Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial - ordin Twitter Facebook

Monitorul Oficial
Ordin (afisez 26230 rezultate)


‹‹ Pagina 1 din 2623

Monitorul Oficial 332 din 29 Aprilie 2016 (M. Of. 332/2016)

 ORDIN nr. 448 din 11 aprilie 2016 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Spitalului de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Pădureni-Grajduri EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 332 din 29 aprilie 2016

Având în vedere referatul de aprobare al direcţiei management şi structuri unităţi sanitare nr. acp 3.475 din 8 aprilie 2016,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) şi art. 14 alin. (3) din hotărârea guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea ministerului sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:art. 1se aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare al spitalului de psihiatrie şi pentru măsuri de siguranţă pădureni-grajduri, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.art. 2structurile de specialitate din cadrul ministerului sănătăţii şi spitalul de psihiatrie şi pentru măsuri de siguranţă pădureni-grajduri vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ...

Monitorul Oficial 330 din 28 Aprilie 2016 (M. Of. 330/2016)

 ORDIN nr. 796 din 28 aprilie 2016 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 694/2008 privind condiţiile de recunoaştere a organizaţiilor de producători şi a grupurilor de producători recunoscute preliminar în sectorul fructe şi legume, precum şi modul de accesare a sprijinului financiar de către acestea şi pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acestuia EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 330 din 28 aprilie 2016

Având în vedere referatul de aprobare nr. 110.103 din 15 aprilie 2016 al direcţiei generale politici agricole şi industrie alimentară,în temeiul prevederilor:- regulamentului (ue) nr. 1.308/2013 al parlamentului european şi al consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a pieţelor produselor agricole şi de abrogare a regulamentelor (cee) nr. 922/72, (cee) nr. 234/79, (ce) nr. 1.037/2001 şi (ce) nr. 1.234/2007 ale consiliului;- regulamentului de punere în aplicare (ue) nr. 543/2011 al comisiei din 7 iunie 2011 de stabilire a normelor de aplicare a regulamentului (ce) nr. 1.234/2007 al consiliului în ceea ce priveşte sectorul fructelor şi ...

Monitorul Oficial 329 din 28 Aprilie 2016 (M. Of. 329/2016)

 ORDIN nr. 26 din 20 ianuarie 2016 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind cartea de identitate a vehiculului EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 329 din 28 aprilie 2016

Având în vedere prevederile art. 17^1 alin. (2) din ordonanţa guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărţii de identitate şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere în vederea comercializării, înmatriculării sau înregistrării acestora în românia, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 230/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 5 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea ministerului transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 7 alin. (5) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea ministerului afacerilor interne, aprobată cu modificări prin legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare, ...

 ORDIN nr. 20 din 27 aprilie 2016 privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de Societatea ENGIE ROMÂNIA - S.A. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 329 din 28 aprilie 2016

Având în vedere dispoziţiile art. 178 alin. (2) lit. a) şi ale art. 179 alin. (2) lit. b), alin. (4) şi (6) din legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul dispoziţiilor art. 10 alin. (1) lit. a) şi m) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea autorităţii naţionale de reglementare în domeniul energiei, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 160/2012,preşedintele autorităţii naţionale de reglementare în domeniul energiei emite prezentul ordin.art. 1 se stabileşte venitul unitar aferent activităţii de furnizare reglementată, desfăşurată de societatea engie romÂnia ...

 ORDIN nr. 22 din 27 aprilie 2016 privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de Societatea E.ON ENERGIE ROMÂNIA - S.A. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 329 din 28 aprilie 2016

Având în vedere dispoziţiile art. 178 alin. (2) lit. a) şi ale art. 179 alin. (2) lit. b), alin. (4) şi (6) din legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul dispoziţiilor art. 10 alin. (1) lit. a) şi m) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea autorităţii naţionale de reglementare în domeniul energiei, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 160/2012,preşedintele autorităţii naţionale de reglementare în domeniul energiei emite prezentul ordin.art. 1se stabileşte venitul unitar aferent activităţii de furnizare reglementată, desfăşurată de societatea e.on energie romÂnia ...

 ORDIN nr. 21 din 27 aprilie 2016 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale realizat de Societatea E.ON DISTRIBUŢIE ROMÂNIA - S.A. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 329 din 28 aprilie 2016

Având în vedere dispoziţiile art. 178 alin. (2) lit. a) şi ale art. 179 alin. (2) lit. i), alin. (4) şi (6) din legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul dispoziţiilor art. 10 alin. (1) lit. a) şi m) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea autorităţii naţionale de reglementare în domeniul energiei, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 160/2012,preşedintele autorităţii naţionale de reglementare în domeniul energiei emite prezentul ordin.art. 1 rata de creştere a eficienţei economice stabilită pentru a treia perioadă de reglementare este ...

Monitorul Oficial 330 din 28 Aprilie 2016 (M. Of. 330/2016)

 ORDIN nr. 595 din 27 aprilie 2016 pentru modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 51/2016 privind repartizarea fondului anual de premiere pentru extragerile lunare ale Loteriei bonurilor fiscale aferente anului 2016, precum şi pentru organizarea unor extrageri ocazionale ale Loteriei bonurilor fiscale EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 330 din 28 aprilie 2016

Având în vedere prevederile art. 2 alin. (2) lit. a) din ordonanţa guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea loteriei bonurilor fiscale, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 166/2015,în temeiul dispoziţiilor art. 10 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului finanţelor publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 4 alin. (1) din ordonanţa guvernului nr. 10/2015, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 166/2015,ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:art. iordinul ministrului finanţelor publice nr. 51/2016 privind repartizarea fondului anual de premiere pentru extragerile lunare ale loteriei bonurilor fiscale aferente anului 2016, precum ...

 ORDIN nr. 525 din 26 aprilie 2016 privind modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 810/2015 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 330 din 28 aprilie 2016

Văzând referatul de aprobare nr. acp 4.034/2016 al direcţiei politica medicamentului şi a dispozitivelor medicale,având în vedere prevederile art. 738 alin. (8) şi art. 890 din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,ţinând cont de prevederile ordinului ministrului sănătăţii nr. 75/2009 pentru aprobarea normelor privind modul de calcul al preţurilor la medicamentele de uz uman, cu modificările şi completările ulterioare, şi de prevederile art. 4 din ordinul ministrului sănătăţii nr. 279/2005 pentru aprobarea modalităţii de implementare a modificărilor la autorizaţiile de punere pe piaţă, aprobate de agenţia naţională a medicamentului,în temeiul art. 7 ...

 ORDIN nr. 524 din 26 aprilie 2016 pentru modificarea Normelor privind modul de calcul al preţurilor la medicamentele de uz uman, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 75/2009 EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 330 din 28 aprilie 2016

Văzând referatul de aprobare nr. a.c.p. nr. 4.084/2016 al direcţiei politica medicamentului şi a dispozitivelor medicale,având în vedere prevederile art. 890 din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea ministerului sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:art. i normele privind modul de calcul al preţurilor la medicamentele de uz uman, aprobate prin ordinul ministrului sănătăţii nr. 75/2009, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 62 din 2 februarie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, ...

Monitorul Oficial 329 din 28 Aprilie 2016 (M. Of. 329/2016)

 ORDIN nr. 19 din 27 aprilie 2016 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale realizat de Societatea DISTRIGAZ SUD REŢELE - S.R.L. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 329 din 28 aprilie 2016

Având în vedere dispoziţiile art. 178 alin. (2) lit. a) şi ale art. 179 alin. (2) lit. i), alin. (4) şi (6) din legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul dispoziţiilor art. 10 alin. (1) lit. a) şi m) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea autorităţii naţionale de reglementare în domeniul energiei, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 160/2012,preşedintele autorităţii naţionale de reglementare în domeniul energiei emite prezentul ordin.art. 1 se stabilesc venitul reglementat unitar şi venitul total unitar aferente serviciului de distribuţie a ...

‹‹ Pagina 1 din 2623
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5