Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial - criterii 2013 Twitter Facebook

Monitorul Oficial
Criterii 2013

Selectati luna pentru care doriti sa afisam criterii din 2013‹‹ Pagina 1 din 2

Monitorul Oficial 536 din 26 August 2013 (M. Of. 536/2013)

CRITERII SI METODOLOGIE din 7 august 2013 de echivalare a titlurilor oficiale de medic specialist eliberate de Australia, Canada, Israel, Noua Zeelanda si Statele Unite ale Americii EMITENT: MINISTERUL SANATATII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 26 august 2013

Art. 1În vederea accesului la activităţile profesionale de medic specialist şi exercitarea acestora pe teritoriul româniei, titlurile oficiale de calificare ca medic specialist eliberate de australia, canada, israel, noua zeelandă sau statele unite ale americii se echivalează cu certificatul de medic specialist în cazul în care sunt întrunite cumulativ următoarele criterii:a) titularul întruneşte una din cerinţele prevăzute la art. 370 din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;b) titlul oficial de calificare de medic specialist atestă una din specialităţile medicale clinice sau paraclinice prevăzute de nomenclatorul de specialităţi medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua ...

Monitorul Oficial 356 din 17 Iunie 2013 (M. Of. 356/2013)

CRITERII din 31 mai 2013 privind evaluarea performantelor activitatii profesionale a functionarilor publici cu statut special definitivi din sistemul administratiei penitenciare EMITENT: MINISTERUL JUSTITIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 356 din 17 iunie 2013

Cap. idispoziţii generaleart. 1(1) activitatea de evaluare a performanţelor activităţii profesionale individuale a funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare este desfăşurată în scopul aprecierii conduitei profesionale manifestate, a competenţei profesionale, a rezultatelor activităţii desfăşurate, a preocupării pentru perfecţionarea pregătirii, precum şi a potenţialului de dezvoltare a carierei.(2) asigurarea bunei desfăşurări a activităţii de evaluare a performanţelor profesionale a funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare este o îndatorire de serviciu a directorului general al administraţiei naţionale a penitenciarelor şi a directorilor unităţilor subordonate.(3) personalul care realizează evaluarea activităţii profesionale a funcţionarilor publici cu statut special ...

Monitorul Oficial 331 din 06 Iunie 2013 (M. Of. 331/2013)

CRITERII din 23 aprilie 2013 necesare desemnarii reprezentantilor institutiilor membre, respectiv nominalizarii membrilor Consiliului National al Calificarilor, organ consultativ al Autoritatii Nationale pentru Calificari EMITENT: MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 331 din 6 iunie 2013

Art. 1criteriile generale care se aplică tuturor membrilor consiliului naţional al calificărilor desemnaţi de către ministere şi de către alte instituţii (3 reprezentanţi ai ministerului educaţiei naţionale, 2 reprezentanţi ai ministerului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, un reprezentant al ministerului afacerilor interne, un reprezentant al ministerului sănătăţii, un reprezentant al ministerului transporturilor, un reprezentant al ministerului agriculturii şi dezvoltării rurale, 2 reprezentanţi ai agenţiei naţionale pentru ocuparea forţei de muncă, un reprezentant al centrului naţional pentru dezvoltarea Învăţământului profesional şi tehnic) sunt următoarele:- studii superioare (studiile de masterat/doctorat constituie un avantaj);- vechime relevantă în domeniul calificărilor şi al ...

Monitorul Oficial 195 din 08 Aprilie 2013 (M. Of. 195/2013)

CRITERII din 1 aprilie 2013 ce stau la baza indeplinirii atributiilor comisiei constituite in baza prevederilor art. 44 alin. (4) si (6) din Contractul-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2013 - 2014, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 117/2013, pentru asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitatile clinice (Anexa nr. 2) EMITENT: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 195 din 8 aprilie 2013

Art. 1prezentele criterii stau la baza îndeplinirii atribuţiilor comisiei constituite în baza prevederilor art. 44 alin. (4) şi (6) din contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013 - 2014, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 117/2013.art. 2la stabilirea numărului de norme necesare pentru fiecare specialitate clinică, pe judeţ, se au în vedere următoarele criterii:a) prin normă se înţelege un program de lucru de 7 ore/zi şi, respectiv, de 35 de ore/săptămână;b) suma alocată fiecărei case de asigurări de sănătate pentru asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile clinice, în anul curent;c) ...

CRITERII din 1 aprilie 2013 ce stau la baza indeplinirii atributiilor comisiei constituite in baza prevederilor art. 23 alin. (3) si (4) din Contractul-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2013 - 2014, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 117/2013, pentru asistenta medicala primara (Anexa nr. 1) EMITENT: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 195 din 8 aprilie 2013

Art. 1prezentele criterii stau la baza îndeplinirii atribuţiilor comisiei constituite în baza prevederilor art. 23 alin. (3) şi (4) din contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013 - 2014, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 117/2013.art. 2la stabilirea necesarului de medici de familie cu liste proprii pentru mediul urban se au în vedere următoarele criterii:a) totalul populaţiei la nivelul judeţului/municipiului bucureşti, distribuţia acesteia în mediul urban, precum şi populaţia pe unitate administrativ-teritorială/zonă urbană, utilizând ultimele date puse la dispoziţie de institutul naţional de statistică;b) numărul de persoane înscrise pe listele medicilor ...

CRITERII din 2 aprilie 2013 ce stau la baza indeplinirii atributiilor comisiei constituite in baza prevederilor art. 62 alin. (3) si (4) din Contractul-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2013 - 2014, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 117/2013, pentru asistenta medicala spitaliceasca (Amexa nr. 5) EMITENT: MINISTERUL SANATATII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 195 din 8 aprilie 2013

Art. 1prezentele criterii stau la baza îndeplinirii atribuţiilor comisiei constituite în baza prevederilor art. 62 alin. (3) şi (4) din contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013 - 2014, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 117/2013.art. 2la stabilirea zonelor/localităţilor deficitare din punctul de vedere al existenţei medicilor de o anumită specialitate în cadrul unităţilor sanitare cu paturi, în vederea analizării situaţiilor în care un medic poate acorda servicii medicale spitaliceşti în cadrul a două spitale aflate în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate sau poate acorda servicii medicale spitaliceşti ...

CRITERII din 2 aprilie 2013 ce stau la baza indeplinirii atributiilor comisiei constituite in baza prevederilor art. 44 alin. (5) si (6) din Contractul-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2013 - 2014, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 117/2013, pentru asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitatile paraclinice (Anexa nr. 4) EMITENT: MINISTERUL SANATATII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 195 din 8 aprilie 2013

Art. 1prezentele criterii stau la baza îndeplinirii atribuţiilor comisiei constituite în baza prevederilor art. 44 alin. (5) şi (6) din contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013 - 2014, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 117/2013.art. 2la stabilirea numărului necesar total de investigaţii paraclinice pe judeţ, respectiv a numărului necesar de analize medicale de laborator (inclusiv anatomie patologică) şi a numărului necesar de investigaţii paraclinice de radiologie şi imagistică medicală (inclusiv explorări funcţionale) se au în vedere următoarele criterii:a) totalul populaţiei la nivelul judeţului/municipiului bucureşti, structura pe grupe de vârstă, utilizând ...

CRITERII din 2 aprilie 2013 ce stau la baza indeplinirii atributiilor comisiei constituite in baza prevederilor art. 44 alin. (4) si (6) din Contractul-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2013 - 2014, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 117/2013, pentru asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru medicina dentara (Anexa nr. 3) EMITENT: MINISTERUL SANATATII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 195 din 8 aprilie 2013

Art. 1prezentele criterii stau la baza îndeplinirii atribuţiilor comisiei constituite în baza prevederilor art. 44 alin. (4) şi (6) din contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013 - 2014, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 117/2013.art. 2la stabilirea numărului de norme necesar pentru specialitatea de medicină dentară, pe judeţ, se au în vedere următoarele criterii:a) programul de lucru pe medic este de 3 ore pe zi la cabinet;b) suma alocată fiecărei case de asigurări de sănătate pentru servicii de medicină dentară;c) majorările care se pot acorda în funcţie de gradul profesional ...

CRITERII din 2 aprilie 2013 ce stau la baza indeplinirii atributiilor comisiei constituite in baza prevederilor art. 44 alin. (4) si (6) din Contractul-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2013 - 2014, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 117/2013, pentru asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitatile clinice (Anexa nr. 2) EMITENT: MINISTERUL SANATATII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 195 din 8 aprilie 2013

Art. 1prezentele criterii stau la baza îndeplinirii atribuţiilor comisiei constituite în baza prevederilor art. 44 alin. (4) şi (6) din contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013 - 2014, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 117/2013.art. 2la stabilirea numărului de norme necesare pentru fiecare specialitate clinică, pe judeţ, se au în vedere următoarele criterii:a) prin normă se înţelege un program de lucru de 7 ore/zi şi, respectiv, de 35 de ore/săptămână;b) suma alocată fiecărei case de asigurări de sănătate pentru asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile clinice, în anul curent;c) ...

CRITERII din 2 aprilie 2013 ce stau la baza indeplinirii atributiilor comisiei constituite in baza prevederilor art. 23 alin. (3) si (4) din Contractul-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2013 - 2014, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 117/2013, pentru asistenta medicala primara (Anexa nr. 1) EMITENT: MINISTERUL SANATATII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 195 din 8 aprilie 2013

Art. 1prezentele criterii stau la baza îndeplinirii atribuţiilor comisiei constituite în baza prevederilor art. 23 alin. (3) şi (4) din contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013 - 2014, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 117/2013.art. 2la stabilirea necesarului de medici de familie cu liste proprii pentru mediul urban se au în vedere următoarele criterii:a) totalul populaţiei la nivelul judeţului/municipiului bucureşti, distribuţia acesteia în mediul urban, precum şi populaţia pe unitate administrativ-teritorială/zonă urbană, utilizând ultimele date puse la dispoziţie de institutul naţional de statistică;b) numărul de persoane înscrise pe listele medicilor ...

‹‹ Pagina 1 din 2
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016