarea │de tineret │de stat; │
│de tineret la│ │SRTV │ │procesul │concluziilor│cel puţin 40 │ │
│nivel local, │ │ONG │ │decizional │în raportul │ │ │
│regional şi │ │ │ │ │anual │ │ │
│naţional │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼───────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │număr de │ │
│ │ │ │ │ │ │activităţi de │ │
│ │ │ │ │ │ │promovare a │ │
│Promovarea de│ │ │ │ │ │oportunităţilor│ │
│oportunităţi │ │ │ │ │ │de participare │ │
│şi programe │ │ │ │ │ │cel puţin o │ │
│semnificative│ │ │ │ │ │activitate de │ │
│de consultare│ │ │ │ │ │promovare/an │ │
│şi │ │ │ │ │Analiza │Dezvoltarea de │ │
│participare a│ │ │ │creşterea │gradului de │ghiduri şi │ │
│tinerilor din│ │DJFT/ │ │gradului de │implementare│rapoarte de │ │
│zonele │AAPL │DFTMB │ │participare a│a măsurilor │bune practici. │Bugetul │
│defavorizate,│MFTES │SRTV │2024-2027 │tinerilor la │impuse şi │Cel puţin 1 │de stat; │
│în toate │ │ONG │ │procesul │prezentarea │ghid, cel puţin│ │
│problemele │ │ │ │decizional │concluziilor│3 rapoarte de │ │
│legate de │ │ │ │ │în raportul │bune practici. │ │
│planificarea │ │ │ │ │anual │Evenimente de │ │
│şi │ │ │ │ │ │schimburi de │ │
│gestionarea │ │ │ │ │ │experienţă şi │ │
│mediului lor │ │ │ │ │ │promovarea / │ │
│de viaţă │ │ │ │ │ │multiplicarea │ │
│ │ │ │ │ │ │de bune │ │
│ │ │ │ │ │ │practici. │ │
│ │ │ │ │ │ │Cel puţin 1 │ │
│ │ │ │ │ │ │eveniment /an │ │
├─────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼───────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │creşterea │ │Număr de │ │
│ │ │ │ │ponderii │Analiza │cursuri │ │
│Susţinerea │ │DJFT/ │ │tinerelor │gradului de │Minim 1 curs/ │ │
│tinerelor │ │DFTMB │ │femei în │implementare│regiune/an │ │
│femei pentru │ │CCS/ │ │funcţii de │a măsurilor │Monitorizare şi│Bugetul │
│a participa │MFTES │CCSS TEI │2024-2027 │demnitate │impuse şi │publicare de │de stat; │
│activ la │ │AAPL │ │publică şi │prezentarea │rapoarte │ │
│viaţa publică│ │SRTV │ │funcţii de │concluziilor│statistice │ │
│şi politică │ │ONG │ │conducere din│în raportul │Cel puţin 3 │ │
│ │ │ │ │administraţie│anual │Cel puţin o │ │
│ │ │ │ │ │ │campanie │ │
└─────────────┴────────────┴─────────┴────────────┴─────────────┴────────────┴───────────────┴─────────┘


    D.A.3. FACILITAREA PARTICIPĂRII TINERILOR ŞI A AUTORITĂŢILOR LA IMPLEMENTAREA POLITICILOR EUROPENE ŞI INTERNAŢIONALE DE TINERET ŞI A PROGRAMELOR DE FINANŢARE

┌───────────────────┬──────────────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬─────────┐
│ │Entităţi │Perioada de │Rezultate │Etapele │Indicatori/ │Surse de │
│Măsuri ├────────────┬─────────┤implementare│aşteptate │evaluării │ţinte │finanţare│
│ │Responsabili│Parteneri│ │ │ │ │ │
├───────────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────┤
│Consolidarea │ │ │ │ │Analiza │ │ │
│Programului Delegat│ │ME │ │ │gradului de │ │ │
│de Tineret la ONU │ │ANPCDEFP │ │ │implementare│număr de │ │
│şi dezvoltarea de │ │DJFT/ │ │creşterea │a măsurilor │formule noi │ │
│noi formule de │MFTES │DFTMB │2024-2027 │gradului de │impuse şi │de │Bugetul │
│reprezentare a │ │CCS/ │ │reprezentare│prezentarea │reprezentare│de stat; │
│tinerilor la │ │CCSS TEI │ │a tinerilor │concluziilor│1 formula │ │
│nivelul unor │ │AAPL │ │ │în raportul │ │ │
│instituţii europene│ │ │ │ │anual │ │ │
│şi internaţionale │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────┤
│Susţinerea │ │ │ │ │ │ │ │
│participării │ │ │ │ │ │ │ │
│extinse şi │ │ │ │ │ │ │ │
│semnificative a │ │ │ │ │Analiza │ │ │
│tinerilor la │ │ │ │ │gradului de │ │ │
│forumurile │ │DJFT/ │ │ │implementare│ │ │
│interguvernamentale│MFTES │DFTMB │ │creşterea │a măsurilor │număr de │ │
│la nivel global şi │MAE │CCS/ │2024-2027 │gradului de │impuse şi │tineri │Bugetul │
│regional, în │DDD │CCSS TEI │ │reprezentare│prezentarea │delegaţi cel│de stat; │
│special cele legate│ │AAPL │ │a tinerilor │concluziilor│puţin 5/an │ │
│de ODD, inclusiv │ │ONG │ │ │în raportul │ │ │
│prin sprijin extins│ │ │ │ │anual │ │ │
│şi simplificat │ │ │ │ │ │ │ │
│pentru delegaţii şi│ │ │ │ │ │ │ │
│reprezentanţii │ │ │ │ │ │ │ │
│tinerilor │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────┤
│Facilitarea │ │MFTES │ │ │ │ │ │
│participării │ │DJFT/ │ │ │Analiza │ │ │
│tinerilor şi a │ │DFTMB │ │ │gradului de │număr de │ │
│organizaţiilor │ │CCS/ │ │creşterea │implementare│tineri care │ │
│neguvernamentale de│ANPCDEFP │CCSS TEI │ │gradului de │a măsurilor │participă la│Bugetul │
│tineret la │MAAAP │AAPL │2024-2027 │participare │impuse şi │programele │de stat; │
│programele de │ │ANPCDEFP │ │a tinerilor │prezentarea │europene │ │
│finanţare precum │ │ANOFM │ │ │concluziilor│5.000 tineri│ │
│Erasmus+ şi Corpul │ │ONG │ │ │în raportul │ │ │
│european de │ │SRTV │ │ │anual │ │ │
│solidaritate. │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │DJFT/ │ │ │Analiza │număr de │ │
│Consolidarea │ │DFTMB │ │creşterea │gradului de │tineri │ │
│dialogului │ │CCS/ │ │gradului de │implementare│consultaţi │ │
│structurat ca │ │CCSS TEI │ │participare │a măsurilor │în cadrul │Bugetul │
│instrument folosit │MFTES │AAPL │2024 - 2027 │a tinerilor │impuse şi │dialogului │de stat; │
│de tineri pentru │ │ANPCDEFP │ │la viaţa │prezentarea │structurat │ │
│a-şi face auzită │ │SRTV │ │societăţii │concluziilor│cel puţin │ │
│vocea │ │ONG │ │ │în raportul │1500/2 an │ │
│ │ │ │ │ │anual │ │ │
└───────────────────┴────────────┴─────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴─────────┘    O.S 5.3 DEZVOLTAREA DE APTITUDINI ŞI COMPETENŢE DIGITALE RELEVANTE PENTRU TRANSFORMAREA DIGITALĂ ŞI SECURITATEA CIBERNETICĂ;
    D.A.1. DOBÂNDIREA DE ABILITĂTI ŞI COMPETENŢE DIGITALE

┌─────────────┬──────────────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬─────────────┬──────────────┐
│ │Entităţi │Perioada de │Rezultate │Etapele │Indicatori/ │Surse de │
│Măsuri ├────────────┬─────────┤implementare│aşteptate │evaluării │ţinte │finanţare │
│ │Responsabili│Parteneri│ │ │ │ │ │
├─────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │număr cursuri│ │
│ │ │ │ │ │ │de formare │ │
│ │ │ │ │ │ │competenţe │ │
│ │ │ │ │ │ │digitale cel │ │
│ │ │ │ │ │ │puţin 1/ │ │
│ │ │ │ │ │ │regiune/an │ │
│ │ │ │ │ │ │număr tineri │ │
│ │ │DJFT/ │ │ │ │care absolvă │ │
│ │ │DFTMB CCS│ │ │Analiza │cursuri în │ │
│Organizarea │ │/ CCSS │ │ │gradului de │domeniul │Bugetul de │
│de cursuri de│ │TEI AAPL │ │dezvoltarea │implementare│competenţelor│stat; Fonduri │
│formare în │ │ANPCDEFP │ │abilităţilor│a măsurilor │şi siguranţei│europene │
│domeniul │MFTES │DJÎP/ │2024 - 2027 │digitale şi │impuse şi │digitale │nerambursabile│
│competenţelor│IIS │DMBÎP │ │de siguranţă│prezentarea │cel puţin 50/│în limita de │
│şi siguranţei│ │ANOFM │ │cibernetică │concluziilor│regiune/an │eligibilitate │
│digitale │ │ONG │ │ │în raportul │Număr cursuri│a Programelor │
│ │ │IIS │ │ │anual │tip MOOC │ │
│ │ │ME │ │ │ │Cel puţin 1 │ │
│ │ │DNSC │ │ │ │curs tip MOOC│ │
│ │ │ │ │ │ │Număr de │ │
│ │ │ │ │ │ │organizaţii │ │
│ │ │ │ │ │ │de tineret cu│ │
│ │ │ │ │ │ │responsabili │ │
│ │ │ │ │ │ │formaţi Cel │ │
│ │ │ │ │ │ │puţin 150 │ │
│ │ │ │ │ │ │organizaţii │ │
├─────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │număr │ │
│Includerea, │ │DJFT/ │ │ │ │formatori │ │
│în context │ │DFTMB │ │ │Analiza │specializaţi │Bugetul de │
│non-formal, a│ │CCS/ │ │ │gradului de │în siguranţă │stat; │
│unor elemente│ │CCSS TEI │ │dezvoltarea │implementare│digitală cel │Fonduri │
│de siguranţă │ │AAPL │ │abilităţilor│a măsurilor │puţin 200 │europene │
│digitală şi │MFTES │ANPCDEFP │2024 - 2027 │digitale şi │impuse şi │Număr de │nerambursabile│
│utilizare │ │DJÎP/ │ │de siguranţă│prezentarea │lucrători de │în limita de │
│responsabilă │ │DMBÎP │ │cibernetică │concluziilor│tineret │eligibilitate │
│a spaţiului │ │ONG │ │ │în raportul │specializaţi │a │
│virtual │ │ME │ │ │anual │în siguranţă │Programelor │
│ │ │DNSC │ │ │ │digitală cel │ │
│ │ │ │ │ │ │puţin 200 │ │
└─────────────┴────────────┴─────────┴────────────┴────────────┴────────────┴─────────────┴──────────────┘


    D.A.2. DEZVOLTAREA CAPACITĂŢII TINERILOR DE A FI UTILIZATORI ŞI PRODUCĂTORI CRITICI ŞI RESPONSABILI DE INFORMAŢII

┌─────────────┬──────────────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬──────────────┬──────────────┐
│ │Entităţi │Perioada de │Rezultate │Etapele │Indicatori/ │Surse de │
│Măsuri ├────────────┬─────────┤implementare│aşteptate │evaluării │ţinte │finanţare │
│ │Responsabili│Parteneri│ │ │ │ │ │
├─────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │număr de │ │
│ │ │ │ │ │ │tineri care │ │
│ │ │ │ │ │ │participă la │ │
│ │ │ │ │ │ │crearea de │ │
│ │ │DJFT/ │ │ │ │conţinut cel │ │
│ │ │DFTMB │ │ │ │puţin 500/an │ │
│încurajarea │ │CCS/ │ │ │Analiza │dotarea │Bugetul de │
│participării │ │CCSS TEI │ │ │gradului de │centrelor de │stat; │
│tinerilor la │ │AAPL │ │dezvoltarea │implementare│tineret cu │Fonduri │
│dezvoltarea │ │ANPCDEFP │ │abilităţilor│a măsurilor │aparatura │europene │
│conţinutului │MFTES │DJÎP/ │2024-2027 │digitale şi │impuse şi │necesară │nerambursabile│
│de informaţii│ │DMBÎP │ │de siguranţă│prezentarea │creării de │în limita de │
│pentru │ │IJP │ │cibernetică │concluziilor│conţinut │eligibilitate │
│tineret │ │ANOFM │ │ │în raportul │digital de │a │
│ │ │ONG │ │ │anual │către tineri │Programelor │
│ │ │IIS │ │ │ │100 de centre │ │
│ │ │ME │ │ │ │Număr cursuri │ │
│ │ │ │ │ │ │tip MOOC │ │
│ │ │ │ │ │ │Cel puţin 1 │ │
│ │ │ │ │ │ │curs tip MOOC/│ │
│ │ │ │ │ │ │an │ │
├─────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────┤
│Promovarea şi│ │ │ │ │Analiza │ │ │
│accesibi liza│ │ │ │creşterea │gradului de │seturi de │ │
│rea │ │ │ │gradului de │implementare│informaţii │ │
│informaţiei │ │ │ │cunoaştere a│a măsurilor │accesibilizate│ │
│în domeniul │ANPCDEFP │ME │2024-2027 │nevoilor de │impuse şi │şi promovate │Bugetul de │
│tineretului, │MFTES │ONG │ │informare │prezentarea │cel puţin un │stat; │
│de la nivel │ │ │ │ale │concluziilor│set/an cel │ │
│naţional, │ │ │ │tinerilor │în raportul │puţin 1 ghid │ │
│european şi │ │ │ │ │anual │ │ │
│internaţional│ │ │ │ │ │ │ │
└─────────────┴────────────┴─────────┴────────────┴────────────┴────────────┴──────────────┴──────────────┘
    OS 6. CREAREA ŞI SUSŢINEREA DE OPORTUNITĂŢI PENTRU TINERII DIN ZONELE RURALE, ÎN VEDEREA DIMINUĂRII DECALAJELOR DINTRE URBAN ŞI RURAL
    OS.6.1. DEZVOLTAREA SECTORULUI DE TINERET ŞI CONSOLIDAREA LUCRULUI CU TINERII DIN MEDIUL RURAL
    D.A.1. DIGITALIZAREA LUCRULUI CU TINERII ŞI CREŞTEREA PARTICIPĂRII ACESTORA ÎN MEDIUL RURAL

┌─────────────┬───────────────────────┬────────────┬───────────────┬────────────┬─────────────┬──────────────┐
│ │Entităţi │Perioada de │Rezultate │Etapele │Indicatori/ │Surse de │
│Măsuri ├─────────────┬─────────┤implementare│aşteptate │evaluării │ţinte │finanţare │
│ │Responsabili │Parteneri│ │ │ │ │ │
├─────────────┼─────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │număr de │ │
│ │ │ │ │ │ │pachete │ │
│Dezvoltarea │ │ │ │ │ │dezvoltate: │ │
│unor │ │DJFT/ │ │ │Analiza │programe de │Bugetul de │
│instrumente, │ │DFTMB │ │ │gradului de │formare │stat; │
│inclusiv │ │CCS/ │ │participarea │implementare│ghiduri │Fonduri │
│digitale care│ │CCSS TEI │ │tinerilor din │a măsurilor │materiale │europene │
│să faciliteze│MFTES │AAPL │2024-2027 │mediul rural la│impuse şi │educaţionale │nerambursabile│
│participarea │ │ANPCDEFP │ │luarea │prezentarea │suport │în limita de │
│şi implicarea│ │ONG │ │deciziilor │concluziilor│cel puţin 1 │eligibilitate │
│tinerilor în │ │IIS │ │ │în raportul │pachet │a │
│viaţa │ │ │ │ │anual │Număr cursuri│Programelor │
│comunităţii │ │ │ │ │ │tip MOOC │ │
│ │ │ │ │ │ │Cel puţin 1 │ │
│ │ │ │ │ │ │curs tip MOOC│ │
├─────────────┼─────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │număr de ONG │ │
│ │ │ │ │ │ │şi grupuri │ │
│ │ │ │ │ │ │infórmale │ │
│Oferirea de │ │ │ │ │ │sprijinite │ │
│servicii │ │ │ │ │Analiza │cel puţin 5/ │ │
│suport pentru│ │ │ │ │gradului de │regiune │ │
│tinerii care │ │ │ │creşterea │implementare│Sprijinirea /│ │
│doresc să │ │AAPL │ │asociativităţii│a măsurilor │dezvoltarea │Bugetul de │
│înfiinţeze/ │MFTES │DJFT │2024-2027 │tinerilor din │impuse şi │de │stat; │
│iniţieze │ │ONG │ │mediul rural │prezentarea │acceleratoare│ │
│ONG-uri / │ │ │ │ │concluziilor│de ONG-uri │ │
│grupuri │ │ │ │ │în raportul │pentru │ │
│infórmale în │ │ │ │ │anual │tineret │ │
│rural │ │ │ │ │ │pentru mediul│ │
│ │ │ │ │ │ │rural │ │
│ │ │ │ │ │ │Cel puţin 1 │ │
│ │ │ │ │ │ │accelerator │ │
├─────────────┼─────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┤
│Includerea │ │ │ │Creşterea │ │ │ │
│participării │MFTES │ │ │numărului de │Analiza │Numărul │ │
│tinerilor din│Structuri │ │ │proiecte pentru│gradului de │programelor │ │
│mediul rural │asociative │ │ │tinerii din │implementare│de finanţare │ │
│pe lista de │ale │ │ │mediul rural │a măsurilor │care │ │
│priorităţi │autorităţilor│AAPL │2024-2027 │din România │impuse şi │menţionează │3ugetul de │
│orizontale │administraţi │DJFT │ │Dezvoltarea de │prezentarea │tinerii din │stat; │
│ale │ei publice │ │ │oportunităţi │concluziilor│mediul rural │ │
│programelor │locale │ │ │pentru tinerii │în raportul │pe lista de │ │
│de finanţare │ANPCDEFP │ │ │din mediul │anual │priorităţi │ │
│ale MFTES │ │ │ │rural în mediul│ │orizontale │ │
│ │ │ │ │rural │ │ │ │
├─────────────┼─────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┤
│Sprijinirea │ │ │ │ │Analiza │Număr │ │
│tinerilor din│ │ │ │Creşterea │gradului de │oportunităţi │ │
│mediul rural │ │ │ │capacităţii │implementare│de formare │ │
│în accesarea │ │DJFT/ │ │tinerilor din │a măsurilor │pentru tineri│3ugetul de │
│de fonduri │ANPCDEFP │DFTMB │2024-2027 │mediul rural de│impuse şi │Număr │stat; fonduri │
│pentru │ │ONG │ │a accesa │prezentarea │proiecte │externe │
│iniţiativele │ │ │ │fonduri pentru │concluziilor│finanţate în │ │
│şi proiectele│ │ │ │iniţiativele şi│în raportul │mediul rural │ │
│lor │ │ │ │proiectele lor │anual │(iniţiate de │ │
│ │ │ │ │ │ │către tineri)│ │
├─────────────┼─────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │MFTES │ │ │ │Analiza │ │ │
│Susţinerea │EYV │ │ │Dezvoltarea de │gradului de │ │ │
│tinerilor din│Structuri │ │ │oportunităţi │implementare│ │ │
│comunele care│asociative │DJFT │ │pentru tinerii │a măsurilor │Minim 5 │3ugetul de │
│preiau titlul│ale │ONG │2024 - 2027 │din mediul │impuse şi │comune │stat; │
│de Sat │autorităţilor│ │ │rural în mediul│prezentarea │sprijinite/an│ │
│European de │administraţi │ │ │rural │concluziilor│ │ │
│Tineret │ei publice │ │ │ │în raportul │ │ │
│ │.ocale │ │ │ │anual │ │ │
├─────────────┼─────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┤
│Promovarea şi│ │ │ │ │ │ │ │
│facilitarea │ │ │ │ │ │număr de │ │
│cetăţeniei │ │ │ │ │ │tineri care │ │
│active şi a │ │ │ │ │Analiza │participă la │ │
│participării │ │ │ │ │gradului de │consultări │ │
│tinerilor din│ │MFTES │ │Participarea │implementare│cel puţin │ │
│mediul rural │ │DJFT │ │tinerilor din │a măsurilor │30000 tineri │Bugetul de │
│la procesele │AAPL │ONG │2024-2027 │mediul rural la│impuse şi │Pondere a │stat; │
│decizionale │ │UNCJR │ │luarea │prezentarea │comunelor în │ │
│locale şi, │ │ │ │deciziilor │concluziilor│care se │ │
│unde este │ │ │ │ │în raportul │realizează │ │
│cazul, │ │ │ │ │anual │consultări cu│ │
│metropolitane│ │ │ │ │ │tinerii │ │
│ale oraşelor │ │ │ │ │ │cel puţin 80%│ │
│vecine │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┬┴─────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼────────────┼─────────────┴────┬─────────┤
│Înfiinţarea │ │ │ │ │Analiza │ │ │
│si │ │ │ │ │gradului de │ │ │
│consultarea │ │ │ │ │implementare│ │ │
│forumurilor │ │ │ │participarea │a │număr de forumuri │ │
│de │ │MFTES │ │tinerilor │măsurilor │de tineret │ │
│tineret cu │AAPL │ME │2024-2027 │din mediul │impuse şi │înfiintate │Bugetul │
│privire la │ │DJFT │ │rural la │prezentarea │cel puţin 80% │de stat; │
│procesele de│ │ANPCDEFP │ │luarea │concluziilor│dintre AAPL │ │
│decizie în │ │ │ │deciziilor │în │ │ │
│problemele │ │ │ │ │raportul │ │ │
│care îi │ │ │ │ │anual │ │ │
│privesc │ │ │ │ │ │ │ │
└────────────┴──────────────┴─────────┴────────────┴───────────────┴────────────┴──────────────────┴─────────┘


    D.A.2. CREŞTEREA ACCESULUI TINERILOR LA RESURSE ŞI SERVICII

┌───────────────┬──────────────────────┬────────────┬───────────────┬────────────┬──────────────┬──────────────┐
│ │Entităţi │Perioada de │Rezultate │Etapele │Indicatori/ │Surse de │
│Măsuri ├────────────┬─────────┤implementare│aşteptate │evaluării │ţinte │finanţare │
│ │Responsabili│Parteneri│ │ │ │ │ │
├───────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │Analiza │ │Bugetul de │
│Dezvoltarea │ │ │ │ │gradului de │ │stat; │
│oportunităţilor│ │ │ │Creşterea │implementare│număr tineri │Fonduri │
│de petrecere a │ │MC │ │oportunităţilor│a măsurilor │care accesează│europene │
│timpului liber │MFTES │AAPL │2024 - 2027 │de petrecere a │impuse şi │oportunităţile│nerambursabile│
│pentru tinerii │ │ONG │ │timpului liber │prezentarea │cel puţin 2000│în limita de │
│din mediul │ │ │ │în mediul rural│concluziilor│/ an │eligibilitate │
│rural │ │ │ │ │în raportul │ │a │
│ │ │ │ │ │anual │ │Programelor │
├───────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────┤
│Investiţii │ │ │ │ │ │Număr de licee│ │
│specifice şi │ │ │ │Modernizarea │Analiza │tehnologice în│ │
│cheltuieli │ │ │ │bazei didactice│gradului de │care vor fi │ │
│materiale │ │ │ │de specialitate│implementare│realizate │ │
│necesare │ │ │ │a liceelor │a măsurilor │investiţii │Bugetul de │
│funcţionării │MADR │ME │2024 - 2027 │tehnologice cu │impuse şi │59 licee │stat │
│liceelor │ │ │ │profil │prezentarea │tehnologice cu│ │
│tehnologice cu │ │ │ │preponderent │concluziilor│profil │ │
│profil │ │ │ │agricol │în raportul │preponderent │ │
│preponderent │ │ │ │ │anual │agricol │ │
│agricol │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────┤
│Reducerea │ │ │ │ │ │ │ │
│disparităţilor │ │ │ │ │ │ │ │
│din domeniul │ │ │ │ │ │ │ │
│sănătăţii în │ │ │ │ │ │ │ │
│mediul rural şi│ │ │ │ │ │ │ │
│dezvoltarea │ │ │ │ │Analiza │ │ │
│unui sistem │ │ │ │ │gradului de │ │ │
│sustenabil care│ │ │ │Acces egal la │implementare│sistem de │ │
│să respecte │ │ │ │servicii de │a măsurilor │sănătate │ │
│drepturile la │MS │DJSP │2024 - 2027 │sănătate şi │impuse şi │modern pentru │Buget de stat │
│sănătate al │ │MFTES │ │educaţie pentru│prezentarea │tinerii din │ │
│tinerilor şi să│ │ │ │sănătate │concluziilor│mediul rural │ │
│asigure │ │ │ │ │în raportul │ │ │
│acestora acces │ │ │ │ │anual │ │ │
│egal, garantat,│ │ │ │ │ │ │ │
│la servicii de │ │ │ │ │ │ │ │
│sănătate şi │ │ │ │ │ │ │ │
│asistenţă │ │ │ │ │ │ │ │
│medicală de │ │ │ │ │ │ │ │
│calitate. │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────┤
│Dezvoltarea │ │ │ │ │Analiza │ │ │
│infrastructurii│ │ │ │ │gradului de │ │ │
│de agrement în │ │ │ │Dezvoltarea │implementare│Număr de │ │
│mediul rural şi│ │ONG │ │infrastructurii│a măsurilor │facilităţi │Bugetul de │
│creşterea │AAPL │MFTES │2024-2027 │de agrement în │impuse şi │Cel puţin 3/ │stat; fonduri │
│accesului │ │ │ │mediul rural │prezentarea │AAPL │externe │
│tinerilor la │ │ │ │ │concluziilor│ │ │
│astfel de │ │ │ │ │în raportul │ │ │
│facilităţi. │ │ │ │ │anual │ │ │
├───────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │Analiza │număr centre │Bugetul de │
│ │ │ │ │ │gradului de │de tineret │stat; │
│înfiinţarea de │ │ │ │dezvoltarea │implementare│înfiinţate │Fonduri │
│centre de │ │DJFT │ │unei reţele de │a măsurilor │cel puţin 10 │europene │
│tineret, fixe │MFTES │AAPL │2024-2027 │centre de │impuse şi │centre fixe/ │nerambursabile│
│şi mobile, în │ │ONG │ │tineret în │prezentarea │regiune │în limita de │
│mediul rural │ │ │ │rural │concluziilor│cel puţin 20 │eligibilitate │
│ │ │ │ │ │în raportul │centre mobile/│a │
│ │ │ │ │ │anual │regiune │Programelor │
├───────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │Analiza │ │ │
│ │ │ │ │ │gradului de │număr de │ │
│Sprijinirea │ │DJFT/ │ │creşterea │implementare│strategii │ │
│elaborării de │ │DFTMB │ │calităţii │a măsurilor │pentru care se│Bugetul de │
│strategii de │MFTES │AAPL │2024-2027 │vieţii │impuse şi │oferă sprijin │stat; │
│tineret pentru │ │ONG │ │tinerilor din │prezentarea │în elaborare │ │
│mediul rural │ │ │ │mediul rural │concluziilor│20 documente │ │
│ │ │ │ │ │în raportul │strategice │ │
│ │ │ │ │ │anual │ │ │
└───────────────┴────────────┴─────────┴────────────┴───────────────┴────────────┴──────────────┴──────────────┘


    D.A.3. CREAREA UNUI CORP DE LUCRĂTORI DE TINERET LA NIVELUL COMUNITĂŢILOR RURALE

┌────────────┬──────────────────────┬────────────┬─────────┬────────────┬───────────┬──────────────┐
│ │Entităţi │Perioada de │Rezultate│Etapele │Indicatori/│Surse de │
│Măsuri ├────────────┬─────────┤implementare│aşteptate│evaluării │ţinte │finanţare │
│ │Responsabili│Parteneri│ │ │ │ │ │
├────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼──────────────┤
│Sprijinirea │ │ │ │ │ │număr de │ │
│personalului│ │ │ │ │Analiza │persoane │Bugetul de │
│de tineret │ │ │ │creşterea│gradului de │sprijinite │stat; │
│din mediul │ │DJFT/ │ │accesului│implementare│cel puţin │Fonduri │
│rural, │ │DFTMB │ │tinerilor│a măsurilor │30/judeţ │europene │
│inclusiv │MFTES │AAPL │2024-2027 │la │impuse şi │Număr │nerambursabile│
│prin │ │ONG │ │diferite │prezentarea │cursuri tip│în limita de │
│finanţarea │ │IIS │ │forme de │concluziilor│MOOC │eligibilitate │
│programelor │ │ │ │educaţie │în raportul │Cel puţin 1│a │
│de formare │ │ │ │ │anual │curs tip │Programelor │
│profesională│ │ │ │ │ │MOOC │ │
├────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │Analiza │ │ │
│Acordarea │ │ │ │creşterea│gradului de │ │ │
│unor │ │MFTES │ │accesului│implementare│număr de │ │
│facilităţi │ │DJFT/ │ │tinerilor│a măsurilor │beneficiari│Bugetul de │
│personalului│AAPL │DFTMB │2025-2027 │la │impuse şi │cel puţin │stat; │
│de tineret │ │ONG │ │diferite │prezentarea │1500 │ │
│din mediul │ │SRTV │ │forme de │concluziilor│ │ │
│rural │ │ │ │educaţie │în raportul │ │ │
│ │ │ │ │ │anual │ │ │
└────────────┴────────────┴─────────┴────────────┴─────────┴────────────┴───────────┴──────────────┘
    OS.6.2. DEZVOLTAREA DE OPORTUNITĂŢI DE ÎNVĂŢARE ŞI FORMARE PROFESIONALĂ ŞI CREŞTEREA ACCESULUI LA LOCURI DE MUNCĂ DURABILE
    D.A.1. DEZVOLTAREA ŞI DIVERSIFICAREA COMPETENTELOR ANTREPRENORIALE ŞI DIGITALE ÎN RÂNDUL TINERILOR DIN MEDIUL RURAL

┌─────────────┬─────────────────────────┬────────────┬─────────────┬────────────┬───────────┬──────────────┐
│ │Entităţi │Perioada de │Rezultate │Etapele │Indicatori/│Surse de │
│Măsuri ├────────────┬────────────┤implementare│aşteptate │evaluării │ţinte │finanţare │
│ │Responsabili│Parteneri │ │ │ │ │ │
├─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼──────────────┤
│ │ │ME │ │ │ │ │ │
│ │ │MFTES │ │ │ │ │ │
│ │ │DJFT/ │ │ │ │ │ │
│ │ │DFTMB │ │ │Analiza │număr de │Bugetul de │
│Furnizarea de│ │CCS/ │ │ │gradului de │beneficiari│stat; │
│cursuri de │ │CCSS TEI │ │ │implementare│cel puţin │Fonduri │
│instruire în │ │AAPL │ │dezvoltarea │a măsurilor │50/regiune │europene │
│vederea │IIS │ANPCDEFP │2024-2027 │abilităţilor │impuse şi │Număr │nerambursabile│
│obţinerii │ │DJÎP/DMBÎP │ │digitale │prezentarea │cursuri tip│în limita de │
│competenţelor│ │ANOFM │ │ │concluziilor│MOOC │eligibilitate │
│digitale │ │ONG │ │ │în raportul │Cel puţin 1│a │
│ │ │Patronate │ │ │anual │curs tip │Programelor │
│ │ │Sindicate │ │ │ │MOOC │ │
│ │ │Furnizori de│ │ │ │ │ │
│ │ │formare │ │ │ │ │ │
│ │ │profesională│ │ │ │ │ │
├─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼──────────────┤
│Sprijin │ │ │ │ │Analiza │Număr de │ │
│pentru │ │ │ │ │gradului de │tineri │ │
│instalarea │ │ │ │ │implementare│fermieri │ │
│tinerilor │ │ │ │Reîntinerirea│a riăsurilor│care │Fonduri │
│fermieri │MADR │MFTES │2024-2027 │generaţiilor │impuse şi │beneficiază│externe (FEADR│
│(intervenţia │AFIR │ │ │de fermieri │prezentarea │de sprijin │- PS - PAC │
│DR 30 din │ │ │ │ │concluziilor│pentru │2023 - 2027) │
│cadrul PS PAC│ │ │ │ │în raportul │instalare: │ │
│2023 - 2027) │ │ │ │ │anual │3580 tineri│ │
│ │ │ │ │ │ │instalaţi │ │
├─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼──────────────┤
│Investiţii în│ │ │ │ │ │ │ │
│consolidarea │ │ │ │ │ │Numărul de │ │
│exploataţii │ │ │ │ │Analiza │operaţiuni │ │
│lor tinerilor│ │ │ │ │gradului de │sau unităţi│ │
│fermieri │ │ │ │Consolidarea │implementare│de │Fonduri │
│instalaţi şi │MADR │ │ │exploataţii │a riăsurilor│investiţii │externe (FEADR│
│a fermierilor│AFIR │MFTES │2024-2027 │lor tinerilor│impuse şi │productive,│- PS - PAC │
│recent │ │ │ │fermieri │prezentarea │care │2023 - 2027) │
│instalaţi │ │ │ │ │concluziilor│beneficiază│ │
│(intervenţia │ │ │ │ │în raportul │de sprijin:│ │
│DR 12 din │ │ │ │ │anual │944 │ │
│cadrul PS PAC│ │ │ │ │ │beneficiari│ │
│2023 - 2027 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼──────────────┤
│Sprijin │ │ │ │ │Analiza │ │ │
│complementar │ │ │ │ │gradului de │ │ │
│pentru venit │ │ │ │Menţinerea │implementare│Suprafaţa │ │
│pentru │ │ │ │producţiei │a năsurilor │acordată │Fonduri │
│tinerii │MADR │MFTES │2024-2027 │agricole, │impuse şi │280.000 │externe (FEGA │
│fermieri │APIA │ │ │creşterea │prezentarea │hectare/an │- PS PAC 2023 │
│(intervenţia │ │ │ │meniturilor │concluziilor│timp de 5 │- 2027) │
│DR 30 din │ │ │ │ │în raportul │ani │ │
│cadrul PS PAC│ │ │ │ │anual │ │ │
│2023 - 2027) │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │Analiza │ │ │
│Contractarea │ │ │ │Sprijin │gradului de │Suprafaţă │ │
│terenurilor │ │ │ │pentru │implementare│teren │ │
│cu destinaţie│MADR │ │ │tinerii │a năsurilor │contractată│Bugetul de │
│agricolă in │ADS │MFTES │2024 - 2027 │fermieri în │impuse şi │916,3795 ha│stat │
│suprafaţă │ │ │ │vederea │prezentarea │agricol şi │ │
│maximă de 50 │ │ │ │înfiinţării │concluziilor│128,4294 ha│ │
│ha │ │ │ │de ferme │în raportul │neagricol │ │
│ │ │ │ │ │anual │ │ │
└─────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴─────────────┴────────────┴───────────┴──────────────┘


    D.A.2. DEZVOLTAREA DE PROGRAME DE EDUCAŢIE NON-FORMALĂ, INFORMARE ŞI CONSILIERE

┌───────────────┬──────────────────────┬────────────┬───────────────┬────────────┬─────────────┬──────────────┐
│ │Entităţi │Perioada de │Rezultate │Etapele │Indicatori/ │Surse de │
│Măsuri ├────────────┬─────────┤implementare│aşteptate │evaluării │ţinte │finanţare │
│ │Responsabili│Parteneri│ │ │ │ │ │
├───────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┤
│Promovarea │ │ │ │ │Analiza │ │Bugetul de │
│oportunităţilor│ │ │ │ │gradului de │ │stat; │
│naţionale şi │ │DJFT/DFTM│ │Creşterea │implementare│număr de │Fonduri │
│europene de │ │B │ │accesului │a măsurilor │evenimente │europene │
│tineret care au│MFTES │AAPL │2024-2027 │tinerilor la │impuse şi │promovate │nerambursabile│
│ca scop │ │ANPCDEFP │ │diferite forme │prezentarea │cel puţin 2/ │în limita de │
│dezvoltarea │ │ONG │ │de educaţie │concluziilor│regiune/an │eligibilitate │
│competenţelor │ │ME │ │ │în raportul │ │a │
│cheie şi │ │ │ │ │anual │ │Programelor │
│transversale │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┤
│Facilitarea, │ │ │ │ │ │ │ │
│prin programe │ │ │ │ │ │ │ │
│specifice, a │ │ │ │ │Analiza │număr de │Bugetul de │
│accesului │ │ │ │ │gradului de │tineri │stat; │
│tinerilor care │ │DJFT/ │ │Creşterea │implementare│beneficiari │Fonduri │
│au domiciliul │ │DFTMB │ │accesului │a măsurilor │ai │europene │
│stabil în │MFTES │AAPL │2024-2026 │tinerilor la │impuse şi │activităţilor│nerambursabile│
│mediul rural la│ │ANPCDEFP │ │diferite forme │prezentarea │de învăţare │în limita de │
│activităţi de │ │ONG │ │de învăţare │concluziilor│3000 │eligibilitate │
│învăţare în │ │ │ │ │în raportul │beneficiari /│a │
│contexte │ │ │ │ │anual │an │Programelor │
│non-formale şi │ │ │ │ │ │ │ │
│infórmale │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │număr de │ │
│ │ │ │ │ │ │activităţi de│ │
│ │ │ │ │ │Analiza │consultanţă │Bugetul de │
│Consultanţă şi │ │ │ │ │gradului de │200 │stat; │
│sprijin în │ │ │ │Susţinerea │implementare│activităţi │Fonduri │
│scrierea de │MFTES │AAPL │ │Iniţiativelor │a măsurilor │număr de │europene │
│proiecte şi │MEAT │DAJ │2024-2027 │antreprenoriale│impuse şi │tineri │nerambursabile│
│gestionarea de │ │SRTV │ │ale tinerilor │prezentarea │sprijiniţi în│în limita de │
│fonduri pentru │ │ │ │ │concluziilor│scrierea de │eligibilitate │
│antreprenoriat │ │ │ │ │în raportul │proiecte │a Programelor │
│ │ │ │ │ │anual │cel puţin │ │
│ │ │ │ │ │ │1500 │ │
│ │ │ │ │ │ │beneficiari │ │
├───────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┤
│Sprijinirea │ │ │ │ │Analiza │ │Bugetul de │
│participării │ │ │ │ │gradului de │număr tineri │stat; │
│tinerilor din │ │MFTES │ │ │implementare│din mediul │Fonduri │
│mediul rural în│ │DJFT/ │ │susţinerea │a măsurilor │rural care │europene │
│mobilităţi │ANPCDEFP │DFTMB │2024-2027 │mobilităţii │impuse şi │participă la │nerambursabile│
│naţionale şi │ │ONG │ │tinerilor │prezentarea │mobilităţi │în limita de │
│internaţionale │ │IIS │ │ │concluziilor│cel puţin │eligibilitate │
│de învăţare │ │ │ │ │în raportul │1500/an │a │
│ │ │ │ │ │anual │ │Programelor │
├───────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┤
│Dezvoltarea │ │ │ │ │ │ │ │
│unui sistem │ │ │ │ │Analiza │ │Bugetul de │
│sustenabil │ │ │ │Creşterea │gradului de │Număr de │stat; │
│pentru │ │ │ │accesului │implementare│tineri din │Fonduri │
│informarea │ │ │ │tinerilor din │a măsurilor │mediul rural │europene │
│tinerilor din │ANPCDEFP │MFTES │2024-2027 │mediul rural la│impuse şi │care │nerambursabile│
│mediul rural cu│ │MMSS │ │informaţii cu │prezentarea │accesează │în limita de │
│privire la │ │ │ │privire la │concluziilor│informaţiile │eligibilitate │
│oportunităţile │ │ │ │oportunităţile │în raportul │cel puţin │a │
│de formare şi │ │ │ │profesionale │anual │1500/an │Programelor │
│dezvoltare │ │ │ │ │ │ │ │
│profesională │ │ │ │ │ │ │ │
└───────────────┴────────────┴─────────┴────────────┴───────────────┴────────────┴─────────────┴──────────────┘
                             -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016