Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial - ordin Twitter Facebook

Monitorul Oficial
Ordin (afisez 22951 rezultate)


‹‹ Pagina 1 din 2297

Monitorul Oficial 568 din 31 Iulie 2014 (M. Of. 568/2014)

 ORDIN nr. 317 din 29 iulie 2014 privind stabilirea tarifului pentru prestarea de servicii în domeniul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase, perceput de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 568 din 31 iulie 2014

Având în vedere referatul de aprobare nr. 761 din 21 iulie 2014 al direcţiei generale metale preţioase, pietre preţioase şi proces kimberley,în temeiul prevederilor art. 14 lit. a) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în românia, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 32 şi 34 din normele metodologice pentru aplicarea prevederilor ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în românia, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin hotărârea guvernului nr. 1.344/2003, cu modificările ulterioare, ale hotărârii guvernului nr. 1.856/2006 pentru aplicarea sistemului ...

Monitorul Oficial 572 din 31 Iulie 2014 (M. Of. 572/2014)

 ORDIN nr. 888 din 25 iulie 2014 privind aprobarea cuantumului tarifului pentru activităţile desfăşurate de Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale în domeniul medicamentelor de uz uman EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 572 din 31 iulie 2014

Văzând referatul de aprobare nr. nb 5.816/2014 al direcţiei politica medicamentului şi a dispozitivelor medicale şi adresa agenţiei naţionale a medicamentului şi a dispozitivelor medicale nr. 50.401e din 2 iulie 2014, înregistrată la ministerul sănătăţii cu nr. 40.224 din 2 iulie 2014,având în vedere prevederile art. 857 din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,în conformitate cu prevederile art. 10 lit. d) din hotărârea guvernului nr. 734/2010 privind organizarea şi funcţionarea agenţiei naţionale a medicamentului şi a dispozitivelor medicale, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 144/2010 ...

 ORDIN nr. 1.391 din 30 iulie 2014 pentru stabilirea valorii de înlocuire pe metru pătrat, pentru anul 2014, în vederea vânzării locuinţelor pentru tineri EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 572 din 31 iulie 2014

Având în vedere prevederile art. 10 alin. (2) lit. d) din legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea agenţiei naţionale pentru locuinţe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 12 alin. (7) din hotărârea guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea ministerului dezvoltării regionale şi administraţiei publice, cu modificările ulterioare,viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, emite următorul ordin:art. 1(1) pentru anul 2014, valoarea de înlocuire este valoarea medie ponderată pe metru pătrat, calculată pe baza valorii contractelor de antrepriză încheiate, în condiţiile legii, în cursul anului 2012 de către agenţia naţională pentru locuinţe cu antreprenorii, care se majorează cu ...

 ORDIN nr. 1.255 din 30 iulie 2014 privind completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.253/2013 pentru aprobarea regulilor privind înregistrarea operatorilor în agricultura ecologică EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 572 din 31 iulie 2014

Având în vedere referatul de aprobare al direcţiei generale politici agricole şi strategii nr. 112.162 din 30 iulie 2014 şi prevederile art. 28 alin. (1) din regulamentul (ce) nr. 834/2007 al consiliului din 28 iunie 2007 privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice, precum şi de abrogare a regulamentului (cee) nr. 2.092/91, cu modificările şi completările ulterioare,în baza prevederilor art. 2 alin. (4) lit. c) şi art. 7 alin. (1) şi (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, aprobată prin legea nr. 38/2001, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (5) din ...

Monitorul Oficial 571 din 31 Iulie 2014 (M. Of. 571/2014)

 ORDIN nr. 700 din 9 iulie 2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 571 din 31 iulie 2014

Având în vedere:- dispoziţiile art. 4 lit. a) şi c), art. 20, art. 24 alin. (2) şi art. 40 alin. (2) din legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;- dispoziţiile art. 1 alin. (5) din ordinul viceprim-ministrului, ministrul administraţiei şi internelor, nr. 39/2009 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de agenţia naţională de cadastru şi publicitate imobiliară şi unităţile sale subordonate şi a taxei de autorizare pentru persoanele care realizează lucrări de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei şi cartografiei, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 3 alin. (12) din legea nr. 7/1996, ...

Monitorul Oficial 572 din 31 Iulie 2014 (M. Of. 572/2014)

 ORDIN nr. 411 din 31 iulie 2014 pentru modificarea art. 1 din Ordinul secretarului de stat care conduce Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor nr. 340/2014 privind stabilirea unor derogări de la prevederile Ordinului ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine nr. 290/2013 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. EMITENT: DEPARTAMENTUL PENTRU PROIECTE DE INFRASTRUCTURĂ, INVESTIŢII STRĂINE, PARTENERIAT PUBLIC-PRIVAT ŞI PROMOVAREA EXPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 572 din 31 iulie 2014

În temeiul prevederilor art. 21 alin. (1), ale art. 41 alin. (13), ale art. 41^1 alin. (1), ale art. 47 alin. (4), (6) şi (8) din ordonanţa guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 1^1 alin. (4) şi ale art. 11 din ordonanţa guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din românia, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 424/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 5 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 536/2014 privind organizarea şi funcţionarea ...

Monitorul Oficial 571 din 31 Iulie 2014 (M. Of. 571/2014)

 ORDIN nr. 431 din 18 iulie 2014 privind retragerea de pe piaţă, interzicerea comercializării şi utilizării unui aparat neconform de tip jammer, model 3G GSM GP-2008D introdus pe piaţa din România de către Societatea OFERTESHOP GROUP - S.R.L. EMITENT: MINISTERUL PENTRU SOCIETATEA INFORMAŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 571 din 31 iulie 2014

Având în vedere că societatea oferteshop group - s.r.l. a încălcat prevederile art. 10 din hotărârea guvernului nr. 88/2003 privind echipamentele radio şi echipamentele terminale de telecomunicaţii şi recunoaşterea mutuală a conformităţii acestora, republicată,în temeiul prevederilor art. 38, ale art. 39 lit. a) şi ale art. 42 din hotărârea guvernului nr. 88/2003, republicată, precum şi ale art. 6 alin. (6) din hotărârea guvernului nr. 548/2013 privind organizarea şi funcţionarea ministerului pentru societatea informaţională, cu modificările ulterioare,ministrul pentru societatea informaţională emite prezentul ordin.art. 1se dispune interzicerea comercializării şi utilizării unui aparat neconform de tip jammer, model 3g gsm gp-2008d, introdus pe ...

Monitorul Oficial 569 din 31 Iulie 2014 (M. Of. 569/2014)

 ORDIN nr. 1.527 din 22 iulie 2014 pentru modificarea Ordinului ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 601/2013 privind aprobarea Listei standardelor române care adoptă standarde europene armonizate referitoare la articolele pirotehnice EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 569 din 31 iulie 2014

Având în vedere:- prevederile art. 22 din hotărârea guvernului nr. 612/2010 privind stabilirea cerinţelor esenţiale de securitate ale articolelor pirotehnice şi a condiţiilor pentru introducerea lor pe piaţă, cu modificările ulterioare; şi- prevederile art. 3 alin. (3) din ordonanţa guvernului nr. 20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislaţiei uniunii europene care armonizează condiţiile de comercializare a produselor, cu modificările ulterioare,în temeiul art. 18 alin. (3) din hotărârea guvernului nr. 344/2014 privind organizarea şi funcţionarea ministerului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, precum şi pentru modificarea unor acte normative,ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice emite ...

Monitorul Oficial 570 din 31 Iulie 2014 (M. Of. 570/2014)

 ORDIN nr. 1.186 din 11 iulie 2014 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor anexei IV revizuite la MARPOL 73/78, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.070/2006 EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 570 din 31 iulie 2014

Având în vedere prevederile rezoluţiei mepc.227(64) din 5 octombrie 2012 - linii directoare din 2012 privind implementarea standardelor pentru efluent şi încercările de performanţă pentru instalaţiile de tratare a apelor uzate,în temeiul prevederilor art. 2 pct. 20 şi art. 5 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 24/2013 privind organizarea şi funcţionarea ministerului transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul transporturilor emite următorul ordin:art. inormele metodologice de aplicare a prevederilor anexei iv revizuite la marpol 73/78, aprobate prin ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.070/2006, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 567 din 30 iunie 2006, cu modificările ...

 ORDIN nr. 316 din 29 iulie 2014 privind stabilirea taxei percepute de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor pentru efectuarea unor operaţiuni cu metale preţioase şi pietre preţioase EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 570 din 31 iulie 2014

Având în vedere referatul de aprobare nr. 761 din 21 iulie 2014 al direcţiei generale metale preţioase, pietre preţioase şi proces kimberley,în temeiul prevederilor art. 8 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în românia, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 9 din normele metodologice pentru aplicarea prevederilor ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în românia, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin hotărârea guvernului nr. 1.344/2003, cu modificările ulterioare, şi ale art. 5 alin. (5) din hotărârea guvernului ...

‹‹ Pagina 1 din 2297
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5