Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial - precizari Twitter Facebook

Monitorul Oficial
Precizari (afisez 25 rezultate)
‹‹ Pagina 1 din 3

Monitorul Oficial 374 din 21 Mai 2014 (M. Of. 374/2014)

 PRECIZĂRI din 9 mai 2014 privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului şi a drepturilor reale supuse inventarierii EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 21 mai 2014

1. obligaţia efectuării inventarierii revine instituţiilor publice centrale şi locale, regiilor autonome, societăţilor, companiilor naţionale, institutelor de cercetare-dezvoltare, societăţilor cooperatiste, asociaţiilor, fundaţiilor şi altor asemenea, persoanelor fizice care desfăşoară activităţi producătoare de venituri, persoanelor fizice cărora li s-au atribuit în mod direct un drept real, altul decât cel de proprietate, asupra bunurilor imobile care alcătuiesc domeniul privat al statului, de către titularul dreptului de proprietate, conform legii, denumite în continuare entităţi.2. bunurile şi drepturile supuse inventarierii sunt:a) terenurile şi construcţiile asupra cărora statul are un drept de proprietate privată, denumite în continuare bunuri imobile proprietate privată a statului;b) drepturile reale ...

Monitorul Oficial 116 din 28 Februarie 2013 (M. Of. 116/2013)

PRECIZARI din 27 februarie 2013 pentru efectuarea modificarilor in executia bugetului de stat pe anul 2013, in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale si pentru modificarea unor acte normative EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 116 din 28 februarie 2013

Introducerea în execuţia bugetului de stat pe anul 2013 a modificărilor determinate de aplicarea prevederilor ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare, se efectuează potrivit următoarelor precizări:art. 1 transferul execuţiei bugetare pe anul 2013 a instituţiilor publice preluate de ministerul dezvoltării regionale şi administraţiei publice de la ministerul administraţiei şi internelor şi secretariatul general al guvernului1.1. preluarea de la ministerul administraţiei şi internelor a execuţiei bugetare a agenţiei naţionale a funcţionarilor publici se efectuează astfel:a) În termen de ...

Monitorul Oficial 395 din 15 Iunie 2010 (M. Of. 395/2010)

PRECIZARI din 9 iunie 2010 privind modul de incasare a fondurilor banesti primite sub forma de donatii pentru diminuarea efectelor crizei economice EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 395 din 15 iunie 2010

Art. 1 sumele donate pentru diminuarea efectelor crizei economice constituie venituri ale bugetului de stat şi pot fi achitate în numerar sau prin virament, în contul 20.37.01.02 "venituri ale bugetului de stat - donaţii pentru diminuarea efectelor crizei economice", deschis la trezoreria statului. art. 2 (1) donaţiile pentru diminuarea efectelor crizei economice pot fi achitate de cãtre persoanele fizice şi prin intermediul angajatorilor, în limita maximã a sumelor datorate de angajator acestora, pe baza dispoziţiei scrise a donatorilor în care vor preciza cuantumul sumelor care se doneazã, precum şi dacã doresc ...

Monitorul Oficial 99 din 12 Februarie 2010 (M. Of. 99/2010)

PRECIZARI din 8 februarie 2010 pentru efectuarea modificarilor in executia bugetului de stat pe anul 2010, in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 115/2009 privind stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 99 din 12 februarie 2010

În scopul introducerii în execuţia bugetului de stat pe anul 2010 a modificãrilor determinate de aplicarea prevederilor art. 1-8 din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 115/2009 privind stabilirea unor mãsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale, se aplicã urmãtoarele precizãri: art. 1 (1) ministerele nou-înfiinţate, prevãzute la art. 1, 2, 3 şi 6 din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 115/2009 , întocmesc şi prezintã activitãţii de trezorerie şi contabilitate publicã a municipiului bucureşti conturi de execuţie bugetarã, în structura prevãzutã în anexa nr. 1, pentru activitãţile noi, preluate de la ...

Monitorul Oficial 157 din 13 Martie 2009 (M. Of. 157/2009)

PRECIZARI din 10 martie 2009 pentru efectuarea modificarilor in executia bugetului de stat pe anul 2009, in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 221/2008 pentru stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 157 din 13 martie 2009

Art. 1 (1) În scopul introducerii în execuţia bugetului de stat pe anul 2009 a modificãrilor determinate de aplicarea prevederilor ordonanţei de urgenţã a guvernului nr. 221/2008 pentru stabilirea unor mãsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale, cu modificãrile ulterioare, ministerele nou-înfiinţate întocmesc şi prezintã activitãţii de trezorerie şi contabilitate publicã a municipiului bucureşti conturi de execuţie bugetarã, în structura prevãzutã în anexa nr. 1 la prezentele precizãri. (2) conturile de execuţie bugetarã se întocmesc pe baza protocoalelor de predare-preluare şi se prezintã de cãtre ministerele nou-înfiinţate la activitatea de trezorerie şi ...

Monitorul Oficial 141 din 25 Februarie 2008 (M. Of. 141/2008)

PRECIZARI din 19 februarie 2008 privind incheierea exercitiului financiar 2007 pentru societatile din domeniul asigurarilor EMITENT: COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURARILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 25 februarie 2008

1. societãţile comerciale de asigurare, de asigurarereasigurare şi de reasigurare, denumite în continuare asigurãtori, precum şi brokerii de asigurare, de asigurarereasigurare şi de reasigurare, denumiţi în continuare brokeri de asigurare, au obligaţia sã întocmeascã şi sã depunã situaţii financiare anuale la comisia de supraveghere a asigurãrilor şi la unitãţile teritoriale ale ministerului economiei şi finanţelor. situaţiile financiare anuale vor fi întocmite în conformitate cu prevederile reglementãrilor contabile conforme cu directivele europene specifice domeniului asigurãrilor, aprobate prin ordinul preşedintelui comisiei de supraveghere a asigurãrilor nr. 3.129/2005 , publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1.187 şi ...

Monitorul Oficial 509 din 30 Iulie 2007 (M. Of. 509/2007)

PRECIZARI din 18 iulie 2007 de aplicare a unor prevederi din normele metodologice de aplicare a titlului VII "Accize si alte taxe speciale" din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004 EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 509 din 30 iulie 2007

1. operatorii economici care intrã sub incidenţa prevederilor alin. (1) al pct. 5^1.3 din normele metodologice de aplicare a titlului vii "accize şi alte taxe speciale" din legea nr. 571/2003 privind codul fiscal, aprobate prin hotãrârea guvernului nr. 44/2004 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, denumite în continuare norme metodologice, care efectueazã achiziţii în regim suspensiv de produse energetice prevãzute la art. 175 alin. (3) din legea nr. 571/2003 privind codul fiscal, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, de la antrepozite fiscale din alte state membre, vor deţine pe lângã autorizaţia de utilizator final şi calitatea de operator înregistrat. ...

Monitorul Oficial 422 din 25 Iunie 2007 (M. Of. 422/2007)

PRECIZARI din 11 iunie 2007 privind inventarierea bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 422 din 25 iunie 2007

Potrivit prevederilor art. 20 din legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicã şi regimul juridic al acesteia, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, inventarul bunurilor din domeniul public al statului se întocmeşte, dupã caz, de ministere, de celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi de autoritãţile publice centrale care au în administrare asemenea bunuri, ministerul economiei şi finanţelor având atribuţii în centralizarea acestuia şi supunerea spre aprobare guvernului. În baza acestor precizãri, ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi autoritãţile publice centrale care au în administrare bunuri din domeniul public al ...

Monitorul Oficial 358 din 25 Mai 2007 (M. Of. 358/2007)

PRECIZARI din 16 mai 2007 pentru efectuarea modificarilor in executia bugetului de stat pe anul 2007 in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor masuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 358 din 25 mai 2007

Cap. i dispoziţii generale art. 1 (1) În cazul trecerii unor departamente/ activitãţi din structura unui ordonator principal de credite în structura sau în subordinea altui ordonator principal de credite, transferul execuţiei de casã se efectueazã pe baza conturilor de execuţie întocmite potrivit modelului din anexa nr. 1 la precizãrile pentru efectuarea modificãrilor în execuţia bugetului de stat pe anul 2007 în conformitate cu prevederile ordonanţei de urgenţã a guvernului nr. 24/2007 privind stabilirea unor mãsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale, aprobate prin ordinul ministrului economiei şi finanţelor ...

Monitorul Oficial 299 din 04 Mai 2007 (M. Of. 299/2007)

PRECIZARI din 3 mai 2007 pentru efectuarea modificarilor in executia bugetului de stat pe anul 2007 in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/2007 privind stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 4 mai 2007

Cap. i reguli generale art. 1 (1) În scopul introducerii în execuţia bugetului de stat pe anul 2007 a modificãrilor determinate de aplicarea prevederilor ordonanţei de urgenţã a guvernului nr. 24/2007 , ministerele nou-înfiinţate întocmesc şi prezintã unitãţilor trezoreriei statului conturi de execuţie, în structura prevãzutã în anexa nr. 1. (2) conturile de execuţie se întocmesc pe baza protocoalelor de predare-preluare şi se prezintã de cãtre ministerele nou-înfiinţate la unitãţile trezoreriei statului pânã la data de 21 mai 2007. (3) pentru ministerele nou-înfiinţate care au ...

‹‹ Pagina 1 din 3
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016