Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial - lege Twitter Facebook

Monitorul Oficial
Lege (afisez 9303 rezultate)


‹‹ Pagina 1 din 931

Monitorul Oficial 128 din 17 Februarie 2017 (M. Of. 128/2017)

 LEGE nr. 7 din 16 februarie 2017 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 17 februarie 2017

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.cap. idispoziţii generalesecŢiunea 1dispoziţii generale referitoare la bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2017art. 1prezenta lege prevede şi autorizează pentru anul bugetar 2017 veniturile pe capitole şi subcapitole şi la cheltuieli pe destinaţii pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj, bugetele fondurilor externe nerambursabile, sinteza bugetelor instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii, precum şi reglementări specifice exerciţiului bugetar al anului 2017.secŢiunea a 2-adispoziţii referitoare la bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2017art. 2(1) sinteza veniturilor şi cheltuielilor bugetare alocate pe surse de finanţare, detaliată la ...

Monitorul Oficial 127 din 17 Februarie 2017 (M. Of. 127/2017)

 LEGE nr. 6 din 16 februarie 2017 bugetului de stat pe anul 2017 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 127 din 17 februarie 2017

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.cap. i dispoziţii generaleart. 1 prezenta lege prevede şi autorizează pentru anul bugetar 2017 veniturile pe capitole şi subcapitole şi cheltuielile pe destinaţii şi pe ordonatori principali de credite pentru bugetul de stat, bugetele fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, creditelor externe, fondurilor externe nerambursabile şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii.secŢiunea 1dispoziţii referitoare la bugetul de stat pe anul 2017art. 2 (1) sinteza bugetului de stat, detaliată la venituri pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli, pe părţi, capitole, subcapitole, paragrafe, respectiv titluri, articole şi alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. ...

Monitorul Oficial 126 din 16 Februarie 2017 (M. Of. 126/2017)

 LEGE nr. 5 din 15 februarie 2017 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2017 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 126 din 16 februarie 2017

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.art. 1prezenta lege aprobă plafoanele unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar, potrivit dispoziţiilor art. 26 alin. (2) şi art. 29 alin. (1) din legea responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată.art. 2(1) plafonul soldului bugetului general consolidat, exprimat ca procent în produsul intern brut, este atât în anul 2017, cât şi în anul 2018 de -2,96%.(2) plafonul cheltuielilor de personal ale bugetului general consolidat, exprimat ca procent în produsul intern brut, este de 7,8% în anul 2017 şi de 7,7% în anul 2018.art. 3(1) plafonul privind datoria publică, conform metodologiei uniunii europene pentru sfârşitul anului 2017, este de ...

Monitorul Oficial 48 din 17 Ianuarie 2017 (M. Of. 48/2017)

 LEGE nr. 4 din 17 ianuarie 2017 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 17 ianuarie 2017

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.art. 1În temeiul art. 115 alin. (1) din constituţia româniei, republicată, guvernul este abilitat ca, de la data intrării în vigoare a prezentei legi şi până la reluarea lucrărilor parlamentului în prima sesiune ordinară a anului 2017, să emită ordonanţe în domenii care nu fac obiectul legilor organice, după cum urmează:i. finanţe publice şi economie:1. reglementarea unor măsuri financiare şi fiscal-bugetare, precum şi de modificare şi completare a unor acte normative în domeniu;2. măsuri privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici;3. modificarea şi completarea legii nr. 227/2015 privind codul fiscal, cu modificările şi completările ...

 LEGE nr. 3 din 17 ianuarie 2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 17 ianuarie 2017

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.articol unicse aprobă ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 44 din 31 august 2016 pentru modificarea şi completarea legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 682 din 2 septembrie 2016, cu următoarea completare:la articolul i, înaintea punctului 1 se introduce un nou punct, cu următorul cuprins:"- la articolul 25, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:«art. 25. - (1) veniturile care provin din subvenţii de la bugetul de stat pot avea următoarele destinaţii:a) cheltuieli materiale pentru întreţinerea şi funcţionarea sediilor;b) ...

Monitorul Oficial 36 din 12 Ianuarie 2017 (M. Of. 36/2017)

 LEGE nr. 2 din 12 ianuarie 2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 12 ianuarie 2017

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.art. ilegea nr. 227/2015 privind codul fiscal, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. articolul 100 se modifică şi va avea următorul cuprins:"art. 100. - venitul impozabil lunar din pensii se stabileşte prin deducerea din venitul din pensie a sumei neimpozabile lunare de 2.000 lei."2. la articolul 101, alineatul (9) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(9) În cazul veniturilor din pensii şi/sau al diferenţelor de venituri din pensii, sumelor reprezentând actualizarea acestora cu indicele de ...

Monitorul Oficial 15 din 06 Ianuarie 2017 (M. Of. 15/2017)

 LEGE nr. 1 din 6 ianuarie 2017 privind eliminarea unor taxe şi tarife, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 6 ianuarie 2017

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.art. i legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 49 din 4 februarie 1998, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 1, după alineatul (2^1) se introduce un nou alineat, alineatul (2^2), cu următorul cuprins:"(2^2) pentru operaţiunile prevăzute la alin. (2^1) nu se percep taxe şi tarife."2. la articolul 4, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) oficiul registrului comerţului este obligat să elibereze, pe cheltuiala persoanei care a înregistrat cererea, informaţii, extrase de registru şi certificate constatatoare ...

Monitorul Oficial 1057 din 28 Decembrie 2016 (M. Of. 1057/2016)

 LEGE nr. 252 din 23 decembrie 2016 pentru completarea art. 4^1 din Legea recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului - Lupeni - august 1977 nr. 341/2004 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.057 din 28 decembrie 2016

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.articol unic la articolul 4^1 din legea recunoştinţei pentru victoria revoluţiei române din decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la braşov din noiembrie 1987 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă din valea jiului - lupeni - august 1977 nr. 341/2004, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 654 din 20 iulie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:"(4) indemnizaţia lunară reparatorie prevăzută pentru beneficiarii ale căror certificate au fost preschimbate se acordă la cerere, începând cu luna următoare celei în care a ...

Monitorul Oficial 1055 din 28 Decembrie 2016 (M. Of. 1055/2016)

 LEGE nr. 251 din 23 decembrie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.055 din 28 decembrie 2016

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.articol uniclegea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în românia, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 278 din 17 mai 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 31, alineatul (2^1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2^1) valoarea unui titlu de plată nu poate fi mai mică de 20.000 lei, cu condiţia ca suma astfel acordată să nu depăşească totalul despăgubirilor stabilite."2. la articolul 41, alineatul ...

Monitorul Oficial 1028 din 21 Decembrie 2016 (M. Of. 1028/2016)

 LEGE nr. 250 din 17 decembrie 2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.028 din 21 decembrie 2016

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.articol unicse aprobă ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 20 din 8 iunie 2016 pentru modificarea şi completarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 434 din 9 iunie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, cu următoarele modificări şi completări:1. la articolul i punctul 1, după alineatul (1^4) al articolului 3^1 se introduc opt noi alineate, alineatele (1^5) - (1^12), cu ...

‹‹ Pagina 1 din 931
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5