Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial - ordin Twitter Facebook

Monitorul Oficial
Ordin (afisez 30770 rezultate)


‹‹ Pagina 1 din 3079

Monitorul Oficial 432 din 22 Mai 2018 (M. Of. 432/2018)

 ORDIN nr. 3.500 din 29 martie 2018 privind aprobarea planurilor de învăţământ pentru cultura de specialitate, pregătirea practică şi stagiile de pregătire practică din aria curriculară Tehnologii pentru clasele a XI-a şi a XII-a ciclul superior al liceului - filiera tehnologică; pentru pregătirea practică din aria curriculară Tehnologii şi stagiul de pregătire practică - curriculum în dezvoltare locală CDL pentru clasa a XI-a învăţământ profesional; pentru stagiile de pregătire practică de 720 ore (după clasa a X-a ciclul inferior al liceului - filiera tehnologică) EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 432 din 22 mai 2018

În temeiul prevederilor:- art. 33 alin. (2) şi art. 65 din legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;– ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.081/2010 privind aprobarea planului-cadru de învăţământ pentru clasa a x-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, învăţământ de zi şi învăţământ seral;– ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 3.152/2014 privind aprobarea planurilor-cadru de învăţământ pentru învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani, clasele a ix-a, a x-a şi a xi-a;– ordinului ministrului educaţiei, cercetării şi inovării nr. 3.412/2009 privind aprobarea planurilor-cadru de învăţământ pentru clasa a x-a, şcoala de arte ...

 ORDIN nr. 651 din 23 aprilie 2018 privind intrarea în vigoare a unor tratate internaţionale EMITENT: Ministerul Afacerilor Externe PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 432 din 22 mai 2018

În temeiul art. 5 alin. (7) din hotărârea guvernului nr. 16/2017 privind organizarea şi funcţionarea ministerului afacerilor externe, cu modificările şi completările ulterioare, în baza art. 25 alin. (9) din legea nr. 590/2003 privind tratatele, constatând că au fost îndeplinite condiţiile pentru intrarea în vigoare a tratatelor internaţionale enumerate mai jos,ministrul afacerilor externe emite prezentul ordin.art. 1la data de 20 decembrie 2017 a intrat în vigoare programul de aplicare a acordului dintre guvernul româniei şi guvernul republicii polone privind colaborarea în domeniile ştiinţei, învăţământului şi culturii, semnat la varşovia la 20 decembrie 2017, publicat prin ordinul ministrului afacerilor externe nr. 290/2018 în ...

 ORDIN nr. 606 din 7 mai 2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea cabinetelor şi unităţilor medicale mobile EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 432 din 22 mai 2018

Văzând referatul de aprobare nr. sp 4.839 din 7.05.2018 al direcţiei generale de asistenţă medicală şi sănătate publică,având în vedere prevederile art. 135 alin. (3) lit. e) din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea ministerului sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:art. 1se aprobă normele metodologice privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea cabinetelor şi unităţilor medicale mobile, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.art. 2direcţiile de specialitate din cadrul ministerului sănătăţii, precum şi direcţiile de sănătate ...

Monitorul Oficial 430 din 21 Mai 2018 (M. Of. 430/2018)

 ORDIN nr. 2.045 din 14 mai 2018 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor nr. 1.485/1999 pentru publicarea pe serverul Ministerului Finanţelor a informaţiilor privind plătitorii de impozite şi taxe înregistraţi (agenţi economici şi instituţii publice) EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 430 din 21 mai 2018

Având în vedere prevederile art. 10 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului finanţelor publice, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 4 din legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:art. iordinul ministrului finanţelor nr. 1.485/1999 pentru publicarea pe serverul ministerului finanţelor a informaţiilor privind plătitorii de impozite şi taxe înregistraţi (agenţi economici şi instituţii publice), publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 628 din 23 decembrie 1999, se modifică şi se completează după cum urmează:1. articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:"art. 2informaţiile sunt ...

 ORDIN nr. 725 din 4 mai 2018 cu privire la publicarea unor amendamente la Convenţia privind poluanţii persistenţi, adoptată la Stockholm la 22 mai 2001 EMITENT: Ministerul Afacerilor Externe PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 430 din 21 mai 2018

Având în vedere adoptarea în cadrul celei de-a opta reuniuni a conferinţei părţilor la convenţia privind poluanţii persistenţi, adoptată la stockholm la 22 mai 2001, a amendamentelor la anexele a şi c, adoptate prin deciziile sc-8/10, sc8/11 şi sc-8/12,în temeiul art. 5 alin. (7) din hotărârea guvernului nr. 16/2017 privind organizarea şi funcţionarea ministerului afacerilor externe, cu modificările şi completările ulterioare, în baza art. 38 alin. (4) din legea nr. 590/2003 privind tratatele, constatând că au fost îndeplinite condiţiile pentru publicarea amendamentelor,ministrul afacerilor externe emite prezentul ordin.articol unicse publică în monitorul oficial al româniei, partea i, amendamentele la anexele a şi c, adoptate ...

Monitorul Oficial 429 din 21 Mai 2018 (M. Of. 429/2018)

 ORDIN nr. 348 din 27 aprilie 2018 pentru aprobarea Regulilor de aplicare a sumelor forfetare pentru deplasări finanţate din Fondul pentru relaţii bilaterale şi Fondul de asistenţă tehnică din cadrul mecanismelor financiare Spaţiul Economic European şi norvegian 2014-2021 EMITENT: Ministerul Fondurilor Europene PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 429 din 21 mai 2018

Având în vedere:– art. 18 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente mecanismului financiar spaţiul economic european 2014-2021 şi mecanismului financiar norvegian 2014-2021 aprobată cu modificări prin legea nr. 206/2017;- art. 21 din ordinul ministrului finanţelor publice şi al ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 2.840/6.560/2017 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente mecanismului financiar spaţiul economic european 2014-2021 şi mecanismului financiar norvegian 2014-2021;– art. 8.8.2 şi art. 8.12.7 din regulamentul de implementare a mecanismului financiar ...

 ORDIN nr. 292 din 4 aprilie 2018 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în unitatea administrativ-teritorială Brădeşti, judeţul Dolj, şi în unitatea administrativ-teritorială Vânjuleţ, judeţul Mehedinţi EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 429 din 21 mai 2018

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) din legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 15 alin. (3) din regulamentul de organizare şi funcţionare a agenţiei naţionale de cadastru şi publicitate imobiliară, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 3 alin. (13) din legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,directorul general al agenţiei naţionale de cadastru şi publicitate imobiliară emite prezentul ordin.art. 1(1) se aprobă începerea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în unitatea administrativ-teritorială brădeşti, ...

 ORDIN nr. 290 din 4 aprilie 2018 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în unităţile administrativ-teritoriale Valea Mare şi Fârtăţeşti din judeţul Vâlcea EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 429 din 21 mai 2018

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) din legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 15 alin. (3) din regulamentul de organizare şi funcţionare a agenţiei naţionale de cadastru şi publicitate imobiliară, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 3 alin. (13) din legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,directorul general al agenţiei naţionale de cadastru şi publicitate imobiliară emite prezentul ordin.art. 1(1) se aprobă începerea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în unităţile administrativ-teritoriale valea ...

Monitorul Oficial 428 din 21 Mai 2018 (M. Of. 428/2018)

 ORDIN nr. 3.499 din 29 martie 2018 privind aprobarea standardului de pregătire profesională, a planului de învăţământ şi a programelor şcolare pentru calificarea profesională Asistent medical generalist, nivel 5, al Cadrului naţional al calificărilor pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar postliceal EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 428 din 21 mai 2018

În temeiul prevederilor art. 33^1 alin. (4) şi art. 44 din legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,în conformitate cu hotărârea guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea ministerului educaţiei naţionale, cu modificările ulterioare,ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.art. 1se aprobă standardul de pregătire profesională pentru calificarea profesională asistent medical generalist, nivel 5, al cadrului naţional al calificării pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar postliceal, prevăzut în anexa nr. 1.art. 2se aprobă planul de învăţământ pentru calificarea profesională asistent medical generalist, prevăzut în anexa nr. 2.art. 3se aprobă programele şcolare pentru calificarea profesională asistent medical generalist, prevăzute ...

 ORDIN nr. 577 din 2 mai 2018 privind abrogarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 399/2006 pentru aprobarea modelelor europene ale prospectului, rezumatului caracteristicilor produsului şi informaţiilor privind etichetarea pentru medicamentele autorizate de punere pe piaţă în România EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 428 din 21 mai 2018

Văzând referatul de aprobare al direcţiei politica medicamentului şi a dispozitivelor medicale nr. sp4.401 din 25.04.2018 şi adresele agenţiei naţionale a medicamentului şi a dispozitivelor medicale nr. 45.690e/2014, respectiv 31.793e/2017, înregistrate la ministerul sănătăţii cu nr. 61.160/2014, respectiv 54.811/2017,având în vedere prevederile art. 16 şi ale 64 alin. (4) şi din legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,ţinând cont de prevederile art. 4 alin. (2) lit. a) şi ale art. 12 alin. (9) din hotărârea guvernului nr. 734/2010 privind organizarea şi funcţionarea agenţiei naţionale a medicamentului şi a dispozitivelor medicale, cu modificările şi ...

‹‹ Pagina 1 din 3079
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice

Conflictele de munca pot fi solutionate!

Cititi intreaga legislatie cu privire la neintelegerile si conflictele de munca!

Descarcati GRATUIT Raportul Special "Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice