Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 192 din 28 decembrie 2022  pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienţilor finali din piaţa de energie electrică şi gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul energiei    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 192 din 28 decembrie 2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienţilor finali din piaţa de energie electrică şi gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul energiei

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1274 din 30 decembrie 2022
    Având în vedere că prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienţilor finali din piaţa de energie electrică şi gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 206/2022, cu modificările şi completările ulterioare, a fost aprobată o schemă de sprijin pentru clienţii finali din piaţa de energie electrică şi gaze naturale, schemă de sprijin care se aplică începând cu data de 1 aprilie 2022,
    având în vedere obiectivul propus reprezentat de importanţa asigurării în plan economic şi social a unui nivel ridicat de protecţie a vieţii, sănătăţii şi securităţii consumatorilor, precum şi necesitatea garantării dreptului acestora cu privire la implementarea măsurilor de sprijin stabilite prin norme de nivel primar în scopul asigurării unei mai bune funcţionalităţi a pieţei de energie şi a unui nivel înalt de protecţie a consumatorilor cu privire la practicile comerciale, ce pot aduce atingere intereselor economice ale acestora, printr-o protecţie sporită a consumatorilor,
    pentru a evita facturarea diferită a consumatorilor casnici proprietari în raport cu consumatorii casnici chiriaşi, fapt ce necesită asigurarea unui tratament egal şi nediscriminatoriu între aceste două categorii de consumatori casnici, regim diferenţiat pe care îl stabileşte, la momentul actual, art. 1 alin. (10) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2022, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 206/2022, cu modificările şi completările ulterioare,
    întrucât menţinerea acestei prevederi poate afecta grav persoanele care locuiesc cu chirie, persoane care, chiar dacă în conformitate cu consumul lunar realizat sau dacă se găsesc în situaţiile speciale prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a) pct. (ii), (iii) sau (iv) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2022, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 206/2022, cu modificările şi completările ulterioare, ar avea dreptul să beneficieze de preţ plafonat, nu ar putea beneficia de facilităţile oferite în lipsa unei declaraţii depuse de proprietar sau în lipsa unui contract încheiat direct cu un furnizor de energie electrică,
    luând în considerare necesitatea de interes public reprezentată de asigurarea unei protecţii similare pentru locurile de consum utilizate de către alte persoane decât proprietarii acestora,
    în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie o situaţie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată,
    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
    ART. I
    Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienţilor finali din piaţa de energie electrică şi gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul energiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 274 din 22 martie 2022, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 206/2022, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 1 alineatul (1) litera a), punctul (ii) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(ii) clienţii casnici la al căror loc de consum locuiesc persoane care utilizează dispozitive, aparate sau echipamente medicale alimentate de la reţeaua electrică, necesare efectuării tratamentelor medicale pe baza confirmării de la medicul specialist şi a unei cereri depuse la furnizor; pentru luna ianuarie 2023, în locul confirmării medicale se depune o declaraţie pe propria răspundere; preţul final facturat plafonat se aplică de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-au depus documentele prevăzute anterior;"

    2. La articolul 1 alineatul (1) litera a), punctele (iii) şi (iv) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(iii) clienţii casnici care au în întreţinere cel puţin 3 copii cu vârsta de până în 18 ani în baza unei cereri şi a unei declaraţii pe propria răspundere; limita de vârstă se prelungeşte până la 26 de ani în cazul în care copilul major urmează o formă de învăţământ; preţul final facturat plafonat se aplică de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-au depus documentele prevăzute anterior;
(iv) clienţii casnici familii monoparentale, care au în întreţinere cel puţin un copil cu vârsta de până la 18 ani, în baza unei cereri şi a unei declaraţii pe propria răspundere; limita de vârstă se prelungeşte până la 26 de ani în cazul în care copilul major urmează o formă de învăţământ; preţul final facturat plafonat se aplică de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-au depus documentele prevăzute anterior;"

    3. La articolul 1, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin. (1^1), cu următorul cuprins:
    "(1^1) Prevederile alin. (1) lit. a) pct. (ii)-(iv) se aplică şi pentru locurile de consum utilizate în baza unui contract de închiriere. În această situaţie, la furnizor se depun de către clientul casnic următoarele documente:
    a) cererea privind aplicarea preţului plafonat;
    b) copia contractului de închiriere;
    c) declaraţia pe propria răspundere a chiriaşului că se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la alin. (1) lit. a) pct. (ii)-(iv) sau confirmarea medicală prevăzută la alin. (1) lit. a) pct. (ii), după caz."

    4. La articolul 1, alineatul (10) se abrogă.
    5. La articolul 16, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 1 alin. (11), (12) şi (14), art. 9 alin. (1)-(3), (7), (9) şi (13), art. 15 alin. (3), art. 20 şi art. 23 alin. (5) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă contravenţională de la 100.000 de lei la 400.000 de lei."

    6. Articolul 18 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 18
    Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică până la data de 31 martie 2025."    ART. II
    Anexa nr. 11 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienţilor finali din piaţa de energie electrică şi gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 206/2022, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 7, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) OPCOM centralizează prognozele de consum şi cantităţile de energie electrică care au fost deja contractate la cumpărare conform prevederilor alin. (1) şi le transmite ANRE în termen de 2 zile lucrătoare. ANRE verifică prognozele de consum pe baza datelor statistice disponibile din anul anterior. În cazul în care, din comparaţia prognozelor de consum cu datele statistice, rezultă diferenţe mai mari de 3%, ANRE solicită clarificări operatorilor economici respectivi. Aceştia sunt obligaţi să transmită, în termen de 3 zile, documente justificative pentru diferenţa prognozată sau valoarea corectată a prognozei, după caz. Prognozele de consum validate sunt transmise de ANRE operatorilor economici până la data de 20 decembrie a anului anterior anului de aplicare."

    2. La articolul 8, după primul alineat, care devine alineatul (1), se introduce un nou alineat, alin. (2), cu următorul cuprins:
    "(2) În cazul nesemnării de către producătorii care vând energie electrică prevăzuţi la art. 3 alin. (1), respectiv de către operatorii economici care cumpără energie electrică, prevăzuţi la art. 2 alin. (2), a contractelor prevăzute la art. 16 sau a actelor adiţionale, după caz, sau în cazul în care OPCOM constată că aceştia nu mai îndeplinesc condiţiile legale de participare la Mecanismul de achiziţie centralizată de energie electrică, OPCOM va organiza sesiuni extraordinare pentru ajustarea cantităţilor alocate prin procedura de achiziţie centralizată."

    3. La articolul 14, alineatul (1) se abrogă începând cu 1 februarie 2023.
    4. La articolul 14, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Pentru luna ianuarie 2023 obligaţiile de plată ale operatorilor economici care au cumpărat energie electrică, pentru fiecare zi de livrare, se achită prin instrucţiuni de debitare directă emise de către OPCOM în zilele bancare lucrătoare."

    5. La articolul 14, după alineatul (3) se introduc trei noi alineate, alin. (4)-(6), cu următorul cuprins:
    "(4) Începând cu luna februarie 2023 obligaţiile de plată ale operatorilor economici care cumpără energie electrică prin mecanismele anuale şi lunare de achiziţie centralizată se achită în primele 10 zile din luna calendaristică care urmează lunii de livrare.
(5) Valoarea scrisorii de garanţie bancară prevăzută la alin. (2) trebuie să acopere minimum suma următoarelor valori ale obligaţiilor de plată:
    a) valoarea obligaţiilor de plată aferente cantităţilor de energie electrică achiziţionate pentru luna în curs; prin excepţie, pentru alocarea lunară pentru luna februarie 2023 se ia în considerare valoarea obligaţiilor de plată aferente cantităţilor achiziţionate pentru ultima decadă a lunii ianuarie 2023;
    b) valoarea obligaţiilor de plată aferente cantităţilor de energie electrică achiziţionate din mecanismul anual pentru luna următoare;
    c) valoarea obligaţiilor de plată aferente prognozei lunare ale cantităţii de energie electrică suplimentare pentru luna următoare, prevăzute la art. 7 alin. (4).
(6) În funcţie de evoluţia cantităţilor suplimentare de la art. 5 alin. (7) şi de la art. 7 alin. (4), OPCOM stabileşte prin procedurile prevăzute la art. 16 şi publică pe pagina proprie de internet modul de estimare a necesarului de garantare pentru cantităţile suplimentare lunare cantităţilor contractate pentru consum conform art. 9 lit. e)."

    6. Articolul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 15
    Drepturile de încasare ale producătorilor pentru cantităţile de energie electrică vândute prin mecanismele anuale şi lunare de achiziţie centralizată se plătesc de către OPCOM în primele 15 zile din luna calendaristică care urmează lunii de livrare."

    7. Articolul 17 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 17
    (1) Pentru activităţile şi serviciile desfăşurate, OPCOM are dreptul să perceapă participanţilor la mecanismul de achiziţie centralizată de energie electrică tarife pentru organizarea mecanismului de achiziţie centralizată de energie electrică. În calculul acestora vor fi luate în considerare costurile justificate ale activităţii respective.
    (2) Dacă în situaţiile excepţionale prevăzute la art. 8 alin. (2) sunt generate costuri suplimentare pentru OPCOM, acestea vor fi incluse în tarifele percepute de OPCOM pentru organizarea mecanismului de achiziţie centralizată de energie electrică."    ART. III
    În facturile emise de furnizori aferente consumului de energie electrică al clienţilor casnici realizat între 16 decembrie 2022 şi data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, clientul casnic beneficiază de preţul plafonat prevăzut la art. 1 alin. (1) lit. a) şi b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienţilor finali din piaţa de energie electrică şi gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul energiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 274 din 22 martie 2022, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 206/2022, cu modificările şi completările ulterioare, pentru toate locurile de consum.                    PRIM-MINISTRU
                    NICOLAE-IONEL CIUCĂ
                    Contrasemnează:
                    p. Ministrul energiei,
                    Dan-Dragoş Drăgan,
                    secretar de stat
                    Secretarul general al Guvernului,
                    Marian Neacşu
                    Ministrul muncii şi solidarităţii sociale,
                    Marius-Constantin Budăi

    Bucureşti, 28 decembrie 2022.
    Nr. 192.

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016