Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 141 din 28 decembrie 2021  privind anumite aspecte referitoare la contractele de furnizare  de conţinut digital şi de servicii digitale    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 141 din 28 decembrie 2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de furnizare de conţinut digital şi de servicii digitale

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1248 din 30 decembrie 2021
    Având în vedere faptul că transpunerea în legislaţia naţională a prevederilor Directivei (UE) 2019/770 a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 mai 2019 privind anumite aspecte referitoare la contractele de furnizare de conţinut digital şi de servicii digitale, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 136 din 22 mai 2019, trebuia realizată până la 1 iulie 2021, Comisia Europeană a transmis autorităţilor române scrisoarea de punere în întârziere privind Cauza 2021/0491, stabilind drept termen de conformare din partea României data de 30 noiembrie.
    Întrucât autorităţile române au solicitat Comisiei Europene prelungirea termenului de răspuns cu încă două luni, termen aprobat de Comisia Europeană, respectiv data de 30 ianuarie 2022, dată până la care autorităţile române trebuie să trimită Comisiei Europene un răspuns detaliat, prin care să comunice finalizarea transpunerii prevederilor Directivei (UE) 2019/770 şi notificarea măsurilor de transpunere,
    pentru a evita aplicarea de către Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, la propunerea Comisiei Europene, de sancţiuni pecuniare constituite dintr-o sumă forfetară şi/sau penalităţi cu titlu cominatoriu pentru neimplementarea în dreptul intern a prevederilor Directivei (UE) 2019/770, într-o etapă ulterioară a procedurii de constatare a neîndeplinirii obligaţiilor,
    ţinând cont de faptul că reglementarea contribuie la creşterea mai rapidă a pieţei unice digitale atât în beneficiul consumatorilor, cât şi al întreprinderilor şi elimină principalele obstacole legate de dreptul contractelor care stau în calea comerţului transfrontalier, normele vor reduce nesiguranţa cu care se confruntă întreprinderile şi consumatorii din cauza complexităţii cadrului juridic, astfel consumatorii beneficiind de o protecţie mai mare atunci când vor face cumpărături transfrontaliere, în special în mediul online,
    armonizarea la nivelul Uniunii Europene a drepturilor contractuale specifice, esenţiale şi obligatorii ale consumatorilor din Uniunea Europeană, care sunt primordiale pentru tranzacţiile transfrontaliere online şi au fost identificate ca obstacole în calea schimburilor comerciale de către părţile interesate şi care sunt necesare pentru a dezvolta încrederea consumatorilor atunci când fac cumpărături online în străinătate,
    luând în considerare toate aceste aspecte şi având în vedere beneficiul public generat de stabilirea unui cadru legal care să ofere certitudine juridică, de natură să crească încrederea consumatorilor şi a comercianţilor, în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul public general şi constituie o situaţie de urgenţă şi extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată,
    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
    ART. 1
    Obiectul de reglementare
    (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează anumite aspecte referitoare la contractele dintre comercianţi şi consumatori, ce au ca obiect furnizarea de conţinut digital sau de servicii digitale, în scopul asigurării unui nivel ridicat de protecţie a consumatorilor şi o bună funcţionare a pieţei interne.
    (2) Prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează în special aspecte privind:
    a) conformitatea conţinutului digital sau a serviciului digital cu contractul;
    b) măsuri corective în caz de neconformitate sau în caz de nefurnizare şi modalităţile de punere în aplicare a acestor măsuri;
    c) modificarea conţinutului digital sau a serviciului digital.


    ART. 2
    Definiţii
    În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
    1. bunuri cu elemente digitale - orice obiect corporal mobil care încorporează un conţinut digital sau un serviciu digital sau este interconectat cu acestea, astfel încât, în absenţa respectivului conţinut digital sau serviciu digital, bunurile nu şiar putea îndeplini funcţiile;
    2. comerciant - orice persoană fizică sau juridică, indiferent dacă este publică sau privată, care, în legătură cu contractele reglementate de prezenta ordonanţă de urgenţă, acţionează, inclusiv prin intermediul unei alte persoane care acţionează în numele respectivei persoane fizice sau juridice sau în contul acesteia, în scopuri ce ţin de activitatea comercială, industrială, artizanală sau profesională a persoanei respective;
    3. compatibilitate - capacitatea conţinutului digital sau a serviciului digital de a funcţiona cu componente hardware sau software care sunt utilizate în mod normal pentru conţinutul digital sau serviciile digitale de acelaşi tip, fără a fi necesară conversia conţinutului digital sau a serviciului digital;
    4. consumator - orice persoană fizică care, în legătură cu contractele reglementate de prezenta ordonanţă de urgenţă, acţionează în scopuri care se află în afara activităţii sale comerciale, industriale, artizanale sau profesionale;
    5. conţinut digital - date produse şi furnizate în format digital;
    6. date cu caracter personal - astfel cum sunt definite la art. 4 pct. 1 din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE;
    7. funcţionalitate - capacitatea conţinutului digital sau a serviciului digital de a îşi îndeplini funcţiile, având în vedere scopul său;
    8. garanţie comercială - orice angajament voluntar al comerciantului faţă de consumator, fără solicitarea unor costuri suplimentare, prevăzut în certificatul de garanţie sau în publicitatea relevantă disponibilă în momentul sau înaintea încheierii contractului, în plus faţă de obligaţia legală privind răspunderea comerciantului pentru conformitatea conţinutului digital sau a serviciului digital;
    9. integrare - crearea unei legături între conţinutul digital sau un serviciu digital şi componentele mediului digital al consumatorului şi încorporarea conţinutului digital sau a serviciului digital în acestea, în aşa fel încât conţinutul digital sau serviciul digital să poată fi utilizat în conformitate cu cerinţele de conformitate prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă;
    10. interoperabilitate - capacitatea conţinutului digital sau serviciului digital de a funcţiona cu componente hardware sau software diferite de cele care sunt utilizate în mod normal pentru conţinutul digital sau serviciile digitale de acelaşi tip;
    11. mediu digital - echipamente hardware, software şi orice conexiune de reţea utilizate de consumator pentru a accesa sau a utiliza conţinut digital sau un serviciu digital;
    12. preţ - bani sau o reprezentare digitală a valorii datorate în schimbul furnizării de conţinut digital sau de servicii digitale;
    13. serviciu digital - un serviciu ce prezintă una dintre următoarele caracteristici:
    a) permite consumatorului crearea, prelucrarea, stocarea sau accesarea datelor în format digital;
    b) permite schimbul de date în format digital încărcate sau create de consumator sau de alţi utilizatori ai serviciului respectiv sau orice altă interacţiune cu aceste date;

    14. suport durabil - orice instrument care permite consumatorului sau comerciantului să stocheze informaţii care îi sunt adresate personal, într-un mod accesibil pentru referinţe ulterioare, pentru o perioadă adecvată scopului informaţiilor şi care permite reproducerea neschimbată a informaţiilor stocate.


    ART. 3
    Domeniul de aplicare
    (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă se aplică:
    a) oricărui contract în care comerciantul furnizează sau se angajează să furnizeze consumatorului conţinut digital sau un serviciu digital, iar consumatorul plăteşte sau se angajează să plătească un preţ;
    b) în cazul în care comerciantul furnizează sau se angajează să furnizeze consumatorului conţinut digital sau un serviciu digital, iar consumatorul furnizează sau se angajează să furnizeze comerciantului date cu caracter personal, cu excepţia cazului în care datele cu caracter personal furnizate de consumator sunt prelucrate exclusiv de către comerciant pentru furnizarea conţinutului digital sau a serviciului digital în conformitate cu prezenta ordonanţă de urgenţă, sau pentru a-i permite comerciantului să respecte cerinţele legale la care este supus, iar acesta nu prelucrează aceste date în niciun alt scop;
    c) în cazul în care conţinutul digital sau serviciul digital este dezvoltat în conformitate cu specificaţiile consumatorului;
    d) oricărui suport material care serveşte exclusiv ca suport al conţinutului digital, cu excepţia prevederilor art. 4 şi 12.

    (2) Nu intră în domeniul de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă:
    a) conţinutul digital sau serviciile digitale încorporate în bunuri sau interconectate cu acestea în sensul art. 2 pct. 1 şi furnizate împreună cu bunurile în temeiul unui contract de vânzare referitor la bunurile respective, indiferent dacă conţinutul digital sau serviciul digital respectiv este furnizat de către vânzător sau de către un terţ;
    b) furnizarea de alte servicii decât serviciile digitale, indiferent dacă comerciantul foloseşte formate sau mijloace digitale pentru a genera rezultatul serviciului sau pentru a-l livra sau transmite către consumator;
    c) serviciile de comunicaţii electronice, astfel cum sunt definite la art. 2 pct. 4 din Directiva (UE) 2018/1.972 a Parlamentului European şi a Consiliului din 11 decembrie 2018 de instituire a Codului european al comunicaţiilor electronice, cu excepţia serviciilor de comunicaţii interpersonale care nu se bazează pe numere, astfel cum sunt definite la art. 2 pct. 7 din directivă;
    d) asistenţa medicală, astfel cum este definită la art. 903 lit. a) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    e) serviciile de jocuri de noroc, şi anume orice serviciu care presupune o miză cu valoare pecuniară în jocuri de noroc, inclusiv în cele cu un element de abilitate, cum ar fi loteriile, jocurile de cazinou, jocurile de poker şi pariurile, care se desfăşoară pe cale electronică sau cu ajutorul oricărui alt tip de tehnologie care facilitează comunicarea şi la solicitarea individuală a destinatarului unor astfel de servicii;
    f) serviciile financiare astfel cum sunt definite la art. 3 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 85/2004 privind protecţia consumatorilor la încheierea şi executarea contractelor la distanţă privind serviciile financiare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    g) software-ul oferit de comerciant în baza unei licenţe libere şi cu sursă deschisă, atunci când consumatorul nu plăteşte un preţ, iar datele cu caracter personal furnizate de consumator sunt prelucrate exclusiv de comerciant pentru a îmbunătăţi securitatea, compatibilitatea sau interoperabilitatea respectivului software specific;
    h) furnizarea de conţinut digital atunci când acesta este pus la dispoziţia publicului larg altfel decât prin transmisia semnalului ca parte a unui spectacol sau eveniment, cum ar fi proiecţiile cinematografice digitale;
    i) conţinutul digital furnizat în conformitate cu Legea nr. 109/2007 privind reutilizarea informaţiilor din instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare.

    (3) În aplicarea alin. (2) lit. a), în situaţia în care există îndoieli că furnizarea unui conţinut digital sau a unui serviciu digital încorporat sau interconectat face sau nu parte din contractul de vânzare, conţinutul digital sau serviciul digital se prezumă a fi acoperit de contractul de vânzare.
    (4) Fără a aduce atingere alin. (2) şi (3), atunci când un singur contract dintre acelaşi comerciant şi acelaşi consumator include într-un pachet elemente de furnizare de conţinut digital sau de furnizare a unui serviciu digital şi elemente de furnizare a altor servicii sau bunuri, prezenta ordonanţă de urgenţă se aplică numai elementelor contractului referitoare la conţinutul digital sau serviciul digital.
    (5) Dispoziţiile art. 18 nu se aplică atunci când un pachet, astfel cum este definit la art. 2 pct. 4 lit. a) din Directiva (UE) 2018/1.972, include elemente ale unui serviciu de acces la internet, astfel cum este definit la art. 2 pct. 2 din Regulamentul (UE) 2015/2.120 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 noiembrie 2015 de stabilire a unor măsuri privind accesul la internetul deschis şi de modificare a Directivei 2002/22/CE privind serviciul universal şi drepturile utilizatorilor cu privire la reţelele şi serviciile electronice de comunicaţii şi a Regulamentului (UE) nr. 531/2012 privind roamingul în reţelele publice de comunicaţii mobile în interiorul Uniunii sau ale serviciilor de comunicaţii interpersonale bazate pe numere, astfel cum sunt definite la art. 2 pct. 6 din respectiva directivă;
    (6) Fără a se aduce atingere art. 107 alin. (2) din Directiva (UE) 2018/1.972, efectele pe care încetarea unui element dintrun pachet contractual le poate avea asupra celorlalte elemente din pachetul contractual sunt reglementate de prevederile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare.
    (7) În cazul în care o dispoziţie a prezentei ordonanţe de urgenţă intră în contradicţie cu o dispoziţie a unui alt act din legislaţia naţională ce transpune sau stabileşte măsuri de punere în aplicare a unui act al Uniunii Europene care reglementează sectoare specifice sau un anumit domeniu de aplicare, dispoziţiile acestuia din urmă prevalează.
    (8) Prevederile legale în vigoare privind protecţia datelor cu caracter personal se aplică oricăror date cu caracter personal prelucrate în legătură cu contractele prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b).
    (9) Prezenta ordonanţă de urgenţă nu aduce atingere Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 şi Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, cu modificările şi completările ulterioare. În cazul în care o dispoziţie a prezentei ordonanţe de urgenţă intră în contradicţie cu o dispoziţie a unui alt act din legislaţia naţională ce transpune sau stabileşte măsuri de punere în aplicare a unui act al Uniunii Europene privind protecţia datelor cu caracter personal, dispoziţiile acestuia din urmă prevalează.
    (10) Prezenta ordonanţă de urgenţă nu aduce atingere prevederilor Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 4
    Furnizarea de conţinut digital sau de servicii digitale
    (1) Comerciantul furnizează conţinutul digital sau serviciul digital fără întârzieri nejustificate după încheierea contractului, cu excepţia cazului în care părţile au convenit altfel.
    (2) Comerciantul îşi îndeplineşte obligaţia de furnizare atunci când:
    a) conţinutul digital sau orice mijloc adecvat pentru accesarea sau descărcarea conţinutului digital devine disponibil sau accesibil pentru consumator sau pentru un echipament fizic sau virtual ales de consumator în acest scop;
    b) serviciul digital devine accesibil pentru consumator sau pentru un echipament fizic sau virtual, ales de consumator în acest scop.


    ART. 5
    Conformitatea conţinutului digital sau a serviciului digital
    Comerciantul furnizează consumatorului conţinut digital sau un serviciu digital care, după caz, îndeplineşte cerinţele prevăzute la art. 6-8, fără a aduce atingere art. 9.

    ART. 6
    Cerinţe subiective de conformitate
    Conţinutul digital sau serviciul digital este în conformitate cu contractul dacă îndeplineşte următoarele cerinţe, după caz:
    a) respectă descrierea, cantitatea şi calitatea şi deţine funcţionalitatea, compatibilitatea, interoperabilitatea şi alte caracteristici prevăzute în contract;
    b) corespunde scopului special pentru care consumatorul îl solicită, pe care consumatorul l-a adus la cunoştinţa comerciantului cel târziu în momentul încheierii contractului şi pe care comerciantul l-a acceptat;
    c) este furnizat împreună cu toate accesoriile, toate instrucţiunile, inclusiv de instalare, şi cu toate serviciile de asistenţă pentru clienţi, conform contractului;
    d) este furnizat cu actualizări conform dispoziţiilor contractului.


    ART. 7

    (1) În plus faţă de respectarea cerinţelor subiective de conformitate, conţinutul digital sau serviciul digital îndeplineşte cumulativ următoarele cerinţe:
    a) corespunde scopurilor pentru care s-ar utiliza în mod normal conţinut digital sau serviciile digitale de acelaşi tip, ţinând seama, dacă este cazul, de prevederile legale în vigoare, de standarde tehnice sau, în absenţa unor astfel de standarde tehnice, de coduri de conduită aplicabile în domeniu şi specifice sectorului;
    b) respectă cantitatea şi deţine calităţile şi caracteristicile de performanţă, inclusiv în materie de funcţionalitate, compatibilitate, accesibilitate, continuitate şi securitate, care sunt normale pentru conţinutul digital sau serviciile digitale de acelaşi tip şi la care consumatorul se poate aştepta în mod rezonabil, având în vedere natura conţinutului digital sau a serviciului digital şi ţinând seama de orice declaraţie publică făcută de comerciant sau în numele acestuia sau de alte persoane din etapele anterioare ale lanţului de tranzacţii, mai ales în anunţuri publicitare sau pe etichetă;
    c) dacă este cazul, este furnizat împreună cu orice accesorii şi instrucţiuni pe care consumatorul se poate aştepta în mod rezonabil să le primească;
    d) este în conformitate cu orice versiune de testare sau prezentare a conţinutului digital sau a serviciului digital pusă la dispoziţie de comerciant înainte de încheierea contractului.

    (2) Comerciantul nu este ţinut să respecte declaraţiile publice, în conformitate cu dispoziţiile alin. (1) lit. b), în cazul în care acesta demonstrează cel puţin una dintre următoarele situaţii:
    a) comerciantul nu cunoştea şi nu ar fi putut, în mod rezonabil, să cunoască declaraţia publică în cauză;
    b) până la momentul încheierii contractului, declaraţia publică a fost rectificată în acelaşi mod sau într-un mod similar celui în care a fost făcută;
    c) decizia de a achiziţiona conţinutul digital sau serviciul digital nu ar fi putut fi influenţată de declaraţia publică.

    (3) Comerciantul asigură informarea consumatorului cu privire la faptul că îi sunt furnizate actualizări şi că acestea îi sunt furnizate efectiv, inclusiv actualizări de securitate, care sunt necesare pentru a menţine conformitatea conţinutului digital sau a serviciului digital pe parcursul perioadei în care:
    a) conţinutul digital sau serviciul digital trebuie să fie furnizat conform contractului, atunci când contractul prevede furnizarea continuă pe parcursul unei anumite perioade;
    b) consumatorul se poate aştepta în mod rezonabil la aceasta, având în vedere tipul şi scopul conţinutului digital sau al serviciului digital şi ţinând seama de circumstanţele şi natura contractului, atunci când contractul prevede un singur act de furnizare sau o serie de acte de furnizare individuale.

    (4) În cazul în care consumatorul nu instalează, într-un termen rezonabil, actualizările furnizate de comerciant în conformitate cu alin. (3), comerciantul nu răspunde pentru nicio neconformitate cauzată exclusiv de lipsa actualizării relevante, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
    a) comerciantul a informat consumatorul cu privire la disponibilitatea actualizării şi la consecinţele neinstalării acesteia de către consumator;
    b) neinstalarea sau instalarea incorectă a actualizării de către consumator nu a fost cauzată de existenţa unor deficienţe în instrucţiunile de instalare furnizate de comerciant.

    (5) În cazul în care contractul prevede furnizarea continuă a conţinutului digital sau a serviciului digital pe parcursul unei anumite perioade, conţinutul digital sau serviciul digital trebuie să fie conform pe întreaga durată a perioadei respective.
    (6) Nu există o neconformitate potrivit prevederilor alin. (1)-(3) atunci când o anumită caracteristică a conţinutului digital sau a serviciului digital nu corespunde cerinţelor obiective de conformitate prevăzute la alin. (1)-(3), dacă, la momentul încheierii contractului, consumatorul a fost informat în mod explicit şi într-un limbaj clar care îi permite să înţeleagă consecinţele respectivei neconformităţi, iar consumatorul a acceptat în mod expres şi separat acest lucru la momentul încheierii contractului.
    (7) Conţinutul digital sau un serviciu digital este furnizat în cea mai recentă versiune a sa disponibilă la momentul încheierii contractului, cu excepţia cazului în care părţile au convenit altfel.

    ART. 8
    Integrarea incorectă a conţinutului digital sau a serviciului digital
    Se consideră ca fiind o neconformitate a conţinutului digital sau a serviciului digital orice neconformitate cauzată de integrarea incorectă a conţinutului digital sau a serviciului digital în mediul digital al consumatorului, dacă este îndeplinită una din următoarele condiţii:
    a) conţinutul digital sau serviciul digital a fost integrat de comerciant sau sub răspunderea acestuia;
    b) conţinutul digital sau serviciul digital a fost destinat să fie integrat de consumator, iar integrarea incorectă s-a datorat unor deficienţe în instrucţiunile de integrare furnizate de comerciant.


    ART. 9
    Drepturile terţilor
    În cazul în care o restricţie care rezultă din încălcarea oricărui drept al unui terţ, în special a drepturilor de proprietate intelectuală, împiedică sau limitează utilizarea conţinutului digital sau a serviciului digital în conformitate cu art. 6 şi 7, consumatorul are dreptul la măsurile corective în caz de neconformitate prevăzute la art. 13, cu excepţia cazului în care dispoziţiile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, prevăd nulitatea sau încetarea contractului de furnizare a conţinutului digital sau a serviciului digital în astfel de cazuri.

    ART. 10
    Răspunderea comerciantului
    (1) Comerciantul răspunde pentru orice nefurnizare a conţinutului digital sau a serviciului digital în conformitate cu art. 4.
    (2) În cazul în care un contract prevede un singur act de furnizare sau o serie de acte de furnizare individuale, comerciantul răspunde pentru orice neconformitate, în temeiul art. 6-8, care există la momentul furnizării şi care este constatată în termen de cinci ani începând cu data furnizării, fără a aduce atingere art. 7 alin. (3) lit. b).
    (3) Atunci când contractul prevede furnizarea continuă pe parcursul unei anumite perioade, comerciantul răspunde pentru orice neconformitate, în temeiul art. 6-8, care are loc sau este constatată în termenul în care conţinutul digital sau serviciul digital trebuie să fie furnizat conform contractului.

    ART. 11
    Sarcina probei
    (1) Sarcina probei cu privire la furnizarea conţinutului digital sau a serviciului digital în conformitate cu art. 4 revine comerciantului.
    (2) În cazurile menţionate la art. 10 alin. (2), sarcina probei cu privire la conformitate la momentul furnizării conţinutului digital sau a serviciului digital furnizat îi revine comerciantului în cazul unei neconformităţi care este constatată în termen de un an de la momentul furnizării conţinutului digital sau a serviciului digital.
    (3) În cazurile menţionate la art. 10 alin. (3), sarcina probei cu privire la conformitatea conţinutului digital sau a serviciului digital pe parcursul perioadei în care conţinutul digital sau serviciul digital trebuie să fie furnizat conform contractului îi revine comerciantului în cazul unei neconformităţi care apare pe parcursul perioadei respective.
    (4) Dispoziţiile alin. (2) şi (3) nu se aplică în cazul în care comerciantul demonstrează că mediul digital al consumatorului nu este compatibil cu cerinţele tehnice ale conţinutului digital sau ale serviciului digital, iar comerciantul a informat consumatorul cu privire la aceste cerinţe, în mod clar şi uşor de înţeles, înainte de încheierea contractului.
    (5) Consumatorul cooperează cu comerciantul în măsura în care acest lucru este, în mod rezonabil, posibil şi necesar pentru a stabili dacă neconformitatea conţinutului digital sau a serviciului digital, la momentul prevăzut la art. 10 alin. (2) sau (3), după caz, a fost cauzată de mediul digital al consumatorului. Obligaţia de cooperare între consumator şi comerciant se limitează la mijloacele disponibile din punct de vedere tehnic care sunt mai favorabile pentru consumator.
    (6) În cazul în care consumatorul nu cooperează, iar comerciantul a informat consumatorul cu privire la o astfel de cerinţă în mod clar şi uşor de înţeles înainte de încheierea contractului, sarcina probei în ceea ce priveşte existenţa neconformităţii la momentul menţionat la art. 10 alin. (2) sau (3), după caz, revine consumatorului.

    ART. 12
    Măsuri corective în caz de nefurnizare
    (1) În cazul în care comerciantul nu furnizează conţinutul digital sau serviciul digital în conformitate cu art. 4 consumatorul îi solicită comerciantului să furnizeze conţinutul digital sau serviciul digital. Dacă, în aceste circumstanţe, comerciantul nu furnizează conţinutul digital sau serviciul digital fără întârzieri nejustificate sau într-un termen suplimentar, astfel cum convin în mod expres părţile, consumatorul are dreptul să înceteze contractul.
    (2) Dispoziţiile alin. (1) nu se aplică, iar consumatorul are dreptul să înceteze imediat contractul, în una dintre următoarele situaţii:
    a) comerciantul a declarat că nu va furniza conţinutul digital sau serviciul digital sau acest lucru reiese clar din circumstanţe;
    b) consumatorul şi comerciantul au convenit că pentru consumator este esenţială furnizarea la o anumită dată sau acest lucru reiese în mod clar din circumstanţele care însoţesc încheierea contractului, iar furnizorul nu furnizează conţinutul digital sau serviciul digital până la sau la data respectivă.

    (3) Atunci când consumatorul încetează contractul în temeiul alin. (1) sau (2), art. 14-17 se aplică în mod corespunzător.

    ART. 13
    Măsuri corective în caz de neconformitate
    (1) În caz de neconformitate, consumatorul are dreptul la aducerea în conformitate a conţinutului digital sau a serviciului digital, la o reducere proporţională a preţului sau la încetarea contractului în condiţiile prevăzute în prezentul articol.
    (2) Consumatorul are dreptul la aducerea în conformitate a conţinutului digital sau a serviciului digital, cu excepţia cazului în care acest lucru ar fi imposibil sau ar impune comerciantului costuri care ar fi disproporţionate, luând în considerare toate circumstanţele, inclusiv:
    a) valoarea conţinutului digital sau a serviciului digital în cazul în care nu ar fi existat neconformitatea;
    b) gravitatea neconformităţii.

    (3) Comerciantul aduce conţinutul digital sau serviciul digital în conformitate potrivit prevederilor alin. (2), într-o perioadă de timp rezonabilă care nu poate depăşi 15 zile calendaristice din momentul în care vânzătorul a fost informat de către consumator cu privire la neconformitate şi care este stabilit de comun acord, în scris, între vânzător şi consumator, fără costuri şi fără vreun inconvenient semnificativ pentru consumator, ţinând seama de natura conţinutului digital sau a serviciului digital şi de scopul pentru care consumatorul a solicitat conţinutul digital sau serviciul digital.
    (4) Consumatorul are dreptul fie la reducerea proporţională a preţului în conformitate cu alin. (5) şi (6), în cazul în care conţinutul digital sau serviciul digital este furnizat în schimbul plăţii unui preţ, fie la încetarea contractului în conformitate cu alin. (7) şi (8), în oricare dintre următoarele cazuri:
    a) măsura corectivă pentru aducerea în conformitate a conţinutului digital sau a serviciului digital este imposibilă sau disproporţionată în conformitate cu alin. (2);
    b) comerciantul nu a adus în conformitate conţinutul digital sau serviciul digital în conformitate cu alin. (3);
    c) se constată o neconformitate, în pofida încercării comerciantului de a aduce conţinutul digital sau serviciul digital în conformitate;
    d) neconformitatea este de o asemenea gravitate încât justifică o reducere imediată de preţ sau încetarea imediată a contractului;
    e) comerciantul a declarat că nu va aduce conţinutul digital sau serviciul digital în conformitate, în termenul şi condiţiile prevăzute la alin. (3), ori acest lucru reiese clar din circumstanţele cazului.

    (5) Reducerea de preţ este proporţională cu diminuarea valorii conţinutului digital sau a serviciului digital furnizat consumatorului în comparaţie cu valoarea pe care conţinutul digital sau serviciul digital ar avea-o dacă ar fi în conformitate.
    (6) Atunci când contractul prevede că furnizarea conţinutului digital sau a serviciului digital se face pe parcursul unei anumite perioade în schimbul plăţii unui preţ, reducerea de preţ se aplică pentru perioada în care conţinutul digital sau serviciul digital nu a fost în conformitate.
    (7) Atunci când conţinutul digital sau serviciul digital este furnizat în schimbul plăţii unui preţ, consumatorul are dreptul de a obţine încetarea contractului numai dacă neconformitatea nu este minoră.
    (8) Sarcina probei cu privire la caracterul minor al neconformităţii revine comerciantului, în cazul prevăzut la alin. (7).
    (9) În caz de neconformitate, consumatorul are dreptul de a suspenda plata unei părţi restante din preţul conţinutului sau serviciului digital sau a unei părţi a acesteia până la aducerea în conformitate de către comerciant a conţinutului digital sau a serviciului digital, cu condiţia ca plata suspendată să nu fie aferentă unui conţinut digital sau serviciu digital deja furnizat de către comerciant şi care a fost conform.

    ART. 14
    Exercitarea dreptului de a înceta contractul
    (1) Consumatorul îşi exercită dreptul de a înceta contractul printr-o declaraţie către comerciant prin care îşi exprimă decizia de a înceta contractul.
    (2) Contractul încetează la data la care consumatorul transmite declaraţia către comerciant.

    ART. 15
    Obligaţiile comerciantului în cazul încetării contractului
    (1) În cazul încetării contractului, comerciantul rambursează consumatorului toate sumele plătite în temeiul contractului.
    (2) Cu toate acestea, în cazurile în care contractul prevede furnizarea conţinutului digital sau a serviciului digital în schimbul plăţii unui preţ şi pentru o anumită perioadă, iar conţinutul digital sau serviciul digital a fost în conformitate pe parcursul unei perioade anterioare datei încetării contractului, comerciantul rambursează consumatorului numai cota-parte din preţul plătit care corespunde perioadei în care conţinutul digital sau serviciul digital nu a fost în conformitate, precum şi orice parte din preţul plătit de consumator în avans pentru perioada rămasă din durata contractului, care ar fi urmat să se deruleze dacă contractul nu ar fi încetat.
    (3) În ceea ce priveşte datele cu caracter personal ale consumatorului, comerciantul respectă obligaţiile aplicabile în temeiul Regulamentului (UE) 2016/679 şi prevederile Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), cu modificările ulterioare.
    (4) Comerciantul se abţine de la utilizarea oricărui alt conţinut în afara datelor cu caracter personal care au fost furnizate sau create de consumator la utilizarea conţinutului digital sau a serviciului digital furnizat de către comerciant, cu excepţia uneia din următoarele situaţii în care acest conţinut:
    a) nu are nicio utilitate în afara contextului conţinutului digital sau al serviciului digital furnizat de comerciant;
    b) are legătură doar cu activitatea consumatorului atunci când foloseşte conţinutul digital sau serviciul digital furnizat de comerciant;
    c) a fost agregat cu alte date de către comerciant şi nu poate fi dezagregat sau poate fi dezagregat numai cu eforturi disproporţionate;
    d) a fost generat în comun de către consumator şi alte persoane, iar alţi consumatori pot continua să utilizeze conţinutul.

    (5) Comerciantul pune la dispoziţia consumatorului, la cererea acestuia, orice conţinut care nu reprezintă date cu caracter personal, care a fost furnizat sau creat de către consumator în momentul utilizării conţinutului digital sau a serviciului digital furnizat de comerciant, cu excepţia situaţiilor menţionate la alin. (4) lit. a)-c), după caz.
    (6) Consumatorul are dreptul de a recupera respectivul conţinut digital fără costuri şi fără impedimente din partea comerciantului, într-un termen rezonabil care nu poate depăşi 15 zile calendaristice de la data cererii, într-un format utilizat în mod curent şi care poate fi citit automat.
    (7) Comerciantul poate împiedica orice utilizare ulterioară a conţinutului digital sau a serviciului digital de către consumator, în special prin oprirea accesului consumatorului la conţinutul digital sau la serviciul digital sau prin dezactivarea contului de utilizator al consumatorului, fără a aduce atingere alin. (5) şi (6).

    ART. 16
    Obligaţiile consumatorului în cazul încetării contractului
    (1) Consumatorul se abţine de la a utiliza conţinutul digital sau serviciul digital şi de la a-l pune la dispoziţie terţilor, după încetarea contractului.
    (2) Atunci când conţinutul digital a fost furnizat pe un suport material, consumatorul, la cererea şi pe cheltuiala comerciantului, îi returnează acestuia suportul material, fără întârzieri nejustificate.
    (3) Dacă comerciantul hotărăşte să solicite restituirea suportului material, această solicitare se efectuează în termen de 14 zile de la data la care comerciantul este informat cu privire la decizia consumatorului de a înceta contractul.
    (4) Consumatorul nu este obligat să plătească pentru utilizarea conţinutului digital sau a serviciului digital în perioada anterioară încetării contractului şi în care conţinutul digital sau serviciul digital nu a fost în conformitate.

    ART. 17
    Termene şi modalităţi de rambursare de către comerciant
    (1) Orice rambursare pe care comerciantul o datorează consumatorului în temeiul art. 13 alin. (4)-(6) sau al art. 15 alin. (1) şi (2) ca urmare a unei reduceri de preţ sau a încetării contractului este efectuată fără întârzieri nejustificate şi, în orice caz, în termen de 14 zile de la data la care comerciantul este informat cu privire la decizia consumatorului de a invoca dreptul la reducerea preţului sau dreptul său de a înceta contractul.
    (2) Comerciantul efectuează rambursarea utilizând aceleaşi mijloace de plată pe care le-a utilizat consumatorul pentru plata conţinutului digital sau a serviciului digital, cu excepţia cazului în care consumatorul şi-a dat acordul expres pentru utilizarea altor mijloace de plată şi cu condiţia ca rambursarea să nu implice plata unor comisioane de către consumator.
    (3) Comerciantul nu îi impune consumatorului niciun fel de comisioane legate de rambursare.

    ART. 18
    Modificarea conţinutului digital sau a serviciului digital
    (1) În cazul în care contractul prevede furnizarea sau punerea la dispoziţia consumatorului a conţinutului digital sau a serviciului digital pe parcursul unei anumite perioade de timp, comerciantul poate modifica conţinutul digital sau serviciul digital dincolo de ceea ce este necesar pentru a menţine în conformitate conţinutul digital sau serviciul digital, în conformitate cu art. 6 şi 7, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
    a) contractul permite o astfel de modificare şi prevede o justificare valabilă pentru aceasta;
    b) modificarea se realizează fără costuri suplimentare pentru consumator;
    c) consumatorul este informat în mod clar şi uşor de înţeles cu privire la modificare;
    d) în cazurile menţionate la alin. (2), consumatorul este informat cu suficient timp în prealabil, pe un suport durabil, cu privire la caracteristicile şi data modificării şi la dreptul de a înceta contractul în conformitate cu alin. (2) sau cu privire la posibilitatea de a menţine conţinutul digital sau serviciul digital fără modificarea în cauză în conformitate cu alin. (5).

    (2) Consumatorul are dreptul de a înceta contractul dacă modificarea are un impact negativ asupra accesului consumatorului la conţinutul digital sau la serviciul digital sau asupra utilizării acestuia de către consumator, cu excepţia cazului în care un astfel de impact negativ este minor.
    (3) În cazul prevăzut la alin. (2), consumatorul are dreptul să înceteze contractul fără costuri, în termen de 30 de zile de la primirea informaţiilor sau din momentul în care conţinutul digital sau serviciul digital a fost modificat de către comerciant, oricare dintre acestea intervine mai târziu.
    (4) Atunci când consumatorul obţine încetarea contractului în conformitate cu alin. (2) şi (3), art. 14-17 se aplică în mod corespunzător.
    (5) Dispoziţiile alin. (2)-(4) nu se aplică dacă comerciantul i-a permis consumatorului să menţină, fără costuri suplimentare, conţinutul digital sau serviciul digital fără modificări, iar conţinutul digital sau serviciul digital rămâne în conformitate.

    ART. 19
    Dreptul la acţiunea în regres
    (1) În cazul în care comerciantul răspunde faţă de consumator pentru un caz de nefurnizare a conţinutului digital sau a serviciului digital sau pentru o neconformitate care rezultă dintr-un act sau o omisiune a unei persoane în etapele anterioare ale lanţului de tranzacţii, comerciantul are dreptul de a se îndrepta împotriva persoanei sau a persoanelor cărora le revine răspunderea din lanţul de tranzacţii comerciale, potrivit dispoziţiilor Legii nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare.
    (2) În vederea aducerii la conformitate a conţinutului digital sau a serviciului digital, consumatorul are dreptul să se îndrepte împotriva oricărei părţi terţe, alta decât comerciantul care furnizează sau se angajează să furnizeze conţinutul digital sau serviciul digital.

    ART. 20
    Garanţii comerciale
    (1) Orice garanţie comercială dă naştere unei obligaţii juridice pentru garant în condiţiile stabilite în certificatul de garanţie comercială şi în anunţurile publicitare asociate, disponibile în momentul sau anterior încheierii contractului.
    (2) În cazul în care condiţiile prevăzute în certificatul de garanţie comercială sunt mai puţin avantajoase pentru consumator decât cele prevăzute în anunţurile publicitare asociate, garanţia comercială dă naştere unei obligaţii juridice în condiţiile stabilite în publicitatea privind garanţia comercială, cu excepţia cazului în care, înainte de încheierea contractului, anunţurile publicitare asociate au fost corectate în acelaşi mod sau într-un mod comparabil celui în care au fost făcute.
    (3) Comerciantul oferă consumatorilor, pe suport durabil, un certificat de garanţie comercială, cel mai târziu în momentul livrării bunurilor.
    (4) Certificatul de garanţie comercială este formulat într-un limbaj simplu şi inteligibil.
    (5) Certificatul de garanţie comercială conţine următoarele informaţii:
    a) o declaraţie clară prin care se specifică că obligaţia legală privind răspunderea comerciantului pentru conformitatea conţinutului digital sau a serviciului digital nu este afectată de garanţia comercială;
    b) numele şi adresa garantului;
    c) procedura pe care trebuie să o urmeze consumatorul pentru a beneficia de garanţia comercială;
    d) indicarea conţinutului digital şi/sau a serviciilor digitale cărora li se aplică garanţia comercială;
    e) condiţiile garanţiei comerciale.

    (6) Neconformitatea cu alin. (3)-(5) nu afectează caracterul obligatoriu al garanţiei comerciale pentru garant.
    (7) Certificatul de garanţie comercială trebuie redactat în limba romană, fără a exclude prezentarea acestuia şi în alte limbi.

    ART. 21
    Sancţiuni
    (1) Constituie contravenţii următoarele fapte şi se sancţionează după cum urmează:
    a) nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (1), art. 12 alin. (1), art. 15 alin. (1) şi alin. (4)-(6) şi art. 17, cu amendă de la 5.000 lei la 30.000 lei;
    b) nerespectarea prevederilor art. 10 alin. (2) şi (3) şi art. 20 alin. (3)-(5) şi (7), cu amendă de la 10.000 lei la 40.000 lei;
    c) nerespectarea prevederilor art. 5, art. 13 alin. (3)-(7) şi (9) şi art. 18 alin. (1) şi (3), cu amendă de la 10.000 lei la 50.000 lei.

    (2) Faptele prevăzute la alin. (1), dacă au avut ca urmare afectarea gravă şi în mod repetat a intereselor economice ale unuia sau mai multor consumatori, se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 25.000 lei.
    (3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) şi (2), precum şi la art. 22 alin. (1) se fac de către reprezentanţii împuterniciţi ai Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor.

    ART. 22
    Sancţiuni contravenţionale complementare
    (1) Odată cu aplicarea sancţiunii amenzii contravenţionale prevăzute la art. 21 agentul constatator poate dispune aducerea în conformitate a conţinutului digital sau a serviciului digital ori restituirea contravalorii produsului, după caz.
    (2) Contravenţiilor prevăzute la art. 21 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia art. 28 alin. (1) şi art. 29.

    ART. 23
    Sesizări
    În vederea asigurării respectării prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă de către comercianţi, persoanele fizice sau organizaţiile care, potrivit legii, au un interes legitim, inclusiv organizaţiile de consumatori sau organizaţiile profesionale, organismele publice sau reprezentanţii acestora, precum şi organizaţiile sau asociaţiile fără scop lucrativ care ȋşi desfăşoară activitatea în domeniul protecţiei drepturilor şi libertăţilor persoanelor vizate, aşa cum sunt definite la articolul 80 din Regulamentul (UE) 2016/679, pot fie să sesizeze Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor în legătură cu încălcările prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă astfel încât aceasta să decidă asupra reclamaţiilor, fie să iniţieze acţiuni în justiţie împotriva comercianţilor care au săvârşit sau sunt susceptibili să săvârşească încălcări ale prezentei ordonanţe de urgenţă.

    ART. 24
    Caracterul imperativ
    (1) Cu excepţia cazului în care se prevede altfel în prezenta ordonanţă de urgenţă, consumatorul nu poate fi obligat la niciun acord de natură contractuală care, în defavoarea sa, exclude aplicarea dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă, derogă de la acestea sau le modifică efectele înainte ca modificarea conţinutului digital sau a serviciului digital în conformitate cu art. 18 să fie adusă la cunoştinţa consumatorului de către comerciant.
    (2) Comerciantul poate să ofere consumatorului condiţii contractuale care depăşesc nivelul de protecţie asigurat prin prezenta ordonanţă de urgenţă.

    ART. 25
    Dispoziţii tranzitorii şi finale
    (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare la 10 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    (2) Sunt exceptate de la prevederile art. 18 şi art. 19 alin. (1) contractele ce au ca obiect furnizarea de conţinut digital sau de servicii digitale aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

    ART. 26
    În termen de 60 de zile de la data publicării prezentei ordonanţe de urgenţă se modifică anexa la Hotărârea Guvernului nr. 444/2020 privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 5 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2017/2.394 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 decembrie 2017 privind cooperarea dintre autorităţile naţionale însărcinate să asigure respectarea legislaţiei în materie de protecţie a consumatorului şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2.006/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 488 din 10 iunie 2020, precum şi modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.553/2004 privind unele modalităţi de încetare a practicilor ilicite în domeniul protecţiei intereselor colective ale consumatorilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 695 din 30 septembrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, în conformitate cu dispoziţiile art. 23 din Directiva (UE) 2019/770 a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 mai 2019 privind anumite aspecte referitoare la contractele de furnizare de conţinut digital şi de servicii digitale, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 136 din 22 mai 2019.

    Prezenta ordonanţă de urgenţă transpune prevederile Directivei (UE) 2019/770 a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 mai 2019 privind anumite aspecte referitoare la contractele de furnizare de conţinut digital şi de servicii digitale, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 136 din 22 mai 2019.


                    PRIM-MINISTRU
                    NICOLAE-IONEL CIUCĂ
                    Contrasemnează:
                    Ministrul economiei,
                    Florin Marian Spătaru
                    p. Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor,
                    Mihai Culeafă
                    Ministrul afacerilor externe,
                    Bogdan Lucian Aurescu
                    Ministrul antreprenoriatului şi turismului,
                    Constantin-Daniel Cadariu

    Bucureşti, 28 decembrie 2021.
    Nr. 141.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016