Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
 LEGE nr. 264 din 20 decembrie 2017 privind stabilirea cerinţelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compuşi organici volatili (COV) rezultaţi din depozitarea benzinei şi din distribuţia acesteia de la terminale la staţiile de distribuţie a benzinei, precum şi în timpul alimentării autovehiculelor la staţiile de benzină
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   LEGE nr. 264 din 20 decembrie 2017  privind stabilirea cerinţelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compuşi organici volatili (COV) rezultaţi din depozitarea benzinei şi din distribuţia acesteia de la terminale la staţiile de distribuţie  a benzinei, precum şi în timpul alimentării autovehiculelor la staţiile de benzină    Twitter Facebook
Cautare document

 LEGE nr. 264 din 20 decembrie 2017 privind stabilirea cerinţelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compuşi organici volatili (COV) rezultaţi din depozitarea benzinei şi din distribuţia acesteia de la terminale la staţiile de distribuţie a benzinei, precum şi în timpul alimentării autovehiculelor la staţiile de benzină

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1024 din 27 decembrie 2017
    Parlamentul României adoptă prezenta lege.
    CAP. I
    Dispoziţii generale şi domeniul de aplicare
    SECŢIUNEA 1
    Obiectul şi domeniul de aplicare
    ART. 1
    (1) Prevederile prezentei legi se aplică operaţiilor, instalaţiilor, vehiculelor şi navelor fluviale utilizate pentru depozitarea, încărcarea, descărcarea şi distribuţia benzinei de la un terminal la altul, de la un terminal la o staţie de benzină sau în timpul alimentării autovehiculelor la staţiile de benzină.
    (2) Prezenta lege stabileşte măsuri care au ca scop reducerea cantităţii de vapori de benzină emişi în atmosferă în timpul acestor operaţii şi/sau de către aceste instalaţii, vehicule şi nave fluviale.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Definiţii
    ART. 2
    În înţelesul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
    a) autorităţi competente - autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, autoritatea publică centrală cu responsabilităţi în domeniul economiei, autoritatea publică centrală cu responsabilităţi în domeniul transporturilor, autoritatea publică centrală cu responsabilităţi în implementarea politicilor locale pentru protecţia mediului, autorităţi competente pentru protecţia mediului responsabile cu emiterea acordului/autorizaţiei de mediu, autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului cu responsabilităţi în inspecţie şi control şi structurile subordonate acesteia;
    b) benzină - orice derivat din ţiţei, cu sau fără aditivi, având o presiune de vapori Reid mai mare sau egală cu 27,6 kPa şi care este destinat utilizării drept carburant pentru motoarele vehiculelor, cu excepţia gazelor petroliere lichefiate - GPL;
    c) braţ articulat - orice structură din cadrul unui terminal prin intermediul căreia benzina este încărcată într-o singură cisternă auto;
    d) cantitate totală tranzitată - cea mai mare cantitate totală anuală de benzină încărcată în cisterne mobile de la o instalaţie de încărcare a unui terminal sau a unei staţii de benzină, în ultimii 3 ani;
    e) cantitate totală anuală tranzitată - cantitatea totală anuală de benzină descărcată din cisterne mobile într-o staţie de benzină;
    f) cisternă mobilă - orice rezervor transportat pe calea rutieră, numit cisternă auto, pe calea ferată, numit vagon-cisternă, sau pe calea fluvială, numit navă fluvială, utilizat pentru transferul benzinei de la un terminal la altul sau de la un terminal la o staţie de benzină;
    g) eficienţa de captare a vaporilor de benzină - cantitatea de vapori de benzină captaţi de sistemul de recuperare a vaporilor de benzină etapa a II-a comparativ cu cantitatea de vapori de benzină care ar fi emisă în atmosferă în lipsa unui astfel de sistem, exprimată ca procent;
    h) instalaţie de depozitare - orice rezervor fix aflat la un terminal sau la o staţie de benzină, utilizat pentru depozitarea benzinei;
    i) instalaţii de depozitare a benzinei, instalaţii de încărcare a benzinei, staţii de benzină şi cisterne mobile existente - orice astfel de instalaţii, staţii de benzină şi cisterne mobile care erau în funcţiune ori pentru care au fost emise un acord şi/sau o autorizaţie de mediu înainte de data de 1 ianuarie 2002;
    j) instalaţii de depozitare a benzinei, instalaţii de încărcare, staţie de benzină şi cisterne mobile noi - orice astfel de instalaţii, staţie de benzină şi cisterne mobile care erau în funcţiune ori pentru care au fost emise un acord şi/sau o autorizaţie de mediu la ori după 1 ianuarie 2002;
    k) instalaţie de încărcare - orice instalaţie din cadrul unui terminal, care este utilizată pentru încărcarea benzinei în cisterne mobile. Instalaţiile de încărcare în cisterne auto conţin unul sau mai multe „braţe articulate“;
    l) navă de navigaţie interioară - o construcţie navală destinată numai sau în mod special să navigheze pe căile navigabile interioare;
    m) raportul vapori/benzină - raportul dintre volumul de vapori de benzină, la presiunea atmosferică, ce trece prin sistemul de recuperare a vaporilor de benzină etapa a II-a şi volumul de benzină distribuit la pompă;
    n) renovări majore - o modificare sau reînnoire semnificativă a infrastructurii unei staţii de benzină, în mod special a rezervoarelor şi conductelor;
    o) sistem de recuperare a vaporilor de benzină etapa a II-a - echipament destinat recuperării vaporilor de benzină degajaţi din rezervorul de carburant al unui autovehicul în timpul alimentării cu benzină la o staţie de benzină şi care transferă vaporii de benzină respectivi într-un rezervor de depozitare al staţiei de benzină sau îi returnează la pompa de benzină pentru a fi din nou vânduţi;
    p) staţie de benzină - orice instalaţie în care benzina este distribuită din rezervoarele fixe de depozitare în rezervoarele de carburant ale autovehiculelor;
    q) staţie de benzină existentă - orice staţie de benzină care este construită înainte de 1 ianuarie 2012 ori pentru care s-a acordat un certificat de urbanism, o autorizaţie de construire sau o autorizaţie de funcţionare înainte de această dată;
    r) staţie de benzină nouă - orice staţie de benzină care este construită la sau după 1 ianuarie 2012 ori pentru care s-a acordat un certificat de urbanism, o autorizaţie de construire ori o autorizaţie de funcţionare la data respectivă sau după această dată;
    s) stocarea intermediară a vaporilor - depozitarea intermediară a vaporilor, într-un rezervor cu capac fix, la un terminal, în vederea transferului ulterior şi recuperării la alt terminal. În înţelesul prezentei legi, transferul vaporilor între două instalaţii de depozitare ale aceluiaşi terminal nu este considerat stocare intermediară a vaporilor;
    ş) terminal - orice instalaţie care este utilizată pentru depozitarea şi încărcarea benzinei în cisterne auto, vagoane-cisternă sau nave fluviale, inclusiv toate instalaţiile de depozitare existente pe amplasamentul complexului;
    t) unitate de recuperare a vaporilor - echipamentele pentru recuperarea vaporilor de benzină, inclusiv orice sistem de rezervoare-tampon la terminal, prin care vaporii rezultaţi din evaporarea benzinei sunt captaţi, condensaţi şi recuperaţi sub formă lichidă;
    ţ) vapori de benzină - orice compus în faza gazoasă rezultat prin evaporarea benzinei;
    u) valoare-ţintă de referinţă - valoare orientativă prevăzută pentru evaluarea generală a caracterului adecvat al măsurilor tehnice, prevăzute în anexele nr. 1-4. Această valoare nu reprezintă o valoare-limită, ci este o valoare de referinţă pentru determinarea nivelului de funcţionare a instalaţiilor, terminalelor şi staţiilor de carburanţi individuale.


    CAP. II
    Cerinţe de proiectare şi exploatare a instalaţiilor de depozitare a benzinei la terminale, instalaţiilor de încărcare şi descărcare a benzinei în/din cisterne mobile la terminale, cisterne mobile, echipamentelor de încărcare a benzinei în instalaţiile de depozitare la staţiile de benzină
    SECŢIUNEA 1
    Instalaţiile de depozitare a benzinei la terminale
    ART. 3
    (1) Instalaţiile de depozitare a benzinei la terminale trebuie să îndeplinească cerinţele tehnice de proiectare şi de exploatare prevăzute în anexa nr. 1. Aceste cerinţe sunt stabilite în scopul reducerii emisiilor totale anuale de compuşi organici volatili, rezultaţi din operaţiunile de încărcare şi depozitare a benzinei la fiecare instalaţie de depozitare la terminale, sub valoarea-ţintă de referinţă de 0,01% în greutate din cantitatea totală tranzitată.
    (2) Instalaţiile, noi şi existente, de depozitare a benzinei la terminale trebuie să fie conforme cu prevederile alin. (1).

    SECŢIUNEA a 2-a
    Încărcarea şi descărcarea benzinei în/din cisterne mobile la terminale
    ART. 4
    (1) Echipamentele de încărcare şi descărcare a benzinei în/din cisterne mobile la terminale trebuie să îndeplinească cerinţele tehnice de proiectare şi de exploatare prevăzute în anexa nr. 2. Aceste cerinţe sunt stabilite în scopul reducerii emisiilor totale anuale de compuşi organici volatili, rezultaţi din operaţiunile de încărcare şi descărcare a cisternelor mobile la terminale, sub valoarea-ţintă de referinţă de 0,005% în greutate din cantitatea totală tranzitată.
    (2) Toate terminalele dotate cu instalaţii de încărcare pentru cisterne auto vor fi echipate cu cel puţin un braţ articulat, care va respecta cerinţele tehnice de proiectare şi de exploatare impuse echipamentelor de încărcare pe la partea inferioară a cisternelor auto, prevăzute în anexa nr. 4.
    (3) Instalaţiile, noi şi existente, de încărcare a benzinei la terminale, în cisterne auto, în vagoane-cisternă şi nave fluviale, trebuie să fie conforme cu prevederile alin. (1) şi (2).
    (4) Cerinţele pentru echipamentele de încărcare pe la partea inferioară a cisternelor auto, prevăzute în anexa nr. 4, sunt aplicate pentru toate braţele articulate pentru încărcarea cisternelor auto, la toate terminalele.
    (5) Se exceptează de la prevederile alin. (1), (2) şi (4) instalaţiile existente de încărcare a benzinei la terminale cu o cantitate totală tranzitată mai mică de 10.000 tone.
    (6) Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului informează Comisia Europeană în cadrul raportărilor prevăzute la art. 17 în legătură cu terminalele cărora li se aplică prevederile alin. (5).

    SECŢIUNEA a 3-a
    Cisterne mobile
    ART. 5
    (1) Cisternele mobile se proiectează şi se exploatează astfel încât să se asigure respectarea următoarelor cerinţe:
    a) reţinerea vaporilor remanenţi în cisterna mobilă după descărcarea benzinei;
    b) captarea şi reţinerea vaporilor de retur proveniţi de la instalaţiile de depozitare la staţiile de benzină sau la terminale.
    În cazul vagoanelor-cisternă această cerinţă se aplică numai dacă acestea aprovizionează staţii de benzină sau terminale unde se realizează depozitarea intermediară a vaporilor;

    c) reţinerea în cisterna mobilă, cu excepţia evacuărilor prin supapele de presiune, a vaporilor prevăzuţi la lit. a) şi b), până când are loc o nouă operaţie de reîncărcare la un terminal.

    (2) Dacă după descărcarea benzinei cisterna mobilă este folosită pentru alt produs decât benzină şi nu este posibilă recuperarea sau stocarea intermediară a vaporilor, se permite aerisirea cisternei mobile numai în zone în care emisiile nu afectează sănătatea populaţiei şi mediul şi nu sunt depăşite standardele de calitate a aerului, stabilite în Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările ulterioare.
    (3) Cisternele auto, vagoanele-cisternă şi navele fluviale, noi şi existente, trebuie să fie conforme cu cerinţele tehnice impuse prin prevederile alin. (1).
    (4) Cisternele auto existente care au fost modificate pentru încărcarea pe la partea inferioară trebuie să respecte cerinţele tehnice prevăzute în anexa nr. 4.
    (5) Prevederile alin. (1) nu se aplică pentru cisternele mobile în cazul pierderilor de vapori care rezultă din operaţiunile de măsurare a nivelului prin utilizarea tijelor de nivel.

    SECŢIUNEA a 4-a
    Încărcarea benzinei în instalaţiile de depozitare la staţiile de benzină
    ART. 6
    (1) Echipamentele de încărcare şi depozitare a benzinei la staţiile de benzină trebuie să îndeplinească cerinţele tehnice de proiectare şi de exploatare prevăzute în anexa nr. 3. Aceste cerinţe sunt stabilite în scopul reducerii emisiilor totale anuale de compuşi organici volatili, rezultaţi din operaţiunile de încărcare în instalaţiile de depozitare a benzinei la staţiile de benzină, sub valoarea-ţintă de referinţă de 0,01% în greutate din cantitatea totală tranzitată.
    (2) Staţiile de benzină, noi şi existente, trebuie să fie conforme cu cerinţele tehnice impuse prin prevederile alin. (1).
    (3) Se exceptează de la prevederile alin. (1) şi (2) staţiile de benzină cu o cantitate totală tranzitată mai mică de 100 mc/an.
    (4) Pentru staţiile de benzină cu o cantitate totală tranzitată mai mică de 500 mc/an şi care se află în zone geografice sau pe amplasamente unde emisiile de compuşi organici volatili nu dăunează sănătăţii populaţiei şi mediului, autorităţile competente pentru protecţia mediului responsabile cu emiterea acordului/autorizaţiei de mediu pot acorda derogări de la aplicarea cerinţelor prevăzute la alin. (1) cu respectarea standardelor de calitate a aerului stabilite conform legislaţiei în vigoare, respectiv Legea nr. 104/2011, cu modificările ulterioare. Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului informează Comisia Europeană, în cadrul raportărilor prevăzute de dispoziţiile art. 17, despre caracteristicile zonelor unde se intenţionează să se acorde derogările prevăzute în prezentul alineat, precum şi, ulterior, despre orice modificare a caracteristicilor acestor zone.

    CAP. III
    Cerinţe privind etapa a II-a de recuperare a vaporilor de benzină în timpul alimentării autovehiculelor la staţiile de benzină
    SECŢIUNEA 1
    Staţii de benzină
    ART. 7
    (1) Orice staţie de benzină care este construită la sau după data de 1 ianuarie 2012 ori pentru care s-a acordat un certificat de urbanism, o autorizaţie de construire sau o autorizaţie de funcţionare la/ori după această dată trebuie să fie echipată cu sistem de recuperare a vaporilor de benzină etapa a II-a, în cazul în care:
    a) cantitatea totală anuală tranzitată, efectivă sau proiectată, este mai mare de 500 mc/an; sau
    b) cantitatea totală anuală tranzitată, efectivă sau proiectată, este mai mare de 100 mc/an şi staţia de benzină este situată sub spaţiile de locuit sau cele destinate activităţilor de lucru.

    (2) Orice staţie de benzină construită înainte de data de 1 ianuarie 2012 sau pentru care s-a acordat un certificat de urbanism, o autorizaţie de construire ori o autorizaţie de funcţionare înainte de această dată, care este supusă unei renovări majore, trebuie să fie echipată în timpul acestei renovări cu sistem de recuperare a vaporilor de benzină etapa a II-a, în cazul în care:
    a) cantitatea totală anuală tranzitată, efectivă sau proiectată, este mai mare de 500 mc/an; sau
    b) cantitatea totală anuală tranzitată, efectivă sau proiectată, este mai mare de 100 mc/an şi staţia de benzină este situată sub spaţiile de locuit ori cele destinate activităţilor de lucru.

    (3) Până cel târziu la data de 31 decembrie 2018, orice staţie de benzină construită înainte de data de 1 ianuarie 2012 sau pentru care s-a acordat un certificat de urbanism, o autorizaţie de construire ori o autorizaţie de funcţionare înainte de această dată, cu o cantitate totală anuală tranzitată mai mare de 3.000 mc/an, trebuie să fie echipată cu sistem de recuperare a vaporilor de benzină etapa a II-a.
    (4) Prevederile alin. (1)-(3) nu se aplică staţiilor de benzină utilizate în mod exclusiv în asociere cu construcţia şi livrarea de autovehicule noi.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Nivelul minim de recuperare a vaporilor de benzină
    ART. 8
    (1) Sistemele de recuperare a vaporilor de benzină etapa a II-a instalate potrivit prevederilor art. 7 trebuie să asigure o eficienţă de captare a vaporilor de benzină mai mare sau egală cu 85%, conform certificatului furnizat de producător, în conformitate cu standardul SR EN 16321-1: Recuperarea vaporilor de benzină la alimentarea cu carburanţi a vehiculelor cu motor în staţiile de carburant. Partea 1: Metode de încercare pentru aprobarea de tip şi evaluarea eficienţei sistemelor de recuperare a vaporilor, ediţia în vigoare la data utilizării standardului.
    (2) Acolo unde vaporii de benzină recuperaţi potrivit prevederilor art. 7 sunt transferaţi într-un rezervor de depozitare al staţiei de benzină, raportul vapori/benzină trebuie să fie mai mare sau egal cu 0,95, dar mai mic sau egal cu 1,05.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Verificări periodice şi informarea consumatorilor
    ART. 9
    (1) Inspecţia tehnică a instalaţiilor, echipamentelor şi dispozitivelor utilizate în scopul limitării emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea, încărcarea, descărcarea şi distribuţia benzinei la terminale şi la staţiile de benzină, inclusiv a sistemelor de recuperare a vaporilor de benzină etapa a II-a şi a eficienţei de captare a acestora, altele decât cele prevăzute la art. 14 alin. (2), desemnarea organismelor de inspecţie a instalaţiilor, a echipamentelor şi dispozitivelor utilizate în scopul limitării emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea, încărcarea, descărcarea şi distribuţia benzinei la terminale şi la staţiile de benzină şi recunoaşterea organismelor de inspecţie tehnică în exploatare pentru instalaţiile de încărcare şi descărcare a benzinei, amplasate pe cisterne mobile, se efectuează conform normelor elaborate de către autoritatea publică centrală cu responsabilităţi în domeniul economiei, aprobate prin hotărâri ale Guvernului, în termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.
    (2) Eficienţa de captare a vaporilor de benzină emişi în timpul funcţionării sistemelor de recuperare a vaporilor de benzină etapa a II-a este testată cel puţin o dată pe an în conformitate cu standardul SR EN 16321-2: Recuperarea vaporilor de benzină la alimentarea cu carburanţi a vehiculelor cu motor în staţiile de carburant. Partea 2: Metode de încercare pentru verificarea sistemelor de recuperare a vaporilor în staţiile de carburant, ediţia în vigoare la data utilizării standardului.
    (3) Pentru staţiile de benzină în care a fost instalat un sistem automat de monitorizare, eficienţa de captare a vaporilor de benzină trebuie testată cel puţin o dată la 3 ani.
    (4) Sistemele automate de monitorizare prevăzute la alin. (3) detectează automat deficienţele de funcţionare ale sistemului de recuperare a vaporilor de benzină etapa a II-a, precum şi deficienţele din sistemul automat de monitorizare propriu, le indică operatorului staţiei de benzină şi întrerup automat fluxul de benzină la pompa care prezintă defecţiuni, dacă acestea nu sunt remediate în termen de 7 zile.

    ART. 10
    (1) Staţiile de benzină care au instalat sistemul de recuperare a vaporilor de benzină etapa a II-a afişează un însemn autocolant pe sau în apropierea pompei de benzină, prin care consumatorii sunt informaţi că respectiva staţie de benzină este dotată cu un astfel de sistem.
    (2) Însemnul va avea un înscris vizibil, lizibil şi care să nu permită ştergerea.

    CAP. IV
    Obligaţii, responsabilităţi şi raportări
    SECŢIUNEA 1
    Obligaţii şi responsabilităţi
    ART. 11
    În situaţia în care se constată că în anumite zone geografice sau pe întreg teritoriul ţării sunt necesare măsuri restrictive pentru reducerea emisiilor de compuşi organici volatili, altele decât cele prevăzute la art. 3 alin. (1), art. 4 alin. (1), (2) şi (4) şi art. 6 alin. (1), în scopul protejării sănătăţii populaţiei şi mediului, pentru respectarea standardelor de calitate a aerului stabilite în Legea nr. 104/2011, cu modificările ulterioare, autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului sau, după caz, autorităţile competente pentru protecţia mediului responsabile cu emiterea acordului/autorizaţiei de mediu stabilesc sau menţin astfel de măsuri, aprobate prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale sau, după caz, stabilite prin acordul/autorizaţia de mediu.

    ART. 12
    În situaţia în care există măsuri tehnice de reducere a emisiilor de vapori, altele decât cele prevăzute în anexele nr. 1-4, care demonstrează cel puţin aceeaşi eficienţă ca şi acestea, autoritatea publică centrală în domeniul economiei poate propune adoptarea unor astfel de măsuri, aprobate prin ordin al conducătorilor autorităţilor publice centrale cu responsabilităţi în domeniul economiei şi al protecţiei mediului, în termen de 120 de zile de la data primirii de către autoritatea publică centrală în domeniul protecţiei mediului a propunerii autorităţii publice centrale cu responsabilităţi în domeniul economiei de adoptare a acestora ca măsuri alternative.

    ART. 13
    Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului informează celelalte state membre ale Uniunii Europene şi Comisia Europeană, în cadrul raportărilor prevăzute la art. 17, în legătură cu măsurile existente sau cu orice fel de măsuri care urmează a fi adoptate în aplicarea prevederilor art. 11 şi 12, precum şi cu motivele care determină luarea acestora.

    ART. 14
    (1) Titularii activităţilor cărora le sunt aplicabile prevederile prezentei legi au obligaţia de a supune instalaţiile, echipamentele şi dispozitivele utilizate în aceste activităţi inspecţiei tehnice periodice în vederea verificării funcţionării corespunzătoare a acestora sub aspectul limitării emisiilor de compuşi organici volatili.
    (2) Procedura de efectuare a inspecţiilor tehnice periodice se aprobă prin hotărâre a Guvernului la propunerea autorităţii publice centrale cu responsabilităţi în domeniul transporturilor şi autorităţii publice centrale cu responsabilităţi în domeniul economiei, în termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

    ART. 15
    (1) În cadrul procedurii de emitere a acordului de mediu potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, cu modificările şi completările ulterioare, titularii activităţilor care intră sub incidenţa prezentei legi au obligaţia de a prezenta autorităţilor competente pentru protecţia mediului responsabile cu emiterea acordului de mediu, în condiţiile legii, şi autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului cu responsabilităţi în inspecţie şi control şi structurilor subordonate acesteia documentele care atestă/certifică conformarea proiectului aferent instalaţiilor noi sau modernizate utilizate pentru depozitarea, încărcarea, descărcarea şi distribuţia benzinei la terminalele şi la staţiile de benzină cu cerinţele tehnice prevăzute în anexele nr. 1-4.
    (2) În cadrul procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu pentru activităţile care intră sub incidenţa prezentei legi, titularii activităţilor au obligaţia de a prezenta autorităţilor competente pentru protecţia mediului responsabile cu emiterea autorizaţiei de mediu, în condiţiile legii, şi autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului cu responsabilităţi în inspecţie şi control şi structurilor subordonate acesteia documentele care atestă/certifică efectuarea inspecţiei tehnice în exploatare pentru instalaţiile, echipamentele şi dispozitivele în funcţiune utilizate pentru depozitarea, încărcarea, descărcarea şi distribuţia benzinei la terminale şi la staţiile de benzină.

    ART. 16
    (1) Titularii activităţilor care realizează operaţii de depozitare, încărcare, descărcare şi distribuţie a benzinei de la terminale la staţiile de benzină au obligaţia să evalueze emisiile totale anuale de compuşi organici volatili în atmosferă, conform prevederilor Ordinului ministrului mediului şi pădurilor nr. 3.299/2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare şi raportare a inventarelor privind emisiile de poluanţi în atmosferă, în vederea elaborării inventarelor de emisii conform metodologiilor recomandate de Comisia Europeană şi Agenţia Europeană de Mediu, şi să transmită toate datele şi informaţiile solicitate privind emisiile de compuşi organici volatili, anual, până la data de 15 martie pentru anul precedent, către autorităţile competente pentru protecţia mediului în a căror rază de competenţă se află, responsabile cu emiterea acordului/autorizaţiei de mediu, în condiţiile legii.
    (2) Titularii activităţilor care realizează operaţii de depozitare a benzinei, precum şi operaţii de încărcare şi descărcare a benzinei în sau din cisterne mobile, desfăşurate la terminalele dotate cu unităţi de recuperare a vaporilor de benzină, au obligaţia de a realiza măsurarea emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din aceste operaţii.
    (3) Măsurarea emisiilor de compuşi organici volatili prevăzută la alin. (2) se efectuează conform uneia dintre metodele prevăzute de standardele SR EN ISO 16017-1 „Aer de interior, aer înconjurător şi atmosfera locului de muncă. Prelevarea şi analiza compuşilor organici volatili prin tub de absorbţie/desorbţie termică/cromatografie în fază gazoasă pe capilară. Partea 1: Prelevare prin pompare“, SR EN ISO 16017-2 „Aer de interior, aer înconjurător şi atmosfera locului de muncă. Prelevarea şi analiza compuşilor organici volatili prin tub de absorbţie/desorbţie termică/cromatografie în fază gazoasă pe capilară. Partea 2: Prelevare prin difuziune“ sau SR EN 13649 „Emisii de la surse fixe. Determinarea concentraţiei masice a compuşilor organici gazoşi individuali. Metoda cu cărbune activ şi desorbţia solvenţilor“, ediţiile în vigoare la data utilizării standardelor de referinţă, precum şi conform prevederilor Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 781/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind măsurarea emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea şi încărcarea/descărcarea benzinei la terminale.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Raportări
    ART. 17
    (1) Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului raportează Comisiei Europene stadiul implementării prevederilor prezentei legi.
    (2) Raportările prevăzute la alin. (1) se realizează conform solicitărilor Comisiei Europene.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Contravenţii
    ART. 18
    (1) Constituie contravenţie, dacă nu sunt întrunite elementele constitutive ale unei infracţiuni, şi se sancţionează cu amendă de la 20.000 lei la 50.000 lei nerespectarea de către titularii activităţilor care intră sub incidenţa prezentei legi a prevederilor privind:
    a) încadrarea emisiilor totale anuale de compuşi organici volatili, rezultaţi din operaţiunile de încărcare şi depozitare a benzinei la fiecare instalaţie de depozitare la terminale, sub valoarea-ţintă de referinţă de 0,01% în greutate din cantitatea totală tranzitată, potrivit dispoziţiilor art. 3 alin. (1);
    b) încadrarea emisiilor totale anuale de compuşi organici volatili, rezultaţi din operaţiunile de încărcare şi descărcare a cisternelor mobile la terminale, sub valoarea-ţintă de referinţă de 0,005% în greutate din cantitatea totală tranzitată, potrivit prevederilor art. 4 alin. (1);
    c) echiparea cu cel puţin un braţ articulat a tuturor terminalelor dotate cu instalaţii de încărcare pentru cisterne auto, potrivit dispoziţiilor art. 4 alin. (2);
    d) conformarea instalaţiilor, noi şi existente, de încărcare a benzinei la terminale, în cisterne auto, în vagoane-cisternă şi nave fluviale, impuse de prevederile art. 4 alin. (1) şi (2), potrivit dispoziţiilor art. 4 alin. (3);
    e) conformarea echipamentelor de încărcare pe la partea inferioară a cisternelor auto pentru toate braţele articulate pentru încărcarea cisternelor auto, la toate terminalele, cu cerinţele prevăzute în anexa nr. 4, potrivit dispoziţiilor art. 4 alin. (4);
    f) aerisirea cisternei mobile numai în zone în care emisiile nu afectează sănătatea populaţiei şi mediul, potrivit dispoziţiilor art. 5 alin. (2);
    g) conformarea cu cerinţele tehnice impuse de prevederile art. 5 alin. (1), potrivit dispoziţiilor art. 5 alin. (3);
    h) respectarea cerinţelor tehnice prevăzute în anexa nr. 4 la cisternele auto care au fost modificate pentru încărcarea pe la partea inferioară, potrivit dispoziţiilor art. 5 alin. (4);
    i) conformarea cu cerinţele tehnice impuse pentru staţiile de benzină, noi şi existente, prin prevederile art. 6 alin. (1), potrivit dispoziţiilor art. 6 alin. (2);
    j) existenţa sistemelor de recuperare a vaporilor de benzină etapa a II-a, potrivit prevederilor art. 7 alin. (1)-(3);
    k) respectarea raportului vapori/benzină, potrivit dispoziţiilor art. 8 alin. (2);
    l) testarea funcţionării sistemelor de recuperare a vaporilor de benzină etapa a II-a, potrivit prevederilor art. 9 alin. (2)-(4);
    m) efectuarea inspecţiei tehnice periodice, potrivit dispoziţiilor art. 14 alin. (1);
    n) prezentarea documentelor care atestă/certifică conformarea proiectului aferent instalaţiilor noi sau modernizate şi/sau efectuarea inspecţiei tehnice în exploatare pentru instalaţiile, echipamentele şi dispozitivele în funcţiune utilizate pentru depozitarea, încărcarea, descărcarea şi distribuţia benzinei la terminale şi la staţiile de benzină, potrivit prevederilor art. 15 alin. (1) şi (2);
    o) evaluarea emisiilor de compuşi organici volatili, potrivit dispoziţiilor art. 16.

    (2) Constituie contravenţie, dacă nu sunt întrunite elementele constitutive ale unei infracţiuni, şi se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei nerespectarea de către titularii staţiilor de benzină a prevederilor privind afişarea unui însemn autocolant pe sau în apropierea pompei de benzină, cu înscris vizibil, lizibil şi care să nu permită ştergerea, cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei, potrivit dispoziţiilor art. 10.
    (3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) se realizează de către comisarii autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului cu responsabilităţi în inspecţie şi control, cu excepţiile privind verificarea cerinţelor din anexele nr. 1-4 care sunt realizate de organismele de inspecţie desemnate.
    (4) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (2) se realizează de către comisarii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor.
    (5) Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal de constatare a contravenţiei ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (1) şi (2), agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal.
    (6) Contravenţiilor prevăzute la alin. (1) şi (2) le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
    (7) Aplicarea contravenţiilor prevăzute la alin. (1) şi (2) intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    CAP. V
    Dispoziţii tranzitorii şi finale
    SECŢIUNEA 1
    Modificarea anexelor
    ART. 19
    Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta lege şi se actualizează în scopul adaptării la progresele tehnice prin hotărâre a Guvernului.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Dispoziţii tranzitorii
    ART. 20
    (1) La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 568/2001 privind stabilirea cerinţelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea, încărcarea, descărcarea şi distribuţia benzinei la terminale şi la staţiile de benzină, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 595 din 29 august 2007, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Actele normative subsecvente Hotărârii Guvernului nr. 568/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, rămân în vigoare până la elaborarea şi aprobarea legislaţiei subsecvente prezentei legi, după cum urmează:
    1. Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 337/2001 pentru aprobarea Normelor privind inspecţia tehnică a instalaţiilor, echipamentelor şi dispozitivelor utilizate în scopul limitării emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea, încărcarea, descărcarea şi distribuţia benzinei la terminale şi la staţiile de benzină, inclusiv sistemele de recuperare a vaporilor de benzină, etapa a II-a, cu modificările ulterioare;
    2. Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 468/2005 privind desemnarea organismelor de inspecţie a instalaţiilor, echipamentelor şi dispozitivelor utilizate în scopul limitării emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea, încărcarea, descărcarea şi distribuţia benzinei la terminale şi la staţiile de benzină, cu modificările ulterioare;
    3. Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 488/2006 privind recunoaşterea organismelor de inspecţie tehnică în exploatare pentru instalaţiile de încărcare şi descărcare a benzinei, amplasate pe containerele mobile, cu modificările ulterioare, produce efecte până la adoptarea hotărârii Guvernului, prevăzute la art. 9 alin. (1).

    (3) Ordinul ministrului economiei şi comerţului şi al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 716/2005/92/2006 pentru aprobarea Normelor privind inspecţia tehnică a containerelor mobile utilizate pentru transferul benzinei de la un terminal la o staţie de benzină, la alt depozit sau terminal, în scopul limitării emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din operaţiile de încărcare, transport, descărcare şi distribuţie a benzinei la terminale şi la staţiile de benzină produce efecte până la adoptarea hotărârii Guvernului, prevăzute la art. 14 alin. (2).
    (4) Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 781/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind măsurarea emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea şi încărcarea/descărcarea benzinei la terminale produce efecte până la revizuirea acestuia conform art. 7 din anexa la ordin.

    Prezenta lege transpune prevederile Directivei 94/63/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 decembrie 1994 privind controlul emisiilor de compuşi organici volatili (COV) rezultaţi din depozitarea carburanţilor şi din distribuţia acestora de la terminale la staţiile de distribuţie a carburanţilor, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE), seria L, nr. 365 din 31 decembrie 1994, ale Directivei 2009/126/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 octombrie 2009 privind etapa a II-a de recuperare a vaporilor de benzină în timpul alimentării autovehiculelor la staţiile de benzină, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 285 din 31 octombrie 2009, şi ale Directivei 2014/99/UE a Comisiei din 21 octombrie 2014 de modificare, în scopul adaptării la progresele tehnice, a Directivei 2009/126/CE privind etapa a II-a de recuperare a vaporilor de benzină în timpul alimentării autovehiculelor la staţiile de benzină, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 304 din 23 octombrie 2014.
    Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.


                    p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
                    FLORIN IORDACHE
                    PREŞEDINTELE SENATULUI
                    CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

    Bucureşti, 20 decembrie 2017.
    Nr. 264.
    ANEXA 1

    CERINŢE TEHNICE
    pentru proiectarea şi exploatarea instalaţiilor de depozitare a benzinei la terminale
    1. Peretele exterior şi capacul rezervoarelor supraterane trebuie vopsite într-o culoare cu indice total de reflectare a căldurii de cel puţin 70%. Aceste operaţiuni pot fi programate astfel încât să fie îndeplinite, ca o parte a programului normal de întreţinere, în cadrul unei perioade de 3 ani. Se poate acorda derogare de la această prevedere în situaţii care impun protecţia zonelor peisagistice speciale, desemnate de autorităţile competente pentru protecţia mediului responsabile cu emiterea acordului/autorizaţiei de mediu, în condiţiile legii. Această prevedere nu este aplicabilă rezervoarelor conectate la o unitate de recuperare a vaporilor, care se conformează cerinţelor prevăzute la pct. 2 din anexa nr. 2.
    2. Rezervoarele cu capac plutitor extern trebuie echipate cu un sistem de etanşare primară, care să acopere spaţiul circular dintre peretele rezervorului şi marginea exterioară a capacului plutitor, şi cu un sistem de etanşare secundară montat deasupra celui primar. Sistemele de etanşare trebuie să fie astfel proiectate încât să asigure un grad de reţinere a vaporilor de cel puţin 95% din gradul de reţinere realizat de un rezervor cu capac fix de geometrie identică - diametru/înălţime -, fără dispozitive pentru reţinerea vaporilor - rezervor cu capac fix care are o singură supapă de vacuum/descărcare de presiune.
    3. Toate instalaţiile noi de depozitare la terminale, la care recuperarea vaporilor este cerută conform prevederilor din prezenta din lege, cu respectarea cerinţelor tehnice cuprinse în anexa nr. 2, trebuie să fie:
    a) rezervoare cu capac fix, conectate la unitatea de recuperare a vaporilor, în conformitate cu cerinţele anexei nr. 2; sau
    b) rezervoare cu capac plutitor, extern sau intern, echipate cu sisteme de etanşare primară şi secundară pentru a îndeplini cerinţele de performanţă prevăzute la pct. 2.

    4. Rezervoarele cu capac fix existente trebuie să îndeplinească una dintre următoarele condiţii:
    a) să fie conectate la o unitate de recuperare a vaporilor, în conformitate cu cerinţele anexei nr. 2; sau
    b) să aibă un capac plutitor intern prevăzut cu un sistem de etanşare primară, care trebuie proiectat astfel încât să asigure un grad de reţinere a vaporilor de cel puţin 90% comparativ cu un rezervor cu capac fix fără dispozitive pentru reţinerea vaporilor.

    5. Cerinţele privind dispozitivele pentru reţinerea vaporilor, prevăzute la pct. 3 şi 4, nu se aplică rezervoarelor cu capac fix de la terminalele la care stocarea intermediară a vaporilor este permisă conform prevederilor pct. 1 din anexa nr. 2.

    ANEXA 2

    CERINŢE TEHNICE
    pentru proiectarea şi exploatarea instalaţiilor de încărcare şi descărcare a benzinei în cisterne la terminale
    1. Vaporii dezlocuiţi în timpul operaţiunii de încărcare cu benzină a unei cisterne mobile trebuie dirijaţi printr-o conductă de legătură etanşă la o unitate de recuperare a vaporilor, pentru regenerare la terminal.
    Această prevedere nu se aplică cisternelor cu încărcare pe la partea superioară atât timp cât mai este permis acest sistem de încărcare.
    La terminalele la care se realizează încărcarea benzinei în nave fluviale, unitatea de recuperare a vaporilor poate fi înlocuită cu una de incinerare, în cazul în care recuperarea vaporilor nu poate avea loc în condiţii de siguranţă sau este imposibilă din punct de vedere tehnic, din cauza volumului de vapori returnaţi.
    În acest caz unitatea de incinerare a vaporilor trebuie să îndeplinească aceleaşi cerinţe impuse unităţii de recuperare a vaporilor, referitoare la emisiile atmosferice generate.
    La terminalele care realizează o cantitate totală tranzitată mai mică de 25.000 tone/an, recuperarea imediată a vaporilor la terminal poate fi înlocuită cu stocarea intermediară a acestora.

    2. Concentraţia medie orară a vaporilor evacuaţi de la unitatea de recuperare a vaporilor - cu aplicarea corecţiei necesare pentru diluţia produsă în timpul procesului - nu trebuie să depăşească 35 g/Nmc pentru fiecare oră.
    Măsurătorile trebuie efectuate pe parcursul unei zile de lucru complete (minimum 7 ore), în condiţii normale de operare.
    Metodele de măsurare pot fi continue sau discontinue. În cazul utilizării metodelor de măsurare discontinue trebuie efectuate cel puţin 4 măsurări pe oră.
    Eroarea totală de măsurare datorată echipamentului folosit, gazului de etalonare şi procedurii utilizate nu trebuie să depăşească 10% din valoarea măsurată.
    Echipamentul de măsurare folosit trebuie să fie capabil să măsoare concentraţii de cel puţin 3 g/Nmc şi să aibă o precizie de cel puţin 95% din valoarea măsurată.

    3. Autorităţile competente pentru protecţia mediului responsabile cu emiterea acordului/autorizaţiei de mediu, în condiţiile legii, impun în acordul/autorizaţia de mediu măsuri şi intervale de verificare privind traseele de conectare şi conductele pentru depistarea eventualelor neetanşeităţi.
    4. Titularul activităţii care exploatează instalaţiile de încărcare şi descărcare a benzinei în cisterne la terminale este obligat să întrerupă şi să anunţe autorităţile competente pentru protecţia mediului responsabile cu emiterea acordului/autorizaţiei de mediu, în condiţiile legii, în cazul apariţiei unei pierderi de vapori rezultate din operaţiunile de încărcare efectuate cu braţ articulat. În acest sens braţul articulat trebuie să fie prevăzut cu echipamente care să permită astfel de operaţiuni de întrerupere.
    5. În cazul în care este permisă încărcarea prin partea superioară a cisternelor mobile, ieşirea braţului articulat de încărcare trebuie menţinută cât mai aproape de partea inferioară a cisternei mobile, pentru a se evita stropirea în timpul operaţiunii de încărcare.

    ANEXA 3

    CERINŢE TEHNICE
    pentru proiectarea şi exploatarea instalaţiilor de încărcare şi depozitare
    la staţiile de benzină şi terminalele unde se realizează stocarea intermediară a vaporilor
    Vaporii dezlocuiţi în procesul de distribuţie a benzinei în instalaţiile de depozitare ale staţiilor de benzină şi în rezervoarele cu capac fix utilizate pentru stocarea intermediară a vaporilor la terminale trebuie să fie returnaţi în cisterna mobilă din care se descarcă benzina, prin intermediul unei conducte de legătură etanşe.
    Operaţiunile de încărcare nu pot avea loc dacă nu există amenajările necesare sau acestea nu funcţionează corespunzător.

    ANEXA 4

    CERINŢE TEHNICE
    pentru proiectarea şi exploatarea echipamentelor de încărcare
    pe la partea inferioară a cisternelor auto, colectarea vaporilor
    şi protecţia la supraîncărcare a cisternelor auto
    1. Cuplaje
    1.1. Dispozitivul de cuplare de pe braţul articulat de încărcare trebuie să fie un cuplaj-mamă care să se poată asambla cu un cuplaj-tată de 4 inch American Petroleum Institute-API (101,6 mm), situat pe vehicul, în conformitate cu:
    - Practica recomandată API-1.004, ediţia a 7-a, noiembrie 1988.
    Încărcarea pe la partea inferioară şi recuperarea vaporilor pentru vehiculele-cisternă MC-306 (secţiunea 2.1.1.1 - Tipuri de dispozitive de cuplare folosite pentru încărcare pe la partea inferioară)

    1.2. Dispozitivul de cuplare pentru colectarea vaporilor de pe furtunul de colectare a vaporilor, montat pe braţul articulat, trebuie să fie un cuplaj-mamă cu camă şi canelură, care trebuie să se poată asambla cu un cuplaj-tată cu cama şi canelura de 4 inch (101,6 mm), situat pe vehicul, în conformitate cu:
    - Practica recomandată API-1.004, ediţia a 7-a, noiembrie 1988.
    Încărcarea pe la partea inferioară şi recuperarea vaporilor pentru vehiculele-cisternă MC-306 (secţiunea 4.1.1.2 - Dispozitiv de cuplare pentru recuperare vapori).


    2. Condiţii de încărcare
    2.1. Debitul normal de încărcare a benzinei trebuie să fie de 2.300 l/minut (maximum 2.500 l/minut) pe braţ articulat de încărcare.
    2.2. În cazul în care terminalul operează la capacitatea maximă, este permisă generarea în sistemul de colectare a vaporilor (inclusiv unitatea de recuperare a vaporilor) al braţului articulat a unei contrapresiuni maxime de 55 milibari, pe partea de vehicul unde este localizat dispozitivul de cuplare pentru colectarea vaporilor.
    2.3. Toate vehiculele cu încărcare prin partea inferioară aprobată trebuie să fie prevăzute cu o placă de identificare pe care se va specifica numărul maxim permis de braţe articulate de încărcare care pot opera simultan şi fără pierdere de vapori prin supapele compartimentelor P (benzina) şi V (vapori), atunci când presiunea maximă de întoarcere în instalaţie este de 55 milibari, conform specificaţiei prevăzute la pct. 2.2.

    3. Legarea la pământ a vehiculului/detectarea supraîncărcării
    Braţul articulat de încărcare trebuie să fie prevăzut cu o unitate de control şi detectare a supraîncărcării, în protecţie intrinsecă, care, atunci când este conectată la vehicul, trebuie să dea un semnal de permisiune pentru a permite încărcarea atât timp cât senzorii de supraîncărcare nu detectează nivelul maxim admisibil.
    3.1. Vehiculul trebuie să fie conectat la unitatea de control de pe braţul articulat printr-un conector electric standard industrial de 10 pin. Conectorul-tată trebuie montat pe vehicul, iar conectorul-mamă trebuie ataşat la un cablu mobil conectat la unitatea de control montată pe braţul articulat.
    3.2. Detectorii de nivel maxim de pe vehicul trebuie să fie senzori termistor bifilari, senzori optici bifilari, senzori optici multifilari (5 fire) sau un echivalent compatibil, care să asigure protecţia intrinsecă a sistemului. Termistorii trebuie să aibă un coeficient de temperatură negativ.
    3.3. Unitatea de control amplasată pe braţul articulat trebuie să fie compatibilă atât cu sistemul bifilar, cât şi cu sistemul multifilar (5 fire) ale vehiculului.
    3.4. Vehiculul trebuie să fie legat la braţul articulat prin conductorul de întoarcere (fir neutru) al senzorilor de supraîncărcare, care se va lega la conectorul-tată de 10 pin prin intermediul şasiului vehiculului. Conectorul-mamă de 10 pin trebuie să fie conectat la carcasa unităţii de control, carcasă care trebuie să fie conectată la legătura cu pământul a braţului articulat.
    3.5. Toate vehiculele cu încărcare pe la partea inferioară aprobată vor purta o placă de identificare (conform pct. 2.3) care să specifice tipul de senzori instalaţi pentru detectarea supraîncărcării (de exemplu: 2 fire sau 5 fire).

    4. Localizarea legăturilor
    4.1. Proiectarea instalaţiilor de încărcare a benzinei şi de colectare a vaporilor de pe braţul articulat trebuie să se bazeze pe următoarele caracteristici ale conectării vehiculului:
    4.1.1. Axa dispozitivelor de cuplare pentru transvazarea lichidului se situează la o înălţime maximă de 1,4 m (pentru vehicul neîncărcat) şi minimă de 0,5 m (pentru vehicul încărcat), înălţimea optimă fiind între 0,7 m şi 1,0 m.
    4.1.2. Distanţa pe orizontală a dispozitivelor de cuplare pentru transvazarea lichidului nu trebuie să fie mai mică de 0,25 m (dimensiunea minimă optimă este de 0,3 m).
    4.1.3. Distanţa maximă pentru amplasarea tuturor dispozitivelor de cuplare pentru transvazarea lichidului nu trebuie să depăşească 2,5 m în lungime.
    4.1.4. Dispozitivul pentru colectarea vaporilor trebuie să fie amplasat de preferinţă în dreapta dispozitivelor de cuplare pentru transvazarea lichidului şi la o înălţime de maximum 1,5 m (vehicul neîncărcat) şi de minimum 0,5 m (vehicul încărcat).

    4.2. Conectorul de împământare/supraîncărcare trebuie să fie amplasat în dreapta dispozitivelor de cuplare pentru transvazarea lichidului şi colectarea vaporilor, la o înălţime maximă de 1,5 m (vehicul neîncărcat) şi minimă de 0,5 m (vehicul încărcat).
    4.3. Legăturile descrise mai sus trebuie să fie localizate numai pe o singură parte a vehiculului.

    5. Dispozitive de blocare pentru siguranţă
    5.1. Legarea la pământ/detectarea supraîncărcării
    Încărcarea este interzisa înainte de semnalul de permisiune emis de unitatea combinată legare la pământ/control supraîncărcare. În cazul apariţiei unor condiţii de supraîncărcare sau al pierderii legăturii la pământ a vehiculului, unitatea de control de pe braţul articulat trebuie să închidă supapa de control al încărcării de pe braţul articulat.

    5.2. Detecţia colectării vaporilor
    Încărcarea este interzisă înainte ca furtunul de colectare a vaporilor să fie conectat la vehicul şi să existe o cale liberă de acces pentru ca vaporii dezlocuiţi să treacă din vehicul în sistemul de colectare a vaporilor al instalaţiei.    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016