Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial - ordin Twitter Facebook

Monitorul Oficial
Ordin (afisez 28243 rezultate)


‹‹ Pagina 1 din 2825

Monitorul Oficial 188 din 16 Martie 2017 (M. Of. 188/2017)

 ORDIN nr. 283 din 1 martie 2017 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 6 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Ialomiţa EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 188 din 16 martie 2017

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) din legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 3 alin. (13) din legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 15 alin. (3) din regulamentul de organizare şi funcţionare a agenţiei naţionale de cadastru şi publicitate imobiliară, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,directorul general al agenţiei naţionale de cadastru şi publicitate imobiliară emite prezentul ordin.art. 1(1) se aprobă începerea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, situate ...

 ORDIN nr. 280 din 1 martie 2017 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Belciugatele, judeţul Călăraşi EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 188 din 16 martie 2017

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) din legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 3 alin. (13) din legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 15 alin. (3) din regulamentul de organizare şi funcţionare a agenţiei naţionale de cadastru şi publicitate imobiliară, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,directorul general al agenţiei naţionale de cadastru şi publicitate imobiliară emite prezentul ordin.art. 1(1) se aprobă începerea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, situate ...

Monitorul Oficial 187 din 16 Martie 2017 (M. Of. 187/2017)

 ORDIN nr. 867 din 8 martie 2017 pentru completarea Normelor tehnice de utilizare a Sistemului de control al exportului, aprobate prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.194/2016 EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 187 din 16 martie 2017

Având în vedere prevederile art. 179 din regulamentul (ue) nr. 952/2013 al parlamentului european şi al consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a codului vamal al uniunii,ţinând seama de prevederile art. 664 din regulamentul de aplicare a codului vamal al româniei, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 707/2006, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din hotărârea guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea agenţiei naţionale de administrare fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele agenţiei naţionale de administrare fiscală emite următorul ordin:art. i normele tehnice de utilizare a sistemului de control al exportului, aprobate prin ordinul ...

 ORDIN nr. 244 din 7 martie 2017 privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale a personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 187 din 16 martie 2017

Având în vedere:- referatul de aprobare al direcţiei management şi structuri unităţi sanitare nr. 1.887/2017;- ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, cu modificările şi completările ulterioare;- art. 11 alin. (2) din capitolul ii al anexei nr. iii la legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea ministerului sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:art. ianexa ...

 ORDIN nr. 866 din 8 martie 2017 pentru completarea Normelor tehnice de utilizare a Sistemului român de procesare automată a declaraţiei vamale la import, aprobate prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.885/2016 EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 187 din 16 martie 2017

Având în vedere regulamentul (ue) nr. 952/2013 al parlamentului european şi al consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a codului vamal al uniunii, regulamentul de punere în aplicare (ue) 2015/2.447 al comisiei din 24 noiembrie 2015 de stabilire a unor norme pentru punerea în aplicare a anumitor dispoziţii din regulamentul (ue) nr. 952/2013 al parlamentului european şi al consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a codului vamal al uniunii, regulamentul delegat (ue) 2016/341 al comisiei din 17 decembrie 2015 de completare a regulamentului (ue) nr. 952/2013 al parlamentului european şi al consiliului în ceea ce priveşte normele tranzitorii ...

 ORDIN nr. 281 din 1 martie 2017 pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară, pe sectoare cadastrale, cu privire la imobilele situate în unitatea administrativ-teritorială Victoria din judeţul Brăila EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 187 din 16 martie 2017

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (2) lit. p) şi ale art. 15 alin. (1) din legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 3 alin. (13) din legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 15 alin. (3) din regulamentul de organizare şi funcţionare al agenţiei naţionale de cadastru şi publicitate imobiliară, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,directorul general al agenţiei naţionale de cadastru şi publicitate imobiliară emite prezentul ordin.art. 1(1) se declară închise vechile evidenţe ...

 ORDIN nr. 30 din 13 martie 2017 privind activitatea de standardizare în Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 187 din 16 martie 2017

Având în vedere prevederile legii nr. 163/2015 privind standardizarea naţională,în temeiul art. 7 alin. (5) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea ministerului afacerilor interne, aprobată cu modificări prin legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:cap. idispoziţii generaleart. 1prezentul ordin reglementează procesul de standardizare în ministerul afacerilor interne, denumit în continuare mai, stabilind cadrul organizatoric, atribuţiile şi direcţiile de acţiune specifice.art. 2standardizarea în mai asigură suportul documentar în vederea realizării şi menţinerii nivelului necesar de compatibilitate şi interschimbabilitate în domeniul operaţional, tehnic şi metodologic-administrativ, precum şi pentru atingerea interoperabilităţii ...

Monitorul Oficial 183 din 15 Martie 2017 (M. Of. 183/2017)

 ORDIN nr. 272 din 14 martie 2017 privind modificarea şi completarea Normelor de aplicare a prevederilor art. 703 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii referitoare la medicamentele utilizate pentru rezolvarea unor nevoi speciale, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 85/2013 EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 183 din 15 martie 2017

Văzând referatul de aprobare al direcţiei politica medicamentului şi a dispozitivelor medicale nr. fb 2.195/2017 şi adresa agenţiei naţionale a medicamentului şi dispozitivelor medicale nr. 57.679e/2014, înregistrată la ministerul sănătăţii cu nr. 69.569/2014,având în vedere prevederile art. 703 din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,ţinând cont de prevederile art. 4 alin. (2) lit. a) din hotărârea guvernului nr. 734/2010 privind organizarea şi funcţionarea agenţiei naţionale a medicamentului şi a dispozitivelor medicale, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea ministerului sănătăţii, ...

 ORDIN nr. 269 din 14 martie 2017 privind obligaţia de a asigura stocuri adecvate şi continue de medicamente EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 183 din 15 martie 2017

Văzând referatul de aprobare nr. fb 2.193/2017 al direcţiei politica medicamentului şi a dispozitivelor medicale,având în vedere prevederile art. 699 pct. 19 şi art. 804 alin. (2) din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea ministerului sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:art. 1În înţelesul prezentului ordin, termenii şi noţiunile folosite au următoarele semnificaţii:a) beneficiari - unităţile sanitare aflate în contract cu casele de asigurări de sănătate, unităţi care derulează programe naţionale de sănătate şi farmacii;b) ...

 ORDIN nr. 55 din 3 martie 2017 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice nr. 264/2016 privind stabilirea metodologiei de selecţie pentru evaluarea ex-ante a documentaţiilor de atribuire aferente contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică care intră sub incidenţa art. 23 alin. (2) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, respectiv contractelor/acordurilor-cadru sectoriale care intră sub incidenţa art. 25 alin. (2) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, precum şi pentru stabilirea modului de interacţiune cu autorităţile/entităţile contractante verificate EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU ACHIZITII PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 183 din 15 martie 2017

Având în vedere:- prevederile art. 23 din anexa la hotărârea guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;- prevederile art. 25 din anexa la hotărârea guvernului nr. 394/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, cu modificările şi completările ulterioare;- necesitatea fluidizării procesului de achiziţie publică/sectorială prin prevenirea întârzierilor în iniţierea procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică/sectorială;- necesitatea optimizării activităţii de elaborare a ...

‹‹ Pagina 1 din 2825
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5