Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial - ordin Twitter Facebook

Monitorul Oficial
Ordin (afisez 34573 rezultate)


‹‹ Pagina 2 din 3458

Monitorul Oficial 282 din 03 Aprilie 2020 (M. Of. 282/2020)

 ORDIN nr. 444 din 2 aprilie 2020 pentru modificarea şi completarea prevederilor Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 840/2018 privind aprobarea regulilor de confirmare din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate în regim de spitalizare continuă şi de zi, precum şi a metodologiei de evaluare a cazurilor neconfirmate din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale pentru care se solicită reconfirmarea EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 282 din 3 aprilie 2020

Având în vedere referatul de aprobare al direcţiei generale relaţii contractuale nr. drc 367/2.04.2020 şi al direcţiei generale medic şef nr. mssm 1.154/2.04.2020,în temeiul dispoziţiilor:- art. 291 alin. (2) din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;– art. 17 alin. (5) din statutul casei naţionale de asigurări de sănătate, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare;– art. 96 alin. (1) lit. a),b) şi g) din anexa nr. 2 la hotărârea guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a ...

Monitorul Oficial 277 din 02 Aprilie 2020 (M. Of. 277/2020)

 ORDIN nr. 546 din 2 aprilie 2020 pentru modificarea art. II din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 273/2020 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 860/2013 pentru aprobarea criteriilor de acreditare în domeniul transplantului de organe, ţesuturi şi celule de origine umană EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 277 din 2 aprilie 2020

Văzând referatul de aprobare nr. nt 363/2020 al direcţiei generale de asistenţă medicală şi sănătate publică din cadrul ministerului sănătăţii, în temeiul art. 7 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea ministerului sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:art. iarticolul ii din ordinul ministrului sănătăţii nr. 273/2020 privind modificarea şi completarea ordinului ministrului sănătăţii nr. 860/2013 pentru aprobarea criteriilor de acreditare în domeniul transplantului de organe, ţesuturi şi celule de origine umană, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 145 din 24 februarie 2020, se modifică şi va avea următorul cuprins:"art. iiunităţile sanitare acreditate pentru ...

Monitorul Oficial 278 din 02 Aprilie 2020 (M. Of. 278/2020)

 ORDIN nr. 1.356 din 24 martie 2020 privind acordarea a două titluri de parc industrial Societăţii TELE DISTRIBUTION - S.R.L. pentru locaţiile din municipiul Turda, judeţul Cluj EMITENT: Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 278 din 2 aprilie 2020

Având în vedere prevederile:- art. 7 alin. (1), ale art. 12 alin. (1) şi art. 16 alin. (1) lit. d) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;– art. 8 alin. (7) şi (8) şi art. 9 din legea nr. 186/2013 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale, cu modificările ulterioare,în temeiul art. 57 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei emite următorul ordin:art. 1(1) se dispune acordarea a două titluri ...

Monitorul Oficial 275 din 02 Aprilie 2020 (M. Of. 275/2020)

 ORDIN nr. 1.816 din 31 martie 2020 pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.376/2016 privind tipurile de creanţe fiscale care pot fi plătite prin intermediul cardurilor bancare în sistem online prin intermediul Sistemului Naţional Electronic de Plăţi EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 275 din 2 aprilie 2020

În temeiul art. 10 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului finanţelor publice, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:art. iÎn anexa la ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.376/2016 privind tipurile de creanţe fiscale care pot fi plătite prin intermediul cardurilor bancare în sistem online prin intermediul sistemului naţional electronic de plăţi, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 614 din 10 august 2016, cu completările ulterioare, după categoria „amenzi, penalităţi şi confiscări“ se introduce o nouă categorie, categoria „obligaţii fiscale de plată ale contribuabililor persoane fizice“, având următorul cuprins:"┌─────┬────────────────┬────────────────┐│ ...

 ORDIN nr. 822 din 1 aprilie 2020 pentru modificarea Ordinului ministrului economiei, energiei şi mediului de afaceri nr. 791/2020 privind acordarea certificatelor de situaţii de urgenţă operatorilor economici a căror activitate este afectată în contextul pandemiei SARS-CoV-2 EMITENT: Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 275 din 2 aprilie 2020

Având în vedere:- declararea pandemiei sars-cov-2 de către organizaţia mondială a sănătăţii;– hotărârile comitetului naţional pentru situaţii speciale de urgenţă;– recomandările ministerului muncii şi protecţiei sociale emise în scopul prevenirii răspândirii infectării cu sars-cov-2;– decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul româniei;– ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului sars-cov-2, cu modificările şi completările ulterioare;– ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 29/2020 privind unele măsuri economice şi fiscal bugetare;– ...

Monitorul Oficial 274 din 01 Aprilie 2020 (M. Of. 274/2020)

 ORDIN nr. 1.820 din 31 martie 2020 privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii aprilie 2020 EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 274 din 1 aprilie 2020

În temeiul:- art. 10 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului finanţelor publice, cu modificările şi completările ulterioare;– ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 109/2008, cu modificările şi completările ulterioare, al normelor metodologice de aplicare a prevederilor ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin hotărârea guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările şi completările ulterioare;– regulamentului-cadru privind operaţiunile de piaţă cu titluri de stat pe piaţa internă, aprobat prin ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.245/2016, al regulamentului băncii naţionale a româniei nr. ...

 ORDIN nr. M.67 din 1 aprilie 2020 privind abrogarea Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M.173/2004 pentru aprobarea "GEO-1, Instrucţiuni pentru asigurarea geografică în Armata României" EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 274 din 1 aprilie 2020

Pentru aplicarea prevederilor art. 17 şi art. 65 alin. (2) din legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 40 alin. (1) din legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea ministerului apărării naţionale, republicată, cu modificările ulterioare,ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.art. 1se abrogă ordinul ministrului apărării naţionale nr. m.173/2004*) pentru aprobarea „geo-1, instrucţiuni pentru asigurarea geografică în armata româniei“.*) ordinul ministrului apărării naţionale nr. m.173/2004 pentru aprobarea „geo-1, instrucţiuni pentru asigurarea geografică în armata româniei“ nu a fost publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, deoarece avea ca ...

Monitorul Oficial 272 din 01 Aprilie 2020 (M. Of. 272/2020)

 ORDIN nr. 64 din 31 martie 2020 pentru aprobarea Regulamentului privind modalitatea de încheiere a contractelor bilaterale de energie electrică prin licitaţie extinsă şi utilizarea produselor care să asigure flexibilitatea tranzacţionării EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 272 din 1 aprilie 2020

Având în vedere prevederile art. 23 alin. (1) şi (2) din legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, ale considerentelor 7, 22 şi 23 şi ale prevederilor art. 3 lit. c) din regulamentul (ue) 2019/943 al parlamentului european şi al consiliului din 5 iunie 2019 privind piaţa internă de energie electrică,în temeiul dispoziţiilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi ale art. 9 alin. (1) lit. h) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea autorităţii naţionale de reglementare în domeniul energiei, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 160/2012, cu ...

Monitorul Oficial 271 din 01 Aprilie 2020 (M. Of. 271/2020)

 ORDIN nr. 62 din 31 martie 2020 pentru aprobarea Regulilor comerciale privind colectarea, prelucrarea şi transmiterea valorilor măsurate de energie electrică EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 271 din 1 aprilie 2020

Având în vedere prevederile art. 2 pct. 25 şi art. 3 lit. e) din regulamentul (ue) 2019/943 al parlamentului european şi al consiliului din 5 iunie 2019 privind piaţa internă de energie electrică, precum şi ale art. 36 alin. (7) lit. j) şi art. 65 alin. (4) din legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul dispoziţiilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi ale art. 9 alin. (1) lit. h) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea autorităţii naţionale de reglementare în domeniul energiei, aprobată cu modificări şi completări prin ...

 ORDIN nr. 540 din 31 martie 2020 pentru modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 377/2017 EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 271 din 1 aprilie 2020

Văzând referatul de aprobare nr. nt 244 din 31.03.2020 al agenţiei naţionale de programe de sănătate din cadrul ministerului sănătăţii,având în vedere prevederile:- art. 17 şi 23 din anexa nr. 1 la decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul româniei;– art. 51 alin. (5) din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;– art. 2 lit. a) din hotărârea guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2017 şi 2018, cu modificările ulterioare;– hotărârea guvernului nr. 252/2020 privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii pe perioada instituirii stării de ...

‹‹ Pagina 2 din 3458
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice