Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 186 din 28 decembrie 2022  privind unele măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2022/1.854 al Consiliului din 6 octombrie 2022 privind o intervenţie de urgenţă pentru abordarea problemei preţurilor ridicate la energie    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 186 din 28 decembrie 2022 privind unele măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2022/1.854 al Consiliului din 6 octombrie 2022 privind o intervenţie de urgenţă pentru abordarea problemei preţurilor ridicate la energie

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1270 din 29 decembrie 2022
    Având în vedere necesitatea atenuării efectelor economice directe ale creşterii preţurilor la energie,
    ţinând cont de prevederile Regulamentului (UE) 2022/1.854 al Consiliului din 6 octombrie 2022 privind o intervenţie de urgenţă pentru abordarea problemei preţurilor ridicate la energie, ce stabilesc în sarcina statelor membre obligaţia de a adopta şi publica, până la data de 31 decembrie 2022, măsurile de punere în aplicare a contribuţiei de solidaritate temporare asupra profiturilor excedentare generate de către societăţile din Uniune şi sediile permanente care desfăşoară activităţi în sectoarele ţiţeiului, gazelor naturale, cărbunelui şi rafinăriilor,
    ţinând cont, în principal, de necesitatea creşterii independenţei energetice, finanţării investiţiilor strategice, precum şi a investiţiilor în eficienţa energetică şi/sau în energia din surse regenerabile,
    având în vedere că nerespectarea cerinţei prevăzute la art. 14 alin. (3) din Regulamentul (UE) 2022/1.854 ar putea conduce la iniţierea de către Comisia Europeană a unei proceduri formale de constatare a neîndeplinirii obligaţiilor împotriva României,
    în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie o situaţie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată,
    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
    ART. 1
    (1) Sunt contribuabili obligaţi la plata contribuţiei de solidaritate plătitorii de impozit pe profit potrivit art. 13 şi de impozit pe veniturile microîntreprinderilor potrivit art. 47 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, care desfăşoară activităţi în sectoarele ţiţeiului, gazelor naturale, cărbunelui şi rafinăriilor, care fac obiectul Regulamentului (CE) nr. 1.893/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 decembrie 2006 de stabilire a Nomenclatorului statistic al activităţilor economice NACE a doua revizuire şi de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 3.037/90 al Consiliului, precum şi a anumitor regulamente CE privind domenii statistice specifice, cu codurile CAEN: 0610 - „Extracţia ţiţeiului“, 0620 - „Extracţia gazelor naturale“, 0510 - „Extracţia huilei“, 1910 - „Fabricarea produselor de cocserie“ şi 1920 - „Fabricarea produselor obţinute prin rafinarea petrolului“ şi care au ponderea acestor activităţi în cifra de afaceri de peste 75% inclusiv.
    (2) Contribuţia de solidaritate se datorează şi de:
    a) persoanele plătitoare de impozit pe profit potrivit art. 13 şi de impozit pe veniturile microîntreprinderilor potrivit art. 47 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, afiliate cu contribuabilii prevăzuţi la alin. (1), atunci când acestea realizează cel puţin 50% din cifra de afaceri a anului 2022, respectiv a anului 2023 din relaţia cu persoanele afiliate;
    b) persoanele plătitoare de impozit pe profit potrivit art. 13 şi de impozit pe veniturile microîntreprinderilor potrivit art. 47 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, afiliate cu persoanele afiliate de la lit. a), atunci când acestea realizează cel puţin 50% din cifra de afaceri a anului 2022, respectiv a anului 2023 din relaţia cu persoanele afiliate.

    (3) Contribuabilii prevăzuţi la alin. (1) şi (2) care fac parte dintr-un grup fiscal în domeniul impozitului pe profit datorează, calculează şi plătesc contribuţia de solidaritate, potrivit prevederilor art. 2, în mod individual.
    (4) În aplicarea prevederilor alin. (2), persoana afiliată este cea definită potrivit prevederilor art. 7 pct. 26 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, indiferent de obiectul de activitate şi care nu desfăşoară activităţile prevăzute la alin. (1).
    (5) În aplicarea prevederilor alin. (1) şi (2), cifra de afaceri este cea definită potrivit reglementărilor contabile aplicabile. În cazul în care reglementările contabile aplicabile nu definesc cifra de afaceri, aceasta cuprinde veniturile din vânzarea de bunuri şi prestarea de servicii din care se scad sumele reprezentând reduceri comerciale acordate şi se adaugă subvenţiile de exploatare aferente cifrei de afaceri, astfel cum sunt prezentate în situaţiile financiare anuale sau raportările contabile ale contribuabilului respectiv, după caz.

    ART. 2
    (1) Contribuţia de solidaritate se calculează prin aplicarea unei cote de 60% asupra bazei, determinată potrivit prevederilor prezentului articol.
    (2) Prin exerciţiu financiar se înţelege anul fiscal astfel cum este definit de titlul II din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru contribuabilii plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor, exerciţiul financiar este cel definit potrivit reglementărilor contabile aplicabile, care poate fi anul calendaristic sau exerciţiul financiar diferit de anul calendaristic. Exerciţiul financiar diferit de anul calendaristic este denumit în continuare „exerciţiu financiar diferit“.
    (3) Referinţa la perioada 2018-2021 reprezintă:
    a) pentru contribuabilii plătitori de impozit pe profit - anii calendaristici 2018, 2019, 2020, 2021, respectiv anii fiscali modificaţi care încep în 2018, 2019, 2020, 2021;
    b) pentru contribuabilii plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor - exerciţiile financiare 2018, 2019, 2020, 2021, respectiv exerciţiile financiare diferite care încep în 2018, 2019, 2020, 2021.

    (4) Pentru contribuabilii plătitori de impozit pe profit, contribuţia de solidaritate se calculează pe baza profiturilor impozabile anuale, astfel cum sunt determinate potrivit Legii nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, în exerciţiul financiar 2022 şi, respectiv, în exerciţiul financiar 2023, care depăşesc cu mai mult de 20% media profiturilor impozabile aferente exerciţiilor financiare din perioada 2018-2021. Pentru contribuabilii care au anul fiscal modificat, exerciţiile financiare vizate sunt cele prevăzute de alin. (2). Profiturile impozabile sunt cele determinate înainte de recuperarea pierderilor din anii precedenţi.
    (5) În aplicarea prevederilor alin. (4), contribuţia de solidaritate se determină astfel:
    Contribuţia de solidaritate = [profitul impozabil al anului 2022/2023 - (1,2 x media profiturilor impozabile aferente perioadei 2018-2021)] x 60%,
    unde:
    a) media profiturilor impozabile aferente perioadei 2018-2021 se calculează prin însumarea profiturilor impozabile, respectiv pierderilor fiscale aferente fiecărui an din perioada 2018-2021 şi împărţirea rezultatului la 4 sau la numărul corespunzător de ani în cazurile prevăzute la alin. (12). Profiturile impozabile/Pierderile fiscale incluse în calculul mediei sunt cele determinate înainte de recuperarea pierderilor din anii precedenţi;
    b) perioada 2018-2021, în cazul contribuabililor care au anul fiscal modificat, este cea prevăzută la alin. (3) lit. a).


    (6) Pentru contribuabilii plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor, contribuţia de solidaritate se calculează pe baza profitului contabil aferent exerciţiului financiar 2022, respectiv a celui aferent exerciţiului financiar 2023, la care se adaugă cheltuielile cu impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, care depăşesc cu 20% media profiturilor contabile aferente exerciţiilor financiare din perioada 2018-2021.
    (7) În aplicarea prevederilor alin. (6) contribuţia de solidaritate se determină astfel:
    Contribuţia de solidaritate = [profitul contabil al anului 2022/2023 - (1,2 x media profiturilor contabile aferente perioadei 2018-2021)] x 60%,
    unde:
    a) profitul contabil al exerciţiului financiar 2022, respectiv profitul contabil al exerciţiului financiar 2023 este profitul înregistrat potrivit reglementărilor contabile aplicabile, la care se adaugă cheltuielile cu impozitul pe veniturile microîntreprinderilor;
    b) media profiturilor contabile aferente perioadei 2018-2021 se calculează prin însumarea profiturilor sau pierderilor contabile, la care se adaugă cheltuielile cu impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, aferente fiecărui an din perioada 2018-2021, şi împărţirea rezultatului la 4 sau la numărul corespunzător de ani în cazurile prevăzute la alin. (12). Profiturile/Pierderile contabile incluse în calculul mediei sunt cele determinate înainte de recuperarea pierderilor din anii precedenţi;
    c) perioada 2018-2021, în cazul contribuabililor cu exerciţiu financiar diferit, este cea prevăzută la alin. (3) lit. b).


    (8) În situaţia în care în exerciţiile financiare ale perioadei 2018-2021 contribuabilul a fost obligat atât la plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor, cât şi la plata impozitului pe profit, pentru calculul mediei profiturilor impozabile/contabile aferente acestei perioade se însumează profiturile impozabile/pierderile fiscale cu profiturile/pierderile contabile aferente exerciţiilor financiare respective, determinate potrivit prevederilor alin. (3), în funcţie de sistemul de impunere aplicat. Această regulă se utilizează şi în cazul în care cele două sisteme de impozitare se aplică în cadrul aceluiaşi an calendaristic/an fiscal modificat/exerciţiu financiar diferit.
    (9) În cazul în care media profiturilor impozabile/contabile aferente perioadei 2018-2021 este negativă, în scopul calculării contribuţiei de solidaritate, se consideră că media profiturilor impozabile/contabile este egală cu zero.
    (10) Profiturile impozabile/contabile pentru exerciţiul financiar 2022, respectiv 2023 se determină, potrivit prevederilor titlului II din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, sau potrivit reglementărilor contabile aplicabile, după caz, înainte de înregistrarea cheltuielilor sau potrivit reglementărilor contabile aplicabile, după caz, înainte de înregistrarea cheltuielilor reprezentând contribuţia de solidaritate. Pentru contribuabilii cu an fiscal modificat/exerciţiu financiar diferit, profiturile impozabile/contabile aferente exerciţiului financiar 2022, respectiv 2023 sunt cele aferente anului fiscal modificat/exerciţiului financiar diferit, după caz, care începe în anul 2022, respectiv în anul 2023.
    (11) Pentru plătitorii de impozit pe profit sumele aferente contribuţiei de solidaritate reprezintă cheltuieli nedeductibile la stabilirea rezultatului fiscal potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    (12) În cazul contribuabililor prevăzuţi la art. 1 care nu au existat, în parte sau integral, în perioada 2018-2021, pentru determinarea mediei profiturilor impozabile/contabile, după caz, se vor lua în calcul numai profiturile impozabile/contabile aferente anilor în care societatea a existat.

    ART. 3
    (1) În cazul în care în anul pentru care se datorează contribuţia de solidaritate se efectuează operaţiuni de reorganizare, potrivit legii, care produc efecte în anul respectiv, contribuabilii prevăzuţi de art. 1 stabilesc profitul impozabil/ contabil al anului curent, respectiv al exerciţiilor financiare aferente perioadei 2018-2021, având în vedere şi următoarele reguli:
    a) contribuabilii care, în cazul fuziunii, absorb una sau mai multe persoane juridice însumează profiturile impozabile/ contabile ale anului curent cu cele înregistrate de societăţile cedente, respectiv cu profiturile impozabile/contabile pentru exerciţiile financiare aferente perioadei 2018-2021;
    b) contribuabilii înfiinţaţi prin fuziunea a două sau mai multor persoane juridice însumează profiturile impozabile/contabile înregistrate de societăţile cedente în anul curent, respectiv profiturile impozabile/contabile pentru exerciţiile financiare aferente perioadei 2018-2021;
    c) contribuabilii înfiinţaţi prin divizarea sub orice formă a unei persoane juridice împart profiturile impozabile/contabile înregistrate în anul curent de societatea divizată, respectiv profiturile impozabile/contabile pentru exerciţiile financiare aferente perioadei 2018-2021, proporţional cu valoarea activelor transferate, conform proiectului de divizare întocmit potrivit legii;
    d) contribuabilii care primesc active şi pasive, prin operaţiuni de divizare a unei persoane juridice sub orice formă, însumează profiturile impozabile/contabile ale anului curent cu cele înregistrate de societăţile divizate, respectiv cu profiturile impozabile/contabile pentru exerciţiile financiare aferente perioadei 2018-2021, recalculate proporţional cu valoarea activelor transferate, conform proiectului de divizare întocmit potrivit legii;
    e) contribuabilii care transferă, potrivit legii, o parte din patrimoniu uneia sau mai multor societăţi beneficiare recalculează profiturile impozabile/contabile înregistrate în anul curent, respectiv profiturile impozabile/contabile pentru exerciţiile financiare aferente perioadei 2018-2021, proporţional cu valoarea activelor menţinute de contribuabilul care transferă activele, conform proiectului de divizare întocmit potrivit legii.

    (2) În cazul contribuabililor care, în anul pentru care datorează contribuţia de solidaritate, devin sedii permanente ale persoanelor juridice străine ca urmare a operaţiunilor prevăzute la art. 33 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, pentru profiturile impozabile/contabile înregistrate în anul curent, respectiv profiturile impozabile/contabile pentru exerciţiile financiare aferente perioadei 2018-2021 se stabilesc şi următoarele reguli:
    a) în cazul fuziunii prin absorbţie, profiturile impozabile/contabile înregistrate pentru anul curent al sediului permanent, respectiv profiturile impozabile/contabile pentru exerciţiile financiare aferente perioadei 2018-2021 sunt cele înregistrate de către societatea cedentă;
    b) în cazul divizării totale, divizării parţiale şi transferului de active, sediile permanente determină profiturile impozabile/ contabile înregistrate pentru anul curent, respectiv profiturile impozabile/contabile pentru exerciţiile financiare aferente perioadei 2018-2021, în baza celor înregistrate de societatea cedentă, recalculate pentru fiecare sediu permanent, proporţional cu valoarea activelor primite de fiecare sediu permanent, potrivit legii;
    c) contribuabilul cedent care nu încetează să existe în urma efectuării unei operaţiuni de transfer de active stabileşte profiturile impozabile/contabile ale anului curent, respectiv profiturile impozabile/contabile pentru exerciţiile financiare aferente perioadei 2018-2021, proporţional cu valoarea activelor menţinute.


    ART. 4
    Contribuţia de solidaritate se calculează, se declară şi se plăteşte anual până la data de 25 iunie inclusiv a anului următor sau până la data de 25 a celei de a şasea luni inclusiv de la închiderea anului fiscal modificat/exerciţiului financiar diferit.

    ART. 5
    Modelul şi conţinutul declaraţiei privind contribuţia de solidaritate se aprobă prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în termen de maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

    ART. 6
    (1) Încasările din contribuţia de solidaritate se utilizează în oricare dintre următoarele scopuri:
    a) măsuri de sprijin financiar pentru consumatorii finali de energie, în special pentru gospodăriile vulnerabile, pentru a atenua efectele preţurilor ridicate la energie, într-un mod direcţionat;
    b) măsuri de sprijin financiar pentru a contribui la reducerea consumului de energie, cum ar fi prin licitaţii sau sisteme de ofertare menite să reducă cererea, reducerea costurilor de achiziţie de energie ale consumatorilor finali de energie pentru anumite volume de consum, promovarea investiţiilor consumatorilor finali de energie în surse regenerabile de energie, în investiţii structurale în eficienţa energetică sau în alte tehnologii de decarbonizare;
    c) măsuri de sprijin financiar pentru sprijinirea întreprinderilor din industriile mari consumatoare de energie, cu condiţia ca acestea să fie condiţionate de investiţii în energia din surse regenerabile, în eficienţa energetică sau în alte tehnologii de decarbonizare;
    d) măsuri de sprijin financiar pentru dezvoltarea autonomiei energetice, în special investiţii în conformitate cu obiectivele REPowerEU, prevăzute în planul REPowerEU şi în REPowerEU: acţiuni europene comune, cum ar fi proiecte cu o dimensiune transfrontalieră;
    e) pentru finanţarea comună a unor măsuri menite să reducă efectele negative ale crizei energetice, printre care se numără sprijinul pentru protejarea ocupării forţei de muncă, pentru recalificarea şi perfecţionarea forţei de muncă sau pentru promovarea investiţiilor în eficienţa energetică şi în energia din surse regenerabile, inclusiv în proiecte transfrontaliere, precum şi în Mecanismul Uniunii de finanţare a energiei din surse regenerabile prevăzut la art. 33 din Regulamentul (UE) 2018/1.999 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 decembrie 2018 privind guvernanţa uniunii energetice şi a acţiunilor climatice, de modificare a regulamentelor (CE) nr. 663/2009 şi (CE) nr. 715/2009 ale Parlamentului European şi ale Consiliului, a directivelor 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE şi 2013/30/UE ale Parlamentului European şi ale Consiliului, a directivelor 2009/119/CE şi (UE) 2015/652 ale Consiliului şi de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 525/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului.

    (2) Din sumele colectate, un procent de 70% se distribuie pentru finanţarea măsurilor prevăzute la alin. (1) lit. c), d) şi e), iar diferenţa pentru finanţarea măsurilor prevăzute la alin. (1) lit. a)-e).
    (3) Repartizarea sumelor colectate şi aprobarea schemelor de sprijin pe destinaţiile prevăzute la alin. (1), cu respectarea distribuţiei prevăzute la alin. (2), se realizează prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Energiei şi Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale.

    ART. 7
    (1) Sumele reprezentând contravaloarea contribuţiei de solidaritate se plătesc într-un cont distinct de disponibil în lei deschis la unităţile Trezoreriei Statului din cadrul organelor fiscale centrale competente, codificat cu codul de identificare fiscală al contribuabilului.
    (2) În prima zi lucrătoare a lunii iulie 2023, respectiv a lunii iulie 2024, sumele încasate în contul prevăzut la alin. (1) se virează de unităţile Trezoreriei Statului într-un cont distinct de disponibil în lei deschis pe numele Ministerului Finanţelor la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, denumit „Contribuţie de solidaritate“.
    (3) La solicitarea Ministerului Energiei şi a Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, se autorizează Ministerul Finanţelor să majoreze veniturile bugetului de stat, la o poziţie distinctă, precum şi creditele de angajament şi creditele bugetare prevăzute în bugetele acestora, în limita sumelor disponibile în soldul contului prevăzut la alin. (2).
    (4) Sumele cu care au fost majorate veniturile bugetului de stat conform prevederilor alin. (3) se virează de Ministerul Finanţelor din contul prevăzut la alin. (2) în conturile de venituri bugetare prevăzute la alin. (3) codificate cu codul de identitate fiscală al Ministerului Energiei şi Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, după caz.
    (5) Se autorizează Ministerul Energiei şi Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale să detalieze influenţele aprobate potrivit alin. (3) în buget şi în anexele la acesta şi să le comunice Ministerului Finanţelor, în termen de 5 zile lucrătoare de la majorarea bugetului.
    (6) Până la data de 22 decembrie a anului bugetar, sumele rămase neutilizate determinate ca diferenţă între veniturile încasate potrivit alin. (4) şi plăţile efectuate se virează de către Ministerul Energiei şi Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale din contul de venituri ale bugetului de stat în care au fost încasate în contul de disponibil prevăzut la alin. (2).
    (7) Sumele rămase disponibile la finele anului în contul prevăzut la alin. (2), inclusiv sumele virate potrivit alin. (6), se utilizează în anul următor în baza mecanismului prevăzut la alin. (3)-(5).
    (8) Sumele aflate în conturile prevăzute la alin. (1) şi (2) nu sunt purtătoare de dobândă şi nu sunt supuse executării silite.
    (9) Contribuţia de solidaritate se administrează de către organele fiscale competente din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, potrivit Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 8
    Ministerul Energiei, Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale şi Ministerul Finanţelor raportează Comisiei Europene potrivit cerinţelor menţionate la art. 19 alin. (4) din Regulamentul (UE) 2022/1.854 al Consiliului din 6 octombrie 2022 privind o intervenţie de urgenţă pentru abordarea problemei preţurilor ridicate la energie.                    PRIM-MINISTRU
                    NICOLAE-IONEL CIUCĂ
                    Contrasemnează:
                    p. Ministrul finanţelor,
                    Mihai Diaconu,
                    secretar de stat
                    Secretarul general al Guvernului,
                    Marian Neacşu
                    Ministrul muncii şi solidarităţii sociale,
                    Marius-Constantin Budăi
                    p. Ministrul energiei,
                    Dan-Dragoş Drăgan,
                    secretar de stat
                    Ministrul economiei,
                    Florin Marian Spătaru
                    p. Ministrul afacerilor externe,
                    Janina-Mirela Sitaru,
                    secretar de stat

    Bucureşti, 28 decembrie 2022.
    Nr. 186.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016