Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial - ordonanta-de-urgenta 2010 Twitter Facebook

Monitorul Oficial
Ordonanta De Urgenta 2010

Selectati luna pentru care doriti sa afisam ordonanta-de-urgenta din 2010‹‹ Pagina 1 din 13

Monitorul Oficial 898 din 31 Decembrie 2010 (M. Of. 898/2010)

ORDONANTA DE URGENTA nr. 127 din 28 decembrie 2010 pentru adoptarea unor masuri destinate dezvoltarii economico-sociale a zonei "Delta Dunarii" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 31 decembrie 2010

Având în vedere necesitatea creãrii unor condiţii reale pentru dezvoltarea economico-socialã în zona "delta dunãrii" şi ţinând cont de nivelul actual de valorificare a potenţialului economic din perimetrul biosferei, se impune adoptarea rapidã a unor mãsuri de consolidare a activitãţilor economice tradiţionale din delta dunãrii, în direcţia:- fiscalizãrii corecte a produselor obţinute din pescuit, prin revizuirea unor prevederi din domeniul pescuitului comercial, pentru punerea în aplicare a normelor dreptului uniunii europene referitoare la prevenirea, descurajarea şi eliminarea pescuitului ilegal, nedeclarat şi nereglementat, instituite prin regulamentul (ce) nr. 1.005/2008 al consiliului din 29 septembrie 2008 de instituire a unui sistem comunitar ...

ORDONANTA DE URGENTA nr. 132 din 28 decembrie 2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 132/1999 privind infiintarea, organizarea si functionarea Consiliului National de Formare Profesionala a Adultilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 31 decembrie 2010

Având în vedere faptul cã în prezent consiliul naţional al calificãrilor şi al formãrii profesionale a adulţilor se aflã în imposibilitatea finalizãrii exerciţiului financiar 2010, situaţie care ar genera grave consecinţe în bunul mers al instituţiei, precum şi faptul cã în prezent unitatea executivã a consiliului naţional al calificãrilor şi al formãrii profesionale a adulţilor nu îşi poate îndeplini atribuţiile stabilite fãrã adoptarea mãsurilor cuprinse în prezenta ordonanţã de urgenţã,în lipsa reglementãrilor din prezenta ordonanţã de urgenţã care clarificã aspecte referitoare la ordonatorul de credite s-ar produce grave consecinţe în derularea proiectelor strategice cu finanţare nerambursabilã din fonduri europene,pentru a ...

Monitorul Oficial 893 din 30 Decembrie 2010 (M. Of. 893/2010)

ORDONANTA DE URGENTA nr. 131 din 28 decembrie 2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 39/1996 privind infiintarea si functionarea Fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 893 din 30 decembrie 2010

Având în vedere necesitatea de a transpune în legislaţia internã pânã la data de 31 decembrie 2010 prevederile art. 1 pct. 3 lit. a) din directiva 2009/14/ce a parlamentului european şi a consiliului din 11 martie 2009 de modificare a directivei 94/19/ce privind schemele de garantare a depozitelor în ceea ce priveşte plafonul de garantare şi termenul de platã a compensaţiilor,ţinând seama de obligaţiile asumate prin aranjamentul stand-by dintre românia şi fondul monetar internaţional, convenit prin scrisoarea de intenţie transmisã de autoritãţile române, semnatã la bucureşti la 24 aprilie 2009, şi prin decizia consiliului director al ...

Monitorul Oficial 888 din 30 Decembrie 2010 (M. Of. 888/2010)

ORDONANTA DE URGENTA nr. 118 din 23 decembrie 2010 privind modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 30 decembrie 2010

În scopul asigurãrii protecţiei mediului prin realizarea unor programe şi proiecte menite sã asigure îmbunãtãţirea calitãţii aerului, precum şi respectarea obligaţiilor româniei privind atingerea ţintelor naţionale de reducere a emisiilor de gaze cu efect de serã, aşa cum acestea decurg din pachetul legislativ energie - schimbãri climatice,având în vedere faptul cã de la 1 ianuarie 2011 intrã în vigoare norma euro 5 pentru înmatricularea, vânzarea şi introducerea în circulaţie a vehiculelor noi, conform art. 10 alin. (3) din regulamentul (ce) nr. 715/2007 al parlamentului european şi al consiliului din 20 iunie 2007 privind omologarea de tip a autovehiculelor ...

ORDONANTA DE URGENTA nr. 126 din 28 decembrie 2010 pentru modificarea alin. (2) si (4) ale art. 6 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 114/2005 privind unele masuri pentru derularea si finalizarea privatizarii societatilor comerciale filiale de distributie si furnizare a energiei electrice "Electrica Moldova" - S.A. si "Electrica Oltenia" - S.A. EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 30 decembrie 2010

Având în vedere necesitatea armonizãrii prevederilor cuprinse în actele normative care reglementeazã vânzarea cãtre salariaţi a pachetelor de acţiuni deţinute de societatea comercialã de distribuţie şi furnizare a energiei electrice "electrica"- s.a. la filialele sale, respectiv ordonanţa guvernului nr. 31/2004 privind unele mãsuri pentru derularea procesului de privatizare a societãţii comerciale de distribuţie a gazelor naturale "distrigaz sud" - s.a. bucureşti şi a societãţii comerciale de distribuţie a gazelor naturale "distrigaz nord" - s.a. târgu mureş, precum şi a societãţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice, aprobatã cu modificãri prin legea nr. 169/2004,întrucât la data de 31 ...

Monitorul Oficial 893 din 30 Decembrie 2010 (M. Of. 893/2010)

ORDONANTA DE URGENTA nr. 124 din 28 decembrie 2010 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 69/2002 privind regimul juridic al cartii electronice de identitate EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 893 din 30 decembrie 2010

Având în vedere existenţa unor factori de naturã obiectivã care determinã imposibilitatea introducerii, respectiv eliberãrii şi utilizãrii cãrţilor electronice de identitate începând cu data de 1 ianuarie 2011, aşa cum prevede ordonanţa guvernului nr. 69/2002 privind regimul juridic al cãrţii electronice de identitate, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,ţinând seama de faptul cã factorii menţionaţi privesc necesitatea îndeplinirii cumulative a etapelor privind reconfigurarea sistemului naţional informatic de evidenţã a populaţiei şi lipsa resurselor financiare pentru modernizarea acestuia,având în vedere importanţa adoptãrii unor reglementãri care sã asigure atât cadrul instituţional necesar, cât şi posibilitatea implementãrii unor soluţii tehnice optime, anterior punerii ...

Monitorul Oficial 888 din 30 Decembrie 2010 (M. Of. 888/2010)

ORDONANTA DE URGENTA nr. 125 din 28 decembrie 2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 30 decembrie 2010

Având în vedere faptul cã agenţia domeniilor statului, cu toate cã este instituţie publicã finanţatã integral din bugetul de stat, este condusã de cãtre un consiliu de administraţie, organism colectiv de conducere, care hotãrãşte asupra modului de utilizare a creditelor bugetare, fapt care intrã în contradicţie cu prevederile legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, care stabileşte cã gestionarea creditelor bugetare se face de cãtre ordonatorul de credite, care este conducãtorul instituţiei publice,ţinând cont cã, într-un stat de drept, respectarea legilor constituie o obligaţie fundamentalã, iar orice demers în sensul îndeplinirii acestei obligaţii constituie o situaţie ...

Monitorul Oficial 893 din 30 Decembrie 2010 (M. Of. 893/2010)

ORDONANTA DE URGENTA nr. 133 din 28 decembrie 2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, in vederea eficientizarii unor institutii si activitati in acest domeniu EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 893 din 30 decembrie 2010

În vederea eficientizãrii activitãţii instituţiilor din domeniul sanitar, în acord cu prioritãţile guvernului de reformã în administraţia publicã,ţinând cont de urgenţa stabilirii unor mãsuri economico-financiare la nivel teritorial, ca urmare a recesiunii economice severe care pune în pericol stabilitatea economicã a româniei, şi pentru asigurarea respectãrii angajamentelor asumate de guvernul româniei cu ocazia negocierilor acordurilor de împrumut cu organismele financiare în ceea ce priveşte nivelul deficitului bugetului general consolidat pentru anul 2010;în vederea asigurãrii continuitãţii tratamentului bolnavilor cuprinşi în programele naţionale de sãnãtate în cadrul cãrora sunt tratate afecţiuni cu impact major asupra stãrii de sãnãtate a populaţiei, precum hiv/sida, ...

Monitorul Oficial 888 din 30 Decembrie 2010 (M. Of. 888/2010)

ORDONANTA DE URGENTA nr. 123 din 28 decembrie 2010 pentru abrogarea Legii nr. 130/1999 privind unele masuri de protectie a persoanelor incadrate in munca EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 30 decembrie 2010

Întrucât, potrivit prevederilor art. 298 alin. (3) din legea nr. 53/2003 - codul muncii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, pe data de 1 ianuarie 2011 se abrogã dispoziţiile decretului nr. 92/1976 privind carnetul de muncã, publicat în buletinul oficial, partea i, nr. 37 din 26 aprilie 1976, cu modificãrile ulterioare,având în vedere faptul cã prin hotãrârea guvernului nr. 161/2006 privind întocmirea şi completarea registrului general de evidenţã a salariaţilor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, s-a stabilit ca, începând cu data de 1 septembrie 2006, registrul general de evidenţã a salariaţilor sã se depunã în formã electronicã,în considerarea faptului cã, potrivit ...

ORDONANTA DE URGENTA nr. 120 din 23 decembrie 2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 30 decembrie 2010

Având în vedere necesitatea stabilirii unor prevederi suplimentare în vederea optimizãrii fluxurilor financiare din cadrul programelor operaţionale finanţate din instrumente structurale şi asigurãrii capacitãţii de absorbţie a acestor fonduri, precum şi prevederile regulamentului (ce) nr. 1.083/2006 al consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind fondul european de dezvoltare regionalã, fondul social european şi fondul de coeziune şi de abrogare a regulamentului (ce) nr. 1.260/1999 , publicat în jurnalul oficial al uniunii europene, seria l nr. 210 din 31 iulie 2006,se impune elaborarea în regim de urgenţã a acestor reglementãri.În temeiul art. 115 ...

‹‹ Pagina 1 din 13
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016