Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial - ordonanta-de-urgenta 2022 Twitter Facebook

Monitorul Oficial
Ordonanta De Urgenta 2022

Selectati luna pentru care doriti sa afisam ordonanta-de-urgenta din 2022‹‹ Pagina 1 din 20

Monitorul Oficial 1280 din 30 Decembrie 2022 (M. Of. 1280/2022)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 191 din 28 decembrie 2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1280 din 30 decembrie 2022

Având în vedere prevederile regulamentului (ue) 2021/241 al parlamentului european şi al consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a mecanismului de redresare şi rezilienţă, ţinând cont de decizia de punere în aplicare a consiliului din 3 noiembrie 2021 de aprobare a evaluării planului de redresare şi rezilienţă al româniei,luând în considerare calendarul asumat pentru atingerea jaloanelor şi ţintelor din cadrul planului naţional de redresare şi rezilienţă al româniei, denumit în continuare pnrr, precum şi angajamentele asumate în implementarea acestuia, având în vedere că agenţia naţională a funcţionarilor publici este coordonator de reformă şi investiţii conform prevederilor ordonanţei de urgenţă ...

Monitorul Oficial 1274 din 30 Decembrie 2022 (M. Of. 1274/2022)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 192 din 28 decembrie 2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienţilor finali din piaţa de energie electrică şi gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul energiei EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1274 din 30 decembrie 2022

Având în vedere că prin ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienţilor finali din piaţa de energie electrică şi gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul energiei, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 206/2022, cu modificările şi completările ulterioare, a fost aprobată o schemă de sprijin pentru clienţii finali din piaţa de energie electrică şi gaze naturale, schemă de sprijin care se aplică începând cu data de 1 aprilie 2022,având în vedere obiectivul propus reprezentat de importanţa asigurării în plan economic şi ...

Monitorul Oficial 1272 din 29 Decembrie 2022 (M. Of. 1272/2022)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 189 din 28 decembrie 2022 privind modificarea art. VIII alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 39/2022 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul gestionării financiare a fondurilor europene şi pentru adoptarea unor măsuri privind beneficiarii de fonduri europene EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1272 din 29 decembrie 2022

Având în vedere faptul că o prioritate majoră a guvernului o constituie îmbunătăţirea gradului de absorbţie a fondurilor europene,luând în considerare necesitatea asigurării unei absorbţii cât mai mari a finanţării externe nerambursabile alocate pentru perioada 2014-2020, recunoscută inclusiv ca obiectiv în programul de guvernare 2021-2024, se impune luarea, de urgenţă, a unor măsuri care să permită implementarea proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile, în cel mai scurt timp posibil.având în vedere necesitatea eficientizării activităţii, a fluxului financiar de transferuri bugetare pentru implementarea proiectelor de screening,ţinând cont de faptul că proiectele de screening vizează interesul public şi sunt o prioritate a ...

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 188 din 28 decembrie 2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1272 din 29 decembrie 2022

Având în vedere faptul că planul naţional de redresare şi rezilienţă al româniei - pnrr este conceput astfel încât să asigure dezvoltarea româniei, prin sprijinirea nivelului de adaptare la situaţii de criză, în contextul recuperării după criza covid-19, precum şi valorificarea potenţialului de dezvoltare economică, prin reforme majore şi investiţii-cheie,ţinând cont de componenta ministerului finanţelor, denumit în continuare mf, din pnrr componenta 8 - reforma fiscală şi reforma sistemului de pensii, care cuprinde un număr de 5 reforme şi 8 investiţii, având alocat un buget total de 371,8 mil. euro, şi care vizează, printre altele, reforma administraţiei fiscale „obiectiv - ...

Monitorul Oficial 1270 din 29 Decembrie 2022 (M. Of. 1270/2022)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 186 din 28 decembrie 2022 privind unele măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2022/1.854 al Consiliului din 6 octombrie 2022 privind o intervenţie de urgenţă pentru abordarea problemei preţurilor ridicate la energie EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1270 din 29 decembrie 2022

Având în vedere necesitatea atenuării efectelor economice directe ale creşterii preţurilor la energie,ţinând cont de prevederile regulamentului (ue) 2022/1.854 al consiliului din 6 octombrie 2022 privind o intervenţie de urgenţă pentru abordarea problemei preţurilor ridicate la energie, ce stabilesc în sarcina statelor membre obligaţia de a adopta şi publica, până la data de 31 decembrie 2022, măsurile de punere în aplicare a contribuţiei de solidaritate temporare asupra profiturilor excedentare generate de către societăţile din uniune şi sediile permanente care desfăşoară activităţi în sectoarele ţiţeiului, gazelor naturale, cărbunelui şi rafinăriilor,ţinând cont, în principal, de necesitatea creşterii independenţei energetice, finanţării investiţiilor strategice, ...

Monitorul Oficial 1273 din 29 Decembrie 2022 (M. Of. 1273/2022)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 190 din 28 decembrie 2022 pentru completarea anexei nr. 5^1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1273 din 29 decembrie 2022

Având în vedere prevederile art. 624 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora „pentru funcţiile publice specifice, stabilite până la data intrării în vigoare a prezentului cod în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice prin orice altă modalitate decât prin lege, se menţine echivalarea funcţiilor publice specifice cu funcţiile publice generale pentru o perioadă de cel mult 2 ani“, şi prevederile alin. (2) al aceluiaşi articol, conform cărora autorităţile şi instituţiile publice în cadrul cărora sunt stabilite funcţii publice specifice prin orice altă modalitate decât prin lege au obligaţia ...

Monitorul Oficial 1271 din 29 Decembrie 2022 (M. Of. 1271/2022)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 187 din 28 decembrie 2022 privind unele măsuri pentru îndeplinirea unor jaloane din Planul naţional de redresare şi rezilienţă în domeniul investiţiilor publice şi analizelor de cheltuieli EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1271 din 29 decembrie 2022

Având în vedere:- planul naţional de redresare şi rezilienţă al româniei, în cuprinsul căruia este prevăzută componenta 8 - reforma 3. Îmbunătăţirea mecanismului de programare bugetară, care implică modificarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin legea nr. 25/2014, cu modificările şi completările ulterioare, a legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea intrării în vigoare a cadrului de reglementare modificat pentru a asigura planificarea bugetară multianuală pentru proiectele de ...

Monitorul Oficial 1268 din 29 Decembrie 2022 (M. Of. 1268/2022)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 183 din 28 decembrie 2022 privind stabilirea unor măsuri pentru finanţarea unor proiecte de regenerare urbană EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1268 din 29 decembrie 2022

Având în vedere faptul că problematica regenerării urbane este de actualitate la nivel european, fiind subiect al reuniunilor şi declaraţiilor comune la nivelul uniunii europene şi al consiliului europei, precum şi al unor reglementări specifice la nivelul statelor membre ale uniunii europene,luând în considerare faptul că sunt necesare măsuri urgente pentru reglementarea activităţilor având ca scop regenerarea urbană, pentru stabilirea demersurilor de planificare, identificare şi definire a categoriilor de proiecte care se pot finanţa în domeniul regenerării urbane, pentru ca beneficiarii autorităţi publice locale să poată pregăti din timp proiectele şi accesa fondurile externe nerambursabile,având în vedere că bugetul estimat ...

Monitorul Oficial 1263 din 28 Decembrie 2022 (M. Of. 1263/2022)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 184 din 28 decembrie 2022 pentru modificarea art. 1 alin. (12) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 68/2021 privind adoptarea unor măsuri pentru punerea în aplicare a cadrului european pentru eliberarea, verificarea şi acceptarea certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID pentru a facilita libera circulaţie pe durata pandemiei de COVID-19 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1263 din 28 decembrie 2022

Având în vedere regulamentul (ue) 2022/1.034 al parlamentului european şi al consiliului din 29 iunie 2022 de modificare a regulamentului (ue) 2021/953 privind cadrul pentru eliberarea, verificarea şi acceptarea certificatelor interoperabile de vaccinare, testare şi vindecare de covid-19 (certificatul digital al ue privind covid) pentru a facilita libera circulaţie pe durata pandemiei de covid-19,întrucât actul european menţionat mai sus urmăreşte facilitarea liberei circulaţii pe durata pandemiei de covid-19, iar punerea în aplicare la nivel naţional a măsurilor necesare nu poate fi amânată, impunându-se adoptarea de măsuri imediate prin ordonanţă de urgenţă, în caz contrar neputându-se asigura respectarea obligaţiilor ce revin ...

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 182 din 28 decembrie 2022 pentru modificarea art. 2^1 din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative şi a art. III din Legea nr. 105/2020 pentru completarea Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1263 din 28 decembrie 2022

Având în vedere că, începând cu 1 ianuarie 2023, persoanele prevăzute de art. 1 alin. (1), cu excepţia celor prevăzute la art. 1 alin. (1) pct. 39 din legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea agenţiei naţionale de integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, au obligaţia de a completa şi depune declaraţiile de avere şi de interese exclusiv în format electronic, certificate cu semnătură electronică calificată, acestea urmând a fi transmise agenţiei naţionale de integritate prin mijloace electronice de transmitere la distanţă,luând ...

‹‹ Pagina 1 din 20
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016