Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial - ordonanta-de-urgenta 2012 Twitter Facebook

Monitorul Oficial
Ordonanta De Urgenta 2012

Selectati luna pentru care doriti sa afisam ordonanta-de-urgenta din 2012‹‹ Pagina 1 din 9

Monitorul Oficial 891 din 27 Decembrie 2012 (M. Of. 891/2012)

ORDONANTA DE URGENTA nr. 95 din 18 decembrie 2012 pentru prorogarea termenelor prevazute la alin. (2) si (4) ale art. 6 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 114/2005 privind unele masuri pentru derularea si finalizarea privatizarii societatilor comerciale filiale de distributie si furnizare a energiei electrice "Electrica Moldova" - S.A. si "Electrica Oltenia" - S.A. EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 27 decembrie 2012

Având în vedere că la data de 31 decembrie 2012 expiră termenele prevăzute la art. 6 alin. (2) şi (4) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 114/2005 privind unele măsuri pentru derularea şi finalizarea privatizării societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice "electrica moldova" - s.a. şi "electrica oltenia" - s.a., publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 668 din 27 iulie 2005, aprobată cu completări prin legea nr. 277/2005, cu modificările ulterioare, până la care persoanele îndreptăţite mai pot achiziţiona acţiuni la societăţile comerciale "e.on moldova distribuţie" - s.a. şi "e.on energie românia" ...

Monitorul Oficial 886 din 27 Decembrie 2012 (M. Of. 886/2012)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 91 din 12 decembrie 2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul sănătăţii EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 886 din 27 decembrie 2012

Având în vedere directiva 2011/62/ue a parlamentului european şi a consiliului din 8 iunie 2011 de modificare a directivei 2001/83/ce de instituire a unui cod comunitar cu privire la medicamentele de uz uman în ceea ce priveşte prevenirea pătrunderii medicamentelor falsificate în lanţul legal de aprovizionare,ţinând cont de obligaţia româniei de a respecta termenele stabilite pentru transpunerea directivei 2011/62/ue în legislaţia naţională, şi anume 31 decembrie 2012,în vederea diminuării riscului declanşării unei acţiuni în constatarea neîndeplinirii obligaţiilor de stat membru, potrivit prevederilor art. 258 din tratatul privind funcţionarea uniunii europene,ţinând seamă de faptul că preluarea directivelor menţionate asigură condiţii necesare ...

Monitorul Oficial 878 din 21 Decembrie 2012 (M. Of. 878/2012)

ORDONANTA DE URGENTA nr. 94 din 18 decembrie 2012 pentru completarea art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 60/2009 privind unele masuri in vederea implementarii programului "Prima casa" si adoptarea unor masuri in vederea imbunatatirii conditiilor de derulare a programului "Prima casa" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 878 din 21 decembrie 2012

Având în vedere că:- actele normative care reglementează programul "prima casă" impun obligativitatea achiziţionării unei singure locuinţe în cadrul programului şi nu prevăd la acest moment posibilitatea exprimării acordului ministerului finanţelor publice şi finanţatorului, proporţional cu procentul de garantare, cu privire la solicitările unor beneficiari ai programului constând în acordarea permisiunii de a schimba sau de a achiziţiona o altă locuinţă decât cea achiziţionată iniţial în cadrul programului, în virtutea garanţiei din partea vânzătorului pentru viciile ascunse ale locuinţei ori provocării unor daune locuinţei, ca urmare a producerii unui risc asigurat, de natură a o face improprie utilizării potrivit destinaţiei;- ...

ORDONANTA DE URGENTA nr. 90 din 12 decembrie 2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator, precum si pentru modificarea art. II din Legea nr. 115/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 878 din 21 decembrie 2012

Prin legea nr. 115/2012 pentru modificarea şi completarea legii nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator au fost aduse o serie de modificări şi completări legii nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, cu modificările şi completările ulterioare, cu efecte începând de la data de 1 octombrie 2012, respectiv 9 ianuarie 2013. intervenţia legislativă a avut în vedere ca aceasta să producă efecte după data intrării în vigoare a legii nr. 134/2010 privind codul de procedură civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, corelările fiind realizate în raport cu acest act normativ.având în vedere însă că ...

Monitorul Oficial 874 din 21 Decembrie 2012 (M. Of. 874/2012)

ORDONANTA DE URGENTA nr. 93 din 18 decembrie 2012 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii de Supraveghere Financiara EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 874 din 21 decembrie 2012

Având în vedere disfuncţionalităţile constatate, mai ales în ultima perioadă, în activitatea desfăşurată în sectorul pieţei de capital şi cel al asigurărilor, este necesară adoptarea unor măsuri de ordin legislativ, care să asigure eficientizarea activităţii de supraveghere sectorială realizată în afara ariei de competenţă a băncii centrale.luarea acestor măsuri în regim de urgenţă se impune în considerarea faptului că există riscul ca, în actuala conjunctură, în care se menţin tensiunile generate de criza economică, aceste disfuncţionalităţi să submineze, prin contaminare, încrederea populaţiei în serviciile oferite de întregul sistem financiar şi în modul în care se realizează supravegherea acestora.Întrucât aspectele vizate ...

Monitorul Oficial 868 din 20 Decembrie 2012 (M. Of. 868/2012)

ORDONANTA DE URGENTA nr. 89 din 12 decembrie 2012 privind finantarea din bugetul alocat Ministerului Afacerilor Externe a unor compensatii financiare pentru pierderile materiale suferite de personalul Ambasadei Romaniei la Tripoli, in contextul evacuarii precipitate in tara dupa izbucnirea conflictului intern armat si al jefuirii ulterioare a bunurilor proprii EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 868 din 20 decembrie 2012

Având în vedere situaţia de forţă majoră indusă de conflictul armat din libia, după 17 februarie 2011, respectiv că:- represiunea regimului gaddafi împotriva manifestanţilor a determinat consiliul de securitate al onu să adopte rezoluţia 1.073 din 17 martie 2011 privind stabilirea unei zone de interdicţie aeriană deasupra libiei;- ambasada româniei la tripoli şi-a diminuat, din 5 martie 2011, şi, ulterior, la 14 mai 2011, şi-a suspendat activitatea, retrăgând întregul personal naţional în ţară;- sediul ambasadei, reşedinţa şefului misiunii şi locuinţele închiriate în oraş pentru familiile salariaţilor oficiului diplomatic au făcut obiectul mai multor acţiuni de jaf, îndeosebi după retragerea personalului ...

Monitorul Oficial 863 din 19 Decembrie 2012 (M. Of. 863/2012)

ORDONANTA DE URGENTA nr. 88 din 12 decembrie 2012 privind cadrul institutional pentru coordonarea, implementarea si gestionarea asistentei financiare acordate Romaniei prin Mecanismul financiar al Spatiului Economic European si prin Mecanismul financiar norvegian pe perioada de programare 2009-2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 863 din 19 decembrie 2012

Situaţia extraordinară se motivează prin necesitatea stringentă de asigurare a unui cadru adecvat pentru implementarea mecanismului financiar see şi a mecanismului financiar norvegian în românia, având în vedere că stabilirea structurilor implicate şi a responsabilităţilor acestora este vitală în pregătirea şi aprobarea documentelor programatice. neadoptarea în regim de urgenţă poate avea consecinţe serioase asupra atragerii fondurilor acordate româniei prin cele două mecanisme financiare. astfel, există risc major ca propunerile de programe să nu fie aprobate de către statele donatoare, acest aspect conducând la posibilitatea pierderii finanţărilor, cu impact negativ asupra domeniilor ce urmează să beneficieze de aceste fonduri şi asupra ...

Monitorul Oficial 864 din 19 Decembrie 2012 (M. Of. 864/2012)

ORDONANTA DE URGENTA nr. 92 din 18 decembrie 2012 privind luarea unor masuri in domeniul invatamantului si cercetarii, precum si in ceea ce priveste plata sumelor prevazute in hotarari judecatoresti devenite executorii in perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 864 din 19 decembrie 2012

Având în vedere perturbările determinate de imposibilitatea punerii în aplicare a unora dintre prevederile legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, perturbări ce sunt de natură a altera procesul educaţional atât în cadrul instituţiilor de învăţământ superior de stat - imposibilitatea asigurării funcţionării normale a şcolilor doctorale, imposibilitatea promovării ca profesor universitar corelată cu neîndeplinirea standardelor de acreditare/autorizare şi asigurarea calităţii, cât şi în învăţământul preuniversitar - imposibilitatea asigurării personalului didactic calificat,ţinând cont de urgenţa elaborării unui curriculum naţional adaptat nevoilor de dezvoltare personală şi cerinţelor societăţii şi economiei, care să permită includerea în planurile-cadru a disciplinelor ...

Monitorul Oficial 857 din 18 Decembrie 2012 (M. Of. 857/2012)

ORDONANTA DE URGENTA nr. 87 din 12 decembrie 2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 857 din 18 decembrie 2012

Ţinând cont de necesitatea implementării unor măsuri în vederea înlăturării cauzelor ce au determinat declanşarea procedurilor de infringement din domeniul antrepozitelor fiscale pentru depozitarea produselor accizabile,întrucât neconformarea la prevederile dreptului uniunii europene în domeniu va avea drept consecinţă declanşarea etapei contencioase a procedurilor de infringement în cauzele deschise împotriva ţării noastre în ceea ce priveşte restricţionarea accesului operatorilor economici la autorizarea antrepozitelor fiscale pentru depozitarea produselor accizabile,ţinând seama că potrivit graficului asumat prin documentul de poziţie adoptat în cadrul negocierilor de aderare la uniunea europeană, românia trebuie să atingă nivelul minim al accizelor pentru motorină la 1 ianuarie 2013,în considerarea ...

Monitorul Oficial 845 din 13 Decembrie 2012 (M. Of. 845/2012)

ORDONANTA DE URGENTA nr. 84 din 12 decembrie 2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar in anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum si unele masuri fiscal-bugetare EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 845 din 13 decembrie 2012

Luând în considerare riscul ca la data de 1 ianuarie 2013 să nu existe politici fiscale şi bugetare asumate prin programul de guvernare de către noul guvern,având în vedere că prin legea nr. 283/2011 privind aprobarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar au fost aprobate măsurile privind salarizarea în anul 2012 a personalului bugetar, precum şi alte măsuri fiscal-bugetare, care îşi încetează aplicabilitatea la data de 31 decembrie 2012,ţinând cont că neadoptarea acestor măsuri şi pentru anul 2013 ar ...

‹‹ Pagina 1 din 9
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016