Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial - ordonanta-de-urgenta 2013 Twitter Facebook

Monitorul Oficial
Ordonanta De Urgenta 2013

Selectati luna pentru care doriti sa afisam ordonanta-de-urgenta din 2013‹‹ Pagina 1 din 11

Monitorul Oficial 843 din 30 Decembrie 2013 (M. Of. 843/2013)

ORDONANTA DE URGENTA nr. 117 din 23 decembrie 2013 privind modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011 si pentru luarea unor masuri in domeniul invatamantului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 30 decembrie 2013

Ţinând seama de necesitatea sprijinirii educaţiei şi a asigurării derulării în condiţii normale a procesului de învăţământ,luând în considerare decizia curţii constituţionale nr. 397/2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 284 alin. (7) şi art. 289 alin. (7) din legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 663 din 29 octombrie 2013,întrucât în vederea asigurării funcţionării în condiţii optime a sistemului naţional de învăţământ se impune, de urgenţă, punerea în acord a dispoziţiilor art. 284 alin. (7) şi art. 289 alin. (7) din legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ...

Monitorul Oficial 835 din 24 Decembrie 2013 (M. Of. 835/2013)

ORDONANTA DE URGENTA nr. 114 din 18 decembrie 2013 privind modificarea titularilor dreptului de administrare a unor imobile aflate in domeniul public si privat al statului si pentru modificarea unor acte normative EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 835 din 24 decembrie 2013

Având în vedere cerinţele specifice ale activităţilor de reprezentare şi protocol desfăşurate la nivelul ministerului apărării naţionale, în condiţiile intensificării relaţiilor dintre ministerul apărării naţionale şi structurile din cadrul organizaţiei tratatului atlanticului de nord (n.a.t.o.),reţinându-se necesitatea stringentă a identificării şi transmiterii în administrarea ministerului apărării naţionale a unui imobil, proprietate a statului, care să corespundă exigenţelor speciale ale cooperării internaţionale în domeniul militar,luându-se în considerare imperativul sprijinirii activităţii bisericii ortodoxe române, instituţie fundamentală a statului român, cu un rol esenţial în apărarea identităţii naţionale a poporului român,reţinându-se necesitatea luării unor măsuri necesare pentru asigurarea desfăşurării în condiţii optime a activităţilor ...

Monitorul Oficial 837 din 24 Decembrie 2013 (M. Of. 837/2013)

ORDONANTA DE URGENTA nr. 116 din 23 decembrie 2013 privind masurile necesare pentru functionarea comisiilor de evaluare din penitenciare, din centrele de reeducare si din centrele de retinere si arestare preventiva, precum si pentru stabilirea unor masuri in vederea bunei functionari a instantelor pe durata desfasurarii activitatii acestor comisii EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 837 din 24 decembrie 2013

Ţinând cont de faptul că, în ceea ce priveşte situaţia persoanelor aflate în executarea unor pedepse privative de libertate şi faţă de care s-ar putea impune, ca urmare a aplicării legii penale mai favorabile, fie modificarea pedepselor stabilite prin hotărâri judecătoreşti definitive, fie chiar punerea în libertate, din perspectiva intrării în vigoare a noilor reglementări, este necesară analizarea situaţiei fiecărui condamnat, fapt ce determină necesitatea prevederii unui temei distinct pentru comisiile constituite la nivelul fiecărui penitenciar şi al fiecărui centru de reeducare de a sesiza instanţele competente în situaţiile în care se apreciază că sunt aplicabile dispoziţiile art. 4 sau ...

Monitorul Oficial 835 din 24 Decembrie 2013 (M. Of. 835/2013)

ORDONANTA DE URGENTA nr. 115 din 23 decembrie 2013 pentru instituirea unui nou termen in care sa se finalizeze situatia prevazuta la art. 6 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania, precum si pentru prorogarea unor termene EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 835 din 24 decembrie 2013

Având în vedere stadiul procesului de inventariere a terenurilor agricole şi forestiere, aflate în domeniul public sau privat al statului sau, după caz, al unităţilor administrativ-teritoriale, care pot face obiectul reconstituirii dreptului de proprietate, necesitatea identificării tuturor suprafeţelor disponibile şi împlinirea iminentă a unor termene, până la care este necesară finalizarea acestor activităţi,luând în considerare faptul că în lipsa prelungirii acestor termene există riscul nefinalizării procesului de restituire în condiţiile legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în românia,ţinând seama de faptul ...

Monitorul Oficial 811 din 20 Decembrie 2013 (M. Of. 811/2013)

ORDONANTA DE URGENTA nr. 112 din 18 decembrie 2013 privind prorogarea unor termene prevazute la art. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 116/2011 pentru aprobarea unor masuri cu privire la vanzarea unor pachete de actiuni detinute de Societatea Comerciala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. si pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 31/2004 privind unele masuri pentru derularea procesului de privatizare a Societatii Comerciale de Distributie a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" - S.A. Bucuresti si a Societatii Comerciale de Distributie a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" - S.A. Targu Mures, precum si a societatilor comerciale filiale de distributie si furnizare a energiei electrice, precum si a termenelor prevazute la alin. (2) si (4) ale art. 6 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 114/2005 privind unele masuri pentru derularea si finalizarea privatizarii societatilor comerciale filiale de distributie si furnizare a energiei electrice "Electrica Moldova" - S.A. si "Electrica Oltenia" - S.A. EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 811 din 20 decembrie 2013

Având în vedere că la data de 31 decembrie 2013 expiră termenul prevăzut la art. 2 pct. 18 lit. a) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 116/2011 pentru aprobarea unor măsuri cu privire la vânzarea unor pachete de acţiuni deţinute de societatea comercială de distribuţie şi furnizare a energiei electrice "electrica" - s.a. şi pentru modificarea şi completarea ordonanţei guvernului nr. 31/2004 privind unele măsuri pentru derularea procesului de privatizare a societăţii comerciale de distribuţie a gazelor naturale "distrigaz sud" - s.a. bucureşti şi a societăţii comerciale de distribuţie a gazelor naturale "distrigaz nord" - s.a. târgu mureş, precum ...

Monitorul Oficial 809 din 19 Decembrie 2013 (M. Of. 809/2013)

ORDONANTA DE URGENTA nr. 111 din 18 decembrie 2013 pentru reglementarea unor masuri fiscale si pentru modificarea unor acte normative EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 809 din 19 decembrie 2013

Având în vedere necesitatea implementării unor măsuri în vederea evitării deschiderii procedurii de infringement împotriva româniei ca urmare a faptului că în dosarul eu pilot 4.387/12/taxu comisia a respins răspunsul româniei, stabilind că implementarea sistemului tva la încasare trebuie să fie opţională pentru operatorii economici şi, de asemenea, nu trebuie impusă colectarea tva la o anumită limită de timp de la emiterea facturii, fazele din procedura precontencioasă a dosarului menţionat vor fi parcurse în decursul anului 2014, făcând astfel necesară modificarea sistemului în cursul anului, fapt imposibil de realizat având în vedere că trecerea de la sistemul obligatoriu la cel ...

Monitorul Oficial 808 din 19 Decembrie 2013 (M. Of. 808/2013)

ORDONANTA DE URGENTA nr. 110 din 18 decembrie 2013 pentru completarea Legii nr. 41/1994 privind organizarea si functionarea Societatii Romane de Radiodifuziune si Societatii Romane de Televiziune EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 19 decembrie 2013

Potrivit prevederilor legii nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea societăţii române de radiodifuziune şi societăţii române de televiziune, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, conducerea societăţii române de radiodifuziune şi a societăţii române de televiziune se asigură de un consiliu de administraţie, respectiv de un director general, numiţi în şedinţa comună a camerei deputaţilor şi senatului, cu votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor.legea nr. 41/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, nu reglementează situaţia de excepţie în care, din diferite motive, plenul camerelor reunite ale parlamentului nu se poate întruni în cvorumul prevăzut de lege pentru numirea conducerii societăţii române de ...

Monitorul Oficial 796 din 17 Decembrie 2013 (M. Of. 796/2013)

ORDONANTA DE URGENTA nr. 109 din 11 decembrie 2013 pentru completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul strainilor in Romania EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 796 din 17 decembrie 2013

Dat fiind că actualul context impune adoptarea stringentă a tuturor măsurilor adecvate, menite să asigure premise pentru creşterea economică a româniei,având în vedere potenţialul turistic, investiţional, al mediului de afaceri, al celui universitar şi ştiinţific din românia, care pot fi valorificate în plan economic prin atragerea turiştilor, investitorilor, oamenilor de afaceri, cercetătorilor şi studenţilor străini,ţinând cont de numeroasele solicitări de facilitare a regimului de vize, cu precădere pentru oamenii de afaceri, formulate în ultimul timp la nivel bilateral,întrucât amânarea acordării unor astfel de facilităţi ar atrage prejudicii financiare şi de imagine semnificative pentru românia,luând în considerare avantajele majore şi imediate ...

Monitorul Oficial 793 din 17 Decembrie 2013 (M. Of. 793/2013)

ORDONANTA DE URGENTA nr. 108 din 11 decembrie 2013 pentru prorogarea termenului prevazut la alin. (1) al art. 56 din Legea nr. 185/2013 privind amplasarea si autorizarea mijloacelor de publicitate EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 793 din 17 decembrie 2013

Având în vedere rolul important pe care calitatea spaţiilor publice, a peisajelor urbane şi arhitecturale îl deţin în realizarea unor condiţii de viaţă superioare ale cetăţenilor, precum şi în realizarea unor condiţii atractive pentru investitori, este necesar să se asigure termene suficiente în care autorităţile administraţiei publice locale să asigure derularea tuturor acţiunilor aferente domeniului amplasării mijloacelor de publicitate.datorită termenului impus prin alin. (1) al art. 56 din legea nr. 185/2013 privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate, precum şi lipsei resurselor financiare şi umane necesare, autorităţile administraţiei publice locale se vor afla în imposibilitatea legală pentru derularea tuturor activităţilor ...

Monitorul Oficial 782 din 13 Decembrie 2013 (M. Of. 782/2013)

ORDONANTA DE URGENTA nr. 107 din 11 decembrie 2013 pentru stabilirea unor masuri bugetare EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 782 din 13 decembrie 2013

Luând în considerare faptul că la data de 31 ianuarie 2014 orice schemă de ajutor aplicată aeroporturilor regionale din românia trebuie să respecte prevederile deciziei comisiei 2012/21/ue din 20 decembrie 2011 privind aplicarea articolului 106 alineatul (2) din tratatul privind funcţionarea uniunii europene în cazul ajutoarelor de stat sub formă de compensaţii pentru obligaţia de serviciu public acordate anumitor întreprinderi cărora le-a fost încredinţată prestarea unui serviciu de interes economic general,sesizând că prevederile ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 61/2011 pentru reglementarea unor măsuri privind finanţarea regiilor autonome aeroportuare cu specific deosebit, de interes local, aprobată cu modificări ...

‹‹ Pagina 1 din 11
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016