Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial - ordin Twitter Facebook

Monitorul Oficial
Ordin (afisez 45876 rezultate)
‹‹ Pagina 1 din 4589

Monitorul Oficial 495 din 29 Mai 2024 (M. Of. 495/2024)

 ORDIN nr. 3 din 23 mai 2024 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea raportării contabile anuale pentru necesităţi de informaţii ale Ministerului Finanţelor, aplicabile instituţiilor financiare nebancare EMITENT: Banca Naţională a României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 495 din 29 mai 2024

Având în vedere prevederile art. 5 alin. (5) din ordinul băncii naţionale a româniei nr. 27/2010 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu standardele internaţionale de raportare financiară, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 48 din legea nr. 312/2004 privind statutul băncii naţionale a româniei, precum şi al art. 4 alin. (3) lit. a) din legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,banca naţională a româniei emite următorul ordin:art. 1(1) se aprobă normele metodologice privind întocmirea raportării contabile anuale pentru necesităţi de informaţii ale ministerului finanţelor, aplicabile instituţiilor financiare nebancare, prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin. ...

Monitorul Oficial 496 din 29 Mai 2024 (M. Of. 496/2024)

 ORDIN nr. 4.481 din 22 mai 2024 pentru aprobarea Normelor privind accesibilizarea învăţământului superior pentru persoanele cu dizabilităţi EMITENT: Ministerul Educaţiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 496 din 29 mai 2024

În temeiul prevederilor art. 128 alin. (8), art. 129 alin. (1), (2), (10) şi (11) din legea învăţământului superior nr. 199/2023, cu modificările şi completările ulterioare,luând în considerare prevederile:- art. 2, 5, 6, 8 şi ale art. 15-19 din legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;– art. 24 din legea nr. 221/2010 pentru ratificarea convenţiei privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, adoptată la new york de adunarea generală a organizaţiei naţiunilor unite la 13 decembrie 2006, deschisă spre semnare la 30 martie 2007 şi semnată de românia la 26 septembrie 2007;– art. 10 şi ...

Monitorul Oficial 494 din 29 Mai 2024 (M. Of. 494/2024)

 ORDIN nr. 2 din 23 mai 2024 privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 2/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea raportării contabile anuale pentru necesităţi de informaţii ale Ministerului Finanţelor Publice, aplicabile instituţiilor de credit EMITENT: Banca Naţională a României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 494 din 29 mai 2024

Având în vedere prevederile art. 5 alin. (4) din ordinul băncii naţionale a româniei nr. 27/2010 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu standardele internaţionale de raportare financiară, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul art. 48 din legea nr. 312/2004 privind statutul băncii naţionale a româniei, precum şi al art. 4 alin. (3) lit. a) din legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,banca naţională a româniei emite următorul ordin:art. ianexa la ordinul băncii naţionale a româniei nr. 2/2020 pentru aprobarea normelor metodologice privind întocmirea raportării contabile anuale pentru necesităţi de informaţii ale ministerului finanţelor publice, aplicabile instituţiilor de credit, publicat în ...

Monitorul Oficial 491 din 28 Mai 2024 (M. Of. 491/2024)

 ORDIN nr. 4.172 din 9 aprilie 2024 pentru aprobarea Metodologiei privind evaluarea anuală a activităţii cluburilor sportive universitare şi a fluxurilor aferente procesului de alocare a subvenţiilor de la bugetul de stat pentru cluburile sportive universitare din subordinea Ministerului Educaţiei şi din subordinea instituţiilor de învăţământ superior de stat EMITENT: Ministerul Educaţiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 491 din 28 mai 2024

În conformitate cu prevederile art. 20, art. 149 alin. (8) lit. d), alin. (29) - (31) din legea învăţământului superior nr. 199/2023, cu modificările şi completările ulterioare,în baza prevederilor legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare,în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. c), f) şi l) din regulamentul de organizare şi funcţionare a federaţiei sportului Şcolar şi universitar, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 1.239/1996 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea federaţiei sportului Şcolar şi universitar, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.696/2012 pentru aprobarea regulamentului-cadru privind organizarea şi funcţionarea cluburilor ...

 ORDIN nr. 640 din 18 martie 2024 pentru aprobarea amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate publică aparţinând comunei Şăulia, comunei Aţintiş, comunei Valea Largă, comunei Miheşu de Câmpie, comunei Sânpetru şi comunei Pogăceaua şi proprietate privată aparţinând Parohiei Unitariene Târnăveni, Parohiei Romano-Catolice Cipău, Parohiei Reformate Cecălaca, Parohiei Reformate Bichiş şi Parohiei Reformate Sânpetru şi persoanelor fizice constituite în Asociaţia Luduş 2016, Unitatea de Producţie VII Luduş 2016, judeţul Mureş EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 491 din 28 mai 2024

Având în vedere referatul de aprobare nr. r/3.739 din 29.02.2024 al direcţiei generale păduri şi strategii în silvicultură,în conformitate cu avizul comisiei tehnice de avizare pentru silvicultură din ministerul mediului, apelor şi pădurilor nr. 1.144 din 14.12.2016 şi ţinând cont de decizia etapei de încadrare nr. 17.555 din 29.01.2024, emisă de agenţia pentru protecţia mediului mureş,în temeiul prevederilor art. 22 alin. (1^2) din legea nr. 46/2008 - codul silvic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 57 alin. (1), (4) şi (5) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale ...

Monitorul Oficial 490 din 28 Mai 2024 (M. Of. 490/2024)

 ORDIN nr. 2.723 din 23 mai 2024 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 477/2009 privind înfiinţarea Registrului Naţional de Transplant, desemnarea persoanelor responsabile cu gestionarea datelor din Registrul Naţional de Transplant din cadrul unităţilor sanitare acreditate pentru efectuarea de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană în scop terapeutic şi stabilirea datelor necesare înregistrării unei persoane pentru atribuirea codului unic de înregistrare la Agenţia Naţională de Transplant EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 490 din 28 mai 2024

Văzând referatul de aprobare nr. 2.723r din 23 mai 2023 al direcţiei generale asistenţă medicală din cadrul ministerului sănătăţii,având în vedere prevederile titlului vi - efectuarea prelevării şi transplantului de organe, ţesuturi şi celule de origine umană în scop terapeutic din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,luând în considerare dispoziţiile ordonanţei guvernului nr. 79/2004 pentru înfiinţarea agenţiei naţionale de transplant, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 588/2004, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea ministerului sănătăţii, cu modificările şi completările ...

 ORDIN nr. 2.722 din 23 mai 2024 privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.597/2006 pentru numirea membrilor comisiilor de avizare a donării de la donatorul viu EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 490 din 28 mai 2024

Văzând referatul de aprobare nr. 2.722r din 23 mai 2024 al direcţiei generale asistenţă medicală din cadrul ministerului sănătăţii,având în vedere prevederile titlului vi - efectuarea prelevării şi transplantului de organe, ţesuturi şi celule de origine umană în scop terapeutic din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,luând în considerare dispoziţiile ordonanţei guvernului nr. 79/2004 pentru înfiinţarea agenţiei naţionale de transplant, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 588/2004, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea ministerului sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul ...

Monitorul Oficial 486 din 27 Mai 2024 (M. Of. 486/2024)

 ORDIN nr. 805 din 28 februarie 2024 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 pentru Societatea Uzina Mecanică Plopeni - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului EMITENT: Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 486 din 27 mai 2024

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. b) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 10 alin. (6) din hotărârea guvernului nr. 864/2023 privind organizarea şi funcţionarea ministerului economiei, antreprenoriatului şi turismului, ale art. 10 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 18 alin. (3) din ...

 ORDIN nr. 688 din 22 martie 2024 pentru aprobarea amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate privată aparţinând persoanelor fizice Dobra Gheorghe, Vodislav Profira-Steluţa-Alexandrina, Popescu Amuliu Gabriel, Albulescu Alexandru Victor, Popescu Alexe, Radu Ştefania, Voicu Alexe, Păun Oprea Maria, Voicu Mircea, Tiugan Marin Victor-Grig, Tiugan Iulian, Tiugan Nicoleta-Gabriela, Predoană Maria, Matei Damian, Bondrescu Aurel şi Bondrescu Aurel-Silviu, Unitatea de Producţie I Oltenii din Olt, judeţul Olt EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 486 din 27 mai 2024

Având în vedere referatul de aprobare nr. 149.965 din 4.03.2024 al direcţiei generale păduri şi strategii în silvicultură,în conformitate cu avizul comisiei tehnice de avizare pentru silvicultură din ministerul mediului, apelor şi pădurilor nr. 487 din 16.12.2019 şi ţinând cont de avizul de mediu nr. 3 din 26.10.2023, emis de agenţia pentru protecţia mediului olt,în temeiul prevederilor art. 22 alin. (1^2) din legea nr. 46/2008 - codul silvic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 57 alin. (1), (4) şi (5) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. ...

‹‹ Pagina 1 din 4589
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016