Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial - ordin Twitter Facebook

Monitorul Oficial
Ordin (afisez 26452 rezultate)


‹‹ Pagina 1 din 2646

Monitorul Oficial 474 din 24 Iunie 2016 (M. Of. 474/2016)

 ORDIN nr. 1.863 din 21 iunie 2016 pentru aprobarea Procedurii de reducere a normei de venit, în cazul activităţilor agricole, şi pentru aprobarea unor formulare EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 474 din 24 iunie 2016

Având în vedere dispoziţiile:- art. 5 alin. (4), art. 106 alin. (5)-(7) din legea nr. 227/2015 privind codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;- art. 342 alin. (1) şi (4) din legea nr. 207/2015 privind codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din hotărârea guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea agenţiei naţionale de administrare fiscală, cu modificările ulterioare,preşedintele agenţiei naţionale de administrare fiscală emite următorul ordin:art. 1se aprobă procedura de reducere a normei de venit, în cazul activităţilor agricole, prevăzută în anexa nr. 1.art. 2se aprobă modelul şi conţinutul următoarelor formulare:a) ...

Monitorul Oficial 475 din 24 Iunie 2016 (M. Of. 475/2016)

 ORDIN nr. 24 din 22 iunie 2016 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 119/2013 privind aprobarea contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă şi a unor prevederi privind modul de facturare a acesteia EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 24 iunie 2016

Având în vedere prevederile art. 72 alin. (1) şi art. 76 alin. (2) din legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 12 alin. (2) din hotărârea guvernului nr. 1.215/2009 privind stabilirea criteriilor şi a condiţiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă pe baza cererii de energie termică utilă, cu modificările ulterioare, precum şi ale ordinului preşedintelui autorităţii naţionale de reglementare în domeniul energiei nr. 117/2013 privind aprobarea metodologiei de determinare şi monitorizare a contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă,în temeiul dispoziţiilor art. 5 alin. (1) lit. ...

Monitorul Oficial 474 din 24 Iunie 2016 (M. Of. 474/2016)

 ORDIN nr. 1.099 din 23 iunie 2016 privind aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a prevederilor art. III alin. (1) din Legea nr. 66/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 474 din 24 iunie 2016

Având în vedere prevederile art. iii alin. (2) din legea nr. 66/2016 pentru modificarea şi completarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor,în temeiul art. 18 alin. (3) din hotărârea guvernului nr. 344/2014 privind organizarea şi funcţionarea ministerului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, precum şi pentru modificarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice emite următorul ordin:art. 1se aprobă instrucţiunile de aplicare a prevederilor art. iii alin. (1) din legea nr. 66/2016 pentru modificarea şi completarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. ...

 ORDIN nr. 1.849 din 17 iunie 2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a operatorilor economici care comercializează în sistem angro sau en detail produse energetice - benzine, motorine, petrol lampant, gaz petrolier lichefiat şi biocombustibili, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 474 din 24 iunie 2016

Având în vedere dispoziţiile art. 435 alin. (3) şi (4) din legea nr. 227/2015 privind codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,ţinând cont de prevederile pct. 160 alin. (2) din titlul viii din normele metodologice de aplicare a legii nr. 227/2015 privind codul fiscal, aprobate prin hotărârea guvernului nr. 1/2016, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 11 alin. (3) din hotărârea guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea agenţiei naţionale de administrare fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele agenţiei naţionale de administrare fiscală emite următorul ordin:art. 1se aprobă procedura de înregistrare a operatorilor economici care comercializează în sistem angro ...

Monitorul Oficial 471 din 24 Iunie 2016 (M. Of. 471/2016)

 ORDIN nr. 1.850 din 17 iunie 2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a activităţii de distribuţie şi comercializare angro de băuturi alcoolice şi/sau tutun prelucrat, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 24 iunie 2016

Având în vedere prevederile art. 435 alin. (3) din legea nr. 227/2015 privind codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din hotărârea guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea agenţiei naţionale de administrare fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele agenţiei naţionale de administrare fiscală emite următorul ordin:art. 1se aprobă procedura de înregistrare a activităţii de distribuţie şi comercializare angro de băuturi alcoolice şi/sau tutun prelucrat, prevăzută în anexa nr. 1.art. 2se aprobă modelul şi conţinutul formularului "cerere de înregistrare şi atestare a activităţii de distribuţie şi comercializare angro de băuturi alcoolice şi/sau tutun prelucrat", ...

 ORDIN nr. 913 din 22 iunie 2016 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru aplicarea prevederilor art. III, IV, V şi XVIII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 7/2016 privind unele măsuri pentru accelerarea implementării proiectelor de infrastructură transeuropeană de transport, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 24 iunie 2016

În temeiul prevederilor art. xxii din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 7/2016 privind unele măsuri pentru accelerarea implementării proiectelor de infrastructură transeuropeană de transport, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, al prevederilor art. 5 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea ministerului transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare, al dispoziţiilor art. 12 alin. (7) din hotărârea guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea ministerului dezvoltării regionale şi administraţiei publice, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul transporturilor şi viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, emit următorul ordin:art. 1se aprobă instrucţiunile pentru aplicarea prevederilor ...

 ORDIN nr. 383 din 10 mai 2016 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru aplicarea prevederilor art. III, IV, V şi XVIII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 7/2016 privind unele măsuri pentru accelerarea implementării proiectelor de infrastructură transeuropeană de transport, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 24 iunie 2016

În temeiul prevederilor art. xxii din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 7/2016 privind unele măsuri pentru accelerarea implementării proiectelor de infrastructură transeuropeană de transport, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, al prevederilor art. 5 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea ministerului transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare, al dispoziţiilor art. 12 alin. (7) din hotărârea guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea ministerului dezvoltării regionale şi administraţiei publice, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul transporturilor şi viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, emit următorul ordin:art. 1se aprobă instrucţiunile pentru aplicarea prevederilor ...

 ORDIN nr. 2.487 din 13 iunie 2016 pentru acreditarea Muzeului Judeţean Satu Mare din localitatea Satu Mare, judeţul Satu Mare EMITENT: MINISTERUL CULTURII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 24 iunie 2016

În baza hotărârii biroului comisiei naţionale a muzeelor şi colecţiilor nr. 2.862 din 10 iunie 2016,în conformitate cu prevederile art. 12 din criteriile şi normele de acreditare a muzeelor şi a colecţiilor publice, aprobate prin ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.057/2007,în temeiul dispoziţiilor art. 18 alin. (4) din legea muzeelor şi a colecţiilor publice nr. 311/2003, republicată, şi al prevederilor art. 11 alin. (1) şi (4) din hotărârea guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea ministerului culturii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul culturii emite prezentul ordin.art. 1se acreditează muzeul judeţean satu mare, cu sediul în localitatea satu mare, judeţul ...

Monitorul Oficial 472 din 24 Iunie 2016 (M. Of. 472/2016)

 ORDIN nr. 827 din 6 iunie 2016 privind desemnarea organismului de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii Societatea Comercială QUALITY-CERT - S.A. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcţiilor specifice de certificare a produselor pentru construcţii, de certificare a controlului producţiei în fabrică şi de laborator de încercări ale produselor pentru construcţii EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 472 din 24 iunie 2016

Având în vedere procesul-verbal nr. 38 din 19 mai 2016 al comisiei de evaluare a organismelor de evaluare şi verificare a constanţei performanţei şi a organismelor de evaluare tehnică europeană a produselor pentru construcţii,în conformitate cu prevederile art. 3 lit. d) din hotărârea guvernului nr. 1.236/2012 privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru aplicarea prevederilor regulamentului (ue) nr. 305/2011 al parlamentului european şi al consiliului din 9 martie 2011 de stabilire a unor condiţii armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcţii şi de abrogare a directivei 89/106/cee a consiliului, precum şi cu prevederile art. 11 alin. (2) din procedura ...

 ORDIN nr. 872 din 10 mai 2016 privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROSPA0044 Grădiştea-Căldăruşani-Dridu EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 472 din 24 iunie 2016

Având în vedere referatul de aprobare nr. 106.329 din 29 decembrie 2015 al direcţiei biodiversitate,ţinând cont de decizia sea nr. 29 din 26 noiembrie 2012, emisă de agenţia naţională pentru protecţia mediului, avizul ministerului culturii nr. 911 din 13 martie 2013, adresa ministerului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 207.911 din 6 aprilie 2015, adresa ministerului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 24.698 din 26 martie 2013 şi adresa direcţiei generale păduri nr. 152.950/i.m. din 25 martie 2015,în temeiul prevederilor art. 21 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a ...

‹‹ Pagina 1 din 2646
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5