Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial - ordin Twitter Facebook

Monitorul Oficial
Ordin (afisez 28151 rezultate)


‹‹ Pagina 1 din 2817

Monitorul Oficial 139 din 23 Februarie 2017 (M. Of. 139/2017)

 ORDIN nr. 12 din 1 februarie 2017 privind stabilirea perioadelor şi zonelor de prohibiţie a pescuitului, precum şi a zonelor de protecţie a resurselor acvatice vii în anul 2017 EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 139 din 23 februarie 2017

Având în vedere referatul de aprobare nr. 299 din 16 ianuarie 2017 al agenţiei naţionale pentru pescuit şi acvacultură şi referatul de aprobare nr. 106.275 din 14 februarie 2017 al direcţiei biodiversitate din cadrul ministerului mediului,luând în considerare prevederile:- art. 12 alin. (4) şi (5) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, aprobată cu modificări şi completări de legea nr. 317/2009, cu modificările şi completările ulterioare;- art. 1 din anexa la acordul dintre guvernul româniei şi guvernul republicii moldova privind cooperarea în domeniul protecţiei resurselor piscicole şi reglementarea pescuitului în râul prut şi în lacul ...

Monitorul Oficial 138 din 23 Februarie 2017 (M. Of. 138/2017)

 ORDIN nr. 3.262 din 16 februarie 2017 privind organizarea şi funcţionarea de societăţi antreprenoriale studenţeşti în sistemul de învăţământ superior din România EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 138 din 23 februarie 2017

Având în vedere prevederile art. 2 şi 123 din legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,ţinând cont de concluziile consiliului privind antreprenoriatul în educaţie şi formare 2015/c 17/02, publicat în jurnalul oficial al uniunii europene 2015/c 17/02 din data de 20 ianuarie 2015,în temeiul hotărârii guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea ministerului educaţiei naţionale,ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.cap. idispoziţii generaleart. 1(1) prezentul ordin reglementează modul de organizare şi funcţionare a societăţilor antreprenoriale studenţeşti, denumite în continuare sas, constituite ca structuri fără personalitate juridică la nivelul instituţiilor de învăţământ superior acreditate, de stat sau particulare, din ...

 ORDIN nr. 320 din 20 februarie 2017 privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat emise în vederea despăgubirii persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 138 din 23 februarie 2017

În temeiul:- art. 10 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului finanţelor publice, cu modificările şi completările ulterioare;- ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 109/2008, cu modificările şi completările ulterioare, al normelor metodologice de aplicare a ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin hotărârea guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările şi completările ulterioare;- legii nr. 9/2014 pentru completarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la casa de economii şi consemnaţiuni ...

 ORDIN nr. 319 din 20 februarie 2017 privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat emise în vederea despăgubirii persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 138 din 23 februarie 2017

În temeiul:- art. 10 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului finanţelor publice, cu modificările şi completările ulterioare;- ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 109/2008, cu modificările şi completările ulterioare, al normelor metodologice de aplicare a ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin hotărârea guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările şi completările ulterioare;- legii nr. 9/2014 pentru completarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la casa de economii şi consemnaţiuni ...

 ORDIN nr. 318 din 20 februarie 2017 privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat emise în vederea despăgubirii persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 138 din 23 februarie 2017

În temeiul:- art. 10 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului finanţelor publice, cu modificările şi completările ulterioare;- ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 109/2008, cu modificările şi completările ulterioare, al normelor metodologice de aplicare a ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin hotărârea guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările şi completările ulterioare,- art. 3^1 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la casa de economii şi consemnaţiuni c.e.c. - ...

 ORDIN nr. 247 din 10 februarie 2017 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Puieşti din judeţul Buzău EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 138 din 23 februarie 2017

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) din legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 3 alin. (13) din legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 15 alin. (3) din regulamentul de organizare şi funcţionare a agenţiei naţionale de cadastru şi publicitate imobiliară, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,directorul general al agenţiei naţionale de cadastru şi publicitate imobiliară emite prezentul ordin.art. 1(1) se aprobă începerea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, situate ...

 ORDIN nr. 88 din 6 februarie 2017 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-LPAN P "Licenţierea personalului aeronautic navigant paraşutist" EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 138 din 23 februarie 2017

În temeiul prevederilor art. 4 lit. b), e) şi f) şi art. 66 alin (1) din ordonanţa guvernului nr. 29/1997 privind codul aerian civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 4 alin. (1) pct. 12 şi ale art. 5 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea ministerului transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul transporturilor emite următorul ordin:art. 1se aprobă reglementarea aeronautică civilă română racr-lpan p "licenţierea personalului aeronautic navigant paraşutist", prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.──────────*) anexa se publică în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 138 ...

Monitorul Oficial 136 din 23 Februarie 2017 (M. Of. 136/2017)

 ORDIN nr. 322 din 20 februarie 2017 privind completarea listei membrilor Comitetului pentru Audit Public Intern, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.120/2016 EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 23 februarie 2017

În temeiul art. 10 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului finanţelor publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 alin. (8) din normele privind modul de nominalizare a membrilor comitetului pentru audit public intern, aprobate prin hotărârea guvernului nr. 235/2003,având în vedere art. 5 din legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările ulterioare,ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:art. iÎncepând cu data publicării prezentului ordin, după numărul curent 7 din lista membrilor comitetului pentru audit public intern, aprobată prin ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.120/2016, publicat în monitorul oficial al ...

 ORDIN nr. 27 din 15 februarie 2017 pentru aprobarea formularului-tip al procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor prevăzute de Legea nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ ANTI-DOPING PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 23 februarie 2017

Având în vedere prevederile deciziei nr. 155/2016 a prim-ministrului privind numirea doamnei graziela elena vâjială în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al agenţiei naţionale anti-doping,în conformitate cu prevederile ordonanţei guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 88 alin. (2), art. 89 alin. (2), art. 90, 91 şi 92 din legea nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 13 alin. (2) din legea nr. 227/2006 privind prevenirea şi ...

Monitorul Oficial 137 din 23 Februarie 2017 (M. Of. 137/2017)

 ORDIN nr. 243 din 8 februarie 2017 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor din unitatea administrativ-teritorială Mogoşoaia, judeţul Ilfov EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 137 din 23 februarie 2017

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) din legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 3 alin. (13) din legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 15 alin. (3) din regulamentul de organizare şi funcţionare al agenţiei naţionale de cadastru şi publicitate imobiliară, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,directorul general al agenţiei naţionale de cadastru şi publicitate imobiliară emite prezentul ordin.art. 1(1) se aprobă începerea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor situate pe teritoriul unităţii ...

‹‹ Pagina 1 din 2817
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5