Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial - ordonanta-de-urgenta 2020 Twitter Facebook

Monitorul Oficial
Ordonanta De Urgenta 2020

Selectati luna pentru care doriti sa afisam ordonanta-de-urgenta din 2020‹‹ Pagina 1 din 11

Monitorul Oficial 1332 din 31 Decembrie 2020 (M. Of. 1332/2020)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 226 din 30 decembrie 2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1332 din 31 decembrie 2020

Luând în considerare prevederile art. 14 alin. (2) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora nicio cheltuială nu poate fi înscrisă în buget şi nici angajată şi efectuată din buget, dacă nu există bază legală pentru respectiva cheltuială,având în vedere obligaţia guvernului de a conduce politica fiscal-bugetară în mod prudent pentru a gestiona resursele şi obligaţiile bugetare, precum şi riscurile fiscale de o manieră care să asigure sustenabilitatea poziţiei fiscale pe termen mediu şi lung, precum şi predictibilitatea politicii fiscal-bugetare pe termen mediu, în scopul menţinerii stabilităţii macroeconomice,ţinând seama de faptul că la fundamentarea ...

Monitorul Oficial 1331 din 31 Decembrie 2020 (M. Of. 1331/2020)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 227 din 30 decembrie 2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020 privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de instituţii de credit şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1331 din 31 decembrie 2020

Având în vedere că, prin hotărârea guvernului nr. 1.065/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul româniei începând cu data de 14 decembrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de covid-19, starea de alertă a fost prelungită pe o perioadă de 30 de zile începând cu data de 14 decembrie 2020, luând în considerare evoluţia pandemiei cu virusul sars-cov-2, care a generat o serie de restricţii privind desfăşurarea anumitor activităţi economice, cu efecte asupra menţinerii forţei de muncă la nivelul întreprinderilor, ţinând cont că moratoriul legislativ implementat prin ordonanţa de ...

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 225 din 30 decembrie 2020 privind modificarea unor acte normative şi stabilirea unor măsuri în domeniul agriculturii EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1331 din 31 decembrie 2020

Având în vedere faptul că ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea legii fondului funciar nr. 18/1991, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 86/2014, cu modificările şi completările ulterioare, cuprinde prevederi care conduc la imposibilitatea implementării acestora în termenul prevăzut, respectiv elaborarea amenajamentelor pastorale pentru întreaga suprafaţă de pajişti din românia până la data de 1 ianuarie 2021,ţinând cont de respectarea obligaţiei implementării amenajamentelor pastorale la 1 ianuarie 2021, în vederea susţinerii absorbţiei fondurilor europene aferente plăţilor pe suprafaţă şi luând în considerare faptul că amenajamentele pastorale ...

Monitorul Oficial 1330 din 31 Decembrie 2020 (M. Of. 1330/2020)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 224 din 30 decembrie 2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului, structuri de cazare, structuri de alimentaţie şi agenţii de turism, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei de COVID-19, precum şi privind unele măsuri fiscale EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1330 din 31 decembrie 2020

Pandemia covid-19 reprezintă un şoc major pentru economia globală, dar şi pentru economia naţională. În acest context, industria turistică, structurile de cazare, structurile de alimentaţie, agenţiile de turism, este printre cele mai afectate ramuri ale economiei naţionale.acest lucru a fost cauzat de restricţiile impuse de guvernul româniei în timpul stării de urgenţă şi în timpul stării de alertă. În baza decretului nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul româniei, a legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de covid-19, cu modificările şi completările ulterioare, a hotărârii guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă şi măsurile ...

Monitorul Oficial 1329 din 31 Decembrie 2020 (M. Of. 1329/2020)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 222 din 30 decembrie 2020 privind prorogarea termenului prevăzut la art. III din Legea nr. 352/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2011 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1329 din 31 decembrie 2020

Având în vedere faptul că odată cu intrarea în vigoare a legii nr. 352/2015 pentru modificarea şi completarea ordonanţei guvernului nr. 26/2011 privind înfiinţarea inspectoratului de stat pentru controlul în transportul rutier, cu modificările şi completările ulterioare, se schimbă regimul juridic al personalului din cadrul inspectoratului de stat pentru controlul în transportul rutier, din personal contractual în funcţionari publici, iar pentru aplicarea în bune condiţii a acesteia trebuie efectuate modificări, deoarece în forma ei iniţială nu asigură corelarea cu politicile şi reglementările specifice aplicabile în prezent, inclusiv cu prevederile ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ...

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 221 din 30 decembrie 2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1329 din 31 decembrie 2020

Având în vedere adoptarea la nivelul uniunii europene a regulamentului (ue) 2020/1.054 al parlamentului european şi al consiliului din 15 iulie 2020 de modificare a regulamentului (ce) nr. 561/2006 în ceea ce priveşte cerinţele minime referitoare la duratele de conducere zilnice şi săptămânale maxime, pauzele minime şi perioadele de repaus zilnic şi săptămânal şi a regulamentului (ue) nr. 165/2014 în ceea ce priveşte poziţionarea prin intermediul tahografelor, publicat în jurnalul oficial al uniunii europene nr. 249 din 31 iulie 2020, act normativ cu aplicabilitate directă şi efect direct în toate statele membre, care a intrat în vigoare în a douăzecea ...

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 214 din 30 decembrie 2020 privind modificarea şi completarea art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală şi pentru instituirea unor măsuri pentru derularea Programului naţional de dezvoltare locală etapa I EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1329 din 31 decembrie 2020

Având în vedere obligaţiile statului de a garanta şi a asigura cadrul legislativ pentru exercitarea drepturilor fundamentale ale cetăţenilor, stabilite prin constituţia româniei, republicată, obligaţii care se realizează prin toate structurile sale administrative şi prin instrumentele instituite în vederea sprijinirii eforturilor autorităţilor administraţiei publice locale în dezvoltarea infrastructurii de bază: apă-canalizare, şcoli, spitale, drumuri şi altele asemenea la nivelul tuturor localităţilor, se impune intervenţia legislativă de urgenţă pentru modificarea şi completarea actului normativ prin care este reglementată realizarea investiţiilor publice în infrastructura locală, respectiv a ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea programului naţional de dezvoltare locală, aprobată prin ...

Monitorul Oficial 1328 din 31 Decembrie 2020 (M. Of. 1328/2020)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 223 din 30 decembrie 2020 privind aprobarea preluării de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii a drepturilor şi obligaţiilor, inclusiv a obligaţiilor de plată a cotizaţiei anuale de membru al Organizaţiei de Colaborare a Căilor Ferate (OCCF) EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1328 din 31 decembrie 2020

Ţinând cont de faptul că, la nivel naţional, participarea în calitate de membru fondator al organizaţiei de colaborare a căilor ferate (occf) a fost aprobată prin hotărârea consiliului de miniştri nr. 1.707/1957 şi de faptul că, în conformitate cu prevederile ordinului ministrului transporturilor construcţiilor şi turismului nr. 1.423/2005, participarea şi statutul de membru occf au fost transferate integral sistemului feroviar naţional reprezentat de compania naţională de căi ferate „cfr“ - s.a., societatea naţională de transport feroviar de marfă „cfr marfă“ - s.a. şi societatea naţională de transport feroviar de călători „cfr călători“ - s.a., cu toate drepturile şi obligaţiile care ...

Monitorul Oficial 1326 din 31 Decembrie 2020 (M. Of. 1326/2020)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 220 din 30 decembrie 2020 privind aplicarea unor măsuri de protecţie socială după 1 ianuarie 2021 în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru modificarea unor acte normative EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1326 din 31 decembrie 2020

Având în vedere evoluţia situaţiei epidemiologice din românia ca urmare a efectelor răspândirii coronavirusului sarscov-2, numărul din ce în ce mai mare al îmbolnăvirilor şi creşterea numărului domeniilor de activitate în care se impun restricţii, astfel cum sunt prevăzute în hotărârea guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de covid-19, aprobată cu modificări şi completări prin hotărârea parlamentului româniei nr. 5/2020, cu modificările şi completările ulterioare, prelungită prin hotărârea guvernului nr. 476/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul româniei şi măsurile care se aplică pe ...

Monitorul Oficial 1317 din 31 Decembrie 2020 (M. Of. 1317/2020)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 218 din 30 decembrie 2020 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi a altor acte normative EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1317 din 31 decembrie 2020

Având în vedere evoluţia situaţiei epidemiologice şi evaluarea riscului de sănătate publică pentru perioada imediat următoare la nivelul unităţilor sanitare publice şi private, precum şi faptul că actualul context epidemiologic impune luarea unor măsuri care ţin de acordarea asistenţei medicale şi a tratamentului în ceea ce priveşte combaterea răspândirii infecţiilor cu coronavirusul sars-cov-2,luând în considerare faptul că o serie de măsuri din domeniul sănătăţii luate în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului sars-cov-2 au fost prevăzute a se aplica până la data de 31 decembrie 2020,ţinând cont de necesitatea asigurării în continuare a serviciilor medicale în condiţiile determinate de ...

‹‹ Pagina 1 din 11
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016