Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial - ordin Twitter Facebook

Monitorul Oficial
Ordin (afisez 32173 rezultate)


‹‹ Pagina 1 din 3220

Monitorul Oficial 52 din 21 Ianuarie 2019 (M. Of. 52/2019)

 ORDIN nr. 5 din 9 ianuarie 2019 pentru aprobarea licenţelor de concesionare pentru explorare acordate în urma concursului public de oferte - Runda 97/2018 EMITENT: Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 52 din 21 ianuarie 2019

Având în vedere art. 13 şi art. 21 alin. (1) din legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 4 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 1.419/2009 privind organizarea şi funcţionarea agenţiei naţionale pentru resurse minerale, cu modificările ulterioare,preşedintele agenţiei naţionale pentru resurse minerale emite prezentul ordin.art. 1se aprobă licenţa de concesionare pentru explorare nr. 21.539/2018 privind explorarea resurselor de apă minerală naturală din perimetrul păltiniş sud-vest, judeţul harghita, încheiată între agenţia naţională pentru resurse minerale, în calitate de concedent, şi societatea comercială carpathian springs - s.a., cu sediul în vatra dornei, judeţul suceava, cod unic de înregistrare 13290801, ...

 ORDIN nr. 3 din 8 ianuarie 2019 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 35/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, precum şi a Normelor metodologice de aplicare a Programului de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor EMITENT: Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 52 din 21 ianuarie 2019

Văzând referatul de aprobare nr. 3.078 din 13 decembrie 2018, întocmit de direcţia generală sănătatea şi bunăstarea animalelor din cadrul autorităţii naţionale sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, ţinând cont de prevederile art. 6^3 şi ale art. 10 lit. b) din ordonanţa guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,în baza prevederilor art. 6 din hotărârea guvernului nr. 1.156/2013 pentru aprobarea acţiunilor sanitar-veterinare cuprinse în programul acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia ...

 ORDIN nr. M.235 din 27 decembrie 2018 pentru modificarea Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M.129/2016 privind stabilirea datelor publice obţinute din activitatea hidrografică maritimă care se pun la dispoziţia utilizatorilor, a activităţilor hidrografice, cartografice şi de publicare ce se pot desfăşura contra cost, precum şi a tarifelor aferente acestora EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 52 din 21 ianuarie 2019

Pentru aplicarea prevederilor art. 14 din legea nr. 395/2004 privind activitatea hidrografică maritimă,în temeiul dispoziţiilor art. 40 alin. (1) din legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea ministerului apărării naţionale, republicată,ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.art. iordinul ministrului apărării naţionale nr. m.129/2016 privind stabilirea datelor publice obţinute din activitatea hidrografică maritimă care se pun la dispoziţia utilizatorilor, a activităţilor hidrografice, cartografice şi de publicare ce se pot desfăşura contra cost, precum şi a tarifelor aferente acestora, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 910 din 11 noiembrie 2016, se modifică după cum urmează:1. la articolul 2, alineatul (1) se modifică şi va ...

Monitorul Oficial 51 din 21 Ianuarie 2019 (M. Of. 51/2019)

 ORDIN nr. 3 din 16 ianuarie 2019 pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 91/2015 privind aprobareaProcedurii de confirmare a dreptului de participare la pieţele de energie electrică din România a unor persoane juridice străine având sediul social într-un stat membru al Uniunii Europene EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 51 din 21 ianuarie 2019

Având în vedere prevederile:- art. 9 alin. (4) şi ale art. 118 alin. (3) din legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare;– art. 10 alin. (5) din regulamentul pentru acordarea licenţelor şi autorizaţiilor în sectorul energiei electrice, aprobat prin ordinul preşedintelui autorităţii naţionale de reglementare în domeniul energiei nr. 12/2015, cu modificările şi completările ulterioare;– art. 8 alin. (7) din regulamentul pentru acordarea autorizaţiilor de înfiinţare şi a licenţelor în sectorul gazelor naturale, aprobat prin ordinul preşedintelui autorităţii naţionale de reglementare în domeniul energiei nr. 34/2013, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor ...

