Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial - act-aditional Twitter Facebook

Monitorul Oficial
Act Aditional (afisez 139 rezultate)


‹‹ Pagina 1 din 14

Monitorul Oficial 35 din 26 Iunie 2014 (M. Of. 35/2014)

 ACT ADIŢIONAL nr. 722 din 16 iunie 2014 la Contractul colectiv de muncă la nivel de Grup de Unităţi sanitare spitaliceşti aflate în coordonarea Direcţiei de Sănătate Publică Maramureş pentru anii 2012-2014, înregistrat la M.M.F.P.S.-S.D.S. sub nr. 58705 din data de 21.06.2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a V-a nr. 4 din 20.07.2012 EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL V nr. 3 din 26 iunie 2014

Înregistrat la m.m.f.p.s.p.v-d.d.s. sub nr. 722 din data de 16.06.2014părţile:1. direcţia de sănătate publică maramureş, în calitate de autoritate judeţeană în domeniul sănătăţii;grupul de unităţi sanitare spitaliceşti din judeţul maramureş constituit după cum urmează:- spitalul judeţean de urgenţă "dr. constantin opriş" baia mare;- spitalul de boli infecţioase şi psihiatrie baia mare;- spitalul de pneumoftiziologie baia mare;- spitalul de recuperare borşa;- spitalul de psihiatrie cavnic;- spitalul municipal sighetu marmaţiei;- spitalul orăşenesc tg. lăpuş;- spitalul orăşenesc vişeu de sus.2. salariaţii, reprezentaţi potrivit prevederilor legii nr. 62/2011 de către uniunea judeţeană sanitas maramureş, afiliată la federaţia sanitas din românia, reprezentativă la nivel de ...

Monitorul Oficial 25 din 18 Iunie 2014 (M. Of. 25/2014)

 ACT ADIŢIONAL nr. 440 din 14 aprilie 2014 la Contractul colectiv de muncă la nivel de grup de unităţi din Ministerul Afacerilor Interne, înregistrat la Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice cu nr. 59395/26.11.2012 EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL, PARTEA a V-a, nr. 2 din 18 iunie 2014

Înregistrat la m.m.f.p.s.p.v. - d.d.s. sub nr. 440 din data de 14.04.2014În temeiul legii dialogului social nr. 62/2011, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al legii nr. 53/2003 - codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;având în vedere prevederile art. 5 din contractul colectiv de muncă la nivel de grup de unităţi din ministerul afacerilor interne, înregistrat la ministerul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice cu nr. 59395/26.11.2012, încheiat între:1. ministerul afacerilor interne, cu sediul în bucureşti, piaţa revoluţiei nr. 1a, sector 1, reprezentat prin viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne, şi2. personalul contractual din m.a.i., reprezentat de către:- ...

Monitorul Oficial 417 din 05 Iunie 2014 (M. Of. 417/2014)

 ACT ADIŢIONAL nr. 1 din 28 mai 2014 la Contractul de activitate a Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. pentru perioada 2012-2015, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 73/2012 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 417 din 5 iunie 2014

Cap. i dispoziţii generaleart. 1 părţile contractanteprezentul act adiţional la contractul de activitate a companiei naţionale de căi ferate "c.f.r." - s.a. pentru perioada 2012-2015, denumit în continuare contract de activitate a c.f.r. - s.a., se încheie între ministerul transporturilor, în numele statului, şi compania naţională de căi ferate "c.f.r." - s.a., administratorul infrastructurii feroviare publice din românia, denumită în continuare c.f.r. - s.a., în concordanţă cu prevederile art. 37 şi 39 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea societăţii naţionale a căilor ferate române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ...

Monitorul Oficial 415 din 04 Iunie 2014 (M. Of. 415/2014)

 ACT ADIŢIONAL nr. 1 din 28 mai 2014 la Contractul de servicii publice pentru perioada 2012-2015 al Societăţii Comerciale TRANSFEROVIAR CĂLĂTORI - S.R.L. (ANEXA 4) EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 415 din 4 iunie 2014

Încheiat între:ministerul transporturilor, în numele statului, şisocietatea comercială transferoviar cĂlĂtori - s.r.l., denumită în continuare transferoviar cĂlĂtori - s.r.l., în calitate de operator de transport feroviar, în concordanţă cu prevederile art. 38 şi 39 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea societăţii naţionale a căilor ferate române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, avându-se în vedere dispoziţiile regulamentului (ce) nr. 1.370/2007 privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători şi de abrogare a regulamentelor (cee) nr. 1.191/69 şi nr. 1.107/70 ale consiliului.părţile convin să încheie prezentul act adiţional, cu ...

 ACT ADIŢIONAL nr. 1 din 28 mai 2014 la Contractul de servicii publice pentru perioada 2012-2015 al Societăţii Comerciale REGIOTRANS - S.R.L. (ANEXA 2) EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 415 din 4 iunie 2014

Încheiat între:ministerul transporturilor, în numele statului, şisocietatea comercială regiotrans - s.r.l., denumită în continuare regiotrans - s.r.l. , în calitate de operator de transport feroviar, în concordanţă cu prevederile art. 38 şi 39 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea societăţii naţionale a căilor ferate române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, avându-se în vedere dispoziţiile regulamentului (ce) nr. 1.370/2007 privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători şi de abrogare a regulamentelor (cee) nr. 1.191/69 şi nr. 1.107/70 ale consiliului,părţile convin să încheie prezentul act adiţional, cu respectarea ...

 ACT ADIŢIONAL nr. 1 din 28 mai 2014 la Contractul de servicii publice pentru perioada 2012-2015 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A. (ANEXA 1) EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 415 din 4 iunie 2014

Încheiat între:ministerul transporturilor, în numele statului, şisocietatea naţională de transport feroviar de călători "c.f.r. călători" - s.a., denumită în continuare c.f.r. călători, în calitate de operator de transport feroviar, în concordanţă cu prevederile art. 38 şi 39 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea societăţii naţionale a căilor ferate române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, avându-se în vedere dispoziţiile regulamentului (ce) nr. 1.370/2007 privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători şi de abrogare a regulamentelor (cee) nr. 1.191/69 şi nr. 1.107/70 ale consiliului şi ale art. 16 ...

Monitorul Oficial 102 din 11 Februarie 2014 (M. Of. 102/2014)

 ACT ADIŢIONAL nr. 7 din 13 ianuarie 2014 la Acordul de delegare de funcţii privind implementarea Programului operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013" dintre Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice - Autoritatea de management pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane şi Organismul intermediar regional pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - Regiunea Bucureşti-Ilfov EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 102 din 11 februarie 2014

Ministerul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, în calitate de autoritate de management pentru programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane (denumit în continuare am), având sediul în bucureşti, str. scărlătescu nr. 17-19, sectorul 1, reprezentat de domnul sorin dumitru Ştefoni, în calitate de secretar de stat, pe de o parte,şiorganismul intermediar regional pentru programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - regiunea bucureşti-ilfov, în calitate de organism intermediar regional pentru programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - regiunea bucureşti-ilfov, având sediul în bucureşti, bd. carol i nr. 34-36, et. 7, sectorul 2, românia, reprezentat de domnul dragoş ...

Monitorul Oficial 813 din 20 Decembrie 2013 (M. Of. 813/2013)

ACT ADITIONAL nr. 2 din 2013 la Contractul de servicii publice pentru perioada 2012-2015 al Societatii Comerciale REGIONAL - S.R.L. EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 813 din 20 decembrie 2013

Încheiat între:ministerul transporturilor, în numele statului, şisocietatea comercială regional - s.r.l., denumită în continuare s.c. regional - s.r.l., în concordanţă cu prevederile art. 38 şi 39 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea societăţii naţionale a căilor ferate române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.părţile convin să încheie prezentul act adiţional, cu respectarea prevederilor art. 14 din contractul de servicii publice pentru perioada 2012-2015 al societăţii comerciale regional - s.r.l., după cum urmează:articol uniccontractul de servicii publice pentru perioada 2012-2015 al societăţii comerciale regional - s.r.l., prevăzut în anexa nr. iii ...

ACT ADITIONAL nr. 2 din 2013 la Contractul de servicii publice pentru perioada 2012-2015 al Societatii Comerciale REGIOTRANS - S.R.L. EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 813 din 20 decembrie 2013

Încheiat între:ministerul transporturilor, în numele statului, şisocietatea comercială regiotrans - s.r.l., denumită în continuare regiotrans - s.r.l. în concordanţă cu prevederile art. 38 şi 39 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea societăţii naţionale a căilor ferate române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.părţile convin să încheie prezentul act adiţional, cu respectarea prevederilor art. 14 din contractul de servicii publice pentru perioada 2012-2015 al societăţii comerciale regiotrans - s.r.l., după cum urmează:articol uniccontractul de servicii publice pentru perioada 2012-2015 al societăţii comerciale regiotrans - s.r.l., prevăzut în anexa nr. ii la ...

ACT ADITIONAL nr. 2 din 2013 la Contractul de servicii publice pentru perioada 2012-2015 al Societatii Nationale de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A. EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 813 din 20 decembrie 2013

Încheiat între:ministerul transporturilor, în numele statului, şisocietatea naţională de transport feroviar de călători "c.f.r. călători" - s.a., denumită în continuare c.f.r. călători, în concordanţă cu prevederile art. 38 şi 39 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea societăţii naţionale a căilor ferate române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 16 din hotărârea guvernului nr. 584/1998 privind înfiinţarea societăţii naţionale de transport feroviar de călători "c.f.r. călători" - s.a., prin reorganizarea societăţii naţionale a căilor ferate române, cu modificările şi completările ulterioare.părţile convin să încheie prezentul act adiţional, cu ...

‹‹ Pagina 1 din 14
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice

Conflictele de munca pot fi solutionate!

Cititi intreaga legislatie cu privire la neintelegerile si conflictele de munca!

Descarcati GRATUIT Raportul Special "Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice