Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   LEGE nr. 271 din 22 decembrie 2017  pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordonanţa Guvernului nr. 20/2012 privind instalaţiile portuare de preluare a deşeurilor generate de nave şi a reziduurilor mărfii    Twitter Facebook
Cautare document

 LEGE nr. 271 din 22 decembrie 2017 pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordonanţa Guvernului nr. 20/2012 privind instalaţiile portuare de preluare a deşeurilor generate de nave şi a reziduurilor mărfii

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1036 din 28 decembrie 2017
    Parlamentul României adoptă prezenta lege.
    ART. I
    Anexa nr. 2 la Ordonanţa Guvernului nr. 20/2012 privind instalaţiile portuare de preluare a deşeurilor generate de nave şi a reziduurilor mărfii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 623 din 30 august 2012, aprobată cu modificări prin Legea nr. 210/2013, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta lege.

    ART. II
    Ministerul Transporturilor notifică Comisiei Europene reglementările cuprinse în prezenta lege.

    Prezenta lege transpune Directiva (UE) 2015/2.087 a Comisiei din 18 noiembrie 2015 de modificare a anexei II la Directiva 2000/59/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind instalaţiile portuare de preluare a deşeurilor provenite din exploatarea navelor şi a reziduurilor de încărcătură, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 302 din 19 noiembrie 2015.
    Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.


                    p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
                    FLORIN IORDACHE
                    PREŞEDINTELE SENATULUI
                    CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

    Bucureşti, 22 decembrie 2017.
    Nr. 271.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 2 la Ordonanţa Guvernului nr. 20/2012)
    Informaţii ce trebuie comunicate înainte de intrarea în portul ..................
    (Portul de destinaţie, în conformitate cu art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 20/2012)
    Informations to be notified before entry into the port of .............................
    (Port of destinations as referred to in Article 6 of Government Ordinance no. 20/2012)
    a) Numele, indicativul de apel, după caz, numărul de identificare IMO al navei:
    Name, call sign and, where appropriate, IMO identification number of the ship:

    b) Statul de pavilion:
    Flag State:

    c) Timpul estimat de sosire (ETA)
    Estimated time of arrival:

    d) Timpul estimat de plecare (ETD):
    Estimated time of departure:

    e) Portul anterior de escală:
    Previous port of call:

    f) Următorul port de escală:
    Next port of call:

    g) Ultimul port şi data la care s-au predat deşeurile generate de navă, inclusiv cantităţile (în mc) şi tipurile de deşeuri predate:
    Last port and date when ship-generated waste was delivered, including the quantities (in mc) and the types of waste that were delivered:

    h) Predaţi*)
──────────
    *) Bifaţi căsuţa corespunzătoare.
──────────
    Are you delivering

┌───────┬─────────────────┬────────────┐
│tot │o parte │nimic │
├───────┼─────────────────┼────────────┤
│all │some │none │
├───────┼─────────────────┼────────────┤
│[ ] │[ ] │[ ]*) │
└───────┴─────────────────┴────────────┘


    din deşeurile dumneavoastră instalaţiilor portuare de preluare?
    of your waste into port reception facilities?

    i) Tipul şi cantitatea de deşeuri şi reziduuri ce trebuie predate şi/sau care vor rămâne la bord, precum şi capacitatea maximă de stocare a acestora, în procente:
    Type and amount of waste and residues to be delivered and/or remaining on board, and percentage of maximum storage capacity:
    Tick the appropriate box.
    Dacă predaţi toate deşeurile, completaţi coloana a doua şi ultima coloană, după caz, din tabelul de mai jos.
    If delivering all waste, complete second and last columns as appropriate.
    Dacă predaţi numai o parte sau nu predaţi deşeuri, completaţi toate coloanele.
    If delivering some or no waste, complete all columns.

┌─────────────┬─────────┬────────────┬──────────┬─────────┬────────────┬───────────┐
│ │ │ │ │ │Cantitatea │Deşeuri │
│ │ │ │ │ │estimată de │care au │
│ │ │ │ │ │deşeuri ce │fost │
│ │ │ │ │ │va fi │predate în │
│ │ │ │ │Portul în│generată │ultimul │
│ │ │Capacitatea │ │care │între portul│port de │
│ │Deşeul ce│maximă │Cantitatea│deşeurile│de │predare │
│ │va fi │specializată│deşeurilor│rămase la│notificare │identificat│
│ │predat (m│de stocare │păstrate │bord vor │şi următorul│la lit. g) │
│Tip │^3) │(m^3) │la bord (m│fi │port de │de mai sus │
│Type │Waste to │Maximum │^3) Amount│predate │escală (m^3)│(m^3) │
│ │be │dedicated │of waste │Port at │Estimated │Waste that │
│ │delivered│storage │retained │which │amount of │has been │
│ │(m^3) │capacity (m^│on board │remaining│waste to be │delivered │
│ │ │3) │(m^3) │waste │generated │at the last│
│ │ │ │ │will be │between │port of │
│ │ │ │ │delivered│notification│delivery │
│ │ │ │ │ │and next │identified │
│ │ │ │ │ │port of call│under point│
│ │ │ │ │ │(m^3) │g) above (m│
│ │ │ │ │ │ │^3) │
├─────────────┼─────────┼────────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │
├─────────────┴─────────┴────────────┴──────────┴─────────┴────────────┴───────────┤
│Uleiuri uzate Waste oil │
├─────────────┬─────────┬────────────┬──────────┬─────────┬────────────┬───────────┤
│Ape de │ │ │ │ │ │ │
│santină │ │ │ │ │ │ │
│uleioase Oily│ │ │ │ │ │ │
│bilge water │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼─────────┼────────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────────┤
│Reziduuri │ │ │ │ │ │ │
│uleioase │ │ │ │ │ │ │
│(slam) Oily │ │ │ │ │ │ │
│residues │ │ │ │ │ │ │
│(sludge) │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼─────────┼────────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────────┤
│Altele │ │ │ │ │ │ │
│(specificaţi)│ │ │ │ │ │ │
│Other │ │ │ │ │ │ │
│(specify) │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼─────────┼────────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────────┤
│Ape uzate^(1)│ │ │ │ │ │ │
│Sewage^(1) │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┴─────────┴────────────┴──────────┴─────────┴────────────┴───────────┤
│Gunoi Garbage │
├─────────────┬─────────┬────────────┬──────────┬─────────┬────────────┬───────────┤
│Materiale din│ │ │ │ │ │ │
│plastic │ │ │ │ │ │ │
│Plastics │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼─────────┼────────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────────┤
│Resturi │ │ │ │ │ │ │
│alimentare │ │ │ │ │ │ │
│Food Wastes │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼─────────┼────────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────────┤
│Deşeuri │ │ │ │ │ │ │
│menajere (de │ │ │ │ │ │ │
│exemplu, │ │ │ │ │ │ │
│produse din │ │ │ │ │ │ │
│hârtie, │ │ │ │ │ │ │
│textile, │ │ │ │ │ │ │
│sticlă, │ │ │ │ │ │ │
│metal, │ │ │ │ │ │ │
│recipiente de│ │ │ │ │ │ │
│sticlă, │ │ │ │ │ │ │
│veselă) │ │ │ │ │ │ │
│Domestic │ │ │ │ │ │ │
│wastes │ │ │ │ │ │ │
│(e.g. paper │ │ │ │ │ │ │
│products, │ │ │ │ │ │ │
│rags, glass, │ │ │ │ │ │ │
│metal, │ │ │ │ │ │ │
│bottles, │ │ │ │ │ │ │
│crockery) │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼─────────┼────────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────────┤
│Ulei de gătit│ │ │ │ │ │ │
│Cooking oil │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼─────────┼────────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────────┤
│Cenuşă din │ │ │ │ │ │ │
│incineratoare│ │ │ │ │ │ │
│Incinerator │ │ │ │ │ │ │
│ashes │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼─────────┼────────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────────┤
│Deşeuri │ │ │ │ │ │ │
│provenite din│ │ │ │ │ │ │
│exploatare │ │ │ │ │ │ │
│Operational │ │ │ │ │ │ │
│wastes │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼─────────┼────────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────────┤
│Carcasă(e) de│ │ │ │ │ │ │
│animale │ │ │ │ │ │ │
│Animal │ │ │ │ │ │ │
│carcass(es) │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼─────────┼────────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────────┤
│Reziduurile │ │ │ │ │ │ │
│mărfii^(2) │ │ │ │ │ │ │
│(specificaţi)│ │ │ │ │ │ │
│^(3) Cargo │ │ │ │ │ │ │
│residues^(2) │ │ │ │ │ │ │
│(specify)^(3)│ │ │ │ │ │ │
├─────────────┴─────────┴────────────┴──────────┴─────────┴────────────┴───────────┤
│^(1) Apele uzate pot fi deversate în mare în conformitate cu Regula 11 din │
│anexa IV la MARPOL 73/78. Căsuţele corespunzătoare nu se completează în cazul │
│în care se intenţionează efectuarea unei deversări autorizate în mare. │
│^(1) Sewage may be discharged at sea in accordance with Regulation 11 of Marpcl │
│Annex IV. The corresponding boxes do not need to be completed if it is the │
│intention to make an authorised discharge at sea. │
│(2) Pot fi estimate. │
│^(2) May be estimates. │
│(3) Reziduurile mărfii trebuie specificate şi clasificate în conformitate cu │
│anexele relevante ale MARPOL 73/78, în special anexele I, II şi V din MARPOL 73 │
│/78. │
│^(3) Cargo residues shall be specified and categorised according to the │
│relevant Annexes of Marpol, in particular Marpol Annexes I, II and V. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    NOTĂ:
    NOTES:
    1. Aceste informaţii pot fi utilizate pentru controlul statului portului, precum şi pentru alte activităţi de inspecţie.
    This information may be used for port State Control and other inspection purposes.

    2. Această notificare trebuie transmisă administraţiei portului de escală şi Autorităţii Navale Române.
    This notification shall be communicated to the port administration of the port of call and to the Romanian Naval Authority.

    3. Completarea prezentului formular este obligatorie pentru toate navele, cu excepţia celor care beneficiază de o derogare în temeiul art. 9 din Ordonanţa Guvernului nr. 20/2012, aprobată cu modificări prin Legea nr. 210/2013.
    This form is to be completed unless the ship is covered by an exemption in accordance with Article 9 of Government Ordinance no.20/2012, approved with amendments by Law no. 210/2013.    Confirm că:
    I confirm that:
    - detaliile de mai sus sunt conforme cu realitatea şi corecte; şi
    the above details are accurate and correct; and

    – există la bord spaţiu suficient alocat pentru depozitarea tuturor deşeurilor generate între momentul notificării şi momentul intrării în următorul port în care deşeurile vor fi predate.
    there is sufficient dedicated onboard capacity to store all waste generated between notification and the next port at which waste will be delivered.    Data ……………………………
    Date
    Ora …………………………….
    Time
    Semnătura
    Signature“


    -----

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice