Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial - ghid-operational 2021 Twitter Facebook

Monitorul Oficial
Ghid Operational 2021

Selectati luna pentru care doriti sa afisam ghid-operational din 2021‹‹ Pagina 1 din 4

Monitorul Oficial 1079 din 11 Noiembrie 2021 (M. Of. 1079/2021)

 GHIDUL ESMA din 2 noiembrie 2021 privind articolul 25 din Directiva 2011/61/UE EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1079 din 11 noiembrie 2021

──────────pus în aplicare de norma nr. 31 din 2 noiembrie 2021, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1079 din 11 noiembrie 2021.──────────i. domeniu de aplicare cui i se aplică? 1. prezentul ghid se aplică autorităţilor competente. ce se aplică? 2. prezentul ghid se aplică în legătură cu articolul 25 din dafia. când se aplică? 3. ghidul se aplică după două luni de la data publicării lui pe site-ul esma în toate limbile oficiale ale ue. ii. referinţe legislative, abrevieri şi definiţiireferinţe legislative ┌────────────┬─────────────────────────┐│ ...

Monitorul Oficial 1080 din 11 Noiembrie 2021 (M. Of. 1080/2021)

 GHID DE FINANŢARE din 29 octombrie 2021 a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice în localităţi EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1080 din 11 noiembrie 2021

──────────aprobat prin ordinul nr. 1.962 din 29 octombrie 2021, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 1080 din 11 noiembrie 2021.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1ghidul de finanţare(1) ghidul de finanţare, denumit în continuare ghid, constituie un suport informativ, având rolul de a furniza informaţii esenţiale privind derularea programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice în localităţi, denumit în continuare program.(2) ghidul conţine dispoziţii privind:a) scopul, obiectivul şi indicatorii de performanţă ai programului;b) categoriile de ...

Monitorul Oficial 1024 bis din 27 Octombrie 2021 (M. Of. 1024 bis/2021)

 GHID din 14 octombrie 2021 de finanţare nerambursabilă - D.R.R.M. 2021 EMITENT: Departamentul pentru Relaţia cu Republica Moldova PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1024 bis din 27 octombrie 2021

──────────aprobat prin ordinul nr. 93 din 14 octombrie 2021, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 1.024 din 27 octombrie 2021.──────────departamentul pentru relaţia cu republica moldova, denumit în continuare d.r.r.m., sprijină cetăţenii din republica moldova prin acordarea de finanţări nerambursabile şi alte mijloace de sprijin financiar, în limita bugetului alocat, cu respectarea principiilor liberei concurenţe, eficacităţii utilizării fondurilor publice, transparenţei şi a tratamentului egal. finanţările nerambursabile se acordă pe baza evaluării programelor, proiectelor sau acţiunilor de către o comisie de evaluare şi se realizează efectiv prin acorduri de finanţare (contracte) încheiate cu solicitanţii ce au întrunit condiţiile cumulative prevăzute de ...

Monitorul Oficial 1000 bis din 20 Octombrie 2021 (M. Of. 1000 bis/2021)

 GHID din 7 octombrie 2021 privind scenariile de simulare a situaţiilor de criză în temeiul Regulamentului privind FPM EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1000 bis din 20 octombrie 2021

──────────conţinut de norma nr. 29 din 7 octombrie 2021, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1.000 din 20 octombrie 2021.────────── (a se vedea imaginea asociată) 1. domeniu de aplicarecui i se aplică?1. prezentul ghid se aplică autorităţilor competente, fondurilor de piaţă monetară şi administratorilor fondurilor de piaţă monetară, astfel cum sunt definiţi în regulamentul privind fpm*1).*1) regulamentul (ue) 2017/1131 al parlamentului european şi al consiliului din 14 iunie 2017 privind fondurile de piaţă monetară (jo l 169, 30.6.2017, p. 8).ce se aplică?2. prezentul ghid se aplică în legătură cu articolul 28 din regulamentul privind fpm şi stabileşte parametrii ...

Monitorul Oficial 997 bis din 19 Octombrie 2021 (M. Of. 997 bis/2021)

 GHID din 13 octombrie 2021 de management al diabetului zaharat EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 997 bis din 19 octombrie 2021

──────────aprobat prin ordinul nr. 2.128 din 13 octombrie 2021, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 997 din 19 octombrie 2021.──────────responsabil: prof. univ. dr. aurel petru babeşpreşedintele comisiei de diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice a ministerului sănătăţiielaborat de cătresocietatea română de diabet, nutriţie şi boli metabolicefederaţia română de diabet, nutriţie şi boli metabolice2021cuprins1. diagnosticul şi clasificarea tulburărilor metabolismului glucidicsimona cernea2. prevenţia diabetului zaharat tip 2lidia arhire3. evaluarea pacientului cu diabet zaharat tip 2doina catrinoiu4. managementul diabetului zaharat tip 2 .4.1. stabilirea ţintelor terapeutice în diabetul zaharatanca cerghizan4.2. modificarea stilului de viaţăanca cerghizan4.3. tratamentul farmacologic antihiperglicemiant la pacientul ...

Monitorul Oficial 995 din 18 Octombrie 2021 (M. Of. 995/2021)

 GHID DE FINANŢARE din 12 octombrie 2011 a Programului privind creşterea eficienţei energetice a infrastructurii de iluminat public EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 995 din 18 octombrie 2021

──────────aprobat prin ordinul nr. 1.866 din 12 octombrie 2011, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 995 din 18 octombrie 2021.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1ghidul de finanţare(1) ghidul de finanţare, denumit în continuare ghid, constituie un suport informativ, având rolul de a furniza informaţii esenţiale cu privire la derularea programului privind creşterea eficienţei energetice a infrastructurii de iluminat public, denumit în continuare program.(2) ghidul conţine dispoziţii privind:a) scopul, obiectul şi indicatorii de performanţă ai programului;b) eligibilitatea solicitantului finanţării, a proiectului propus şi a cheltuielilor acestuia;c) procedurile privind evaluarea, implementarea, decontarea şi monitorizarea proiectului propus.art. 2scopul, obiectul şi ...

Monitorul Oficial 934 din 30 Septembrie 2021 (M. Of. 934/2021)

 GHID din 21 septembrie 2021 de plată elaborat în baza Hotărârii Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie - Revizia 6 EMITENT: Ministerul Finantelor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 934 din 30 septembrie 2021

──────────aprobat prin ordinul nr. 1.169 din 21 septembrie 2021, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 934 din 30 septembrie 2021.──────────cap. iinformaţii generalepe perioada de valabilitate a schemei de ajutor de stat, ministerul finanţelor pune la dispoziţia solicitanţilor, la adresa http://www.mfinante.gov.ro/, secţiunea investitorul informat - ajutor de stat, o platformă dedicată prin intermediul căreia pot fi adresate întrebări, sesizări şi solicitări de clarificări, acestea urmând a fi soluţionate cu celeritate, în cazul în care nu sunt deja tratate în cadrul acestui material şi pe site-ul ministerului finanţelor.Întreprinderile pot solicita în scris întâlniri tehnice în vederea clarificării aspectelor legate de cererea ...

Monitorul Oficial 908 bis din 22 Septembrie 2021 (M. Of. 908 bis/2021)

 GHID ESMA din 14 septembrie 2021 privind raportarea în conformitate cu articolele 4 şi 12 din Regulamentul (UE) 2015/2.365 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 noiembrie 2015 privind transparenţa operaţiunilor de finanţare prin instrumente financiare şi transparenţa reutilizării şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 908 bis din 22 septembrie 2021

──────────conţinut de norma nr. 27 din 14 septembrie 2021, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 908 din 22 septembrie 2021.──────────1. referinţe legislative, abrevieri şi definiţiireferinţe legislativedafia - directiva 2011/61/ue a parlamentului european şi a consiliului din 8 iunie 2011 privind administratorii fondurilor de investiţii alternative (afia)directiva privind contractele de garanţie financiară - directiva 2002/47/ce a parlamentului european şi a consiliului din 6 iunie 2002 privind contractele de garanţie financiarădirectiva privind creditul de consum - directiva 2008/48/ce a parlamentului european şi a consiliului din 23 aprilie 2008 privind contractele de credit pentru consumatori şi de abrogare a directivei 87/102/cee a ...

Monitorul Oficial 922 din 27 Septembrie 2021 (M. Of. 922/2021)

 GHID din 17 septembrie 2021 de clasificare a informaţiilor secrete de stat în Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 922 din 27 septembrie 2021

──────────aprobat prin ordinul nr. m.191 din 17 septembrie 2021, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 922 din 27 septembrie 2021.──────────art. 1(1) categoriile de informaţii menţionate în lista informaţiilor secrete de stat şi termenele de clasificare pentru fiecare document sunt detaliate în nomenclatorul cu documentele care conţin informaţii clasificate secret de stat, pe domenii de activitate, specifice ministerului apărării naţionale, şi termenele de clasificare ale acestora, prevăzut în anexa la prezentul ghid, care nu se publică în monitorul oficial al româniei, fiind clasificată potrivit legii.(2) nomenclatorul cu documentele care conţin informaţii clasificate secret de stat, pe domenii de ...

Monitorul Oficial 869 din 10 Septembrie 2021 (M. Of. 869/2021)

 GHID din 10 august 2021 privind externalizarea către furnizorii de servicii cloud EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 869 din 10 septembrie 2021

──────────pus în aplicare prin norma nr. 21 din 10 august 2021, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 869 din 10 septembrie 2021.──────────i. domeniu de aplicarecui i se adresează?1. prezentul ghid se aplică autorităţilor competente şi: (i) administratorilor de fonduri de investiţii alternative (afia) şi depozitarilor de fonduri de investiţii alternative; (ii) organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare (opcvm), societăţilor de administrare şi depozitarilor opcvm şi societăţilor de investiţii care nu au desemnat o societate de administrare autorizată în conformitate cu directiva opcvm; (iii) contrapărţilor centrale (cpc), inclusiv cpc-urilor de nivel 2 din ţări terţe care respectă cerinţele emir ...

‹‹ Pagina 1 din 4
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016