Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
CRITERII din 31 mai 2013 privind evaluarea performantelor activitatii profesionale a functionarilor publici cu statut special definitivi din sistemul administratiei penitenciare
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   CRITERII din 31 mai 2013  privind evaluarea performantelor activitatii profesionale a functionarilor publici cu statut special definitivi din sistemul administratiei penitenciare    Twitter Facebook
Cautare document

CRITERII din 31 mai 2013 privind evaluarea performantelor activitatii profesionale a functionarilor publici cu statut special definitivi din sistemul administratiei penitenciare

EMITENT: MINISTERUL JUSTITIEI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 356 din 17 iunie 2013

    CAP. I
    Dispoziţii generale

    ART. 1
    (1) Activitatea de evaluare a performanţelor activităţii profesionale individuale a funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare este desfăşurată în scopul aprecierii conduitei profesionale manifestate, a competenţei profesionale, a rezultatelor activităţii desfăşurate, a preocupării pentru perfecţionarea pregătirii, precum şi a potenţialului de dezvoltare a carierei.
    (2) Asigurarea bunei desfăşurări a activităţii de evaluare a performanţelor profesionale a funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare este o îndatorire de serviciu a directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi a directorilor unităţilor subordonate.
    (3) Personalul care realizează evaluarea activităţii profesionale a funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare are obligaţia de a analiza cu imparţialitate şi obiectivitate nivelul/gradul de îndeplinire a obiectivelor şi responsabilităţilor profesionale în strânsă legătură cu potenţialul profesional şi conduita interpersonală manifestate de persoanele evaluate, precum şi de a avea în vedere specificul muncii, postul ocupat şi aportul concret al acestora la îndeplinirea atribuţiilor funcţionale ale structurilor organizatorice în care sunt încadraţi.
    (4) Activitatea de evaluare este un proces permanent care începe prin stabilirea de către evaluator a obiectivelor individuale, este urmat de monitorizarea gradului de îndeplinire a obiectivelor stabilite, se continuă cu evaluarea performanţelor profesionale anuale şi stabilirea obiectivelor pentru noul an, după care ciclul se repetă.
    ART. 2
    În înţelesul prezentelor criterii, termenii utilizaţi au următoarele semnificaţii:
    a) evaluat - funcţionarul public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, definitiv, ori preotul asimilat corpului ofiţerilor de penitenciare, supus evaluării;
    b) evaluator - persoana care are atribuţii de conducere sau coordonare directă a activităţii evaluatului;
    c) contrasemnatarul - persoana care este şeful ierarhic al evaluatorului;
    d) perioada evaluată - perioada în care funcţionarul public cu statut special a desfăşurat activitate profesională şi care se supune evaluării;
    e) indicator de evaluare - element caracteristic al capacităţilor sau abilităţilor personale, profesionale şi/sau manageriale ale evaluatului;
    f) obiectiv individual - expresia scrisă a rezultatelor care trebuie atinse de evaluat în timpul perioadei evaluate în cadrul unor activităţi declarate ca importante. Obiectivele trebuie să fie specifice, măsurabile/cuantificabile, realizabile, relevante şi prevăzute cu termene de realizare; obiectivele individuale nu reprezintă activităţi propriu-zise;
    g) evaluare intermediară - analiza efectuată de către evaluator şi evaluat asupra gradului de îndeplinire a obiectivelor stabilite, cauzelor care au generat eventuala întârziere în îndeplinirea acestora şi modalităţilor de îmbunătăţire a performanţelor profesionale;
    h) interviu - etapă a procesului de evaluare ce reprezintă un schimb de opinii între evaluat şi evaluator în ceea ce priveşte modul de îndeplinire a indicatorilor de evaluare şi obiectivelor individuale.
    ART. 3
    În situaţia în care un funcţionar public cu statut special îndeplineşte temporar atribuţiile altei funcţii, este evaluat, evaluează sau contrasemnează fişe de evaluare, conform competenţelor specifice acestei funcţii, cu respectarea prevederilor prezentelor criterii.

    CAP. II
    Evaluarea anuală a performanţelor activităţii profesionale a funcţionarilor publici cu statut special

    ART. 4
    (1) Perioada supusă evaluării anuale a performanţelor profesionale este cuprinsă între 1 ianuarie şi 31 decembrie a anului anterior.
    (2) Evaluarea anuală a performanţelor profesionale se realizează pentru funcţionarii publici cu statut special, care au desfăşurat activitate profesională minimum 6 luni, în perioada prevăzută la alin. (1).
    (3) Pentru funcţionarii publici cu statut special, ale căror raporturi de serviciu se nasc în timpul anului şi şi-au desfăşurat activitatea efectiv minimum 6 luni, perioada supusă evaluării curge de la această dată până la 31 decembrie.
    (4) Competenţa de întocmire a evaluărilor anuale este cea prevăzută la art. 23.
    ART. 5
    (1) Evaluarea anuală a performanţelor profesionale ale funcţionarilor publici cu statut special mutaţi, detaşaţi sau delegaţi în cadrul sistemului administraţiei penitenciare se face în unităţile unde îşi desfăşoară activitatea la data de 31 decembrie.
    (2) Evaluarea anuală a performanţelor profesionale ale funcţionarilor publici cu statut special detaşaţi sau delegaţi în afara sistemului administraţiei penitenciare se face de către instituţiile în care îşi desfăşoară activitatea la data de 31 decembrie, cu respectarea prevederilor prezentelor criterii.

    CAP. III
    Evaluarea parţială a performanţelor activităţii profesionale a funcţionarilor publici cu statut special

    ART. 6
    (1) Funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare li se întocmesc evaluări parţiale în cursul anului, astfel:
    a) la modificarea sau încetarea raporturilor de serviciu, punerea la dispoziţie sau suspendarea din funcţie/a raporturilor de serviciu a/ale persoanei evaluate, cu excepţia cazului de arestare preventivă;
    b) la modificarea sau încetarea raporturilor de serviciu, punerea la dispoziţie sau suspendarea din funcţie/a raporturilor de serviciu a/ale evaluatorului, cu excepţia cazului de arestare preventivă.
    (2) În situaţia excepţiilor prevăzute la alin. (1), evaluarea parţială se întocmeşte la încetarea stării de arest preventiv.
    (3) Competenţa de întocmire a evaluărilor parţiale este cea prevăzută la art. 23.
    ART. 7
    (1) Evaluarea parţială nu face obiectul contestaţiei. Funcţionarul public cu statut special nemulţumit de rezultatul evaluării parţiale poate formula obiecţii scrise, în termen de 5 zile lucrătoare de la luarea la cunoştinţă a calificativului acordat.
    (2) Fişa de evaluare parţială şi obiecţiile, în cazul în care sunt formulate, fac parte integrantă din fişa de evaluare anuală a funcţionarilor publici cu statut special şi se anexează la aceasta.
    (3) După finalizare, evaluarea parţială se depune la structura de resurse umane din unitatea în care îşi desfăşoară activitatea evaluatul. Evaluarea parţială se transmite noului evaluator.

    CAP. IV
    Evaluarea intermediară a performanţelor activităţii profesionale individuale a funcţionarilor publici cu statut special

    ART. 8
    (1) Evaluarea intermediară se realizează atunci când evaluatorul identifică la persoana evaluată potenţiale riscuri de neîndeplinire a obiectivelor stabilite sau când evaluatorul ori persoana evaluată consideră necesară analiza gradului de îndeplinire a obiectivelor.
    (2) În urma evaluării intermediare obiectivele individuale pot fi modificate sau completate.
    ART. 9
    (1) Evaluarea intermediară se face prin analiza de către evaluator şi evaluat a gradului de îndeplinire a obiectivelor individuale stabilite, a cauzelor care au generat eventuala neîndeplinire a acestora şi a modalităţilor de îmbunătăţire a performanţelor profesionale.
    (2) Evaluarea intermediară şi observaţiile formulate se consemnează în spaţiul destinat în fişa de obiective individuale, anexă la fişa de evaluare.
    (3) Evaluarea intermediară nu se finalizează prin acordarea unui calificativ şi nu face obiectul contestaţiei.
    ART. 10
    (1) Evaluarea intermediară se realizează în cursul anului ori de câte ori este necesar, observaţiile şi concluziile fiind consemnate în spaţiul special destinat.
    (2) După fiecare evaluare intermediară se înscrie data şi se semnează de către evaluator şi evaluat.

    CAP. V
    Conţinutul fişei de evaluare

    ART. 11
    Formularul tipizat prin care se realizează evaluarea anuală/parţială a performanţelor activităţii profesionale a funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, denumit Fişă de evaluare, este prevăzut în anexa nr. 1.
    ART. 12
    (1) Cap. A "Date personale şi profesionale" este completat de lucrătorii de resurse umane şi formare profesională din unitatea în care îşi desfăşoară activitatea funcţionarul public cu statut special evaluat.
    (2) În fişa de evaluare se consemnează funcţia în care este numită/împuternicită/detaşată persoana evaluată, la data evaluării.
    ART. 13
    (1) La cap. B "Obiective individuale" pentru funcţionarii publici cu statut special sunt prevăzute rubrici pentru definirea obiectivelor, iar evaluatorul stabileşte între 3 şi 5 obiective la începutul perioadei evaluate. Acestea pot fi revizuite după evaluarea intermediară, de către evaluator, în funcţie de diversitatea şi nivelul de complexitate ale atribuţiilor funcţiei, conform consemnărilor din "Fişa de obiective individuale".
    (2) Fiecare obiectiv individual este notat de la 1 la 5. Acordarea punctajului corespunzător obiectivelor individuale se realizează prin marcarea cu "x" în una dintre cele 5 căsuţe aferente fiecărui obiectiv individual, în funcţie de nivelul care corespunde gradului de îndeplinire a obiectivului.
    (3) Punctajul (Punctaj 1) pentru cap. B rezultă din media aritmetică a punctajelor acordate fiecărui obiectiv individual evaluat.
    ART. 14
    (1) La cap. C "Indicatori de evaluare" pentru funcţionarii publici cu statut special cu funcţii de execuţie sunt prevăzuţi 10 indicatori de evaluare, iar în cazul ofiţerilor cu funcţii de conducere sunt prevăzuţi şi 4 indicatori de evaluare suplimentari vizând competenţele manageriale.
    (2) Fiecare indicator de evaluare este notat de la 1 la 5. Acordarea punctajului corespunzător indicatorilor de evaluare se realizează prin marcarea cu "x" în una dintre cele 5 căsuţe aferente fiecărui indicator de evaluare, în funcţie de nivelul care corespunde persoanei evaluate.
    (3) Punctajul (Punctaj 2) pentru cap. C rezultă din media aritmetică a punctajelor acordate fiecărui indicator de evaluare care face obiectul evaluării.
    ART. 15
    (1) La cap. D "Punctajul total/Calificativul acordat de evaluator" evaluatorul consemnează punctajul total şi calificativul propus, precum şi eventuale concluzii, motivaţii şi/sau recomandări.
    (2) Punctajul total se obţine prin calcularea mediei aritmetice a "Punctaj 1" şi "Punctaj 2". Calificativul rezultă din echivalarea punctajului total conform grilei prevăzute la art. 21.
    ART. 16
    La cap. E "Perspective pentru dezvoltarea carierei" evaluatorul menţionează, după caz, perspectivele pentru dezvoltarea carierei persoanei evaluate, respectiv nevoile de pregătire, funcţiile pe care evaluatul le poate îndeplini în viitor.
    ART. 17
    (1) La cap. F "Rezultatul interviului" se consemnează concluziile interviului şi eventualele diferenţe de opinie între evaluat şi evaluator.
    (2) Evaluatorul poate modifica punctajele din fişa de evaluare, dacă se ajunge la un punct de vedere comun. Modificarea punctajului se realizează prin bararea cu o linie a marcajului "x" acordat şi marcarea cu "x" în căsuţa corespunzătoare noului nivel şi se consemnează de către evaluator în spaţiul rezervat la acest capitol.
    (3) Pentru parcurgerea acestei etape, în situaţii justificate, pot fi utilizate şi mijloace de comunicare la distanţă, evaluatul semnând ulterior fişa de evaluare. În acest caz interviul se înregistrează, aspect care se consemnează la acest capitol.
    (4) Obiectivele, organizarea, desfăşurarea şi ghidul interviului sunt prevăzute în anexa nr. 3.
    ART. 18
    (1) La cap. G "Hotărârea contrasemnatarului" se consemnează concluziile şi hotărârea contrasemnatarului, prin bifarea uneia dintre cele 3 variante prevăzute.
    (2) Contrasemnatarul poate modifica punctajul acordat în urma interviului, hotărăşte cu privire la calificativul acordat, având obligaţia de a consemna punctajul/calificativul şi de a motiva eventuala schimbare a punctajului la obiectivele individuale/indicatorii de evaluare. Modificarea punctajului se realizează prin încercuirea marcajului "x" acordat anterior şi marcarea cu "x" în căsuţa corespunzătoare noului nivel şi se consemnează de către contrasemnatar în spaţiul rezervat la acest capitol.
    ART. 19
    La cap. H "Luarea la cunoştinţă a evaluării", evaluatul consemnează luarea la cunoştinţă a evaluării şi optează, după caz, pentru contestarea calificativului acordat.
    ART. 20
    La cap. I "Hotărârea definitivă privind rezolvarea contestaţiei" se consemnează, dacă este cazul, hotărârea comisiei de soluţionare a contestaţiei, precum şi luarea la cunoştinţă a calificativului definitiv de către evaluat.
    ART. 21
    Calificativul acordat se stabileşte pe baza punctajului final, astfel:
    a) între 1,00 şi 1,50 - nesatisfăcător (NS);
    b) între 1,51 şi 2,50 - satisfăcător (S);
    c) între 2,51 şi 3,50 - bun (B);
    d) între 3,51 şi 4,50 - foarte bun (FB);
    e) între 4,51 şi 5,00 - excepţional (E).

    CAP. VI
    Conţinutul fişei de obiective individuale

    ART. 22
    (1) Formularul tipizat în care se consemnează obiectivele individuale, precum şi evaluarea intermediară a acestora, denumit Fişa de obiective individuale, anexă la "Fişa de evaluare", este prevăzut în anexa nr. 2.
    (2) Stabilirea în scris de către evaluator a obiectivelor pentru anul în curs se face cu ocazia evaluării pentru activitatea anului precedent, în cadrul etapei de interviu.

    CAP. VII
    Metodologia evaluării activităţii profesionale

    SECŢIUNEA 1
    Competenţa întocmirii şi hotărârii evaluării activităţii profesionale

    ART. 23
    (1) Realizarea evaluării performanţelor activităţii profesionale şi contrasemnarea pentru funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare încadraţi pe diferite categorii de funcţii se fac potrivit structurii Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi unităţilor subordonate.
    (2) Pentru directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, evaluator este ministrul justiţiei sau, după caz, persoana din conducerea Ministerului Justiţiei căreia i s-a delegat prin ordin coordonarea activităţii Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor. Evaluarea activităţii profesionale a directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nu este supusă contrasemnării.
    (3) Directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor este evaluator, iar ministrul justiţiei sau, după caz, persoana din conducerea Ministerului Justiţiei căreia i s-a delegat prin ordin coordonarea activităţii Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor este contrasemnatar pentru:
    a) directorii generali adjuncţi din Administraţia Naţională a Penitenciarelor;
    b) directorii unităţilor subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;
    c) şefii structurilor din Administraţia Naţională a Penitenciarelor (direcţii, servicii, birouri etc.) din subordinea directă a directorului general;
    d) ofiţerii coordonatori ai compartimentelor din Administraţia Naţională a Penitenciarelor din subordinea directă a directorului general.
    (4) Directorul general adjunct care le coordonează activitatea este evaluator şi directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor este contrasemnatar pentru:
    a) şefii structurilor din Administraţia Naţională a Penitenciarelor (direcţii, servicii, birouri etc.) din subordinea directă a unui director general adjunct;
    b) ofiţerii coordonatori ai compartimentelor din Administraţia Naţională a Penitenciarelor din subordinea directă a unui director general adjunct.
    (5) Pentru funcţionarii publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, din subordinea şefilor de structuri, precum şi coordonatorilor compartimentelor prevăzuţi la alin. (3) şi (4), evaluator este persoana care conduce structura în care îşi desfăşoară activitatea evaluatul sau care coordonează activitatea acesteia, şi contrasemnatar este şeful ierarhic al evaluatorului.
    (6) Directorul unităţii este evaluator şi şeful structurii sau coordonatorul compartimentului de profil din Administraţia Naţională a Penitenciarelor este contrasemnatar pentru:
    a) directorii adjuncţi ai unităţilor subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;
    b) şefii structurilor (servicii, birouri etc.) din subordinea directă a directorilor unităţilor subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;
    c) ofiţerii coordonatori ai compartimentelor din subordinea directă a directorilor unităţilor subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.
    (7) Pentru ofiţerii şi agenţii din unităţile subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, cu excepţia celor prevăzuţi la alin. (6), evaluator este persoana care conduce/este desemnată să coordoneze structura în care îşi desfăşoară activitatea evaluatul şi contrasemnatar este şeful ierarhic al evaluatorului.
    (8) Pentru şefii structurilor/coordonatorii compartimentelor de prevenire a criminalităţii în mediul penitenciar din unităţile subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, evaluator este directorul direcţiei de specialitate din Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi contrasemnatar este şeful ierarhic al evaluatorului.
    (9) Pentru funcţionarii publici cu statut special din cadrul structurilor de prevenire a criminalităţii în mediul penitenciar din unităţile subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, evaluator este persoana care conduce/este desemnată să coordoneze structura în care îşi desfăşoară activitatea evaluatul şi contrasemnatar este directorul direcţiei de specialitate din Administraţia Naţională a Penitenciarelor.
    ART. 24
    Evaluarea anuală a funcţionarilor publici cu statut special se va realiza astfel:
    a) în situaţia în care raporturile de serviciu ale evaluatului şi evaluatorului nu au fost modificate pe parcursul perioadei evaluate, se completează direct fişa de evaluare anuală;
    b) în situaţia în care raporturile de serviciu ale evaluatului şi/sau ale evaluatorului au fost modificate pe parcursul perioadei evaluate, se completează fişa de evaluare anuală, luându-se în considerare evaluările parţiale, proporţional cu perioadele evaluate.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Organizarea şi desfăşurarea activităţii de evaluare a personalului

    ART. 25
    Conducerea unităţii ia măsuri ca în perioada 1-31 decembrie să se desfăşoare următoarele activităţi pregătitoare:
    a) emiterea deciziei privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de evaluare anuală a personalului pe anul în curs, care cuprinde: baza legală, etapele activităţii, stabilirea nominală a evaluatorilor şi a personalului care urmează a fi evaluat, precum şi nominalizarea evaluatorilor pentru anul următor şi a personalului pentru care urmează să fie stabilite obiectivele individuale;
    b) completarea de către structurile de resurse umane şi formare profesională a cap. A din formularele tipizate "Fişă de evaluare" şi distribuirea acestora în vederea realizării activităţii de evaluare;
    c) completarea de către structurile de resurse umane şi formare profesională a cap. A din formularele tipizate "Fişă de obiective individuale" şi distribuirea acestora către evaluatori în vederea stabilirii obiectivelor individuale pentru anul următor;
    d) instruirea evaluatorilor pe bază de semnătură.
    ART. 26
    (1) Activitatea de evaluare a personalului se desfăşoară în perioada 1 ianuarie - 15 martie, după cum urmează:
    a) până la 31 ianuarie:
    - completarea fişei de evaluare de către evaluator;
    - desfăşurarea interviului;
    - stabilirea obiectivelor individuale pentru anul următor;
    - înaintarea fişelor de evaluare la contrasemnatar;
    b) până la 10 februarie - contrasemnarea fişelor de evaluare;
    c) până la 20 februarie - aducerea la cunoştinţă a fişei de evaluare;
    d) până la 15 martie - soluţionarea contestaţiilor.
    (2) Până la 25 martie, după finalizarea activităţii de evaluare a personalului din sistemul administraţiei penitenciare, se întocmeşte de structura de resurse umane din unitate şi se înaintează la Administraţia Naţională a Penitenciarelor - Direcţia management resurse umane: raportul privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de evaluare, situaţia statistică privind evaluarea personalului, întocmită conform anexei nr. 4, tabelul nominal cu întregul personal evaluat şi calificativele acordate, tabelul nominal cu personalul evaluat cu calificativul "nesatisfăcător" şi măsurile luate conform Legii nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, republicată, cu modificările ulterioare.
    (3) Până în 5 aprilie, Direcţia management resurse umane întocmeşte: raportul privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de evaluare la nivelul sistemului penitenciar, situaţia statistică privind evaluarea personalului, întocmită conform anexei nr. 4, precum şi tabelul nominal cu personalul evaluat cu calificativul "nesatisfăcător" şi măsurile luate conform Legii nr. 293/2004, republicată, cu modificările ulterioare.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Procedura de evaluare

    ART. 27
    (1) Evaluatorul realizează evaluarea şi acordă punctaje rezultatelor obţinute de evaluat, raportat la obiectivele individuale/indicatorii de evaluare prevăzuţi la cap. B, respectiv C.
    (2) Obiectivele individuale pentru anul în curs sunt stabilite de către evaluator, cu respectarea definiţiei prevăzute la art. 2, în legătură cu atribuţiile de serviciu şi obligaţiile ce incumbă evaluatului, conform legii. În situaţii temeinic justificate, obiectivele pot fi schimbate în cursul perioadei evaluate de către evaluator cu aducerea lor la cunoştinţa evaluatului.
    (3) După stabilirea obiectivelor individuale evaluatorul trebuie să se asigure de faptul că acestea au fost corect transmise şi înţelese de către evaluat.
    ART. 28
    (1) Evaluatorul are datoria de a nu se lăsa influenţat de aprecierile altor persoane şi de a evalua nepărtinitor, fără prejudecăţi, severitate sau indulgenţă inutile fiecare obiectiv/indicator cuprins în fişa de evaluare.
    (2) În cadrul interviului, pentru o evaluare cât mai corectă a gradului de îndeplinire a obiectivelor individuale, evaluatorul, împreună cu evaluatul, poate să analizeze documentele relevante întocmite la nivelul unităţii penitenciare sau în afara ei, dar în legătură cu aceste obiective.
    (3) Evaluatorul şi evaluatul pot solicita şi folosi documente care conţin informaţii cu privire la activitatea supusă evaluării, cu respectarea cadrului legal privind accesul la informaţii clasificate. În etapa interviului, evaluatorul, dar şi evaluatul se pot folosi de propriile constatări scrise întocmite cu privire la activitatea evaluată sau constatările scrise ale altor persoane sau structuri. Evaluaţii pot să întocmească o analiză a propriei activităţi în scopul prezentării ei în timpul discuţiilor purtate cu evaluatorul.
    ART. 29
    În situaţia în care, din motive temeinic justificate, evaluatorul nu poate realiza evaluarea anuală sau atribuţiile funcţiei evaluatorului nu sunt exercitate, contrasemnatarul devine evaluator.
    ART. 30
    (1) Prin evaluarea anuală, parţială sau intermediară evaluatorul va urmări:
    a) transmiterea către evaluat a unui feedback atât pozitiv, cât şi negativ acolo unde este cazul;
    b) ascultarea punctelor de vedere ale evaluatului;
    c) motivarea evaluatului;
    d) aprecierea corectă şi realistă a performanţelor.
    (2) După finalizarea etapei interviului fişele de evaluare se transmit prin structura de resurse umane către contrasemnatar.
    ART. 31
    (1) În procesul de evaluare contrasemnatarul este responsabil de corectitudinea şi realismul calificativelor acordate evaluaţilor. El monitorizează întregul proces, are un rol proactiv şi ia măsuri astfel încât:
    a) obiectivele individuale stabilite de evaluator să respecte cerinţa de a fi specifice, măsurabile/cuantificabile, realizabile, relevante şi prevăzute cu termene de realizare;
    b) evaluatorii să îşi înţeleagă rolul şi să fie familiarizaţi cu legislaţia aferentă procesului de evaluare.
    (2) Dacă este cazul, contrasemnatarul se întâlneşte cu evaluatorii anterior demarării evaluării finale, evaluării parţiale, respectiv evaluării intermediare pentru realizarea unui schimb de opinii cu privire la procesul de evaluare şi cunoaşterea nivelului de performanţă atins de personalul din subordine.
    (3) Dacă, din motive temeinic justificate, contrasemnatarul nu poate contrasemna fişa de evaluare sau atribuţiile funcţiei contrasemnatarului nu sunt exercitate, conducătorul unităţii în al cărei stat de organizare se regăseşte funcţia contrasemnatarului desemnează o persoană care realizează această activitate.
    ART. 32
    În activitatea de evaluare calificativele trebuie să reflecte cu acurateţe nivelul real al performanţelor profesionale individuale. Calificativele "excepţional" şi "nesatisfăcător" se acordă doar în situaţii temeinic justificate.
    ART. 33
    (1) Fişa de evaluare se aduce la cunoştinţa evaluatului după contrasemnare, de regulă de către evaluator.
    (2) În cazul în care persoana evaluată refuză să semneze de luare la cunoştinţă, dovada comunicării rezultatului evaluării activităţii profesionale se face prin proces-verbal constatator semnat de evaluator şi 2 ofiţeri sau agenţi, dintre care unul va fi obligatoriu din structura de resurse umane şi formare profesională.
    (3) Pentru persoanele care nu sunt prezente în instituţie, aducerea la cunoştinţă a calificativului se realizează printr-un curier al unităţii, telefonic, prin scrisoare recomandată cu aviz de primire sau prin e-mail, păstrându-se confirmarea de trimitere ori primire. În situaţia în care evaluatul refuză primirea documentului se întocmeşte un proces-verbal conform alin. (2).

    CAP. VIII
    Contestaţia la evaluarea performanţelor profesionale

    ART. 34
    (1) În situaţia în care persoana evaluată este nemulţumită de calificativul acordat, are dreptul de a contesta rezultatul evaluării performanţelor profesionale anuale, menţionând explicit şi motivat obiectivele individuale/indicatorii de evaluare ale căror punctaje acordate le consideră necorespunzătoare realităţii.
    (2) Termenul de depunere a contestaţiei este de 3 zile lucrătoare de la data aducerii la cunoştinţă a fişei de evaluare.
    (3) Opţiunea de a face contestaţie se consemnează în fişa de evaluare, iar contestaţia scrisă se depune şi se înregistrează la secretariatul unităţii unde îşi desfăşoară activitatea evaluatul, în termenul prevăzut la alin. (2). Contestaţia depusă după expirarea acestui termen nu se ia în considerare şi se clasează, aspect care se comunică evaluatului în scris.
    ART. 35
    Suspendarea termenului prevăzut la art. 34 alin. (2) intervine când evaluatul se află în una dintre următoarele situaţii:
    a) se află în străinătate;
    b) se află în concediu pentru incapacitate temporară de muncă;
    c) este arestat preventiv;
    d) forţă majoră;
    e) carantină.
    ART. 36
    Soluţionarea contestaţiei se efectuează de către o comisie formată din 3 membri, din care unul este preşedinte, numită după cum urmează:
    a) prin ordin al ministrului justiţiei, pentru funcţionarii publici cu statut special prevăzuţi la art. 23 alin. (2) şi (3);
    b) prin decizie a directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, pentru funcţionarii publici cu statut special prevăzuţi la art. 23 alin. (4), (5), (6), (8) şi (9);
    c) prin decizie a directorului unităţii, pentru funcţionarii publici cu statut special prevăzuţi la art. 23 alin. (7).
    ART. 37
    (1) Termenul de soluţionare a contestaţiilor este de 10 zile lucrătoare de la data numirii comisiei, concluziile consemnându-se într-un proces-verbal semnat de comisie.
    (2) Comisia de soluţionare a contestaţiilor poate solicita evaluatorului şi/sau contrasemnatarului, precum şi altor persoane, după caz, informaţii scrise privind activitatea evaluatului.
    (3) În urma analizării documentaţiei, comisia de soluţionare a contestaţiilor ia una dintre următoarele hotărâri:
    a) "Se menţin punctajele şi calificativul acordat";
    b) "Se modifică punctajele la unii indicatori de evaluare/unele obiective individuale, cu menţinerea calificativului acordat";
    c) "Se modifică unele punctaje şi se stabileşte calificativul ...".
    (4) În situaţiile prevăzute la alin. (3) lit. b) şi c), modificările punctajelor se motivează explicit în procesul-verbal. Modificarea punctajului se face prin încercuirea marcajului "x" acordat de evaluator/contrasemnatar şi marcarea cu "x" de culoare roşie în căsuţa corespunzătoare indicatorului de evaluare/obiectivului individual în dreptul nivelului considerat corespunzător persoanei evaluate.
    (5) Hotărârea comisiei, consemnată în procesul-verbal şi în fişa de evaluare, se aduce la cunoştinţa persoanei care a numit comisia de soluţionare a contestaţiilor şi evaluatului, în termen de 10 zile lucrătoare de la soluţionare şi este definitivă.
    (6) În cazul în care contestatarul refuză să semneze de luare la cunoştinţă a hotărârii comisiei sau lipseşte din unitate, se procedează conform art. 33 alin. (2) şi (3).
    ART. 38
    Funcţionarul public nemulţumit de modul de soluţionare a contestaţiei la evaluarea performanţelor profesionale anuale se poate adresa instanţei de contencios administrativ, în condiţiile legii.
    ART. 39
    Fişele de evaluare a activităţii profesionale anuale, împreună cu anexele acestora, însoţite, după caz, de evaluările parţiale, respectiv obiecţiile scrise şi/sau procesele-verbale privind soluţionarea contestaţiilor, sunt introduse în dosarele profesionale ale celor evaluaţi, în termen de 20 de zile lucrătoare de la data finalizării activităţii de evaluare. În acelaşi termen, calificativele acordate vor fi consemnate în documentele de evidenţă nominală şi aplicaţia informatică.

    CAP. IX
    Dispoziţii finale

    ART. 40
    Imprimatele-tip necesare realizării evaluării activităţii profesionale se asigură de către Direcţia economico-administrativă din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, prin grija Direcţiei management resurse umane.
    ART. 41
    Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentele criterii.


    ANEXA 1
    -------
la criterii
-----------

    ROMÂNIA
    MINISTERUL JUSTIŢIEI
    Administraţia Naţională a Penitenciarelor
    .........................................


                                FIŞĂ DE EVALUARE
                    pentru perioada de la ........ la ......

                       A. Date personale şi profesionale

                                                   ┌──────┬──┬──┬──┬──┬──┬────┐
                                                   │C.I.P.│ │ │ │ │ │ │
 ┌─────────────────────────────────────────────────┴──────┴──┴──┴──┴──┴──┴────┤
 │ Gradul profesional, numele şi prenumele .................................. │
 │ Funcţia .................................................................. │
 │ Data numirii ............................................................. │
 │ Structura în care îşi desfăşoară activitatea ............................. │
 │ Programe de instruire urmate în perioada evaluată ........................ │
 │ Calificativul la verificarea pregătirii profesionale de sfârşit de an .... │
 │ Sancţiuni disciplinare aplicate .......................................... │
 │ Recompense acordate ...................................................... │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


                            B. Obiective individuale

 ┌───┬─────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │Nr.│ │ Evaluare nivel de îndeplinire │
 │crt│Obiective├───────────┬───────────┬────────────┬────────────┬────────────┤
 │ │ │ 5 │ 4 │ 3 │ 2 │ 1 │
 ├───┼─────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │
 │ 1.│ │ │ │ │ │ │
 │ │ ├───────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │
 ├───┼─────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │
 │ 2.│ │ │ │ │ │ │
 │ │ ├───────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │
 ├───┼─────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │
 │ 3.│ │ │ │ │ │ │
 │ │ ├───────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │
 ├───┼─────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │
 │ 4.│ │ │ │ │ │ │
 │ │ ├───────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │
 ├───┼─────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │
 │ 5.│ │ │ │ │ │ │
 │ │ ├───────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │
 ├───┴─────────┼───────────┴───────────┴────────────┴────────────┴────────────┘
 │ │
 │Punctaj 1*) │
 │ │
 │ │
 └─────────────┘
__________
    *) Punctaj 1 reprezintă media aritmetică a punctajelor acordate pentru
       obiectivele evaluate.


  Data .......... Semnătura Semnătura
                         evaluatului ......... evaluatorului ..........                           C. Indicatori de evaluare


 ┌───┬────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │Nr.│ Indicatori │ Nivel de evaluare │
 │crt│ ├────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┤
 │ │ │ 5 │ 4 │ 3 │ 2 │ 1 │
 ├───┼────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
 │ 1.│Cunoştinţe │Dovedeşte excelente │Dovedeşte foarte │Dovedeşte bune │Dovedeşte minime │Dovedeşte │
 │ │profesionale şi │cunoştinţe │bune cunoştinţe │cunoştinţe │cunoştinţe │insuficiente │
 │ │abilităţi practice │profesionale │profesionale │profesionale │profesionale │cunoştinţe │
 │ │ │teoretice şi │teoretice şi │teoretice şi │teoretice şi │profesionale │
 │ │ │deprinderi practice │deprinderi practice │deprinderi practice │deprinderi practice │teoretice şi │
 │ │ │pentru activităţile │pentru activităţile │pentru activităţile │pentru activităţile │deprinderi practice │
 │ │ │specifice funcţiei, │16, 17 specifice │specifice funcţiei; │specifice funcţiei; │pentru activităţile │
 │ │ │precum şi în domenii│funcţiei; obţine │obţine rezultate │nu obţine constant │specifice funcţiei; │
 │ │ │conexe; obţine │constant rezultate │bune la verificările│rezultate bune la │obţine constant │
 │ │ │constant rezultate │foarte bune la │de specialitate şi │verificările de │rezultate inferioare│
 │ │ │foarte bune la │verificările de │la executarea │specialitate şi la │la verificările de │
 │ │ │verificările de │specialitate şi la │şedinţelor de │executarea │specialitate şi la │
 │ │ │specialitate şi la │executarea │tragere. │şedinţelor de │executarea │
 │ │ │executarea │şedinţelor de │ │tragere. │şedinţelor de │
 │ │ │şedinţelor de │tragere. │ │ │tragere. │
 │ │ │tragere; contribuie │ │ │ │ │
 │ │ │la elaborarea unor │ │ │ │ │
 │ │ │lucrări de │ │ │ │ │
 │ │ │specialitate. │ │ │ │ │
 │ │ ├────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │
 ├───┼────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
 │ 2.│Aplicarea │Dovedeşte experienţă│Dovedeşte experienţă│Dovedeşte │Dovedeşte înţelegere│Dovedeşte înţelegere│
 │ │cunoştinţelor │în înţelegerea şi │în înţelegerea şi │înţelegerea şi │parţială a │precară a │
 │ │profesionale în │aplicarea │aplicarea │aplicarea │cunoştinţelor │cunoştinţelor │
 │ │activitate │cunoştinţelor │cunoştinţelor │cunoştinţelor │profesionale în │profesionale în │
 │ │ │profesionale în │profesionale în │profesionale în │îndeplinirea │îndeplinirea │
 │ │ │îndeplinirea tuturor│îndeplinirea │îndeplinirea │sarcinilor de │sarcinilor de │
 │ │ │sarcinilor de │majorităţii │sarcinilor de │serviciu. Uneori │serviciu. Rareori │
 │ │ │serviciu. │sarcinilor de │serviciu. Are o │răspunde corect la │răspunde corect la │
 │ │ │Interpretează în mod│serviciu. │reprezentare clară a│întrebările │întrebările │
 │ │ │corect procedurile │Interpretează în mod│sarcinilor. Poate │referitoare la │referitoare la │
 │ │ │existente. Este │corect procedurile │îndeplini sarcini de│sarcinile de │sarcinile de │
 │ │ │perceput şi │existente. Poate │serviciu în mod │serviciu. Necesită │serviciu. Necesită │
 │ │ │solicitat ca expert │îndeplini sarcini de│independent. │îndrumare în │monitorizare şi │
 │ │ │în cadrul sau în │serviciu complexe │ │sarcinile rutiniere.│îndrumare │
 │ │ │afara instituţiei. │fără supervizare. │ │ │permanentă. │
 │ │ ├────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │
 ├───┼────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
 │ 3.│Calitatea şi │Realizează sarcini │Realizează la │Realizează sarcini │Renunţă deseori la │Calitatea │
 │ │operativitatea │de serviciu de o │termenul stabilit │de serviciu de o │calitate în │rezultatelor muncii │
 │ │activităţilor │calitate care │sarcini de serviciu │calitate medie, în │detrimentul │este │
 │ │desfăşurate │depăşeşte în mod │care depăşesc în mod│termenul stabilit. │cantităţii. │necorespunzătoare. │
 │ │ │constant aşteptările│constant nivelul │ │ │Termenele sunt │
 │ │ │instituţionale şi │mediu de calitate. │ │ │frecvent depăşite. │
 │ │ │profesionale, │ │ │ │ │
 │ │ │înainte de termenul │ │ │ │ │
 │ │ │stabilit. │ │ │ │ │
 │ │ ├────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │
 ├───┼────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
 │ 4.│Preocupare pentru │Dovedeşte │Dovedeşte adeseori │Dovedeşte uneori │Dovedeşte rareori │Nu dovedeşte │
 │ │perfecţionarea │întotdeauna │iniţiativă şi │iniţiativă şi │iniţiativă în │iniţiativă în │
 │ │pregătirii în │iniţiativă şi │preocupare în │preocupare în │perfecţionarea │perfecţionarea │
 │ │vederea │preocupare în │perfecţionarea │perfecţionarea │pregătirii │pregătirii │
 │ │eficientizării │perfecţionarea │pregătirii │pregătirii │profesionale. │profesionale. │
 │ │activităţii │pregătirii │profesionale în │profesionale în │ │ │
 │ │ │profesionale în │vederea │vederea │ │ │
 │ │ │vederea │eficientizării │eficientizării │ │ │
 │ │ │eficientizării │activităţii proprii.│activităţii proprii.│ │ │
 │ │ │activităţii proprii.│Studiază lucrări de │ │ │ │
 │ │ │Studiază lucrări de │specialitate din │ │ │ │
 │ │ │specialitate, │domeniul de │ │ │ │
 │ │ │identifică şi │activitate. │ │ │ │
 │ │ │propune soluţii │ │ │ │ │
 │ │ │aplicabile pentru │ │ │ │ │
 │ │ │eficientizarea │ │ │ │ │
 │ │ │activităţii. │ │ │ │ │
 │ │ ├────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │
 ├───┼────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
 │ 5.│Comunicare │Abilităţi excelente │Dovedeşte constant │Transmite │Uneori transmite │Nu transmite │
 │ │ │de a transmite │abilităţi de a │informaţiile în mod │informaţiile în mod │informaţiile în mod │
 │ │ │informaţiile într-un│transmite │clar; ascultă în mod│clar; ascultă în mod│clar, nu ascultă în │
 │ │ │mod clar, fluent, │informaţiile într-un│activ; îşi adaptează│activ; lucrările │mod activ şi │
 │ │ │coerent. Ascultă în │mod clar, fluent, │limbajul la │întocmite sunt │lucrările întocmite │
 │ │ │mod activ şi oferă │coerent; ascultă în │interlocutor; │realizate cu │sunt realizate fără │
 │ │ │feed-back. Îşi │mod activ şi oferă │lucrările întocmite │acurateţe. │acurateţe. │
 │ │ │adaptează limbajul │feed-back; îşi │sunt realizate cu │ │ │
 │ │ │la interlocutor. │adaptează limbajul │acurateţe. │ │ │
 │ │ │Lucrările întocmite │la interlocutor; │ │ │ │
 │ │ │au compoziţie, │lucrările întocmite │ │ │ │
 │ │ │organizare şi │au compoziţie, │ │ │ │
 │ │ │corectitudine │organizare şi │ │ │ │
 │ │ │gramaticală. │corectitudine │ │ │ │
 │ │ │ │gramaticală. │ │ │ │
 │ │ ├────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │
 ├───┼────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
 │ 6.│Capacitate de a │Capacitatea de a se │Capacitatea de a se │Se integrează în │Relaţionează cu │În mod constant este│
 │ │lucra în echipă │integra cu uşurinţă │integra în │colectivul de muncă │dificultate în │necooperant, îşi │
 │ │ │în colectivul de │colectivul de muncă,│şi este cooperant. │cadrul colectivului │manifestă în mod │
 │ │ │muncă, de a dezvolta│de a dezvolta │ │de muncă şi nu este │nejustificat │
 │ │ │relaţii profesionale│relaţii profesionale│ │cooperant. Afectează│nemulţumirea şi │
 │ │ │armonioase cu │cu subordonaţii, │ │eficienţa echipei. │afectează constant │
 │ │ │subordonaţii, │colegii şi │ │ │eficienţa echipei. Î│
 │ │ │colegii şi │conducătorii │ │ │mod frecvent critică│
 │ │ │conducătorii │ierarhici. │ │ │acţiunile celorlalţi│
 │ │ │ierarhici. │Capacităţi foarte │ │ │ │
 │ │ │Capacităţi │bune în oferirea/ │ │ │ │
 │ │ │excepţionale în │obţinerea suportului│ │ │ │
 │ │ │oferirea/obţinerea │pentru atingerea │ │ │ │
 │ │ │suportului pentru │obiectivelor şi │ │ │ │
 │ │ │atingerea │sarcinilor │ │ │ │
 │ │ │obiectivelor şi │instituţiei. │ │ │ │
 │ │ │sarcinilor │ │ │ │ │
 │ │ │instituţiei. │ │ │ │ │
 │ │ ├────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │
 ├───┼────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
 │ 7.│Responsabilitate şi │Implicare maximă în │Pregătit pentru │Urmăreşte │Realizează │Munceşte într-un │
 │ │iniţiativă │toate sarcinile de │acceptarea unor noi │obiectivele │activităţile la un │ritm inacceptabil. │
 │ │ │serviciu. Caută │sarcini, │stabilite până la │nivel minim. │În mod frecvent îşi │
 │ │ │metode noi de │soluţionează │îndeplinire, se │Necesită │neglijează şi cele │
 │ │ │îndeplinire a │problemele apărute │adaptează la │supraveghere │mai uşor de │
 │ │ │obiectivelor. Este │şi fără supervizare,│condiţiile de │constantă pentru a │îndeplinit sarcini. │
 │ │ │interesat de │caută să soluţioneze│schimbare, │începe şi finaliza │Nu iniţiază nicio │
 │ │ │identificarea unor │sarcini suplimentare│anticipează │sarcinile. În mod │acţiune fără o │
 │ │ │proiecte inovative. │de serviciu din │problemele care pot │frecvent încalcă │dispoziţie în acest │
 │ │ │Acordă importanţă │proprie iniţiativă. │să apară. Necesită │regulile şi normele │sens şi nu îşi asumă│
 │ │ │atingerii │Se conformează şi │supraveghere redusă │existente. │responsabilitatea │
 │ │ │performanţelor │sprijină aplicarea │sau poate acţiona │ │rezultatelor │
 │ │ │instituţiei, se │regulilor, normelor │independent. Se │ │obţinute. În mod │
 │ │ │conformează, │existente. │conformează │ │uzual încalcă │
 │ │ │promovează şi │ │regulilor şi │ │regulile şi normele │
 │ │ │sprijină aplicarea │ │normelor existente. │ │existente. │
 │ │ │regulilor, │ │ │ │ │
 │ │ │normelor existente. │ │ │ │ │
 │ │ ├────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │
 ├───┼────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
 │ 8.│Receptivitate şi │Manifestă │Manifestă deschidere│Îşi însuşeşte noile │Rareori îşi │Nu îşi însuşeşte │
 │ │adaptabilitate │întotdeauna │la noile proceduri │proceduri de lucru │însuşeşte noile │noile proceduri de │
 │ │ │deschidere la noile │de lucru şi │şi le aplică doar în│proceduri de lucru │lucru. Utilizează │
 │ │ │proceduri de lucru │utilizează noi forme│limita dispoziţiilor│şi le aplică cu │superficial forme │
 │ │ │şi utilizează cu │de pregătire │primite. Utilizează │dificultate, fiind │de pregătire │
 │ │ │uşurinţă noi forme │profesională. │doar unele forme de │necesară │profesională. │
 │ │ │de pregătire │Înţelege şi acceptă │pregătire │monitorizarea. │Acceptă formal şi cu│
 │ │ │profesională. │schimbările │profesională. │Utilizează │dificultate │
 │ │ │Înţelege şi acceptă │organizaţionale. │Acceptă schimbările │superficial forme de│schimbările │
 │ │ │cu uşurinţă │Este receptiv la │organizaţionale. │pregătire │organizaţionale. │
 │ │ │schimbările │nevoile entităţii. │ │profesională. │ │
 │ │ │organizaţionale şi │ │ │Acceptă formal şi cu│ │
 │ │ │aderă la valorile │ │ │dificultate │ │
 │ │ │culturii │ │ │schimbările │ │
 │ │ │organizaţionale. │ │ │organizaţionale. │ │
 │ │ │Este receptiv la │ │ │ │ │
 │ │ │nevoile entităţii. │ │ │ │ │
 │ │ ├────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │
 ├───┼────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
 │ 9.│Rezistenţa la stres │În permanenţă │Manifestă │În general manifestă│Rareori îşi │Este irascibil, │
 │ │ │manifestă │capacitatea de a-şi │capacitatea de a-şi │păstrează calmul, │generator de │
 │ │ │capacitatea de a-şi │păstra calmul, │păstra calmul, │răbdarea, │conflicte, devine │
 │ │ │păstra calmul, │răbdarea, │răbdarea, │concentrarea în │agresiv în │
 │ │ │răbdarea, │concentrarea în │concentrarea în │situaţii │situaţii-limită, nu │
 │ │ │concentrarea în │situaţii │situaţii │conflictuale, de │îşi păstrează │
 │ │ │situaţii │conflictuale, de │conflictuale, de │risc, volum mare de │stăpânirea de sine, │
 │ │ │conflictuale, de │risc, volum mare de │risc, volum mare de │muncă, program │comite greşeli în │
 │ │ │risc, volum mare de │muncă, program │muncă, program │prelungit sau în │situaţii tensionate,│
 │ │ │muncă, program │prelungit sau în │prelungit sau în │cazul unor incidente│nu face faţă │
 │ │ │prelungit sau în │cazul unor incidente│cazul unor incidente│critice. Nu are │programului │
 │ │ │cazul unor incidente│critice. │critice. │capacitatea de a │prelungit sau │
 │ │ │critice. │Soluţionează │ │soluţiona conflicte.│volumului ridicat │
 │ │ │Soluţionează │conflicte de amploar│ │ │de muncă. │
 │ │ │conflicte majore în │medie sau situaţii c│ │ │ │
 │ │ │derulare sau │potenţial conflictua│ │ │ │
 │ │ │situaţii cu │scăzut. │ │ │ │
 │ │ │potenţial │ │ │ │ │
 │ │ │conflictual │ │ │ │ │
 │ │ │deosebit. │ │ │ │ │
 │ │ ├────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │
 ├───┼────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
 │10.│Disciplină │Îndeplineşte │Îndeplineşte │În general, │Se conformează cu │Nu se conformează │
 │ │ │dispoziţiile │dispoziţiile │îndeplineşte │dificultate │dispoziţiilor │
 │ │ │primite, respectă │primite, respectă │dispoziţiile │dispoziţiilor │primite, este │
 │ │ │normele │normele │primite, │primite şi este │reticent şi │
 │ │ │şi regulamentele în │şi regulamentele în │respectă normele şi │influenţat major de │conflictual. Încalcă│
 │ │ │vigoare, deontologia│vigoare, deontologia│regulamentele în │starea sa │normele, │
 │ │ │profesională şi face│profesională. Dă │vigoare, │subiectivă. Respectă│regulamentele în │
 │ │ │dovada unei înalte │dovadă de probitate │deontologia │parţial normele, │vigoare şi │
 │ │ │probităţi morale. │morală. │profesională. │regulamentele în │deontologia │
 │ │ │Manifestă preocupare│ │ │vigoare şi │profesională. │
 │ │ │pentru buna imagine │ │ │deontologia │ │
 │ │ │a instituţiei. │ │ │profesională. │ │
 │ │ ├────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │
 ├───┼────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
 │11.│Capacitate │Este extrem de │Identifică şi │În mod constant │Întâmpină greutăţi │Creează mai multe │
 │ │decizională*) │eficient în │rezolvă problemele │identifică │în identificarea şi │probleme decât │
 │ │ │identificarea │apărute/potenţiale │problemele şi ia │soluţionarea │soluţii. Nu este │
 │ │ │problemelor │în mod eficient şi │decizii adecvate. │problemelor, chiar │capabil să │
 │ │ │potenţiale/apărute. │urmăreşte ca acestea│Evaluează variante │şi a celor minore. │identifice probleme │
 │ │ │Propune întotdeauna │să nu se mai repete.│alternative anterior│Ia decizii înainte │evidente. Incapabil │
 │ │ │soluţii alternative,│În mod frecvent │luării deciziei. │de a analiza toate │să determine │
 │ │ │din care alege │soluţionează │ │alternativele. │efectele deciziilor │
 │ │ │soluţia optimă pe │probleme cu grad │ │Uneori neglijează să│luate. │
 │ │ │care o implementează│sporit de │ │ia decizii atunci │ │
 │ │ │Se implică în luarea│dificultate şi │ │când e nevoie. │ │
 │ │ │deciziilor dificile,│caracter de │ │ │ │
 │ │ │în condiţii de │unicitate. │ │ │ │
 │ │ │incertitudine, ce │ │ │ │ │
 │ │ │implică aspecte │ │ │ │ │
 │ │ │controversate şi │ │ │ │ │
 │ │ │extrem de sensibile.│ │ │ │ │
 │ │ │Analizează efectele │ │ │ │ │
 │ │ │deciziei, propune şi│ │ │ │ │
 │ │ │implementează │ │ │ │ │
 │ │ │planuri de │ │ │ │ │
 │ │ │îmbunătăţire │ │ │ │ │
 │ │ │viabile. │ │ │ │ │
 │ │ ├────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │
 ├───┼────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
 │12.│Previziune, │Stabileşte │Stabileşte obiective│Stabileşte obiective│Stabileşte cu │Pentru stabilirea │
 │ │planificare*) │întotdeauna │specifice, │specifice, cu │dificultate │obiectivelor şi │
 │ │ │obiective specifice,│realizabile, │termene aproximative│obiective specifice │identificarea │
 │ │ │măsurabile, │realiste, cu termene│de realizare. │şi nu are │resurselor necesită │
 │ │ │realizabile, │definite. Identifică│Identifică │capacitatea de a │sprijin în │
 │ │ │realiste, cu termene│posibilităţi de │posibilităţi de │fixa termene de │permanenţă. Nu poate│
 │ │ │bine definite. Are │dezvoltare a │dezvoltare a │realizare. Necesită │anticipa potenţiale │
 │ │ │perspectivă asupra │activităţilor │activităţilor │sprijin pentru │riscuri şi nu poate │
 │ │ │dezvoltării │entităţii pe termen │entităţii pe termen │identificarea │propune metode de │
 │ │ │activităţilor │scurt şi mediu. │scurt şi mediu. │posibilităţilor de │eliminare/diminuare │
 │ │ │entităţii pe termen │Identifică resursele│Identifică resursele│dezvoltare a │a acestora. │
 │ │ │mediu şi lung. │şi metodele pentru │şi metodele pentru │activităţilor, │ │
 │ │ │Pentru atingerea │îndeplinirea │îndeplinirea │resurselor şi │ │
 │ │ │obiectivelor are în │obiectivelor. │obiectivelor. │metodelor de │ │
 │ │ │vedere utilizarea │Anticipează │Anticipează │îndeplinire a │ │
 │ │ │celor mai eficiente │potenţiale riscuri │potenţiale riscuri. │obiectivelor. │ │
 │ │ │resurse şi metode. │şi propune soluţii │Pentru identificarea│Anticipează cu │ │
 │ │ │Identifică │pentru eliminarea/ │soluţiilor de │dificultate │ │
 │ │ │potenţiale riscuri │diminuarea acestora.│eliminare/diminuare │potenţiale riscuri. │ │
 │ │ │şi propune soluţii │ │a acestora necesită │Pentru identificarea│ │
 │ │ │adecvate pentru │ │îndrumare. │soluţiilor de │ │
 │ │ │eliminarea/ │ │ │eliminare/diminuare │ │
 │ │ │diminuarea acestora.│ │ │a acestora necesită │ │
 │ │ │ │ │ │îndrumare continuă. │ │
 │ │ ├────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │
 ├───┼────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
 │13.│Organizare şi │Alocă sarcinile de │Munca este permanent│Munca este │Instrucţiunile │Subordonaţii sunt │
 │ │coordonare*) │serviciu şi │bine organizată şi │organizată eficient.│transmise │demotivaţi, │
 │ │ │distribuie eficient │realizată. Resursele│Resursele existente │subordonaţilor sunt │dezorganizaţi, caută│
 │ │ │resursele existente │existente sunt bine │sunt corespunzător │neclare şi confuze. │în mod constant │
 │ │ │astfel încât │utilizate. Ţintele │utilizate. Ţintele │Ineficienţă în │îndrumare de la alţi│
 │ │ │obiectivele │de performanţă sunt │de performanţă sunt │utilizarea │coordonatori. │
 │ │ │entităţii sunt │îndeplinite │de regulă │resurselor. Ţintele │Resursele │
 │ │ │constant │permanent. Îi │îndeplinite. │de performanţă sunt │disponibile nu sunt │
 │ │ │îndeplinite. Ţintele│responsabilizează pe│Subordonaţii au │îndeplinite în │cunoscute. Entitatea│
 │ │ │de performanţă sunt │subordonaţi pentru │reprezentarea │puţine situaţii, │coordonată nu îşi │
 │ │ │frecvent depăşite. │atingerea │rezultatelor care │sub monitorizare şi │atinge obiectivele │
 │ │ │Utilizează eficient │rezultatelor. │trebuie atinse. │îndrumare. │de performanţă. │
 │ │ │procedura delegării │Subordonaţii sunt │Subordonaţii îşi │Subordonaţii sunt │ │
 │ │ │sarcinilor către │motivaţi să-şi │cunosc bine │slab motivaţi şi nu │ │
 │ │ │subordonaţi şi îi │îndeplinească │sarcinile. │au reprezentarea │ │
 │ │ │responsabilizează │sarcinile. │ │rezultatelor care │ │
 │ │ │pentru atingerea │ │ │trebuie atinse. │ │
 │ │ │rezultatelor. │ │ │ │ │
 │ │ │Subordonaţii sunt │ │ │ │ │
 │ │ │extrem de motivaţi │ │ │ │ │
 │ │ │şi entitatea este │ │ │ │ │
 │ │ │excelent organizată.│ │ │ │ │
 │ │ ├────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │
 ├───┼────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
 │14.│Monitorizare şi │Exercită permanent │Exercită verificarea│Sesizează │Eficacitatea │Nu exercită control │
 │ │control*) │verificarea │proceselor din │disfuncţionalităţile│controalelor │asupra │
 │ │ │proceselor din │cadrul entităţii, │din sectorul său de │efectuate este slabă│subordonaţilor. Nu │
 │ │ │cadrul entităţii, │utilizează forme de │activitate. Uneori │Nu este prompt în │are iniţiativă în │
 │ │ │utilizează forme de │control │oferă feed-back │rezolvarea │rezolvarea │
 │ │ │control │diversificate prin │angajaţilor şi │problemelor │problemelor. │
 │ │ │diversificate prin │care stimulează │propune măsuri de │constatate. │Evaluarea │
 │ │ │care stimulează │performanţa în │îmbunătăţire a │Evaluarea │performanţelor │
 │ │ │performanţa în │colectiv. A │activităţii. │performanţelor │subordonaţilor se │
 │ │ │colectiv. A │implementat │Realizează obiectiv │profesionale a │face cu întârziere, │
 │ │ │implementat un │activităţi de │evaluarea │subordonaţilor are │este lacunară şi nu │
 │ │ │sistem de control │control managerial. │performanţelor │un caracter formal │oferă feed-back. │
 │ │ │managerial eficient.│Identifică erorile │profesionale a │şi oferă rar │ │
 │ │ │Identifică cu │şi │subordonaţilor şi │feed-back. │ │
 │ │ │uşurinţă erorile şi │disfuncţionalită- │uneori │ │ │
 │ │ │disfuncţio- │ţile, cauzele │propune/dispune │ │ │
 │ │ │nalităţile, cauzele │acestora şi │măsuri de │ │ │
 │ │ │acestora şi │stabileşte măsurile │dezvoltare │ │ │
 │ │ │stabileşte măsurile │corective. Oferă │profesională. │ │ │
 │ │ │corective. Oferă │feed-back │ │ │ │
 │ │ │feed-back │subordonaţilor. │ │ │ │
 │ │ │subordonaţilor în │Realizează obiectiv │ │ │ │
 │ │ │vederea │evaluarea │ │ │ │
 │ │ │îmbunătăţirii │performanţelor │ │ │ │
 │ │ │activităţii. │profesionale a │ │ │ │
 │ │ │Realizează în mod │subordonaţilor şi │ │ │ │
 │ │ │obiectiv evaluarea │propune/dispune │ │ │ │
 │ │ │performanţelor │măsuri de dezvoltare│ │ │ │
 │ │ │profesionale a │profesională. │ │ │ │
 │ │ │subordonaţilor şi │ │ │ │ │
 │ │ │propune/dispune │ │ │ │ │
 │ │ │măsuri eficiente de │ │ │ │ │
 │ │ │dezvoltare │ │ │ │ │
 │ │ │profesională. │ │ │ │ │
 ├───┴────────────────────┼────────┬───────────┴────────────────────┴────────────────────┴────────────────────┴────────────────────┘
 │Punctaj 2**) │ │
 └────────────────────────┴────────┘

______
    *) Se completează numai pentru funcţiile prevăzute cu indemnizaţie de conducere.
    **) Punctaj 2 reprezintă media aritmetică a punctajelor acordate indicatorilor evaluaţi.


            D. Punctajul total*)/Calificativul acordat de evaluator
                          ................/..........

    Concluzii, motivaţii şi/sau recomandări
    ..........................................................................
    ..........................................................................
    ..........................................................................
    ..........................................................................
    ..........................................................................
    ..........................................................................
    ..........................................................................
    ..........................................................................
________
    *) Punctajul total reprezintă media aritmetică dintre "Punctaj 1" şi
       "Punctaj 2".


                   E. Perspective pentru dezvoltarea carierei

    1. Necesităţi în pregătire (studii superioare, postuniversitare, cursuri
       de specializare, cursuri de dezvoltare a carierei):
    ..........................................................................
    ..........................................................................
    ..........................................................................
    ..........................................................................

    2. Funcţii pe care le-ar putea îndeplini în viitor:
    ..........................................................................
    ..........................................................................
    ..........................................................................

    Numele şi prenumele evaluatorului .....................
    Funcţia .........................
    Data .................. Semnătura .....................


                           F. Rezultatul interviului

    1. Consemnări ale evaluatului
    ..........................................................................
    ..........................................................................
    ..........................................................................
    ..........................................................................

    2. Consemnări ale evaluatorului
    ..........................................................................
    ..........................................................................
    ..........................................................................
    ..........................................................................

                       Semnătura Semnătura
    Data ............. evaluatului .............. evaluatorului .............


                        G. Hotărârea contrasemnatarului

    Se menţin punctajul şi calificativul acordat.
    Se modifică punctajul şi se menţine calificativul acordat.
    Se modifică punctajul şi se acordă calificativul ......................
    Motivaţii privind modificarea punctajului/calificativului şi/sau
    recomandări
    ..........................................................................
    ..........................................................................
    ..........................................................................
    ..........................................................................
    ..........................................................................

    Numele şi prenumele ......................
    Funcţia .....................

    Data ............. Semnătura ..................


                      H. Luarea la cunoştinţă a evaluării

    Dacă doreşte să facă contestaţie*): DA NU
    Numele şi prenumele ..........................

    Data ................ Semnătura ...................
_________
    *) Se va face în scris, în termen de 3 zile lucrătoare de la data luării
       la cunoştinţă.


            I. Hotărârea definitivă privind rezolvarea contestaţiei

    a) Se menţine punctajul şi calificativul acordat.
    b) Se modifică punctajul şi se menţine calificativul acordat.
    c) Se modifică punctajul şi se acordă calificativul ......................

      Numele şi prenumele Luarea la cunoştinţă
     preşedintelui comisiei despre rezultatul contestaţiei
    .......................
    Data .................. Data ...................

    Semnătura Semnătura
    ................ ................    ANEXA 2
    -------
la criterii
-----------

    ROMÂNIA
    MINISTERUL JUSTIŢIEI
    Administraţia Naţională a Penitenciarelor
    .........................................


                         FIŞĂ DE OBIECTIVE INDIVIDUALE
        pentru perioada de la .................. la ...................

                       A. Date personale şi profesionale

 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ Gradul profesional, numele şi prenumele .................................. │
 │ Funcţia .................................................................. │
 │ Structura în care îşi desfăşoară activitatea ............................. │
 └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


                            B. Obiective individuale

 ┌───┬─────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │Nr.│ │ Nivel de îndeplinire │
 │crt│Obiective├───────────┬───────────┬────────────┬────────────┬────────────┤
 │ │ │ 5 │ 4 │ 3 │ 2 │ 1 │
 ├───┼─────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
 │ 1.│ │ │ │ │ │ │
 ├───┼─────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
 │ 2.│ │ │ │ │ │ │
 ├───┼─────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
 │ 3.│ │ │ │ │ │ │
 ├───┼─────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
 │ 4.│ │ │ │ │ │ │
 ├───┼─────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
 │ 5.│ │ │ │ │ │ │
 └───┴─────────┴───────────┴───────────┴────────────┴────────────┴────────────┘

    Numele şi prenumele evaluatorului ...........................
    Funcţia .....................................................
    Data................... Semnătura ....................
    Am luat la cunoştinţă despre conţinutul obiectivelor.
    Data ................ Semnătura ....................


    C. EVALUAREA INTERMEDIARĂ*)

 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ │
 │ │
 │ │
 │ │
 │ │
 │ │
 │ │
 │ │
 │ │
 │ │
 │ │
 └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

________
    *) Cuprinde analiza de către evaluator şi evaluat a gradului de îndeplinire a obiectivelor stabilite, a cauzelor care au generat eventuala neîndeplinire a acestora şi a modalităţilor de îmbunătăţire a performanţelor profesionale. Observaţiile acestora se materializează în scris. Se consemnează data evaluării şi se semnează de evaluat şi evaluator.


    ANEXA 3
    -------
la criterii
-----------

                             Interviul de evaluare

    ART. 1
    Obiectivele interviului
    Obiectivele interviului de evaluare sunt următoarele:
    a) realizarea unui cadru organizat pentru discutarea de către evaluator şi evaluat a problematicii supuse evaluării;
    b) fundamentarea mai exactă a datelor privind performanţa profesională a personalului, în scopul sporirii acurateţei procesului de evaluare;
    c) recunoaşterea rezultatelor activităţi desfăşurate;
    d) clarificarea aşteptărilor pe care le au atât şeful direct, cât şi subordonatul faţă de modul de îndeplinire a atribuţiilor profesionale;
    e) facilitarea autoevaluării personalului şi dezvoltarea unei imagini de sine realiste;
    f) îmbunătăţirea procesului de comunicare între evaluat şi evaluator;
    g) obţinerea suportului emoţional şi a sprijinului direct din partea şefului ierarhic;
    h) identificarea factorilor care au influenţat performanţa personalului;
    i) creşterea motivării şi a satisfacţiei în muncă;
    j) identificarea celor mai potrivite căi pentru dezvoltarea personalului şi a carierei profesionale a acestuia;
    k) lămurirea unor aspecte de natură profesională insuficient cunoscute/clarificate;
    l) eliminarea potenţialelor surse de eroare în apreciere şi limitarea, pe cât posibil, a contestării rezultatelor aprecierii.
    ART. 2
    Pregătirea interviului de evaluare
    Pregătirea interviului de evaluare va cuprinde:
    a) studierea sarcinilor, îndatoririlor şi responsabilităţilor personalului evaluat, a nivelului de îndeplinire a obiectivelor individuale, a indicatorilor de evaluare, precum şi a cerinţelor cuprinse în fişa postului;
    b) evidenţierea aspectelor cuprinse în fişa de evaluare care pot genera confuzii şi interpretări;
    c) planificarea personalului pentru interviu şi comunicarea acesteia.
    ART. 3
    Reguli pentru desfăşurarea interviului
    Desfăşurarea interviului se bazează pe următoarele cerinţe:
    a) Pe durata desfăşurării interviului se recomandă imprimarea unui caracter de discuţie informală şi încurajarea exprimărilor deschise. Dialogul între evaluat şi evaluator se va desfăşura într-un interval rezonabil de timp.
    b) Se vor avea în vedere următoarele aspecte:
    - enumerarea celor mai importante rezultate ale activităţii în perioada evaluată;
    - prezentarea principalelor deficienţe ale activităţii în perioada evaluată;
    - prezentarea factorilor care au influenţat pozitiv sau negativ performanţa profesională în perioada evaluată;
    - argumentarea eventualelor opinii ale personalului evaluat, referitor la obiectivele anului următor;
    - alte aspecte considerate relevante de către evaluat sau evaluator.
    c) Evaluatorul va oferi evaluatului posibilitatea de a-şi susţine argumentat obiecţiile privind modul de apreciere şi de a prezenta aspectele pe care le consideră relevante pentru activitatea sa.
    d) În cadrul discuţiei purtate este obligatorie respectarea principiului legalităţii, responsabilităţii, imparţialităţii şi al respectării ierarhiei organizatorice şi funcţionale, prin urmărirea nivelului de îndeplinire a obiectivelor individuale, a indicatorilor de evaluare şi a cerinţelor cuprinse în fişa postului.
    ART. 4
    Tipuri de întrebări uzitate în cadrul interviului
    (1) În funcţie de rezultatele concrete ale activităţii profesionale, pregătirea şi conduita profesională a personalului, evaluatorul care desfăşoară interviul de evaluare poate prelua sau adapta dintre întrebările din lista de mai jos:
    a) Sunteţi mulţumit de rezultatele pe care dumneavoastră leaţi obţinut în activitatea profesională din perioada evaluată?
    b) Care sunt aspectele activităţii profesionale de care nu sunteţi mulţumit?
    c) Ce consideraţi că trebuie făcut pentru îmbunătăţirea lor?
    d) Care sunt factorii (elementele) care au influenţat, pozitiv sau negativ, performanţa dumneavoastră profesională? Motivaţi aspectele prezentate.
    e) Dar performanţa structurii în care munciţi? Motivaţi aspectele prezentate.
    f) Consideraţi că deţineţi cunoştinţele şi deprinderile necesare postului? Dacă se apreciază că persoana evaluată nu deţine cunoştinţele şi deprinderile necesare postului, se pun următoare întrebări: Ce consideraţi că ar trebui să faceţi dumneavoastră pentru ridicarea propriului nivel de cunoştinţe şi dobândirea deprinderilor profesionale necesare? Dar structura din care faceţi parte ce ar trebui să facă în acest sens?
    g) Care consideraţi că este cea mai accentuată calitate personală a dumneavoastră? Motivaţi alegerea făcută. (Dacă nu a fost amintită niciuna dintre calităţile personale prevăzute în fişa de evaluare, se vor aminti de către evaluator în mod obligatoriu toate aspectele cuprinse în fişa de evaluare care sunt susceptibile de a fi apreciate drept excepţionale.)
    h) Care consideraţi că este cea mai puţin accentuată calitate personală a dumneavoastră? Motivaţi alegerea făcută. (Se va proceda ca la punctul anterior, în sensul că se vor aminti de către evaluator în mod obligatoriu toate aspectele cuprinse în fişa de evaluare care sunt susceptibile de a fi apreciate ca nesatisfăcătoare.)
    i) Care consideraţi că este cea mai accentuată capacitate managerială a dumneavoastră? Motivaţi alegerea făcută. (Întrebarea se va pune numai personalului cu funcţii de conducere.)
    j) Care consideraţi că este cea mai puţin accentuată capacitate managerială a dumneavoastră? Motivaţi alegerea făcută. (Întrebarea se va pune numai personalului cu funcţii de conducere.)
    k) Ce aşteptaţi dumneavoastră pentru anul următor în plan profesional? Ce doriţi să faceţi personal pentru obţinerea unor rezultate mai bune în activitate? Care ar trebui să fie, pentru atingerea acestui deziderat, sprijinul colegilor sau al structurii de conducere?
    l) Ce alte solicitări profesionale sau personale aveţi, dintre cele care ar putea fi rezolvate de unitate sau de alte structuri din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor?
    (2) În funcţie de context pot fi puse şi alte întrebări, iar dialogul între evaluat şi evaluator va fi în permanenţă încurajat.


    ANEXA 4
    -------
la criterii
-----------

    ROMÂNIA
    MINISTERUL JUSTIŢIEI
    Administraţia Naţională a Penitenciarelor
    Unitatea .....................


                              SITUAŢIE STATISTICĂ
                privind evaluarea personalului pe anul .........


 ┌─────────┬────────┬─────────────────────────────────────────┬────────┬───────────────────────┬──────┐
 │Categorii│ Total │ Personal evaluat │Personal│ Contestaţii │ │
 │ de │personal├─────┬───────────────────────────────────┤neeeva- ├─────┬─────┬─────┬─────┤Obser-│
 │personal │ │ │ Calificative │ luat │Total│Hotă-│Hotă-│Hotă-│vaţii │
 │ │ │TOTAL├──────┬──────┬────┬───────┬────────┤ │ │râre │râre │râre │ │
 │ │ │ │Excep-│Foarte│Bun │Satis- │Nesatis-│ │ │ a) │ b) │ c) │ │
 │ │ │ │ţional│ bun │ │făcător│făcător │ │ │ │ │ │ │
 ├─────────┼────────┼─────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
 │ Ofiţeri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├─────────┼────────┼─────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
 │ Agenţi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├─────────┼────────┼─────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
 │ TOTAL: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 └─────────┴────────┴─────┴──────┴──────┴────┴───────┴────────┴────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘


                                      ----


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016