Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial - ghid-operational 2015 Twitter Facebook

Monitorul Oficial
Ghid Operational 2015

Selectati luna pentru care doriti sa afisam ghid-operational din 2015‹‹ Pagina 1 din 2

Monitorul Oficial 748 bis din 07 Octombrie 2015 (M. Of. 748 bis/2015)

 GHID METODOLOGIC din 21 septembrie 2015 de implementare a programului naţional de prevenire, supraveghere şi control al tuberculozei EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 748 bis din 7 octombrie 2015

──────────aprobat de ordinul nr. 1.171/2015 publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 748 din 7 octombrie 2015──────────  acest ghid este menit să ofere îndrumare profesioniştilor în domeniul serviciilor de sănătate cu privire la gestionarea cazurilor cu tuberculoză, precum şi a celor care prezintă coinfecţie tb-hiv/sida. documentul a fost elaborat sub coordonarea ştiinţifică a dl-ui prof. dr. miron alexandru bogdan, vicepreşedintele comisiei de specialitate pneumologie a ministerului sănătăţii. ghidul reprezintă o revizuire a normelor metodologice publicate în anul 2007, aprobate prin ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.577/16.09.2008, în conformitate cu recomandările actuale ale oms/ecdc. autorii ghidului sunt menţionaţi în ordine alfabetică:1. ...

Monitorul Oficial 768 bis din 15 Octombrie 2015 (M. Of. 768 bis/2015)

 GHIDUL SOLICITANTULUI din 8 octombrie 2015 pentru Programul operaţional "Asistenţă tehnică" 2014-2020 EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 768 bis din 15 octombrie 2015 ──────────     Aprobat de Ordinul nr. 2805 din 8 octombrie 2015 publicat în Monitorul Oficial al României nr. 768 din 15 octombrie 2015. ──────────

CuprinssecŢiunea i - informaŢii generalei.1. programul operaŢional asistenŢĂ tehnicĂ (poat)i.2. scopul ghiduluii.3. calendarul de primire a proiectelor Şi bugetul alocat programuluisecŢiunea ii - eligibilitatea solicitanŢilor, activitĂŢilor Şi   cheltuielilorii.1. tipurile de solicitanŢi eligibiliii.2. eligibilitatea solicitanŢilor Şi activitĂŢilor pe fiecare tip de  acŢiuneii.3. eligibilitatea cheltuielilorsecŢiunea iii - planificarea anualĂ a proiectelorsecŢiunea iv - depunerea cererii de finanŢaresecŢiunea v - verificarea cererii de finanŢare Şi aprobarea proiectelor  finanŢate din poatsecŢiunea vi - contractarea proiectelorlistă anexesecŢiunea iinformaŢii generalei.1. programul operaŢional asistenŢĂ tehnicĂ (poat)programul operaţional asistenţă tehnică 2014 - 2020 (poat) aprobat prin decizia ce nr. c(2014) 10221 din data 18.12.2014 reprezintă un document strategic care contribuie la ...

Monitorul Oficial 971 bis din 29 Decembrie 2015 (M. Of. 971 bis/2015)

 GHID din 23 decembrie 2015 privind riscul propriu şi evaluarea solvabilităţii (Anexa nr. 2)*) EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 971 bis din 29 decembrie 2015

──────────*) pus în aplicare de norma nr. 35 din 23 decembrie 2015, publicată în monitorul oficial al româniei nr. 971 din 29 decembrie 2015.──────────eiopa-bos-14/259 ro1. introducere1.1. conform articolului 16 din regulamentul (ue) nr. 1094/2010 al parlamentului european şi al consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a autorităţii europene de supraveghere (denumit în continuare "regulamentul eiopa"), eiopa emite prezentul ghid adresat autorităţilor de supraveghere cu privire la modul de a proceda la aplicarea directivei 2009/138/ce a parlamentului european şi a consiliului din 25 noiembrie 2009 privind accesul la activitate şi desfăşurarea activităţii de asigurare şi reasigurare (denumită în continuare "solvabilitate ...

 GHID din 23 decembrie 2015 privind sistemul de guvernanţă (Anexa nr. 1)*) EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 971 bis din 29 decembrie 2015

──────────*) pus în aplicare de norma nr. 35 din 23 decembrie 2015, publicată în monitorul oficial al româniei nr. 971 din 29 decembrie 2015.──────────eiopa-bos-14/253 rointroducere1.1. În conformitate cu articolul 16 din regulamentul(ue) nr. 1094/2010 din 24 noiembrie 2010 de instituire a autorităţii europene de supraveghere (în continuare regulamentul eiopa sau regulamentul), eiopa publică ghiduri adresate autorităţilor naţionale competente privind modul de acţiune în etapa de pregătire ce precede aplicarea directivei 2009/138/ce a parlamentului european şi a consiliului din 25 noiembrie 2009 privind accesul la activitate şi desfăşurarea activităţii de asigurare şi de reasigurare (în continuare, solvabilitate ii).1.2. prezentul ghid se ...

Monitorul Oficial 745 bis din 06 Octombrie 2015 (M. Of. 745 bis/2015)

 GHIDUL SOLICITANTULUI din 1 octombrie 2015 Condiţii generale aferent cererilor de propuneri de proiecte lansate în cadrul Programului operaţional Capital uman 2014-2020 în anul 2015*) EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 745 bis din 6 octombrie 2015

──────────*) aprobat de ordinul nr. 2.751 din 1 octombrie 2015, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 745 din 6 octombrie 2015.──────────cuprinsi. informaŢii generale1.1. context1.1.1. scopul ghidului solicitantului condiţii generale1.1.2. abrevieri1.1.3. definiţii1.1.4. documente strategice relevante1.1.5. priorităţi de investiţii ale pocu1.2. regiuni de implementareii. condiŢii pentru solicitarea finanŢĂrii2.1. reguli generale privind solicitanţii2.1.1. eligibilitate solicitanţi şi parteneri2.1.2. selecţia partenerilor2.1.3. eligibilitatea proiectului2.1.4. calitatea tehnică şi financiară a proiectelor2.2. reguli generale privind cheltuielile2.2.1. contribuţia eligibilă minimă a beneficiarului2.2.2. reguli generale privind eligibilitatea cheltuielilor2.2.3. cheltuieli neeligibile2.2.4. opţiuni de decontare a cheltuielilor2.2.5. cheltuieli eligibile directe şi indirecte2.3. reguli specifice privind eligibilitatea cheltuielilor, plafoane aplicabile ...

Monitorul Oficial 761 din 13 Octombrie 2015 (M. Of. 761/2015)

 GHID DE FINANŢARE din 6 octombrie 2015 a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 13 octombrie 2015

Cap. i dispoziţii generaleart. 1 rolul ghidului de finanţare a programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic(1) ghidul de finanţare a programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, denumit în continuare ghid, constituie un suport informativ, având rolul de a furniza informaţii esenţiale privind derularea programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport ...

Monitorul Oficial 752 din 08 Octombrie 2015 (M. Of. 752/2015)

 GHID din 28 septembrie 2015 privind formatul-cadru şi conţinutul Raportului final de securitate nucleară pentru centralele nuclearoelectrice EMITENT: COMISIA NAŢIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂŢILOR NUCLEARE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 752 din 8 octombrie 2015

Cap. idomeniu, scop, definiţiisecŢiunea 1domeniu şi scopart. 1(1) prezentul ghid este emis în conformitate cu prevederile legii nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.(2) prin prezentul ghid se stabilesc recomandările comisiei naţionale pentru controlul activităţilor nucleare, denumită în continuare cncan, privind formatul-cadru şi conţinutul raportului final de securitate nucleară pentru fazele de punere în funcţiune şi exploatare a unei centrale nuclearoelectrice.art. 2(1) recomandările din prezentul ghid se aplică atât titularilor, cât şi solicitanţilor de autorizaţie pentru fazele de punere în funcţiune şi exploatare a unei centrale nuclearoelectrice.(2) recomandările din ...

Monitorul Oficial 707 din 21 Septembrie 2015 (M. Of. 707/2015)

 GHID din 9 septembrie 2015 privind verificarea independentă a analizelor şi evaluărilor de securitate nucleară pentru instalaţiile nucleare EMITENT: COMISIA NAŢIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂŢILOR NUCLEARE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 707 din 21 septembrie 2015

Cap. idomeniu, scop, definiţiisecŢiunea 1domeniu şi scopart. 1(1) prezentul ghid este emis în conformitate cu prevederile legii nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.(2) prin prezentul ghid se stabilesc recomandările comisiei naţionale pentru controlul activităţilor nucleare, denumită în continuare cncan, pentru verificarea independentă a analizelor şi evaluărilor de securitate nucleară pentru instalaţiile nucleare.art. 2recomandările din prezentul ghid se aplică atât titularilor, cât şi solicitanţilor de autorizaţie, pentru fazele de amplasare, construcţie, punere în funcţiune şi exploatare a unei instalaţii nucleare, după caz.art. 3(1) recomandările din prezentul ghid se aplică ...

Monitorul Oficial 584 din 04 August 2015 (M. Of. 584/2015)

 GHID DE CLASIFICARE din 17 iunie 2015 a informaţiilor secrete de stat şi secrete de serviciu emise de Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate EMITENT: Ministerul Justiţiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 584 din 4 august 2015

──────────aprobat prin ordinul nr. 1.953/c din 17 iunie 2015, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 584 din 4 august 2015.──────────cap. iprincipii generaleart. 1prezentul ghid de clasificare a informaţiilor secrete de stat şi secrete de serviciu (denumit în continuare ghid) reglementează la nivelul administraţiei naţionale a penitenciarelor şi unităţilor subordonate încadrarea unitară în clase sau niveluri de secretizare a tuturor informaţiilor care, potrivit legii, prezintă interes pentru siguranţa naţională, apărarea ţării, ordinea publică şi interesele administraţiei naţionale a penitenciarelor şi unităţilor subordonate.art. 2clasificarea informaţiilor este activitatea de încadrare a informaţiilor într-o clasă sau nivel de secretizare pentru a indica importanţa ...

Monitorul Oficial 483 din 02 Iulie 2015 (M. Of. 483/2015)

 GHID din 17 iunie 2015 privind buna practică de distribuţie angro a medicamentelor EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 483 din 2 iulie 2015

Cap. iintroducere şi definiţiiart. 1având în vedere progresele recente înregistrate în domeniul practicilor adecvate de depozitare şi distribuţie a medicamentelor de uz uman în uniunea europeană, precum şi necesitatea punerii în practică a noilor cerinţe introduse prin directiva 2011/62/ue a parlamentului european şi a consiliului din 8 iunie 2011 de modificare a directivei 2001/83/ce de instituire a unui cod comunitar cu privire la medicamentele de uz uman în ceea ce priveşte prevenirea pătrunderii medicamentelor falsificate în lanţul legal de aprovizionare transpuse în legislaţia naţională la art. 748-762 şi 787-796^2 din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi ...

‹‹ Pagina 1 din 2
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016