Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial - ghid-operational Twitter Facebook

Monitorul Oficial
Ghid Operational (afisez 621 rezultate)
‹‹ Pagina 1 din 63

Monitorul Oficial 124 din 14 Februarie 2023 (M. Of. 124/2023)

 GHID DE FINANŢARE din 1 februarie 2023 privind modalitatea de acordare a primei de sechestrare forestieră persoanelor fizice şi juridice, precum şi unităţilor administrativ-teritoriale EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 124 din 14 februarie 2023

──────────aprobat prin ordinul nr. 326 din 1 februarie 2023, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 124 din 14 februarie 2023.──────────cap. idispoziţii generalei.1. rolul ghidului de finanţareghidul de finanţare privind modalitatea de acordare a primei de sechestrare forestieră persoanelor fizice şi juridice, precum şi unităţilor administrativ-teritoriale, denumit în continuare ghid, constituie un suport informativ, având rolul de a furniza informaţii referitoare la acordarea primei de sechestrare forestieră.prima de sechestrare forestieră are un cuantum de 456 euro/an/ha şi se acordă persoanelor fizice şi juridice, precum şi unităţilor administrativ-teritoriale, pe ale căror terenuri s-au realizat serviciile şi lucrările prevăzute la ...

Monitorul Oficial 119 din 10 Februarie 2023 (M. Of. 119/2023)

 GHID din 8 februarie 2023 de definiţii şi termeni folosiţi în industria laptelui EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 119 din 10 februarie 2023

──────────aprobat prin hotĂrÂrea nr. 104 din 8 februarie 2023, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 119 din 10 februarie 2023.──────────secŢiunea 1lapte1.1. lapte este exclusiv produsul de secreţie mamară normală obţinut prin una sau mai multe mulgeri, fără niciun fel de adăugare sau extracţie.cu toate acestea, denumirea de lapte poate fi utilizată:a) pentru laptele tratat fără modificarea compoziţiei sale sau pentru laptele al cărui conţinut în grăsime a fost standardizat;b) în asociere cu unul sau mai mulţi termeni pentru a desemna tipul, clasa de calitate, originea şi/sau utilizarea prevăzută a laptelui sau pentru a descrie tratarea fizică ...

Monitorul Oficial 52 din 18 Ianuarie 2023 (M. Of. 52/2023)

 GHID din 9 ianuarie 2023 privind criteriile pentru a acorda firmelor de investiţii o scutire de la cerinţele de lichiditate în conformitate cu articolul 43 alineatul (4) din Regulamentul (UE) 2019/2.033 EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 52 din 18 ianuarie 2023

──────────pus în aplicare de norma nr. 1 din 9 ianuarie 2023, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 52 din 18 ianuarie 2023.──────────eba/gl/2022/1029/07/20221. obligaţii de conformare şi de raportarestatutul prezentului ghid1. prezentul document conţine orientări emise în temeiul art. 16 din regulamentul (ue) nr. 1.093/2010^1. În conformitate cu art. 16 alin. (3) din regulamentul (ue) nr. 1.093/2010, autorităţile competente trebuie să depună toate eforturile necesare pentru a respecta ghidul. ^1 regulamentul (ue) nr. 1.093/2010 al parlamentului european şi al consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a autorităţii europene de supraveghere (autoritatea bancară europeană), de modificare a deciziei ...

Monitorul Oficial 40 din 13 Ianuarie 2023 (M. Of. 40/2023)

 GHID DE FINANŢARE din 22 decembrie 2022 a Programului vizând educaţia şi conştientizarea publicului privind protecţia mediului EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 40 din 13 ianuarie 2023

──────────aprobat prin ordinul 3.288 din 22 decembrie 2022, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 40 din 13 ianuarie 2023.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1rolul ghidului de finanţareprezentul ghid de finanţare constituie un suport informativ complex, având rolul de a furniza informaţii esenţiale cu privire la derularea programului vizând educaţia şi conştientizarea publicului privind protecţia mediului, denumit în continuare program.art. 2scopul şi indicatorii de performanţă ai programului(1) scopul programului îl reprezintă finanţarea nerambursabilă din fondul pentru mediu a proiectelor vizând educaţia şi conştientizarea publicului privind protecţia mediului.(2) prin program se vor susţine financiar activităţi vizând educaţia şi conştientizarea ...

Monitorul Oficial 1069 bis din 03 Noiembrie 2022 (M. Of. 1069 bis/2022)

Monitorul Oficial 1191 bis din 12 Decembrie 2022 (M. Of. 1191 bis/2022)

 GHID SPECIFIC din 8 decembrie 2022 privind regulile şi condiţiile aplicabile finanţării din fondurile europene aferente Planului naţional de redresare şi rezilienţă în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C1/I2, pentru investiţia I.2 "Colectarea apelor uzate în aglomerările mai mici de 2.000 de locuitori echivalenţi care împiedică atingerea unei stări bune a corpurilor de apă şi/sau afectează arii naturale protejate", componenta 1. Managementul apei EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1191 bis din 12 decembrie 2022

──────────aprobat prin ordinul nr. 3.200 din 8 decembrie 2022, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1191 din 12 decembrie 2022.────────── (a se vedea imaginea asociată)    planul naŢional de redresare Şi rezilienŢĂ ghid specific privind regulile Şi condiŢiile aplicabile finanŢĂrii dinfondurile europene aferente planului naŢional de redresare Şi rezilienŢĂ În cadrul apelului de proiecte pnrr/2022/c1/2   componenta c1 - managementul apei   investiŢia 2 - colectarea apelor uzate în aglomerările mai mici de 2000 de locuitori echivalenţi care împiedică   atingerea unei stări bune a corpurilor de  apă şi/sau afectează arii naturale protejatecoordonatorul de reforme şi investiţii pentru prezentul ghid specific este ministerul mediului, apelor şi pădurilor prin direcţia generală ...

Monitorul Oficial 1170 din 07 Decembrie 2022 (M. Of. 1170/2022)

 GHID DE IDENTITATE VIZUALĂ din 23 noiembrie 2022 "Vizibilitate, transparenţă şi comunicare în perioada de programare 2021-2027" EMITENT: Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1170 din 7 decembrie 2022

──────────aprobat prin ordinul nr. 3.040 din 23 noiembrie 2022, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 1170 din 7 decembrie 2022.────────── (a se vedea imaginea asociată) septembrie 2022introducereconform regulamentului (ue) nr. 1.060/2021 al parlamentului european şi al consiliului din 24 iunie 2021 de stabilire a dispoziţiilor comune privind fondul european de dezvoltare regională, fondul social european plus, fondul de coeziune, fondul pentru o tranziţie justă şi fondul european pentru afaceri maritime, pescuit şi acvacultură şi de stabilire a normelor financiare aplicabile acestor fonduri, precum şi fondului pentru azil, migraţie şi integrare, fondului pentru securitate internă şi instrumentului de sprijin financiar pentru ...

Monitorul Oficial 1128 bis din 23 Noiembrie 2022 (M. Of. 1128 bis/2022)

 GHID DE FINANŢARE din 18 noiembrie 2022 pentru beneficiarii preselectaţi în cadrul apelului de proiecte competitiv - cod apel: MS-0212, pilonul V: Sănătate şi rezilienţă instituţională, componenta 12: Sănătate, investiţia: I2. Dezvoltarea infrastructurii spitaliceşti publice, investiţia specifică: I2.1 - Infrastructură spitalicească publică nouă şi investiţia specifică: I2.2 - Echipamente şi aparatură medicală, aferent Planului naţional de redresare şi rezilienţă EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1128 bis din 23 noiembrie 2022

──────────aprobat prin ordinul nr. 3.474 din 18 noiembrie 2022, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 1128 din 23 noiembrie 2022.────────── (a se vedea imaginea asociată) apel de proiecte competitiv - cod apel: ms-0212pilonul v: sănătate şi rezilienţă instituţionalăcomponenta: 12 - sănătateinvestiŢia: i2. dezvoltarea infrastructurii spitaliceşti publiceinvestiţia specifică: i2.1 - infrastructură spitalicească publică nouăinvestiţia specifică: i2.2 - echipamente şi aparatură medicalădata: 18.11.2022ministerul sănătăţii - coordonator de reforme şi investiţii pentru componenta 12 - sănătateadresă: str. cristian popişteanu, nr. 1-3, sector 1, bucureştidirecţia generală implementare şi monitorizare proiecteadresă: bld. nicolae bălcescu, nr. 17-19, sector 1, bucureşti@: pnrr@ms.rof: www.facebook.com/ministerulsanatatiipreambulacest document se aplică investiţiei ...

Monitorul Oficial 1114 din 18 Noiembrie 2022 (M. Of. 1114/2022)

 GHIDUL SOLICITANTULUI din 4 noiembrie 2022 pentru instituirea schemei de ajutor de minimis în vederea tranziţiei către economia circulară EMITENT: Ministerul Economiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1114 din 18 noiembrie 2022

──────────aprobat prin ordinul nr. 1.436 din 4 noiembrie 2022, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 1114 din 18 noiembrie 2022.──────────preambulacest document reprezintă un îndrumar pentru solicitanţii de ajutor de minimis în cadrul schemei de ajutor de minimis având ca obiectiv acordarea de granturi pentru tranziţia către economia circulară.informaţii privind modul de completare a documentelor care urmează a fi depuse în temeiul acestei scheme de ajutor de minimis, precum şi toate condiţiile care trebuie îndeplinite în vederea încheierii contractului de finanţare se regăsesc în cuprinsul prezentului document şi pe site-ul ministerului economiei, la următoarea adresă: http://www.economie.gov.roeste necesară analizarea în prealabil ...

Monitorul Oficial 1036 bis din 25 Octombrie 2022 (M. Of. 1036 bis/2022)

 GHIDUL SOLICITANTULUI din 20 octombrie 2022 pentru Programul de investiţii pentru înfiinţarea centrelor de colectare şi/sau prelucrare a laptelui în zona montană EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1036 bis din 25 octombrie 2022

──────────aprobat prin ordinul nr. 323 din 20 octombrie 2022, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 1.036 din 25 octombrie 2022.──────────cap. 1prevederi generaleghidul solicitantului este un material de informare a potenţialilor beneficiari ai schemei de ajutor de stat privind programul de investiţii pentru înfiinţarea centrelor de colectare şi/sau prelucrare a laptelui în zona montană, numit în continuare program şi constituie un suport informativ pentru întocmirea proiectului conform cerinţelor specifice ale schemei de ajutor de stat.prin prezentul ghid sunt prezentate condiţiile de eligibilitate, cheltuielile eligibile, modul de acordare a finanţării prin program, valoarea ajutorului de stat pentru anul 2022, precum şi ...

‹‹ Pagina 1 din 63
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016