Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial - ordin Twitter Facebook

Monitorul Oficial
Ordin (afisez 26342 rezultate)


‹‹ Pagina 1 din 2635

Monitorul Oficial 406 din 30 Mai 2016 (M. Of. 406/2016)

 ORDIN nr. 414 din 24 mai 2016 pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor nr. 611/2015 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 406 din 30 mai 2016

În temeiul art. 1 alin. (1) lit. c) şi alin. (9) şi (12) din ordonanţa guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din românia, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 424/2002, cu modificările şi completările ulterioare,în conformitate cu art. 5 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea ministerului transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul transporturilor emite următorul ordin:art. ianexa la ordinul ministrului transporturilor nr. 611/2015 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea de către compania naţională de autostrăzi şi drumuri naţionale din românia - ...

 ORDIN nr. 3.791 din 17 mai 2016 privind schimbarea sediului unităţii de învăţământ preuniversitar particular Liceul Teoretic Internaţional de Informatică din municipiul Bucureşti EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 406 din 30 mai 2016

Având în vedere prevederile ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,ţinând cont de dispoziţiile hotărârii guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,luând în considerare hotărârea consiliului agenţiei naţionale de asigurare a calităţii în Învăţământul preuniversitar nr. 2 din 30 martie 2016 privind monitorizarea pentru unităţile de învăţământ preuniversitar particular evaluate în perioada 14-18 martie 2016,în temeiul hotărârii guvernului nr. 44/2016 privind organizarea şi funcţionarea ministerului educaţiei naţionale şi cercetării Ştiinţifice,ministrul ...

 ORDIN nr. 3.790 din 17 mai 2016 privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "liceal", profilul "servicii", domeniul "economic", calificarea profesională "tehnician în activităţi economice", domeniul "turism şi alimentaţie", calificarea profesională "tehnician în turism", profilul "resurse naturale şi protecţia mediului", domeniul "protecţia mediului", calificarea profesională "tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului", profilul "tehnic", domeniul "mecanică", calificarea profesională "tehnician proiectant CAD" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic "Ion Mincu" din municipiul Focşani EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 406 din 30 mai 2016

Având în vedere prevederile ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,ţinând cont de dispoziţiile hotărârii guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare a agenţiei române de asigurare a calităţii în Învăţământul preuniversitar (aracip), cu modificările ulterioare,luând în considerare dispoziţiile hotărârii guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,având în vedere prevederile hotărârii guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, ...

 ORDIN nr. 3.784 din 17 mai 2016 privind fuziunea prin absorbţie a unităţilor de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Funny English Center" din municipiul Iaşi şi Şcoala "Funny English Center" din municipiul Iaşi de către unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Internaţională "Spectrum" din municipiul Iaşi EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 406 din 30 mai 2016

Având în vedere prevederile ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,ţinând cont de dispoziţiile hotărârii guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare a agenţiei române de asigurare a calităţii în Învăţământul preuniversitar (aracip), cu modificările ulterioare,luând în considerare adresa societăţii "lumina instituţii de Învăţământ" - s.a. din municipiul constanţa nr. 22 din 26 ianuarie 2016, înregistrată la agenţia română de asigurare a calităţii în Învăţământul preuniversitar cu nr. 105 din 27 ianuarie 2016,având în vedere prevederile art. 232, art. 233 alin. ...

 ORDIN nr. 3.789 din 17 mai 2016 privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "liceal", profilul "tehnic", domeniul "mecanică", calificarea profesională "tehnician proiectant CAD", domeniul "electric", calificarea profesională "tehnician metrolog" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic "Mihai Viteazu" din localitatea Vulcan EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 406 din 30 mai 2016

Având în vedere prevederile ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,ţinând cont de dispoziţiile hotărârii guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare a agenţiei române de asigurare a calităţii în Învăţământul preuniversitar (aracip), cu modificările ulterioare,luând în considerare dispoziţiile hotărârii guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,având în vedere prevederile hotărârii guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, ...

 ORDIN nr. 788 din 25 aprilie 2016 privind aprobarea Planului de management al sitului de importanţă comunitară ROSCI0155 Pădurea Goronişte şi al ariei naturale protejate de interes naţional 2.179. Poiana cu narcise de la Goronişte EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 406 din 30 mai 2016

Având în vedere referatul de aprobare nr. 108.943/ac din 7 martie 2016 al direcţiei biodiversitate,ţinând cont de adresa agenţiei pentru protecţia mediului bihor nr. 8.439/scfm din 11 septembrie 2013, decizia nr. 344 din 18 octombrie 2013, emisă de agenţia pentru protecţia mediului bihor, avizul nr. 6.083 din 23 septembrie 2013 al regiei naţionale a pădurilor romsilva - direcţia silvică bihor, avizul ministerului culturii nr. 5.982 din 13 octombrie 2015 şi 5.983 din 13 octombrie 2015, adresa ministerului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 102.043 din 13 noiembrie 2015, adresa ministerului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 211.754/211.767 din 4 noiembrie 2015 ...

 ORDIN nr. 69 din 26 mai 2016 pentru modificarea şi completarea Normei sanitare veterinare privind procedura de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a unităţilor/centrelor de colectare/exploataţiilor de origine şi a mijloacelor de transport din domeniul sănătăţii şi al bunăstării animalelor, a unităţilor implicate în depozitarea şi neutralizarea subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman şi a produselor procesate, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 16/2010 EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 406 din 30 mai 2016

Văzând referatul de aprobare nr. 1.602 din 23 mai 2016, întocmit de direcţia generală control oficial din cadrul autorităţii naţionale sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor,în baza regulamentului (ce) nr. 1/2005 al consiliului din 22 decembrie 2004 privind protecţia animalelor în timpul transportului şi al operaţiunilor conexe şi de modificare a directivelor 64/432/cee şi 93/119/ce şi a regulamentului (ce) nr. 1.255/97, a regulamentului (ce) nr. 1.255/97 al consiliului din 25 iunie 1997 privind criteriile comunitare prevăzute pentru punctele de aşteptare şi de modificare a planului de itinerar prevăzut în anexa la directiva 91/628/cee, luând în considerare prevederile directivei 2006/88/ce a ...

Monitorul Oficial 407 din 30 Mai 2016 (M. Of. 407/2016)

 ORDIN nr. 942 din 19 mai 2016 pentru abrogarea Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 1.234/2006 privind aprobarea Codului de bune practici în fermă EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 407 din 30 mai 2016

Având în vedere referatul de aprobare nr. 185.476 al direcţiei managementul resurselor de apă din 11 mai 2016,în temeiul art. 13 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea ministerului mediului, apelor şi pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite următorul ordin:art. 1la data intrării în vigoare a prezentului ordin, ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 1.234/2006 privind aprobarea codului de bune practici în fermă, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 15 şi 15 bis din 10 ianuarie 2007, se abrogă.art. 2prezentul ordin se publică în monitorul oficial al ...

Monitorul Oficial 405 din 30 Mai 2016 (M. Of. 405/2016)

 ORDIN nr. 754 din 19 aprilie 2016 privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului de importanţă comunitară ROSCI0193 Peştera Tăuşoare şi ale ariei naturale protejate de interes naţional 2.206 Peştera Tăuşoare EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 405 din 30 mai 2016

Având în vedere referatul de aprobare nr. 109.433/ac din 6 aprilie 2016 al direcţiei biodiversitate,ţinând cont de avizul agenţiei pentru protecţia mediului bistriţa-năsăud nr. 8.195 din 14 iulie 2015 şi nr. 230 din 11 ianuarie 2016, decizia etapei de încadrare nr. 203 din 14 septembrie 2015, emisă de agenţia pentru protecţia mediului bistriţa-năsăud, avizul ministerului culturii nr. 7.549 din 16 decembrie 2015, adresa ministerului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 12.972 din 29 decembrie 2015, adresa ministerului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 30.456/30.458 din 28 decembrie 2015, şi nr. 88.527/109.308/321.050 din 8 martie 2016, adresa direcţiei generale păduri nr. 27.065/es ...

 ORDIN nr. 258 din 12 mai 2016 pentru completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 208/2015 privind aprobarea regulilor de confirmare din punct de vedere al datelor clinice şi medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate în regim de spitalizare continuă şi de zi, precum şi a Metodologiei de evaluare a cazurilor neconfirmate din punct de vedere al datelor clinice şi medicale pentru care se solicită reconfirmarea EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 405 din 30 mai 2016

Având în vedere referatul de aprobare al direcţiei generale relaţii contractuale nr. rn 762 din 12 mai 2016 şi serviciului medical al casei naţionale de asigurări de sănătate nr. mssm 1782 din 12 mai 2016,în temeiul dispoziţiilor:- art. 291 alin. (2) din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;- art. 17 alin. (5) din statutul casei naţionale de asigurări de sănătate, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare;- art. 96 alin. (1) lit. a), b) şi g) din anexa nr. 2 la hotărârea guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor ...

‹‹ Pagina 1 din 2635
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5