Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial - lege Twitter Facebook

Monitorul Oficial
Lege (afisez 8734 rezultate)


‹‹ Pagina 1 din 874

Monitorul Oficial 252 din 15 Aprilie 2015 (M. Of. 252/2015)

 LEGE nr. 75 din 14 aprilie 2015 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 252 din 15 aprilie 2015

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.articol unicse aprobă ordonanţa guvernului nr. 14 din 31 iulie 2014 pentru modificarea şi completarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor, adoptată în temeiul art. 1 pct. i.12 din legea nr. 119/2014 privind abilitarea guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 618 din 22 august 2014, cu următoarele modificări şi completări:1. la articolul unic, înaintea punctului 1 se introduce un nou punct, cu următorul cuprins:"- la articolul 3, după litera d) se introduce o nouă literă, litera d^1), cu următorul cuprins:«d^1) active funcţionale înseamnă ...

 LEGE nr. 73 din 14 aprilie 2015 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2014 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 252 din 15 aprilie 2015

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.articol unicse aprobă ordonanţa guvernului nr. 20 din 26 august 2014 pentru modificarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, adoptată în temeiul art. 1 pct. v.4 din legea nr. 119/2014 privind abilitarea guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 632 din 29 august 2014, cu următoarele modificări şi completări:1. titlul ordonanţei se modifică şi va avea următorul cuprins:"ordonanŢĂpentru modificarea şi completarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea ...

Monitorul Oficial 247 din 10 Aprilie 2015 (M. Of. 247/2015)

 LEGE nr. 134 din 1 iulie 2010 (*republicată*) privind Codul de procedură civilă*) EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 247 din 10 aprilie 2015

──────────*) republicată în temeiul art. xiv din legea nr. 138/2014 pentru modificarea şi completarea legii nr. 134/2010 privind codul de procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative conexe, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 753 din 16 octombrie 2014, dându-se textelor o nouă numerotare.legea nr. 134/2010 a fost republicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 545 din 3 august 2012, şi ulterior a fost modificată şi completată prin:- ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 44/2012 privind modificarea art. 81 din legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a legii nr. 134/2010 ...

Monitorul Oficial 242 din 09 Aprilie 2015 (M. Of. 242/2015)

 LEGE nr. 70 din 2 aprilie 2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 242 din 9 aprilie 2015

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.cap. i măsuri pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerarart. 1 (1) operaţiunile de încasări şi plăţi efectuate de persoane juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, liber profesionişti, persoane fizice care desfăşoară activităţi în mod independent, asocieri şi alte entităţi cu sau fără personalitate juridică de la/către oricare dintre aceste categorii de persoane se vor realiza numai prin instrumente de plată fără numerar, definite potrivit legii.(2) prevederile prezentului capitol nu se aplică trezoreriei statului, instituţiilor de credit, instituţiilor emitente de monedă electronică, instituţiilor care prestează servicii de plată, autorizate ...

 LEGE nr. 67 din 1 aprilie 2015 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2013 privind reorganizarea reţelei sanitare proprii a Ministerului Transporturilor şi pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 242 din 9 aprilie 2015

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.articol unicse aprobă ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 8 din 19 februarie 2013 privind reorganizarea reţelei sanitare proprii a ministerului transporturilor şi pentru modificarea legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 115 din 28 februarie 2013, cu următoarele modificări şi completări:1. titlul ordonanţei de urgenţă se modifică şi va avea următorul cuprins:"ordonanŢĂ de urgenŢĂprivind examinarea medicală şi psihologică a personalului cu atribuţii în siguranţa transporturilor şi pentru modificarea legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii"2. la articolul 10, după alineatul (2) se introduce un ...

Monitorul Oficial 235 din 07 Aprilie 2015 (M. Of. 235/2015)

 LEGE nr. 72 din 3 aprilie 2015 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2014 privind modificarea art. X alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 65/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 235 din 7 aprilie 2015

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.articol unicse aprobă ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 71 din 11 noiembrie 2014 privind modificarea art. x alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 65/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 834 din 17 noiembrie 2014.această lege a fost adoptată de parlamentul româniei, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din constituţia româniei, republicată.preŞedintele camerei deputaŢilor valeriu-Ştefan zgonea preŞedintele senatului cĂlin-constantin-anton   popescu-tĂriceanubucureşti, 3 aprilie 2015.nr. 72. -----

Monitorul Oficial 233 din 06 Aprilie 2015 (M. Of. 233/2015)

 LEGE nr. 71 din 3 aprilie 2015 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 233 din 6 aprilie 2015

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.art. ise aprobă ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 83 din 12 decembrie 2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 925 din 18 decembrie 2014, cu următoarele modificări şi completări:1. la articolul 1, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (5^1), cu următorul cuprins:"(5^1) prin excepţie de la prevederile alin. (1) şi (2), personalul din aparatul de lucru al parlamentului şi din celelalte instituţii şi autorităţi publice, salarizat la acelaşi nivel, precum şi ...

Monitorul Oficial 229 din 03 Aprilie 2015 (M. Of. 229/2015)

 LEGE nr. 69 din 2 aprilie 2015 pentru modificarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 229 din 3 aprilie 2015

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.art. idecretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 631 din 23 septembrie 2009, cu completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. la articolul 4, alineatele (1) şi (2) vor avea următorul cuprins:"art. 4. - (1) persoanele care s-au aflat în situaţiile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a), b) şi e) şi alin. (2) au dreptul la o indemnizaţie lunară de ...

 LEGE nr. 68 din 1 aprilie 2015 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 5/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2008 privind înfiinţarea activităţii de derulare şi gestionare a proiectelor de înfrăţire instituţională finanţate de Uniunea Europeană, pentru care România are calitate de donator de asistenţă tehnică EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 229 din 3 aprilie 2015

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.articol unicse aprobă ordonanţa guvernului nr. 5 din 23 iulie 2014 pentru modificarea şi completarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 196/2008 privind înfiinţarea activităţii de derulare şi gestionare a proiectelor de înfrăţire instituţională finanţate de uniunea europeană, pentru care românia are calitate de donator de asistenţă tehnică, adoptată în temeiul art. 1 pct. vi.1 din legea nr. 119/2014 privind abilitarea guvernului de a emite ordonanţe, şi publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 558 din 28 iulie 2014.această lege a fost adoptată de parlamentul româniei, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. ...

Monitorul Oficial 227 din 03 Aprilie 2015 (M. Of. 227/2015)

 LEGE nr. 19 din 3 martie 2015 pentru ratificarea Acordului euromediteranean în domeniul aviaţiei între Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Guvernul Statului Israel, pe de altă parte, semnat la Luxemburg la 10 iunie 2013 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 227 din 3 aprilie 2015

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.articol unicse ratifică acordul euromediteranean în domeniul aviaţiei între uniunea europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi guvernul statului israel, pe de altă parte, semnat la luxemburg la 10 iunie 2013*).──────────*) acordul euromediteranean în domeniul aviaţiei între uniunea europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi guvernul statului israel, pe de altă parte, semnat la luxemburg la 10 iunie 2013, se publică în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 227 bis, care se poate achiziţiona de la centrul pentru relaţii cu publicul al regiei autonome "monitorul oficial", bucureşti, şos. panduri ...

‹‹ Pagina 1 din 874
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5