Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 128 din 28 decembrie 2023  pentru unele măsuri referitoare la salarizarea personalului din învăţământ şi alte sectoare de activitate bugetară    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 128 din 28 decembrie 2023 pentru unele măsuri referitoare la salarizarea personalului din învăţământ şi alte sectoare de activitate bugetară

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1197 din 29 decembrie 2023
     Având în vedere prevederile art. I alin. (3) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene, cu privire la personalul din învăţământ,
     având în vedere faptul că, potrivit dispoziţiilor art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 178/2022, cu modificările şi completările ulterioare, Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, prin Casa Naţională de Pensii Publice, şi-a luat angajamentul faţă de Uniunea Europeană pentru ducerea la îndeplinire a evaluării dosarelor de pensii în vederea recalculării tuturor dosarelor de pensii din sistemul public,
        având în vedere necesitatea bunei desfăşurări a implementării venitului minim de incluziune ce decurge din jalonul nr. 384 al Planului naţional de redresare şi rezilienţă al României, a stimulării ocupării forţei de muncă şi a controlului eficient al pieţei muncii, în contextul diferenţelor salariale între funcţii din administraţia publică centrală şi personalul din unităţi teritoriale, al creşterii volumului de muncă şi exercitării de către funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul instituţiilor prefectului şi unor servicii publice din sectoare de activitate bugetară vizând sănătatea, cultura, munca, agricultura, statistica,
        ţinând cont de faptul că se impune recunoaşterea principiului importanţei muncii şi a nivelului de specializare dobândit de-a lungul timpului de aceste categorii de personal bugetar,
        în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul public şi constituie o situaţie de urgenţă şi extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,
     în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
        Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
    ART. I
     Prin derogare de la prevederile art. 12 alin. (2) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, începând cu data de 1 ianuarie 2024, salariile de bază ale personalului din învăţământ se stabilesc conform anexei la prezenta ordonanţă de urgenţă.

    ART. II
    (1) Începând cu salariile aferente lunii ianuarie 2024, prin derogare de la dispoziţiile art. 12 alin. (2) din Legea- cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, salariile de bază pentru personalul didactic auxiliar din cadrul bibliotecilor centrale universitare, personalul Bibliotecii Naţionale a României şi Bibliotecii Academiei Române, precum şi pentru celelalte categorii de funcţii prevăzute în anexele la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, şi care au calitatea de personal didactic auxiliar, conform Legii învăţământului preuniversitar nr. 198/2023, cu modificările ulterioare, şi Legii învăţământului superior nr. 199/2023, cu modificările şi completările ulterioare, şi care îşi desfăşoară activitatea în sistemul naţional de învăţământ şi care nu se regăsesc în anexa prevăzută la art. I se majorează cu 8% faţă de nivelul salariilor de bază aflate în plată în luna decembrie 2023, respectiv se majorează cu 12% începând cu salariile aferente lunii iunie 2024 faţă de nivelul salariilor de bază aflate în plată în luna decembrie 2023.
    (2) Începând cu salariile aferente lunii ianuarie 2024, prin derogare de la dispoziţiile art. 12 alin. (2) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, salariile de bază pentru personalul administrativ/nedidactic din sistemul naţional de învăţământ se majorează, începând cu data de 1 ianuarie 2024, cu 250 de lei faţă de nivelul salariilor de bază la gradaţia 0 de vechime în muncă din luna decembrie 2023, respectiv se majorează cu 450 de lei începând cu salariile aferente lunii iunie 2024 faţă de nivelul salariilor de bază la gradaţia 0 de vechime în muncă din luna decembrie 2023.
    (3) Începând cu salariile aferente lunii ianuarie 2024, prin derogare de la dispoziţiile art. 12 alin. (2) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, salariile de bază ale personalului din instituţiile şi unităţile care funcţionează în subordinea sau în coordonarea Ministerului Educaţiei, altul decât cel prevăzut la alin (1) şi (2), se majorează cu 8% faţă de nivelul salariilor de bază din luna decembrie 2023, respectiv se majorează cu 12% începând cu salariile aferente lunii iunie 2024 faţă de nivelul salariilor de bază din luna decembrie 2023.

    ART. III
    Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 492 din 28 iunie 2017, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 16, după alineatul (11) se introduce un nou alineat, alin. (12), cu următorul cuprins:
    "(12) Personalul Corpului controlorilor delegaţi din cadrul Ministerului Finanţelor, care derulează activităţi, în baza fişelor de post, constând în asigurarea conformităţii reglementărilor legale în domeniul controlului financiar preventiv, precum şi exercitarea controlului financiar preventiv delegat la ordonatorii de credite care implementează proiecte potrivit prezentului articol, beneficiază de majorarea salariului de bază cu până la 25%, în raport cu timpul efectiv alocat activităţilor în acest domeniu, în baza criteriilor stabilite prin ordin al ministrului finanţelor, pe perioada desfăşurării acestor activităţi."

    2. La anexa nr. II, la capitolul I punctul 2, după litera b.4 se introduce o notă, cu următorul cuprins:
    "NOTĂ:
    Salariile de bază prevăzute la poziţiile 11-14 din tabel se aplică în mod corespunzător şi funcţiilor de preot gradul I, gradul II, definitiv şi debutant, cu studii superioare, din unităţile sanitare cu paturi, prevăzute în anexa nr. I cap. III - Culte lit. A - Salarii de bază pentru personalul clerical încadrat în unităţile bugetare."

    3. La anexa nr. VIII, la capitolul I litera A punctul I, asteriscul "*)" se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "*) Funcţii publice de stat, stabilite şi avizate potrivit legii în cadrul aparatului Administraţiei Prezidenţiale, al Parlamentului, al Guvernului, al ministerelor, al Academiei Române, al Avocatului Poporului, al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, al Consiliului Concurenţei, al Curţii de Conturi, al Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, al Consiliului Naţional al Audiovizualului, al Consiliului Legislativ, al Casei Naţionale de Pensii Publice şi structurilor subordonate, al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi structurilor subordonate, al Inspecţiei Muncii şi structurilor subordonate, al Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială şi structurilor subordonate, al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură şi structurilor subordonate, al Institutului Naţional de Statistică şi structurilor subordonate, al Ministerului Sănătăţii şi direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, al Ministerului Culturii şi direcţiilor pentru cultură judeţene şi a municipiului Bucureşti, al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi structurilor subordonate, al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor şi structurilor subordonate, al Autorităţii pentru Reformă Feroviară, al Agenţiei Naţionale pentru Administrare Fiscală şi unităţilor subordonate, al celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, al organismelor intermediare pentru programe operaţionale, precum şi pentru funcţiile publice corespunzătoare înalţilor funcţionari publici din cadrul instituţiei prefectului."

    4. La anexa nr. VIII, la capitolul II litera A punctul I, asteriscul "*)" se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "*) Aparatul de lucru al: Administraţiei Prezidenţiale, al Parlamentului, al Guvernului, al ministerelor, al Academiei Române, al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, al Curţii Constituţionale, al Consiliului Concurenţei, al Curţii de Conturi, al Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, al Consiliului Naţional al Audiovizualului, al Consiliului Legislativ, al Casei Naţionale de Pensii Publice şi structurilor subordonate, al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi structurilor subordonate, al Inspecţiei Muncii şi structurilor subordonate, al Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială şi structurilor subordonate, al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură şi structurilor subordonate, al Institutului Naţional de Statistică şi structurilor subordonate, al Ministerului Sănătăţii şi direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, al Ministerului Culturii şi direcţiilor pentru cultură judeţene şi a municipiului Bucureşti, al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor şi structurilor subordonate, al Autorităţii pentru Reformă Feroviară, al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi unităţilor subordonate, al Avocatului Poporului, al Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, al Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES, al Consiliului Economic şi Social, al Autorităţii Electorale Permanente, al organismelor intermediare pentru programe operaţionale, altor organe centrale de specialitate."

    5. La anexa nr. VIII, la capitolul II subcapitolul I litera A secţiunea I punctul 2.9, "Nota" se completează la punctele 2 şi 3 cu titulatura Consiliului Economic şi Social.


    ART. IV
    Începând cu salariile aferente lunii ianuarie 2024, prin derogare de la dispoziţiile art. 12 alin. (2) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, pentru personalul instituţiilor prefectului, cu excepţia serviciului public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, serviciului public comunitar de paşapoarte şi a funcţiilor de demnitate publică, drepturile salariale aferente se stabilesc la nivelul celor prevăzute pentru Secretariatul General al Guvernului.

    ART. V
    (1) Diferenţele salariale pentru funcţiile din cadrul structurilor subordonate ale Casei Naţionale de Pensii Publice, Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, Inspecţiei Muncii, Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, Agenţiei de Plăţi şi intervenţie pentru Agricultură/ Institutului Naţional de Statistică, precum şi din cadrul direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, direcţiilor pentru cultură judeţene şi a municipiului Bucureşti şi instituţiilor prefectului, rezultate din prevederile art. III pct. 3 şi 4 şi ale art. IV, se aplică în două tranşe egale, începând cu 1 ianuarie 2024 şi 1 iunie 2024, la salariul de bază aferent lunii decembrie 2023, fără a depăşi salariile aflate în plată la structurile supraordonate.
    (2) Pentru funcţiile care nu se regăsesc în capitolul I lit. A pct. I din anexa nr. VIII şi capitolul II lit. A pct. I din anexa nr. VIII la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, din cadrul instituţiilor subordonate ale Casei Naţionale de Pensii Publice, Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, Inspecţiei Muncii, Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Institutului Naţional de Statistică, precum şi din cadrul direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, direcţiilor pentru cultură judeţene şi a municipiului Bucureşti şi instituţiilor prefectului, salariul de bază se stabileşte prin asimilare cu funcţiile şi salariile de bază ale funcţiilor din aceste instituţii care intră sub incidenţa art. III pct. 3 şi 4 din prezenta ordonanţă de urgenţă, prin ordin comun al ministrului muncii şi solidarităţii sociale şi al ordonatorilor principali de credite.

    ART. VI
     Personalul bugetar care beneficiază de majorările prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă nu intră sub incidenţa prevederilor art. I alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene, cu excepţia situaţiei în care din aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă rezultă o majorare a salariilor de bază mai mică decât procentul prevăzut la art. I alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2023, situaţie în care se aplică procentul de 5% la salariul de bază aferent lunii decembrie 2023.

    ART. VII
     Ordonatorii principali de credite au obligaţia de a comunica Ministerului Finanţelor măsurile dispuse, în aplicarea prevederilor art. VI alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene, în vederea încadrării în cheltuielile aprobate pe anul 2024, precum şi calendarul de implementare a acestora.

    ART. VIII
    Anexa face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.

    ART. IX
        Prezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2024.                                              PRIM-MINISTRU
                                            ION-MARCEL CIOLACU
                                              Contrasemnează:
                                             Viceprim-ministru,
                                              Marian Neacşu
                                             Ministrul educaţiei,
                                                 Ligia Deca
                                       Ministrul muncii şi solidarităţii sociale,
                                            Simona Bucura-Oprescu
                                             Ministrul finanţelor,
                                             Marcel-Ioan Boloş

        Bucureşti, 28 decembrie 2023.
        Nr. 128.
    ANEXA 1

        *) Anexa este reprodusă în facsimil.

    Anexa nr. I - FAMILIA OCUPAŢIONALĂ DE FUNCŢII BUGETARE "ÎNVĂŢĂMÂNT"
    Capitolul I lit. A. Salarii de baza pentru funcţiile din învăţământ
    1. Funcţiile de conducere din învăţământul superior 2500

┌────┬──────────────┬─────────┬─────────────┬─────────────┐
│ │ │ │Salarii de │Salarii de │
│ │ │ │bază │bază │
│ │ │ │- lei - │- lei - │
│Nr. │Funcţia │Nivelul ├─────────────┼─────────────┤
│crt.│ │studiilor│ianuarie 2024│iunie 2024 │
│ │ │ ├──────┬──────┼──────┬──────┤
│ │ │ │Grad I│Grad │Grad I│Grad │
│ │ │ │ │II │ │II │
├────┼──────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1 │Rector*) │S │18.222│20.888│19.146│21.887│
├────┼──────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│2 │Prorector*) │S │15.879│19.444│16.684│20.374│
├────┼──────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ │Director │ │ │ │ │ │
│ │general │ │ │ │ │ │
│3 │administrativ │S │15.239│18.962│16.012│19.869│
│ │al │ │ │ │ │ │
│ │universităţii │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│4 │Decan *) │S │15.239│18.962│16.012│19.869│
├────┼──────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│5 │Prodecan*) │S │14.173│16.847│14.891│17.701│
├────┼──────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ │Director de │ │ │ │ │ │
│ │departament/ │ │ │ │ │ │
│6 │director │S │14.599│18.479│15.339│19.363│
│ │extensie │ │ │ │ │ │
│ │universitara*)│ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ │Director │ │ │ │ │ │
│ │general │ │ │ │ │ │
│ │adjunct │ │ │ │ │ │
│l │administrativ │S │12.468│15.014│13.100│15.732│
│ │al │ │ │ │ │ │
│ │universităţii/│ │ │ │ │ │
│ │Director │ │ │ │ │ │
└────┴──────────────┴─────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

        *) Pentru cadrele didactice, salariile de bază cuprind şi salariul de bază aferent unei norme didactice.
        NOTE:
    1. Salarizarea preşedintelui Senatului universitar se face la nivel de rector.
    2. Stabilirea salariului de bază se face prin hotărârea conducerii, potrivit Cartei universităţii, după caz, între valorile corespunzătoare gradului I şi gradului II, cu încadrarea în bugetul instituţiei, în funcţie de gradul universităţii, mărimea şi complexitatea structurii conduse.


    2. Funcţiile de conducere, de îndrumare şi control din învăţământul preuniversitar

┌────┬─────────────┬─────────┬─────────────┬─────────────┐
│ │ │ │Salarii de │Salarii de │
│ │ │ │bază │bază │
│ │ │ │- lei - │- lei - │
│Nr. │Funcţia │Nivelul ├─────────────┼─────────────┤
│crt.│ │studiilor│ianuarie 2024│iunie 2024 │
│ │ │ ├──────┬──────┼──────┬──────┤
│ │ │ │Grad I│Grad │Grad I│Grad │
│ │ │ │ │II │ │II │
├────┼─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ │Inspector │ │ │ │ │ │
│1 │şcolar │S │12.410│13.341│13.075│14.017│
│ │general*) │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ │Inspector │ │ │ │ │ │
│2 │şcolar │S │11.851│12.673│12.486│13.315│
│ │general │ │ │ │ │ │
│ │adjunct*) │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ │Director casa│ │ │ │ │ │
│3 │corpului │S │11.851│12.673│12.486│13.315│
│ │didactic*) │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ │Inspector │ │ │ │ │ │
│ │şcolar de │ │ │ │ │ │
│4 │specialitate,│S │11.161│11.782│11.759│12.379│
│ │inspector │ │ │ │ │ │
│ │şcolar*) │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ │Director │ │ │ │ │ │
│5 │unitate de │S │10.895│11.242│11.484│11.812│
│ │învăţământ*) │ │ │ │ │ │
│ │**) │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ │Director │ │ │ │ │ │
│ │adjunct │ │ │ │ │ │
│6 │unitate de │S │10.856│10.930│11.437│11.484│
│ │învăţământ*) │ │ │ │ │ │
│ │**) │ │ │ │ │ │
└────┴─────────────┴─────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

        *) Salariile de bază cuprind şi salariul de bază aferent unei norme didactice.
        **) Nivelul salariilor de bază pentru funcţiile didactice de conducere, respectiv director şi director adjunct, din învăţământul preuniversitar de stat se va stabili prin norme metodologice aprobate prin hotărâre a Guvernului.
        NOTE:
    1. Pentru funcţiile didactice de conducere, de îndrumare şi control, ocupate cu personal didactic care a absolvit studii superioare de scurtă durată, salariile de bază se vor stabili prin diminuarea cu un procent de 20% a salariilor de bază prevăzute la funcţiile de conducere cu studii superioare din tabelul de mai sus.
    2. Salariile de bază prevăzute la gradul I şi gradul II cuprind sporul de vechime în muncă la nivel maxim.


    3. Funcţiile de conducere pentru funcţiile didactice auxiliare

┌────┬─────────────┬─────────┬─────────────┬─────────────┐
│ │ │ │Salarii de │Salarii de │
│ │ │ │bază │bază │
│ │ │ │- lei - │- lei - │
│Nr. │Funcţia │Nivelul ├─────────────┼─────────────┤
│crt.│ │studiilor│ianuarie 2024│iunie 2024 │
│ │ │ ├──────┬──────┼──────┬──────┤
│ │ │ │Grad I│Grad │Grad I│Grad │
│ │ │ │ │II │ │II │
├────┴─────────────┴─────────┴──────┴──────┴──────┴──────┤
│Învăţământ superior │
├────┬─────────────┬─────────┬──────┬──────┬──────┬──────┤
│1 │Director, │S │9.627 │11.881│10.115│12.449│
│ │contabil-şef │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│2 │Administrator│S │9.142 │10.148│9.605 │10.633│
│ │şef facultate│ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3 │Secretar-şef │S │11.055│13.644│11.519│14.216│
│ │universitate │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│4 │Secretar-şef │S │9.076 │9.768 │9.536 │10.235│
│ │facultate │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│5 │Şef serviciu │S │9.076 │9.768 │9.536 │10.235│
├────┼─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│6 │Şef birou │S │8.446 │9.165 │8.874 │9.603 │
└────┴─────────────┴─────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘


┌────┬────────────┬─────────┬────────────┬────────────┐
│ │ │ │Salarii de │Salarii de │
│ │ │ │baza │baza │
│ │ │ │- lei - │- lei - │
│Nr. │ │Nivelul ├────────────┼────────────┤
│crt.│Funcţia │studiilor│ianuarie │iunie 2024 │
│ │ │ │2024 │ │
│ │ │ ├─────┬──────┼────────────┤
│ │ │ │Grad │Grad │Grad I Grad │
│ │ │ │I │II │II │
├────┴────────────┴─────────┴─────┴──────┴────────────┤
│învăţământ preuniversitar**) │
├────┬────────────┬─────────┬─────┬──────┬─────┬──────┤
│ │Contabil-şef│ │ │ │ │ │
│1 │ISJ/DJIP/ │S │9.268│10.471│9.917│10.847│
│ │DMBIP *) - │ │ │ │ │ │
│ │nivel maxim │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────┼─────┼──────┼─────┼──────┤
│ │Şef serviciu│ │ │ │ │ │
│2 │ISJ/DJIP/ │S │8.561│9.931 │9.161│10.288│
│ │DMBIP *) - │ │ │ │ │ │
│ │nivel maxim │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────┼─────┼──────┼─────┼──────┤
│ │Şef Birou │ │ │ │ │ │
│3 │ISJ/DJIP/ │S │8.000│8.958 │8.560│9.280 │
│ │DMBIP *) - │ │ │ │ │ │
│ │nivel maxim │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────┼─────┼──────┼─────┼──────┤
│ │Contabil-şef│ │ │ │ │ │
│4 │*) - nivel │S │7.922│8.564 │8.295│8.802 │
│ │maxim │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────┼─────┼──────┼─────┼──────┤
│ │Secretar-şef│ │ │ │ │ │
│ │unitate de │ │ │ │ │ │
│5 │învăţământ*)│S │7.922│8.564 │8.295│8.802 │
│ │- nivel │ │ │ │ │ │
│ │maxim │ │ │ │ │ │
└────┴────────────┴─────────┴─────┴──────┴─────┴──────┘

        *) Salariile de bază cuprind şi salariul de bază aferent funcţiei de execuţie.
        **) Categoriile de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat în care se normează funcţiile de conducere şi nivelul salariilor de bază pentru acestea se stabilesc prin norme metodologice aprobate prin hotărâre a Guvernului.
        NOTE:
    1. Pentru funcţiile didactice auxiliare de conducere, de îndrumare şi control, ocupate cu personal didactic auxiliar care a absolvit studii superioare de scurtă durată, salariile de bază se vor stabili prin diminuarea cu un procent de 20% a salariilor de bază prevăzute la funcţiile de conducere cu studii superioare din tabelul prevăzut la pct. 3.
    2. Salariile de bază prevăzute la gradul I şi gradul II cuprind sporul de vechime în muncă la nivel maxim.


    4. Salarii de bază învătământ universitar

┌────┬────────────┬─────────┬──────────┬────────┬───────┐
│ │ │ │ │Salarii │Salarii│
│ │ │ │Vechimea │de bază │de bază│
│Nr. │Funcţia *) │Nivelul │în │- lei - │- lei -│
│crt.│ │studiilor│învăţământ├────────┼───────┤
│ │ │ │ │ianuarie│iunie │
│ │ │ │ │2024 │2024 │
├────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────┼───────┤
│ │ │S │peste 25 │13.388 │14.038 │
│ │ │ │ani │ │ │
│ │ ├─────────┼──────────┼────────┼───────┤
│ │ │S │20-25 ani │11.524 │12.115 │
│1 │Profesor ├─────────┼──────────┼────────┼───────┤
│ │universitar │S │15-20 ani │9.607 │10.175 │
│ │ ├─────────┼──────────┼────────┼───────┤
│ │ │S │10-15 ani │8.160 │8.650 │
│ │ ├─────────┼──────────┼────────┼───────┤
│ │ │S │5-10 ani │7.819 │8.300 │
├────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────┼───────┤
│ │ │S │peste 25 │9.980 │10.590 │
│ │ │ │ani │ │ │
│ │ ├─────────┼──────────┼────────┼───────┤
│ │ │S │20-25 ani │8.875 │9.410 │
│ │ ├─────────┼──────────┼────────┼───────┤
│2 │Conferenţiar│S │15-20 ani │7.791 │8.315 │
│ │universitar ├─────────┼──────────┼────────┼───────┤
│ │ │S │10-15 ani │7.239 │7.690 │
│ │ ├─────────┼──────────┼────────┼───────┤
│ │ │S │5-10 ani │6.962 │7.410 │
│ │ ├─────────┼──────────┼────────┼───────┤
│ │ │S │3-5 ani │6.616 │7.050 │
├────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────┼───────┤
│ │ │S │peste 25 │7.382 │7.850 │
│ │ │ │ani │ │ │
│ │ ├─────────┼──────────┼────────┼───────┤
│ │ │S │20-25 ani │6.962 │7.410 │
│ │Şef lucrări ├─────────┼──────────┼────────┼───────┤
│3 │(lector │S │15-20 ani │6.664 │7.100 │
│ │universitar)├─────────┼──────────┼────────┼───────┤
│ │ │S │10-15 ani │6.503 │6.925 │
│ │ ├─────────┼──────────┼────────┼───────┤
│ │ │S │5-10 ani │6.419 │6.820 │
│ │ ├─────────┼──────────┼────────┼───────┤
│ │ │S │3-5 ani │6.351 │6.740 │
├────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────┼───────┤
│ │ │S │peste 25 │6.583 │6.975 │
│ │ │ │ani │ │ │
│ │ ├─────────┼──────────┼────────┼───────┤
│ │ │S │20-25 ani │6.434 │6.820 │
│ │ ├─────────┼──────────┼────────┼───────┤
│ │ │S │15-20 ani │6.351 │6.740 │
│ │Asistent ├─────────┼──────────┼────────┼───────┤
│4 │universitar │S │10-15 ani │6.295 │6.690 │
│ │ ├─────────┼──────────┼────────┼───────┤
│ │ │S │5-10 ani │6.241 │6.630 │
│ │ ├─────────┼──────────┼────────┼───────┤
│ │ │S │3-5 ani │6.187 │6.570 │
│ │ ├─────────┼──────────┼────────┼───────┤
│ │ │S │până la 3 │6.139 │6.520 │
│ │ │ │ani │ │ │
└────┴────────────┴─────────┴──────────┴────────┴───────┘

    *) Funcţiile se ocupă potrivit prevederilor Legii învăţământului superior nr. 199/2023, cu modificările şi completările ulterioare
    NOTE:
    1. Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă la pct. 1, 3 şi 4 reprezintă nivelul minim, iar nivelul maxim se stabileşte prin majorarea acestuia în funcţie de specificul activităţii desfăşurate şi de calitatea acesteia. Sumele pentru aceste majorări se vor plăti cu încadrarea în bugetul aprobat.
    2. Încadrarea între limite se face, anual, pe baza criteriilor aprobate de consiliul de administraţie.


    5. Salarii de bază învăţământ preuniversitar

┌────┬────────────────────┬─────────┬──────────┬────────┬────────┐
│ │ │ │ │Salariul│Salariul│
│ │ │ │ │de bază │de bază │
│ │ │ │Vechimea │- lei - │- lei - │
│Nr. │Funcţia didactică şi│Nivelul │în │Gradaţia│Gradaţia│
│crt.│gradul didactic*) │studiilor│învăţământ│0 │0 │
│ │ │ │ ├────────┼────────┤
│ │ │ │ │ianuarie│iunie │
│ │ │ │ │2024 │2024 │
├────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┤
│ │ │S │peste 25 │7.726 │8.215 │
│ │ │ │ani │ │ │
│ │ ├─────────┼──────────┼────────┼────────┤
│ │Profesor, │S │20-25 ani │7.234 │7.682 │
│ │educator-puericultor├─────────┼──────────┼────────┼────────┤
│1 │studii superioare de│S │15-20 ani │6.901 │7.317 │
│ │lungă durată grad ├─────────┼──────────┼────────┼────────┤
│ │didactic I │S │10-15 ani │6.645 │7.045 │
│ │ ├─────────┼──────────┼────────┼────────┤
│ │ │S │5-10 ani │6.541 │6.935 │
│ │ ├─────────┼──────────┼────────┼────────┤
│ │ │S │1-5 ani │6.388 │6.773 │
├────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┤
│ │ │S │peste 25 │6.946 │7.385 │
│ │ │ │ani │ │ │
│ │ ├─────────┼──────────┼────────┼────────┤
│ │Profesor, │S │20-25 ani │6.616 │7.025 │
│ │educator-puericultor├─────────┼──────────┼────────┼────────┤
│2 │studii superioare de│S │15-20 ani │6.439 │6.827 │
│ │lungă durată grad ├─────────┼──────────┼────────┼────────┤
│ │didactic II │S │10-15 ani │6.388 │6.773 │
│ │ ├─────────┼──────────┼────────┼────────┤
│ │ │S │5-10 ani │6.336 │6.718 │
│ │ ├─────────┼──────────┼────────┼────────┤
│ │ │S │1-5 ani │6.234 │6.609 │
├────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┤
│ │ │S │peste 25 │6.635 │7.055 │
│ │ │ │ani │ │ │
│ │ ├─────────┼──────────┼────────┼────────┤
│ │Profesor, │S │20-25 ani │6.461 │6.861 │
│ │educator-puericultor├─────────┼──────────┼────────┼────────┤
│3 │studii superioare de│S │15-20 ani │6.336 │6.718 │
│ │lungă durată grad ├─────────┼──────────┼────────┼────────┤
│ │didactic definitiv │S │10-15 ani │6.234 │6.609 │
│ │ ├─────────┼──────────┼────────┼────────┤
│ │ │S │5-10 ani │6.182 │6.554 │
│ │ ├─────────┼──────────┼────────┼────────┤
│ │ │S │1-5 ani │6.132 │6.501 │
├────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┤
│ │Profesor, │ │ │ │ │
│ │educator-puericultor│ │pana la 1 │ │ │
│4 │studii superioare de│S │an │6.080 │6.446 │
│ │lungă durată │ │ │ │ │
│ │debutant │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┤
│ │ │SSD │peste 25 │6.649 │7.051 │
│ │ │ │ani │ │ │
│ │Profesor, ├─────────┼──────────┼────────┼────────┤
│ │educator-puericultor│SSD │20-25 ani │6.491 │6.882 │
│5 │studii superioare de├─────────┼──────────┼────────┼────────┤
│ │scurtă durată grad │SSD │15-20 ani │6.388 │6.773 │
│ │didactic I ├─────────┼──────────┼────────┼────────┤
│ │ │SSD │10-15 ani │6.336 │6.718 │
│ │ ├─────────┼──────────┼────────┼────────┤
│ │ │SSD │5-10 ani │6.234 │6.609 │
├────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┤
│ │ │SSD │peste 25 │6.491 │6.882 │
│ │ │ │ani │ │ │
│ │ ├─────────┼──────────┼────────┼────────┤
│ │Profesor, │SSD │20-25 ani │6.284 │6.663 │
│ │educator-puericultor├─────────┼──────────┼────────┼────────┤
│6 │studii superioare de│SSD │15-20 ani │6.234 │6.609 │
│ │scurtă durată grad ├─────────┼──────────┼────────┼────────┤
│ │didactic II │SSD │10-15 ani │6.182 │6.554 │
│ │ ├─────────┼──────────┼────────┼────────┤
│ │ │SSD │5-10 ani │6.132 │6.501 │
│ │ ├─────────┼──────────┼────────┼────────┤
│ │ │SSD │1-5 ani │6.080 │6.446 │
├────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┤
│ │ │SSD │peste 25 │6.336 │6.718 │
│ │ │ │ani │ │ │
│ │ ├─────────┼──────────┼────────┼────────┤
│ │Profesor, │SSD │20-25 ani │6.234 │6.609 │
│ │educator-puericultor├─────────┼──────────┼────────┼────────┤
│7 │studii superioare de│SSD │15-20 ani │6.182 │6.554 │
│ │scurtă durată grad ├─────────┼──────────┼────────┼────────┤
│ │didactic definitiv │SSD │10-15 ani │6.132 │6.501 │
│ │ ├─────────┼──────────┼────────┼────────┤
│ │ │SSD │5-10 ani │6.080 │6.446 │
│ │ ├─────────┼──────────┼────────┼────────┤
│ │ │SSD │1-5 ani │6.028 │6.391 │
├────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┤
│ │Profesor, │ │ │ │ │
│ │educator-puericultor│ │pana la 1 │ │ │
│8 │studii superioare de│SSD │an │5.977 │6.337 │
│ │scurtă durată │ │ │ │ │
│ │debutant │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┤
│ │ │S │peste 25 │6.645 │7.045 │
│ │ │ │ani │ │ │
│ │Institutor, ├─────────┼──────────┼────────┼────────┤
│ │maistru-instructor │S │20-25 ani │6.541 │6.935 │
│9 │studii superioare ├─────────┼──────────┼────────┼────────┤
│ │lungă durată grad │S │15-20 ani │6.439 │6.827 │
│ │didactic I ├─────────┼──────────┼────────┼────────┤
│ │ │S │10-15 ani │6.388 │6.773 │
│ │ ├─────────┼──────────┼────────┼────────┤
│ │ │S │5-10 ani │6.284 │6.663 │
├────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┤
│ │ │S │peste 25 │6.491 │6.882 │
│ │ │ │ani │ │ │
│ │ ├─────────┼──────────┼────────┼────────┤
│ │Institutor, │S │20-25 ani │6.388 │6.773 │
│ │maistru-instructor ├─────────┼──────────┼────────┼────────┤
│10 │studii superioare │S │15-20 ani │6.336 │6.718 │
│ │lungă durată grad ├─────────┼──────────┼────────┼────────┤
│ │didactic II │S │10-15 ani │6.284 │6.663 │
│ │ ├─────────┼──────────┼────────┼────────┤
│ │ │S │5-10 ani │6.234 │6.609 │
│ │ ├─────────┼──────────┼────────┼────────┤
│ │ │S │1-5 ani │6.182 │6.554 │
├────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┤
│ │ │S │peste 25 │6.388 │6.773 │
│ │ │ │ani │ │ │
│ │ ├─────────┼──────────┼────────┼────────┤
│ │Institutor, │S │20-25 ani │6.336 │6.718 │
│ │maistru-instructor ├─────────┼──────────┼────────┼────────┤
│11 │studii superioare │S │15-20 ani │6.284 │6.663 │
│ │lungă durată grad ├─────────┼──────────┼────────┼────────┤
│ │didactic definitiv │S │10-15 ani │6.234 │6.609 │
│ │ ├─────────┼──────────┼────────┼────────┤
│ │ │S │5-10 ani │6.182 │6.554 │
│ │ ├─────────┼──────────┼────────┼────────┤
│ │ │S │1-5 ani │6.132 │6.501 │
├────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┤
│ │Institutor, │ │ │ │ │
│ │maistru-instructor │ │pana la 1 │ │ │
│12 │studii superioare │S │an │6.080 │6.446 │
│ │lungă durată │ │ │ │ │
│ │debutant │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┤
│ │ │SSD │peste 25 │6.491 │6.882 │
│ │ │ │ani │ │ │
│ │Institutor, ├─────────┼──────────┼────────┼────────┤
│ │maistru-instructor │SSD │20-25 ani │6.336 │6.718 │
│13 │studii superioare ├─────────┼──────────┼────────┼────────┤
│ │scurtă durată grad │SSD │15-20 ani │6.234 │6.609 │
│ │didactic I ├─────────┼──────────┼────────┼────────┤
│ │ │SSD │10-15 ani │6.182 │6.554 │
│ │ ├─────────┼──────────┼────────┼────────┤
│ │ │SSD │5-10 ani │6.132 │6.501 │
├────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┤
│ │ │SSD │peste 25 │6.388 │6.773 │
│ │ │ │ani │ │ │
│ │ ├─────────┼──────────┼────────┼────────┤
│ │Institutor, │SSD │20-25 ani │6.284 │6.663 │
│ │maistru-instructor ├─────────┼──────────┼────────┼────────┤
│14 │studii superioare │SSD │15-20 ani │6.234 │6.609 │
│ │scurtă durată grad ├─────────┼──────────┼────────┼────────┤
│ │didactic II │SSD │10-15 ani │6.182 │6.554 │
│ │ ├─────────┼──────────┼────────┼────────┤
│ │ │SSD │5-10 ani │6.132 │6.501 │
│ │ ├─────────┼──────────┼────────┼────────┤
│ │ │SSD │1-5 ani │6.080 │6.446 │
├────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┤
│ │ │SSD │peste 25 │6.284 │6.663 │
│ │ │ │ani │ │ │
│ │ ├─────────┼──────────┼────────┼────────┤
│ │Institutor, │SSD │20-25 ani │6.234 │6.609 │
│ │maistru-instructor ├─────────┼──────────┼────────┼────────┤
│15 │studii superioare │SSD │15-20 ani │6.182 │6.554 │
│ │scurtă durată grad ├─────────┼──────────┼────────┼────────┤
│ │didactic definitiv │SSD │10-15 ani │6.132 │6.501 │
│ │ ├─────────┼──────────┼────────┼────────┤
│ │ │SSD │5-10 ani │6.080 │6.446 │
│ │ ├─────────┼──────────┼────────┼────────┤
│ │ │SSD │1-5 ani │6.028 │6.391 │
├────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┤
│ │Institutor, │ │ │ │ │
│ │maistru-instructor │ │pana la 1 │ │ │
│16 │studii superioare │SSD │an │5.977 │6.337 │
│ │scurtă durată │ │ │ │ │
│ │debutant │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┤
│ │ │M │peste 25 │6.388 │6.773 │
│ │Învăţător, │ │ani │ │ │
│ │educatoare, maistru-├─────────┼──────────┼────────┼────────┤
│ │instructor, │M │20-25 ani │6.284 │6.663 │
│17 │educator-puericultor├─────────┼──────────┼────────┼────────┤
│ │(cu studii de nivel │M │15-20 ani │6.182 │6.554 │
│ │liceal) grad ├─────────┼──────────┼────────┼────────┤
│ │didactic I │M │10-15 ani │6.132 │6.501 │
│ │ ├─────────┼──────────┼────────┼────────┤
│ │ │M │5-10 ani │6.080 │6.446 │
├────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┤
│ │ │M │peste 25 │6.284 │6.663 │
│ │ │ │ani │ │ │
│ │Învăţător, ├─────────┼──────────┼────────┼────────┤
│ │educatoare, maistru-│M │20-25 ani │6.234 │6.609 │
│ │instructor, ├─────────┼──────────┼────────┼────────┤
│18 │educator-puericultor│M │15-20 ani │6.182 │6.554 │
│ │(cu studii de nivel ├─────────┼──────────┼────────┼────────┤
│ │liceal) grad │M │10-15 ani │6.132 │6.501 │
│ │didactic II ├─────────┼──────────┼────────┼────────┤
│ │ │M │5-10 ani │6.080 │6.446 │
│ │ ├─────────┼──────────┼────────┼────────┤
│ │ │M │1 -5 ani │6.028 │6.391 │
├────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┤
│ │ │M │peste 25 │6.234 │6.609 │
│ │ │ │ani │ │ │
│ │Învăţător, ├─────────┼──────────┼────────┼────────┤
│ │educatoare, maistru-│M │20-25 ani │6.182 │6.554 │
│ │instructor, ├─────────┼──────────┼────────┼────────┤
│19 │educator-puericultor│M │15-20 ani │6.132 │6.501 │
│ │(cu studii de nivel ├─────────┼──────────┼────────┼────────┤
│ │liceal) grad │M │10-15 ani │6.080 │6.446 │
│ │didactic definitiv ├─────────┼──────────┼────────┼────────┤
│ │ │M │5-10 ani │6.028 │6.391 │
│ │ ├─────────┼──────────┼────────┼────────┤
│ │ │M │1-5 ani │5.977 │6.337 │
├────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┤
│ │Învăţător, │ │ │ │ │
│ │educatoare, │ │ │ │ │
│20 │maistru-instructor, │M │pana la 1 │5.874 │6.228 │
│ │educator-puericultor│ │an │ │ │
│ │(cu studii de nivel │ │ │ │ │
│ │liceal) debutant │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┤
│ │ │M │peste 25 │6.182 │6.554 │
│ │ │ │ani │ │ │
│ │ ├─────────┼──────────┼────────┼────────┤
│ │Profesor, învăţător,│M │20-25 ani │6.132 │6.501 │
│ │educatoare, ├─────────┼──────────┼────────┼────────┤
│ │educator, maistru- │M │15-20 ani │6.080 │6.446 │
│ │instructor, ├─────────┼──────────┼────────┼────────┤
│21 │educator-puericultor│M │10-15 ani │6.028 │6.391 │
│ │(cu studii de nivel ├─────────┼──────────┼────────┼────────┤
│ │liceal, fără │M │5-10 ani │5.977 │6.337 │
│ │pregătire de ├─────────┼──────────┼────────┼────────┤
│ │specialitate) │M │1-5 ani │5.925 │6.282 │
│ │ ├─────────┼──────────┼────────┼────────┤
│ │ │M │pana la 1 │5.874 │6.228 │
│ │ │ │an │ │ │
├────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┤
│ │ │S │maestru │6.794 │7.203 │
│ │ │ │(categ. I)│ │ │
│ │ ├─────────┼──────────┼────────┼────────┤
│ │ │ │senior │ │ │
│ │ │S │(categ. │6.634 │7.034 │
│ │ │ │II) │ │ │
│ │ ├─────────┼──────────┼────────┼────────┤
│22 │Antrenor │S │categ. III│6.528 │6.921 │
│ │ ├─────────┼──────────┼────────┼────────┤
│ │ │S │categ. IV │6.296 │6.675 │
│ │ ├─────────┼──────────┼────────┼────────┤
│ │ │S │asistent │6.110 │6.478 │
│ │ │ │(categ. V)│ │ │
│ │ ├─────────┼──────────┼────────┼────────┤
│ │ │S │debutant │5.862 │6.215 │
├────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┤
│ │ │M │maestru │6.309 │6.689 │
│ │ │ │(categ. I)│ │ │
│ │ ├─────────┼──────────┼────────┼────────┤
│ │ │ │senior │ │ │
│ │ │M │(categ. │6.164 │6.535 │
│ │ │ │II) │ │ │
│ │ ├─────────┼──────────┼────────┼────────┤
│23 │Antrenor │M │categ. III│6.067 │6.433 │
│ │ ├─────────┼──────────┼────────┼────────┤
│ │ │M │categ. IV │5.856 │6.209 │
│ │ ├─────────┼──────────┼────────┼────────┤
│ │ │M │asistent │5.687 │6.030 │
│ │ │ │(categ. V)│ │ │
│ │ ├─────────┼──────────┼────────┼────────┤
│ │ │M │debutant │5.462 │5.791 │
└────┴────────────────────┴─────────┴──────────┴────────┴────────┘

        *) Funcţiile se ocupă potrivit prevederilor Legii învăţământului preuniversitar nr. 198/2023

    6. Salarii de bază pentru funcţiile didactice auxiliare

┌────┬──────────────────────────────┬─────────┬────────┬────────┐
│ │ │ │Salariul│Salariul│
│ │ │ │de bază │de bază │
│ │ │ │- lei - │- lei - │
│Nr. │Funcţia, gradul/treapta │Nivelul │Gradaţia│Gradaţia│
│crt.│profesională │studiilor│0 │0 │
│ │ │ ├────────┼────────┤
│ │ │ │ianuarie│iunie │
│ │ │ │2024 │2024 │
├────┼─────────────────────┬────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │ │grad I │S │6.221 │6.530 │
│ │ ├────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │Administrator │grad II │S │5.921 │6.184 │
│1 │financiar ├────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │ │grad III│S │5.760 │5.960 │
│ │ ├────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │ │debutant│S │5.537 │5.691 │
├────┼─────────────────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │ │grad I │S │6.042 │6.255 │
│ │ ├────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │ │grad II │S │5.833 │6.050 │
│2 │Bibliotecar ├────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │ │grad III│S │5.705 │5.876 │
│ │ ├────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │ │debutant│S │5.513 │5.607 │
├────┼─────────────────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │ │grad I A│S │6.515 │6.820 │
│ │ ├────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │* Informatician, │grad I │S │6.121 │6.400 │
│3 │analist programator ├────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │ │grad II │S │5.922 │6.140 │
│ │ ├────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │ │debutant│S │5.592 │5.775 │
├────┼─────────────────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │ │grad I A│S │6.392 │6.631 │
│ │ ├────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │Informatician, │grad I │S │6.005 │6.221 │
│4 │analist programator ├────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │ │grad II │S │5.813 │5.972 │
│ │ ├────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │ │debutant│S │5.513 │5.628 │
├────┼─────────────────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │ │grad I │S │6.158 │6.480 │
│ │ ├────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │Secretar institutie/ │grad II │S │5.921 │6.184 │
│5 │unitate de ├────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │învăţământ; │grad III│S │5.760 │5.960 │
│ │ ├────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │ │debutant│S │5.537 │5.691 │
├────┼─────────────────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │ │grad IA │S │6.034 │6.335 │
│ │ ├────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │ │grad I │S │5.866 │6.100 │
│6 │* Laborant ├────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │ │grad II │S │5.705 │5.876 │
│ │ ├────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │ │debutant│S │5.513 │5.607 │
├────┼─────────────────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │ │grad IA │S │5.932 │6.178 │
│ │ ├────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │Pedagog şcolar, │grad I │S │5.770 │5.953 │
│7 │Laborant, Mediator ├────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │şcolar │grad II │S │5.657 │5.739 │
│ │ ├────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │ │debutant│S │5.513 │5.513 │
├────┼─────────────────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │ │grad IA │S │5.839 │6.058 │
│ │ ├────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │ │grad I │S │5.709 │5.859 │
│8 │Instructor-animator ├────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │ │grad II │S │5.657 │5.657 │
│ │ ├────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │ │debutant│S │5.513 │5.513 │
├────┼─────────────────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │ │grad IA │S │5.807 │6.033 │
│ │Instructor de ├────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │educaţie │grad I │S │5.678 │5.834 │
│9 │extraşcolară, ├────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │Corepetitor │grad II │S │5.576 │5.576 │
│ │ ├────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │ │debutant│S │5.513 │5.513 │
├────┼─────────────────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │ │grad I │S │6.034 │6.335 │
│ │ ├────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │Administrator │grad II │S │5.835 │6.075 │
│10 │patrimoniu ├────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │ │grad III│S │5.642 │5.825 │
│ │ ├────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │ │debutant│S │5.513 │5.607 │
├────┼─────────────────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │ │grad I │SSD │5.835 │6.075 │
│ │ ├────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │Administrator │grad II │SSD │5.605 │5.796 │
│11 │financiar ├────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │ │grad III│SSD │5.460 │5.578 │
│ │ ├────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │ │debutant│SSD │5.408 │5.408 │
├────┼─────────────────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │ │grad I │SSD │5.701 │5.870 │
│ │ ├────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │ │grad II │SSD │5.513 │5.602 │
│12 │Bibliotecar ├────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │ │grad III│SSD │5.460 │5.494 │
│ │ ├────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │ │debutant│SSD │5.408 │5.408 │
├────┼─────────────────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │ │grad I │SSD │5.910 │6.191 │
│ │ ├────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │* Informatician, │grad II │SSD │5.681 │5.912 │
│13 │analist programator ├────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │ │grad III│SSD │5.522 │5.694 │
│ │ ├────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │ │debutant│SSD │5.408 │5.465 │
├────┼─────────────────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │ │grad I │SSD │5.801 │6.023 │
│ │ ├────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │Informatician, │grad II │SSD │5.578 │5.754 │
│14 │analist programator ├────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │ │grad III│SSD │5.460 │5.536 │
│ │ ├────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │ │debutant│SSD │5.408 │5.408 │
├────┼─────────────────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │ │grad I │SSD │5.835 │6.075 │
│ │ ├────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │Secretar institutie/ │grad II │SSD │5.605 │5.796 │
│15 │unitate de ├────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │invatamant; │grad III│SSD │5.460 │5.578 │
│ │ ├────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │ │debutant│SSD │5.408 │5.408 │
├────┼─────────────────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │ │grad I │SSD │5.692 │5.855 │
│ │ ├────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │Pedagog şcolar, │grad II │SSD │5.513 │5.597 │
│16 │Laborant, Mediator ├────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │şcolar │grad III│SSD │5.460 │5.460 │
│ │ ├────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │ │debutant│SSD │5.408 │5.408 │
├────┼─────────────────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │ │grad I │SSD │5.537 │5.691 │
│ │Instructor-animator, ├────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │Corepetitor, │grad II │SSD │5.513 │5.513 │
│17 │Instructor educaţie ├────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │extraşcolară │grad III│SSD │5.460 │5.460 │
│ │ ├────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │ │debutant│SSD │5.408 │5.408 │
├────┼─────────────────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │ │grad I │SSD │5.703 │5.920 │
│ │ ├────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │Administrator │grad II │SSD │5.544 │5.702 │
│18 │patrimoniu ├────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │ │grad III│SSD │5.460 │5.494 │
│ │ ├────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │ │debutant│SSD │5.408 │5.408 │
├────┼─────────────────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │ │treapta │M │5.603 │5.820 │
│ │ │I │ │ │ │
│ │ ├────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │ │treapta │M │5.444 │5.602 │
│19 │Administrator │II │ │ │ │
│ │financiar ├────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │ │treapta │M │5.303 │5.365 │
│ │ │III │ │ │ │
│ │ ├────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │ │debutant│M │5.156 │5.156 │
├────┼─────────────────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │ │treapta │PL/M │5.528 │5.704 │
│ │ │I │ │ │ │
│ │ ├────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │ │treapta │PL/M │5.408 │5.497 │
│20 │Bibliotecar │II │ │ │ │
│ │ ├────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │ │treapta │PL/M │5.303 │5.303 │
│ │ │III │ │ │ │
│ │ ├────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │ │debutant│PL/M │5.156 │5.156 │
├────┼─────────────────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │ │treapta │PL/M │5.701 │5.943 │
│ │ │I A │ │ │ │
│ │ ├────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │ │treapta │PL/M │5.542 │5.725 │
│21 │* Informatician, │I │ │ │ │
│ │analist programator ├────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │ │treapta │PL/M │5.408 │5.518 │
│ │ │II │ │ │ │
│ │ ├────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │ │debutant│PL/M │5.303 │5.303 │
├────┼─────────────────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │ │treapta │PL/M │5.599 │5.786 │
│ │ │I A │ │ │ │
│ │ ├────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │ │treapta │PL/M │5.460 │5.568 │
│22 │Informatician, │I │ │ │ │
│ │analist programator ├────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │ │treapta │PL/M │5.408 │5.408 │
│ │ │II │ │ │ │
│ │ ├────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │ │debutant│PL/M │5.303 │5.303 │
├────┼─────────────────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │ │treapta │M │5.603 │5.820 │
│ │ │I A │ │ │ │
│ │ ├────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │Secretar institutie/ │treapta │M │5.444 │5.602 │
│23 │unitate de │I │ │ │ │
│ │invatamant; ├────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │ │treapta │M │5.303 │5.365 │
│ │ │II │ │ │ │
│ │ ├────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │ │debutant│M │5.156 │5.156 │
├────┼─────────────────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │ │treapta │M │5.460 │5.599 │
│ │ │IA │ │ │ │
│ │ ├────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │ │treapta │M │5.408 │5.408 │
│24 │Pedagog şcolar │I │ │ │ │
│ │ ├────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │ │treapta │M │5.303 │5.303 │
│ │ │II │ │ │ │
│ │ ├────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │ │debutant│M │5.156 │5.156 │
├────┼─────────────────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │ │treapta │M │5.460 │5.515 │
│ │ │IA │ │ │ │
│ │Instructor-animator, ├────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │Corepetitor, │treapta │M │5.408 │5.408 │
│25 │Instructor educaţie │I │ │ │ │
│ │extraşcolară ├────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │ │treapta │M │5.303 │5.303 │
│ │ │II │ │ │ │
│ │ ├────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │ │debutant│M │5.156 │5.156 │
├────┼─────────────────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │ │treapta │M │5.522 │5.694 │
│ │ │I │ │ │ │
│ │ ├────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │ │treapta │M │5.408 │5.486 │
│26 │Şef atelier şcoală │II │ │ │ │
│ │ ├────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │ │treapta │M │5.303 │5.303 │
│ │ │III │ │ │ │
│ │ ├────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │ │debutant│M │5.156 │5.156 │
├────┼─────────────────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │ │treapta │M │5.528 │5.704 │
│ │ │I │ │ │ │
│ │ ├────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │ │treapta │M │5.408 │5.497 │
│27 │Administrator │II │ │ │ │
│ │patrimoniu ├────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │ │treapta │M │5.303 │5.303 │
│ │ │III │ │ │ │
│ │ ├────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │ │debutant│M │5.156 │5.156 │
├────┼─────────────────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │ │treapta │M │5.578 │5.754 │
│ │ │IA │ │ │ │
│ │ ├────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │ │treapta │M │5.522 │5.694 │
│ │ │I │ │ │ │
│ │ ├────────┼─────────┼────────┼────────┤
│28 │Tehnician │treapta │M │5.408 │5.486 │
│ │ │II │ │ │ │
│ │ ├────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │ │treapta │M │5.303 │5.303 │
│ │ │III │ │ │ │
│ │ ├────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │ │debutant│M │5.156 │5.156 │
├────┼─────────────────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │ │treapta │PL/M │5.460 │5.599 │
│ │ │I │ │ │ │
│ │ ├────────┼─────────┼────────┼────────┤
│29 │Laborant │treapta │PL/M │5.408 │5.408 │
│ │ │II │ │ │ │
│ │ ├────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │ │debutant│PL/M │5.303 │5.303 │
├────┼─────────────────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │ │treapta │PL/M │5.531 │5.681 │
│ │ │I │ │ │ │
│ │ ├────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │ │treapta │PL/M │5.460 │5.473 │
│30 │Instructor, model │II │ │ │ │
│ │ ├────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │ │treapta │PL/M │5.408 │5.408 │
│ │ │III │ │ │ │
│ │ ├────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │ │debutant│PL/M │5.303 │5.303 │
├────┼─────────────────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │ │treapta │M/G │5.460 │5.599 │
│ │ │IA │ │ │ │
│ │ ├────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │ │treapta │M/G │4.914 │5.083 │
│31 │Mediator şcolar │I │ │ │ │
│ │ ├────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │ │treapta │M/G │4.623 │4.770 │
│ │ │II │ │ │ │
│ │ ├────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │ │debutant│M/G │4.463 │4.565 │
├────┼─────────────────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │ │treapta │M/G │4.241 │4.440 │
│ │ │I │ │ │ │
│ │ ├────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │ │treapta │M/G │4.094 │4.252 │
│32 │Supraveghetor noapte │II │ │ │ │
│ │ ├────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │ │treapta │M/G │4.005 │4.115 │
│ │ │III │ │ │ │
│ │ ├────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │ │debutant│M/G │3.990 │3.990 │
├────┼─────────────────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │ │grad IA │S │6.440 │6.705 │
│ │Bibliotecar, │ │ │ │ │
│ │bibliotecar-arhivist,├────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │bibliograf, │grad I │S │6.077 │6.309 │
│ │conservator, │ │ │ │ │
│33 │restaurator, analist;├────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │(Biblioteci │grad II │S │5.823 │6.010 │
│ │Universitare) │ │ │ │ │
│ │ ├────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │ │debutant│S │5.537 │5.691 │
│ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │ │gradul I│SSD │5.835 │6.075 │
│ │Bibliotecar, │ │ │ │ │
│ │bibliotecar-arhivist,├────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │bibliograf, │grad II │SSD │5.605 │5.796 │
│ │tehnoredactor, │ │ │ │ │
│34 │conservator, ├────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │restaurator; │grad III│SSD │5.460 │5.578 │
│ │(Biblioteci │ │ │ │ │
│ │Universitare) ├────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │ │debutant│SSD │5.408 │5.408 │
│ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │ │treapta │PL/M │5.640 │5.849 │
│ │ │I │ │ │ │
│ │Bibliotecar, ├────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │restaurator, │treapta │PL/M │5.481 │5.631 │
│35 │conservator; │II │ │ │ │
│ │(Biblioteci ├────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │Universitare) │treapta │PL/M │5.408 │5.423 │
│ │ │III │ │ │ │
│ │ ├────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │ │debutant│PL/M │5.303 │5.303 │
├────┼─────────────────────┴────────┼─────────┼────────┼────────┤
│36 │Mânuitor carte, garderobier │ │4.460 │4.599 │
│ │(Biblioteci Universitare) │ │ │ │
├────┼─────────────────────┬────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │ │grad IA │S │6.440 │6.705 │
│ │Documentarist (CCD şi├────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │centru de documentare│grad I │S │6.077 │6.309 │
│37 │şi informare) ├────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │ │grad II │S │5.823 │6.010 │
│ │ ├────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │ │debutant│S │5.537 │5.691 │
├────┼─────────────────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │ │treapta │M │5.603 │5.820 │
│ │ │IA │ │ │ │
│ │ ├────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │ │treapta │M │5.444 │5.602 │
│38 │Documentarist │I │ │ │ │
│ │ ├────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │ │treapta │M │5.303 │5.365 │
│ │ │II │ │ │ │
│ │ ├────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │ │debutant│M │5.156 │5.156 │
├────┼─────────────────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │ │grad I │S │6.065 │6.360 │
│ │ ├────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │Secretar (tehnic) de │grad II │S │5.866 │6.100 │
│39 │redacţie ├────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │ │grad III│S │5.705 │5.876 │
│ │ ├────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │ │debutant│S │5.513 │5.607 │
├────┼─────────────────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │ │grad I │SSD │5.766 │5.970 │
│ │ ├────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │ │grad II │SSD │5.544 │5.702 │
│40 │Secretar de redacţie ├────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │ │grad III│SSD │5.460 │5.494 │
│ │ ├────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │ │debutant│SSD │5.408 │5.408 │
├────┼─────────────────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │ │treapta │M │5.528 │5.704 │
│ │ │IA │ │ │ │
│ │ ├────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │ │treapta │M │5.408 │5.497 │
│41 │Secretar (tehnic) de │I │ │ │ │
│ │redacţie ├────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │ │treapta │M │5.303 │5.303 │
│ │ │II │ │ │ │
│ │ ├────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │ │debutant│M │5.156 │5.156 │
├────┼─────────────────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │ │grad IA │S │6.221 │6.530 │
│ │ ├────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │Redactor, │grad I │S │5.921 │6.184 │
│42 │tehnoredactor ├────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │ │grad II │S │5.760 │5.960 │
│ │ ├────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │ │debutant│S │5.537 │5.691 │
├────┼─────────────────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │ │grad I │SSD │5.835 │6.075 │
│ │ ├────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │Redactor, │grad II │SSD │5.605 │5.796 │
│43 │tehnoredactor ├────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │ │grad III│SSD │5.460 │5.578 │
│ │ ├────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │ │debutant│SSD │5.408 │5.408 │
├────┼─────────────────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │ │treapta │M │5.603 │5.820 │
│ │ │IA │ │ │ │
│ │ ├────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │ │treapta │M │5.444 │5.602 │
│44 │Redactor, │I │ │ │ │
│ │tehnoredactor ├────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │ │treapta │M │5.303 │5.365 │
│ │ │II │ │ │ │
│ │ ├────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │ │debutant│M │5.156 │5.156 │
├────┼─────────────────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │Muzeograf, │grad IA │S │7.053 │7.151 │
│ │restaurator, ├────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │conservator, │grad I │S │6.617 │6.690 │
│45 │taxidermist, educator├────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │muzeal │grad II │S │6.330 │6.332 │
│ │ ├────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │ │debutant│S │5.537 │5.691 │
├────┼─────────────────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │ │gradul I│SSD │5.835 │6.075 │
│ │Muzeograf, ├────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │restaurator, │grad II │SSD │5.605 │5.796 │
│46 │conservator, educator├────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │muzeal │grad III│SSD │5.460 │5.578 │
│ │ ├────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │ │debutant│SSD │5.408 │5.408 │
├────┼─────────────────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │ │treapta │M │5.603 │5.820 │
│ │ │IA │ │ │ │
│ │ ├────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │ │treapta │M │5.444 │5.602 │
│47 │Restaurator, │I │ │ │ │
│ │gestionar custode ├────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │ │treapta │M │5.303 │5.365 │
│ │ │II │ │ │ │
│ │ ├────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │ │debutant│M │5.156 │5.156 │
├────┼─────────────────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │ │grad I A│S │6.452 │6.770 │
│ │ ├────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │ │grad I │S │6.090 │6.375 │
│48 │* Consilier juridic ├────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │ │gradul │S │5.891 │6.115 │
│ │ │II │ │ │ │
│ │ ├────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │ │debutant│S │5.537 │5.691 │
├────┼─────────────────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │ │grad I │S │6.378 │6.655 │
│ │ ├────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │* Referent de │grad II │S │6.014 │6.259 │
│49 │specialitate ├────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │ │grad III│S │5.823 │6.010 │
│ │ ├────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │ │debutant│S │5.537 │5.691 │
├────┼─────────────────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │ │grad I │SSD │5.835 │6.075 │
│ │ ├────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │ │grad II │SSD │5.605 │5.796 │
│50 │* Referent ├────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │ │grad III│SSD │5.460 │5.578 │
│ │ ├────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │ │debutant│SSD │5.408 │5.408 │
├────┼─────────────────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │ │treapta │M │5.640 │5.849 │
│ │ │IA │ │ │ │
│ │ ├────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │ │treapta │M │5.444 │5.602 │
│51 │* Referent │I │ │ │ │
│ │ ├────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │ │treapta │M │5.303 │5.365 │
│ │ │II │ │ │ │
│ │ ├────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │ │debutant│M │5.156 │5.156 │
├────┼─────────────────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │ │grad I │S │6.214 │6.403 │
│ │ ├────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │Referent de │grad II │S │5.864 │6.028 │
│52 │specialitate ├────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │ │grad III│S │5.747 │5.789 │
│ │ ├────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │ │debutant│S │5.516 │5.516 │
├────┼─────────────────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │ │grad I │SSD │5.692 │5.855 │
│ │ ├────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │ │grad II │SSD │5.513 │5.597 │
│53 │Referent ├────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │ │grad III│SSD │5.460 │5.460 │
│ │ ├────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │ │debutant│SSD │5.408 │5.408 │
├────┼─────────────────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │ │treapta │M │5.513 │5.628 │
│ │ │IA │ │ │ │
│ │ ├────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │ │treapta │M │5.408 │5.408 │
│54 │Referent │I │ │ │ │
│ │ ├────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │ │treapta │M │5.303 │5.303 │
│ │ │II │ │ │ │
│ │ ├────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │ │debutant│M │5.156 │5.156 │
├────┼─────────────────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │** Auditor │grad I A│S │6.660 │6.950 │
│ ├─────────────────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │** Auditor │grad I │S │6.374 │6.650 │
│55 │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │** Auditor │grad II │S │5.961 │6.200 │
│ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │** Consilier, expert,│ │ │ │ │
│ │inspector de │ │ │ │ │
│ │specialitate, │grad I A│S │6.565 │6.850 │
│ │referent de │ │ │ │ │
│ │specialitate │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │** Consilier, expert,│ │ │ │ │
│ │inspector de │ │ │ │ │
│ │specialitate, │grad I │S │6.279 │6.550 │
│ │referent de │ │ │ │ │
│ │specialitate │ │ │ │ │
│56 │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │** Consilier, expert,│ │ │ │ │
│ │inspector de │ │ │ │ │
│ │specialitate, │grad II │S │5.962 │6.225 │
│ │referent de │ │ │ │ │
│ │specialitate │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │** Consilier, expert,│ │ │ │ │
│ │inspector de │ │ │ │ │
│ │specialitate, │debutant│S │5.705 │5.950 │
│ │referent de │ │ │ │ │
│ │specialitate │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │** Consilier juridic │grad I A│S │6.565 │6.850 │
│ ├─────────────────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │** Consilier juridic │grad I │S │6.279 │6.550 │
│57 ├─────────────────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │** Consilier juridic │grad II │S │5.962 │6.225 │
│ ├─────────────────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │** Consilier juridic │debutant│S │5.705 │5.950 │
├────┼─────────────────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │** Referent │grad IA │SSD │5.898 │6.150 │
│ ├─────────────────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │** Referent │grad I │SSD │5.802 │6.025 │
│58 ├─────────────────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │** Referent │grad II │SSD │5.607 │5.825 │
│ ├─────────────────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │** Referent │debutant│SSD │5.505 │5.696 │
├────┼─────────────────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │**Referent │treapta │M │5.686 │5.920 │
│ │ │IA │ │ │ │
│ ├─────────────────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │**Referent │treapta │M │5.505 │5.696 │
│59 │ │I │ │ │ │
│ ├─────────────────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │**Referent │treapta │M │5.323 │5.470 │
│ │ │II │ │ │ │
│ ├─────────────────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │**Referent │debutant│M │5.156 │5.263 │
├────┼─────────────────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┤
│60 │Cercetător ştiinţific│I │S │9.741 │10.222 │
├────┼─────────────────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┤
│61 │Cercetător ştiinţific│II │S │7.822 │8.120 │
├────┼─────────────────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┤
│62 │Cercetător ştiinţific│III │S │6.189 │6.550 │
├────┼─────────────────────┴────────┼─────────┼────────┼────────┤
│63 │Cercetător ştiinţific │S │6.028 │6.350 │
├────┼──────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┤
│64 │Asistent de cercetare │S │5.883 │6.150 │
│ │ştiinţifică │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┤
│65 │Asistent de cercetare │S │5.761 │6.035 │
│ │ştiinţifică stagiar │ │ │ │
├────┼─────────────────────┬────────┼─────────┼────────┼────────┤
│66 │Asistent │I │M │5.642 │5.906 │
├────┼─────────────────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┤
│67 │Asistent │II │M │5.419 │5.617 │
├────┼─────────────────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┤
│68 │Asistent │stagiar │M │5.156 │5.156 │
├────┼─────────────────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │ │grad I A│S │6.440 │6.705 │
│ │ ├────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │ │grad I │S │6.046 │6.284 │
│69 │Inginer de sistem ├────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │ │grad II │S │5.854 │6.035 │
│ │ ├────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │ │debutant│S │5.537 │5.691 │
├────┼─────────────────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │ │I │M │5.640 │5.849 │
│ │ ├────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │Operator, controlor │II │M │5.444 │5.602 │
│70 │date ├────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │ │III │M │5.303 │5.365 │
│ │ ├────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │ │debutant│M │5.156 │5.156 │
├────┼─────────────────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │ │grad I A│S │6.316 │6.560 │
│ │ ├────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │ │grad I │S │5.960 │6.175 │
│71 │Inginer specialist ├────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │ │grad II │S │5.768 │5.926 │
│ │ ├────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │ │debutant│S │5.513 │5.607 │
├────┼─────────────────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │ │I │SSD │5.766 │5.970 │
│ │ ├────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │ │II │SSD │5.544 │5.702 │
│72 │Subinginer ├────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │ │III │SSD │5.460 │5.494 │
│ │ ├────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │ │debutant│SSD │5.408 │5.408 │
├────┼─────────────────────┴────────┼─────────┼────────┼────────┤
│73 │Căpitan fluvial categoria A, │M │5.513 │5.513 │
│ │căpitan fluvial categoria B │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │Ofiţer punte maritim portuar, │ │ │ │
│74 │ofiţer mecanic │M │5.303 │5.303 │
│ │maritim-portuar, ofiţer │ │ │ │
│ │electrician maritim-portuar │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┤
│75 │Şef echipaj, timonier şef │M/G │5.408 │5.408 │
├────┼──────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┤
│76 │Timonier fluvial │M/G │5.093 │5.093 │
├────┼──────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┤
│77 │Şef mecanic fluvial │M │5.513 │5.513 │
├────┼─────────────────────┬────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │ │grad I │S │6.128 │6.410 │
│ │Inginer agronom, ├────────┼─────────┼────────┼────────┤
│78 │zootehnist, pedolog │grad II │S │5.854 │6.035 │
│ │ ├────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │ │debutant│S │5.537 │5.691 │
├────┼─────────────────────┴────────┼─────────┼────────┼────────┤
│79 │Biolog, biochimist, chimist, │S │6.378 │6.655 │
│ │fizician principal │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┤
│80 │Biolog, biochimist, chimist, │S │5.983 │6.234 │
│ │fizician specialist │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┤
│81 │Biolog, biochimist, chimist, │S │5.760 │5.960 │
│ │fizician │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┤
│82 │Biolog, biochimist, chimist, │S │5.537 │5.691 │
│ │fizician debutant │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┤
│83 │Sociolog principal │S │6.339 │6.624 │
├────┼──────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┤
│84 │Sociolog │S │5.760 │5.960 │
├────┼──────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┤
│85 │Sociolog debutant │S │5.537 │5.691 │
├────┼──────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┤
│86 │Psiholog principal │S │6.378 │6.655 │
├────┼──────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┤
│87 │Psiholog specialist │S │5.983 │6.234 │
├────┼──────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┤
│88 │Psiholog practicant │S │5.760 │5.960 │
├────┼──────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┤
│89 │Psiholog debutant │S │5.537 │5.691 │
├────┼──────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┤
│90 │Asistent social principal │S │6.378 │6.655 │
├────┼──────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┤
│91 │Asistent social specialist │S │6.014 │6.259 │
├────┼──────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┤
│92 │Asistent social practicant │S │5.823 │6.010 │
├────┼──────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┤
│93 │Asistent social debutant │S │5.537 │5.691 │
├────┼──────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┤
│94 │Asistent social principal │SSD │5.719 │5.897 │
├────┼──────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┤
│95 │Asistent social specialist │SSD │5.513 │5.628 │
├────┼──────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┤
│96 │Asistent social practicant │SSD │5.460 │5.460 │
├────┼──────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┤
│97 │Asistent social debutant │SSD │5.408 │5.408 │
├────┼─────────────────────┬────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │Infirmieră/infirmieră│treapta │M │5.531 │5.681 │
│ │în educaţie timpurie │I │ │ │ │
│ ├─────────────────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │ │treapta │M │5.460 │5.473 │
│98 │ │II │ │ │ │
│ ├─────────────────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │ │treapta │M │5.093 │5.102 │
│ │ │III │ │ │ │
│ ├─────────────────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │ │debutant│M │4.988 │4.988 │
├────┼─────────────────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │Îngrijitor educaţie │treapta │M │5.522 │5.694 │
│ │timpurie │IA │ │ │ │
│ ├─────────────────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │ │treapta │M │5.408 │5.486 │
│99 │ │I │ │ │ │
│ ├─────────────────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │ │treapta │M │5.303 │5.303 │
│ │ │II │ │ │ │
│ ├─────────────────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │ │debutant│M │5.156 │5.156 │
├────┼─────────────────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │Consilier în Carieră │grad IA │S │5.723 │6.133 │
│ ├─────────────────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │ │grad I │S │5.360 │5.737 │
│100 ├─────────────────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │ │grad II │S │5.168 │5.488 │
│ ├─────────────────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │ │debutant│S │4.883 │5.169 │
└────┴─────────────────────┴────────┴─────────┴────────┴────────┘

        *) Se utilizează în învăţământul universitar
        **) Se utilizează în inspectoratele şcolare judeţene/ISMB
     NOTĂ: Salariile de bază prevăzute la pct. 4, 5 şi 6 sunt pentru gradaţia 0. Salariile de bază pentru gradaţiile 1-5 se determină prin majorarea salariilor de bază pentru gradaţia 0 potrivit prevederilor art. 10 din prezenta lege.


                       -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016