Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial - instructiuni Twitter Facebook

Monitorul Oficial
Instructiuni (afisez 585 rezultate)
‹‹ Pagina 1 din 59

Monitorul Oficial 764 din 05 August 2021 (M. Of. 764/2021)

 INSTRUCŢIUNI din 28 iulie 2021 privind reglementarea activităţilor care vizează participarea Ministerului Apărării Naţionale la nivelul Agenţiei Europene de Apărare şi în cadrul iniţiativelor Uniunii Europene în domeniul apărării EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 764 din 5 august 2021

──────────aprobate prin ordinul nr. m.154 din 28 iulie 2021, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 764 din 5 august 2021.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1scopul prezentelor instrucţiuni este acela de a reglementa cadrul instituţional intern pentru desfăşurarea activităţilor asociate participării ministerului apărării naţionale, denumit în continuare mapn, în relaţia cu agenţia europeană de apărare/european defence agency, denumită în continuare eda, precum şi pentru implementarea iniţiativelor uniunii europene, denumită în continuare ue, în domeniul apărării: „cooperarea structurată permanentă“/permanent structured cooperation, denumită în continuare pesco, „procesul anual de analiză coordonată a apărării“/coordinated annual review on defence, denumit în continuare card, respectiv „fondul european ...

Monitorul Oficial 756 din 03 August 2021 (M. Of. 756/2021)

 INSTRUCŢIUNI din 14 iulie 2021 privind modalitatea de transmitere a datelor privind procedura administrativ-disciplinară aplicabilă funcţionarilor publici EMITENT: Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 756 din 3 august 2021

──────────aprobate prin ordinul nr. 581 din 14 iulie 2021, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 756 din 3 august 2021.──────────cap. i dispoziţii generaleart. 1prezentele instrucţiuni privind modalitatea de transmitere a datelor privind procedura administrativ-disciplinară aplicabilă funcţionarilor publici, denumite în continuare instrucţiuni, reglementează modalitatea de transmitere către agenţia naţională a funcţionarilor publici, denumită în continuare agenţia, a datelor şi informaţiilor cu privire la procedura administrativ-disciplinară aplicabilă funcţionarilor publici, rezultate în urma finalizării procedurii de cercetare administrativă în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice în care sunt stabilite funcţii publice în condiţiile prevăzute la art. 385 din ordonanţa de urgenţă a guvernului ...

Monitorul Oficial 605 din 17 Iunie 2021 (M. Of. 605/2021)

 INSTRUCŢIUNI din 7 iunie 2021 privind asistenţa psihologică în Armata României EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 605 din 17 iunie 2021

──────────aprobate prin ordinul nr. m.110 din 7 iunie 2021, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 605 din 17 iunie 2021.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1(1) asistenţa psihologică reprezintă ansamblul de măsuri şi/sau programe specifice, concepute în mod unitar, în vederea asigurării capacităţii optime de funcţionare a individului din punctul de vedere al factorilor psihologici cu relevanţă pentru starea de sănătate şi boală.(2) asistenţa psihologică are ca scop asigurarea condiţiilor pentru un management eficient al resursei umane, adaptarea la solicitările mediului militar, îmbunătăţirea performanţelor profesionale individuale, creşterea eficienţei organizaţionale, creşterea calităţii vieţii personalului şi diminuarea efectelor manifestărilor psihocomportamentale relaţionate cu ...

Monitorul Oficial 598 din 16 Iunie 2021 (M. Of. 598/2021)

 INSTRUCŢIUNE nr. 2 din 14 iunie 2021 privind acreditarea observatorilor, a delegaţilor mass-mediei străini şi a delegaţilor formaţiunilor politice la alegerile locale parţiale din data de 27 iunie 2021 EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 598 din 16 iunie 2021

Având în vedere dispoziţiile art. 27 alin. (3), art. 33 alin. (3) şi (6), art. 39 alin. (2), art. 83 alin. (1)-(5), art. 93 alin. (2), art. 121 alin. (3), art. 128-130 şi art. 132 din legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea legii nr. 393/2004 privind statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare,ţinând cont de prevederile art. 33 alin. (1) şi (3) din legea nr. 115/2015, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora birourile electorale judeţene constituite în judeţele în care se organizează alegeri locale parţiale în ...

Monitorul Oficial 562 din 02 Iunie 2021 (M. Of. 562/2021)

 INSTRUCŢIUNE nr. 1 din 31 mai 2021 privind unele măsuri pentru organizarea alegerilor locale parţiale din data de 27 iunie 2021 EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 562 din 2 iunie 2021

Având în vedere hotărârea guvernului nr. 554/2021 privind stabilirea datei alegerilor locale parţiale pentru primari şi un consiliu local în unele circumscripţii electorale,văzând dispoziţiile art. 11-13, art. 33, art. 36, art. 47, art. 50 alin. (1) şi (2), art. 51 alin. (1), art. 53, 56, art. 126 alin. (2) şi art. 132 alin. (1) din legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea legii nr. 393/2004 privind statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare,ţinând cont de prevederile art. 103 alin. (1) lit. i) din legea nr. 208/2015 privind alegerea senatului ...

Monitorul Oficial 534 bis din 24 Mai 2021 (M. Of. 534 bis/2021)

 INSTRUCŢIUNI din 18 ianuarie 2021 privind procedura disciplinară aplicabilă persoanelor private de libertate custodiate EMITENT: Administraţia Naţională a Penitenciarelor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 534 bis din 24 mai 2021

──────────aprobate prin decizia nr. 336 din 18 ianuarie 2021, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 534 din 24 mai 2021.────────── (a se vedea imaginea asociată) art. 1principiile procedurii disciplinare(1) autoritatea disciplinară este exercitată numai de către comisia de disciplină.(2) sancţiunea disciplinară reprezintă o măsură administrativă dispusă de administraţia locului de deţinere, în condiţiile legii.(3) nicio persoană privată de libertate nu poate fi sancţionată disciplinar decât în conformitate cu dispoziţiile legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, denumită în continuare lege, ale regulamentului de aplicare a acesteia, aprobat prin hotărârea ...

Monitorul Oficial 386 din 14 Aprilie 2021 (M. Of. 386/2021)

 INSTRUCŢIUNI din 2 aprilie 2021 privind publicarea anunţului de concurs pe site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 386 din 14 aprilie 2021

──────────aprobate prin ordinul nr. 279 din 2 aprilie 2021, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 386 din 14 aprilie 2021.──────────art. 1scopul prezentelor instrucţiuni este de a asigura o reglementare unitară aplicabilă autorităţilor şi instituţiilor publice organizatoare a concursurilor pentru ocuparea funcţiilor publice vacante şi a funcţiilor publice de execuţie temporar vacante, în vederea publicării anunţului de concurs pe site-ul agenţiei naţionale a funcţionarilor publici, denumită în continuare agenţia, în condiţiile prevăzute la art. 618 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, şi la art. 39 alin. (1) din hotărârea ...

Monitorul Oficial 273 din 18 Martie 2021 (M. Of. 273/2021)

 INSTRUCŢIUNI nr. 43 din 9 martie 2021 pentru abrogarea anexei nr. 10 la Instrucţiunile ministrului afacerilor interne nr. 9/2013 privind efectuarea analizelor de risc la securitatea fizică a unităţilor ce fac obiectul Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 273 din 18 martie 2021

În temeiul art. 7 alin. (5) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea ministerului afacerilor interne, aprobată cu modificări prin legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul afacerilor interne emite următoarele instrucţiuni:art. ianexa nr. 10 la instrucţiunile ministrului afacerilor interne nr. 9/2013 privind efectuarea analizelor de risc la securitatea fizică a unităţilor ce fac obiectul legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, publicate în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 164 şi 164 bis din 27 martie 2013, se abrogă.art. iiprezentele instrucţiuni se publică în monitorul oficial al româniei, partea i.ministrul afacerilor interne,lucian ...

Monitorul Oficial 245 din 11 Martie 2021 (M. Of. 245/2021)

 INSTRUCŢIUNI din 8 martie 2021 privind chemarea/rechemarea în activitate în corpul subofiţerilor a grefierilor de la instanţele sau parchetele civile, transferaţi la instanţele ori parchetele militare EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 245 din 11 martie 2021

──────────aprobate prin ordinul nr. m.49 din 8 martie 2021, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 245 din 11 martie 2021.──────────art. 1(1) funcţiile vacante de grefieri militari se încadrează, prin transfer, în condiţiile stabilite la art. 58 şi 90 din legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care funcţionează în cadrul institutului naţional de expertize criminalistice, cu modificările şi completările ulterioare.(2) transferul grefierilor de la instanţele civile la instanţele militare se aprobă, la cererea acestora ori a unităţilor interesate, de preşedinţii curţilor de apel.(3) ...

Monitorul Oficial 194 din 26 Februarie 2021 (M. Of. 194/2021)

 INSTRUCŢIUNI din 17 februarie 2021 privind implementarea şi administrarea în România a proiectelor finanţate prin Programul NATO de Investiţii în Securitate EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 194 din 26 februarie 2021

──────────aprobate prin ordinul m.36 din 17 februarie 2021, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 194 din 26 februarie 2021.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1prezentele instrucţiuni stabilesc în ministerul apărării naţionale, denumit în continuare mapn, cadrul normativ specific pentru managementul proiectelor finanţate prin programul nato de investiţii în securitate, denumit în continuare nsip.art. 2domeniile de investiţii prin proiecte nsip cu fonduri comune ale nato sunt prevăzute în anexa nr. 1.art. 3(1) statul major al apărării, denumit în continuare smap, este responsabil de coordonarea activităţilor asociate domeniului nsip, prin direcţia logistică, denumită în continuare dlog.(2) În scopul execuţiei unitare ...

‹‹ Pagina 1 din 59
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016