Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial - sentinta Twitter Facebook

Monitorul Oficial
Sentinta (afisez 30 rezultate)
‹‹ Pagina 1 din 3

Monitorul Oficial 69 din 26 Ianuarie 2023 (M. Of. 69/2023)

 SENTINŢA CIVILĂ nr. 218 din 23 martie 2020 referitoare la soluţionarea acţiunii în contencios administrativ şi fiscal, având ca obiect "anulare act administrativ", formulată de reclamanta X în contradictoriu cu pârâtul Guvernul României EMITENT: Curtea de Apel Bucureşti-Secţia a VIII-a Contencios Administrativ, Fiscal PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 69 din 26 ianuarie 2023

Dosar nr. 20.735/3/caf/2018curtea constituită din:preşedinte - judecător xgrefier - xpe rol se află soluţionarea acţiunii în contencios administrativ şi fiscal, având ca obiect „anulare act administrativ“, formulată de reclamanta x în contradictoriu cu pârâtul guvernul româniei.instanţa a reţinut cauza spre soluţionare în şedinţa publică din data de 27.02.2020, datele fiind consemnate în încheierea de şedinţă de la acel termen la care curtea, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunţarea succesiv până la data de 23 martie 2020.curtea,prin sentinţa civilă nr. 3.381 din 21.10.2019, pronunţată de tribunalul ilfov - secţia civilă în dosarul nr. 20.735/3/2018, a fost admisă excepţia necompetenţei ...

Monitorul Oficial 67 din 26 Ianuarie 2023 (M. Of. 67/2023)

 SENTINŢA CIVILĂ nr. 923 din 9 decembrie 2019 referitoare la acţiunile conexe în contencios administrativ formulate de reclamanta X în contradictoriu cu pârâtul Guvernul României, având ca obiect "anulare act administrativ" EMITENT: Curtea de Apel Bucureşti-Secţia a IX-a Contencios Administrativ şi Fiscal PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 67 din 26 ianuarie 2023

Dosar nr. 3.217/2/2019curtea compusă din:preşedinte: xgrefier: xpe rol se află acţiunile conexe în contencios administrativ formulate de reclamanta x în contradictoriu cu pârâtul guvernul româniei, având ca obiect „anulare act administrativ“.dezbaterile au avut loc în şedinţa publică din data de 25 noiembrie 2019, fiind consemnate prin încheierea de şedinţă de la acea dată, când curtea, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunţarea la data de 9 decembrie 2019, când a dispus următoarele:curtea,deliberând asupra acţiunii în contencios administrativ de faţă, constată următoarele:prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 31 mai 2019, ...

Monitorul Oficial 32 din 11 Ianuarie 2023 (M. Of. 32/2023)

 SENTINŢA CIVILĂ nr. 138 din 22 octombrie 2020 privind cererea de anulare a art. 1 alin. 1 lit. b şi art. 20 alin. 1 din anexa nr. 1 a Ordinului Ministerului Sănătăţii nr. 119/04.02.2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei EMITENT: Curtea de Apel Cluj - Secţia a III-a Contencios Administrativ şi Fiscal PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 32 din 11 ianuarie 2023

Dosar nr. 310/33/2020instanţa constituită din:preşedinte - monica diaconescugrefier - iuliu traian crişanpe rol soluţionarea cererii de chemare în judecată formulate de reclamanta xxxxxxx xxxxx xxxxx în contradictoriu cu pârâtul ministerul sănătăţii, având ca obiect anulare acte administrativ cu caracter normativ - oms nr. 119/2014.s-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care se constată că mersul dezbaterilor a fost consemnat în Încheierea de şedinţă din data de 8 octombrie 2020, când a fost amânată pronunţarea pentru data de 22 octombrie 2020.la data de 19 octombrie 2020 reclamanta a depus concluzii scrise. curtea,prin cererea înregistrată pe rolul curţii de apel cluj ...

Monitorul Oficial 1253 din 27 Decembrie 2022 (M. Of. 1253/2022)

 SENTINŢĂ nr. 139 din 21 octombrie 2022 referitoare la anularea în parte art. I din Ordinul comun nr. 23/15/2021 emis de pârâţii Ministerul Afacerilor Interne şi Ministerul Sănătăţii în ce priveşte prevederea de la pct. 1 şi prevederea de la pct. 2, prin care se dispune modificarea sintagmei "spaţii publice închise" în "spaţii publice", respectiv "spaţiu public închis" în "spaţiu public", în sensul eliminării acestor modificări aduse art. 1 din Ordinul ministrului sănătăţii şi al ministrului afacerilor interne nr. 874/81/2020 şi pct. 2 cap. I din anexa "Instrucţiuni generale privind măsuri de igienă" a Ordinului ministrului sănătăţii şi al ministrului afacerilor interne nr. 874/81/2020 EMITENT: Curtea de Apel Braşov - Secţia Contencios Administrativ şi Fiscal PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1253 din 27 decembrie 2022

Dosar nr. 1.193/2/2021*completul constituit din:┌─────────────┬────────────────────────┐│preşedinte │- ioana Ţărmure │├─────────────┼────────────────────────┤│grefier │- adina-maria szasz │└─────────────┴────────────────────────┘pentru astăzi fiind amânată pronunţarea asupra acţiunii formulate de reclamantul secu adrian cristian în contradictoriu cu pârâţii ministerul afacerilor interne şi ministerul sănătăţii, având ca obiect „anulare acte administrativ cu caracter normativ - rejudecare“.dezbaterile în cauza de faţă au avut loc în şedinţa publică din data de 12 octombrie 2022, potrivit celor consemnate în încheierea de şedinţă din acea zi, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.instanţa, în vederea ...

Monitorul Oficial 1095 din 14 Noiembrie 2022 (M. Of. 1095/2022)

 SENTINŢA nr. 176 din 18 decembrie 2018 având ca obiect "anulare act administrativ" EMITENT: Curtea de Apel Tg. Mureş - Sc II CV+CA+FISC PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1095 din 14 noiembrie 2022

Şedinţa publică din 18 decembrie 2018dosar nr. 183/43/2018completul constituit din:preşedinte - cristina moldovangrefier - mihaela tănasepe rol se află pronunţarea asupra acţiunii în contencios administrativ formulate de reclamantul egri csongor, cu domiciliul procesual ales în miercurea-ciuc, str. tineretului nr. 7, judeţul harghita, în contradictoriu cu pârâtul ministerul educaţiei naţionale, cu sediul în bucureşti, sectorul 1, str. general berthelot nr. 28-30, având ca obiect „anulare act administrativ“.În lipsa părţilor.mersul dezbaterilor a fost consemnat în Încheierea de şedinţă din 21.11.2018, a cărei pronunţare a fost amânată la data de 5.12.2018 şi apoi la data de 18.12.2018.curtea de apel,deliberând asupra cauzei de faţă, constată ...

Monitorul Oficial 1078 din 08 Noiembrie 2022 (M. Of. 1078/2022)

 SENTINŢA CIVILĂ nr. 4.433 din 1 noiembrie 2018 referitoare la soluţionarea acţiunii în contencios administrativ formulată de reclamanta Banca Comercială Română, în contradictoriu cu pârâta Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal EMITENT: Curtea de Apel Bucureşti-Secţia a VIII-a Contencios Administrativ, Fiscal PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1078 din 8 noiembrie 2022

Dosar nr. 4.702/2/2018preşedinte - xgrefier - ype rol, soluţionarea acţiunii în contencios administrativ formulate de reclamanta banca comercială română în contradictoriu cu pârâta autoritatea naţională de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal, având ca obiect anulare act administrativ - art. 12 decizia nr. 105/2007 anspdcp.dezbaterile asupra fondului cauzei şi susţinerile contradictorii ale părţilor au avut loc în şedinţa publică din data de 18.10.2018, fiind consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, care face parte integrantă din prezenta sentinţă civilă, când curtea, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunţarea la data de astăzi, 1.11.2018, când în aceeaşi compunere ...

Monitorul Oficial 895 din 12 Septembrie 2022 (M. Of. 895/2022)

 SENTINŢA nr. 99 din 13 iulie 2022 referitoare la admiterea în parte a acţiunii în contencios administrativ formulată de reclamant şi anularea în parte art. 1 din anexa nr. 2 a H.G. nr. 1.065/2020 EMITENT: Curtea de Apel Braşov - Secţia Contencios Administrativ şi Fiscal PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 895 din 12 septembrie 2022

Dosar nr. 1.828/1/2021completul compus din:preşedinte - oana maria boureanu, judecătorgrefier - cristina cojocariupe rol fiind soluţionarea - după casarea cu trimitere spre rejudecare a acţiunii formulate de reclamantul secu cristian adrian în contradictoriu cu pârâţii guvernul româniei, ministerul afacerilor interne şi ministerul sănătăţii, având ca obiect „anulare act administrativ cu caracter normativ“.dezbaterile în cauza de faţă au avut loc în şedinţa publică din data de 30 iunie 2022, când părţile prezente au pus concluzii în sensul celor consemnate în încheierea de şedinţă din acea zi, care face parte integrantă din prezenta, iar instanţa, în vederea deliberării în baza art. 360 alin. (1) ...

Monitorul Oficial 122 din 07 Februarie 2022 (M. Of. 122/2022)

 SENTINŢA CIVILĂ nr. 4.756 din 6 decembrie 2017 Şedinţa publică din 6 decembrie 2017 EMITENT: Curtea de Apel Bucureşti-Secţia a VIII-a Contencios Administrativ, Fiscal PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 122 din 7 februarie 2022

Dosar nr. 3.300/2/2017curtea constituită din:preşedinte - a.j.grefier - g.p.pe rol fiind soluţionarea acţiunii în contencios administrativ şi fiscal formulate de reclamanta ......................, în contradictoriu cu pârâtul ministerul finanţelor publice, având ca obiect „anulare act administrativ - ord 2.632/08/11/2016“.dezbaterile orale au avut loc în şedinţa publică din data de 22.11.2017, fiind consemnate în cuprinsul încheierii de la acea dată, care face parte integrantă din prezenţa hotărâre, când curtea, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunţarea cauzei pentru data de 6.12.2017, când a pronunţat prezenta sentinţă.cererileprin acţiunea înregistrată pe rolul acestei instanţe în data de 28.04.2017, reclamanta ................ a chemat în ...

Monitorul Oficial 1222 din 23 Decembrie 2021 (M. Of. 1222/2021)

 SENTINŢĂ nr. 97 din 28 februarie 2019 Şedinţa publică din 28 februarie 2019 EMITENT: Curtea de Apel Craiova PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1222 din 23 decembrie 2021

Dosar nr. 1.788/54/2018completul compus din:preşedinte: - ....grefier: - .....x.x.pe rol, rezultatul dezbaterilor privind acţiunea formulată de reclamanţii ..., ... şi ..., în contradictoriu cu pârâţii ministerul dezvoltării regionale şi administraţiei publice şi inspectoratul de stat în construcţii, având ca obiect anulare acte administrative cu caracter normativ .mersul dezbaterilor şi concluziile părţilor au fost consemnate în încheierea de şedinţă din data de 14 februarie 2019, încheiere care face parte integrantă din prezenta sentinţă, şi când instanţa, în temeiul dispoziţiilor art. 396 din codul de procedură civilă, a amânat pronunţarea la această dată.curtea,asupra acţiunii de faţă,prin cererea formulată la această instanţă, reclamanţii ..., ...

Monitorul Oficial 1182 din 14 Decembrie 2021 (M. Of. 1182/2021)

 SENTINŢA nr. 33/R/2019 din 15 martie 2019 Şedinţa publică din 15 martie 2019 EMITENT: Curtea de Apel Braşov - Secţia Contencios Administrativ şi Fiscal PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1182 din 14 decembrie 2021

Dosar nr. 572/64/2018completul compus din:preşedinte - demis-marius spăriosgrefier - mihaela furnicăpe rol fiind soluţionarea acţiunii formulate de reclamanta s.c. romtank - s.r.l. în contradictoriu cu pârâţii ministerul finanţelor publice - prin administraţia judeţeană a finanţelor publice braşov şi agenţia naţională de administrare fiscală, având ca obiect „anulare act administrativ cu caracter normativ - ordinul nr. 1.960/06.08.2018“.dezbaterile au avut loc la data de 28 februarie 2019, când părţile prezente au pus concluzii în sensul celor menţionate în încheierea de şedinţă din acea zi, care face parte integrantă din prezenta, iar instanţa, în baza art. 396 alin. (1) şi (2) din codul ...

‹‹ Pagina 1 din 3
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016