Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial - lege Twitter Facebook

Monitorul Oficial
Lege (afisez 9143 rezultate)


‹‹ Pagina 1 din 915

Monitorul Oficial 394 din 24 Mai 2016 (M. Of. 394/2016)

 LEGE nr. 103 din 23 mai 2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, precum şi a art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 24 mai 2016

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.articol unicse aprobă ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 21 din 24 iunie 2015 pentru modificarea şi completarea legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în românia, precum şi a art. 3 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din românia, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 468 din 29 iunie 2015, cu următoarele modificări şi completări:1. titlul ordonanţei de urgenţă se modifică şi ...

Monitorul Oficial 392 din 23 Mai 2016 (M. Of. 392/2016)

 LEGE nr. 100 din 19 mai 2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 392 din 23 mai 2016

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.cap. i dispoziţii generalesecŢiunea 1obiect. scop. principiiart. 1 prezenta lege reglementează modul de atribuire a contractelor de concesiune de lucrări şi a contractelor de concesiune de servicii, regimul juridic aplicabil acestor contracte, precum şi anumite aspecte specifice în legătură cu executarea acestora.art. 2 (1) scopul prezentei legi îl constituie:a) promovarea concurenţei între operatorii economici;b) utilizarea resurselor în condiţii de eficienţă, economicitate şi eficacitate;c) asigurarea integrităţii procedurii de atribuire a contractelor de concesiune de lucrări şi de concesiune de servicii;d) asigurarea cadrului legal pentru atribuirea contractelor de concesiune de lucrări şi de concesiune de servicii de către ...

Monitorul Oficial 393 din 23 Mai 2016 (M. Of. 393/2016)

 LEGE nr. 101 din 19 mai 2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 393 din 23 mai 2016

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.cap. i dispoziţii generaleart. 1 (1) prezenta lege reglementează remediile, căile de atac şi procedura de soluţionare a acestora, pe cale administrativ-jurisdicţională sau judiciară, în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune, precum şi organizarea şi funcţionarea consiliului naţional de soluţionare a contestaţiilor.(2) prezenta lege se aplică şi cererilor având ca obiect acordarea despăgubirilor pentru repararea prejudiciilor cauzate în cadrul procedurii de atribuire, precum şi celor privind executarea, anularea, rezoluţiunea, rezilierea sau denunţarea unilaterală a contractelor.(3) scopul prezentei legi îl constituie asigurarea, la nivel naţional, a unor ...

Monitorul Oficial 390 din 23 Mai 2016 (M. Of. 390/2016)

 LEGE nr. 98 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 390 din 23 mai 2016

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.cap. i dispoziţii generalesecŢiunea 1obiect, scop şi principiiart. 1 prezenta lege reglementează modul de realizare a achiziţiilor publice, procedurile de atribuire a contractelor de achiziţie publică şi de organizare a concursurilor de soluţii, instrumentele şi tehnicile specifice care pot fi utilizate pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică, precum şi anumite aspecte specifice în legătură cu executarea contractelor de achiziţie publică.art. 2 (1) scopul prezentei legi îl constituie asigurarea cadrului legal necesar pentru a realiza achiziţionarea de bunuri, servicii şi lucrări în condiţii de eficienţă economică şi socială.(2) principiile care stau la baza atribuirii contractelor de achiziţie ...

Monitorul Oficial 391 din 23 Mai 2016 (M. Of. 391/2016)

 LEGE nr. 99 din 19 mai 2016 privind achiziţiile sectoriale EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 23 mai 2016

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.cap. i dispoziţii generalesecŢiunea 1obiect, scop şi principiiart. 1 (1) prezenta lege reglementează modul de realizare de către entităţile contractante a achiziţiilor sectoriale, procedurile de atribuire a contractelor sectoriale şi de organizare a concursurilor de soluţii, instrumentele şi tehnicile specifice care pot fi utilizate pentru atribuirea contractelor sectoriale, precum şi anumite aspecte specifice în legătură cu executarea contractelor sectoriale.(2) domeniul de aplicare a prezentei legi nu include serviciile de interes general fără caracter economic.art. 2 (1) scopul prezentei legi îl constituie asigurarea cadrului legal necesar pentru a realiza achiziţionarea de bunuri, servicii şi lucrări în condiţii ...

