Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial - document Twitter Facebook

Monitorul Oficial
Document (afisez 18 rezultate)
‹‹ Pagina 1 din 2

Monitorul Oficial 647 din 22 Iulie 2020 (M. Of. 647/2020)

 DOCUMENT MSC93/22/Add.1/Corr.6 din 15 mai 2017 privind rectificarea adusă Rezoluţiei MSC.365(93) EMITENT: Organizaţia Maritimă Internaţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 647 din 22 iulie 2020

──────────conţinut de ordinul nr. 1.138 din 9 iulie 2020, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 647 din 22 iulie 2020.──────────organizaŢia maritimĂ internaŢionalĂcomitetul de siguranŢĂ maritimĂsesiunea a 93-aordinea de zi punctul 22msc 93/22/add.1/corr.615 mai 2017original: englezăraportul comitetului de siguranţă maritimă privind cea de-a nouăzeci şi treia sesiune a sarectificareanexa 1 rezoluŢia msc.365(93) (adoptată la 22 mai 2014)amendamente la convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, aşa cum a fost amendatăcap. ii-2construcţie - protecţia contra incendiului, detectarea şi stingerea incendiului partea generalităţiregula 1 - aplicareÎn paragraful 2.8, data „1 ianuarie 2002“ se înlocuieşte cu „1 ...

Monitorul Oficial 609 din 10 Iulie 2020 (M. Of. 609/2020)

 DOCUMENT MSC 98/23/Add.1/Corr.1 din 25 august 2017 privind rectificări aduse Rezoluţiei MSC.435(98) EMITENT: Organizaţia Maritimă Internaţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 609 din 10 iulie 2020

──────────conţinut de ordinul nr. 1.074 din 15 iunie 2020, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 609 din 10 iulie 2020.──────────organizaŢia maritimĂ internaŢionalĂ msc 98/23/add.1/corr.1comitetul de siguranţă maritimă ...

Monitorul Oficial 550 din 25 Iunie 2020 (M. Of. 550/2020)

 DOCUMENT MSC 99/22/Add.1/Corr.2 din 20 noiembrie 2019 privind rectificările aduse Rezoluţiei MSC.442(99) EMITENT: Organizaţia Maritimă Internaţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 550 din 25 iunie 2020

──────────conţinut de ordinul nr. 1.056 din 10 iunie 2020, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 550 din 25 iunie 2020.──────────organizaŢia maritimĂ internaŢionalĂcomitetul de siguranŢĂ maritimĂsesiunea a 99-aordinea de zi punctul 22msc 99/22/add.1/corr.220 noiembrie 2019doar în englezăraportul comitetului de siguranţă maritimă privind cea de-a nouăzeci şi noua sesiune a sarectificĂri*)anexa nr. 7rezoluŢia msc.442(99) amendamente la codul maritim internaţional pentru mărfuri periculoase (codul imdg)(corecţii editoriale la versiunea în limba engleză) partea 2clasificarecap. 2.2clasa 2 - gaze2.2.1 definiţii şi prevederi generale2.2.1.2.3 la sfârşitul paragrafului 2.2.1.2.3 se elimină cuvântul „sau“.cap. 2.4clasa 4 - solide inflamabile; substanţe susceptibile de aprindere spontană; substanţe care, în contact ...

Monitorul Oficial 576 din 15 Iulie 2019 (M. Of. 576/2019)

 DOCUMENTUL DE POLITICĂ ŞI STRATEGIE din 10 iulie 2019 privind implementarea serviciului universal în sectorul serviciilor poştale EMITENT: Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 576 din 15 iulie 2019

──────────aprobat prin ordinul nr. 641 din 10 iulie 2019, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 576 din 15 iulie 2019.──────────1. introducere ministerul comunicaţiilor şi societăţii informaţionale (denumit în continuare mcsi), în calitate de organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în subordinea guvernului, are rolul de a realiza politica guvernului în domeniile comunicaţiilor electronice, serviciilor poştale, securităţii cibernetice, tehnologiei informaţiei, societăţii informaţionale şi a cadrului naţional de interoperabilitate. În sectorul serviciilor poştale, mcsi asigură, printre altele, dezvoltarea strategiei în acest domeniu prin definirea obiectivelor strategice în calitate de garant al dezvoltării pieţei serviciilor poştale ...

Monitorul Oficial 281 din 21 Aprilie 2017 (M. Of. 281/2017)

 DOCUMENT MSC 93/22/Add.1/Corr.5 din 17 octombrie 2016 privind acceptarea rectificărilor aduse Rezoluţiei MSC.370(93) EMITENT: Organizaţia Maritimă Internaţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 281 din 21 aprilie 2017

Comitetul de siguranţă maritimăsesiunea a 93-aordinea de zi punctul 22msc 93/22/add.1/corr.517 octombrie 2016original: englezăraportul comitetului de siguranŢĂ maritimĂ pentru a nouĂzeci Şi treia sesiune a sarectificare anexa 6rezoluŢie msc.370 (93)(adoptată la 22 mai 2014)amendamente la codul internaţional pentru construcţia şi echipamentul navelor pentru transportul în vrac al gazelor lichefiate (codul igc)1. la paragraful 5.9.3.1, cuvintele „sau cu diametre interioare“ se înlocuiesc cu cuvintele „şi cu diametre interioare“.2. la paragraful 5.11.6.3, cuvintele „cu închidere în caz de incendiu“ se înlocuiesc cu cuvintele „cu închidere automată în lipsă de energie“.3. la paragraful 13.6.4:.1 cuvintele „În cazul în care în coloana «f» a tabelului ...

Monitorul Oficial 106 din 11 Februarie 2016 (M. Of. 106/2016)

 DOCUMENT nr. MSC 85/26/Add.1/Corr.2 din 19 octombrie 2015 privind rectificarea adusă Rezoluţiei MSC.269(85) EMITENT: ORGANIZAŢIA MARITIMĂ INTERNAŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 11 februarie 2016

OrganizaŢia maritimĂ internaŢionalĂ msc 85/26/add.1/corr.2comitetul securităţii maritime 19 octombrie 2015a 85-a sesiune original: englezĂagenda pct. 26   raportul comitetului securitĂŢii maritimeprivind ...

Monitorul Oficial 11 din 07 Ianuarie 2016 (M. Of. 11/2016)

 DOCUMENT nr. MSC 93/22/Add.1/Corr.3 din 5 noiembrie 2015 privind acceptarea rectificărilor aduse Rezoluţiei MSC.370(93) EMITENT: ORGANIZAŢIA MARITIMĂ INTERNAŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 11 din 7 ianuarie 2016

   raportul comitetului de siguranŢĂ maritimĂprivind cea de-a nouĂzeci Şi treia sesiune a sa  rectificărianexa 6 rezoluŢia msc.370(93)   (adoptată la 22 mai 2014)amendamente la codul internaţional pentru construcţia şi echipamentul navelor pentru transportul în vrac al gazelor lichefiate (codul igc)1. În paragraful 5.12.1, cuvintele "să fie mai mare sau egală cu 55°c" se înlocuiesc cu cuvintele "să fie mai mare sau egală cu -55°c".2. În ultima frază de la alineatul 7.8.4, cuvintele "zonă protejată la gaze" se înlocuiesc cu cuvintele "locaţie sigură".3. În paragraful 8.2.18, cuvintele "de către administraţie" se şterg.4. modificare fără obiect în limba română.5. În ultima frază de la paragraful 13.6.11, ...

Monitorul Oficial 1 din 04 Ianuarie 2016 (M. Of. 1/2016)

 DOCUMENT MSC 85/26/Add.1/Corr. 1 din 27 iulie 2015 privind rectificarea adusă Rezoluţiei MSC.269(85) EMITENT: ORGANIZAŢIA MARITIMĂ INTERNAŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 4 ianuarie 2016

   raportul comitetului securităţii maritimeprivind cea de-a optzeci şi cincea sesiune a sa  rectificareanexa 4 rezoluŢia msc.269(85) (adoptată la 4 decembrie 2008)adoptarea amendamentelor la convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, aşa cum a fost amendatăÎn anexa 1, textul paragrafului 5 se modifică după cum urmează:"ultima frază din paragraful 4.1.1.2 se mută într-un nou paragraf 4.1.1.3 distinct şi următoarele paragrafe existente se renumerotează în mod corespunzător. În legătură cu aceasta, în paragraful 3.1.1 existent, referirea la paragraful 4.1.1.5 se înlocuieşte cu referirea la paragraful 4.1.1.6; în paragraful 4.1.1.5.13 renumerotat, referirile la paragrafele 4.1.1.4.3 şi 4.1.1.4.10 se înlocuiesc cu referirile la paragrafele ...

Monitorul Oficial 774 din 16 Octombrie 2015 (M. Of. 774/2015)

 DOCUMENT nr. 88 din 3 iulie 2015 privind acceptarea rectificărilor aduse Rezoluţiei MSC.307(88) EMITENT: ORGANIZAŢIA MARITIMĂ INTERNAŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 774 din 16 octombrie 2015

Raportul comitetului de siguranŢĂ maritimĂ   privind cea de-a optzeci Şi opta sesiune a sa  rectificări anexăcodul internaţional din 2010 pentru aplicarea metodelor de încercare la foc (codul ftp 2010)anexa 1  proceduri de încercare la focpartea a 2-a - Încercarea privind degajarea de fum Şi toxicitatea4 raport de încercare1 cuvântul "şi" se şterge de la sfârşitul paragrafului 4.16.1.1.2 următorul nou paragraf 4.16.1.3 se adăugă după paragraful 4.16.1.2:".3 dc pentru fiecare încercare (paragraful 9.2 din apendicele 1); şi"   apendice 1   proceduri de încercare la foc privind degajarea de fum3 textul paragrafului 9.2 se modifică pentru a se citi după cum urmează:"pentru fiecare epruvetă se înregistrează valoarea de afişare ...

Monitorul Oficial 309 bis din 06 Mai 2015 (M. Of. 309 bis/2015)

 DOCUMENTUL-CADRU din 4 mai 2015 de implementare a Programului operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" 2007-2013*) EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 309 bis din 6 mai 2015

──────────*) aprobat de ordinul ministrului fondurilor europene nr. 882/2015 publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 309 din 6 mai 2015.──────────[antet-ministerul fondurilor europene]──────────*) notă ctce:antetul ministerului fondurilor europene se găseşte în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 309 bis din 6 mai 2015 la pagina 3 (a se vedea imaginea asociată).──────────   documentul cadru de implementare a programului operaŢional sectorial dezvoltarea resurselor umane   2007-2013[sigla]──────────*) notă ctce:sigla fondului social european se găseşte în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 309 bis din 6 mai 2015 la pagina 3 (a se vedea imaginea asociată).──────────  versiunea 10aprobat prin ordinul ministrului fondurilor europene nr. 882/04.05.2015cuprinsabrevierii. ...

‹‹ Pagina 1 din 2
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016