Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial - ghid-operational Twitter Facebook

Monitorul Oficial
Ghid Operational (afisez 422 rezultate)


‹‹ Pagina 1 din 43

Monitorul Oficial 89 bis din 05 Februarie 2019 (M. Of. 89 bis/2019)

 GHIDUL SOLICITANTULUI din 9 ianuarie 2019 aferent măsurii II.9 "Conversia la sistemele de management de mediu şi audit şi la acvacultura ecologică" din Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020 EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 89 bis din 5 februarie 2019

──────────aprobat prin ordinul nr. 27/2019, publicat în monitorul oficial, partea i nr. 89 din 05 februarie 2019.────────── (a se vedea imaginea asociată)    programul operaŢional pentru pescuit Şi afaceri maritime  2014-2020 prioritatea uniunii europene 2  stimularea acvaculturii durabile din punctul de vedere al mediului,   eficiente din punctul de vedere al utilizĂrii resurselor,  inovatoare, competitive Şi bazate pe cunoaŞtere  ghidul solicitantuluimĂsura ii.9: conversia la sistemele de management de mediu Şi audit Şi la acvacultura ecologicĂobiectiv specific 2.3 - protejarea şi refacerea biodiversităţii acvatice şi îmbunătăţirea ecosistemelor legate de acvacultură şi promovarea unei acvaculturi eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselortipul apelului: competitiv, cu termen limită de depunerenoiembrie 2018versiunea ...

Monitorul Oficial 256 din 03 Aprilie 2019 (M. Of. 256/2019)

 GHID DE SECURITATE NUCLEARĂ din 18 februarie 2019 privind evaluarea instalaţiilor nucleare pentru repornire după opririle neplanificate EMITENT: Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 256 din 3 aprilie 2019

──────────aprobat prin ordinul nr. 27 din 18 februarie 2019, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 256 din 3 aprilie 2019.──────────cap. idomeniu, scop, definiţiisecŢiunea 1domeniu şi scopart. 1(1) prin prezentul ghid se stabilesc recomandările comisiei naţionale pentru controlul activităţilor nucleare, denumită în continuare cncan, privind evaluarea instalaţiilor nucleare pentru repornire după opririle neplanificate.(2) recomandările din prezentul ghid se aplică atât titularilor, cât şi solicitanţilor de autorizaţie, pentru fazele de punere în funcţiune şi exploatare a unei instalaţii nucleare.(3) recomandările din prezentul ghid au ca scop facilitarea îndeplinirii cerinţelor stabilite prin art. 24 din normele de securitate ...

Monitorul Oficial 230 din 26 Martie 2019 (M. Of. 230/2019)

 GHID DE FINANŢARE din 7 martie 2019 a Programului privind închiderea depozitelor de deşeuri municipale neconforme EMITENT: Ministerul Mediului PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 230 din 26 martie 2019

──────────aprobat prin ordinul nr. 233 din 7 martie 2019, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 230 din 26 martie 2019.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1ghidul de finanţare(1) ghidul de finanţare, denumit în continuare ghid, constituie un suport informativ, având rolul de a furniza informaţii esenţiale privind derularea programului privind închiderea depozitelor de deşeuri municipale neconforme, denumit în continuare program.(2) ghidul conţine dispoziţii privind:a) scopul, obiectivul şi indicatorul de performanţă ale programului;b) eligibilitatea solicitantului finanţării, a proiectului propus şi a cheltuielilor acestuia;c) condiţiile şi termenele de analiză, evaluare, aprobare, implementare şi decontare a proiectului propus.art. 2obiectivul, scopul şi indicatorul de ...

Monitorul Oficial 220 bis din 21 Martie 2019 (M. Of. 220 bis/2019)

 GHID din 20 martie 2019 privind siguranţa pacientului în anestezie-terapie intensivă EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 220 bis din 21 martie 2019

──────────aprobat prin ordinul ministrului sănătăţii nr. 398 din 20 martie 2019 publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 220 din 21 martie 2019.──────────anexa 1    listĂ verificare echipament de anesteziese completează la începutul fiecărei sesiuni de lucru!nu folosiţi acest echipament dacă nu aţi fost instruiţi!data: ..../......../........1. verificaţi existenţa balonului de ventilaţie2. efectuaţi verificările automate ale aparatului de anestezie3. alimentarea electrică● conectată● deschisă● acumulatorul încărcat4. sursa de gaze şi aspiraţia (vacuum)● tubulatura gazelor şi aspiraţia - testul "tug"● cilindrii sunt umpluţi şi închişi● debitmetrele sunt funcţionale● protecţia hipoxică este funcţională● administrarea urgentĂ de oxigen (flush-ul de oxigen) este funcţională● aspiraţia ...

Monitorul Oficial 178 din 06 Martie 2019 (M. Of. 178/2019)

 GHID din 31 ianuarie 2019 pentru acordarea de către Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale a avizului privind încadrarea/neîncadrarea obiectului concesiunii în infrastructura sistemului naţional de apărare, la solicitările de concesionare a bunurilor proprietate publică EMITENT: Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 178 din 6 martie 2019

──────────aprobat prin ordinul nr. 34 din 31 ianuarie 2019, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 178 din 6 martie 2019.──────────art. 1(1) În vederea acordării avizului obligatoriu al administraţiei naţionale a rezervelor de stat şi probleme speciale, denumită în continuare administraţia naţională, privind încadrarea/neîncadrarea obiectului concesiunii în infrastructura sistemului naţional de apărare, concedentul întocmeşte, constituie şi transmite următoarea documentaţie:a) cerere de acordare a avizului, conform formularului prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul ghid; cererea va fi înregistrată, semnată şi ştampilată de către concedent şi trebuie să cuprindă în mod obligatoriu:1. denumirea bunului public care urmează să fie concesionat, ...

Monitorul Oficial 1075 bis din 19 Decembrie 2018 (M. Of. 1075 bis/2018)

 GHID DE PLATĂ din 10 decembrie 2018 elaborat în baza Hotărârii Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie Revizia 3 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1075 bis din 19 decembrie 2018

──────────aprobat prin ordinul nr. 3.741/2018 publicat în monitorul oficial al româniei, partea i nr. 1075 din 19 decembrie 2018.────────── cuprinscapitolul i - informaŢii generale1. ce etape se parcurg după obţinerea acordului pentru finanţare?2. care este termenul maxim de transmitere a cererii de plată?capitolul ii - plata ajutorului de stat1. ce etape se parcurg în vederea efectuării plăţii ajutorului de stat?1.1. Înregistrarea cererii de plată a ajutorului de stat1.2. ordinea îndosarierii documentelor din dosarul cererii de plată a ajutorului de stat1.3. cerinţele din punct de vedere al conformităţii şi al condiţiilor în baza cărora a fost emis acordul pentru finanţare privind documentele cuprinse ...

 GHIDUL SOLICITANTULUI din 10 decembrie 2018 elaborat în baza Hotărârii Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie - Revizia 3 EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1075 bis din 19 decembrie 2018

──────────aprobat prin ordinul nr. 3.741/2018 publicat în monitorul oficial al româniei, partea i nr. 1075 din 19 decembrie 2018.──────────acest document reprezintă un îndrumar pentru solicitanţii de ajutor de stat în cadrul schemei de ajutor de stat pentru stimularea investiţiilor care promovează dezvoltarea regională prin realizarea de investiţii, instituită prin h.g. nr. 807/2014, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 714 /30.09.2014, modificată şi completată prin h.g. nr. 357/2016, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 377/17.05.2016, h.g. nr. 476/2018, publicată în monitorul oficial partea i, nr. 580/09.07.2018 şi h.g. nr. 880/2018, publicată în monitorul oficial partea i, nr. 954/12.11.2018informaţii privind modul ...

Monitorul Oficial 22 din 09 Ianuarie 2019 (M. Of. 22/2019)

 GHID din 12 decembrie 2018 de securitate nucleară privind pregătirea retehnologizării instalaţiilor nucleare EMITENT: Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 22 din 9 ianuarie 2019

──────────aprobat prin ordinul nr. 341 din 12 decembrie 2018, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 22 din 9 ianuarie 2019.──────────cap. i domeniu, scop, definiţiisecŢiunea 1domeniu şi scopart. 1prin prezentul ghid se stabilesc recomandările comisiei naţionale pentru controlul activităţilor nucleare, denumită în continuare cncan, privind pregătirea retehnologizării instalaţiilor nucleare.art. 2recomandările din prezentul ghid se aplică titularilor de autorizaţie pentru instalaţiile nucleare aflate în faza de exploatare care au luat decizia implementării unor activităţi de retehnologizare complexe, în cadrul unei opriri cu o durată mai mare decât opririle planificate de rutină.art. 3recomandările din prezentul ghid se aplică următoarelor categorii de ...

Monitorul Oficial 17 din 08 Ianuarie 2019 (M. Of. 17/2019)

 GHID DE FINANŢARE din 11 decembrie 2018 a Programului privind instalarea de sisteme fotovoltaice pentru gospodăriile izolate neracordate la reţeaua de distribuţie a energiei electrice EMITENT: Ministerul Mediului PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 17 din 8 ianuarie 2019

──────────aprobat prin ordinul nr. 1.305 din 11 decembrie 2018, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 17 din 8 ianuarie 2018.──────────cap. i dispoziţii generaleart. 1 ghidul de finanţare(1) ghidul de finanţare, denumit în continuare ghid, constituie un suport informativ, având rolul de a furniza informaţii referitoare la derularea programului privind instalarea de sisteme fotovoltaice pentru gospodăriile izolate neracordate la reţeaua de distribuţie a energiei electrice, denumit în continuare program.(2) ghidul conţine dispoziţii privind: a) scopul, obiectul şi indicatorul de performanţă ale programului;b) informaţii relevante, cu caracter general; c) eligibilitatea solicitantului, a proiectului propus şi a cheltuielilor ...

Monitorul Oficial 1096 din 22 Decembrie 2018 (M. Of. 1096/2018)

 GHID din 7 decembrie 2018 privind îndeplinirea obiectivului general de securitate nucleară stabilit prin normele fundamentale de securitate nucleară pentru instalaţiile nucleare EMITENT: Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1096 din 22 decembrie 2018

──────────aprobat prin ordinul nr. 338 din 7 decembrie 2018, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 1096 din 22 decembrie 2018.──────────cap. i domeniu, scop, definiţiisecŢiunea 1domeniu şi scopart. 1(1) prin prezentul ghid se stabilesc recomandările comisiei naţionale pentru controlul activităţilor nucleare, denumită în continuare cncan, privind îndeplinirea obiectivului general de securitate nucleară stabilit prin normele fundamentale de securitate nucleară pentru instalaţiile nucleare, aprobate prin ordinul preşedintelui comisiei naţionale pentru controlul activităţilor nucleare nr. 114/2017.(2) recomandările din prezentul ghid se aplică atât titularilor, cât şi solicitanţilor de autorizaţie, pentru fazele de proiectare, amplasare, construcţie şi montaj, punere în funcţiune, ...

‹‹ Pagina 1 din 43
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice