Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial - lege Twitter Facebook

Monitorul Oficial
Lege (afisez 8605 rezultate)


‹‹ Pagina 1 din 861

Monitorul Oficial 774 din 24 Octombrie 2014 (M. Of. 774/2014)

 LEGE nr. 151 din 22 octombrie 2014 privind clarificarea statutului juridic al acţiunilor care se tranzacţionează pe Piaţa RASDAQ sau pe piaţa valorilor mobiliare necotate EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 774 din 24 octombrie 2014

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.art. 1 prezenta lege reglementează procedura legală de urmat pentru clarificarea situaţiei acţiunilor tranzacţionate pe piaţa rasdaq, precum şi a acţiunilor tranzacţionate pe piaţa acţiunilor necotate, în vederea punerii de acord cu prevederile legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale directivei 2004/39/ce a parlamentului european şi a consiliului din 21 aprilie 2004 privind pieţele instrumentelor financiare, de modificare a directivelor 85/611/cee şi 93/6/cee ale consiliului şi a directivei 2000/12/ce a parlamentului european şi a consiliului şi de abrogare a directivei 93/22/cee a consiliului.art. 2 (1) consiliile ...

 LEGE nr. 140 din 21 octombrie 2014 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul sănătăţii EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 774 din 24 octombrie 2014

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.articol unicse aprobă ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 23 din 13 mai 2014 pentru modificarea şi completarea legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul sănătăţii, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 359 din 15 mai 2014, cu următoarea completare:- la articolul iii, după punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 3, cu următorul cuprins:"3. după articolul 22 se introduce un nou articol, articolul 22^1, cu următorul cuprins:«art. 22^1. - (1) asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali pensionaţi în perioada 24 aprilie-15 ...

Monitorul Oficial 771 din 23 Octombrie 2014 (M. Of. 771/2014)

 LEGE nr. 149 din 22 octombrie 2014 privind unele măsuri referitoare la veniturile medicilor de familie care asigură continuitatea asistenţei medicale în centrele de permanenţă EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 771 din 23 octombrie 2014

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.art. 1prezenta lege se aplică medicilor de familie care au asigurat, în perioada 28 mai 2008-1 iunie 2011, continuitatea asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă organizate în baza legii nr. 263/2004 privind asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă, cu modificările şi completările ulterioare.art. 2(1) se aprobă exonerarea de la plată a sumelor pentru acoperirea cheltuielilor de administrare şi funcţionare ale cabinetelor medicilor prevăzuţi la art. 1 şi accesoriile aferente, din perioada 28 mai 2008-1 iunie 2011, rezultate din deciziile de impunere emise de casele judeţene de asigurări de sănătate, drept consecinţă a ...

 LEGE nr. 142 din 21 octombrie 2014 pentru instituirea Zilei Limbii Slovace EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 771 din 23 octombrie 2014

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.art. 1se instituie ziua de 25 mai ca ziua limbii slovace.art. 2(1) anual, cu prilejul sărbătoririi zilei limbii slovace, în localităţile în care trăiesc membri ai comunităţii slovace se organizează manifestări culturale dedicate acestei sărbători.(2) autorităţile centrale şi locale pot contribui cu sprijin logistic şi/sau financiar, după caz.art. 3În instituţiile de învăţământ în care se predă, ca limbă maternă, limba slovacă, în ziua de 25 mai se pot organiza manifestări culturale dedicate acestei sărbători.această lege a fost adoptată de parlamentul româniei, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din constituţia româniei, republicată.  p. ...

 LEGE nr. 141 din 21 octombrie 2014 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 771 din 23 octombrie 2014

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.articol unicse aprobă ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 29 din 28 mai 2014 pentru modificarea şi completarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 407 din 2 iunie 2014.această lege a fost adoptată de parlamentul româniei, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din constituţia româniei, republicată.  p. preŞedintele camerei deputaŢilor,   viorel hrebenciuc preŞedintele senatuluicĂlin-constantin-anton popescu-tĂriceanubucureşti, 21 octombrie 2014.nr. 141.   -------

Monitorul Oficial 758 din 20 Octombrie 2014 (M. Of. 758/2014)

 LEGE nr. 139 din 15 octombrie 2014 privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 20 octombrie 2014

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.art. 1 reorganizarea ministerului agriculturii şi dezvoltării rurale şi a structurilor din subordinea acestuia se realizează potrivit prezentei legi.art. 2 structurile din subordinea ministerului agriculturii şi dezvoltării rurale supuse reorganizării potrivit prezentei legi, precum şi modalitatea de reorganizare sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta lege.art. 3 (1) Înfiinţarea, organizarea, funcţionarea şi atribuţiile instituţiilor publice rezultate din reorganizarea structurilor prevăzute în anexă, precum şi alte aspecte determinate de aplicarea măsurilor de reorganizare se reglementează prin hotărâri ale guvernului.(2) hotărârile guvernului prevăzute la alin. (1) se adoptă în termen de 30 de zile de ...

Monitorul Oficial 753 din 16 Octombrie 2014 (M. Of. 753/2014)

 LEGE nr. 137 din 15 octombrie 2014 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 1/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 122/2006 privind azilul în România şi a Ordonanţei Guvernului nr. 44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au dobândit o formă de protecţie sau un drept de şedere în România, precum şi a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 753 din 16 octombrie 2014

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.articol unicse aprobă ordonanţa guvernului nr. 1 din 22 ianuarie 2014 pentru modificarea şi completarea legii nr. 122/2006 privind azilul în românia şi a ordonanţei guvernului nr. 44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au dobândit o formă de protecţie sau un drept de şedere în românia, precum şi a cetăţenilor statelor membre ale uniunii europene şi spaţiului economic european, adoptată în temeiul art. 1 pct. ii.1 şi 2 din legea nr. 353/2013 privind abilitarea guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 63 din 24 ianuarie 2014, cu ...

 LEGE nr. 136 din 15 octombrie 2014 pentru organizarea şi desfăşurarea evenimentelor dedicate Zilei Naţionale a României - 1 Decembrie EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 753 din 16 octombrie 2014

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.art. 1(1) prezenta lege reglementează organizarea şi desfăşurarea evenimentelor dedicate zilei naţionale a româniei - 1 decembrie la nivelul administraţiei publice centrale şi locale.(2) ziua naţională a româniei va fi marcată de autorităţile publice centrale şi locale şi de celelalte instituţii ale statului prin organizarea unor programe şi manifestări cultural-educative cu caracter evocator şi ştiinţific, consacrate istoriei patriei, precum şi ceremonii militare specifice, organizate de ministerul apărării naţionale, ministerul afacerilor interne şi de celelalte instituţii din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională.art. 2(1) guvernul şi autorităţile administraţiei publice locale vor lua măsurile necesare pentru ...

 LEGE nr. 135 din 15 octombrie 2014 pentru modificarea alin. (5) al art. 21 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, precum şi pentru completarea art. 18 din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 753 din 16 octombrie 2014

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.art. ila articolul 21 din legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 798 din 2 septembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(5) sub sancţiunea nulităţii absolute, până la soluţionarea procedurilor administrative şi, după caz, judiciare, generate de prezenta lege, sunt interzise înstrăinarea, concesionarea, locaţia de gestiune, asocierea în participaţiune, ipotecarea, locaţiunea, precum şi orice închiriere sau subînchiriere în beneficiul unui nou chiriaş, schimbarea destinaţiei, grevarea ...

 LEGE nr. 134 din 15 octombrie 2014 pentru abrogarea unor prevederi din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 753 din 16 octombrie 2014

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.articol uniclitera c) a articolului 1 şi capitolul iv "măsuri privind regimul cumulului pensiilor cu veniturile salariale, în scopul reducerii cheltuielilor bugetare", cuprinzând articolele 17-26, din legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu comisia europeană şi fondul monetar internaţional, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 761 din 9 noiembrie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.această lege a fost adoptată de parlamentul româniei, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din constituţia româniei, republicată.p. ...

‹‹ Pagina 1 din 861
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5