Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial - lege Twitter Facebook

Monitorul Oficial
Lege (afisez 8896 rezultate)


‹‹ Pagina 1 din 890

Monitorul Oficial 652 din 28 August 2015 (M. Of. 652/2015)

 LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 652 din 28 august 2015

──────────*) republicată în temeiul art. vi din legea nr. 184/2015 pentru aprobarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii, precum şi pentru modificarea şi completarea legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 490 din 3 iulie 2015, dându-se textelor o nouă numerotare.legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii a fost publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 372 din 28 aprilie 2006, rectificată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 391 din 5 mai 2006 ...

Monitorul Oficial 636 din 21 August 2015 (M. Of. 636/2015)

 LEGE nr. 214 din 21 iulie 2015 pentru ratificarea Convenţiei privind munca în domeniul maritim (MLC 2006), adoptată la 23 februarie 2006 la Geneva, la cea de-a 94-a sesiune a Organizaţiei Internaţionale a Muncii, precum şi a Amendamentelor din 2014 la Convenţia privind munca în domeniul maritim (MLC 2006), aprobate în cadrul celei de-a 103-a sesiuni a Organizaţiei Internaţionale a Muncii la Geneva la 11 iunie 2014 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 21 august 2015

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.art. 1se ratifică convenţia privind munca în domeniul maritim (mlc 2006)*), adoptată la 23 februarie 2006 la geneva, la cea de-a 94-a sesiune a organizaţiei internaţionale a muncii.──────────*) convenţia privind munca în domeniul maritim (mlc 2006) şi amendamentele din 2014 la convenţia privind munca în domeniul maritim (mlc 2006) se publică în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 636 bis, care se poate achiziţiona de la centrul pentru relaţii cu publicul al regiei autonome "monitorul oficial", bucureşti, şos. panduri nr. 1.──────────art. 2se ratifică amendamentele din 2014 la convenţia privind munca în domeniul maritim (mlc 2006)*), ...

Monitorul Oficial 611 din 12 August 2015 (M. Of. 611/2015)

 LEGE nr. 46 din 19 martie 2008 (*republicată*) Codul silvic EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 611 din 12 august 2015

──────────*) republicată în temeiul art. iv din legea nr. 133/2015 pentru modificarea şi completarea legii nr. 46/2008 - codul silvic, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 411 din 10 iunie 2015, dându-se textelor o nouă numerotare.legea nr. 46/2008 a fost publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 238 din 27 martie 2008, şi a mai fost modificată şi completată prin:- ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 193/2008 privind modificarea şi completarea art. 37 şi 39 din legea nr. 46/2008 - codul silvic, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 825 din 8 decembrie ...

Monitorul Oficial 573 din 30 Iulie 2015 (M. Of. 573/2015)

 LEGE nr. 226 din 24 iulie 2015 pentru modificarea art. 49 din Statutul personalului aeronautic din aviaţia militară a României, aprobat prin Legea nr. 35/1990 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 573 din 30 iulie 2015

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.articol unicarticolul 49 din statutul personalului aeronautic din aviaţia militară a româniei, aprobat prin legea nr. 35/1990, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 134 din 5 decembrie 1990, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:"art. 49. - personalul aeronavigant se asigură de drept pentru cazurile de producere a unor accidente de aviaţie, urmate de deces sau invaliditate totală ori parţială. condiţiile de asigurare de drept a personalului aeronavigant sunt cele prevăzute de lege."această lege a fost adoptată de parlamentul româniei, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. ...

Monitorul Oficial 570 din 30 Iulie 2015 (M. Of. 570/2015)

 LEGE nr. 224 din 24 iulie 2015 pentru modificarea şi completarea Legii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 570 din 30 iulie 2015

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.art. ilegea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006, republicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 85 din 8 februarie 2013, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 3, după litera v) se introduc douăsprezece noi litere, literele w), x), y), z), aa), ab), ac), ad), ae), af), ag) şi ah), cu următorul cuprins:"w) gestionarea în sistem regional a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare - furnizarea/prestarea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, respectiv administrarea şi exploatarea sistemelor publice de alimentare cu apă şi ...

Monitorul Oficial 567 din 29 Iulie 2015 (M. Of. 567/2015)

 LEGE nr. 222 din 24 iulie 2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 567 din 29 iulie 2015

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.art. ilegea nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea consiliului economic şi social, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 456 din 24 iulie 2013, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 2, alineatele (2) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(2) domeniile de specialitate ale consiliului economic şi social sunt:a) politicile economice;b) politicile financiare şi fiscale;c) relaţiile de muncă, protecţia socială, politicile salariale şi egalitatea de şanse şi de tratament;d) agricultură, dezvoltare rurală, protecţia mediului şi dezvoltare durabilă;e) protecţia consumatorului şi concurenţă loială;f) cooperaţie, profesii liberale şi activităţi independente;g) ...

Monitorul Oficial 562 din 28 Iulie 2015 (M. Of. 562/2015)

 LEGE nr. 225 din 24 iulie 2015 privind anularea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru anumite categorii de persoane fizice EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 562 din 28 iulie 2015

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.articol unic (1) se anulează contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată începând cu 1 ianuarie 2012 şi până la data intrării în vigoare a prevederilor art. i pct. 17 şi 18 din ordonanţa guvernului nr. 4/2015 pentru modificarea şi completarea legii nr. 571/2003 privind codul fiscal, aprobată prin legea nr. 178/2015, de către următoarele categorii de persoane fizice:a) copiii până la vârsta de 18 ani, tinerii de la 18 ani până la vârsta de 26 de ani, dacă au fost elevi, inclusiv absolvenţii de liceu, până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de ...

 LEGE nr. 221 din 24 iulie 2015 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/2014 pentru modificarea şi completarea art. 10 din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 562 din 28 iulie 2015

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.art. ise aprobă ordonanţa guvernului nr. 6 din 23 iulie 2014 pentru modificarea şi completarea art. 10 din legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea agenţiei naţionale pentru locuinţe, adoptată în temeiul art. 1 pct. i.3, ii.2 şi ii.3 din legea nr. 119/2014 privind abilitarea guvernului de a emite ordonanţe, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 562 din 29 iulie 2014, cu următoarele modificări:1. titlul ordonanţei se modifică şi va avea următorul cuprins:"ordonanŢĂpentru modificarea şi completarea legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea agenţiei naţionale pentru locuinţe"2. articolul i se modifică şi va avea următorul cuprins:"art. i. ...

Monitorul Oficial 561 din 28 Iulie 2015 (M. Of. 561/2015)

 LEGE nr. 219 din 23 iulie 2015 privind economia socială EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 561 din 28 iulie 2015

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.cap. idispoziţii generaleart. 1(1) prezenta lege are ca obiect reglementarea domeniului economiei sociale, stabilirea măsurilor de promovare şi de sprijinire a economiei sociale.(2) prin prezenta lege se reglementează şi condiţiile de atestare, de către autorităţile publice, a întreprinderilor sociale şi a întreprinderilor sociale de inserţie.art. 2(1) economia socială reprezintă ansamblul activităţilor organizate independent de sectorul public, al căror scop este să servească interesul general, interesele unei colectivităţi şi/sau interesele personale nepatrimoniale, prin creşterea gradului de ocupare a persoanelor aparţinând grupului vulnerabil şi/sau producerea şi furnizarea de bunuri, prestarea de servicii şi/sau execuţia de lucrări.(2) economia socială ...

Monitorul Oficial 554 din 27 Iulie 2015 (M. Of. 554/2015)

 LEGE nr. 218 din 23 iulie 2015 privind protejarea şi sprijinirea persoanelor afectate de emisiile de substanţe nocive provenite din extracţiile de ţiţei din zona Suplacu de Barcău EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 554 din 27 iulie 2015

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.art. 1(1) pentru a atenua efectul emisiilor de substanţe nocive provenite din extracţiile de ţiţei din zona suplacu de barcău asupra condiţiilor de muncă şi de viaţă, statul protejează şi sprijină persoanele care lucrează sau locuiesc în zona respectivă.(2) zona suplacu de barcău, denumită în continuare zona menţionată, cuprinde comuna suplacu de barcău şi satele aflate în componenţa sa: borumlaca, dolea, foglaş, valea cerului şi vâlcelele.art. 2(1) persoanele care au locuit cel puţin 30 de ani în zona menţionată, precum şi persoanele care, indiferent de domiciliu, desfăşoară sau au desfăşurat activităţi lucrative în zona menţionată timp ...

‹‹ Pagina 1 din 890
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5