Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial - ordin Twitter Facebook

Monitorul Oficial
Ordin (afisez 23785 rezultate)


‹‹ Pagina 1 din 2379

Monitorul Oficial 914 din 16 Decembrie 2014 (M. Of. 914/2014)

 ORDIN nr. 10 din 9 decembrie 2014 privind modificarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 5/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea raportărilor periodice cuprinzând informaţii statistice de natură financiar-contabilă, aplicabile sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din alte state membre, şi a Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 6/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea situaţiilor financiare FINREP la nivel individual, conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile instituţiilor de credit în scopuri de supraveghere prudenţială EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 16 decembrie 2014

Având în vedere prevederile art. 59 alin. (1) şi ale art. 153 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 420 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 48 din legea nr. 312/2004 privind statutul băncii naţionale a româniei,banca naţională a româniei emite următorul ordin:art. iordinul băncii naţionale a româniei nr. 5/2014 pentru aprobarea normelor metodologice ...

Monitorul Oficial 915 din 16 Decembrie 2014 (M. Of. 915/2014)

 ORDIN nr. 1.613 din 4 decembrie 2014 pentru aprobarea Programului naţional de control al calităţii în domeniul securităţii aviaţiei civile - PNCC-SECA EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 915 din 16 decembrie 2014

Având în vedere prevederile art. 11 şi ale anexei ii din regulamentul (ce) nr. 300/2008 al parlamentului european şi al consiliului din 11 martie 2008 privind norme comune în domeniul securităţii aviaţiei civile şi de abrogare a regulamentului (ce) nr. 2.320/2002, cu modificările şi completările ulterioare,în scopul asigurării punerii în aplicare a programului naţional de securitate aeronautică, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 1.193/2012,ţinând cont de prevederile art. 1 şi 8 din ordinul ministrului transporturilor nr. 1.547/2013 privind delegarea de competenţă şi desemnarea regiei autonome "autoritatea aeronautică civilă română" ca organism tehnic specializat pentru exercitarea unor atribuţii ce revin autorităţii competente ...

 ORDIN nr. 95 din 18 noiembrie 2014 privind modificarea şi completarea Statutului Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România - Cultul Mozaic, recunoscut prin Hotărârea Guvernului nr. 999/2008 EMITENT: SECRETARIATUL DE STAT PENTRU CULTE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 915 din 16 decembrie 2014

Având în vedere adresele ministerului justiţiei nr. 2/80.881 din 7 noiembrie 2014 şi 2/93.232 din 18 noiembrie 2014,luând în considerare solicitarea federaţiei comunităţilor evreieşti din românia - cultul mozaic nr. 1.708 din 10 septembrie 2014,în baza art. 22 alin. (1) din legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor, republicată,în conformitate cu prevederile ordinului secretarului de stat pentru culte nr. 94/2014*) privind procedura operaţională pentru recunoaşterea modificărilor şi completărilor statutelor de organizare şi funcţionare sau codurilor canonice ale cultelor religioase recunoscute în românia,──────────*) ordinul nr. 94/2014 nu a fost publicat în monitorul oficial al româniei, partea i.──────────în ...

Monitorul Oficial 911 din 15 Decembrie 2014 (M. Of. 911/2014)

 ORDIN nr. 1.728 din 12 decembrie 2014 pentru abrogarea art. 3 din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.154/2014 privind Procedura de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi persoanele fizice EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 911 din 15 decembrie 2014

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului finanţelor publice, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:art. iÎncepând cu data de 15 decembrie 2014 prevederile art. 3 din ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.154/2014 privind procedura de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă între agenţia naţională de administrare fiscală şi persoanele fizice, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 646 din 2 septembrie 2014, se abrogă .art. iiprezentul ordin se publică în monitorul oficial al româniei, partea i.ministrul finanţelor publice,ioana-maria petrescubucureşti, 12 decembrie 2014.nr. ...

 ORDIN nr. 192 din 11 decembrie 2014 privind modificarea anexei nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, ca urmare a actualizării tarifului în funcţie de rata inflaţiei din anul 2013 EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 911 din 15 decembrie 2014

Văzând referatul de aprobare nr. 1.735 din 2 decembrie 2014, întocmit de direcţia generală sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor din cadrul autorităţii naţionale sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor,având în vedere prevederile art. 10 lit. b), art. 18 alin. (5), precum şi ale art. 48 alin. (7) din ordonanţa guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 3 alin. (3) şi art. 4 alin. (3) din hotărârea guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea autorităţii naţionale sanitare veterinare şi pentru ...

Monitorul Oficial 909 din 15 Decembrie 2014 (M. Of. 909/2014)

 ORDIN nr. 1.612 din 3 decembrie 2014 pentru organizarea şi funcţionarea Comitetului ministerial pentru situaţii de urgenţă din cadrul Ministerului Transporturilor EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 909 din 15 decembrie 2014

În temeiul art. 7 din regulamentul-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 1.491/2004 şi art. 5 alin. (1) şi (4) din hotărârea guvernului nr. 24/2013 privind organizarea şi funcţionarea ministerului transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere prevederile ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 21/2004 privind sistemul naţional de management al situaţiilor de urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 15/2005, cu modificările şi completările ulterioare, ale ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 1/2014 privind unele măsuri în domeniul managementului situaţiilor ...

Monitorul Oficial 908 din 15 Decembrie 2014 (M. Of. 908/2014)

 ORDIN nr. 581 din 10 decembrie 2014 privind completarea anexei nr. 6 la Ordinul ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine nr. 290/2013 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. EMITENT: DEPARTAMENTUL PENTRU PROIECTE DE INFRASTRUCTURĂ, INVESTIŢII STRĂINE, PARTENERIAT PUBLIC-PRIVAT ŞI PROMOVAREA EXPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 908 din 15 decembrie 2014

În temeiul prevederilor art. 21 alin. (1), art. 41 alin. (14), art. 46, art. 47 alin. (4) şi (7) din ordonanţa guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 5 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 536/2014 privind organizarea şi funcţionarea departamentului pentru proiecte de infrastructură, investiţii străine, parteneriat public-privat şi promovarea exporturilor,secretarul de stat care conduce departamentul pentru proiecte de infrastructură, investiţii străine, parteneriat public-privat şi promovarea exporturilor emite următorul ordin:art. i În anexa nr. 6 la ordinul ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine nr. 290/2013 ...

Monitorul Oficial 912 din 15 Decembrie 2014 (M. Of. 912/2014)

 ORDIN nr. 1.096 din 5 decembrie 2014 privind aprobarea Procedurii de autorizare a delegării obligaţiilor de stocare ce revin operatorilor economici care au obligaţia de constituire a stocurilor de urgenţă în anul 2014 EMITENT: DEPARTAMENTUL PENTRU ENERGIE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 912 din 15 decembrie 2014

Având în vedere prevederile art. 8 din legea nr. 360/2013 privind constituirea şi menţinerea unui nivel minim de rezerve de ţiţei şi de produse petroliere,în temeiul prevederilor art. 9 alin. (7) din hotărârea guvernului nr. 429/2013 privind organizarea şi funcţionarea departamentului pentru energie, cu modificările ulterioare,ministrul delegat pentru energie emite următorul ordin:art. 1se aprobă procedura de autorizare a delegării obligaţiilor de stocare ce revin operatorilor economici care au obligaţia de constituire a stocurilor de urgenţă în anul 2014, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.art. 2prezentul ordin se publică în monitorul oficial al româniei, partea i.  p. ministrul ...

Monitorul Oficial 908 din 15 Decembrie 2014 (M. Of. 908/2014)

 ORDIN nr. 1.378 din 8 decembrie 2014 privind desemnarea Direcţiei generale dezvoltare durabilă a zonelor industriale şi industria de apărare din cadrul Ministerului Economiei ca unitate de implementare a schemei de ajutor de stat în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 495/2014 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind exceptarea unor categorii de consumatori finali de la aplicarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 908 din 15 decembrie 2014

În baza prevederilor art. 3 alin. (1) din anexa la hotărârea guvernului nr. 495/2014 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind exceptarea unor categorii de consumatori finali de la aplicarea legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, cu modificările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 9 alin. (6) din hotărârea guvernului nr. 47/2013 privind organizarea şi funcţionarea ministerului economiei, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul economiei emite următorul ordin:art. 1se desemnează direcţia generală dezvoltare durabilă a zonelor industriale şi industria de apărare din cadrul ministerului economiei ca unitate de implementare a schemei ...

 ORDIN nr. 5.078 din 8 decembrie 2014 privind recrutarea şi selecţia cadrelor didactice pentru predarea disciplinei opţionale "Educaţie prin şah" în învăţământul preuniversitar EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 908 din 15 decembrie 2014

În baza prevederilor art. 247, 248, art. 252 alin. (1) şi (2), art. 254 alin. (1), (3), alin. (8) lit. b), alin. (8^1), (9^1), (16), (19^1) art. 254^1 alin. (1) şi (2), art. 262 alin. (1)-(3), art. 263 alin. (1), (2) şi (9) şi art. 284 alin. (4) din legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,în conformitate cu prevederile protocolului de colaborare privind derularea programului naţional "educaţie prin şah în învăţământul preuniversitar" dintre ministerul educaţiei naţionale şi federaţia română de Şah, înregistrat la ministerul educaţiei naţionale cu nr. 9.160/2014 şi la federaţia română de Şah cu nr. ...

‹‹ Pagina 1 din 2379
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5