Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial - lege Twitter Facebook

Monitorul Oficial
Lege (afisez 8622 rezultate)


‹‹ Pagina 1 din 863

Monitorul Oficial 794 din 31 Octombrie 2014 (M. Of. 794/2014)

 LEGE nr. 145 din 21 octombrie 2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 794 din 31 octombrie 2014

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.cap. i dispoziţii generaleart. 1 prezenta lege reglementează modul de desfăşurare a activităţilor economice, de valorificare de către producătorii agricoli, persoane fizice, a produselor agricole proprii şi de exercitare a comerţului cu aceste produse.art. 2 În înţelesul prezentei legi, expresiile de mai jos au următoarea semnificaţie:a) activitate economică în sectorul agricol - activitatea desfăşurată în propria fermă/gospodărie de un producător agricol persoană fizică, pentru obţinerea unor produse agricole care depăşesc necesarul de consum propriu şi sunt destinate vânzării pe piaţă;b) comerţ cu produse agricole obţinute în ferma/gospodăria proprie - comerţul cu ridicata sau comerţul cu amănuntul, ...

Monitorul Oficial 791 din 30 Octombrie 2014 (M. Of. 791/2014)

 LEGE nr. 46 din 11 aprilie 2014 pentru ratificarea Acordului de instituire a unei asocieri între Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi America Centrală, pe de altă parte, semnat la Tegucigalpa la 29 iunie 2012 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 30 octombrie 2014

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.articol unicse ratifică acordul*) de instituire a unei asocieri între uniunea europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi america centrală, pe de altă parte, semnat la tegucigalpa la 29 iunie 2012.____________*) acordul se publică în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 791 bis, care se poate achiziţiona de la centrul pentru relaţii cu publicul al regiei autonome "monitorul oficial", bucureşti, şos. panduri nr. 1.această lege a fost adoptată de parlamentul româniei, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din constituţia româniei, republicată. preŞedintele camerei deputaŢilor  valeriu-Ştefan zgonea   p. preŞedintele senatului, ioan ...

Monitorul Oficial 788 din 29 Octombrie 2014 (M. Of. 788/2014)

 LEGE nr. 147 din 21 octombrie 2014 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind asigurarea reciprocă a sprijinului naţiunii gazdă, semnat la Ruse la 7 martie 2014 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 788 din 29 octombrie 2014

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.articol unicse ratifică memorandumul de înţelegere dintre guvernul româniei şi guvernul republicii bulgaria privind asigurarea reciprocă a sprijinului naţiunii gazdă, semnat la ruse la 7 martie 2014.această lege a fost adoptată de parlamentul româniei, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din constituţia româniei, republicată.   preŞedintele camerei deputaŢilor  valeriu-Ştefan zgonea p. preŞedintele senatului, cristian-sorin dumitrescubucureşti, 21 octombrie 2014.nr. 147.   memorandum de ÎnŢelegere  între guvernul româniei şi guvernul republicii bulgaria privind asigurarea  reciprocă a sprijinului naţiunii gazdăguvernul româniei şi guvernul republicii bulgaria, denumite în continuare părţi,ţinând cont de prevederile tratatului atlanticului de nord, semnat la washington la 4 aprilie 1949, ...

Monitorul Oficial 778 din 27 Octombrie 2014 (M. Of. 778/2014)

 LEGE nr. 150 din 22 octombrie 2014 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 778 din 27 octombrie 2014

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.art. iordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 896 din 3 noiembrie 2006, aprobată cu modificări prin legea nr. 111/2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 1, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"art. 1. - (1) prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează modalităţile de recunoaştere a meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare, prin acordarea unor ...

Monitorul Oficial 777 din 24 Octombrie 2014 (M. Of. 777/2014)

 LEGE nr. 146 din 21 octombrie 2014 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la Forumul Internaţional al Echipelor de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică (Forum of Incident Response and Security Teams-FIRST) şi la Forumul TF/CSIRT Trusted Introducer (TI) din cadrul Asociaţiei Transeuropene a Reţelelor din Domeniul Cercetării şi al Educaţiei (Transeuropean Research and Education Network Association-TERENA) în scopul menţinerii participării Centrului Naţional de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică CERT-RO la aceste două organisme neguvernamentale EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 777 din 24 octombrie 2014

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.articol unic(1) se aprobă plata taxei de aderare a centrului naţional de răspuns la incidente de securitate cibernetică cert-ro, instituţie aflată în coordonarea ministerului pentru societatea informaţională, la forumul internaţional al echipelor de răspuns la incidente de securitate cibernetică (forum of incident response and security teams-first), în cuantumul echivalentului în lei al sumei de 800 dolari, plătibilă o singură dată, precum şi al cotei-părţi din cotizaţia anuală de participare, aferentă lunilor octombrie, noiembrie şi decembrie 2012, în cuantumul echivalentului în lei al sumei de 333 dolari.(2) se aprobă plata cotizaţiei anuale de participare a centrului naţional ...

 LEGE nr. 144 din 21 octombrie 2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 777 din 24 octombrie 2014

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.art. ise aprobă ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 74 din 26 iunie 2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii agenţiei naţionale de administrare fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 389 din 29 iunie 2013, cu următoarele modificări şi completări:1. la articolul 4, alineatele (1) - (6) şi partea introductivă a alineatului (7) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"art. 4. - (1) funcţiile utilizate de direcţia generală antifraudă fiscală în realizarea atribuţiilor stabilite de lege sunt funcţii publice specifice de ...

Monitorul Oficial 776 din 24 Octombrie 2014 (M. Of. 776/2014)

 LEGE nr. 148 din 21 octombrie 2014 pentru aderarea României la Tratatul dintre Regatul Spaniei, Republica Franceză, Republica Italiană, Regatul Ţărilor de Jos şi Republica Portugheză privind crearea Forţei de Jandarmerie Europeană, EUROGENDFOR, semnat la Velsen la 18 octombrie 2007 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 776 din 24 octombrie 2014

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.art. 1românia aderă la tratatul dintre regatul spaniei, republica franceză, republica italiană, regatul Ţărilor de jos şi republica portugheză privind crearea forţei de jandarmerie europeană, eurogendfor, semnat la velsen la 18 octombrie 2007.art. 2cu ocazia depunerii instrumentului de aderare, românia formulează următoarea declaraţie: "participarea jandarmeriei române la misiunile forţei de jandarmerie europeană se realizează în limitele competenţelor legale stabilite de legislaţia naţională."art. 3(1) reprezentarea româniei în cadrul comitetului interministerial de nivel Înalt, denumit în continuare cimin, al forţei de jandarmerie europeană, denumită în continuare fje, se realizează de către ministerul afacerilor interne, prin jandarmeria română şi ...

Monitorul Oficial 777 din 24 Octombrie 2014 (M. Of. 777/2014)

 LEGE nr. 143 din 21 octombrie 2014 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 777 din 24 octombrie 2014

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.art. iordonanţa guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în românia cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 426 din 31 august 1999, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. articolul 2 va avea următorul cuprins:"art. 2. - (1) persoanele care s-au aflat în situaţiile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a) şi b) au dreptul la o indemnizaţie lunară ...

Monitorul Oficial 774 din 24 Octombrie 2014 (M. Of. 774/2014)

 LEGE nr. 151 din 22 octombrie 2014 privind clarificarea statutului juridic al acţiunilor care se tranzacţionează pe Piaţa RASDAQ sau pe piaţa valorilor mobiliare necotate EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 774 din 24 octombrie 2014

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.art. 1 prezenta lege reglementează procedura legală de urmat pentru clarificarea situaţiei acţiunilor tranzacţionate pe piaţa rasdaq, precum şi a acţiunilor tranzacţionate pe piaţa acţiunilor necotate, în vederea punerii de acord cu prevederile legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale directivei 2004/39/ce a parlamentului european şi a consiliului din 21 aprilie 2004 privind pieţele instrumentelor financiare, de modificare a directivelor 85/611/cee şi 93/6/cee ale consiliului şi a directivei 2000/12/ce a parlamentului european şi a consiliului şi de abrogare a directivei 93/22/cee a consiliului.art. 2 (1) consiliile ...

 LEGE nr. 140 din 21 octombrie 2014 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul sănătăţii EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 774 din 24 octombrie 2014

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.articol unicse aprobă ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 23 din 13 mai 2014 pentru modificarea şi completarea legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul sănătăţii, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 359 din 15 mai 2014, cu următoarea completare:- la articolul iii, după punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 3, cu următorul cuprins:"3. după articolul 22 se introduce un nou articol, articolul 22^1, cu următorul cuprins:«art. 22^1. - (1) asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali pensionaţi în perioada 24 aprilie-15 ...

‹‹ Pagina 1 din 863
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5