Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial - plan Twitter Facebook

Monitorul Oficial
Plan (afisez 212 rezultate)
‹‹ Pagina 1 din 22

Monitorul Oficial 29 bis din 10 Ianuarie 2023 (M. Of. 29 bis/2023)

 PLAN din 28 decembrie 2022 de management al sitului Natura 2000 R0SCI0312 Castanii comestibili de la Buia EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 29 bis din 10 ianuarie 2023

──────────aprobat prin ordinul nr. 3.307 din 28 decembrie 2022, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 29 din 10 ianuarie 2023.──────────1. informaŢii generale1.1. descrierea sintetică a planului de managementplanul de management reprezintă documentul care descrie şi evaluează situaţia prezentă a ariei naturale protejate, defineşte obiectivele, precizează acţiunile de conservare necesare şi reglementează activităţile care se pot desfăşura pe teritoriul ariilor, în conformitate cu obiectivele de management.planul de management reprezintă un document strategic pe termen lung.situl natura 2000 rosci0312 castanii comestibili de la buia a fost desemnat prin ordinul nr. 46/2016 privind instituirea regimului de arie naturală protejată şi declararea ...

Monitorul Oficial 1133 bis din 24 Noiembrie 2022 (M. Of. 1133 bis/2022)

 PLAN din 21 noiembrie 2022 de acţiune pentru eliminarea rujeolei, rubeolei şi de prevenire a infecţiei rubeolice congenitale/sindromului rubeolic congenital şi a Instrucţiunii privind vaccinarea cu ROR în cadrul asistenţei medicale primare EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1133 bis din 24 noiembrie 2022

──────────aprobat prin ordinul nr. 3.494 din 21 noiembrie 2022, publicat în monitorul oficial nr. 1.133 din 24 noiembrie 2022.──────────romÂniaabreviericnscbt = centrul naţional de supraveghere şi control al bolilor transmisibile;crsp = centru regional de sănătate publică;dspj = direcţii de sănătate publică judeţene;ecdc = centrul european pentru controlul bolilor (european centre for diseases control);hg = hotărâre de guvern;insp = institutul naţional de sănătate publică;ms-dgspps = ministerul sănătăţii - direcţia generală sănătate publică şi programe de sănătate;oms = organizaţia mondială a sănătăţii;rapi = reacţii adverse postvaccinale indezirabile;renv = registrul electronic naţional de vaccinare;ror = vaccin combinat rujeolă-oreion-rujeolă;cnvrr = comitetul naţional de verificare a ...

Monitorul Oficial 1089 bis din 11 Noiembrie 2022 (M. Of. 1089 bis/2022)

 PLAN din 28 octombrie 2022 de reorganizare/restructurare al Societăţii Carfil - S.A. - Rev. Ed. III-2022 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1089 bis din 11 noiembrie 2022

──────────aprobat prin hotĂrÂrea nr. 1.342 din 28 octombrie 2022, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 1.089 din 11 noiembrie 2022.──────────secŢiunea a i. memoriu justificativindustria de apărare, sector economic de importanţă strategică, este componentă a sistemului naţional de apărare şi securitate, implicată major în apărarea ţării, a intereselor, valorilor şi obiectivelor naţionale din domeniile apărării şi securităţii.recentele evoluţii în actualul context regional, respectiv apariţia unei zonei de conflict în imediata vecinătate a româniei reclamă acţiuni concrete în vederea protejării intereselor naţionale, inclusiv prin acţiuni de asigurare a unor capacităţi de producţie şi/sau servicii pentru apărare de interes ...

Monitorul Oficial 990 bis din 12 Octombrie 2022 (M. Of. 990 bis/2022)

 PLAN NAŢIONAL DE ACŢIUNE din 16 septembrie 2022 pentru conservarea şi managementul populaţiei de gâscă cu gât roşu - Branta ruficollis, în perioada 2022-2032 EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 990 bis din 12 octombrie 2022

──────────aprobat prin ordinul nr. 2.480 din 16 septembrie 2022, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 990 din 12 octombrie 2022.────────── (a se vedea imaginea asociată)   coordonator  emil todorov societatea ornitologică românăbd. hristo botev nr. 3, ap. 6, bucureşti office@sor.rodocumentul a fost elaborat în cadrul proiectului life16 nat/bg/000847 (a se vedea imaginea asociată) contribuitoriajder vitalie, ambrus laszlo, amarghioalei vlad, avedic mihai, bandacu dan, baltag emanuel Ştefan, barbu alida, benko zoltan, bugariu sebastian, cotoară andrei, chirilă florin, cotorogea cornel, sandu cristian, cuzic viorel, damoc dorin, dima cornel, dinu andrei, domşa cristian, drăgan dănuţ, fasolă-mătăsaru lucian, fântână ciprian, fuciu cătălin, galan petrişor, hulea dan, ifrim ...

Monitorul Oficial 969 bis din 05 Octombrie 2022 (M. Of. 969 bis/2022)

 PLAN NAŢIONAL din 29 septembrie 2022 de cercetare, dezvoltare şi inovare 2022- 2027 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 969 bis din 5 octombrie 2022

──────────aprobat prin hotĂrÂrea nr. 1.188 din 29 septembrie 2022, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 969 din 5 octombrie 2022.──────────lista acronimeloralfred - demonstrator european avansat de reactor rapid cu plumb (advanced lead fast reactor european demonstrator);cd - cercetare-dezvoltare;cdi - cercetare, dezvoltare şi inovare;ce - comisia europeană;cern - organizaţia europeană pentru cercetare nucleară (organisation europeenne pour la recherche nucleaire);cost - cooperare europeană în Ştiinţă şi tehnologie (european cooperation in science and technology);cric - comitetul român pentru infrastructuri de cercetare;crm - sistem de gestiune a relaţiei cu clienţii reprezintă un set de strategii, politici şi tehnologii destinate atragerii, reţinerii ...

Monitorul Oficial 945 din 27 Septembrie 2022 (M. Of. 945/2022)

 PLAN din 26 septembrie 2022 de vaccinare în contextul răspândirii globale a cazurilor de variola maimuţei EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 945 din 27 septembrie 2022

──────────aprobat prin ordinul nr. 2.812 din 26 septembrie 2022, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 945 din 27 septembrie 2022.──────────În contextul numărului crescut de cazuri de variola maimuţei înregistrate în ţările europei, o măsură de prevenire a răspândirii este vaccinarea împotriva infecţiei cu variola maimuţei. În românia se organizează vaccinarea împotriva infecţiei cu variola maimuţei cu vaccinul jynneos. 1. derularea campaniei de vaccinare împotriva variolei maimuţei vaccinul împotriva variolei maimuţei se administrează ca măsură de profilaxie postexpunere la următoarele categorii de persoane:a) persoanele identificate în cadrul anchetelor epidemiologice - contacţii cazurilor confirmate de îmbolnăvire, în primele 4-14 zile de ...

Monitorul Oficial 804 bis din 16 August 2022 (M. Of. 804 bis/2022)

 PLAN din 10 august 2022 de restructurare operaţională a Societăţii ROMAERO - S.A. pentru perioada 2022-2031 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 804 bis din 16 august 2022

──────────aprobat prin hotĂrÂrea guvernului nr. 1.004 din 10 august 2022, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 804 din 16 august 2022.──────────cuprinsdefiniţii şi prescurtări1. descrierea societăţii romaero s.a.1.1. preambul1.2. scurt istoric1.3. descrierea afacerii2. structura organizatorică2.1. structura actuală2.2. analiza structurii de personal2.3. evoluţia fondului de salarii şi a câştigului mediu brut2.4. situaţia resurselor umane3. activitatea juridică4. situaţia patrimonială4.1. analiza elementelor activ şi pasiv ale romaero s.a.4.2. active imobile de natura clădirilor şi terenurilor5. activitatea de achiziţii şi contractare5.1. contractare5.2. achiziţii5.3. marketing5.4. investiţii6. analiza economico-financiară a societăţii romaero s.a.6.1. cifra de afaceri realizată defalcată pe activităţi6.2. structura cifrei de afaceri pe tipuri ...

Monitorul Oficial 741 din 22 Iulie 2022 (M. Of. 741/2022)

 PLAN DE VERIFICARE din 22 iulie 2022 a stadiului implementării legislaţiei în domeniul protecţiei infrastructurilor critice de către autorităţile publice responsabile şi proprietarii/operatorii/administratorii de ICN/ICE, pentru anul 2022 EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 741 din 22 iulie 2022

──────────aprobat prin decizia nr. 417 din 22 iulie 2022, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 741 din 22 iulie 2022.──────────i. scopul şi obiectivele controluluia. scopul controluluiidentificarea şi eliminarea disfuncţiilor, creşterea eficacităţii activităţii desfăşurate de instituţiile care au calitatea de autorităţi publice responsabile desemnate în baza prevederilor hotărârii guvernului nr. 35/2019 pentru desemnarea autorităţilor publice responsabile în domeniul protecţiei infrastructurilor critice naţionale şi europene, cu modificările ulterioare, verificarea modului de îndeplinire a responsabilităţilor pe linia protecţiei infrastructurilor critice, precum şi propunerea de măsuri pentru prevenirea evenimentelorb. obiectivele controlului(1) obiectivul general al controlului: modul de îndeplinire a responsabilităţilor ce decurg din ...

Monitorul Oficial 606 bis din 21 Iunie 2022 (M. Of. 606 bis/2022)

 PLAN NAŢIONAL DE ACŢIUNE din 8 iunie 2022 pentru implementarea SNDDR 2030 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 606 bis din 21 iunie 2022

──────────conţinut de nr. hotĂrÂrea guvernului nr. 754 din 8 iunie 2022 publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 606 din 21 iunie 2022.──────────cuprinsi. preambulii. rolul planului naŢional de acŢiuneiii. principii Şi valori pentru dezvoltare durabilĂiv. direcŢii prioritare de acŢiuneiv.1. direcŢia prioritarĂ 1 - consolidarea şi extinderea cadrului de guvernanţă pentru dezvoltare durabilăobiectiv specific 1 dezvoltarea şi consolidarea cadrului normativ şi de cooperare inter-instituţională pentru implementarea snddr 2030 obiectiv specific 2 cadru naţional de planificare bugetară pentru implementarea bugetării pe baza oddobiectiv specific 3 sprijin acordat autorităţilor locale pentru încorporarea principiilor şi valorilor conceptului de dezvoltare durabilă în politicile şi ...

Monitorul Oficial 543 bis din 03 Iunie 2022 (M. Of. 543 bis/2022)

 PLAN DE URGENŢĂ din 26 mai 2022 pentru securitatea aprovizionării cu gaze naturale în România EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 543 bis din 3 iunie 2022

──────────aprobat prin hotĂrÂrea guvernului nr. 715 din 26 mai 2022, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 543 din 3 iunie 2022.──────────cuprinslistĂ acronime:1. introducere2. informaŢii generale3. nivelurile de crizĂ3.1. definirea nivelurilor de criză3.2. procedura de activare/închidere a unuia dintre nivelurile de criză3.2.1. alertă timpurie3.2.2. alertă3.2.3. urgenţă3.2.4. indicatorii utilizaţi pentru a analiza declararea unui anumit nivel de criză3.2.5. incidente care pot declanşa o situaţie de criză3.3. obligaţiile de raportare şi schimbul de informaţii4. mĂsuri adoptate pentru fiecare nivel de crizĂ4.1. acţiunile predefinite pentru asigurarea aprovizionării cu gaze naturale în cazul unui nivel de criză4.1.1. alertă timpurie4.1.2. alertă4.1.3. urgenţă4.2. măsurile ...

‹‹ Pagina 1 din 22
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016