Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial - ordin Twitter Facebook

Monitorul Oficial
Ordin (afisez 23288 rezultate)


‹‹ Pagina 1 din 2329

Monitorul Oficial 703 din 25 Septembrie 2014 (M. Of. 703/2014)

 ORDIN nr. 972 din 23 septembrie 2014 privind aprobarea Ghidului Solicitantului Condiţii Specifice pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 172 "Competenţe pentru competitivitate în domeniul medical - transplant de organe, ţesuturi şi celule", finanţată prin Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" 2007-2013, domeniul major de intervenţie 3.2 "Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii" EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 703 din 25 septembrie 2014

În baza hotărârii guvernului nr. 457/2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale, cu modificările şi completările ulterioare, a ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări prin legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi a legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,în conformitate cu prevederile hotărârii guvernului nr. 218/2012 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul ...

 ORDIN nr. 970 din 23 septembrie 2014 privind aprobarea Ghidului Solicitantului Condiţii Specifice pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 173 "Dezvoltarea economiei sociale", finanţată prin Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" 2007-2013, domeniul major de intervenţie 6.1 EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 703 din 25 septembrie 2014

În baza hotărârii guvernului nr. 457/2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale, cu modificările şi completările ulterioare, a ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări prin legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi a legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,în conformitate cu prevederile hotărârii guvernului nr. 218/2012 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul ...

Monitorul Oficial 701 din 24 Septembrie 2014 (M. Of. 701/2014)

 ORDIN nr. 13.291 din 15 septembrie 2014 privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale de Integritate, aprobat prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Integritate nr. 86/2013 EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE INTEGRITATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 701 din 24 septembrie 2014

Având în vedere prevederile art. 16 alin. (4) din legea nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea agenţiei naţionale de integritate, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 28 alin. (1) lit. i) din legea nr. 144/2007, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele agenţiei naţionale de integritate emite prezentul ordin.art. iregulamentul de organizare şi funcţionare al agenţiei naţionale de integritate, aprobat prin ordinul preşedintelui agenţiei naţionale de integritate nr. 86/2013, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 158 din 25 martie 2013, se modifică după cum urmează:1. la articolul 15 punctul 15.1, litera a) va avea următorul ...

 ORDIN nr. 4.609 din 18 septembrie 2014 privind transferarea unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Creştină Privată din Cartierul Rromilor din localitatea Tinca de la persoana juridică Fundaţia "Prorroma" din municipiul Cluj-Napoca la persoana juridică Fundaţia "People to People" din municipiul Oradea EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 701 din 24 septembrie 2014

Având în vedere prevederile ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,ţinând cont de dispoziţiile hotărârii guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare al agenţiei române de asigurare a calităţii în Învăţământul preuniversitar (aracip), cu modificările ulterioare,luând în considerare prevederile ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6.096/2012 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala creştină privată din cartierul rromilor din localitatea tinca,în temeiul hotărârii guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea ministerului educaţiei naţionale, cu modificările şi ...

Monitorul Oficial 699 din 24 Septembrie 2014 (M. Of. 699/2014)

 ORDIN nr. 84 din 10 septembrie 2014 privind aprobarea Condiţiilor-cadru de valabilitate a licenţei de operare a sistemului de distribuţie a gazelor naturale EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 24 septembrie 2014

Având în vedere prevederile art. 119 pct. 3 lit. b) din legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 10 alin. (1) lit. c) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea autorităţii naţionale de reglementare în domeniul energiei, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 160/2012,preşedintele autorităţii naţionale de reglementare în domeniul energiei emite prezentul ordin.art. 1 se aprobă condiţiile-cadru de valabilitate a licenţei de operare a sistemului de distribuţie a gazelor naturale, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.art. 2 titularii ...

 ORDIN nr. 2.548 din 2 august 2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială U.M. CUGIR - S.A. - filială a Companiei Naţionale ROMARM - S.A. EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 24 septembrie 2014

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. b) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014,în temeiul prevederilor art. 9 alin. (6) din hotărârea guvernului nr. 47/2013 privind organizarea şi funcţionarea ministerului economiei, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 15 alin. (3^1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor ...

 ORDIN nr. 455 din 18 septembrie 2014 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru aplicarea tarifului de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 769/2010 EMITENT: DEPARTAMENTUL PENTRU PROIECTE DE INFRASTRUCTURĂ, INVESTIŢII STRĂINE, PARTENERIAT PUBLIC-PRIVAT ŞI PROMOVAREA EXPORTURILOR - GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 24 septembrie 2014

Având în vedere dispoziţiile art. ii din legea nr. 100/2014 privind aprobarea ordonanţei guvernului nr. 8/2010 pentru modificarea şi completarea ordonanţei guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din românia şi ale art. 17 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 3 alin. (4) din ordonanţa guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de ...

 ORDIN nr. 143 din 19 septembrie 2014 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Unităţii de politici publice, aprobat prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 52/2013 EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 24 septembrie 2014

În temeiul art. 7 alin. (5) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea ministerului afacerilor interne, aprobată cu modificări prin legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,viceprim-ministrul, ministrul afacerilor interne, emite următorul ordin:art. iregulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de politici publice, aprobat prin ordinul ministrului afacerilor interne nr. 52/2013, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 285 din 21 mai 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. articolul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:"art. 14. - directorul răspunde în faţa conducerii ...

 ORDIN nr. M.103 din 16 septembrie 2014 privind aprobarea Normelor metodologice pentru stabilirea atribuţiilor structurilor din Ministerul Apărării Naţionale privind detaşarea personalului în calitate de expert naţional la instituţiile şi organismele Uniunii Europene EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 24 septembrie 2014

În baza prevederilor art. 17 din legea nr. 105/2012 privind detaşarea experţilor naţionali la instituţiile şi organismele uniunii europene,în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea ministerului apărării naţionale, cu modificările ulterioare,ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.art. 1 se aprobă normele metodologice pentru stabilirea atribuţiilor structurilor din ministerul apărării naţionale privind detaşarea personalului în calitate de expert naţional la instituţiile şi organismele uniunii europene, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.art. 2 prezentul ordin se publică în monitorul oficial al româniei, partea i. ministrul apărării naţionale, mircea duşabucureşti, 16 septembrie 2014.nr. m.103.anexĂnorme ...

 ORDIN nr. 6 din 17 septembrie 2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea situaţiilor financiare FINREP la nivel individual, conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile instituţiilor de credit în scopuri de supraveghere prudenţială EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 24 septembrie 2014

Având în vedere prevederile art. 153 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 420 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 48 din legea nr. 312/2004 privind statutul băncii naţionale a româniei,banca naţională a româniei emite următorul ordin:art. 1 (1) se aprobă normele metodologice privind întocmirea situaţiilor financiare finrep la nivel individual, conforme cu standardele ...

‹‹ Pagina 1 din 2329
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5