Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial - ordonanta-de-urgenta 2024 Twitter Facebook

Monitorul Oficial
Ordonanta De Urgenta 2024

Selectati luna pentru care doriti sa afisam ordonanta-de-urgenta din 2024‹‹ Pagina 1 din 10

Monitorul Oficial 678 din 15 Iulie 2024 (M. Of. 678/2024)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 97 din 11 iulie 2024 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul siguranţei rutiere EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 678 din 15 iulie 2024

Luând în considerare necesitatea asigurării unui just echilibru între scopul legislaţiei rutiere de a proteja viaţa, integritatea şi sănătatea persoanelor care participă la traficul rutier şi celeritatea clarificării situaţiei conducătorilor auto cu privire la care există suspiciuni privind consumul de substanţe psihoactive generate de rezultatul testării cu un mijloc tehnic certificat care a indicat prezenţa în organism a unor substanţe psihoactive ori, după caz, de refuzul de a se supune testării,având în vedere lipsa reglementării la nivel primar a unor termene rezonabile de realizare a analizelor toxicologice privind confirmarea prezenţei în organism a unor substanţe psihoactive sau a alcoolului în ...

Monitorul Oficial 613 din 29 Iunie 2024 (M. Of. 613/2024)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 81 din 28 iunie 2024 pentru înfiinţarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Minier, Petrolier şi al Stocării Geologice a Dioxidului de Carbon, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul resurselor minerale, petrolului şi stocării geologice a dioxidului de carbon EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 613 din 29 iunie 2024

Luând în considerare faptul că reglementarea, supravegherea şi controlul domeniului operaţiunilor petroliere în platoul continental al româniei din marea neagră, gestionarea durabilă şi eficientă a resurselor minerale şi obligaţiile româniei privind reglementarea stocării geologice a dioxidului de carbon impun consolidarea capacităţii agenţiei naţionale pentru resurse minerale cu personal de specialitate, cu un grad ridicat de experienţă în domeniul acestor categorii de operaţiuni petroliere şi activităţi,ţinând seama de evoluţia structurii de personal a agenţiei naţionale pentru resurse minerale, manifestată în sensul diminuării drastice a acesteia şi al imposibilităţi atragerii de personal de specialitate corespunzător perspectivelor de dezvoltare ale domeniului petrolier, activităţilor ...

Monitorul Oficial 612 din 29 Iunie 2024 (M. Of. 612/2024)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 90 din 28 iunie 2024 privind aprobarea modalităţii de organizare şi desfăşurare a concursului de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice specifice cu statut special vacante/temporar vacante de inspector de muncă şi inspector social din cadrul instituţiilor publice aflate în subordinea Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 612 din 29 iunie 2024

Având în vedere dispoziţiile art. xii din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 121/2023 pentru modificarea şi completarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, precum şi pentru modificarea art. iii din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 191/2022 pentru modificarea şi completarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, până la data de 30 iunie 2024, concursurile pentru ocuparea funcţiilor publice specifice care beneficiază de statute speciale, vacante şi de execuţie temporar vacante din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice prevăzute la art. 369 lit. a) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019, cu modificările ...

Monitorul Oficial 611 din 29 Iunie 2024 (M. Of. 611/2024)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 94 din 28 iunie 2024 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 611 din 29 iunie 2024

Având în vedere faptul că statul român recunoaşte cultelor rolul spiritual, educaţional, social-caritabil, cultural şi de parteneriat social, precum şi statutul lor de factori ai păcii sociale,dat fiind că guvernul româniei şi cultele religioase cooperează în domenii de interes comun, precum cel social-filantropic, cultural şi educaţional,în considerarea faptului că statul român, prin autorităţile publice abilitate, sprijină activitatea cultelor religioase recunoscute,întrucât secretariatul de stat pentru culte acordă sprijin financiar pentru restaurarea, conservarea, construirea şi repararea lăcaşurilor de cult, activităţilor sociale, educaţionale şi medicale desfăşurate de către unităţile de cult, precum şi pentru susţinerea unor acţiuni cu caracter intern şi internaţional realizate ...

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 93 din 28 iunie 2024 pentru aprobarea unor măsuri temporare referitoare la salarizarea grefierilor şi a altor categorii de personal din cadrul instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea, a personalului de instruire de specialitate juridică propriu şi a personalului de instruire de specialitate juridică colaborator din cadrul Şcolii Naţionale de Grefieri, precum şi a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Legii nr. 11/2024 privind statutul grefierilor şi al altor categorii de personal care ocupă funcţii de specialitate în cadrul instanţelor judecătoreşti, al parchetelor de pe lângă acestea şi al Institutului Naţional de Expertize Criminalistice EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 611 din 29 iunie 2024

Având în vedere necesitatea de a asigura funcţionarea eficientă şi continuă a instanţelor judecătoreşti şi a parchetelor de pe lângă acestea, în contextul înfiinţării de noi funcţii potrivit prevederilor legii nr. 11/2024 privind statutul grefierilor şi al altor categorii de personal care ocupă funcţii de specialitate în cadrul instanţelor judecătoreşti, al parchetelor de pe lângă acestea şi al institutului naţional de expertize criminalistice,având în vedere că legea nr. 11/2024, care prevede înfiinţarea de funcţii noi, şi anume grefier judiciar, grefier de şedinţă şi grefier principal, precum şi desfiinţarea şi transformarea funcţiilor de grefier documentarist, grefier statistician, grefier arhivar şi grefier registrator ...

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 89 din 28 iunie 2024 privind unele măsuri pentru desfăşurarea activităţilor integrate aferente emiterii şi transmiterii deciziilor privind recalcularea pensiilor din sistemul public de pensii EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 611 din 29 iunie 2024

Având în vedere legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii, prin care sunt reglementate măsuri legislative care vizează reforma sistemului public de pensii de natură să asigure sustenabilitatea fiscală şi predictibilitatea acestuia, întărirea principiului contributivităţii în raport cu beneficiarii drepturilor la pensie, precum şi prevederile cap. ii şi ale art. 95, 96, 144 şi 145 din actul normativ antemenţionat,ţinând cont de numărul mare de beneficiari, timpul scurt până la data efectuării plăţii prestaţiilor, este necesar a fi identificat un flux rapid şi eficient pentru desfăşurarea activităţilor integrate în vederea distribuirii deciziilor privind recalcularea pensiilor din sistemul public de pensii.dat fiind volumul şi complexitatea ...

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 88 din 28 iunie 2024 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul mediului şi schimbărilor climatice EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 611 din 29 iunie 2024

Luând în considerare faptul că în data de 16 mai 2023 s-a publicat în jurnalul oficial al uniunii europene, seria l, nr. 130 directiva (ue) 2023/959 a parlamentului european şi a consiliului din 10 mai 2023 de modificare a directivei 2003/87/ce de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul uniunii şi a deciziei (ue) 2015/1.814 privind înfiinţarea şi funcţionarea unei rezerve pentru stabilirea pieţei aferentă schemei ue de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră,având în vedere faptul că aceasta a adus mai multe modificări ...

Monitorul Oficial 610 din 29 Iunie 2024 (M. Of. 610/2024)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 84 din 28 iunie 2024 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în scopul creşterii siguranţei rutiere EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 610 din 29 iunie 2024

Luând în considerare necesitatea instituirii unor măsuri adecvate în contextul social recent, determinat de accentuarea consumului de droguri şi al noilor substanţe psihoactive în rândul populaţiei, precum şi de conducere a vehiculelor sub influenţa drogurilor şi substanţelor psihoactive,întrucât politica româniei în domeniul luptei împotriva traficului şi consumului ilicit de droguri vizează asigurarea premiselor intensificării măsurilor luate de actorii implicaţi în prevenirea şi combaterea acestui fenomen, iar activităţile permanente derulate de structurile specializate ale ministerului afacerilor interne pentru prevenirea şi combaterea fenomenului traficului şi consumului de droguri evidenţiază importanţa acordată acestui fenomen la nivel instituţional,având în vedere că evaluările efectuate la ...

Monitorul Oficial 609 din 29 Iunie 2024 (M. Of. 609/2024)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 86 din 28 iunie 2024 pentru completarea Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 609 din 29 iunie 2024

Ţinând cont de faptul că în prezent ministerul mediului, apelor şi pădurilor întâmpină dificultăţi în identificarea suprafeţelor eligibile pentru realizarea ţintei 26 (26.760 ha având o alocare financiară totală de 460.882.500 euro, acordată româniei sub formă de grant), iar interesul scăzut al persoanelor fizice, persoanelor juridice şi al uat-urilor este demonstrat prin numărul de contracte de finanţare semnate, care au avut ca obiect până în momentul de faţă o suprafaţă totală de aproximativ 5.000 ha,având în vedere calendarul foarte strâns de implementare al planului naţional de redresare şi rezilienţă, neluarea de urgenţă a unor măsuri de creare a cadrului legislativ ...

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 85 din 28 iunie 2024 privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi a unor instituţii aflate în subordinea acestuia, precum şi pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/2024 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii crescătorilor din sectoarele suin şi avicol, în perioada 1 august 2022-31 august 2023, în contextul crizei provocate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 609 din 29 iunie 2024

Având în vedere faptul că agricultura este un motor important al economiei româneşti şi are un potenţial uriaş de creştere şi atragere de investiţii,ţinând seama că ponderea populaţiei angrenate în agricultură reprezintă un procent semnificativ din totalul populaţiei active şi că ministerul agriculturii şi dezvoltării rurale are un rol esenţial pentru dezvoltarea unitară a politicilor agricole naţionale, dar şi pentru crearea cadrului administrativ naţional pentru acordarea în deplină concordanţă cu normele europene a fondurilor europene destinate agriculturii,este nevoie de măsuri care să vină în sprijinul fermierilor, prin debirocratizarea şi simplificarea procedurilor administrative, prin înglobarea într-un singur loc a unor structuri ...

‹‹ Pagina 1 din 10
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016