Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial - lege Twitter Facebook

Monitorul Oficial
Lege (afisez 9159 rezultate)


‹‹ Pagina 1 din 916

Monitorul Oficial 439 din 13 Iunie 2016 (M. Of. 439/2016)

 LEGE nr. 5 din 8 ianuarie 2014 (*republicată*) privind unele măsuri pentru facilitarea schimbului transfrontalier de informaţii referitoare la încălcările normelor de circulaţie care afectează siguranţa rutieră şi pentru facilitarea executării sancţiunilor aplicate acestor încălcări*) EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 439 din 13 iunie 2016 ──────────     *) Republicată în temeiul art. IV din Legea nr. 55/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 5/2014 privind unele măsuri pentru facilitarea schimbului transfrontalier de informaţii referitoare la încălcările normelor de circulaţie care afectează siguranţa rutieră şi pentru facilitarea executării sancţiunilor aplicate acestor încălcări, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 282 din 14 aprilie 2016, dându-se textelor o nouă numerotare.     Legea nr. 5/2014 privind unele măsuri pentru facilitarea schimbului transfrontalier de informaţii referitoare la încălcările normelor de circulaţie care afectează siguranţa rutieră şi pentru facilitarea executării sancţiunilor aplicate acestor încălcări a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 31 din 15 ianuarie 2014. ──────────

Cap. i dispoziţii generaleart. 1 (1) prezenta lege are drept scop facilitarea schimbului transfrontalier de informaţii între autorităţile competente din românia şi cele din celelalte state membre sau din statele participante, privind încălcările normelor de circulaţie care afectează siguranţa rutieră, atunci când încălcarea a fost săvârşită cu un vehicul înmatriculat într-un stat membru sau stat participant, altul decât statul în care a fost săvârşită fapta, precum şi facilitarea executării de către autorităţile române a sancţiunilor aplicate pentru încălcări săvârşite pe teritoriul româniei cu vehicule înmatriculate în alte state membre şi în statele participante.(2) În vederea realizării scopului prevăzut la alin. ...

Monitorul Oficial 419 din 03 Iunie 2016 (M. Of. 419/2016)

 LEGE nr. 118 din 31 mai 2016 pentru completarea art. 31 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 419 din 3 iunie 2016

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.art. ila articolul 31 din legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:"(2^1) liceele cu profil agricol pot fi susţinute în ceea ce priveşte infrastructura, terenurile şi mijloacele de învăţământ şi de autorităţile locale şi de ministerul agriculturii şi dezvoltării rurale."art. iise autorizează ministerul finanţelor publice să introducă, la propunerea ordonatorilor principali de credite, modificările ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei legi, în structura bugetului.această lege a ...

Monitorul Oficial 418 din 02 Iunie 2016 (M. Of. 418/2016)

 LEGE nr. 117 din 31 mai 2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 62/2015 pentru prorogarea unor termene prevăzute de Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 2 iunie 2016

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.articol unicse aprobă ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 62 din 23 decembrie 2015 pentru prorogarea unor termene prevăzute de legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a legii nr. 134/2010 privind codul de procedură civilă, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 964 din 24 decembrie 2015.această lege a fost adoptată de parlamentul româniei, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din constituţia româniei, republicată.  p. preŞedintele camerei deputaŢilor,florin iordache preŞedintele senatuluicĂlin-constantin-anton popescu-tĂriceanubucureşti, 31 mai 2016.nr. 117. -----

 LEGE nr. 116 din 31 mai 2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2015 pentru modificarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 2 iunie 2016

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.art. ise aprobă ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 24 din 30 iunie 2015 pentru modificarea legii nr. 135/2010 privind codul de procedură penală, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 473 din 30 iunie 2015, cu următoarea modificare:- la articolul i punctul 3, alineatul (10) al articolului 222 se modifică şi va avea următorul cuprins:"(10) durata privării de libertate dispusă prin măsura arestului la domiciliu se ia în considerare pentru calculul duratei maxime a măsurii arestării preventive a inculpatului în cursul urmăririi penale."art. iilegea nr. 135/2010 privind codul de procedură penală, publicată în ...

Monitorul Oficial 415 din 01 Iunie 2016 (M. Of. 415/2016)

 LEGE nr. 111 din 27 mai 2016 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 415 din 1 iunie 2016

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.art. ise aprobă ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 883 din 14 decembrie 2011, cu următoarele modificări şi completări:1. articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"art. 1. - (1) prezenta ordonanţă de urgenţă se aplică întreprinderilor publice, persoane juridice române.(2) prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică şi la:a) instituţiile de credit, instituţiile financiare şi societăţile de servicii de investiţii financiare şi societăţile de administrare a investiţiilor prevăzute de ordonanţa de urgenţă a guvernului ...

Monitorul Oficial 409 din 31 Mai 2016 (M. Of. 409/2016)

 LEGE nr. 107 din 26 mai 2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2015 pentru prelungirea valabilităţii licenţelor de traseu şi a programului de transport în baza cărora se efectuează serviciile regulate de transport de persoane între municipiul Bucureşti şi localităţile judeţului Ilfov EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 31 mai 2016

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.art. ise aprobă ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 63 din 30 decembrie 2015 pentru prelungirea valabilităţii licenţelor de traseu şi a programului de transport în baza cărora se efectuează serviciile regulate de transport de persoane între municipiul bucureşti şi localităţile judeţului ilfov, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 984 din 30 decembrie 2015, cu următoarele modificări şi completări:1. titlul ordonanţei de urgenţă se modifică şi va avea următorul cuprins:"ordonanŢĂ de urgenŢĂprivind prelungirea valabilităţii licenţelor de traseu şi a programului de transport în baza cărora se efectuează serviciile regulate de transport de persoane ...

 LEGE nr. 104 din 26 mai 2016 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor externe nerambursabile EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 31 mai 2016

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.art. ise aprobă ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 34 din 30 iunie 2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor externe nerambursabile, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 475 din 30 iunie 2015, cu următoarele modificări şi completări:1. după articolul ii se introduc două noi articole, articolele ii^1 şi ii^2, cu următorul cuprins:"art. ii^1. - legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 597 din 13 august 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:- la articolul 52, după alineatul (10) ...

Monitorul Oficial 411 din 31 Mai 2016 (M. Of. 411/2016)

 LEGE nr. 115 din 27 mai 2016 pentru completarea art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei de Frontieră Române EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 31 mai 2016

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.articol unicdupă alineatul (10) al articolului 12 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 104/2001 privind organizarea şi funcţionarea poliţiei de frontieră române, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 351 din 29 iunie 2001, aprobată cu modificări prin legea nr. 81/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se introduce un nou alineat, alineatul (10^1), cu următorul cuprins:"(10^1) Şefii serviciilor teritoriale sunt numiţi şi eliberaţi din funcţie de inspectorul general al inspectoratului general al poliţiei de frontieră, la propunerea şefului gărzii de coastă, respectiv a şefilor inspectoratelor teritoriale ale poliţiei de frontieră, în condiţiile legii."această ...

 LEGE nr. 114 din 27 mai 2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 31 mai 2016

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.art. iordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 180 din 10 martie 2008, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 317/2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 43, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"art. 43. - (1) acvacultura se practică în amenajări piscicole de apă dulce şi marine."2. după articolul 46^1 se introduc două noi articole, articolele 46^2 şi 46^3, cu următorul cuprins:"art. 46^2. - (1) acvacultura marină se practică ...

 LEGE nr. 113 din 27 mai 2016 pentru modificarea art. 391 alin. (8) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 31 mai 2016

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.articol unicla articolul 391 din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 652 din 28 august 2015, cu modificările şi completările ulterioare, alineatul (8) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(8) prin excepţie de la prevederile alin. (1), medicii care îşi desfăşoară activitatea în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate judeţene sau a municipiului bucureşti, direct sau prin intermediul furnizorilor de servicii medicale, îşi pot continua activitatea, după împlinirea vârstei de pensionare, la cerere, cu aviz anual eliberat de direcţia de sănătate publică judeţeană ...

‹‹ Pagina 1 din 916
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5