Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial - ordin Twitter Facebook

Monitorul Oficial
Ordin (afisez 27980 rezultate)


‹‹ Pagina 1 din 2798

Monitorul Oficial 57 din 19 Ianuarie 2017 (M. Of. 57/2017)

 ORDIN nr. 2 din 16 ianuarie 2017 pentru modificarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 157/2012 privind forma şi conţinutul permisului de conducere EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 57 din 19 ianuarie 2017

În temeiul art. 7 alin. (5) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea ministerului afacerilor interne, aprobată cu modificări prin legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:art. i ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 157/2012 privind forma şi conţinutul permisului de conducere, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 430 din 28 iunie 2012, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. menţiunea privind transpunerea normelor uniunii europene va avea următorul cuprins:   "*prezentul ordin transpune în legislaţia naţională prevederile art. 1 alin. (1) şi ale anexei i la ...

 ORDIN nr. 1.570 din 2 august 2016 privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului ROSCI0365 Râul Moldova între Păltinoasa şi Ruşi EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 57 din 19 ianuarie 2017

Având în vedere referatul de aprobare nr. 110.863 din 28 iunie 2016 al direcţiei biodiversitate,ţinând cont de decizia etapei de încadrare nr. 64 din 25 noiembrie 2015 emisă de agenţia pentru protecţia mediului suceava, avizul ministerului culturii nr. 3.018 din 26 mai 2016, adresa ministerului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 90.097/r32.250 din 31 mai 2016, adresa ministerului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 70.014 din 28 iulie 2016 şi adresa direcţiei generale păduri nr. 28.566/e.s. din 27 iunie 2016,în temeiul prevederilor art. 21 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor ...

Monitorul Oficial 56 din 19 Ianuarie 2017 (M. Of. 56/2017)

 ORDIN nr. 1.169 din 27 iunie 2016 privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSPA0038 Dunăre-Olteniţa EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 56 din 19 ianuarie 2017

Având în vedere referatul de aprobare nr. 110.735 din 16 iunie 2016 al direcţiei biodiversitate,ţinând cont de decizia etapei de încadrare nr. 9.849 din 18 decembrie 2015 emisă de agenţia pentru protecţia mediului călăraşi, avizul ministerului culturii nr. 2.416 din 21 aprilie 2016, adresa ministerului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 91.267 din 10 iunie 2016, adresa ministerului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 46.404 din 12 mai 2016 şi adresa direcţiei generale păduri nr. 28.335/es din 4 mai 2016,în temeiul prevederilor art. 21 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor ...

Monitorul Oficial 54 din 18 Ianuarie 2017 (M. Of. 54/2017)

 ORDIN nr. 4 din 10 ianuarie 2017 pentru aprobarea unor licenţe de concesionare pentru explorare EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 54 din 18 ianuarie 2017

Având în vedere art. 13 şi art. 21 alin. (1) din legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 4 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 1.419/2009 privind organizarea şi funcţionarea agenţiei naţionale pentru resurse minerale, cu modificările ulterioare,preşedintele agenţiei naţionale pentru resurse minerale emite prezentul ordin.art. 1 se aprobă licenţa de concesionare pentru explorare nr. 19.735/2016 privind explorarea resurselor de ape geotermale din perimetrul diana, judeţul caraş-severin, încheiată între agenţia naţională pentru resurse minerale, în calitate de concedent, şi societatea comercială restaurant bacolux - s.r.l., cu sediul în craiova, judeţul dolj, cod unic de înregistrare 6440531, ...

Monitorul Oficial 55 din 18 Ianuarie 2017 (M. Of. 55/2017)

 ORDIN nr. 4 din 11 ianuarie 2017 privind documentaţia şi informaţiile necesare înregistrării, precum şi modalitatea şi termenele de raportare pentru dezvoltatorii imobiliari EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 55 din 18 ianuarie 2017

Având în vedere prevederile:- art. 128 alin. (1) lit. a) şi alin. (5) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 52/2016 privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile, precum şi pentru modificarea şi completarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori;- art. 5 alin. (5) din hotărârea guvernului nr. 700/2012 privind organizarea şi funcţionarea autorităţii naţionale pentru protecţia consumatorilor, cu modificările ulterioare,preşedintele autorităţii naţionale pentru protecţia consumatorilor emite următorul ordin:art. 1În vederea înregistrării de către autoritatea naţională pentru protecţia consumatorilor, dezvoltatorii imobiliari au obligaţia de a depune următoarele documente:a) certificatul de înregistrare, ...

Monitorul Oficial 47 din 17 Ianuarie 2017 (M. Of. 47/2017)

 ORDIN nr. 81 din 13 ianuarie 2017 pentru modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.922/2016 privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii ianuarie 2017 EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 47 din 17 ianuarie 2017

În temeiul:- art. 10 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului finanţelor publice, cu modificările şi completările ulterioare;- ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 109/2008, cu modificările şi completările ulterioare, al normelor metodologice de aplicare a prevederilor ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin hotărârea guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările şi completările ulterioare;- regulamentului-cadru privind operaţiunile de piaţă cu titluri de stat pe piaţa internă, aprobat prin ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.245/2016, al regulamentului băncii naţionale a ...

 ORDIN nr. 6.136 din 21 decembrie 2016 pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 2 şi 3 la Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 4.106/2016 privind componenţa nominală a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 47 din 17 ianuarie 2017

În conformitate cu prevederile legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale hotărârii guvernului nr. 681/2011 privind aprobarea codului studiilor universitare de doctorat, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere constatarea că numărul membrilor unor comisii de specialitate ale consiliului naţional de atestare a titlurilor, diplomelor şi certificatelor universitare nu poate asigura calitatea evaluării printr-o încărcare uniformă şi rezonabilă a acestora,luând act de demisiile unor membri ai consiliului naţional de atestare a titlurilor, diplomelor şi certificatelor universitare,având în vedere vacantarea unor locuri în componenţa consiliului general şi a comisiilor de specialitate ale consiliului naţional de atestare ...

Monitorul Oficial 46 din 17 Ianuarie 2017 (M. Of. 46/2017)

 ORDIN nr. 1.168 din 27 iunie 2016 privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului ROSCI0255 Turbăria de la Dersca şi al Rezervaţiei Naturale Turbăria de la Dersca EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 17 ianuarie 2017

Având în vedere referatul de aprobare nr. 1.102.945 din 20 mai 2016 al direcţiei biodiversitate,ţinând cont de avizul agenţiei pentru protecţia mediului botoşani - decizia etapei de încadrare nr. 34 din 28 decembrie 2015, avizul ministerului culturii nr. 853 din 23 februarie 2016, adresa ministerului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 82.943/163.011/330.136 din 24 decembrie 2015, adresa ministerului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 38.004 din 14 aprilie 2016 şi adresa direcţiei generale păduri nr. 156.771/i.m. din 23 decembrie 2015,în temeiul prevederilor art. 21 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor ...

Monitorul Oficial 41 din 16 Ianuarie 2017 (M. Of. 41/2017)

 ORDIN nr. 1.196 din 28 iunie 2016 privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSPA0135 Nisipurile de la Dăbuleni şi al ariei protejate de interes naţional 2.667 Casa Pădurii din Pădurea Potelu EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 41 din 16 ianuarie 2017

Având în vedere referatul de aprobare nr. 109.689/ac din 18 aprilie 2016 al direcţiei biodiversitate,ţinând cont de punctul de vedere al compartimentului biodiversitate din cadrul serviciului cfm al agenţiei pentru protecţia mediului olt nr. 6.023 din 12 august 2015, decizia etapei de încadrare nr. 6.023 din 25 august 2015 emisă de agenţia pentru protecţia mediului olt, avizul ministerului culturii nr. 7.811 din 23 decembrie 2015, adresa ministerului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 1.179 din 6 ianuarie 2016 şi adresa nr. 18.564 din 19 februarie 2016, adresa ministerului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 83.426/163.478/330.260 din 31 decembrie 2015 şi adresa ...

Monitorul Oficial 40 din 13 Ianuarie 2017 (M. Of. 40/2017)

 ORDIN nr. 5 din 13 ianuarie 2017 pentru stabilirea modului de implementare a Programului naţional de reabilitare a infrastructurii principale de irigaţii din România EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 40 din 13 ianuarie 2017

Având în vedere referatul de aprobare nr. 287.035/2017 al direcţiei irigaţii şi fond funciar, precum şi prevederile art. 3 din hotărârea guvernului nr. 793/2016 pentru aprobarea programului naţional de reabilitare a infrastructurii principale de irigaţii din românia,în temeiul art. 10 alin. (5) din hotărârea guvernului nr. 1.185/2014 privind organizarea şi funcţionarea ministerului agriculturii şi dezvoltării rurale, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.art. 1prezentul ordin stabileşte modul de implementare a programului naţional de reabilitare a infrastructurii principale de irigaţii din românia, denumit în continuare program, pentru amenajările de irigaţii şi pentru obiectivele infrastructurii principale de ...

‹‹ Pagina 1 din 2798
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5