Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial - ordonanta-de-urgenta Twitter Facebook

Monitorul Oficial
Ordonanta De Urgenta (afisez 3004 rezultate)
‹‹ Pagina 2 din 301

Monitorul Oficial 1272 din 29 Decembrie 2022 (M. Of. 1272/2022)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 189 din 28 decembrie 2022 privind modificarea art. VIII alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 39/2022 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul gestionării financiare a fondurilor europene şi pentru adoptarea unor măsuri privind beneficiarii de fonduri europene EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1272 din 29 decembrie 2022

Având în vedere faptul că o prioritate majoră a guvernului o constituie îmbunătăţirea gradului de absorbţie a fondurilor europene,luând în considerare necesitatea asigurării unei absorbţii cât mai mari a finanţării externe nerambursabile alocate pentru perioada 2014-2020, recunoscută inclusiv ca obiectiv în programul de guvernare 2021-2024, se impune luarea, de urgenţă, a unor măsuri care să permită implementarea proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile, în cel mai scurt timp posibil.având în vedere necesitatea eficientizării activităţii, a fluxului financiar de transferuri bugetare pentru implementarea proiectelor de screening,ţinând cont de faptul că proiectele de screening vizează interesul public şi sunt o prioritate a ...

Monitorul Oficial 1263 din 28 Decembrie 2022 (M. Of. 1263/2022)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 185 din 28 decembrie 2022 pentru modificarea art. 2 alin. (3) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1263 din 28 decembrie 2022

Având în vedere importanţa consolidării sectorului de sănătate prin implementarea politicilor de sănătate astfel încât să se asigure accesul echitabil la servicii de sănătate al pacienţilor, într-o manieră accesibilă, la standarde ridicate, respectând anumite condiţii de igienă şi totodată de fiabilitate,în considerarea faptului că statul este garant al dreptului la ocrotirea sănătăţii publice şi trebuie să ia măsuri pentru asigurarea acestui drept,având în vedere că una dintre măsurile necesare pentru asigurarea igienei şi a sănătăţii publice şi, pe cale de consecinţă, pentru protejarea dreptului la ocrotirea sănătăţii constă în crearea, menţinerea şi dezvoltarea unei infrastructuri naţionale de sănătate moderne, care ...

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 184 din 28 decembrie 2022 pentru modificarea art. 1 alin. (12) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 68/2021 privind adoptarea unor măsuri pentru punerea în aplicare a cadrului european pentru eliberarea, verificarea şi acceptarea certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID pentru a facilita libera circulaţie pe durata pandemiei de COVID-19 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1263 din 28 decembrie 2022

Având în vedere regulamentul (ue) 2022/1.034 al parlamentului european şi al consiliului din 29 iunie 2022 de modificare a regulamentului (ue) 2021/953 privind cadrul pentru eliberarea, verificarea şi acceptarea certificatelor interoperabile de vaccinare, testare şi vindecare de covid-19 (certificatul digital al ue privind covid) pentru a facilita libera circulaţie pe durata pandemiei de covid-19,întrucât actul european menţionat mai sus urmăreşte facilitarea liberei circulaţii pe durata pandemiei de covid-19, iar punerea în aplicare la nivel naţional a măsurilor necesare nu poate fi amânată, impunându-se adoptarea de măsuri imediate prin ordonanţă de urgenţă, în caz contrar neputându-se asigura respectarea obligaţiilor ce revin ...

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 182 din 28 decembrie 2022 pentru modificarea art. 2^1 din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative şi a art. III din Legea nr. 105/2020 pentru completarea Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1263 din 28 decembrie 2022

Având în vedere că, începând cu 1 ianuarie 2023, persoanele prevăzute de art. 1 alin. (1), cu excepţia celor prevăzute la art. 1 alin. (1) pct. 39 din legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea agenţiei naţionale de integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, au obligaţia de a completa şi depune declaraţiile de avere şi de interese exclusiv în format electronic, certificate cu semnătură electronică calificată, acestea urmând a fi transmise agenţiei naţionale de integritate prin mijloace electronice de transmitere la distanţă,luând ...

Monitorul Oficial 1226 din 20 Decembrie 2022 (M. Of. 1226/2022)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 181 din 19 decembrie 2022 pentru modificarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012 şi a altor acte normative EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1226 din 20 decembrie 2022

Având în vedere prevederile directivei (ue) 2019/944 a parlamentului european şi a consiliului din 5 iunie 2019 privind normele comune pentru piaţa internă de energie electrică şi de modificare a directivei 2012/27/ue, care preiau dispoziţiile anterior prevăzute în directiva 2009/72/ce a parlamentului european şi a consiliului din 13 iulie 2009 având ca obiect interdicţiile privind deţinerea controlului asupra operatorilor de transport şi de sistem, transpuse prin art. 40 şi următoarele din legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,ţinând cont de faptul că compania naţională de transport al energiei electrice „transelectrica“ - s.a. este operatorul ...

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 180 din 19 decembrie 2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2022 privind aprobarea schemei de ajutor de stat IMM INVEST PLUS şi a componentelor acesteia - IMM INVEST ROMÂNIA, AGRO IMM INVEST, IMM PROD, GARANT CONSTRUCT, INNOVATION şi RURAL INVEST EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1226 din 20 decembrie 2022

Luând în considerare că în data de 28 octombrie 2022, prin comunicarea ce c(2022) 7.945 final, comisia europeană a adoptat versiunea cu modificările aduse cadrului temporar de criză pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei ca urmare a agresiunii rusiei împotriva ucrainei, care cuprinde, printre altele, măsuri de ajutor de stat sub forma garanţiilor şi granturilor acordate de la bugetul de stat, a căror aplicabilitate s-a prelungit până la 31 decembrie 2023,având în vedere că prin modificările aduse cadrului temporar de criză pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei ca urmare a agresiunii rusiei ...

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 179 din 19 decembrie 2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1226 din 20 decembrie 2022

Având în vedere că eficienţa energetică este un obiectiv strategic de importanţă majoră la nivel european şi naţional, fiind subiect al angajamentelor asumate atât la nivelul uniunii europene, cât şi prin planul naţional integrat în domeniul energiei şi schimbărilor climatice 2021-2030, denumit în continuare pniesc, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 1.076/2021, şi prin strategia naţională de renovare pe termen lung pentru sprijinirea renovării parcului naţional de clădiri rezidenţiale şi nerezidenţiale, atât publice, cât şi private, şi transformarea sa treptată într-un parc imobiliar cu un nivel ridicat de eficienţă energetică şi decarbonat până în 2050, denumit în continuare snrtl, aprobată prin hotărârea guvernului ...

Monitorul Oficial 1211 din 16 Decembrie 2022 (M. Of. 1211/2022)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 178 din 14 decembrie 2022 privind sprijinirea entităţilor juridice stabilite în România, în vederea participării la proiecte de colaborare susţinute financiar prin intermediul Fondului European de Apărare (EDF) EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1211 din 16 decembrie 2022

Având în vedere adoptarea, la nivelul uniunii europene, a regulamentului (ue) 2021/697 al parlamentului european şi al consiliului din 29 aprilie 2021 de instituire a fondului european de apărare şi de abrogare a regulamentului (ue) 2018/1.092, publicat în jurnalul oficial al uniunii europene (joue) seria l, nr. 170 din 12 mai 2021, act normativ cu aplicabilitate directă în toate statele membre, se impune adoptarea, la nivel naţional, a dispoziţiilor legale care să asigure implementarea măsurilor stabilite prin respectivul regulament, pentru stabilirea responsabilităţilor autorităţilor publice relevante, astfel încât să poată fi asigurată participarea entităţilor stabilite în românia la proiecte finanţate prin ...

Monitorul Oficial 1210 din 16 Decembrie 2022 (M. Of. 1210/2022)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 177 din 14 decembrie 2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 46/2008 - Codul silvic, precum şi privind stabilirea unor măsuri în domeniul silviculturii EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1210 din 16 decembrie 2022

Având în vedere necesitatea modificării şi completării legii nr. 46/2008 - codul silvic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru punerea în aplicare a planului naţional de redresare şi rezilienţă, componenta c2 - păduri şi protecţia biodiversităţii, pct. 25 şi 26, investiţia 1 - campanie naţională de împădurire şi reîmpădurire, inclusiv păduri urbane,ţinând seama de faptul că împădurirea sau reîmpădurirea prin planul naţional de redresare şi rezilienţă a unei suprafeţe de 56.700 ha pe terenuri agricole şi neagricole până în anul 2026 determină necesitatea adoptării unor măsuri imediate în scopul identificării terenurilor şi a speciilor şi ecotipurilor care sunt rezistente ...

Monitorul Oficial 1207 din 15 Decembrie 2022 (M. Of. 1207/2022)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 176 din 14 decembrie 2022 privind gestionarea contribuţiei financiare acordate României din Rezerva de ajustare la Brexit EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1207 din 15 decembrie 2022

Luând în considerare:- prevederile regulamentului (ue) 2021/1.755 al parlamentului european şi al consiliului din 6 octombrie 2021 de înfiinţare a rezervei de ajustare la brexit;– prevederile regulamentului (ue, euratom) 2018/1.046 al parlamentului european şi al consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al uniunii, de modificare a regulamentelor (ue) nr. 1.296/2013, (ue) nr. 1.301/2013, (ue) nr. 1.303/2013, (ue) nr. 1.304/2013, (ue) nr. 1.309/2013, (ue) nr. 1.316/2013, (ue) nr. 223/2014, (ue) nr. 283/2014 şi a deciziei nr. 541/2014/ue şi de abrogare a regulamentului (ue, euratom) nr. 966/2012;– prevederile deciziei de punere în aplicare (ue) ...

‹‹ Pagina 2 din 301
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016