Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial - ordin Twitter Facebook

Monitorul Oficial
Ordin (afisez 23035 rezultate)


‹‹ Pagina 1 din 2305

Monitorul Oficial 615 din 20 August 2014 (M. Of. 615/2014)

 ORDIN nr. 2.365 din 1 august 2014 pentru aprobarea Procedurii privind recalcularea plăţilor anticipate cu titlu de impozit EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 615 din 20 august 2014

În temeiul prevederilor:- art. 11 alin. (3) din hotărârea guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea agenţiei naţionale de administrare fiscală;- art. 5 alin. (4), art. 49 alin. (5), art. 62^3 şi art. 82 alin. (7)-(9) din legea nr. 571/2003 privind codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;- pct. 49 din titlul iii - impozitul pe venit din normele metodologice de aplicare a legii nr. 571/2003 privind codul fiscal, aprobate prin hotărârea guvernului nr. 44/2004, cu modificările şi completările ulterioare, dat în aplicarea art. 49 din legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare;- art. 228 alin. (2) din ordonanţa ...

 ORDIN nr. 1.050 din 12 august 2014 privind instituirea şi aprobarea componenţei Comisiei pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate şi a regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 615 din 20 august 2014

Având în vedere prevederile titlului vii "accize şi alte taxe speciale" din legea nr. 571/2003 privind codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale normelor metodologice de aplicare a legii nr. 571/2003 privind codul fiscal, aferente titlului vii "accize şi alte taxe speciale", aprobate prin hotărârea guvernului nr. 44/2004, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului finanţelor publice, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:art. 1se instituie comisia pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate. comisia este formată din 5 membri, ...

 ORDIN nr. 939 din 18 august 2014 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.597/2006 pentru numirea membrilor comisiilor de avizare a donării de la donatorul viu EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 615 din 20 august 2014

Văzând referatul de aprobare nr. n.b. 6.539/2014 al direcţiei generale de asistenţă medicală şi sănătate publică din cadrul ministerului sănătăţii şi adresa agenţiei naţionale de transplant nr. 1.267 din 28 iulie 2014, înregistrată la ministerul sănătăţii cu nr. n.b. 5.888 din 29 iulie 2014,având în vedere titlul vi din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ţinând cont de prevederile ordonanţei guvernului nr. 79/2004 pentru înfiinţarea agenţiei naţionale de transplant, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 588/2004, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 144/2010 ...

 ORDIN nr. 930 din 14 august 2014 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1.136/2007 privind aprobarea Normelor de igienă pentru cabinetele de înfrumuseţare corporală şi pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.030/2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire şi pentru funcţionarea obiectivelor ce desfăşoară activităţi cu risc pentru starea de sănătate a populaţiei EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 615 din 20 august 2014

Văzând referatul de aprobare nr. n.b. 6.437 din 2014 al inspecţiei sanitare de stat,având în vedere prevederile titlului i din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea ministerului sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite prezentul ordin.art. i ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.136/2007 privind aprobarea normelor de igienă pentru cabinetele de înfrumuseţare corporală, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 484 din 19 iulie 2007, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. ...

Monitorul Oficial 614 din 20 August 2014 (M. Of. 614/2014)

 ORDIN nr. 926 din 12 august 2014 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 50/2004 privind metodologia de trimitere a unor categorii de bolnavi pentru tratament în străinătate EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 614 din 20 august 2014

Văzând referatul de aprobare nr. n.b. nr. 5.819/2014 al direcţiei generale de asistenţă medicală şi sănătate publică,având în vedere prevederile art. 3 din ordonanţa guvernului nr. 28/2003 privind trimiterea bolnavilor pentru tratament în străinătate, aprobată cu modificări prin legea nr. 119/2003,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea ministerului sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:art. iordinul ministrului sănătăţii nr. 50/2004 privind metodologia de trimitere a unor categorii de bolnavi pentru tratament în străinătate, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 76 din 29 ianuarie 2004, cu ...

 ORDIN nr. 670 din 1 august 2014 pentru modificarea şi completarea Normelor tehnice privind modificarea prevederilor amenajamentelor silvice şi schimbarea categoriei de folosinţă a terenurilor din fondul forestier, aprobate prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr 3.814/2012 EMITENT: DEPARTAMENTUL PENTRU APE, PĂDURI ŞI PISCICULTURĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 614 din 20 august 2014

Având în vedere referatul de aprobare nr 32.049 din 8 iulie 2014 al direcţiei politici, strategii şi proiecte în silvicultură,în temeiul prevederilor art. 20 alin. (2) şi (4) şi ale art. 122 alin (1) din legea nr. 46/2008 - codul silvic, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 6 alin (5) din hotărârea guvernului nr. 428/2013 privind organizarea şi funcţionarea departamentului pentru ape, păduri şi piscicultură, precum şi pentru modificarea şi completarea hotărârii guvernului nr. 48/2013 privind organizarea şi funcţionarea ministerului mediului şi schimbărilor climatice şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului şi schimbărilor climatice, cu ...

Monitorul Oficial 612 din 19 August 2014 (M. Of. 612/2014)

 ORDIN nr. 71 din 6 august 2014 privind aprobarea certificării Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. ca operator de transport şi de sistem al sistemului electroenergetic naţional EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 612 din 19 august 2014

Având în vedere prevederile:- avizului comisiei europene c(2013) 6891 final din 14 octombrie 2013 referitor la certificarea companiei naţionale de transport al energiei electrice "transelectrica" - s.a.;- art. 3 alin. (2) din regulamentul (ce) nr. 714/2009 al parlamentului european şi al consiliului din 13 iulie 2009 privind condiţiile de acces la reţea pentru schimburile transfrontaliere de energie electrică şi de abrogare a regulamentului (ce) nr. 1.228/2003;- art. 31 alin. (1) din legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012 potrivit cărora operatorul de transport şi de sistem se organizează şi funcţionează după modelul "operator de sistem independent" şi este ...

Monitorul Oficial 613 din 19 August 2014 (M. Of. 613/2014)

 ORDIN nr. 72 din 6 august 2014 privind aprobarea certificării Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. ca operator de transport şi de sistem al Sistemului naţional de transport al gazelor naturale EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 613 din 19 august 2014

Având în vedere prevederile:- avizului comisiei europene c(2013) 8485 final din 25 noiembrie 2013 referitor la certificarea societăţii naţionale de transport gaze naturale "transgaz" - s.a.;- art. 3 alin. (2) din regulamentul (ce) nr. 715/2009 al parlamentului european şi al consiliului din 13 iulie 2009 privind condiţiile de acces la reţelele pentru transportul gazelor naturale şi de abrogare a regulamentului (ce) nr. 1.775/2005;- art. 126 alin. (1) din legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare lege, potrivit cărora operatorul de transport şi de sistem se organizează şi funcţionează după modelul ...

Monitorul Oficial 610 din 18 August 2014 (M. Of. 610/2014)

 ORDIN nr. 1.446 din 7 august 2014 privind extinderea desemnării Societăţii Comerciale CERTIND - S.A. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea de funcţii specifice pentru evaluarea şi verificarea constanţei performanţei produselor pentru construcţii EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 610 din 18 august 2014

Având în vedere procesul-verbal nr. 29 din 25 iulie 2014 al comisiei de evaluare a organismelor de evaluare şi verificare a constanţei performanţei şi a organismelor de evaluare tehnică europeană a produselor pentru construcţii,în conformitate cu prevederile art. 3 lit. d) din hotărârea guvernului nr. 1.236/2012 privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru aplicarea prevederilor regulamentului (ue) nr. 305/2011 al parlamentului european şi al consiliului din 9 martie 2011 de stabilire a unor condiţii armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcţii şi de abrogare a directivei 89/106/cee a consiliului, precum şi cu prevederile art. 11 alin. (4) din procedura ...

 ORDIN nr. 79 din 14 august 2014 pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 15/2013 privind valorificarea cantităţilor de gaze naturale pe piaţa internă şi modalitatea de stabilire/avizare a structurilor amestecului de gaze naturale EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 610 din 18 august 2014

Având în vedere prevederile art. 99 lit. e) şi l), art. 101 alin. (2) lit. c), art. 122 alin. (1) lit. h), art. 124 alin. (1) lit. e) şi art. 181 din legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 8 lit. a) şi c) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea autorităţii naţionale de reglementare în domeniul energiei, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 160/2012,în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 33/2007, aprobată cu ...

‹‹ Pagina 1 din 2305
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5