Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial - ordonanta-de-urgenta 2023 Twitter Facebook

Monitorul Oficial
Ordonanta De Urgenta 2023

Selectati luna pentru care doriti sa afisam ordonanta-de-urgenta din 2023‹‹ Pagina 1 din 14

Monitorul Oficial 1198 din 29 Decembrie 2023 (M. Of. 1198/2023)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 131 din 28 decembrie 2023 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul transportului feroviar EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1198 din 29 decembrie 2023

Având în vedere faptul că în cadrul ciclului financiar 2021-2027 al uniunii europene sunt alocate fonduri nerambursabile importante destinate unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale în vederea implementării unor servicii publice de transport feroviar al călătorilor în zonele metropolitane,luând în considerare riscul ca aceste fonduri europene nerambursabile să nu poată fi accesate de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale din românia în cazul în care nu se întreprind cu celeritate măsuri ca legislaţia naţională să permită unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale implementarea unor servicii publice de transport feroviar al călătorilor în zonele metropolitane, întrucât constituirea zonelor metropolitane contribuie la dezvoltarea infrastructurii de transport în scopul creşterii mobilităţii durabile, iar pentru asigurarea cadrului ...

Monitorul Oficial 1197 din 29 Decembrie 2023 (M. Of. 1197/2023)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 128 din 28 decembrie 2023 pentru unele măsuri referitoare la salarizarea personalului din învăţământ şi alte sectoare de activitate bugetară EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1197 din 29 decembrie 2023

 având în vedere prevederile art. i alin. (3) şi (4) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 115/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene, cu privire la personalul din învăţământ, având în vedere faptul că, potrivit dispoziţiilor art. 6 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate româniei prin mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru ...

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 127 din 28 decembrie 2023 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri bugetare EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1197 din 29 decembrie 2023

Luând în considerare necesitatea reglementării printr-un act normativ cu forţă de lege a nivelului de salarizare în anul 2024 pentru toate categoriile de personal din sistemul bugetar,având în vedere faptul că unele categorii de personal bugetar au beneficiat în anul 2023 de majorări salariale semnificative, altele decât cele reglementate de legislaţia aplicabilă în domeniul salarizării personalului bugetar în anul 2023, acordate prin acte administrative ale ordonatorilor principali de credite,apreciind că acordarea unei majorări salariale suplimentare celei stabilite prin acte administrative ar constitui o situaţie discriminatorie pentru celelalte categorii de personal din sectorul bugetar,în contextul procesului de aderare a româniei la ...

Monitorul Oficial 1196 din 29 Decembrie 2023 (M. Of. 1196/2023)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 130 din 28 decembrie 2023 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2022 privind înfiinţarea, administrarea şi dezvoltarea infrastructurilor şi serviciilor informatice de tip cloud utilizate de autorităţile şi instituţiile publice EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1196 din 29 decembrie 2023

Una dintre direcţiile de acţiune pentru asigurarea securităţii naţionale prevăzute în strategia naţională de apărare a Ţării pentru perioada 2020-2024, aprobată prin hotărârea parlamentului româniei nr. 22/2020, este reprezentată de realizarea infrastructurii necesare pentru digitalizarea româniei, cu scopul eficientizării aparatului administrativ şi al creşterii calităţii serviciilor publice. pentru transpunerea în realitate a acestei direcţii de acţiune este necesară implementarea infrastructurii de cloud guvernamental, cu caracter de maximă urgenţă.reglementarea care nu poate fi amânată este cauzată de faptul că în jalonul nr. 153 din planul naţional de redresare şi rezilienţă (pnnr) se specifică faptul că implementarea unei infrastructuri de tip cloud ...

Monitorul Oficial 1195 din 29 Decembrie 2023 (M. Of. 1195/2023)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 129 din 28 decembrie 2023 privind unele măsuri necesare pentru acordarea unui ajutor de stat pentru închiderea şi punerea în siguranţă a extracţiei de huilă către Societatea Complexul Energetic "Valea Jiului" - S.A. EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1195 din 29 decembrie 2023

Având în vedere necesitatea implementării imediate a planului de închideri mine, aferent perioadei 2023-2032, pentru autorizarea de către comisia europeană a unor măsuri de sprijin necesare implementării programului de decarbonizare a exploatărilor miniere lonea, lupeni, livezeni şi vulcan, ţinând cont de angajamentele luate de românia în implementarea de urgenţă a activităţilor prevăzute de decizia consiliului din 10 decembrie 2010 privind ajutorul de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive (2010/787/ue), luând în considerare prevederile ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 108/2022 privind decarbonizarea sectorului energetic, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 334/2022, cu modificările şi completările ulterioare, prin care se ...

Monitorul Oficial 1193 din 29 Decembrie 2023 (M. Of. 1193/2023)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 126 din 28 decembrie 2023 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2023 privind instituirea unui mecanism de consultare şi reacţie coordonată în contextul implementării sistemului de autorizare la export introdus de Ucraina pentru produsele agricole EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1193 din 29 decembrie 2023

Având în vedere că, deşi agresiunea rusiei împotriva ucrainei nu s-a încheiat, situaţia economică din uniunea europeană a dat, în general, dovadă de rezilienţă în faţa şocurilor formidabile cu care s-a confruntat,întrucât, conform previziunilor economice din toamnă ale comisiei europene, economia uniunii europene a înregistrat o creştere foarte redusă în primele trei trimestre ale anului 2023, creşterea economică fiind mai mică decât s-a proiectat în previziunile din vară şi chiar mult mai mică decât în previziunile din primăvară,ţinând seama că operaţionalizarea în românia a culoarelor de solidaritate cu ucraina a permis, pe de o parte, tranzitarea produselor pe teritoriul româniei ...

Monitorul Oficial 1192 din 29 Decembrie 2023 (M. Of. 1192/2023)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 124 din 28 decembrie 2023 privind derularea operaţiunilor de cooperare tehnologică şi industrială în domeniile apărării şi securităţii, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Române de Cooperare Tehnologică şi Industrială pentru Securitate şi Apărare şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1192 din 29 decembrie 2023

Având în vedere necesitatea adoptării unor măsuri urgente pentru elaborarea şi promovarea unei noi legislaţii privind operaţiunile compensatorii referitoare la achiziţiile în domeniile apărării şi securităţii,ţinând cont de obiectivele prioritare ale programului de guvernare 2023-2024 - viziune pentru naţiune, din 15.06.2023, privind modernizarea şi dezvoltarea capacităţilor de producţie din industria de apărare, ca premisă pentru întărirea rolului româniei în nato,luând în considerare contextul geopolitic actual care reclamă nevoia urgentă de revitalizare a industriei naţionale de apărare prin investiţii, în vederea transformării acesteia într-un ecosistem industrial, modern, retehnologizat, competitiv, inovativ, sustenabil şi digitalizat care să contribuie la protejarea intereselor esenţiale de ...

Monitorul Oficial 1190 din 29 Decembrie 2023 (M. Of. 1190/2023)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 125 din 28 decembrie 2023 pentru completarea art. 13 din Legea nr. 195/2018 privind aprobarea Programului de susţinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie, precum şi a art. 12 din Legea nr. 227/2018 privind aprobarea Programului de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere în sectorul avicol EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1190 din 29 decembrie 2023

 având în vedere că prin legea nr. 358/2022 pentru modificarea şi completarea art. 13 din legea nr. 195/2018 privind aprobarea programului de susţinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie şi prin legea nr. 359/2022 pentru modificarea şi completarea art. 12 din legea nr. 227/2018 privind aprobarea programului de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere în sectorul avicol s-a reglementat clauza suspensivă pentru o perioadă de 12 luni, luând în considerare impredictibilitatea termenelor necesare obţinerii unora dintre avizele necesare emiterii autorizaţiei de construire, fapt neimputabil beneficiarilor, reiese necesitatea prelungirii perioadei clauzei suspensive de 12 luni, cât s-a estimat la momentul elaborării ...

Monitorul Oficial 1187 din 29 Decembrie 2023 (M. Of. 1187/2023)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 123 din 28 decembrie 2023 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaţionale finanţate în perioada de programare 2014-2020 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1187 din 29 decembrie 2023

Având în vedere că prin politica de coeziune pentru perioada de programare 2014-2020 şi prin fondul de ajutor european pentru cele mai defavorizate persoane, fead, sunt alocate româniei importante resurse financiare sub formă de fonduri externe nerambursabile, în valoare de aproximativ 24,567 miliarde euro, la care se adaugă aproximativ 4,5 miliarde euro sub formă de cofinanţare, iar, potrivit prevederilor regulamentului (ue) nr. 1.303/2013 al parlamentului european şi al consiliului de stabilire a unor dispoziţii comune privind fondul european de dezvoltare regională, fondul social european, fondul de coeziune, fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi fondul european pentru pescuit şi afaceri ...

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 122 din 28 decembrie 2023 pentru modificarea art. 13 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1187 din 29 decembrie 2023

Având în vedere că se impune eliminarea treptată a cărţilor de identitate care nu îndeplinesc într-o măsură suficientă standardele minime de securitate impuse de regulamentul (ue) 2019/1.157 al parlamentului european şi al consiliului din 20 iunie 2019 privind consolidarea securităţii cărţilor de identitate ale cetăţenilor uniunii şi a documentelor de şedere eliberate cetăţenilor uniunii şi membrilor de familie ai acestora care îşi exercită dreptul la liberă circulaţie în privinţa cărţilor de identitate eliberate de statele membre propriilor cetăţeni, folosite ca documente de călătorie, luând în considerare că actul de identitate ce va putea fi utilizat pentru exercitarea dreptului la libera ...

‹‹ Pagina 1 din 14
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016