Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial - ghid-operational Twitter Facebook

Monitorul Oficial
Ghid Operational (afisez 398 rezultate)


‹‹ Pagina 1 din 40

Monitorul Oficial 708 din 14 August 2018 (M. Of. 708/2018)

 GHIDUL AUTORITĂŢII EUROPENE din 2 august 2018 pentru Valori Mobiliare şi Pieţe (ESMA) privind cerinţele de guvernanţă a produselor MiFID II EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 708 din 14 august 2018

──────────conţinut de norma nr. 14 din 2 august 2018, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 708 din 14 august 2018.──────────domeniu de aplicarecui i se aplică?1. prezentul ghid se aplică: - firmelor supuse oricărora dintre următoarele cerinţe:(i) articolul 9 alineatul (3) din directiva 2014/65/ue^1 (mifid ii);(ii) articolul 16 alineatul (3) din mifid ii;(iii) articolul 24 alineatele (1) şi (2) din mifid ii;(iv) articolele 9 şi 10 din directiva delegată (ue) 2017/593 a comisiei^2 (directiva delegată mifid ii);^1 directiva 2014/65/ue a parlamentului european şi a consiliului din 15 mai 2014 privind pieţele instrumentelor financiare şi de modificare a ...

Monitorul Oficial 689 din 08 August 2018 (M. Of. 689/2018)

 GHIDUL din 19 iulie 2018 Autorităţii Europene pentru Valori Mobiliare şi Pieţe (ESMA) privind scenariile de simulare a situaţiilor de criză în temeiul art. 28 din Regulamentul (UE) nr. 1.131/2017 privind fondurile de piaţă monetară (Money-market funds) EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 689 din 8 august 2018

──────────conţinut de norma nr. 13 din 19 iulie 2018, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 689 din 8 august 2018.──────────1. domeniu de aplicarecui i se aplică?1. prezentul ghid se aplică: (i) autorităţilor naţionale competente şi (ii) fondurilor de piaţă monetară şi administratorilor de fonduri de piaţă monetară, astfel cum sunt definiţi în regulamentul (ue) nr. 1.131/2017 al parlamentului european şi al consiliului privind fondurile de piaţă monetară („regulamentul privind fpm“). ce se aplică?2. prezentul ghid stabileşte parametrii de referinţă comuni pentru scenariile de simulare a situaţiilor de criză care vor fi incluse în simulările situaţiilor de criză ...

Monitorul Oficial 510 bis din 21 Iunie 2018 (M. Of. 510 bis/2018)

 GHID ESMA din 7 iunie 2018 privind cooperarea între autorităţi în temeiul articolelor 17 şi 23 din Regulamentul (UE) nr. 909/2014 EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 510 bis din 21 iunie 2018

──────────aprobat prin norma nr. 11 din 7 iunie 2018, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 510 din 21 iunie 2018.──────────cuprins1. domeniul de aplicare2. scop3. conformitate şi obligaţii de raportare3.1. statutul ghidului3.2. obligaţii de raportare4. ghid4.1. obligaţii generale privind cooperarea4.1.1. lista de autorităţi4.1.2. limba4.1.3. date de contact4.2. furnizarea de informaţii şi cererea de opinii4.2.1. În legătura cu procedura de acordare a autorizaţiei4.2.2. În legătura cu prestarea transfrontalieră de servicii4.2.3. confirmarea de primire5. anexăanexa 1 - model pentru cererea de opinii în temeiul articolului 17, alineatele (4), (5) şi (6) din regulamentul (ue) nr. 909/2014 (şi dacă este cazul, pentru furnizarea ...

 GHID ESMA din 7 iunie 2018 privind procesul de calculare a indicatorilor în vederea stabilirii importanţei considerabile a unui CSD pentru un stat membru gazdă EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 510 bis din 21 iunie 2018

──────────aprobat prin norma nr. 11 din 7 iunie 2018, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 510 din 21 iunie 2018.──────────cuprinsi. rezumatmotivele publicăriiconţinutetapele următoareii. ghid privind procesul de calculare a indicatorilor în vederea stabilirii importanţei considerabile a unui csd pentru un stat membru gazdădomeniu de aplicaredefiniţiiobligaţii de conformitate şi de raportarestatutul ghiduluicerinţe privind raportareaorientări privind stabilirea importanţei considerabile a unui csd pentru un stat membru gazdădomeniul de aplicare al datelor care trebuie raportate de către csd-uriprocesul general de colectare a informaţiilor privind datele şi de calculare a indicatorilor în vederea stabilirii importanţei considerabile a unui csd pentru statul membru gazdăprocesul ...

 GHID ESMA din 7 iunie 2018 privind procesul de calcul al indicatorilor pentru a determina cele mai relevante monede în care are loc decontarea EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 510 bis din 21 iunie 2018

──────────aprobat prin norma nr. 11 din 7 iunie 2018, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 510 din 21 iunie 2018.──────────cuprinsi. rezumat1. motivele publicării2. conţinut3. etapele următoareii. ghid privind procesul de calcul al indicatorilor pentru a determina cele mai relevante monede în care are loc decontarea1. domeniul de aplicare2. definiţii4. conformitate şi obligaţii de raportare4.1. statutul ghidului4.2. obligaţii de raportare5. ghid privind determinarea celor mai relevante monede în care are loc decontarea5.1. sfera datelor care trebuie raportate de csd-uri5.2. procesul general de culegere a datelor şi de calcul al indicatorilor pentru a determina cele mai relevante monede în care are loc ...

Monitorul Oficial 668 din 01 August 2018 (M. Of. 668/2018)

 GHID DE FINANŢARE din 17 iulie 2018 a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiile reşedinţe de judeţ EMITENT: Ministerul Mediului PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 668 din 1 august 2018

──────────aprobat prin ordinul nr. 760 din 17 iulie 2018, publicat în monitorul oficial al româniei nr. 668 din 1 august 2018 ──────────cap. idispoziţii generaleart. 1ghidul de finanţare(1) ghidul de finanţare, denumit în continuare ghid, constituie un suport informativ, având rolul de a furniza informaţii esenţiale cu privire la derularea programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiile reşedinţe de judeţ, denumit în continuare program.(2) ghidul conţine dispoziţii privind:a) scopul, obiectivele şi indicatorii ...

Monitorul Oficial 663 din 31 Iulie 2018 (M. Of. 663/2018)

 GHID DE FINANŢARE din 13 iulie 2018 a Programului privind îmbunătăţirea calităţii aerului şi reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, utilizând autovehicule mai puţin poluante în transportul public local de persoane EMITENT: Ministerul Mediului PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 663 din 31 iulie 2018

──────────aprobat prin ordinul nr. 741 din 13 iulie 2018, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 663 din 31 iulie 2018.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1ghidul de finanţare(1) ghidul de finanţare a programului privind îmbunătăţirea calităţii aerului şi reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, utilizând autovehicule mai puţin poluante în transportul public local de persoane, denumit în continuare ghid, constituie un suport informativ, având rolul de a furniza solicitantului de finanţare din fondul pentru mediu informaţii privind derularea programului privind îmbunătăţirea calităţii aerului şi reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, utilizând autovehicule mai puţin poluante ...

Monitorul Oficial 380 bis din 03 Mai 2018 (M. Of. 380 bis/2018)

 GHID din 2 aprilie 2018 de elaborare a planurilor de management ale ariilor naturale protejate EMITENT: Ministerul Mediului PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 380 bis din 3 mai 2018

──────────aprobat prin ordinul nr. 304/2018 publicat în monitorul oficial al româniei, partea i nr. 380 din 03 mai 2018.──────────anexa 1 la ghidul de elaborare a planurilor de management ale ariilor naturale protejateformatul tip - planul de management al ariei/ariilor naturale protejatecuprins1. informaŢii generale1.1. descrierea sintetică a planului de management1.2. procesul de elaborare al planului de management1.3. descrierea ariei/ariilor naturale protejate vizate de planul de management1.3.1. ariile naturale protejate vizate de planul de management1.3.2. localizarea ariei/ariilor naturale protejate vizate planul de management1.3.3. limitele ariei/ariilor naturale protejate vizate de planul de management1.3.4. zonarea internă a ariei naturale protejate2. mediul abiotic al ariei/ariilor ...

Monitorul Oficial 388 din 07 Mai 2018 (M. Of. 388/2018)

 GHID din 4 mai 2018 privind procedura de selecţie a manifestărilor, acţiunilor şi proiectelor de aniversare a Centenarului României (1918-2018) şi a Primului Război Mondial, formulate şi asumate de entităţi persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial, organizarea şi funcţionarea comisiilor, precum şi procedura de soluţionare a contestaţiilor EMITENT: Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 388 din 7 mai 2018

──────────aprobat prin ordinul nr. 2.319 din 4 mai 2018, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 388 din 7 mai 2018.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1ghidul constituie un suport informativ complex, având rolul de a furniza solicitantului finanţării informaţii esenţiale privind procedura de selecţie a manifestărilor, acţiunilor şi proiectelor de aniversare a centenarului româniei (1918-2018) şi a primului război mondial, organizarea şi funcţionarea comisiilor, precum şi procedura de soluţionare a contestaţiilor.art. 2(1) finanţările nerambursabile pentru manifestările, acţiunile şi proiectele de aniversare a centenarului româniei (1918-2018) şi a primului război mondial se acordă din bugetul ministerului culturii şi identităţii naţionale, în conformitate ...

Monitorul Oficial 300 din 03 Aprilie 2018 (M. Of. 300/2018)

 GHID din 19 martie 2018 pentru gestionarea siguranţei şi protecţiei sănătăţii navigatorilor la bordul navelor care arborează pavilion român, conform prevederilor Convenţiei privind munca în sectorul maritim (MLC 2006) EMITENT: Ministerul Transporturilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 300 din 3 aprilie 2018

──────────aprobat prin ordinul nr. 333 din 19 martie 2018, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 300 din 3 aprilie 2018.──────────1. scop şi obiectivescopul prezentului ghid este de aducere la cunoştinţa navigatorilor, armatorilor sau persoanelor desemnate cu răspunderi în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă la bordul navelor a aspectelor tratate de convenţia privind munca în sectorul maritim (mlc 2006), denumită în continuare convenţia mlc 2006 cu privire la:- prevenirea accidentelor şi bolilor sau efectelor nocive asupra sănătăţii navigatorilor, care rezultă din munca şi activitatea la bordul navei sau în port;– faptul că responsabilitatea pentru siguranţa şi sănătatea în muncă ...

‹‹ Pagina 1 din 40
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice

Conflictele de munca pot fi solutionate!

Cititi intreaga legislatie cu privire la neintelegerile si conflictele de munca!

Descarcati GRATUIT Raportul Special "Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice