Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 1036 din 28 Decembrie 2017 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 1036 din 28 Decembrie 2017

Monitorul Oficial 1036 din 28 Decembrie 2017 (M. Of. 1036/2017)

1. CONTRACT din 22 decembrie 2017 de servicii publice pentru perioada 21 decembrie 2017-2 decembrie 2019 al Societăţii Comerciale "Astra Trans Carpatic" - S.R.L. EMITENT: Autoritatea pentru Reformă Feroviară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1036 din 28 decembrie 2017

──────────aprobat prin decizia nr. 176 din 22 decembrie 2017, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 1.036 din 28 decembrie 2017.──────────art. 1părţile contractanteprezentul contract de servicii publice pentru perioada 21 decembrie 2017-2 decembrie 2019 se încheie între autoritatea pentru reformă feroviară, în numele statului, şi societatea comercială „astra trans carpatic“ - s.r.l., operator de transport feroviar de călători, licenţiat în condiţiile legii, denumită în continuare „astra trans carpatic“ - s.r.l., în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. i) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 62/2016 privind înfiinţarea autorităţii pentru reformă feroviară, aprobată cu modificări şi completări prin legea ...

2. RECTIFICARE nr. 3.097 din 23 noiembrie 2017 referitoare la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.097/2017 EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1036 din 28 decembrie 2017

În anexa nr. 1 la ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.097/2017 privind aprobarea procedurii şi criteriilor de evaluare anuală a modului de utilizare a plafoanelor de garantare de către finanţatorii participanţi în cadrul programului „prima casă“, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 963 din 6 decembrie 2017, se face următoarea rectificare:- la art. 5 alin. (2) penultima coloană din tabel,în loc de: ┌──────────────────────────────────────┐│„raportul dintre numărul garanţiilor/ ││promisiunilor acordate de fngcimm după││ce solicitările de acordare au fost ││invalidate cel puţin o dată, ││înregistrate de un finanţator ...

3. RECTIFICARE nr. 806 din 8 noiembrie 2017 referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 806/2017 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1036 din 28 decembrie 2017

La hotărârea guvernului nr. 806/2017 privind înscrierea unui imobil situat în municipiul slatina, judeţul olt, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea ministerului apărării naţionale, precum şi pentru actualizarea valorii de inventar a imobilului 539 aflat în domeniul public al statului, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 889 din 13 noiembrie 2017, se face următoarea rectificare:- în anexa nr. 2 la nr. crt. 3, în coloana nr. 7, în loc de: „9.552.167,05****“ se va citi: „9.388.620,92****“.-----

4. REGULAMENT nr. 15 din 14 decembrie 2017 pentru modificarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 16/2014 privind veniturile Autorităţii de Supraveghere Financiară EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1036 din 28 decembrie 2017

În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) şi d), art. 6 alin. (3), art. 7 alin. (2) şi art. 28 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea autorităţii de supraveghere financiară, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile art. 25 şi 26 din regulamentul nr. 16/2014 privind veniturile autorităţii de supraveghere financiară, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) din legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiţii alternative, cu modificările şi completările ulterioare,potrivit deliberărilor consiliului autorităţii de ...

5. ORDIN nr. 1.251 din 8 decembrie 2017 pentru modificarea Listei materialelor sanitare de care beneficiază bolnavii incluşi în programele naţionale de sănătate curative, finanţate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 268/2013 EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1036 din 28 decembrie 2017

Văzând referatul de aprobare nr. d.g. 2.796 din 8.12.2017 al directorului general al casei naţionale de asigurări de sănătate,având în vedere art. 51 alin. (1) şi (3) din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, hotărârea guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2017 şi 2018, precum şi ordinul preşedintelui casei naţionale de asigurări de sănătate nr. 245/2017 pentru aprobarea normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 291 alin. (2) din legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ...

6. ORDIN nr. 7.299 din 27 decembrie 2017 pentru modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene, nr. 7.166/2017 privind stabilirea obligaţiilor fiscale locale care se plătesc în contul unic EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1036 din 28 decembrie 2017

În temeiul prevederilor art. 163 alin. (2) şi al art. 342 alin. (2) din legea nr. 207/2015 privind codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, al prevederilor art. 14 alin. (7) din hotărârea guvernului nr. 15/2017 privind organizarea şi funcţionarea ministerului dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene, viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene, emite următorul ordin:art. iordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene, nr. 7.166/2017 privind stabilirea obligaţiilor fiscale locale care se plătesc în contul unic, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1023 din 22 decembrie 2017, se modifică după cum ...

7. DECIZIE nr. 176 din 22 decembrie 2017 privind aprobarea Contractului de servicii publice pentru perioada 21 decembrie 2017-2 decembrie 2019 al Societăţii Comerciale "Astra Trans Carpatic" - S.R.L. EMITENT: Autoritatea pentru Reformă Feroviară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1036 din 28 decembrie 2017

În temeiul ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 62/2016 privind înfiinţarea autorităţii pentru reformă feroviară, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 53/2017, şi în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (3) din hotărârea guvernului nr. 98/2017 privind organizarea şi funcţionarea autorităţii de reformă feroviară şi pentru modificarea şi completarea hotărârii guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea ministerului transporturilor,având în vedere prevederile: - art. 2 alin. (1) lit. i) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 62/2016 privind înfiinţarea autorităţii pentru reformă feroviară, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 53/2017;– ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 83/2017 cu privire ...

8. DECRET nr. 1.309 din 27 decembrie 2017 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1036 din 28 decembrie 2017

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicată,preşedintele româniei d e c r e t e a z ă:articol unicse promulgă legea pentru aprobarea ordonanţei guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a tva şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i.preŞedintele romÂnieiklaus-werner iohannis bucureşti, 27 decembrie 2017.nr. 1.309.-----

9. LEGE nr. 275 din 27 decembrie 2017 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1036 din 28 decembrie 2017

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.articol unicse aprobă ordonanţa guvernului nr. 23 din 30 august 2017 privind plata defalcată a tva, adoptată în temeiul art. 1 pct. i.3 din legea nr. 161/2017 privind abilitarea guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 706 din 31 august 2017, cu următoarele modificări şi completări:1. la articolul 1, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:"d) cont de tva - contul dedicat încasării şi plăţii tva, prevăzut la art. 2 alin. (1) şi (2)."2. articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:"art. 2(1) au obligaţia să deschidă şi ...

10. DECRET nr. 1.303 din 22 decembrie 2017 privind promulgarea Legii pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordonanţa Guvernului nr. 20/2012 privind instalaţiile portuare de preluare a deşeurilor generate de nave şi a reziduurilor mărfii EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1036 din 28 decembrie 2017

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicată,preşedintele româniei d e c r e t e a z ă:articol unicse promulgă legea pentru modificarea anexei nr. 2 la ordonanţa guvernului nr. 20/2012 privind instalaţiile portuare de preluare a deşeurilor generate de nave şi a reziduurilor mărfii şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i.preŞedintele romÂnieiklaus-werner iohannisbucureşti, 22 decembrie 2017.nr. 1.303.-----

11. LEGE nr. 271 din 22 decembrie 2017 pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordonanţa Guvernului nr. 20/2012 privind instalaţiile portuare de preluare a deşeurilor generate de nave şi a reziduurilor mărfii EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1036 din 28 decembrie 2017

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.art. ianexa nr. 2 la ordonanţa guvernului nr. 20/2012 privind instalaţiile portuare de preluare a deşeurilor generate de nave şi a reziduurilor mărfii, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 623 din 30 august 2012, aprobată cu modificări prin legea nr. 210/2013, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta lege.art. iiministerul transporturilor notifică comisiei europene reglementările cuprinse în prezenta lege. prezenta lege transpune directiva (ue) 2015/2.087 a comisiei din 18 noiembrie 2015 de modificare a anexei ii la directiva 2000/59/ce a parlamentului european şi a consiliului privind instalaţiile portuare de preluare a deşeurilor provenite ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016