Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 129 din 28 decembrie 2023  privind unele măsuri necesare pentru acordarea unui ajutor de stat pentru închiderea şi punerea în siguranţă a extracţiei de huilă către Societatea Complexul Energetic Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 129 din 28 decembrie 2023 privind unele măsuri necesare pentru acordarea unui ajutor de stat pentru închiderea şi punerea în siguranţă a extracţiei de huilă către Societatea Complexul Energetic "Valea Jiului" - S.A.

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1195 din 29 decembrie 2023
        Având în vedere necesitatea implementării imediate a Planului de închideri mine, aferent perioadei 2023-2032, pentru autorizarea de către Comisia Europeană a unor măsuri de sprijin necesare implementării programului de decarbonizare a exploatărilor miniere Lonea, Lupeni, Livezeni şi Vulcan,
     ţinând cont de angajamentele luate de România în implementarea de urgenţă a activităţilor prevăzute de Decizia Consiliului din 10 decembrie 2010 privind ajutorul de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive (2010/787/UE),
     luând în considerare prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 108/2022 privind decarbonizarea sectorului energetic, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 334/2022, cu modificările şi completările ulterioare, prin care se stabilesc etape şi termene pentru decarbonizarea sectorului energetic şi, în consecinţă, închiderea capacităţilor energetice bazate pe lignit şi huilă, totalizând 4.920 MW până la data de 31 decembrie 2032,
     având în vedere că Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 108/2022, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 334/2022, cu modificările şi completările ulterioare, a transpus angajamentul ferm al României de punere în siguranţă, închidere şi ecologizare a minelor de huilă din Valea Jiului şi a stabilit pentru exploatările miniere Lupeni şi Lonea lucrări de punere în siguranţă, închidere şi ecologizare până la 31 decembrie 2026, iar pentru exploatările miniere Livezeni şi Vulcan lucrări de punere în siguranţă, închidere şi ecologizare până la 31 decembrie 2032,
     întrucât Complexul Energetic Hunedoara - S.A. a solicitat implementarea procedurii de dare în plată reglementate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2019 privind reglementarea unor măsuri pentru stingerea unor obligaţii fiscale şi bugetare, precum şi unele măsuri referitoare la obligaţiile de plată aferente împrumuturilor din venituri din privatizare şi împrumuturilor contractate de statul român de la instituţii de credit şi subîmprumutate operatorilor economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 222/2019, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la bunuri imobile şi mobile accesorii ce intră în componenţa activelor funcţionale ale Sucursalei Energetice Paroşeni, Exploatării Miniere Lonea, Exploatării Miniere Livezeni, Exploatării Miniere Vulcan, Exploatării Miniere Lupeni, Sucursalei Prestserv Petroşani şi sediului executiv,
     luând în considerare că, potrivit prevederilor art. 2 alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2019, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 222/2019, cu modificările şi completările ulterioare, Ministerul Energiei, Ministerul Finanţelor, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi Societatea Complexul Energetic Hunedoara - S.A. au încheiat un proces-verbal de predare-preluare nr. 165.464/SIB/8.09.2023, nr. 14.865/29.09.2023, A_PRS 4.764/28.09.2023 şi AS 6.314/11.09.2023, prin care bunurile menţionate anterior trec în proprietatea publică sau privată a statului,
     având în vedere prevederile Ordinului ministrului energiei nr. 1.227/2023 privind încredinţarea bunurilor ce compun activele funcţionale energetice şi industriale din cadrul Sucursalei Electrocentrale Paroşeni, Exploatării Miniere Lonea, Exploatării Miniere Livezeni, Exploatării Miniere Vulcan, Exploatării Miniere Lupeni, Prestserv Petroşani, Sediu Executiv din domeniul public sau privat al statului în vederea administrării acestora de către Societatea Complexul Energetic "Valea Jiului" - S.A., în numele Ministerului Energiei, în considerarea existenţei necesităţii de a securiza şi proteja zonele fostelor exploatări miniere, pentru a preveni riscurile potenţiale şi a asigura o tranziţie corectă şi sustenabilă către o economie neutră din punct de vedere climatic,
        luând în considerare particularităţile zăcământului de huilă din subteranul Văii Jiului şi faptul că o închidere rapidă nu ar rezolva problema reducerii riscurilor identificate, fiind crucial să se acţioneze printr-o reglementare de finanţare de urgenţă a activităţii,
        ţinând cont de faptul că 12 galerii şi abataje se află în stare accelerată de degradare şi că pun în pericol grav viaţa şi sănătatea lucrătorilor, dar şi aşezările urbane de deasupra exploatărilor miniere, impunându-se lucrări ample de consolidare şi asigurare a accesului în siguranţă,
     reţinând că eventuala surpare a galeriilor conduce la imposibilitatea neutralizării activului energetic mineral, precum şi la oprirea oricăror lucrări de punere în siguranţă a minelor, amânând în mod exagerat timpii de închidere a minelor, astfel cum au fost asumaţi prin Planul naţional de redresare şi rezilienţă al României şi prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 108/2022, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 334/2022, cu modificările şi completările ulterioare,
        ţinând cont de faptul că stabilitatea şi funcţionalitatea Societăţii Complexul Energetic "Valea Jiului" - S.A. sunt esenţiale pentru securitatea energetică a României, asigurarea independenţei energetice pe durata iernii 2023-2024 şi că un eventual nou faliment ar putea avea repercusiuni severe asupra angajaţilor şi asupra comunităţilor locale, fapt ce conduce la necesitatea unei intervenţii urgente a statului în sprijinul companiei,
        deoarece posibilitatea de a preveni pierderile de locuri de muncă şi a calificării în ingineria minieră este esenţială pentru binele economic şi social al regiunii şi al ţării, este imperios necesar să se acţioneze rapid şi decisiv prin acordarea unui ajutor de stat.
        Având în vedere că actualele disfuncţionalităţi tehnice ale exploatărilor miniere pot conduce la o scădere/stagnare a extracţiei de activ energetic mineral care creează o deficienţă în Sistemul energetic naţional de peste 8% pe perioada iernii, deficienţă care poate conduce la creşterea dependenţei energetice de state precum Federaţia Rusă şi care poate conduce la creştere neaşteptată a preţurilor la energia electrică,
        ţinând cont că Guvernul României, prin Programul de guvernare şi atributul constituţional de asigurare a politicii interne a ţării, are datoria de a asigura funcţionarea la capabilităţi maxime a mixului energetic naţional, securitatea şi independenţa energetică a României, precum şi poziţionarea României ca lider regional în materia asigurării capabilităţilor energetice naţionale,
        luând în considerare realităţile socioeconomice ale regiunii în care Societatea Complexul Energetic "Valea Jiului" - S.A. îşi desfăşoară activitatea şi văzând riscul de destabilizare socială cauzat de o potenţială întrerupere a activităţii, este evidentă necesitatea unei măsuri legislative rapide şi eficiente pentru prevenirea şi limitarea impactului negativ.
        Având în vedere importanţa strategică a Societăţii Complexul Energetic "Valea Jiului" - S.A. pentru economia naţională şi cunoscând dificultăţile financiare cu care se confruntă, se consideră esenţial ca Guvernul să intervină imediat şi prompt printr-o ordonanţă de urgenţă pentru salvarea şi revitalizarea companiei, asigurându-se astfel protejarea interesului naţional al României şi apărarea identităţii economiei naţionale.
        În considerarea faptului că elementele de mai sus se constituie într-o situaţie de urgenţă şi extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,
     în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
        Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
    ART. 1
    (1) Se aprobă acordarea unei finanţări sub formă de grant pentru perioada decembrie 2023-30 iunie 2024 către Societatea Complexul Energetic "Valea Jiului" - S.A., denumită în continuare, CEVJ - S.A., ca parte a ajutorului de stat pentru închidere şi punere în siguranţă a minelor de huilă.
    (2) Ajutorul de stat instituit prin prezenta ordonanţă de urgenţă va fi acordat ca parte a ajutorului de stat pentru închiderea în siguranţă a minelor de huilă, ajutorul de închidere urmând a fi notificat Comisiei Europene în baza Deciziei 2010/787/UE a Consiliului din 10 decembrie 2010 privind acordarea ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 336 din 21 decembrie 2010. Notificarea se transmite Comisiei Europene în termen de 45 de zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
    (3) Finanţarea sub formă de grant se acordă pentru activităţile de închidere şi punere în siguranţă a extracţiei de huilă din cadrul unităţilor de producţie a cărbunelui prevăzute în anexa nr. 1.
    (4) Obiectivele finanţării sunt următoarele:
    a) eliminarea treptată a capacităţilor de producere a energiei electrice pe bază de huilă, ţinând cont de funcţionarea sigură şi stabilă a Sistemului electroenergetic naţional;
    b) scoaterea treptată şi sigură din exploatare a capacităţilor de producţie de energie electrică pe bază de huilă;
    c) închiderea şi punerea în siguranţă a extracţiei de huilă, pentru exploatările miniere ce urmează să fie incluse în programul de închidere;
    d) asigurarea echilibrului în Sistemul energetic naţional, garantarea mixului energetic naţional şi evitarea crizelor sociale şi economice în Valea Jiului.


    ART. 2
    (1) Valoarea finanţării sub formă de grant este de 349.954 mii lei pentru perioada decembrie 2023-30 iunie 2024.
    (2) Valoarea finanţării prevăzută la alin. (1) se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Energiei pentru anul 2024, de la capitolul 81.01 "Combustibili şi energie", titlul 55 "Alte transferuri", articolul 55.01 "Transferuri interne", alineatul 55.01.46 "Transferuri către întreprinderi în cadrul schemelor de ajutor de stat".
    (3) Prin derogare de la prevederile art. 47 alin. (8) - (10) şi ale art. 47^1 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, se autorizează Ministerul Energiei să efectueze virări de credite bugetare şi credite de angajament pentru asigurarea sumei prevăzute la alin. (1), cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate pentru anul 2024.
    (4) Justificarea costurilor prevăzute la alin. (1) se face în baza decontului justificativ, după modelul prevăzut în anexa nr. 2.
    (5) Responsabilitatea pentru modul de repartizare lunară a costurilor aparţine CEVJ - S.A., cu condiţia încadrării angajării lor până la data de 30 iunie 2024, a plăţii sumelor reprezentând contravaloarea ajutorului de stat până la data de 31 iulie 2024 şi cu încadrarea în valoarea totală a finanţării prevăzute la alin. (1).

    ART. 3
     Ajutorul de stat prevăzut la art. 1 se acordă prin derogare de la prevederile art. 3 şi 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 4
    (1) Monitorizarea, evaluarea şi controlul utilizării ajutorului de stat de către CEVJ - S.A. se realizează de către Ministerul Energiei în condiţiile stabilite prin ordin emis de ministrul energiei, cu respectarea prezentei ordonanţe de urgenţă şi a normelor naţionale şi europene în materia ajutorului de stat, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    (2) Ministerul Energiei achiziţionează servicii de audit tehnic şi financiar şi efectuează acest audit, până cel târziu la data de 30 septembrie 2024. Auditul este efectuat de către un auditor independent, autorizat în condiţiile legii, cu privire la necesitatea, rezonabilitatea şi proporţionalitatea cheltuielilor, precum şi cu privire la regularitatea, economicitatea, eficacitatea şi eficienţa utilizării fondurilor publice, raportate la scopul şi destinaţia acordării ajutorului stat pentru închidere, cu respectarea categoriilor de costuri şi activităţi care sunt definite în anexa la Decizia 2010/787/UE a Consiliului din 10 decembrie 2010 privind acordarea ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive. Auditorul va verifica inclusiv in situ lucrările executate.
    (3) Neautorizarea de către Comisia Europeană a ajutorului de stat pentru închiderea în siguranţă a minelor de huilă sau nerespectarea de către CEVJ - S.A. a destinaţiei sumelor acordate prin prezenta ordonanţă de urgenţă şi/sau a prevederilor deciziei Comisiei Europene privind autorizarea ajutorului de stat pentru închiderea în siguranţă a minelor de huilă determină aplicarea de către Ministerul Energiei a măsurilor necesare în vederea recuperării ajutoarelor de stat şi a dobânzilor aferente, în condiţiile capitolului VI din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale normelor europene în domeniul recuperării ajutoarelor de stat.

    ART. 5
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.                                            PRIM-MINISTRU
                                          ION-MARCEL CIOLACU
                                            Contrasemnează:
                                            Viceprim-ministru,
                                             Marian Neacşu
                                           Ministrul energiei,
                                         Sebastian-Ioan Burduja
                                   Ministrul finanţelor, Marcel-Ioan Boloş

        Bucureşti, 28 decembrie 2023.
        Nr. 129.
    ANEXA 1

                                                     LISTA
                             activităţilor de închidere şi punere în siguranţă a extracţiei de huilă
                             din cadrul unităţilor de producţie a cărbunelui necesar a fi realizate
                                  de Societatea Complexul Energetic "Valea Jiului" - S.A.
    1. Lucrările miniere de punere în siguranţă în subteran şi suprafaţă ce vor fi realizate de Societatea Complexul Energetic "Valea Jiului" - S.A. cuprind:
    a) lucrări miniere pentru extragere şi evacuare a rezervelor ce constituie riscuri de autoaprindere;
    b) planuri, rearmări, reprofilări - asigurare circuite şi spaţii de circulaţie şi transport pentru personal şi echipamente, aferente acestor tipuri de lucrări;
    c) lucrări electromecanice - montări/demontări/întreţinere utilaje, echipamente instalaţii electrice, reţele de aer comprimat;
    d) amplasări, sistematizări şi activităţi de pregătire de lucrări miniere;
    e) dirijarea presiunii miniere;
    f) recuperare armături;
    g) evacuare ape de mină;
    h) asigurarea aerajului general şi parţial;
    i) monitorizare gaze de mină;
    j) activităţi de salvare minieră, medicina muncii, psihologie, verificări electrice, probe laborator transport auto, inertizare, transport-manevră căi ferate uzinale;
    k) activităţi administrative pentru punerea în siguranţă şi închidere mine.

    2. Aceste lucrări sunt necesar a se executa în paralel cu lucrările miniere de închidere efectivă (construcţii de izolare şi închidere, recuperări de utilaje şi echipamente din zonele care se închid) şi lucrări speciale de punere în siguranţă pentru instrumentare, în zonele în care trebuie eliminate riscurile de autoaprindere.
    3. Neefectuarea acestor lucrări de punere în siguranţă şi neadoptarea măsurilor necesare în ceea ce priveşte pericolul de aprindere ar putea duce la o creştere semnificativă a pericolului privind viaţa şi securitatea lucrătorilor şi a locurilor de muncă din subteran şi la influenţarea procesului de închidere a acestora, respectiv să determine un pericol pentru siguranţa generală datorată emanărilor necontrolate de gaze de mină la suprafaţă, afectând mediul înconjurător şi populaţia din zonă.
    4. Lucrările speciale de punere în siguranţă ce vor fi realizate de Societatea Complexul Energetic "Valea Jiului" - S.A. cuprind:
    a) foraje de cercetare a condiţiilor de punere în siguranţă;
    b) foraje aferente metodei-cadru de exploatare - foraje de degazare;
    c) foraje de înnămolire;
    d) de presfărâmare - umectare.

    5. Lucrările necesare ce vor fi realizate de Societatea Complexul Energetic "Valea Jiului" - S.A. pentru a evita deranjamentele tectonice (falii, denivelări, denivelări ale culcuşului şi acoperişului stratului, subţieri ale stratului), pentru respectarea metodei-cadru, pentru prevenirea şi combaterea focurilor endogene şi a emanaţiilor de gaze sunt:
    a) montare/demontare coloană de aeraj;
    b) montare/demontare flux transport;
    c) montare/demontare coloană de înnămolire;
    d) montare/demontare coloană de aer comprimat;
    e) montare/demontare cabluri electrice;
    f) lucrări miniere speciale diagonale, direcţionale, transversale - de punere în siguranţă;
    g) suitori de legătură.

    6. Aceste lucrări ce vor fi realizate de Societatea Complexul Energetic "Valea Jiului" - S.A. sunt necesare a se executa în vederea realizării forajelor necesare care să acopere toată zona ce urmează să fie pusă în siguranţă, pentru o izolare cât mai corectă a zăcământului, respectând metodele de exploatare şi pentru combaterea focurilor endogene.
    7. Lucrările necesare pentru protecţia zăcământului şi a suprafeţei ce vor fi realizate de Societatea Complexul Energetic "Valea Jiului" - S.A. cuprind:
    a) evacuare ape de mină;
    b) asigurare aer comprimat;
    c) asigurare aeraj general;
    d) utilizare instalaţie de extracţie şi transport pe orizontală şi verticală;
    e) utilizare instalaţii electromecanice de subteran şi telegrizumetrie;
    f) utilizare instalaţii electromecanice de suprafaţă;
    g) alte activităţi conexe.

    8. Construcţiile de închidere lucrări miniere subterane ce vor fi realizate de Societatea Complexul Energetic "Valea Jiului" - S.A. cuprind:
    a) execuţie diguri de izolare şi reţinere în subteran;
    b) înnămolire spaţii închise;
    c) închidere ferestre diguri de izolare cu salvatorii minieri;
    d) asigurare circuite şi spaţii de circulaţie şi transport (planări, rearmări/reprofilări) necesare pentru execuţia acestor tipuri de construcţii miniere;
    e) alte activităţi conexe acestor tipuri de lucrări;
    f) monitorizare.

    9. Lucrările ce vor fi realizate de Societatea Complexul Energetic "Valea Jiului" - S.A. necesare pentru montarea/ demontarea, recuperarea materialelor, utilajelor, instalaţiilor, mijloacelor de transport şi a celorlalte mijloace fixe, care pot fi recuperate, inclusiv reţelele de utilităţi subterane, cuprind demontări şi recuperări de:
    a) complex mecanizat (transportor TR7, complex mecanizat SMA2, combina KS-3M);
    b) materiale şi echipamente din dotarea abatajelor: armături TH, utilaje rezultate din dezechiparea abatajelor (stâlpi SVJ, grinzi de susţinere etc.);
    c) montare/demontare echipamente şi instalaţii de aeraj parţial;
    d) mijloace de transport: transportoare cu raclete, transportoare cu bandă, instalaţii de monorai;
    e) reţele de utilităţi subterane - reţele de transport, reţele de înnămolire, reţele de aer comprimat, reţele electrice, cabluri, conductori, celule electrice, reţele de alimentare cu apă în subteran, reţele de evacuare apă din subteran;
    f) asigurare utilităţi (aeraj general, aeraj parţial, evacuare ape, transport pe verticală şi orizontală);
    g) alimentare cu energie electrică şi pneumatică, lucrări de întreţinere şi control.

    10. Aceste echipamente demontate se vor depozita, în prima fază, pe galeriile principale cele mai apropiate de zona respectivă, în vederea încărcării şi transportului lor la suprafaţă, cu respectarea tuturor etapelor de demontare.
    11. După închiderea ultimelor diguri de reţinere din subteran aferente minelor se va trece la rambleerea lucrărilor miniere de legătură cu suprafaţa, cu excepţia situaţiei în care se stabileşte de către CEVJ - S.A. o altă destinaţie.
    12. Lucrările miniere de legătură cu suprafaţa ce vor fi realizate de Societatea Complexul Energetic "Valea Jiului" - S.A. cuprind:
    a) demontare instalaţii de transport;
    b) montare/demontare instalaţii de rambleere;
    c) rambleerea lucrărilor miniere de legătură cu suprafaţa, cu excepţia situaţiei în care CEVJ - SA a stabilit o altă destinaţie;
    d) monitorizare;
    e) realizarea plăcilor din beton armat la gura puţurilor, la gura suitorilor de aeraj, la gura canalului de aeraj/dopurilor/digurilor la gura lucrărilor miniere de legătură cu suprafaţa;
    f) închiderea lucrărilor miniere de legătură cu suprafaţa, conform normelor în vigoare, se va realiza cu plăci de beton armat conform proiectului tehnic şi diguri de izolare echipate corespunzător.

    13. Rambleerea lucrărilor miniere de legătură cu suprafaţa se va face de Societatea Complexul Energetic "Valea Jiului" - S.A. pe baza unui program care va cuprinde, pe lângă măsurile de securitate, şi monitorizarea gazelor pe perioada execuţiei lucrărilor.
    14. Neutralizarea cărbunelui (huilă) rezultat în urma lucrărilor de punere în siguranţă a zăcământului se va realiza la Sucursala Termoelectrică Paroşeni a cărei instalaţie a fost proiectată pentru neutralizarea prin ardere a cărbunelui din Valea Jiului.
    15. Oricare alte lucrări necesare pentru închiderea şi punerea în siguranţă a zăcământului în procesul de închidere a minelor de cărbune şi care se încadrează în unul sau mai multe standarde internaţionale în siguranţă minieră şi închidere mine, respectiv: ISO 45001, ISO 14001, ISO 50001, ISO 31000, ISO/TC 82, ISO/TC 82/SC7.
    16. Achiziţii de mijloace fixe şi obiecte de inventar necesare activităţilor prevăzute la pct. 1-15.

    ANEXA 2

                                             MODEL DE DECONT
                         privind costurile care urmează să fie acordate de la
                        bugetul de stat în perioada decembrie 2023-30 iunie 2024

┌────┬────────────┬────┬─────────┬───────────┬──────────┬──────────┬────────────┐
│ │ │ │Realizări│ │ │ │ │
│ │ │ │în anul │ │ │ │ │
│ │ │ │curent │Cheltuieli │Total sumă│Sumă │Sumă │
│Nr. │Specificaţie│U.M.│cumulate │preliminare│solicitată│alocată pe│reprezentând│
│crt.│ │ │de la │pentru luna│în luna │perioada │diferenţă de│
│ │ │ │începutul│în curs │(...) │precedentă│acordat │
│ │ │ │anului │ │ │ │ │
│ │ │ │(...) │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 = 3 + 4 │6 │7= 5 - 6 │
├────┼────────────┼────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│ │Total │ │ │ │ │ │ │
│ │costuri │ │ │ │ │ │ │
│ │închidere │ │ │ │ │ │ │
│ │(lucrări de │ │ │ │ │ │ │
│ │punere în │mii │ │ │ │ │ │
│ │siguranţă a │lei │ │ │ │ │ │
│ │zăcământului│ │ │ │ │ │ │
│ │şi │ │ │ │ │ │ │
│ │închiderea │ │ │ │ │ │ │
│ │minelor): │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│1. │EM Lonea │mii │ │ │ │ │ │
│ │ │lei │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│2. │EM Lupeni │mii │ │ │ │ │ │
│ │ │lei │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│3. │EM Vulcan │mii │ │ │ │ │ │
│ │ │lei │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│4. │EM Livezeni │mii │ │ │ │ │ │
│ │ │lei │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│ │Alte unităţi│ │ │ │ │ │ │
│ │şi │ │ │ │ │ │ │
│ │instalaţii │ │ │ │ │ │ │
│ │necesare │ │ │ │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │ │ │ │
│ │închiderea │ │ │ │ │ │ │
│5. │şi punerea │mii │ │ │ │ │ │
│ │în siguranţă│lei │ │ │ │ │ │
│ │a │ │ │ │ │ │ │
│ │zăcământului│ │ │ │ │ │ │
│ │în procesul │ │ │ │ │ │ │
│ │de închidere│ │ │ │ │ │ │
│ │a minelor de│ │ │ │ │ │ │
│ │cărbune. │ │ │ │ │ │ │
├────┴────────────┼────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│TOTAL GENERAL │mii │ │ │ │ │ │
│ │lei │ │ │ │ │ │
└─────────────────┴────┴─────────┴───────────┴──────────┴──────────┴────────────┘


                                                -----
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016