Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 142 din 28 decembrie 2021  pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie - IMM INVEST ROMÂNIA, pentru modificarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 42/2020, pentru modificarea art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 16/2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie - IMM INVEST ROMÂNIA, precum şi pentru modificarea şi completarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 42/2020, precum şi pentru modificarea art. 164 alin. (2^1) şi (2^2) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 142 din 28 decembrie 2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie - IMM INVEST ROMÂNIA, pentru modificarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 42/2020, pentru modificarea art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 16/2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie - IMM INVEST ROMÂNIA, precum şi pentru modificarea şi completarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 42/2020, precum şi pentru modificarea art. 164 alin. (2^1) şi (2^2) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1249 din 30 decembrie 2021
    Având în vedere impactul pozitiv al Programului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie - IMM INVEST ROMÂNIA, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 42/2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 75/2020, cu modificările şi completările ulterioare, ce a fost implementată pentru a răspunde necesităţilor economiei aflate sub influenţa efectelor răspândirii virusului SARS-CoV-2,
    deoarece schema de ajutor de stat prin care sunt acordate granturile în cadrul Programului IMM INVEST ROMÂNIA îşi încetează valabilitatea la data de 31 decembrie 2021,
    ţinând cont de impactul benefic înregistrat de programul IMM INVEST ROMÂNIA prin asigurarea accesului la finanţare al întreprinderilor în vederea desfăşurării activităţii curente şi a implementării planurilor de investiţii, precum şi interesul crescut manifestat de operatorii economici privind continuarea programului,
    luând în considerare cea de-a şasea modificare a Cadrului temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei pandemii de COVID-19, prin care au fost prelungite până la 30 iunie 2022 măsurile prevăzute în cadrul temporar,
    întrucât prelungirea programului IMM INVEST ROMÂNIA până la data de 30 iunie 2022 va avea efecte benefice pentru întreprinderile mici şi mijlocii şi întreprinderile mici cu capitalizare de piaţă medie, prin furnizarea garanţiilor de stat pentru accesarea creditelor pentru capital de lucru şi a creditelor de investiţii necesare desfăşurării activităţii economice,
    prelungirea programului IMM INVEST ROMÂNIA reprezintă o situaţie extraordinară, în caz contrar beneficiarii programului nu ar avea acces la credite garantate de stat, situaţie în care activitatea curentă a acestora ar fi îngreunată de lipsa resurselor financiare, iar planurile de investiţii ar înregistra întârzieri.
    Având în vedere prevederile art. XLVI din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscalbugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, care impun angajatorilor modificarea contractelor individuale de muncă începând cu data intrării în vigoare a acestei ordonanţe de urgenţă, respectiv 18.12.2021, în sensul majorării salariilor de bază în situaţia în care acestea sunt la nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată pentru o perioadă mai mare de 2 ani,
    ţinând cont că adoptarea în cel mai scurt timp a unei modificări a acestor prevederi asigură o egalitate de tratament între contractele individuale de muncă încheiate anterior acestei date, respectiv 18.12.2021, şi cele încheiate ulterior,
    întrucât statul este obligat să ia măsuri pentru asigurarea continuării şi relansării activităţii economice şi elementele mai sus prezentate vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,
    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
    ART. I
    Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie - IMM INVEST ROMÂNIA, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1029 din 27 decembrie 2017, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 1, alineatul (1^2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(1^2) Subprogramul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii şi sectorului alimentar AGRO IMM INVEST constă în acordarea de garanţii de stat în favoarea fiecărui beneficiar participant în program care solicită finanţare pentru nevoile curente de lucru sau pentru realizarea de investiţii, cu respectarea condiţiilor prevăzute la pct. II.2 art. 3 alin. (3) şi (4) din Schema de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 42/2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 75/2020, cu modificările şi completările ulterioare. Grantul acordat întreprinderilor mici şi mijlocii, întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie, precum şi fermierilor din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii şi sectorului alimentar include şi o componentă nerambursabilă de maximum 10% din valoarea finanţării garantate, cu condiţia încadrării în plafonul de 345.000 euro pentru fiecare întreprindere care îşi desfăşoară activitatea în sectorul pescuitului şi acvaculturii, 290.000 euro pentru fiecare întreprindere care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole, respectiv 2.300.000 euro pentru fiecare întreprindere care îşi desfăşoară activitatea în sectorul alimentar."

    2. La articolul 1, după alineatul (4^1) se introduce un nou alineat, alineatul (4^2), cu următorul cuprins:
    "(4^2) Pentru anul 2022, plafonul total al garanţiilor care pot fi acordate în cadrul programului este de 10.000.000.000 lei, din care pentru Subprogramul AGRO IMM INVEST plafonul este de 5.000.000.000 lei."

    3. La articolul 2, lit. d), f)-h) şi k) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "d) contract de garantare - contractul încheiat între beneficiarul programului, instituţia de credit şi Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, denumit în continuare F.N.G.C.I.M.M., sau Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN - S.A., denumit în continuare F.G.C.R., în calitate de mandatar al statului, prin care statul, prin Ministerul Finanţelor, reprezentat de F.N.G.C.I.M.M. sau F.G.C.R., se obligă să garanteze creditul acordat de către instituţia de credit şi beneficiarul programului îşi asumă obligaţia să ramburseze statului sumele datorate ca urmare a executării garanţiei de către instituţia de credit, în situaţia producerii riscului de credit;
    ................................
f) finanţare garantată de stat - creditul, exclusiv dobânzile şi comisioanele bancare sau alte sume datorate de beneficiarul programului în baza contractului încheiat cu instituţia de credit, pentru care F.N.G.C.I.M.M. sau F.G.C.R., în baza mandatului acordat de către Ministerul Finanţelor, acordă o garanţie în numele şi contul statului în baza convenţiei încheiate cu instituţia de credit;
g) garant - statul prin Ministerul Finanţelor, reprezentat prin F.N.G.C.I.M.M. sau F.G.C.R., pentru garanţiile acordate în numele şi contul statului;
h) garanţie de stat - angajament expres, necondiţionat şi irevocabil asumat de F.N.G.C.I.M.M. sau F.G.C.R., în numele şi în contul statului, materializat într-un contract de garantare, care acoperă pierderea suportată de instituţia de credit, ca urmare a producerii riscului de credit, în condiţiile împărţirii proporţionale a riscului între stat şi instituţiile de credit; dobânzile, comisioanele şi orice alte costuri generate de participarea la program nu sunt incluse în valoarea garanţiei de stat. Garanţiei de stat îi sunt aplicabile dispoziţiile Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 16/2012 privind clasificarea creditelor şi plasamentelor, precum şi determinarea şi utilizarea ajustărilor prudenţiale de valoare, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 5/2012 privind clasificarea creditelor şi constituirea, regularizarea şi utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit aplicabil entităţilor supravegheate de Banca Naţională a României, altele decât instituţiile de credit, precum şi ale Regulamentului nr. 575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit şi societăţile de investiţii şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 176 din 27 iunie 2013;
    .............................
k) comisionul de administrare - sumă cuvenită F.N.G.C.I.M.M. sau F.G.C.R. pentru remunerarea activităţii de analiză, acordare, monitorizare şi administrare a garanţiilor, al cărei nivel se stabileşte anual prin ordin al ministrului finanţelor şi se suportă din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanţelor - Acţiuni generale în cadrul schemei de ajutor de stat asociate acestui program. După încetarea schemei de ajutor de stat, comisionul de administrare se datorează F.N.G.C.I.M.M. sau F.G.C.R. de către beneficiarul programului;"

    4. La articolul 3, alineatul (1^1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(1^1) În exercitarea atribuţiilor sale, F.N.G.C.I.M.M. şi F.G.C.R. au obligaţia de a solicita informaţiile prevăzute la alin. (1) lit. h) în formă electronică, în baza unui protocol încheiat cu organul fiscal central, pentru aplicarea dispoziţiilor art. 69 alin. (4) din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare."

    5. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 4
    (1) Prin derogare de la prevederile art. 4 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările şi completările ulterioare, prezenta ordonanţă de urgenţă instituie un mecanism de garantare în baza căruia Ministerul Finanţelor este autorizat să mandateze F.N.G.C.I.M.M. în vederea emiterii de garanţii în numele şi în contul statului, în favoarea instituţiilor de credit care urmează să acorde credite beneficiarilor eligibili în cadrul programului.
    (1^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în cazul Subprogramului AGRO IMM INVEST, Ministerul Finanţelor este autorizat să mandateze F.N.G.C.I.M.M. şi/sau F.G.C.R. începând cu data la care F.G.C.R. îndeplineşte condiţiile legale pentru emiterea de garanţii în numele şi contul statului.
    (2) Sursa de plată a garanţiilor acordate de către F.N.G.C.I.M.M. şi F.G.C.R. în numele şi în contul statului pentru creditele obţinute de beneficiarii eligibili în cadrul programului este bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanţelor - Acţiuni generale, titlul «Alte transferuri», cod 55, alineatul «Sume rezultate din executarea garanţiilor acordate din bugetul de stat», cod 55.01.50."

    6. La articolul 5, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Schema de ajutor de stat prevăzută la art. 1 alin. (3^1) şi (3^2) se implementează de către Ministerul Finanţelor în calitate de furnizor şi administrator al acestei scheme, prin intermediul F.N.G.C.I.M.M. şi F.G.C.R., în conformitate cu atribuţiile ce îi revin prin Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi în conformitate cu legislaţia în materie de ajutor de stat."

    7. La articolul 6, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 6
    (1) Creditele prevăzute la art. 1 alin. (1) se acordă beneficiarilor eligibili care respectă condiţiile programului şi se încadrează în normele şi procedurile interne ale instituţiilor de credit şi beneficiază de garanţii emise/acordate de către F.N.G.C.I.M.M. sau F.G.C.R., în numele şi în contul statului, în calitate de mandatar al Ministerului Finanţelor."

    8. La articolul 8, alineatele (1), (4), (6) şi (7) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 8
    (1) Între Ministerul Finanţelor şi F.N.G.C.I.M.M., respectiv F.G.C.R. se încheie câte o convenţie prin care se stabilesc drepturile şi obligaţiile părţilor în derularea finanţării prin credite bancare cu garanţie de stat.
    ..................................................................................................
    (4) Ipotecile imobiliare şi/sau mobiliare prevăzute la alin. (2) şi (3) se instituie în baza prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanţelor, prin F.N.G.C.I.M.M. sau F.G.C.R., şi instituţiei de credit proporţional cu riscul asumat de fiecare dintre părţi şi sunt valabile până la stingerea creanţelor datorate de beneficiar, în limita creditului contractat.
    .............................................................................................
    (6) Contractele de garantare prin care F.N.G.C.I.M.M. sau F.G.C.R. acordă garanţia de stat constituie titluri executorii şi au valoare de înscrisuri autentice.
    (7) În cazul garanţiilor de stat acordate în cadrul programului, F.N.G.C.I.M.M. sau F.G.C.R. mandatează instituţiile de credit finanţatoare să încheie contractele de garanţie pentru garanţiile colaterale constituite de beneficiarul finanţării/terţi garanţi, atât în favoarea acestora, cât şi a statului român, prin Ministerul Finanţelor, în calitate de cocreditori, precum şi să efectueze formalităţile legale de publicitate ale garanţiilor colaterale."

    9. La articolul 9, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 9
    (1) În cazul în care instituţia de credit aprobă modificări ale clauzelor contractului de credit referitoare la structura garanţiilor constituite, altele decât garanţia de stat prin eliberarea/înlocuirea garanţiilor accesorii finanţării garantate, va trebui să solicite şi să obţină acordul expres al F.N.G.C.I.M.M. sau F.G.C.R., în condiţiile stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
    ..............................................................................................
    (3) Modificările privind structura acţionariatului/asociaţilor şi schimbarea sediului social al beneficiarului se notifică F.N.G.C.I.M.M. sau F.G.C.R. de către instituţia de credit."

    10. La articolul 10, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Sumele rezultate din plata garanţiilor de stat acordate de F.N.G.C.I.M.M. sau F.G.C.R. prin program, în numele şi contul statului, se plătesc instituţiei de credit de către Ministerul Finanţelor de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Finanţelor - Acţiuni generale, titlul «Alte transferuri», cod 55, alineatul «Sume rezultate din executarea garanţiilor acordate din bugetul de stat», cod 55.01.50, pe baza documentelor justificative prezentate de F.N.G.C.I.M.M. sau F.G.C.R., şi se recuperează de la beneficiarul programului în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă."

    11. La articolul 11, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 11
    (1) După efectuarea plăţii prevăzute la art. 10 alin. (2), Ministerul Finanţelor informează F.N.G.C.I.M.M. sau F.G.C.R. cu privire la efectuarea plăţii şi la data acesteia, iar F.N.G.C.I.M.M. sau F.G.C.R. întocmesc un înscris, act premergător procedurii de executare silită, prin care se individualizează creanţa rezultată prin plată.
    (2) În termen de 15 zile calendaristice de la data primirii informării prevăzute la alin. (1), F.N.G.C.I.M.M. sau F.G.C.R. transmit înscrisul prevăzut la alin. (1) debitorului beneficiar al finanţării garantate, precum şi spre informare instituţiei de credit finanţatoare."

    12. La articolul 12, alineatul (16) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(16) În cazul debitorilor care intră în procedura insolvenţei după comunicarea de către F.N.G.C.I.M.M. sau F.G.C.R. organelor fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală a documentelor prevăzute la art. 11 alin. (3), înscrierea la masa credală pentru creanţa rezultată din plata valorii de executare a garanţiei de stat se realizează de către acestea."    ART. II
    Schema de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 42/2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 283 din 4 aprilie 2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 75/2020, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 2, alineatul (8) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(8) Furnizorul schemei de ajutor de stat este Ministerul Finanţelor, iar Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, denumit în continuare F.N.G.C.I.M.M., şi Fondului de Garantare a Creditului Rural IFN - S.A., denumit în continuare F.G.C.R., le sunt delegate atribuţiile de administrare a schemei."

    2. La articolul 3, alineatele (1), (1^1) şi (5) vor avea următorul cuprins:
    "ART. 3
    (1) Întreprinderile mici şi mijlocii şi întreprinderile mici cu capitalizare de piaţă medie din cadrul Programului IMM INVEST ROMÂNIA, precum şi IMM-urile ce activează în sectorul alimentar din cadrul Subprogramului AGRO IMM INVEST care au contractat credite/linii de credit garantate conform art. 1 alin. (3) lit. a) şi b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiază de un grant în limita cumulului rezultat dintre valoarea comisionului de risc, a comisionului de administrare, aferente garanţiei acordate, şi a dobânzilor aferente creditelor/liniilor de credite, dar nu mai mult de echivalentul în lei a 2.300.000 euro per întreprindere.
    (1^1) Grantul acordat întreprinderilor mici şi mijlocii şi întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii şi sectorului alimentar prin Subprogramul AGRO IMM INVEST include şi o componentă nerambursabilă de maximum 10% din valoarea finanţării, cu condiţia încadrării în plafonul de 345.000 euro pentru fiecare întreprindere care îşi desfăşoară activitatea în sectorul pescuitului şi acvaculturii sau de 290.000 euro pentru fiecare întreprindere care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole, respectiv 2.300.000 de euro pentru întreprinderile mici şi mijlocii din sectorul alimentar.
    .............................................................................................
    (5) F.N.G.C.I.M.M. şi F.G.C.R. sunt administratorii acestei măsuri de ajutor de stat."

    3. La articolul 3 alineatul (4), litera a) va avea următorul cuprins:
    "a) ajutorul nu depăşeşte 345.000 euro pentru fiecare întreprindere care îşi desfăşoară activitatea în sectorul pescuitului şi acvaculturii sau 290.000 euro pentru fiecare întreprindere care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole; toate sumele utilizate trebuie să fie brute, şi anume înainte de deducerea impozitelor sau a altor taxe;"

    4. La articolul 5, alineatele (2), (2^1), (3) şi (5) vor ave aurmătorul cuprins:
    "(2) Ajutorul de stat sub forma grantului se suportă din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanţelor - Acţiuni generale şi se virează lunar în contul F.N.G.C.I.M.M. sau F.G.C.R., pe baza situaţiilor centralizatoare privind dobânzile lunare datorate, transmise de instituţiile de credit pe propria răspundere.
(2^1) Ajutorul de stat sub forma componentei nerambursabile pentru Subprogramul AGRO IMM INVEST se suportă din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanţelor - Acţiuni generale şi se virează în termen de 1 an în contul F.N.G.C.I.M.M. sau F.G.C.R., pe baza situaţiilor centralizatoare privind documentele justificative pentru creditele/liniile de credit pentru capital de lucru şi pe baza situaţiilor centralizatoare privind situaţia lucrărilor executate pentru creditele de investiţii transmise de instituţiile de credit pe propria răspundere.
(3) Bugetul schemei de ajutor de stat este de 2.345,64 milioane lei, echivalentul în lei a aproximativ 473,90 milioane euro, pentru măsurile de finanţare prevăzute la capitolul II.2.
    .............................................................................................
(5) Prin implementarea schemei se estimează acordarea de ajutor de stat unui număr de maximum 48.726 de beneficiari."

    5. La articolul 5, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:
    "(4^1) Pentru anul 2022, plafonul total al garanţiilor care pot fi acordate în cadrul programului este de 10.000.000.000 lei, din care pentru Subprogramul AGRO IMM INVEST plafonul este de 5.000.000.000 lei."

    6. La articolul 7, alineatele (1), (2), (4) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 7
    (1) F.N.G.C.I.M.M. şi F.G.C.R. au obligaţia să publice pe site-urile proprii textul integral al schemei de ajutor de stat, perioada în care se pot înregistra cereri, bugetul anual, data epuizării bugetului anual/total al schemei, precum şi forma şi conţinutul documentelor necesare pentru accesarea acesteia.
    (2) F.N.G.C.I.M.M. şi F.G.C.R. trebuie să păstreze înregistrări detaliate referitoare la toate ajutoarele acordate în cadrul schemei. F.N.G.C.I.M.M. şi F.G.C.R. au obligaţia de a cuantifica pe fiecare beneficiar toate formele de ajutor de stat acordate. Aceste înregistrări conţin toate informaţiile necesare pentru a stabili dacă sunt respectate criteriile din reglementările europene în domeniu şi trebuie păstrate timp de 10 ani de la data acordării ultimului ajutor în cadrul schemei.
    ..................................................................................................
    (4) F.N.G.C.I.M.M. şi F.G.C.R., în calitate de administratori ai prezentei scheme de ajutor de stat, cu atribuţii delegate de Ministerul Finanţelor, în calitate de furnizor de ajutor de stat, au obligaţia de a transmite Consiliului Concurenţei toate datele şi informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat la nivel naţional, în formatul şi în termenul prevăzute de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175/2007, precum şi datele şi informaţiile necesare pentru întocmirea inventarului ajutoarelor de stat şi a rapoartelor şi informărilor necesare îndeplinirii obligaţiilor României în calitate de stat membru al Uniunii Europene.
    (5) F.N.G.C.I.M.M. şi F.G.C.R., în calitate de administratori ai schemei de ajutor de stat, au obligaţia încărcării în Registrul general al ajutoarelor de stat acordate în România (RegAS) a prezentei scheme, a acordurilor de finanţare, a plăţilor efectuate şi a eventualelor recuperări, în conformitate cu prevederile Ordinului preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 437/2016 pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind registrul ajutoarelor de stat."

    7. La articolul 8, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 8
    (1) Monitorizarea şi controlul întreprinderilor beneficiare în cadrul prezentei scheme de ajutor de stat se fac în mod transparent, nediscriminatoriu, prin publicarea lunară a înscrierilor şi beneficiarilor schemei de ajutor de stat, pe site, de către F.N.G.C.I.M.M. şi F.G.C.R., cu respectarea reglementărilor aplicabile instituţiilor de credit şi instituţiilor financiare nebancare.
    ..............................................................................................
    (3) În situaţia în care F.N.G.C.I.M.M. sau F.G.C.R. constată că beneficiarii nu au respectat prevederile schemei de ajutor de stat şi/sau pe cele ale Acordului de finanţare, solicită acestora rambursarea ajutorului de stat primit, la care se adaugă dobânda aferentă, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită potrivit prevederilor din Regulamentul (UE) 2015/1.589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene şi din Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE. Recuperarea ajutoarelor de stat se realizează potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, cu modificările şi completările ulterioare."    ART. III
    Articolul III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 16/2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie - IMM INVEST ROMÂNIA, precum şi pentru modificarea şi completarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 42/2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 252 din 12 martie 2021, cu modificările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. III
    (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi până la data de 30 iunie 2022, acordarea grantului se realizează conform Schemei de ajutor de stat prevăzute la art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 42/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, precum şi pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 75/2020, cu modificările şi completările ulterioare. Perioada în care se poate efectua plata grantului este cuprinsă între data intrării în vigoare a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă şi data de 30 iunie 2023 inclusiv.
    (2) Schema de ajutor de stat prevăzută la art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 42/2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 75/2020, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum a fost modificată şi completată prin prezenta ordonanţă de urgenţă, respectiv perioada în care se selectează beneficiarii şi se emit contracte de garantare/acorduri de finanţare aferente se prelungeşte până la data de 30 iunie 2022."


    ART. IV
    Solicitărilor de acordare a creditelor garantate în cadrul Programului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie - IMM INVEST ROMÂNIA aflate în curs de soluţionare până la data de 31 decembrie 2021 li se aplică prevederile legale aflate în vigoare la data depunerii lor.

    ART. V
    Alineatele (2^1) şi (2^2) ale articolului 164 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 345 din 18 mai 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(2^1) Începând cu data de 1 ianuarie 2022, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată stabilit în condiţiile alin. (1) poate fi aplicat pentru un salariat pentru o perioadă de maxim 24 de luni, de la momentul încheierii contractului individual de muncă. După expirarea perioadei respective, acesta va fi plătit cu un salariu de bază superior salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată.
(2^2) Prevederile alin. (2^1) se aplică şi pentru salariatul plătit cu salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, care are deja încheiat un contract individual de muncă, perioada de maxim 24 de luni fiind calculată începând cu data de 1 ianuarie 2022."


    ART. VI
    (1) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie - IMM INVEST ROMÂNIA, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1029 din 27 decembrie 2017, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.
    (2) Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 345 din 18 mai 2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.                    PRIM-MINISTRU
                    NICOLAE-IONEL CIUCĂ
                    Contrasemnează:
                    Ministrul finanţelor,
                    Adrian Câciu
                    Ministrul muncii şi solidarităţii sociale,
                    Marius-Constantin Budăi
                    Ministrul antreprenoriatului şi turismului,
                    Constantin-Daniel Cadariu
                    Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
                    Adrian-Ionuţ Chesnoiu

    Bucureşti, 28 decembrie 2021.
    Nr. 142.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016