Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial - ghid-operational Twitter Facebook

Monitorul Oficial
Ghid Operational (afisez 391 rezultate)


‹‹ Pagina 1 din 40

Monitorul Oficial 380 bis din 03 Mai 2018 (M. Of. 380 bis/2018)

 GHID din 2 aprilie 2018 de elaborare a planurilor de management ale ariilor naturale protejate EMITENT: Ministerul Mediului PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 380 bis din 3 mai 2018

──────────aprobat prin ordinul nr. 304/2018 publicat în monitorul oficial al româniei, partea i nr. 380 din 03 mai 2018.──────────anexa 1 la ghidul de elaborare a planurilor de management ale ariilor naturale protejateformatul tip - planul de management al ariei/ariilor naturale protejatecuprins1. informaŢii generale1.1. descrierea sintetică a planului de management1.2. procesul de elaborare al planului de management1.3. descrierea ariei/ariilor naturale protejate vizate de planul de management1.3.1. ariile naturale protejate vizate de planul de management1.3.2. localizarea ariei/ariilor naturale protejate vizate planul de management1.3.3. limitele ariei/ariilor naturale protejate vizate de planul de management1.3.4. zonarea internă a ariei naturale protejate2. mediul abiotic al ariei/ariilor ...

Monitorul Oficial 388 din 07 Mai 2018 (M. Of. 388/2018)

 GHID din 4 mai 2018 privind procedura de selecţie a manifestărilor, acţiunilor şi proiectelor de aniversare a Centenarului României (1918-2018) şi a Primului Război Mondial, formulate şi asumate de entităţi persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial, organizarea şi funcţionarea comisiilor, precum şi procedura de soluţionare a contestaţiilor EMITENT: Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 388 din 7 mai 2018

──────────aprobat prin ordinul nr. 2.319 din 4 mai 2018, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 388 din 7 mai 2018.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1ghidul constituie un suport informativ complex, având rolul de a furniza solicitantului finanţării informaţii esenţiale privind procedura de selecţie a manifestărilor, acţiunilor şi proiectelor de aniversare a centenarului româniei (1918-2018) şi a primului război mondial, organizarea şi funcţionarea comisiilor, precum şi procedura de soluţionare a contestaţiilor.art. 2(1) finanţările nerambursabile pentru manifestările, acţiunile şi proiectele de aniversare a centenarului româniei (1918-2018) şi a primului război mondial se acordă din bugetul ministerului culturii şi identităţii naţionale, în conformitate ...

Monitorul Oficial 300 din 03 Aprilie 2018 (M. Of. 300/2018)

 GHID din 19 martie 2018 pentru gestionarea siguranţei şi protecţiei sănătăţii navigatorilor la bordul navelor care arborează pavilion român, conform prevederilor Convenţiei privind munca în sectorul maritim (MLC 2006) EMITENT: Ministerul Transporturilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 300 din 3 aprilie 2018

──────────aprobat prin ordinul nr. 333 din 19 martie 2018, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 300 din 3 aprilie 2018.──────────1. scop şi obiectivescopul prezentului ghid este de aducere la cunoştinţa navigatorilor, armatorilor sau persoanelor desemnate cu răspunderi în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă la bordul navelor a aspectelor tratate de convenţia privind munca în sectorul maritim (mlc 2006), denumită în continuare convenţia mlc 2006 cu privire la:- prevenirea accidentelor şi bolilor sau efectelor nocive asupra sănătăţii navigatorilor, care rezultă din munca şi activitatea la bordul navei sau în port;– faptul că responsabilitatea pentru siguranţa şi sănătatea în muncă ...

Monitorul Oficial 151 din 16 Februarie 2018 (M. Of. 151/2018)

 GHIDUL din 13 februarie 2018 beneficiarului - 2018 EMITENT: Ministerul pentru Românii de Pretutindeni PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 151 din 16 februarie 2018

──────────aprobat prin ordinul nr. 70 din 13 februarie 2018, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 151 din 16 februarie 2018.──────────ministerul pentru românii de pretutindeni, denumit în continuare ministerul, sprijină activitatea românilor de pretutindeni prin acordarea de finanţări nerambursabile şi alte mijloace de sprijin financiar, în limita bugetului alocat, cu respectarea principiilor liberei concurenţe, eficacităţii utilizării fondurilor publice, transparenţei şi a tratamentului egal. finanţările nerambursabile se acordă pe baza evaluării programelor, proiectelor sau acţiunilor de către o comisie de evaluare şi se realizează efectiv prin acorduri de finanţare (contracte) încheiate cu solicitanţii ce au întrunit condiţiile cumulative prevăzute de prezentul ...

Monitorul Oficial 57 din 19 Ianuarie 2018 (M. Of. 57/2018)

 GHIDUL din 10 ianuarie 2018 beneficiarului - 2018 EMITENT: Ministerul pentru Românii de Pretutindeni PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 57 din 19 ianuarie 2018

──────────aprobat prin ordinul nr. 3 din 10 ianuarie 2018, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 57 din 19 ianuarie 2018.──────────ministerul pentru românii de pretutindeni, denumit în continuare ministerul, sprijină activitatea românilor de pretutindeni prin acordarea de finanţări nerambursabile şi alte mijloace de sprijin financiar, în limita bugetului alocat, cu respectarea principiilor liberei concurenţe, eficacităţii utilizării fondurilor publice, transparenţei şi tratamentului egal. finanţările nerambursabile se acordă pe baza evaluării programelor, proiectelor sau acţiunilor de către o comisie de evaluare şi se realizează efectiv prin acorduri de finanţare (contracte) încheiate cu solicitanţii ce au întrunit condiţiile cumulative prevăzute de prezentul ghid, ...

Monitorul Oficial 882 din 09 Noiembrie 2017 (M. Of. 882/2017)

 GHID DE FINANŢARE din 3 noiembrie 2017 a Programului vizând transporturile tip RO-LA EMITENT: Ministerul Mediului PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 882 din 9 noiembrie 2017

──────────aprobat prin ordinul nr. 1.378 din 3 noiembrie 2017, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 882 din 9 noiembrie 2017.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1rolul ghidului de finanţare(1) ghidul de finanţare a programului vizând transporturile tip ro-la, denumit în continuare ghid, constituie un suport informativ complex, având rolul de a furniza solicitantului de finanţare din fondul pentru mediu informaţii esenţiale privind derularea programului vizând transporturile tip ro-la, denumit în continuare program.(2) ghidul conţine dispoziţii privind:a) sursa de finanţare, suma prevăzută şi durata de aplicare a programului;b) cuantumul şi condiţiile de acordare a finanţării;c) categoriile de persoane eligibile şi criteriile de eligibilitate;d) ...

Monitorul Oficial 491 bis din 28 Iunie 2017 (M. Of. 491 bis/2017)

 GHIDUL SOLICITANTULUI din 31 mai 2017 aferent măsurii III.2 - Punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunităţii (inclusiv costurile de funcţionare şi animare) - Selectarea grupurilor de acţiune locală pentru pescuit (FLAG-uri) EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 491 bis din 28 iunie 2017

──────────aprobat de ordinul nr. 181 din 31 mai 2017, publicat în monitorul oficial al româniei nr. 491 din 28 iunie 2017.──────────  programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020 prioritatea uniunii europene 4 creŞterea gradului de ocupare a forŢei de muncĂ Şi sporirea coeziunii teritoriale obiectiv specific 4: promovarea creşterii economice, a incluziunii sociale şi a creării de locuri de muncă şi furnizarea de sprijin pentru creşterea şanselor de angajare şi a mobilităţii forţei de muncă în cadrul comunităţilor costiere şi interioare, dependente de pescuit şi acvacultură, inclusiv diversificarea din domeniul pescuitului şi al altor sectoare ale economiei maritime. tipul apelului: competitiv, ...

Monitorul Oficial 544 bis din 11 Iulie 2017 (M. Of. 544 bis/2017)

 GHIDUL SOLICITANTULUI din 26 iunie 2017 aferent măsurii II.10 "Acvacultura care furnizează servicii de mediu" EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 544 bis din 11 iulie 2017

──────────aprobat prin ordinul nr. 211/2017 publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 544 din 11 iulie 2017.────────── programul operaŢional pentru pescuit Şi afaceri maritime   2014-2020  prioritatea uniunii 2   stimularea acvaculturii durabile din   punctul de vedere al mediului, eficiente din punctul de vedere al utilizĂrii resurselor, inovatoare, competitive Şi bazate pe cunoaŞtere  ghidul solicitantului  obiectiv specific 2.4 promovarea acvaculturii   cu un nivel ridicat al protecţiei mediului înconjurător şi  promovarea sănătăţii animalelor, precum şi a siguranţei şi sănătăţii publice   mĂsura: ii.10 acvacultura care furnizeazĂ servicii de mediu  tipul apelului: ...

Monitorul Oficial 565 din 17 Iulie 2017 (M. Of. 565/2017)

 GHID din 4 iulie 2017 privind formatul-cadru şi conţinutul raportului final de securitate nucleară pentru fabricile de combustibil nuclear EMITENT: Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 565 din 17 iulie 2017

──────────aprobat prin ordinul nr. 142 din 4 iulie 2017, puclicat în monitorul oficial, partea i, nr. 565 din 17 iulie 2017.────────── cap. idomeniu, scop, definiţiisecŢiunea 1domeniu şi scopart. 1(1) prezentul ghid este emis în conformitate cu prevederile legii nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.(2) prin prezentul ghid se stabilesc recomandările comisiei naţionale pentru controlul activităţilor nucleare, denumită în continuare cncan, privind formatul-cadru şi conţinutul raportului final de securitate nucleară pentru fazele de punere în funcţiune şi exploatare ale unei fabrici de combustibil nuclear.art. 2(1) recomandările din ...

Monitorul Oficial 561 din 14 Iulie 2017 (M. Of. 561/2017)

 GHID din 4 iulie 2017 privind formatul-cadru şi conţinutul raportului final de securitate nucleară pentru reactoarele de cercetare EMITENT: Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 561 din 14 iulie 2017

──────────aprobat prin ordinul nr. 143 din 4 iulie 2017, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 561 din 14 iulie 2017.────────── cap. idomeniu, scop, definiţiisecŢiunea 1domeniu şi scopart. 1(1) prezentul ghid este emis în conformitate cu prevederile legii nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.(2) prin prezentul ghid se stabilesc recomandările comisiei naţionale pentru controlul activităţilor nucleare, denumită în continuare cncan, privind formatul-cadru şi conţinutul raportului final de securitate nucleară pentru fazele de punere în funcţiune şi exploatare ale unui reactor de cercetare.art. 2(1) recomandările din ...

‹‹ Pagina 1 din 40
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice

Conflictele de munca pot fi solutionate!

Cititi intreaga legislatie cu privire la neintelegerile si conflictele de munca!

Descarcati GRATUIT Raportul Special "Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice