Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial - ordonanta-de-urgenta Twitter Facebook

Monitorul Oficial
Ordonanta De Urgenta (afisez 3004 rezultate)
‹‹ Pagina 1 din 301

Monitorul Oficial 116 din 09 Februarie 2023 (M. Of. 116/2023)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 3 din 8 februarie 2023 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii crescătorilor din sectorul bovin, în anul 2022, în contextul crizei provocate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 116 din 9 februarie 2023

Întrucât sprijinirea domeniului agricol, în speţă sectorul zootehnic, reprezintă o prioritate a programului economic - parte componentă a programului de guvernare 2021-2024, în condiţiile în care sectorul zootehnic reprezintă un factor de importanţă strategică pentru asigurarea siguranţei alimentare, a materiilor prime pentru industria alimentară şi pentru menţinerea locurilor de muncă, sens în care trebuie să beneficieze din partea statului de politici publice care să vizeze compensarea pierderilor generate de creşterea preţurilor la furaje, energie electrică şi gaze naturale,luând în considerare că, în data de 28 octombrie 2022, comisia europeană a adoptat cea de-a doua modificare a cadrului temporar de criză ...

Monitorul Oficial 115 din 09 Februarie 2023 (M. Of. 115/2023)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 2 din 8 februarie 2023 pentru modificarea lit. c) a alin. (6) al art. 41 din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 115 din 9 februarie 2023

Ţinând cont de competenţele ministerului transporturilor şi infrastructurii, exercitate în calitatea sa de organ de specialitate al administraţiei publice centrale care stabileşte, la nivel naţional, politica în domeniul transporturilor şi infrastructurii de transport şi care elaborează strategia şi reglementările specifice de dezvoltare şi de armonizare ale activităţilor în cadrul politicii generale a guvernului, pe domeniile coordonate, şi îndeplineşte rolul de autoritate de stat în domeniul său de activitate,având în vedere contractul de concesiune încheiat cu ministerul transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor, prin care compania naţională de administrare a infrastructurii rutiere - s.a., denumită în continuare c.n.a.i.r. - s.a., persoană juridică de ...

Monitorul Oficial 89 din 01 Februarie 2023 (M. Of. 89/2023)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 1 din 31 ianuarie 2023 pentru completarea art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 62/1999 privind înfiinţarea Unităţii Executive pentru Finanţarea Învăţământului Superior şi a Cercetării Ştiinţifice Universitare EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 89 din 1 februarie 2023

Având în vedere faptul că prin planul naţional de redresare şi rezilienţă al româniei (pnrr), în mod deosebit, dar şi pentru programele finanţate din fondurile structurale şi de investiţii europene sunt în pregătire şi derulare competiţii de proiecte, iar numărul competiţiilor de care depinde îndeplinirea jaloanelor pnrr este în creştere, cu calendare foarte strânse şi efort mare în procesul de evaluare pentru selecţia proiectelor finanţate,ştiind faptul că, la acest moment, unitatea executivă pentru finanţarea Învăţământului superior şi a cercetării Ştiinţifice universitare, denumită în continuare uefiscdi, contribuie, prin evaluare, la îndeplinirea a două jaloane pnrr pentru ministerul educaţiei, denumit în continuare ...

Monitorul Oficial 1280 din 30 Decembrie 2022 (M. Of. 1280/2022)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 191 din 28 decembrie 2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1280 din 30 decembrie 2022

Având în vedere prevederile regulamentului (ue) 2021/241 al parlamentului european şi al consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a mecanismului de redresare şi rezilienţă, ţinând cont de decizia de punere în aplicare a consiliului din 3 noiembrie 2021 de aprobare a evaluării planului de redresare şi rezilienţă al româniei,luând în considerare calendarul asumat pentru atingerea jaloanelor şi ţintelor din cadrul planului naţional de redresare şi rezilienţă al româniei, denumit în continuare pnrr, precum şi angajamentele asumate în implementarea acestuia, având în vedere că agenţia naţională a funcţionarilor publici este coordonator de reformă şi investiţii conform prevederilor ordonanţei de urgenţă ...

Monitorul Oficial 1274 din 30 Decembrie 2022 (M. Of. 1274/2022)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 192 din 28 decembrie 2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienţilor finali din piaţa de energie electrică şi gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul energiei EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1274 din 30 decembrie 2022

Având în vedere că prin ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienţilor finali din piaţa de energie electrică şi gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul energiei, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 206/2022, cu modificările şi completările ulterioare, a fost aprobată o schemă de sprijin pentru clienţii finali din piaţa de energie electrică şi gaze naturale, schemă de sprijin care se aplică începând cu data de 1 aprilie 2022,având în vedere obiectivul propus reprezentat de importanţa asigurării în plan economic şi ...

