Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial - plan Twitter Facebook

Monitorul Oficial
Plan (afisez 92 rezultate)


‹‹ Pagina 1 din 10

Monitorul Oficial 226 bis din 28 Martie 2016 (M. Of. 226 bis/2016)

 PLANUL DE MANAGEMENT din 15 februarie 2016 al sitului ROSCI0221 Sărăturile din Valea Ilenei EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 226 bis din 28 martie 2016

──────────*) aprobat de ordinul nr. 343 din 15 februarie 2016 publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 226 din 28 martie 2016.──────────cuprins1. introducere 1.1. scurtă descriere a planului de management 1.2. scurtă descriere a sitului rosci0221 sărăturile din valea ilenei 1.3. cadrul legal cu privire la aria naturală protejată şi la elaborarea planului de management 1.4. procesul de elaborare al planului de management 1.5. procedura de implementare a planului de management2. descrierea sitului rosci0221 sĂrĂturile din valea ilenei 2.1. informaţii generale 2.1.1. localizarea sitului 2.1.2. limitele sitului rosci0221 sărăturile din valea ilenei 2.1.3. suprapuneri cu alte arii naturale protejate 2.2. mediul abiotic  2.2.1. geomorfologie  2.2.2. geologie  2.2.3. hidrologie  2.2.4. climă  2.2.5. soluri/subsoluri 2.3. mediul ...

Monitorul Oficial 218 bis din 24 Martie 2016 (M. Of. 218 bis/2016)

 PLANUL DE MANAGEMENT din 15 februarie 2016 al sitului de importanţă comunitară "Fâneţele seculare Ponoare" EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 218 bis din 24 martie 2016 ──────────     *) Aprobat de Ordinul nr. 344 din 15 februarie 2016 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 218 din 24 martie 2016. ──────────

Cuprinscapitolul 1 introducere Şi context1.1. scurtă descriere a planului de management, scopul şi obiectivele sale1.2. scopul şi categoria ariei naturale protejate1.3. baza legală privind aria protejată şi planul de management1.4. procesul elaborării planului de management1.5. procedura de modificare şi de actualizare a planului de management1.6. procedura de implementare a planului de managementcapitolul 2 descrierea ariei naturale protejate2.1. informaţii generale 2.1.1. localizare 2.1.2. proprietatea terenurilor şi drepturile de management 2.1.3. resursele pentru management şi infrastructură 2.1.4. acoperirea cu hărţi2.2. mediul fizic2.3. mediul biotic 2.3.1. flora şi comunităţile de plante 2.3.2. fauna 2.3.3. habitate şi ecosisteme 2.3.4. peisaj2.4. informaţii socio-economice şi culturale 2.4.1. folosinţa terenurilor 2.4.2. comunităţi locale 2.4.3. factori interesaţi în aplicarea ...

Monitorul Oficial 233 bis din 30 Martie 2016 (M. Of. 233 bis/2016)

 PLANUL DE MANAGEMENT din 15 februarie 2016 al sitului de importanţă comunitară Fâneţele seculare Frumoasa EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 233 bis din 30 martie 2016 ──────────     *) Aprobat de Ordinul nr. 345 din 15 februarie 2016 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 233 din 30 martie 2016. ──────────

Cuprinscapitolul 1 introducere Şi context1.1. scurtă descriere a planului de management, scopul şi obiectivele sale1.2. scopul şi categoria ariei protejate1.3. baza legală privind aria protejata şi planul de management1.4. procesul elaborării planului de management1.5. procedura de modificare şi actualizare a planului de management1.6. procedura de implementare a planului de managementcapitolul 2 descrierea ariei protejate2.1. informaţii generale 2.1.1. localizare 2.1.2. proprietatea terenurilor şi drepturile de management 2.1.3. resursele pentru management şi infrastructură 2.1.4. acoperirea cu hărţi2.2. mediul fizic2.3. mediul biotic 2.3.1. flora şi comunităţile de plante 2.3.2. fauna 2.3.3. habitate şi ecosisteme 2.3.4. peisaj2.4. informaţii socio-economice şi culturale 2.4.1. folosinţa şi managementul terenurilor în trecut2.5. informaţii socio economice şi culturale: ...

Monitorul Oficial 339 din 04 Mai 2016 (M. Of. 339/2016)

 PLANUL DE MANAGEMENT din 15 martie 2016 al Rezervaţiei Naturale Lacul Bălătău EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 339 din 4 mai 2016

Lista de abrevieridn - drum naţionaliucn - organizaţia internaţională pentru conservarea naturiipoim - programul operaţional "infrastructură mare"cncsis - consiliul naţional al cercetării Ştiinţifice din Învăţământul superioricas - institutul de cercetări şi amenajări silviceapm - agenţia pentru protecţia mediuluiong - organizaţie nonguvernamentalăup - unitate de producţiecap. idescrierea rezervaţiei naturale lacul bălătău1.1. poziţie1.1.1. localizare şi căi de accesrezervaţia naturală lacul bălătău are suprafaţa de 4,7 ha, conform amenajamentului silvic al ocolului silvic dărmăneşti, ediţia 2006, fiind localizată în munţii nemira, din carpaţii orientali, pe raza teritorial-administrativă a oraşului dărmăneşti, judeţul bacău.din dn 12a adjud-miercurea-ciuc, din dreptul localităţii dărmăneşti, pe drumul judeţean dărmăneşti-sânmartin ...

Monitorul Oficial 155 din 01 Martie 2016 (M. Of. 155/2016)

 PLANUL DE MANAGEMENT din 12 februarie 2016 al Rezervaţiei Naturale Codrul secular Runc EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 155 din 1 martie 2016

Abrevieri- r.n.p. - romsilva - regia naţională a pădurilor - romsilva- ong-uri - organizaţii nonguvernamentale- apm - agenţia pentru protecţia mediuluicap. iintroducere1.1. elemente generale ale planului de management1.1.1. scopul planului de managementrezervaţiile naturale sunt acele arii naturale protejate ale căror scopuri sunt protecţia şi conservarea unor habitate şi specii naturale importante sub aspect floristic, faunistic, forestier, hidrologic, geologic, speologic, paleontologic, pedologic.datorită transformărilor majore suferite de mediul înconjurător, mai ales sub influenţa factorului antropic, se impun adoptarea şi aplicarea unor măsuri menite să protejeze elementele constitutive de bază ale arboretului runc.planul de management are ca principal scop menţinerea echilibrului ecologic al ...

Monitorul Oficial 34 bis din 18 Ianuarie 2016 (M. Of. 34 bis/2016)

 PLAN din 7 ianuarie 2016 de urgenţă (Anexa 2)*) EMITENT: MINISTERUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 34 bis din 18 ianuarie 2016

──────────*) aprobat de ordinul ministrului energiei nr. 7 din 7 ianuarie 2016 publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 34 din 18 ianuarie 2016.──────────plan de urgenŢĂromÂniaelaborat în conformitate cu articolul 4 paragraful (1) a) şi articolul 10 al regulamentului (ue) 994/2010 al parlamentului european şi al consiliului din 20 octombrie 2010 privind măsurile de garantare a securităţii aprovizionării cu gaze naturale şi de abrogare a directivei 2004/67/ce1. introducereregulamentul ue nr. 994/2010 impune în art. 4 aliniatul 1) ca autoritatea competentă a fiecărui stat, după consultarea întreprinderilor din sectorul gazelor, a organizaţiilor relevante care reprezintă interesele consumatorilor casnici şi ...

Monitorul Oficial 34 din 18 Ianuarie 2016 (M. Of. 34/2016)

 PLAN din 7 ianuarie 2016 de acţiuni preventive (Anexa 1)*) EMITENT: MINISTERUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 34 din 18 ianuarie 2016

──────────*) aprobat de ordinul ministrului energiei nr. 7 din 7 ianuarie 2016 publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 34 din 18 ianuarie 2016.──────────  planul de acţiuni preventiveromâniaelaborat în conformitate cu articolul 4 paragraful (1) a) şi articolul 5 al regulamentului (ue) 994/2010 al parlamentului european şi al consiliului din 20 octombrie 2010 privind măsurile de garantare a securităţii aprovizionării cu gaze naturale şi de abrogare a directivei 2004/67/ce1. introducereÎn anul 2012 românia, prin intermediul ministerului economiei, a elaborat "evaluarea riscurilor asociate cu securitatea aprovizionării cu gaze naturale". acest document a fost întocmit în conformitate cu articolul 9 din ...

Monitorul Oficial 789 bis din 23 Octombrie 2015 (M. Of. 789 bis/2015)

 PLAN DE ACŢIUNE din 23 septembrie 2015 pentru implementarea Strategiei naţionale privind imigraţia pentru perioada 2015-2018 (Anexa nr. 2)*) EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 789 bis din 23 octombrie 2015

──────────*) aprobat de hotărarea guvernului nr. 780/2015, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 789 din 23 octombrie 2015.──────────legendă:icnur - Înaltul comisariat al naţiunilor unite pentru refugiaţioim - organizaţia internaţională pentru migraţiemai - ministerul afacerilor interneigi - inspectoratul general pentru imigrăriigpr - inspectoratul general al poliţiei româneigpf - inspectoratul general al poliţiei de frontierăigjr - inspectoratul general al jandarmeriei româneigsu - inspectoratul general pentru situaţii de urgenţădgmo - direcţia generală management operaţionaldgl - direcţia generală logisticădipi - departamentul de informaţii şi protecţie internămmfpspv - ministerul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstniceanofm - agenţia naţională pentru ocuparea forţei ...

Monitorul Oficial 619 bis din 14 August 2015 (M. Of. 619 bis/2015)

 PLAN din 15 iulie 2015 strategic de acţiuni pentru implementarea Strategiei naţionale pentru promovarea îmbătrânirii active şi protecţia persoanelor vârstnice 2015-2020 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 619 bis din 14 august 2015

──────────*) aprobat de hotărârea guvernului nr. 566 din 15 iulie 2015, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 619 din 14 august 2015.──────────1.1. prelungirea şi îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor vârstnice*font 7*┌──────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────┬────────────────┐│ obiective specifice │ direcţii de acţiune │ ...

Monitorul Oficial 594 din 06 August 2015 (M. Of. 594/2015)

 PLANUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ŞI INOVARE din 22 iulie 2015 pentru perioada 2015-2020 (PNCDI III) EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 594 din 6 august 2015

Capitolul i - dispoziţii generaledefiniţiiacronime şi prescurtăriprincipii referitoare la construcţia şi implementarea planului naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare pentru perioada 2015-2020 (pncdi iii)capitolul ii - descrierea pncdi iiistructura planuluidomenii prioritaredurata pncdi iiibugetul pncdi iiiobiectivele pncdi iiiindicatori de rezultat ai pncdi iiiimpactul pncdi iiicapitolul iii - programele pncdi iii1. programul 1: dezvoltarea sistemului naţional de cercetare-dezvoltareobiectivele programuluiindicatori de rezultat ai programuluistructura programului  subprogramul 1.1. resurse umane  subprogramul 1.2. performanţă instituţională  subprogramul 1.3. infrastructuri de cercetare-dezvoltare  subprogramul 1.4. suport2. programul 2: creşterea competitivităţii economiei româneşti prin cercetare, dezvoltare şi inovareobiectivele programuluiindicatori de rezultat ai programuluistructura programului  subprogramul 2.1. competitivitate prin cercetare, dezvoltare şi inovare  subprogramul 2.2. transfer tehnologic ...

‹‹ Pagina 1 din 10
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5