Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Acte Monitorul Oficial emise de ministerul-justitiei Twitter Facebook

Acte Monitorul Oficial emise de
Ministerul Justitiei


Monitorul Oficial 838 din 27 Decembrie 2013 (M. Of. 838/2013)

ORDIN nr. 4.043/C din 20 decembrie 2013 pentru aprobarea Normelor proprii de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2013-2014, adaptate la specificul organizarii asistentei medicale in reteaua sanitara a ministerelor si institutiilor din domeniul apararii, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritatii judecatoresti, aplicabile in relatiile contractuale dintre Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti si furnizorii de servicii medicale si medicamente care apartin acestei retele EMITENT: MINISTERUL JUSTITIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 838 din 27 decembrie 2013

Pentru aplicarea art. 5^1 alin. (1) din ordonanţa guvernului nr. 56/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea casei asigurărilor de sănătate a apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 458/2001, şi a art. 2 alin. (2) din hotărârea guvernului nr. 117/2013 pentru aprobarea contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014, cu modificările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea ministerului sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 33 alin. (1) din legea nr. ...

NORME PROPRII din 20 decembrie 2013 de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2013-2014, adaptate la specificul organizarii asistentei medicale in reteaua sanitara a ministerelor si institutiilor din domeniul apararii, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritatii judecatoresti, aplicabile in relatiile contractuale dintre Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti si furnizorii de servicii medicale si medicamente care apartin acestei retele EMITENT: MINISTERUL JUSTITIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 838 din 27 decembrie 2013

Cap. i dispoziţii generaleart. 1 (1) prezentele norme stabilesc reguli de aplicare a contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 117/2013, cu modificările ulterioare, denumit în continuare contract-cadru, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţelele sanitare proprii din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti.(2) prevederile prezentelor norme, în măsura în care nu dispun altfel, se completează cu dispoziţiile normelor metodologice de aplicare în anul 2013 a contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru ...

Monitorul Oficial 777 din 12 Decembrie 2013 (M. Of. 777/2013)

ORDIN nr. 3.760/C din 29 noiembrie 2013 pentru completarea Normelor privind tarifele de onorarii pentru serviciile prestate de notarii publici, aprobate prin Ordinul ministrului justitiei nr. 46/C/2011 EMITENT: MINISTERUL JUSTITIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 777 din 12 decembrie 2013

Având în vedere adresa nr. 3.786 din 3 septembrie 2013 a uniunii naţionale a notarilor publici, prin care se solicită emiterea ordinului ministrului justiţiei de completare a ordinului ministrului justiţiei nr. 46/c/2011 pentru aprobarea normelor privind tarifele de onorarii pentru serviciile prestate de notarii publici,în conformitate cu dispoziţiile art. 67 din legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, republicată, cu modificările ulterioare,în temeiul art. 13 din hotărârea guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul justiţiei emite următorul ordin:art. inormele privind tarifele de onorarii pentru serviciile prestate de notarii publici, aprobate prin ...

Monitorul Oficial 773 din 11 Decembrie 2013 (M. Of. 773/2013)

ORDIN nr. 3.692/C din 27 noiembrie 2013 privind actualizarea numarului posturilor de notar public destinate schimbarilor de sedii ale birourilor notariale pentru anul 2013 EMITENT: MINISTERUL JUSTITIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 773 din 11 decembrie 2013

Având în vedere hotărârea consiliului uniunii naţionale a notarilor publici nr. 77 din 8 august 2013 pentru aprobarea propunerilor privind actualizarea numărului notarilor publici pentru anul 2013,în conformitate cu dispoziţiile art. 21 alin. (2) şi alin. (3) lit. d) din legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi cu dispoziţiile art. 31 lit. d) din regulamentul de aplicare a legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, aprobat prin ordinul ministrului justiţiei nr. 2.333/c/2013,în temeiul art. 13 din hotărârea guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului justiţiei, cu modificările şi completările ...

Monitorul Oficial 765 din 09 Decembrie 2013 (M. Of. 765/2013)

ORDIN nr. 3.691/C din 27 noiembrie 2013 privind actualizarea numarului posturilor de notar public destinate persoanelor care au cel putin 6 ani vechime in functii de specialitate juridica si care vor promova concursul de dobandire a calitatii de notar public in anul 2013 EMITENT: MINISTERUL JUSTITIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 765 din 9 decembrie 2013

Având în vedere hotărârea consiliului uniunii naţionale a notarilor publici nr. 77 din 8 august 2013 pentru aprobarea propunerilor privind actualizarea numărului notarilor publici pentru anul 2013,în conformitate cu dispoziţiile art. 21 alin. (2) şi alin. (3) lit. c) din legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi cu dispoziţiile art. 31 lit. c) din regulamentul de aplicare a legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, aprobat prin ordinul ministrului justiţiei nr. 2.333/c/2013,în temeiul art. 13 din hotărârea guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului justiţiei, cu modificările şi completările ...

Monitorul Oficial 727 din 26 Noiembrie 2013 (M. Of. 727/2013)

ORDIN nr. 3.568/C din 25 noiembrie 2013 privind stabilirea datei punerii in functiune a Tribunalului Specializat Bucuresti EMITENT: MINISTERUL JUSTITIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 727 din 26 noiembrie 2013

Văzând hotărârea a plenului consiliului superior al magistraturii nr. 1.295 din 19 noiembrie 2013,ţinând seama de dispoziţiile art. 13 din hotărârea guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul dispoziţiilor art. 2 alin. (2), art. 37, art. 135 alin. (1), art. 142 alin. (1) din legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul justiţiei emite următorul ordin:art. 1la data de 1 martie 2014, în municipiul bucureşti începe să funcţioneze tribunalul specializat bucureşti.art. 2până la data prevăzută la art. 1 se efectuează toate demersurile legale necesare în vederea operaţionalizării tribunalului ...

Monitorul Oficial 706 din 18 Noiembrie 2013 (M. Of. 706/2013)

ORDIN nr. 2.847/C din 26 septembrie 2013 privind conferirea Semnului onorific In Serviciul Patriei unor functionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiteri EMITENT: MINISTERUL JUSTITIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 706 din 18 noiembrie 2013

În conformitate cu prevederile art. 13 din hotărârea guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 2 din legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al româniei, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 1, art. 4 alin. (1) lit. c) şi art. 6 din legea nr. 573/2004 privind semnul onorific În serviciul patriei pentru ofiţeri şi funcţionari publici cu statut special cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri, cu modificările ulterioare,ministrul justiţiei emite prezentul ordin.art. 1la data de 1 decembrie 2013 se conferă semnul onorific În serviciul patriei ...

ORDIN nr. 2.848/C din 26 septembrie 2013 privind conferirea Semnului onorific In Serviciul Patriei unor functionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maistri militari si subofiteri EMITENT: MINISTERUL JUSTITIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 706 din 18 noiembrie 2013

În conformitate cu prevederile art. 13 din hotărârea guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 2 din legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al româniei, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 1, art. 4 alin. (1) lit. c) şi art. 6 din legea nr. 574/2004 privind semnul onorific În serviciul patriei pentru maiştri militari, subofiţeri şi pentru funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri, cu modificările ulterioare,ministrul justiţiei emite prezentul ordin.art. 1la data de 1 decembrie 2013 se ...

Monitorul Oficial 670 din 01 Noiembrie 2013 (M. Of. 670/2013)

ORDIN nr. 3.029/C din 11 octombrie 2013 privind actualizarea numarului posturilor de notar public destinate notarilor stagiari care vor participa la examenul de definitivat in anul 2013 EMITENT: MINISTERUL JUSTITIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 670 din 1 noiembrie 2013

Având în vedere hotărârea consiliului uniunii naţionale a notarilor publici nr. 77 din 8 august 2013 pentru aprobarea propunerilor privind actualizarea numărului notarilor publici pentru anul 2013,în conformitate cu dispoziţiile art. 21 alin. (2) şi alin. (3) lit. b) din legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi cu dispoziţiile art. 31 lit. b) din regulamentul de aplicare a legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, aprobat prin ordinul ministrului justiţiei nr. 2.333/c/2013,în temeiul art. 13 din hotărârea guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului justiţiei, cu modificările şi completările ...

Monitorul Oficial 662 din 29 Octombrie 2013 (M. Of. 662/2013)

ORDIN nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013 privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Ministerului Justitiei, aprobat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 120/C/2011 EMITENT: MINISTERUL JUSTITIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013

Având în vedere hotărârea guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare, şi hotărârea guvernului nr. 1.849/2004 privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile administraţiei naţionale a penitenciarelor, cu modificările ulterioare,în temeiul dispoziţiilor art. 13 şi art. 23 alin. (3) din hotărârea guvernului nr. 652/2009, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul justiţiei emite următorul ordin:art. iregulamentul de organizare şi funcţionare a ministerului justiţiei, aprobat prin ordinul ministrului justiţiei nr. 120/c/2011, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 116 din 16 februarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. ...

‹‹ Pagina 1 din 50
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016