Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial - ordin Twitter Facebook

Monitorul Oficial
Ordin (afisez 24654 rezultate)


‹‹ Pagina 1 din 2466

Monitorul Oficial 471 din 30 Iunie 2015 (M. Of. 471/2015)

 ORDIN nr. 1.641 din 26 iunie 2015 privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.125/2013 pentru aprobarea modelului Cererii de plată pentru măsura 215 - pachet b) - Plăţi în favoarea bunăstării păsărilor EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 30 iunie 2015

Având în vedere referatul comun de aprobare nr. 22.613 din 23 iunie 2015 al agenţiei pentru finanţarea investiţiilor rurale, respectiv al agenţiei de plăţi şi intervenţie pentru agricultură,în baza prevederilor:- art. 18 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 41/2014 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea agenţiei pentru finanţarea investiţiilor rurale, prin reorganizarea agenţiei de plăţi pentru dezvoltare rurală şi pescuit, aprobată prin legea nr. 43/2015;- programului naţional de dezvoltare rurală 2007-2013, aprobat prin decizia comisiei europene nr. c (2008) 3.831 din 16 iulie 2008, cu modificările şi completările ulterioare;- programului naţional de dezvoltare rurală 2014-2020, aprobat prin decizia ...

Monitorul Oficial 476 din 30 Iunie 2015 (M. Of. 476/2015)

 ORDIN nr. 821 din 29 iunie 2015 pentru modificarea art. 1 din Ordinul ministrului transporturilor nr. 193/2015 privind regimul de circulaţie pe podul Agigea peste Canalul Dunăre-Marea Neagră pe DN 39, km 8 + 988, judeţul Constanţa EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 476 din 30 iunie 2015

În temeiul art. 44 alin. (2) din ordonanţa guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 5 alin. (7) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea ministerului transporturilor, cu modificările ulterioare,ministrul transporturilor emite următorul ordin: art. i articolul 1 din ordinul ministrului transporturilor nr. 193/2015 privind regimul de circulaţie pe podul agigea peste canalul dunăre-marea neagră pe dn 39, km 8 + 988, judeţul constanţa, publicat în monitorul ...

Monitorul Oficial 472 din 30 Iunie 2015 (M. Of. 472/2015)

 ORDIN nr. 811 din 29 iunie 2015 privind prorogarea termenului prevăzut la art. 1 alin. (2) din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 456/2013 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor cu risc crescut de discontinuitate în aprovizionare de care beneficiază asiguraţii în sistemul de asigurări sociale de sănătate şi a unei măsuri pentru asigurarea acestora pe piaţa din România EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 472 din 30 iunie 2015

Având în vedere referatul de aprobare al direcţiei farmaceutice şi dispozitive medicale nr. n.b. 6.966/2015,în temeiul prevederilor:- art. 695 pct. 17 şi ale art. 792 din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;- art. 7 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea ministerului sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,prezentul ordin fiind adoptat cu respectarea procedurii de notificare prevăzute de hotărârea guvernului nr. 1.016/2004 privind măsurile pentru organizarea şi realizarea schimbului de informaţii în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice, precum şi al regulilor referitoare la serviciile societăţii informaţionale între românia şi ...

 ORDIN nr. 810 din 29 iunie 2015 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 472 din 30 iunie 2015

Văzând referatul de aprobare nr. n.b. 6.965/2015 al direcţiei politica medicamentului şi a dispozitivelor medicale din cadrul ministerului sănătăţii,având în vedere prevederile art. 851 din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ţinând cont de prevederile ordinului ministrului sănătăţii nr. 75/2009 pentru aprobarea normelor privind modul de calcul al preţurilor la medicamentele de uz uman, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea ministerului sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:art. 1(1) se aprobă preţurile maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către ...

Monitorul Oficial 473 din 30 Iunie 2015 (M. Of. 473/2015)

 ORDIN nr. 56 din 24 iunie 2015 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale Antidrog, aprobat prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 52/2012 EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 473 din 30 iunie 2015

În temeiul art. 7 alin. (5) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea ministerului afacerilor interne, aprobată cu modificări prin legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,viceprim-ministrul, ministrul afacerilor interne, emite următorul ordin:art. iregulamentul de organizare şi funcţionare a agenţiei naţionale antidrog, aprobat prin ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 52/2012, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 146 din 5 martie 2012, cu modificările ulterioare, se modifică şi completează după cum urmează:1. la articolul 22 alineatul (1) punctul 1, literele e), p) şi q) se abrogă.2. la articolul 22 alineatul (1), ...

Monitorul Oficial 471 din 30 Iunie 2015 (M. Of. 471/2015)

 ORDIN nr. 770 din 24 iunie 2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2015 al Şcolii Superioare de Aviaţie Civilă EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 30 iunie 2015

În temeiul prevederilor art. 16 alin. (1) lit. c) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 5 din ordonanţa guvernului nr. 15/1999 privind înfiinţarea Şcolii superioare de aviaţie civilă, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 352/2003, şi ale art. 5 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea ministerului transporturilor, cu modificările ulterioare,ministrul transporturilor emite următorul ordin:art. 1se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2015 al Şcolii superioare de aviaţie civilă, care funcţionează în subordinea ministerului transporturilor, finanţată din venituri proprii şi alocaţii de la ...

Monitorul Oficial 470 din 30 Iunie 2015 (M. Of. 470/2015)

 ORDIN nr. 5 din 25 iunie 2015 pentru modificarea Normelor metodologice privind întocmirea raportărilor periodice cuprinzând informaţii statistice de natură financiar-contabilă, aplicabile sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din alte state membre, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 5/2014, şi pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind întocmirea situaţiilor financiare FINREP la nivel individual, conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile instituţiilor de credit în scopuri de supraveghere prudenţială, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 6/2014 EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 470 din 30 iunie 2015

Având în vedere prevederile art. 59 alin. (1) şi ale art. 153 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 420 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 48 din legea nr. 312/2004 privind statutul băncii naţionale a româniei,banca naţională a româniei emite următorul ordin:art. i normele metodologice privind întocmirea raportărilor periodice cuprinzând informaţii statistice de ...

Monitorul Oficial 468 din 29 Iunie 2015 (M. Of. 468/2015)

 ORDIN nr. 93 din 25 iunie 2015 privind aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport, a tarifului pentru serviciul de sistem, a tarifelor zonale aferente serviciului de transport pentru extragerea de energie electrică din reţea [T(L)], a tarifului mediu de extragere de energie electrică din reţea şi a preţului reglementat pentru energia electrică reactivă, practicate de Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 468 din 29 iunie 2015

Având în vedere prevederile art. 75 alin. (1) lit. b), art. 76 alin. (1), art. 79 alin. (3) din legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de transport al energiei electrice, aprobată prin ordinul preşedintelui autorităţii naţionale de reglementare în domeniul energiei nr. 53/2013, cu modificările şi completările ulterioare, ale metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de sistem, aprobată prin ordinul preşedintelui autorităţii naţionale de reglementare în domeniul energiei nr. 87/2013 şi ale metodologiei privind stabilirea obligaţiilor de plată a energiei electrice ...

 ORDIN nr. 750 din 26 iunie 2015 pentru modificarea art. 2 lit. b) din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 419/2015 privind stabilirea procedurii de efectuare a plăţii titlurilor executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din cadrul Ministerului Finanţelor Publice - aparat central şi al unităţilor subordonate EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 468 din 29 iunie 2015

În temeiul art. 10 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului finanţelor publice, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:art. ilitera b) a articolului 2 din ordinul ministrului finanţelor publice nr. 419/2015 privind stabilirea procedurii de efectuare a plăţii titlurilor executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din cadrul ministerului finanţelor publice - aparat central şi al unităţilor subordonate, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 239 din 8 aprilie 2015, se modifică şi va avea următorul cuprins:"b) începând cu data de 1 iulie 2015, tranşa a 3-a;".art. ...

Monitorul Oficial 466 din 29 Iunie 2015 (M. Of. 466/2015)

 ORDIN nr. 768 din 19 iunie 2015 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.384/2010 privind aprobarea modelului-cadru al contractului de management şi a listei indicatorilor de performanţă a activităţii managerului spitalului public EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 29 iunie 2015

Văzând referatul de aprobare nr. n.b. 6.585/2015 întocmit de direcţia generală resurse umane, juridic şi contencios din cadrul ministerului sănătăţii,având în vedere prevederile art. 178 alin. (4) şi art. 183^3 alin. (1) lit. o) din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea ministerului sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:art. i anexa nr. 1 la ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.384/2010 privind aprobarea modelului-cadru al contractului de management şi a listei indicatorilor de performanţă a activităţii managerului spitalului ...

‹‹ Pagina 1 din 2466
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5