Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial - ordonanta-de-urgenta Twitter Facebook

Monitorul Oficial
Ordonanta De Urgenta (afisez 2872 rezultate)
‹‹ Pagina 1 din 288

Monitorul Oficial 494 din 18 Mai 2022 (M. Of. 494/2022)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 67 din 18 mai 2022 privind unele măsuri fiscale, precum şi pentru modificarea şi completarea art. 59 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 494 din 18 mai 2022

Având în vedere contextul actual al creşterii preţurilor la energie electrică, gaze naturale, combustibili şi la produse alimentare, care conduce la scăderea nivelului de trai al persoanelor cu venituri la nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, luând în considerare necesitatea stimulării angajatorilor care pot acorda majorarea voluntară a salariului stabilit în contractul individual de muncă la nivelul salariului minim brut pe ţară garantat în plată, în scopul sprijinirii angajaţilor proprii, prin neimpozitarea şi neincluderea în baza de calcul al contribuţiilor sociale obligatorii a unei sume de 200 de lei/lună,considerând de maximă importanţă adoptarea măsurii fiscale ...

Monitorul Oficial 476 din 12 Mai 2022 (M. Of. 476/2022)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 66 din 11 mai 2022 pentru completarea Legii nr. 16/2017 privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 476 din 12 mai 2022

Având în vedere scrisoarea de punere în întârziere a comisiei europene transmisă autorităţilor naţionale privind neconformitatea legislaţiei naţionale cu prevederile art. 12 alin. (1) din directiva 2014/67/ue a parlamentului european şi a consiliului din 15 mai 2014 privind asigurarea respectării aplicării directivei 96/71/ce privind detaşarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii şi de modificare a regulamentului (ue) nr. 1.024/2012 privind cooperarea administrativă prin intermediul sistemului de informare al pieţei interne („regulamentul imi“), pentru asigurarea unui climat de concurenţă loială la nivelul lanţurilor de subcontractare în ceea ce priveşte stabilirea în sarcina contractorului a obligaţiei de răspundere pentru drepturile salariale nete ...

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 65 din 11 mai 2022 privind reglementarea unor măsuri pentru stingerea unor obligaţii fiscale şi bugetare ale Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. Marfă" - S.A. EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 476 din 12 mai 2022

Având în vedere obligaţia guvernului de a recupera cu celeritate ajutorul de stat declarat nelegal prin decizia (ue) 2021/69 a comisiei din 24 februarie 2020 privind ajutorul de stat sa.43549 (2017/c) (ex2017/fc) (ex2016/nn) (ex2015/eo) pus în aplicare de românia în favoarea cfr marfă, notificată cu numărul c(2020) 1115, acordat societăţii naţionale de transport feroviar de marfă „c.f.r. marfă“ - s.a., denumit în continuare operator de transport feroviar de marfă, şi faptul că nerecuperarea urgentă a ajutorului de stat poate conduce la costuri accesorii a căror valoare poate dubla suma declarată ca ajutor de stat,luând în considerare configuraţia transportului de marfă ...

Monitorul Oficial 472 din 11 Mai 2022 (M. Of. 472/2022)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 64 din 9 mai 2022 privind ajustarea preţurilor şi a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 472 din 11 mai 2022

Criza provocată de conflictul militar din regiunea mării negre a afectat piaţa construcţiilor din întreaga uniune europeană, având în vedere că ucraina este principalul furnizor şi producător de oţel şi materie primă pentru piaţa europeană a construcţiilor. consecinţa imediată a fost o creştere semnificativă a preţurilor la materiale, determinând creşteri şi de peste 40% la unele materiale utilizate în proiectele de infrastructură, cum sunt: mixturile asfaltice, bitumul, oţelul sau fierul-beton, care urmează a fi reflectate în indicele de cost total în construcţii, un indice compozit care cumulează impactul creşterii cheltuielilor materiale, manoperă, utilaje şi transport asupra preţului contractelor de achiziţie ...

Monitorul Oficial 468 din 10 Mai 2022 (M. Of. 468/2022)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 63 din 9 mai 2022 privind unele măsuri temporare pentru acordarea de sprijin material categoriilor de persoane aflate în situaţii de risc de deprivare materială şi/sau risc de sărăcie extremă, suportate parţial din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri de distribuire a acestuia EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 468 din 10 mai 2022

Întrucât criza generată de pandemia de covid-19 a determinat la nivel naţional luarea unor măsuri de natură sanitară şi economică care au generat dezechilibre la nivelul indicatorilor macroeconomici astfel încât a fost nevoie de o serie de intervenţii pentru a acorda sprijin fie forţei de muncă rămase fără loc de muncă, fie pentru acordarea de granturi imm-urilor necesare pentru capital de lucru astfel încât să îşi poată continua activitatea,dat fiind că, ulterior, prin liberalizarea preţurilor la energie ca măsură impusă la nivel internaţional şi european s-a generat o creştere fără precedent a preţului la energia electrică, gazele naturale, precum şi ...

Monitorul Oficial 464 din 09 Mai 2022 (M. Of. 464/2022)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 62 din 9 mai 2022 pentru modificarea art. 262 alin. (3^2) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2022 privind unele măsuri referitoare la garanţiile de bună execuţie constituite în cadrul contractelor de achiziţie publică şi al contractelor sectoriale EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 464 din 9 mai 2022

Având în vedere că prin ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 19/2022 privind unele măsuri referitoare la garanţiile de bună execuţie constituite în cadrul contractelor de achiziţie publică şi al contractelor sectoriale s-au instituit o serie de măsuri prin care se acordă posibilitatea operatorilor economici de a obţine noi instrumente de garantare utile în continuarea derulării contractelor de achiziţie publică în care sunt parte, iar termenul de depunere la autoritatea contractantă a noilor instrumente de garantare a fost stabilit în corelare cu dispoziţiile legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv 90 ...

Monitorul Oficial 459 din 09 Mai 2022 (M. Of. 459/2022)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 60 din 4 mai 2022 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar de implementare şi gestionare a fondurilor alocate României prin Fondul pentru modernizare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 459 din 9 mai 2022

Având în vedere prevederile art. 10d din directiva 2003/87/ce a parlamentului european şi a consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul uniunii şi de modificare a directivei 96/61/ce a consiliului, cu modificările şi completările ulterioare, privind înfiinţarea fondului pentru modernizare, luând în considerare prevederile regulamentului de punere în aplicare (ue) 2020/1.001 al comisiei din 9 iulie 2020 de stabilire a unor norme detaliate de aplicare a directivei 2003/87/ce a parlamentului european şi a consiliului în ceea ce priveşte funcţionarea fondului pentru modernizare care ...

Monitorul Oficial 458 din 06 Mai 2022 (M. Of. 458/2022)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 61 din 6 mai 2022 privind unele măsuri pentru acordarea de microgranturi şi granturi pentru capital de lucru entităţilor din domeniul agroalimentar cu finanţare din fonduri externe nerambursabile EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 458 din 6 mai 2022

Pandemia de covid-19, ale cărei efecte se resimt accentuat în economie, a afectat în mod semnificativ sectorul agroalimentar. principalele provocări cu care întreprinderile din domeniul agroalimentar se confruntă sunt schimbarea modelelor de consum la nivel de consumator şi pe lanţurile de comercializare, schimbarea raportului dintre produsele proaspete şi produsele de bază, creşterea livrărilor online, sincopele în sectorul de prelucrare agroindustrială, închiderea operatorilor economici pentru care acestea erau furnizori.Întreprinderile solvabile sau mai puţin solvabile se confruntă şi în acest an cu o lipsă majoră de lichiditate. acest lucru a afectat din anul 2020 grav situaţia economică a multor întreprinderi şi situaţia ...

Monitorul Oficial 456 din 06 Mai 2022 (M. Of. 456/2022)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 58 din 28 aprilie 2022 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul protecţiei consumatorilor EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 456 din 6 mai 2022

În considerarea faptului că transpunerea în legislaţia naţională a prevederilor directivei (ue) 2019/2.161 a parlamentului european şi a consiliului din 27 noiembrie 2019 de modificare a directivei 93/13/cee a consiliului şi a directivelor 98/6/ce, 2005/29/ce şi 2011/83/ue ale parlamentului european şi ale consiliului în ceea ce priveşte o mai bună asigurare a respectării normelor uniunii în materie de protecţie a consumatorilor şi modernizarea acestor norme, trebuia realizată până la data de 28 noiembrie 2021, comisia europeană a transmis autorităţilor române scrisoarea de punere în întârziere având ca obiect declanşarea unei acţiuni în constatarea neîndeplinirii obligaţiei de comunicare a măsurilor naţionale ...

Monitorul Oficial 450 din 05 Mai 2022 (M. Of. 450/2022)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 59 din 4 mai 2022 pentru modificarea unor acte normative în domeniul străinilor EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 450 din 5 mai 2022

Luând în considerare că în perioada pandemiei au fost adoptate de către guvernul româniei o serie de măsuri administrative restrictive, efectele pandemiei manifestându-se în toate domeniile economice,în considerarea faptului că prin hotărârea guvernului nr. 132/2022 privind stabilirea contingentului de lucrători străini nouadmişi pe piaţa forţei de muncă în anul 2022 a fost stabilit un contingent de 100.000 de lucrători străini nou-admişi pe piaţa forţei de muncă din românia,având în vedere afluxul masiv de solicitări de eliberare a avizelor de angajare/detaşare, precum şi de vize de lungă şedere pentru angajare în muncă, precum şi presiunea creată asupra autorităţilor responsabile de gestionarea acestor ...

‹‹ Pagina 1 din 288
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016