Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial - ordin Twitter Facebook

Monitorul Oficial
Ordin (afisez 22910 rezultate)


‹‹ Pagina 1 din 2291

Monitorul Oficial 541 din 22 Iulie 2014 (M. Of. 541/2014)

 ORDIN nr. 1.287 din 1 iulie 2014 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii publice, al ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse şi al ministrului internelor şi reformei administrative nr. 1.389/513/2008/282/2007 privind aprobarea Criteriilor şi metodologiei de autorizare a centrelor de furnizare de servicii pentru consumatorii de droguri şi a Standardelor minime obligatorii de organizare şi funcţionare a centrelor de furnizare de servicii pentru consumatorii de droguri EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 541 din 22 iulie 2014

În temeiul art. 7 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea ministerului sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 18 alin. (3) din hotărârea guvernului nr. 344/2014 privind organizarea şi funcţionarea ministerului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice şi al art. 7 alin. (5) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea ministerului afacerilor interne, aprobată cu modificări prin legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,viceprim-ministrul, ministrul afacerilor interne, ministrul sănătăţii şi ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice emit următorul ordin:art. i ordinul ministrului sănătăţii publice, al ...

 ORDIN nr. 755 din 25 iunie 2014 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii publice, al ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse şi al ministrului internelor şi reformei administrative nr. 1.389/513/2008/282/2007 privind aprobarea Criteriilor şi metodologiei de autorizare a centrelor de furnizare de servicii pentru consumatorii de droguri şi a Standardelor minime obligatorii de organizare şi funcţionare a centrelor de furnizare de servicii pentru consumatorii de droguri EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 541 din 22 iulie 2014

În temeiul art. 7 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea ministerului sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 18 alin. (3) din hotărârea guvernului nr. 344/2014 privind organizarea şi funcţionarea ministerului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice şi al art. 7 alin. (5) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea ministerului afacerilor interne, aprobată cu modificări prin legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,viceprim-ministrul, ministrul afacerilor interne, ministrul sănătăţii şi ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice emit următorul ordin:art. i ordinul ministrului sănătăţii publice, al ...

 ORDIN nr. 85 din 3 iunie 2014 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii publice, al ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse şi al ministrului internelor şi reformei administrative nr. 1.389/513/2008/282/2007 privind aprobarea Criteriilor şi metodologiei de autorizare a centrelor de furnizare de servicii pentru consumatorii de droguri şi a Standardelor minime obligatorii de organizare şi funcţionare a centrelor de furnizare de servicii pentru consumatorii de droguri EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 541 din 22 iulie 2014

În temeiul art. 7 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea ministerului sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 18 alin. (3) din hotărârea guvernului nr. 344/2014 privind organizarea şi funcţionarea ministerului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice şi al art. 7 alin. (5) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea ministerului afacerilor interne, aprobată cu modificări prin legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,viceprim-ministrul, ministrul afacerilor interne, ministrul sănătăţii şi ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice emit următorul ordin:art. i ordinul ministrului sănătăţii publice, al ...

 ORDIN nr. 83 din 23 iunie 2014 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile de organizare şi funcţionare a unităţilor farmaceutice veterinare, precum şi procedura de înregistrare sanitară veterinară/autorizare sanitară veterinară a unităţilor şi activităţilor din domeniul farmaceutic veterinar EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 541 din 22 iulie 2014

Văzând referatul de aprobare nr. 153 din 16 aprilie 2014, întocmit de direcţia produse medicinale veterinare şi nutriţie animală - direcţia generală sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor din cadrul autorităţii naţionale sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor,având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din ordonanţa guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 3 alin. (3) şi art. 4 alin. (3) din hotărârea guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea autorităţii naţionale sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor şi ...

Monitorul Oficial 540 din 21 Iulie 2014 (M. Of. 540/2014)

 ORDIN nr. 936 din 16 iulie 2014 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2014 a operatorilor economici EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 540 din 21 iulie 2014

În baza art. 10 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului finanţelor publice, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) şi ale art. 28 alin. (2) din legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul finanţelor publice emite prezentul ordin.art. 1 se aprobă sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2014 a operatorilor economici, cuprins în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.art. 2 (1) sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2014 a operatorilor economici prevăzut la art. 1 se aplică persoanelor cărora le sunt incidente reglementările ...

Monitorul Oficial 543 din 22 Iulie 2014 (M. Of. 543/2014)

 ORDIN nr. 110 din 14 iulie 2014 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 268/2010 privind procedura de examinare pentru obţinerea permisului de conducere EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 22 iulie 2014

În temeiul art. 7 alin. (5) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea ministerului afacerilor interne, aprobată cu modificări prin legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,viceprim-ministrul, ministrul afacerilor interne, emite următorul ordin:art. i ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 268/2010 privind procedura de examinare pentru obţinerea permisului de conducere, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 843 din 16 decembrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 2, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:"b) candidaţi - persoanele cu domiciliul ...

Monitorul Oficial 538 din 21 Iulie 2014 (M. Of. 538/2014)

 ORDIN nr. 1.184 din 10 iulie 2014 pentru publicarea acceptării amendamentelor la Codul pentru construcţia şi echipamentul unităţilor mobile de foraj marin (Codul MODU), adoptate de Comitetul de siguranţă maritimă al Organizaţiei Maritime Internaţionale prin Rezoluţia MSC.357(92) din 21 iunie 2013, precum şi a amendamentelor la Codul din 1989 pentru construcţia şi echipamentul unităţilor mobile de foraj marin (Codul MODU 1989), adoptate de Comitetul de siguranţă maritimă al Organizaţiei Maritime Internaţionale prin Rezoluţia MSC.358(92) din 21 iunie 2013 EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 538 din 21 iulie 2014

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) din ordonanţa guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim şi pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 2 pct. 20 şi art. 5 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 24/2013 privind organizarea şi funcţionarea ministerului transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul transporturilor emite următorul ordin:art. 1se publică amendamentele la codul pentru construcţia şi echipamentul unităţilor mobile de foraj marin (codul modu), cod pe care românia l-a acceptat prin art. 1 din legea nr. 315/2005, adoptate de comitetul de siguranţă maritimă al organizaţiei maritime internaţionale prin rezoluţia msc.357(92) ...

Monitorul Oficial 539 din 21 Iulie 2014 (M. Of. 539/2014)

 ORDIN nr. 919 din 17 iunie 2014 privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului Rezervaţiei Naturale Muzeul Trovanţilor EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 539 din 21 iulie 2014

Având în vedere referatul de aprobare nr. 109.717/f.u. din 7 mai 2014 al direcţiei dezvoltare durabilă şi protecţia naturii,ţinând seama de decizia etapei de încadrare nr. 362 din 12 iunie 2013 emisă de agenţia pentru protecţia mediului vâlcea, avizul nr. 484/2014 al departamentului pentru proiecte de infrastructură, investiţii străine, parteneriat public-privat şi promovarea exporturilor, avizul nr. 40.288/2014 al ministerului economiei, avizul nr. 14.362/2014 al ministerului dezvoltării regionale şi administraţiei publice, avizul nr. 59.183/2013 al ministerului sănătăţii, avizul nr. 4.823/2013 al ministerului culturii, avizul nr. 268.163/2013 al ministerului agriculturii şi dezvoltării rurale, avizul nr. a/2.867/2013 al ministerului apărării naţionale,în temeiul prevederilor ...

Monitorul Oficial 540 din 21 Iulie 2014 (M. Of. 540/2014)

 ORDIN nr. 109 din 14 iulie 2014 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei secretariat general şi protocol, aprobat prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 53/2013 EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 540 din 21 iulie 2014

În temeiul art. 7 alin. (5) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea ministerului afacerilor interne, aprobată cu modificări prin legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,viceprim-ministrul, ministrul afacerilor interne, emite următorul ordin:art. iregulamentul de organizare şi funcţionare a direcţiei secretariat general şi protocol, aprobat prin ordinul ministrului afacerilor interne nr. 53/2013, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 285 din 21 mai 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 6 alineatul (1), după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), ...

 ORDIN nr. M.79 din 10 iulie 2014 pentru modificarea art. 5 din Ordinul ministrului apărării nr. M.31/2008 privind competenţele de achiziţie a produselor, serviciilor şi lucrărilor în cadrul Ministerului Apărării Naţionale EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 540 din 21 iulie 2014

Având în vedere dispoziţiile art. 32 alin. (3) din legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea ministerului apărării naţionale, cu modificările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din legea nr. 346/2006, cu modificările ulterioare,ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.art. i articolul 5 din ordinul ministrului apărării nr. m.31/2008 privind competenţele de achiziţie a produselor, serviciilor şi lucrărilor în cadrul ministerului apărării naţionale, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 269 din 4 aprilie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:"art. 5. - (1) În cazuri temeinic justificate, pentru produsele, serviciile şi ...

‹‹ Pagina 1 din 2291
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5