Monitorul Oficial 1272 din 29 Decembrie 2022 (M. Of. 1272/2022)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 188 din 28 decembrie 2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1272 din 29 decembrie 2022

Având în vedere faptul că planul naţional de redresare şi rezilienţă al româniei - pnrr este conceput astfel încât să asigure dezvoltarea româniei, prin sprijinirea nivelului de adaptare la situaţii de criză, în contextul recuperării după criza covid-19, precum şi valorificarea potenţialului de dezvoltare economică, prin reforme majore şi investiţii-cheie,ţinând cont de componenta ministerului finanţelor, denumit în continuare mf, din pnrr componenta 8 - reforma fiscală şi reforma sistemului de pensii, care cuprinde un număr de 5 reforme şi 8 investiţii, având alocat un buget total de 371,8 mil. euro, şi care vizează, printre altele, reforma administraţiei fiscale „obiectiv - ...

Monitorul Oficial 1270 din 29 Decembrie 2022 (M. Of. 1270/2022)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 186 din 28 decembrie 2022 privind unele măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2022/1.854 al Consiliului din 6 octombrie 2022 privind o intervenţie de urgenţă pentru abordarea problemei preţurilor ridicate la energie EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1270 din 29 decembrie 2022

Având în vedere necesitatea atenuării efectelor economice directe ale creşterii preţurilor la energie,ţinând cont de prevederile regulamentului (ue) 2022/1.854 al consiliului din 6 octombrie 2022 privind o intervenţie de urgenţă pentru abordarea problemei preţurilor ridicate la energie, ce stabilesc în sarcina statelor membre obligaţia de a adopta şi publica, până la data de 31 decembrie 2022, măsurile de punere în aplicare a contribuţiei de solidaritate temporare asupra profiturilor excedentare generate de către societăţile din uniune şi sediile permanente care desfăşoară activităţi în sectoarele ţiţeiului, gazelor naturale, cărbunelui şi rafinăriilor,ţinând cont, în principal, de necesitatea creşterii independenţei energetice, finanţării investiţiilor strategice, ...

Monitorul Oficial 1273 din 29 Decembrie 2022 (M. Of. 1273/2022)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 190 din 28 decembrie 2022 pentru completarea anexei nr. 5^1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1273 din 29 decembrie 2022

Având în vedere prevederile art. 624 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora „pentru funcţiile publice specifice, stabilite până la data intrării în vigoare a prezentului cod în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice prin orice altă modalitate decât prin lege, se menţine echivalarea funcţiilor publice specifice cu funcţiile publice generale pentru o perioadă de cel mult 2 ani“, şi prevederile alin. (2) al aceluiaşi articol, conform cărora autorităţile şi instituţiile publice în cadrul cărora sunt stabilite funcţii publice specifice prin orice altă modalitate decât prin lege au obligaţia ...

Monitorul Oficial 1271 din 29 Decembrie 2022 (M. Of. 1271/2022)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 187 din 28 decembrie 2022 privind unele măsuri pentru îndeplinirea unor jaloane din Planul naţional de redresare şi rezilienţă în domeniul investiţiilor publice şi analizelor de cheltuieli EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1271 din 29 decembrie 2022

Având în vedere:- planul naţional de redresare şi rezilienţă al româniei, în cuprinsul căruia este prevăzută componenta 8 - reforma 3. Îmbunătăţirea mecanismului de programare bugetară, care implică modificarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin legea nr. 25/2014, cu modificările şi completările ulterioare, a legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea intrării în vigoare a cadrului de reglementare modificat pentru a asigura planificarea bugetară multianuală pentru proiectele de ...

Monitorul Oficial 1268 din 29 Decembrie 2022 (M. Of. 1268/2022)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 183 din 28 decembrie 2022 privind stabilirea unor măsuri pentru finanţarea unor proiecte de regenerare urbană EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1268 din 29 decembrie 2022

Având în vedere faptul că problematica regenerării urbane este de actualitate la nivel european, fiind subiect al reuniunilor şi declaraţiilor comune la nivelul uniunii europene şi al consiliului europei, precum şi al unor reglementări specifice la nivelul statelor membre ale uniunii europene,luând în considerare faptul că sunt necesare măsuri urgente pentru reglementarea activităţilor având ca scop regenerarea urbană, pentru stabilirea demersurilor de planificare, identificare şi definire a categoriilor de proiecte care se pot finanţa în domeniul regenerării urbane, pentru ca beneficiarii autorităţi publice locale să poată pregăti din timp proiectele şi accesa fondurile externe nerambursabile,având în vedere că bugetul estimat ...

‹‹ Pagina 1 din 301
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016