Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial - criterii Twitter Facebook

Monitorul Oficial
Criterii (afisez 150 rezultate)
‹‹ Pagina 1 din 15

Monitorul Oficial 983 din 10 Octombrie 2022 (M. Of. 983/2022)

 CRITERII DE EVALUARE din 7 octombrie 2022 a calităţii în vederea avizării cursurilor de perfecţionare în management sanitar sau management al serviciilor de sănătate EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 983 din 10 octombrie 2022

──────────aprobate prin ordinul nr. 3.143 din 7 octombrie 2022, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 983 din 10 octombrie 2022.──────────criterii generale de organizare a programelor de formare:i. formarea iniţială (cursuri de perfecţionare de lungă durată)1. criterii de admitere în programul de formare iniţială:a) studii superioare (medicale, economice, juridice, conform legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare);b) interviu susţinut în vederea admiterii în program.2. durata programului:a) minimum 3 luni - curs de perfecţionare în management sanitar sau management al serviciilor de sănătate;b) 6 luni - curs pentru obţinerea atestatului de studii complementare ...

Monitorul Oficial 973 din 06 Octombrie 2022 (M. Of. 973/2022)

 CRITERII GENERALE din 15 septembrie 2022 pentru stabilirea nivelului de trai rezonabil EMITENT: Comisia de Insolvenţă la Nivel Central PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 973 din 6 octombrie 2022

──────────aprobate prin decizia nr. 10 din 15 septembrie 2022, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 973 din 6 octombrie 2022.──────────art. 1pentru stabilirea nivelului de trai rezonabil se utilizează valoarea coşului minim lunar de consum actualizată de către comisia de insolvenţă la nivel central cu sprijinul institutului naţional de statistică prin raportare la valoarea indicelui preţurilor de consum pentru luna iunie 2022 faţă de aceeaşi lună a anului 2019. elementele constitutive ale coşului minim lunar de consum, precum şi valorile asociate acestora sunt prezentate în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentele criterii generale.art. 2(1) valoarea coşului ...

Monitorul Oficial 893 din 12 Septembrie 2022 (M. Of. 893/2022)

 CRITERII GENERALE din 7 septembrie 2022 de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar EMITENT: Ministerul Educaţiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 893 din 12 septembrie 2022

──────────aprobate prin ordinul nr. 5.379 din 7 septembrie 2022, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 893 din 12 septembrie 2022.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1(1) elevii înscrişi la cursurile cu frecvenţă din învăţământul preuniversitar de stat, nivel gimnazial, liceal şi profesional, beneficiază lunar de burse de performanţă, burse de merit, burse de studiu şi burse de ajutor social, denumite în continuare burse.(2) elevii înscrişi la cursurile cu frecvenţă din învăţământul preuniversitar de stat, nivel primar, beneficiază de burse de performanţă şi burse de ajutor social.(3) prin excepţie de la prevederile alin. (1) şi (2), de bursa de performanţă ...

Monitorul Oficial 527 din 27 Mai 2022 (M. Of. 527/2022)

 CRITERII din 26 mai 2022 pentru autorizarea, construcţia, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea şi întreţinerea sistemelor individuale adecvate de colectare şi epurare a apelor uzate EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 527 din 27 mai 2022

──────────aprobate prin hotĂrÂrea nr. 714 din 26 mai 2022, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 527 din 27 mai 2022.──────────cap. i autorizarea sistemelor individuale adecvateart. 1(1) sistemele individuale adecvate de colectare şi epurare a apelor uzate, denumite în continuare sisteme individuale adecvate, aşa cum sunt definite la art. 3 lit. aj) din legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pot fi autorizate numai acolo unde instalarea unei reţele publice de canalizare nu se justifică din punctul de vedere al impactului asupra mediului sau din motive economice.(2) prin ...

Monitorul Oficial 489 din 17 Mai 2022 (M. Of. 489/2022)

 CRITERII din 13 mai 2022 de autorizare a funcţionării unităţilor emitente de tichete sociale pe suport electronic pentru produse alimentare şi mese calde EMITENT: Ministerul Finantelor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 489 din 17 mai 2022

──────────conţinute de ordinul 1.211 din 13 mai 2022, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 489 din 17 mai 2022.──────────În conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1) şi (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 63/2022 privind unele măsuri temporare pentru acordarea de sprijin material categoriilor de persoane aflate în situaţii de risc de deprivare materială şi/sau risc de sărăcie extremă, suportate parţial din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri de distribuire a acestuia, unităţile emitente de tichete sociale pe suport electronic pentru produse alimentare şi mese calde care nu deţin o autorizaţie de funcţionare conform legii nr. ...

Monitorul Oficial 50 din 17 Ianuarie 2022 (M. Of. 50/2022)

 CRITERII DE EVALUARE din 7 ianuarie 2022 a performanţelor profesionale individuale pentru personalul contractual din cadrul aparatului propriu al Ministerului Energiei EMITENT: Ministerul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 50 din 17 ianuarie 2022

──────────aprobate prin ordinul nr. 8 din 7 ianuarie 2022, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 50 din 17 ianuarie 2022.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1(1) prezentele criterii de evaluare se aplică personalului angajat cu contract individual de muncă din cadrul aparatului propriu al ministerului energiei, cu excepţia celui care ocupă funcţii de demnitate publică, a secretarului general şi a secretarilor generali adjuncţi.(2) prezentele criterii de evaluare se pot aplica şi la nivelul instituţiilor aflate în subordinea sau sub autoritatea ministerului energiei.art. 2(1) prezentele criterii de evaluare stabilesc cadrul general pentru asigurarea concordanţei dintre cerinţele postului, calităţile angajatului şi ...

Monitorul Oficial 8 din 04 Ianuarie 2022 (M. Of. 8/2022)

 CRITERII GENERALE din 22 decembrie 2021 de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat EMITENT: Ministerul Educaţiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 8 din 4 ianuarie 2022

──────────aprobate prin ordinul nr. 5.870 din 22 decembrie 2021, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 8 din 4 ianuarie 2022.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1elevii de la cursurile cu frecvenţă din învăţământul preuniversitar de stat beneficiază lunar de burse de performanţă, burse de merit, burse de studiu şi burse de ajutor social, denumite în continuare burse.art. 2acordarea burselor menţionate la art. 1 reprezintă atât o formă de stimulare a elevilor care obţin rezultate foarte bune la învăţătură şi la diferite discipline/domenii de studiu, cât şi o formă de sprijin al elevilor din medii dezavantajate socioeconomic, în vederea participării la educaţie a ...

Monitorul Oficial 639 din 29 Iunie 2021 (M. Of. 639/2021)

 CRITERII din 28 iunie 2021 ce stau la baza îndeplinirii atribuţiilor comisiei constituite în baza prevederilor art. 87 alin. (3) şi (4) din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022 - pentru asistenţa medicală spitalicească - EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 639 din 29 iunie 2021

──────────aprobate prin ordinul nr. 1.070/628/2021, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 629 din 28 iunie 2021.──────────art. 1prezentele criterii stau la baza îndeplinirii atribuţiilor comisiei constituite în baza prevederilor art. 87 alin. (3) şi (4) din anexa nr. 2 la hotărârea guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022.art. 2la stabilirea zonelor/localităţilor deficitare din punctul de vedere al existenţei medicilor de o anumită specialitate în cadrul unităţilor sanitare cu paturi, în vederea analizării situaţiilor ...

 CRITERII din 28 iunie 2021 ce stau la baza îndeplinirii atribuţiilor comisiei constituite în baza prevederilor art. 22 alin. (4) şi (5) şi art. 40 alin. (2) şi (3) din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022 - pentru asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile clinice şi pentru specialitatea clinică medicină fizică şi de reabilitare - EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 639 din 29 iunie 2021

──────────aprobate prin ordinul nr. 1.070/628/2021, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 629 din 28 iunie 2021.──────────art. 1prezentele criterii stau la baza îndeplinirii atribuţiilor comisiei constituite în baza prevederilor art. 22 alin. (4) şi (5) şi art. 40 alin. (2) şi (3) din anexa nr. 2 la hotărârea guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022.art. 2la stabilirea numărului de norme necesare pentru fiecare specialitate clinică şi pentru specialitatea medicină fizică şi de reabilitare, pe judeţ/municipiul ...

 CRITERII din 28 iunie 2021 ce stau la baza îndeplinirii atribuţiilor comisiei constituite în baza prevederilor art. 2 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022 - pentru asistenţa medicală primară - EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 639 din 29 iunie 2021

──────────aprobate prin ordinul nr. 1.070/628/2021, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 629 din 28 iunie 2021.──────────art. 1prezentele criterii stau la baza îndeplinirii atribuţiilor comisiei constituite în baza prevederilor art. 2 din anexa nr. 2 la hotărârea guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022.art. 2la stabilirea necesarului de medici de familie cu liste proprii pentru mediul urban se au în vedere următoarele criterii:a) totalul populaţiei la nivelul judeţului/municipiului bucureşti, distribuţia acesteia în ...

‹‹ Pagina 1 din 15
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016