Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial - ordin Twitter Facebook

Monitorul Oficial
Ordin (afisez 27632 rezultate)


‹‹ Pagina 1 din 2764

Monitorul Oficial 968 din 29 Noiembrie 2016 (M. Of. 968/2016)

 ORDIN nr. 3.454 din 25 noiembrie 2016 pentru aprobarea Procedurii de executare silită în cazul debitorilor care au de încasat sume certe, lichide şi exigibile de la autorităţi sau instituţii publice EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 968 din 29 noiembrie 2016

Având în vedere dispoziţiile art. 230 din legea nr. 207/2015 privind codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 342 alin. (1) din legea nr. 207/2015 privind codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 11 alin. (3) din hotărârea guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea agenţiei naţionale de administrare fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele agenţiei naţionale de administrare fiscală emite următorul ordin:art. 1(1) se aprobă procedura de executare silită în cazul debitorilor care au de încasat sume certe, lichide şi exigibile de la autorităţi sau instituţii publice, prevăzută în ...

Monitorul Oficial 967 din 29 Noiembrie 2016 (M. Of. 967/2016)

 ORDIN nr. 5.386 din 30 septembrie 2016 pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.561/2011 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 967 din 29 noiembrie 2016

În baza prevederilor art. 242 şi 243 din legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul hotărârii guvernului nr. 44/2016 privind organizarea şi funcţionarea ministerului educaţiei naţionale şi cercetării Ştiinţifice, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.art. imetodologia privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.561/2011, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 767 şi 767 bis din 31 octombrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 7, după ...

 ORDIN nr. 2.774 din 28 noiembrie 2016 privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii decembrie 2016 EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 967 din 29 noiembrie 2016

În temeiul:- art. 10 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului finanţelor publice, cu modificările şi completările ulterioare;- ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 109/2008, cu modificările şi completările ulterioare, al normelor metodologice de aplicare a prevederilor ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin hotărârea guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările şi completările ulterioare;- regulamentului-cadru privind operaţiunile de piaţă cu titluri de stat pe piaţa internă, aprobat prin ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.245/2016, al regulamentului băncii naţionale a ...

 ORDIN nr. 1.345 din 24 noiembrie 2016 privind raportarea zilnică a stocurilor şi operaţiunilor comerciale efectuate cu medicamentele de uz uman din Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România de către unităţile de distribuţie angro a medicamentelor, importatori, fabricanţi autorizaţi şi farmaciile cu circuit închis şi deschis EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 967 din 29 noiembrie 2016

Văzând referatul de aprobare nr. v.v.v. 6.447 din 24 noiembrie 2016 al direcţiei politica medicamentului şi a dispozitivelor medicale din cadrul ministerului sănătăţii,având în vedere prevederile art. 7 lit. i) şi ale art. 804 alin. (2) din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea ministerului sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:art. 1(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin, unităţile de distribuţie angro a medicamentelor, importatorii şi fabricanţii autorizaţi au obligaţia să raporteze ...

Monitorul Oficial 965 din 29 Noiembrie 2016 (M. Of. 965/2016)

 ORDIN nr. 4.000/C din 10 noiembrie 2016 pentru aprobarea Regulamentului privind asistenţa religioasă a persoanelor private de libertate aflate în custodia Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor EMITENT: MINISTERUL JUSTIŢIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 965 din 29 noiembrie 2016

În temeiul dispoziţiilor art. 201 alin. (1) din regulamentul de aplicare a legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 157/2016, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 271 din 11 aprilie 2016,având în vedere dispoziţiile art. 29 din constituţia româniei, republicată, art. 9 din convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, ratificată prin legea nr. 30/1994, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 135 din 31 mai 1994, cu modificările ulterioare,în conformitate cu dispoziţiile art. 58 ...

Monitorul Oficial 957 din 28 Noiembrie 2016 (M. Of. 957/2016)

 ORDIN nr. 1.416 din 16 noiembrie 2016 privind publicarea acceptării amendamentelor la Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, aşa cum a fost amendată, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.386(94) a Comitetului de siguranţă maritimă din 21 noiembrie 2014 EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 28 noiembrie 2016

Având în vedere prevederile art. viii(b)(vi)(2)(bb) şi ale art. viii(b)(vii)(2) din convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare (solas 1974), la care românia a aderat prin decretul consiliului de stat nr. 80/1979,în temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) din ordonanţa guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim şi pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 2 pct. 20 şi art. 5 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea ministerului transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul transporturilor emite următorul ordin:art. 1se publică amendamentele la convenţia internaţională din 1974 ...

 ORDIN nr. 77 din 9 noiembrie 2016 privind modificarea şi completarea Regulamentului de acreditare a producătorilor de energie electrică din surse regenerabile de energie pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 48/2014 EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 28 noiembrie 2016

Având în vedere prevederile art. 3 alin. (9) şi (10), ale art. 6 alin. (6) lit. a) şi alin. (7) lit. b), precum şi ale art. 26 din legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 5 alin. (4) din procedura de emitere a certificatelor de origine pentru biomasa provenită din silvicultură şi industriile conexe şi utilizată în producerea de energie electrică din surse regenerabile de energie, aprobată prin ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 1.534/2016,în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. ...

 ORDIN nr. 932 din 14 noiembrie 2016 pentru completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 412/2016 privind aprobarea regulilor de confirmare din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate în regim de spitalizare continuă şi de zi, precum şi a metodologiei de evaluare a cazurilor neconfirmate din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale pentru care se solicită reconfirmarea EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 28 noiembrie 2016

Având în vedere referatul de aprobare al direcţiei generale relaţii contractuale nr. drc 512 din 11 noiembrie 2016 şi al direcţiei generale medic şef din cadrul casei naţionale de asigurări de sănătate nr. mssm/4.233 din 11 noiembrie 2016,în temeiul dispoziţiilor:- art. 291 alin. (2) din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;- art. 17 alin. (5) din statutul casei naţionale de asigurări de sănătate, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare;- art. 96 alin. (1) lit. a), b) şi g) din anexa nr. 2 la hotărârea guvernului nr. 161/2016 ...

 ORDIN nr. 1.059 din 7 iunie 2016 privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului ROSCI0163 Pădurea Mogoş-Mâţele EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 28 noiembrie 2016

Având în vedere referatul de aprobare nr. 109.840 din 25 aprilie 2016 al direcţiei biodiversitate,ţinând cont de avizul agenţiei pentru protecţia mediului galaţi - decizia etapei de încadrare nr. 799 din 7 decembrie 2015, avizul ministerului culturii nr. 768 din 18 februarie 2016, adresa ministerului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 82.943/163.011/330.136 din 24 decembrie 2015, adresa ministerului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 38.004 din 14 aprilie 2016 şi adresa direcţiei generale păduri nr. 156.771/i.m. din 23 decembrie 2015,în temeiul prevederilor art. 21 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor ...

Monitorul Oficial 956 din 28 Noiembrie 2016 (M. Of. 956/2016)

 ORDIN nr. 965 din 23 mai 2016 privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului siturilor ROSCI0212 Rarău-Giumalău, ROSPA0083 Munţii Rarău-Giumalău şi ale rezervaţiilor incluse EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 28 noiembrie 2016

Având în vedere referatul de aprobare nr. 109.839 din 25 aprilie 2016 al direcţiei biodiversitate,ţinând cont de avizul agenţiei pentru protecţia mediului suceava - decizia etapei de încadrare nr. 63 din 25 noiembrie 2015, avizul ministerului culturii nr. 766 din 18 februarie 2016, adresa ministerului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 82.943/163.011/330.136 din 24 decembrie 2015, adresa ministerului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 38.004 din 14 aprilie 2016 şi adresa direcţiei generale păduri nr. 156.771/i.m. din 23 decembrie 2015,în temeiul prevederilor art. 21 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor ...

‹‹ Pagina 1 din 2764
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5