Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial - ordin Twitter Facebook

Monitorul Oficial
Ordin (afisez 25822 rezultate)


‹‹ Pagina 1 din 2583

Monitorul Oficial 81 din 04 Februarie 2016 (M. Of. 81/2016)

 ORDIN nr. 123 din 28 ianuarie 2016 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 81 din 4 februarie 2016

Având în vedere prevederile art. 10 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului finanţelor publice, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 4, art. 28, art. 36 alin. (3) şi ale art. 37 din legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în baza art. 13 din ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.286/2012 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:art. 1 (1) potrivit ...

Monitorul Oficial 83 din 04 Februarie 2016 (M. Of. 83/2016)

 ORDIN nr. 560 din 29 ianuarie 2016 pentru aprobarea Procedurii de administrare şi monitorizare a contribuabililor mijlocii şi pentru modificarea unor prevederi referitoare la activitatea de administrare a contribuabililor mijlocii EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 4 februarie 2016

Având în vedere prevederile art. 30 alin. (3) din legea nr. 207/2015 privind codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din hotărârea guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea agenţiei naţionale de administrare fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,pentru creşterea eficienţei administrării contribuabililor mijlocii şi în scopul îmbunătăţirii colectării veniturilor bugetare,preşedintele agenţiei naţionale de administrare fiscală emite următorul ordin:art. 1(1) se aprobă procedura de administrare şi monitorizare a contribuabililor mijlocii, cuprinsă în anexa nr. 1.(2) se aprobă modelul şi conţinutul următoarelor formulare:a) situaţia obligaţiilor la bugetul de stat şi a plăţilor efectuate ...

Monitorul Oficial 84 din 04 Februarie 2016 (M. Of. 84/2016)

 ORDIN nr. 42 din 26 ianuarie 2016 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei de atestare, disciplină şi soluţionare a contestaţiilor, a Metodologiei de organizare a cursurilor de formare, instruire şi perfecţionare profesională a auditorilor/inspectorilor de siguranţă rutieră, precum şi de atestare a acestora, a Metodologiei de contractare a evaluării de impact asupra siguranţei rutiere şi a auditului/inspecţiei de siguranţă rutieră, de desemnare şi de lucru a auditorilor/inspectorilor de siguranţă rutieră, precum şi a contractelor-cadru care se încheie de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. cu investitorii, cu administratorii şi cu auditorii/inspectorii de siguranţă rutieră EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 4 februarie 2016

În temeiul prevederilor art. 6 alin. (3), art. 7 alin. (1), art. 8 alin. (3), art. 11 alin. (1) şi art. 17 alin. (1) din legea nr. 265/2008 privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră, republicată, ale art. ii alin. (1) din legea nr. 125/2012 privind aprobarea ordonanţei guvernului nr. 6/2010 pentru modificarea şi completarea legii nr. 265/2008 privind auditul de siguranţă rutieră, precum şi ale art. 5 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea ministerului transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul transporturilor emite următorul ordin:art. 1se aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare a comisiei de ...

Monitorul Oficial 85 din 04 Februarie 2016 (M. Of. 85/2016)

 ORDIN nr. 85 din 19 ianuarie 2016 pentru abrogarea Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 395/2008 privind procedura de transfer al sumelor recuperate în România reprezentând creanţe stabilite în alte state membre ale Uniunii Europene, precum şi de transfer al sumelor recuperate de autorităţile competente din alte state membre, reprezentând creanţe stabilite în România EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 85 din 4 februarie 2016

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului finanţelor publice, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:art. 1prin prezentul ordin se abrogă ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 395/2008 privind procedura de transfer al sumelor recuperate în românia reprezentând creanţe stabilite în alte state membre ale uniunii europene, precum şi de transfer al sumelor recuperate de autorităţile competente din alte state membre, reprezentând creanţe stabilite în românia, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 131 din 20 februarie 2008.art. 2prezentul ordin se publică în monitorul oficial ...

Monitorul Oficial 82 din 04 Februarie 2016 (M. Of. 82/2016)

 ORDIN nr. 501 din 25 ianuarie 2016 privind stabilirea unor competenţe în sarcina Direcţiei Generale a Vămilor şi structurilor vamale subordonate şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor şi documentelor utilizate de către Direcţia Generală a Vămilor şi structurile vamale subordonate în activitatea de supraveghere şi control în domeniul produselor accizabile EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 4 februarie 2016

Având în vedere prevederile art. 30 şi 342 din legea nr. 207/2015 privind codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 11 alin. (3) din hotărârea guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea agenţiei naţionale de administrare fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,ţinând cont de prevederile pct. 2 alin. (7), pct. 12 alin. (7) şi (8) , pct. 134 alin. (5), pct. 140 alin. (4) şi pct. 141 alin. (4) din titlul viii din normele metodologice de aplicare a legii nr. 227/2015 privind codul fiscal, aprobate prin hotărârea guvernului nr. 1/2016,preşedintele agenţiei naţionale de administrare fiscală emite ...

Monitorul Oficial 78 din 03 Februarie 2016 (M. Of. 78/2016)

 ORDIN nr. 155 din 2 februarie 2016 privind abrogarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.853/2011 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordării eşalonărilor la plată EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 3 februarie 2016

Având în vedere prevederile art. 354 lit. b) din legea nr. 207/2015 privind codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului finanţelor publice, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:art. 1la data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.853/2011 pentru aprobarea procedurii de aplicare a dispoziţiilor ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordării eşalonărilor la plată, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 249 din 8 aprilie 2011, ...

Monitorul Oficial 80 din 03 Februarie 2016 (M. Of. 80/2016)

 ORDIN nr. 248 din 2 februarie 2016 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru admiterea în Corpul diplomatic şi consular al României în anul 2016 EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 3 februarie 2016

În baza memorandumului intern nr. h5-15/2016 al unităţii carieră şi dezvoltare profesională,în conformitate cu prevederile art. 18 din legea nr. 269/2003 privind statutul corpului diplomatic şi consular al româniei, cu modificările ulterioare,în temeiul hotărârii guvernului nr. 8/2013 privind organizarea şi funcţionarea ministerului afacerilor externe, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul afacerilor externe emite următorul ordin:art. 1se aprobă regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru admiterea în corpul diplomatic şi consular al româniei în anul 2016, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.art. 2la data intrării în vigoare a prezentului ordin, orice alte dispoziţii contrare se abrogă.art. 3departamentul resurse ...

Monitorul Oficial 79 din 03 Februarie 2016 (M. Of. 79/2016)

 ORDIN nr. 124 din 28 ianuarie 2016 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.007/2008 privind aprobarea componenţei Comisiei pentru autorizarea operatorilor economici din domenii cu reglementări specifice şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia, precum şi a Normelor de organizare, funcţionare şi control vamal al activităţii de comercializare a mărfurilor în regim duty-free şi/sau duty-free diplomatic şi a Criteriilor referitoare la autorizarea funcţionării unităţilor emitente de tichete EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 3 februarie 2016

Având în vedere prevederile art. 3 alin. (5) şi art. 9 alin. (3) din legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate,în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului finanţelor publice, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:art. i ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.007/2008 privind aprobarea componenţei comisiei pentru autorizarea operatorilor economici din domenii cu reglementări specifice şi a regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia, precum şi a normelor de organizare, funcţionare şi control vamal al activităţii de ...

 ORDIN nr. 92 din 14 ianuarie 2016 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 149/2010 privind comercializarea seminţelor de cereale EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 3 februarie 2016

Luând în considerare necesitatea armonizării legislaţiei româneşti cu directiva de punere în aplicare 2015/1955 a comisiei din 29 octombrie 2015 de modificare a anexelor i şi ii la directiva 66/402/cee a consiliului privind comercializarea seminţelor de cereale, publicată în jurnalul oficial al uniunii europene, seria l, nr. 284/142 din 30 octombrie 2015,având în vedere prevederile art. 12 alin. (1) din legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii, comercializarea seminţelor şi a materialului săditor, precum şi înregistrarea soiurilor de plante, republicată,având în vedere referatul de aprobare nr. 261.590 din 17 decembrie 2015, elaborat de direcţia generală control, antifraudă ...

 ORDIN nr. 37 din 25 ianuarie 2016 pentru prelungirea aplicării prevederilor Ordinului ministrului transporturilor nr. 75/2014 privind reglementarea activităţii de pregătire a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 3 februarie 2016

Având în vedere:- faptul că pe rolul instanţelor de judecată se mai află dosare având ca obiect soluţionarea recursurilor declarate de una dintre părţi împotriva sentinţelor civile, sentinţe pronunţate cu privire la anularea ordinului ministrului transporturilor nr. 733/2013 pentru aprobarea normelor privind autorizarea şcolilor de conducători auto şi a instructorilor auto, a normelor privind atestarea profesorilor de legislaţie rutieră şi a instructorilor de conducere auto, a metodologiei de organizare şi desfăşurare a cursurilor de pregătire teoretică şi practică a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere, a programei de şcolarizare, precum şi privind condiţiile şi obligaţiile pentru pregătirea teoretică şi ...

‹‹ Pagina 1 din 2583
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5