Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 190 din 28 decembrie 2022  pentru completarea anexei nr. 5^1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 190 din 28 decembrie 2022 pentru completarea anexei nr. 5^1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1273 din 29 decembrie 2022
    Având în vedere prevederile art. 624 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora „pentru funcţiile publice specifice, stabilite până la data intrării în vigoare a prezentului cod în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice prin orice altă modalitate decât prin lege, se menţine echivalarea funcţiilor publice specifice cu funcţiile publice generale pentru o perioadă de cel mult 2 ani“, şi prevederile alin. (2) al aceluiaşi articol, conform cărora autorităţile şi instituţiile publice în cadrul cărora sunt stabilite funcţii publice specifice prin orice altă modalitate decât prin lege au obligaţia de a stabili funcţiile publice specifice şi de „a le echivala cu funcţiile publice generale“, în condiţiile art. 384 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 2 ani de la data intrării în vigoare a Codului,
    ţinând cont de faptul că potrivit Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, funcţia de inspector de integritate este o funcţie care face parte din categoria funcţiilor publice specifice cu statut special şi luând în calcul şi prevederile referitoare la funcţiile publice de conducere specifice din cadrul Agenţiei Naţionale de Integritate potrivit capitolului II, punctul II, subpunctul 4 „Salarii de bază pentru funcţii publice specifice din cadrul Agenţiei Naţionale de Integritate“ din anexa nr. VIII la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare,
    având în vedere faptul că termenul până la care autorităţile şi instituţiile publice, inclusiv Agenţia Naţională de Integritate, aveau obligaţia de echivalare a funcţiilor publice specifice cu funcţiile publice generale, în condiţiile art. 624 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, s-a împlinit la data de 5 iulie 2021,
    ţinând cont de faptul că Agenţia Naţională de Integritate nu a iniţiat/finalizat demersuri legislative în termenul legal reglementat şi având în vedere faptul că nu pot fi realizate organizarea şi desfăşurarea concursurilor pentru ocuparea funcţiilor publice specifice vacante care nu au fost echivalate în condiţiile art. 384 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare,
    dat fiind faptul că în lipsa unei echivalări a funcţiilor publice specifice cu funcţiile publice generale nu pot fi aplicate toate modalităţile de modificare a raporturilor de serviciu ale funcţionarilor publici, aspect care este de natură a afecta dreptul funcţionarilor publici la dezvoltarea carierei,
    luând în considerare necesitatea echivalării, prin act normativ de nivel primar, a funcţiei publice specifice de inspector de integritate cu o funcţie publică generală şi având în vedere faptul că intervenţiile asupra Legii nr. 144/2007, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ar implica un proces legislativ a cărui durată nu poate fi precis determinată,
    având în vedere prevederile Legii nr. 361/2022 privind protecţia avertizorilor în interes public, cu privire la desemnarea Agenţiei Naţionale de Integritate, în calitate de canal extern, în considerarea specificului acestei instituţii, şi anume autoritate autonomă, independentă, care asigură exercitarea demnităţilor şi funcţiilor publice în condiţii de integritate şi imparţialitate şi ţinând cont de obligaţiile aferente îndeplinirii competenţei de canal extern, inclusiv prin înfiinţarea unei structuri dedicate,
    luând în calcul că Agenţia funcţionează efectiv cu un număr redus de inspectori de integritate, respectiv 38 de inspectori la data prezentei din 96 de posturi aferente Inspecţiei de Integritate, în condiţiile în care aceştia trebuie să îndeplinească o serie de obligaţii legale pe o multitudine de paliere: evaluarea declaraţiilor de avere şi de interese; evaluarea diferenţelor semnificative, a incompatibilităţilor şi a conflictelor de interese, întocmirea rapoartelor de evaluare, sancţionarea încălcării regimului declarării averii şi a intereselor, promovarea acţiunilor prin care să fie constatată încălcarea dispoziţiilor respective, monitorizarea Sistemului prevenţie şi, nu în ultimul rând, atribuţii privind avertizorii în interes public,
    ţinând cont de faptul că în lipsa echivalării sunt afectate organizarea concursurilor necesare pentru ocuparea funcţiilor de inspectori de integritate şi operaţionalizarea structurii cu atribuţii de soluţionare a avertizării în interes public, precum şi realizarea în mod corespunzător a rolului şi atribuţiilor Agenţiei Naţionale de Integritate şi asigurarea capacităţii de funcţionare a acesteia,
    având în vedere că în lipsa echivalării este afectat şi dreptul la carieră al funcţionarilor publici din cadrul Agenţiei Naţionale de Integritate şi, implicit, aceştia ar putea fi discriminaţi în raport cu alte categorii de funcţionari publici cu funcţii specifice sau statute speciale,
    întrucât situaţia de urgenţă care nu poate fi amânată este direct asociată cu imposibilitatea de ocupare a funcţiilor publice specifice de inspector de integritate, aspect care afectează managementul autorităţii publice menţionate şi continuitatea activităţii administraţiei publice la nivelul acesteia, iar neadoptarea în regim de urgenţă a normelor care gestionează echivalarea acestor funcţii publice specifice cu funcţiile publice generale atrage consecinţe negative atât din perspectiva dreptului la carieră al acestei categorii de funcţionari publici, cât şi din perspectiva îndeplinirii obligaţiilor asumate României în calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene,
    având în vedere necesitatea adoptării unor măsuri urgente pentru asigurarea funcţionării structurii specializate cu atribuţii de gestionare a raportărilor privind încălcări ale legii, potrivit Legii nr. 361/2022,
    întrucât nevoia de reglementare, cu celeritate şi în regim de urgenţă, a echivalării funcţiei de inspector de integritate, funcţie publică cu statut special, cu funcţia publică generală este generată de necesitatea organizării concursului pentru ocuparea posturilor de inspectori de integritate pentru funcţionarea eficientă a Agenţiei Naţionale de Integritate,
