Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial - ordonanta-de-urgenta Twitter Facebook

Monitorul Oficial
Ordonanta De Urgenta (afisez 2672 rezultate)
‹‹ Pagina 1 din 268

Monitorul Oficial 197 din 26 Februarie 2021 (M. Of. 197/2021)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 13 din 24 februarie 2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi a Legii contabilităţii nr. 82/1991 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 197 din 26 februarie 2021

Având în vedere necesitatea revizuirii măsurii de stabilire a regimului fiscal aferent unor cheltuieli înregistrate de contribuabilii plătitori de impozit pe profit care derulează tranzacţii cu o persoană situată într-un stat care, la data înregistrării cheltuielilor, este inclus în anexa i sau anexa ii din lista uniunii europene a jurisdicţiilor necooperante în scopuri fiscale, ţinând cont de susţinerile reprezentanţilor mediului de afaceri care efectuează tranzacţii cu unele state listate în anexele i şi ii din lista uniunii europene a jurisdicţiilor necooperante în scopuri fiscale, privind reanalizarea sferei de aplicare a nedeductibilităţii cheltuielilor înregistrate de aceşti contribuabili plătitori de impozit pe ...

Monitorul Oficial 192 din 25 Februarie 2021 (M. Of. 192/2021)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 12 din 24 februarie 2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 192 din 25 februarie 2021

Ţinând cont de faptul că evoluţia situaţiei epidemiologice la nivel mondial, generată de răspândirea coronavirusului sars-cov-2, s-a reflectat negativ atât în planul sănătăţii publice, cât şi în plan geopolitic, economic şi social,în considerarea faptului că actualul context epidemiologic, cu rezultat criză sanitară fără precedent, determină statele să acorde sprijin reciproc statelor terţe pentru prevenirea sau rezolvarea unor situaţii de urgenţă survenite ca urmare a unor epidemii, pandemii, catastrofe sau dezastre naturale,având în vedere necesitatea asigurării derulării în condiţii de eficienţă şi eficacitate a activităţii la nivelul unităţilor sanitare publice cu paturi, se impune luarea unor măsuri care să asigure un ...

Monitorul Oficial 191 din 25 Februarie 2021 (M. Of. 191/2021)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 11 din 24 februarie 2021 pentru aprobarea schemelor de plăţi şi a unor instrumente de garantare care se aplică în agricultură în anii 2021 şi 2022 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 191 din 25 februarie 2021

Având în vedere că procedura legislativă referitoare la propunerile legislative ale comisiei europene privind politica agricolă comună, denumită în continuare pac, după anul 2020 nu a fost încheiată în timp util pentru a permite statelor membre şi acesteia să pregătească toate elementele necesare în vederea aplicării noului cadru juridic şi a noilor planuri strategice pac începând cu 1 ianuarie 2021, conform propunerii iniţiale a comisiei europene, luând în considerare că pentru a reduce incertitudinea şi riscurile pentru fermierii din uniunea europeană şi pentru întregul sector agricol al uniunii europene create de întârzierea adoptării noului cadru juridic pentru pac şi a ...

Monitorul Oficial 186 din 24 Februarie 2021 (M. Of. 186/2021)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 10 din 19 februarie 2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 224/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului, structuri de cazare, structuri de alimentaţie şi agenţii de turism, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei de COVID-19, precum şi privind unele măsuri fiscale EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 186 din 24 februarie 2021

În ansamblul economiei naţionale, turismul acţionează ca un element dinamizator al sistemului economic global, el presupunând o cerere specifică de bunuri şi servicii, cerere care antrenează o creştere în sfera producţiei acestora. pe lângă aportul semnificativ la crearea pib, turismul are şi o contribuţie aparte la realizarea valorii adăugate şi la creşterea calităţii vieţii.pandemia de covid-19 reprezintă un şoc major pentru economia globală, dar şi pentru economia naţională. În acest context, industria turistică, structurile de cazare, structurile de alimentaţie, agenţiile de turism, este printre cele mai afectate ramuri ale economiei naţionale. acest lucru a fost cauzat de restricţiile impuse de ...

Monitorul Oficial 174 din 19 Februarie 2021 (M. Of. 174/2021)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 9 din 19 februarie 2021 pentru modificarea Legii nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 174 din 19 februarie 2021

În considerarea faptului că printre efectele pandemiei de covid-19 asupra mediului de afaceri se regăsesc reducerea cererilor şi dificultăţile în asigurarea fluxurilor de furnizare şi desfacere a bunurilor şi serviciilor, care au condus la blocaje financiare şi imposibilitatea operatorilor economici de a-şi îndeplini obligaţiile asumate,având în vedere consecinţele negative asupra angajatorilor, care au avut activităţile întrerupte sau reduse, ca urmare a pandemiei de covid-19 şi a instituirii stării de urgenţă şi/sau a stării de alertă, situaţii care au condus la declanşarea procedurilor de insolvenţă, aceştia fiind astfel în imposibilitatea de a realiza venituri care să permită continuarea raporturilor de muncă ...

