Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial - ordonanta-de-urgenta 2014 Twitter Facebook

Monitorul Oficial
Ordonanta De Urgenta 2014

Selectati luna pentru care doriti sa afisam ordonanta-de-urgenta din 2014‹‹ Pagina 1 din 6

Monitorul Oficial 760 din 20 Octombrie 2014 (M. Of. 760/2014)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 65 din 15 octombrie 2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 760 din 20 octombrie 2014

Situaţia extraordinară prevăzută de art. 115 alin. (4) din constituţia româniei, republicată, a cărei reglementare nu poate fi amânată, constă în necesitatea adoptării de măsuri sociale care să conducă la o protecţie sporită a copiilor, având în vedere scăderea natalităţii, care este într-adevăr o problemă gravă cu care românia se confruntă în ultimii ani. mecanismele care conduc la scăderea populaţiei româniei sunt fertilitatea scăzută, migraţia externă şi mortalitatea generală. astfel că, valorile negative ale sporului natural, conjugate cu cele ale soldului migraţiei externe, au făcut ca populaţia ţării să se diminueze.indiferent de metodele de estimare a sărăciei utilizate la nivelul ...

Monitorul Oficial 683 din 18 Septembrie 2014 (M. Of. 683/2014)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 56 din 10 septembrie 2014 privind trecerea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură din subordinea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 683 din 18 septembrie 2014

Având în vedere necesitatea punerii în aplicare a politicii maritime integrate a uniunii europene într-o manieră complementară faţă de politica de coeziune şi de politica comună în domeniul pescuitului, în direcţia:- elaborării unitare a strategiei naţionale a sectorului pescăresc 2014-2020 printr-o coordonare comună a principalilor factori implicaţi în realizarea acesteia, respectiv agenţia naţională pentru pescuit şi acvacultură şi ministerul agriculturii şi dezvoltării rurale prin direcţia generală pescuit - autoritate de management pentru programul operaţional de pescuit;- asigurării finanţării programelor multianuale 2014-2020 pentru colectarea datelor din sectorul pescăresc, inspecţie şi control al activităţilor componente sectorului pescăresc de către autoritatea de management ...

Monitorul Oficial 654 din 04 Septembrie 2014 (M. Of. 654/2014)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 52 din 28 august 2014 privind stabilirea unor măsuri financiare şi pentru interpretarea unor prevederi legale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 654 din 4 septembrie 2014

Având în vedere că românia se află pe locul i în europa în ceea ce priveşte mortalitatea infantilă, cu un procent de 4,9%,luând în considerare faptul că dezvoltarea activităţilor de inseminare artificială a determinat creşterea numărului sarcinilor cu risc de prematuritate, care au generat creşterea numărului de cereri de servicii de terapie intensivă pentru nou-născuţi prematuri, depăşind astfel capacităţile existente în acest moment în maternităţile spitalelor publice,ţinând cont de faptul că nefinalizarea lucrărilor de reabilitare a maternităţilor are drept urmare limitarea capacităţii de tratare a nou-născuţilor şi a prematurilor, generează pericolul expunerii la un risc crescut de infecţii nosocomiale şi ...

Monitorul Oficial 646 din 02 Septembrie 2014 (M. Of. 646/2014)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 55 din 28 august 2014 pentru reglementarea unor măsuri privind administraţia publică locală EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 646 din 2 septembrie 2014

Luând în considerare că o premisă determinantă în stabilirea obiectivelor şi a strategiilor guvernamentale o constituie armonizarea legislaţiei specifice administraţiei publice locale în vederea eficientizării actului administrativ la nivelul cel mai apropiat de cetăţean,având în vedere disfuncţionalităţile generate de legislaţia în vigoare care constau în faptul că acestea nu oferă soluţii legale pentru "rupturile politice" apărute pe parcursul mandatului autorităţilor locale şi pentru remedierea efectelor negative ale acestora asupra continuităţii şi stabilităţii activităţii autorităţilor locale, ceea ce periclitează satisfacerea nevoilor colectivităţilor locale,actualul context socio-politic, preponderent transformările/modificările produse la nivelul majorităţii politice care a rezultat ca urmare a alegerilor locale din ...

Monitorul Oficial 635 din 29 August 2014 (M. Of. 635/2014)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 53 din 28 august 2014 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/2010 privind controlul operaţiunilor care fac parte din sistemul de finanţare prin Fondul European de Garantare Agricolă EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 29 august 2014

Ţinând cont de faptul că anul 2014 este un an de tranziţie, pe parcursul căruia statele membre trebuie să pregătească punerea în aplicare integrală a reformei politicii agricole comune, prin regulamentul (ue) nr. 1.306/2013 al parlamentului european şi al consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanţarea, gestionarea şi monitorizarea politicii agricole comune şi de abrogare a regulamentelor (cee) nr. 352/78, (ce) nr. 165/94, (ce) nr. 2.799/98, (ce) nr. 814/2000, (ce) nr. 1.290/2005 şi (ce) nr. 485/2008 ale consiliului,având în vedere că regulamentul (ue) nr. 1.306/2013 al parlamentului european şi al consiliului din 17 decembrie 2013 abrogă regulamentul (ce) nr. 485/2008 ...

Monitorul Oficial 639 din 30 August 2014 (M. Of. 639/2014)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 54 din 28 august 2014 privind modificarea art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 639 din 30 august 2014

Schema de plată unică pe suprafaţă stabilită în regulamentul (ce) nr. 73/2009 al consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune şi de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a regulamentelor (ce) nr. 1.290/2005, (ce) nr. 247/2006, (ce) nr. 378/2007 şi de abrogare a regulamentului (ce) nr. 1.782/2003, cu modificările şi completările ulterioare, are caracter tranzitoriu şi ar fi trebuit să se încheie la 31 decembrie 2013. În contextul reformei politicii agricole comune (pac) s-a hotărât că statelor membre care aplică ...

Monitorul Oficial 486 din 30 Iunie 2014 (M. Of. 486/2014)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 49 din 26 iunie 2014 privind instituirea unor măsuri în domeniul educaţiei, cercetării ştiinţifice şi pentru modificarea unor acte normative EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 30 iunie 2014

Luând în considerare că un criteriu determinant în stabilirea obiectivelor şi strategiilor guvernamentale este cel al concordanţei cu responsabilităţile pe care românia şi le-a asumat prin semnarea acordurilor de împrumut cu organismele financiare internaţionale, iar guvernul trebuie să promoveze un set coerent de politici macroeconomice şi măsuri de menţinere a stabilităţii financiare a ţării, care să asigure, în acest an, o execuţie bugetară prudentă, restrictivă şi echilibrată,având în vedere faptul că, în actualul cadru normativ, absolvenţii învăţământului superior de scurtă durată nu pot participa la programele de formare profesională continuă, aspect discriminatoriu privind asigurarea exercitării dreptului constituţional la educaţie şi ...

Monitorul Oficial 485 din 30 Iunie 2014 (M. Of. 485/2014)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 48 din 26 iunie 2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 30 iunie 2014

Având în vedere că prin legea nr. 109/2009, românia a ratificat protocolul opţional, adoptat la new york la 18 decembrie 2002, la convenţia împotriva torturii şi a altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante, adoptată la new york la 10 decembrie 1984,luând în considerare că, prin ratificarea protocolului opţional, românia şi-a asumat obligaţia de a înfiinţa, la nivel naţional, mecanismul naţional de prevenire a torturii în locurile de detenţie în vederea consolidării protecţiei persoanelor private de libertate în locurile de detenţie şi că termenul pentru înfiinţarea acestui mecanism în românia a fost de 3 ani de la data ...

Monitorul Oficial 486 din 30 Iunie 2014 (M. Of. 486/2014)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 51 din 28 iunie 2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 30 iunie 2014

Având în vedere:- necesitatea adoptării unor măsuri urgente care să fluidizeze procedura de atribuire a contractelor de achiziţii publice şi care să protejeze autorităţile contractante împotriva depunerii unor contestaţii abuzive care au modificat scopul pentru care au fost instituite căile de atac în domeniul achiziţiilor publice;- importanţa evitării riscului diminuării gradului de cheltuire a fondurilor alocate, inclusiv a fondurilor europene;- imposibilitatea de a solicita cheltuieli la rambursare, ceea ce conduce la o stagnare a gradului de absorbţie, conform datelor statistice,ţinând cont de faptul că o prioritate majoră a guvernului o constituie îmbunătăţirea gradului de absorbţie a fondurilor ue,în scopul evitării ...

Monitorul Oficial 483 din 30 Iunie 2014 (M. Of. 483/2014)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 50 din 28 iunie 2014 privind modificarea şi completarea Legii petrolului nr. 238/2004 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 483 din 30 iunie 2014

În contextul dificultăţilor economice şi al situaţiei geopolitice existente se impune consolidarea securităţii energetice prin diversificarea surselor şi a rutelor de aprovizionare cu gaze naturale.având în vedere că un factor esenţial pentru prevenirea situaţiilor de criză generate de întreruperile în alimentarea cu gaze naturale o constituie interconectarea sistemelor naţionale de transport al gazelor naturale din românia cu sistemele din ţările vecine,întrucât interconectarea sistemelor naţionale de transport al gazelor naturale, atât pentru românia, cât şi pentru ţările vecine, constituie un obiectiv strategic şi contribuie la consolidarea securităţii energetice a ţărilor care participă la interconectare, se impune reglementarea de urgenţă a acestei ...

‹‹ Pagina 1 din 6
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016