Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 131 din 28 decembrie 2023  pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul transportului feroviar    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 131 din 28 decembrie 2023 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul transportului feroviar

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1198 din 29 decembrie 2023
        Având în vedere faptul că în cadrul ciclului financiar 2021-2027 al Uniunii Europene sunt alocate fonduri nerambursabile importante destinate unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale în vederea implementării unor servicii publice de transport feroviar al călătorilor în zonele metropolitane,
        luând în considerare riscul ca aceste fonduri europene nerambursabile să nu poată fi accesate de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale din România în cazul în care nu se întreprind cu celeritate măsuri ca legislaţia naţională să permită unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale implementarea unor servicii publice de transport feroviar al călătorilor în zonele metropolitane,
     întrucât constituirea zonelor metropolitane contribuie la dezvoltarea infrastructurii de transport în scopul creşterii mobilităţii durabile, iar pentru asigurarea cadrului legislativ privind înfiinţarea şi funcţionarea zonelor metropolitane au fost adoptate Legea nr. 246/2022 privind zonele metropolitane, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările ulterioare, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 183/2022 privind stabilirea unor măsuri pentru finanţarea unor proiecte de regenerare urbană, cu completările ulterioare, şi Legea nr. 155/2023 privind mobilitatea urbană durabilă,
        ţinând cont de faptul că pentru asigurarea unui cadru legislativ coerent şi consolidat este nevoie ca prevederile legale care privesc regulile de aplicare şi actualizare a tarifelor în transportul feroviar public de călători, care face obiectul obligaţiei de serviciu public, să fie conţinute într-un singur act normativ,
        luând în considerare că serviciile de transport feroviar de călători se îndreaptă către un sistem de organizare bazat pe licitarea contractelor de servicii publice şi serviciile de transport de călători pe calea ferată se efectuează de mai mulţi operatori de serviciu public,
        ţinând cont de necesitatea urgentă a adoptării unor măsuri de sprijin pentru asigurarea cadrului legislativ privind înfiinţarea şi funcţionarea zonelor metropolitane prin introducerea unor măsuri prin care să se reglementeze transportul public de călători şi organizarea proiectelor de investiţii în infrastructurile feroviare de interes local, naţional şi transfrontalier,
        având în vedere faptul că Autoritatea pentru Reformă Feroviară este autoritatea competentă a statului în ceea ce priveşte asigurarea continuităţii serviciilor de transport feroviar de călători, inclusiv în perioadele declanşării unor situaţii de urgenţă,
        luând în considerare faptul că Autoritatea pentru Reformă Feroviară trebuie să extindă domeniul de aplicare a măsurilor de creştere a eficienţei şi atractivităţii serviciilor de transport feroviar de călători,
        în contextul în care Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, prin Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., implementează proiectul de interes public de reconstrucţie şi electrificare a liniei de cale ferată Cluj Napoca-Oradea-Episcopia Bihor (frontieră), pentru care traficul feroviar de călători se suspendă începând cu data de 8 ianuarie 2024 pe relaţia Aghireşu- Braţca, existând riscul întreruperii prestării serviciilor obligatorii către cetăţenii României,
        având în vedere că elementele sus-menţionate vizează interesul public şi strategic al României pentru gestionarea fondurilor europene şi constituie o situaţie urgentă şi extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată, pentru a nu genera blocaje în implementarea serviciilor publice de transport feroviar de călători, cu impact asupra gradului de absorbţie a fondurilor externe nerambursabile alocate României în perioada de programare 2021-2027, se impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanţei de urgenţă pentru evitarea consecinţelor negative care ar putea decurge ca urmare a neadoptării măsurilor propuse prin prezenta ordonanţă de urgenţă.
     În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
        Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
    ART. I
    Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 834 din 9 septembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 1 alineatul (10), după litera b^2) se introduce o nouă literă, lit. b^3), cu următorul cuprins:
    "b^3) societăţi feroviare cu capital integral de stat - administratorul infrastructurii feroviare, operatorii de transport feroviar, precum şi filialele acestora, în perioada în care statul este acţionar unic;"

    2. La articolul 1 alineatul (10), după litera y) se introduc patru noi litere, lit. y^1)-y^4), cu următorul cuprins:
    "y^1) subdiviziune administrativ-teritorială a municipiilor - are înţelesul prevăzut la art. 5 lit. mm) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare OUG nr. 57/2019;
y^2) consorţiu administrativ - are înţelesul prevăzut la art. 89 alin. (8^1) din OUG nr. 57/2019;
y^3) asociere de U.A.T.-uri - structură de cooperare a unităţilor administrativ-teritoriale în condiţiile art. 89 din OUG nr. 57/2019;
y^4) zonă metropolitană - are înţelesul prevăzut la art. 5 lit. qq) din OUG nr. 57/2019;"

    3. La articolul 1 alineatul (10), după litera dd) se introduc şapte noi litere, lit. ee)-kk), cu următorul cuprins:
    "ee) regenerarea urbană - are înţelesul prevăzut la art. 2 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 183/2022 privind stabilirea unor măsuri pentru finanţarea unor proiecte de regenerare urbană, cu completările ulterioare;
ff) dezvoltarea zonelor rurale - dedicate îmbunătăţirii calităţii vieţii locuitorilor din zonele rurale, având ca obiective:
    1. conservarea şi valorificarea resurselor naturale şi antropice existente;
    2. diversificarea activităţilor economice ca o condiţie prealabilă pentru stabilizarea demografică;
    3. creşterea accesibilităţii rutiere şi feroviare şi a conectivităţii digitale;
    4. îmbunătăţirea accesului populaţiei la servicii de interes general;
    5. creşterea rezilienţei la schimbările climatice, riscuri naturale şi crize economice;
    6. stimularea capacităţii de cooperare şi, după caz, asociere a unităţilor administrativ-teritoriale în vederea gestionării unor provocări comune sau a valorificării unor elemente de potenţial;
gg) autocar/autobuz de înlocuire tren de călători - servicii regulate speciale, definite la art. 2 pct. 3 din Regulamentul (CE) nr. 1.073/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa internaţională a serviciilor de transport cu autocarul şi autobuzul şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006, precum şi cel prevăzut la art. 76 alin. (1) pct. 2 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare O.G. nr. 27/2011;
hh) tarif de călătorie - preţul perceput călătorilor, stabilit conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2011, aprobată prin Legea nr. 21/2021 pentru stabilirea principiilor de aplicare a tarifelor de deservire generală în transportul feroviar public de călători, cu modificările şi completările ulterioare;
ii) contract de transport călători - contract de transport, în sensul prevăzut la art. 3 pct. 6 din Regulamentul (UE) 2021/782 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2021 privind drepturile şi obligaţiile călătorilor din transportul feroviar, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 782/2021;
jj) legitimaţie de călătorie/titlu de călătorie - are înţelesul prevăzut la art. 3 pct. 7 din Regulamentul (UE) nr. 782/2021;
kk) călătorie - are înţelesul prevăzut la art. (3) pct. 11 din Regulamentul (UE) nr. 782/2021."

    4. La articolul 5, după alineatul (3) se introduc trei noi alineate, alin. (3^1)-(3^3), cu următorul cuprins:
    "(3^1) Tariful de călătorie se percepe de către un operator de serviciu public de transport feroviar de călători pentru un contract de transport călători şi include, după caz, diferenţe de tarif, tarife de rezervare şi tarife pentru servicii conexe şi auxiliare transportului feroviar de călători, inclusiv tarife de bagaje şi mesagerie.
(3^2) Contractul de călătorie se încheie în baza achitării tarifului de călătorie sau dovedirii dreptului la călătorie gratuită pentru categoria de tren şi clasă pentru care se solicită eliberarea legitimaţiei de călătorie.
(3^3) Legitimaţia de călătorie/Titlul de călătorie, care reprezintă dovada încheierii unuia sau a mai multor contracte de transport de călători, este emisă/emis prin canalele de vânzare ale operatorilor de transport feroviar de călători, canalele de vânzare ale autorităţilor publice sau canalele de vânzare ale partenerilor acestora şi este valabilă/valabil, după caz, pentru efectuarea:
    a) unei călătorii simple, cu unul sau mai multe trenuri ale unui singur operator de serviciu public;
    b) unei călătorii simple, cu trenuri ale mai multor operatori de serviciu public;
    c) unei călătorii multimodale, cu unul sau mai multe trenuri ale operatorilor de serviciu public şi cu mijloacele de transport public ale altor operatori de transport autorizaţi/licenţiaţi, inclusiv cu autocare/autobuze de înlocuire tren de călători;
    d) călătoriilor multiple, pe o anumită perioadă şi distanţă, de tip abonament, autorizaţii de călătorie, permise de călătorie cu unul sau mai mulţi operatori de transport feroviar de călători sau, după caz, pentru efectuarea de călătorii multimodale."

    5. La articolul 5, după alineatul (17) se introduc şaisprezece alineate noi, alin. (17^1)-(17^16), cu următorul cuprins:
    "(17^1) Criteriul de atribuire utilizat în cadrul procedurilor competitive, transparente, nediscriminatorii şi necondiţionate pentru atribuirea contractelor de servicii publice, organizate conform prevederilor art. 5 din Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1.191/69 şi nr. 1.107/70 ale Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007, este cel mai bun raport calitate-preţ, stabilit conform prevederilor art. 39 alin. (1^1) lit. b) şi adoptat prin decizie a autorităţii competente din subordinea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(17^2) Documentaţia de atribuire necesară derulării procedurilor competitive prevăzute la alin. (17^1) se publică pe o platformă electronică de licitaţii stabilită prin decizie a autorităţii competente din subordinea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(17^3) Modificarea contractelor de servicii publice atribuite prin proceduri competitive prevăzute la alin. (17^1) se realizează, prin act adiţional, de către autoritatea competentă din subordinea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu respectarea prevederilor art. 221 şi 222 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 98/2016, ale art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 39 alin. (1^1) şi (1^2).
(17^4) Actele adiţionale prevăzute la alin. (17^3) se publică pe site-ul propriu al autorităţii competente din subordinea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu respectarea prevederilor art. 39 alin. (1^2) lit. h).
(17^5) La solicitarea fundamentată a operatorilor de serviciu public, pentru implementarea obligaţiilor de serviciu public de transport feroviar de călători, se poate aproba prin acte adiţionale la contractele de servicii publice înlocuirea temporară a unor servicii de transport feroviar de călători cu servicii de autocare/autobuze de înlocuire tren de călători, în vederea implementării, după caz, a proiectelor de reconstrucţie, de reînnoire, de modernizare sau de reparaţii capitale a căii ferate din România.
(17^6) Operatorii de serviciu public de transport feroviar de călători contractează serviciile regulate speciale de la operatori de transport rutier autorizaţi.
(17^7) În cazul în care operatorii de serviciu public de transport feroviar de călători deţin calitatea de entitate contractantă în temeiul art. 4 alin. (1) coroborat cu art. 8 alin. (1) din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, cu modificările şi completările ulterioare, contractarea serviciilor regulate speciale se realizează cu respectarea legislaţiei în materie de achiziţii sectoriale.
(17^8) Prestaţia autocarelor/autobuzelor de înlocuire tren de călători se raportează în echivalent tren-km, în limita volumului de tren-km al serviciului înlocuit, prevăzut în contractul de servicii publice pentru care se introduc serviciile de înlocuire, pe baza foilor de parcurs validate conform alin. (17^15).
(17^9) Compensaţia preliminată unitară solicitată pentru prestaţia autocarelor/autobuzelor de înlocuire tren de călători se încadrează:
    a) în valoarea unitară din contractul de servicii publice pentru care se introduc serviciile de înlocuire;
    b) în sumele aprobate şi alocate Autorităţii pentru Reformă Feroviară de la bugetul de stat, de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, în limita sumelor aprobate, la capitolul 84.01 «Transporturi», subcapitolul 84.01.04 «Transport feroviar», paragraf84.01.04.01 «Transport pe calea ferată», titlul IV «Subvenţii», articol 40.04 «Subvenţii pentru susţinerea transportului feroviar public de călători», şi în limita valorii estimate a compensaţiei preliminate totale pentru anul de analiză, prevăzută în contractul de servicii publice pentru care se introduc serviciile de înlocuire.
(17^10) Autocarele/Autobuzele de înlocuire tren de călători sunt marcate minimal, la exterior, electronic sau pe suport tipărit, cu privire la indicativul trenului pe care îl înlocuiesc.
(17^11) Punctele de îmbarcare şi debarcare a călătorilor sunt avizate de autoritatea competentă din subordinea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii.
(17^12) Pasagerii din autocarele/autobuzele de înlocuire tren de călători fac dovada dreptului la călătorie în baza legitimaţiilor de călătorie pe calea ferată, valabile pentru trenurile înlocuite.
(17^13) Pentru deplasarea cu autocarele/autobuzele de înlocuire tren de călători se emit doar legitimaţii de călătorie de transport pe calea ferată ale operatorului de serviciu public de transport feroviar de călători care contractează serviciile operatorului de transport rutier, în condiţiile de aplicare a tarifelor de transport feroviar public de călători valabile pentru serviciul de transport feroviar înlocuit.
(17^14) Personalul feroviar, care reprezintă operatorul de serviciu public de transport feroviar de călători şi care însoţeşte autocarele/autobuzele de înlocuire tren de călători, prezintă legitimaţie de călătorie emisă de operatorul de serviciu public de transport feroviar personalizată minimal cu fotografie şi serie şi număr de buletin sau codul numeric personal, vizată la zi, şi ordin de deplasare valabil.
(17^15) Administratorul sau, după caz, gestionarul infrastructurii feroviare validează, în staţia de plecare iniţială, precum şi în cea de sosire finală ale serviciului de înlocuire, foile de parcurs ale autocarelor/autobuzelor de înlocuire tren de călători şi introduc în sistemul informatic IRIS datele privind sosirea şi plecarea autocarelor/autobuzelor de înlocuire tren de călători, în vederea confirmării prestaţiei serviciului de înlocuire.
(17^16) Autoritatea competentă din subordinea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii emite decizii ale preşedintelui privind normele de organizare a serviciilor cu autocare/autobuze de înlocuire tren de călători, care se publică pe pagina de internet proprie şi se comunică operatorilor de serviciu public."

    6. La articolul 7 alineatul (2), literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "a) elaborează, astfel încât să asigure creşterea competitivităţii transportului feroviar pe piaţa transporturilor de persoane şi bunuri:
    (i) studiile de oportunitate privind dezvoltarea infrastructurii feroviare;
    (ii) studiile de oportunitate privind dezvoltarea activităţilor de transport feroviar;
    (iii) strategiile de dezvoltare a infrastructurii feroviare;
    (iv) strategiile de dezvoltare a activităţilor de transport feroviar;
    (v) programele de dezvoltare şi de modernizare a infrastructurii feroviare deschise accesului public;
    (vi) programele investiţionale în domeniul infrastructurii feroviare;
    (vii) programele investiţionale în domeniul materialului rulant feroviar;
    (viii) programele de acţiune în domeniul infrastructurii feroviare;
    (ix) programele de acţiune în domeniul materialului rulant;
    (x) programele de acţiune în domeniul serviciilor de transport feroviar;
b) supune spre aprobare prin hotărâre a Guvernului documentele prevăzute la lit. a) pct. (iii)-(x);"

    7. La articolul 7 alineatul (2), după litera a) se introduce o nouă literă, lit. a^1), cu următorul cuprins:
    "a^1) aprobă prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, documentele prevăzute la lit. a) pct. (i) şi (ii);"

    8. La articolul 11^2, alineatele (1)-(6), (10) şi (11) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 11^2
    (1) După caz, pentru iniţierea, continuarea şi realizarea unor proiecte de dezvoltare locală, judeţeană, zonală sau regională, unităţile administrativ-teritoriale, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiului Bucureşti, asocierile de U.A.T.-uri, denumite în continuare unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale, în baza hotărârilor autorităţii deliberative, sau asociaţiile de dezvoltare intercomunitară, zonele metropolitane sau consorţiile administrative legal constituite, în baza hotărârilor adunării generale, pot propune Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii încheierea de acorduri de asociere în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 39/2018 privind parteneriatul public-privat, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare O.U.G. nr. 39/2018, pe infrastructura feroviară publică şi pe bunuri din domeniul public al statului aflate în administrarea sau concesiunea administratorului infrastructurii feroviare:
    a) pentru realizarea unor obiective/proiecte noi de investiţii în domeniul construcţiilor, al lucrărilor de intervenţii la construcţii existente şi al altor lucrări de investiţii;
    b) pentru continuarea unor obiective/proiecte de investiţii în domeniul construcţiilor, al lucrărilor de intervenţii la construcţii existente şi al altor lucrări de investiţii;
    c) pentru exploatarea bunurilor.
    (2) Odată cu propunerea transmisă Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii de a implementa acorduri de asociere, prevăzute la alin. (1) şi în condiţiile O.U.G. nr. 39/2018:
    a) unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale sau, după caz, asociaţiile de dezvoltare intercomunitară, zonele metropolitane sau consorţiile administrative legal constituite au obligaţia de a fundamenta capacitatea de implementare, derulare şi administrare, după caz, a proiectelor prevăzute la alin. (1), precum şi să îşi asume respectarea condiţiilor de siguranţa circulaţiei pe căile ferate române prevăzute la art. 34-36;
    b) reprezentantul legal al unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale şi, după caz, al asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară, zonelor metropolitane sau consorţiilor administrative legal constituite depune dovada îndeplinirii cerinţelor prevăzute la lit. a) sau, după caz, o declaraţie pe proprie răspundere, privind conformarea în termen de 6 luni de la aprobarea proiectului.
    (3) În vederea implementării, derulării şi, după caz, administrării proiectelor de dezvoltare locală, judeţeană, zonală sau regională prevăzute la alin. (1), lista proiectelor şi mandatarea companiei naţionale care administrează infrastructura feroviară pentru constituirea asocierilor în condiţiile O.U.G. nr. 39/2018 şi pentru aprobarea protocoalelor de implementare, acordurilor de asociere şi, după caz, contractelor de activitate locală:
    a) se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii în termen de 30 de zile de la emiterea avizului de oportunitate a capacităţii de implementare, derulare şi administrare, după caz, a proiectelor;
    b) se actualizează prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii trimestrial sau ori de câte ori este cazul.
    (4) Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii supune spre aprobare prin hotărâre a Guvernului normele metodologice pentru implementarea proiectelor şi, după caz, exploatarea bunurilor aferente proiectelor incluse în lista aprobată potrivit prevederilor alin. (3).
    (5) La încetarea asocierii constituite potrivit prevederilor alin. (1) şi în condiţiile O.U.G. nr. 39/2018, bunurile private ale unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale sau, după caz, ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară, zonelor metropolitane sau consorţiilor administrative legal constituite, rezultate în urma implementării acordurilor de asociere, pot fi trecute în domeniul privat al statului potrivit prevederilor art. 359 din Codul administrativ.
    (6) Pentru implementarea proiectelor incluse în lista aprobată potrivit prevederilor alin. (3), unităţile/subdiviziunile administrativ- teritoriale sau asociaţiile de dezvoltare intercomunitară, zonele metropolitane sau consorţiile administrative legal constituite, în calitate de asociat, derulează următoarele categorii de activităţi:
    a) după caz, elaborarea, modificarea, revizuirea, completarea, actualizarea studiilor de oportunitate, strategiilor de dezvoltare, programelor investiţionale, programelor de acţiune, documentaţiilor de urbanism prevăzute în Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, şi, după caz, documentaţiilor tehnico-economice prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi supunerea spre aprobare conform legii;
    b) după caz, transferul, cu titlu gratuit, către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii şi societăţile feroviare cu capital integral de stat, al studiilor, strategiilor, programelor şi documentaţiilor prevăzute la lit. a), cu respectarea prevederilor din domeniul ajutorului de stat;
    c) elaborarea, participarea la elaborarea, depunerea şi, după caz, participarea la depunerea cererilor de prefinanţare, plată sau rambursare a cheltuielilor rezultate din implementarea acordurilor de asociere;
    d) derularea procedurilor de achiziţie publică şi încheierea contractelor de achiziţie publică, în calitate de autoritate contractantă;
    e) monitorizarea şi implementarea proiectelor;
    f) întocmirea şi supunerea spre aprobare a proceselor- verbale de recepţie a documentaţiilor de urbanism şi, după caz, a documentaţiilor tehnico-economice prevăzute la lit. a), la terminarea lucrărilor sau, după caz, la livrarea produselor;
    g) alte categorii de activităţi care sunt necesare pentru a asigura implementarea proiectelor.
    ...............................
    (10) Pentru iniţierea, continuarea şi realizarea unor programe de dezvoltare locală, judeţeană, zonală sau, după caz, regională, unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, în baza hotărârilor autorităţii deliberative, sau, după caz, asociaţiile de dezvoltare intercomunitară, zonele metropolitane sau consorţiile administrative legal constituite în baza hotărârilor adunării generale pot propune încheierea de acorduri de asociere în condiţiile O.U.G. nr. 39/2018, având ca obiect proiectele prevăzute la alin. (1), care implică bunurile imobile aflate în proprietatea privată a societăţilor feroviare cu capital integral de stat.
    (11) Odată cu propunerea transmisă societăţilor feroviare cu capital integral de stat prevăzute la alin. (10) de a implementa proiecte în asociere, unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale sau asociaţiile de dezvoltare intercomunitară, zonele metropolitane sau consorţiile administrative legal constituite au obligaţia de a fundamenta capacitatea de implementare, derulare şi administrare a proiectelor."

    9. La articolul 11^2, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin. (1^1), cu următorul cuprins:
    "(1^1) Cu respectarea normelor de siguranţă a circulaţiei pe căile ferate române, prevăzute la art. 34-36, obiectul acordurilor de asociere prevăzute la alin. (1) poate fi, după caz:
    a) serviciul public de transport feroviar de călători de interes local;
    b) dezvoltarea infrastructurii feroviare publice;
    c) reţelele locale şi regionale independente destinate serviciilor pentru transportul de călători pe infrastructura feroviară;
    d) reţelele destinate pentru operarea serviciilor feroviare de transport urban sau suburban de călători;
    e) liniile ferate industriale şi, după caz, infrastructura feroviară privată;
    f) infrastructura de servicii conexe transportului feroviar, conform prevederilor art. 1 alin. (4), sau, după caz, de servicii adiacente transportului feroviar, conform prevederilor art. 1 alin. (5);
    g) gările pentru călători, clădirile acestora;
    h) regenerarea urbană;
    i) dezvoltarea zonelor rurale;
    j) căile de comunicaţie, clădiri, împrejurimi, mobilier urban, amenajări de spaţii verzi, parcuri şi grădini publice, pieţe pietonale şi celelalte lucrări de amenajare a spaţiilor publice care contribuie la reutilizarea spaţiului urban sau, după caz, rural şi la creşterea calităţii vieţii pentru cetăţenii din zonele vizate;
    k) producerea, gestionarea inteligentă, distribuţia, stocarea şi, după caz, utilizarea de energie din surse regenerabile;
    l) sistemele de transport inteligente şi, după caz, subsisteme sau componente ale acestora;
    m) sistemele de transport multimodal."

    10. La articolul 11^2, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alin. (6^1), cu următorul cuprins:
    "(6^1) După caz, unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale şi structurile de cooperare ale unităţilor administrativ-teritoriale locale:
    a) au dreptul de a elabora studiile de oportunitate, strategiile de dezvoltare, programele investiţionale şi programele de acţiune proprii, prevăzute la art. 7 alin. (2) lit. a), în corelare cu prevederile celor elaborate de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii şi aprobate de Guvernul României în conformitate cu prevederile art. 7 şi cu respectarea condiţiilor de siguranţa circulaţiei pe căile ferate române prevăzute la art. 34-36;
    b) au obligaţia, în situaţia exercitării dreptului prevăzut la lit. a), de a supune avizării Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în calitate de organ de specialitate al administraţiei publice centrale, şi aprobării prin hotărâre a Guvernului studiile de oportunitate, strategiile de dezvoltare, programe investiţionale şi programele de acţiune, prevăzute la art. 7 alin. (2) lit. a), după obţinerea acordului administratorului infrastructurii feroviare."

    11. După articolul 11^2 se introduce un nou articol, art. 11^3, cu următorul cuprins:
    "ART. 11^3
    (1) Cu respectarea prevederilor art. 11^2 alin. (2)-(9) şi a condiţiilor de siguranţă a circulaţiei pe căile ferate române, prevăzute la art. 34-36, unităţile aflate în subordinea, sub autoritatea, în coordonarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii sau la care ministerul îndeplineşte atribuţiile pe care statul român le are în calitate de unic acţionar pot propune Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii constituirea de acorduri de asociere în condiţiile O.U.G. nr. 39/2018 pentru realizarea unor obiective/proiecte noi de investiţii în domeniul construcţiilor, al lucrărilor de intervenţii la construcţii existente şi al altor lucrări de investiţii sau continuarea unor obiective/proiecte de investiţii în domeniul construcţiilor, al lucrărilor de intervenţii la construcţii existente şi al altor lucrări de investiţii.
    (2) Obiectul acordurilor de asociere prevăzute la alin. (1) poate fi reprezentat de:
    a) liniile ferate industriale şi, după caz, infrastructura feroviară privată;
    b) reţelele destinate doar pentru operarea serviciilor feroviare de transport urban sau suburban de călători;
    c) reţelele locale şi regionale independente destinate serviciilor pentru transportul de călători pe infrastructura feroviară;
    d) dezvoltarea unor elemente care alcătuiesc infrastructura feroviară publică;
    e) infrastructura de servicii conexe transportului feroviar, conform prevederilor art. 1 alin. (4), sau, după caz, de servicii adiacente transportului feroviar, conform prevederilor art. 1 alin. (5);
    f) gările pentru călători, clădirile acestora;
    g) căile de comunicaţie, clădiri, împrejurimi, mobilier urban, amenajări de spaţii verzi, parcuri şi grădini publice, pieţe pietonale şi celelalte lucrări de amenajare a spaţiilor publice care contribuie la reutilizarea spaţiului urban sau, după caz, rural şi la creşterea calităţii vieţii pentru cetăţenii din zonele vizate;
    h) producerea, gestionarea inteligentă, distribuţia, stocarea şi, după caz, utilizarea de energie din surse regenerabile;
    i) sistemele de transport inteligente şi, după caz, subsisteme sau componente ale acestora;
    j) sistemele de transport multimodal."

    12. Articolul 24 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 24
        După caz, promovarea proiectelor pentru construcţii de tronsoane noi de cale ferată, pentru modernizarea şi/sau dezvoltarea unor tronsoane existente, precum şi pentru magistralele destinate circulaţiei cu viteze mari se face de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii:
    a) la propunerea fundamentată a administratorului infrastructurii feroviare, după consultarea operatorilor de transport feroviar;
    b) la propunerea fundamentată a unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale sau a structurilor de cooperare ale unităţilor administrativ-teritoriale, pe baza documentaţiilor elaborate conform prevederilor art. 112, în termen de 30 de zile de la emiterea avizului de oportunitate de către administratorul infrastructurii feroviare."

    13. La articolul 39, alineatul (1^1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(1^1) În vederea atribuirii contractelor de servicii publice prevăzute la art. 5, care reprezintă acţiuni multianuale în sensul prevăzut la art. 4 alin. (5) şi (6) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 500/2002, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii adoptă prin ordin al ministrului, la propunerea fundamentată a autorităţii competente din subordine:
    a) elementele principale ale caietelor de sarcini şi ale contractelor de servicii publice conform prevederilor art. 5 alin. 3), 6) şi 20);
    b) elementele care definesc criteriul de atribuire cel mai bun raport calitate-preţ, care includ un element legat de preţ şi factorii de evaluare a aspectelor calitative a serviciilor publice;
    c) structura obligaţiilor de servicii publice, respectiv modul de grupare a rutelor şi serviciilor vizate;
    d) valoarea compensaţiei de serviciu public, precum şi valoarea facilităţilor şi gratuităţilor de călătorie, aferente implementării tuturor obligaţiilor de serviciu public stabilite conform prevederilor art. 5 alin. (4) şi, defalcat, pentru fiecare contract de servicii publice în parte, cu respectarea prevederilor art. 30 alin. (2) din Legea responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi a prevederilor art. 15 alin. (1) din Legea nr. 500/2002;
    e) care părţi ale contractelor de servicii publice sunt confidenţiale şi nu sunt publicate."

    14. La articolul 39, după alineatul (1^1) se introduce un nou alineat, alin. (1^2), cu următorul cuprins:
    "(1^2) Autoritatea competentă din subordinea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii:
    a) elaborează propunerile de caiete de sarcini şi de contracte de servicii publice conform prevederilor ordinelor ministrului transporturilor şi infrastructurii, adoptate conform alin. (1^1);
    b) supune consultării de piaţă propunerile de caiete de sarcini şi de contracte de servicii publice elaborate conform prevederilor lit. a);
    c) adoptă forma finală a propunerilor de caiete de sarcini şi de contracte de servicii publice rezultate în urma consultărilor de piaţă prevăzute la lit. b);
    d) derulează procedurile de transparenţă şi de atribuire a contractelor de servicii publice prevăzute la art. 5 alin. (14) şi art. 38 alin. (1);
    e) în baza modificărilor condiţiilor de piaţă sau a rezultatelor studiilor de specialitate realizate conform prevederilor art. 5 alin. (4), supune analizei Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii propuneri de amendare a ordinelor adoptate de acesta, prevăzute la alin. (1^1);
    f) actualizează contractele de servicii publice ori de câte ori este necesar, cu încadrarea în limitele prevederilor din ordinele ministrului transporturilor şi infrastructurii şi prevăzute la alin. (1^1);
    g) transmite fiecărui operator de serviciu public contractele de servicii publice încheiate cu acesta, inclusiv părţile declarate confidenţiale conform prevederilor alin. (1^1) lit. d);
    h) publică şi arhivează pe pagina de internet proprie contractele de servicii publice atribuite şi actele adiţionale adoptate, incluzând referinţe vizibile la părţile declarate confidenţiale conform prevederilor alin. (1^1) lit. d);
    i) asigură accesul liber al cetăţenilor la informaţiile declarate confidenţiale din cadrul contractelor de servicii publice, conform alin. (1^1) lit. d), cu respectarea prevederilor art. 12 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare."    ART. II
    Legea nr. 202/2016 privind integrarea sistemului feroviar din România în spaţiul feroviar unic european, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 900 din 9 noiembrie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 1 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) criteriile aplicabile eliberării, înnoirii sau modificării licenţelor de transport feroviar de către Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română - ASFR, denumită în continuare A.S.F.R., destinate operatorilor de transport feroviar care sunt înfiinţaţi sau urmează să fie înfiinţaţi în România, stabilite în cap. III;"

    2. La articolul 3, punctul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "6. autoritate de acordare a licenţelor de transport feroviar - A.S.F.R., responsabilă cu acordarea licenţelor de transport feroviar în România, în condiţiile legii;"

    3. La articolul 7^3 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, se pot externaliza către o altă entitate anumite funcţii, dacă această entitate nu este un operator de transport feroviar, nu controlează sau nu este controlată de un operator de transport feroviar;"

    4. La articolul 7^3, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin. (1^1), cu următorul cuprins:
    "(1^1) Orice entitate care îndeplineşte funcţiile esenţiale respectă articolele 7, 7^1, 7^2 şi 7^4."

    5. La articolul 16, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(1) Autoritatea responsabilă cu acordarea licenţelor de transport feroviar din România este A.S.F.R., înfiinţată potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 14/2023 privind reorganizarea unor instituţii publice din domeniul feroviar în subordinea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii.
(2) A.S.F.R. nu furnizează servicii de transport feroviar şi este independentă de orice societate sau entitate care furnizează astfel de servicii."

    6. La articolul 16 alineatul (3), partea introductivă şi litera g) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(3) Pentru îndeplinirea atribuţiilor stabilite conform legii, A.S.F.R. este desemnat să efectueze următoarele activităţi:
        ...............................
    g) întocmeşte anual un raport privind activităţile de licenţiere desfăşurate în anul precedent, pe care îl publică pe pagina proprie de internet a A.S.F.R."

    7. La articolul 56 alineatul (2), litera j) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "j) conformitatea cu cerinţele, inclusiv cele privind conflictele de interese, prevăzute la art. 7-7^4"

    8. La articolul 56, alineatul (9) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(9) Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar cooperează îndeaproape cu A.S.F.R.:
    a) în sensul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 108/2020 privind interoperabilitatea sistemului feroviar, precum şi în sensul prezentei legi;
    b) aceste autorităţi elaborează în comun un protocol pentru schimbul de informaţii şi pentru cooperare vizând prevenirea efectelor negative asupra concurenţei sau a siguranţei pe piaţa feroviară;
    c) protocolul prevăzut la lit. b) include un mecanism prin care Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar poate să furnizeze A.S.F.R. recomandări privind aspectele care ar putea afecta concurenţa pe piaţa feroviară şi prin care A.S.F.R. poate să furnizeze Consiliului Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar recomandări privind aspectele care ar putea afecta siguranţa pe piaţa feroviară;
    d) fără a aduce atingere independenţei vreuneia dintre autorităţile de mai sus în sfera lor de competenţă, autoritatea relevantă examinează orice astfel de recomandare înainte de adoptarea deciziilor sale;
    e) în cazul în care autoritatea în cauză se abate de la recomandarea prevăzută la lit. d), aceasta va justifica motivele în cadrul deciziilor pe care le adoptă."    ART. III
        În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii va modifica în mod corespunzător:
    a) Hotărârea Guvernului nr. 187/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 11^2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române;
    b) Hotărârea Guvernului nr. 1.453/2022 pentru aprobarea contractelor de servicii publice pentru perioada decembrie 2022-11 decembrie 2032 în transportul feroviar public de călători, stabilirea unor condiţionalităţi pentru Autoritatea pentru Reformă Feroviară, operatorii de transport feroviar şi Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., în vederea implementării obligaţiilor de serviciu public feroviar din România, precum şi pentru aprobarea metodologiilor de predare în cadrul contractelor de servicii publice cu atribuire directă a materialului rulant feroviar achiziţionat cu fonduri europene.


    ART. IV
     În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii va supune spre aprobare prin hotărâre a Guvernului normele metodologice prevăzute la art. I pct. 8, cu privire la art. 112 alin. (4), care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    ART. V
     În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, la propunerea Autorităţii pentru Reformă Feroviară, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii va aproba ordinul prevăzut la art. I pct. 13, cu privire la art. 39 alin. (1^1), care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    ART. VI
     În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a ordinului prevăzut la art. V, Autoritatea pentru Reformă Feroviară elaborează propunerile de caiete de sarcini şi de contracte de servicii publice, prevăzute la art. I pct. 14, cu privire la art. 39 alin. (1^2).

    ART. VII
     Până la intrarea în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. III lit. a) proiectele de dezvoltare locală, judeţeană, zonală sau regională, prevăzute la art. 11^2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se supun aprobării Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii în baza normelor metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 187/2023.

    ART. VIII
     Până la intrarea în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. III. alin. (2), contractele de servicii publice în domeniul transportul feroviar de călători, în vigoare, se implementează în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.453/2022, cu modificările ulterioare.

    ART. IX
     Prevederile art. I. pct. 13 şi 14 nu se aplică pentru procedurile de atribuire competitivă în derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

    ART. X
    Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 834 din 9 septembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.

        *
     Prezenta ordonanţă de urgenţă transpune parţial art. 1 alin. (1) lit. (b), art. 3 pct. 15, art. 7c alin. (1) lit. (a) şi teza a doua, art. 16, art. 56 alin. (1) lit. (j) şi alin. (9) din Directiva 2012/34/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind instituirea spaţiului feroviar unic european (reformare), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 343 din 14 decembrie 2012, cu modificările şi completările ulterioare.


                                                   PRIM-MINISTRU
                                                 ION-MARCEL CIOLACU
                                                   Contrasemnează:
                                                   Viceprim-ministru,
                                                     Marian Neacşu
                                     p. Ministrul transporturilor şi infrastructurii,
                                              Ionuţ-Cristian Săvoiu,
                                               secretar de stat
                                       Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei,
                                                    Adrian-Ioan Veştea
                                                Ministrul afacerilor externe,
                                                Luminiţa-Teodora Odobescu
                                                 Ministrul finanţelor,
                                                    Marcel-Ioan Boloş

        Bucureşti, 28 decembrie 2023.
        Nr. 131.
                                   ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016