Manual de inventariere
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial - ordonanta-de-urgenta Twitter Facebook

Monitorul Oficial
Ordonanta De Urgenta (afisez 2709 rezultate)


‹‹ Pagina 1 din 272

Monitorul Oficial 288 din 18 Aprilie 2014 (M. Of. 288/2014)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 17 din 9 aprilie 2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 288 din 18 aprilie 2014

Având în vedere necesitatea utilizării urgente şi eficiente a fondurilor provenite din vânzarea certificatelor de emisie de gaze cu efect de seră şi instituirea unui mecanism flexibil de finanţare a proiectelor din sumele obţinute în urma comercializării certificatelor de emisie de gaze cu efect de seră din sectorul aviaţiei, astfel încât şi această sursă de finanţare să contribuie la creşterea economică,având în vedere necesitatea asigurării transportului elevilor din localităţile izolate din mediul rural către unităţile de învăţământ din centrele de comună sau către cele mai apropiate unităţi de învăţământ din mediul urban,luând în considerare că, în multe cazuri, în mediul ...

Monitorul Oficial 266 din 10 Aprilie 2014 (M. Of. 266/2014)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 16 din 9 aprilie 2014 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 10 aprilie 2014

Ţinând seama de necesitatea sprijinirii educaţiei, a creşterii calităţii sistemului de învăţământ şi a asigurării derulării în condiţii normale a procesului de învăţământ,luând în considerare decizia curţii constituţionale nr. 106/2014 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 253 alin. (1) lit. a) şi b) din legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 238 din 3 aprilie 2014,întrucât în vederea asigurării funcţionării în condiţii optime a sistemului naţional de învăţământ se impune, de urgenţă, punerea în acord a dispoziţiilor art. 253 alin. (1) lit. a) şi b) din legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, ...

Monitorul Oficial 241 din 04 Aprilie 2014 (M. Of. 241/2014)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 15 din 2 aprilie 2014 pentru completarea art. 52 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 241 din 4 aprilie 2014

Statul român consideră instituţiile mass-media de limba română drept interfaţă necesară pentru menţinerea unui contact permanent cu românia al cetăţenilor şi etnicilor români aflaţi în afara graniţelor.românia susţine mass-media în limba română care promovează păstrarea şi afirmarea identităţii etnice, culturale, lingvistice şi religioase a populaţiei româneşti. În mediul audiovizual din străinătate trebuie să apară noi actori pentru a crea proiecte şi concepţii care să asigure o piaţă media independentă, variată şi accesibilă. prezenţa consolidată românească în mass-media din străinătate va genera atitudini şi mentalităţi pozitive în rândul populaţiei, contribuind la dezvoltarea unui dialog eficient, de substanţă, între românia şi ţările ...

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 14 din 2 aprilie 2014 pentru completarea art. 176 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 241 din 4 aprilie 2014

Având în vedere faptul că sectorul transporturilor de bunuri poate influenţa pe orizontală evoluţia preţurilor în întreaga economie naţională, precum şi necesitatea menţinerii competitivităţii la nivel internaţional a transportului de călători,pentru a preîntâmpina posibilele efecte negative ale creşterii nivelului de accize pentru motorină cu 70 euro/1.000 litri începând cu data de 1 aprilie 2014 pentru sectorul transporturilor de bunuri şi de persoane, se prevede acordarea unui nivel de accize diferenţiat cu 40 euro/1.000 litri faţă de nivelul standard, cu respectarea procedurilor specifice în domeniul ajutorului de stat.În considerarea faptului că această măsură este compatibilă cu prevederile art. 7 din directiva ...

Monitorul Oficial 227 din 31 Martie 2014 (M. Of. 227/2014)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 13 din 26 martie 2014 pentru modificarea anexei la Ordonanţa Guvernului nr. 7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 227 din 31 martie 2014

Ţinând cont că, în determinarea impozitului asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale, operatorii economici au luat în calcul volumele de gaze din producţia internă vândute consumatorilor casnici şi noncasnici atât pe piaţa reglementată, cât şi piaţa concurenţială,având în vedere că insuficienţa reglementării a condus la influenţarea preţurilor gazelor naturale pe piaţa concurenţială,ţinând seama că neadoptarea clarificărilor referitoare la volumele destinate consumatorilor noncasnici ar menţine anularea avantajelor pe care piaţa concurenţială sau piaţa centralizată le poate oferi participanţilor, inactivând principiul de formare a preţurilor pe piaţa concurenţială "pe baza cererii şi a ofertei, ca ...

Monitorul Oficial 206 din 24 Martie 2014 (M. Of. 206/2014)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 12 din 19 martie 2014 privind modificarea Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 206 din 24 martie 2014

Având în vedere că dispoziţiile art. 48 alin. (17) din legea nr. 35/2008 pentru alegerea camerei deputaţilor şi a senatului şi pentru modificarea şi completarea legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a legii nr. 393/2004 privind statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, au fost declarate neconstituţionale prin decizia curţii constituţionale nr. 503/2010,ţinând cont de faptul că legea nu reglementează criteriul desemnării câştigătorului alegerilor parţiale şi nici calea de urmat în cazul unui balotaj,în vederea eliminării interpretărilor referitoare la candidaturile independente pentru partide politice, alianţe politice sau electorale,văzând ...

Monitorul Oficial 203 din 21 Martie 2014 (M. Of. 203/2014)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 11 din 19 martie 2014 privind adoptarea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 203 din 21 martie 2014

Având în vedere hotărârea parlamentului româniei nr. 1/2014 privind modificarea structurii şi compoziţiei politice a guvernului româniei, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 157 din 4 martie 2014,luând în considerare necesitatea obiectivă a stabilirii şi aplicării unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale corespunzător noii structuri şi compoziţii politice a guvernului,având în vedere necesitatea clarificării unităţii de încadrare în care rezidenţii pe locuri, respectiv pe post au încheiat contract individual de muncă pe durată determinată sau nedeterminată,având în vedere că se impune eliminarea cât mai urgentă a barierelor legislative, respectiv eliminarea caracterului discriminatoriu, prin acordarea ...

Monitorul Oficial 184 din 14 Martie 2014 (M. Of. 184/2014)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 10 din 12 martie 2014 privind unele măsuri temporare în vederea consolidării cadrului normativ necesar aplicării unor dispoziţii din Legea nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum şi din Legea nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 184 din 14 martie 2014

Având în vedere urgenţa şi necesitatea adoptării unor măsuri care să permită concretizarea drepturilor privind acordarea despăgubirilor, rezultate din aplicarea legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării tratatului dintre românia şi bulgaria, semnat la craiova la 7 septembrie 1940, republicată, şi legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în basarabia, bucovina de nord şi Ţinutul herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării tratatului de pace între românia şi puterile aliate şi asociate, ...

Monitorul Oficial 150 din 28 Februarie 2014 (M. Of. 150/2014)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 103 din 13 decembrie 2006 (*republicată*) privind unele măsuri pentru facilitarea cooperării poliţieneşti internaţionale*) EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 150 din 28 februarie 2014

_____________*) republicată în temeiul art. 248 din legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a legii nr. 286/2009 privind codul penal, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 757 din 12 noiembrie 2012, cu modificările ulterioare, dându-se textelor o nouă numerotare.ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 103/2006 a fost publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1.019 din 21 decembrie 2006, a fost aprobată prin legea nr. 104/2007, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 275 din 25 aprilie 2007 şi a mai fost modificată şi completată prin:legea nr. 201/2010 pentru modificarea şi completarea ...

Monitorul Oficial 151 din 28 Februarie 2014 (M. Of. 151/2014)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 9 din 26 februarie 2014 pentru aprobarea unor măsuri de eficientizare a sistemului de gestionare a instrumentelor structurale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 151 din 28 februarie 2014

Având în vedere prevederile regulamentului (ce) nr. 1.083/2006 al consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind fondul european de dezvoltare regională, fondul social european şi fondul de coeziune şi de abrogare a regulamentului (ce) nr. 1.260/1999, publicat în jurnalul oficial al uniunii europene, seria l, nr. 210 din 31 iulie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora autoritatea de management este responsabilă pentru managementul şi implementarea programelor operaţionale conform principiului unui management financiar riguros şi transparent,ţinând cont de faptul că programul operaţional sectorial "dezvoltarea resurselor umane" şi, respectiv, programul operaţional sectorial "creşterea competitivităţii economice" ...

‹‹ Pagina 1 din 272
Cautare document
Club Juridic
Recupereaza creantele fara proces
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5