Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial - ordin Twitter Facebook

Monitorul Oficial
Ordin (afisez 33895 rezultate)


‹‹ Pagina 1 din 3390

Monitorul Oficial 916 din 13 Noiembrie 2019 (M. Of. 916/2019)

 ORDIN nr. 201 din 6 noiembrie 2019 privind modificarea şi completarea Metodologiei pentru emiterea avizelor de amplasament de către operatorii de reţea, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 25/2016 EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 916 din 13 noiembrie 2019

Având în vedere prevederile art. 38 alin. (1) din regulamentul privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin ordinul preşedintelui autorităţii naţionale de reglementare în domeniul energiei nr. 59/2013, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi ale art. 9 alin. (1) lit. h) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea autorităţii naţionale de reglementare în domeniul energiei, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele autorităţii naţionale de reglementare în domeniul energiei emite prezentul ordin.art. imetodologia pentru emiterea avizelor de amplasament de către ...

Monitorul Oficial 912 din 12 Noiembrie 2019 (M. Of. 912/2019)

 ORDIN nr. 1.142 din 1 noiembrie 2019 pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligaţiilor de plată accesorii potrivit art. 33 din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale EMITENT: Secretariatul General al Guvernului PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 912 din 12 noiembrie 2019

Având în vedere:- art. 26, art. 33 şi art. 37 alin. (3) din ordonanţa guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale, cu modificările şi completările ulterioare;– art. 6 alin. (5) din hotărârea guvernului nr. 21/2017 privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile secretariatului general al guvernului, cu modificările şi completările ulterioare,secretarul general al guvernului emite prezentul ordin.art. 1se aprobă procedura de anulare a obligaţiilor de plată accesorii potrivit art. 33 din ordonanţa guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale, prevăzută în anexa care face parte din prezentul ordin.art. 2procedura prevăzută la art. 1 se aplică instituţiilor publice finanţate prin bugetul secretariatului general al guvernului, cărora ...

Monitorul Oficial 911 din 12 Noiembrie 2019 (M. Of. 911/2019)

 ORDIN nr. 1.679 din 4 noiembrie 2019 pentru aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de grad principal pentru asistenţi medicali specialitatea balneofiziokinetoterapie şi recuperare, cu deficienţe vizuale EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 911 din 12 noiembrie 2019

Având în vedere referatul de aprobare al centrului de resurse umane în sănătate publică nr. s.p. 14.055 din 1.11.2019, în baza prevederilor art. 40 alin. (1) lit. x^1 ), alin. (1^1) şi (1^2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea ordinului asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali din românia, aprobată cu modificări prin legea nr. 53/2014, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea ministerului sănătăţii, cu modificările ...

 ORDIN nr. 760 din 29 octombrie 2019 privind obligaţia operatorilor economici de a afişa pe uşa de acces sau la intrarea în locaţia unde îşi desfăşoară activitatea/punctul de lucru placheta cu măsurile de oprire temporară dispuse de către organele de control ale Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor EMITENT: Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 911 din 12 noiembrie 2019

Având în vedere prevederile:- art. 1, 8, 9 şi 18 din ordonanţa guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; – hotărârii guvernului nr. 700/2012 privind organizarea şi funcţionarea autorităţii naţionale pentru protecţia consumatorilor, cu modificările şi completările ulterioare;– referatul nr. 13.562 din 24.09.2019 întocmit de direcţia generală control şi supraveghere piaţă şi armonizare europeană,preşedintele autorităţii naţionale pentru protecţia consumatorilor emite următorul ordin: art. 1prezentul ordin stabileşte condiţiile de informare a consumatorilor pe care trebuie să le îndeplinească operatorii economici cu privire la măsurile de oprire temporară dispuse de către organele de control ale autorităţii naţionale pentru protecţia ...

Monitorul Oficial 910 din 11 Noiembrie 2019 (M. Of. 910/2019)

 ORDIN nr. 202 din 11 noiembrie 2019 pentru modificarea Regulamentului de programare a unităţilor de producţie şi a consumatorilor dispecerizabili, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 32/2013, şi pentru abrogarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a pieţei intrazilnice de energie electrică, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 73/2013 EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 910 din 11 noiembrie 2019

Având în vedere prevederile regulamentului (ue) 2015/1.222 al comisiei din 24 iulie 2015 de stabilire a unor linii directoare privind alocarea capacităţilor şi gestionarea congestiilor, ale deciziilor agenţiei pentru cooperarea autorităţilor de reglementare din domeniul energiei nr. 05/2017, nr. 04/2018, nr. 08/2018, nr. 01/2019 şi nr. 02/2019, ale ordinului preşedintelui autorităţii naţionale de reglementare în domeniul energiei nr. 29/2018 pentru aprobarea documentului „propunerea tuturor opeed pentru produsele care pot fi luate în considerare de opeed-uri în procesul de cuplare intrazilnică, în conformitate cu art. 53 din regulamentul (ue) 2015/1.222 al comisiei din 24 iulie 2015 de stabilire a unor linii directoare ...

Monitorul Oficial 908 din 11 Noiembrie 2019 (M. Of. 908/2019)

 ORDIN nr. 8 din 30 octombrie 2019 privind aplicarea Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară de către instituţiile financiare nebancare EMITENT: Banca Nationala a Romaniei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 908 din 11 noiembrie 2019

Având în vedere prevederile art. 22 alin. (1) şi art. 54 din legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare, şi recomandarea comitetului naţional pentru supravegherea macroprudenţială nr. r/2/2019 privind strategia de implementare a standardelor internaţionale de raportare financiară (ifrs) de către instituţiile financiare nebancare ca bază a contabilităţii şi pentru întocmirea situaţiilor financiare individuale,în temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) lit. a) din legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 48 din legea nr. 312/2004 privind statutul băncii naţionale a româniei,banca naţională a româniei emite următorul ordin:art. 1prevederile prezentului ordin se aplică ...

 ORDIN nr. 988 din 6 noiembrie 2019 privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017 EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 908 din 11 noiembrie 2019

Văzând referatul de aprobare nr. dg 1.598 din 6.11.2019 al directorului general al casei naţionale de asigurări de sănătate,având în vedere art. 51 alin. (1) lit. b) din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, luând în considerare prevederile hotărârii guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2017 şi 2018, cu modificările ulterioare, şi ale hotărârii guvernului nr. 440/2019 pentru prelungirea termenului de aplicare a prevederilor hotărârii guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2017 şi 2018 şi pentru modificarea secţiunii a din anexa la aceasta,în temeiul art. 291 ...

 ORDIN nr. 1.701 din 8 noiembrie 2019 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019 EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 908 din 11 noiembrie 2019

Având în vedere referatul de aprobare nr. vsc77 din 8.11.2019 al ministerului sănătăţii şi nr. dg 1.600 din 6.11.2019 al casei naţionale de asigurări de sănătate,în temeiul prevederilor:- art. 229 alin. (4) şi art. 291 alin. (2) din titlul viii „asigurări sociale de sănătate“ din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;– hotărârii guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, cu modificările ulterioare;– hotărârii guvernului nr. 144/2010 privind ...

Monitorul Oficial 902 din 08 Noiembrie 2019 (M. Of. 902/2019)

 ORDIN nr. 538 din 4 noiembrie 2019 pentru stabilirea dimensiunilor şi a tipurilor de exploataţii de suine pe teritoriul României EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 902 din 8 noiembrie 2019

Văzând referatul direcţiei generale politici agricole nr. 280.423 din 25.10.2019,în temeiul prevederilor art. 3 lit. ff) şi ale art. 9 alin. (5) din hotărârea guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea ministerului agriculturii şi dezvoltării rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din hotărârea guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea autorităţii pentru administrarea sistemului naţional antigrindină şi de creştere a precipitaţiilor, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile:- hotărârii comitetului naţional pentru situaţii speciale de urgenţă nr. 2 privind măsurile adoptate în cadrul şedinţei extraordinare din data de 1.08.2017;– regulamentului de punere în aplicare (ue) 2015/220 al ...

‹‹ Pagina 1 din 3390
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice