Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial - plan Twitter Facebook

Monitorul Oficial
Plan (afisez 95 rezultate)


‹‹ Pagina 1 din 10

Monitorul Oficial 205 bis din 21 Martie 2016 (M. Of. 205 bis/2016)

 PLAN din 14 decembrie 2015 de management al sitului Natura 2000 ROSPA0072 Lunca Siretului Mijlociu EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 205 bis din 21 martie 2016

──────────aprobat de ordinul nr. 1.971 din 14 decembrie 2015, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 205 din 21 martie 2016──────────  cuprins1. introducere1.1. scurtă descriere a sitului1.2. baza legală1.3. procesul de elaborare al planului de management1.4. revizuirea planului de management2. descrierea sitului2.1. informaţii generale2.2. informaţii fizice2.3. lista speciilor de păsări din formularul standard natura 2000 pentru care a fost desemnat situl2.4. informaţii biologice/ecologice2.5. informaţii socio-economice3. evaluarea stĂrii actuale de conservare4. monitorizarea stĂrii de conservare5. ameninŢĂrile specifice pentru fiecare specie/habitat6. scopul Şi obiectivele planului de management7. implementarea planului de management7.1. acţiuni/măsuri de conservare/management7.2. calendar de implementare7.3. ...

Monitorul Oficial 1062 bis din 29 Decembrie 2016 (M. Of. 1062 bis/2016)

 PLAN DE MANAGEMENT din 29 iulie 2016 al sitului ROSCI0364 Râul Moldova între Tupilaţi şi Roman EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1062 bis din 29 decembrie 2016

──────────aprobat de ordinul nr. 1554/2016, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1062 din 29 decembrie 2016.────────── cuprins 1. introducere1.1. scurtă descriere a planului de management1.2. cadrul legal referitor la aria naturală protejată şi la elaborarea planului de management1.3. procesul de elaborare a planului de management1.4. procedura de modificare şi actualizare a planului de management1.5. procedura de implementare a planului de management 2. descrierea ariei naturale protejate2.1. informaţii generale 2.1.1. localizarea ariei naturale protejate 2.1.2. limitele ariei protejate2.2. mediul abiotic 2.2.1. relief şi geomorfologie 2.2.2. geologie 2.2.3. hidrologie 2.2.4. clima 2.2.5. soluri şi subsoluri2.3. mediul biotic 2.3.1. ecosisteme 2.3.2. habitate 2.3.3. flora de interes comunitar 2.3.4. fauna de interes ...

Monitorul Oficial 124 bis din 17 Februarie 2016 (M. Of. 124 bis/2016)

 PLANUL DE MANAGEMENT din 14 decembrie 2015 al sitului Natura 2000, ROSCI 0138 Pădurea Bolintin EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 124 bis din 17 februarie 2016

──────────aprobat de ordinul nr. 1.968/2015, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 124 din 17 februarie 2016──────────  cuprins1. introducere1.1. scurtă descriere a planului de management1.2. scurtă descriere a ariei naturale protejate1.3. cadrul legal referitor la aria naturală protejată şi la elaborarea planului de management1.4. procesul de elaborare a planului de management1.5. istoricul revizuirilor şi modificărilor planului de management1.6. procedura de modificare şi actualizare a planului de management1.7. procedura de implementare a planului de management2. descrierea ariei naturale protejate2.1. informaţii generale2.1.1. localizarea ariei naturale protejate2.1.2. limitele ariei naturale protejate2.2. mediul abiotic2.2.1. geomorfologie2.2.2. geologie2.2.3. hidrologie2.2.4. clima2.2.5. soluri/subsoluri2.3. ...

Monitorul Oficial 226 bis din 28 Martie 2016 (M. Of. 226 bis/2016)

 PLANUL DE MANAGEMENT din 15 februarie 2016 al sitului ROSCI0221 Sărăturile din Valea Ilenei EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 226 bis din 28 martie 2016

──────────*) aprobat de ordinul nr. 343 din 15 februarie 2016 publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 226 din 28 martie 2016.──────────cuprins1. introducere 1.1. scurtă descriere a planului de management 1.2. scurtă descriere a sitului rosci0221 sărăturile din valea ilenei 1.3. cadrul legal cu privire la aria naturală protejată şi la elaborarea planului de management 1.4. procesul de elaborare al planului de management 1.5. procedura de implementare a planului de management2. descrierea sitului rosci0221 sĂrĂturile din valea ilenei 2.1. informaţii generale 2.1.1. localizarea sitului 2.1.2. limitele sitului rosci0221 sărăturile din valea ilenei 2.1.3. suprapuneri cu alte arii naturale protejate 2.2. mediul abiotic  2.2.1. geomorfologie  2.2.2. geologie  2.2.3. hidrologie  2.2.4. climă  2.2.5. soluri/subsoluri 2.3. mediul ...

Monitorul Oficial 218 bis din 24 Martie 2016 (M. Of. 218 bis/2016)

 PLANUL DE MANAGEMENT din 15 februarie 2016 al sitului de importanţă comunitară "Fâneţele seculare Ponoare" EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 218 bis din 24 martie 2016 ──────────     *) Aprobat de Ordinul nr. 344 din 15 februarie 2016 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 218 din 24 martie 2016. ──────────

Cuprinscapitolul 1 introducere Şi context1.1. scurtă descriere a planului de management, scopul şi obiectivele sale1.2. scopul şi categoria ariei naturale protejate1.3. baza legală privind aria protejată şi planul de management1.4. procesul elaborării planului de management1.5. procedura de modificare şi de actualizare a planului de management1.6. procedura de implementare a planului de managementcapitolul 2 descrierea ariei naturale protejate2.1. informaţii generale 2.1.1. localizare 2.1.2. proprietatea terenurilor şi drepturile de management 2.1.3. resursele pentru management şi infrastructură 2.1.4. acoperirea cu hărţi2.2. mediul fizic2.3. mediul biotic 2.3.1. flora şi comunităţile de plante 2.3.2. fauna 2.3.3. habitate şi ecosisteme 2.3.4. peisaj2.4. informaţii socio-economice şi culturale 2.4.1. folosinţa terenurilor 2.4.2. comunităţi locale 2.4.3. factori interesaţi în aplicarea ...

Monitorul Oficial 233 bis din 30 Martie 2016 (M. Of. 233 bis/2016)

 PLANUL DE MANAGEMENT din 15 februarie 2016 al sitului de importanţă comunitară Fâneţele seculare Frumoasa EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 233 bis din 30 martie 2016 ──────────     *) Aprobat de Ordinul nr. 345 din 15 februarie 2016 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 233 din 30 martie 2016. ──────────

Cuprinscapitolul 1 introducere Şi context1.1. scurtă descriere a planului de management, scopul şi obiectivele sale1.2. scopul şi categoria ariei protejate1.3. baza legală privind aria protejata şi planul de management1.4. procesul elaborării planului de management1.5. procedura de modificare şi actualizare a planului de management1.6. procedura de implementare a planului de managementcapitolul 2 descrierea ariei protejate2.1. informaţii generale 2.1.1. localizare 2.1.2. proprietatea terenurilor şi drepturile de management 2.1.3. resursele pentru management şi infrastructură 2.1.4. acoperirea cu hărţi2.2. mediul fizic2.3. mediul biotic 2.3.1. flora şi comunităţile de plante 2.3.2. fauna 2.3.3. habitate şi ecosisteme 2.3.4. peisaj2.4. informaţii socio-economice şi culturale 2.4.1. folosinţa şi managementul terenurilor în trecut2.5. informaţii socio economice şi culturale: ...

Monitorul Oficial 339 din 04 Mai 2016 (M. Of. 339/2016)

 PLANUL DE MANAGEMENT din 15 martie 2016 al Rezervaţiei Naturale Lacul Bălătău EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 339 din 4 mai 2016

Lista de abrevieridn - drum naţionaliucn - organizaţia internaţională pentru conservarea naturiipoim - programul operaţional "infrastructură mare"cncsis - consiliul naţional al cercetării Ştiinţifice din Învăţământul superioricas - institutul de cercetări şi amenajări silviceapm - agenţia pentru protecţia mediuluiong - organizaţie nonguvernamentalăup - unitate de producţiecap. idescrierea rezervaţiei naturale lacul bălătău1.1. poziţie1.1.1. localizare şi căi de accesrezervaţia naturală lacul bălătău are suprafaţa de 4,7 ha, conform amenajamentului silvic al ocolului silvic dărmăneşti, ediţia 2006, fiind localizată în munţii nemira, din carpaţii orientali, pe raza teritorial-administrativă a oraşului dărmăneşti, judeţul bacău.din dn 12a adjud-miercurea-ciuc, din dreptul localităţii dărmăneşti, pe drumul judeţean dărmăneşti-sânmartin ...

Monitorul Oficial 155 din 01 Martie 2016 (M. Of. 155/2016)

 PLANUL DE MANAGEMENT din 12 februarie 2016 al Rezervaţiei Naturale Codrul secular Runc EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 155 din 1 martie 2016

Abrevieri- r.n.p. - romsilva - regia naţională a pădurilor - romsilva- ong-uri - organizaţii nonguvernamentale- apm - agenţia pentru protecţia mediuluicap. iintroducere1.1. elemente generale ale planului de management1.1.1. scopul planului de managementrezervaţiile naturale sunt acele arii naturale protejate ale căror scopuri sunt protecţia şi conservarea unor habitate şi specii naturale importante sub aspect floristic, faunistic, forestier, hidrologic, geologic, speologic, paleontologic, pedologic.datorită transformărilor majore suferite de mediul înconjurător, mai ales sub influenţa factorului antropic, se impun adoptarea şi aplicarea unor măsuri menite să protejeze elementele constitutive de bază ale arboretului runc.planul de management are ca principal scop menţinerea echilibrului ecologic al ...

Monitorul Oficial 34 bis din 18 Ianuarie 2016 (M. Of. 34 bis/2016)

 PLAN din 7 ianuarie 2016 de urgenţă (Anexa 2)*) EMITENT: MINISTERUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 34 bis din 18 ianuarie 2016

──────────*) aprobat de ordinul ministrului energiei nr. 7 din 7 ianuarie 2016 publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 34 din 18 ianuarie 2016.──────────plan de urgenŢĂromÂniaelaborat în conformitate cu articolul 4 paragraful (1) a) şi articolul 10 al regulamentului (ue) 994/2010 al parlamentului european şi al consiliului din 20 octombrie 2010 privind măsurile de garantare a securităţii aprovizionării cu gaze naturale şi de abrogare a directivei 2004/67/ce1. introducereregulamentul ue nr. 994/2010 impune în art. 4 aliniatul 1) ca autoritatea competentă a fiecărui stat, după consultarea întreprinderilor din sectorul gazelor, a organizaţiilor relevante care reprezintă interesele consumatorilor casnici şi ...

Monitorul Oficial 34 din 18 Ianuarie 2016 (M. Of. 34/2016)

 PLAN din 7 ianuarie 2016 de acţiuni preventive (Anexa 1)*) EMITENT: MINISTERUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 34 din 18 ianuarie 2016

──────────*) aprobat de ordinul ministrului energiei nr. 7 din 7 ianuarie 2016 publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 34 din 18 ianuarie 2016.──────────  planul de acţiuni preventiveromâniaelaborat în conformitate cu articolul 4 paragraful (1) a) şi articolul 5 al regulamentului (ue) 994/2010 al parlamentului european şi al consiliului din 20 octombrie 2010 privind măsurile de garantare a securităţii aprovizionării cu gaze naturale şi de abrogare a directivei 2004/67/ce1. introducereÎn anul 2012 românia, prin intermediul ministerului economiei, a elaborat "evaluarea riscurilor asociate cu securitatea aprovizionării cu gaze naturale". acest document a fost întocmit în conformitate cu articolul 9 din ...

‹‹ Pagina 1 din 10
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice

Conflictele de munca pot fi solutionate!

Cititi intreaga legislatie cu privire la neintelegerile si conflictele de munca!

Descarcati GRATUIT Raportul Special "Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice