Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial - ordin Twitter Facebook

Monitorul Oficial
Ordin (afisez 27319 rezultate)


‹‹ Pagina 1 din 2732

Monitorul Oficial 829 din 20 Octombrie 2016 (M. Of. 829/2016)

 ORDIN nr. 2.427 din 11 octombrie 2016 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea CERTEJ - S.A. - filiala Companiei Naţionale C.A.F. "MINVEST" DEVA EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 829 din 20 octombrie 2016

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. b) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 9 alin. (6) din hotărârea guvernului nr. 957/2015 privind organizarea şi funcţionarea ministerului economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri, ale art. 10 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului finanţelor publice, cu modificările şi completările ...

 ORDIN nr. 946 din 30 august 2016 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea CERTEJ - S.A. - filiala Companiei Naţionale C.A.F. "MINVEST" DEVA EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI RELAŢIILOR CU MEDIUL DE AFACERI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 829 din 20 octombrie 2016

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. b) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 9 alin. (6) din hotărârea guvernului nr. 957/2015 privind organizarea şi funcţionarea ministerului economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri, ale art. 10 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului finanţelor publice, cu modificările şi completările ...

 ORDIN nr. 3.810 din 3 octombrie 2016 privind clasarea în Lista monumentelor istorice a Bisericii Ortodoxe Române "Sf. Ierarh Nicolae", Piaţa Unirii nr. 1, oraşul Năsăud, judeţul Bistriţa-Năsăud, categoria II-arhitectură, categoria m-monument, grupa valorică B EMITENT: MINISTERUL CULTURII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 829 din 20 octombrie 2016

În conformitate cu dispoziţiile art. 13 alin. (1) pct. 2 lit. a) şi ale art. 33 alin. (1) lit. d) din legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 16 alin. (2) şi alin. (3) din normele metodologice de clasare şi inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.260/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 11 alin. (1) şi alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea ministerului culturii, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere referatul nr. 2.185 din 8 august ...

 ORDIN nr. 1.658 din 20 septembrie 2016 pentru aprobarea atribuţiilor Direcţiei juridic, legislaţie şi contencios EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 829 din 20 octombrie 2016

Având în vedere prevederile art. 46 alin. (3) şi ale art. 53 alin. (3) din legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea guvernului româniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul hotărârii guvernului nr. 8/2013 privind organizarea şi funcţionarea ministerului afacerilor externe, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul afacerilor externe emite următorul ordin:art. 1 se aprobă atribuţiile direcţiei juridic, legislaţie şi contencios, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.art. 2 la data intrării în vigoare a atribuţiilor prevăzute la art. 1 orice dispoziţie contrară se abrogă.art. 3 prezentul ordin se publică în monitorul oficial al româniei, ...

 ORDIN nr. 931 din 26 august 2016 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea "ROŞIAMIN" ROŞIA MONTANĂ - S.A. - filiala Companiei Naţionale C.A.F. "MINVEST" DEVA EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI RELAŢIILOR CU MEDIUL DE AFACERI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 829 din 20 octombrie 2016

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. b) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 9 alin. (6) din hotărârea guvernului nr. 957/2015 privind organizarea şi funcţionarea ministerului economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri, ale art. 10 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului finanţelor publice, cu modificările şi completările ...

 ORDIN nr. 1.131 din 16 iunie 2016 privind aprobarea Planului de management al sitului ROSCI0135 Pădurea Bârnova Repedea EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 829 din 20 octombrie 2016

Având în vedere referatul de aprobare nr. 110.557/ac din 7 iunie 2016 al direcţiei biodiversitate,ţinând cont de decizia etapei de încadrare nr. 8 din 5 martie 2013 emisă de agenţia pentru protecţia mediului bacău, avizul ministerului culturii nr. 6.844 din 17 noiembrie 2015, adresa ministerului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 82.634/162.736/329.955 din 23 decembrie 2015, adresa ministerului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 38.004 din 14 aprilie 2016 şi adresa direcţiei generale păduri nr. 156.211/im din 26 noiembrie 2015,în temeiul prevederilor art. 21 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor ...

Monitorul Oficial 832 din 20 Octombrie 2016 (M. Of. 832/2016)

 ORDIN nr. 7 din 3 octombrie 2016 privind modificarea şi completarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 27/2010 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de credit, şi a Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 6/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 832 din 20 octombrie 2016

Având în vedere prevederile art. 153 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 2 din ordinul băncii naţionale a româniei nr. 9/2010 privind aplicarea standardelor internaţionale de raportare financiară de către instituţiile de credit, ca bază a contabilităţii şi pentru întocmirea de situaţii financiare anuale individuale, începând cu exerciţiul financiar al anului 2012, ale art. 22 şi 54 din legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 103 alin. (1) ...

Monitorul Oficial 831 din 20 Octombrie 2016 (M. Of. 831/2016)

 ORDIN nr. 265 din 5 octombrie 2016 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei de apel EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ ANTI-DOPING PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 20 octombrie 2016

Având în vedere:- decizia nr. 155/2016 a primului-ministru privind numirea doamnei graziela elena vâjială în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al agenţiei naţionale anti-doping;- prevederile art. 14 alin. (2) din legea nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;- prevederile art. 14 alin. (4) din regulamentul de organizare şi funcţionare a agenţiei naţionale anti-doping, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 1.522/2006 privind aprobarea structurii organizatorice şi a regulamentului de organizare şi funcţionare ale agenţiei naţionale anti-doping, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 13 alin. (2) şi (3) din ...

Monitorul Oficial 830 din 20 Octombrie 2016 (M. Of. 830/2016)

 ORDIN nr. 3.562/C din 3 octombrie 2016 privind actualizarea numărului posturilor de notar public destinate schimbărilor de sedii ale birourilor notariale pentru anul 2016 EMITENT: MINISTERUL JUSTIŢIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 20 octombrie 2016

Având în vedere hotărârea consiliului uniunii naţionale a notarilor publici nr. 51 din 31 august 2016 privind propunerile de actualizare a numărului posturilor de notar public destinate schimbărilor de sedii ale birourilor notariale pentru anul 2016,în conformitate cu dispoziţiile art. 21 alin. (2) şi alin. (3) lit. d) din legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, republicată, precum şi cu dispoziţiile art. 31 lit. d) din regulamentul de aplicare a legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, aprobat prin ordinul ministrului justiţiei nr. 2.333/c/2013, cu modificările ulterioare,în temeiul art. 13 din hotărârea guvernului nr. 652/2009 privind ...

Monitorul Oficial 831 din 20 Octombrie 2016 (M. Of. 831/2016)

 ORDIN nr. 2.089 din 17 octombrie 2016 pentru abrogarea Ordinului ministrului fondurilor europene nr. 2.805/2015 privind aprobarea Ghidului solicitantului pentru Programul operaţional "Asistenţă tehnică" 2014-2020 EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 20 octombrie 2016

În temeiul art. 8 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 43/2013 privind organizarea şi funcţionarea ministerului fondurilor europene, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul fondurilor europene emite următorul ordin:art. 1ordinul ministrului fondurilor europene nr. 2.805/2015 privind aprobarea ghidului solicitantului pentru programul operaţional "asistenţă tehnică" 2014-2020, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 768 şi 768 bis din 15 octombrie 2015, cu modificările ulterioare, se abrogă.art. 2proiectele primite anterior intrării în vigoare a prezentului ordin pentru finanţare din programul operaţional "asistenţă tehnică" 2014-2020 se evaluează de către ministerul fondurilor europene, în conformitate cu prevederile ordinului ministrului fondurilor europene nr. 2.805/2015, ...

‹‹ Pagina 1 din 2732
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5