Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial - instructiuni Twitter Facebook

Monitorul Oficial
Instructiuni (afisez 562 rezultate)


‹‹ Pagina 1 din 57

Monitorul Oficial 690 din 22 Septembrie 2014 (M. Of. 690/2014)

 INSTRUCŢIUNI nr. 140 din 15 septembrie 2014 privind modalităţile tehnice de întocmire şi transmitere a documentelor şi datelor necesare stabilirii drepturilor de pensie EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 690 din 22 septembrie 2014

Având în vedere prevederile art. 145 din normele de aplicare a prevederilor legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, aprobate prin hotărârea guvernului nr. 257/2011,în temeiul art. 7 alin. (5) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea ministerului afacerilor interne, aprobată cu modificări prin legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,viceprim-ministrul, ministrul afacerilor interne, emite următoarele instrucţiuni:cap. idispoziţii generaleart. 1(1) prezentele instrucţiuni se aplică de către unităţile centrale şi teritoriale ale ministerului afacerilor interne cu responsabilităţi de întocmire şi transmitere către casa de pensii sectorială a ministerului afacerilor interne a documentelor şi ...

Monitorul Oficial 593 din 08 August 2014 (M. Of. 593/2014)

 INSTRUCŢIUNE nr. 3 din 6 august 2014 pentru modificarea Instrucţiunii Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 5/2006 cu privire la sistemul de raportare contabilă semestrială a entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, aprobată prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 70/2006 EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 593 din 8 august 2014

În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) şi d), art. 6 alin. (2) şi ale art. 14 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea autorităţii de supraveghere financiară, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,în baza prevederilor art. 4 alin. (3) din legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în urma deliberărilor consiliului autorităţii de supraveghere financiară din şedinţa din data de 6 august 2014,autoritatea de supraveghere financiară emite prezenta instrucţiune.art. i instrucţiunea comisiei naţionale a valorilor mobiliare ...

 INSTRUCŢIUNE nr. 2 din 6 august 2014 privind aplicarea Standardelor internaţionale de raportare financiară de către entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară din Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 593 din 8 august 2014

În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) şi d), art. 6 alin. (2) şi ale art. 14 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea autorităţii de supraveghere financiară, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,în baza prevederilor art. 4 alin. (3) din legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,potrivit deliberărilor consiliului autorităţii de supraveghere financiară din data de 6 august 2014,autoritatea de supraveghere financiară emite prezenta instrucţiune.art. 1 prezenta instrucţiune stabileşte modul de aplicare a standardelor internaţionale ...

Monitorul Oficial 319 din 30 Aprilie 2014 (M. Of. 319/2014)

 INSTRUCŢIUNI nr. 238 din 23 aprilie 2014 pentru aplicarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 941/2013 privind organizarea şi funcţionarea Comitetului Tehnico-Economic pentru Societatea Informaţională EMITENT: MINISTERUL PENTRU SOCIETATEA INFORMAŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 319 din 30 aprilie 2014

În baza ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile hotărârii guvernului nr. 941/2013 privind organizarea şi funcţionarea comitetului tehnico-economic pentru societatea informaţională,în considerarea art. 9 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,în baza art. 6 alin. (6) din hotărârea guvernului nr. 548/2013 privind organizarea şi funcţionarea ministerului pentru societatea informaţională, cu modificările ulterioare,ministrul pentru societatea informaţională emite prezentele instrucţiuni.art. 1avizul prevăzut la ...

Monitorul Oficial 195 din 20 Martie 2014 (M. Of. 195/2014)

 INSTRUCŢIUNE nr. 1 din 11 martie 2014 pentru modificarea Instrucţiunii Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 2/2007 privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale de către entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, aprobată prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 30/2007 EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 195 din 20 martie 2014

În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) şi d), art. 6 alin. (2) şi ale art. 14 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea autorităţii de supraveghere financiară, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,în baza art. 4 alin. (3) din legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în urma deliberărilor consiliului autorităţii de supraveghere financiară din data de 10 martie 2014,autoritatea de supraveghere financiară emite prezenta instrucţiune.art. i instrucţiunea comisiei naţionale a valorilor mobiliare nr. 2/2007 privind ...

Monitorul Oficial 140 din 26 Februarie 2014 (M. Of. 140/2014)

 INSTRUCŢIUNI din 17 februarie 2014 privind funcţionarea bibliotecilor în Armata României EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 26 februarie 2014

Cap. i dispoziţii generaleart. 1 (1) bibliotecile din armata româniei, denumite în continuare biblioteci militare, fac parte integrantă din sistemul naţional de biblioteci, având ca obiectiv realizarea unitară a activităţilor specifice şi dezvoltarea unor servicii publice profesioniste.(2) În cadrul sistemului informaţional şi educaţional militar, bibliotecile militare au rol cultural strategic, contribuind la pregătirea generală a efectivelor armatei, la creşterea nivelului de înţelegere a problematicii asociate domeniului apărării, la întreţinerea spiritului civic şi ataşamentului faţă de valorile naţionale.art. 2 prin bibliotecă militară, în sensul prezentelor instrucţiuni, se înţelege structura specializată sau asimilată care există la nivelul unităţii militare, ale cărei atribuţii ...

Monitorul Oficial 85 din 04 Februarie 2014 (M. Of. 85/2014)

 INSTRUCŢIUNI din 29 ianuarie 2014 privind aplicarea procedurii de angajare a răspunderii solidare reglementate de dispoziţiile art. 27 şi 28 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 85 din 4 februarie 2014

Cap. idispoziţii generale1.1. În temeiul răspunderii solidare prevăzute de art. 27 şi 28 din ordonanţa guvernului nr. 92/2003 privind codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare cod de procedură fiscală, organele fiscale competente în executarea silită a debitorului principal sunt îndreptăţite să ceară oricărui codebitor realizarea integrală a obligaţiei faţă de bugetele administrate de ministerul finanţelor publice prin agenţia naţională de administrare fiscală şi unităţile sale subordonate.1.2. măsura de angajare a răspunderii se realizează de către organele fiscale competente în executarea silită a debitorului principal, în timpul desfăşurării atribuţiilor sale.1.3. În vederea stabilirii persoanelor ...

Monitorul Oficial 750 din 04 Decembrie 2013 (M. Of. 750/2013)

INSTRUCTIUNI din 26 noiembrie 2013 de aplicare a prevederilor Hotararii Guvernului nr. 466/1999 privind infiintarea Departamentului Regional de Studii pentru Managementul Resurselor de Aparare EMITENT: MINISTERUL APARARII NATIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 750 din 4 decembrie 2013

Art. 1(1) departamentul regional de studii pentru managementul resurselor de apărare, denumit în continuare dresmara, se află în subordinea universităţii naţionale de apărare "carol i".(2) dresmara face parte din sistemul de educaţie şi instruire al alianţei nord-atlantice în calitate de centru de educaţie şi instruire al parteneriatului nato - ptec, potrivit acreditării eapc/pfp (pmsc) r(2007)0010 din 18 mai 2007 a consiliului parteneriatului euro-atlantic.art. 2misiunea de bază a dresmara este perfecţionarea pregătirii personalului militar şi civil, selecţionat pentru funcţii superioare de conducere şi expertiză, la nivel operativ şi strategic, în domeniul folosirii resurselor naţionale în scopuri de apărare şi securitate şi ...

Monitorul Oficial 716 din 21 Noiembrie 2013 (M. Of. 716/2013)

INSTRUCTIUNI nr. 156 din 19 noiembrie 2013 privind organizarea si desfasurarea examenului de promovare in functii a personalului contractual de specialitate medico-sanitar, personalului de specialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitare si a celui auxiliar sanitar, incadrat cu contract individual de munca in unitatile Ministerului Afacerilor Interne EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 716 din 21 noiembrie 2013

Având în vedere prevederile art. 26 din legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (5) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea ministerului afacerilor interne, aprobată cu modificări prin legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul afacerilor interne emite următoarele instrucţiuni:art. 1prezentele instrucţiuni instituie norme juridice referitoare la organizarea şi desfăşurarea examenului de promovare în funcţie a personalului contractual de specialitate medico-sanitar, personalului de specialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitare şi a celui auxiliar sanitar, încadrat cu contract individual de muncă în unităţile ...

Monitorul Oficial 711 din 19 Noiembrie 2013 (M. Of. 711/2013)

INSTRUCTIUNE din 18 octombrie 2013 privind plata echipamentelor si/sau a materialelor livrate si receptionate de catre beneficiar pe santier, in cadrul contractelor de lucrari finantate in Programul operational regional, Programul operational sectorial Mediu si Programul operational sectorial Transport EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 711 din 19 noiembrie 2013

I. scopcreşterea ritmului de implementare a lucrărilor prin asigurarea unui flux de numerar adecvat pentru antreprenori în scopul accelerării procesului de implementare a programelor operaţionale cu impact direct asupra absorbţiei instrumentelor structuraleii. cadru generalÎn conformitate cu prevederile contractuale care guvernează implementarea contractelor de lucrări finanţate prin programele operaţionale, în general, se menţionează faptul că echipamentele şi/sau materialele necesare realizării lucrărilor se decontează la finalizarea obiectivelor pentru care sunt folosite sau în conformitate cu o schemă de plată stabilită de către părţile contractante.În mod particular, pentru contractele care au drept condiţii generale de contract (cgc) prevederile fidic (federaţia internaţională a inginerilor ...

‹‹ Pagina 1 din 57
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice