Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial - lege Twitter Facebook

Monitorul Oficial
Lege (afisez 8892 rezultate)


‹‹ Pagina 1 din 890

Monitorul Oficial 573 din 30 Iulie 2015 (M. Of. 573/2015)

 LEGE nr. 226 din 24 iulie 2015 pentru modificarea art. 49 din Statutul personalului aeronautic din aviaţia militară a României, aprobat prin Legea nr. 35/1990 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 573 din 30 iulie 2015

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.articol unicarticolul 49 din statutul personalului aeronautic din aviaţia militară a româniei, aprobat prin legea nr. 35/1990, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 134 din 5 decembrie 1990, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:"art. 49. - personalul aeronavigant se asigură de drept pentru cazurile de producere a unor accidente de aviaţie, urmate de deces sau invaliditate totală ori parţială. condiţiile de asigurare de drept a personalului aeronavigant sunt cele prevăzute de lege."această lege a fost adoptată de parlamentul româniei, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. ...

Monitorul Oficial 570 din 30 Iulie 2015 (M. Of. 570/2015)

 LEGE nr. 224 din 24 iulie 2015 pentru modificarea şi completarea Legii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 570 din 30 iulie 2015

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.art. ilegea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006, republicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 85 din 8 februarie 2013, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 3, după litera v) se introduc douăsprezece noi litere, literele w), x), y), z), aa), ab), ac), ad), ae), af), ag) şi ah), cu următorul cuprins:"w) gestionarea în sistem regional a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare - furnizarea/prestarea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, respectiv administrarea şi exploatarea sistemelor publice de alimentare cu apă şi ...

Monitorul Oficial 567 din 29 Iulie 2015 (M. Of. 567/2015)

 LEGE nr. 222 din 24 iulie 2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 567 din 29 iulie 2015

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.art. ilegea nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea consiliului economic şi social, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 456 din 24 iulie 2013, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 2, alineatele (2) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(2) domeniile de specialitate ale consiliului economic şi social sunt:a) politicile economice;b) politicile financiare şi fiscale;c) relaţiile de muncă, protecţia socială, politicile salariale şi egalitatea de şanse şi de tratament;d) agricultură, dezvoltare rurală, protecţia mediului şi dezvoltare durabilă;e) protecţia consumatorului şi concurenţă loială;f) cooperaţie, profesii liberale şi activităţi independente;g) ...

Monitorul Oficial 562 din 28 Iulie 2015 (M. Of. 562/2015)

 LEGE nr. 225 din 24 iulie 2015 privind anularea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru anumite categorii de persoane fizice EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 562 din 28 iulie 2015

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.articol unic (1) se anulează contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată începând cu 1 ianuarie 2012 şi până la data intrării în vigoare a prevederilor art. i pct. 17 şi 18 din ordonanţa guvernului nr. 4/2015 pentru modificarea şi completarea legii nr. 571/2003 privind codul fiscal, aprobată prin legea nr. 178/2015, de către următoarele categorii de persoane fizice:a) copiii până la vârsta de 18 ani, tinerii de la 18 ani până la vârsta de 26 de ani, dacă au fost elevi, inclusiv absolvenţii de liceu, până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de ...

 LEGE nr. 221 din 24 iulie 2015 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/2014 pentru modificarea şi completarea art. 10 din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 562 din 28 iulie 2015

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.art. ise aprobă ordonanţa guvernului nr. 6 din 23 iulie 2014 pentru modificarea şi completarea art. 10 din legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea agenţiei naţionale pentru locuinţe, adoptată în temeiul art. 1 pct. i.3, ii.2 şi ii.3 din legea nr. 119/2014 privind abilitarea guvernului de a emite ordonanţe, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 562 din 29 iulie 2014, cu următoarele modificări:1. titlul ordonanţei se modifică şi va avea următorul cuprins:"ordonanŢĂpentru modificarea şi completarea legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea agenţiei naţionale pentru locuinţe"2. articolul i se modifică şi va avea următorul cuprins:"art. i. ...

Monitorul Oficial 561 din 28 Iulie 2015 (M. Of. 561/2015)

 LEGE nr. 219 din 23 iulie 2015 privind economia socială EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 561 din 28 iulie 2015

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.cap. idispoziţii generaleart. 1(1) prezenta lege are ca obiect reglementarea domeniului economiei sociale, stabilirea măsurilor de promovare şi de sprijinire a economiei sociale.(2) prin prezenta lege se reglementează şi condiţiile de atestare, de către autorităţile publice, a întreprinderilor sociale şi a întreprinderilor sociale de inserţie.art. 2(1) economia socială reprezintă ansamblul activităţilor organizate independent de sectorul public, al căror scop este să servească interesul general, interesele unei colectivităţi şi/sau interesele personale nepatrimoniale, prin creşterea gradului de ocupare a persoanelor aparţinând grupului vulnerabil şi/sau producerea şi furnizarea de bunuri, prestarea de servicii şi/sau execuţia de lucrări.(2) economia socială ...

Monitorul Oficial 555 din 27 Iulie 2015 (M. Of. 555/2015)

 LEGE nr. 203 din 16 iulie 2015 privind planificarea apărării EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 27 iulie 2015

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.cap. idispoziţii generaleart. 1(1) planificarea apărării, atribut şi componentă esenţială a politicii de apărare, reprezintă un complex de activităţi şi măsuri care vizează protejarea şi promovarea intereselor naţionale, definirea şi îndeplinirea obiectivelor securităţii naţionale a româniei în domeniul apărării.(2) planificarea apărării este procesul care stă la baza transformării şi modernizării în domeniul apărării şi include totalitatea programelor, acţiunilor şi măsurilor iniţiate de românia pentru identificarea, dezvoltarea şi pregătirea capabilităţilor militare şi nonmilitare necesare îndeplinirii misiunilor şi obiectivelor în domeniul apărării pentru:a) îndeplinirea obligaţiilor ce derivă din constituţia româniei, republicată, şi din lege;b) îndeplinirea obligaţiilor ce revin ...

 LEGE nr. 200 din 16 iulie 2015 pentru modificarea art. 47 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 27 iulie 2015

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.articol unicarticolul 47 din legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 123 din 20 februarie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:"art. 47. - (1) hotărârile consiliului local se semnează de preşedintele de şedinţă, ales în condiţiile prevăzute la art. 35, şi se contrasemnează, pentru legalitate, de către secretar.(2) În cazul în care preşedintele de şedinţă refuză să semneze, hotărârea consiliului local se semnează de 3-5 consilieri locali.(3) În cazul în care preşedintele de şedinţă lipseşte, la propunerea consilierilor locali, din rândul ...

Monitorul Oficial 554 din 27 Iulie 2015 (M. Of. 554/2015)

 LEGE nr. 212 din 21 iulie 2015 privind modalitatea de gestionare a vehiculelor şi a vehiculelor scoase din uz EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 554 din 27 iulie 2015

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.art. 1 (1) prezenta lege stabileşte măsuri care urmăresc prevenirea formării de deşeuri provenite de la vehiculele scoase din uz, reutilizarea, reciclarea şi alte forme de valorificare a vehiculelor scoase din uz şi a componentelor acestora pentru a reduce eliminarea de deşeuri, precum şi îmbunătăţirea din punct de vedere ecologic a activităţii operatorilor economici implicaţi în ciclul de viaţă al vehiculelor, în special a operatorilor economici direct implicaţi în tratarea vehiculelor scoase din uz.(2) prevederile prezentei legi se aplică vehiculelor şi vehiculelor scoase din uz, inclusiv componentelor şi materialelor acestora, cu respectarea prevederilor art. 8 alin. ...

 LEGE nr. 218 din 23 iulie 2015 privind protejarea şi sprijinirea persoanelor afectate de emisiile de substanţe nocive provenite din extracţiile de ţiţei din zona Suplacu de Barcău EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 554 din 27 iulie 2015

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.art. 1(1) pentru a atenua efectul emisiilor de substanţe nocive provenite din extracţiile de ţiţei din zona suplacu de barcău asupra condiţiilor de muncă şi de viaţă, statul protejează şi sprijină persoanele care lucrează sau locuiesc în zona respectivă.(2) zona suplacu de barcău, denumită în continuare zona menţionată, cuprinde comuna suplacu de barcău şi satele aflate în componenţa sa: borumlaca, dolea, foglaş, valea cerului şi vâlcelele.art. 2(1) persoanele care au locuit cel puţin 30 de ani în zona menţionată, precum şi persoanele care, indiferent de domiciliu, desfăşoară sau au desfăşurat activităţi lucrative în zona menţionată timp ...

‹‹ Pagina 1 din 890
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5