Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial - ordonanta-de-urgenta 2011 Twitter Facebook

Monitorul Oficial
Ordonanta De Urgenta 2011

Selectati luna pentru care doriti sa afisam ordonanta-de-urgenta din 2011‹‹ Pagina 1 din 12

Monitorul Oficial 941 din 30 Decembrie 2011 (M. Of. 941/2011)

ORDONANTA DE URGENTA nr. 126 din 27 decembrie 2011 privind echipamentele sub presiune transportabile EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 941 din 30 decembrie 2011

Având în vedere întârzierea semnificativã a procesului de transpunere a directivei 2010/35/ue a parlamentului european şi a consiliului din 16 iunie 2010 privind echipamentele sub presiune transportabile şi de abrogare a directivelor 76/767/cee , 84/525/cee , 84/526/cee , 84/527/cee şi 1999/36/ce ale consiliului faţã de termenul de 30 iunie 2011, data pânã la care românia, ca stat membru, avea obligaţia sã adopte actele cu putere de lege necesare pentru a se conforma acestei directive,ţinându-se cont de faptul cã introducerea art. 260 alin. (3) în tratatul privind funcţionarea uniunii europene (tfue) accelereazã ...

Monitorul Oficial 940 din 30 Decembrie 2011 (M. Of. 940/2011)

ORDONANTA DE URGENTA nr. 117 din 21 decembrie 2011 privind constituirea Infrastructurii comune de comunicatii electronice a statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 940 din 30 decembrie 2011

Având în vedere cerinţele comisiei europene privind stimularea modernizãrii serviciilor publice în întreaga europã, în special prin agenda digitalã pentru europa şi prin planul european de acţiune privind e-guvernarea 2011-2015,ţinând seama cã programul soluţii de interoperabilitate pentru administraţiile publice europene pune şi mai mult accentul pe relevanţa interoperabilitãţii şi colaborãrii la aplicarea cu succes a legislaţiei uniunii europene,pe baza prevederilor acordului ţãrilor membre ca pânã în 2015 interoperabilitatea sã încurajeze semnificativ furnizarea de servicii publice europene prin:a) guvernanţã şi procese adecvate, în conformitate cu politicile şi obiectivele uniunii europene;b) crearea unui mediu securizat care sã asigure protecţia informaţiilor publice şi ...

Monitorul Oficial 938 din 30 Decembrie 2011 (M. Of. 938/2011)

ORDONANTA DE URGENTA nr. 124 din 27 decembrie 2011 pentru modificarea si completarea unor acte normative care reglementeaza acordarea de beneficii de asistenta sociala EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 938 din 30 decembrie 2011

Legea asistenţei sociale nr. 292/2011 creeazã cadrul legal şi instituţional unitar şi coordonat prin care se stabilesc principiile şi regulile generale de acordare a mãsurilor de asistenţã socialã, precum şi criteriile de organizare şi funcţionare a sistemului în vederea asigurãrii condiţiilor adecvate pentru elaborarea şi implementarea politicilor publice sectoriale din domeniul asistenţei sociale.conform art. 14 din legea nr. 292/2011, nivelurile, respectiv cuantumurile beneficiilor de asistenţã socialã, începând cu anul 2012, se stabilesc în raport cu indicatorul social de referinţã (isr) prin aplicarea unui indice social de inserţie.punerea în aplicare a acestor noi prevederi necesitã modificarea legii nr. 61/1993 privind alocaţia ...

Monitorul Oficial 933 din 29 Decembrie 2011 (M. Of. 933/2011)

ORDONANTA DE URGENTA nr. 122 din 27 decembrie 2011 pentru aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub forma de imprumut, a unor cantitati de combustibili pentru unii operatori economici EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 933 din 29 decembrie 2011

Întrucât capacitatea utilã realã de stocare din centrale este ocupatã în proporţie de 70% la cãrbune, respectiv 50% la pãcurã de stocurile rezervã de stat, astfel încât capacitãţile proprii utile reale ale centralelor devin insuficiente asigurãrii unei funcţionãri în bune condiţii pe perioada de iarnã,având în vedere faptul cã pornirea instalaţiilor de termoficare pentru asigurarea cu agent termic a populaţiei, precum şi creşterea consumului prognozat de energie electricã pe perioada iernii vor determina creşterea consumurilor medii zilnice şi lunare de cãrbune şi pãcurã, afectând astfel procesul de aprovizionare cu combustibili,ţinând cont de faptul cã necesitatea asigurãrii consumului de energie electricã, ...

Monitorul Oficial 934 din 29 Decembrie 2011 (M. Of. 934/2011)

ORDONANTA DE URGENTA nr. 123 din 27 decembrie 2011 pentru acceptarea majorarii cotei de participare a Romaniei la Fondul Monetar International EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 934 din 29 decembrie 2011

Majorarea cotelor ţãrilor membre ale fondul monetar internaţional (fmi) este prevãzutã prin rezoluţia consiliului guvernatorilor fmi nr. 66-2 din 15 decembrie 2010 privind cea de-a paisprezecea revizuire generalã a cotelor şi reforma consiliului executiv, votatã favorabil de românia. termenul de notificare a acceptãrii de cãtre ţãrile membre a majorãrii cotelor este 31 decembrie 2011. nerespectarea termenului poate avea consecinţe semnificative în plan economic pentru statul român, întrucât: (i) ar limita nivelul accesului la resursele fmi, valoarea potenţialã a unui eventual împrumut de la fmi fiind condiţionatã de nivelul cotei de participare; (ii) s-ar pierde posibilitatea de a reduce costurile româniei ...

Monitorul Oficial 931 din 29 Decembrie 2011 (M. Of. 931/2011)

ORDONANTA DE URGENTA nr. 121 din 22 decembrie 2011 pentru modificarea si completarea unor acte normative EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 29 decembrie 2011

Luând în considerare actualul context internaţional, principalele caracteristici ale politicii bugetare în perioada urmãtoare vor fi subordonate obiectivelor de susţinere a creşterii economice, de reducere a inflaţiei şi de atingere a unui deficit bugetar la un nivel corelat cu obiectivele macroeconomice.pentru pãstrarea echilibrelor bugetare sunt necesare unele mãsuri menite sã reducã volumul cheltuielilor bugetare la un nivel care sã permitã respectarea angajamentelor interne şi internaţionale asumate de guvernul româniei, inclusiv prin limitarea cheltuielilor cu indexarea semestrialã a tichetului de masã şi a tichetului de creşã.Ţinând cont de faptul cã activitãţile ministerului dezvoltãrii regionale şi turismului au aplicabilitate la nivelul întregului ...

ORDONANTA DE URGENTA nr. 118 din 22 decembrie 2011 pentru reglementarea unor masuri privind asigurarea cantitatilor de apa grea si de octoxid de uraniu pentru unitatile 1-4 de la Centrala nuclearo-electrica Cernavoda EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 29 decembrie 2011

Având în vedere:- imposibilitatea opririi temporare a instalaţiilor de producere a apei grele, din cauza vehiculãrii unor cantitãţi foarte mari de hidrogen sulfurat, acesta fiind un gaz letal şi puternic coroziv;- faptul cã beneficiarul apei grele, societatea naţionalã "nuclearelectrica", împreunã cu mt canada, au solicitat pentru unitãţile 3 şi 4 parametri de calitate deosebiţi cu mult peste proiectul iniţial de la unitatea 1, ridicarea concentraţiei de deuteriu de la 99,78% la peste 99,85% şi scãderea conductivitãţii de la 15 æs/cm la 2 æs/cm, regia autonomã pentru activitãţi nucleare fiind singurul producãtor din lume capabil sã producã apã grea de aceastã ...

ORDONANTA DE URGENTA nr. 116 din 21 decembrie 2011 pentru aprobarea unor masuri cu privire la vanzarea unor pachete de actiuni detinute de Societatea Comerciala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. si pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 31/2004 privind unele masuri pentru derularea procesului de privatizare a Societatii Comerciale de Distributie a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" - S.A. Bucuresti si a Societatii Comerciale de Distributie a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" - S.A. Targu Mures, precum si a societatilor comerciale filiale de distributie si furnizare a energiei electrice EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 29 decembrie 2011

Având în vedere angajamentul statului român privind vânzarea cãtre salariaţi, membri ai consiliilor de administraţie şi pensionari cu ultimul loc de muncã la filialele societãţii comerciale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice "electrica" - s.a. şi la societatea comercialã de distribuţie şi furnizare a energiei electrice "electrica" - s.a., prin intermediul asociaţiei salariaţilor, a unui pachet de acţiuni de cel mult 10% din capitalul social al filialelor societãţii comerciale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice "electrica" - s.a. dupã privatizarea cu un investitor strategic, asumat prin ordonanţa guvernului nr. 31/2004 privind unele mãsuri pentru derularea procesului de privatizare ...

Monitorul Oficial 926 din 28 Decembrie 2011 (M. Of. 926/2011)

ORDONANTA DE URGENTA nr. 120 din 22 decembrie 2011 privind prorogarea unor termene EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 926 din 28 decembrie 2011

Ţinând cont de imposibilitatea finalizãrii procedurilor de achiziţionare a echipamentelor audio-video pânã la data de 1 ianuarie 2012, necesare punerii în aplicare a prevederilor art. 13 din legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciarã, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, referitoare la înregistrarea prin mijloace audio-video a şedinţelor de judecatã,ţinând seama de gravele consecinţe de ordin procedural care ar putea apãrea în activitatea de judecatã din cauza inexistenţei suportului tehnic necesar şi care ar putea fi invocatã în cadrul proceselor aflate pe rolul instanţelor de judecatã,în considerarea faptului cã aceste elemente vizeazã interesul public şi constituie o situaţie de urgenţã şi ...

ORDONANTA DE URGENTA nr. 115 din 21 decembrie 2011 privind stabilirea cadrului institutional si autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finantelor Publice, de a scoate la licitatie certificatele de emisii de gaze cu efect de sera atribuite Romaniei la nivelul Uniunii Europene EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 926 din 28 decembrie 2011

Având în vedere prevederile regulamentului (ue) nr. 1.031/2010 al comisiei din 12 noiembrie 2010 privind calendarul, administrarea şi alte aspecte ale licitãrii certificatelor de emisii de gaze cu efect de serã în temeiul directivei 2003/87/ce a parlamentului european şi a consiliului de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisii de gaze cu efect de serã în cadrul comunitãţii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,ţinând seama de memorandumul cu tema "asumarea responsabilitãţilor ce decurg din implementarea licitaţiilor de certificate de emisii de gaze cu efect de serã", aprobat în şedinţa de guvern din data de ...

‹‹ Pagina 1 din 12
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016