Monitorul Oficial 168 din 18 Februarie 2021 (M. Of. 168/2021)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 8 din 18 februarie 2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 168 din 18 februarie 2021

Având în vedere obligaţia guvernului de a conduce politica fiscal-bugetară în mod prudent pentru a gestiona resursele şi obligaţiile bugetare, precum şi riscurile fiscale de o manieră care să asigure sustenabilitatea poziţiei fiscale pe termen mediu şi lung, precum şi predictibilitatea politicii fiscal-bugetare pe termen mediu, în scopul menţinerii stabilităţii macroeconomice,ţinând seama de faptul că la fundamentarea bugetului de stat şi a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021 este necesar ca măsurile fiscal-bugetare să fie aprobate prin acte normative,luând în considerare recomandarea consiliului din 3 aprilie 2020 în vederea încetării situaţiei de deficit public excesiv din românia, potrivit ...

Monitorul Oficial 134 din 09 Februarie 2021 (M. Of. 134/2021)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 7 din 8 februarie 2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea şi plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 134 din 9 februarie 2021

Având în vedere contextul actual al epidemiei de covid-19, precum şi faptul că activitatea de vaccinare se află deja în etapa a ii-a destinată unui număr mult mai mare de persoane,ţinând cont de exigenţele şi nevoile necesare funcţionării optime a centrelor de vaccinare, în vederea atingerii obiectivelor asumate prin strategia de vaccinare împotriva covid-19 în românia, aprobată prin hotărârea guvernului nr. 1.031/2020, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de faptul că etapa a ii-a de vaccinare a început în data de 15 ianuarie 2021, este necesară indicarea procedurii de achiziţie cu celeritate pentru a putea operaţionaliza centrele de vaccinare.având în ...

Monitorul Oficial 125 din 05 Februarie 2021 (M. Of. 125/2021)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 6 din 3 februarie 2021 pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 125 din 5 februarie 2021

Scopul reglementării prevăzute la art. 58 din legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, este acela de a încuraja desfăşurarea unor activităţi educaţionale de tip „Şcoala după şcoală“, al căror obiectiv final este de a consolida şi aprofunda cunoştinţele specifice în vederea diminuării ratei abandonului şcolar, în special pentru elevii proveniţi din medii sociale dezavantajate.având în vedere faptul că, potrivit art. 58 din legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, statul finanţează, în limita sumelor alocate cu această destinaţie, programul „Şcoala după şcoală“ destinat doar elevilor până în clasa a iv-a inclusiv, în timp ce studiile ...

Monitorul Oficial 121 din 04 Februarie 2021 (M. Of. 121/2021)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 5 din 3 februarie 2020 pentru completarea art. 25^2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi a altor acte normative EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 121 din 4 februarie 2021

Având în vedere evoluţia situaţiei epidemiologice şi evaluarea riscului de sănătate publică pentru perioada imediat următoare, inclusiv la nivelul unităţilor sanitare publice şi private şi faptul că actualul context epidemiologic impune luarea unor măsuri care ţin de acordarea asistenţei medicale şi a tratamentului în ceea ce priveşte combaterea răspândirii infecţiilor,luând în considerare faptul că o serie de măsuri din domeniul sănătăţii luate în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului sars-cov-2 au fost prevăzute a se aplica până la data de 31 martie 2021,ţinând cont de necesitatea justificării cheltuielilor în unităţile sanitare cu paturi care acordă servicii medicale spitaliceşti în ...

Monitorul Oficial 117 din 03 Februarie 2021 (M. Of. 117/2021)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 4 din 27 ianuarie 2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 117 din 3 februarie 2021

Luând în considerare necesitatea clarificării statutului prefectului şi subprefectului identificate prin programul de guvernare 2021-2024, precum şi opţiunea exprimată de parlamentul româniei cu privire la acest subiect, în contextul promovării proiectului codului administrativ al româniei adoptat în iulie 2018,având în vedere faptul că măsura privind transformarea funcţiilor de prefect şi subprefect în funcţii de demnitate publică a fost asumată de guvernul româniei încă din anul 2016, potrivit strategiei privind dezvoltarea funcţiei publice 2016-2020, aprobată prin hotărârea guvernului nr. 525/2016, cu modificările ulterioare,ţinând cont de faptul că această măsură este în acord cu rolul constituţional al prefectului de reprezentant al guvernului pe ...

‹‹ Pagina 1 din 268
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016