Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial - ordin Twitter Facebook

Monitorul Oficial
Ordin (afisez 24982 rezultate)


‹‹ Pagina 1 din 2501

Monitorul Oficial 650 din 27 August 2015 (M. Of. 650/2015)

 ORDIN nr. 27 din 24 august 2015 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofiţeri din Serviciul de Protecţie şi Pază EMITENT: SERVICIUL DE PAZĂ ŞI PROTECŢIE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 650 din 27 august 2015

Având în vedere dispoziţiile art. 6 din legea nr. 573/2004 privind semnul onorific În serviciul patriei pentru ofiţeri şi funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri, cu modificările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) lit. f) din aceeaşi lege,directorul serviciului de protecţie şi pază emite prezentul ordin.art. 1se conferă semnul onorific În serviciul patriei, pentru 15 ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, ofiţerilor prevăzuţi în anexa nr. 1.art. 2se conferă semnul onorific În serviciul patriei, pentru 20 de ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice şi siguranţei ...

Monitorul Oficial 649 din 27 August 2015 (M. Of. 649/2015)

 ORDIN nr. 2.395 din 23 iulie 2015 privind modificarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei şi al ministrului finanţelor publice nr. 832/3.157/2009 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile în cadrul axei prioritare "Asistenţă tehnică" a Programului IPA de cooperare transfrontalieră România-Serbia EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 27 august 2015

În conformitate cu prevederile regulamentului (ce) nr. 1.085/2006 al consiliului din 17 iulie 2006 de instituire a unui instrument de asistenţă pentru preaderare (ipa), ale regulamentului (ce) nr. 718/2007 al comisiei din 12 iunie 2007 de punere în aplicare a regulamentului (ce) nr. 1.085/2006 al consiliului de instituire a unui instrument de asistenţă pentru preaderare (ipa), cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale regulamentului (ce, euratom) nr. 1.605/2002 al consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al comunităţii europene, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 12 alin. (7) din hotărârea guvernului nr. 1/2013 privind ...

 ORDIN nr. 978 din 21 august 2015 privind modificarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei şi al ministrului finanţelor publice nr. 832/3.157/2009 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile în cadrul axei prioritare "Asistenţă tehnică" a Programului IPA de cooperare transfrontalieră România-Serbia EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 27 august 2015

În conformitate cu prevederile regulamentului (ce) nr. 1.085/2006 al consiliului din 17 iulie 2006 de instituire a unui instrument de asistenţă pentru preaderare (ipa), ale regulamentului (ce) nr. 718/2007 al comisiei din 12 iunie 2007 de punere în aplicare a regulamentului (ce) nr. 1.085/2006 al consiliului de instituire a unui instrument de asistenţă pentru preaderare (ipa), cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale regulamentului (ce, euratom) nr. 1.605/2002 al consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al comunităţii europene, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 12 alin. (7) din hotărârea guvernului nr. 1/2013 privind ...

 ORDIN nr. 564 din 13 august 2015 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2015 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 388/186/2015 EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 27 august 2015

Având în vedere referatul de aprobare nr. nb 8.693 din 25 august 2015 al ministerului sănătăţii şi nr. dg 1.436 din 13 august 2015 al casei naţionale de asigurări de sănătate,în temeiul prevederilor:- art. 217 alin. (4) şi art. 281 alin. (2) din titlul viii "asigurări sociale de sănătate" din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;- hotărârii guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015, cu modificările şi completările ulterioare;- hotărârii guvernului nr. ...

 ORDIN nr. 1.809 din 31 iulie 2015 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.182/1.270/2005 privind aprobarea Codului de bune practici agricole pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 27 august 2015

Având în vedere referatul de aprobare nr. 184.711/gc din 4 mai 2015 al direcţiei de management al resurselor de apă din cadrul ministerului mediului, apelor şi pădurilor,în conformitate cu prevederile art. 5 şi 9 din planul de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 964/2000, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu prevederile art. 110 din legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 13 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea ministerului mediului, apelor şi pădurilor şi al art. 10 alin. (5) ...

 ORDIN nr. 961 din 19 august 2015 privind aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 3/2015 EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 27 august 2015

În temeiul prevederilor:- art. 10 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului finanţelor publice, cu modificările şi completările ulterioare;- art. 6 din legea nr. 571/2003 privind codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;- art. 5 alin. (2) din ordonanţa guvernului nr. 92/2003 privind codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;- art. 5 alin. (4) şi (9) din regulamentul de organizare şi funcţionare a comisiei fiscale centrale, aprobat prin ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 688/2013 privind componenţa şi funcţionarea comisiei fiscale centrale,ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:art. 1 se aprobă decizia comisiei ...

 ORDIN nr. 315 din 9 iulie 2015 privind modificarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei şi al ministrului finanţelor publice nr. 832/3.157/2009 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile în cadrul axei prioritare "Asistenţă tehnică" a Programului IPA de cooperare transfrontalieră România-Serbia EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 27 august 2015

În conformitate cu prevederile regulamentului (ce) nr. 1.085/2006 al consiliului din 17 iulie 2006 de instituire a unui instrument de asistenţă pentru preaderare (ipa), ale regulamentului (ce) nr. 718/2007 al comisiei din 12 iunie 2007 de punere în aplicare a regulamentului (ce) nr. 1.085/2006 al consiliului de instituire a unui instrument de asistenţă pentru preaderare (ipa), cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale regulamentului (ce, euratom) nr. 1.605/2002 al consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al comunităţii europene, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 12 alin. (7) din hotărârea guvernului nr. 1/2013 privind ...

 ORDIN nr. 1.032 din 25 august 2015 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2015 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 388/186/2015 EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 27 august 2015

Având în vedere referatul de aprobare nr. nb 8.693 din 25 august 2015 al ministerului sănătăţii şi nr. dg 1.436 din 13 august 2015 al casei naţionale de asigurări de sănătate,în temeiul prevederilor:- art. 217 alin. (4) şi art. 281 alin. (2) din titlul viii "asigurări sociale de sănătate" din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;- hotărârii guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015, cu modificările şi completările ulterioare;- hotărârii guvernului nr. ...

 ORDIN nr. 990 din 16 iunie 2015 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.182/1.270/2005 privind aprobarea Codului de bune practici agricole pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 27 august 2015

Având în vedere referatul de aprobare nr. 184.711/gc din 4 mai 2015 al direcţiei de management al resurselor de apă din cadrul ministerului mediului, apelor şi pădurilor,în conformitate cu prevederile art. 5 şi 9 din planul de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 964/2000, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu prevederile art. 110 din legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 13 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea ministerului mediului, apelor şi pădurilor şi al art. 10 alin. (5) ...

 ORDIN nr. 939 din 12 august 2015 pentru modificarea Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.969/2007 privind aprobarea reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 27 august 2015

Având în vedere prevederile art. 1 alin. (2), art. 4 alin. (1) şi art. 44 din legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului finanţelor publice, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:art. iÎn ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.969/2007 privind aprobarea reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 846 şi 846 bis din 10 decembrie 2007, cu modificările ulterioare, la art. 1 alin. (3), precum şi în ...

‹‹ Pagina 1 din 2501
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5