Monitorul Oficial 393 din 23 Mai 2016 (M. Of. 393/2016)

 LEGE nr. 102 din 19 mai 2016 privind incubatoarele de afaceri EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 393 din 23 mai 2016

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.cap. idispoziţii generaleart. 1obiectul şi scopul reglementăriiprezenta lege reglementează regimul juridic de înfiinţare şi funcţionare a incubatoarelor de afaceri, prin acordarea de facilităţi din partea autorităţilor publice pentru stimularea fondării acestora şi înfiinţării incubatoarelor de afaceri în vederea creării de noi locuri de muncă, diversificării economiilor şi dezvoltării unui mediu antreprenorial în cadrul comunităţilor locale.art. 2principii de funcţionare a incubatoarelor de afacerifuncţionarea incubatorului de afaceri este guvernată de următoarele principii:a) selectivitatea - administratorul incubatorului selectează proiectele apte să contribuie la dezvoltarea locală sau regională, prin dezvoltarea de afaceri şi locuri de muncă;b) monitorizarea - proiectele selectate ...

Monitorul Oficial 383 din 19 Mai 2016 (M. Of. 383/2016)

 LEGE nr. 96 din 16 mai 2016 pentru aderarea României la Convenţia pentru înfiinţarea unei Organizaţii Europene pentru Cercetări Nucleare, adoptată la Paris la 1 iulie 1953, astfel cum a fost modificată, la Protocolul financiar anexat Convenţiei pentru înfiinţarea unei Organizaţii Europene pentru Cercetări Nucleare, adoptată la Paris la 1 iulie 1953 şi la Protocolul privind privilegiile şi imunităţile Organizaţiei Europene pentru Cercetări Nucleare, adoptat la Geneva la 18 martie 2004 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 19 mai 2016

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.art. 1românia aderă la convenţia pentru înfiinţarea organizaţiei europene pentru cercetări nucleare (cern), adoptată la paris la 1 iulie 1953, astfel cum a fost revizuită la 17 ianuarie 1971.art. 2românia aderă la protocolul financiar anexat convenţiei pentru înfiinţarea organizaţiei europene pentru cercetări nucleare, adoptat la paris la 1 iulie 1953, astfel cum a fost modificat.art. 3românia aderă la protocolul privind privilegiile şi imunităţile organizaţiei europene pentru cercetări nucleare, adoptat la geneva la 18 martie 2004.art. 4(1) contribuţia financiară a româniei la bugetul cern este suportată în întregime de la bugetul de stat, în conformitate cu art. ...

Monitorul Oficial 382 din 19 Mai 2016 (M. Of. 382/2016)

 LEGE nr. 97 din 16 mai 2016 pentru ratificarea Acordului privind cooperarea în domeniul apărării dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Algeriene Democratice şi Populare, semnat la Alger la 7 decembrie 2015 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 382 din 19 mai 2016

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.articol unicse ratifică acordul privind cooperarea în domeniul apărării dintre guvernul româniei şi guvernul republicii algeriene democratice şi populare, semnat la alger la 7 decembrie 2015.această lege a fost adoptată de parlamentul româniei, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din constituţia româniei, republicată.  preŞedintele camerei deputaŢilor  valeriu-Ştefan zgoneap. preŞedintele senatului, augustin-constantin mitubucureşti, 16 mai 2016.nr. 97. acordprivind cooperarea în domeniul apărării între guvernul românieişi guvernul republicii algeriene democratice şi populareguvernul româniei şi guvernul republicii algeriene democratice şi populare, denumite în continuare împreună părţi şi fiecare separat partea,având în vedere excelentele relaţii care există între românia ...

Monitorul Oficial 369 din 13 Mai 2016 (M. Of. 369/2016)

 LEGE nr. 93 din 11 mai 2016 pentru modificarea art. 33 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 369 din 13 mai 2016

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.articol unicalineatul (2) al art. 33 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 670 din 3 august 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:"(2) semnalizarea lucrărilor care se execută pe drumurile publice este obligatorie. aceasta este însoţită pe timpul nopţii de lămpi cu lumină galbenă intermitentă sau în cascadă şi se efectuează de către executantul lucrărilor, cu avizul poliţiei rutiere, astfel încât să asigure deplasarea în siguranţă a tuturor participanţilor la trafic, conform reglementărilor în vigoare."această lege ...

 LEGE nr. 92 din 11 mai 2016 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/2016 pentru modificarea art. 28 alin. (4^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 369 din 13 mai 2016

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.articol unicse aprobă ordonanţa guvernului nr. 6 din 27 ianuarie 2016 pentru modificarea art. 28 alin. (4^1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în românia, adoptată în temeiul art. 1 pct. vi.1 din legea nr. 346/2015 privind abilitarea guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 65 din 28 ianuarie 2016.această lege a fost adoptată de parlamentul româniei, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din constituţia româniei, republicată.preŞedintele ...

‹‹ Pagina 1 din 915
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5