Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial - ordin Twitter Facebook

Monitorul Oficial
Ordin (afisez 34316 rezultate)


‹‹ Pagina 1 din 3434

Monitorul Oficial 155 din 26 Februarie 2020 (M. Of. 155/2020)

 ORDIN nr. 286 din 17 februarie 2020 privind modificarea şi completarea Procedurii de primire şi de soluţionare a cererilor de loc de muncă sau indemnizaţie de şomaj, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă nr. 85/2002 EMITENT: Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 155 din 26 februarie 2020

Având în vedere prevederile legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 22 alin. (3) din legea nr. 202/2006 privind organizarea şi funcţionarea agenţiei naţionale pentru ocuparea forţei de muncă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele agenţiei naţionale pentru ocuparea forţei de muncă emite următorul ordin:art. iprocedura de primire şi de soluţionare a cererilor de loc de muncă sau indemnizaţie de şomaj, aprobată prin ordinul preşedintelui agenţiei naţionale pentru ocuparea forţei de muncă nr. 85/2002, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 181 din 18 martie 2002, ...

 ORDIN nr. 119/C din 15 ianuarie 2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de manager persoană fizică din cadrul Spitalului "Prof. dr. Constantin Angelescu" EMITENT: Ministerul Justiţiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 155 din 26 februarie 2020

În conformitate cu prevederile art. 177 alin. (1) din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,văzând ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.520/2016 privind aprobarea regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de manager persoană fizică din spitalele publice din reţeaua proprie a ministerului sănătăţii,luând în considerare dispoziţiile art. 22 din regulamentul privind organizarea şi funcţionarea spitalului „prof. dr. constantin angelescu“, aprobat prin ordinul ministrului justiţiei nr. 3.916/c/2017*);*) ordinul ministrului justiţiei nr. 3.916/c/2017 nu a fost publicat în monitorul oficial al româniei, partea i.având în vedere adresa nr. 9.357 din 12.12.2019 a spitalului „prof. dr. ...

Monitorul Oficial 154 din 26 Februarie 2020 (M. Of. 154/2020)

 ORDIN nr. 3.261 din 14 februarie 2020 privind aprobarea componenţei Comisiei de elaborare şi a Comisiei de validare a planurilor-cadru pentru învăţământul primar, gimnazial, liceal şi profesional EMITENT: Ministerul Educaţiei şi Cercetării PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 154 din 26 februarie 2020

În baza prevederilor art. 8 şi ale art. 12 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,în temeiul prevederilor art. 94 alin. (3) din legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi al prevederilor art. 5 şi art. 15 alin. (3) din hotărârea guvernului nr. 24/2020 privind organizarea şi funcţionarea ministerului educaţiei şi cercetării,ministrul educaţiei şi cercetării emite prezentul ordin.art. 1se aprobă componenţa nominală a comisiei de elaborare a planurilor-cadru pentru învăţământul primar, gimnazial, liceal şi profesional, prevăzută în anexa nr. 1 ...

 ORDIN nr. 2.592 din 6 februarie 2020 pentru acreditarea Muzeului de Istorie şi Etnografie Darabani din Darabani, judeţul Botoşani EMITENT: Ministerul Culturii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 154 din 26 februarie 2020

În baza hotărârii comisiei naţionale a muzeelor şi colecţiilor nr. 9.315/6.328 din 28.01.2020,în conformitate cu prevederile art. 12 din criteriile şi normele de acreditare a muzeelor şi a colecţiilor publice, aprobate prin ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.057/2007,în temeiul dispoziţiilor art. 18 alin. (4) din legea muzeelor şi a colecţiilor publice nr. 311/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al prevederilor art. 11 alin. (1) şi (4) din hotărârea guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea ministerului culturii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul culturii emite prezentul ordin.art. 1se acreditează muzeul de istorie şi etnografie darabani, cu sediul în darabani, judeţul botoşani.art. ...

 ORDIN nr. 2.591 din 6 februarie 2020 pentru acreditarea Muzeului Judeţean Ialomiţa din Slobozia, judeţul Ialomiţa EMITENT: Ministerul Culturii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 154 din 26 februarie 2020

În baza hotărârii comisiei naţionale a muzeelor şi colecţiilor nr. 9.000 din 28.01.2020,în conformitate cu prevederile art. 12 din criteriile şi normele de acreditare a muzeelor şi a colecţiilor publice, aprobate prin ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.057/2007,în temeiul dispoziţiilor art. 18 alin. (4) din legea muzeelor şi a colecţiilor publice nr. 311/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al prevederilor art. 11 alin. (1) şi (4) din hotărârea guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea ministerului culturii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul culturii emite prezentul ordin.art. 1se acreditează muzeul judeţean ialomiţa, cu sediul în slobozia, judeţul ialomiţa.art. 2prezentul ordin se ...

 ORDIN nr. 2.590 din 6 februarie 2020 pentru reacreditarea Complexului Muzeal Bistriţa-Năsăud din Bistriţa, judeţul Bistriţa-Năsăud EMITENT: Ministerul Culturii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 154 din 26 februarie 2020

În baza hotărârii comisiei naţionale a muzeelor şi colecţiilor nr. 8.046 din 28.01.2020,în conformitate cu prevederile art. 12 şi 18 din criteriile şi normele de acreditare a muzeelor şi a colecţiilor publice, aprobate prin ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.057/2007,în temeiul dispoziţiilor art. 18 alin. (4) din legea muzeelor şi a colecţiilor publice nr. 311/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al prevederilor art. 11 alin. (1) şi (4) din hotărârea guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea ministerului culturii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul culturii emite prezentul ordin.art. 1se reacreditează complexul muzeal bistriţa-năsăud, cu sediul în bistriţa, judeţul bistriţa-năsăud.art. 2prezentul ordin ...

Monitorul Oficial 153 din 26 Februarie 2020 (M. Of. 153/2020)

 ORDIN nr. 56 din 11 februarie 2020 privind publicarea efectuării radierii din Registrul general Instituţii Financiare Nebancare a Societăţii PRO LEASING INSTITUŢIE FINANCIARĂ NEBANCARĂ - S.A. EMITENT: Banca Nationala a Romaniei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 153 din 26 februarie 2020

Având în vedere solicitarea de radiere din registrul general instituţii financiare nebancare a societăţii pro leasing instituŢie financiarĂ nebancarĂ - s.a., formulată prin scrisoarea nr. 1 din 6.01.2020, precum şi îndeplinirea cerinţelor prevăzute de art. 113 alin. (1) din regulamentul băncii naţionale a româniei nr. 20/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare, în baza art. 28 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) din legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 35 alin. (1) şi (3) din legea nr. 312/2004 privind statutul băncii naţionale a româniei şi ale hotărârii parlamentului româniei nr. 19/2019 pentru numirea ...

Monitorul Oficial 149 din 25 Februarie 2020 (M. Of. 149/2020)

 ORDIN nr. 3.126 din 29 ianuarie 2020 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a cluburilor sportive universitare din subordinea instituţiilor de învăţământ superior de stat EMITENT: Ministerul Educaţiei şi Cercetării PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 149 din 25 februarie 2020

Având în vedere:- prevederile art. 223 din legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;– prevederile art. 26, 29, 30 şi art. 71 alin. (2) din legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare;– prevederile art. 26 alin. (2) din regulamentul de punere în aplicare a dispoziţiilor legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 884/2001,în baza prevederilor art. 8 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,în temeiul prevederilor art. 15 alin. ...

Monitorul Oficial 147 din 25 Februarie 2020 (M. Of. 147/2020)

 ORDIN nr. 3.237 din 12 februarie 2020 pentru modificarea alineatului (1) al articolului 2 din Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.714/2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare, funcţionare şi operaţionalizare a Registrului Matricol Unic al Universităţilor din România EMITENT: Ministerul Educaţiei şi Cercetării PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 147 din 25 februarie 2020

Având în vedere prevederile art. 201 alin. (1^2) din legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 15 alin. (3) din hotărârea guvernului nr. 24/2020 privind organizarea şi funcţionarea ministerului educaţiei şi cercetării,ministrul educaţiei şi cercetării emite prezentul ordin.art. ila articolul 2 din ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.714/2018 privind aprobarea regulamentului de organizare, funcţionare şi operaţionalizare a registrului matricol unic al universităţilor din românia, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 509 din 21 iunie 2018, cu modificările şi completările ulterioare, alineatul (1) se modifică după cum urmează:"art. 2(1) sistemul informatic rmur este o bază de ...

 ORDIN nr. 205 din 24 februarie 2020 privind numirea doamnei Oana-Florentina Ezer în funcţia de Agent guvernamental pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului EMITENT: Ministerul Afacerilor Externe PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 147 din 25 februarie 2020

Având în vedere propunerea ministrului afacerilor externe, formulată prin memorandumul nr. a/1.596 din 10 februarie 2020, cu avizul ministrului justiţiei, aprobată de prim-ministrul româniei,în temeiul dispoziţiilor art. 57 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu completările ulterioare, ale art. 5 alin. (7) din hotărârea guvernului nr. 16/2017 privind organizarea şi funcţionarea ministerului afacerilor externe, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 2 alin. (1) din hotărârea guvernului nr. 868/2003 privind organizarea şi funcţionarea agentului guvernamental pentru curtea europeană a drepturilor omului, cu modificările ulterioare,ministrul afacerilor externe emite următorul ordin:art. 1Începând cu data intrării în vigoare ...

‹‹ Pagina 1 din 3434
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice