Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 140 din 28 decembrie 2021  privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzare de bunuri    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 140 din 28 decembrie 2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzare de bunuri

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1245 din 30 decembrie 2021
    Având în vedere faptul că transpunerea în legislaţia naţională a prevederilor Directivei (UE) 2019/771 a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 mai 2019 privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzare de bunuri, de modificare a Regulamentului (UE) 2017/2.394 şi a Directivei 2009/22/CE şi de abrogare a Directivei 1999/44/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 136 din 22 mai 2019, trebuia realizată până la 1 iulie 2021, Comisia Europeană a transmis autorităţilor române scrisoarea de punere în întârziere privind cauza 2021/0492, stabilind drept termen de conformare din partea României data de 30 noiembrie 2021.
    Întrucât autorităţile române au solicitat Comisiei Europene prelungirea termenului de răspuns cu încă două luni, termen aprobat de Comisia Europeană, respectiv 30 ianuarie 2022, dată până la care autorităţile române trebuie să transmită Comisiei Europene un răspuns detaliat, prin care să comunice finalizarea transpunerii Directivei (UE) 2019/771 şi notificarea măsurilor de transpunere,
    pentru a evita aplicarea de către Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, la propunerea Comisiei Europene, de sancţiuni pecuniare constituite din o sumă forfetară şi/sau penalităţi cu titlu cominatoriu pentru neimplementarea în dreptul intern a prevederilor Directivei (UE) 2019/771, într-o etapă ulterioară a procedurii de constatare a neîndeplinirii obligaţiilor,
    ţinând cont de faptul că vânzările online de bunuri constituie marea majoritate a vânzărilor transfrontaliere în Uniunea Europeană, iar diferenţele dintre dispoziţiile de drept intern în materia contractelor îi afectează atât pe consumatori, cât şi pe comercianţii cu amănuntul care utilizează canale de vânzări la distanţă şi pe vânzătorii cu amănuntul care efectuează vânzări „faţă în faţă“, împiedicând să se extindă în afara frontierelor naţionale,
    având în vedere evoluţia tehnologică care a condus la o piaţă din ce în ce mai mare a bunurilor care încorporează conţinut digital sau servicii digitale sau sunt interconectate cu acestea, la numărul tot mai mare de astfel de dispozitive şi creşterea rapidă a ratei de adoptare a acestora de către consumatori, a fost necesară o acţiune la nivelul Uniunii Europene pentru a asigura existenţa unui nivel ridicat de protecţie a consumatorilor şi pentru a spori securitatea juridică în ceea ce priveşte normele aplicabile contractelor de vânzare a unor astfel de produse. Sporirea securităţii juridice contribuie la sporirea încrederii consumatorilor şi a vânzătorilor.
    Ţinând cont de toate aceste aspecte şi luând în considerare beneficiul public generat de stabilirea unui cadru legal de natură să crească încrederea consumatorilor şi a comercianţilor, în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul public general şi constituie o situaţie de urgenţă şi extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată,
    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
    ART. 1
    Obiectul şi scopul
    Prin prezenta ordonanţă de urgenţă se stabileşte cadrul legal cu privire la contractele de vânzare încheiate între vânzător şi consumator, în special norme privind conformitatea bunurilor, măsurile corective în caz de neconformitate, modalităţile de punere în aplicare a respectivelor măsuri corective, precum şi garanţiile comerciale în scopul asigurării unui nivel ridicat de protecţie a consumatorilor şi a bunei funcţionări a pieţei interne.

    ART. 2
    Definiţii
    În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile folosite au următoarea semnificaţie:
    1. bunuri:
    a) orice obiect corporal mobil;
    b) apa, gazul şi energia electrică atunci când sunt puse în vânzare în volum limitat sau în cantitate fixă;
    c) bunuri cu elemente digitale;

    2. bunuri cu elemente digitale - orice obiect corporal mobil care încorporează un conţinut digital sau un serviciu digital sau este interconectat cu acestea, astfel încât, în absenţa respectivului conţinut digital sau serviciu digital, bunul nu şi-ar putea îndeplini funcţiile;
    3. compatibilitate - capacitatea bunurilor de a funcţiona cu componente hardware sau software cu care sunt utilizate în mod normal bunurile de acelaşi tip, fără a fi necesară conversia bunurilor sau a componentelor hardware sau software;
    4. consumator - orice persoană fizică care, în legătură cu contractele reglementate de prezenta ordonanţă de urgenţă, acţionează în scopuri care se află în afara activităţii comerciale, industriale, artizanale sau profesionale a persoanei respective;
    5. contract de vânzare - orice contract în temeiul căruia vânzătorul transferă sau se angajează să transfere unui consumator proprietatea asupra unor bunuri, iar consumatorul plăteşte sau se angajează să plătească preţul acestora;
    6. conţinut digital - date produse şi furnizate în format digital;
    7. durabilitate - capacitatea bunurilor de a-şi menţine funcţiile şi performanţa necesare în cursul utilizării normale;
    8. durata medie de utilizare - conform definiţiei de la art. 2 pct. 20 din Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    9. fără costuri - fără costurile necesare suportate pentru a aduce bunurile în conformitate, în special costul expedierii prin poştă, al transportului, al forţei de muncă sau al materialelor;
    10. funcţionalitate - capacitatea bunurilor de a-şi îndeplini funcţiile, având în vedere scopul lor;
    11. garant - vânzătorul sau producătorul bunurilor vândute consumatorilor;
    12. garanţie comercială - orice angajament din partea garantului faţă de consumator, prevăzut în certificatul de garanţie sau în publicitatea disponibilă în momentul sau înaintea încheierii contractului, în plus faţă de obligaţiile legale care îi revin vânzătorului referitoare la garanţia de conformitate, de a rambursa preţul plătit sau de a înlocui, a repara sau a întreţine bunurile în orice mod, în cazul în care acestea nu corespund specificaţiilor sau oricărei alte cerinţe care nu este legată de conformitate;
    13. interoperabilitate - capacitatea bunurilor de a funcţiona cu componente hardware sau software diferite de cele care sunt utilizate în mod normal pentru bunurile de acelaşi tip;
    14. licitaţie publică - metoda de vânzare prin care vânzătorul oferă bunuri sau servicii consumatorilor care participă sau au posibilitatea de a participa în persoană la licitaţie, prin intermediul unei proceduri de licitare transparentă, concurenţială, condusă de un adjudecător şi în care ofertantul câştigător are obligaţia să achiziţioneze bunurile sau serviciile;
    15. producător - fabricantul bunurilor, importatorul bunurilor în Uniunea Europeană sau orice persoană care se prezintă ca fiind fabricantul sau importatorul, aplicându-şi denumirea, marca sau alt semn distinctiv pe bunurile în cauză;
    16. serviciu digital - cel puţin unul dintre următoarele servicii:
    a) un serviciu care permite consumatorului crearea, prelucrarea, stocarea sau accesarea datelor în format digital; sau
    b) un serviciu care permite schimbul de date în format digital încărcate sau create de consumator sau de alţi utilizatori ai serviciului respectiv sau orice altă interacţiune cu aceste date;

    17. suport durabil - orice instrument care permite consumatorului sau vânzătorului să stocheze informaţii care îi sunt adresate personal, într-un mod accesibil pentru referinţe ulterioare, pentru o perioadă adecvată la scopul informaţiilor şi care permite reproducerea neschimbată a informaţiilor stocate;
    18. vânzător - orice persoană fizică sau juridică, indiferent dacă este publică sau privată, care, în legătură cu contractele reglementate de prezenta ordonanţă de urgenţă, acţionează, inclusiv prin intermediul unei alte persoane care acţionează în numele respectivei persoane fizice sau juridice sau în contul acesteia, în scopuri ce ţin de activitatea comercială, industrială, artizanală sau profesională a persoanei respective;
    19. viciu ascuns - conform definiţiei de la art. 2 pct. 21 din Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992, republicată cu modificările şi completările ulterioare.


    ART. 3
    Domeniul de aplicare
    (1) Prezenta ordonanţa de urgenţă se aplică contractelor de vânzare încheiate între un consumator şi un vânzător.
    (2) Contractele dintre un consumator şi un vânzător pentru furnizarea de bunuri care urmează să fie fabricate sau produse sunt, de asemenea, considerate contracte de vânzare potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.
    (3) Prezenta ordonanţă de urgenţă nu se aplică contractelor privind furnizarea de conţinut digital sau de servicii digitale.
    (4) Prin excepţie de la prevederile alin. (3), prezenta ordonanţă de urgenţă se aplică conţinutului digital sau serviciilor digitale care sunt încorporate în bunuri sau interconectate cu acestea în sensul art. 2 pct. 1 lit. c) şi al art. 2 pct. 2 şi care sunt furnizate împreună cu bunurile care fac obiectul contractului de vânzare, indiferent dacă conţinutul digital sau serviciul digital respectiv este furnizat de către vânzător sau de către un terţ.
    (5) În situaţia în care există îndoieli că furnizarea unui conţinut digital sau a unui serviciu digital încorporat sau interconectat face sau nu parte din contractul de vânzare, conţinutul digital sau serviciul digital se prezumă a fi acoperit de contractul de vânzare.
    (6) Prezenta ordonanţă de urgenţă nu se aplică:
    a) suportului material care serveşte exclusiv ca suport al conţinutului digital;
    b) bunului vândut prin executare silită sau în alt mod, ca efect al legii;
    c) contractelor de vânzare de bunuri de ocazie vândute la licitaţii publice.

    (7) În cazul menţionat la alin. (6) lit. c), consumatorii sunt informaţi clar şi complet cu privire la faptul că prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă nu se aplică.

    ART. 4
    Conformitatea bunurilor
    După caz, vânzătorul are obligaţia să livreze consumatorului bunuri care îndeplinesc cerinţele prevăzute la art. 5-7, fără a aduce atingere prevederilor art. 8.

    ART. 5
    Cerinţe subiective de conformitate
    Pentru a fi în conformitate cu contractul de vânzare, bunurile îndeplinesc în special următoarele condiţii:
    a) respectă descrierea, tipul, cantitatea şi calitatea şi deţin funcţionalitatea, compatibilitatea, interoperabilitatea şi alte caracteristici prevăzute în contractul de vânzare;
    b) corespund scopului special pentru care consumatorul le solicită, pe care consumatorul l-a adus la cunoştinţa vânzătorului cel târziu în momentul încheierii contractului de vânzare şi pe care vânzătorul l-a acceptat;
    c) sunt livrate împreună cu toate accesoriile şi cu toate instrucţiunile, inclusiv de instalare, prevăzute în contractul de vânzare;
    d) sunt furnizate cu actualizări conform dispoziţiilor contractului de vânzare.


    ART. 6
    Cerinţe obiective de conformitate
    (1) Pe lângă respectarea cerinţelor subiective de conformitate prevăzute la art. 5, bunurile îndeplinesc următoarele condiţii:
    a) corespund scopurilor pentru care s-ar utiliza în mod normal bunuri de acelaşi tip, ţinând seama, dacă este cazul, de prevederile legale în vigoare, de standarde tehnice sau, în absenţa unor astfel de standarde tehnice, de coduri de conduită aplicabile în domeniu şi specifice sectorului;
    b) după caz, posedă calitatea şi corespund descrierii unei mostre sau unui model pe care vânzătorul l-a pus la dispoziţia consumatorului înainte de încheierea contractului;
    c) dacă este cazul, sunt livrate împreună cu accesoriile, inclusiv ambalajul, instrucţiunile de instalare sau alte instrucţiuni pe care consumatorul se poate aştepta în mod rezonabil să le primească; şi
    d) respectă cantitatea şi deţin calităţile şi alte caracteristici, inclusiv în materie de durabilitate, funcţionalitate, compatibilitate şi securitate, care sunt normale pentru bunurile de acelaşi tip şi la care consumatorul se poate aştepta în mod rezonabil, având în vedere natura bunurilor şi ţinând seama de orice declaraţie publică făcută de vânzător sau în numele acestuia sau de alte persoane situate în etapele anterioare ale lanţului de tranzacţii, inclusiv de către producător mai ales în anunţuri publicitare sau pe etichetă.

    (2) Vânzătorul nu este ţinut să respecte declaraţiile publice, în conformitate cu dispoziţiile alin. (1) lit. d), în cazul în care acesta demonstrează cel puţin una din următoarele situaţii:
    a) nu cunoştea şi nu ar fi putut, în mod rezonabil, să cunoască declaraţia publică în cauză;
    b) până la momentul încheierii contractului, declaraţia publică a fost rectificată în acelaşi mod sau într-un mod similar celui în care a fost făcută; sau
    c) decizia de a achiziţiona bunurile nu ar fi putut fi influenţată de declaraţia publică.

    (3) În cazul bunurilor cu elemente digitale, vânzătorul se asigură că consumatorul este informat cu privire la actualizări şi că îi sunt furnizate actualizări, inclusiv actualizări de securitate, care sunt necesare pentru a menţine conformitatea acelor bunuri pe parcursul uneia din următoarele perioade:
    a) în care consumatorul se poate aştepta în mod rezonabil la aceasta, având în vedere tipul şi scopul bunurilor şi al elementelor digitale şi ţinând seama de circumstanţele şi natura contractului, atunci când contractul de vânzare prevede un singur act de furnizare a conţinutului digital sau a serviciului digital;
    b) prevăzute la art. 9 alin. (3) şi (4) în situaţia în care contractul de vânzare prevede furnizarea continuă a conţinutului digital sau a serviciului digital pe parcursul unei anumite perioade.

    (4) În cazul în care consumatorul nu instalează, într-un termen rezonabil, actualizările furnizate în conformitate cu alin. (3), vânzătorul nu răspunde pentru nicio neconformitate cauzată exclusiv de lipsa actualizării relevante, cu următoarele condiţii:
    a) vânzătorul a informat consumatorul cu privire la disponibilitatea actualizării şi la consecinţele neinstalării acesteia de către consumator;
    b) neinstalarea sau instalarea incorectă a actualizării de către consumator nu a fost cauzată de existenţa unor deficienţe în instrucţiunile de instalare furnizate consumatorului.

    (5) Nu se consideră că există o neconformitate potrivit prevederilor alin. (1) sau (3) dacă, la momentul încheierii contractului de vânzare, consumatorul a fost informat în mod explicit că o anumită caracteristică a bunurilor nu corespunde cerinţelor obiective de conformitate prevăzute la alin. (1) sau (3), iar consumatorul a acceptat în mod expres şi separat acest lucru la momentul încheierii contractului de vânzare.

    ART. 7
    Instalarea incorectă a bunurilor
    Orice neconformitate cauzată de instalarea incorectă a bunurilor este considerată ca reprezentând o neconformitate a bunurilor în una din următoarele situaţii:
    a) instalarea face parte din contractul de vânzare şi a fost realizată de vânzător sau sub răspunderea vânzătorului;
    b) instalarea, destinată să fie realizată de consumator, a fost realizată de acesta şi instalarea incorectă s-a datorat unor deficienţe în instrucţiunile de instalare furnizate de vânzător sau, în cazul bunurilor cu elemente digitale, de către vânzătorul sau furnizorul conţinutului digital sau al serviciului digital.


    ART. 8
    Drepturile terţilor
    În cazul în care o restricţie care rezultă din încălcarea oricărui drept al unui terţ, în special a drepturilor de proprietate intelectuală, împiedică sau limitează utilizarea bunurilor în conformitate cu art. 5 şi 6, consumatorul are dreptul la măsurile corective în caz de neconformitate prevăzute la art. 11, cu excepţia cazului în care dispoziţiile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, prevăd nulitatea sau încetarea contractului de vânzare în astfel de cazuri.

    ART. 9
    Răspunderea vânzătorului
    (1) Vânzătorul răspunde faţă de consumator pentru orice neconformitate care există în momentul livrării bunurilor şi care este constatată în termen de doi ani de la data respectivă.
    (2) Fără a aduce atingere prevederilor art. 6 alin. (3), prevederile alin. (1) se aplică, de asemenea, bunurilor cu elemente digitale.
    (3) În cazul bunurilor cu elemente digitale pentru care contractul de vânzare prevede furnizarea continuă de conţinut digital sau de servicii digitale pentru o anumită perioadă, vânzătorul răspunde, de asemenea, pentru orice neconformitate a conţinutului digital sau a serviciului digital care intervine sau este constatată în termen de doi ani de la momentul livrării bunurilor cu elemente digitale pentru produse cu durată medie de utilizare de până la cinci ani, respectiv în termen de cinci ani de la data respectivă pentru produse cu durată medie de utilizare de peste cinci ani.
    (4) În cazul în care contractul prevede furnizarea continuă pentru o perioadă de peste cinci ani, vânzătorul răspunde pentru orice neconformitate a conţinutului digital sau a serviciului digital care intervine sau este constatată pe parcursul perioadei în care conţinutul digital sau serviciul digital trebuie să fie furnizat conform contractului de vânzare.
    (5) În cazul produselor de ocazie, consumatorul şi vânzătorul pot conveni asupra unor condiţii contractuale sau acorduri având o perioadă de răspundere contractuală sau un termen de prescripţie mai scurtă decât cele prevăzute la alin. (1)-(4), cu condiţia ca astfel de perioade ori termene mai scurte să aibă o durată de minimum un an de la data livrării bunului.

    ART. 10
    Sarcina probei
    (1) Orice neconformitate care este constatată în termen de un an de la data la care bunurile au fost livrate este prezumată a fi existat deja în momentul livrării bunurilor, până la proba contrarie sau cu excepţia cazului în care această prezumţie este incompatibilă cu natura bunurilor sau cu natura neconformităţii.
    (2) Prevederile alin. (1) se aplică, de asemenea, bunurilor cu elemente digitale.
    (3) În cazul bunurilor cu elemente digitale pentru care contractul de vânzare prevede furnizarea continuă de conţinut digital sau de servicii digitale pentru o anumită perioadă, sarcina probei cu privire la conformitatea conţinutului digital sau a serviciului digital pe parcursul perioadelor indicate la art. 9 alin. (3) şi (4) îi revine vânzătorului în cazul unei neconformităţi care este constatată pe parcursul acestei perioade.

    ART. 11
    Măsurile corective în caz de neconformitate
    (1) În caz de neconformitate, consumatorul are dreptul de a beneficia de aducerea în conformitate a bunurilor, de a beneficia de o reducere proporţională a preţului sau de a obţine încetarea contractului în condiţiile prevăzute la prezentul articol.
    (2) Pentru ca bunurile să fie aduse în conformitate, consumatorul poate opta între reparaţie şi înlocuire, cu excepţia cazului în care măsura corectivă aleasă ar fi imposibilă sau, în comparaţie cu cealaltă măsură corectivă disponibilă, ar impune vânzătorului costuri care ar fi disproporţionate, luând în considerare toate circumstanţele, inclusiv următoarele:
    a) valoarea bunurilor în cazul în care nu ar fi existat neconformitatea;
    b) gravitatea neconformităţii; sau
    c) dacă măsura corectivă alternativă ar putea fi executată fără vreun inconvenient semnificativ pentru consumator.

    (3) Vânzătorul poate refuza să aducă în conformitate bunurile dacă reparaţia sau înlocuirea este imposibilă sau i-ar impune costuri care ar fi disproporţionate, luând în considerare toate circumstanţele, inclusiv cele prevăzute la alin. (2) lit. a) şi b).
    (4) Consumatorul are dreptul fie să obţină o reducere proporţională a preţului în conformitate cu art. 13, fie să obţină încetarea contractului de vânzare în conformitate cu art. 14, în oricare dintre următoarele cazuri:
    a) vânzătorul nu a finalizat reparaţia sau înlocuirea sau, după caz, nu a finalizat reparaţia sau înlocuirea potrivit prevederilor art. 12 alin. (2)-(4) sau vânzătorul a refuzat să aducă în conformitate bunurile potrivit prevederilor alin. (3);
    b) se constată o neconformitate, în pofida eforturilor vânzătorului de a o remedia;
    c) neconformitatea este de o asemenea gravitate încât justifică o reducere de preţ sau dreptul la încetarea imediată a contractului de vânzare;
    d) vânzătorul a declarat că nu va aduce bunurile în conformitate într-un termen rezonabil sau fără inconveniente semnificative pentru consumator ori acest lucru reiese clar din circumstanţele cazului.

    (5) Consumatorul nu are dreptul de a obţine încetarea contractului dacă neconformitatea este minoră. Sarcina probei cu privire la caracterul minor al neconformităţii îi revine vânzătorului.
    (6) Consumatorul are dreptul de a suspenda plata unei părţi restante din preţul bunurilor sau a unei părţi a acesteia până în momentul în care vânzătorul îşi va fi îndeplinit obligaţiile care îi revin în temeiul prezentei ordonanţe de urgenţă.
    (7) Consumatorii pot să opteze pentru o anumită măsură corectivă în cazul în care neconformitatea bunurilor este constatată la scurt timp după livrare, fără a depăşi 30 de zile calendaristice.
    (8) După expirarea termenului prevăzut la art. 9 alin. (1), consumatorii pot pretinde remedierea sau înlocuirea bunurilor care nu pot fi folosite în scopul pentru care au fost realizate ca urmare a unor vicii ascunse apărute în cadrul duratei medii de utilizare, în condiţiile legii.

    ART. 12
    Repararea sau înlocuirea bunurilor
    (1) Reparaţiile sau înlocuirile se efectuează cu respectarea următoarelor condiţii:
    a) fără costuri;
    b) într-un termen rezonabil care nu poate depăşi 15 zile calendaristice din momentul în care vânzătorul a fost informat de către consumator cu privire la neconformitate şi care este stabilit de comun acord, în scris, între vânzător şi consumator, luânduse în considerare natura şi complexitatea bunurilor, natura şi gravitatea neconformităţii şi efortul necesar pentru finalizarea reparaţiei sau înlocuirii;
    c) fără vreun inconvenient semnificativ pentru consumator, ţinând seama de natura bunurilor şi de scopul pentru care consumatorul a solicitat bunurile în cauză.

    (2) În cazul în care neconformitatea urmează să fie remediată prin repararea sau înlocuirea bunurilor, consumatorul pune bunurile la dispoziţia vânzătorului.
    (3) Vânzătorul preia bunurile înlocuite pe propria cheltuială.
    (4) În cazul în care o reparaţie necesită demontarea bunurilor care au fost instalate într-un mod compatibil cu natura şi cu destinaţia lor, înainte ca neconformitatea să fie constatată, sau în cazul în care bunurile respective urmează să fie înlocuite, obligaţia de a repara sau înlocui bunurile include demontarea bunurilor neconforme şi instalarea bunurilor de înlocuire sau a bunurilor reparate sau suportarea costurilor aferente demontării şi instalării.
    (5) Consumatorul nu este obligat să plătească pentru utilizarea normală a bunurilor înlocuite în perioada care a precedat înlocuirea acestora.
    (6) În cazul în care neconformitatea este remediată prin reparaţie, termenele prevăzute la art. 9 se prelungesc cu timpul de nefuncţionare a bunului, din momentul la care a fost adusă la cunoştinţa vânzătorului lipsa de conformitate până la predarea efectivă a bunului în stare de utilizare normală către consumator.
    (7) În cazul în care neconformitatea este remediată prin înlocuire, pentru bunurile care înlocuiesc bunurile neconforme, termenele prevăzute la art. 9 încep să curgă de la data înlocuirii.

    ART. 13
    Reducerea de preţ
    Reducerea de preţ este proporţională cu diminuarea valorii bunurilor primite de consumator în comparaţie cu valoarea pe care bunurile ar avea-o dacă ar fi în conformitate.

    ART. 14
    Încetarea contractului
    (1) Consumatorul îşi exercită dreptul de a obţine încetarea contractului de vânzare printr-o declaraţie către vânzător, prin care îşi exprimă decizia de a obţine încetarea contractului de vânzare.
    (2) În cazul în care neconformitatea se referă doar la unele dintre bunurile livrate în temeiul contractului de vânzare şi există un motiv de încetare a contractului de vânzare în temeiul art. 11, consumatorul poate obţine încetarea contractului de vânzare în raport cu bunurile respective, precum şi cu orice alte bunuri pe care consumatorul le-a achiziţionat împreună cu bunurile neconforme, în cazul în care consumatorului nu i se poate pretinde în mod rezonabil să accepte să păstreze numai bunurile conforme.
    (3) În cazul în care consumatorul obţine încetarea contractului de vânzare în ansamblul său sau, în conformitate cu alin. (2), în raport cu unele dintre bunurile livrate în temeiul contractului de vânzare:
    a) consumatorul returnează vânzătorului bunurile, pe cheltuiala acestuia din urmă;
    b) vânzătorul îi rambursează consumatorului preţul plătit pentru bunuri la primirea bunurilor sau a unei dovezi prezentate de consumator că bunurile au fost returnate;
    c) vânzătorul rambursează consumatorului suma de bani în conformitate cu lit. b), folosind aceleaşi modalităţi de plată ca şi cele folosite de consumator pentru tranzacţia iniţială, cu excepţia cazului în care consumatorul a fost de acord cu o altă modalitate de plată şi cu condiţia de a nu cădea în sarcina consumatorului plata de comisioane în urma rambursării.


    ART. 15
    Garanţii comerciale
    (1) Orice garanţie comercială dă naştere unei obligaţii juridice pentru garant în condiţiile stabilite în certificatul de garanţie comercială şi în anunţurile publicitare asociate, disponibile în momentul sau anterior încheierii contractului.
    (2) În condiţiile prevăzute la prezentul articol şi fără a aduce atingere oricăror alte dispoziţii legale, în cazul în care un producător oferă consumatorului o garanţie de durabilitate pentru anumite bunuri pentru o perioadă de timp anume, producătorul răspunde direct faţă de consumator, pe întreaga perioadă acoperită de garanţia de durabilitate, pentru repararea sau înlocuirea bunurilor în conformitate cu art. 12.
    (3) Producătorul îi poate oferi consumatorului condiţii mai favorabile în certificatul de garanţie comercială de durabilitate.
    (4) În cazul în care condiţiile prevăzute în certificatul de garanţie comercială sunt mai puţin avantajoase pentru consumator decât cele prevăzute în anunţurile publicitare asociate, garanţia comercială dă naştere unei obligaţii juridice în condiţiile stabilite în publicitatea privind garanţia comercială, cu excepţia cazului în care, înainte de încheierea contractului, anunţurile publicitare asociate au fost corectate în acelaşi mod sau într-un mod comparabil celui în care au fost făcute.
    (5) Certificatul de garanţie comercială este oferit consumatorului, pe un suport durabil, cel mai târziu în momentul livrării bunurilor.
    (6) Certificatul de garanţie comercială este formulat într-un limbaj simplu şi inteligibil.
    (7) Certificatul de garanţie comercială conţine următoarele elemente:
    a) o declaraţie clară prin care se indică faptul că consumatorul are dreptul la măsuri corective din partea vânzătorului, fără costuri, în caz de neconformitate a bunurilor şi că măsurile corective respective nu sunt afectate de garanţia comercială;
    b) numele şi adresa garantului;
    c) procedura pe care trebuie să o urmeze consumatorul pentru a obţine aducerea în aplicare a garanţiei comerciale;
    d) indicarea bunurilor cărora li se aplică garanţia comercială;
    e) condiţiile garanţiei comerciale.

    (8) Nerespectarea prevederilor alin. (5)-(7) nu afectează caracterul obligatoriu al garanţiei comerciale pentru garant.
    (9) Certificatul de garanţie comercială trebuie redactat în limba română, fără a exclude prezentarea acestuia şi în alte limbi.
    (10) În cazul în care neconformitatea este remediată prin reparaţie, perioada de timp prevăzută în garanţia comercială de durabilitate se prelungeşte cu timpul de nefuncţionare a bunului, din momentul la care a fost adusă la cunoştinţa garantului lipsa de conformitate până la predarea efectivă a bunului în stare de utilizare normală către consumator.
    (11) În cazul în care neconformitatea este remediată prin înlocuire, pentru bunurile care înlocuiesc bunurile neconforme, perioada de timp prevăzută în garanţia comercială de durabilitate începe să curgă de la data înlocuirii.
    (12) Reparaţiile sau înlocuirile în perioada garanţiei comerciale se efectuează într-un termen rezonabil care nu poate depăşi 15 zile calendaristice din momentul în care vânzătorul a fost informat de către consumator cu privire la neconformitate şi care este stabilit de comun acord, în scris, între vânzător şi consumator, luându-se în considerare natura şi complexitatea bunurilor, natura şi gravitatea neconformităţii şi efortul necesar pentru finalizarea reparaţiei sau înlocuirii.

    ART. 16
    Dreptul la o acţiune în regres
    În cazul în care vânzătorul răspunde faţă de consumator pentru o neconformitate care rezultă dintr-un act sau o omisiune, inclusiv omisiunea de a oferi actualizări ale bunurilor care conţin elemente digitale în conformitate cu art. 6 alin. (3), a unei persoane în etapele anterioare ale lanţului de tranzacţii, vânzătorul are dreptul să solicite măsuri corective din partea persoanei sau a persoanelor cărora le revine răspunderea din lanţul de tranzacţii.

    ART. 17
    Informarea consumatorilor
    Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor întreprinde măsurile necesare astfel încât consumatorilor să le fie puse la dispoziţie informaţiile privind drepturile pe care le au în temeiul prezentei ordonanţe de urgenţă, precum şi informaţiile privind mijloacele de exercitare a acestora.

    ART. 18
    Sancţiuni
    (1) Constituie contravenţii următoarele fapte şi se sancţionează după cum urmează:
    a) nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (7) şi art. 15 alin. (2), (5)-(7) şi (9), cu amendă de la 2.000 lei la 10.000 lei;
    b) nerespectarea prevederilor art. 4, cu referire la cerinţele prevăzute la art. 5, art. 6 alin. (1) şi (3), art. 7, art. 9, art. 11 alin. (1), (4) şi (8), art. 12 alin. (1), (3), (4), (6) şi (7) şi art. 13, art. 14 alin. (3) lit. b) şi c) şi art. 15 alin. (10)-(12), cu amendă de la 5.000 lei la 25.000 lei.

    (2) Odată cu aplicarea sancţiunii amenzii contravenţionale agentul constatator poate dispune ca măsură remedierea, înlocuirea ori restituirea contravalorii produsului, după caz.
    (3) Săvârşirea repetată de către vânzător a uneia dintre contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează cu amendă contravenţională de la 5.000 lei la 25.000 lei.
    (4) Nerespectarea dispoziţiilor legale privind protecţia consumatorilor care, potrivit alin. (1), constituie contravenţie, dacă fapta a avut ca urmare afectarea gravă şi în mod repetat a drepturilor pe care le au în temeiul prezentei ordonanţe de urgenţă, ale unuia sau mai multor consumatori, se sancţionează cu amendă contravenţională de la 5.000 lei la 25.000 lei.
    (5) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către reprezentanţii împuterniciţi ai Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor.
    (6) Contravenţiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
    (7) Contravenţiilor prevăzute la alin. (3) şi (4) le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia art. 28 alin. (1).

    ART. 19
    Caracterul imperativ
    (1) Cu excepţia cazului în care se prevede altfel în prezenta ordonanţă de urgenţă, consumatorul nu poate fi obligat la niciun acord de natură contractuală care, în defavoarea sa, exclude aplicarea dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă, derogă de la acestea sau le modifică efectele înainte ca neconformitatea bunurilor să fie adusă la cunoştinţa vânzătorului de către consumator.
    (2) Vânzătorul poate să ofere consumatorului condiţii contractuale mai favorabile nivelului de protecţie asigurat prin prezenta ordonanţă de urgenţă.

    ART. 20
    Dispoziţii tranzitorii şi finale
    (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2022, cu excepţia art. 18, care intră în vigoare în termen de 10 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    (2) Legea nr. 449/2003 privind vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 347 din 6 mai 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă de la 1 ianuarie 2022.
    (3) Trimiterile din actele normative în vigoare la Legea nr. 449/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se consideră a fi făcute la dispoziţiile corespunzătoare din prezenta ordonanţă de urgenţă.
    (4) Dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică contractelor încheiate după 1 ianuarie 2022.

    Prezenta ordonanţă de urgenţă transpune prevederile Directivei (UE) 2019/771 a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 mai 2019 privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzare de bunuri, de modificare a Regulamentului (UE) 2017/2.394 şi a Directivei 2009/22/CE şi de abrogare a Directivei 1999/44/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 136 din 22 mai 2019.


                    PRIM-MINISTRU
                    NICOLAE-IONEL CIUCĂ
                    Contrasemnează:
                    Ministrul economiei,
                    Florin Marian Spătaru
                    p. Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor,
                    Mihai Culeafă
                    Ministrul antreprenoriatului şi turismului,
                    Constantin-Daniel Cadariu
                    Ministrul afacerilor externe,
                    Bogdan Lucian Aurescu

    Bucureşti, 28 decembrie 2021.
    Nr. 140.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016