 ORDIN nr. 2 din 16 ianuarie 2019 privind modificarea şi completarea Regulamentului pentru acordarea autorizaţiilor de înfiinţare şi a licenţelor în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 34/2013 EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 51 din 21 ianuarie 2019

Având în vedere prevederile art. 98 alin. (3),art. 118 alin. (3), art. 119 pct. 2 şi 3 din legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. a) şi ale art. 10 alin. (1) lit. c) şi d) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea autorităţii naţionale de reglementare în domeniul energiei, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele autorităţii naţionale de reglementare în domeniul energiei emite prezentul ordin.art. iregulamentul pentru acordarea autorizaţiilor de înfiinţare şi a licenţelor în sectorul ...

Monitorul Oficial 48 din 18 Ianuarie 2019 (M. Of. 48/2019)

 ORDIN nr. 1.236 din 7 august 2018 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea şi desfăşurarea circulaţiei vehiculelor rutiere cu mase şi/sau dimensiuni ce depăşesc masele şi/sau dimensiunile maxime admise prevăzute în Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor EMITENT: Ministerul Transporturilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 48 din 18 ianuarie 2019

În temeiul prevederilor art. 41 alin. (2) precum şi ale art. 41 alin. (4),(14),(15),(18),(20),(31),(32),(33) şi (34), ale art. 60 alin. (12) şi ale art. 61^1 alin. (6) din ordonanţa guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 5 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea ministerului transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (5) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea ministerului afacerilor interne, aprobată cu modificări prin legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 12 alin. (6) din hotărârea ...

 ORDIN nr. 5.658 din 11 decembrie 2018 privind nominalizarea Autorităţii Naţionale pentru Calificări în calitate de punct naţional de contact pentru recunoaşterea calificărilor şi pentru cererile, întrebările şi comunicările referitoare la European Skills, Competences, Qualifications and Occupations (ESCO) - Clasificarea europeană a aptitudinilor, competenţelor, calificărilor şi ocupaţiilor EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 48 din 18 ianuarie 2019

În temeiul prevederilor art. 340 alin. (2) din legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 4 alin. (1) din hotărârea guvernului nr. 556/2011 privind organizarea şi funcţionarea autorităţii naţionale pentru calificări, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 3 alin. (2) lit. b) din ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5.520/2018*) privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare al autorităţii naţionale pentru calificări, cu modificările şi completările ulterioare,*) ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5.520/2018 nu a fost publicat în monitorul oficial al româniei, partea i.luând în considerare decizia de punere în aplicare (ue) 2018/1.021 a comisiei ...

 ORDIN nr. 1.778 din 27 decembrie 2018 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 4 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Olt EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 48 din 18 ianuarie 2019

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) din legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 3 alin. (13) din legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,directorul general al agenţiei naţionale de cadastru şi publicitate imobiliară emite prezentul ordin.art. 1se aprobă începerea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, situate pe teritoriul a 4 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul olt, după cum urmează:a) unitatea administrativ-teritorială cungrea - sectoarele cadastrale nr. 15, 18, 19;b) unitatea administrativ-teritorială ianca - sectorul cadastral nr. 11;c) unitatea administrativ-teritorială ...

 ORDIN nr. 206 din 27 decembrie 2018 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 113/2008 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru organizarea şi desfăşurarea activităţii de control oficial în unităţile de prelucrare, procesare, depozitare, transport, valorificare şi comercializare a produselor şi subproduselor alimentare de origine nonanimală EMITENT: Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 48 din 18 ianuarie 2019

Văzând referatul de aprobare nr. 474 din 4 decembrie 2018 al direcţiei generale siguranţa alimentelor din cadrul autorităţii naţionale sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor,ţinând cont de prevederile regulamentului (ce) nr. 882/2004 al parlamentului european şi consiliului din 29 aprilie 2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformităţii cu legislaţia privind hrana pentru animale şi produsele alimentare şi cu normele de sănătate şi de bunăstare a animalelor, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile art. 10 lit. b), ale art. 18 alin. (5) şi ale art. 48 alin. (7) din ordonanţa guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru ...

‹‹ Pagina 1 din 3220
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice