Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial - ordonanta-de-urgenta Twitter Facebook

Monitorul Oficial
Ordonanta De Urgenta (afisez 2749 rezultate)


‹‹ Pagina 1 din 275

Monitorul Oficial 635 din 29 August 2014 (M. Of. 635/2014)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 53 din 28 august 2014 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/2010 privind controlul operaţiunilor care fac parte din sistemul de finanţare prin Fondul European de Garantare Agricolă EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 29 august 2014

Ţinând cont de faptul că anul 2014 este un an de tranziţie, pe parcursul căruia statele membre trebuie să pregătească punerea în aplicare integrală a reformei politicii agricole comune, prin regulamentul (ue) nr. 1.306/2013 al parlamentului european şi al consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanţarea, gestionarea şi monitorizarea politicii agricole comune şi de abrogare a regulamentelor (cee) nr. 352/78, (ce) nr. 165/94, (ce) nr. 2.799/98, (ce) nr. 814/2000, (ce) nr. 1.290/2005 şi (ce) nr. 485/2008 ale consiliului,având în vedere că regulamentul (ue) nr. 1.306/2013 al parlamentului european şi al consiliului din 17 decembrie 2013 abrogă regulamentul (ce) nr. 485/2008 ...

Monitorul Oficial 639 din 30 August 2014 (M. Of. 639/2014)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 54 din 28 august 2014 privind modificarea art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 639 din 30 august 2014

Schema de plată unică pe suprafaţă stabilită în regulamentul (ce) nr. 73/2009 al consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune şi de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a regulamentelor (ce) nr. 1.290/2005, (ce) nr. 247/2006, (ce) nr. 378/2007 şi de abrogare a regulamentului (ce) nr. 1.782/2003, cu modificările şi completările ulterioare, are caracter tranzitoriu şi ar fi trebuit să se încheie la 31 decembrie 2013. În contextul reformei politicii agricole comune (pac) s-a hotărât că statelor membre care aplică ...

Monitorul Oficial 486 din 30 Iunie 2014 (M. Of. 486/2014)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 49 din 26 iunie 2014 privind instituirea unor măsuri în domeniul educaţiei, cercetării ştiinţifice şi pentru modificarea unor acte normative EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 30 iunie 2014

Luând în considerare că un criteriu determinant în stabilirea obiectivelor şi strategiilor guvernamentale este cel al concordanţei cu responsabilităţile pe care românia şi le-a asumat prin semnarea acordurilor de împrumut cu organismele financiare internaţionale, iar guvernul trebuie să promoveze un set coerent de politici macroeconomice şi măsuri de menţinere a stabilităţii financiare a ţării, care să asigure, în acest an, o execuţie bugetară prudentă, restrictivă şi echilibrată,având în vedere faptul că, în actualul cadru normativ, absolvenţii învăţământului superior de scurtă durată nu pot participa la programele de formare profesională continuă, aspect discriminatoriu privind asigurarea exercitării dreptului constituţional la educaţie şi ...

Monitorul Oficial 485 din 30 Iunie 2014 (M. Of. 485/2014)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 48 din 26 iunie 2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 30 iunie 2014

Având în vedere că prin legea nr. 109/2009, românia a ratificat protocolul opţional, adoptat la new york la 18 decembrie 2002, la convenţia împotriva torturii şi a altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante, adoptată la new york la 10 decembrie 1984,luând în considerare că, prin ratificarea protocolului opţional, românia şi-a asumat obligaţia de a înfiinţa, la nivel naţional, mecanismul naţional de prevenire a torturii în locurile de detenţie în vederea consolidării protecţiei persoanelor private de libertate în locurile de detenţie şi că termenul pentru înfiinţarea acestui mecanism în românia a fost de 3 ani de la data ...

Monitorul Oficial 486 din 30 Iunie 2014 (M. Of. 486/2014)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 51 din 28 iunie 2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 30 iunie 2014

Având în vedere:- necesitatea adoptării unor măsuri urgente care să fluidizeze procedura de atribuire a contractelor de achiziţii publice şi care să protejeze autorităţile contractante împotriva depunerii unor contestaţii abuzive care au modificat scopul pentru care au fost instituite căile de atac în domeniul achiziţiilor publice;- importanţa evitării riscului diminuării gradului de cheltuire a fondurilor alocate, inclusiv a fondurilor europene;- imposibilitatea de a solicita cheltuieli la rambursare, ceea ce conduce la o stagnare a gradului de absorbţie, conform datelor statistice,ţinând cont de faptul că o prioritate majoră a guvernului o constituie îmbunătăţirea gradului de absorbţie a fondurilor ue,în scopul evitării ...

Monitorul Oficial 483 din 30 Iunie 2014 (M. Of. 483/2014)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 50 din 28 iunie 2014 privind modificarea şi completarea Legii petrolului nr. 238/2004 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 483 din 30 iunie 2014

În contextul dificultăţilor economice şi al situaţiei geopolitice existente se impune consolidarea securităţii energetice prin diversificarea surselor şi a rutelor de aprovizionare cu gaze naturale.având în vedere că un factor esenţial pentru prevenirea situaţiilor de criză generate de întreruperile în alimentarea cu gaze naturale o constituie interconectarea sistemelor naţionale de transport al gazelor naturale din românia cu sistemele din ţările vecine,întrucât interconectarea sistemelor naţionale de transport al gazelor naturale, atât pentru românia, cât şi pentru ţările vecine, constituie un obiectiv strategic şi contribuie la consolidarea securităţii energetice a ţărilor care participă la interconectare, se impune reglementarea de urgenţă a acestei ...

Monitorul Oficial 480 din 28 Iunie 2014 (M. Of. 480/2014)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 47 din 26 iunie 2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 28 iunie 2014

Având în vedere necesitatea:- alinierii tratamentului încălcărilor legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice şi flexibilizării nivelului corecţiilor financiare în conformitate cu prevederile noului ghid pentru determinarea corecţiilor financiare aplicate de comisia europeană pentru cheltuielile finanţate de uniunea europeană prin management partajat, pentru neconformitate cu regulile de achiziţie publică, aprobat prin decizia ce nr. c (21.031) 9.527/19.12.2013;- corelării prevederilor ordonanţei de urgenţă cu modificările şi completările aduse prin decizia comisiei europene;- adoptării unor măsuri de sprijin pentru asigurarea unei bune gestiuni financiare a fondurilor europene atât de către beneficiari publici/privaţi, cât şi de către autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene;- acordării ...

Monitorul Oficial 475 din 27 Iunie 2014 (M. Of. 475/2014)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 45 din 26 iunie 2014 privind modificarea şi completarea Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 27 iunie 2014

Luând în considerare faptul că organizarea votării în secţiile de votare speciale generează atât dificultăţi logistice, cât şi suspiciuni referitoare la exercitarea unor practici care vizează fraudarea alegerilor,ţinând cont de necesitatea asigurării condiţiilor pentru exercitarea dreptului de vot de către alegătorii care deţin cărţi de identitate electronice, precum şi de către persoanele cu drept de vot aflate în exercitarea unei pedepse privative de libertate în penitenciare aglomerate,văzând necesitatea creşterii transparenţei procesului electoral prin practici de natură să asigure atât accesul publicului, cât şi al competitorilor electorali la operaţiunile efectuate de birourile electorale ale secţiilor de votare,având în vedere faptul că ...

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 44 din 26 iunie 2014 pentru reglementarea unor măsuri privind recuperarea debitelor pentru beneficiile de asistenţă socială, precum şi pentru modificarea art. 101 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 27 iunie 2014

Având în vedere că prin legea nr. 270/2013 pentru modificarea şi completarea legii nr. 500/2002 privind finanţele publice s-a completat legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul introducerii unui articol nou, art. 73^1 prin care se impun "dobânzi şi penalităţi de întârziere sau majorări de întârziere, pentru sumele recuperate reprezentând prejudicii/plăţi nelegale din fonduri publice",ţinând cont de natura beneficiilor de asistenţă socială, care sunt măsuri destinate categoriilor vulnerabile, cu venituri reduse, şi că aplicarea de dobânzi şi penalităţi în situaţia determinării unui drept acordat necuvenit vor conduce la o vulnerabilizare şi mai accentuată a ...

Monitorul Oficial 474 din 27 Iunie 2014 (M. Of. 474/2014)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 43 din 26 iunie 2014 privind durata unor contracte de închiriere pentru suprafeţe locative cu destinaţia de locuinţe EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 474 din 27 iunie 2014

Având în vedere asigurarea continuităţii contractelor de închiriere pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţă din proprietatea statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, a căror durată a fost reglementată de ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 44/2009 privind durata unor contracte de închiriere pentru suprafeţe locative cu destinaţia de locuinţe, aprobată prin legea nr. 309/2009,ţinând seama de faptul că neadoptarea de urgenţă a unor măsuri de ordin legislativ ar putea avea consecinţe grave asupra nevoilor locative ale chiriaşilor aflaţi în aceste imobile, elemente care vizează interesul public şi general, constituind o situaţie extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată, ce poate ...

‹‹ Pagina 1 din 275
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5