Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial - ordin Twitter Facebook

Monitorul Oficial
Ordin (afisez 37299 rezultate)
‹‹ Pagina 1 din 3730

Monitorul Oficial 422 din 21 Aprilie 2021 (M. Of. 422/2021)

 ORDIN nr. 248 din 6 aprilie 2021 privind publicarea acceptării amendamentelor la anexa Convenţiei internaţionale din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta - Amendamente la anexa II la MARPOL (Reziduuri de marfă şi amestecuri rezultate în urma spălării tancurilor de produse persistente care plutesc), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.315(74) a Comitetului pentru protecţia mediului marin din 17 mai 2019 EMITENT: Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 422 din 21 aprilie 2021

Având în vedere referatul direcţiei transport naval nr. 5.309/205 din 17.02.2021 de aprobare a ordinului ministrului transporturilor şi infrastructurii privind publicarea acceptării amendamentelor la anexa convenţiei internaţionale din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin protocolul din 1978 referitor la aceasta - amendamente la anexa ii la marpol (reziduuri de marfă şi amestecuri rezultate în urma spălării tancurilor de produse persistente care plutesc), adoptate de organizaţia maritimă internaţională prin rezoluţia mepc.315(74) a comitetului pentru protecţia mediului marin din 17 mai 2019,ţinând seama de prevederile art. 16(2)(f)(iii) şi ale art. 16(2)(g)(ii) din convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de ...

 ORDIN nr. 76 din 2 aprilie 2021 privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 364/2016 pentru aprobarea Normelor privind gestionarea sistemului autorizaţiilor de plantare a viţei-de-vie pentru struguri de vin EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 422 din 21 aprilie 2021

Văzând referatul de aprobare al oficiului naţional al viei şi produselor vitivinicole nr. 521 din 23.03.2021,ţinând cont de prevederile: - regulamentului (ue) nr. 2.220/2020 al parlamentului european şi al consiliului din 23 decembrie 2020 de stabilire a anumitor dispoziţii tranzitorii privind sprijinul acordat din fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (feadr) şi din fondul european de garantare agricolă (fega) în anii 2021 şi 2022 şi de modificare a regulamentelor (ue) nr. 1.305/2013, (ue) nr. 1.306/2013 şi (ue) nr. 1.307/2013 în ceea ce priveşte resursele şi aplicarea regulamentelor respective în anii 2021 şi 2022 şi a regulamentului (ue) nr. 1.308/2013 ...

Monitorul Oficial 421 din 21 Aprilie 2021 (M. Of. 421/2021)

 ORDIN nr. 7.049 din 20 aprilie 2021 privind prelungirea măsurii de carantină zonală pentru comuna Comăna, judeţul Braşov EMITENT: Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 421 din 21 aprilie 2021

Luând în considerare situaţia epidemiologică din comuna comăna, judeţul braşov, generată de coronavirusul sars-cov-2, având ca rezultat o incidenţă a cazurilor de îmbolnăvire cu sars-cov-2 de 11,10 cazuri la 1.000 de locuitori, riscul epidemiologic fiind de o gravitate maximă, în circumstanţe de nerespectare a măsurilor legale în vigoare,ţinând cont de hotărârea comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă braşov nr. 109 din 20.04.2021 emisă pe baza analizei de risc a direcţiei de sănătate publică a judeţului braşov nr. 3.913 din 19.04.2021 şi a avizului institutului naţional de sănătate publică nr. insp/cnscbt 6.632 din 19.04.2021,în temeiul prevederilor art. 3 lit. b), art. 6 ...

 ORDIN nr. 7.048 din 20 aprilie 2021 privind prelungirea măsurii de carantină zonală pentru comuna Copăceni, judeţul Ilfov EMITENT: Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 421 din 21 aprilie 2021

Luând în considerare situaţia epidemiologică din comuna copăceni, judeţul ilfov, generată de coronavirusul sars-cov2, având ca rezultat o incidenţă a cazurilor de îmbolnăvire cu sars-cov-2 de 5,45 cazuri la 1.000 de locuitori, riscul epidemiologic fiind de o gravitate maximă, în circumstanţe de nerespectare a măsurilor legale în vigoare,ţinând cont de hotărârea comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă ilfov nr. 110 din 20.04.2021 emisă pe baza analizei de risc a direcţiei de sănătate publică a judeţului ilfov nr. 3.969 din 20.04.2021 şi a avizului institutului naţional de sănătate publică nr. 712 din 20.04.2021,în temeiul prevederilor art. 3 lit. b), art. 6 ...

 ORDIN nr. 249 din 6 aprilie 2021 pentru publicarea acceptării amendamentelor din 2021 la Regulamentul anexat la Acordul european privind transportul internaţional al mărfurilor periculoase pe căile navigabile interioare (ADN), adoptat la Geneva la 26 mai 2000, şi a rectificărilor la acestea, precum şi a rectificărilor la Regulamentul anexat la ADN aplicabil de la 1 ianuarie 2019, adoptate de Comisia Economică pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite (CEE - ONU) la Geneva EMITENT: Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 421 din 21 aprilie 2021

Având în vedere referatul direcţiei transport naval nr. 5.312/204 din 15.02.2021 de aprobare a ordinului ministrului transporturilor şi infrastructurii pentru publicarea acceptării amendamentelor din 2021 la regulamentul anexat la acordul european privind transportul internaţional al mărfurilor periculoase pe căile navigabile interioare (adn), adoptat la geneva la 26 mai 2000, şi a rectificărilor la acestea, precum şi a rectificărilor la regulamentul anexat la adn aplicabil de la 1 ianuarie 2019, adoptate de comisia economică pentru europa a organizaţiei naţiunilor unite (cee - onu) la geneva,ţinând seama de prevederile art. 20 paragraful 5 din acordul european privind transportul internaţional al mărfurilor periculoase ...

Monitorul Oficial 420 din 21 Aprilie 2021 (M. Of. 420/2021)

 ORDIN nr. 29 din 14 aprilie 2021 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 105/2018 pentru aprobarea Regulilor generale privind pieţele centralizate de gaze naturale EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 420 din 21 aprilie 2021

Având în vedere prevederile art. 99 lit. d) şi i) şi ale art. 177 alin. (1) şi (2) din legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi ale art. 10 alin. (1) lit. a) şi q) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea autorităţii naţionale de reglementare în domeniul energiei, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele autorităţii naţionale de reglementare în domeniul energiei emite următorul ordin:art. iordinul preşedintelui autorităţii naţionale de reglementare în domeniul energiei nr. 105/2018 pentru aprobarea ...

 ORDIN nr. 3.696 din 20 aprilie 2021 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Liceul Teoretic "Socrates" din municipiul Timişoara EMITENT: Ministerul Educaţiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 420 din 21 aprilie 2021

Având în vedere prevederile art. 24 alin. (3) lit. c) şi d) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare, luând în considerare dispoziţiile hotărârii guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,având în vedere prevederile hotărârii guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,ţinând cont de prevederile art. ii alin. (2) şi (3) din ordonanţa ...

Monitorul Oficial 418 din 21 Aprilie 2021 (M. Of. 418/2021)

 ORDIN nr. 244 din 5 aprilie 2021 pentru modificarea punctului III din anexa la Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.254/2019 privind aprobarea Listei cuprinzând porturile şi locurile de operare deschise accesului public şi limitele acestora, a căror infrastructură de transport naval aparţine domeniului public al statului EMITENT: Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 418 din 21 aprilie 2021

Având în vedere referatul direcţiei transport naval nr. 52 din 24.02.2021 pentru modificarea pct. iii din anexa la ordinul ministrului transporturilor nr. 1.254/2019 privind aprobarea listei cuprinzând porturile şi locurile de operare deschise accesului public şi limitele acestora, a căror infrastructură de transport naval aparţine domeniului public al statului,în temeiul art. 8 din ordonanţa guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparţinând domeniului public, precum şi desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi şi pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 57 alin. (1) şi (3) din ordonanţa de ...

Monitorul Oficial 419 din 21 Aprilie 2021 (M. Of. 419/2021)

 ORDIN nr. 83 din 9 aprilie 2021 pentru aprobarea Ghidului solicitantului pentru măsura IV.4 "Prelucrarea produselor pescăreşti şi de acvacultură - art. 69 alin. (3)" din Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020 EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 419 din 21 aprilie 2021

Având în vedere referatul de aprobare nr. 314.988 din data de 6.04.2021 al direcţiei generale pescuit - autoritatea de management pentru popam, în baza prevederilor:- regulamentului (ue) nr. 1.303/2013 al parlamentului european şi al consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind fondul european de dezvoltare regională, fondul social european, fondul de coeziune, fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind fondul european de dezvoltare regională, fondul social european, fondul de coeziune şi fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime ...

Monitorul Oficial 417 din 21 Aprilie 2021 (M. Of. 417/2021)

 ORDIN nr. 519 din 8 aprilie 2021 pentru modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 5.425/2018 privind acordarea celui de-al doilea titlu de parc industrial Societăţii PARCURI INDUSTRIALE BIHOR - S.A. şi pentru modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 3.246/2016 privind acordarea titlului de parc industrial Societăţii PARCURI INDUSTRIALE BIHOR - S.R.L. EMITENT: Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 417 din 21 aprilie 2021

Având în vedere prevederile:- art. 6 alin. (1) şi ale art. 12 lit. b) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;– art. 8 alin. (7) şi (8) şi art. 9 din legea nr. 186/2013 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale, cu modificările ulterioare,în temeiul art. 12 alin. (6) din hotărârea guvernului nr. 477/2020 privind organizarea şi funcţionarea ministerului lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei,ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei emite următorul ordin:art. iordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 5.425/2018 privind acordarea celui de-al doilea titlu ...

‹‹ Pagina 1 din 3730
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016