Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial - lege Twitter Facebook

Monitorul Oficial
Lege (afisez 9814 rezultate)


‹‹ Pagina 1 din 982

Monitorul Oficial 706 din 14 August 2018 (M. Of. 706/2018)

 LEGE nr. 233 din 9 august 2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 706 din 14 august 2018

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.art. ilegea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 853 din 20 decembrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"art. 1prezenta lege stabileşte cadrul juridic pentru luarea măsurilor necesare executării: lucrărilor de construcţie, reabilitare şi modernizare a drumurilor de interes naţional, judeţean şi local, lucrărilor de construcţie, reabilitare şi extindere a infrastructurii feroviare publice, lucrărilor necesare dezvoltării reţelei de transport cu ...

Monitorul Oficial 693 din 08 August 2018 (M. Of. 693/2018)

 LEGE nr. 230 din 2 august 2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 46/2008 - Codul silvic EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 693 din 8 august 2018

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.art. ilegea nr. 46/2008 - codul silvic, republicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 611 din 12 august 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 16, alineatele (4) şi (10) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(4) pentru suprafeţele de fond forestier de maximum 30 ha inclusiv, aparţinând persoanelor fizice şi juridice, la cererea deţinătorului, ocolul silvic nominalizat are obligaţia să asigure serviciile silvice, pe bază de contract................................................................................................(10) pentru suprafeţele de fond forestier de peste 30 ha, pentru care nu există administrare sau pentru care nu ...

Monitorul Oficial 681 din 06 August 2018 (M. Of. 681/2018)

 LEGE nr. 228 din 2 august 2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 267/2008 privind unele măsuri speciale pentru reglementarea avansului rest de justificat şi pentru efectuarea recepţiei în fază unică a lucrărilor de construcţii şi a instalaţiilor aferente acestora la obiectivul de investiţii Palatul Parlamentului, precum şi pentru reglementarea unor măsuri cu privire la administrarea imobilului "Palatul Parlamentului" EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 681 din 6 august 2018

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.articol uniclegea nr. 267/2008 privind unele măsuri speciale pentru reglementarea avansului rest de justificat şi pentru efectuarea recepţiei în fază unică a lucrărilor de construcţii şi a instalaţiilor aferente acestora la obiectivul de investiţii palatul parlamentului, precum şi pentru reglementarea unor măsuri cu privire la administrarea imobilului „palatul parlamentului“, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 779 din 20 noiembrie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. după articolul 1 se introduce un nou articol, articolul 1^1, cu următorul cuprins:"art. 1^1În sensul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai ...

Monitorul Oficial 680 din 06 August 2018 (M. Of. 680/2018)

 LEGE nr. 229 din 2 august 2018 privind emiterea cărţilor de identitate speciale membrilor misiunilor diplomatice, oficiilor consulare şi reprezentanţelor organizaţiilor internaţionale acreditate în România EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 680 din 6 august 2018

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.art. 1(1) ministerul afacerilor externe emite cărţi de identitate speciale membrilor misiunilor diplomatice, oficiilor consulare şi personalului organizaţiilor internaţionale acreditate pe teritoriul româniei, precum şi membrilor de familie şi dependenţilor acestora.(2) cărţile de identitate speciale, eliberate persoanelor prevăzute la alin. (1) în funcţie de regimul juridic aplicabil acestora, în conformitate cu prevederile tratatelor internaţionale la care românia este parte, fac dovada calităţii oficiale a acestora în faţa autorităţilor române, în vederea acordării de imunităţi şi privilegii.(3) cărţile de identitate speciale se eliberează persoanelor prevăzute la alin. (1), gratuit, de ministerul afacerilor externe.art. 2confecţionarea, eliberarea şi ...

Monitorul Oficial 679 din 06 August 2018 (M. Of. 679/2018)

 LEGE nr. 232 din 2 august 2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 679 din 6 august 2018

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.articol uniclegea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 326 din 5 iunie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 6, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) este interzis orice comportament de hărţuire, hărţuire sexuală sau hărţuire psihologică definite conform prezentei legi, atât în public, cât şi în privat."2. la articolul 37, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"art. 37(1) constituie contravenţii şi se sancţionează ...

 LEGE nr. 231 din 2 august 2018 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 679 din 6 august 2018

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.art. ilegea fondului funciar nr. 18/1991, republicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1 din 5 ianuarie 1998, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 23, alineatele (2) şi (2^1) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(2) suprafeţele de terenuri aferente casei de locuit şi anexelor gospodăreşti, precum şi curtea şi grădina din jurul acestora sunt acelea evidenţiate ca atare în actele de proprietate, în cartea funciară, în registrul agricol sau în alte documente funciare, la data intrării în cooperativa agricolă de producţie sau în lipsa acestora prin ...

Monitorul Oficial 678 din 03 August 2018 (M. Of. 678/2018)

 LEGE nr. 227 din 1 august 2018 privind aprobarea Programului de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere în sectorul avicol EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 678 din 3 august 2018

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.cap. idispoziţii generaleart. 1se aprobă schema multianuală de susţinere a activităţii de reproducţie sau de creştere ori de incubaţie în sectorul avicol prin investiţii pentru înfiinţarea de ferme de reproducţie sau staţii de incubaţie ori ferme de creştere noi sau investiţii pentru cele aflate în activitate care îşi măresc capacitatea de cazare ori investiţii pentru cele aflate în conservare, precum şi de stimulare a asocierii în cooperative, denumit în continuare programul de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere în sectorul avicol.art. 2(1) scopul prezentei legi îl reprezintă instituirea unei scheme de ajutor ...

Monitorul Oficial 677 din 03 August 2018 (M. Of. 677/2018)

 LEGE nr. 225 din 1 august 2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2010 privind identificarea, desemnarea şi protecţia infrastructurilor critice EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 677 din 3 august 2018

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.art. iordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 98/2010 privind identificarea, desemnarea şi protecţia infrastructurilor critice, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 757 din 12 noiembrie 2010, aprobată cu modificări prin legea nr. 18/2011, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 2, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"art. 2(1) dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică tuturor persoanelor juridice de drept public sau privat care desfăşoară activităţi şi furnizează servicii esenţiale de interes naţional în sectoarele şi subsectoarele prevăzute în anexa nr. 1."2. la articolul 3, ...

Monitorul Oficial 676 din 03 August 2018 (M. Of. 676/2018)

 LEGE nr. 223 din 31 iulie 2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 676 din 3 august 2018

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.art. iordonanţa guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, republicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 806 din 19 decembrie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 1, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:"(2) stabilirea riscului seismic pentru o anumită construcţie se face prin încadrarea acesteia în una dintre următoarele patru clase de risc:a) clasa r(s) i, din care fac parte construcţiile cu risc ridicat de prăbuşire la cutremurul de proiectare corespunzător stării-limită ultime;b) ...

 LEGE nr. 222 din 31 iulie 2018 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 676 din 3 august 2018

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.articol unicse aprobă ordonanţa guvernului nr. 6 din 26 ianuarie 2011 pentru modificarea şi completarea ordonanţei guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, adoptată în temeiul art. 1 pct. iii din legea nr. 274/2010 privind abilitarea guvernului de a emite ordonanţe, şi publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 80 din 31 ianuarie 2011, cu următoarele modificări şi completări:1. la articolul i punctul 3 articolul 2, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) definiţiile prevăzute la alin. (2) se pot detalia prin ordin al conducătorului autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare, cu consultarea academiei române, ...

‹‹ Pagina 1 din 982
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice

Conflictele de munca pot fi solutionate!

Cititi intreaga legislatie cu privire la neintelegerile si conflictele de munca!

Descarcati GRATUIT Raportul Special "Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice