Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial - ordin Twitter Facebook

Monitorul Oficial
Ordin (afisez 23984 rezultate)


‹‹ Pagina 1 din 2400

Monitorul Oficial 80 din 30 Ianuarie 2015 (M. Of. 80/2015)

 ORDIN nr. 1 din 21 ianuarie 2015 privind instituirea Registrului naţional al participanţilor la piaţa angro de energie şi aprobarea Procedurii de înregistrare a participanţilor la piaţa angro de energie EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 30 ianuarie 2015

Având în vedere prevederile art. 2 şi 99 din legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 9 din regulamentul (ue) nr. 1.227/2011 al parlamentului european şi al consiliului din 25 octombrie 2011 privind integritatea şi transparenţa pieţei angro de energie şi decizia agenţiei pentru cooperarea autorităţilor de reglementare din domeniul energiei nr. 1/2012 cu privire la formatul de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (3) din regulamentul (ue) nr. 1227/2011 al parlamentului european şi al consiliului din 25 octombrie 2011 privind integritatea şi transparenţa pieţei angro de energie,în ...

Monitorul Oficial 81 din 30 Ianuarie 2015 (M. Of. 81/2015)

 ORDIN nr. 96 din 28 ianuarie 2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2014 EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 81 din 30 ianuarie 2015

În baza prevederilor art. 19 lit. d) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 80 alin. (2) şi art. 84 din legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 4 din legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului finanţelor publice, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:art. 1 se aprobă normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie ...

Monitorul Oficial 80 din 30 Ianuarie 2015 (M. Of. 80/2015)

 ORDIN nr. 98 din 29 ianuarie 2015 privind stabilirea nivelului comisioanelor de analiză şi/sau de gestiune în cadrul Programului "Prima casă", Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finanţate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României, Programului privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentală, Programului privind creşterea calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor, a nivelului primei de garantare în cadrul Programului de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii, precum şi al comisionului de administrare în cadrul Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 30 ianuarie 2015

Având în vedere prevederile:- art. 2 lit. b) şi art. 2^1 lit. b) din anexa nr. 2 la hotărârea guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului "prima casă", cu modificările şi completările ulterioare;- art. 5 alin. (2) şi (3) şi art. 10 alin. (1) şi (2) din normele de implementare a programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finanţate din instrumentele structurale ale uniunii europene alocate româniei, aprobate prin hotărârea guvernului nr. 175/2010, cu modificările şi completările ulterioare;- art. 42 din normele de aplicare a ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 69/2010 ...

 ORDIN nr. 57 din 20 ianuarie 2015 pentru aprobarea Procedurii de plată a sumelor din titlurile de plată emise în condiţiile art. 10 alin. (6) din Legea nr. 164/2014 privind unele măsuri pentru accelerarea şi finalizarea procesului de soluţionare a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum şi al Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, şi pentru modificarea unor acte normative, precum şi privind modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.857/2013 pentru aprobarea Procedurii de plată a sumelor din titlurile de plată emise în condiţiile art. 41 alin. (4) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 30 ianuarie 2015

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (2) şi ale art. 10 alin. (6) din legea nr. 164/2014 privind unele măsuri pentru accelerarea şi finalizarea procesului de soluţionare a cererilor formulate în temeiul legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării tratatului dintre românia şi bulgaria, semnat la craiova la 7 septembrie 1940, precum şi al legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în basarabia, bucovina de nord şi Ţinutul herţa, ca urmare a stării de ...

Monitorul Oficial 76 din 29 Ianuarie 2015 (M. Of. 76/2015)

 ORDIN nr. 5/C din 7 ianuarie 2015 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, pentru medicii rezidenţi din sistemul administraţiei penitenciare EMITENT: MINISTERUL JUSTIŢIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 76 din 29 ianuarie 2015

Având în vedere prevederile art. 18 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu completări prin legea nr. 28/2014, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 13 din hotărârea guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul justiţiei emite următorul ordin:art. 1se aprobă normele de aplicare a prevederilor art. 18 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri ...

 ORDIN nr. 83 din 26 ianuarie 2015 privind indicele preţurilor de consum utilizat pentru actualizarea plăţilor anticipate în contul impozitului pe profit anual pentru anul fiscal 2015 EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 76 din 29 ianuarie 2015

Având în vedere prevederile art. 34 alin. (2), (4) şi (8) din legea nr. 571/2003 privind codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului finanţelor publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 34 alin. (18) din legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:art. 1pentru anul fiscal 2015, indicele preţurilor de consum utilizat pentru actualizarea plăţilor anticipate în contul impozitului pe profit anual este 102,2%.art. 2direcţia generală de legislaţie cod fiscal şi reglementări vamale, direcţiile generale regionale ale ...

Monitorul Oficial 74 din 28 Ianuarie 2015 (M. Of. 74/2015)

 ORDIN nr. 63 din 22 ianuarie 2015 privind aprobarea Metodologiei de ocupare a posturilor de către asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali pensionaţi în perioada 24 aprilie-15 mai 2014, care formulează cerere pentru desfăşurarea activităţii în sistemul public de sănătate EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 74 din 28 ianuarie 2015

Având în vedere:- ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea ordinului asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali din românia, aprobată cu modificări prin legea nr. 53/2014, cu modificările şi completările ulterioare;- legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea ministerului sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:art. 1se aprobă metodologia de ocupare a posturilor de ...

 ORDIN nr. 1.723 din 30 decembrie 2014 pentru aprobarea Reglementării Aeronautice Civile Române RACR-ATS "Serviciile de trafic aerian", ediţia 3.0/2014 EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 74 din 28 ianuarie 2015

Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce revin ministerului transporturilor ca autoritate de stat în domeniul transporturilor,în temeiul prevederilor art. 4 lit. b) şi f) din ordonanţa guvernului nr. 29/1997 privind codul aerian civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 2 din hotărârea guvernului nr. 405/1993 privind înfiinţarea autorităţii aeronautice civile române, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 4 alin. (1) pct. 12 şi ale art. 5 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 24/2013 privind organizarea şi funcţionarea ministerului transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul transporturilor emite următorul ordin:art. 1se aprobă reglementarea aeronautică civilă română racr-ats "serviciile de ...

Monitorul Oficial 71 din 28 Ianuarie 2015 (M. Of. 71/2015)

 ORDIN nr. 83 din 26 ianuarie 2015 pentru aprobarea Procedurilor specifice de implementare şi control, precum şi formularistica necesară aplicării schemei temporare de ajutor de stat, reglementată de Hotărârea Guvernului nr. 1.108/2014 privind acordarea unui ajutor de stat pentru motorina utilizată în agricultură în trimestrul IV al anului 2014 EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 28 ianuarie 2015

Văzând referatul de aprobare nr. 157.267/2015 al direcţiei generale politici agricole şi strategii,având în vedere prevederile art. 12 din hotărârea guvernului nr. 1.108/2014 privind acordarea unui ajutor de stat pentru motorina utilizată în agricultură în trimestrul iv al anului 2014,în temeiul art. 10 alin. (5) din hotărârea guvernului nr. 1.185/2014 privind organizarea şi funcţionarea ministerului agriculturii şi dezvoltării rurale,ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:art. 1 se aprobă procedurile specifice de implementare şi control, precum şi formularistica necesară aplicării schemei temporare de ajutor de stat, reglementată de hotărârea guvernului nr. 1.108/2014 privind acordarea unui ajutor de stat pentru motorina ...

Monitorul Oficial 73 din 28 Ianuarie 2015 (M. Of. 73/2015)

 ORDIN nr. 3 din 22 ianuarie 2015 pentru abrogarea art. 3 lit. b) din Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 149/2013 privind structura organizatorică la nivelul Ministerului Afacerilor Interne în calitate de operator de program pentru domeniul de finanţare "Cooperare în spaţiul Schengen şi combaterea crimei organizate şi a infracţionalităţii transfrontaliere, inclusiv a traficului şi a grupurilor infracţionale itinerante" din Mecanismul financiar norvegian pe perioada de programare 2009-2014 EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 28 ianuarie 2015

În temeiul art. 7 alin. (5) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea ministerului afacerilor interne, aprobată cu modificări prin legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,viceprim-ministrul, ministrul afacerilor interne, emite următorul ordin:art. ila articolul 3 din ordinul ministrului afacerilor interne nr. 149/2013 privind structura organizatorică la nivelul ministerului afacerilor interne în calitate de operator de program pentru domeniul de finanţare "cooperare în spaţiul schengen şi combaterea crimei organizate şi a infracţionalităţii transfrontaliere, inclusiv a traficului şi a grupurilor infracţionale itinerante" din mecanismul financiar norvegian pe perioada de programare 2009-2014, publicat în monitorul oficial ...

‹‹ Pagina 1 din 2400
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5