Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial - ghid-operational Twitter Facebook

Monitorul Oficial
Ghid Operational (afisez 386 rezultate)


‹‹ Pagina 1 din 39

Monitorul Oficial 57 din 19 Ianuarie 2018 (M. Of. 57/2018)

 GHIDUL din 10 ianuarie 2018 beneficiarului - 2018 EMITENT: Ministerul pentru Românii de Pretutindeni PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 57 din 19 ianuarie 2018

──────────aprobat prin ordinul nr. 3 din 10 ianuarie 2018, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 57 din 19 ianuarie 2018.──────────ministerul pentru românii de pretutindeni, denumit în continuare ministerul, sprijină activitatea românilor de pretutindeni prin acordarea de finanţări nerambursabile şi alte mijloace de sprijin financiar, în limita bugetului alocat, cu respectarea principiilor liberei concurenţe, eficacităţii utilizării fondurilor publice, transparenţei şi tratamentului egal. finanţările nerambursabile se acordă pe baza evaluării programelor, proiectelor sau acţiunilor de către o comisie de evaluare şi se realizează efectiv prin acorduri de finanţare (contracte) încheiate cu solicitanţii ce au întrunit condiţiile cumulative prevăzute de prezentul ghid, ...

Monitorul Oficial 882 din 09 Noiembrie 2017 (M. Of. 882/2017)

 GHID DE FINANŢARE din 3 noiembrie 2017 a Programului vizând transporturile tip RO-LA EMITENT: Ministerul Mediului PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 882 din 9 noiembrie 2017

──────────aprobat prin ordinul nr. 1.378 din 3 noiembrie 2017, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 882 din 9 noiembrie 2017.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1rolul ghidului de finanţare(1) ghidul de finanţare a programului vizând transporturile tip ro-la, denumit în continuare ghid, constituie un suport informativ complex, având rolul de a furniza solicitantului de finanţare din fondul pentru mediu informaţii esenţiale privind derularea programului vizând transporturile tip ro-la, denumit în continuare program.(2) ghidul conţine dispoziţii privind:a) sursa de finanţare, suma prevăzută şi durata de aplicare a programului;b) cuantumul şi condiţiile de acordare a finanţării;c) categoriile de persoane eligibile şi criteriile de eligibilitate;d) ...

Monitorul Oficial 442 bis din 14 Iunie 2017 (M. Of. 442 bis/2017)

 GHIDUL SOLICITANTULUI din 22 mai 2017 pentru măsura II.5. lit. b "Achiziţionarea de servicii de consiliere de natură tehnică, ştiinţifică, juridică, ecologică sau economică pentru ferme de acvacultură" din Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020 EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 442 bis din 14 iunie 2017

──────────aprobat prin ordinul nr. 170 din 22 mai 2017 publicat în monitorul oficial, partea i nr. 442 din 14 iunie 2017.──────────  programul operaŢional pentru pescuit Şi afaceri maritime 2014 - 2020 prioritatea uniunii europene 2 stimularea acvaculturii sustenabile din punct de vedere al mediului, eficiente din punct de vedere al utilizării resurselor, inovatoare, competitive şi bazate pe cunoaştere ghidul solicitantului obiectiv specific 2.1. - sprijinirea consolidării dezvoltării tehnologice, a inovării şi a transferului de cunoştinţe măsura ii.5 lit. b: achiziţionarea de servicii de consiliere de natură tehnică, ştiinţifică, juridică, ecologică sau economică pentru ferme de acvacultură tipul apelului: competitiv, cu termen limită de depunere. elaborat în mai ...

Monitorul Oficial 491 bis din 28 Iunie 2017 (M. Of. 491 bis/2017)

 GHIDUL SOLICITANTULUI din 31 mai 2017 aferent măsurii III.2 - Punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunităţii (inclusiv costurile de funcţionare şi animare) - Selectarea grupurilor de acţiune locală pentru pescuit (FLAG-uri) EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 491 bis din 28 iunie 2017

──────────aprobat de ordinul nr. 181 din 31 mai 2017, publicat în monitorul oficial al româniei nr. 491 din 28 iunie 2017.──────────  programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020 prioritatea uniunii europene 4 creŞterea gradului de ocupare a forŢei de muncĂ Şi sporirea coeziunii teritoriale obiectiv specific 4: promovarea creşterii economice, a incluziunii sociale şi a creării de locuri de muncă şi furnizarea de sprijin pentru creşterea şanselor de angajare şi a mobilităţii forţei de muncă în cadrul comunităţilor costiere şi interioare, dependente de pescuit şi acvacultură, inclusiv diversificarea din domeniul pescuitului şi al altor sectoare ale economiei maritime. tipul apelului: competitiv, ...

Monitorul Oficial 437 bis din 13 Iunie 2017 (M. Of. 437 bis/2017)

 GHIDUL SOLICITANTULUI din 22 mai 2017 pentru măsura II.12 "Măsuri privind sănătatea şi bunăstarea animalelor" EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 437 bis din 13 iunie 2017

──────────aprobat prin ordinul nr. 166 din 22 mai 2017, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i nr. 437 din 13 iunie 2017.────────── programul operaŢional pentru pescuit Şi afaceri maritime 2014 - 2020 prioritatea uniunii europene 2  stimularea acvaculturii durabile din punctul de vedere al mediului, eficiente din punctul de vedere al utilizĂrii resurselor, inovatoare, competitive Şi bazate pe cunoaŞtere obiectivul specific 2.4. promovarea acvaculturii cu un nivel ridicat de protecţie a mediului,promovarea sănătăţii şi bunăstării animalelor, precum şi a sănătăţii şi siguranţei publice mĂsura: ii.12 măsuri privind sănătatea şi bunăstarea animalelor tipul apelului: competitiv, cu termen limită de depunere mai 2017 versiunea 11. legislaŢie a ...

Monitorul Oficial 544 bis din 11 Iulie 2017 (M. Of. 544 bis/2017)

 GHIDUL SOLICITANTULUI din 26 iunie 2017 aferent măsurii II.10 "Acvacultura care furnizează servicii de mediu" EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 544 bis din 11 iulie 2017

──────────aprobat prin ordinul nr. 211/2017 publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 544 din 11 iulie 2017.────────── programul operaŢional pentru pescuit Şi afaceri maritime   2014-2020  prioritatea uniunii 2   stimularea acvaculturii durabile din   punctul de vedere al mediului, eficiente din punctul de vedere al utilizĂrii resurselor, inovatoare, competitive Şi bazate pe cunoaŞtere  ghidul solicitantului  obiectiv specific 2.4 promovarea acvaculturii   cu un nivel ridicat al protecţiei mediului înconjurător şi  promovarea sănătăţii animalelor, precum şi a siguranţei şi sănătăţii publice   mĂsura: ii.10 acvacultura care furnizeazĂ servicii de mediu  tipul apelului: ...

Monitorul Oficial 565 din 17 Iulie 2017 (M. Of. 565/2017)

 GHID din 4 iulie 2017 privind formatul-cadru şi conţinutul raportului final de securitate nucleară pentru fabricile de combustibil nuclear EMITENT: Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 565 din 17 iulie 2017

──────────aprobat prin ordinul nr. 142 din 4 iulie 2017, puclicat în monitorul oficial, partea i, nr. 565 din 17 iulie 2017.────────── cap. idomeniu, scop, definiţiisecŢiunea 1domeniu şi scopart. 1(1) prezentul ghid este emis în conformitate cu prevederile legii nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.(2) prin prezentul ghid se stabilesc recomandările comisiei naţionale pentru controlul activităţilor nucleare, denumită în continuare cncan, privind formatul-cadru şi conţinutul raportului final de securitate nucleară pentru fazele de punere în funcţiune şi exploatare ale unei fabrici de combustibil nuclear.art. 2(1) recomandările din ...

Monitorul Oficial 561 din 14 Iulie 2017 (M. Of. 561/2017)

 GHID din 4 iulie 2017 privind formatul-cadru şi conţinutul raportului final de securitate nucleară pentru reactoarele de cercetare EMITENT: Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 561 din 14 iulie 2017

──────────aprobat prin ordinul nr. 143 din 4 iulie 2017, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 561 din 14 iulie 2017.────────── cap. idomeniu, scop, definiţiisecŢiunea 1domeniu şi scopart. 1(1) prezentul ghid este emis în conformitate cu prevederile legii nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.(2) prin prezentul ghid se stabilesc recomandările comisiei naţionale pentru controlul activităţilor nucleare, denumită în continuare cncan, privind formatul-cadru şi conţinutul raportului final de securitate nucleară pentru fazele de punere în funcţiune şi exploatare ale unui reactor de cercetare.art. 2(1) recomandările din ...

Monitorul Oficial 458 din 19 Iunie 2017 (M. Of. 458/2017)

 GHID din 6 iunie 2017 privind principiile de bună practică de distribuţie pentru substanţele active ale medicamentelor de uz uman EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 458 din 19 iunie 2017

──────────aprobat de ordinul nr. 634 din 6 iunie 2017, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 458 din 19 iunie 2017.────────── cap. iintroducere şi definiţiiart. 1prezentul ghid stabileşte principiile de bună practică de distribuţie pentru substanţele active ale medicamentelor de uz uman (bpd) pentru importatorii şi distribuitorii de substanţe active destinate medicamentelor de uz uman, completează dispoziţiile privind distribuţia prevăzute în ghidul privind buna practică de fabricaţie (bpf) pentru medicamente de uz uman, partea a ii-a, şi se aplică şi distribuitorilor care fabrică substanţe active.art. 2În înţelesul prezentului ghid, termenii şi noţiunile folosite au următoarele semnificaţii:1. serie ...

Monitorul Oficial 357 din 15 Mai 2017 (M. Of. 357/2017)

 GHID ORIENTATIV din 15 martie 2017 privind indicatorii de rezultat, de realizare imediată/output şi indicatori de impact, care să fie utilizaţi de întreprinderile sociale/întreprinderile sociale de inserţie în raportările anuale EMITENT: Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 357 din 15 mai 2017

 consideraţii metodologice generale ghidul orientativ privind indicatorii de rezultat, de realizare imediată/output şi indicatori de impact, care să fie utilizaţi de întreprinderile sociale/întreprinderile sociale de inserţie în raportările anuale, denumit în continuare ghid, cuprinde definiţia şi modul de calcul al indicatorilor în economia socială. ghidul este un instrument destinat tuturor celor implicaţi în definirea, implementarea şi evaluarea politicilor de economie socială: experţi din ministere, departamente şi agenţii specializate, structuri ale economiei sociale, care folosesc indicatorii pentru a determina evoluţia şi nivelul de performanţă a întreprinderilor sociale şi întreprinderilor sociale de inserţie. categorii de indicatori folosiţi şi în domeniul economiei sociale:i. indicatori de rezultat;ii. ...

‹‹ Pagina 1 din 39
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice

Conflictele de munca pot fi solutionate!

Cititi intreaga legislatie cu privire la neintelegerile si conflictele de munca!

Descarcati GRATUIT Raportul Special "Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice