Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial - plan Twitter Facebook

Monitorul Oficial
Plan (afisez 106 rezultate)


‹‹ Pagina 1 din 11

Monitorul Oficial 605 bis din 09 August 2016 (M. Of. 605 bis/2016)

 PLANUL DE MANAGEMENT din 8 iunie 2016 al sitului de importanţă comunitară ROSCI0223 Sărăturile Ocna Veche EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 605 bis din 9 august 2016

──────────aprobat prin ordinul 1.072 din 08 iunie 2016 publicat în monitorul oficial al româniei, partea i nr. 605 din 09 august 2016.──────────cuprins introducerecap. iaspecte descriptive demersuri conservative obiective de conservare relevanţa obiectivelor de conservarecap. iidescriere succintĂ a sitului geologie hidrologie şi hidrografie clima soluri floră şi vegetaţie faună starea actuală de conservare a sitului rosci0223 valoarea sitului rosci0223cap. iiiscopul, obiectivele Şi temele planului de management scopul pm temele pmcap. ivimplementarea planului de management repere bibliografice anexa 1 matrice strategie plan de management anexa 2 buget plan de management anexa 3 harta sit regulamentul sitului natura 2000 rosci0223 sărăturile ocna vecheintroducere planul de management al unei arii naturale protejate este definit ca fiind acel instrument tehnico-administrativ prin care se arată ce anume ...

Monitorul Oficial 641 bis din 22 August 2016 (M. Of. 641 bis/2016)

 PLAN DE MANAGEMENT din 10 mai 2016 privind ariiele naturale protejate Pădurea Fundeanu, cod 2.407 EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 641 bis din 22 august 2016

──────────aprobat prin ordinul nr. 873 din 10 mai 2016 a fost publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 641 din 22 august 2016.────────── cuprins lista tabelelorcap. iintroducere Şi context1.1. scurtă descriere a planului, scopului şi obiectivelor sale1.2. scopul şi categoria ariei naturale protejate1.3. baza legală pentru aria protejată şi pentru planul de management1.4. procesul elaborării planului de management1.5. procedura de modificare şi actualizare a planului de management1.6. procedura de implementarecap. iidescrierea ariei naturale protejate pĂdurea fundeanu2.1. informaţii generale2.1.1. localizare2.1.2. căi de acces2.1.3. folosinţa şi forma de proprietate a terenurilor2.2. mediul fizico-geografic2.2.1. geologia2.2.2. geomorfologia2.2.3. clima2.2.4. hidrologia2.2.5. solurile2.3. mediul biotic2.3.1. habitate naturale2.3.2. fauna2.4. ...

Monitorul Oficial 601 bis din 08 August 2016 (M. Of. 601 bis/2016)

 PLAN DE MANAGEMENT din 31 mai 2016 integrat al sitului de importanţă comunitară ROSCI0176 Pădurea Tătăruşi şi al rezervaţiei naturale Pădurea Tătăruşi EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 601 bis din 8 august 2016

──────────aprobat prin ordinul nr. 1.017/2016 publicat în monitorul oficial al româniei, partea i nr. nr. 601 din 08 august 2016────────── listĂ de abrevieri dj - drum judeţean gnm - garda naţională de mediu iucn - uniunea internaţională pentru conservarea naturii (internaţional union for conservation of nature) ong - organizaţie non-guvernamentală pug - plan urbanistic general puz - plan urbanistic zonal patj - plan de amenajare a teritoriului judeţean u.a. - unitate amenajistică u.p. - unitate de producţie cuprinscap. 1introducere1.1. scurtă descriere a planului de management1.2. scurtă descriere a ariilor naturale protejate1.3. cadrul legal referitor la aria protejată şi la elaborarea planului de management1.4. procesul de elaborare a planului de management1.5. procedura de ...

Monitorul Oficial 764 bis din 30 Septembrie 2016 (M. Of. 764 bis/2016)

 PLAN DE MANAGEMENT din 21 iunie 2016 al sitului ROSCI0321 Moldova Superioară EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 764 bis din 30 septembrie 2016

──────────aprobat de ordinul nr. 1.136 din 21 iunie 2016, publicat în monitorul oficial, partea i nr. 764 din 30 septembrie 2016.──────────  cuprins capitolul 1. introducere Şi context1.1. scurtă descriere a planului de management1.2. scurtă descriere a sitului rosci0321 moldova superioară1.3. obiectivul general al planului de management1.4. cadrul legal referitor la aria naturală protejată şi la elaborarea planului de management1.5. procesul de elaborare a planului de management1.6. istoricul revizuirilor şi modificărilor planului de management1.7. procedura de modificare şi actualizare a planului de management1.8. procedura de implementare a planului de management capitolul 2. descrierea ariei naturale protejate2.1. informaţii generale2.1.1. localizarea ariei ...

Monitorul Oficial 809 bis din 13 Octombrie 2016 (M. Of. 809 bis/2016)

 PLANUL DE MANAGEMENT din 12 august 2016 al sitului Natura 2000 ROSPA0142 Teremia Mare-Tomnatic EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 809 bis din 13 octombrie 2016

──────────aprobat prin ordinul nr. 1639 din 12 august 2016, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 809 din 12 august 2016.──────────  cuprinsi. introducere1.1. scopul planului de management1.2. baza legală a planului de managementii. descrierea sitului rospa0142 teremia mare-tomnatic2.1. informaţii generale2.1.1. localizare2.1.2. cadrul legal şi administrativ pentru management2.1.3. drepturi de proprietate, administrare şi folosinţă a terenurilor2.1.4. factorii interesaţi2.1.5. resurse pentru management şi infrastructură2.1.6. planuri şi programe relevante pentru managementul ariei naturale protejate2.1.7. sistemul de planificare a activităţilor, monitorizare şi raportare2.2. mediul fizic2.2.1. geologia, geomorfologia, formele de relief2.2.2. hidrologia2.2.3. clima2.2.4. soluri2.3. mediul biotic2.3.1. regiunea biogeografică2.3.2. fauna2.3.2.1. specii ...

Monitorul Oficial 805 bis din 12 Octombrie 2016 (M. Of. 805 bis/2016)

 PLAN DE MANAGEMENT din 28 iulie 2016 al sitului Natura 2000 ROSPA0126 Livezile-Dolaţ EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 805 bis din 12 octombrie 2016

──────────aprobat prin ordinul nr. 1532/2016, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i nr. 805 din 12 octombrie 2016.──────────  glosar de termeni utilizaŢi În planul de management● habitate de interes de conservare - habitate de interes comunitar incluse în formularul standard, habitate importante pentru speciile de interes comunitar incluse în formularul standard - ca loc de hrănire, reproducere, adăpost - habitate rare la nivel naţional.● habitate prioritare - habitate considerate rare sau valoroase la nivel european, pentru care au fost stabilite strategii de conservare la nivel comunitar.● specii de interes de conservare - specii de interes comunitar, ...

Monitorul Oficial 856 bis din 27 Octombrie 2016 (M. Of. 856 bis/2016)

 PLANUL DE MANAGEMENT din 8 iunie 2016 de management al sitului ROSCI0134 Pădurea Balta-Munteni EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 856 bis din 27 octombrie 2016

──────────aprobat prin ordinul nr. 1080 publicat în monitorul oficial al româniei, partea i nr. 856 din 27 octombrie 2016.──────────  cuprins1. introducere1.1. scurtă descriere a planului de management1.2. cadrul legal referitor la situl de importanţă comunitară rosci0134 pădurea balta- munteni şi la elaborarea planului de management1.3. scurtă descriere a sitului de importanţă comunitară1.4. procesul de elaborare a planului de management1.5. procedura de implementare a planului de management2. descrierea sitului de importanŢĂ comunitarĂ2.1. informaţii generale2.1.1. localizarea sitului de importanţă comunitară2.1.2. limitele sitului de importanţă comunitară2.1.3. suprapunerea cu alte arii naturale protejate2.2. mediul abiotic2.2.1. geologie2.2.2. relief şi geomorfologie2.2.2.1. unităţile de ...

Monitorul Oficial 826 bis din 19 Octombrie 2016 (M. Of. 826 bis/2016)

 PLAN din 29 iunie 2016 de management al sitului ROSCI0391 Siretul Mijlociu - Bucecea EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 826 bis din 19 octombrie 2016

──────────aprobat prin ordinul nr. 1.205 din 29 iunie 2016, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i nr. 826 din 19 octombrie 2016.──────────  cuprins1. introducere1.1. scurtă descriere a planului de management1.2. scurtă descriere a sitului rosci0391 siretul mijlociu- bucecea1.3. cadrul legal referitor la aria naturală protejată şi la elaborarea planului de management1.4. procesul de elaborare a planului de management1.5. procedura de modificare şi actualizare a planului de management1.6. procedura de implementare a planului de management2. descrierea sitului natura 2000 rosci0391 siretul mijlociu- bucecea2.1. informaţii generale2.1.1. localizarea ariei protejate2.1.2. limitele ariei naturale protejate2.1.3. suprapuneri cu alte arii naturale ...

Monitorul Oficial 988 bis din 08 Decembrie 2016 (M. Of. 988 bis/2016)

 PLANURI REGIONALE din 6 decembrie 2016 de servicii de sănătate EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 988 bis din 8 decembrie 2016

──────────aprobate prin ordinul nr. 1376/2016, publicat în monitorul oficial, partea i nr. 988 din 8 decembrie 2016.────────── i. plan regional privind serviciile de sănătate regiunea nord-est abrevieri  bc - judeţul bacău  bt - judeţul botoşani  cmi - cabinet medical individual  cnas - casa naţională de asigurări de sănătate  cnsisp - centrul naţional de statistică şi informatică în sănătate publică  orl - oto-rino-laringologie  ue - ...

Monitorul Oficial 1062 bis din 29 Decembrie 2016 (M. Of. 1062 bis/2016)

 PLAN DE MANAGEMENT din 29 iulie 2016 al sitului ROSCI0364 Râul Moldova între Tupilaţi şi Roman EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1062 bis din 29 decembrie 2016

──────────aprobat de ordinul nr. 1554/2016, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1062 din 29 decembrie 2016.────────── cuprins 1. introducere1.1. scurtă descriere a planului de management1.2. cadrul legal referitor la aria naturală protejată şi la elaborarea planului de management1.3. procesul de elaborare a planului de management1.4. procedura de modificare şi actualizare a planului de management1.5. procedura de implementare a planului de management 2. descrierea ariei naturale protejate2.1. informaţii generale 2.1.1. localizarea ariei naturale protejate 2.1.2. limitele ariei protejate2.2. mediul abiotic 2.2.1. relief şi geomorfologie 2.2.2. geologie 2.2.3. hidrologie 2.2.4. clima 2.2.5. soluri şi subsoluri2.3. mediul biotic 2.3.1. ecosisteme 2.3.2. habitate 2.3.3. flora de interes comunitar 2.3.4. fauna de interes ...

‹‹ Pagina 1 din 11
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice

Conflictele de munca pot fi solutionate!

Cititi intreaga legislatie cu privire la neintelegerile si conflictele de munca!

Descarcati GRATUIT Raportul Special "Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice