Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial - ordin Twitter Facebook

Monitorul Oficial
Ordin (afisez 31799 rezultate)


‹‹ Pagina 1 din 3182

Monitorul Oficial 967 din 15 Noiembrie 2018 (M. Of. 967/2018)

 ORDIN nr. 1.171 din 5 noiembrie 2018 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea vizei anuale a autorizaţiei de mediu şi autorizaţiei integrate de mediu EMITENT: Ministerul Mediului PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 967 din 15 noiembrie 2018

Având în vedere referatul agenţiei naţionale pentru protecţia mediului nr. 1.905 din 1.11.2018,ţinând seamă de prevederile art. 16 alin. (2^1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 13 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 19/2017 privind organizarea şi funcţionarea ministerului mediului şi pentru modificarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare,viceprim-ministrul, ministrul mediului, emite următorul ordin:art. 1se aprobă procedura pentru aplicarea vizei anuale a autorizaţiei de mediu şi autorizaţiei integrate de mediu, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.art. ...

Monitorul Oficial 966 din 15 Noiembrie 2018 (M. Of. 966/2018)

 ORDIN nr. 186 din 7 noiembrie 2018 privind modificarea Clauzelor obligatorii din contractele pentru prestarea serviciilor în vederea realizării lucrărilor de racordare la sistemul de distribuţie/transport a/al gazelor naturale, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 96/2018 EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 966 din 15 noiembrie 2018

Având în vedere prevederile art. 130 alin. (1) lit. e) şi ale art. 138 alin. (1) lit. d^1) din legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul dispoziţiilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi ale art. 10 alin. (1) lit. q) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea autorităţii naţionale de reglementare în domeniul energiei, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele autorităţii naţionale de reglementare în domeniul energiei emite prezentul ordin.art. iclauzele obligatorii din contractele pentru prestarea serviciilor în vederea realizării lucrărilor ...

 ORDIN nr. 185 din 7 noiembrie 2018 pentru modificarea Clauzelor obligatorii din contractele pentru prestarea serviciilor în vederea realizării lucrărilor de racordare la reţelele electrice de interes public, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 95/2018 EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 966 din 15 noiembrie 2018

Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1) şi ale art. 46 alin. (1) din legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul dispoziţiilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi ale art. 9 alin. (1) lit. h) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea autorităţii naţionale de reglementare în domeniul energiei, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele autorităţii naţionale de reglementare în domeniul energiei emite prezentul ordin.art. iclauzele obligatorii din contractele pentru prestarea serviciilor în vederea realizării lucrărilor de racordare la reţelele ...

 ORDIN nr. 6.026 din 25 octombrie 2018 pentru modificarea şi completarea reglementării tehnice "Normativ privind securitatea la incendiu a construcţiilor, Partea a II-a - Instalaţii de stingere", indicativ P 118/2-2013, aprobată prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 2.463/2013 EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 966 din 15 noiembrie 2018

În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) şi (3) din regulamentul privind activitatea de reglementare în construcţii şi categoriile de cheltuieli aferente, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 203/2003 pentru aprobarea regulamentului privind activitatea de reglementare în construcţii şi categoriile de cheltuieli aferente, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 10 din legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere procesul-verbal de avizare nr. 1 din 18.09.2018 al comitetului tehnic de specialitate nr. 10 - instalaţii şi echipamente aferente construcţiilor şi procesul-verbal de avizare nr. 1 din 24.10.2018 al comitetului tehnic de coordonare generală al ministerului dezvoltării ...

Monitorul Oficial 964 din 14 Noiembrie 2018 (M. Of. 964/2018)

 ORDIN nr. 5.365 din 25 octombrie 2018 privind aprobarea programei pentru susţinerea examenului naţional de definitivare în învăţământ la disciplina Religie creştină după Evanghelie EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 964 din 14 noiembrie 2018

În baza prevederilor art. 241 din legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,ţinând cont de prevederile art. 7 din metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ, aprobată prin ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5.211/2018, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 863 din 11 octombrie 2018,în temeiul art. 12 alin. (3) din hotărârea guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea ministerului educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul interimar al educaţiei naţionale emite prezentul ordin.art. 1se aprobă programa conţinând tematica şi bibliografia pentru susţinerea examenului naţional de acordare a definitivării în învăţământ ...

Monitorul Oficial 963 din 14 Noiembrie 2018 (M. Of. 963/2018)

 ORDIN nr. 5.415 din 5 noiembrie 2018 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind salarizarea prin plata cu ora pentru personalul didactic de predare, de conducere, de îndrumare şi control, precum şi pentru cadrele didactice metodiste din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi unităţile conexe, aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.827/2018 EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 963 din 14 noiembrie 2018

Având în vedere referatul de aprobare cu nr. 3.172 /dge din 1.11.2018,în baza art. 12 alin. (3) din hotărârea guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea ministerului educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul interimar al educaţiei naţionale emite prezentul ordin.art. inormele metodologice privind salarizarea prin plata cu ora pentru personalul didactic de predare, de conducere, de îndrumare şi control, precum şi pentru cadrele didactice metodiste din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi unităţile conexe, aprobate prin ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.827/2018, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 770 din 6 septembrie 2018, se modifică şi se ...

Monitorul Oficial 962 din 14 Noiembrie 2018 (M. Of. 962/2018)

 ORDIN nr. 189 din 7 noiembrie 2018 privind obligaţia de informare a clienţilor finali prin intermediul aplicaţiei informatice "Comparator al ofertelor-tip de furnizare a energiei electrice" EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 962 din 14 noiembrie 2018

Având în vedere prevederile art. 7^1 alin. (10) din legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c), art. 8 lit. g) şi art. 9 alin. (1) lit. h) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea autorităţii naţionale de reglementare în domeniul energiei, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele autorităţii naţionale de reglementare în domeniul energiei emite prezentul ordin. art. 1În vederea asigurării creşterii gradului de informare a clienţilor finali de energie electrică, autoritatea naţională de ...

 ORDIN nr. 5.403 din 1 noiembrie 2018 privind stabilirea Metodologiei de evaluare a studiilor universitare de doctorat şi a sistemelor de criterii, standarde şi indicatori de performanţă utilizaţi în evaluare EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 962 din 14 noiembrie 2018

Având în vedere prevederile:- art. 158 din legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;– art. 29 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 12 alin. (3) din hotărârea guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea ministerului educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul interimar al educaţiei naţionale emite prezentul ordin.art. 1se stabileşte metodologia de evaluare a studiilor universitare de doctorat prevăzută în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.art. 2se stabileşte sistemul de criterii, standarde ...

Monitorul Oficial 961 din 14 Noiembrie 2018 (M. Of. 961/2018)

 ORDIN nr. 1.597 din 22 octombrie 2018 privind publicarea acceptării Codului maritim internaţional pentru mărfuri periculoase (Codul IMDG), adoptat de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.122(75) a Comitetului de siguranţă maritimă din 24 mai 2002, aşa cum a fost integral amendat prin Rezoluţia MSC.406(96) a Comitetului de siguranţă maritimă din 13 mai 2016 şi ulterior rectificat prin documentul MSC 96/25/Add.2/Corr.1 din 26 octombrie 2017 EMITENT: Ministerul Transporturilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 961 din 14 noiembrie 2018

Văzând referatul direcţiei transport naval nr. 31.859/1.599 din data de 28.08.2018,ţinând seama de prevederile părţii a din capitolul vii al convenţiei internaţionale din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare (solas 1974), aşa cum a fost amendată, la care românia a aderat prin decretul consiliului de stat nr. 80/1979,în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) din ordonanţa guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim şi pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 2 pct. 20 din hotărârea guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea ministerului transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 5 alin. ...

 ORDIN nr. M.192 din 29 octombrie 2018 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M.102/2012 privind sistemul de distincţii militare din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 961 din 14 noiembrie 2018

Pentru aplicarea prevederilor art. 56 din legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea ministerului apărării naţionale, republicată,în temeiul prevederilor art. 40 alin. (1) din legea nr. 346/2006, republicată,ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.art. iordinul ministrului apărării naţionale nr. m.102/2012 privind sistemul de distincţii militare din ministerul apărării naţionale, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 660 din 19 septembrie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 3 alineatul (2), după litera d^1) se introduc două noi litere, literele d^2) şi d^3), cu următorul cuprins:"d^2) emblema de onoare a direcţiei de prevenire şi ...

‹‹ Pagina 1 din 3182
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice