Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial - lege Twitter Facebook

Monitorul Oficial
Lege (afisez 9208 rezultate)


‹‹ Pagina 1 din 921

Monitorul Oficial 579 din 29 Iulie 2016 (M. Of. 579/2016)

 LEGE nr. 167 din 22 iulie 2016 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la Bucureşti la 5 iunie 2015 şi la Chişinău la 21 iulie 2015 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 579 din 29 iulie 2016

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.articol unicse ratifică acordul dintre guvernul româniei şi guvernul republicii moldova privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la bucureşti la 5 iunie 2015 şi la chişinău la 21 iulie 2015.această lege a fost adoptată de parlamentul româniei, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din constituţia româniei, republicată.   preŞedintele camerei deputaŢilor,   florin iordache  p. preŞedintele senatului, ioan chelarubucureşti, 22 iulie 2016.nr. 167.  acord  între guvernul româniei şi guvernul republicii moldova  privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificateguvernul româniei şi guvernul republicii moldova, denumite în continuare părţi,dorind să creeze un set de reguli privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate aplicabil ...

Monitorul Oficial 575 din 28 Iulie 2016 (M. Of. 575/2016)

 LEGE nr. 162 din 21 iulie 2016 pentru aprobarea plăţii contribuţiei anuale care îi revine României în calitate de stat parte la Tratatul privind comerţul cu arme, adoptat la New York la 2 aprilie 2013 şi semnat de România la New York la 3 iunie 2013 şi ratificat de România prin Legea nr. 32/2014 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 575 din 28 iulie 2016

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.art. 1se aprobă plata contribuţiei anuale care îi revine româniei în calitate de stat parte la tratatul privind comerţul cu arme, adoptat la new york la 2 aprilie 2013 şi semnat de românia la new york la 3 iunie 2013 şi ratificat de românia prin legea nr. 32/2014.art. 2fondurile necesare pentru plata contribuţiei anuale vor fi asigurate din sumele alocate cu această destinaţie de la bugetul de stat în bugetul ministerului afacerilor externe, capitolul 51.01 "autorităţi publice şi acţiuni externe", titlul 55 "alte transferuri."această lege a fost adoptată de parlamentul româniei, cu respectarea prevederilor art. 75 ...

 LEGE nr. 161 din 21 iulie 2016 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Insulei Man privind schimbul de informaţii în domeniul fiscal, semnat la Londra la 4 noiembrie 2015 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 575 din 28 iulie 2016

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.articol unicse ratifică acordul dintre guvernul româniei şi guvernul insulei man privind schimbul de informaţii în domeniul fiscal, semnat la londra la 4 noiembrie 2015.această lege a fost adoptată de parlamentul româniei, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din constituţia româniei, republicată.  p. preŞedintele camerei deputaŢilor,florin iordache   p. preŞedintele senatului,  ioan chelarubucureşti, 21 iulie 2016.nr. 161. acordîntre guvernul româniei şi guvernul insulei man   privind schimbul de informaţii în domeniul fiscalÎntrucât guvernul româniei şi guvernul insulei man (denumite, în continuare, părţile) doresc să extindă şi să faciliteze termenii şi condiţiile care reglementează schimbul de informaţii în domeniul ...

Monitorul Oficial 572 din 28 Iulie 2016 (M. Of. 572/2016)

 LEGE nr. 165 din 22 iulie 2016 privind siguranţa operaţiunilor petroliere offshore EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 572 din 28 iulie 2016

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.cap. i obiectul şi domeniul de aplicareart. 1 (1) prezenta lege are ca obiect stabilirea cerinţelor minime necesare pentru prevenirea accidentelor majore şi limitarea consecinţelor unor astfel de accidente ce vizează operaţiunile petroliere din zonele din marea neagră aflate sub jurisdicţia româniei, determinate conform principiilor dreptului internaţional şi convenţiilor internaţionale la care românia a aderat, legii nr. 17/1990 privind regimul juridic al apelor maritime interioare, al mării teritoriale, al zonei contigue şi al zonei economice exclusive ale româniei, republicată, şi oricăror altor acte normative aplicabile.(2) prezenta lege nu aduce atingere legii securităţii şi sănătăţii în muncă ...

Monitorul Oficial 564 din 26 Iulie 2016 (M. Of. 564/2016)

 LEGE nr. 166 din 22 iulie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 564 din 26 iulie 2016

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.articol uniclegea nr. 153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 493 din 11 iulie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 6 alineatul (1), literele a), c) şi d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"a) lucrări de consolidare, reparare/refacere a zidăriilor/pereţilor exteriori;........................................................................................c) lucrări de consolidare şi/sau reparare/refacere a sistemului de acoperire;d) lucrări de înlocuire, reparare/refacere a tâmplăriei exterioare şi a elementelor exterioare funcţionale, precum balcoane, logii, bovindouri, aticuri, cornişe şi altele asemenea;"2. la articolul ...

 LEGE nr. 164 din 22 iulie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii cooperaţiei agricole nr. 566/2004, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 564 din 26 iulie 2016

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.art. ilegea cooperaţiei agricole nr. 566/2004, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1.236 din 22 decembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"art. 1. - prezenta lege stabileşte cadrul legal al înfiinţării, organizării şi funcţionării cooperaţiei în sectorul agroalimentar."2. la articolul 4, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(2) cooperativele agricole de gradul 1 sunt persoane juridice constituite, după caz, din persoane fizice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi/sau întreprinderi familiale, definite potrivit ...

Monitorul Oficial 562 din 26 Iulie 2016 (M. Of. 562/2016)

 LEGE nr. 160 din 19 iulie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 121/2014 privind eficienţa energetică EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 562 din 26 iulie 2016

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.art. i legea nr. 121/2014 privind eficienţa energetică, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 574 din 1 august 2014, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 3 alineatul (2), literele f) şi p) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"f) elaborarea de norme şi reglementări tehnice în scopul creşterii eficienţei energetice, precum şi colaborarea la elaborarea normelor şi reglementărilor specifice, la solicitarea autorităţilor competente;...............................................................................p) colaborarea cu agenţia naţională pentru achiziţii publice, în vederea sprijinirii autorităţilor administraţiei publice centrale pentru respectarea obligaţiei de a achiziţiona doar produse, servicii, lucrări sau clădiri ...

Monitorul Oficial 561 din 25 Iulie 2016 (M. Of. 561/2016)

 LEGE nr. 163 din 21 iulie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 561 din 25 iulie 2016

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.art. ilegea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 689 din 11 septembrie 2015, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:"art. 2. - (1) prevederile prezentei legi se aplică construcţiilor şi instalaţiilor aferente acestora, denumite în continuare construcţii, în etapele de proiectare, de verificare tehnică a proiectelor, execuţie şi recepţie a construcţiilor, precum şi în etapele de exploatare, expertizare tehnică şi intervenţii la construcţiile existente şi de postutilizare a acestora, indiferent de forma de proprietate, ...

Monitorul Oficial 559 din 25 Iulie 2016 (M. Of. 559/2016)

 LEGE nr. 159 din 19 iulie 2016 privind regimul infrastructurii fizice a reţelelor de comunicaţii electronice, precum şi pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului instalării reţelelor de comunicaţii electronice EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 25 iulie 2016

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.cap. i dispoziţii generaleart. 1 (1) scopul prezentei legi constă în stabilirea unui cadru legal unitar care să contribuie la facilitarea dezvoltării reţelelor de comunicaţii electronice şi a elementelor de infrastructură fizică necesare susţinerii acestora, prin luarea de măsuri care să accelereze exercitarea dreptului de acces pe proprietăţi şi să remedieze ineficienţele care afectează procesul de extindere a reţelelor de comunicaţii electronice, în vederea asigurării unui cadru economic sustenabil, a aplicării politicilor de dezvoltare regională în concordanţă cu obiectivele uniunii europene, precum şi a coeziunii sociale şi teritoriale prin crearea condiţiilor necesare pentru creşterea calităţii vieţii.(2) ...

Monitorul Oficial 556 din 22 Iulie 2016 (M. Of. 556/2016)

 LEGE nr. 158 din 19 iulie 2016 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2013 privind modificarea şi completarea Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare, precum şi pentru modificarea literei e) a alineatului (6) al articolului 3 din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 556 din 22 iulie 2016

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.articol unicse aprobă ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 79 din 26 iunie 2013 privind modificarea şi completarea legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, pentru completarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare, precum şi pentru modificarea literei e) a alineatului (6) al articolului 3 din legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 390 din 29 iunie 2013, cu următoarele modificări şi completări:1. titlul ordonanţei de urgenţă se modifică ...

‹‹ Pagina 1 din 921
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5