Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial - ordin Twitter Facebook

Monitorul Oficial
Ordin (afisez 30041 rezultate)


‹‹ Pagina 1 din 3006

Monitorul Oficial 43 din 17 Ianuarie 2018 (M. Of. 43/2018)

 ORDIN nr. 1.583 din 14 decembrie 2017 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 11 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Galaţi EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 43 din 17 ianuarie 2018

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) din legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 15 alin. (3) din regulamentul de organizare şi funcţionare a agenţiei naţionale de cadastru şi publicitate imobiliară, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 3 alin. (13) din legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,directorul general al agenţiei naţionale de cadastru şi publicitate imobiliară emite prezentul ordin.art. 1se aprobă începerea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, situate pe teritoriul ...

 ORDIN nr. 1.582 din 14 decembrie 2017 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 10 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Vâlcea EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 43 din 17 ianuarie 2018

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) din legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 15 alin. (3) din regulamentul de organizare şi funcţionare a agenţiei naţionale de cadastru şi publicitate imobiliară, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 3 alin. (13) din legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,directorul general al agenţiei naţionale de cadastru şi publicitate imobiliară emite prezentul ordin.art. 1se aprobă începerea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, situate pe teritoriul ...

Monitorul Oficial 42 din 17 Ianuarie 2018 (M. Of. 42/2018)

 ORDIN nr. 5.863 din 28 decembrie 2017 privind aprobarea programelor şcolare pentru disciplina opţională "Pregătiţi pentru viaţă. Educaţie pentru viaţă şi comunitate", clasa pregătitoare - clasa a IV-a şi clasele a V-a - a VIII-a EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 42 din 17 ianuarie 2018

În temeiul art. 65 alin. (4) din legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,în baza hotărârii guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea ministerului educaţiei naţionale, cu modificările ulterioare,ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.art. 1se aprobă lista programelor şcolare pentru disciplina opţională „pregătiţi pentru viaţă. educaţie pentru viaţă şi comunitate“, clasa pregătitoare - clasa a iv-a şi clasele a v-a - a viii-a, cuprinsă în anexa nr. 1*), care face parte integrantă din prezentul ordin.art. 2se aprobă programele şcolare pentru disciplina opţională „pregătiţi pentru viaţă. educaţie pentru viaţă şi comunitate“, clasa pregătitoare - clasa a iv-a şi clasele ...

Monitorul Oficial 44 din 17 Ianuarie 2018 (M. Of. 44/2018)

 ORDIN nr. 14 din 11 ianuarie 2018 pentru aprobarea programelor sportive de utilitate publică şi a Metodologiei privind finanţarea federaţiilor sportive naţionale de către Ministerul Tineretului şi Sportului în anul 2018 EMITENT: Ministerul Tineretului şi Sportului PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 44 din 17 ianuarie 2018

Având în vedere:- art. 69 şi art. 71 alin. (1) lit. a) din legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare;– art. 54 din regulamentul de punere în aplicare a dispoziţiilor legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 884/2001;– art. 1 şi art. 2 alin. (1) din normele financiare pentru activitatea sportivă, aprobate prin hotărârea guvernului nr. 1.447/2007, cu modificările şi completările ulterioare;– art. 1 alin. (1) din hotărârea guvernului nr. 311/2003 privind aprobarea înfiinţării pe lângă ministerul tineretului şi sportului a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii, cu modificările şi ...

Monitorul Oficial 40 din 16 Ianuarie 2018 (M. Of. 40/2018)

 ORDIN nr. 1.533 din 29 decembrie 2017 privind aprobarea metodologiei de încadrare a riscului infecţios pentru persoanele decedate cu boli infecţioase EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 40 din 16 ianuarie 2018

Văzând referatul de aprobare nr. f.b. 14.080/2017 întocmit de direcţia generală de asistenţă medicală şi sănătate publică, având în vedere:- art. 20 alin. (4) din normele tehnice şi sanitare privind serviciile funerare, înhumarea, incinerarea, transportul, deshumarea şi reînhumarea cadavrelor umane, cimitirele, crematoriile umane, precum şi criteriile profesionale pe care trebuie să le îndeplinească prestatorii de servicii funerare şi nivelul fondului de garantare, aprobate prin hotărârea guvernului nr. 741/2016;– art. 7 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea ministerului sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:art. 1se aprobă metodologia de încadrare a riscului infecţios pentru ...

Monitorul Oficial 37 din 16 Ianuarie 2018 (M. Of. 37/2018)

 ORDIN nr. 1.661 din 22 decembrie 2017 pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară, cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale nr. 1 şi 68 din unitatea administrativ-teritorială Laloşu, judeţul Vâlcea EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 37 din 16 ianuarie 2018

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (2) lit. p) şi art. 15 alin. (1) din legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 15 alin. (3) din regulamentul de organizare şi funcţionare a agenţiei naţionale de cadastru şi publicitate imobiliară, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 3 alin. (13) din legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,directorul general al agenţiei naţionale de cadastru şi publicitate imobiliară emite prezentul ordin.art. 1se declară închise vechile evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară, ...

Monitorul Oficial 36 din 16 Ianuarie 2018 (M. Of. 36/2018)

 ORDIN nr. 3.323 din 28 decembrie 2017 pentru modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.874/2016 privind reglementarea procedurii de monitorizare a implementării prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 36 din 16 ianuarie 2018

Având în vedere dispoziţiile art. 3^1 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 111/2016, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul dispoziţiilor art. 10 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului finanţelor publice, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:art. iordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.874/2016 privind reglementarea procedurii de monitorizare a implementării prevederilor ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1.027 din 21 decembrie 2016, ...

 ORDIN nr. 156 din 11 decembrie 2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind elaborarea şi testarea planurilor de urgenţă în caz de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 36 din 16 ianuarie 2018

Având în vedere prevederile art. 10 alin. (1) şi ale art. 11 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 21/2004 privind sistemul national de management al situaţiilor de urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 15/2005, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 24 alin. (1) lit. f) din legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 12 alin. (11) din legea nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase şi al art. 7 alin. (5) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea ministerului afacerilor ...

Monitorul Oficial 33 din 15 Ianuarie 2018 (M. Of. 33/2018)

 ORDIN nr. 17 din 9 ianuarie 2018 privind modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 251/2017 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 33 din 15 ianuarie 2018

Văzând referatul de aprobare nr. f.b. 125 din 9.01.2018 al direcţiei politica medicamentului şi a dispozitivelor medicale din cadrul ministerului sănătăţii,având în vedere prevederile art. 890 din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ţinând cont de prevederile ordinului ministrului sănătăţii nr. 368/2017 pentru aprobarea normelor privind modul de calcul şi procedura de aprobare a preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea ministerului sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:art. ianexele nr. 1 şi 2 ...

Monitorul Oficial 32 din 15 Ianuarie 2018 (M. Of. 32/2018)

 ORDIN nr. 3.338 din 29 decembrie 2017 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcţionare a sistemului naţional de raportare - Forexebug EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 32 din 15 ianuarie 2018

Având în vedere dispoziţiile art. 5 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin legea nr. 25/2014, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 4 alin. (1) din legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului finanţelor publice, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:art. iordinul ministrului finanţelor publice nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri ...

‹‹ Pagina 1 din 3006
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice

Conflictele de munca pot fi solutionate!

Cititi intreaga legislatie cu privire la neintelegerile si conflictele de munca!

Descarcati GRATUIT Raportul Special "Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice