Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial - lege Twitter Facebook

Monitorul Oficial
Lege (afisez 9112 rezultate)


‹‹ Pagina 1 din 912

Monitorul Oficial 330 din 28 Aprilie 2016 (M. Of. 330/2016)

 LEGE nr. 77 din 28 aprilie 2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 330 din 28 aprilie 2016

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.art. 1(1) prezenta lege se aplică raporturilor juridice dintre consumatori şi instituţiile de credit, instituţiile financiare nebancare sau cesionarii creanţelor deţinute asupra consumatorilor.(2) consumatori sunt persoanele definite de ordonanţa guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesionişti şi consumatori, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.(3) dispoziţiile prezentei legi se aplică şi în cazul în care creanţa creditorului izvorând dintr-un contract de credit este garantată cu fideiusiunea şi/sau solidaritatea unuia sau mai multor codebitori sau coplătitori.(4) prevederile prezentei legi nu se ...

Monitorul Oficial 328 din 28 Aprilie 2016 (M. Of. 328/2016)

 LEGE nr. 70 din 25 aprilie 2016 pentru ratificarea Acordului multilateral al autorităţilor competente pentru schimb automat de informaţii privind conturi financiare, semnat la Berlin la 29 octombrie 2014 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 328 din 28 aprilie 2016

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.art. 1se ratifică acordul multilateral al autorităţilor competente pentru schimb automat de informaţii privind conturi financiare, semnat la berlin la 29 octombrie 2014*), denumit în continuare acord.──────────*) traducere oficială din limba engleză.──────────art. 2(1) ministerul finanţelor publice, prin ordin al ministrului, este autorizat să menţioneze autorităţile competente din celelalte state cu care se realizează schimbul automat de informaţii privind conturile financiare.(2) ministerul finanţelor publice, prin ordin al ministrului, este autorizat să indice, după caz, măsurile şi procedurile necesare pentru aplicarea acordului prevăzut la art. 1.art. 3contribuţia româniei pentru finanţarea secretariatului organismului de coordonare a acordului multilateral al ...

Monitorul Oficial 330 din 28 Aprilie 2016 (M. Of. 330/2016)

 LEGE nr. 78 din 28 aprilie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 330 din 28 aprilie 2016

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.articol uniclegea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 446 din 23 iunie 2015, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 16 alineatul (1), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:"e) închirierea spaţiilor aflate în patrimoniul propriu, fără a aduce atingere moralei publice, ordinii sau imaginii partidului politic;".2. la articolul 28, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) contribuţiile pentru campania electorală se depun sau se virează în conturile prevăzute la alin. (1) numai de către ...

Monitorul Oficial 323 din 27 Aprilie 2016 (M. Of. 323/2016)

 LEGE nr. 69 din 25 aprilie 2016 privind achiziţiile publice verzi EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 323 din 27 aprilie 2016

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.cap. idispoziţii generaleart. 1(1) prezenta lege are ca obiectiv stabilirea cadrului legal de desfăşurare a achiziţiilor publice verzi în românia.(2) scopul prezentei legi îl constituie:a) promovarea protecţiei mediului şi a dezvoltării durabile;b) promovarea consumului şi producţiei durabile, precum şi a eficienţei utilizării resurselor;c) încurajarea dezvoltării şi aplicării tehnologiilor curate şi prietenoase cu mediul;d) promovarea progresului social care favorizează dezvoltarea economică;e) asigurarea utilizării eficiente a fondurilor, prin promovarea produselor, serviciilor şi lucrărilor cu impact minim asupra mediului, în aplicarea uneia dintre procedurile de atribuire prevăzute la art. 18 alin. (1) sau la art. 251 alin. (1) din ...

 LEGE nr. 68 din 25 aprilie 2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 323 din 27 aprilie 2016

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.art. i ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 631 din 26 august 2002, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 16/2003, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 38 din 23 ianuarie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la ...

Monitorul Oficial 304 din 20 Aprilie 2016 (M. Of. 304/2016)

 LEGE nr. 67 din 19 aprilie 2016 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2015 privind prorogarea termenului prevăzut la art. III din Legea nr. 91/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 304 din 20 aprilie 2016

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.art. ise aprobă ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 67 din 30 decembrie 2015 privind prorogarea termenului prevăzut la art. iii din legea nr. 91/2015 pentru modificare a şi completarea legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 986 din 31 decembrie 2015, cu următoarea modificare:"articol unic. - termenul prevăzut la art. iii din legea nr. 91/2015 pentru modificarea şi completarea legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 283 din 27 aprilie 2015, se prorogă ...

 LEGE nr. 66 din 19 aprilie 2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 304 din 20 aprilie 2016

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.art. i ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 830 din 10 decembrie 2010, aprobată cu modificări prin legea nr. 132/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 2, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"art. 2. - (1) persoanele care, în ultimii 2 ani anteriori datei naşterii copilului, au realizat timp de cel puţin 12 luni venituri din salarii şi asimilate salariilor, venituri din activităţi independente, venituri din ...

Monitorul Oficial 295 din 19 Aprilie 2016 (M. Of. 295/2016)

 LEGE nr. 63 din 12 aprilie 2016 privind susţinerea financiară a grupurilor de producători sau cooperativelor agricole de producători vitivinicoli care deţin şi exploatează plantaţii viticole cu soiuri nobile şi pentru încurajarea valorificării producţiei de vin EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 295 din 19 aprilie 2016

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.art. 1 (1) prezenta lege instituie o schemă de ajutor de stat în vederea înfiinţării unor grupuri de producători sau cooperative agricole ale producătorilor vitivinicoli, legal constituite, care deţin şi exploatează o suprafaţă de minimum 30 ha cultivate cu viţă-de-vie din soiuri nobile, comasării suprafeţelor viticole şi a încurajării producţiei de vin de calitate, îmbutelierii şi valorificării acestuia, denumită în continuare schemă.(2) schema prevăzută la alin. (1) se aplică cu respectarea prevederilor cuprinse în orientările uniunii europene privind ajutoarele de stat în sectoarele agricol şi forestier şi în zonele rurale pentru perioada 2014-2020.(3) schema se notifică ...

 LEGE nr. 62 din 12 aprilie 2016 pentru completarea art. 75 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 295 din 19 aprilie 2016

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.articol unicla articolul 75 alineatul (2) din legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 466 din 25 iunie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:"c) procedurile extrajudiciare aflate pe rolul comisiilor sportive din cadrul federaţiilor sportive care funcţionează potrivit legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, având ca obiect denunţarea unilaterală a contractelor individuale de muncă sau convenţiilor civile ale sportivilor şi sancţiuni sportive aplicabile ...

Monitorul Oficial 292 din 18 Aprilie 2016 (M. Of. 292/2016)

 LEGE nr. 64 din 12 aprilie 2016 pentru modificarea anexelor nr. 3.30, 8 şi 8.11 la Legea nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 292 din 18 aprilie 2016

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.articol unicanexele nr. 3.30, 8 şi 8.11 la legea nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea academiei de Ştiinţe agricole şi silvice "gheorghe ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 200 din 30 martie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-3 care fac parte integrantă din prezenta lege.anexa 1(anexa nr. 3.30 la legea nr. 45/2009) datele de identificarea suprafeţelor minime de teren, din domeniul public al statului,  aflate în administrarea staţiunii decercetare-dezvoltare pentru pomiculturăbistriţa, judeţul bistriţa-năsăud, ...

‹‹ Pagina 1 din 912
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5