Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial - ordin Twitter Facebook

Monitorul Oficial
Ordin (afisez 31423 rezultate)


‹‹ Pagina 1 din 3143

Monitorul Oficial 796 din 18 Septembrie 2018 (M. Of. 796/2018)

 ORDIN nr. 1.339 din 7 septembrie 2018 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2018 al Centrului Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV EMITENT: Ministerul Transporturilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 796 din 18 septembrie 2018

Având în vedere referatul direcţiei economice nr. 34.227 din 3.09.2018 prin care se propune spre aprobare bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2018 al centrului român pentru pregătirea şi perfecţionarea personalului din transporturi navale - ceronav,în conformitate cu prevederile art. 16 alin. (1) lit. e) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 11 alin. (2) din hotărârea guvernului nr. 449/2003 privind organizarea şi funcţionarea centrului român pentru pregătirea şi perfecţionarea personalului din transporturi navale - ceronav, cu modificările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 5 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea ...

Monitorul Oficial 794 din 17 Septembrie 2018 (M. Of. 794/2018)

 ORDIN nr. 4.507 din 28 august 2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 235/2010 pentru acordarea burselor de merit olimpic internaţional elevilor premiaţi la olimpiadele şcolare internaţionale EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 794 din 17 septembrie 2018

În temeiul prevederilor legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,în baza prevederilor art. 6 din legea nr. 235/2010 pentru acordarea burselor de merit olimpic internaţional elevilor premiaţi la olimpiadele şcolare internaţionale, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 12 alin. (3) din hotărârea guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea ministerului educaţiei naţionale, cu modificările ulterioare,ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.art. 1se aprobă normele metodologice de aplicare a legii nr. 235/2010 pentru acordarea burselor de merit olimpic internaţional elevilor premiaţi la olimpiadele şcolare internaţionale, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.art. 2la data intrării în vigoare a ...

 ORDIN nr. 4.813 din 29 august 2018 privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2018-2019 EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 794 din 17 septembrie 2018

În baza prevederilor art. 94 alin. (2) lit. e) şi ale art. 361 din legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ, cu modificările ulterioare,având în vedere dispoziţiile hotărârii guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea ministerului educaţiei naţionale, cu modificările ulterioare,ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.art. 1se aprobă calendarul de desfăşurare a evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a viii-a în anul şcolar 2018-2019, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.art. 2evaluarea naţională pentru absolvenţii clasei a ...

 ORDIN nr. 217 din 12 septembrie 2018 privind publicarea Listei unităţilor sanitare cu paturi încadrate în categoriile de acreditare la data de 3 septembrie 2018 EMITENT: Autoritatea Naţională de Management al Calităţii în Sănătate PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 794 din 17 septembrie 2018

Având în vedere:- referatul serviciului juridic şi relaţii externe aprobat cu nr. 697/c.v. din data de 12 septembrie 2018;– dispoziţiile art. 2 lit. e) şi h), art. 6 lit. e), art. 9 alin. (2) şi art. 13 alin. (5) lit. c) din legea nr. 185/2017 privind asigurarea calităţii în sistemul de sănătate;– prevederile ordinului preşedintelui autorităţii naţionale de management al calităţii în sănătate nr. 10/2018 privind aprobarea categoriilor de acreditare a unităţilor sanitare cu paturi aferente celui de al ii-lea ciclu de acreditare, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 13 alin. (6) din legea nr. 185/2017,preşedintele autorităţii naţionale de management al calităţii ...

Monitorul Oficial 792 din 17 Septembrie 2018 (M. Of. 792/2018)

 ORDIN nr. 3.067 din 10 septembrie 2018 pentru completarea unor reglementări contabile EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 792 din 17 septembrie 2018

În temeiul art. 10 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului finanţelor publice, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile art. 4 alin. (1), art. 28 alin. (8^1) şi ale art. 44 din legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul finanţelor publice emite prezentul ordin.art. ireglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 963 din 30 decembrie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se completează, după cum urmează:1. după subsecţiunea 4.13.5. „rezultatul exerciţiului financiar, ...

 ORDIN nr. 1.366 din 12 septembrie 2018 pentru aprobarea Procedurii privind scoaterea din circuitul agricol a pajiştilor permanente EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 792 din 17 septembrie 2018

Având în vedere referatul de aprobare nr. 292.050/2018 al direcţiei îmbunătăţiri funciare şi fond funciar,în baza prevederilor art. 5 şi art. 5^1 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea legii fondului funciar nr. 18/1991, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 86/2014, cu modificările şi completările ulterioare, şi a prevederilor art. iv alin. (3) din legea nr. 44/2018 pentru modificarea şi completarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea legii fondului funciar nr. 18/1991,în temeiul art. 9 alin. ...

 ORDIN nr. 1.362 din 11 septembrie 2018 pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii Denistepe din judeţul Tulcea, în proprietatea acestei organizaţii EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 792 din 17 septembrie 2018

Luând în considerare referatul de aprobare nr. 292.697/2018 al direcţiei îmbunătăţiri funciare şi fond funciar,în baza prevederilor art. 27 alin. (1) şi (4) din legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 9 alin. (5) din hotărârea guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea ministerului agriculturii şi dezvoltării rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din hotărârea guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea autorităţii pentru administrarea sistemului naţional antigrindină şi de creştere a precipitaţiilor, cu modificările ulterioare,ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:art. 1se aprobă transmiterea unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând ...

 ORDIN nr. 1.361 din 11 septembrie 2018 pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii Comoşteni şi al Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii Piscu Nou din judeţul Dolj, în proprietatea acestor organizaţii EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 792 din 17 septembrie 2018

Luând în considerare referatul de aprobare nr. 292.696/2018 al direcţiei îmbunătăţiri funciare şi fond funciar,în baza prevederilor art. 27 alin. (1) şi (4) din legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 9 alin. (5) din hotărârea guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea ministerului agriculturii şi dezvoltării rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din hotărârea guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea autorităţii pentru administrarea sistemului naţional antigrindină şi de creştere a precipitaţiilor, cu modificările ulterioare,ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:art. 1se aprobă transmiterea unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând ...

 ORDIN nr. 1.360 din 11 septembrie 2018 pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii SPP23 Găgeni din judeţul Buzău, în proprietatea acestei organizaţii EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 792 din 17 septembrie 2018

Luând în considerare referatul de aprobare nr. 292.698/2018 al direcţiei îmbunătăţiri funciare şi fond funciar,în baza prevederilor art. 27 alin. (1) şi (4) din legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 9 alin. (5) din hotărârea guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea ministerului agriculturii şi dezvoltării rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din hotărârea guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea autorităţii pentru administrarea sistemului naţional antigrindină şi de creştere a precipitaţiilor, cu modificările ulterioare,ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:art. 1se aprobă transmiterea unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând ...

Monitorul Oficial 793 din 17 Septembrie 2018 (M. Of. 793/2018)

 ORDIN nr. 126 din 31 august 2018 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, ca urmare a actualizării tarifelor în funcţie de rata inflaţiei din anul 2017 EMITENT: Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 793 din 17 septembrie 2018

Văzând referatul de aprobare nr. 2.380 din 24 iulie 2018, întocmit de direcţia economică din cadrul autorităţii naţionale sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor,având în vedere prevederile art. 10 lit. b), art. 18 alin. (5), precum şi ale art. 48 alin. (7) din ordonanţa guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 3 alin. (3) şi art. 4 alin. (3) din hotărârea guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea autorităţii naţionale sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ...

‹‹ Pagina 1 din 3143
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice

Conflictele de munca pot fi solutionate!

Cititi intreaga legislatie cu privire la neintelegerile si conflictele de munca!

Descarcati GRATUIT Raportul Special "Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice