Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial - lege Twitter Facebook

Monitorul Oficial
Lege (afisez 9232 rezultate)


‹‹ Pagina 1 din 924

Monitorul Oficial 846 din 25 Octombrie 2016 (M. Of. 846/2016)

 LEGE nr. 191 din 20 octombrie 2016 pentru ratificarea Protocolului de aderare a Muntenegrului la Tratatul Atlanticului de Nord, semnat la Bruxelles la 19 mai 2016 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 846 din 25 octombrie 2016

Parlamentul româniei adoptă prezenta legearticol unicse ratifică protocolul de aderare a muntenegrului la tratatul atlanticului de nord, semnat la bruxelles la 19 mai 2016.această lege a fost adoptată de parlamentul româniei, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din constituţia româniei, republicată.preŞedintele camerei deputaŢilorflorin iordache   p. preŞedintele senatului,  ioan chelarubucureşti, 20 octombrie 2016.nr. 191.protocol de aderare a muntenegrului la tratatul atlanticului de nord*)──────────*) traducere.──────────părţile la tratatul atlanticului de nord, semnat la washington la 4 aprilie 1949,având certitudinea că securitatea spaţiului nord-atlantic va fi consolidată cu aderarea muntenegrului la sus-menţionatul tratat,convin asupra următoarelor:art. ila intrarea în vigoare a acestui protocol, ...

Monitorul Oficial 848 din 25 Octombrie 2016 (M. Of. 848/2016)

 LEGE nr. 185 din 20 octombrie 2016 privind unele măsuri necesare pentru implementarea proiectelor de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 848 din 25 octombrie 2016

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.cap. i dispoziţii generaleart. 1 prezenta lege stabileşte unele măsuri necesare pentru implementarea proiectelor de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale.art. 2 (1) În înţelesul prezentei legi, termenii de mai jos au următoarele semnificaţii:a) acordul de concesiune - acordul de concesiune a conductelor magistrale, instalaţiilor, echipamentelor şi dotărilor aferente sistemului naţional de transport al gazelor naturale şi a activităţii de operare a sistemului naţional de transport al gazelor naturale;b) autoritatea competentă - autoritatea desemnată la nivel naţional responsabilă de facilitarea şi coordonarea procedurii de autorizare pentru proiectele de importanţă naţională, altele decât proiectele de interes comun, ...

Monitorul Oficial 842 din 24 Octombrie 2016 (M. Of. 842/2016)

 LEGE nr. 186 din 20 octombrie 2016 privind unele măsuri în domeniul asigurării unor categorii de persoane în sistemul public de pensii EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 24 octombrie 2016

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.art. 1(1) prin derogare de la prevederile legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale legii nr. 227/2015 privind codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele care nu au calitatea de pensionari pot efectua plata contribuţiei de asigurări sociale pentru perioadele de timp în care nu au avut calitatea de asigurat în sistemul public de pensii sau într-un sistem de asigurări sociale neintegrat acestuia.(2) sunt exceptate de la aplicarea prevederilor prezentei legi persoanele pentru care exista obligaţia asigurării în sistemul public de pensii, în conformitate cu prevederile ...

Monitorul Oficial 838 din 21 Octombrie 2016 (M. Of. 838/2016)

 LEGE nr. 187 din 20 octombrie 2016 pentru modificarea Legii audiovizualului nr. 504/2002 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 838 din 21 octombrie 2016

Parlamentul româniei adoptă prezenta legearticol uniclegea audiovizualului nr. 504/2002, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 534 din 22 iulie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. la articolul 3, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"art. 3. - (1) prin difuzarea şi retransmisia serviciilor de programe se realizează şi se asigură pluralismul politic şi social, diversitatea culturală, lingvistică şi religioasă, informarea şi educarea, inclusiv sub aspect ştiinţific, şi divertismentul publicului, cu respectarea libertăţilor şi a drepturilor fundamentale ale omului."2. la articolul 17 alineatul (1) litera d), punctul 12 va avea următorul cuprins:"12. responsabilităţile culturale ...

Monitorul Oficial 831 din 20 Octombrie 2016 (M. Of. 831/2016)

 LEGE nr. 184 din 17 octombrie 2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziţie publică EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 20 octombrie 2016

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.cap. idispoziţii generale. constituirea mecanismului de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziţie publicăart. 1(1) scopul prezentei legi este prevenirea conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziţie publică prin instituirea unui mecanism de verificare ex ante, din perspectiva situaţiilor care pot genera conflicte de interese în cadrul procedurilor iniţiate prin sistemul electronic de achiziţii publice, astfel încât acestea să fie înlăturate fără a fi afectate respectivele proceduri.(2) achiziţia publică include atât achiziţiile publice reglementate de legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cât şi achiziţiile sectoriale reglementate ...

Monitorul Oficial 828 din 19 Octombrie 2016 (M. Of. 828/2016)

 LEGE nr. 183 din 17 octombrie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 828 din 19 octombrie 2016

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.articol uniclegea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 446 din 23 iunie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 36, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) partidele şi alianţele politice, precum şi candidaţii independenţi care au comandat materialele de propagandă electorală prevăzute la alin. (2) lit. a), c) şi e) au obligaţia de a imprima pe acestea următoarele date:a) numele candidatului independent, denumirea partidului politic, a alianţei electorale din care ...

 LEGE nr. 182 din 17 octombrie 2016 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 828 din 19 octombrie 2016

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.art. ise aprobă ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 44 din 16 aprilie 2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 328 din 25 aprilie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, cu următoarele modificări şi completări:"1. la articolul 1, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"art. 1. - (1) prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează accesul la activităţile economice din economia naţională astfel cum sunt prevăzute în codul caen, procedura de înregistrare în registrul comerţului, de autorizare ...

 LEGE nr. 181 din 17 octombrie 2016 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2016 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 828 din 19 octombrie 2016

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.art. ise aprobă ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 11 din 6 aprilie 2016 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale, cu modificările ulterioare, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 285 din 14 aprilie 2016.art. iialineatul (6) al articolului ii din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 6/2013 pentru modificarea şi completarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu completări prin legea nr. 195/2013, cu modificările ulterioare, se modifică şi ...

Monitorul Oficial 812 din 14 Octombrie 2016 (M. Of. 812/2016)

 LEGE nr. 170 din 7 octombrie 2016 privind impozitul specific unor activităţi EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 812 din 14 octombrie 2016

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.art. 1dispoziţii generaleprin derogare de la prevederile titlului ii din legea nr. 227/2015 privind codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, prezenta lege reglementează impozitul specific pentru persoanele juridice române care desfăşoară activităţi corespunzătoare codurilor caen: 5510 - "hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare", 5520 - "facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată", 5530 - "parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere", 5590 - "alte servicii de cazare", 5610 - "restaurante", 5621 - "activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente", 5629 - "alte servicii de alimentaţie n.c.a.", 5630 - "baruri şi alte activităţi de ...

 LEGE nr. 175 din 7 octombrie 2016 pentru modificarea art. 15 din Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 812 din 14 octombrie 2016

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.articol unicarticolul 15 din legea nr. 78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în românia, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 469 din 26 iunie 2014, se modifică şi va avea următorul cuprins:"art. 15. - (1) contractul de voluntariat trebuie să cuprindă următoarele:a) obligaţia organizaţiei-gazdă de a asigura desfăşurarea activităţilor sub conducerea unui coordonator de voluntari, cu respectarea condiţiilor legale privind securitatea şi sănătatea în muncă, în funcţie de natura şi de caracteristicile activităţii respective;b) posibilitatea organizaţiei-gazdă de a suporta cheltuielile de hrană, cazare şi transport pentru voluntar în desfăşurarea activităţii sale de voluntariat, ...

‹‹ Pagina 1 din 924
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5