Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial - ordin Twitter Facebook

Monitorul Oficial
Ordin (afisez 24804 rezultate)


‹‹ Pagina 1 din 2481

Monitorul Oficial 577 din 31 Iulie 2015 (M. Of. 577/2015)

 ORDIN nr. 2.399 din 24 iulie 2015 privind implementarea proiectelor finanţate în cadrul DMI 3.1. "Promovarea culturii antreprenoriale" EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 577 din 31 iulie 2015

În baza:- hotărârii guvernului nr. 398/2015 privind stabilirea cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a fondurilor europene structurale şi de investiţii şi pentru asigurarea continuităţii cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013, a ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări prin legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi a legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;- hotărârii guvernului nr. 218/2012 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 64/2009 privind ...

 ORDIN nr. 884 din 30 iulie 2015 privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii august 2015 EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 577 din 31 iulie 2015

În temeiul:- art. 10 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului finanţelor publice, cu modificările şi completările ulterioare;- ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, al normelor metodologice de aplicare a prevederilor ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin hotărârea guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările şi completările ulterioare;- regulamentului privind operaţiunile cu titluri de stat emise în formă dematerializată, aprobat prin ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.509/2008, cu modificările şi completările ulterioare, al regulamentului ...

Monitorul Oficial 575 din 31 Iulie 2015 (M. Of. 575/2015)

 ORDIN nr. 655 din 8 iunie 2015 privind abrogarea Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 668/2007 pentru aprobarea Procedurii de selectare a societăţilor profesionale civile de avocaţi din România sau din străinătate, specializate în litigii internaţionale, de încheiere şi derulare a contractului de asistenţă şi reprezentare juridică a României sau a altor instituţii publice în faţa Curţii de Arbitraj Internaţionale a Centrului Internaţional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiţii, precum şi pentru aprobarea Procedurii de selectare a arbitrilor desemnaţi de partea română în procedurile arbitrale în faţa Curţii de Arbitraj Internaţionale a Centrului Internaţional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiţii EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 575 din 31 iulie 2015

În temeiul art. 10 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului finanţelor publice, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:art. 1Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin, ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 668/2007 pentru aprobarea procedurii de selectare a societăţilor profesionale civile de avocaţi din românia sau din străinătate, specializate în litigii internaţionale, de încheiere şi derulare a contractului de asistenţă şi reprezentare juridică a româniei sau a altor instituţii publice în faţa curţii de arbitraj internaţionale a centrului internaţional pentru reglementarea diferendelor relative la investiţii, precum şi pentru ...

Monitorul Oficial 573 din 30 Iulie 2015 (M. Of. 573/2015)

 ORDIN nr. 835 din 16 iulie 2015 privind încadrarea în activitatea de creaţie de programe pentru calculator EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 573 din 30 iulie 2015

Având în vedere prevederile:- hotărârii guvernului nr. 548/2013 privind organizarea şi funcţionarea ministerului pentru societatea informaţională, cu modificările ulterioare;- hotărârii guvernului nr. 26/2015 privind organizarea şi funcţionarea ministerului educaţiei şi cercetării Ştiinţifice;- hotărârii guvernului nr. 344/2014 privind organizarea şi funcţionarea ministerului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, precum şi pentru modificarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare;- hotărârii guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului finanţelor publice, cu modificările şi completările ulterioare;- art. 55 alin. (4) lit. l) din legea nr. 571/2003 privind codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;- ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. ...

 ORDIN nr. 1.348 din 29 iunie 2015 privind încadrarea în activitatea de creaţie de programe pentru calculator EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 573 din 30 iulie 2015

Având în vedere prevederile:- hotărârii guvernului nr. 548/2013 privind organizarea şi funcţionarea ministerului pentru societatea informaţională, cu modificările ulterioare;- hotărârii guvernului nr. 26/2015 privind organizarea şi funcţionarea ministerului educaţiei şi cercetării Ştiinţifice;- hotărârii guvernului nr. 344/2014 privind organizarea şi funcţionarea ministerului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, precum şi pentru modificarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare;- hotărârii guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului finanţelor publice, cu modificările şi completările ulterioare;- art. 55 alin. (4) lit. l) din legea nr. 571/2003 privind codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;- ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. ...

 ORDIN nr. 4.172 din 4 iunie 2015 privind încadrarea în activitatea de creaţie de programe pentru calculator EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 573 din 30 iulie 2015

Având în vedere prevederile:- hotărârii guvernului nr. 548/2013 privind organizarea şi funcţionarea ministerului pentru societatea informaţională, cu modificările ulterioare;- hotărârii guvernului nr. 26/2015 privind organizarea şi funcţionarea ministerului educaţiei şi cercetării Ştiinţifice;- hotărârii guvernului nr. 344/2014 privind organizarea şi funcţionarea ministerului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, precum şi pentru modificarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare;- hotărârii guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului finanţelor publice, cu modificările şi completările ulterioare;- art. 55 alin. (4) lit. l) din legea nr. 571/2003 privind codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;- ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. ...

Monitorul Oficial 574 din 30 Iulie 2015 (M. Of. 574/2015)

 ORDIN nr. 128 din 29 iulie 2015 pentru completarea anexei nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 111/2015 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială GAZMIR IAŞI - S.R.L. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 574 din 30 iulie 2015

Având în vedere dispoziţiile art. 178 alin. (2) lit. a) şi ale art. 179 alin. (6) din legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012,în temeiul dispoziţiilor art. 10 alin. (1) lit. a) şi m) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea autorităţii naţionale de reglementare în domeniul energiei, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 160/2012,preşedintele autorităţii naţionale de reglementare în domeniul energiei emite următorul ordin:art. i anexa nr. 3 la ordinul preşedintelui autorităţii naţionale de reglementare în domeniul energiei nr. 111/2015 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi ...

Monitorul Oficial 571 din 30 Iulie 2015 (M. Of. 571/2015)

 ORDIN nr. 73 din 9 iulie 2015 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei generale logistice EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 571 din 30 iulie 2015

Având în vedere prevederile hotărârii guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică şi efectivele ministerului afacerilor interne, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (5) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea ministerului afacerilor interne, aprobată cu modificări prin legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,viceprim-ministrul, ministrul afacerilor interne, emite următorul ordin:art. 1se aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare a direcţiei generale logistice, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.art. 2prezentul ordin se publică în monitorul oficial al româniei, partea i.  p. viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,  ilie botoş,secretar de statbucureşti, 9 ...

Monitorul Oficial 573 din 30 Iulie 2015 (M. Of. 573/2015)

 ORDIN nr. 4.496 din 13 iulie 2015 privind structura anului şcolar 2015-2016 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 573 din 30 iulie 2015

În temeiul art. 94 alin. (2) lit. r) din legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor hotărârii guvernului nr. 26/2015 privind organizarea şi funcţionarea ministerului educaţiei şi cercetării Ştiinţifice,ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.art. 1(1) anul şcolar 2015-2016 are 36 de săptămâni de cursuri, însumând 177 de zile lucrătoare.(2) prin excepţie de la prevederile alin. (1), se stabilesc următoarele:a) pentru clasele terminale din învăţământul liceal, anul şcolar are 37 de săptămâni, din care durata cursurilor este de 33 de săptămâni, 4 săptămâni fiind dedicate desfăşurării examenului naţional de bacalaureat. cursurile claselor terminale din ...

 ORDIN nr. 217 din 31 martie 2015 privind încadrarea în activitatea de creaţie de programe pentru calculator EMITENT: MINISTERUL PENTRU SOCIETATEA INFORMAŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 573 din 30 iulie 2015

Având în vedere prevederile:- hotărârii guvernului nr. 548/2013 privind organizarea şi funcţionarea ministerului pentru societatea informaţională, cu modificările ulterioare;- hotărârii guvernului nr. 26/2015 privind organizarea şi funcţionarea ministerului educaţiei şi cercetării Ştiinţifice;- hotărârii guvernului nr. 344/2014 privind organizarea şi funcţionarea ministerului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, precum şi pentru modificarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare;- hotărârii guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului finanţelor publice, cu modificările şi completările ulterioare;- art. 55 alin. (4) lit. l) din legea nr. 571/2003 privind codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;- ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. ...

‹‹ Pagina 1 din 2481
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5