Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial - ghid-operational 2008 Twitter Facebook

Monitorul Oficial
Ghid Operational 2008

Selectati luna pentru care doriti sa afisam ghid-operational din 2008‹‹ Pagina 1 din 2

Monitorul Oficial 865 din 22 Decembrie 2008 (M. Of. 865/2008)

GHID din 2 decembrie 2008 privind buna practica de distributie angro a medicamentelor EMITENT: MINISTERUL SANATATII PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 865 din 22 decembrie 2008

Cap. i art. 1 prezentul ghid reprezintã traducerea şi adaptarea ghidului privind buna practicã de distribuţie (94/c63/03), elaborat de comisia europeanã în baza prevederilor art. 10 din directiva consiliului comunitãţilor europene 92/25/cee din 31 martie 1992 privind distribuţia angro a medicamentelor de uz uman, completat cu prevederile ghidului privind buna practicã de distribuţie pentru produse farmaceutice (who technical report series nr. 937, 2006), elaborat de organizaţia mondialã a sãnãtãţii. prezentul ghid nu se referã la relaţiile comerciale dintre pãrţile implicate în distribuţia medicamentelor de uz uman, nici la aspecte privind protecţia muncii. ...

Monitorul Oficial 742 din 03 Noiembrie 2008 (M. Of. 742/2008)

GHID DE FINANTARE din 23 octombrie 2008 a Programului de inlocuire sau completare a sistemelor clasice de incalzire cu sisteme care utilizeaza energie solara, energie geotermala si energie eoliana ori alte sisteme care conduc la imbunatatirea calitatii aerului, apei si solului EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI SI DEZVOLTARII DURABILE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 742 din 3 noiembrie 2008

Prezentul ghid de finanţare furnizeazã informaţii privind completarea cererilor de înscriere în programul de înlocuire sau completare a sistemelor clasice de încãlzire cu sisteme care utilizeazã energie solarã, energie geotermalã şi energie eolianã ori alte sisteme care conduc la îmbunãtãţirea calitãţii aerului, apei şi solului, denumit în continuare program, a cererilor de finanţare pentru proiecte, precum şi desfãşurarea programului de finanţare. ghidul de finanţare este documentul în care sunt precizate toate criteriile de eligibilitate care trebuie sã fie îndeplinite de cãtre solicitantul finanţãrii, precum şi cele privind proiectul şi cheltuielile, bugetul prevãzut şi desfãşurarea programului de finanţare. cap. i generalitãţi art. 1 obiectul programului obiectul ...

Monitorul Oficial 711 din 20 Octombrie 2008 (M. Of. 711/2008)

GHID din 29 septembrie 2008 privind adaptarea la efectele schimbarilor climatice - GASC EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI SI DEZVOLTARII DURABILE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 711 din 20 octombrie 2008

1. context şi obiective Încãlzirea globalã implicã în prezent douã probleme majore pentru omenire: pe de o parte, necesitatea reducerii drastice a emisiilor de gaze cu efect de serã, în vederea stabilizãrii nivelului concentraţiei acestor gaze în atmosferã, care sã împiedice influenţa antropicã asupra sistemului climatic şi sã dea posibilitatea ecosistemelor naturale sã se adapteze în mod natural, iar pe de altã parte, necesitatea adaptãrii la efectele schimbãrilor climatice, avându-se în vedere cã aceste efecte sunt deja vizibile şi inevitabile din cauza inerţiei sistemului climatic, indiferent de rezultatul acţiunilor de reducere a emisiilor. În ...

Monitorul Oficial 710 din 20 Octombrie 2008 (M. Of. 710/2008)

GHID din 12 septembrie 2008 privind cadrul legal care reglementeaza importurile paralele de produse medicinale veterinare pentru care s-a acordat deja o autorizatie de comercializare EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 710 din 20 octombrie 2008

1. introducere prezentul ghid este un document informativ, destinat sã ajute autoritãţile naţionale şi operatorii economici implicaţi în importurile paralele în domeniul produselor medicinale veterinare sã înţeleagã care sunt principalele repere legale care reglementeazã acest tip de activitate, aşa cum au fost ele definite prin comunicatul comisiei europene din anul 2003*1),*2). ghidul reprezintã o traducere şi adaptare a comunicatului comisiei privind importurile de produse medicinale pentru care au fost deja acordate autorizaţii de comercializare, com/2003/0839 final. el se referã la aplicaţiile practice ale principiului liberei circulaţii a bunurilor în domeniul importurilor paralele dintr-un stat ...

Monitorul Oficial 612 din 19 August 2008 (M. Of. 612/2008)

GHID OPERATIONAL din 14 iulie 2008 pentru Programul prioritar national pentru reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale si dotarea asezamintelor culturale din mediul mic urban EMITENT: MINISTERUL CULTURII SI CULTELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 612 din 19 august 2008

1. cadrul general al programului programul prioritar naţional pentru reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale şi dotarea aşezãmintelor culturale din mediul mic urban, instituit prin ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfãşurarea activitãţii aşezãmintelor culturale, aprobatã cu modificãri şi completãri prin legea nr. 143/2007 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, denumitã în continuare ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 118/2006 , reprezintã o iniţiativã a guvernului româniei, dedicatã creşterii calitãţii vieţii culturale în mediul mic urban prin extinderea şi susţinerea infrastructurii culturale existente şi prin diversificarea ofertei culturale. ministerul dezvoltãrii, ...

GHID OPERATIONAL din 30 iunie 2008 pentru Programul prioritar national pentru reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale si dotarea asezamintelor culturale din mediul mic urban EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTARII, LUCRARILOR PUBLICE SI LOCUINTELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 612 din 19 august 2008

1. cadrul general al programului programul prioritar naţional pentru reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale şi dotarea aşezãmintelor culturale din mediul mic urban, instituit prin ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfãşurarea activitãţii aşezãmintelor culturale, aprobatã cu modificãri şi completãri prin legea nr. 143/2007 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, denumitã în continuare ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 118/2006 , reprezintã o iniţiativã a guvernului româniei, dedicatã creşterii calitãţii vieţii culturale în mediul mic urban prin extinderea şi susţinerea infrastructurii culturale existente şi prin diversificarea ofertei culturale. ministerul dezvoltãrii, ...

Monitorul Oficial 531 din 15 Iulie 2008 (M. Of. 531/2008)

GHID din 2 iulie 2008 privind adoptarea valorilor-limita si modul de aplicare a acestora atunci cand se elaboreaza planurile de actiune, pentru indicatorii L(zsn) si L(noapte), in cazul zgomotului produs de traficul rutier pe drumurile principale si in aglomerari, traficul feroviar pe caile ferate principale si in aglomerari, traficul aerian pe aeroporturile mari si/sau urbane si pentru zgomotul produs in zonele din aglomerari unde se desfasoara activitati industriale prevazute in anexa nr. 1 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 152/2005 privind prevenirea si controlul integrat al poluarii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 84/2006 EMITENT: MINISTERUL INTERNELOR SI REFORMEI ADMINISTRATIVE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 15 iulie 2008

Art. 1 se adoptã valorile-limitã corespunzãtoare indicatorilor l(zsn) şi l(noapte) pentru aglomerãrile cu o populaţie mai mare de 250.000 de locuitori şi pentru zgomotul produs de fiecare dintre urmãtoarele surse generatoare de zgomot în parte: a) drumuri principale cu un trafic mai mare de 6.000.000 de treceri de autovehicule/an; b) cãi ferate principale cu un trafic mai mare de 60.000 de treceri de trenuri/an; c) aeroporturi civile cu un trafic mai mare de 50.000 de mişcãri de aeronave/an; d) aeroporturi civile cu un trafic mai ...

GHID din 9 iunie 2008 privind adoptarea valorilor-limita si modul de aplicare a acestora atunci cand se elaboreaza planurile de actiune, pentru indicatorii L(zsn) si L(noapte), in cazul zgomotului produs de traficul rutier pe drumurile principale si in aglomerari, traficul feroviar pe caile ferate principale si in aglomerari, traficul aerian pe aeroporturile mari si/sau urbane si pentru zgomotul produs in zonele din aglomerari unde se desfasoara activitati industriale prevazute in anexa nr. 1 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 152/2005 privind prevenirea si controlul integrat al poluarii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 84/2006 EMITENT: MINISTERUL SANATATII PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 15 iulie 2008

Art. 1 se adoptã valorile-limitã corespunzãtoare indicatorilor l(zsn) şi l(noapte) pentru aglomerãrile cu o populaţie mai mare de 250.000 de locuitori şi pentru zgomotul produs de fiecare dintre urmãtoarele surse generatoare de zgomot în parte: a) drumuri principale cu un trafic mai mare de 6.000.000 de treceri de autovehicule/an; b) cãi ferate principale cu un trafic mai mare de 60.000 de treceri de trenuri/an; c) aeroporturi civile cu un trafic mai mare de 50.000 de mişcãri de aeronave/an; d) aeroporturi civile cu un trafic mai ...

GHID din 30 aprilie 2008 privind adoptarea valorilor-limita si modul de aplicare a acestora atunci cand se elaboreaza planurile de actiune, pentru indicatorii L(zsn) si L(noapte), in cazul zgomotului produs de traficul rutier pe drumurile principale si in aglomerari, traficul feroviar pe caile ferate principale si in aglomerari, traficul aerian pe aeroporturile mari si/sau urbane si pentru zgomotul produs in zonele din aglomerari unde se desfasoara activitati industriale prevazute in anexa nr. 1 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 152/2005 privind prevenirea si controlul integrat al poluarii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 84/2006 EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 15 iulie 2008

Art. 1 se adoptã valorile-limitã corespunzãtoare indicatorilor l(zsn) şi l(noapte) pentru aglomerãrile cu o populaţie mai mare de 250.000 de locuitori şi pentru zgomotul produs de fiecare dintre urmãtoarele surse generatoare de zgomot în parte: a) drumuri principale cu un trafic mai mare de 6.000.000 de treceri de autovehicule/an; b) cãi ferate principale cu un trafic mai mare de 60.000 de treceri de trenuri/an; c) aeroporturi civile cu un trafic mai mare de 50.000 de mişcãri de aeronave/an; d) aeroporturi civile cu un trafic mai ...

GHID din 13 februarie 2008 privind adoptarea valorilor-limita si modul de aplicare a acestora atunci cand se elaboreaza planurile de actiune, pentru indicatorii L(zsn) si L(noapte), in cazul zgomotului produs de traficul rutier pe drumurile principale si in aglomerari, traficul feroviar pe caile ferate principale si in aglomerari, traficul aerian pe aeroporturile mari si/sau urbane si pentru zgomotul produs in zonele din aglomerari unde se desfasoara activitati industriale prevazute in anexa nr. 1 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 152/2005 privind prevenirea si controlul integrat al poluarii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 84/2006 EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI SI DEZVOLTARII DURABILE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 15 iulie 2008

Art. 1 se adoptã valorile-limitã corespunzãtoare indicatorilor l(zsn) şi l(noapte) pentru aglomerãrile cu o populaţie mai mare de 250.000 de locuitori şi pentru zgomotul produs de fiecare dintre urmãtoarele surse generatoare de zgomot în parte: a) drumuri principale cu un trafic mai mare de 6.000.000 de treceri de autovehicule/an; b) cãi ferate principale cu un trafic mai mare de 60.000 de treceri de trenuri/an; c) aeroporturi civile cu un trafic mai mare de 50.000 de mişcãri de aeronave/an; d) aeroporturi civile cu un trafic mai ...

‹‹ Pagina 1 din 2
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016