Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial - ordin Twitter Facebook

Monitorul Oficial
Ordin (afisez 24492 rezultate)


‹‹ Pagina 1 din 2451

Monitorul Oficial 363 din 26 Mai 2015 (M. Of. 363/2015)

 ORDIN nr. 636 din 1 aprilie 2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiţionalitatea în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru fermieri în România EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 363 din 26 mai 2015

Văzând referatul de aprobare nr. 111.888 din 10 iulie 2014 al direcţiei generale politici agricole şi strategii din cadrul ministerului agriculturii şi dezvoltării rurale,în conformitate cu prevederile regulamentului (ue) nr. 1.306/2013 al parlamentului european şi al consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanţarea, gestionarea şi monitorizarea politicii agricole comune şi de abrogare a regulamentelor (cee) nr. 352/78, (ce) nr. 165/94, (ce) nr. 2.799/98, (ce) nr. 814/2000, (ce) nr. 1.290/2005 şi (ce) nr. 485/2008 ale consiliului, în ceea ce priveşte ecocondiţionalitatea, ale regulamentului (ue) nr. 1.307/2013 al parlamentului european şi al consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme ...

 ORDIN nr. 352 din 10 februarie 2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiţionalitatea în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru fermieri în România EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 363 din 26 mai 2015

Văzând referatul de aprobare nr. 111.888 din 10 iulie 2014 al direcţiei generale politici agricole şi strategii din cadrul ministerului agriculturii şi dezvoltării rurale,în conformitate cu prevederile regulamentului (ue) nr. 1.306/2013 al parlamentului european şi al consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanţarea, gestionarea şi monitorizarea politicii agricole comune şi de abrogare a regulamentelor (cee) nr. 352/78, (ce) nr. 165/94, (ce) nr. 2.799/98, (ce) nr. 814/2000, (ce) nr. 1.290/2005 şi (ce) nr. 485/2008 ale consiliului, în ceea ce priveşte ecocondiţionalitatea, ale regulamentului (ue) nr. 1.307/2013 al parlamentului european şi al consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme ...

Monitorul Oficial 364 din 26 Mai 2015 (M. Of. 364/2015)

 ORDIN nr. 1.989 din 22 mai 2015 pentru aprobarea Corrigendumului nr. 1 la Ghidul solicitantului - Condiţii specifice pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 189 "Stagii de practică pentru studenţi", finanţată prin Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" 2007-2013, domeniul major de intervenţie 2.1 "Tranziţia de la şcoală la viaţa activă" EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 364 din 26 mai 2015

În baza hotărârii guvernului nr. 457/2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale, cu modificările şi completările ulterioare, a ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări prin legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi a legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,în conformitate cu prevederile hotărârii guvernului nr. 218/2012 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul ...

 ORDIN nr. M.43 din 11 mai 2015 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M.119/2013 privind clasificarea, amenajarea, organizarea şi omologarea poligoanelor în Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 364 din 26 mai 2015

Pentru aplicarea prevederilor art. 9 alin. (3) şi art. 35 alin. (2) din legea nr. 122/2011 privind regimul armelor, dispozitivelor militare şi muniţiilor deţinute de ministerul apărării naţionale şi de forţele armate străine pe teritoriul româniei,în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea ministerului apărării naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.art. i ordinul ministrului apărării naţionale nr. m.119/2013 privind clasificarea, amenajarea, organizarea şi omologarea poligoanelor în ministerul apărării naţionale, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 759 din 6 decembrie 2013, se modifică şi se completează ...

 ORDIN nr. 1.051 din 19 mai 2015 pentru aprobarea Ghidului informativ privind Sistemul de identificare a parcelelor agricole - LPIS EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 364 din 26 mai 2015

Văzând referatul de aprobare nr. 19.462/2015 al agenţiei de plăţi şi intervenţie pentru agricultură,având în vedere prevederile:- regulamentului (ue) nr. 1.307/2013 al parlamentului european şi al consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de abrogare a regulamentului (ce) nr. 637/2008 al consiliului şi a regulamentului (ce) nr. 73/2009 al consiliului, cu modificările şi completările ulterioare;- regulamentului (ue) nr. 1.306/2013 al parlamentului european şi al consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanţarea, gestionarea şi monitorizarea politicii agricole comune şi de abrogare a regulamentelor ...

Monitorul Oficial 361 din 26 Mai 2015 (M. Of. 361/2015)

 ORDIN nr. 946 din 29 aprilie 2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Comercială "Medserv Min" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 361 din 26 mai 2015

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. b) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, ale art. 8 alin. (6) din hotărârea guvernului nr. 42/2015 privind organizarea şi funcţionarea ministerului energiei, Întreprinderilor mici şi ...

 ORDIN nr. 576 din 18 mai 2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Comercială "Medserv Min" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 361 din 26 mai 2015

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. b) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, ale art. 8 alin. (6) din hotărârea guvernului nr. 42/2015 privind organizarea şi funcţionarea ministerului energiei, Întreprinderilor mici şi ...

 ORDIN nr. 565 din 17 aprilie 2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Comercială "Medserv Min" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri EMITENT: MINISTERUL ENERGIEI, ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII ŞI MEDIULUI DE AFACERI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 361 din 26 mai 2015

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. b) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, ale art. 8 alin. (6) din hotărârea guvernului nr. 42/2015 privind organizarea şi funcţionarea ministerului energiei, Întreprinderilor mici şi ...

Monitorul Oficial 363 din 26 Mai 2015 (M. Of. 363/2015)

 ORDIN nr. 819 din 27 aprilie 2015 privind aprobarea reglementării tehnice "Îndrumar privind mentenanţa echipamentelor tehnologice aflate în exploatare, pentru asigurarea calităţii lucrărilor de construcţii", indicativ NE 003-2015 EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 363 din 26 mai 2015

Având în vedere procesul-verbal de avizare nr. 25/2014 al comitetului tehnic de specialitate nr. 8 "procedee şi echipamente tehnologice pentru construcţii" şi procesul-verbal de avizare nr. 1/2014 al comitetului tehnic de coordonare generală,în conformitate cu prevederile art. 10 şi art. 38 alin. 2 din legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare, ale art. 2 alin. (3) şi (4) din regulamentul privind tipurile de reglementări tehnice şi de cheltuieli aferente activităţii de reglementare în construcţii, urbanism, amenajarea teritoriului şi habitat, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 203/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 4 pct. ii lit. e) ...

Monitorul Oficial 360 din 26 Mai 2015 (M. Of. 360/2015)

 ORDIN nr. 3.822 din 11 mai 2015 pentru aprobarea schemei de ajutor de stat "Finanţarea activităţilor de cercetare-dezvoltare şi inovare (CDI) şi a investiţiilor în CDI prin Programul operaţional Competitivitate (POC)" EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 360 din 26 mai 2015

În conformitate cu prevederile art. 10 din hotărârea guvernului nr. 1.183/2014 privind nominalizarea autorităţilor implicate în sistemul de management şi control al fondurilor europene structurale şi de investiţii 2014-2020,în conformitate cu decizia de punere în aplicare a comisiei nr. 10.233 din 19 decembrie 2014 de aprobare a anumitor elemente din programul operaţional "competitivitate" pentru sprijinul din partea fondului european de dezvoltare regională, în temeiul obiectivului referitor la investiţiile pentru creştere şi locuri de muncă în românia,în conformitate cu prevederile art. 15 alin. (3) ale acordului de delegare încheiat între autoritatea de management a programului operaţional competitivitate cu nr. 10.103 din ...

‹‹ Pagina 1 din 2451
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5