Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial - lege Twitter Facebook

Monitorul Oficial
Lege (afisez 11797 rezultate)
‹‹ Pagina 1 din 1180

Monitorul Oficial 374 din 22 Aprilie 2024 (M. Of. 374/2024)

 LEGE nr. 111 din 19 aprilie 2024 pentru aderarea Inspecţiei Judiciare la Reţeaua Europeană a Serviciilor de Inspecţie Judiciară (R.E.S.I.J.) şi pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale la aceasta, precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 374 din 22 aprilie 2024

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.art. 1(1) se aprobă aderarea inspecţiei judiciare, ca membru cu drepturi şi obligaţii depline, la reţeaua europeană a serviciilor de inspecţie judiciară, denumită în continuare r.e.s.i.j.(2) Începând cu anul 2024, se aprobă plata cotizaţiei anuale de participare a inspecţiei judiciare, ca membru cu drepturi şi obligaţii depline, la r.e.s.i.j., în limita echivalentului în lei al sumei de 5.000 euro/an. În cazul în care nivelul cotizaţiei prevăzute anterior este modificat prin hotărâre a adunării generale a r.e.s.i.j., plata cotizaţiei anuale se aprobă prin hotărâre a guvernului, în limita echivalentului în lei al sumei stabilite.(3) echivalentul ...

 LEGE nr. 110 din 19 aprilie 2024 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 212/2015 privind modalitatea de gestionare a vehiculelor şi a vehiculelor scoase din uz EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 374 din 22 aprilie 2024

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.articol uniclegea nr. 212/2015 privind modalitatea de gestionare a vehiculelor şi a vehiculelor scoase din uz, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 554 din 27 iulie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 13, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:"(3^1) operatorii economici autorizaţi să desfăşoare activităţi de colectare, tratare, colectare şi tratare sau operatorii economici autorizaţi să desfăşoare activităţi de dezmembrare, după caz, a vehiculelor scoase din uz sunt obligaţi să semnalizeze activitatea pe care o desfăşoară, prin indicarea ...

Monitorul Oficial 370 din 18 Aprilie 2024 (M. Of. 370/2024)

 LEGE nr. 107 din 17 aprilie 2024 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2023 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, precum şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2013 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 370 din 18 aprilie 2024

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.art. ise aprobă ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 82 din 5 octombrie 2023 pentru modificarea şi completarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, precum şi pentru modificarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 20/2013 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea oficiului naţional pentru jocuri de noroc şi pentru modificarea şi completarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 77/2009, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 905 din 6 octombrie 2023, cu următoarele modificări şi completări:1. la articolul i punctul 2, alineatul (5) al articolului 1 se modifică şi va avea ...

Monitorul Oficial 369 din 18 Aprilie 2024 (M. Of. 369/2024)

 LEGE nr. 100 din 16 aprilie 2024 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul asistenţei sociale, precum şi pentru completarea Legii nr. 78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România şi pentru modificarea Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 369 din 18 aprilie 2024

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.art. ilegea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 754 din 9 noiembrie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. după articolul 1 se introduce un nou articol, art. 1^1, cu următorul cuprins:"art. 1^1(1) respectarea drepturilor persoanelor beneficiare de servicii sociale şi/sau sociomedicale poate fi monitorizată şi prin intermediul societăţii civile, de către persoane specializate în domeniul asistenţei sociale, psihologiei, medicinei sau ştiinţelor juridice şi în domeniul drepturilor fundamentale ale omului, după cum urmează:a) prin organizaţiile neguvernamentale active în ...

Monitorul Oficial 367 din 18 Aprilie 2024 (M. Of. 367/2024)

 LEGE nr. 109 din 17 aprilie 2024 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 107/2023 privind unele măsuri pentru consolidarea capacităţilor tehnice necesare funcţionării sistemului informatic al Ministerului Finanţelor EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 367 din 18 aprilie 2024

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.articol unicse aprobă ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 107 din 29 noiembrie 2023 privind unele măsuri pentru consolidarea capacităţilor tehnice necesare funcţionării sistemului informatic al ministerului finanţelor, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1092 din 5 decembrie 2023.această lege a fost adoptată de parlamentul româniei, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din constituţia româniei, republicată. p. preŞedintele camerei deputaŢilor,vasile-daniel suciupreŞedintele senatuluinicolae-ionel ciucĂbucureşti, 17 aprilie 2024.nr. 109.------

 LEGE nr. 108 din 17 aprilie 2024 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 48/2023 privind unele măsuri în domeniul Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţă EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 367 din 18 aprilie 2024

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.articol unicse aprobă ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 48 din 26 mai 2023 privind unele măsuri în domeniul sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţă, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 466 din 26 mai 2023.această lege a fost adoptată de parlamentul româniei, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din constituţia româniei, republicată. p. preŞedintele camerei deputaŢilor,alfred-robert simonispreŞedintele senatuluinicolae-ionel ciucĂbucureşti, 17 aprilie 2024.nr. 108.------

Monitorul Oficial 358 din 17 Aprilie 2024 (M. Of. 358/2024)

 LEGE nr. 104 din 16 aprilie 2024 pentru completarea Legii serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006 EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 358 din 17 aprilie 2024

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.art. ilegea serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006, republicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 217 din 16 martie 2023, se completează după cum urmează:1. după articolul 21 se introduce un nou articol, articolul 21^1, cu următorul cuprins: "art. 21^1(1) hotărârile privind darea în administrare a furnizării/prestării serviciilor de utilităţi publice şi, după caz, contractele de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică conţin metoda de calcul privind reducerea compensaţiei pentru obligaţia de serviciu public prevăzută de ordonanţa guvernului nr. 36/2006 privind unele măsuri pentru funcţionarea sistemelor centralizate de alimentare cu ...

 LEGE nr. 103 din 16 aprilie 2024 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/2023 privind modificarea unor acte normative în domeniul fondurilor externe nerambursabile aferente perioadei de programare 2021-2027 EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 358 din 17 aprilie 2024

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.articol unicse aprobă ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 113/2023 privind modificarea unor acte normative în domeniul fondurilor externe nerambursabile aferente perioadei de programare 2021-2027, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1138 din 15 decembrie 2023, cu următoarele modificări şi completări:1. la articolul i, punctul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins: "11. la articolul 6, după alineatul (11) se introduc două noi alineate, alin. (11^1) şi (12), cu următorul cuprins:"(11^1) prin excepţie de la prevederile alin. (11), pentru proiectele de investiţii publice care vizează măsuri de eficienţă energetică a clădirilor şi/sau combatere a sărăciei ...

 LEGE nr. 102 din 16 aprilie 2024 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2024 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 358 din 17 aprilie 2024

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.art. ise aprobă ordonanţa guvernului nr. 8 din 25 ianuarie 2024 pentru modificarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate româniei prin mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar româniei pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul mecanismului de redresare şi rezilienţă, adoptată în temeiul art. 1 pct. ix.3 din legea nr. 413/2023 privind abilitarea guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în ...

 LEGE nr. 101 din 16 aprilie 2024 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2024 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 126/2005 privind reprezentarea României sau a instituţiilor publice în faţa Curţii de Arbitraj Internaţionale a Centrului Internaţional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiţii EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 358 din 17 aprilie 2024

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.art. ise aprobă ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 6 din 8 februarie 2024 pentru modificarea şi completarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 126/2005 privind reprezentarea româniei sau a instituţiilor publice în faţa curţii de arbitraj internaţionale a centrului internaţional pentru reglementarea diferendelor relative la investiţii, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 116 din 9 februarie 2024, cu următoarele modificări şi completări:1. titlul se modifică şi va avea următorul cuprins:"ordonanŢĂ de urgenŢĂpentru modificarea şi completarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 126/2005 privind reprezentarea româniei sau a instituţiilor publice în faţa curţii de arbitraj internaţionale a ...

‹‹ Pagina 1 din 1180
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016