Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial - ordin Twitter Facebook

Monitorul Oficial
Ordin (afisez 24085 rezultate)


‹‹ Pagina 1 din 2409

Monitorul Oficial 147 din 27 Februarie 2015 (M. Of. 147/2015)

 ORDIN nr. 243 din 20 ianuarie 2015 privind supunerea regimului de control prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 428/2009 al Consiliului din 5 mai 2009 de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere şi tranzitului de produse cu dublă utilizare a operaţiunii de export al produselor ţevi din oţel fără sudură pentru lucru la temperaturi înalte, din oţel Grad P22, conform normei ASME SA 335/SA 335M, către firma Larsen & Toubro Limited, Piping Centre, Hazira Manufacturing Complex, District Surat, Gujarat, India EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 27 februarie 2015

În conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) din regulamentul (ce) nr. 428/2009 al consiliului din 5 mai 2009 de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere şi tranzitului de produse cu dublă utilizare, cu modificările ulterioare,ţinând seama de prevederile art. 7 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 119/2010 privind regimul de control al operaţiunilor cu produse cu dublă utilizare, aprobată cu modificări prin legea nr. 197/2011, cu modificările ulterioare,în temeiul hotărârii guvernului nr. 8/2013 privind organizarea şi funcţionarea ministerului afacerilor externe, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul afacerilor externe emite următorul ordin:art. 1 se ...

Monitorul Oficial 145 din 26 Februarie 2015 (M. Of. 145/2015)

 ORDIN nr. 1 din 5 ianuarie 2015 privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului afacerilor interne nr. 393/87/2013 pentru aprobarea activităţilor şi costurilor maxime generate de activităţile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. l) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 145 din 26 februarie 2015

Văzând referatul de aprobare nr. 114.405 din 7 decembrie 2014 al direcţiei generale politici agricole şi strategii - direcţia îmbunătăţiri funciare, fond funciar şi protecţia mediului,pentru aplicarea prevederilor art. 4 alin. (1^1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 199/2012, cu completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (5) din hotărârea guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea ministerului agriculturii şi dezvoltării rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare, şi al prevederilor art. ...

 ORDIN nr. 16 din 18 februarie 2015 privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului afacerilor interne nr. 393/87/2013 pentru aprobarea activităţilor şi costurilor maxime generate de activităţile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. l) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 145 din 26 februarie 2015

Văzând referatul de aprobare nr. 114.405 din 7 decembrie 2014 al direcţiei generale politici agricole şi strategii - direcţia îmbunătăţiri funciare, fond funciar şi protecţia mediului,pentru aplicarea prevederilor art. 4 alin. (1^1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 199/2012, cu completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (5) din hotărârea guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea ministerului agriculturii şi dezvoltării rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare, şi al prevederilor art. ...

Monitorul Oficial 144 din 26 Februarie 2015 (M. Of. 144/2015)

 ORDIN nr. 19 din 26 februarie 2015 pentru modificarea şi completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 38/2014 privind coordonarea activităţii şi delegarea unor competenţe în cadrul Ministerului Afacerilor Interne EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 144 din 26 februarie 2015

În temeiul prevederilor art. 7 alin. (5) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea ministerului afacerilor interne, aprobată cu modificări prin legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,viceprim-ministrul, ministrul afacerilor interne, emite următorul ordin:art. iordinul viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 38/2014 privind coordonarea activităţii şi delegarea unor competenţe în cadrul ministerului afacerilor interne, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 199 din 21 martie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 2, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu ...

Monitorul Oficial 139 din 24 Februarie 2015 (M. Of. 139/2015)

 ORDIN nr. 3.179 din 5 februarie 2015 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a examenelor de licenţă/diplomă şi disertaţie EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 139 din 24 februarie 2015

În conformitate cu prevederile art. 120, 130, 137, 138, 140, 143, 145, 146, 152 şi 157 din legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,în baza legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare, a hotărârii guvernului nr. 404/2006 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de masterat,având în vedere prevederile legii nr. 60/2000 privind dreptul absolvenţilor învăţământului superior particular de a susţine examenul de finalizare a studiilor la instituţii de învăţământ superior de stat acreditate,în conformitate cu prevederile ordinului ministrului educaţiei naţionale şi al ministrului delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică ...

 ORDIN nr. 242 din 4 februarie 2015 privind acordarea titlului de parc industrial Societăţii SCHWABEN BUSINESS PARK PETREŞTI - S.R.L. EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 139 din 24 februarie 2015

Având în vedere prevederile:- art. 2 şi art. 32 alin. (1) lit. b) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi cele ale art. 18 alin. (1) lit. l) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;- art. 8 alin. (7) şi (8) şi art. 9 din legea nr. ...

Monitorul Oficial 137 din 24 Februarie 2015 (M. Of. 137/2015)

 ORDIN nr. 83 din 17 februarie 2015 privind aprobarea modelului Protocolului pentru formarea şi atestarea ca antrenor într-o ramură de sport EMITENT: MINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 137 din 24 februarie 2015

Având în vedere:- legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare;- hotărârea guvernului nr. 11/2013 privind organizarea şi funcţionarea ministerului tineretului şi sportului, cu modificările şi completările ulterioare;- hotărârea guvernului nr. 343/2011 privind aprobarea statutului antrenorului;- nota de fundamentare a direcţiei politici, strategii şi performanţă sportivă nr. 410 din 6 februarie 2015;- adresa centrului naţional de formare şi perfecţionare a antrenorilor nr. 43 din 27 ianuarie 2015,în baza art. 8 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 11/2013, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul tineretului şi sportului emite prezentul ordin.art. 1se aprobă modelul protocolului pentru formarea şi atestarea ...

Monitorul Oficial 139 din 24 Februarie 2015 (M. Of. 139/2015)

 ORDIN nr. 169 din 17 februarie 2015 pentru completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 477/2009 privind înfiinţarea Registrului Naţional de Transplant, desemnarea persoanelor responsabile cu gestionarea datelor din Registrul Naţional de Transplant din cadrul unităţilor sanitare acreditate pentru efectuarea de transplant de organe şi stabilirea datelor necesare înregistrării unei persoane pentru atribuirea codului unic de înregistrare la Agenţia Naţională de Transplant EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 139 din 24 februarie 2015

Văzând referatul de aprobare nr. n.b. 1.348/2015 al direcţiei generale de asistenţă medicală şi sănătate publică din cadrul ministerului sănătăţii şi adresa agenţiei naţionale de transplant nr. 256 din 28 ianuarie 2015, înregistrată la ministerul sănătăţii cu numărul ait 5.905 din 29 ianuarie 2015,având în vedere prevederile titlului vi "efectuarea prelevării şi transplantului de organe, ţesuturi şi celule de origine umană în scop terapeutic" din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,luând în considerare dispoziţiile ordonanţei guvernului nr. 79/2004 pentru înfiinţarea agenţiei naţionale de transplant, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 588/2004, ...

Monitorul Oficial 138 din 24 Februarie 2015 (M. Of. 138/2015)

 ORDIN nr. 102 din 4 februarie 2015 privind dispunerea radierii din Registrul general al instituţiilor financiare nebancare a Societăţii Comerciale I.F.N. GENERAL LEASING - S.A. EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 138 din 24 februarie 2015

Având în vedere imposibilitatea desfăşurării de către societatea comercială i.f.n. general leasing - s.a. a activităţii de creditare prevăzute la art. 14 alin. (1) din legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare, ca urmare a intrării în faliment,în baza art. 28 alin. (1) lit. d) din legea nr. 93/2009, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 35 din legea nr. 312/2004 privind statutul băncii naţionale a româniei şi al prevederilor hotărârii parlamentului româniei nr. 27/2014 pentru numirea consiliului de administraţie al băncii naţionale a româniei,guvernatorul băncii naţionale a româniei emite următorul ordin:articol unicse dispune radierea ...

 ORDIN nr. 101 din 4 februarie 2015 privind dispunerea radierii instituţiei financiare nebancare Societatea Comercială IFN BIACO LEASING - S.A. din Registrul general al instituţiilor financiare nebancare EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 138 din 24 februarie 2015

Având în vedere solicitarea lichidatorului judiciar al societăţii comerciale ifn biaco leasing - s.a., societăţii comerciale five sprl, privind radierea societăţii comerciale ifn biaco leasing - s.a. din registrul general al instituţiilor financiare nebancare transmisă băncii naţionale a româniei prin scrisoarea nr. c/14.193 din 16 decembrie 2014,în baza art. 28 alin. (1) lit. d) din legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 35 din legea nr. 312/2004 privind statutul băncii naţionale a româniei şi al prevederilor hotărârii parlamentului româniei nr. 27/2014, pentru numirea consiliului de administraţie al băncii naţionale a româniei,guvernatorul băncii naţionale ...

‹‹ Pagina 1 din 2409
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5