Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial - ghid-operational Twitter Facebook

Monitorul Oficial
Ghid Operational (afisez 359 rezultate)


‹‹ Pagina 1 din 36

Monitorul Oficial 1007 bis din 15 Decembrie 2016 (M. Of. 1007 bis/2016)

 GHID din 28 noiembrie 2016 de bune practici pentru raportarea de către auditorii financiari a tranzacţiilor suspecte de spălare a banilor şi de finanţare a terorismului EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.007 bis din 15 decembrie 2016

──────────aprobat de hotărârea nr. 103/2016, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1007 din 15 decembrie 2016.──────────cuprins capitolul 1: dispoziţii generale1.1. introducere1.2. scopul prezentului ghid1.3. rolul oficiului naţional de prevenire şi combatere a spălării banilor1.4. rolul camerei auditorilor financiari din românia capitolul 2: obligaţiile auditorilor financiari în calitate de entităţi  raportoare2.1. responsabilităţi ale auditorului financiar, ca entitate raportoare2.2. desemnarea unei persoane/persoanelor responsabile în relaţia cu oficiul naţional de prevenire şi combatere a spălării banilor.2.3. implementarea unui sistem de control intern adecvat în cadrul entităţii raportoare 2.4 politica internă de instruire a personalului capitolul 3: politici şi proceduri interne specifice ale auditorului financiar  ca entitate raportoare3.1. proceduri ...

Monitorul Oficial 34 din 12 Ianuarie 2017 (M. Of. 34/2017)

 GHID DE FINANŢARE din 23 decembrie 2016 a Programului privind efectuarea de lucrări destinate eficienţei energetice, beneficiari persoane fizice EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 34 din 12 ianuarie 2017

──────────aprobat de ordinul nr. 2.425 din 23 decembrie 2016, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 34 din 12 ianuarie 2017.──────────cap. iinformaţii şi dispoziţii generaleart. 1ghidul de finanţare(1) ghidul de finanţare a programului privind efectuarea de lucrări destinate eficienţei energetice, beneficiari persoane fizice, denumit în continuare ghid, constituie un suport informativ, având rolul de a furniza solicitantului de finanţare din fondul pentru mediu informaţii privind derularea programului privind efectuarea de lucrări destinate eficienţei energetice, beneficiari persoane fizice, denumit în continuare program.(2) ghidul conţine dispoziţii privind:a) categoriile de beneficiari şi eligibilitatea solicitantului;b) dosarul de finanţare, a proiectului propus şi ...

Monitorul Oficial 1012 din 16 Decembrie 2016 (M. Of. 1012/2016)

 GHID DE FINANŢARE din 21 noiembrie 2016 a Programului privind efectuarea de lucrări destinate eficienţei energetice, beneficiari persoane juridice EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.012 din 16 decembrie 2016

──────────aprobat de ordinul nr. 2.228 din 21 noiembrie 2016, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1.012 din 16 decembrie 2016.──────────cap. i dispoziţii generaleart. 1 ghidul de finanţare(1) ghidul de finanţare a programului privind efectuarea de lucrări destinate eficienţei energetice, beneficiari persoane juridice, denumit în continuare ghid, constituie un suport informativ, având rolul de a furniza solicitantului de finanţare din fondul pentru mediu informaţii privind derularea programului privind efectuarea de lucrări destinate eficienţei energetice, denumit în continuare program.(2) ghidul conţine dispoziţii privind:a) scopul, obiectivele şi indicatorii de performanţă ai programului;b) eligibilitatea solicitantului finanţării, a proiectului propus şi a ...

Monitorul Oficial 946 din 24 Noiembrie 2016 (M. Of. 946/2016)

 GHID DE FINANŢARE din 3 noiembrie 2016 a Programului vizând educaţia şi conştientizarea publicului privind protecţia mediului EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 946 din 24 noiembrie 2016

──────────aprobat de ordinul nr. 2.153 din 3 noiembrie 2016, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 946 din 24 noiembrie 2016.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1rolul ghidului de finanţareghidul de finanţare constituie un suport informativ complex, având rolul de a furniza solicitantului finanţării din fondul pentru mediu informaţii esenţiale privind derularea programului vizând educaţia şi conştientizarea publicului privind protecţia mediului, denumit în continuare program.art. 2scopul programului(1) scopul programului îl reprezintă finanţarea nerambursabilă din fondul pentru mediu a proiectelor vizând educaţia şi conştientizarea publicului privind protecţia mediului.(2) prin program se finanţează activităţi de educaţie şi conştientizare care să vizeze unul sau ...

Monitorul Oficial 697 bis din 07 Septembrie 2016 (M. Of. 697 bis/2016)

 GHIDUL din 10 august 2016 solicitantului/aplicantului privind programul de interes naţional de prevenire şi asistenţă medicală, psihologică şi socială a consumatorilor de droguri 2015-2018 EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 697 bis din 7 septembrie 2016

──────────conţinut de metodologia din 10 august 2016, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 697 bis din 7 septembrie 2016.──────────  ministerul afacerilor interne [ siglĂ*) ]   agenŢia naŢionalĂ antidrog──────────*) notă ctce:sigla se găseşte în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 697 bis din 7 septembrie 2016 la pagina 6 (a se vedea imaginea asociată).──────────cuprinscapitolul i dispoziţii generalecapitolul ii procedura de solicitare a finanţăriicapitolul iii criteriile de acordare a finanţării nerambursabilecapitolul iv organizarea şi funcţionarea comisiilor de evaluare şi   selecţionarecapitolul v procedura evaluării şi a selecţionării proiectelorcapitolul vi Încheierea ...

Monitorul Oficial 747 din 26 Septembrie 2016 (M. Of. 747/2016)

 GHID DE FINANŢARE din 20 septembrie 2016 a Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, beneficiari unităţi administrativ-teritoriale, instituţii publice şi unităţi de cult EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 26 septembrie 2016

──────────aprobat prin ordinul nr. 1.818 din 20 septembrie 2016, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 747 din 26 septembrie 2016.──────────art. 1 ghidul de finanţare a programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, beneficiari unităţi administrativ-teritoriale, instituţii publice şi unităţi de cult, denumit în continuare ghid, constituie un suport informativ, având rolul de a furniza solicitantului de finanţare din fondul pentru mediu informaţii privind derularea programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, beneficiari unităţi administrativ-teritoriale, instituţii ...

 GHID DE FINANŢARE din 20 septembrie 2016 a Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, beneficiari persoane fizice EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 26 septembrie 2016

──────────aprobat prin ordinul nr. 1.817 din 20 septembrie 2016, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 747 din 26 septembrie 2016.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1ghidul de finanţare(1) ghidul de finanţare a programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, beneficiari persoane fizice, denumit în continuare ghid, constituie un suport informativ, având rolul de a furniza solicitantului de finanţare din fondul pentru mediu informaţii privind derularea programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, beneficiari persoane fizice, denumit în continuare ...

Monitorul Oficial 409 bis din 31 Mai 2016 (M. Of. 409 bis/2016)

 GHID din 26 mai 2016 privind supravegherea sucursalelor întreprinderilor de asigurare din ţările terţe - EIOPA-BoS-15/110 RO EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 409 bis din 31 mai 2016

──────────aprobat de norma nr. 26 din 26 mai 2016, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 409 din 31 mai 2016.──────────introducere1.1. În conformitate cu articolului 16 din regulamentul (ue) nr. 1094/2010 al parlamentului european şi al consiliului*1), autoritatea europeană de asigurări şi pensii ocupaţionale (eiopa) publică prezentul ghid privind supravegherea sucursalelor întreprinderilor de asigurare din ţările terţe ("ghidul").1.2. prezentul ghid se referă la articolele 162 - 171 din directiva nr. 2009/138/ce a parlamentului european şi a consiliului*2).1.3. scopul prezentului ghid este de a asigura protecţia consecventă, eficientă şi eficace a deţinătorilor de poliţe în uniunea europeană ("ue"). În ...

Monitorul Oficial 597 din 05 August 2016 (M. Of. 597/2016)

 GHID DE FINANŢARE din 29 iulie 2016 a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 597 din 5 august 2016 ──────────     *) Aprobat de Ordinul nr. 1.559/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 597 din 5 august 2016 ──────────

Cap. i dispoziţii generaleart. 1 ghidul de finanţare(1) ghidul de finanţare a programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in, denumit în continuare ghid, constituie un suport informativ, având rolul de a furniza informaţii esenţiale privind derularea programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice şi electrice hibrid ...

Monitorul Oficial 482 din 28 Iunie 2016 (M. Of. 482/2016)

 GHID din 17 iunie 2016 privind măsuri alternative de performanţă *) EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 28 iunie 2016 ──────────     *) Aprobat de Norma nr. 28/2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 482 din 28 iunie 2016. ──────────

SecŢiunea idomeniu de aplicarecui i se aplică?1. prezentul ghid se adresează:● emitenţilor care sunt persoane fizice sau entităţi juridice reglementate de dreptul public sau privat, altele decât statele, ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată şi care trebuie să publice informaţiile reglementate prevăzute prin directiva privind transparenţa.În cazul certificatelor de depozit admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, emitent înseamnă emitentul valorilor mobiliare reprezentate, indiferent dacă respectivele valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată.● persoanelor responsabile pentru prospect în temeiul art. 6 alin. (1) din directiva privind prospectul.2. prezentul ghid se aplică ...

‹‹ Pagina 1 din 36
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5