Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial - ordonanta-de-urgenta 2021 Twitter Facebook

Monitorul Oficial
Ordonanta De Urgenta 2021

Selectati luna pentru care doriti sa afisam ordonanta-de-urgenta din 2021‹‹ Pagina 1 din 15

Monitorul Oficial 1259 din 31 Decembrie 2021 (M. Of. 1259/2021)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 143 din 28 decembrie 2021 pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, precum şi pentru modificarea unor acte normative EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1259 din 31 decembrie 2021

Ca urmare a adoptării de către comisia europeană şi parlamentul european a noului pachet „energie curată pentru toţi cetăţenii“, prin care s-a revizuit cadrul european de politică energetică şi au fost adoptate o serie de reglementări necesare derulării procesului de tranziţie către o energie curată, fiind incluse prevederi legislative care au scopul de a contribui la implementarea uniunii energetice, la crearea unui cadru care să permită şi să ducă la obţinerea de beneficii concrete pentru cetăţeni, la crearea de locuri de muncă, creştere economică şi investiţii în plan energetic, respectiv directiva (ue) 2019/944 a parlamentului european şi a consiliului din ...

Monitorul Oficial 1258 din 31 Decembrie 2021 (M. Of. 1258/2021)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 145 din 30 decembrie 2021 pentru prorogarea unor termene prevăzute în Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1258 din 31 decembrie 2021

Având în vedere evoluţia situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului sars-cov-2 şi evaluarea riscului de sănătate publică pentru perioada imediat următoare, precum şi faptul că actualul context epidemiologic a impus luarea unor măsuri cu impact financiar asupra bugetului fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, care ţin de acordarea asistenţei medicale şi a tratamentului în ceea ce priveşte combaterea răspândirii infecţiilor,se impune luarea unor măsuri care să asigure o sustenabilitate financiară a furnizării serviciilor medicale, indiferent de cazuistică şi pentru asigurarea accesului neîntrerupt al asiguraţilor la servicii medicale din ambulatoriul de specialitate clinic şi paraclinic.având în vedere faptul că ...

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 144 din 30 decembrie 2021 pentru modificarea şi completarea Legii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1258 din 31 decembrie 2021

Având în vedere necesitatea modificării şi completării legii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, într-un termen cât mai scurt, astfel încât românia să se conformeze cu reformele asumate în cadrul planului naţional de redresare şi rezilienţă al româniei pentru componenta de alimentare cu apă şi canalizare, având drept termen finalul anului 2021,luând în considerare că realizarea reformelor condiţionează realizarea investiţiilor în sistemele de alimentare cu apă şi canalizare,ţinând cont că neaprobarea urgentă a modificării şi completării legii nr. 241/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, poate conduce la întârziere şi ...

Monitorul Oficial 1248 din 30 Decembrie 2021 (M. Of. 1248/2021)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 141 din 28 decembrie 2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de furnizare de conţinut digital şi de servicii digitale EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1248 din 30 decembrie 2021

Având în vedere faptul că transpunerea în legislaţia naţională a prevederilor directivei (ue) 2019/770 a parlamentului european şi a consiliului din 20 mai 2019 privind anumite aspecte referitoare la contractele de furnizare de conţinut digital şi de servicii digitale, publicată în jurnalul oficial al uniunii europene, seria l, nr. 136 din 22 mai 2019, trebuia realizată până la 1 iulie 2021, comisia europeană a transmis autorităţilor române scrisoarea de punere în întârziere privind cauza 2021/0491, stabilind drept termen de conformare din partea româniei data de 30 noiembrie.Întrucât autorităţile române au solicitat comisiei europene prelungirea termenului de răspuns cu încă două ...

Monitorul Oficial 1249 din 30 Decembrie 2021 (M. Of. 1249/2021)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 142 din 28 decembrie 2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie - IMM INVEST ROMÂNIA, pentru modificarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 42/2020, pentru modificarea art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 16/2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie - IMM INVEST ROMÂNIA, precum şi pentru modificarea şi completarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 42/2020, precum şi pentru modificarea art. 164 alin. (2^1) şi (2^2) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1249 din 30 decembrie 2021

Având în vedere impactul pozitiv al programului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie - imm invest romÂnia, aprobat prin ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 110/2017, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 209/2018, cu modificările şi completările ulterioare, şi al schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii imm-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia covid-19, aprobată prin art. ii din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 42/2020, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 75/2020, cu modificările şi completările ulterioare, ce a fost implementată pentru ...

Monitorul Oficial 1245 din 30 Decembrie 2021 (M. Of. 1245/2021)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 140 din 28 decembrie 2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzare de bunuri EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1245 din 30 decembrie 2021

Având în vedere faptul că transpunerea în legislaţia naţională a prevederilor directivei (ue) 2019/771 a parlamentului european şi a consiliului din 20 mai 2019 privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzare de bunuri, de modificare a regulamentului (ue) 2017/2.394 şi a directivei 2009/22/ce şi de abrogare a directivei 1999/44/ce, publicată în jurnalul oficial al uniunii europene, seria l, nr. 136 din 22 mai 2019, trebuia realizată până la 1 iulie 2021, comisia europeană a transmis autorităţilor române scrisoarea de punere în întârziere privind cauza 2021/0492, stabilind drept termen de conformare din partea româniei data de 30 noiembrie 2021.Întrucât autorităţile ...

Monitorul Oficial 1243 din 29 Decembrie 2021 (M. Of. 1243/2021)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 138 din 28 decembrie 2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1243 din 29 decembrie 2021

Având în vedere faptul că termenul de la care ocuparea tuturor funcţiilor publice din administraţia publică centrală şi locală prin concurs naţional este 1 ianuarie 2022,ţinând cont de termenele pentru realizarea arhitecturii sistemului informatic pentru organizarea concursului naţional şi pentru operaţionalizarea noului concept administrativ de concurs naţional dezvoltat şi pilotat, pentru unele funcţii publice vacante, asumate prin contractele de finanţare în cadrul unor proiecte cu finanţare din fonduri europene nerambursabile în care agenţia naţională a funcţionarilor publici este parte,având în vedere etapizarea concursului naţional din cadrul proiectului-pilot de organizare a concursului pentru ocuparea unor funcţii publice vacante prevăzută în planul ...

Monitorul Oficial 1242 din 29 Decembrie 2021 (M. Of. 1242/2021)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 139 din 28 decembrie 2021 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 42/2019 privind stabilirea unor măsuri financiare pentru susţinerea desfăşurării Programului cultural naţional "Timişoara - Capitală Europeană a Culturii în anul 2021" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1242 din 29 decembrie 2021

Având în vedere circumstanţele extraordinare, rezultate ca urmare a pandemiei globale de covid-19 şi ca urmare a deciziei (ue) 2020/2.229 a parlamentului european şi a consiliului din 23 decembrie 2020 de modificare a deciziei nr. 445/2014/ue de instituire a unei acţiuni a uniunii în favoarea evenimentului „capitale europene ale culturii“ pentru anii 2020-2033, care a amânat pentru anul 2023 titlul de capitală europeană a culturii pentru oraşul timişoara,luând în considerare obiectivul major din programul de guvernare referitor la programul timişoara - capitală europeană a culturii şi la modificarea şi completarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 42/2019 privind stabilirea unor măsuri ...

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 137 din 28 decembrie 2021 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea şi plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1242 din 29 decembrie 2021

Luând în considerare măsurile din domeniul sănătăţii cuprinse în programul de guvernare 2021-2024, aprobat prin hotărârea parlamentului nr. 42/2021 pentru acordarea încrederii guvernului, referitoare la testarea gratuită a unor categorii de persoane, în vederea depistării infecţiei cu virusul sars-cov-2, având în vedere necesitatea identificării de către statul român, în calitatea sa de garant al dreptului la ocrotirea sănătăţii publice, a unui mecanism în vederea stimulării cetăţenilor de a participa la eradicarea pandemiei,ţinând cont de faptul că menţinerea situaţiei actuale ar conduce la perpetuarea riscurilor răspândirii infecţiilor determinate de virusul sars-cov-2 şi în vederea creşterii nivelului de responsabilitate şi a gradului de ...

Monitorul Oficial 1241 din 29 Decembrie 2021 (M. Of. 1241/2021)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 136 din 28 decembrie 2021 pentru modificarea anexei nr. 6 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1241 din 29 decembrie 2021

Luând în considerare faptul că, potrivit art. 1 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 196/2005 privind fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, „fondul pentru mediu este un instrument economico-financiar destinat susţinerii şi realizării proiectelor şi programelor pentru protecţia mediului şi pentru atingerea obiectivelor uniunii europene în domeniul mediului şi schimbărilor climatice, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare“,în vederea atingerii nivelului de pregătire pentru reutilizare şi reciclare a deşeurilor municipale de minimum 55% din greutatea acestora, astfel cum este prevăzut în directiva 2008/98/ce a parlamentului european şi a consiliului ...

‹‹ Pagina 1 din 15
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016