Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial - lege 2017 Twitter Facebook

Monitorul Oficial
Lege 2017

Selectati luna pentru care doriti sa afisam lege din 2017‹‹ Pagina 1 din 28

Monitorul Oficial 1037 din 28 Decembrie 2017 (M. Of. 1037/2017)

 LEGE nr. 272 din 22 decembrie 2017 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1037 din 28 decembrie 2017

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.articol unicse aprobă ordonanţa guvernului nr. 22 din 30 august 2017 pentru modificarea şi completarea legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, adoptată în temeiul art. 1 pct. iv.3 din legea nr. 161/2017 privind abilitarea guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 705 din 31 august 2017, cu următoarea completare:- la articolul unic, după punctul 3 se introduce un nou punct, punctul 3^1, cu următorul cuprins:"3^1. la articolul 13, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (8^1), cu următorul cuprins: (8^1) În scopul informării consumatorilor, prin centralizarea ...

 LEGEA nr. 270 din 22 decembrie 2017 prevenirii EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1037 din 28 decembrie 2017

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.art. 1scopul prezentei legi este de a reglementa o serie de instrumente care să asigure prevenirea săvârşirii de contravenţii.art. 2În sensul prezentei legi, expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:a) măsură de remediere - orice măsură dispusă de agentul constatator în planul de remediere care are ca finalitate îndeplinirea de către contravenient a obligaţiilor prevăzute de lege în sarcina sa;b) plan de remediere - anexă la procesul-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii încheiat în condiţiile prevăzute la art. 4, prin care agentul constatator stabileşte măsuri şi un termen de remediere;c) termen de ...

 LEGE nr. 268 din 22 decembrie 2017 pentru modificarea art. 3 din Legea nr. 363/2013 privind transmiterea unui teren din administrarea Ministerului Mediului, prin Administraţia Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", în administrarea Consiliului Judeţean Tulcea EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1037 din 28 decembrie 2017

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.articol unicarticolul 3 din legea nr. 363/2013 privind transmiterea unui teren din administrarea ministerului mediului, prin administraţia rezervaţiei biosferei „delta dunării“, în administrarea consiliului judeţean tulcea, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 819 din 21 decembrie 2013, se modifică şi va avea următorul cuprins:"art. 3În situaţia în care, în termen de 10 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi, nu se realizează investiţia prevăzută la art. 1, imobilul revine, de drept, la cererea proprietarului actual, în proprietatea statului român şi în administrarea autorităţii publice centrale în subordinea căreia se află administraţia ...

Monitorul Oficial 1036 din 28 Decembrie 2017 (M. Of. 1036/2017)

 LEGE nr. 275 din 27 decembrie 2017 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1036 din 28 decembrie 2017

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.articol unicse aprobă ordonanţa guvernului nr. 23 din 30 august 2017 privind plata defalcată a tva, adoptată în temeiul art. 1 pct. i.3 din legea nr. 161/2017 privind abilitarea guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 706 din 31 august 2017, cu următoarele modificări şi completări:1. la articolul 1, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:"d) cont de tva - contul dedicat încasării şi plăţii tva, prevăzut la art. 2 alin. (1) şi (2)."2. articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:"art. 2(1) au obligaţia să deschidă şi ...

 LEGE nr. 271 din 22 decembrie 2017 pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordonanţa Guvernului nr. 20/2012 privind instalaţiile portuare de preluare a deşeurilor generate de nave şi a reziduurilor mărfii EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1036 din 28 decembrie 2017

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.art. ianexa nr. 2 la ordonanţa guvernului nr. 20/2012 privind instalaţiile portuare de preluare a deşeurilor generate de nave şi a reziduurilor mărfii, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 623 din 30 august 2012, aprobată cu modificări prin legea nr. 210/2013, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta lege.art. iiministerul transporturilor notifică comisiei europene reglementările cuprinse în prezenta lege. prezenta lege transpune directiva (ue) 2015/2.087 a comisiei din 18 noiembrie 2015 de modificare a anexei ii la directiva 2000/59/ce a parlamentului european şi a consiliului privind instalaţiile portuare de preluare a deşeurilor provenite ...

Monitorul Oficial 1035 din 28 Decembrie 2017 (M. Of. 1035/2017)

 LEGE nr. 273 din 22 decembrie 2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2017 pentru modificarea art. 4 alin. (1) lit. c) şi d) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1035 din 28 decembrie 2017

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.articol unicse aprobă ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 40 din 31 mai 2017 pentru modificarea art. 4 alin. (1) lit. c) şi d) din legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 440 din 14 iunie 2017, cu următoarele modificări şi completări:1. titlul ordonanţei de urgenţă se modifică şi va avea următorul cuprins:"ordonanŢĂ de urgenŢĂpentru modificarea şi completarea legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii"2. articolul i se modifică şi va avea următorul cuprins:"art. ilegea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată în monitorul oficial al româniei, partea ...

 LEGE nr. 269 din 22 decembrie 2017 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2018 EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1035 din 28 decembrie 2017

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.art. 1prezenta lege aprobă plafoanele unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar, potrivit dispoziţiilor art. 26 alin. (2) şi art. 29 alin. (1) din legea responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată.art. 2(1) plafonul soldului bugetului general consolidat, exprimat ca procent în produsul intern brut, este în anul 2018 de – 2,97%, iar în anul 2019 de – 2,58%.(2) plafonul cheltuielilor de personal ale bugetului general consolidat, exprimat ca procent în produsul intern brut, este de 8,9% în anul 2018 şi de 8,6% în anul 2019.art. 3(1) plafonul privind datoria publică, conform metodologiei uniunii europene pentru sfârşitul ...

Monitorul Oficial 1032 din 28 Decembrie 2017 (M. Of. 1032/2017)

 LEGE nr. 258 din 19 decembrie 2017 privind comparabilitatea comisioanelor aferente conturilor de plăţi, schimbarea conturilor de plăţi şi accesul la conturile de plăţi cu servicii de bază EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1032 din 28 decembrie 2017

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.cap. iobiect, domeniu de aplicare şi definiţiiart. 1prezenta lege reglementează drepturile şi obligaţiile consumatorilor şi ale prestatorilor de servicii de plată atunci când se prestează servicii de plată aferente unui cont de plăţi, respectiv aspecte referitoare la transparenţa şi comparabilitatea comisioanelor percepute consumatorilor pentru conturile de plăţi deţinute de aceştia, la schimbarea conturilor de plăţi, la facilitarea deschiderii transfrontaliere de conturi de plăţi, precum şi la deschiderea şi utilizarea conturilor de plăţi cu servicii de bază.art. 2(1) prezenta lege se aplică conturilor de plăţi prin care consumatorii pot să efectueze cel puţin următoarele operaţiuni:a) să ...

Monitorul Oficial 1030 din 28 Decembrie 2017 (M. Of. 1030/2017)

 LEGE nr. 274 din 22 decembrie 2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 62/2017 privind completarea art. II din Legea nr. 152/2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1030 din 28 decembrie 2017

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.art. ise aprobă ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 62 din 30 august 2017 privind completarea art. ii din legea nr. 152/2017 pentru aprobarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 719 din 5 septembrie 2017.art. iiÎncepând cu drepturile salariale aferente lunii decembrie 2017 se majorează cu 30% cuantumul brut al salariilor de bază de care beneficiază personalul din cadrul: a) academiei oamenilor de Ştiinţă din românia;b) cluburilor sportive universitare;c) institutului cultural ...

Monitorul Oficial 1024 din 27 Decembrie 2017 (M. Of. 1024/2017)

 LEGE nr. 264 din 20 decembrie 2017 privind stabilirea cerinţelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compuşi organici volatili (COV) rezultaţi din depozitarea benzinei şi din distribuţia acesteia de la terminale la staţiile de distribuţie a benzinei, precum şi în timpul alimentării autovehiculelor la staţiile de benzină EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1024 din 27 decembrie 2017

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.cap. idispoziţii generale şi domeniul de aplicaresecŢiunea 1obiectul şi domeniul de aplicareart. 1(1) prevederile prezentei legi se aplică operaţiilor, instalaţiilor, vehiculelor şi navelor fluviale utilizate pentru depozitarea, încărcarea, descărcarea şi distribuţia benzinei de la un terminal la altul, de la un terminal la o staţie de benzină sau în timpul alimentării autovehiculelor la staţiile de benzină.(2) prezenta lege stabileşte măsuri care au ca scop reducerea cantităţii de vapori de benzină emişi în atmosferă în timpul acestor operaţii şi/sau de către aceste instalaţii, vehicule şi nave fluviale.secŢiunea a 2-adefiniţiiart. 2În înţelesul prezentei legi, ...

‹‹ Pagina 1 din 28
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016