    în considerarea faptului că reglementarea vizează interesul general public, cu repercusiuni directe asupra cetăţenilor, şi că elementele prezentate constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, necesitând măsuri urgente,
    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
    ARTICOL UNIC
    La anexa nr. 5^1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificările şi completările ulterioare, după numărul curent 22 se introduce un nou număr curent, numărul curent 23, cu următorul cuprins:
    "

┌────┬───────────┬───────────┬─────────┬──────────────┬────────────┬────────────┐
│ │ │Funcţia │ │ │ │ │
│ │Denumirea │publică │ │ │Vechimea în │Funcţia │
│ │autorităţii│generală cu│Nivelul │Nivelul │specialitate│publică │
│Nr. │sau │care se │funcţiei │studiilor │necesară │specifică ce│
│crt.│instituţiei│echivalează│publice │necesare │exercitării │se │
│ │publice │funcţia │ │ │funcţiei │echivalează │
│ │ │publică │ │ │publice │ │
│ │ │specifică │ │ │ │ │
├────┼───────────┼───────────┼─────────┼──────────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │Clasa I, │ │ │
│ │ │ │ │studii │ │ │
│ │ │ │ │universitare │ │ │
│ │ │ │ │de licenţă │ │ │
│ │ │ │ │absolvite cu │ │ │
│ │ │ │ │diplomă de │ │ │
│ │ │ │ │licenţă sau │ │ │
│ │ │ │ │echivalentă, │ │ │
│ │ │ │ │necesare │ │ │
│ │ │ │ │pentru │ │ │
│ │ │ │ │exercitarea │ │ │
│ │ │ │ │funcţiilor │ │ │
│ │ │ │ │publice │ │ │
│ │ │ │ │generale de │ │ │
│ │ │ │ │conducere, │ │ │
│ │ │ │ │precum şi │ │ │
│ │ │ │ │studii │ │ │
│ │ │Cu │ │universitare │ │ │
│ │ │funcţiile │ │de master │ │ │
│ │ │publice │ │absolvite cu │Conform │Funcţia │
│ │ │generale de│ │diplomă în │prevederilor│publică │
│ │ │conducere, │ │domeniul │art. 468 │specifică de│
│ │ │conform │ │administraţiei│alin. (2) │conducere de│
│ │ │art. 390 │ │publice, │lit. b) din │director │
│ │ │alin. (1) │ │managementului│prezentul │general │
│ │ │lit. a) din│ │sau în │cod │ │
│ │ │prezentul │ │specialitatea │ │ │
│ │ │cod │ │studiilor │ │ │
│ │ │ │ │necesare │ │ │
│ │ │ │ │ocupării │ │ │
│ │ │ │ │funcţiei │ │ │
│ │ │ │ │publice sau cu│ │ │
│ │ │ │ │diplomă │ │ │
│ │ │ │ │echivalentă │ │ │
│ │ │ │ │conform │ │ │
│ │ │ │ │prevederilor │ │ │
│ │ │ │ │art. 153 alin.│ │ │
│ │ │ │ │(2) din Legea │ │ │
│ │ │ │ │educaţiei │ │ │
│ │ │ │ │naţionale nr. │ │ │
│ │ │ │ │1/2011, cu │ │ │
│ │ │ │ │modificările │ │ │
│ │ │ │ │şi │ │ │
│ │ │ │ │completările │ │ │
│ │ │ │ │ulterioare │ │ │
│ │ ├───────────┤ ├──────────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │Clasa I, │ │ │
│ │ │ │ │studii │ │ │
│ │ │ │ │universitare │ │ │
│ │ │ │ │de licenţă │ │ │
│ │ │ │ │absolvite cu │ │ │
│ │ │ │ │diplomă de │ │ │
│ │ │ │ │licenţă sau │ │ │
│ │ │ │ │echivalentă, │ │ │
│ │ │ │ │necesare │ │ │
│ │ │ │ │pentru │ │ │
│ │ │ │ │exercitarea │ │ │
│ │ │ │ │funcţiilor │ │ │
│ │ │ │ │publice │ │ │
│ │ │ │ │generale de │ │ │
│ │ │ │ │conducere, │ │ │
│ │ │ │ │precum şi │ │ │
│ │ │ │ │studii │ │ │
│ │ │Cu │ │universitare │ │ │
│ │ │funcţiile │ │de master │ │ │
│ │ │publice │ │absolvite cu │Conform │Funcţia │
│ │ │generale de│ │diplomă în │prevederilor│publică │
│ │ │conducere, │ │domeniul │art. 468 │specifică de│
│ │ │conform │ │administraţiei│alin. (2) │conducere de│
│ │ │art. 390 │ │publice, │lit. b) din │director │
│ │ │alin. (1) │ │managementului│prezentul │general │
│ │ │lit. b) din│ │sau în │cod │adjunct │
│ │ │prezentul │ │specialitatea │ │ │
│ │ │cod │ │studiilor │ │ │
│ │ │ │ │necesare │ │ │
│ │ │ │ │ocupării │ │ │
│ │ │ │ │funcţiei │ │ │
│ │ │ │ │publice sau cu│ │ │
│ │ │ │ │diplomă │ │ │
│ │ │ │ │echivalentă │ │ │
│ │ │ │ │conform │ │ │
│ │ │ │ │prevederilor │ │ │
│ │ │ │ │art. 153 alin.│ │ │
│ │ │ │ │(2) din Legea │ │ │
│ │ │ │ │educaţiei │ │ │
│ │ │ │ │naţionale nr. │ │ │
│ │ │ │ │1/2011, cu │ │ │
│ │ │ │ │modificările │ │ │
│ │ │ │ │şi │ │ │
│ │ │ │ │completările │ │ │
│ │ │ │ │ulterioare │ │ │
│ │ ├───────────┤ ├──────────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │Clasa I, │ │ │
│ │ │ │ │studii │ │ │
│ │ │ │ │universitare │ │ │
│ │ │ │ │de licenţă │ │ │
│ │ │ │ │absolvite cu │ │ │
│ │ │ │ │diplomă de │ │ │
│ │ │ │ │licenţă sau │ │ │
│ │ │ │ │echivalentă, │ │ │
│ │ │ │ │necesare │ │ │
│ │ │ │ │pentru │ │ │
│ │ │ │ │exercitarea │ │ │
│ │ │ │ │funcţiilor │ │ │
│ │ │ │ │publice │ │ │
│ │ │ │ │generale de │ │ │
│ │ │ │ │conducere, │ │ │
│ │ │ │ │precum şi │ │ │
│ │ │ │ │studii │ │ │
│ │ │Cu │ │universitare │ │ │
│ │ │funcţiile │ │de master │ │ │
│ │ │publice │ │absolvite cu │Conform │ │
│ │Agenţia │generale de│ │diplomă în │prevederilor│Funcţia │
│ │Naţională │conducere, │ │domeniul │art. 468 │publică │
│23. │de │conform │Conducere│administraţiei│alin. (2) │specifică de│
│ │Integritate│art. 390 │ │publice, │lit. b) din │conducere de│
│ │ │alin. (1) │ │managementului│prezentul │director │
│ │ │lit. c) din│ │sau în │cod │ │
│ │ │prezentul │ │specialitatea │ │ │
│ │ │cod │ │studiilor │ │ │
│ │ │ │ │necesare │ │ │
│ │ │ │ │ocupării │ │ │
│ │ │ │ │funcţiei │ │ │
│ │ │ │ │publice sau cu│ │ │
│ │ │ │ │diplomă │ │ │
│ │ │ │ │echivalentă │ │ │
│ │ │ │ │conform │ │ │
│ │ │ │ │prevederilor │ │ │
│ │ │ │ │art. 153 alin.│ │ │
│ │ │ │ │(2) din Legea │ │ │
│ │ │ │ │educaţiei │ │ │
│ │ │ │ │naţionale nr. │ │ │
│ │ │ │ │1/2011, cu │ │ │
│ │ │ │ │modificările │ │ │
│ │ │ │ │şi │ │ │
│ │ │ │ │completările │ │ │
│ │ │ │ │ulterioare │ │ │
│ │ ├───────────┤ ├──────────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │Clasa I, │ │ │
│ │ │ │ │studii │ │ │
│ │ │ │ │universitare │ │ │
│ │ │ │ │de licenţă │ │ │
│ │ │ │ │absolvite cu │ │ │
│ │ │ │ │diplomă de │ │ │
│ │ │ │ │licenţă sau │ │ │
│ │ │ │ │echivalentă, │ │ │
│ │ │ │ │necesare │ │ │
│ │ │ │ │pentru │ │ │
│ │ │ │ │exercitarea │ │ │
│ │ │ │ │funcţiilor │ │ │
│ │ │ │ │publice │ │ │
│ │ │ │ │generale de │ │ │
│ │ │ │ │conducere, │ │ │
│ │ │ │ │precum şi │ │ │
│ │ │ │ │studii │ │ │
│ │ │Cu │ │universitare │ │ │
│ │ │funcţiile │ │de master │ │ │
│ │ │publice │ │absolvite cu │Conform │Funcţia │
│ │ │generale de│ │diplomă în │prevederilor│publică │
│ │ │conducere, │ │domeniul │art. 468 │specifică de│
│ │ │conform │ │administraţiei│alin. (2) │conducere de│
│ │ │art. 390 │ │publice, │lit. b) din │director │
│ │ │alin. (1) │ │managementului│prezentul │adjunct │
│ │ │lit. d) din│ │sau în │cod │ │
│ │ │prezentul │ │specialitatea │ │ │
│ │ │cod │ │studiilor │ │ │
│ │ │ │ │necesare │ │ │
│ │ │ │ │ocupării │ │ │
│ │ │ │ │funcţiei │ │ │
│ │ │ │ │publice sau cu│ │ │
│ │ │ │ │diplomă │ │ │
│ │ │ │ │echivalentă │ │ │
│ │ │ │ │conform │ │ │
│ │ │ │ │prevederilor │ │ │
│ │ │ │ │art. 153 alin.│ │ │
│ │ │ │ │(2) din Legea │ │ │
│ │ │ │ │educaţiei │ │ │
│ │ │ │ │naţionale nr. │ │ │
│ │ │ │ │1/2011, cu │ │ │
│ │ │ │ │modificările │ │ │
│ │ │ │ │şi │ │ │
│ │ │ │ │completările │ │ │
│ │ │ │ │ulterioare │ │ │
│ │ ├───────────┤ ├──────────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │Clasa I, │ │ │
│ │ │ │ │studii │ │ │
│ │ │ │ │universitare │ │ │
│ │ │ │ │de licenţă │ │ │
│ │ │ │ │absolvite cu │ │ │
│ │ │ │ │diplomă de │ │ │
│ │ │ │ │licenţă sau │ │ │
│ │ │ │ │echivalentă, │ │ │
│ │ │ │ │necesare │ │ │
│ │ │ │ │pentru │ │ │
│ │ │ │ │exercitarea │ │ │
│ │ │ │ │funcţiilor │ │ │
│ │ │ │ │publice │ │ │
│ │ │ │ │generale de │ │ │
│ │ │ │ │conducere, │ │ │
│ │ │ │ │precum şi │ │ │
│ │ │ │ │studii │ │ │
│ │ │Cu │ │universitare │ │ │
│ │ │funcţiile │ │de master │ │ │
│ │ │publice │ │absolvite cu │Conform │ │
│ │ │generale de│ │diplomă în │prevederilor│Funcţia │
│ │ │conducere, │ │domeniul │art. 468 │publică │
│ │ │conform │ │administraţiei│alin. (2) │specifică de│
│ │ │art. 390 │ │publice, │lit. a) din │conducere de│
│ │ │alin. (1) │ │managementului│prezentul │şef serviciu│
│ │ │lit. g) din│ │sau în │cod │ │
│ │ │prezentul │ │specialitatea │ │ │
│ │ │cod │ │studiilor │ │ │
│ │ │ │ │necesare │ │ │
│ │ │ │ │ocupării │ │ │
│ │ │ │ │funcţiei │ │ │
│ │ │ │ │publice sau cu│ │ │
│ │ │ │ │diplomă │ │ │
│ │ │ │ │echivalentă │ │ │
│ │ │ │ │conform │ │ │
│ │ │ │ │prevederilor │ │ │
│ │ │ │ │art. 153 alin.│ │ │
│ │ │ │ │(2) din Legea │ │ │
│ │ │ │ │educaţiei │ │ │
│ │ │ │ │naţionale nr. │ │ │
│ │ │ │ │1/2011, cu │ │ │
│ │ │ │ │modificările │ │ │
│ │ │ │ │şi │ │ │
│ │ │ │ │completările │ │ │
│ │ │ │ │ulterioare │ │ │
├────┼───────────┼───────────┼─────────┼──────────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │Clasa I, │ │ │
│ │ │ │ │studii │ │ │
│ │ │ │ │universitare │ │ │
│ │ │ │ │de licenţă │ │ │
│ │ │ │ │absolvite cu │ │ │
│ │ │ │ │diplomă de │ │ │
│ │ │ │ │licenţă sau │ │ │
│ │ │ │ │echivalentă, │ │ │
│ │ │ │ │necesare │ │ │
│ │ │ │ │pentru │ │ │
│ │ │ │ │exercitarea │ │ │
│ │ │ │ │funcţiilor │ │ │
│ │ │ │ │publice │ │ │
│ │ │ │ │generale de │ │ │
│ │ │ │ │conducere, │ │ │
│ │ │ │ │precum şi │ │ │
│ │ │ │ │studii │ │ │
│ │ │Cu │ │universitare │ │ │
│ │ │funcţiile │ │de master │ │ │
│ │ │publice │ │absolvite cu │Conform │ │
│ │ │generale de│ │diplomă în │prevederilor│Funcţia │
│ │ │conducere, │ │domeniul │art. 468 │publică │
│ │ │conform │ │administraţiei│alin. (2) │specifică de│
│ │ │art. 390 │ │publice, │lit. a) din │conducere de│
│ │ │alin. (1) │ │managementului│prezentul │şef birou │
│ │ │lit. h) din│ │sau în │cod │ │
│ │ │prezentul │ │specialitatea │ │ │
│ │ │cod │ │studiilor │ │ │
│ │ │ │ │necesare │ │ │
│ │ │ │ │ocupării │ │ │
│ │ │ │ │funcţiei │ │ │
│ │ │ │ │publice sau cu│ │ │
│ │ │ │ │diplomă │ │ │
│ │ │ │ │echivalentă │ │ │
│ │ │ │ │conform │ │ │
│ │ │ │ │prevederilor │ │ │
│ │ │ │ │art. 153 alin.│ │ │
│ │ │ │ │(2) din Legea │ │ │
│ │ │ │ │educaţiei │ │ │
│ │ │ │ │naţionale nr. │ │ │
│ │ │ │ │1/2011, cu │ │ │
│ │ │ │ │modificările │ │ │
│ │ │ │ │şi │ │ │
│ │ │ │ │completările │ │ │
│ │ │ │ │ulterioare │ │ │
│ │ ├───────────┼─────────┼──────────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │Cu │ │ │ │ │
│ │ │funcţiile │ │ │ │ │
│ │ │publice de │ │ │ │ │
│ │ │execuţie de│ │Clasa I, │ │ │
│ │ │clasa I, │ │studii │ │Inspector de│
│ │ │grad │ │universitare │ │integritate,│
│ │ │profesional│ │de licenţă │ │clasa I, │
│ │ │debutant, │ │absolvite cu │ │grad │
│ │ │conform │ │diplomă de │ │profesional │
│ │ │art. 392 │ │licenţă sau │ │debutant │
│ │ │alin. (1) │ │echivalentă │ │ │
│ │ │din │ │ │ │ │
│ │ │prezentul │ │ │ │ │
│ │ │cod │ │ │ │ │
│ │ ├───────────┤ ├──────────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │Cu │ │ │ │ │
│ │ │funcţiile │ │ │ │ │
│ │ │publice de │ │ │ │ │
│ │ │execuţie de│ │Clasa I, │Conform │ │
│ │ │clasa I, │ │studii │prevederilor│Inspector de│
│ │ │grad │ │universitare │art. 468 │integritate,│
│ │ │profesional│ │de licenţă │alin. (1) │clasa I, │
│ │ │asistent, │ │absolvite cu │lit. a) din │grad │
│ │ │conform │ │diplomă de │prezentul │profesional │
│ │ │art. 392 │ │licenţă sau │cod │asistent │
│ │ │alin. (1) │ │echivalentă │ │ │
│ │ │din │ │ │ │ │
│ │ │prezentul │ │ │ │ │
│ │ │cod │ │ │ │ │
│ │ ├───────────┤Execuţie ├──────────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │Cu │ │ │ │ │
│ │ │funcţiile │ │ │ │ │
│ │ │publice de │ │ │ │ │
│ │ │execuţie de│ │Clasa I, │Conform │ │
│ │ │clasa I, │ │studii │prevederilor│Inspector de│
│ │ │grad │ │universitare │art. 468 │integritate,│
│ │ │profesional│ │de licenţă │alin. (1) │clasa I, │
│ │ │principal, │ │absolvite cu │lit. b) din │grad │
│ │ │conform │ │diplomă de │prezentul │profesional │
│ │ │art. 392 │ │licenţă sau │cod │principal │
│ │ │alin. (1) │ │echivalentă │ │ │
│ │ │din │ │ │ │ │
│ │ │prezentul │ │ │ │ │
│ │ │cod │ │ │ │ │
│ │ ├───────────┤ ├──────────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │Cu │ │ │ │ │
│ │ │funcţiile │ │ │ │ │
│ │ │publice de │ │ │ │ │
│ │ │execuţie de│ │Clasa I, │Conform │ │
│ │ │clasa I, │ │studii │prevederilor│Inspector de│
│ │ │grad │ │universitare │art. 468 │integritate,│
│ │ │profesional│ │de licenţă │alin. (1) │clasa I, │
│ │ │superior, │ │absolvite cu │lit. c) din │grad │
│ │ │conform │ │diplomă de │prezentul │profesional │
│ │ │art. 392 │ │licenţă sau │cod │superior │
│ │ │alin. (1) │ │echivalentă │ │ │
│ │ │din │ │ │ │ │
│ │ │prezentul │ │ │ │ │
│ │ │cod │ │ │ │ │
└────┴───────────┴───────────┴─────────┴──────────────┴────────────┴────────────┘

"
                    PRIM-MINISTRU
                    NICOLAE-IONEL CIUCĂ
                    Contrasemnează:
                    p. Viceprim-ministru,
                    Mihaela-Ioana Kaitor,
                    secretar de stat
                    Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei,
                    Cseke Attila-Zoltán
                    Preşedintele Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici,
                    Vasile-Felix Cozma
                    Preşedintele Agenţiei Naţionale de Integritate,
                    Florin-Ionel Moise

    Bucureşti, 28 decembrie 2022.
    Nr. 190.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016