Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial - ghid-operational Twitter Facebook

Monitorul Oficial
Ghid Operational (afisez 401 rezultate)


‹‹ Pagina 1 din 41

Monitorul Oficial 877 din 17 Octombrie 2018 (M. Of. 877/2018)

 GHID DE GESTIONARE din 28 septembrie 2018 a sângelui pacientului în perioada perioperatorie EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 877 din 17 octombrie 2018

──────────aprobat prin ordinul nr. 1.251 din 28 septembrie 2018, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 877 din 17 octombrie 2018.──────────introducerepacienţii cu anemie netratată sau deficit de fier, propuşi pentru intervenţii chirurgicale cu risc de sângerare, au un risc crescut de morbiditate şi mortalitate postoperatorie^1,2. administrarea de sânge (transfuzia) în aceste situaţii nu numai că nu constituie un tratament etiologic, dar poate fi asociată cu creşterea morbidităţii^3 şi reduce nejustificat resursele de componente sanguine umane pentru utilizare terapeutică.Încă din 2010, organizaţia mondială a sănătăţii (oms) a recomandat utilizarea judicioasă a produselor sanguine, introducerea unor soluţii alternative la terapia transfuzională şi ...

Monitorul Oficial 666 bis din 31 Iulie 2018 (M. Of. 666 bis/2018)

 GHIDUL DE PLATĂ din 30 iulie 2018 a ajutorului de stat acordat în baza H.G. nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 666 bis din 31 iulie 2018

──────────aprobat prin ordinul nr. 2.629 din 30 iulie 2018, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 666 din 31 iulie 2018──────────- revizia 2, iulie 2018 - cuprinscapitolul i - informaŢii generale1. ce etape se parcurg după obţinerea acordului pentru finanţare?2. care este termenul maxim de transmitere a cererii de plată?capitolul ii - plata ajutorului de stat1. ce etape se parcurg în vederea efectuării plăţii ajutorului de stat?1.1. Înregistrarea cererii de plată a ajutorului de stat1.2. ordinea îndosarierii documentelor din dosarul cererii de plată a ajutorului de stat1.3. cerinţele din punct de vedere al conformităţii şi al condiţiilor în baza ...

 GHIDUL SOLICITANTULUI din 30 iulie 2018 elaborat în baza Hotărârii Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 666 bis din 31 iulie 2018

──────────aprobat prin ordinul nr. 2.629 din 30 iulie 2018, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 666 din 31 iulie 2018──────────- revizia 2, iulie 2018 -acest document reprezintă un îndrumar pentru solicitanţii de ajutor de stat în cadrul schemei de ajutor de stat pentru stimularea investiţiilor care promovează dezvoltarea regională prin realizarea de investiţii, instituită prin h.g. nr. 807/2014, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 714/30.09.2014, modificată şi completată prin h.g. nr. 357/2016, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 377/17.05.2016 şi prin h.g. nr. 476/2018, publicată în monitorul oficial partea i, nr. 580/09.07.2018informaţii privind modul de ...

Monitorul Oficial 708 din 14 August 2018 (M. Of. 708/2018)

 GHIDUL AUTORITĂŢII EUROPENE din 2 august 2018 pentru Valori Mobiliare şi Pieţe (ESMA) privind cerinţele de guvernanţă a produselor MiFID II EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 708 din 14 august 2018

──────────conţinut de norma nr. 14 din 2 august 2018, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 708 din 14 august 2018.──────────domeniu de aplicarecui i se aplică?1. prezentul ghid se aplică: - firmelor supuse oricărora dintre următoarele cerinţe:(i) articolul 9 alineatul (3) din directiva 2014/65/ue^1 (mifid ii);(ii) articolul 16 alineatul (3) din mifid ii;(iii) articolul 24 alineatele (1) şi (2) din mifid ii;(iv) articolele 9 şi 10 din directiva delegată (ue) 2017/593 a comisiei^2 (directiva delegată mifid ii);^1 directiva 2014/65/ue a parlamentului european şi a consiliului din 15 mai 2014 privind pieţele instrumentelor financiare şi de modificare a ...

Monitorul Oficial 689 din 08 August 2018 (M. Of. 689/2018)

 GHIDUL din 19 iulie 2018 Autorităţii Europene pentru Valori Mobiliare şi Pieţe (ESMA) privind scenariile de simulare a situaţiilor de criză în temeiul art. 28 din Regulamentul (UE) nr. 1.131/2017 privind fondurile de piaţă monetară (Money-market funds) EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 689 din 8 august 2018

──────────conţinut de norma nr. 13 din 19 iulie 2018, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 689 din 8 august 2018.──────────1. domeniu de aplicarecui i se aplică?1. prezentul ghid se aplică: (i) autorităţilor naţionale competente şi (ii) fondurilor de piaţă monetară şi administratorilor de fonduri de piaţă monetară, astfel cum sunt definiţi în regulamentul (ue) nr. 1.131/2017 al parlamentului european şi al consiliului privind fondurile de piaţă monetară („regulamentul privind fpm“). ce se aplică?2. prezentul ghid stabileşte parametrii de referinţă comuni pentru scenariile de simulare a situaţiilor de criză care vor fi incluse în simulările situaţiilor de criză ...

Monitorul Oficial 510 bis din 21 Iunie 2018 (M. Of. 510 bis/2018)

 GHID ESMA din 7 iunie 2018 privind cooperarea între autorităţi în temeiul articolelor 17 şi 23 din Regulamentul (UE) nr. 909/2014 EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 510 bis din 21 iunie 2018

──────────aprobat prin norma nr. 11 din 7 iunie 2018, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 510 din 21 iunie 2018.──────────cuprins1. domeniul de aplicare2. scop3. conformitate şi obligaţii de raportare3.1. statutul ghidului3.2. obligaţii de raportare4. ghid4.1. obligaţii generale privind cooperarea4.1.1. lista de autorităţi4.1.2. limba4.1.3. date de contact4.2. furnizarea de informaţii şi cererea de opinii4.2.1. În legătura cu procedura de acordare a autorizaţiei4.2.2. În legătura cu prestarea transfrontalieră de servicii4.2.3. confirmarea de primire5. anexăanexa 1 - model pentru cererea de opinii în temeiul articolului 17, alineatele (4), (5) şi (6) din regulamentul (ue) nr. 909/2014 (şi dacă este cazul, pentru furnizarea ...

 GHID ESMA din 7 iunie 2018 privind procesul de calculare a indicatorilor în vederea stabilirii importanţei considerabile a unui CSD pentru un stat membru gazdă EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 510 bis din 21 iunie 2018

──────────aprobat prin norma nr. 11 din 7 iunie 2018, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 510 din 21 iunie 2018.──────────cuprinsi. rezumatmotivele publicăriiconţinutetapele următoareii. ghid privind procesul de calculare a indicatorilor în vederea stabilirii importanţei considerabile a unui csd pentru un stat membru gazdădomeniu de aplicaredefiniţiiobligaţii de conformitate şi de raportarestatutul ghiduluicerinţe privind raportareaorientări privind stabilirea importanţei considerabile a unui csd pentru un stat membru gazdădomeniul de aplicare al datelor care trebuie raportate de către csd-uriprocesul general de colectare a informaţiilor privind datele şi de calculare a indicatorilor în vederea stabilirii importanţei considerabile a unui csd pentru statul membru gazdăprocesul ...

 GHID ESMA din 7 iunie 2018 privind procesul de calcul al indicatorilor pentru a determina cele mai relevante monede în care are loc decontarea EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 510 bis din 21 iunie 2018

──────────aprobat prin norma nr. 11 din 7 iunie 2018, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 510 din 21 iunie 2018.──────────cuprinsi. rezumat1. motivele publicării2. conţinut3. etapele următoareii. ghid privind procesul de calcul al indicatorilor pentru a determina cele mai relevante monede în care are loc decontarea1. domeniul de aplicare2. definiţii4. conformitate şi obligaţii de raportare4.1. statutul ghidului4.2. obligaţii de raportare5. ghid privind determinarea celor mai relevante monede în care are loc decontarea5.1. sfera datelor care trebuie raportate de csd-uri5.2. procesul general de culegere a datelor şi de calcul al indicatorilor pentru a determina cele mai relevante monede în care are loc ...

Monitorul Oficial 668 din 01 August 2018 (M. Of. 668/2018)

 GHID DE FINANŢARE din 17 iulie 2018 a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiile reşedinţe de judeţ EMITENT: Ministerul Mediului PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 668 din 1 august 2018

──────────aprobat prin ordinul nr. 760 din 17 iulie 2018, publicat în monitorul oficial al româniei nr. 668 din 1 august 2018 ──────────cap. idispoziţii generaleart. 1ghidul de finanţare(1) ghidul de finanţare, denumit în continuare ghid, constituie un suport informativ, având rolul de a furniza informaţii esenţiale cu privire la derularea programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiile reşedinţe de judeţ, denumit în continuare program.(2) ghidul conţine dispoziţii privind:a) scopul, obiectivele şi indicatorii ...

Monitorul Oficial 663 din 31 Iulie 2018 (M. Of. 663/2018)

 GHID DE FINANŢARE din 13 iulie 2018 a Programului privind îmbunătăţirea calităţii aerului şi reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, utilizând autovehicule mai puţin poluante în transportul public local de persoane EMITENT: Ministerul Mediului PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 663 din 31 iulie 2018

──────────aprobat prin ordinul nr. 741 din 13 iulie 2018, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 663 din 31 iulie 2018.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1ghidul de finanţare(1) ghidul de finanţare a programului privind îmbunătăţirea calităţii aerului şi reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, utilizând autovehicule mai puţin poluante în transportul public local de persoane, denumit în continuare ghid, constituie un suport informativ, având rolul de a furniza solicitantului de finanţare din fondul pentru mediu informaţii privind derularea programului privind îmbunătăţirea calităţii aerului şi reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, utilizând autovehicule mai puţin poluante ...

‹‹ Pagina 1 din 41
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice