Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial - lege Twitter Facebook

Monitorul Oficial
Lege (afisez 9199 rezultate)


‹‹ Pagina 1 din 921

Monitorul Oficial 561 din 25 Iulie 2016 (M. Of. 561/2016)

 LEGE nr. 163 din 21 iulie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 561 din 25 iulie 2016

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.art. ilegea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 689 din 11 septembrie 2015, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:"art. 2. - (1) prevederile prezentei legi se aplică construcţiilor şi instalaţiilor aferente acestora, denumite în continuare construcţii, în etapele de proiectare, de verificare tehnică a proiectelor, execuţie şi recepţie a construcţiilor, precum şi în etapele de exploatare, expertizare tehnică şi intervenţii la construcţiile existente şi de postutilizare a acestora, indiferent de forma de proprietate, ...

Monitorul Oficial 559 din 25 Iulie 2016 (M. Of. 559/2016)

 LEGE nr. 159 din 19 iulie 2016 privind regimul infrastructurii fizice a reţelelor de comunicaţii electronice, precum şi pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului instalării reţelelor de comunicaţii electronice EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 25 iulie 2016

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.cap. i dispoziţii generaleart. 1 (1) scopul prezentei legi constă în stabilirea unui cadru legal unitar care să contribuie la facilitarea dezvoltării reţelelor de comunicaţii electronice şi a elementelor de infrastructură fizică necesare susţinerii acestora, prin luarea de măsuri care să accelereze exercitarea dreptului de acces pe proprietăţi şi să remedieze ineficienţele care afectează procesul de extindere a reţelelor de comunicaţii electronice, în vederea asigurării unui cadru economic sustenabil, a aplicării politicilor de dezvoltare regională în concordanţă cu obiectivele uniunii europene, precum şi a coeziunii sociale şi teritoriale prin crearea condiţiilor necesare pentru creşterea calităţii vieţii.(2) ...

Monitorul Oficial 556 din 22 Iulie 2016 (M. Of. 556/2016)

 LEGE nr. 158 din 19 iulie 2016 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2013 privind modificarea şi completarea Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare, precum şi pentru modificarea literei e) a alineatului (6) al articolului 3 din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 556 din 22 iulie 2016

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.articol unicse aprobă ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 79 din 26 iunie 2013 privind modificarea şi completarea legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, pentru completarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare, precum şi pentru modificarea literei e) a alineatului (6) al articolului 3 din legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 390 din 29 iunie 2013, cu următoarele modificări şi completări:1. titlul ordonanţei de urgenţă se modifică ...

Monitorul Oficial 544 din 20 Iulie 2016 (M. Of. 544/2016)

 LEGE nr. 128 din 7 iulie 2016 pentru ratificarea Acordului de garanţie dintre statele membre ale Uniunii Europene şi Banca Europeană de Investiţii privind împrumuturile care urmează a fi acordate de către Banca Europeană de Investiţii pentru proiectele de investiţii din statele din Africa, Caraibe şi Pacific şi din ţările şi teritoriile de peste mări, precum şi a Acordului de gestionare arierate dintre statele membre ale Uniunii Europene şi Banca Europeană de Investiţii care reglementează procedurile de plată şi rambursare în cadrul Acordului de garantare privind împrumuturile care urmează a fi acordate de către Banca Europeană de Investiţii pentru proiectele de investiţii din statele din Africa, Caraibe şi Pacific, precum şi din ţările şi teritoriile de peste mări, semnate de România la 1 iulie 2015 la Bucureşti EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 544 din 20 iulie 2016

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.art. 1 se ratifică acordul de garanţie*) dintre statele membre ale uniunii europene şi banca europeană de investiţii privind împrumuturile care urmează a fi acordate de către banca europeană de investiţii pentru proiectele de investiţii din statele din africa, caraibe şi pacific şi din ţările şi teritoriile de peste mări, semnat la 1 iulie 2015 la bucureşti.art. 2 cu ocazia semnării, românia declară că, având în vedere prevederile art. 15 din constituţia româniei, republicată, acesteia nu i se va aplica prevederea "şi va intra în vigoare în data de 1 ianuarie 2014" din art. 11 al ...

Monitorul Oficial 545 din 20 Iulie 2016 (M. Of. 545/2016)

 LEGE nr. 151 din 13 iulie 2016 privind ordinul european de protecţie, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 545 din 20 iulie 2016

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.titlul iemiterea, recunoaşterea şi executarea ordinului european de protecţiecap. i dispoziţii generaleart. 1 definiţiiÎn sensul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:a) ordin european de protecţie - o decizie adoptată de o autoritate judiciară sau echivalentă, a unui stat membru, în legătură cu o măsură de protecţie, pe baza căreia o autoritate judiciară sau echivalentă a altui stat membru dispune măsura sau măsurile corespunzătoare, în temeiul propriei legislaţii naţionale, în vederea continuării asigurării protecţiei persoanei protejate;b) măsură de protecţie - o decizie în materie penală, adoptată în statul emitent, prin care sunt ...

Monitorul Oficial 540 din 19 Iulie 2016 (M. Of. 540/2016)

 LEGE nr. 152 din 13 iulie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 540 din 19 iulie 2016

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.art. ilegea nr. 360/2002 privind statutul poliţistului, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 440 din 24 iunie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. articolul 26 se modifică şi va avea următorul cuprins:"art. 26. - (1) evaluarea activităţii profesionale individuale şi a conduitei poliţistului, denumită în continuare evaluare de serviciu, se realizează o dată pe an. perioada evaluată este cuprinsă între 1 ianuarie şi 31 decembrie din anul pentru care se face evaluarea, iar în cazul personalului didactic şi didactic auxiliar perioada evaluată este corespunzătoare anului ...

Monitorul Oficial 545 din 20 Iulie 2016 (M. Of. 545/2016)

 LEGE nr. 157 din 15 iulie 2016 privind unele măsuri pentru reorganizarea unor structuri aflate în subordinea/coordonarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 545 din 20 iulie 2016

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.art. 1prezenta lege are ca scop adoptarea unor măsuri de reorganizare la nivelul ministerului agriculturii şi dezvoltării rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea/coordonarea acestuia.art. 2(1) se reorganizează direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului bucureşti, instituţii publice cu personalitate juridică, servicii publice deconcentrate în subordinea ministerului agriculturii şi dezvoltării rurale, denumite în continuare direcţii, prin preluarea activităţii, patrimoniului şi personalului direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului bucureşti, caselor agronomului, compartimentelor funcţionale din subordinea direcţiei monitorizare inspecţii, verificare şi control din cadrul ministerului agriculturii şi dezvoltării rurale, precum şi ale camerelor agricole judeţene, ...

 LEGE nr. 155 din 15 iulie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 545 din 20 iulie 2016

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.art. ilegea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 852 din 20 decembrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 56, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(5) stagiul complet de cotizare este de 20 de ani pentru persoanele care au realizat cel puţin 20 de ani în locuri de muncă prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. a) din lege, respectiv de 30 de ani pentru persoanele care au realizat cel puţin 20 de ...

Monitorul Oficial 542 din 19 Iulie 2016 (M. Of. 542/2016)

 LEGE nr. 146 din 12 iulie 2016 pentru modificarea Legii nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 542 din 19 iulie 2016

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.art. ilegea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 236 din 24 septembrie 1992, se modifică după cum urmează:1. la articolul 1, alineatul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:"scutul mare, pe albastru, are o acvilă de aur cu capul spre dreapta încoronată, cu ciocul şi ghearele roşii, cu aripile deschise, ţinând în cioc o cruce ortodoxă din aur, în gheara dreaptă o sabie, iar în gheara stângă un buzdugan."2. anexele nr. 1 şi 2 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi ...

Monitorul Oficial 541 din 19 Iulie 2016 (M. Of. 541/2016)

 LEGE nr. 126 din 7 iulie 2016 pentru ratificarea Acordului suplimentar la Protocolul de la Paris dintre Guvernul României şi Comandamentul Suprem al Forţelor Aliate din Europa şi Comandamentul Suprem Aliat pentru Transformare, semnat la Bruxelles la 2 decembrie 2015 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 541 din 19 iulie 2016

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.art. 1se ratifică acordul suplimentar la protocolul de la paris dintre guvernul româniei şi comandamentul suprem al forţelor aliate din europa şi comandamentul suprem aliat pentru transformare, semnat la bruxelles la 2 decembrie 2015, denumit în continuare acord suplimentar.art. 2prevederile acordului suplimentar se aplică modulului nato al sistemului de comunicaţii şi informatic dislocabil - dcm "e" nato al batalionului ii din cadrul agenţiei pentru servicii ale sistemelor de comunicaţii şi informatice, înfiinţat prin hotărârea parlamentului româniei nr. 28/2010, centrului de excelenţă nato în domeniul humint (nato coe humint), înfiinţat prin hotărârea parlamentului româniei nr. 12/2008, cu ...

‹‹ Pagina 1 din 921
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5